Download

Nelze si neuvědomit, že za vším je jakási základní vibrace