Januar
NAZIV
MANIFESTACIJE
"Zimzograd"
Svetosavska
svečanost
Akademija
povodom dana
Republike Srpske
DATUM I MJESTO
ODRŽAVANJA
15. decembar 2013.
- 15 januar 2014.;
Banja Luka
TIP
MANIFESTACIJE
Turistička
27. januar; Bileća
Kulturna
09. januar; Čelinac
Kulturna
Svetosavske
svečanosti
26. i 27. januar;
Čelinac
Kulturna
Svetosavska
akademija
Januar; Derventa
Kulturna
Bogojavljenska noć
18. januar; Doboj
Kulturno umjetnička
Svetosavska
akademija
Izbor ciganskog
cara
Januar; Gacko
Kulturna
Januar; Kozarska
Dubica
Kulturno umjetnička
Svetosavske
svečanosti
Januar; Kozarska
Dubica
Kulturno umjetnička
Svetosavski turnir
u šahu
Januar; Kozarska
Dubica
Sportsko takmičarska
Svetosavska
akademija
Januar; Modriča
Kulturno –
umjetnička
INFO
TO Banja Luka
www.banjalukaturism.com
TO Bileća
+387(0)59 371-861
Opština Čelinac
JU Centar za kulturu
www.opstina-celinac.com
OŠ "Muloš Dujić" i
JU Centar za kulturu
www.opstina-celinac.com
TO Derventa
www.derventaturizam.com
TO Doboj i CKO
www.dobojturizam.com
www.kulturadoboj.com
TO Gacko
tel: +387(0)472 600
TO Kozarska Dubica
www.turizam-kd.com
TO Kozarska Dubica
www.turizam-kd.com
TO Kozarska Dubica
www.turizam-kd.com
TO Modriča
www.tomodrica.com
Svetosavski turnir
u malom fudbalu
Božićni koncert
Svetosavsko veče
Svetosavski bal
Božićni šahovski
turnir
Zimski turnir u
malom fudbalu
Memorijal u
smučarskom
trčanju “Dragan
Renovica” i
“Svetlana
Komlenović”
Januar; Modriča
07. januar;
Pelagićevo
27. januar;
Pelagićevo
25. januar; Prnjavor
08.januar; Ribnik
10. – 13. januar;
Rogatica
Sportsko takmičarska
Kulturna
Kulturna
Kulturno umjetnička
Sportskotakmičarska
Sportsko takmičarska
TO Modriča
www.tomodrica.com
Opština Pelagićevo
www.opstinapelagicevo.org
Opština Pelagićevo
www.opstinapelagicevo.org
Prnjavor info
www.prnjavor.info
ŠK Ribnik
mob.:+387 (0) 66 713 054
TO Rogatica
www.rogaticaturizam.com
Januar/februar;
Ravna
Romanija/Sokolac
Sportska
www.sokolacturizam.net
Svetosavka izložba
27. januar; Šipovo
Kulturno izložbena
TO Šipovo
Svetosavske
svečanosti
Plivanje za
Bogojavljenski krst
26. i 27. januar;
Trebinje
Kulturna
Crkvena opština Trebinje
19.januar; Trebinje
Tradicionalna
Svetosavski dani
27. januar;
Vlasenica
Lovačko veče
Januar; Vlasenica
Kulturno obrazovna
Sportsko rekreativna
Svetosavska
nedjelja sa
Svetosavskim
balom
Januar; Zvornik
TO Sokolac
Kulturno obrazovna
www.sipovo-tourism.com
To Trebinje
www.trebinjeturizam.com
TO Vlasenica
www.vlasenica-turizam.org
TO Vlasenica
www.vlasenica-turizam.org
TO Zvornik
www.zvornikturizam.org
Februar
NAZIV
MANIFESTACIJE
DATUM I MJESTO
ODRŽAVANJA
TIP
MANIFESTACIJE
INFO
Gurman fest
Februar; Derventa
Turistička
TO Derventa
www.derventaturizam.com
Vučiji dani na Ozrenu
08. februar; Ozren/
Doboj
Sportsko rekreativna
LU Fazan – Doboj
www.lufazan-doboj.com
Otvoreno prvenstvo
R.Srpske u biatlonu
Sportsko takmičarska
Dani vinogradara i
vinara
Februar;
Jahorina/Dvorišta
Februar; Kozarska
Dubica
14. februar; Kozarska
Dubica
Dani degustacije vina
Kraj februara; Laktaši
TO Istočno Sarajevo
www.turizam-isa.ba
TO Kozarska Dubica
www.turizam-kd.com
TO Kozarska Dubica
www.turizam-kd.com
TO Laktaši
www.turizamlaktasi.rs.sr
TO Laktaši
www.turizamlaktasi.rs.sr
Opština Mrkonjić Grad
www.mrkonjic-grad.rs
Knešpoljsko prelo
Selu u pohode
Svečana akademija
povodo Dana opštine
Konkurs ljubavne
poezije povodom
Dana zaljubljenih
Godišnji koncert
KUD-a Petar I
Karađorđević
22. februar; sela u
okolini Laktaša
04.februar; Mrkonjić
Grad
Etno
Turistička
Privredno turistička
Etno-kulturnoturistička
Kulturnoumjetnčka
13.februar; Mrkonjić
Grad
Književna
Opština Mrkonjić Grad
www.mrkonjic-grad.rs
03. februar; Mekonjić
Grad
Kulturnoumjetnička
Opština Mrkonjić Grad
www.mrkonjic-grad.rs
Dani zime na Kozari
01. i 02. februar; NP
Kozara/Prijedor
Turističko privredna
TO Prijedor
www.visitprijedor.com
TO Kozarska Dubica
www.turizam-kd.com
Dani karnevala
Februar; Prnjavor
Kulturno –
zabavna
Prnjavor info
www.prnjavor.info
Ukrajinski bal
08. februar; Prnjavor
Kulturno –
zabavna
Prnjavor info
www.prnjavor.info
„Sretenje
Gospodnje“ –
tradicionalni susret
kulutno –
umjetničkih društava
15. februar; Rogatica
Romanijska luča
Kraj februara; Sokolac
Hajka na vuka
Februar; Šipovo
Planinarski pohod na
Pjenovac
Početak februara;
Vlasenica
Kulturno umjetnička
TO Rogatica
www.rogaticaturizam.com
Kulturno umjetnička
Sportsko –
rekreativna
Sportsko –
rekreativna
TO Sokolac
www.sokolacturizam.net
TO Šipovo
www.sipovo-tourism.com
PD „Acer“ i TO Vlasenica
www.vlasenica-turizam.org
Mart
NAZIV
MANIFESTACIJE
DATUM I MJESTO
ODRŽAVANJA
FIS trka „Jahorina
2014“
Mart; Jahorina
Off road rally
29.i 30. mart; Kozarska
Dubica
Međunarodni
džudo turnir
"Laktaši open"
15. i 16. mart; Laktaši
Kozarske poklade
Planinarski marš
„Pozdrav proljeću“
Dani opštine
Prnjavor
Međunarodna
ulična trka
Romanijo, goro od
junaka
Međunarodni
džudo turnir „Miloš
Mrdić“
Državno prvenstvo
BiH u džudou
Koncert "U susret
proljeću"
Obilježavanje
svjetskog dana
poezije
TIP
MANIFESTACIJE
INFO
Sportsko takmičarska
Sportsko rekreativna
TO Istočno Sarajevo
www.turizam-isa.ba
Off road club Kozara
Kozarska Dubica
Sportsko takmičarska
Džudo klub "Laktaši"
+387(0)65 439 354
01. mart;
Mrakovica/Prijedor
Kulturnotradicionalna
22. mart; NP Kozara/
Prijedor
Sportsko rekreativna
Sportska, kulturno –
zabavna
Sportska, kulturno takmičarska
Kulturna/guslarska
revija
Crkvena opština Bistrica
TO Prijedor
www.visitprijedor.com
TO Banja Luka
www.banjalukaturism.com
www.turizam-kd.com
PD Klekovača
www.pdklekovaca.org
Prnjavor info
www.prnjavor.info
Prnjavor info
www.prnjavor.info
TO Sokolac
www.sokolacturizam.net
Mart; Trebinje
Sportsko takmičarska
TO Trebinje
www.trebinjeturizam.com
Kraj marta; Trebinje
Sportsko takmičarska
TO Trebinje
www.trebinjeturizam.com
Mart; Trebinje
Kulturno-umjetnička
GKUD "Alat Swisslion"
21. mart; Vlasenica
Kulturno –
obrazovna
TO Vlasenica
www.vlasenica-turizam.org
15. mart – 01. april
15. – 16. mart;
Prnjavor
Mart; Sokolac
April
NAZIV
MANIFESTACIJE
Dani Vlade
Miloševića
DATUM I MJESTO
ODRŽAVANJA
TIP
MANIFESTACIJE
INFO
Akademija umjetnosti Banja
Luka
www.aubl.org
Grad Banja Luka
www.banjaluka.rs.ba
April; Banja Luka
Kulturno umjetnička
April; Banja Luka
Kulturno – sportsko zabavna
April; Banja Luka
Kulturna
Gradski tamburaški orkestar
www.tamburica.org
April; Bijeljina
Sajam
TO Bijeljina
www.bijeljinaturizam.org
Pozorišne predstave
zavičajnog kluba
April/maj; Bileća
Kulturna
Kreativni buvljak
April; Derventa
Turistička
April; Derventa
Kultuno - zabavna
TO Derventa
www.derventaturizam.com
Kulturno-umjetnička
TO Istočno Sarajevo
www.turizam-isa.ba
Sportsko rekreativna
TO Kozarska Dubica
www.turizam-kd.com
Dan grada Banja
Luka
Festival
tamburaških
orkestara
Međunarodni sajam
turizma i gastro
kulture
"Bijeljinaturist 2014"
Festival humora i
dječijeg
stvaralaštva
Internacionalni
festival harmonike
Ulične trke „Trke
oslobođenja“
Parastos u spomen
području Donja
Gradina
Susreti veterana
oldtajmera
April; Istočno Novo
Sarajevo
April; Kozarska
Dubica
April; Kozarska Dubica
Kulturno-istorijska
April; Laktaši
Sportko-izložbeni
Salon stripa
April; Laktaši
Kulturno-obrazovna
Zvuci Evrope
05. april; Mrkonjić
Grad
Međunarodna
smotra dječijeg
folklora
TO Bileća
+387(0)59 371-861
TO Derventa
www.derventaturizam.com
Spomen područje Donja
Gradina
www.jusp-donjagradina.org
TO Laktaši
www.turizamlaktasi.rs.sr
TO Laktaši
www.turizamlaktasi.rs.sr
Opština Mrkonjić Grad
www.mrkonjic-grad.rs
Memorijalni karate
turnir "Rajko i
Mladen Crnobrnja"
April; Novi Grad
Sportska
Vaskršnji koncert
April (prvi ili drugi dan
Vaskrsa); Pelagićevo
Kulturna
Dani cvijeća
26. i 27. april; Prijedor
Privredno - turistička
Likovni susreti
„PEYO 2013.“
21. – 27. april;
Prnjavor
Šamačko proljeće
April; Šamac
Kulturno –
umjetnička
Međunarodna
smotra folklora
Kulturno umjetnička
Opština Pelagićevo
www.opstinapelagicevo.org
Grad Prijedor
www.prijedorgrad
TO Prnjavor
www.to-prnjavor.com
TO Šamac
www.turizamsamac.org
TO Trebinje
www.trebinjeturizam.com
Kulturno –
obrazovna
TO Vlasenica
www.vlasenica-turizam.org
Sabor folklora KUD
„Hercegovina“
Obilježavanje
svjetskog dana
knjige
April; Trebinje
23. april; Vlasenica
KK "Rajko Crnobrnja - Gligo"
Maj
NAZIV
MANIFESTACIJE
Noć muzeja
Majske muzičke
svečanosti
Umjetnička kolonija
"Brodac - DvoroviBijeljina 2014"
Međunarodne
đurđevdanske trke
Međunarodni
teniski turnir za ATP
bodove:
ITFFUTURESSeriesF3
BiH „DOBOJ OPEN
2014“
DATUM I MJESTO
ODRŽAVANJA
TIP
MANIFESTACIJE
INFO
Maj; Banja Luka
Kulturno umjetnička
Maj; Bijeljina
Kulturno umjetnička
Muzej Republike Srpske
www.muzejrs.com/
i Muzej savremene umjetnosti
RS
www.msurs.org
SKPD "Srbadija"
www.srbadija.net
Kraj maja; Bijeljina
Kulturno umjetnička
TO Bijeljina
www.bijeljinaturizam.org
Početak maja; Doboj
Sportsko takmičarska
TO Doboj
www.dobojturizam.com
Početak maja; Doboj
Sportskotakmičarska
TO Doboj
www.dobojturizam.com
Teatar fest
Druga polovina maja;
Doboj
Kulturno umjetnička
TO Doboj i CKO
www.dobojturizam.com
www.kulturadoboj.com
Dubičko kulturno
ljeto
Maj – avgust;
Kozarska Dubica
Sportsko –
kulturno – zabavna
Gastro fest
Maj; Foča
Gastro
TO Foča
www.focaravajuce.org
Međunarodni turnir
„Football friends“
Maj; Foča
Sportsko takmičarska
TO Foča
www.focaravajuce.org
Opština Kozarska Dubica
www.kozarskadubica.org
Dan Evroparka
24. maj; NP Sutjeska/
Foča
Turistička
TO Foča
www.focaravajuce.org
Dani Košute
maj; Gacko
Turistička
TO Gacko
tel: +387(0)472 600
Maj; Istočno Sarajevo
Kulturno umjetnička
„Forum teatar“ Istočno Sarajevo
www.lutfest.com
Međunarodni
festival lutkarskih
pozorišta „Lutfest“
Đurđevdanski
uranak na Romaniju
Traktorijada
Gastro dan
Takmičenje u
ribolovu i gastro
takmičenje
„Đurđevdanski kup“
Ribolovni kup na
šarana i amura
"Carp cup"
Maj; Pale/Istočno
Sarajevo
Maj;
Petrinja/Kostajnica
Maj; Kozarska
Dubica
Kulturno - zabavna
Zabavnotakmičarska
Gastro
TO Istočno Sarajevo
www.turizam-isa.ba
Opština Kostajnica
www.opstina-kostajnica.com
TO Kozarska Dubica
www.turizam-kd.com
Maj; Laktaši
Sportsko takmičarska
TO Laktaši
www.turizamlaktasi.rs.sr
Maj; Starača/Laktaši
Sportsko takmičarska
SRD "Vrbas",Laktaši
www.srdvrbas.com
Dani jagode
Maj; Laktaši
Privredno turistička
Djeca pjevaju gradu
26. maj; Mrkonjić Grad
Zabavna
Maraton "Stazama
Branka Ćopića"
Maj; Novi Grad
Sportska
TO Laktaši
www.turizamlaktasi.rs.sr
Opština Mrkonjić Grad
www.mrkonjic-grad.rs
Opština Novi Grad
www.opstina-novigrad.com
Međunarodni
festival horova
„Zlatna vila“
05 .i 06. maj; Prijedor
Kulturno umjetnička
Grad Prijedor
www.prijedorgrad
Sportsko rekreativna
Kulturnoumjetnička
Grad Prijedor
www.prijedorgrad
Muzej Kozare
www.muzejkozareprijedor.com
30. maj; Prijedor
Zabavna
TO Prijedor
www.visitprijedor.com
24.05.-01.06.; Prijedor
Sportska
Teniski klub "dr Mlasen
Stojanović"
www.tenis-prijedor.com
Međunarodne
ulične trke
Noć muzeja i
Svjetski dan muzeja
Dječiji maskenbal
"Svijet dječije
mašte"
ITF "Prijedor open"
15.maj; Prijedor
17. i 18. maj; Prijedor
Prijedorsko
kulturno ljeto
18.05.-30.09.; Prijedor
Kulturno - zabavna
TO Prijedor
www.visitprijedor.com
Prvomajski uranak
„Ukrainski raj“
01.maj; Prnjavor
Turistička
TO Prnjavor
www.to-prnjavor.com
05. maj; Ribnik
Sportsko-kulturnozabavna
05. maj
Sportskotakmičarska
Maj; Ribnik
Zabavna
Dani Srebrenice
Maj – juni; Srebrenica
Kulturno - zabavna
Noć Muzeja
Kraj maja; Trebinnje
Kulturno
umjetnička
Zvon zvonke pjesme
Kraj maja; Trebinje
Dječiji muzički
festival
Festival zabavljača
za djecu
Međunarodni
festival folklora
Kraj maja početak jula;
Trebinje
Kulturno - zabavna
Maj; Višegrad
Kulturna
Zlatne ruke Podrinja
Maj; Višegrad
Etno i gastro
festival
TO Višegrad
www.visegradturizam.com
Višegradska staza
Kraj maja - početak
juna; Višegrad
Kulturna
TO Višegrad
www.visegradturizam.com
Djeca djeci i
odraslim
Maj; Vlasenica
Biciklijada
Kraj maja; Vlasenica
Cikoćanski višeboj
Maj - juni; Vlasenica
Kulturna
Zvornička džipijada
Maj; Zvornik
Sportska
Komedija fest
Kraj maja; Zvornik
Kulturna
Vaskršnji kros
Vaskršnji šahovski
turnir
Takmičenje pjevača
amatera
Kulturno –
obrazovna
Sportsko rekreativna
Opština Ribnik
www.opstinaribnik.org
Kulturni centar Ribnik
tel.: +387 (0)50 431 021
ŠK Ribnik
mob.:+387 (0) 66 713 054
Kulturni centar Ribnik
tel.: +387 (0)50 431 021
Opština Srebrenica
www.srebrenica.gov.ba
Muzej Hercegovine
TO Trebinje
trebinjeturizam.com
TO Trebinje
www.trebinjeturizam.com
TO Trebinje
www.trebinjeturizam.com
TO Višegrad
www.visegradturizam.com
TO Vlasenica
www.vlasenica-turizam.org
TO Vlasenica
www.vlasenica-turizam.org
TO Vlasenica
www.vlasenica-turizam.org
Rafting klub Eko Drina
www.ekodrina.wix.com/rk_eko
_drina_zvornik
TO Zvornik
www.zvornikturizam.org
Jun
NAZIV
MANIFESTACIJE
Banjalučki ljetni
festival - BALF
DATUM I MJESTO
ODRŽAVANJA
Juni, juli i avgust;
Banja Luka
TIP
MANIFESTACIJE
Kulturno umjetnička
Teatar fest „Petar
Kočić“
Juni; Banja Luka
Kulturna
DUKATFEST
Juni; Banja Luka
Međunarodni
festival folklora
Dukatfest
Juni; Bileća
Kulturnoumjetnička
TO Bileća
+387(0)59 371-861
28. juni; Bileća
Kulturnosportska
TO Bileća
+387(0)59 371-861
Trojčidanski sabor
kod manastira
Dobrićevo
Vidovdanski dani
kulture i sporta
"Vidovdanu u čast"
INFO
Kulturni centar Banski dvor
www.banskidvor.org
Narodno pozorište Republike
Srpske
www.np.rs.ba
Čelinačko kulturno
ljeto
10. juni - 31.
avgusta; Čelinac
Kulturna
Motorijada
Juni; Doboj
Sportsko takmičarska
Međunarodno
takmičenje
paramotoraša
28.i 29.juni; Doboj
Sportsko takmičarska
Otvaranje turističke
sezone
Juni; Foča
Turistička
Obilježavanje dana
Bitke na Sutjesci
13. juni; NP
Sutjeska/Foča
Kulturno obrazovna
www.iff-dukat.com
Opština Čelinac
JU Centar za kulturu
www.opstina-celinac.com
TO Doboj
www.dobojturizam.com
TO Doboj
www.dobojturizam.com
TO Foča
www.focaravajuce.org
NP Sutjeska
www.npsutjeska.net
Planinarski savez Republike
Srpske
Vidovdanski uspon
na Maglić
28. juni;
Maglić/Foča
Sportsko –
rekreativna
Dan opštine
06. juni; Gacko
Kulturna
Trojčindan
Juni; Gacko
Kulturno - vjerska
Slikarska kolonija
Klinje
U toku ljeta; Gacko
Kulturno umjetnička
Košarkaški kamp
„Hypo three points“
Juni – avgust;
Jahorina
Sportsko rekreativna
„Hypo three points“
Internacionalna
motorijada
Juni; Istočno Novo
Sarajevo
Juni;
Sokolac/Istočno
Sarajevo
Juni;
Slatina/Laktaši
Sportsko rekreativna
MK Il Paradiso
Sportsko –
rekreativna
TO Istočno Sarajevo
Sportsko rekreativna
Zabavnoturistička
TO Laktaši
Kraj juna;
Kostajnica
Sportsko rekreativna
Moto klub „Duhovi“
Kraj juna;
Kostajnica
Jun; Knežica
Kozarska Dubica
Etno domaćinstvo
Sportsko rekreativna
Opština Kostajnica
Motosusreti
Biciklijada
Duhovi
Međunaorodni
moto susreti Motorijada
Lov ribe udicom na
plovak
Dani Knešpolja
08. juni; Kostajnica
Vidovdanski
Karate kup
Juni; Kozarska
Dubica
Motorijada
Juni; Kozarska
Dubica
Etno-sportska –
kulturno –
zabavna
Sportsko takmičarska
Sportskorekreativna
www.planinarskisavezrs.org
TO Gacko
+387 (0)59 472 600
TO Gacko
+387 (0)59 472 600
Kulturno-sportski centar
Gacko
www.gacko-rs.info
www.campthreepointsjahorina.
rs.ba
www.mc-ilparadiso.com
www.turizam-isa.ba
www.turizamlaktasi.rs.sr
Opština Kostajnica
www.opstina-kostajnica.com
www.mcduhovi.com
www.opstina-kostajnica.com
TO Kozarska Dubica
www.turizam-kd.com
TO Kozarska Dubica
www.turizam-kd.com
Opština Kozarska Dubica
www.kozarskadubica.org
Slovenački dan u
Slatini
Juni; Laktaši
Privredno turistička
Juni; Laktaši
Festival
Kraj juna; Laktaši
Kulturno umjetnička
Veče za najmlađe
Juni/Juli; Laktaši
Zabavna
Dječiji maskembal
Juni; Modriča
Zabavna
28. juni
(tokomcijele
nedjelje); Modriča
Kulturno –
umjetnička;
Sportsko zabavna
Međunarodni
festival amaterskog
pozorišta
Ukrajinska
manifestacija
„Červona Kalena“
Vidovdanska
nedjelja
Proljetni dječiji
maskembal
28. juni (u sklopu
Vidovdanske
nedjelje); Modriča
Prva sedmica juna;
Mrkonjić Grad
Dani na Sani
Juni; Novi Grad
Ekološka
Ozrenski planinarski
maraton
06.-08. juni;
Petrovo
Prvi vikend juna;
Prnjavor
Sportsko rekreativna
Sportsko –
takmičarska
Festival
nacionalnih
manjina
Sportsko –
rekreativna
"Bitka života proboj koridora"
Motorijada
Festival „Mala
Evropa“
Vidovdanska
olimpijada
„Svome rodu od
Kosava do danas“ –
Vučijak 2014. knjževno veče
07. i 08. juni;
Prnjavor
28. juni; Prnjavor
27. juni; Prnjavor
Zabavna
Kulturnotakmičarska
TO Laktaši
www.turizamlaktasi.rs.sr
TO Laktaši
www.turizamlaktasi.rs.sr
TO Laktaši
www.turizamlaktasi.rs.sr
TO Laktaši
www.turizamlaktasi.rs.sr
TO Modriča
www.tomodrica.com
TO Modriča
www.tomodrica.com
Opština Mrkonjić Grad
www.mrkonjic-grad.rs
Lokalna agencija za razvoj
www.opstina-novigrad.com
TO Petrovo
www.ozrenskiturizam.org
Moto klub „Prnjavor 07“
www.mkprnjavor07.com
TO Prnjavor
www.to-prnjavor.com
TO Prnjavor
www.to-prnjavor.com
TO Prnjavor
www.to-prnjavor.com
Dani rijeke Sane
Juni; Ribnik
Sportskokulturna-zabavna
Dani dječije radosti
Zadnja sedmica
juna; Ribnik
Kulturno-zabavna
Vidovdanski susreti
folklora
28. juni; Ribnik
Opština Ribnik, sa opštinama
u slivu rijeke Sane
hwww.opstinaribnik.org/
Početak jula;
Sokolac
Druga polovina
juna; Srbac
Kulturni centar Ribnik
tel.: +387 (0)50 431 021
KUD Ribnik
Kulturno-zabavna
mob.:+387(0)65 801 690
Sportsko TO Sokolac
www.sokolacturizam.net
rekreativna
KulturnoTO Srbac
sportska
www.srbac-touristinfo.com
Lovački kotlić i
takmičenje u
gađanju glinenih
golubova
Juni; Srebrenica
Gastro - sportska
Janjski sabor
Juni; Šipovo
Crkvena narodni sabor
TO Šipovo
Tradicionalni slet
planinara
Sredina juna
(trajanje 2 dana);
Šipovo
Sportskorekreativna
PSD„Vitorg“
tel: +387 (0)65/591-171
Juni; Trebinje
Sportsko rekreativna
TO Trebinje
Juni; Trebinje
Sportsko takmičarska
TO Trebinje
28. juni; Trebinje
(traju do
novembra)
Kulturno zabavna
TO Trebinje
Košarkaški kamp
„Dejan Bodiroga“
Juni – juli; Trebinje
Sportsko rekreativna
Ljetna škola sporta
– kamp Trebinje
Juni – avgust;
Trebinje
Dani kosidbe
Hajdučki susreti
Međunaordni moto
skup
Plivački
međunarodni
miting „Srđan i
Maksim“
Otvaranje
„Trebinjskih ljetnih
svečanosti“
Sportska
TO Srebrenica
www.tuors-srebrenica.com
www.sipovo-tourism.com
www.trebinjeturizam.com
www.trebinjeturizam.com
www.trebinjeturizam.com
Dejan Bodiroga; Trebinje
Camp
www.dejanbodirogacamp.com
TO Trebinje
www.trebinjeturizam.com
Vašar - povodom
praznika Sv. Trojice
Juni; Vlasenica
Zlatne ruke Zvornika Juni; Zvornik
Kaimijini dani
Juni; Zvornik
Festival dječijeg
folklora
07. i 08. juni;
Zvornik
Vidovdanski sabor
21. i 22. juni;
Zvornik
Konferencija beba
28. juni; gradovi i
opštine R.Srpske
Tradicionalna
Opština Vlasenica
www.opstina-vlasenica
Izložbeno –
prodajna
Vjersko –
kulturna
Festival pjesme i
igre,
takmičarskog
karaktera
TO Zvornik
Kulturno –
zabavna
TO Zvornik
Zabavna/edukati
vna
www.zvornikturizam.org
Medžilift Islamske zajednice
www.medzlis-zvornik.info
TO Zvornik
www.zvornikturizam.org
www.zvornikturizam.org
Vlada Republike Srpske
Ministarstvo omladine i
sporta RS
www.vladars.net
Jul
NAZIV
MANIFESTACIJE
DATUM I MJESTO
ODRŽAVANJA
Kratkofil 2013
Juli; Banja Luka
Kozarski etno
Juli; Banja Luka
FRESH WAVE
Juli; Banja Luka
Ljeto na Vrbasu
Juli; Banja Luka
DEMOFEST
Juli; Banja Luka
Vezeni most
Juli; Banja Luka
Zlatni kotlić
Semberije
Prva polovina jula;
Bijeljina
TIP
MANIFESTACIJE
Međunarodni
filmski festival
Turistička,
kulturna
Festival
elektronske
muzike
Turističko zabavna
Zabavna
Kulturno –
umjetnička;
Zabavna
Sportsko turistička
Fićijada
Kraj jula; Bijeljina
Izložbena
Sport pobjeđuje
10. - 26. jula; Čelinac Sportska
Kamp mladosti
20. - 25. jula;
Mlinska
rijeka/Čelinac
Sportsko rekreativna
Duck beach
festival
Juli; Derventa
Sportska
Susret pjesnika
na Prljači
Juli; Derventa
Kulturnoumjetnička
INFO
www.kratkofil.org
Kozara etno
www.kozaraethno.com
www.freshwavefestival.com
TO Banja Luka
www.banjaluka-torurism.com
www.demofest.org
Zajednica udruženja građana BL
tel.: +387 (0)51 432 780
[email protected]
TO Bijeljina
www.bijeljinaturizam.org
TO Bijeljina
www.bijeljinaturizam.org
Opština Čelinac
JU Centar za kulturu
www.opstina-celinac.com
Ministarstvo omladine i sporta
www.vladars.net
Opština Čelinac
JU Centar za kulturu
www.opstina-celinac.com
Odred izviđača opštine Čelinac
TO Derventa
www.derventaturizam.com
TO Derventa
www.derventaturizam.com
Likovna kolonija
Juli; Derventa
Kulturnoumjetnička
TO Derventa
www.derventaturizam.com
Državno
takmičenje u
preletu
paraglajderom
18. - 20. juli; Doboj
Sportsko takmičarska
TO Doboj
Baška pohod
Kraj jula; Doboj
Kulturnoumjetničkozabavna;
Auto moto reli
„Sutjeska“
Juli; Foča
Sportsko takmičarska
Art simpozijum
Jahorina
Likovna kolonija
Pale
Pionirski
fudbalski kamp
„Partizan“ i
"Crvene zvezde"
Petrovdanski
koncert
Petrovdanska
izložba
stvaralaštva
Smotra folklora
www.dobojturizam.com
Udruženje građana Kotorsko
www.kotorsko.se
Auto-moto savez Republike
Srpske
www.samsrs.org
TO Istočno Sarajevo
Juli; Jahorina
Likovna kolonija
Juli; Pale/Istočno
Sarajevo
Likovno umjetnička
TO Istočno Sarajevo
Juli; Jahorina
Sportsko rekreativna
TO Istočno Sarajevo
Juli; Kozarska
Dubica
Kulturno zabavna
Opština Kozarska Dubica
www.kozarskadubica.org
Juli; Kozarska
Dubica
Etno
TO Kozarska Dubica
www.turizam-kd.com
Juli; Kozarska
Dubica
Književno veče
Juli; Laktaši
Regata "Vrbas"
Juli; Laktaši
Veče glume
Juli; Laktaši
Mršavi-debeli
Juli; Laktaši
www.turizam-isa.ba
www.turizam-isa.ba
www.turizam-isa.ba
Kulturno zabavna
Kulturno umjetnička
Sportsko rekreativna
Kulturno umjetnička
Opština Kozarska Dubica
www.kozarskadubica.org
TO Laktaši
Sportsko zabavna
TO Laktaši
www.turizamlaktasi.rs.sr
TO Laktaši
www.turizamlaktasi.rs.sr
TO Laktaši
www.turizamlaktasi.rs.sr
www.turizamlaktasi.rs.sr
Rok večeri
Kosačka smotra
folklora
Dani kosidbe
Balkana –
Memorijal Lazar
Laketa
Džez festival
Sajam
zadrugarstva
TO Laktaši
Juli; Laktaši
Zabavna
Juli; Mrkonjić Grad
Kulturno umjetnička
Opština Mrkonjić Grad
Juli; Balkana/
Mrkonjić Grad
Sportsko turistička
Opština Mrkonjić Grad
Zadnja nedjela jula;
Zelenkovac/Mrkonji
ć Grad
Prva polovina jula,
Donji agići/ Novi
Grad
www.turizamlaktasi.rs.sr
www.mrkonjic-grad.rs
www.mrkonjic-grad.rs
Muzička
Eko zona Zelenkovac
www.zelenkovac.org
Poljoprivredna
Agro Japra
www.agrojapra.net
Internacionalna
Una regata
Juli; Novi Grad
Sportskoturistička
Kulturno –
sportsko –
zabavna
Lokalna agencija za razvoj
www.opstina-novigrad.com
Ilindanske
svečanosti
15. juli – 02. avgust;
Pelagićevo
Likovna izložba
15. juli – 02. avgust;
Pelagićevo
Izložbena
Festival folklora
Juli; Pelagićevo
Kulturno umjetnička
Gastro susreti
Juli; Pelagićevo
Gastro
Tramošnički dani
26. i 27. juli;
Tramošnica/Pelagić
evo
Tradicionalna
www.opstinapelagicevo.org
Petrovdanski
padobranski kup
04. - 06. juli;
Prijedor
Sportsko zabavna
Aero klub Prijedor
www.rfakprijedor.webs.com
Zlatne ruke
Potkozarja
31. juli - 01.avgust;
Prijedor
Etno - izložbena
Međunarodni
petrovdanski
sabor folklora
12. juli; Prnjavor
Kulturno umjetnička
Opština Pelagićevo
www.opstinapelagicevo.org
Opština Pelagićevo
www.opstinapelagicevo.org
Opština Pelagićevo
www.opstinapelagicevo.org
Opština Pelagićevo
www.opstinapelagicevo.org
Opština Pelagićevo
TO Prijedor
www.visitprijedor.com
TO Prnjavor
www.to-prnjavor.com
Kup RVI u
sportskom
ribolovu
27. juli; Prnjavor
Sportska
Likovno Druga polovina jula;
ekološka kolonija
Bardača/Srbac
Bardača
Kulturna
Srbačka regata
27. juli; Srbac
Sportska
Gradski turnir u
malom fudbalu
Juli; Srbac
Sportska
Ilindanfest
26. juli.- 04.avgust;
Sokolac
Međunarodni
kamp mira
Juli/avgust (u
trajanju od 45
dana); jezero
Perućac/Srebrenica
Dani Šipova
Juli; Šipovo
"Koncert koji
traje 3 dana"
Koncert limena
glazba/muzika
Omladinski eko
kamp „Ušće“
Skokovi sa
kamenog mosta
KUD Hercegovina
– Petrovdanski
koncert
Juli; Taslić
Juli; Trebinje
Kulturna,
sportskorekreativna
Sportskoturističkorekreativna –
kulturna
Kulturno sportska
Edukativnomuzička
Kulturno zabavna
TO Prnjavor
www.to-prnjavor.com
TO Srbac
www.srbac-touristinfo.com
TO Srbac
www.srbac-touristinfo.com
TO Srbac
www.srbac-touristinfo.com
TO Sokolac
www.sokolacturizam.net
UG Za Srebrenicu
www.zasrebrenicu.org
TO Šipovo
www.sipovo-tourism.com
TO Teslić
tel.+387 (0)53 411 550
TO Trebinje
www.trebinjeturizam.com
TO Trebinje
Juli; Lastva/Trebinje
Ekološka
Juli; Trebinje
Sportsko zabavna
TO Trebinje
Juli; Trebinje
Kulturno umjetnička
TO Trebinje
Festival festivala
Druga polovina jula;
Trebinje
Međunarodna
likovna kolonija
Olimpijada u
malom fudbalu
Juli – avgust;
Trebinje
Juli – avgust;
Trebinje
Festival
amaterskih
pozorišta
Likovno umjetnička
Sportsko takmičarska
www.trebinjeturizam.com
www.trebinjeturizam.com
www.trebinjeturizam.com
Festival festivala
www.festivalfestivalatrebinje.com
TO Trebinje
www.trebinjeturizam.com
TO Trebinje
www.trebinjeturizam.com
Grad Trebinje
www.trebinje.rs.ba
Hertz festival
Kraj jula; Trebinje
Muzički festival
Skokovi sa
Višegradske
ćuprije
Početak jula;
Višegrad
Sportsko turistička
TO Višegrad
Drinska regata
Početak jula;
Višegrad
TO Višegrad
Petrovdanski
dani
Juli; Vlasenica
Sportsko turistička
Kulturno –
obrazovna;
Sportsko –
zabavna
Vlasenička
transverzala
Međunarodna
brdska auto trka
Petrovdanski
književni susreti
Državno
prvenstvo u
kajaku i kanuu
na mirnim
vodama
Juli; Vlasenica
Juli; Vlasenica
Juli; Vlasenica
Juli; Zvornik
Sportsko –
rekreativna
Sportsko –
takmičarska
Kulturno –
umjetnička
Sportsko takmičarska
www.visegradturizam.com
www.visegradturizam.com
TO Vlasenica
www.vlasenica-turizam.org
Planinarsko – ekološko društvo
ACER i TO Vlasenica
www.planinari.ba
www.vlasenica-turizam.org
TO Vlasenica
www.vlasenica-turizam.org
TO Vlasenica
www.vlasenica-turizam.org
TO Zvornik
www.zvornikturizam.org
Avgust
Derventski vašar
Međunarodni
rukometni TV
turnir šampiona
Jezera Zelengore
Dani borovnice
Ilindanski narodni
sabor
Međunarodni
sabor frulaša
Veče ojkače
Preobraženjski kup
Štraparijada
Likovna kolonija
„UNA“
Motorijada
„Ritam uliceMelodija riječi“
Ilindanska smotra
folklora
Avgust;
Derventa
Druga polovina
avgusta; Doboj
02. i 03. avgust;
Zelengora/Foča
Prva sedmica
avgusta; Foča
02. avgust;
Nadanići/Gacko
Avgust;
Pale/Istočno
Sarajevo
Avgust;
Moštanica/Kozars
ka
Dubica
Avgust;Kozarska
Dubica – rijeka
Una
Avgust; Kozarska
Dubica
Avgust; Kozarska
Dubica
Avgust; Kozarska
Dubica
Avgust; Kozarska
Dubica
01. avgust;
Mrkonjić Grad
TO Derventa
Turistička
www.derventaturizam.com
Sportsko takmičarska
Planinarski pohod
Turistička
Kulturno umjetnička
TV turnir Doboj
www.tvturnirdoboj.com
PD Zelengora
www.zelengora.net
TO Foča
www.focaravajuce.org
TO Gacko
+387 (0)59 472 600
Festival
TO Istočno Sarajevo
www.turizam-isa.ba
Kulturno umjetnička
TO Kozarska Dubica
www.turizam-kd.com
Sportska
TO Kozarska Dubica
www.turizam-kd.com
Zabavna
Likovno - umjetnička
Sportsko-rekreativna
Muzičko poetsko
veče
Kulturno –
umjetnička
TO Kozarska Dubica
www.turizam-kd.com
TO Kozarska Dubica
www.turizam-kd.com
Opština Kozarska Dubica
www.kozarskadubica.org
Opština Kozarska Dubica
www.kozarskadubica.org
Opština Mrkonjić Grad
www.mrkonjic-grad.rs
Dani pozorišta
Mrkonjić Grad
Prva sedmica
avgusta; Mrkonjić
Grad
Kulturna
Regionalna
kolonija „Balkana“
Prva sedmica
avgusta; Mrkonjić
Grad
Likovno - umjetnička
UDAS Banja Luka
www.udas.rs.ba
Likovna kolonija
„UM“
Treća sedmica u
avgusut; Mrkonjić
Grad
Likovno - umjetnička
Opština Mrkonjić Grad
www.mrkonjic-grad.rs
139. Nevesinjska
olimpijada
Avgust; Nevesinje
Sportsko – kulturna;
turistička
Opština Nevesinje
www.opstinanevesinje.rs.ba
Likovna kolonija
Rakani
Avgust; Novi Grad
Umjetnička
Kulturno obrazovni centar
www.ekulturars.com
Gastro izložba
TO Prijedor
www.visitprijedor.com
Kulturno - izložbena
Grad Prijedor
www.prijedorgrad.org
Kulturno - zabavna
TO Prijedor
www.visitprijedor.com
Gastroprezentacija
Likovna kolonija
„Sreten
Stojanović“
Dragotinjske večeri
Prnjavorski vašar
Kotlić za Guinniss-a
Kup Prnjavora u
sportskom ribolovu
Memorijal "Duško
Berić"
Ilindanski narodni
sabor
Preobraženjski
dani kulture
Tebi goro
Romanijo
Gospojinske večeri
kulture
02. Avgust;
Prijedor
04 .- 12. Avgust;
NP
Kozara/Prijedor
07. i 08.avgust;
Dragotinja/Prijed
or
18.- 20. avgust;
Prnjavor
19. avgust:
Prnjavor
31. avgust;
Prnjavor
Turistička
Privredno-turistička
Sportsko takmičarska
Avgust; Ribnik
Sportsko-takmičarska
01. i 02. avgust;
Borike/Rogatica
vjerska, kulturnozabavna
kulturno umjetnička, zabavna,
sportska
12 .- 19. avgust;
Rogatica
10. i 11. avgust;
Ravna
Romanija/Sokolac
10. – 28. avgust;
Sokolac
Opština Mrkonjić Grad
www.mrkonjic-grad.rs
TO Prnjavor
www.to-prnjavor.com
TO Prnjavor
www.to-prnjavor.com
TO Prnjavor
www.to-prnjavor.com
Boračka organizacija opštine Ribnik
tel: +387 (0)50 430 070
TO Rogatica
www.rogaticaturizam.com
Opština Rogatica
www.opstinarogatica.com
Tradicionalni
duhovni skup
TO Sokolac
www.sokolacturizam.net
Kulturno umjetnička
TO Sokolac
www.sokolacturizam.net
Pančićeva regata
Početak avgusta;
Jezero Perućac/
Srebrenica
Sportsko rekreativna
TO Srebrenica
www.tuors-srebrenica.com
Silvertown Shine
Avgust;
Srebrenica
Sportsko –
rekreativna
Silvertown Shine
www.silvertownshine.ba
Biciklijada 2013
Avgust; Šamac
Sportsko rekreativna
TO Šamac
www.turizamsamac.org
Kotlićijada
Avgust;
Obudovac/Šamac
Privredno - turistička
TO Šamac
www.turizamsamac.org
Ulična košarka
Kraj avgusta;
Šamac
Sportsko - turistička
Avgust; Teslić
Festival
Avgust; Banja
Vrućica i Teslić
Kulturno-umjetnička
Fišijada
03. avgust: Teslić
Sportska
Narodni sabor
„Zubačka ubla“
02. i 03. avgust;
Ubla/Trebinje
19. avgust;
Trebinje
Muzički festival
"Naša stvar"
XXXVI Sabor
srpskog izvornog
narodnog
stvaralaštva
Regata kajaka
Trebinjski dani vina
i meda
Koncert GKUD-a
Alat "Swisslion" povodom slave
grada
Međunarodno
likovno
saborovanje
Proslava Velike
Gospoine - narodni
vašar
Omladinski ljetni
kamp
Kulturno - zabavna
Kulturno - zabavna
TO Šamac
www.turizamsamac.org
TO Teslić
tel.+387 (0)53 411 550
TO Teslić
tel.+387 (0)53 411 550
Opština Teslić
www.opstinateslic.com
TO Trebinje
www.trebinjeturizam.com
TO Trebinje
www.trebinjeturizam.com
Udruženje vinogradara i vinara
Istočne Hercegovine „Vinos“
www.vinos.ba
18. i 19. avgust;
Trebinje
Izložbeno - turistička
18. avgust;
Trebinje
Kulturno umjetnička
TO Trebinje
www.trebinjeturizam.com
Kraj avgusta;
Višegrad
Kulturno umjetnička
TO Višegrad
www.visegradturizam.com
28. avgust
/manastir
Dobrun/ Višegrad
Vjerski praznik
Manastir Dobrun
Avgust; Vlasenica
Edukativno –
sportsko – zabavna
Omladinski savjet Vlasenica
www.youthcamp-vlasenica.ba
Dani sporta
Avgust; Zvornik
Sportska takmičarska
TO Zvornik
www.zvornikturizam.org
Zvorničko ljeto
02. – 08. avgust;
Zvornik
Kulturno – zabavna
TO Zvornik
www.zvornikturizam.org
Zvornička regata
Avgust; Zvornik
Sportsko – zabavna
Rafting klub Eko Drina
ekodrina.wix.com/rk_eko_drina_zvornik
Septembar
NAZIV
MANIFESTACIJE
DATUM I MJESTO
ODRŽAVANJA
TIP
MANIFESTACIJE
INFO
Septembar; Banja
Luka
Kulturno –
umjetnička
Savez nacionalnih manjina
Republike Srpske
www.snm.rs.ba
Septembar; Banja
Luka
Sportsko –
takmičarska
Teniski klub Mladost
www.banjaluka-challenger.com
Septembar; Bileća
Kulturna
TO Bileća
+387 (0)59 371 864
Sajam privrede
2014
19. i 20. septembar;
Čelinac
Privredna
Razvojna agencija opštine Člinac
www.racelinac.com
Dan čaja na Ozrenu
Septembar; Ozren/
Doboj
Sportsko rekreativna
Smotra nacionalnih
manjina
Teniski turnir:
Banja Luka
Challenger Tour
Ćorovićevi susreti
pisaca
Međunarodna
smotra folklora
Ćorovićeve večeri
poezije
Dani Duška
Trifunovića
Voće fest
Septembar; Doboj
Poslijednja sedmica
septembara; Gacko
Septembar;
Pale/Istočno Sarajevo
Septembar;
Kozarska Dubica
TO Doboj
www.dobojturizam.com
Kulturno umjetnička
Kulturno umjetnička
Kulturno –
umjetnička
KUD Doboj
www.kud-doboj.page.tl
TO Gacko
+387 (0)59 472 600
TO Istočno Sarajevo
www.turizam-isa.ba
Privredno turistička
TO Kozarska Dubica
www.turizam-kd.com
Međunarodni
festival turističkog i
ekološkog filma "
Jahorinafest "
Septembar; Pale
Kulturno –
umjetničko turistička
TO Istočno Sarajevo
www.turizam-isa.ba
Smotra pasa svih
pasmina
Septembar; Kostajnica
Izložbena
Opština Kostajnica
www.opstina-kostajnica.com
Festival dječijeg
dramskog
stvaralaštva
Republike Srpske
Prva sedmica
septembra; Mrkonjić
Grad
Kulturno –
umjetnička
Opština Mrkonjić Grad
www.mrkonjic-grad.rs
Gospojinska ulična
trka
19. septembar;
Mrkonjić Grad
21. septembar;
Medna/Mrkonjić Grad
Sportsko takmičarska
Dani gljiva na Lisini
27. – 28. septembar;
Lisina/Mrkonjić Grad
Turističko –
edukatiivna
Dani pčelarstva,
voćarstva i našeg
sela
03. i 04. septembar;
Novi Grad
Privredna
Dani meda
25. - 27. septembar;
Prijedor
Privredno –
turistička
Medljanski sabor
Književni susreti na
Kozari
Korida
Gastro fest
Srebrena traka
26. i 29. septembar;
NP Kozara/Prijedor
Septembar/oktobar;
Borike/Rogatica
07. septembar;
Bardača/Srbac
Septembar;
Srebrenica
Kulturna-vjerska
Kulturna
Sportsko-zabavna
Sportsko - zabavna
Festival kratkog
filma
Opština Mrkonjić Grad
www.mrkonjic-grad.rs
Opština Mrkonjić Grad
www.mrkonjic-grad.rs
Udruženje gljivara i ljubitelja
prirode Mrkonjić Grad
www.gljive.com
Opština Novi Grad
www.opstina-novigrad.com
Udruženje pčelara iz Prijedora i
Grad Prijedor
www.prijedorgrad.org
Grad Prijedor
www.prijedorgrad.org
TO Rogatica
www.rogaticaturizam.com
TO Srbac
www.srbac-touristinfo.com
Srebrena traka
www.srebrenatraka.com
TO Šipovo
www.sipovo-tourism.com
Gađanje glinenih
golubova
Septembar; Šipovo
Sportska
Ovnovijada
06. i 07.
septembar;Vučija
planina/Teslić
Privredno-turistička
TO Teslić
tel.+387 (0)53 411 550
Dani malih stvari
Septembar; Trebinje
Međunarodni
pozorišni festival
TO Trebinje
www.trebinjeturizam.com
Drinski kotlić
Septembar; Višegrad
Gastronomska
TO Višegrad
www.visegradturizam.com
Međunarodni
sajam meda
Septembar; Višegrad
Prodajno - izložbena
Udruženje pčelara Višegrad
www.medvisegrad.com
Oktobar
NAZIV
MANIFESTACIJE
DATUM I
MJESTO
ODRŽAVANJA
Banjalučki horski
susreti
Oktobar; Banja
Luka
Međunarodni
festival
animiranog filma
23. – 28.
oktobar; Banja
Luka
Oktobar; Banja
Luka
Dani meda
TIP MANIFESTACIJE
Kulturna
INFO
Srpsko pjevačko društvo
Jedinstvo Banja Luka
www.jedinstvo-bl.org
Festival
Međunarodni festival
animiranog filma
www.banjalukanima.org
Prodajno izložbena
Društvo pčelara BL
www.pcelarstvo.org
Off-road avantura
„Hercegovina
2013“ (džipijada)
Oktobar; Bileća
Sportska
TO Bileća
+387 (0)59 371 864
Miholjska povelja
27. oktobar;
Čelinac
Kulturna
Narodna biblioteka "Ivo
Andrić"
www.opstina-celinac.com
Veče izvorne
narodne izvorne
pjesme
31. oktobar;
Čelinac
Kulturno umjetnička
JU Centar za kulturu
www.opstina-celinac.com
Turističko kulturno-privredna
Opština Kostajnica
Kestenijada
DUB-DOG-CAC
Raspjevane
pahuljice
Početak
oktobra;
Kostajnica
Oktobar;
Kozarska Dubica
11. i 12.
oktobar;
Mrkonjić Grad
Izložba i takmičenje
Festival horova
Oktobarski
književni odjeci
“OKO”
09. oktobar;
Mrkonjić Grad
Književna
Festival
animiranog filma
18. i 19.
oktobar;
Mrkonjić Grad
Festival
www.opstina-kostajnica.com
Opština Kozarska Dubica
www.kozarskadubica.org
Opština Mrkonjić Grad
www.mrkonjic-grad.rs
Opština Mrkonjić Grad
www.mrkonjic-grad.rs
Opština Mrkonjić Grad
www.mrkonjic-grad.rs
Biciklistički klub "Austronet pro
-cycling"
www.austronetprocycling.com
TO Prnjavor
Međunarodni
biciklistički
maraton
05. oktobar; NP
Kozara/Prijedor
Sportskorekreativnoturistička
Kestenijada
18. oktobar;
Prnjavor
Kulturno-privredna
Oktobar;
Rogatica
Privredna
TO Rogatica
www.rogaticaturizam.com
Oktobar; Srbac
Izložbeno-prodajna
TO Srbac
www.srbac-touristinfo.com
Oktobar; Šamac
Kulturno umjetnička
TO šamac
Sportsko rekreativna
Planinarsko društvo „Vučji zub“
Regionalna
poljoprivredna
izložba
Jesenji ulični sajam
meda, pčelarskih
proizvoda,
narodnih
rukotvorina,
umjetnina,
suvenira i
zanatskih
proizvoda
Šamačka kulturna
jesen
Planinarski pohod
na Orjen „Zajedno
do vrha“
Vašar - povodom
Miholjdana
11. i 12.
oktobar;
Ubla/Trebinje
Oktobar;
Vlasenica
Tradicionalna
www.to-prnjavor.com
www.turizamsamac.org
www.vucjizub.org
Opština Vlasenica
www.opstina-vlasenica
Novembar
NAZIV
MANIFESTACIJE
DATUM I MJESTO
ODRŽAVANJA
TIP
MANIFESTACIJE
Međunarodni sajam
turizma i ugostiteljstva
Početak novembra;
Banja Luka
Turističko - privredna
Banjalučki Velesajam
www.banjalukafair.com
Zabavna
TO Banja Luka
www.banjaluka-torurism.com
Festival studentskog
filma
www.dukafest.org
Gastro
TO Banja Luka
www.banjaluka-torurism.com
Mali kompozitor
DUKAFEST
Rakijada
Višnjićevi dani
kulture
Proslava mladog
vina
U susret zimi
Aranđelovdanski
vašar (3
manifestacije)
Novembar; Banja
Luka
Novembar; Banja
Luka
Novembar;
G.Motike/Banja
Luka
Novembar; Bijeljina
Novembar:
Kozarska Dubica
Novembar;
Jahorina/Istočno
Sarajevo
Kulturno - umjetnička
Turistička
Turistička
TO Bijeljina
www.bijeljinaturizam.org
TO Kozarska Dubica
www.turizam-kd.com
TO Istočno Sarajevo
www.turizam-isa.ba
Opština Mrkonjić Grad /Agencija
za privredni razvoj
www.mrkonjic-grad.rs
Kraj novembra;
Mrkonjić Grad
Etno festival
“Jabuka”
Gastro i narodna
radinost
Festival domaće
rakije
Gastro/poljoprivredn
a
Gastro/poljoprivredn
a
Dani pčelarstva
INFO
Takmičenje pjevača
amatera
Dučićeve večeri
poezije
Novembar;
Rogatica
Početak novembra;
Trebinje
Pohod na Leotar
Novembar; Trebinje
Sportska
DRISAMA fest
Novembar; Zvornik
Kulturno - umjetnička
Kulturno - zabavna
Kulturno-umjetnička
Kulturno sportski centar "Petar
Kočić"
Agencija za privredni razvojj
Udruženej pčelara "Matičnjak"
TO Rogatica
www.rogaticaturizam.com
TO Trebinje
www.trebinjeturizam.com
TO Trebinje
www.trebinjeturizam.com
TO Zvornik
www.zvornikturizam.org
Decembar
NAZIV
MANIFESTACIJE
"Zimzograd"
Turnir u malom
fudbalu “Borik
2015“
Novogodisnji turnir
u malom fudbalu
Međunarodni
festival malih scena
– monodrama
Srpske
Hercegovačko –
romanijsko veče
Međunarodni
festival
dokumentarnog i
kratkog igranog
filma " Prvi kadar "
Novogodišnji turnir
u malom fudbalu
Godišnj koncert
Srpskog pjevačkog
društva“Filip
Višnjić“
Godišnji koncert
KUD „Slavko
Mandić“
Palačkovačko prelo
Nikoljdanske
svečanosti
DATUM I MJESTO
ODRŽAVANJA
TIP
MANIFESTACIJE
INFO
15.decembar 2014. 15 januar 2015.; Banja
Luka
Turistička
TO Banja Luka
www.banjalukaturism.com
Decembar; Banja Luka
Sportsko takmičarska
Sportska dvorana Borik
www.scborik.com
Decembar; Derventa
Sportska
TO Derventa
www.derventaturizam.com
Decembar; Istočno
Sarajevo
Pozorišni festival
TO Istočno Sarajevo
www.turizam-isa.ba
Decembar; Jahorina
Etno
TO Istočno Sarajevo
www.turizam-isa.ba
Decembar; Istočno
Novo Sarajevo
kulturnoumjetnička
TO Istočno Sarajevo
www.turizam-isa.ba
Decembar/Januar;
Kozarska Dubica
Sportsko takmičarska
Decembar;
Kozarska Dubica
Kulturno umjetnički
TO Kozarska Dubica
www.turizam-kd.com
Decembar; Laktaši
Kulturno umjetnička
TO Laktaši
www.turizamlaktasi.rs.sr
Etno
TO Prnjavor
www.to-prnjavor.com
Kulturno umjetnička
TO Sokolac
www.sokolacturizam.net
21. decembar; Etno selo
“Ukrainski raj”/
Prnjavor
18. decembar; Sokolac
TO Kozarska Dubica
www.turizam-kd.com
Sajam zdrave
hrane, meda i
korparstva „Šamac
2014“
Novogodišnji
odbojkaški turnir
Dani otvorenih
vinskih podruma
Dani mladog vina
Godišnji koncert
gradskog hora
"Tribunia"
Decembar; Šamac
Izložbeno prodajna
TO Šamac
www.turizamsamac.org
Decembar; Ribnik
Sportskotakmičarska
Omladinska škola sporta Ribnik
tel.: +387 (0)66 237
TO Trebinje
www.trebinjeturizam.com
TO Trebinje
www.trebinjeturizam.com
Gradski hor Tribunia
Grad Trebinje
www.trebinjers.ba
Početak decembra;
Trebinje
Početak decembra;
Trebinje
Decembar; Trebinje
Kulturna- gastro
Kulturna- gastro
Kulturno umjetnička
Download

Kalendar manifestacija 2014 - Turistička organizacija Republike