UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
OBAVJEŠTENJE ZA UPIS STUDENATA KOJI UPISUJU NAREDNU ILI
OBNAVLJAJU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U
ŠKOLSKOJ 2014/2015.GODINI
Djeca šehida i poginulih boraca, djeca ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i
odlikovanja, oslobođeni su plaćanja upisnine (obavezno dostaviti potvrdu o statusnim pitanjima).
STUDENTI KOJI REDOVNO UPISUJU NAREDNU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA
POTREBNO JE DA DOSTAVE:
- 2 PRIJAVNA LISTA;
- 1 SEMESTRALNI LIST;
Uplatu upisnog materijala u KM (1,50 KM) izvršiti isključivo kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo na žiro
račun: 161 000 000 896 00 95
Svrha uplate : Upisni materijal, i obavezno naznačiti naziv fakulteta.
_____________________________________________________________________________________
NA ŽIRO RAČUN GRAĐEVINSKOG FAKULTETA BROJ 161 000 000 261 00 87 POTREBNO
JE UPLATITI 165,00 KM (100 KM upis /biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar/, 60 KM
biblioteka, 5 KM osiguranje).
Svrha uplate:
Primalac:
UPIS NA ---- GODINU (upis, biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar)
RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo;
Građevinski fakultet Sarajevo;
Iznos:
165,00 KM.
_____________________________________________________________________________________
STUDENTI KOJI SU REDOVNO-SAMOFINANSIRAJUĆI I UPISUJU NAREDNU GODINU
STUDIJA POTREBNO JE DA DOSTAVE:
- 2 PRIJAVNA LISTA;
- 1 SEMESTRALNI LIST;
Uplatu upisnog materijala u KM (1,50 KM) izvršiti isključivo kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo na žiro
račun: 161 000 000 896 00 95
Svrha uplate : Upisni materijal, i obavezno naznačiti naziv fakulteta.
NA ŽIRO RAČUN GRAĐEVINSKOG FAKULTETA BROJ 161 000 000 261 00 87 POTREBNO
JE UPLATITI 1865 KM (1800 KM upis /biblioteka,čitaonica, računski centar, inventar./, 60 KM
biblioteka, 5 KM osiguranje).
Svrha uplate:
Primalac:
UPIS NA ---- GODINU (upis, biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar)
RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo;
Građevinski fakultet Sarajevo;
Iznos:
1865,00 KM.
_____________________________________________________________________________________
REDOVNI STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU POTREBNO JE DA DOSTAVE:
- 2 PRIJAVNA LISTA;
- 1 SEMESTRALNI LIST;
Uplatu upisnog materijala u KM (1,50 KM) izvršiti isključivo kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo na žiro
račun: 161 000 000 896 00 95
Svrha uplate : Upisni materijal, i obavezno naznačiti naziv fakulteta.
NA ŽIRO RAČUN GRAĐVINSKOG FAKULTETA BROJ 161 000 000 261 00 87 POTREBNO JE
UPLATITI 265,00 KM (200 KM upis-obnova /čitaonica, računski centar, inventar/, 60 KM biblioteka, 5
KM osiguranje).
Svrha uplate:
Primalac:
OBNOVA GODINE (upis, biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar);
RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo;
Građevinski fakultet Sarajevo;
Iznos:
265,00 KM.
Pored upisnine za obnovu godine studenti su dužni uplatiti 100,00 KM za svaki nepoloženi ispit na račun
Građevinskog fakulteta broj: 161 000 000 261 00 87
____________________________________________________________________________________
REDOVNI – SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU POTREBNO JE
DA DOSTAVE:
- 2 PRIJAVNA LISTA;
- 1 SEMESTRALNI LIST;
Uplatu upisnog materijala u KM (1,50 KM) izvršiti isključivo kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo na žiro
račun: 161 000 000 896 00 95
Svrha uplate : Upisni materijal, i obavezno naznačiti naziv fakulteta.
REDOVNO-SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI ZA OBNOVU UPLAĆUJU DO 100 KM ZA SVAKI
NEPOLOŽEN ISPIT I 65 KM ZA BIBLIOTEKU, ČITAONICU, RAČUNSKI CENTAR, INVENTAR I
OSIGURANJE NA ŽIRO RAČUN GRAĐEVINSKOG FAKULTETA BROJ 161 000 000 261 00 87
_____________________________________________________________________________________
Studenti koji koriste ISSS aplikaciju dužni su izvršiti uplatu za razvoj ISSS-a na Univerzitetu.
Svrha uplate : RAZVOJ ISSS-a NA UNIVERZITETU.
Na jednu uplatnicu, čiji je primalac Unevirztet u Sarajevu, uplatiti 10 KM na žiroračun :
338 320 226 633 36 17;
a na drugu uplatnicu, čiji je primalac GF u Sarajevu, uplatiti 10 KM na žiroračun:
161 000 000 261 00 87.
Na prijedlog Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, stutedni mogu svojevoljno uplatiti sredstva:
• u iznosu 5,00 KM za Fond «Suada Dilberović» putem kojeg se stipendiraju socijalno ugroženi i
izuzetno nadareni studenti svih visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu.
Ova sredstva se uplaćuju na žiro račun Univerziteta u Sarajevu broj: 161 000 000 896 17 44 kod
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, uz obaveznu naznaku imena i prezimena studenta uplatioca, naziva
fakulteta i svrhe uplate: Sredstva za Fond «Suada Dilberović».
• u iznosu od 5,00 KM za studentske aktivnosti «Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu».
Ova sredstva se uplaćuju na žiro račun «Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu» broj:
338 690 222 253 20 15 kod Uni Credit Bank, uz obaveznu naznaku imena i prezimena studenta
uplatioca, naziva fakulteta i svrhe uplate : sredstva za aktivnosti SPUS-a.
Sarajevo, 16.09.2014. god.
DEKAN
Prof. dr. Mustafa Hrasnica, dipl.inž.građ.
Download

obavještenje za upis studenata koji upisuju narednu ili obnavljaju