GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O UMJETNIČKIM AKTIVNOSTIMA MUZIČKE AKADEMIJE
UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU U ŠKOLSKOJ 2010/11.GODINI
U protekloj 2010/11. godini Muzička akademija je, pored svoje osnovne djelatnosti, nastavila sa
nizom aktivnosti na promociji kulture i umjetnosti, promociji Muzičke akademije Univerziteta u
I. Sarajevu, promociji Grada i države na domaćem i međunarodnom planu.
Jedna od najznačajnijih aktivnosti akademije u protekloj godini vezana je za organizaciju 2.
Internacionalnog festivala harmonike AKORDEON ART, najvećeg umjetničkog festivala, kada
je o akademskom muziciranju na harmonici riječ, a po festivalskim sadržajima i mišnjenju
stručne javnosti izdvojio kao najkvalitetniji evropski festival za solo harmoniku i time se
svrstao u vodeće evropske i svjetske muzičke dogođaje. Kao i prošlogodišnji, i ovaj festival je
izazvao ogromno interesovanje, kako stručne javnosti iz zemlje i inostranstva, tako i publike.
Takmičarski dio Festivala okupio je impresivnih 260 pored takmiĉara, a imali smo goste,
predavače, pedagoge, koncertne umjetnike iz 16 zemalja svijeta.
Realizacija ovog projekta, visokog akademskog i umjetni
kog nivoa, predstavlja dragocjen doprinos, kako u afirmaciji muzi
kog stvaralaštva u BiH, tako i u oboga
ivanju i razmjeni umjetni
kih i edukativnih iskustava u
enika, studenata i nastavnog kadra, propagiranju umjetni
kog stvaralaštva u oblasti harmonike, podizanju opšteg nivoa koncertantne interpretacije muzike
za harmoniku, a samim tim i uklju
ivanje u svjetske umjetni
ke tokove.
U ovoj godini dekan Muziĉke akademije sklopio je sporazum o saradnji sa muziĉkim
akademijama Zapadnog Balkana (11 muziĉkih akademija), najprestiţnijom Ruskom akademijom
muzike „Gnjesinih“ iz Moskve (Rusija), Norveškom muziĉkom akademijom iz Osla, Državnim
institutom za kulturu i umjetnost iz Belgoroda (Rusija) i Nacionalnom muzi
kom akademijom Ukrajine „Petar Iljiĉ Ĉajkovski“ iz Kijeva.
Svojim koncertnim aktivnostima izdvojili su se sljedeći ansambli :
- Kamerni hor Smjera za crkvenu muziku i pojanje
- Vokalno-instrumentalni ansambl Ihos
- Orkestar harmonika Muzičke akademije
- Kamerni hor Odsjeka za crkvenu muziku i pojanje, pod umjet. rukovodstvom Mr Rada
Radovića, vanr. prof., ove godine obilježava 10 godina svog postojanja i rada nizom koncerata,
snimanjem nekoliko tv emisija (BHT1) i izdavanjem Monografije hora.
Na Internacionalnim horskim svečanostima u Nišu, u julu 2010. osvojio je glavnu nagradu
međunarodnog stručnog žirija (“ Milorad Veljković-Špaja), za najbolje izvođenje kompozicije
domaćeg autora (V.Komadina: Potkozarje).
- Vokalno-instrumentalni ansambl Ihos, pod umjetničkim rukovodstvom mr Valentine Dutine,
vanr.prof. je u ovoj akademskoj godini snimio 2 tv emisije ( za RTRS i TV IS) i imao nekoliko
značajnih koncertnih nastupa, od kojih je najzna
ajniji bio nastup u u okviru Božićnog koncerta u Narodnom pozorištu u Sarajevu.
1
- Orkestar harmonika, pod umjetničkim rukovodstvom Dražana Kosorića je u ovoj godini imao
više veoma zapaženih javnih nastupa. a najzna
ajniji su nastup na otvaranju 2. internacionalnom festival .harmonike AKORDEON ART. Na
istom festivalu je kamerni orkestar Akademije sa solistima premijerno izveo Kosorićevu
kompoziciju Balkanska ekspresija.
Pored navedenih umjetni
kih aktivnosti ansambala i pojedinaca naše akademije, u ovoj akademskoj godini, veoma
dragocijen doprinos afirmaciji naše ustanove dali su i studenti Akademije, učesnici svih važnijih
takmiĉenja u regionu, gde su postigli zna
ajne rezultate.
STUDENTI SMJERA ZA HARMONIKU:
•
•
•
•
•
63. svjetski kup harmonike u Varaždinu - 7 mjesto
2. Akordeon art u Isto
nom Sarajevu- 6 prvih, 4 druge, 3 treće nagrade
XVI dani harmonike Smederevo- 1 prva, 2 druge nagrade ( Kosorić dvije II i jednu III
nagradu)
VIII Majski susreti mladih harmonikaša u Lazarevcu- 2 druge i 1 druga
STUDENTI SMJERA ZA SOLO- PJEVANJE:
Meђunarodno takmiĉenje Bruna Špiler u Herceg Novom ( mart 2011):
•
•
Hana Zejnelović, student I g. u klasi Mr Sanje Ostić , doc. osvojila je II nagradu ( u prvoj
kategoriji);
Komlenović Aleksandra u klasi Aleksandre Ristić, vanr.prof. osvojila je II nagradu;
Meђunarodno takmiĉenje mladih muziĉara Petar Konjović u Beogradu:
•
•
•
•
Dejana Hršum III nagrada i Zejnelović Hana III nagrada, klasa Mr Sanja Ostić, doc.
Studenti iz klase Višnje Pavlović Ivana Pekić osvojila je II nagradu
Studenti iz klase prof. mr Milice Stojadinović osvojili su sljedeće nagrade: Nunić
Radislav II nagrada, Milica Zdravković I nagrada,Ileš Be
ei I nagrada
STUDENTI SMJERA ZA FLAUTU:
Meђunarodno takmičenje Davorin Jenko u Beogradu ( mart 2011) :
•
•
Marija Salaj II nagrada ( D kategorija-solisti)
Trio flauta Piacevole u sastavu: Zerina Herenda, Noemi Tot i Marija Salaj- III nagrada (C
kategorija, kamerni ansambli);
Međunarodni susreti flautista Tahir Kulenović, Valjevo (mart 2011):
2
- Duo flauta: Zerina Herenda i Marija Salaj- I nagrada ( akademski kamerni ansambli)
- Trio flauta: Piacevole u sastavu: Zerina Herenda, Noemi Tot i Marija Salaj- I nagrada
(akademski kamerni ansambli);
STUDENTI SMJERA ZA KLAVIR:
•
•
•
•
•
12. 2010. YAMAHA je dodelila stipendiju od €1000 najboljem studentu Smjera za klavir,
Dijani Đorić, klasa red. prof. Jokut Mihailović;
07. 05. 2011. Azra Delić, klasa Mr. Nevene Ćeklić, doc.;Pohvala (80 bodova) na
pijanističkom takmičenju u Bariju, Italija
21. 05. 2011. I nagrada na Takmičenju klavirskih dua u Trsteniku- Marina Želem i Milana
Selenić, klasa Mr. Nevena Ćeklić, doc.;
10. 06. 2011. Nagrada za ostvaren visok prosjek;
Svečanost povodom dodele diploma, Koncertna sala Muzičke akademije
Maja Milekić (prosjek 9,70) Sanja Martinović (prosjek 9,70);
AKTIVNOSTI KATEDRI U 2010/11 godini
SMJER ZA CRKVENU MUZIKU I POJANjE
Sručno-umjetničke aktivnosti nastavnika, saradnika i studenata u 2010/2011.godini
1) Uspjeh na takmičenjima:
Kamerni hor Smjera za crkvenu muziku i pojanje Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu, pod
rukovodstvom dirigenta mr Rada Radovića, vanr. prof. učestvovao je na festivalu takmičarskog
karaktera 23. Internacionalnim horskim svečanostima – IHS (23.th International Choir Festival)
u Nišu, Srbija, 07-10.07.2010.
Treće festivalske večeri (09.07.2010.) Kamerni hor je 20-minutnim programom nastupio na
velikoj sceni Letnje pozornice niške tvrđave. U jednoj, objedinjenoj festivalskoj kategoriji, u
konkurenciji 22 hora iz Rusije, Ukrajine, Belgije, Slovenije, Bugarske, Grčke, Makedonije, BiH i
Srbije, Kamerni hor je osvojio glavnu nagradu stručnog međunarodnog žirija
Nagradu Milorad Veljković – Špaja za najbolje izvođenje kompozicije domaćeg autora
(za kompoziciju Potkozarje Vojina Komadine).
Uz diplomu, Horu je dodijeljen i medaljon sa likom ovog značajnog srpskog horskog dirigenta.
2) Održani koncerti:
- Interni koncert Kamernog hora, Koncertna sala Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu,
31.03.2011. Koncert je priređen za učenike Osnovne muzičke škole iz Istočnog Sarajeva.
- Interni koncert Kamernog hora, Koncertna sala Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu,
14.04.2011.
3
- Veče duhovne muzike, Multimedijalni centar, Ilidža (Federacija BiH), 12.03.2011.
Tradicionalni koncert duhovne muzike vjerskih zajednica iz BiH, u organizaciji Opštine Ilidža.
Kamerni hor se predstavio polučasovnim programom pravoslavne duhovne muzike.
1 Svim nastupima i koncertima Kamernog hora dirigovao je mr Rade Radović, vanr.prof., osim u
jednom slučaju – taj podatak je napisan u izvještaju.
- Napretkov svečani uskršnji koncert, Koncertna sala Doma OS BiH (Dom Armije), Sarajevo,
05.05.2011. U organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Sarajeva, Kamerni hor se
predstavio 40-minutnim nastupom.
- Koncert polaznika 18. Letnje škole Korneliju u spomen u Sremskim Karlovcima, Svečana sala
Karlovačke gimnazije, 31.07.2010. Dirigent mr Rade Radović, vanr. prof. Program: Pravoslavna
duhovna i svjetovna horska muzika. Ovaj ansambl je na ljetnjoj školi, koja je trajala od 25.07. do
01.08. 2010. svakodnevno učestvovao na večernjim bogosluženjima i na Svetoj arhijerejskoj
liturgiji završnog dana škole. Svim aktivnostima je dirigovao mr Rade Radović, vanr.prof.
- Koncert Ansambla Renesans, Kolarčeva zadužbina, Beograd, 21.05.2011. Program: Šekspirovo
pozorište. Kao vokalni solista Ansambla, nastupio je mr Predrag Đoković, docent.
- Koncert Ansambla Renesans, u okviru Internacionalnog pozorišnog festivala, grad Sibiu,
Rumunija, 28.05.2011. Program: Šekspirovo pozorište. Vokalni solista: mr Predrag Đoković,
docent.
- Koncert Ansambla Renesans, u okviru Internacionalnog pozorišnog festivala, grad Sibiu,
Rumunija, 29.05.2011. Program: Putovanje Marka Pola. Volalni solista: mr Predrag Đoković,
docent.
- Koncert Baroknog orkestra profesora Odseka za ranu muziku Muzičke škole Josip Slavenski,
Atrijum Narodnog muzeja, Beograd, 26.06.2011. Program: Pergolezi i Vivaldi. Vokalni solista:
mr Predrag Đoković, docent.
3) Nastupi na koncertima:
- Nastup Kamernog hora u Defileu horova kroz grad Niš na 23. Internacionalnim horskim
svečanostima – IHS (23.th International Choir Festival) u Nišu, Srbija, 07.07.2010.
- Promenadni nastup – predstavljanje Kamernog hora na velikoj sceni Letnje pozornice niške
tvrđave na 23. Internacionalnim horskim svečanostima – IHS (23.th International Choir Festival)
u Nišu, Srbija, 08.07.2010.
- Nastup Muškog vokalnog ansambla Kamernog hora na osvećenju i Svečanom otvaranju
Cekovića kuće - Memorijalnom muzeju Mitropolije Dabrobosanske, Pale, 20.09.2010.
Ansamblom je dirigovao Stefan Mojsilović, student četvrte godine Smjera za crkvenu muziku i
pojanje.
- Nastup Kamernog hora na «Novogodišnjem koncertu» Muzičke akademije u Istočnom
Sarajevu, Koncertna sala Muzičke akademije, 22.12.2010.
- Nastup Kamernog hora na Duhovnoj akademiji, povodom vaskršnjeg posta, Crkva Svetog
Vasilija Ostroškog, Veljine, 13.03.2011.
- Nastup Kamernog hora na Duhovnoj akademiji, povodom vaskršnjeg posta, Crkva
Preobraženja Gospodnjeg, Novo Sarajevo, Pofalići, 03.04.2011.
- Svečani koncert – otvaranje 2. Internacionalnog festivala harmonike Akordeon art u Istočnom
Sarajevu, Sala Poslovnog centra Tomašević, 27.04.2011. Kamerni hor se predstavio 20-minutnim
programom duhovne i svetovne horske akapela muzike. Ansambl je sa Orkestrom harmonika
Muzičke akademije iz Istočnog Sarajeva premijerno izveo kompoziciju ruskog kompozitora
4
Jevgenija Derbenka To new Age (Novom vijeku), za orkestar harmonika i mješoviti hor.
Dirigovao je Rade Radović.
- Nastup Kamernog hora na Svečanoj akademiji, povodom Krsne slave Bogoslovije i
Bogoslovskog fakulteta iz Foče, na praznik Svetog Vasilija Ostroškog, Amfiteatar Bogoslovskog
fakulteta u Foči, 12.05.2011.
- Nastup Kamernog hora na Svečanoj akademiji, povodom Dana i Krsne slave Univerziteta u
Istočnom Sarajevu (Svetih Ravnoapostola Kirila i Metodija), Sala Centra za kulturu, Vlasenica,
24.05.2011.
- Učestvovanje Muškog vokalnog ansambla Kamernog hora u obilježavanju – proslavi
Vaznesenja Gospodnjeg, Krsne slave Opštine Istočno Novo Sarajevo, 02.06.2011. (odgovaranje
na Svetoj liturgiji i učestvovanje u litiji kroz grad).
- Nastup Kamernog hora na Godišnjem koncertu studenata Muzičke akademije u Istočnom
Sarajevu, Koncertna sala Muzičke akademije, 10.06.2011.
4) Objavljeni udžbenici, knjige, skripte, stručna literatura ...
- Pred izdavanjem je monografija «Decenija rada Kamernog hora Smjera za crkvenu muziku i
pojanje Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu», autora mr Rada Radovića, vanr. prof.
Izdavači: Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo i Muzičke akademije u
Istočnom Sarajevu. (juni-juli 2011.).
Ova knjiga ima za cilj da, u monografskoj formi, predstavi javnosti širok spektar djelatnosti
Kamernog hora u desetogodišnjem periodu postojanja ansambla i predstavlja svojevrsni prilog o
stanju i razvoju horske, ali i druge vrste muzičkog stvaralaštva u našoj zemlji.
5) Snimanja – kompakt-disk, televizijska i sl.
- Obavljeno snimanje koncerta i dokumentarne emisije povodom jubileja – deset godina od
osnivanja Kamernog hora, u produkciji državnog Javnog servisa BHRT, Crkva Svetog Vasilija
Ostroškog u Veljinama, Istočno Sarajevo, 19.05.2011.
U realizaciji programa učestvovala brojna ekipa Javnog servisa BHT i Muzičke produkcije
BHRT. Režiser programa je Emir Saltagić, tonski snimatelji: Denis Čabrić i Miralem Mezet i
muzički producent: Ashar Kurtović
U televizijskim i tonskim montažama i postprodukciji, koje su, u junu 2011. trajale nekoliko
dana u studijima BHRT, učestvovao je i dirigent Rade Radović.
6) Nagrade i priznanja nastavnika i saradnika na katedri:
- Upravni odbor Univerziteta u Istočnom Sarajevu dodijelio je prof. mr Radu Radoviću Plaketu
Univerziteta, za istaknuti rad i dostignuća u nastavnoj, naučnoj, umjetničkoj, kulturnoj, sportskoj
i drugoj djelatnosti Univerziteta, u Vlasenici, na proslavi Dana i Krsne slave Univerziteta, 24.
maja 2011.
- Mr Rade Radović, vanr. prof. dobitnik je «Velike povelje» Elektrotehničkog fakulteta
Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 01. jula 2011.
7) Ostali afirmativni podaci smjera:
5
- Oba ansambla Kamernog hora: Mješoviti sastav i Muški vokalni ansambl često su učestvovali –
odgovarali na bogosluženjima u istočnosarajevskim crkvama. Na pojedinim bogosluženjima, na
kojima je odgovarao Muški vokalni ansambl dirigovao je Stefan Mojsilović, student četvrte
godine Smjera za crkvenu muziku i pojanje. Nekoliko studenata Smjera su bili veoma aktivni i
kao pojci na bogosluženjima.
- Kamerni hor je odgovarao na Svetoj arhijerejskoj liturgiji u Crkvi Svetog Vasilija Ostroškog i
Svetog Petra Dabrobosanskog – u krugu Bogoslovije u Foči, na kojoj je načalstvovao Njegova
svetosti Patrijarh srpski gospodin Irinej, uz sasluženje nekoliko episkopa SPC, na praznik Svetog
Vasilija Ostroškog – Slavu bogoslovskih učilišta iz Foče, 12.05.2011.
- U radu Osamnaeste Letnje škole crkvenog pjevanja Korneliju u spomen u Sremskim
Karlovcima, od 25.07. do 01.08. 2010., učestvovalo je osam studenata Muzičke akademije u
Istočnom Sarajevu, kao polaznici. Horski kurs je, kao i prethodne dvije godine, vodio prof. Rade
Radović, a posebno afirmativno je da je kurs crkvenog pojanja ove godine vodio Radislav Nunić,
student poslijediplomskih – multidisciplinarnih studija na Smjeru za crkvenu muziku i pojanje
naše Akademije.
MUZIČKO-TEORIJSKO-PEDAGOŠKI STUDIJSKI PROGRAM
Stručno-umjetničke aktivnosti profesora i studenata u 2010/2011.godini
mr Valentina Dutina, vanr.prof.
Vokalno- instrumentalni ansambl Ihos, čiji je član i osnivač ( od april 2010) Valentina Dutina,
imao je u protekloj akademskoj godini niz zapaženih nastupa i učestvovao u snimanju dvije TVemisije ( 15.12.2010. Banjaluka, snimanje Božićnog koncerta od strane RTRS-a, i polusatni
koncert ansambla Ihos, snimljen u decembru 2010., u crkvi na Veljinama u Istočnom Sarajevu,
od strane TVIS koji se emitovan na Badnje veče , Božić I Vaskrs 2010. godine ).
Ansambl Ihos je imao sljedeće nastupe:
 2.08. 2010. Slava opštine Pale, učešće ansambla Ihos na svečanoj akademiji
 16.9.2010. u 19h. Nastup na svečanoj akademiji povodom Slave Grada Istočno Sarajevo.
Matična biblioteka Istočno Sarajevo;
 30. 11. 2010., Nastup ansambla Eho na svečanoj Akademiji povodom obilježavanja Dana
vojske BiH, Dom vojske, Sarajevo. (izveli su autorsku komp. „Rosa pade na livade“);
 15. 12. 2010., učešće vokalnog ansambla IHOS u Banja Luci na snimanju Božićnog
koncerta od strane RTRS-a;

21.12. 2010., Nastup ansambla Eho na svečanoj Akademiji Grada, Matična biblioteka
Istočno Sarajevo;

24.12. 2010., Nastup Vokalnog ansambla IHOS u okviru proslave 70 godina
Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu;
 28.12.2010. Snimljena polusatna emisija Božićni koncert za TV IS;

29.12.2010. u 13h. nastup vokalnog ansambla IHOS na Palama (umjetnička galerijaCekovića kuća) na svečanosti Opštine Pale;
 5.1.2011. Na Božićnom koncertu SKPD Prosvjeta iz Sarajeva ( prvi koncert održan u
njihovoj organizaciji, nakon obnavljanja rada društva 2001.) koji je održan u Narodnom
pozorištu 5.1.2011. u Sarajevu, pored hora Pontanima, nastupila su oba vokalno-
6
instrumentalna ansambla Ihos I Eho čiji je umjetnički rukovodilac V.Dutina. Nastup je
snimljen od strane BHT1 I FTV.
U septembru 2010 i 2011.g. bila je angažovana kao predsjednik stručnog žirija Trećeg i Četvrtog
Sabora srpskog pjevanja (Vojkovići), u organizaciji Opštine Istočna Ilidža, na kojem je u
prethodne tri godine bila angažovana kao član žirija Sabora.
U akademskoj godini 2010/11. bila je angažovana, kao član komisije ili referent, na ispitima iz
predmeta: Muzički oblici,, Kontrapunkt, Crkveno pojanje s pravilom (ukupno 12) kao i mentor
za diplomske radove studenata Smjera za crkvenu muziku i pojanje i Opštu muzičku pedagogiju
(ukupno 7).
Mentorstvo za diplomske radove iz predmeta Harmonija sa harmonskom analizom (OMP)
i Harmonija ( OCMiP):
1. Siniša Popović (2010) – Harmonski jezik klavirskom koncertu fis mol Aleksandra Skrjabina;
2. Veljko Mastilo (2010) - Harmonski jezik Modesta Petroviča Musorgskog sa detaljnom
analizom klavirske kompozicije Slike sa izložbe;
3. Milan Puzić (2011) - Harmonski jezik Edvarda Griga sa detaljnom analizom Lirskih komada
iz op. 12, op. 54, op. 68 i op.71;
4. Peđa Hart (2011) - Muzički jezik Georgija Vasiljeviča Sviridova u dijelu Stranoe Roždenstvo
Videvše iz duhovnog ciklusa Pjesmopjenija i molitve, za mješoviti hor;
5. Vladimir Jakić (2011) – St. St. Mokranjac – Harmonska analiza Vaskršnjih blažena;
6. Urošević Miloš(2011) – Trisveta pesma St. St. Mokranjc, Vada Miloševića i P. I. Čajkovskog;
7. Božić Darko (2010) – Njest svjat – Stevana Stojanovića Mokranjca i Stevana Hristića;
8. Drago Čalmić (2011)- Komparativna analiza kompozicije Tebe pojem autora K.Stankovića,
S.St.Mokranjca, K.Manojlovića,M.Tajčevića i I.Bajića;
Referent za odbranu diplomskog rada iz predmeta Muzički oblici i Kontrapunkt:
1. Danijel Čondrić (2011) - Formalno-strukturalana analiza djela Godine hodočašća 2. sveska,
Poslije čitanja Dantea – Franca Lista.
2. Ćirović Vladimir (2011) - Karakteristike orguljskih fuga J.S.Baha
Član komisije za odbranu diplomskog rada iz predmeta Muzički oblici:
1. Miloš Jovanović, (2011) - Formalna analiza Simfonije op.68 br. 1 - Johanesa Bramsa;
2. Ivana Stanišić (2011) - Formalno-strukturalna analiza djela: Koncert za violončelo i orkestar
op.129, a-mol, Roberta Šumana;
Član komisije za odbranu diplomskog rada iz predmeta Crkveno pojanje s pravilom i
Istorija crkvene muzike:
1. Milićević Ignjat (2010) - Kornelije Stanković
2. Đurašinović Čedo (2010) - Napevi pashalnog jutrenja
3. Kovač Vladislav (2010) – Veličanije i muzička kompozicija Veličanija
4. Golić Marko (2011) – Napjevi kanona Evharistije
7
Referent za odbranu magistarskog rada iz predmeta Kontrapunkt:
1. Biljana Jefimić (2011) – Vokalno –instrumentalno stvaralaštvo Rajka Maksimovića, sa
posebnim osvrtom na kontrapunkt
U julu 2011. pripremljena je za štampu autorska zbirka klavirskih kompozicija pod nazivom
Nije tvica nego čpela za učenike nižih muzičkih škola.
Priznanja:

Veliku Povelju ETF-a Univerziteta u Istočnom Sarajevu « u znak priznanja za izuzetne
rezultate koje postiže Muzička akademija, za afirmaciju Univerziteta u Istočnom
Sarajevu i veliki doprinos kulturnom životu grada Istočno Sarajevo»;

Priznanje Dekana Akademije «za uspješno promovisanje Muzičke akademije Univeziteta
u Istočnom Sarajevu na domaćem i međunarodnom planu»;

Zahvalnicu Organizacionog odbora 4. Sabora srpskog pjevanja Pjesmo moja mili
razgovore - kao predsjedniku stručnog žirija Sabora ( septembar 2010. Vojkovići,
I.Ilidža).

Zahvalnicu Organizacionog odbora 5. Sabora srpskog pjevanja Pjesmo moja mili
razgovore - kao predsjedniku stručnog žirija Sabora ( septembar 2011. Vojkovići,
I.Ilidža).
Mr Biljana Štaka, docent

Na međunarodnom naučnom skupu Srpski jezik, književnost, umetnost, održanom u
Kragujevcu 29 i 30. 10. 2010 izlagala rad pod nazivom Preinačavanje oblika i karaktera
valcera u šopenovim valcerima sa posebnim osvrtom na valcere op. 64.

Stručni rad pod nazivom : Programski detalji, lajtteme i lajtmotivi kao nosioci
vanmuzičkog sadržaja ili elementi arhitektonske izgradnje u orkestarskoj fantaziji "Noć
na golom brdu" Modesta Petroviča Musorgskog objavljen je u aprilu 2011. god. u
Zborniku radova sa naučnog skupa održanog 10-11. aprila 2010. u Banja Luci.

Na naučnom skupu "Vlado Milosević-etnomuzikolog i kompozitor" održanom 15 i 16.
Aprila 2011. godine u Banja Luci izlagala stručni rad pod nazivom: Tradicija kao
inspiracija nastanka specifičnih žanrovskih odredenja.
Mentorstvo za diplomske radove iz predmeta Muzički oblici:
1.Miloš Jovanović, (2011) - Formalna analiza Simfonije op.68 br. 1 - Johanesa Bramsa;
8
2. Danijel Čondrić (2011) - Formalno-strukturalana analiza djela Godine hodočašća -2. sveska,
Poslije čitanja Dantea – Franca Lista;
3. Ivana Stanišić (2011) - Formalno-strukturalna analiza djela: Koncert za violončelo i orkestar
op.129, a-mol, Roberta Šumana;
Referent za odbranu diplomskog rada iz predmeta Harmonija sa harmonskom analizom:
Milan Puzić (2011) - Harmonski jezik Edvarda Griga sa detaljnom analizom Lirskih komada iz
op. 12, op. 54, op. 68 i op.71
Član komisije za odbranu diplomskog rada iz predmeta Kontrapunkt:
1. Ćirović Vladimir (2011) - Karakteristike orguljskih fuga J.S.Baha
Član komisije za odbranu diplomskog rada iz predmeta harmonija sa harmonskom analizom:
1. Peđa Hart (2011) - Muzički jezik Georgija Vasiljeviča Sviridova u dijelu Stranoe Roždenstvo
Videvše iz duhovnog ciklusa Pjesmopjenija i molitve, za mješoviti hor
Referent za odbranu magistarskog rada iz predmeta Muzički oblici:
Jasmina Živković (2011.) - Paganinijev 24-ti Kapričo kao inspiracija Lista, Bramsa,
Rahmanjinova i Lutoslavskog – Varijacionost kao postupak, stil, razvoj i sadržaj
Predsjednik komisije za odbranu magistarskog rada iz predmeta kontrapunkt:
1. Biljana Jefimić - (2011) – Vokalno –instrumentalno stvaralaštvo Rajka Maksimovića, sa
posebnim osvrtom na kontrapunkt.
Dr Biljana Mandić, vanr.prof.

Naučni skup sa međunarodnim učešćem Srpski jezik, književnost, umetnost – Srpska
muzika u evropskom kontekstu/žensko pismo, Kragujevac, 2010 - Uloga žene u razvoju
opšte muzičke pedagogije u Srbiji i Crnoj Gori do Prvog svjetskog rata – rad će biti
štampan u Zborniku oktobra 2011. godine.

Udžbenik muzičke kulture za 8. razred osnovne škole, ZUNS Istočno Sarajevo, 2011.
godine sa propratnim CD-om za slušanje muzike.
Udžbenik muzičke kulture za 9. razred osnovne škole, ZUNS Istočno Sarajevo, 2011.
godine sa propratnim CD-om za slušanje muzike.



9
Nastava muzičke kulture u osnovnim školama Kraljevine Jugoslavije od 1918-1941.
godine, monografija, (2011. str. 200.) Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno
Sarajevo, – trenutno u pripremi za štampu
Sa srcem u Gospodu, sa koautorima, žitija svetih ispričana i ispjevana djeci, priručnik za
nastavu vjeronauke i muzičke kulture, (2011.) dobio pozitivne recenzije od četiri
recenzenta - u pripremi za štampu.
Odbranjeni diplomski radovi – pod mentorstvom:
1. Pohara Azra (2011) – Zabavna muzika kroz vijekove - ocjena 9 (devet)
2. Omerović Alen (2011) – Analiza udžbenika muzička/glazbena kultura autora Senada Kazića
za 5. razred osnovne škole – ocjena 8 (osam)
Referent na odbrani diplomskih radova iz predmeta Metodika nastave solfeđa:
1. Gorana Maunaga - Oblici rada na razvijanju harmonskog sluha prije i poslije muzičkog
opismenjavanja (2011)
2. Vulina Vanja – Analitičko-usmeni diktat kao oblik rada u oblasti melodike (2011)
Referent na odbrani diplomskih radova iz predmeta Crkveno pojanje sa pravilom:
5. Milićević Ignjat – (2010.) - Kornelije Stanković;
6. Đurašinović Čedo – (2010.) - Napevi pashalnog jutrenja;
7. Božić Darko – (2010.) – Njest svjat – Stevana Stojanovića Mokranjca i Stevana Hristića;
8. Kovač Vladislav – (2010.) – Veličanije i muzička kompozicija Veličanija
9. Golić Marko – 2011 – Napjevi kanona Evharistije;
10. Jakić Vladimir 2011 – St. St. Mokranjac – Harmonska analiza Vaskršnjih blažena;
11. Urošević Miloš – 2011 – Trisveta pesma St. St. Mokranjc, Vada Miloševića i P. I.
Čajkovskog;
Mr Zoran Komadina, docent
• Dirigovao na pet predstava opere Dom za vešanje u Sava centru od 10-og do 15-og novembra
2010. godine.
Odbranjeni diplomski radovi – pod mentorstvom:
1. Ćirović Vladimir (2011) - Karakteristike orguljskih fuga J.S.Baha;
Referent na odbrani diplomskih radova iz predmeta Harmonija sa harmonskom analizom:
1. Siniša Popović (2010) – Harmonski jezik klavirskom koncertu fis mol Aleksandra Skrjabina;
2. Mastilo Veljko (2010) - Harmonski jezik Modesta Petroviča Musorgskog sa detaljnom
analizom klavirske kompozicije Slike sa izložbe.
3. Peđa Hart (2011) - Muzički jezik Georgija Vasiljeviča Sviridova u dijelu Stranoe Roždenstvo
Videvše iz duhovnog ciklusa Pjesmopjenija i molitve, za mješoviti hor.
Referent na odbrani diplomskih radova iz predmeta Muzički oblici:
1. Miloš Jovanović (2011) – Formalna analiza simfonije op. 68 br. 1 – c mol, Johanesa Bramsa;
2.Stanišić Ivana (2011) - Formalno-strukturalna analiza djela: Koncert za violončelo i orkestar
op.129, a-mol, Roberta Šumana;
Odbranjeni magistarski radovi – pod mentorstvom:
10
1. Biljana Jefimić - (2011) – Vokalno –instrumentalno stvaralaštvo Rajka Maksimovića, sa
posebnim osvrtom na kontrapunkt
2. Dražan Kosorić – (2011) – Izražajna sredstva u programskim djelima za solo harmoniku
Viktora Vlasova (komentor);
Član komisije za odbranu magistarskog rada iz predmeta Muzički oblici:
1. Jasmina Živković - Paganinijev 24-ti Kapričo kao inspiracija Lista, Bramsa,
Rahmanjinova i Lutoslavskog – Varijacionost kao postupak, stil, razvoj i sadržaj;
Mr Dušan Erak, viši asistent
Nastupi na gitari kao solista i u ansamblima:
1) 21.9. 2010 - Nastup sa Klaudijom Krkotić, glas i gitara, UNITIK, Liga Humanista, Granična
policija
2) 18.11.2010. CJELOVEČERNjI KONCERT (duo violina, gitara – sa Eminom Smolović),
Muzička akademija u Istočnom Sarajevu
3) 29.11.2010. CJELOVEČERNjI KONCERT (duo violina, gitara – sa Eminom Smolović),
SANU, Knez Mihajlova, Beograd, 18 časova
4) 30.11.2010. CJELOVEČERNjI KONCERT (duo violina, gitara – sa Eminom Smolović),
Umetnička galerija Rektorata u Kragujevcu, 20 časova
5) 1.12.2010. CJELOVEČERNjI KONCERT (duo violina, gitara – sa Eminom Smolović), Velika
sala Fakulteta muzičke umetnosti u Nišu, 20 časova
6) 21.12. 2010 - Nastup sa Klaudijom Krkotić, glas i gitara, Matična biblioteka, Istočno
Sarajevo, Liga Humanista, Granična policija
7) 26.01. 2011. - Nastup sa Klaudijom Krkotić – glas i gitara, Dodjela diploma najboljim
sportistima Opštine Istočna Ilidža, Zgrada „Aleksandrije“ (Prenos TV Istočno Sarajevo)
8) 27.01.2011. – Nastup sa Eminom Smolović, violina i gitara, „Svetosavska akademija“, SPKD
Prosvjeta, Sarajevo
9) 9. mart 2011 – Solo nastup, pola sata – veče popularne klasične muzike za gitaru (povodom 8.
marta) - Jevrejska opština Sarajevo
10) 7. april 2011. – Nastup sa Eminom Smolović, violina i gitara, „Zeničko proljeće“, Bosansko
narodno pozorište, Zenica, POLUSATNI KONCERT
11) 21.april 2011 – Solo nastup, pola sata, Književno veče Natalije Krstović, Matična biblioteka
Istočno Sarajevo, 19 časova
12) 26. April 2011, Solo i nastup sa Klaudijom Krkotić, sopran; Vaskršnji koncert, SPKD
Prosvjeta, Sarajevo, 19 časova
13) 5. Maj 2011. Dan Opštine istočna Ilidža, „Aleksandrija“ Lukavica, 20 časova, nastup sa
Eminom Smolović i solo
14) 16.maj 2011. Zatvaranje izložbe slika Maria Mikulića, 18:30, Bosanski kulturni centar,
Sarajevo, solo (sat vremena)
15) 20.maj 2011. Promocija knjige o Ladino jeziku, Bošnjački institut, Sarajevo, 14 časova-duo
sa sopranom (Klaudija Krkotić) - tri sefardske pjesme
11
16) 21.maj 2011. – solo (D.Bogdanović: Šest balkanskih minijatura; na cjelovečernjem koncertu
hora „Proleter“, „Klub Aleksa“, Mostar, 19:00
17) 25.maj 2011. – solo (D.Bogdanović: Vranjanka, Makedonsko kolo), Jahorina, Hotel Bistrica,
10 časova, Simpozijum o vodama
18) 30. maj 2011. – SOLISTIČKI KONCERT – sala Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom
Sarajevu, 19:30
19) 1. jun 2011. – SOLISTIČKI KONCERT – sala OMBŠ „Novo Sarajevo“, Grbavica, Sarajevo,
20:00
20) 15.09.2011. CJELOVEČERNjI KONCERT (duo violina, gitara – sa Eminom Smolović),
Međunarodni festival kamerne muzike – Nikšić, Dvorac Kralja Nikole, Nikšić, 20 časova
Nastupi sa horom (kao dirigent):






12.novembar 2010 – Dirigovanje horom „Proleter“, tri numere, na svečanosti: 105
godina „RKUD Proleter“, Bosanski kulturni centar, 20 časova
4. decembar 2010. – Dirigovanje horom „Proleter“, Smotra horova u Domu policije,
četiri numere
4. mart 2011. – CJELOVEČERNjI KONCERT - Dirigovanje horom „Proleter“, „Dom
Oružanih snaga BiH“, Sarajevo, 19 časova
11. april 2011. – CJELOVEČERNjI KONCERT - Dirigovanje horom „Proleter“,
„Kulturni centar“, Istočno Sarajevo, Lukavica, 19:30
21. maj 2011. – CJELOVEČERNjI KONCERT - Dirigovanje horom „Proleter“, „Klub
Aleksa“, Mostar, 19:00
16. septembar 2011. – CJELOVEČERNjI KONCERT - Dirigovanje horom „Proleter“,
„Dvorana Park“, Herceg-Novi, 20:00
Intervjui na radiju i televiziji:






4. Decembar 2010. – Intervju za Radio Slobodna Evropa (Smotra horova u Domu
policije)
12. April 2011. – Intervju i kratka reportaža o Cjelovečernjem koncertu Hora „Proletera“
u Kulturnom centru Istočno Sarajevo, Televizija Istočno Sarajevo, 17 časova
30. Maj 2011. Intervju i reportaža za RTRS povodom SOLISTIČKOG KONCERTA
Dušana Eraka na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu(emitovano
31.5.11)
30. Maj 2011. Intervju i reportaža za TV Istočno Sarajevo povodom SOLISTIČKOG
KONCERTA Dušana Eraka na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom
Sarajevu(emitovano 31.5.11)
15. septembar 2011. – Intervju za Radio Televiziju Nikšić i dnevne novine „Vijesti“
povodom koncerta u „Dvorcu Kralja Nikole“ u Nikšiću, na festivalu Kamerne muzike u
duetu sa mr Eminom Smolović (gitara i violina)
16. septembar 2011. – Intervju za Radio Herceg-Novi povodom Cjelovečernjeg koncerta
u „Dvorani Park“ u Herceg-Novom
Mr Vladimir Trmčić, asistent
12

Trio harmonika Lux aeterna, iz Kragujevca, izvodio je 3 puta kompoziciju
Trinaestozvezdani cvet Kasiopeje, slika za tri harmonike i to:
• 30. decembar 2010. – Novogodišnji koncert u galeriji SANU, u Beogradu
• 5. mart 2011. – Koncert Katedre za kamernu muziku FILUM-a, u Kragujevcu
• 31. mart 2011. – Centar lepih umetnosti Jovana Kolundžije Guarnerius, u Beogradu

Aprilska nagrada grada Beograda u oblasti stvaralaštva mladih u umetnosti za 2010.
godinu, za delo Zeleno sunce Janusa, slika za orkestar - 19. april 2011.
VOKALNO INSTRUMENTALNI STUDIJSKI PROGRAM
ODSJEK ZA HARMONIKU
Sručno-umjetničke aktivnosti profesora i studenata u 2010/2011.godini
Kao i proteklih godina Odsjek za harmoniku je imao niz zapaženih aktivnosti na
različitim poljima umjetničkog i stručnog djelovanja. U nastavku ćemo ukratko hronološki
navesti neke od aktivnosti u kojima je ovaj Odsjek uzeo značajno učešće:
1. Na 63. Svjetskom kupu za harmoniku, održanom u Varaždinu (Hrvatska), Dragan Ribić,
student III godine u klasi mr Danijela Gazdić, vanr. prof. Osvojio je sedmo mjesto.
2. Sa ponosom možemo konstatovati da je ove godine II Internacionalni festival akordeon
art organizovan u saradnji Muzičke akademije i asocijacije za njegovanje akademske
muzike ’’Novi zvuk’’ u periodu od 27. do 30.04.2011. godine okupio rekordan broj
takmičara. Preko 260 takmičara u IX različitih kategorija. Pored takmičarskog djela
upriličen je veoma veliki broj kvalitetnih umjetničkih sadržaja, kao što su koncerti velikih
umjetnika (Vladislava Gligovke – Bjelorusija, Aleksandra Skljarova – Rusija, Vladimira
Zubickog – Ukrajina) te predavanja Zorana Božanića, profesora sa Muzičke akademije u
Beogradu. Profesori i studenti smjera za harmoniku su dali veliki doprinos u organizaciji
festivala (profesori sa smjera su aktivno učestvovali u radu žirija, a studenti su nastupili u
takmičarskom djelu). Osvojene su sljedeće nagrade:







13
sedam prvih nagrada – Anita Petrović III godina i Stojan Bojić I godina iz klase
dr Zoran Rakić vanr. prof.;
Jakub Mehmedović II godina i Sanja Mrđa I godina iz klase Danijele Rakić doc.;
Dragan Ribić III godina, Daniel Nađ Meljkuti III godina i Dušica Luković III
godina iz klase mr Danijela Gazdić, vanr. prof.;
tri druge nagrade: Slobodan Nedić II godina iz klase dr Zoran Rakić vanr. prof.;
Aleksandar Nikolić II godina iz klase Danijele Rakić doc.;
Boris Knežević I godina iz klase mr Rade Radović, vanr. prof.;
dvije treće nagrade: Jozo Jaković II godina iz klase Danijele Rakić doc.;

Đorđe Trišević II godina iz klase mr Danijela Gazdić, vanr. prof.;
Na XVI internacionalnoj manifestaciji Dani harmonike u Smederevu od 11. do 14.05. 2011.
godine osvojene su sledeće nagrade:


Prva nagrada – Miroslav Idić III godina klasa Radomir Tomić red. prof.
Dvije druge nagrade – Almir Spahić II godina klasa Radomir Tomić red. prof i
Daniel Nađ Meljkuti III godina klasa mr Danijela Gazdić, vanr. prof.
3. Na VIII susretima mladih harmonikaša u Lazarevcu 21.05.2011. godine osvojene su
sljedeće nagrade:

Dvije prve nagrade: Daniel Nađ Meljkuti III i Đorđe Trišević I godina iz
klase mr Danijela Gazdić, vanr. prof.

Dvije druge nagrade: Aleksandar Budimir II godina klasa Radomir Tomić red.
prof i Emina Berbić I godina klasa mr Danijela Gazdić, vanr. prof.
4. Na VI međunarodnom takimčenju harmonike u Pakšu (Mađarska) 25. i 26.06.2011.
godine prvu nagradu je osvojio Daniel Nađ Meljkuti III godina - klasa mr Danijela
Gazdić – vanr. prof.
5. Profesori sa Odsjeka su uzeli učešće u radu više internacionalnih žirija:








Svjetski trofej – Španija 2010. godine (dr Zoran Rakić, vanr. prof.)
Svjetski kup – Hrvatska 2010. godine (dr Zoran Rakić, vanr. prof.)
Međunarodno takmičenje Pula 2011. godine (dr Zoran Rakić, vanr. prof.)
Akoholidey – Kiev Ukrajina 2011. godine (dr Zoran Rakić, vanr. prof.)
Akordeon Art – Istočno Sarajevo 2011. godine (dr Zoran Rakić, vanr.
prof.,Danijela Rakić doc., mr Danijela Gazdić vanr. prof., mr Rade Radović vanr.
prof. i Dražana Kosorić viši asistent)
Majski susreti – Lazarevac 2011. godine (dr Zoran Rakić, vanr. prof. i mr Danijela
Gazdić vanr. prof.)
Ohridski biseri 2011. godine (Danijela Rakić doc.)
Svjetski kup – Kina 2011.g. (dr Zoran Rakić, r.prof i mr Danijela Gazdić,
vanr.prof)
6. U toku ove akademske godine Odsjek je organizovao preko dvadeset koncerata
studenata. Posebno ćemo istaći kamerni duo (Boris Knežević I godina i Dragan Bilbija III
godina u klasi mr Rade Radović vanr. prof.) koji su održali solističke koncerte u Foči,
Prijedoru i Istočnom Sarajevu, zatim nastupe tria ’’Fantastiko’’ (Anita Petrović III godina,
Dušica Luković III godina i Adna Bajrić IV godina), te nastupi Orkestra harmonika pod
rukovodstvom Dražana Kosorića, višeg asistenta
održani u Vlasenici i Istočnom Sarajevu.
14
7. Mr Danijela Gazdić, vanr.prof. održala je četiri koncertna nastupa: Kulturni centar Pale,
Gradska galerija Bijeljina, ŠKC ,,Sveti Pavao’’ Zenica i Jevrejska opština Sarajevo.
Umjetničke aktivnosti Dražana Kosorića, višeg asistenta
II nagrada na takmičenju kompozitora u okviru XVI Internacionalne manifestacije „Dani
harmonike“ – Smederevo 2011, kategorija A – kompozicija za harmoniku solo;
 II nagrada na takmičenju kompozitora u okviru XVI Internacionalne manifestacije „Dani
harmonike“ – Smederevo 2011, kategorija B – kompozicija za duo harmonika;


III nagrada na takmičenju kompozitora u okviru XVI Internacionalne manifestacije
„Dani harmonike“ – Smederevo 2011, kategorija B – kompozicija za kvintet harmonika;
Premijerno izvođenje Koncertne svite Balkanska ekspresija za violinu, harmoniku, klavir
i kamerni orkestar (solisti: Jovan Bogosavljević, violina; Almir Mešković, harmonika;
Sonja Radojković, klavir i Kamerni orkestar muzičke akademije u Istočnom Sarajevu,
dirigent: Ognjen Bomoštar) na Svečanom otvaranju 2. Internacionalnog festivala
harmonike AKORDEON ART u Istočnom Sarajevu;
 Nastupi Orkestra harmonika Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu, umjetnički
rukovodilac: Draţan Kosorić, na Svečanom otvaranju 2. Internacionalnog festivala
harmonike AKORDEON ART u Istočnom Sarajevu, Svečanom koncertu povodom Dana
Univerziteta u Istočnom Sarajevu (Vlasenica, 24.05.2011 god.) i obiljeţavanju Dana
fočanske brigade;


Objavljivanje pet kompozicija za harmoniku (Tokata, Svita, Preludijum i Baso-ostinato,
Drops i Epitaf) na jednom od najpoznatijih Internet sajtova posvećenih harmonici
MusicForAccordion.com; Tokom protekle akademske godine snimljene su sljedeće
kompozicije Draţana Kosorića: Epitaf, Preludijum i Baso-ostinato, Tokata, Svita, Drops
(sve za harmoniku solo), Vokalni ciklus na stihove Ane Ahmatove za sopran i harmoniku,
Dvije minijature za klavir i Koncertna svita Balkanska ekspresija za violinu, harmoniku,
klavir i kamerni orkestar – izvođači: Jovan Bogosavljević, Sonja Radojković, Almir
Mešković, Dragan Ribić, Belma Šarančić, Nikola Janković, Aranka Varadi, Danijel NaĎ
Meljkuti, Kamerni orkestar Muzičke akademije; Učešće u radu stručnog ţirija,
organizacionog i stručnog odbora na 2. Internacionalnom festivalu harmonike
AKORDEON ART u Istočnom Sarajevu (27-30. april 2011. godine).
VOKALNO INSTRUMENTALNI STUDIJSKI PROGRAM
ODSJEK ZA ŽIČANE INSTRUMENTE
Sručno-umjetničke aktivnosti nastavnika, saradnika i studenata u 2010/2011.godini
Mr Vojislav Ivanović, docent

15
8-13. Februar 2011,Guitar Art festival, Beograd, Master class, Ziri;










10-14. Mart 2011,Novi Sad International Guitar Festival,Master class, Ziri, Predsednik
zirija 1. Internacionalnog takmicenja kompozicije za gitaru;
Mart 2011,Publikacija djela “Sonata for solo Guitar” Izdanje renomiranog svetskog
izdavaca Chanterelle, Heidelberg;
April 2011,Ekskluzivni ugovor za stampanje novih djela za izdavacku kucu Chanterelle,
Heidelberg;
6-10. April 2011,Sarajevo International Guitar Festival,Master class, Ziri;
19. April 2011,Izvodjenje djela “English Concerto”-koncert za gitaru I gudace Zoran
Dukic, gitara, Zagrebacki solisti,Zagreb, Hrvatski Glazbeni Zavod;
Maj - April 2011,Levante Guitar Duo,Koncertna turneja u Njemackoj: 28. April Koblenz 29. April - Mainz 30. April - Edenkoben 1. Maj - Edenkoben 2. Maj - Berlin 5.
Maj - Troisdorf 6. Maj – Meckenheim;
15-20. Juli 2011,Niksic International Guitar festival,Koncert Levante Guitar Duo, master
Class, Ziri;
9. Avgust 2011,Koncert Levante Guitar Duo,Mljet;
15-20. Avgust,Summer Guitar Art Festival, Herceg Novi,Koncert Levante Guitar Duo,
Master Class;
8, 16. Septembar 2011,Festival "Domus", Venecijanska tvrdjava, Naxos, Grcka,Koncert
Levante Guitar Duo;
Mr Jovan Bogosavljević, vanr.prof.














avgust 2010. solisti
ka koncertna turneja sa Nacionalnim orkestrom Pekinga, sala „‟Poly Plaza Theater'' i
drugi veći gradovi Kine sa više dirigenata iz Ukraine, Austrije i Kine, Na programu
virtuozni komadi za violinu uz pratnju Nacionalnog Pekinškog Simfonijskog orkestra.
decembar 2010. solisti
ki koncert – Memingen – Nemaĉka.
ferbruar 2011. solisti
ki koncert sa Niškim simfonijskim orkestrom, J.Brams – koncert za violinu i orkestar u
De-Duru, sala „‟Niški simfonijski orkestar‟
februar 2011. koncert moderne muzike u okviru klavirskog tria u Japanu-Tokio, sala
Yumeria hall;
mart 2011. solisti
ki koncert sa Aleksandrom Serdarom na Cetinju, sala Kraljevskog pozorišta
april 2011. koncert na Evropskom Muziĉkom Festivalu - “Bulgaria Hol”, u okviru
kvinteta Beltango, Bugarska-Sofija.
april 2011. jedan od solista na koncertu otvaranja Internacionalnog festivala harmonike
"Akordeon Art" u Isto
nom Sarajevu.
maj 2011. koncerti u okviru kvinteta Beltango i koncertna turneja- MaĊarska, Nemaĉka,
Švajcarska.
juni 2011. koncert na festivalu "KONSTANTINUS" u Nišu, u okviru kvinteta Beltango.
Mr Vladimir Marković, docent:
16

Vladimir Markovic odrzao solisticki koncert na festivalu ,,Tisin cvet’’, Novi Knezevac
(septembar 2010.)

Mr.Vladimir Markovi

doc. Odrzao solisticki koncert u Valjevu (decembar 2010.)



Mr. Vladimir Markovi
doc. Odrzao seminar violine u Banji Kovilja
i (januar 2011.)
Članstvo u žiriju:

Mr.Vladimir Markovi

doc. Bio je predsednik zirija na medjunarodnom takmi

enju ,,Petar Konjovic’’ (maj 2011);

Na takmi

enju ,,Mali virtuoz’’ u Beogradu mr.Vladimir Markovi

doc. Bio je predsednik žirija (maj 2011)

Mr.Vladimir Markovi

doc. Održao solisti

ke koncerte u SANU I Skupštini grada Beograda (jun 2011.)
VOKALNO INSTRUMENTALNI STUDIJSKI PROGRAM
ODSJEK ZA SOLO PJEVANJE
Sručno-umjetničke aktivnosti nastavnika, saradnika i studenata u 2010/2011.godini
Mr Aleksandra Ristić, vanr. prof.



17
06.10.2010. Podgorica, Svečana sala Nemačke ambasade - Proslava dana Državnosti solistički koncert uz klavirsku pratnju Bojana Mladenovića.
29.11.2010. Kragujevac – sala Kragujevačke gimnazije , Koncert profesora i studenata
FU Niš - solistički nastup sa Simfonijskim orkestrom FU.
23.12.2010. Niš,sala Simfonijskog orkestra „Novogodišnji koncert“, solistički nastup sa
Simfonijskim orkestrom.









28.12.2010. Niš, sala FU „Novogodišnji koncert 2011.“,solistički nastup sa Simfonijskim
orkestrom FU
30.12.2010. Kragujevac,sala Kragujevačke gimnazije „Novogodišnji operski koncert“
solistički nastup sa Simfonijskim orkestrom FU.
10.03.2011. Niš, član žirija za izbor srpskog predstavnika na dečijem festivalu „Zlatni
cekin“ u Italiji.
28.03.2011. Niš, sala FU- Koncert sa studentima iz klase , solistički nastup uz klavirsku
pratnju Ingrid Janković
30.04.2011. Niš, sala Simfonijskog orkestra- Koncert „Niš na balkanskom raskršću“
-solistički koncert sa duom „ Musti“
04.06.2011. Niš, amfiteatar na keju –Koncert u okviru Slave grada- solistički nastup sa
gudačkim kvartetom.
15.06.2011. Kruševac, svečana „Mozaik sala“ Skupštine grada- Koncert sa studentima iz
klase- solistički nastup uz klavirsku pratnju Ingrid Janković
14.09.2011. Negotin, mala scena bioskopa Krajina-Koncert „Posvete Konstantinu
Babiću“ – solistički koncert tria „Anima“
16.09.2011. Sarajevo, sala Kulturnog centra –Koncert profesora i studenata Muzičke
Akademije I.Sarajeva u okviru Slave grada – solistički nastup uz klavirsku pratnju Jovane
Barac
Mr Milica Stojadinović, red. prof.

SAVA CENTAR, Beograd, 02. 12.2010. Karl Orf „Karmina burana“
u izvođenju Opere i Baleta Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, uloga solo
sopran;
 Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, velika scena,30.12.2010. Đuzepe Verdi
„Travijata“, glavna uloga- Violeta Valeri;
 Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, velika scena 26. 01. 2011. Đuzepe Verdi
„Travijata“, glavna uloga- Violeta Valeri;
 Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu,velika scena 02. 02.2011. Karl Orf „Karmina
burana“ u izvođenju Opere i Baleta Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, uloga
solo sopran;
 Svečana sala muzičke škole „Isidor Bajić“ u Novom Sadu,04.02.2011. koncert pod
nazivom „Omaž Lidiji Nikolić“, posvećen upravo preminuloj profesorki;
 Svečana sala Matice srpske u Novom Sadu,koncert posvećen srpskim kompozitorima
povodom 185 godina od rođenja Svetozara Miletića, 16. 06.2011.godine;
 Izvršno veće Vojvodine, humanitarni koncert na festivalu Hearts in Harmony, posvećen
deci sa posebnim potrebama, 17.06.2011.godine.
Ostale stručne aktivnosti:


18
Studijski boravak na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Stokholmu,30.03-02.04. 2011.
godine;
Član komisije na pristupnom predavanju za izbor u zvanje docenta na Akademiji za
glasbo , Ljubljana, Slovenija 18.03 2011. godine,



(od 2008. godine prof. Stojadinović je imenovana od strane Univerziteta u Ljubljani za
stalnog člana habilitacijske komisije za predmet Solo pjevanje);
Predsjednik komisije za licence imenovana od Republičkog ministarstva obrazovanja,
ispit za licencu za pet profesora Solo pjevanja, Beograd, 27.05.2011.godine;
Član žirija na međunarodnom takmičenju „Bruna Špiler“, Herceg Novi, mart
2011.godine.
Ljubo Božović, red. prof.








Od 20. 01. do 03. 03. 2011. godine režirao predstavu Probudi se Rado
autora Milana Grgića u Dramskom studiju kulturnog centra I. Novo Sarajevo
04. 03. 2011. godine premijerno izvođenje predstave Probudi se Rado
u režiji Ljube Božovića
Od 31. 01. do 17. 03. 2011. godine režirao predstavu Tajna plave ptice autora Stevana
Koprivice u amaterskom pozorištu Kulturnog centra Pale
18. 03. 2011. godine premijerno izvođenje predstave Tajna plave ptice
u režiji Ljube Božovića
25. 03. 2011. godine učestvovanje u programu predstavljanja knjiga pisca i pjesnika
Božidara Stanara u SPKD Prosvjeta u Mostaru;
29. 06. 2011. godine učestvovanje na 39 teatarskom festivalu BiH FEDRA
u Bugojnu sa predstavom Probudi se Rado;
15. 07. 2011. godine igrao monodramu Vuk Stefanović Karadžić
autora Milovana Vitezovića u SPKD Prosvjeta u Mostaru;
25. 07. 2011. godine učestvovanje na 54. Međunarodnom pozorišnom festivalu
FESTIVAL FESTIVALA u Trebinju sa predstavom Tajna plave ptice.
Klavirski saradnik Jovana Barac

Nastup na svečanoj akademiji povodom Slave grada I. Sarajevo,16. 09. 2010 .
god. sa Vokalno- instrumentalnim ansamblom Ihos, Matična biblioteka I. Sarajevo
 Koncerti studenata smjera za solo pjevanje
( u organizaciji šefa katedre Mr Klaudije Krkotić, višeg asistenta )
Koncertna sala Muzičke akademije:
• 25. 11. 2010. godine ,klasa Mr Aleksandra Ristić, vanredni profesor;
• 06. 12. 2010. godine klasa Mr Milica Stojadinović, redovni profesor;
• 16.12. 2010. godine ,klasa Mr Sanja Ostić, vanredni profesor;
• 23. 12. 2010. godine ,klasa Mr Aleksandra Ristić, vanredni profesor;
 Učešće sa vokalno- instrumentalnim ansamblom Ihos u Banja Luci
na snimanju Božićnog koncerta od strane RTRS- a 15. 12. 2010.godine;
 22. 12. 2010. godine, Novogodišnji koncert Muzičke akademije Univerziteta
u I. Sarajevu Koncertna sala Muzičke akademije;
 24. 12. 2010. godine nastup nastavnika, saradnika i studenata Muzičke akademije
19












u okviru proslave 70 godina Poljoprivrednog fakulteta ,Vokalno – instrumentalni ansambl
Ihos, studenti Radislav Nunić i Milica Zdravković;
05. 01. 2011. godine Nastup sa vokalno instrumentalnim ansamblom Ihos, na Božićnom
koncertu u orgnizaciji SKPD Prosvjeta Sarajevo, sala Narodnog pozorišta
April 2011. godine Međunarodno takmičenje mladih muzičara, „Petar Konjović“
u Beogradu Dejana Hršum i Hana Zejnelović;
07. 04. 2011. godine Koncert Milice Zdravković i Radislava Nunića,Koncertna sala
Muzičke akademije
Koncert studenata smjera za solo pjevanje
( u organizaciji šefa katedre Mr Klaudije Krkotić, viši asistent)
14. 04. 2011. godine, klasa Mr Sanja Ostić, vanredni profesor
15. 04. 2011. godine , klasa Mr Aleksandra Ristić, vanredni profesor
23. 05. 2011. godine Veče kompozitora 19 – og i 20 – og vijeka ( u organizaciji šefa
katedre Mr Klaudije Krkotić, višeg asistenta);
10. 27. 05. 2011. godine Koncert studenata odsjeka za flautu i solo pjevanje, Koncertna
sala Muzičke akademije ( u organizaciji šefa katedre Mr Klaudije Krkotić, viši asistent )
31. 05. 2011. godine Koncert studenata odsjeka za solo pjevanje, Veče starih majstora
12. 06. 06. 2011. godine Zajednički koncert svih klasa odsjeka za solo pjevanje,
Koncertna sala Muzičke akademije ( u organizaciji šefa katedre Mr Klaudije Krkotić, viši
asistent ),Koncertna sala Muzičke akademije
24. 05. 2011. godine Učešće na manifestaciji Dan Univerziteta u Vlasenici.
10.06. 2011. godine Godišnji koncert Muzičke akademije,Koncertna sala
Klavirski saradnik Mr Petar Marković










20
20.05. 2010, godine Solistički koncert Nevena Lepojević Pendo – sopran, Svečana sala
Rektorata Univerziteta u Kragujevcu
17. 06. 2010. godine Solistički koncert Ivane Josić – sopran, u Narodnom Muzeju u
Kragujevcu;
26. 11. 2010. godine Međunarodno takmičenje solo pjevača u Rumi, Zvanični korepetitor
Koncert studenata solo pjevanja ( u organizaciji šefa katedre Mr Klaudije Krkotić, višeg
asistenta ):
• 30. 11. 2010. godine, klasa Mr Višnje Pavlović, vanredni profesor;
• 06. 12. 2010. godine, klasa Mr Milica Stojadinović, redovni profesor;
• 17. 12. 2010 .godine, mr Milica Stojadinović, redovni profesor,
• 23. 12. 2010. godine, klasa Mr Milica Stojadinović, redovni profesor,
22. 03. 2011.godine, klasa Mr Milica Stojadinović, redovni profesor;
14. 03. 2011 godine, klasa Mr Milica Stojadinović, redovni profesor;
01.04. 2011. godine,Veče starih majstora i oratorijuma;
14. 04. 2011. godine, klasa Mr Milica Stojadinović, redovni profesor;
15. 04. 2011. godine Veče 19 –og i 20 – og vijeka, klasa Mr Milica Stojadinović,redovni
profesor;
01.05. 2011. godine Veče domaćih kompozitora;







Koncert studenata solo pjevanja Veče starih majstora i oratorijuma,Klasa Mr Višnja
Pavlović, vanredni profesor;
21. 05. 2011. godine Rektorat u Kragujevcu Dan univerziteta Kvintet snova i prijatelji
Prof. Oliver Njego, Milica Stojčev Janković;
31. 05. 2011. godine , klasa Mr Milica Stojadinović, redovni profesor;
06. 06. 2011. godine, koncert studenata svih klasa: klasa Mr Milica Stojadinović , redovni
profesor i mr Višnja Pavlović, vanredni profesor, koncertna sala Muzičke akademije;
22. 06. 2011. godine Diplomski koncert Dženanane Huseinagić i Milice Zdravković
Koncertna sala Muzičke akademije;
23. 06. 2011. godine Diplomski koncert Ivane Pekić i Radislava Nunića,Koncertna sala
Muzičke akademije;
24. 08. 2011. godine Solistički koncert Milice Zdravković, Crkva Svetog duha – Kotor;
VOKALNO INSTRUMENTALNI STUDIJSKI PROGRAM
ODSJEK ZA FLAUTU
Sručno-umjetničke aktivnosti nastavnika, saradnika i studenata u 2010/2011.godini
Mr Sanja Stijačić, vanr. prof.
Solistički koncerti i nastupi:




Mr Sanja Stijačić, vanredni profesor,Jevgenij Ksaverjev, violončelo,
Emir Nuhanović, klarinet i Ehlimana Tikveša, klavir,Sarajevo – Bošnjački institut –
koncert povodom 200. god. Od rođenja Šopena, Jun 2010. godine
Nikšić – Gradska kuća – Gitar fest Nikšić, Koncert sa gitaristom Goranom
Krivokapićem, Jul 2010.godine
Budva Grad teatar – Crkva Santa Marija – Solistički nastup u okviru izložbe Paka i Vasa
Nikčevića,Avgust 2010. godine
Solistički koncert „Ledamus“, Jun, 2011. godine Leskovac
Ostale stručne aktivnosti:


Peti Međunarodni festival kamerne muzike – Nikšić-Umjetnički direktor festivala,
Septembar 2010. godine
MŠ Stanislav Binički, Leskovac, Seminar, jun, 2011. godine
Nastupi studenata Smjera na koncertima:





21
Koncert studenata javni čas decembar 2010. godine
Sarajevo, Crkva Svetog Ante – Trio flauta – Piacevole
Subotica, Katedrala – trio – Piacevole,Februar, 2011. godine
Zajednički koncert studenata smjera za solo pjevanje i flautu,April, 2011. godine
Zajednički koncert studenata smjera za solo pjevanje i studenata smjera za flautu, Maj,
2011. godine

Zerina Herenda-Solistički koncert– Sarajevo – sala M.Š Novo Sarajevo, Jun, 2011.
godine.
VOKALNO INSTRUMENTALNI STUDIJSKI PROGRAM
ODSJEK ZA KLAVIR
Sručno-umjetničke aktivnosti nastavnika, saradnika i studenata u 2010/2011.godini
ČLANSTVO U ŽIRIJU



01-05. 03. 2011. Član žirija na takmičenju Memorijal Emila Hajeka u II, IV, V i VI
kategoriji, Mr. Irina Skerl, doc.Koncertna sala Muzičke škole Dr. Vojislav Vučković,
Beograd;
28. 03. 2011. Predsjednik žirija na Republičkom takmičenju Muzičkih škola RS u
Prijedoru, Mr. Aleskandra Radosavljević, doc.;
19-22. 05. 2011. Mr. Aleksandra Radosavljević, doc. organizator Drugog Slobomir
međunarodnog takmičenja u Bjeljini.
SEMINARI


28. 02. 2011. Slobomir, Bijeljina, masterklas i seminar na temu Značaj početnih navika u
procesu pijanističkog razvoja, Mr. Aleksandra Radosavljević, doc.;
Na smjeru za klavir u toku akademske 2010/11. godine diplomiralo je 10 studenata
osnovnih studija, sa prosječnom ocjenom 8,50. Magistarsku diplomu stekla su dva
studenta smjera za klavir: Petar Marković, na predmetu Klavir i Petar Ilić na predmetu
Metodika nastave klavira.
HRONOLOŠKI PRIKAZ KONCERTNIH AKTIVNOSTI
MUZIČKE AKADEMIJE U 2010/11. GODINI









22
16.9.2010. u 19h. Nastup na sve
anoj akademiji povodom Slave Grada Isto
no Sarajevo. (Almir Mešković, harmonika, Klaudija Krkotić, sopran i Jovana Barac,
klavir, Vokalni ansambl IHOS pod umjetniĉkim rukovodstvom prof. Valentine Dutine)
Matiĉna biblioteka Istoĉno Sarajevo;
21.9.2010., u 16h. Obilježavanje Dana Grani
ne službe BiH; UNITIC, Sarajevo; (nastupili: Klaudija Krkotić, sopran i Dušan Erak,
gitara);
07. 10. 2010. Dvorana PROSVETE, Sarajevo
Mr. Nevena Ćeklić, doc, nastup u sklopu naučnog predavanja
Program V. Komadina: Nijemo glamočko kolo, D. Despić: Vinjete
21. 10. 2010. Dvorana PROSVETE, Sarajevo; Mr. Nevena Ćeklić, doc, nastup povodom
rođendana Dare Sekulić; Jelena Čamur, sopran i mr Nevena Ćeklić, doc, klavir;
koncert sniman od strane BHT1, FTV, RTRS;
29.10. 2010., Nastup Akademskog hora Muzi
ke akademije na Slavi pravnog fakulteta na Palama;
12.11. 2010., Nastup studenata Guda
kog Smjera (klavirski saradnik: Maja Žuža) na simpozijumu ljekara RS u hotelu Bistrica ,
na Jahorini;
 18.11.2010., Koncert kamerne muzike: Emina Smolović, violina i Dušan Erak, gitara;
Koncertna sala Muzi
 ke akademije;
 22. 11.2010., u 18,30 h. koncert studenata Smjera za harmoniku iz klase: mr Danijela
Gazdić, vanr.prof. Danijela Rakić, docent, Mr Rade Radović, vanr. prof. i dr Zoran Rakić,
vanr.prof. Gosti koncerta su studenti Smjera Solo-pjevanja; koncertna sala Muzi
 ke akademije;
 24.11.2010., 11h. nastup studenta Akademije- Nikola Obućina, klavir,klasa. Mr Irina
Skerl, doc., na otvaranju Info- dana Tempusa. Koncertna sala Muzi
 ke akademije;
 25.11.2010. u 18h., Koncert studenata Smjera za solo-pjevanje iz klase Mr Aleksandre
Ristić, vanr.prof., Koncertna sala Muzi
 ke akademije;
 26.11.2010. u 19h, koncert studenata Smjera za gitaru, klasa mr Vojislav Ivanović, doc.
(Subasic Srdjan I godina, Mirkov Dusan I godina, Vancev David I godina Hubjer Emina
II godina, Sekerija Dario II godina). Na programu: H.V. Lobos, F.Tarrega, F.Sor,
A.Barrios, V.Ivanovic; Koncertna sala Muziĉke akademije;
 27. 11. 2010., Nastup studenata Muziĉke akademije na promociji diplomanata
Ekonomskog fakulteta na Palama (Danilel NaĊ Meljkuti, harmonika, Nikola Ćuković,
violina, Dario Šekerija, gitara)
 29.11.2010. Koncert kamerne muzike: Emina Smolović, violina i Dušan Erak, gitara;
galerija SANU, Beograd;
 30.11.2010. Koncert kamerne muzike: Emina Smolović, violina i Dušan Erak, gitara;
Umjetniĉka galerija Rektorata, Kragujevac, Srbija
 30.11.2010. u 18h., Koncert studenata Smjera za Solo - pjevanje iz klase Mr Višnje
Pavlović, vanr. prof. Koncertna sala Muziĉke akademije;
 30. 11. 2010.,Nastup na sveĉanoj Akademiji povodom obiljeţavanja Dana vojske BiH,
Dom vojske, Sarajevo, u 18 ĉasova. U okviru programa nastupili su studenti i nastavnici
Muziĉke akademije Univerziteta u Istoĉnom Sarajevu:
- duo Balkaniko: Sonja Radojković, klavir i Almir Mešković, harmonika (A.Pjacola:„Oblivion“ i
„Libertango“); Kamerni ansambl Eho u sastavu: Mr Klaudija Krkotić, sopran, Almir Mešković,
harmonika, Marija Salaj, flauta, Nebojša Timitić, violina, PeĊa Hart, udaraljke, ( V.CvijetićDutina: „Rosa pade na livade“) I studenti Smjera za gudaĉe ( u sastavu orkestra);




23
30. 11. 2010. 12 časova Otvaranje Jahorina FEST-a, Kulturni centar Pale
Jelena Čamur, sopran, Mr. Nevena Ćeklić, doc, klavir
Program: Italijanska kancona Santa Lućija i Ruska narodna pjesma Kaljinka
(OSM TV, TVIS, BH TV);
1.12.2010., Koncert kamerne muzike: Emina Smolović, violina i Dušan Erak, gitara; Sala
muziĉke akademije u Nišu, Srbija;

2.12. 2010., Koncert studenata Smjera za Harmoniku iz klasa Mr Danijele Gazdić,
Danijele Rakić, Mr Rada Radovića i Mr Radomira Tomića. Koncertna sala Muziĉke
akademije;

6.12.2010. u 18h., Koncert studenata Smjera za Solo - pjevanje iz klase Mr Milice
Stojadinović, red.prof. Koncertna sala Muziĉke akademije;

10.12.2010. u 15h. Interni ĉas studenata Smjera za flautu iz klase mr Sanje Stijaĉić, vanr.
prof.;

15. 12. 2010.,u 20h., koncert pijaniste Nevene Milovanović. Koncertna sala Muziĉke
akademije;

15. 12. 2010., uĉešće vokalnog ansambla IHOS u Banja Luci na snimanju Boţićnog
koncerta od strane RTRS-a;

15. 12. 2010. 19 časova Amfiteatar Filozofskog fakulteta, cjelovečernji koncert Jelena
Čamur, sopran; Klavirska saradnja Mr. Nevena Ćeklić, klavir

16.12.2010., Koncert studenata Smjera za Solo pjevanje , klasa Mr Sanja Ostić;

21.12. 2010., nastup studenata akademije na sveĉanosti Grada Istoĉno Sarajevo, matična
biblioteka Istočno Sarajevo;(trio harmonika: Dušica Luković, Adna Bajrić, Anita
Petrović; Kamerni ansambl Eho i duo- Klaudija Krkotić i Dušan Erak);

22.12.2010., Novogodišnji koncert Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu,
Koncertna sala Akademije;

23.12. 2010. U 15h., Koncert studenata Smjera za violinu iz klasa Mr Vladimira
Markovića i Mr Jovana Bogosavljevića, vanr.prof.;

23.12. 2010. U 18:30, koncert studenata Smjera za Solo pjevanje iz klasa: mr Milice
Stojadinović, red.prof., Mr Milica Pavlović, vanr.prof., Aleksandre Ristić, vanr.prof., Mr
sanje Ostić, doc.; Sala Muzičke akademije;

24.12. 2010., Nastup studenata, nastavnika i saradnika Muziĉke akademije u okviru
proslave 70 godina Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istoĉnom Sarajevu,
Koncertna sala Muziĉke akademije, 13:30 ĉasova. Nastupili studenti , nastavnici i
saradnici Muziĉke akademije:
Vokalni ansambl IHOS uz klavirsku saradnju Jovane Barac;
Trio harmonika: Dušica Luković, Adna Bajrić, Anita Petrović;
Milica Zdravković, sopran i Radislav Nunić, tenor uz klavirsku saradnju Jovane Barac;
Dijana Đorić, klavir, klasa: Mr Irina Skerl,doc.;
-
24

24. 12. 2010. 12 časova Kulturni centar Pale, Promocija diplomanata; Jelena Čamur,
sopran, Mr. Nevena Ćeklić, doc, klavir; Program: J. Marinković, P. Konjović
(RTRS, OSM, TV IS)

27.12.2010. Koncert studenata Smjera za harmoniku iz klasa: mr Danijele
Gazdić,vanr.prof., Danijele Rakić, doc., Mr Rada Radovića, vanr.prof., dr Zorana Rakića,
vanr.prof.;
28.12.2010. Uĉešće ansambla IHOS na snimanju Boţićnog koncerta od strane RT IS,
Crkva na Veljinama;
29.12.2010., u 11h. nastup studenata na promociji diplomanata Fakulteta fiziĉke kulture
na Palama (Nastupili su Nebojša Timotić, violina i Ivan Timotić, harmonika);
29.12.2010. u 13h. nastup vokalnog ansambla IHOS na Palama (Cekovića kuća) na
sveĉanosti Opštine Pale;
5.1.2011. Boţićni koncert u organizaciji SKPD Prosvjeta, Sarajevo, sala Narodnog
pozorišta. Na koncertu su uĉestvovali:
vokalno-instrumentalni ansambl IHOS ( Paraliturgijske pjesme, klavirska saradnja:
Jovana Barac);
ansambl EHO (V. Dutina: Rosa pade na livade);
Jelena Čamur, sopran ( klasa: Mr Sanja Ostić,doc.); klavirski saradnik: Mr Nevena
Ćeklić, doc. (Program: J. Marinković, P. Konjović) Medijska pažnja:BH TV, FTV, RTRS,
TVIS, OSM TV)




-










25
u februaru 2011.g. na sveĉanom otvaranju Sveuĉilišta Hercegovina uĉestvovali su: Mr
Vladimir Marković, docent i Nikola Ćuković, student I god. (G.Hendl,F.Krajsler,
B.Popović);
25. 03. 2011. 12 časova Koncert studenata Smjera za klavir, Koncertna sala Muzičke
akademije;
klasa: Mr. Nevena Ćeklić, doc , Mr. Aleksandra Radosavljević, doc
Mr. Irina Skerl, doc. i Mr. Biljana Gorunović, vanr. prof.
Program koncerta: Božić, Mokranjac, Bah, Betoven, Mihajlović, Moškovski,
Ščedrin, List, Prokofjev, Skrjabin
25. 03. 2011. 12 časova Kultuni cenatar Pale, Promocija knjige Sanje Savić
Jelena Čamur, sopran, Mr. Nevena Ćeklić, doc, klavir
Program: Veber; Medijska pažnja: TVIS, OSM TV, RTRS;
31. 03. 2011. 12 časova PROSVETA Sarajevo Promocija knjige; Jelena Čamur, sopran,
Mr. Nevena Ćeklić, doc, klavir; Program: S. Binički, J. Brams;
01.04.2011. u 12h. Koncert studenata Smjera za klavir;
04.04.2011. u 18:30 ( Amfiteatar na IV spratu) Koncert studenata Smjera za harmoniku;
07.04.2011. u 20h. Koncert studenata Smjera za solo - pjevanje: Milica Zdravković i
Radislav Nunić, Klavirska saradnja: Jovana Barac;
14.04.2011. u 16h. ( soba br.2) Koncert studenata Smjera za solo - pjevanje, klasa: mr
Sanja Ostić, doc.;
14.04.2011. u 19h. Koncert studenata Smjera za solo -pjevanje, klasa: mr Milica
Stojadinović,red.prof.;
15.04.2011. u 16h. Koncert studenata Smjera za solo -pjevanje, klasa: mr Aleksandra
Ristić, vanr.prof. ;





















22. 06. 2011. 18 časova Solistički koncert, Koncertna sala Muzičke akademije
Jelena Čamur, sopran i Mr. Nevena Ćeklić, doc, klavir

26. 06. 2011. 13 časova Nastup na naučnom predavanju, PROSVETA Sarajevo,
Jelena Čamur, sopran, Mr. Nevena Ćeklić, doc, klavir; Program: K. Rihtman,
J. Marinković, P. Konjović, E. Grig;
27. 06 2011. 19 časova Koncert povodom proslave Ustavnog suda; Dvorana Bošnjačkog
instituta u Sarajevu, Jelena Čamur, sopran i mr Nevena Ćeklić, doc, klavir;
Program: K. Rihtman, J. Marinković, V. Begović, medijska pažnja:BH TV, FTV, RTRS;

26
19.04.2011. u 16h. Koncert studenata Smjera za solo -pjevanje, klasa: mr Višnja
Pavlović, vanr.prof. ;
19. 04. 2011. 16 časova Koncert studenata Smjera za klavir, Koncertna sala Muzičke
akademije
19.04.2011. u 20h, Koncert studenata klase: mr Sonje Radojković (predmet Korepeticija)
20.04.2011. u 20h, Koncert ansambla Kamerna banda iz Kragujevca;
21.04.2011. u 20h. Koncert - Ansambl Vujičić ( Francuska) u sastavu: Jezdimir Vujiĉić,
violina, Godefroy Vujiĉić, violonĉelo i Saša Stefanović, klavir ;
26. 04. 2011. 19 časova Koncert povodom Vaskrsa, PROSVETA Sarajevo
Jelena Čamur, sopran, Mr. Nevena Ćeklić, doc. klavir; Program: Dvije ruske romanse
Medijska pažnja: BH TV, FTV, RTRS;
2. Internacionalni festival harmonike Akordeon art, od 27 do 30. aprila 2011.
20.5.2011. u 20 ĉasova, Koncertna sala Muziĉke akademije, Koncert violinista- laureata
meĊunarodnih takmiĉenja;
23.05. u 19h. Studenti Smjera za solo pjevanje, Veĉe kompozitora 19 i 20. vijeka;
24. maj Uĉešće studenata Akademije na manifestaciji Dan Univerziteta u Vlasenici;
27.05. 2011. u 19 časova Koncert studenata Smjera za solo pjevanje i flautu;30.05. 2011.
u 19:30 časova, Solistički koncert Dušana Eraka, gitara ;
30.05. u 18 ĉasova, Koncert studenata na predmetu Klavirski praktikum i Korepeticija iz
klase Mr Sonje Radojković;
31.05. u 16h. Kompozicije starih majstora, Koncert studenata Smjera za solo-pjevanje;
06.06. 2011. u 19 ĉasova Koncert studenata Smjera za solo pjevanje iz klasa: Mr Milica
Stojadinović, red.prof.; Mr Aleksandra Ristić, vanr.prof.; Mr Višnja Pavlović, vanr.prof.;
Mr Sanja Ostić, doc.;
10.6.2011. u 20 ĉasova, Godišnji koncert Muziĉke akademije
13. 06. 2011. 19 časova Koncert studenata Smjera za klavir, klasa Mr. Nevena Ćeklić,
doc
11.06.2011. u 12h. Pozivamo Vas da prisustvujete obiljeţavanju Krsne Slave Praznika
presvete Bogorodice, prepodobnomuĉenice Teodosije Tirske i promociji magistara
umjetnosti i diplomiranih akademskih muziĉara ;
13.06.2011. u 19 ĉasova. Koncert studenata Smjera za klavir, klasa: Mr Nevena Ćeklić,
docent;
17.06.2011. u 20 ĉasova, Koncert Sanje Manov, viola;
Godišnji koncert studenata Muziĉke akademije 10.juna 2011 u 19 ĉ., Koncertna sala
Muziĉke akademije;








27
28.06.2011. u 19 ĉasova. Koncert studenata Smjera za klavir, klasa: Mr Nevena Ćeklić,
docent;
01.07.2011. u 12ĉ. Dan ETF-a, uĉešće studenata Akademije na promociji siplomaca ETFa ( Noemi Tot, flauta I Sanja MrĊa, harmonika;Bojan Stojić, harmonika; Trio u sastavu:
Nikola Ćuković, violina, Nikola Obućina , klavir I Bojan Stojić,harmonika)
05.07.2011. u 20 ĉasova. Koncert studenata Smjera za klavir, klasa: Mr Irina Skerl,
docent
05. 07. 2011. 19 časova Cjelovečrnji koncert Jelena Čamur, sopran i Mr. Nevena Ćeklić,
klavir; Vila Cekovića, Pale, Likovna galerija;
08.07. u 18 ĉasova, Koncert studentkinje specijalistiĉkih studija AU u Nišu u klasi prof.
mr Zorana Janĉića;
Studenti guda
ke katedre bili su u
esnici njemačkog-bosanskog projekta združenog simfonijskog orkestra od 25. avgusta
do 21.septembra- turneja po Njemačkoj i Bosni i Hercegovini.
Download

godišnji izvještaj o umjetničkim aktivnostima muzičke akademije