AKTUELNO
januar/siječanj 2014.
Retrospektiva
kroz magazin
a&s Adria
Šta su u 2013. govorili sigurnosni stručnjaci iz
REGIJE I
SVIJETA
20
www.asadria.com
IN FOCUS
januar/siječanj 2014.
Za razliku od naše prakse da u
svakome broju magazina kroz
našu stalnu rubriku „Intervju”
predstavimo uspješnu
kompaniju ili stručnjaka iz
sigurnosne branše, članak koji
je ispred vas predstavlja na
izvjestan način retrospektivu
zapažanja i konstatacija koje
su o aktuelnim pitanjima
tokom prošle godine za naš
magazin dali renomirani
lokalni i internacionalni
sigurnosni stručnjaci i članovi
uprava uspješnih sigurnosnih
kompanija
n Pripremio: Nebojša Bogunović
[email protected]
G
odina koja je iza nas još jedna je od
onih u kojima su se sigurnosne kompanije u regiji suočavale sa manje-više
istim ili sličnim problemima, uglavnom se
fokusirajući na iznalaženje rješenja koja su
im u manjoj ili većoj mjeri osigurala poslovanje na nivou onoga iz 2012., dok su one
uspješnije među njima zabilježile i izvjestan
tržišni rast. Ukoliko govorimo o uspješnim
regionalnim kompanijama koje su svoje
poslovanje proširile na teritoriju susjednih
država, mogli bismo spomenuti hrvatske
kompanije poput Krobela ili Protekte, koje
su otvaranjem novih poslovnica u Sarajevu
ušle na bh. tržište zabilježivši pozitivno poslovanje i dokazavši da u zemljama regije još
uvijek postoje tržišne vertikale koje vape
sa pouzdanim ponuđačima sigurnosnih
rješenja cjenovno i sa funkcionalnog aspekta
prilagođenih uslovima na tržištu. Neke druge
kompanije, poput Alarm automatike, su, uz
redovnu promociju noviteta u svojim prodajnim portfolijima, svoj fokus stavile na edukaciju tehničkog osoblja, kako unutar svog
distributivnog lanca tako i na strani krajnjih
korisnika, organiziravši cikluse edukativnih
sadržaja u svim zemljama regije u kojima posluju bilo putem svojih ispostava, bilo preko
prodajnih partnera.
U tom smislu, Alarm automatika je putem
svojih već tradicionalnih iDEA Classic®
marketinško-tehničkih konferencija pred oko
300 profesionalaca tehničke zaštite i posjetilaca iz više od 170 partnerskih kompanija
u pet gradova regije predstavila 100-ak noviteta u ponudi uređaja, sistema i rješenja
tehničke zaštite.
Edukacija kadrova
S ciljem predstavljanja načela projektovanja IP sistema videonadzora baziranih
na novijim tehnologijama, ali i s ciljem upoznavanja struke sa propisima koji reguliraju
primjenu videa, savremenim tehnologijama
implementiranim u sisteme videonadzora,
načelima projektovanja sa aspekta savremenih funkcionalnosti uređaja i korištenog
softvera i drugim bitnim aspektima prijenosa
videosignala, ova uspješna hrvatska kompanija sa ispostavama u gotovo svim zemljama
regije organizovala je i ciklus seminara na
temu: “Projektiranje IP sustava videonadzora”. No, osim velikog doprinosa na planu
edukacije svih zainteresiranih učesnika, ni
razvojno-istraživački rad ove kompanije nije
ostao neprimijećen. Pokazali su to i rezultati drugog po redu nacionalnog istraživanja
o stanju inovativnosti hrvatskih kompanija, shodno kojemu je, u kategoriji srednje
velikih kompanija, pobjeda pripala upravo
Alarm automatici, slobodno možemo reći
regionalnom tržišnom lideru u osmišljavanju
i izvedbi cjelovitih, inovativnih i integriranih
rješenja tehničke zaštite. I dok se većina
sigurnosnih kompanija u regiji borila da
uhvati zrak i konsoliduje svoje poslovanje u
skladu sa najnovijim tržišnim i ekonomskim
trendovima, neke iz reda uspješnijih, poput renomirane hrvatske kompanije Eccos
inženjering d.o.o., pažnju stručne javnosti
su zadobile zahvaljujući plodnom ulaganju u
razvojno-istraživački rad. Ispravno shvativši
integraciju kao neizostavno konačno rješenje
u ponudi sistema tehničke zaštite, jedno
takvo rješenje ponudila je upravo kompanija Eccos inženjering, a riječ je o vlastitom
integrisanom sistemu tehničke zaštite i
upravljanja zgradarstvom pod nazivom “Fortress”. Spomenuto Eccosovo rješenje je na
ovogodišnjim Hrvatskim danima sigurnosti
u Opatiji dobilo izuzetno značajnu nagradu –
Hrvatsku veliku nagradu sigurnosti za inovativnost na području tehničke zaštite. No, da
ova nagrada nije slučajnost i da je riječ o još
jednoj potvrdi kvalitete ovoga sistema, najbolje svjedoče brojni zadovoljni veliki korisnici,
kao što su Vlada Federacije BiH, Sud BiH,
Podravka, Pliva te mnogi drugi. Kada su u pitanju strateške tržišne akvizicije, u protekloj
godini na regionalnom planu nisu zabilježena
bitnija kretanja, izuzev akvizicije kompanije
Tehnomobil d.o.o od strane Securitasa,
vodeće kompanije na području sigurnosti i
zaštite na svjetskom tržištu. Na pitanje koliko se posljedice globalne ekonomske krize iz
proteklih godina reflektuju na poslovanje sigurnosnih kompanija u regiji, Midhat Hubijar,
direktor sarajevske poslovnice kompanije
Sector Security, kojemu smo prostor u našoj
rubrici “Intervju“ posvetili u prošlogodišnjem
januarskom izdanju magazina, izjavio je kako
su u Sectoru svjesni poslovnog okruženja,
te kako je rast kompanije moguće osigurati
ovladavanjem novim tržišnim vertikalama,
akviziranjem postojećih zaštitarskih kompanija te ulaganjima u inovacije i razvoj novih
sigurnosnih usluga. ”Iako smo kompanija
koja ne želi govoriti pozivajući se na recesiju,
svjesni smo ekonomske situacije u zemlji i
regionu, ali i globalno, pa stoga želimo da
sve svoje buduće planove donosimo ‘s obje
noge’ čvrsto stojeći na zemlji.
Biti “čvrsto” na zemlji
Međutim, to ne znači da ćemo se ijednog
trenutka odreći svog trenda rasta, koji će
biti baziran podjednako na penetraciji novih tržišnih segmenata, akviziciji postojećih
zaštitarskih agencija sa kojima smo već
određeni period u intenzivnim pregovorima
te inovacijama i uvođenju novih usluga”, izjavio je za naš magazin Midhat Hubijar iz kompanije Sector Security.
U rubrici “Intervju” u izdanju za mjesec februar 2013. prostor smo ustupili nekolicini
mladih sigurnosnih stručnjaka koji obavljaju svoje funkcije na izvršnim pozicijama u
kompanijama koje slove za globalne lidere
u pojedinim industrijskim segmentima. Tim
člankom a&s je pokazao kako podržava nastojanje industrije da se u što većoj mjeri
otvori prema mladim, obrazovanim i sposobnim osobama. Odgovore na naša pitanja
ovom prilikom dali su nam mladi stručnjaci iz
kompanija kao što su Avigilon, CarrickBend,
IP Vision i sl. No, kao posebno interesantno
viđenje stvari izdvajamo ono dato od strane
Evgenije Ostrovskaye, 31-godišnje direktorice Sektora za razvoj globalnog poslovanja u
kompaniji AxxonSoft. Na naše pitanje da li joj
je starosna dob u bilo kojoj situaciji predstavljala problem u smislu napredovanja u kompaniji za koju radi, Ostrovskaya je ustvrdila
kako joj godine nisu predstavljale problem te
da su, zapravo, jedine relevantne kategorije
u ovome smislu iskustvo i stručnost. ”Prije
nego što započnete poslovni odnos, morate
razumjeti mentalitet vašeg partnera, njegov
stav i pozadinu”, tvrdi Ostrovskaya, dodavši
da bi u konačnici željela ostati upamćena kao
uspješna, visokopozicionirana menadžerica
www.asadria.com
21
AKTUELNO
januar/siječanj 2014.
vodeće svjetske IT kompanije u segmentu
upravljanja sigurnošću, te kako će industrija
zaokupljati sve veću pažnju mladih ljudi kako
se nastavljamo kretati u pravcu snažnijeg
prihvatanja IP tehnologije.
Problematika javnih nabavki
Svoj aktivan doprinos razbijanju predrasude
da je industrija sigurnosti otvorena samo za
snažniji spol dala je kroz intervju za martovsko
izdanje našega magazina Ines Spasojević, direktorica bosanskohercegovačke podružnice
Alarm automatike. Na pitanje koliko teško je
upravljati kompanijom u industriji koja je, bar
kada govorimo o našem podneblju, još uvijek
na izvjestan način percipirana kao “muški
posao”, Spasojević je dala sljedeći odgovor:
”Ne mogu reći da nije teško, ali zaista mislim da – iskoristit ću vaš termin – ‘u našem
podneblju’ nikome nije lako voditi kompaniju,
niti u sigurnosnoj industriji, niti u bilo kojoj
drugoj djelatnosti. Vremena su teška, regulativa je nedorečena, pravila poslovanja su u
najmanju ruku čudna.“ Dajući svoj komentar
na, u najmanju ruku, paradoksalne situacije
koje se tiču javnih nabavki, a prilikom kojih se
p Midhat Hubijar,
direktor sarajevske
poslovnice kompanije
Sector Security
još uvijek, nažalost, izbor najboljeg ponuđača
vrši po kriteriju najniže cijene ili najboljih
ponuđenih trgovinskih uvjeta, dok se kvalitet, funkcionalnosti ili nivo usklađenosti
ponuđenih proizvoda sa zahtjevima konkretnog projekta svjesno ignorišu i ostavljaju
po strani, Spasojević je, između ostaloga,
izjavila i sljedeće:”Rekla bih da su investitori koji zanemaruju kvalitet, funkcionalnost
i dugoročnu isplativost sistema koje implementiraju već ‚ubijeđeni’. Ubjeđivanje neće
riješiti probleme, može ih samo povećati, jer
i historija i biznis su puni primjera kako je
dovoljno biti uvjerljiv, odražavati samopouzdanje i glasno govoriti mašući rukama, pa da
ti ljudi povjeruju. Problem je mnogo ozbiljniji
i zove se ili neznanje ili vlastiti interes, a ovo
drugo nije naš predmet rada. Zato smatram
da je neophodno investitore kontinuirano
educirati na svaki mogući način na koji se
možemo dosjetiti svi mi koji smo im, kao
ponuđači, sa druge strane. U mojoj kompaniji se puno truda i vremena najkvalificiranijih
ljudi ulaže upravo u educiranje investitora
kroz seminare, predavanja, stručne članke,
edukativne materijale itd. I vaš magazin a&s
p Evgenije Ostrovskaye,
direktorice Sektora
za razvoj globalnog
poslovanja u kompaniji
AxxonSoft
p Dragiša Jovanović,
predsjednik Komisije
za javno-privatno
partnerstvo u sektoru
bezbjednosti Srbije
Adria u tom procesu ima važnu ulogu i mislim da je prilično dobro odrađuje publiciranjem stručnih članaka i medijskim praćenjem
edukativnih i marketinških aktivnosti kompanija koje se bave sigurnošću.“
Adriatic regija
Da bismo vam dočarali sliku Adriatic regije
onakvom kakvu je vide sigurnosni stručnjaci
iz vodećih svjetskih kompanija, prostor u rubrici „Intervju“ ustupali smo i menadžerima
uspješnih odjela globalno vodećih kompanija
proizvođača i distributera. S tim u vezi, svoje
viđenje regionalnog tržišta u prošlogodišnjem
aprilskom izdanju magazina ponudio je i g.
Jaroslav Barton, direktor prodaje za srednju
i istočnu Evropu, Rusiju i Tursku u segmentu
rješenja za upravljanje identitetima i pristupom (Identity and Access Management)
u kompaniji HID Global. ”Kada je u pitanju
Adriatic regija, ključna snaga kompanije HID
Global leži u tri glavna poslovna segmenta.
Historijski gledano, HID Global je na mnogim
tržištima, uključujući tu i tržište Adriatic regije, sinonim za kartice za kontrolu pristupa
i kartične čitače. To je još uvijek jedan od
temelja našega poslovanja. Drugi segment
je HID-ova linija FARGO kartičnih pisača/
enkodera. Kompanija HID Global je kupila
brend FARGO 2007. godine, ali je taj brend
bio dobro zastupljen na tržištu Adriatic regije
i prije akvizicije. Treći važan segment je osiguranje identiteta (engl. Identity Assurance),
koji se nekada zvao ActivIdentity, a koji donosi cijeli niz opcija za provjeru autentičnosti
i upravljanje kredencijalima, koje pomažu organizacijama da steknu povjerenje u identitete svojih korisnika i učinkovito štite pristup
svim fizičkim resursima, internim mrežama,
sistemima i uslugama, kao i javnim i privatnim, na oblaku baziranim aplikacijama.
Upravo je ActivIdentity bio lider u segmentu
rješenja za autentifikaciju u Adriatic regiji, a
kupljen je od strane kompanije HID Global
2011. godine.”
Razmjena informacija
p Jaroslav Barton,
direktor prodaje u
kompaniji HID Global
22
www.asadria.com
p Janom Bjerringom
Gabrielsenom,
voditeljkompanije
Milestone Systems za
regiju centralne i istočne
Evrope
p Ines Spasojević,
direktorica
bosanskohercegovačke
podružnice Alarm
automatike
Na temu razmjene informacija o uslovima koji
vladaju na tržištima u Adriatic regiji između
lokalnih distributerskih i integratorskih kompanija i njihovih internacionalnih principala,
Barton je izjavio: ”Blisko sarađujemo sa
našim lokalnim partnerima kako bismo dobili
relevantne informacije o zahtjevima kupaca u
regiji. HID Global je međunarodna kompanija
koja nudi rješenja uspješno primjenljiva u bilo
kojem dijelu svijeta. No, mi razumijemo i to
da je rješenja nekada neophodno prilagoditi
kako bi mogla odgovoriti određenim lokalnim
zahtjevima. Naša iskustva u Adriatic regiji
govore o tome da kupci pažljivo procjenjuju
IN FOCUS
januar/siječanj 2014.
i analiziraju troškove i prednosti rješenja. Za
uloženi novac oni zauzvrat žele rješenja čija
će vrijednost biti neupitna tokom cijelog njihovog radnog vijeka. HID Global je uspješan u
ovoj regiji jer je u mogućnosti kupcima ponuditi željena rješenja po veoma povoljnim cijenama.” U izdanju magazina za mjesec maj
2013. vodili smo razgovor sa industrijskim
stručnjakom iza kojega je veoma impresivna
profesionalna karijera, a koji je u vrijeme
našega razgovora obavljao dužnost voditelja
kompanije Milestone Systems za regiju centralne i istočne Evrope. O specifičnostima
tržišta u Adriatic regiji, novinama u proizvodnom portfoliju kompanije Milestone Systems, ali i o mnogim drugim interesantnim
temama razgovarali smo sa gospodinom
Janom Bjerringom Gabrielsenom.
U svom odgovoru na pitanje o perspektivama koje nudi sigurnosno tržište regije koja je
u njegovoj direktnoj nadležnosti, g. Gabrielsen je izjavio: ”Regija za koju sam odgovoran
se prostire od Češke Republike do Balkana
i Turske. S tim u vezi, postoje i određene
razlike po pitanju potražnje za proizvodima.
Najizraženija potražnja trenutno je na Balkanu, gdje bilježimo rast veći od 25 posto.
U toj potražnji jedan manji dio se odnosi na
analognu tehnologiju, ali raste i potražnja za
integrisanim rješenjima, što znači da kupci
žele optimizirati svoja ulaganja. U svojim
nadzornim rješenjima oni vide više od samih
IT rješenja, što ukazuje na to da kupci žele integrisati protivprovalne, vatrodojavne i druge
srodne sigurnosne sisteme sa videonadzorom. Općenito, kada je u pitanju potražnja za
našim proizvodima u ovoj regiji, prisutna je
velika raznolikost, ali nit koja povezuje sve te
zahtjeve jeste da kupci žele integrisati nove
proizvode unutar postojećih rješenja.”
Migracije i zakoni
Na našu molbu da prokomentariše dinamiku aktuelne migracije od analogne ka IP
tehnologiji na prostorima jugoistočne Evrope, g. Gabrielsen je ponudio svoje veoma
pozitivno mišljenje, temeljeno na realnostima aktuelnog poslovnog i tehnološkog
okruženja: ”Postoje određeni izvještaji koji
govore u prilog činjenici da se u određenim
regijama istočne Evrope migracija od analogne ka IP tehnologiji odvija brže nego što
je to slučaj u nekim regijama na Zapadu.
Mislim da je situacija takva zbog činjenice
da su korisnici u zemljama istočne Evrope
prije svega imali i znatno manju bazu instalirane analogne opreme, pa su mnogi od
njih direktno (pre)skočili na IP tehnologiju.
Dakle, moj odgovor na ovo pitanje bi bio
veoma koncizan i jasan: ‚Da, veoma smo
zadovoljni napretkom kojem smo svjedoci
p Sharon Lee,
direktorica kompanije
VIVOTEK za poslovanje u
Evropi
p Keenom Yao, direktor
Odjela međunarodne
prodaje u kompaniji
Hikvision Digital
Technology
p Slobodan Stanković,
kompanije CCTV Centar
MASTER
p Dean Klobučar,
kompanija Alarm
automatika d.o.o.
p Ivica Brekalo,
predstavnik
menadžmenta tvrtki
Kamir d.o.o. i A.F.P.
d.o.o.
p Emilio Stornaiuolo,
izvršni direktor
kompanije Gehrer AG
u spomenutoj regiji.’” Dragiša Jovanović,
predsjednik Komisije za javno-privatno
partnerstvo u sektoru bezbjednosti Srbije, govorio je za naš magazin na temu
konačnog stvaranja pravne osnove za
uređenje oblasti privatnog osiguranja u
Srbiji. Upitan kakve promjene u sektoru
privatne sigurnosti u Srbiji očekuje nakon
usvajanja dugo očekivane zakonske regulative za oblast privatne zaštite, g. Jovanović
je odgovorio:”Stupanjem na snagu ovih
zakona u svakom slučaju će se stvoriti
pravna osnova za uređenje oblasti privatnog obezbeđenja i nastaviti doktrinarno
uređenje sektora bezbednosti. Podsetiću
da je Republika Srbija jedina država u
Evropi koja ovu važnu delatnost još uvek
nije uredila zakonima. U nedostatku istih,
zajedničkim naporima svih zainteresovanih strana i u skladu sa Zakonom o
standardizaciji, od 2008. godine na Institutu za standardizaciju Srbije izrađeni su i
proglašeni nacionalni standardi (tri u seriji)
usluga privatnog obezbeđenja, usaglašeni
sa međunarodnim i evropskim srodnim
standardima, koji su do sada dali vidl-
jive rezultate u podizanju kvaliteta usluga
i profesionalizaciji delatnosti. Od oktobra
2009. kada je u Skupštini Srbije doneta
odluka o usvajanju Strategije nacionalne
bezbednosti, prvi put u istoriji Srbije privatno obezbeđenje svrstano je u sastavni
deo strukture nacionalne bezbednosti, zajedno sa vojskom, policijom i dr., uz obavezu da se ta oblast doktrinarno i normativno uredi. Poznato je da samo donošenje
zakona nije dovoljno za uređenje oblasti,
kako odnosa na tržištu usluga privatnog
obezbeđenja tako ni u delu koji se odnosi
na mesto i ulogu privatnog obezbeđenja u
sistemu nacionalne bezbednosti. Da bi se
odredbe predmetnih zakona institucionalizovale, neophodni su organizovani napori u
jačanju javno-privatnog partnerstva u sistemu bezbednosti Srbije. Prvi korak učinjen
je 2010. godine usvajanjem Zakona o vanrednim situacijama.”
Evropa i svijet
Odgovore na naša pitanja vezana za poslovanje kompanije VIVOTEK u Adriatic regiji i
šire ponudila je Sharon Lee, direktorica kom-
www.asadria.com
23
AKTUELNO
januar/siječanj 2014.
panije VIVOTEK za poslovanje u Evropi. ”Veoma je teško govoriti o pojedinačnim tržištima
u zemljama koje čine Adriatic regiju, prije
svega zahvaljujući historijskim i duhovnim vezama koje postoje među narodima u regiji.
Prosječna slika ekonomske situacije u Adriatic regiji nije tako snažna kao u zemljama
zapadne Evrope. Obim projekata je također
mnogo manji. Iz VIVOTEK-ove perspektive,
procjenjujemo da je cjelokupno tržište IP
kamera u ovoj regiji vrednije od 6 miliona
eura. U prošlosti je kompanija VIVOTEK imala mnogo uspješnih slučajeva i pojavljivanja
skupa sa našim partnerima u različitim segmentima, poput vladinog sektora, industrije,
velikih maloprodajnih lanaca, hotelijerstva
i praćenja saobraćaja. U budućnosti ćemo
raditi na dodatnom podizanju reputacije
našeg brenda na temelju do sada ostvarenih
uspjeha”, rekla je gđa. Sharon Lee.
Keenom Yao, direktor Odjela međunarodne prodaje u kompaniji Hikvision Digital Technology, na temu opravdanosti
potrebe za postojanjem sistema kontrole
kvaliteta tokom proizvodnje i kontrole kvaliteta finalnog proizvoda naspram visokih
korisničkih zahtjeva, dao je veoma interesantan komentar: ”Hikvision je razvio
sveobuhvatan i strog sistem upravljanja
procesima i kontrole kvalitete. Taj sistem
kontrole kvalitete je kategorisan kroz verifikaciju pouzdanosti, testiranje, kontrolu
proizvodnih proizvodnih procesa, kontrolu
produktivnosti i postprodajne usluge,
a po svakoj od ovih stavki Hikvision ima
specifičan cilj i pokazatelje za mjerenje
konačnog ishoda. Naše kamere prolaze
testove tokom kojih se podvrgavaju ekstremnim temperaturama, vibracijama,
padovima sa visine, a testira se i njihova
otpornost na prodor vode, prašine i sl.
Proizvodi koji ne prođu bilo koji od tih testova ne mogu biti isporučeni na tržište.
Hikvision je veoma strog i po pitanju ispitivanja zračenja, budući da prekomorske
zemlje imaju stroge standarde koji opisuju
dopuštene razine zračenja kojima se
smije izlagati ljudsko tijelo. Mnoge kompanije se služe različitim trikovima prilikom
izvođenja takvih testova. Naprimjer, kada
testiraju DVR uređaje, ne povezuju ih sa
kamerama ili na testiranje šalju samo prototipe svojih uređaja. Za razliku od takvih
proizvođača, Hikvision testiranju pristupa
na sasvim drugačiji način. Imamo sigurnosni laboratorij za sprovođenje testa
prevencije strujnog udara, laboratorij u
kojem svoju elektroniku podvrgavamo testovima otpornosti na so i testovima na
prodor prašine u kućište uređaja, koji su
veoma bitni za naše proizvode koje plasiramo na tržišta Bliskog istoka.”
U oktobru smo u okviru rubrike „Intervju“ u
članku pod naslovom ”Regionalna sigurnosna industrija iz perspektive vodećih tržišnih
igrača” objavili odgovore profesionalaca iz
regionalnih sigurnosnih kompanija, a vezane za trendove na regionalnom tržištu sigurnosti. Od naših partnera smo ovom prilikom, između ostalog, željeli saznati u kojoj
mjeri se globalni tržišni trendovi reflektuju
na tržišta u Adriatic regiji?
“Jako je teško odgovoriti na to pitanje. Ja
više gledam možda ovu stranu kupca kao
kupca i kako ispuniti njegove zahteve na što
je moguće bezbolniji način, u smislu da kupac dobije kvalitetnu opremu za što manje
novca, odnosno po što god je moguće povoljnijim cenama, a da sve to opet bude
na obostrano zadovoljstvo, a nikako ne
nauštrb rada ili kvaliteta rada onih koji
takvu uslugu pružaju. Govorim o instalaterima, dobavljačima i isporučiocima, te o
kompletnom krugu učesnika koji posluju u
sigurnosnoj branši”, izjavio je tom prilikom
Slobodan Stanković iz kompanije CCTV
Centar MASTER. Dean Klobučar iz kompanije Alarm automatika d.o.o. kaže kako
tržište sigurnosti u regiji, zapravo, vapi za
znanjem, te da se ta konstatacija odnosi
i na korisnike i na same ponuđače, dok
je g. Ivica Brekalo, u svojstvu predstavnika menadžmenta tvrtki Kamir d.o.o. i
A.F.P. d.o.o., na isto pitanje odgovorio:
“Regionalno, ali i mnoga lokalna sigurnosna tržišta u okruženju najviše vape
za uređenom zakonskom regulativom. U
tom smislu je neophodno da se i oni koji
donose zakone pridržavaju pravila struke,
a ne da se zakoni donose tek forme radi,
što nema mnogo smisla.”
Dean Klobučar se također slaže sa svojim
prethodnicima da se tržišni trendovi sa globalnog i evropskog sigurnosnog tržišta u
velikoj mjeri poklapaju sa onima prisutnim
Posjete sajmovima
V
ođeni posljednjim informacijama o
manje-više poražavajućim rezultatima regionalnih sajamskih manifestacija, koje će se, po logici stvari i nakon višegodišnjih uzastopnih neuspjeha,
najvjerovatnije preseliti u historiju, u
posljednjem izdanju magazina za 2013.
g. smo objavili članak u kojem smo saželi
razmišljanja naših poslovnih partnera na
temu ”Gdje na službeni put u 2014.
g.?” Denis Murtić iz bh. distributerske
i instalaterske kompanije Secam d.o.o.
do sada je u dva navrata u organizaciji a&s Adria magazina posjetio sajam
Security Essen u Njemačkoj. “Sajam
u Essenu uvijek ažurno i vjerno prikazuje sve industrijske trendove, te stoga
nemam potrebu da eksperimentišem
po pitanju odabira sajamskih manifestacija koje namjeravam posjetiti u
24
www.asadria.com
budućnosti”, kaže Murtić, ističući visoku
ocjenu za organizatorske sposobnosti
a&s Adria magazina, te izražavajući želju
da i u budućnosti sajam Security Essen
posjećuje u našem aranžmanu. U hrvatskom odjelu kompanije Bosch Security
Systems naš sugovornik tom prilikom
bio je g. Vedran Pirling, koji nas je izvijestio kako u Boschu posjete sajmovima
smatraju korisnim jer na taj način kompanija dobija informacije o stanju konkurencije, širi mrežu kontakata i prezentira nova, vlastita sigurnosna rješenja.
”Djelatnici Boschovog hrvatskog odjela”, kaže Pirling, ”ne propuštaju sajam
Security Essen, jer se ova kompanija na
istome već tradicionalno pojavljuje kao
izlagač, dok ostale sajmove u Evropi, u
okviru svojih aktivnosti, posjećuju kolege
iz drugih Boschovih ureda u Evropi.”
”Osoblje kompanije Kamir d.o.o. redovito u vlastitom aranžmanu posjećuje
sajmove Security Essen i IFSEC,”
saopćio nam je tom prilikom g. Denis
Zovko iz kompanije Kamir d.o.o. Zovko
tvrdi kako u kompaniji Kamir d.o.o.
posjete sajmovima smatraju jako korisnim, jer su to jedinstvene prilike kako za
druženje sa postojećim poslovnim partnerima tako i za uspostavljanje novih
partnerstava. Na ovu temu se oglasio i
g. Željko Stojanovski iz kompanije Alarm
automatika kazavši kako u njihovoj kompaniji postoji veliki interes za sajmovima
IFSEC, ISAF i Security Essen, te iskazavši
želju i spremnost za odlazak na sajmove
u organizaciji a&s Adria magazina, kao
i za zajedničke izlagačke nastupe kakav
smo protekle godine imali na sajmu sigurnosti u Sofiji.
IN FOCUS
januar/siječanj 2014.
na tržištima u zemljama Adriatic regije. On
tvrdi kako globalizacija nije zaobišla našu
regiju ni u jednoj gospodarskoj djelatnosti, pa tako ni na sigurnosnom tržištu,
te da je sve ono što nudi globalna industrija sigurnosti, zapravo, dostupno i na
regionalnom sigurnosnom tržištu. Takvu
situaciju uzrokuje sve veća zastupljenost
globalnih kompanija u Adriatic regiji, koje
primjenjuju ista sigurnosna rješenja, kako
u svojim matičnim zemljama tako i u zemljama u kojima posluju, čime osiguravaju
dostupnost i raspoloživost takvih sigurnosnih rješenja i na tržištima u našoj regiji.
Gospodin Brekalo je ovom prilikom izjavio
i da se trendovi sa globalnog sigurnosnog
tržišta reflektiraju na regionalno sigurnosno tržište, da su informacije u današnjem
vremenu dostupne svima i da se globalni
sigurnosni trendovi, u određenim segmentima, pokušavaju pratiti onoliko koliko kupci
za to imaju mogućnosti, dok g. Slobodan
Stanković tvrdi kako se u ovoj kompaniji
pomno prate svjetski sigurnosni trendovi,
te da su, bez obzira na način na koji prodiru na tržište (da li putem interneta, magazina, prezentacija ili nekih drugih sličnih
događaja), mnogi noviteti iz inostranstva,
bar i u formi informacije, ipak prisutni na
lokalnom sigurnosnom tržištu.
U
mjesecu
oktobru ugostili smo g.
Emilia Stornaiuoloa,
izvršnog
direktora
švajcarske
kompanije Gehrer AG, koji
je na pitanje vezano
za njegove vlastite
impresije
stečene
tokom
poslovnog
proputovanja
kroz
neke
od
zemalja
regije, tržišne perspektive i plasman
p Denis Murtić,
p Željko Stojanovski,
Secam d.o.o
kompanija Alarm
opreme rekao: ”Ako
automatika
bih u ovome trenutku
morao napraviti presjek dešavanja sa ove
mogu doprinijeti evoluciji CIT tržišta u regiji.
prezentacijske turneje po Adriatic regiji, moIpak, ne zaboravimo spomenuti i to da zemgao bih zaključiti da se političko okruženje u
lje Adriatic regije već dugi niz godina predsregiji mijenja, da se pojavljuju novi zakoni te
tavljaju veoma važno tržište za kompaniju
da se kompanije koje posluju na tržištu CIT
Gehrer. Na ovome tržištu mi nismo novi
usluga korak po korak prilagođavaju novoi dobro smo zastupljeni sa svojim proizvonastaloj situaciji, čime i same doprinose
dima. Izrazio bih ovom prilikom i svoje zadoevoluciji tog tržišnog segmenta. Upravo
voljstvo time da ćemo i u budućnosti nastazbog toga smatram da je veoma korisno
viti saradnju sa našim distributerima, te
to što smo se odlučili na ovu seriju prezenda ćemo putem njih, ali i izravno, dodatno
tacija, jer kompanija Gehrer može ponuditi
ojačati naše odnose sa ostalim partnerskim
lokalnim i regionalnim CIT kompanjama vrkompanijama u Adriatic regiji.” t
hunske sigurnosne proizvode, koji također
Bosna i Hercegovina/ www.suton.ba • Hrvatska/ www.sutongraf.hr • Crna Gora/ www.sutonprint.me
Mi tiskamo vaš časopis.
Kozmetiku proizvode drugi.
Download

Šta su u 2013. govorili sigurnosni stručnjaci iz