УПУТСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ЛИЧНЕ КАРТЕ У АПЛИКАЦИЈИ
TOKEN MANAGER
УПУТСТВО СЕ ОДНОСИ НА ЛИЧНЕ КАРТЕ
СА ДАТУМОМ ИЗДАВАЊА ОД 18.08.2014.
ГОДИНЕ
САДРЖАЈ
1.
2.
УВОД ................................................................................................................. - 3 РЕГИСТРАЦИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ У АПЛИКАЦИЈИ TOKEN MANAGER .. - 4 -
-2-
1. УВОД
RegLK15.exe фајл поједностављује процедуру регистрације личне карте са
чипом у апликацији Token Manager која се инсталирала пакетом TrustEgde.
Регистрација личне карте са чипом омогућава исправно коришћење и приказивање
уписаних сертификата у чип личне карте.
-3-
2. РЕГИСТРАЦИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ У АПЛИКАЦИЈИ
TOKEN MANAGER
Покренетањем апликације Token Manager, а да претходно није извршена
регистрација личне карте покретањем фајла RegLK15.exe, приказаће се прозор као
на слици 1.
Слика 1.
Потребно је двокликом на фајл RegLK15.exe, покренути регистровање и биће
приказана порука као на слици 2.
Слика 2.
Одабиром опције Yes (ДА), извршће се регистрација личне карте и биће приказана
порука о датој акцији као на слици 3. Одабиром опције NO (НЕ), неће се извршити
регистрација и биће приказана порука о датој акцији као на слици 4.
-4-
Слика 3.
Слика 4.
Након успешне регистрације личне карте са чипом, када се покрене апликација
Token Manager отвориће се прозор као на слици 5. У коме можете верификовати да
је регистрација прошла успешно и то као Republic of Serbia ID card.
Слика 5.
-5-
За додатна питања, сугестије и примедбе
можете се обратити путем мејла на:
[email protected]
-6-
Download

упутство за регистрацију личне карте у апликацији token manager