UDŽBENICI
1. O. Hadžić, Đ. Takači, Matematičke metode za studente prirodnih nauka, Stylos, Novi
Sad, 2000.
2. V. Mudrinski, Matematika za inženjere, Univerzitet u Novom Sadu, 2004.
3. Demidovič B. P. i saradnici, Zadaci i rješeni primeri iz više matematike s
primenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1971.
4. P. M. Miličić i M. P. Ušćumlić, Zbirka zadataka iz više matematike I, Naučna
knjiga, Beograd, 1989
Download

3. Demidovič B. P. i saradnici, Zadaci i rješeni primeri iz više