Zoralux Wash Primer
Opšti podaci
WASH PRIMER je jednokomponentni reaktivni prajmer, napravljen na bazi polivinilbutiralnih smola, fosforne kiseline i antikorozionih pigmenata.
Upotreba
Koristi se kao prvi premaz kojim se postiže odlična prionljivost narednog premaznog sistema na dekapiranim čeličnim površinama, površinama obojenih
metala, aluminijuma, legura lakih metala, cinka i pocinkovanog lima.
TEHNIČKI PODACI
Tip veziva
Polivinilbutiralna smola
Gustina
1,05-1,1 g/cm3
% čvrste materije- zapreminski : 13,5%
% čvrste materije- težinski: 21%
Izdašnost
10-12 m2/kg za jedan sloj
Teorijska potrošnja
0,080 kg/m2 za 10μm
Optimalna debljina suvog filma po jednom
sloju
oko 10 μm
Sušenje
na vazduhu (temp. 15-25oC, relativna vlažnost max 70%)
Suv na dodir
2h
Međuslojni interval
pre nanošenja sledećeg sloja boje iz sistema – 24h.
Viskozitet u stanju isporuke
50 – 60 D4/ 20o DIN 53211
Temperatura nanošenja
od +10oC do +35oC
Temperatura površine
min. 3oC iznad tačke rose.
Osobine suvog filma
Izgled: Ravnomerna debljina, mat.
Napomena
Svi ovi podaci dati su za normalnu temperaturu od 20oC, i normalnu vlažnosti vazduha. Na nižim
temperaturama sušenje je sporije.
Pakovanje
1l
Lagerovanje
18 meseci pod normalnim uslovima skladištenja
Razređivač
5720
Raspoložive nijanse
Oksidno crvena
Priprema površine
Pre nanošenja površina mora biti očišćena, odmašćena.
Podaci o primeni
Pre upotrebe masu dobro izmesati
NANOŠENJE: četkom, špricem,
RAZREĐENJE: 20-30% Sa 5720, Isti razređivač se koristi za pranje alata
Mere predostrožnosti
Kante treba da su obelezenje odgovarajućim nalepnicama na kojima su jasno naznačene informacije vezane bezbedno rukovanje bojom.
Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti sigurnosnu listu proizvoda (MSDS).
TIKKURILA ZORKA DOO l Hajduk Veljkova bb,Šabac l Infotel: + 381 15 368 851 l [email protected] l www.tikkurilagroup.com/serbia l www.zorkacolor.com
Download

Zoralux Wash Primer