TC
ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
BULUT TABAN YÜKSEKLİĞİ ÖLÇER
CEILOMETER (SİLYOMETRE)
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
2
BULUT TABAN YÜKSEKLİĞİ
ÖLÇÜM PRENSİBİ
•
Bulut taban yüksekliği ölçerler LIDAR teknolojisini kullanarak üç farklı
katmandaki bulut yüksekliğini veya dikey görüş uzaklığını ölçen cihazlardır.
•
LIDAR (Light Dedection And Ranging) Teknolojisi; gökyüzüne
gönderilen lazer ışınının herhangi bir cisme veya buluta çarpmasıyla geri
dönüş süresine göre ışının gidip gelme zamanını ölçerek mesafenin
hesaplanması mantığına dayanır.
•
Bulut taban yüksekliği ölçer 25.000 feet (7,5km) yüksekliğe kadar bulutu
ölçebilir.
•
Yağmur, sis gibi hadiselerde ışığın bir kısmı engellenir ve bulut taban
yüksekliği tespit edilemeyebilir. Böyle durumlarda cihaz dikey görüş
mesafesi verir.(VV)
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
3
Yükseklikle Lazer Işın Genişlemesi
Yükseklik
Genişlik
7.5 km (25 000 ft)
8 metre (Çap)
3. 8 km (12 500 ft)
4 metre(Çap)
0 m (0 ft)
25-29 Mayıs 2015
70 mm
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
4
Tek Mercekli Ölçüm
Mercek
• Mercek ışın gönderme ve alma
alanlarının ikisini de yürütür
• Ayna yansıyan ışını alıcıya
gönderir
Alıcı
Ayna
Gönderici
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
5
SİLYOMETRE GENEL GÖRÜNÜMÜ
Silyometre (CL31)
Enerji Kutusu
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
6
Silyometre (CL31) Bağlantı şeması
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
7
1 Muhafaza kutusu
2 Ölçme Ünitesi
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
8
Yüksek Voltaj ve Lazer içermektedir.
Direkt olarak cihaz üzerinden içerisine bakmayınız.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
9
Enerji ve Sinyal Hattı Korumaları
1. Klemensler
2. Enerji hattı darbe
koruyucusu
3. Cam Sigorta
4. Sinyal Hattı
Koruması
3
2
25-29 Mayıs 2015
4
1
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
10
6. Ana İşlemci Kartı
CLE311-321
7. Veri Bağlantı
Kablosu
8. Optik Kısım
CLO311
9. Gönderici Şeridi
10. AC Enerji Kablosu
11. Laser Göndericisi
CLT311-321
12. Batarya 12 VDC
13. Cam Üfleyicisi
Sigortası
1. İç Isıtıcı
CLH311
2. Alıcı CLR311
3. Koaksiel Kablo
4. Alıcı Şeridi
5. Ana Sigorta F1
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
11
CL31 Silyometre
1.220 VAC Enerji (CLP311)
2.Akü 12Vx1.2 Ah
3.Gönderici (CLT311)
4.Optik Ünite (CLO311)
5.Alıcı Kartı (CLR311)
6.Ana İşlemci Kartı (CLE311)
7.İç Isıtıcı (CLH311)
8.Bağlantı Soketleri
7
4
6
5
2
3
1
8
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
12
Silyometrenin Bağlantı Soketleri
Bakım Hattı
Data Hattı
220 VAC Girişi
Üfleyici Bağlantısı
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
13
CLE311 Ana İşlemci Kartı Bağlantıları
CLP311 Veri hattı bağlantısı
CLR311 Alıcı Koaksiyel bağlantısı
CLT311 Gönderici bağlantısı
Akü bağlantısı
CLR311 Alıcı bağlantısı
CLM311 Lazer monitör kartı
bağlantısı
7. CLP311 220 ACV bağlantısı
8. CLH311 İç ısıtıcı bağlantısı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
14
SİLYOMETRE KARTLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
CLE311-321 ENGINE BOARD : İŞLEMCİ KARTI
CLT311-321 TRANSMITTER
: LASER GÖNDERİCİ KART
CLR311-321 RECEIVER
: LASER ALICI KART
CLP311 POWER UNIT
: ENERJİ ÜNİTESİ
CLO311 OPTICAL UNIT
: OPTİK ÜNİTE
CLM311 LASER MONITOR
: LAZER MONİTÖR KARTI
CLB311 BLOWER
: CAM ÜFLEYİCİ
CLH311 INTERNAL HEATER : İÇ ISITICI
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
15
CL31 Data Mesajları
•Silyometre cihazı faklı tiplerde data mesajları üretebilir.Mesaj
içerisinde farklı parametre ve bilgiler bulunur. Aşağıdaki tabloda bazı
mesaj tipleri içeriklerine ait bilgiler verilmiştir.
Mesaj
No
Mesaj Boyutu
(Byte)
Tanımlama
1x
(x=1-5)
2x
(x=1-5)
55-7606
Bulut Yüksekliği / Dikey Görüş (vertical visibility), Sistem Durum
Bilgileri ( Hata kodu)
Bulut Yüksekliği / Dikey Görüş (vertical visibility), Sistem Durum
Bilgileri ( Hata kodu) ve gökyüzü durumu (sky condition information).
CT25K Mesaj no 1. Bulut Yüksekliği / Dikey Görüş ve system durum
Bilgileri (Hata Kodu)
92-7643
44
75
25-29 Mayıs 2015
CT25K message no 6 Bulut Yüksekliği / Dikey Görüş ve system
durum Bilgileri (Hata Kodu) ve gökyüzü durumu (sky condition
information).
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
16
Örnek : 1 Nolu Mesaj Formatı
CLA10011
1. satır 12 Karakter
30 01230 12340 23450 FEDCBA987654
2. satır 35 Karakter
1a3f
3. Satır 8 Karakter
• Mesaj Numarasına göre mesaj karakter sayısı artar.
•( ) kontrol Karakteri gözükmez.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
17
1 Nolu Mesaj 1. satır açıklaması
CLA10011

CL
A
100
1
1


25-29 Mayıs 2015
Başlık Karakteri
Silyometre Tanımlaması ( Daima CL olur)
Silyometre Numarası ( 0...9, A...Z )
Program Versiyonu ( 100...999 )
Mesaj Numarası (1x)
Mesaj Alt sınıfı
Mesaj Satır Başlangıcı
Kontrol
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
18
1 Nolu Mesaj 2. satır Açıklaması
Satırın 1. Karakteri:
0
Bulut yok
1
1 seviye bulut tespit edildi
2
2 seviye bulut tespit edildi
3
3 seviye bulut tespit edildi
4
Tamamen kapalı ancak bulut değil , Dikey Görüş Mesafesi
5
Bazı tespitler var ancak ışık kaybı var
/
Arızalı durum
Alarm, uyarı ve sistem durum bilgileri
30
01230
12340
Satırın 2. karakteri:
Alarm ve Uyarı Bilgisi:
0
Hata yok OK
W En az bir uyarı var. Alarm Yok.
A
En az bir Alarm Var
25-29 Mayıs 2015
23450
S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12
Bulut Yükseklikleri
1. 2. ve 3. tabaka bulut yüksekliği
///// Bulut yok veya ölçüm yapılamıyor
4 VV durumunda dikey görüş mesafesi
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
19
1 Nolu Mesaj 3. satır Açıklaması
1a3f

Satır sonu
1a3f Kontrol (sağlama )(CRC16, Cyclic Redundancy Check algorithm)

İletişim Karakteri sonu

Kontrol
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
20
Sistem Durum Bitleri ve Yorumlanması
Sistem Durum Bitlerinde her bit dört ayrı durumu kapsamaktadır. Bu
nedenle farklı durumların gösterilebilmesi için Hexadecimal kod sistemi
kullanılmıştır.
Durum bitlerinde arıza durumunun tespiti için hexadecimal kod sisteminin
bilinmesi gerekir. Aşağıda sayıların Hexadecimal karşılıkları verilmiştir.
Örnek : A0000C00000000000000 burada C nin karşılığı aynı tabloda
hem 8 hem de 4 nolu hataların bulunduğunu gösterir.Toplam 12 ettiği için
C ile ifade edilmiştir.
Decimal:
Hexadecimal:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
Durum bitleri ile ilgili açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
21
Durum Bitleri Bilgileri
S1:
S2:
S3:
S4:
b47
b46
b45
b44
b43
b42
b41
b40
b39
b38
b37
b36
b35
b34
b33
b32
25-29 Mayıs 2015
(8000 0000 0000) Gönderici Kapalı (A)
(4000 0000 0000) Gönderici Hatası (A)
(2000 0000 0000) Alıcı Hatası (A)
(1000 0000 0000) Voltaj Hatası (A)
(0800 0000 0000) Alignment Hatası (A)
(0400 0000 0000) Memory Hatası (A)
(0200 0000 0000) Işık Yolu Kapalı (A)
(0100 0000 0000) Alıcı Doyumu (A)
(0080 0000 0000) (Boş) (A)
(0040 0000 0000) (Boş) (A)
(0020 0000 0000) (Boş) (A)
(0010 0000 0000) (Boş) (A)
(0008 0000 0000) (Boş) (A)
(0004 0000 0000) (Boş) (A)
(0002 0000 0000) Koaksiyel Kablo Hatası(A)
(0001 0000 0000) Silyometre Ana İşlemci Kartı Hatası(A)
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
22
Alarm, uyarı ve sistem durum bilgileri
S5:
S6:
S7:
S8:
b31
b30
b29
b28
b27
b26
b25
b24
b23
b22
b21
b20
b19
b18
b17
b16
(0000 8000 0000)
(0000 4000 0000)
(0000 2000 0000)
(0000 1000 0000)
(0000 0800 0000)
(0000 0400 0000)
(0000 0200 0000)
(0000 0100 0000)
(0000 0080 0000)
(0000 0040 0000)
(0000 0020 0000)
(0000 0010 0000)
(0000 0008 0000)
(0000 0004 0000)
(0000 0002 0000)
(0000 0001 0000)
25-29 Mayıs 2015
Cam Kirlilik Uyarısı (W)
Batarya Voltajı Düşük (W)
Gönderici Eskimesi (W)
Yüksek Nem (W)
(Boş) (W)
Üfleyici Hatası (W)
(Boş) (W)
Nem Ölçer Hatası (W)
Isıtıcı Hatası (W)
Yüksek Miktarda Gökyüzü Işıması (W)
Silyometre Ana İşlemci Kartı Hatası (W)
Batarya Hatası (W)
Laser Monitor Hatası (W)
Alıcı Hatası (W)
Eğim Açısı >45 derce uyarısı (W)
(Boş) (W)
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
23
Alarm, uyarı ve sistem durum bilgileri
S9:
b15
b14
b13
b12
S10: b11
b10
b09
(0000 0000 8000)
(0000 0000 4000)
(0000 0000 2000)
(0000 0000 1000)
(0000 0000 0800)
(0000 0000 0400)
(0000 0000 0200)
b08
S11: b07
(0000 0000 0100)
(0000 0000 0080)
b06
b05
b04
S12: b03
b02
b01
b00
(0000 0000 0040)
(0000 0000 0020)
(0000 0000 0010)
(0000 0000 0008)
(0000 0000 0004)
(0000 0000 0002)
(0000 0000 0001)
25-29 Mayıs 2015
Üfleyici Çalışıyor (S)
Üfleyici Isıtıcısı Çalışıyor (S)
İç Isıtıcı Çalışıyor (S)
Bataryadan Çalışıyor (S)
Standby (single sequence mode) (S)
Sistem Otomatik Test Ediliyor.(S)
Servis Modu Açık (manual settings
eff.) (S)
(Boş) (S)
Ölçüm Metre veya Feet (S) (8 metre
0 Feet)
Manual Üfleyici Kontrol Açık (S)
Polling mode in on (S)
(Boş) (S)
(Boş) (S)
(Boş) (S)
(Boş) (S)
(Boş) (S)
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
24
2 numaralı Mesaj : Gökyüzü Durumu
3 055
3
5 170
0 ///
0 ///
0 ///
Birinci tabaka bulut için Gök yüzü Durumu:
0 ... 8 Okta olarak bulut birinci tabaka bulut kapalılığı
9
Dikey Görüş
-1 Veri yok, Gök yüzü durumu aktif değil, Silyometre bekleme modunda
99 Yeterli data yok (after start-up)
055
Birinci tabaka bulutun yüksekliği (m veya Ft)
5 170 ikinci tabaka bulut miktarı ve yüksekliği
5 tabaka bulut yüksekliği ve miktarı verilir, Eğer bulut yoksa miktar (0) yükseklik (///) verilir
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
25
Örnek Durum Mesajları (1/2)
1
2
CL0100S0
10 00850 ///// ///// 000000000080
3
4
5
6
7
8
Alarms:
Tmit Shutoff
Receiver
Alignment
Light Pth Obs
Coaxial Cable
9
10
Oper Mode:
Meas Mode:
11
12
13
14
15
Transmitter
Receiver
Pulse Len: long
Gain:
high
Inlaser:
1745
Bandwidth: narrow
Pulse Cnt: 16384
Smpl Rate: 15 MHz
Pulse Frq: 10.0 kHz
25-29 Mayıs 2015
OK
OK
OK
OK
OK
Transmitter
Voltages
Ext Memory
Rec Saturat
Engine
normal
Autoadj:
standard Interval:
OK
OK
OK
OK
OK
on
2.0 s
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
26
Örnek Durum Mesajları (2/2)
16
17
Window Cnd: 100 %
Backg Rad: 2.4
Outlaser:
1064
103 %
18
19
Tilt Angle: 0.4
Humidity:
N/A
Angle A:
Angle B:
-0.3
-0.2
20
21
22
23
Temperatures
Internal: 23.7
DC Power: 22.6
Laser:
25.6
External:
Inclinom:
Blower:
24
25
Heater: off (auto)
Blower: off (auto)
26
27
28
System Status:
OK
Suspect Module: none

25-29 Mayıs 2015
8.7
28.9
8.3
Outheater: off
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
27
Örnek Durum Mesajı Yorumu
CL0100S0
10 00850 ///// ///// 000000000080
1. ve 2. satır Data Mesajı ve Durum Kodu
Alarms:
Tmit Shutoff
Receiver
Alignment
Light Pth Obs
Coaxial Cable
OK
OK
OK
OK
OK
Transmitter
Voltages
Ext Memory
Rec Saturat
Engine
OK
OK
OK
OK
OK
3 – 8. satır Cihaz Hardware durum bilgisi
Oper Mode:
normal
Autoadj:
on
9. satır: Çalışma Modu ve Otomatik Ayar durumu
Meas Mode:
standard Interval:
2.0 s
10. satır: Ölçüm modu ve ölçüm zaman aralığı
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
28
Örnek Durum Mesajı Yorumu
Transmitter
Pulse Len:
Inlaser:
Pulse Cnt:
Pulse Frq:
Receiver
long
Gain:
high
1745
Bandwidth: narrow
16384
Smpl Rate: 15 MHz
10.0 kHz
11 – 15. satır:
12. satır: Transmitter pulse length:Normalde Long,
• 13. satır: Laser gücü
• 14. satır: Ölçüm başına darbe sayısı: Normal değeri 16384
• 15. satır: Laser darbe frekansı: Normal değeri 10 kHz
• 12. satır: Receiver gain: Normalde: High, Sis veya yoğun kar durumunda: Low
• 13. satır: Receiver filter bandwidth: narrow by default
• 14. satır: Receiver signal sampling rate:Normal değer 15 MHz, 15 m. ye denktir.
Window Cnd: 100 %
Backg Rad: 2.4
Outlaser:
1064
103 %
16 ve 17. satır
• 16. satır: Window Cnd: Yaklaşık cam geçirgenliği 90...100% temiz demektir.70%
altında cam geçirgenliği varsa :Cam kirliliği uyarısı verir.
• 16.ve 17. satır:Outlaser: CLM311 tarafından verilen laser gücü, bu değer fabrika
değeri ile mukayese edilir. Bu değer 95...105 %. arasında olur.
• 17. satır: Backg rad:CLR311 tarafında ölçülen gök yüzü ışık miktarı
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
29
Örnek Durum Mesajı Yorumu
Tilt Angle: 0.4
Humidity:
N/A
Angle A:
Angle B:
-0.3
-0.2
18. Ve 19. satır:
• 18. satır:Tilt angle: Derece olarak dikey ile yapılan açı, iki dik bileşeni vardır.
• 19. satır:Humidity: iç RH seçmeli.
Temperatures
Internal: 23.7
DC Power: 22.6
Laser:
25.6
External:
Inclinom:
Blower:
8.7
28.9
8.3
20 – 23. satır: Ölçülen sıcaklıklar
Heater: off (auto)
Blower: off (auto)
Outheater: off
24 ve 25. satır:iç ısıtıcı, üfleyici ve üfleyici ısıtıcısı durumu
System Status:
OK
Suspect Module: none
26. ve 27 satır:
• 26. satır:Sistem durumu ( normalde OK, Uyarı/Warning, Alarm verir)
• 27.satır : Arıza durumunda değiştirilmesi önerilen kart bilgisi Örn. CLT
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
30
CL31 Cihaza Bağlantı ve Komutlar
•
CL31 cihazı bağlantı işlemi cihaz alt kısmında bulunan Maintenance Line
soketine bağlantı kablosu takılarak yapılır.
•
HYPERTERMINAL programı kullanılarak VT100 arayüzü ile cihaza
bağlanılır. Bağlantı ayarları 9600,8,N,1,N olarak ayarlanır.
•
OPEN komutu yazılarak sisteme girilir.
•
CEILO>
•
Hyperterminal bağlantı aşamaları aşağıda belirtilmiştir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
31
Hyper Terminal Bağlantısı
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
32
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
33
Komutlar
Komut Açıklama
OPEN Komut satırını açar
CLOSE Komut satırını kapatır.Bakım hattını kapatır.
SET
Parametre değişiklikleri cihaza tanımlamak için kullanılır.
GET
Sistemde tanımlı tüm parametre,ayar ve mesajları görüntüler.
START Beklemedeyken bir ölçüm yaptırır.
BACK Kullanıcı komut seviyesine döner.
RESET Cihazı yeniden başlatır.
STATUS Sistem durumunu görüntüler.
ADVANCED Parametre değişimi vb. işlemler için üst yetki komut seviyesine
geçmek için kullanılır.
STOP Cihazın otomatik çalışma durumunu durdurur.
Yukarıdaki komut başlıkları kullanılarak alt parametreleri isteyebiliriz.Örneğin set
komutu girilip enter basıldığında set başlığı altındaki komut listesini görüntüleriz.
Buradan girmek istediğimiz komutun ilk harflerini yazıp enter bastığımızda komut
ekrana sistem tarafından verilir.İleri adımlar için bu işleme devam edilir.
ÖNEMLİ : Özellikle cihaz parametrelerinin değiştirilmesi için mutlaka ADVANCED
şifresinin girilmesi gerekir.(set vb. )
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
34
CL31 Komut Listesi 1/6
1.
Seviye
2. Seviye
3. Seviye
BACK
CLOSE
diag
failure
GET
params
contamination
l_power
angle
int_temp
l_temp
battery
action
diag
history
status
algorithm
data_acq
factory
message
port
sensors
temperatures
uptime
voltages
NAME
OPEN
RESET
25-29 Mayıs 2015
4. Seviye
Açıklama
5. Seviye
Go back one security level (from service or factory).
Release port for message transmission.
Show diagnostic history of window contamination.
Show diagnostic history of laser power.
Show diagnostic history of inclinometer angle.
Show diagnostic history of internal temperature.
Show diagnostic history of laser temperature.
Show diagnostic history of battery voltage.
Give a recommended service action for the fault.
Show failure diagnostics data.
List alarm and warning status history.
Show active alarms and warnings.
Print cloud algorithm related parameters.
Print data acquisition related parameters.
Print factory calibration values.
Print message related parameters.
Print serial port and modem parameters.
Print data-acquisition values, tilt angles and humidity, if available.
Display temperatures.
Display uptime clock.
Display voltages.
Display device type, name and ID.
Open an user interface.
Reset ceilo engine. Uses the watchdog reset.
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
35
CL31 Komut Listesi 2/6
SERVICE
battery
engine_board
replace_instr
power_unit
receiver
transmitter
self_check
mark
clear
spare_part
mark
clt_transmitter
clear
sw_update
on
off
blower
manual
auto
on
control
off
inheater
manual
auto
on
outheater
off
cle_engine
SET
25-29 Mayıs 2015
Print serivice instructions for replacing
Print serivice instructions for replacing
Print serivice instructions for replacing
Print serivice instructions for replacing
Print serivice instructions for replacing
Run self-check.
Mark CLE spare-part status.
Clear CLE spare-part status.
Mark CLT spare-part status.
Clear CLT spare-part status.
Update software.
Set window blower on.
Set window blower off.
Set manual control.
Set automatic control.
Set inheater on.
Set inheater off.
Set manual control.
Set automatic control.
Set outheater on.
Set outheater off.
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
a
a
a
a
a
module.
module.
module.
module.
module.
36
CL31 Komut Listesi 3/6
autoadj
meas_mode
data_acq
power_save
receiver
transmit
SET
baud
data_port
mode
parity
25-29 Mayıs 2015
on
off
standard
fast
disable
enable
interval
gain
length_of_p
inlaser
115.2k
57.6k
38.4k
28.8k
19.2k
14.4k
9600
7200
4800
3600
2400
1800
1200
900
600
300
RS-232
RS-485
7E1
7O1
8N1
(25kft_std)
(25kft_hires)
30 .. 30000
low
high
short
long
0 .. 4095
Set SW-control of data acq. parameters.
Disable SW-control of data acq. parameters.
Max. range 7700 m, 10 m resolution, laser pulse rate 10 kHz.
Max. range 7550 m, 5 m resolution, laser pulse rate 8 kHz.
Interval in seconds. Default is 60.
Data serial
Data serial
Data serial
Data serial
Data serial
Data serial
Data serial
Data serial
Data serial
Data serial
Data serial
Data serial
Data serial
Data serial
Data serial
Data serial
Data serial
Data serial
Data serial
Data serial
Data serial
port
port
port
port
port
port
port
port
port
port
port
port
port
port
port
port
port
port
port
port
port
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
speed.
speed.
speed.
speed.
speed.
speed.
speed.
speed.
speed.
speed.
speed.
speed.
speed.
speed.
speed.
speed.
mode.
mode.
settings.
settings.
settings.
37
CL31 Komut Listesi 4/6
defaults
diag
failure
interval
contamination
l_power
angle
int_temp
l_temp
voltage1
TBA...
battery
clear
history_clear
SET
baud
maint_port
parity
25-29 Mayıs 2015
115.2k
57.6k
38.4k
28.8k
19.2k
14.4k
9600
7200
4800
3600
2400
1800
1200
900
600
300
7E1
7O1
8N1
0 ..
0 ..
0 ..
0 ..
0 ..
0 ..
0 ..
0 ..
360
360
360
360
360
360
360
360
Restore default settings. TBA: list.
Set diagnostic-data logging interval (min).
Set diagnostic-data logging interval (min).
Set diagnostic-data logging interval (min).
Set diagnostic-data logging interval (min).
Set diagnostic-data logging interval (min).
Set diagnostic-data logging interval (min).
Set diagnostic-data logging interval (min).
Set diagnostic-data logging interval (min).
Clear all diagnostic-data history.
Clear failure-log.
Maintenance serial port speed.
Maintenance serial port speed.
Maintenance serial port speed.
Maintenance serial port speed.
Maintenance serial port speed.
Maintenance serial port speed.
Maintenance serial port speed.
Maintenance serial port speed.
Maintenance serial port speed.
Maintenance serial port speed.
Maintenance serial port speed.
Maintenance serial port speed.
Maintenance serial port speed.
Maintenance serial port speed.
Maintenance serial port speed.
Maintenance serial port speed.
Maintenance serial port settings.
Maintenance serial port settings.
Maintenance serial port settings.
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
Disable:
Disable:
Disable:
Disable:
Disable:
Disable:
Disable:
Disable:
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
38
CL31 Komut Listesi 5/6
angle_corr
transmission
height_offset
interval
manual_msg
port
profile
SET
message
type
units
vv_limit
25-29 Mayıs 2015
on
off
periodic
request
-1000 .. 1000
2 .. 120 (2)
<string>
data
maintenance
scale
noise_h2
ct25k_msg1
ct25k_msg61
ct25k_msg6
ct12k_msg3
ld40_msg
msg1
msg1_10x770
msg1_20x385
msg1_5x1500
msg1_5x770
msg2
msg2_10x770
msg2_20x385
msg2_5x1500
msg2_5x770
status
feet
meters
sky_cond_percent
ceiling
Heights in messages are corrected for the tilt angle.
Heights in messages are not corrected for the tilt angle.
Set peiodic message transmission.
Set message request-based delivery.
Set height offset in current units. (-304 .. 304 m)
(tempor. def.) Set message delivery interval in seconds.
Set a manual message. Empty string disables.
Deliver messages into data port.
(tempor. def.) Deliver messages into maintenance port.
0.0 .. 10000.0 Scaling factor for range gate data (%).
on
Range gates data is always range normalized, even noise.
off
Range gates data is range normalized, if backscat. is contained.
Set CT25K msg1.
Set CT25KAM msg61.
Set CT25K msg6 / CT25KAM msg60.
Set CT12K message no. 3.
Set LD40 std. telegram.
Standard data message. No profile data.
Standard data message with profile.
Standard data message with profile.
Standard data message with profile.
Standard data message with profile.
Standard data message with sky condition data. No profile data.
Standard data message with sky condition data.
Standard data message with sky condition data.
Standard data message with sky condition data.
Standard data message with sky condition data.
Status message.
Reported heights unit is feet.
Reported heights unit is meters.
1 .. 100 (50) Set vertical visibility reporting limit (%).
0 .. 7620
Set vertical visibility ceiling limit (meters / feet).
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
39
CL31 Komut Listesi 6/6
v21
modem
v22
v22bis
SET
name
oper_mode
answer
originate
answer
originate
answer
originate
off
<string>
standby
normal
humitter
option
sky_cond
port_time_out 0 .. 30
unit_id
<character>
status
system
version
25-29 Mayıs 2015
on
off
on
off
(default: 2 )
(default: 0 )
0 .. 99999
Set modem to answer with v21.
Set modem to call with v21.
Set modem to answer with v22.
Set modem to call with v22.
Set modem to answer with v22bis.
Set modem to call with v22bis.
Disable comms. module and use serial line communication.
Set unit name.
Standby mode. Profile sampling is inactive.
Normal operation.
Enable humitter option.
Disable humitter option.
Activate sky condition option.
Deactivate sky condition option.
Set the command line time-out to 0 .. 30 minutes. Zero disables.
Set unit ID.
Print status message.
List syst. info.: type, ID, SW vers., HW modules, serial number.
Display SW version. (Separate command in FS11.)
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
40
Düzenli Bakım
• Cam Temizliği
– Yerel duruma göre cam temizliği yapılır
– Su ve yumuşak pamuklu bez kullanın, camı çizilmeye karşı koruyun
– Hafif deterjan veya optik temizleme kimyasalı kullanılabilir
• Üfleyici Çalışma Kontrolü
– Kirli cam durumunda veya cam üzerine bir parça kağıt koyarak
üfleyicinin çalışması sağlanır
• Kapak Conta Kontrolü
– Contanın temiz ve yaralanmamış olmasını kontrol edin
• Akü Kontrolü
– Yıllık olarak akü şarj durumunu ve akünün görsel durumunu kontrol
edin.
• Alarmlar ve Uyarılar
- Alarm ve uyarılar için Data mesajlarını ve sistem durumunu kontrol
edin
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
41
ARIZA TESPİTİ ve ONARIM
•
•
•
•
CL31 Cihazı arıza arama ve giderme işlemlerinde
1- EVENT monitör mesajları
2- Sistemden alınan mesajlardaki durum bitleri
3- Cihaza uzaktan veya direkt olarak bağlanarak sistem durumunu kontrol
etmek sistemin durumu hakkında bize bilgi verir.
•
CL31 cihazından bilgi alınamaması veya event monitörde cihaza ait alarm
tespit edilmesi durumunda uzaktan bağlantı ile cihaza erişilmeye çalışılır.
Cihaza hiç erişilememesi durumunda ilk olarak MCU111 üzerinde cihaza ait
portun CD ledinin veya yeni sistemlerde cihaza ait DXL421 modemi CD
ledinin yanıp yanmadığı kontrol edilerek hattan gelen sinyal ve modemin
çıkış sinyali dinlenir. Modemden sinyal çıkışı yok ve hattan sinyal geliyor ise
modem değiştirilir. Hattan sinyal gelmiyor ise sahaya çıkılarak cihaz kontrol
edilir.
•
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
42
•
Cihaz çalışmıyor ise enerji durumu kontrol edilir. Cihaza enerji geliyor mu ?
bakılır , CLP311 kartı kontrol edilir.Ayrıca batarya kontrol edilir .Enerji
olmasına rağmen işlemci kartına enerji gelmiyor ise CLP kartı değiştirilir.
İşlemci kartının beslemesi aküden verilerek cihaz test edilebilir.Durum
normal ise cihaz üniteleri adım adım kontrol edilir.
•
Cihaz çalışıyor ise cihaza bağlantı yapılarak konfigürasyon bilgileri kontrol
edilir.Değişen parametre var ise cihaz yeniden konfigüre edilir.Parametreler
bilinmiyorsa Havalimanında başka silyometre varsa oradan, başka
silyometre yok ise H-OMGİ biriminden alınabilir. Bilgiler normal ise ofisten
gelen modem sinyalinin sinyal kutusundan veya İşlemci kartı üzerindeki
Data Line girişinden dinlenmesi gerekir. Aynı zamanda cihaz çıkış sinyali de
buradan kontrol edilir. Sinyal gelmiyorsa hat arızası var demektir. Hat
arızasına bakılır.Hattan sinyal gelip cihazdan çıkmıyor ise CLE311 kartı
üzerindeki modem değiştirilir.
•
CLP311 kartı sağlam olduğu halde cihaz çalışmıyorsa kart arızaları var
demektir.Sırasıyla CLE311-321 kartı kontrol edilerek arıza aranır. Tespit
edilen arızalı kart değiştirilir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
43
•
Arıza tespitinde cihaz çalışıyor ve cihaza bağlantı yapılabiliyor ise
STATUS komutuyla cihaz durumuna bakmak en kolay yol olacaktır.
•
CLE kartı üzerindeki ledler cihaza ait modüllerin çalışıp çalışmadığı
hakkında bize bilgi verir.
•
Ledlerin yanında hangi kartı temsil ettiği yazmaktadır. Ledin yeşil yanması
modülün sağlam olduğunu gösterir. Led yanmıyorsa modül arızalıdır.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
44
Örnek Arıza Durumu
•
•
•
•
•
•
•
Alarms
Tmit Shutoff
Receiver
Alignment
Light Pth Obs
Coaxial Cable
Warnings
•
•
•
•
•
•
•
Window Contam
Transm Expire
Blower
Int Heater
Engine
Laser Monitor
Tilt Angle
•
•
System Status: FAIL
Suspect Module: CLT
25-29 Mayıs 2015
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Transmitter
Voltages
Ext Memory
Rec Saturat
Engine
ALRM
OK
OK
OK
OK
Battery Low
Humid High
Humid Sensor
High Rad
Battery
Receiver
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
45
•
Yukarıdaki örnekte Transmitter kartı arızalı durumda olduğundan alarm
pozisyonundadır.
•
SYSTEM STATUS bölümünde FAIL durumu cihazın ölçüm yapamadığını
gösterir.
•
SUSPECT MODULE satırında ise değiştirilmesi gereken kart
belirtilmiştir.(CLT)
•
Bu nedenle Transmitter kartı değiştirilerek kart değiştirme prosedürünün
uygulanması gerekir.
•
System Status ve Suspect Module satırları arıza gidermede yol göstericidir.
•
Buradan arızalı modül bilgisine kolaylıkla ulaşılabilir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
46
KART DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ
•
•
•
•
•
•
•
Kart değiştirme işlemlerinde değiştirme prosedürlerinin uygulanması
gerekir. Değiştirme prosedürü yeni kartlarla birlikte kutu içerisinde
bulunmaktadır.Ayrıca sistem dokümanlarından faydalanılabilir. Kart
değiştirme işlemlerinde sistem enerjisi mutlaka kesilmelidir.
CLE311-321 Kartının Değiştirilmesi
CLE (işlemci) kartı değiştirildiğinde konfigürasyon ayarlarının eski cihazla
aynı olacak şekilde ayarlanması gerekir. Aksi durumda cihaz çalışsa bile
haberleşme ve mesaj ayarları faklı olacağı için bilgiler ofisten
görüntülenemez.Cihaza bağlanılarak eski bilgiler alınır. Bağlantı
kurulamıyor ise bilgilerin varsa diğer silyometre cihazından , yoksa H-OMGİ
biriminden alınması gerekir.
Cihaza bağlantı yapılıyor ise aşağıdaki komutlar ile parametreler alınır.
1- get params message komutuyla mesaj parametreleri alınır.
2- get params port komutuyla iletişim portu parametreleri alınır.
3- get params data_acq komutuyla sistem çalışma bilgileri (transmitter ,
receiver vb. ) alınır.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
47
•
•
•
Cihazdan alınan parametreler aşağıdaki komutlarla advanced girilerek
ayarlanır.Komut alt parametreleri sistemden veya dokümanlardan alınabilir.
set message komut başlığıyla mesaj ayarları yapılır. (Type,port vb.)
set data_port komut başlığıyla port ayarları yapılır.(baud,mode vb.)
set modem komut başlığıyla modem çalışma tipi ayarlanır.(V21,V22 vb.)
set data_acq komutuyla sistem çalışma bilgileri ayarlanır.(autoadj,receiver
vb)
set oper_mode komut başlığıyla sistem çalışma modu ayarlanır.
set unit_id komutu ile cihaz id bilgisi ayarlanır.
•
Parametreler set komut başlığı altında tek tek kontrol edilerek ayarlanmalıdır.
•
İşlemci kartı cihazın ana kartı pozisyonunda olduğundan yapılacak işlemler
önemlidir. Ayrıca bu kart değiştirilirken modem (DMX501) mutlaka takılmalıdır.
•
•
•
•
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
48
CLE311 KARTININ CLE321 İLE DEĞİŞTİRİLMESİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CLE311 kartı yerine CLE321 takılması durumunda yukarıdaki
tanımlamalara ilaveten aşağıdaki komutlarla RECEIVER kartının tanıtılması
gerekir.
advanced
set factory receiver_type CLR311
Bu iki komut girildikten sonra
get params factory komutuyla değişiklik kontrol edilir.
Daha sonra aşağıdaki komutlar girilir. Komutlar girilmeden yaklaşık 15
dakika kadar sistemin çalışıyor olması gerekir. Cihazın stabil olması
açısından bu gereklidir.Ayrıca win_clean komutunun girilebilmesi için
havanın açık olması gerekir, aksi durumda cihaza koruyucu başlık takılması
ve komutun daha sonra girilmesi gerekmektedir.
set factory win_clean girilir. 10 saniye beklenir ve ardından
Set factory cross_talk girilir.10 saniye beklenir.
Reset girilerek cihaz yeniden başlatılır. Status komutuyla duruma bakılır.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
49
•
•
•
•
•
•
•
CLT311-321 Kartının Değiştirilmesi
Transmitter kartı takıldığında sistem öncelikle kendisini yeni karta göre
kalibre eder.Bu esnada status komutuyla cihazı kontrol ettiğimizde en alt
satırda transmit calibration in progress yazısı görülür.Bu işlem
tamamlanıncaya kadar başka komut girilmez.
Optik ünite CLO311 ve taktığımız kart CLT311 ise herhangi bir İşlem
yapmamıza gerek yoktur.cihaz tanımlamaları otomatik olarak yapacaktır.
Optik ünite CLO311 ve taktığımız kart CLT321 ise kalibrasyon işlemi
tamamlandıktan sonra aşağıdaki komutlar girilir. Komutlar girilmeden önce
mutlaka cihaz cam temizliği yapılmalıdır.Cam yüzeylerin temizliği
yapılmadan bu komutlar girilmemelidir.Ayrıca status komutuyla baktığımızda
cihazda herhangi bir alarm durumu olmamalıdır.
set factory cross_talk komutu girilir. 10 saniye kadar beklenir.
Ardından hava şartları müsaitse yani hava açık ise aşağıdaki komut
girilir.Hava şartları müsait değilse örneğin sis veya yağış durumu var ise
mutlaka cihaza koruyucu başlık takılması gerekir.
set factory win_clean komutu girilir. On saniye beklenir.
reset komutu girilir ve sistem yeniden başlatılarak status komutuyla bakılır.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
50
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CLR311 Kartının Değiştirilmesi
CLR311 kartı değiştirildiğinde işlemci kartımız CLE311 ise herhangi bir işlem
yapmaya gerek yoktur. Cihaz kartı otomatik olarak tanıyacaktır.
Ancak işlemci kartımız CLE321 ise kart değiştirme işleminden sonra receiver
kartıyla ilgili bir uyarı varsa, cihaz kartı tanımamıştır.Receiver type kısmının
kontrol edilmesi gerekir.
Get params factory komutu girilir. Receiver type satırında CLR311 olduğunun
görülmesi gerekir. CLR311 değilse aşağıdaki işlemler yapılır.
advanced
set receiver_type CLR311
Get params factory ile tekrar kontrol edilir. 15 dakika beklenir ve aşağıdaki
komutlar girilir.
set factory win-clean komutu girilir 10 saniye beklenir.
set factory cross_talk komutu girilir 10 saniye beklenir.
reset komutu girilerek cihaz yeniden başlatılır.
Ardından cihaz status komutuyla kontrol edilir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
51
Alarmların Yorumlanması 1/2
Çözüm
Gün batımından sonra tekrar
Direk güneş ışığı Laser
test edin.CL31 normale
diyotu ısıtıyor
dönecektir
Ortam sıcaklığı çok
Yüksek sıcaklığın sebebini
yüksek
kontrol edin
Lazer eskimiş veya
Laser Gönderici CLT311'i
Transmitter Failure
arızalanmış
değiştirin
Alarm.
Durum mesajlarında voltajların
(Gönderici Hatası Alarmı) Lazer elektrik almıyordur
OK olduğunu kontrol edin.
Alıcı CLR311
Alıcı CLR311’i değiştirin
arızalanmıştır.
Alıcı CLR311 ve optik ünite
CLO311’in hasarsız ve
Receiver failure alarm.
Kablolar gevşek olabilir
bağlantılarının doğru olduğunu
(Alıcı Hatası Alarmı)
kontrol edin.
Silyometre optik ünite CLO311
in yanlış takılmadığını ve
Alıcı testi çalışmıyor.
hasarlı olmadığını kontrol edin
Voltage failure alarm.
Ceilometer Engine Board Silyometre Ana işlemci kartı
(Voltaj Hatası Alarmı)
CLE311 is damaged.
CLE311'i değiştirin
Problem
Transmitter shut-off
alarm (Laser temperature
> 85°C)
Gönderici Durma Alarmı
(Laser Sıcaklığı >85°C )
25-29 Mayıs 2015
Sebebi
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
52
Alarmların Yorumlanması 2/2
Problem
Alignment failure alarm.
(Optik Hizalama Hatası
Alarmı)
Memory error alarm.
(Hafıza hatası alarmı)
Light path obstruction
alarm.
(Işık yolu engellemesi
alarmı)
Receiver saturation
alarm.
(Alıcı doygunluk alarmı)
25-29 Mayıs 2015
Sebebi
Optik hizalama hatalı
Silyometre ana işlemci
kartı hafızasında hata
Aşırı cam kirliliği
Lazer demeti
engelleniyor
Direkt güneş ışığı
lazer demetini kısmen
engelleyen etkenler var.
Çözüm
Vaisala Help Desk ile irtibata
geçerek tamir için ölçüm
ünitesini gönderiniz.
İşlemci kartını değiştirin
Camı temizleyin
Işık yolunun açık olduğunu
kontrol edin
Gün batımından sonra cihazı
test edin. CL31 normal
çalışmaya başlayacaktır.
Işık yolunun açık olduğunu
kontrol edin
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
53
Uyarıların Yorumlanması 1/3
Durum Mesaj Bilgisi
Window contamination
warning (appears from time
to time and lasts < 5 min).
(Zaman zaman 5 dakikadan
kısa bir zamanda Cam
Kirliliği uyarısı )
Window contamination
warning (continuous).
(Sürekli cam kirliliği uyarısı)
Battery low warning
(Akü zayıf uyarısı)
(Genellikle cam üzerine çisenti
damlaları düşer)
Üfleyici camı temizler.
Verilen bulut yüksekliği doğrudur.
Kuş Pisliği, Yaprak, Toz gibi
şeylerden cam kirlenmiş
Camı temizleyin
Enerji kesik olduğundan
Silyometre uzun sure aküden
beslenmiş.
Enerji problemini giderin ,enerji
normal ise aküyü değiştirin
Akü şarj olmuyor
Transmitter expires warning.
Lazer diyot eski.
(Gönderici eskimesi uyarısı)
High humidity warning
(Yüksek Nem Uyarısı)
25-29 Mayıs 2015
Cözüm
Sebebi
Nem > 85 %. Silyometre
içerisinde yoğunlaşma var.Kutu
ve contalarında su kaçağı var.
Akü voltajını kontrol edin.eski ise
değiştirin. Akü voltajı normal ve akü
sağlam ise CLE311 ana işlemci
kartını değiştirin
Gönderici kartını değiştirin. Ölçüm
yapabilir ancak bazı bulutları
ölçemeyebilir.
Silyometreyi kapalı ortamda
kurulayın. Kısa devre riski olabilir.
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
54
Uyarıların Yorumlanması 2/3
Status Message Info
Blower failure warning.
(Üfleyici arıza uyarısı)
Humidity sensor failure
warning
(Nem sensörü arıza
uyarısı)
Heater fault warning
(Isıtıcı hatası uyarısı)
Reason
Üfleyici kablosu takılı olmayabilir.
Üfleyici sigortası açık değildir.
Enerji giriş voltajı düşükdür.
Üfleyici sıkışmış olabilir.
Üfleyici arızalıdır..
Nem sensörü bağlı değildir.
Instructions
Üfleyici kablosunu kontrol ediniz
Üfleyici sigortasını kontrol ediniz
220 VAC girişini kontrol ediniz.
Üglyiciyi gözle kontrol ediniz.
Üfleyiciyi değiştiriniz.
Sensör bağlantısını kontrol edin,veya
programdan DISABLE yapın
Sensör hasar görmüştür.
Cam Üfleyicisi devre kesici açık
değildir.
Enerji seviyesi düşük.
Yenisi ile değiştirin.
Devre kesiciyi açınız.
Isıtıcı arızalı.
25-29 Mayıs 2015
Enerji beslemesini ve voltajın seviyesini kontrol
edin.
Isıtıcıyı değiştirin.
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
55
Uyarıların Yorumlanması 3/3
Status Message Info
Reason
Instructions
High background
Direk güneş ışığı geliyor
Alarm yoksa ölçüm normaldir.Alarm
radiance warning
varsa ölçüm gerçekleşmez
(Yüksek ışık uyarısı)
Ceilometer Engine Board CLE işlemci kartı arızası
İşlemci Kartını değiştirin
failure warning
(Silyometre ana işlemci
hata uyarısı )
Battery failure warning Akü arızalı.
Aküyü değiştirin.
(Akü arızalı uyarısı)
Laser monitor failure
CLM311 Lazer güç monitor CLM311 kartını değiştirin
warning
kartı arızalı
(Lazer monitor arızası
uyarısı)
Ana işlemci kartı üzerindeki İşlemci Kartını değiştirin
Lazer güç ölçümü arızalı
Receiver warning
CLR311 Alıcı arızalı
Alıcı Kartını değiştirin.
(Alıcı uyarısı)
Diklik açısı > 45° uyarısı Hatalı kurulum
Kurulumu kontrol ediniz.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
56
Genel Problemler
Problem
CL31 does not start, no LEDs
are lit
(CL31 çalışmaya başlamıyor,
LED’ yanmıyor)
Reason
Enerji bağlı değildir.
Gevşek kablo bağlantıları.
Laser on LED is not blinking Operation mode is standby.
at all but the Status LED is lit.
(Laser LED’I yanmıyor ancak
durum LED’i yanıyor.)
CLE311 arızalanmıştır.
Data message is missing.
Haberleşme çalışmıyor
(Data mesajı gelmiyor.)
Hatalı haberleşme ayarları.
Yanlış port.
Çalışma Modu standby’dır.
Cloud detection is missing.
(Bulut tespiti yok)
The capacity to see high
clouds is reduced.
( Yüksek bulutları tespit
etmede azalma)
Data mesajında alarm veya
uyar var
Data mesajında alarm veya
uyarı yok
Kar veya sis oladığı halde
alıcı kazancı düşük
Cam üzerinde aşırı kirlenme
veya su damlası
25-29 Mayıs 2015
Instructions
Akü ve ana enerjilerin anahtarlarını kontrol edin.
Aküyü kontrol edin.
Kablo bağlantılarını kontrol ediniz.
Connect the maintenance terminal and check if the operation mode is normal.
CLE311 ‘I değiştirin.
Kabloları kontrol edin.Terminal programını açın bir kaç kez ENTER’a
basın.Silyometre CT olarak cevap verir.
Baud rate, bit, parity, vs. kontrol ediniz.
Terminal programını çalıştırın, OPEN komutundan sonar GET MESSAGE
komutundan sonra PORT ‘u DATA olmalıdır.
Terminal programını çalıştırın, OPEN komutundan sonra GET OPER_MODE
komutunu verin , OPERATION MODE ‘un CONTINUOUS olması gerekir.
Terminal programını çalıştırın, OPEN komutundan sonrae GET STATUS komutunu
verin uyarı veya alarm olmadığını kontrol edin.
H-OMGİ birimi ile irtibata geçin.
Status mesasında Alıcı kazancını kontrol edin: Düşük ise camı temizleyin, ışık
yolunu temiz olduğunu kontrol edin.
Cam temizliğini kontrol edin.SERVICE SELF_CHECK komutuyla üfleyicinin
çalıştığını test edin
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
57
T.C
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
58
Teşekkürler…..
Hazırlayanlar
Müslüm YİĞİT (Müh.)
[email protected]
Hayati ÇİÇEK (Müh.)
[email protected]
Fazlı ERGÜN (Müh.)
[email protected]
Mithat DERİNYOL(Müh.)
[email protected]
Fatih METİN (Tek.)
[email protected]
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım
Eğitimi EDREMİT
59
Download

5-Silyometre CL31 - Meteoroloji Genel Müdürlüğü