VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
Katalog / Katalógus
2013
Pozdravljamo Vas na
VII Međunarodnom i regionalnom sajmu privrede – Subotica 2013.
5 - 8. jun 2013. godine, Subotica
Vođeni višegodišnjim pozitivnim iskustvom organizovanja i održavanja sajma privrede i opštoj zainteresovanosti
da ova manifestacija postane tradicionalna priredba za okupljanje značajnih preduzetnika, i ove godine organizujemo
sajam u Subotici. Pored preduzeća i preduzetnika iz naše zemlje, a pre svega iz Vojvodine, svoje prisustvo su najavili
preduzeća i poslovni ljudi iz celog regiona, pre svega iz Mađarske i Hrvatske.
Subotica je najrazvijeniji privredni, kulturni i saobraćajni centar severne Bačke a pored toga se nalazi na granici
sa Evropskom unijom. Zbog toga smatramo važnim da grad bude domaćin ove međunarodne i regionalne manifestacije,
koja će svakako doprineti jačanju privrednih odnosa na ovim prostorima.
Tako ćemo u periodu od 5. do 8. juna organizovati VII Međunarodni i regionalni sajam privrede – Subotica 2013
u Hali sportova u Subotici.
Prateće manifestacije:
U stručnom delu domaći i inostrani gosti će održavati predavanja. Pored toga, privrednici će na poslovnim sastancima imati priliku da se upoznaju i razmene mišljenja i iskustva. Pružamo mogućnost za promociju proizvoda prema
potrebama i programu Izlagača, odnosno prema prirodi eksponata, u vidu prezentacije, degustacije, isprobavanja
proizvoda i tome slično. U predvorju-foajeu Hale sportova na tipskim tezgama će se održati vašar narodnih rukotvorina.
Tematika i cilj sajma
Tematika VII Međunarodnog i regionalnog sajma privrede – Subotica 2013 je proizvodnja, prerada i distribucija
hrane.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede – Subotica 2013 nudi prostor i mogućnost za predstavljanje, upoznavanje i stručne kontakte preduzetnicima iz Srbije i država u okruženju, odnosno doprinosi izgradnji i jačanju prekogranične saradnje. Želja nam je da prikažemo i komunalna preduzeća našeg grada i to posebno sa aspekta servisa građana
Subotice. Naša vizija jeste da ova manifestacija pruži prostor proizvođačima da prikažu svoje proizvode i usluge širem
krugu potrošača.
2.
Üdvözöljük Önt a
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár – Szabadka 2013 rendezvényen
2013. június 5. - 8. Szabadka
A vásárszervezésben és –rendezésben szerzett többéves tapasztalatunktól, valamint attól az általános érdeklődéstől
vezérelve, hogy ez a rendezvény a jelentős vállalkozók, vállalkozások hagyományos találkozójává váljon, az idén is
megrendezzük a szabadkai vásárt. A hazai, elsősorban vajdasági vállalatok és vállalkozók mellett részvételi szándékukat
jelezték a térség vállalatai és üzletemberei, mindenekelőtt Magyarországról és Horvátországból.
Szabadka Észak-Bácska legfejlettebb gazdasági, kulturális és közlekedési központja, emellett pedig az Európai
Unió határán fekszik. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a város házigazdája legyen ennek a nemzetközi és regionális
rendezvénynek, amely mindenképpen hozzájárul a térségen belüli gazdasági kapcsolatok erősödéséhez.
A szabadkai Sportcsarnokban VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár – Szabadka 2013 elnevezéssel
június 5-e és 8-a között tartjuk meg a rendezvényt.
Kísérő rendezvények:
A szakmai program keretében hazai és külföldi vendégek tartanak előadásokat. Emellett az üzletembertalálkozókon a szakemberek számára lehetővé válik a kapcsolatteremtés, a vélemény- és tapasztalatcsere. Idén is
lehetővé tesszük a kiállítók számára, hogy igényeiknek és programjuknak megfelelően népszerűsítsék termékeiket
prezentációk, kóstolók, termékpróbák és hasonló rendezvények útján. A Sportcsarnok előterében tipizált asztalokon
rendezzük meg a népi kézművesek vásárát.
A vásár tematikája és célja
A VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár – Szabadka 2013 tematikája az élelmiszerttermelés, -feldolgozás és elosztás.
A VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár teret és lehetőséget nyújt a szerbiai és környező országokból
érkező vállalkozók bemutatkozására, ismerkedésre, szakmai kapcsolatteremtésre, amivel hozzájárul a határon átnyúló
együttműködés kiépítéséhez, erősítéséhez. Szeretnénk bemutatni városunk kommunális vállalatait is, elsősorban a
szabadkai polgároknak nyújtott szolgáltatásaik tükrében. Víziónk, hogy ez a rendezvény teret nyújtson a termelőknek,
hogy termékeiket, szolgáltatásaikat a fogyasztók minél szélesebb körének mutathassák be.
3.
PROGRAM
VII MEĐUNARODNOG I REGIONALNOG SAJMA
PRIVREDE U SUBOTICI
05-08. jun 2013. godine
05. 06. 2013., sreda
10:00
11:00
12:00
Hala sportova Dolazak gostiju
Hala sportova Svečano otvaranje
Razgledanje sajma
Press Centar
Koktel za VIP goste
06. 06. 2013., četvrtak
11:00
Gradska kuća
Potencijali saradnje sa Mađarskom
10:30 – 11:00
11:00
Registracija, konferencija za štampu
Pozdravna reč
Maria Kern Šolja, prеdsеdnicа Skupštinе grаdа Subotica
Peter Dunai, generalni sekretar Mađarske trgovinske i industrijske komore
Slobodan Vojinović, predsednik Regionalne privredne komore Subotica
IPA programi i koristi za MSP
Peter Rac, zamenik šefa Sekretarijata IPA programa Mađarska-Srbija
Laslo Kovač, predsednik Mađarsko-srpske trgovinske i industrijske komore
Prikaz 3 IPA projekta kao šansa za MSP
INNOINFO - Infоrmаcioni pоrtаl, pоslоvni rеgistаr, učеšće u razvoju poslovnih mrеžа
JCoSEC – Saradnja MSP Mađarske i Srbije sa ciljem jačanja izvoznih kapaciteta,
imajući u vidu Sporazume o slobodnoj trgovini, koje Srbija ima sa Ruskom Fede
racijom i drugim zemljama, gde je carinska stopa 1%
Together is Better! – Jačanje zајеdničkog društvеnog аngаžmаna izmеđu prоfitnоg
i nеprоfitnоg sеktоrа
Konsultacije, prijem, zakuska, B2B poslovni susreti, obilazak sajma
11:30 – 11:50
11:50 – 12:30
12:30 -
4.
A VII. NEMZETKÖZI ÉS REGIONÁLIS
GAZDASÁGI VÁSÁR PROGRAMJA
2013. június 5-8.
2013. 06. 05., szerda
10:00
11:00
12:00
Sportcsarnok
Sportcsarnok
A vendégek érkezése
Ünnepélyes megnyitó
A vásár megtekintése
Press Központ Fogadás a VIP vendégek részére
2013. 06. 06., csütörtök
11:00
Városháza
Együttműködési lehetőségek Magyarországgal
10:30 – 11:00
11:00
Regisztráció, sajtótájékoztató
Köszöntők
Kern Sólya Mária, Szabadka Város Képviselő-testülete, elnök
Dunai Péter, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, főtitkár
Slobodan Vojinović, szabadkai Körzeti Gazdasági Kamara, elnök
IPA programok és előnyeik a KKV számára
Rácz Péter, Magyarország-Szerbia IPA Program, Titkárság Igazgatóhelyettes
Kovács László, Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara, elnök
3 IPA program ismertetése, lehetőségek a KKV számára
INNOINFO - információs portál, üzleti nyilvántartás, részvétel az üzleti hálózat
fejlesztésében
JCoSEC - A magyar és szerb KKV együttműködése az exportképesség erősítése cél
jából, a Szerbia és Orosz Föderáció és más országok közötti szabadkereskedelmi
megállapodást, ahol a vám 1%
Together is Better! - A profit és nonprofit szektor együttes társadalmi közös feladatvállalásának erősítése
Konzultációk, fogadás, koktél, B2B üzleti megbeszélések, vásárlátogatás
11:30 – 11:50
11:50 – 12:30
12:30 -
5.
PROGRAM - VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
14:00
Gradska kuća
14:45
Gradska kuća
15:05
Gradska kuća
Elementi međuopštinskog projekta Subotica, Sombor, Kanjiža –„SuSoKa” podrška diverzifikaciji poljoprivredne proizvodnje Teme i predavači:
USAID – značaj projekta –„SuSoKa” za razvoj i unapređenje poljoprivredne
proizvodnje na teritoriji Subotica, Sombor, Kanjiža (direktor projekta
USAID-SLDP, Tamara Dunđerović)
Subotica – ZZJZ / predstavljanje značaja Nabavke opreme za specijalizovanu
laboratoriju za merenje i kontrolu kvaliteta prehrambene robe (Laura Oblaković Hazi)
Sombor – Osnivanje edukativnog centra u Somboru (Mihael Plac)
Kanjiža – Studija izvodljivosti za međunarodni poljoprivredno-logistički centar
pored granice (Robert Fejstamer)
- “Razmatranje poljoprivrede u skladu sa klimatskim promenama” - upravljanje
vodama u smislu recikliranja iste i upotrebe u poljoprivredi – primer dobre prakse
iz Izraela. Predavač: Bojana Brestovac, izveštaj sa studijskog putovanja
- Praktična iskustva proizvođača. Predavač: Ivan Perčić, SUNCOKRET D.O.O.
07. 06. 2013., petak
11:00-13:30 Press centar
13:30
Press centar
15:00
Press centar
Primena zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu, usklađivanje sa obavezama
po istom zakonu i prenos obaveza na ovlašćenog partnera – SEKOPAK D.O.O.
Plasman hrane: Teme i predavači:
Regionalna privredna komora: Proizvodnja hrane na domaćem tržištu - statistika
proizvodnje, izvoza i uvoza hrane u proteklom periodu.
Predavač: Vojislav Stanković, savetnik predsednika Privredne Komore Srbije
VIP Fond – Nove subvencije Vlade AP Vojvodine za izvoznike u prerađivačkom
sektoru. Predavač: Milana Milić, pomoćnik direktora
Prezentacija Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotica.
Predavači: Čaba Bata, predsednik i Ivan Budinčević, saradnik
Evropski aspekti ruralnog razvoja. Predavač: Jadranka Stantić
08. 06. 2013., subota
14:00
18:00
6.
Hala sportova
Hala sportova
Dodela diploma izlagačima i proglašenje najlepšeg štanda
Zatvaranje Sajma
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár - PROGRAM
14:00
Városháza
14:45
Városháza
15:05
Városháza
A Szabadka - Zombor - Magyarkanizsa községközi projekt, a SuSoKa elemei - a
mezőgazdasági termelés kiterjesztésének támogatása. Témák és előadók:
USAID – A SuSoKa projekt jelentősége a mezőgazdasági termelés fejlesztésében
és előmozdításában Szabadka, Zombor és Magyarkanizsa területén (a USAID
SLDP projekt igazgatónője, Tamara Dunđerović)
Szabadka - SzKVI - élelmiszer-minőségellenőrző felszerelés beszerzésének jelen
tősége a szakosított laboratórium számára (Laura Oblaković Hazi)
Zombor - a zombori Oktatási Központ megalapítás (Mihael Plac)
Magyarkanizsa - Megvalósíthatósági tanulmány a határ menti nemzetközi mezőgazdasági logisztikai központ létesítésére (Fejsztámer Róbert)
- A mezőgazdaság helyzete az éghajlati változások tükrében - vízgazdálkodás - a
víz újrahasznosítása a mezőgazdaságban - az izraeli jó gyakorlat Előadó: Bojana
Brestovac, beszámoló a tanulmányútról
- A termelők gyakorlati tapasztalatai. Predavač: Ivan Perčić, SUNCOKRET Kft.
2013. 06. 07., péntek
11:00-13:30 Press Központ A göngyölegről és göngyöleghulladékról szóló törvény alkalmazása, a törvényből
adódó kötelezettségek összehangolása, a hatáskörök átruházása – SEKOPAK D.O.O.
13:30
Press Központ Az élelmiszerek forgalmazása: Témák és előadók:
Körzeti Gazdasági Kamara: A hazai élelmiszer-termelés – az elmúlt időszak termelési
statisztikája, élelmiszer-kivitel és behozatal. Előadó: Vojislav Stanković, a SZGK
(Szerb Gazdasági Kamara) elnöki tanácsadója
VIP Alap – Vajdaság AT Kormányának új támogatásai a feldolgozói szektor exportőrei
számára. Előadó: Milana Milić, igazgatóhelyetes
Szabadka Város mezőgazdaságfejlesztési alapjának bemutatója Előadók: Bata
Csaba, elnök és Ivan Budinčević, szakmunkatárs
15:00
Press Központ A vidékfejlesztés európai vonatkozásai Előadó: Jadranka Stantić
2013. 06. 08., szombat
14:00
18:00
Sportcsarnok
Sportcsarnok
A kiállítói oklevelek kiosztása, a Legszebb Stand-díj kihirdetése
A Vásár zárása
7.
S
Subotica
ubotica je najseverniji grad u Srbiji, a u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini po broju
stanovnika je drugi najveći grad. U pisanim
dokumentima prvi put se spominje 1391. godine, a na
osnovu arheoloških nalaza na ovim prostorima živelo
se već i pre 3.000 godina. Slobodnim kraljevskim
gradom postala je 1779. Prostire se na površini od 1.008
kvadratnih kilometara, sa 18 naselja, među njima je i
pitoreskni Palić, koji se nekad upoređivao sa Karlovim
Varijem. Subotica - zahvaljujući svom povoljnom geografskom položaju - smatra se važnim saobraćajnim
čvorištem, pošto se nalazi na ukrštanju važnih putnih
pravaca, a od državne granice Srbije i Mađarske udaljena je svega 10 kilometara.
G
rad je najvažniji administrativni, trgovinski,saobraćajni,
industrijski, turistički i kulturni
centar u severnoj Bačkoj. Na
ovim prostorima žive predstavnici blizu 20 naroda i nacionalnosti, a među njima
najbrojnije su populacije Mađara, Srba, Hrvata i Bunjevaca.
Sličnu raznobojnost ima grad i
u pogledu verskog života, pošto
već vekovima žive zajedno vernici katoličke, pravoslavne, protestantske vere i drugih vera. Grad ima oko
140.000 stanovnika. Pored Subotice prolazi autoput, a
zahvaljujući tome, a i železnici, grad je povezan i sa
Evropom i sa Azijom. Nalazi se na pola puta između
glavnih gradova Srbije i Mađarske, Beograda i Budimpešte, a u zadnje vreme učestvuje u realizaciji brojnih
projekata koje finansira EU.
8.
S
Szabadka
zerbia legészakibb városa, Vajdaság Autonóm
Tartományban a lakosság száma alapján a második legnagyobb város. Írásos dokumentumok
először 1391-ben említik, de a régészeti leletek alapján
ebben a térségben már 3.000 évvel ezelőtt is éltek emberek. Szabadkát 1779-ben emelték szabad királyi
városi rangra. Területe 1.008 négyzetkilométer, amelyen
összesen 18 település található. Köztük van a festői szépségű Palics, amelyet egykoron Karlovy Varyval hasonlítottak össze. Szabadka kedvező földrajzi fekvésének
köszönhetően fontos közlekedési csomópontnak számít,
hiszen fontos közlekedési útvonalak találkozásánál fekszik, mindössze 10 kilométerre Szerbia és Magyarország
határától.
É
szak-Bácska legfontosabb közigazgatási, kereskedelmi, közlekedési,
ipari, turisztikai és kulturális
központja. Mintegy 20 nemzetiség található ebben a térségben. A legnagyobb számú a
magyar, a szerb és a horvát,
valamint a bunyevác népesség.
Hasonlóan sokszínű a város vallási élete is, hiszen évszázadok
óta jól megférnek egymás mellett a katolikus, a görögkeleti, a protestáns és más vallások hívői. A mintegy 140.000 lakosú város mellett
halad el az autópálya, s ennek, illetve a vasútnak
köszönhetően kiváló az összeköttetése Európával illetve
Ázsiával. A két szomszédos ország, Szerbia és Magyarország fővárosai, Belgrád és Budapest között félúton található, az utóbbi időben számos határon átnyúló
EU projekt megvalósításában vesz részt.
Palić
N
aselje se nalazi na 8 kilometara istočno od
Subotice, a zajedno sa istoimenim jezerom
predstavlja pravo turističko blago, koje je
već više od vek i po u službi rekreacije i razonode
Subotičana, meštana, kao i domaćih i stranih turista. Jezero ima površinu od 6 kvadratnih kilometara, bilo je mondeno letovalište i banja već na
prelazu iz XIX u XX vek. Izgled Palića je odredio
par arhitekta, koji su dugo radili u Subotici i na
Paliću: Marcel Komor i Deže
Jakab. Oni su prosuli niz bisera
secesije u mađarskom stilu kako
u gradu, tako i na Paliću. U
vreme procvata Palića bogati industrijalci, trgovci, zanatlije
gradili su prelepe vile. Subotičani i Palićani su uvek smatrali važnim očuvanje ovog
prirodnog blaga.
J
ezero i njegova okolina
gostima nudi pravo uživanje
za
oči
kako
odraslima, tako i deci, pošto ih
pod krošnjama stogodišnjeg
parka očekuju brojni izvanredni
restorani, kafane, poslastičarnice, a nezaobilazna je i šetnja u
Zoo vrtu na Paliću. Letnja pozornica svake godine je mesto
Festivala evropskog filma, a i brojni domaći i
strani izvođači, orkestri nastupaju i zabavljaju
svojim programima publiku, koja je željna
kvalitetne zabave i razonode.
Palics
A
Szabadkától 8 kilométerre keletre található
település és az azonos nevű tó igazi turisztikai
látványosság, amely már több mint másfél
évszázada szolgálja a szabadkaiak, a helybeliek és az
idelátogató hazai és külföldi turisták kikapcsolódását,
szórakozását. A 6 négyzetkilométer területű tó mondén
nyaraló és gyógyfürdő volt már a XIX. és XX. század
fordulóján. Palics arculatát döntően meghatározta az az
építész-páros, amely hosszú ideig tevékenykedett Szabadkán és Palicson, név szerint
Komor Marcell és Jakab Dezső. A
magyar stílusú szecesszió igazi
gyöngyszemeit hintették el a városban
és az üdülőhelyen. Palics virágzása
idején a gazdag helybeli és környékbeli gyárosok, kereskedők, iparosok
szebbnél szebb villákat építettek. A szabadkaiak és a palicsiak mindig is nagy
fontosságot tulajdonítottak e természeti kincs megóvásának.
A
tó és környéke számos látnivalót kínál a vendégeknek,
kicsiknek és nagyoknak egyaránt, hiszen számos kitűnő étterem, kávézó, cukrászda, szálloda
működik a százéves park árnyékában,
és az idelátogatók számára megkerülhetetlen egy jó kis séta a Palicsi Állatkertben is. A Nyári Színpad nem
csupán az Európai Filmek fesztiváljának ad otthont
minden évben, hanem számos hazai és külföldi együttes,
előadóművész is szórakoztatta, szórakoztatja a színvonalas műélvezetre áhítozó közönséget.
9.
Javno komunalno preduzeće „Subotičke pijace”
J
avno komunalno preduzeće „Subotičke pijace” osnovano je 26. septembra 2000. godine odlukom
Skupštine opštine Subotica, koja je pre toga pijačnu delatnost proglasila komunalnom delatnošću, a uz određene ugovorne obaveze preuzelo je deo kapaciteta Tržnice a.d. Novo javno komunalno preduzeće svoj rad je počelo 1. januara 2001. godine, na 7 pijaca pod njegovim upravljanjem.
Pijace su imale ukupno 616 tezgi, 103 poslovnog prostora, 16 montažnih objekata, 54 prodajna mesta,
12 boksova za lubenice, 41 rashladnih vitrina, 16 rashladnih komora i 212 kvadratnih metara
skladišnog prostora. Ukupna površina pijaca iznosi blizu 13.500 kvadratnih metara.
O
d preduzeća u Srbiji, koja se bave pijačnom delatnošću, ovo preduzeće je 3. januara 2008.
prvo pribavilo sertifikat ISO 9001/2000 o upravljanju kvalitetom. Prema tom sertifikatu
JKP je dužno stalno pratiti, a to znači, i poboljšati kvalitet pijačnih usluga i kvalitet
proizvoda, koji se nalaze u ponudi na pijacama. U skladu s tim, neprekidno sarađuje sa nadležnim
organima države i lokalne samouprave, koji redovno proveravaju kvalitet kako pijačnih usluga, tako
i kvalitet proizvoda. Poseban akcenat se stavlja na kontrolu kvaliteta proizvoda životinjskog porekla,
pa da bi se poboljšao kvalitet, stalno se razvijaju rashladne vitrine za čuvanje i prodaju mesa, mesnih
prerađevina i mlečnih proizvoda. Organizovana su predavanja, savetovanja za proizvođače, koji su
se upoznali sa novim propisima, odnosno njihovom primenom u proizvodnji, transportu i prodaji
proizvoda animalnog porekla. JKP je 2012. godine uvelo i integralni sistem upravljanja kvalitetom.
P
od naslovom „Jačanje privredne saradnje na planu integralne poljoprivredne robne ponude u
pograničnom prostoru Srbije i Mađarske” realizovan je zajednički projekat koji je finansiran
od strane EU, uz učešće lokalnih samouprava Subotice i Segedina iz Mađarske, odnosno JKP
„Subotičke pijace” i Veletržnice /Kiskundorozsmai Nagybani Piac Kft./ iz Kiskundorožme. U toku
osam meseci kako u Mađarskoj, tako i u Srbiji organizovano je više konferencija, radionica, razni
vidovi stručnog usavršavanja, a uz to proizvođači iz Severne Bačke i Južne Mađarske u okviru
pokretne izložbe predstavili su svoje proizvode u 4-4 mađarska odnosno vojvođanska naselja.
10.
A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat
A
Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalatot 2000. szeptember 26-án alapította Szabadka
Község Képviselő-testülete, amely ezt megelőzően a piaci tevékenységet kommunális
tevékenységgé nyilvánította, és szerződésben vállalt kötelezettségek ellenében átvette a
Piacigazgatóság Rt. kapacitásainak egy részét. Az új közvállalat a munkát hivatalosan 2001. január 1jén kezdte meg az igazgatása alá tartozó 7 piacon, amelyeken 616 piaci asztal, 103 üzlethelyiség, 16
montázsépület, 54 árusítóhely, 12 tároló, 41 hűtőpult, 16 hűtőkamra és 212 négyzetméter raktárhelyiség
található. A piacok összterülete közel 13.500 négyzetmétert tesz ki.
P
iaci tevékenységgel foglalkozó szerbiai vállalatok közül elsőként szerezte meg 2008. január 3án az ISO 9001/2000-es minőségbiztosítási tanúsítványt, amelynek értelmében köteles a piaci
szolgáltatások színvonalát, a kínálatában szereplő termékek minőségét folyamatosan figyelemmel kísérni és természetesen javítani. Ezzel összhangban folyamatosan együttműködik az illetékes állami és önkormányzati szervekkel, amelyek folyamatosan ellenőrzik mind a szolgáltatások, mind
pedig a termékek minőségét. Különösen nagy súlyt fektetnek az állati eredetű termékek minőségének
az ellenőrzésére is, a minőség biztosítása érdekében pedig folyamatosan fejlesztik a hús-, húskészítmények és tejtermékek árusítására szolgáló hűtőpultokat, előadásokat, tanácskozásokat szerveztek
a termelők számára, hogy megismerkedjenek az új előírásokkal illetve hogy azokat megfelelő módon
alkalmazzák a termelésben, a szállításban és a termékek forgalmazásában. A KKV 2012-ben megszerezte az integrált minőségirányítási rendszer bevezetéséről szóló tanúsítványt is.
A
Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat és a Kiskundorozsmai Nagybani Piac Kft. együttesen valósította meg a Szeged és Szabadka által elnyert EU-s pályázat keretében a Gazdasági
együttműködés erősítése az integrált mezőgazdasági árukínálat területén a szerb-magyar
határ mentén című. A nyolc hónap alatt Magyarországon és Szerbiában is több tanácskozást, műhelymunkát, továbbképzést szerveztek a termelők számára. Az észak-bácskai illetve dél-magyarországi mezőgazdasági termelők vándorkiállításon mutatták be termékeiket, terményeiket 4-4
magyarországi illetve észak-bácskai településen.
11.
Prijatelj sajma
Együtt a vásárral
12.
Izlagači sajma
A vásár kiállítói
2013
13.
Tlocrt sajamskih štandova
A vásári standok alaprajza
!
"
"
&
#
#
$
$
%
"
%
#
&
!
%
$
"
"
#
!
!
&
&
%
#
"
$
!
Spisak izlagača
A kiállítók jegyzéke
Štand 1. stand
1.1 AB-Soft
Štand 2. stand
2.1. Kecsketenyésztők Községi Egyesülete
2.2. Török Méhészet
2.3. Fekete Pincészet
2.4. Podrum vina - Lodi
2.5. Gajba Commerce d.o.o.
Štand 3. stand
3.1. Opština Bačka Topola
3.2. Opšte Udruženje Preduzetnika Opštine Bačka
Topola
3.3. Radnja Za Proizvodnju I Pečenje Rakije
3.4. SZR Karlos
3.5. SZTR Timi
3.6. Agencija za projektovanje izvođenje i trgovinu
I-Modul
3.7. Elma TT
3.8. Metal Corp.
Štand 4. stand
4.1. Opština Kanjiža
4.2. Opšte Udruženje Preduzetnika Opštine Kanjiža
Štand 5. stand
5.1. Regionalno Udruženje Zanatlija i Preduzetnika
5.2. SZR Python
5.3. SZR tot servis
5.4. SZTR Affek
5.5. D.O.O. Pannon Global
5.6. SBR Metaloshop
5.7. SR Balaž Elektro
5.8. D.O.O. Kuća Delova
5.9. SZR VZL Oštrač
5.10. STR Europharma
5.11. SZR Novi Metal
5.12. SZTR Miniks
5.13. D.O.O. S Frigo
5.14. SZR M&K Tiffany
Štand 6. stand
6.1. Garancijski fond
Štand 7. stand
7.1. Agroposlovi
Štand 8. stand
8.1. Don Don d.o.o.
Štand 9. stand
9.1. Privredno tehnološki parkovi Subotica
9.2. Elektroremont
9.3. Dunkermotoren
Štand 10. stand
10.1. JKP Čistoća i zelenilo
10.2. JKP Stadion
10.3. JKP Vodovod i kanalizacija
10.4. JP Zavod za urbanizam
10.5. JP Direkcija za izgradnju Grada Subotice
10.6. JP Palić Ludaš
15.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
10.7. Subotičke pijace
10.8. JKP Parking
10.9. JKP Pogrebno
10.10. JKP Dimničar
10.11. JKP Suboticagas
10.12. JKP Subotička toplana
10.13. Regionalna deponija d.o.o. Subotica
Štand 11. stand
11.1. K23 TV Studio
Štand 12. stand
12.1. Milenijum Osiguranje
Štand 13. stand
13.1. Regionalna privredna komora Doboj
13.2. Privredna komora Republike Srpske
13.3. Destilacija Teslić
13.4. Rafinerija ulja Modriča
13.5. Agromix Doboj
13.6. Novoprom Modriča
13.7. LM Doboj
13.8. Hotel „Park“ Doboj
Štand 14. stand
14.1. Regionalna privredna komora Zaječar
Štand 15. stand
15.1. Regionalna privredna komora Niš
Štand 16. stand
16.1. Regionalna Privredna Komora Valjevo
16.2. „VAZ“-Valjevo
16.3. Novohem
16.4. Pet -Mil
16.
16.5. „DRAP“- Valjevo
16.6. Valjevska Pivara
Štand 17. stand
17.1. Knott Autoflex YUG
Štand 18. stand
18.1. Intercom
Štand 19. stand
19.1.Ideal Co
Štand 20. stand
20.1. EuSec Securitas
Štand 21. stand
21.1. Regionalna privredna komora Subotica
21.2. Komora Đer Mošon Šopron
21.3. Komora Čongrad
Štand 22. stand
22.1. Grad Erd
22.2. Anubisz 2005 Kft.
22.3. Gabi Kristály Kft.
22.4. Érdi Szűcs kerámia
22.5. Csengő Manufaktúra Kft.
22.6. Kalita Tészta Kft.
22.7. Nagy István
22.8. Termál Hotel Liget Érd
22.9. Centrál Borház Étterem és Panzió
22.10. Szabó Üveg és Karácsonyfadísz Kft.
22.11. Mennyei Édesség Kft.
22.12. Pincetulajdonosok Egyesülete
22.13. Mészi-Plaszt Kft.
22.14. Száz-Épker Kft.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
22.15. Elektra Könyvkiadó Kft.
22.16. Gyógyfű Gyógynövény Forgalmazó Kft.
22.17. Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.
Štand 23. stand
23.1. Poliext
23.2. Skala Green
23.3. Skala Garden
Štand 24. stand
24.1. Ev-Pro
Štand 25. stand
25.1. Selma
25.2. Selma Electronic
Štand 26. stand
26.1. Čikoš Štampa
Štand 27. stand
27.1. Grand Motors - Ford
Štand 28. stand
28.1. Des doo
Štand 29. stand
29.1. Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala
29.2. Halasi Csipke Alapítvány
29.3. Modinvest
29.4. ABEX Kft.
29.5. Kamintherm
29.6. Halasi Borászat
29.7. Merkbau
Štand 30. stand
30.1. Tourinform Szeged
Štand 31. stand
31.1. Opština Kotor
31.2. Školjke Boke
31.3. Kotor open tour
31.4. Monte Marine Yachting
Štand 32. stand
32.1. Opšte Udruženje Preduzetnika Subotica
32.2. SZR Atelje Lukić
32.3. Umetnički Studio Katherine
32.4. Elektrobit
32.5. Alatnica Mišić
32.6. Miss Exclusive
32.7. Kovačka Radnja Oto Bihner
32.8. Ferenc Molnar
32.9. SZR Metal Ing
32.10. SZR Stolar
32.11. SZR Interijer
32.12. ZR Užar-Nandor
32.13. SZR Kujundžić
32.14. SZR Feher
32.15. Samostalna Krznarska Radnja Ač
32.16. SZR Salon Venčanica Duett
32.17. Pekara Simke
32.18. Cvećara Viola
32.19. SUR Restoran I Prenoćište Gat
32.20. SZR Biodinamika
32.21. SZTR Noge
32.22. SZR STR Europa
32.23. Mihajlovski Plus
Štand 33. stand
33.1. Grad Subotica
17.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
33.2. Turistička Organizacija Subotica
Štand 34. stand
34.1. Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Štand 35. stand
35.1. Nacionalna služba za zapošljavanje
Štand 36.stand
36.1. Hungarian Investment and Trade Agency
36.2. Dél-Európai Kereskedelemfejlesztési és
Innovációs Klaszter
36.3. Polifoam Trocellen Group
36.4. Alutent Bt.
36.5. SapiRoll Kft
36.6. TRUST HUNGARY
36.7. Hirschler Glas kft.
36.8. Globomax Zrt.
36.9. Biropharma Kft.
36.10. Vajda-Papír Kft
36.11. Németh Plast Műanyagipari Kft
36.12. Natural Systems Kft
36.13. PRESS-PIC
36.14. Biopackpro
36.15. Csillagösvény
36.16. Anikó Klaszter
36.17. Volford Klaszter
36.18. MSZKIK
36.19. Antares
36.20. Sotox Kft.
36.21. Krause
36.22. Műanyagipari szöv
18.
36.23. Stema Kft.
Štand 37. stand
37.1. HGK Županijska komora Virovitica
37.2. Apis Cabuna
37.3. Asel
37.4. Dam D.O.O.
37.5. Diba D.O.O.
37.6. Medena
37.7. Poison City D.O.O.
37.8. Slavonka D.O.O.
37.9. Viro Tvornica Šećera D.D.
37.10. Unimont D.O.O.
37.11. Hrvatska Obrtnička Komora
37.12. Obrtnička Komora Virovitičko-Podravske
Županije
37.13. Dijaković Pitomača
37.14. Melisa Suhopolje
37.15. Parketar Pitomača
37.16. Prepelec Botković Pitomača
37.17. Požeško-Slavonska Županija
37.18. HGK Županijska komora Požega
37.19. Voćarstvo Boić
37.20. Vukovarsko-Srijemska Županija
37.21. HGK Županijska komora Vukovar
37.22. Malz D.O.O.
Štand 38. stand
38.1. Tehnoserv
Štand 39. stand
39.1. Grad Križevci
39.2. Križevački poduzetnički centar
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
Štand 40. stand
40.1. Poslovni inkubator Subotica
40.2. Adrijana Lushezy
40.3. AV Tehnics
40.4. Brainturbo
40.5. Caleo SRB
40.6. Fond Turistički Klaster Mikroregije Subotica
40.7. Justol
40.8. Semantika Konsalting
40.9. Poduzetnički Inkubator Rovinj
40.10. Saik Sami
40.11. Spa Klaster
Štand 41. stand
41.1. Privredna Komora Republike Srpske
Spoljni prostor – Külső terület
1. Grand Motors – Ford
2. Eurocoop
3. Eco Sub
Predvorje – Előcsarnok
1. SEM OD
2. Olgica Buljevčić
3. Ökrös Csilla
4. Fehér Árpád
5. Német Csilla
6. Forma Ideale
7. Staklena Bašta Marina
8. Szeles Candy
19.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
AB Soft d.o.o.
Štand 1. stand
Kompanija AB Soft osnovana je 1990. godine kao
preduzeće za projektovanje i izradu informacionih
sistema. Nakon dugogodišnjeg uspešnog rada i
stečenog velikog iskustva, AB Soft danas na našem
tržištu predstavlja jednu od kompanija koje su se
dokazale na polju izrade, implementacije i
uvođenja informacionih sistema za potrebe
privrednih subjekata različitih delatnosti., AB Soft
moduli omogućavaju upravljanje resursima preduzeća, ljudskim resursima, praćenje logistike,
prodaje,
proizvodnih
procesa i pogonski obračun, nabavke i prodaje,
transportnih i mobilnih
sistema,
e-poslovanja,
upravljanje odnosima sa kupcima od monitorisanja tržišta, evidencije i praćenja potencijalnih interesenata, sve do analize poslovnih promena
i postavljanja operativnih planova i strateških ciljeva. Takođe, AB Soft moduli za PDA uređaje,
B2B i Web aplikacije, kao integrisani deo AB Soft
ERPa, omogućuju bržu razmenu informacija sa
udaljenih lokacija i brže i kvalitetnije izveštavanje.
Planiranje i uvođenje AB Soft sistema sprovodi se
prema unapred definisanoj metodologiji. Dobra
praksa uvođenja ERPa podrazumeva složen projekat koji se sastoji iz snimanja stanja i analize
poslovnih procesa, parametrizacije i dorada sistema, prenosa podataka, i školovanja. Često to
podrazumeva i integraciju sa drugim IS. Svaki naš
konsultant ima oko 20 godina iskustva u implementaciji u preduzećima različitih profila i
20.
AB Soft d.o.o.
Az AB Soft céget 1990-ben alapították informatikai rendszerek tervezésére és kidolgozására. Sokéves eredményes
munka és nagy tapasztalat áll a cég mögött. Az AB Soft a
hazai piacon azon cégek közé tartozik, amelyek a legkülönbözőbb tevékenységi körhöz tartozó gazdasági társaságok
számára kidolgozott, bevezetett és működtetett informatikai rendszerekkel hívta fel magára a figyelmet. Az AB
Soft modulok lehetővé teszik a vállalatok erőforrásainak
irányítását, a logisztika, az értékesítés, a termelési folyamatok, a beszerzés és az
értékesítés, a szállító- és
mobil rendszerek, az e-ügyvitel figyelemmel kísérését, az
üzemi elszámolások kidolgozását, a vásárlókkal, fogyasztókkal való kapcsolatok
irányítását a piacfigyeléstől kezdve a potenciális érdeklődők nyilvántartásán át az ügyviteli változások elemzéséig,
az operatív tervek és stratégiai célok meghatározásáig.
Úgyszintén az AB Soft PDA készülékekhez, B2B és WEB
alkalmazásokhoz készült moduljai az AB Soft ERP /vállalatirányítási informatikai rendszer/ szerves részeként
lehetővé teszik a távoli lokációk közötti gyors információcserét valamint a gyors és színvonalas tájékoztatást.
Az AB Soft rendszerek tervezése és bevezetése előre
meghatározott módszertan szerint történik. Az ERP
bevezetésének legjobb gyakorlata magában foglal egy
bonyolult projektet, amely tartalmazza a helyzetelemzést,
az ügyviteli folyamatok értékelését, a paraméterek
kialakítását, a rendszer, az adatátvitel továbbfejlesztését és
a képzést. Ez gyakran megköveteli a más informatikai
rendszerekkel való integrálódást. Minden konzultánsunk
legalább 20 éves gyakorlattal rendelkezik a rendszerek
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
veličine, što doprinosi brzoj i efikasnoj implementaciji. Po završetku implementacije preduzeću
je obezbeđena podrška i dobijanje novih verzija.
Kroz nove verzije softvera omogućujemo našim
korisnicima brz odziv na sve zakonske promene i
funkcionalna poboljšanja. Naša služba razvoja
formira nove verzije sistema tromesečno, a Korisnici mogu da ih samostalno preuzmu sa sistema za
podršku.
Organizujemo savetovanja, pojedinačne ili grupne
obuke i radionice za korisnike našeg sistema koji žele
da prošire ili nadograde već usvojena znanja. Takođe,
korisnicima je omogućena podrška telefonskim
putem, putem interneta ili direktno kroz same aplikacije.
különböző méretű és tevékenységű vállalatokban történő
gyakorlati megvalósításában, ami hozzájárul a gyors és
hatékony implementációhoz. A vállalat számára biztosított
a támogatás és az újabb verziók leszállítása. A szoftverek új
verzióinak köszönhetően felhasználóink gyorsan reagálhatnak a törvények változásaira, és hatékonyabbá tehetik
működésüket. Fejlesztőink a rendszer új verzióját háromhavonta alakítják ki, a felhasználók pedig önállóan vehetik
át a támogatást szolgáló rendszerünktől.
Tanácskozásokat, egyéni és csoportos képzést, műhelyeket szervezünk rendszerünk felhasználói számára,
akik szeretnék bővíteni vagy továbbfejleszteni megszerzett tudásukat. A felhasználók számíthatnak telefonos és internetes támogatásra, illetve ezt közvetlenül
biztosítják számukra az alkalmazások révén.
Štand 2. stand
OPŠTINSKO UDRUŽENJE ODGAJIVAČA
KOZA MALI IĐOŠ
KECSKETENYÉSZTŐK KÖZSÉGI
EGYESÜLETE - KISHEGYES
Proizvodnja mleka, mesa, sireva od kozijeg
mleka i prerađevina od kozijeg mesa.
Uzgoj priplodnih grla.
Kecsketej, kecskehús, kecskesajt és kecskehúsból készült termékek előállítása.
Tenyészállatok nevelése.
24321 Mali Iđoš, Glavna 32
Tel.: +381 (0)24/730-166
E-mail: [email protected]
24321 Kishegyes, Fő u. 32.
Tel.: +381 (0)24/730-166
E-mail: [email protected]
VOĆARSTVO „SABO“ FEKETIĆ
SZABÓ GYÜMÖLCSÉSZET, BÁCSFEKETEHEGY
Gyümölcstermesztés, befőttek, lekvárok, dzsemek almából,
Proizvodnja voća, kompota, pekmeza i džema od
birsből, körtéből, szilvából, cseresznyéből, meggyből és sárjabuke, dunje, kruške, šljive, trešnje, višnje i kajsije sa
gabarackból, cukorral vagy anélkül, tartósítószerek nélkül.
ili bez šećera i konzervansa.
24323 Feketić, Narodnog fronta 27/a
Tel.:+381 (0)24/738-085
24323 Bácsfeketehegy, Népfront u. 27/a.
Tel.:+381 (0)24/738-085
21.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
PČELARSTVO „TEREK“ FEKETIĆ
Porodično preduzetništvo koje ima više od 40
godina tradicije. Proizvodnja meda od
bagrema, lipe, livadskog i šumskog cveća,
meda sa voćem, polena, propolisa, medovače i
vina od meda po staroslovenskoj recepturi.
Izborom najboljih pčelinjih paša, ostvarujemo
odlične rezultate i vrhunski kvalitet proizvoda.
TÖRÖK MÉHÉSZET, BÁCSFEKETEHEGY
Családi vállalkozás több mint 40 éves hagyományokkal. Akác, hárs, réti és erdei
méz, gyümölcsös méz, pollen, propolisz,
régi szláv receptek alapján készült mézes
pálinka és mézbor. A legjobb legelők
kiválasztásával kiváló eredményeket és
minőséget érünk el.
24323 Feketić, Novi šor 18
Tel.:+381 (0)60 17 89 596
E-mail: [email protected]
24323 Bácsfeketehegy, Újsor 18.
Tel.:+381 (0)60 17 89 596
E-mail: [email protected]
VINSKI PODRUM „FEKETE“ FEKETIĆ
FEKETE PINCÉSZET, BÁCSFEKETEHEGY
Voćarstvo i vinogradarstvo, proizvodnja
kvalitetnih vina i rakije, tradicija više od 15
godina je garancija uspeha na tržištu. Bezbroj
nagrada i pohvala kako u zemlji, tako i u inostranstvu su priznanja za rad.
Gyümölcsészet és szőlészet, kiváló minőségű
borok és pálinkák. A több mint 15 éves ha- gyomány a biztosítéka piaci sikereinknek.
Munkánkkal számos hazai és külföldi díjat, elismerést érdemeltünk ki.
24323 Feketić, Herojska 137/a
Tel.:+381 (0)62 673 610
24323 Bácsfeketehegy, Hős u. 137/a.
Tel.:+381 (0)62 673 610
VINUM LODI D.O.O.
VINUM LÓDI PINCÉSZET
24323 Feketić, Njegoševa 36
Tel.: +381 24 738 276, Fax: +381 24 738 389
Mob.: +381 64 259 82 15
E-mail: [email protected]
www.vinumlodi.rs
24323 Bácsfeketehegy, Njegoš u. 36.
Tel.: +381 24 738 276, Fax: +381 24 738 389
Mob.: +381 64 259 82 15
E-mail: [email protected]
www.vinumlodi.rs
GAJBA COMMERCE d.o.o.
GAJBA COMMERCE Kft.
GAJBA COMMERCE se bavi trgovinom gajbi-sanduka od HDPE. Gajbe se proizvode u EU i izrađene su
po najstrožijim EU standardima. Primena i korištenje
gajbi je vrlo širokog diapazona. Izdržljivost i kvalitet
izrade kao i izrazito veliki temperaturni opseg
A GAJBA COMMERCE HDPE anyagból készült ládák
és rekeszek forgalmazásával foglalkozik. Ezek a rekeszek
az EU-ban a legszigorúbb EU előírásoknak megfelelően
készülnek. A rekeszeket rendkívül széleskörűen
használják. Tartósságuk, a kidolgozás minősége és a
22.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
skladištenja daje im dugoročan vek upotrebe I korištenja.
rendkívül tág hőmérsékleti határok közötti tárolásuk
biztosítja hosszú élettartamukat és használatukat.
SRBIJA, 24321 MALI IĐOŠ, DOŽA ĐERĐA 1,
tel/fax:+381 24 731 242, mob. +381 64 367 00 31
E-mail : [email protected],
www.gajbacommerce.com
Szerbia, 24321 KISHEGYES, DÓZSA GYÖRGY U. 1.
Tel./fax: +381 24 731 242, mob. +381 64 367 00 31
E-mail: [email protected]
www.gajbacommerce.com
OPŠTINA BAČKA TOPOLA
Štand 3. stand
TOPOLYA KÖZSÉG
Opština Bačka Topola nalazi se u Vojvodini, u središnjem delu Bačke, na površini od 596 km². Na severu
se graniči sa opštinom Subotica, na severoistoku sa
opštinom Senta, na istoku sa opštinom Ada, na jugoistoku je opština Bečej, na jugu se nalazi opština Mali
Iđoš, na jugozapadu je opština Kula, a na zapadu
opština Sombor.
Bačkotopolska opština ima 23 naselja. Naselja
su izgrađena na plodnom černozemu lesne zaravni ispresecane rečicama i dolinama sa
umereno-kontinentalnom klimom severnobačkog tipa. Kroz opštinu prolazi železnička
pruga i autoput pravca Beograd-SuboticaBudimpešta, kao i saobraćajnice koje povezuju
Sentu i Sombor, Bečej i Bajmok, Bačku
Palanku i Horgoš. Bačka Topola nalazi se na
45° 49´ severne geografske širine i 19° 39´ istočne geografske dužine. Izgrađena je u dolini rečice Krivaja i
na brežuljkastom terenu telečke lesne zaravni. U njoj
se ukrštavaju putni pravci sever-jug i istok-zapad. Od
Subotice je udaljen 32 km, od Sente i Bečeja oko 40 km,
od Sombora 45 km i od Novog Sada 69 km. Prema
poslednjem popisu 2002. godine, opština Bačka Topola
ima ukupno 38.242, a sama Bačka Topola 16.600
stanovnika. Nacionalna struktura stanovništva je
sledeća: Mađari – 59%, Srbi – 30%, Crnogorci – 1,4%,
Rusini – 0,8%, Slovaci – 0,5%, ostali – 8,3%.
Topolya község a Vajdaságban, Bácska középső részén
helyezkedik el, területe 596 km2. Északon a szabadkai,
északkeleten a zentai, keleten az adai, délkeleten az
óbecsei, délen a kishegyesi, délnyugaton a kúlai és nyugaton a zombori községgel határos.
A községet 23 település alkotja. A topolyai község a
mérsékelt égövhöz tartozik, ahol az ún. északbácskai típus a jellemző. A község majdnem
egész területén a löszfelszín dominál, amelyet
patakok és völgyek szelnek át. A talaj rendkívül
termékeny. A községben 4 mesterséges tó található: a Zobnaticai, a Pannóniai, a Krivajai és a
Svetićevói. A topolyai községen áthalad az északdéli autóút, a Belgrád-Szabadka-Budapest
vasútvonal. Ezenkívül nagy forgalmú közutak
szelik át, mint pl. a Zenta-Zombor, ÓbecseBajmok, Bácspalánka-Horgos közti út. Topolya az északi
földrajzi szélesség 45o 49’ valamint a keleti földrajzi
hosszúsági kör 19o 39’ metszésében, a Krivaja patak völgyében és a telecskai lösz fennsík dombosabb részein
helyezkedik el. Fontos útkereszteződésben fekszik, rajta haladnak keresztül az észak-déli és kelet-nyugati utak.
Topolya Szabadkától 32, Zentától és Becsétől kb. 40, Zombortól 45, Újvidéktől 69 km-re van. A község népessége a
2002-es népszámlálás alapján 38 242 fő, Topolyán 16.600an éltek. A nemzetiségi összetétel: magyar 59%, szerb 30%,
montenegrói 1,4%, ruszin 0,8%, szlovák 0,5%, egyéb 8,3%.
www.btopola.org.rs
www.btopola.org.rs
23.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
OPŠTE UDRUŽENJE PREDUZETNIKA TOPOLYA KÖZSÉG VÁLLALKOZÓINAK
OPŠTINE BAČKA TOPOLA
ÁLTALÁNOS EGYESÜLETE
Udruženje zanatlija u Bačkoj Topoli osnovano je 1817.
godine.
Opšte udruženje preduzetnika formirano je uz
pomoć Regionalne privredne komore Subotica i
lokalne samouprave Bačke Topole 2002. godine.
Ima skupštinu, predsednika, sekretara i administrativnog službenika, koji se trude da ostvare ciljeve i zadatke utvrđene Statutom udruženja a to su
iniciranje, podsticanje, pomoć i koordinacija aktivnosti na ostvarivanju što povoljnijih uslova za
razvoj i rad članova Udruženja.
Naše udruženje obuhvata pored
zanatlija i trgovce, ugostitelje,
lekare kao i druge preduzetnike.
Naši zadaci: pomoć pri osnivanju
preduzetničkih radnji, ukazivanje na neophodna
dokumenta i njihove promene prilikom izmena zakonskih propisa i natpise koje preduzetnici moraju
imati radi izbegavanja prekršaja, organizovanje seminara u vezi tema za koje je većina preduzetnika
zainteresovana, borba protiv sive ekonomije, organizacija izlaganja članova na sajmovima.
Maršala Tita 30.
24300, Bačka Topola
Tel: 024/715-455
e-mail: [email protected]
PROIZVODNJA I PEČENJE RAKIJE
Az Iparosok Egyesülete 1817-ben alakult meg Topolyán.
A Topolyai Község Vállalkozóinak Általános Egyesülete 2002ben alakult meg a szabadkai Körzeti Gazdasági Kamara és
Topolya Község támogatásával. Egyesületünk az iparosok
mellett segítséget nyújt a kereskedőknek, vendéglátóknak, orvosoknak és a többi vállalkozónak egyaránt. Egyesületünknek
van közgyűlése, végrehajtó bizottsága, elnöke, titkára, adminisztratív munkása, akik felelősek az Alapszabályban
meghatározott célok és feladatok megvalósításáért, amelyek: az egyesület tagjainak
biztosítani a lehető legjobb feltételeket ahhoz,
hogy a vállalkozásuk fejlődjön, tevékenységek
kezdeményezése, ösztönzése, támogatása, és
koordinációja a a vállalkozások fejlődése
érdekében.
Feladataink: segítséget nyújtani a vállalkozások megnyitásához, felhívni a figyelmet a szükséges
dokumentáció beszerzésére, azok esetleges módosítására
egy-egy törvénymódosítást követően, valamint a
cégtáblákkal kapcsolatos kötelezettségekre, hogy elkerüljék a szabálysértést. Képzések szervezése olyan témakörökben, amelyekben a vállalkozók többsége
érdekelt, küzdelem a szürkegazdaság ellen valamint a vállalkozók vásárokon való részvételének a megszervezése.
Tito Marsall u. 30.
24300, Topolya
Tel: 024/715-455
e-mail: [email protected]
PÁLINKAFŐZDE
Tradicija i kvalitet. Proizvodnja rakija od voća. Za Hagyomány és minőség. Gyümölcspálinkák készítése.
proizvodnju kvalitetne rakije najbitnija su zrelo i A jó minőségű pálinka készítéséhez a legfontosabb az
24.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
zdravo voće i odabir dobre radnje za pečenje rakije.
Cilj nam je, da svaka rakija bude prijatno i popularno
piće, cenjen poklon za svaku priliku, i da obezbedi lepu
atmosferu tokom druženja.
érett, egészséges gyümölcs és a jó pálinkafőző
kiválasztása. Célunk, hogy minden pálinka kellemes
itallá váljon, barátok, üzletfelek megbecsült ajándéka,
összejövetelek kiváló hangulatteremtője legyen.
Preduzetnik: Ibolja Fekete
Bačka Topola, Široka 78.
Tel: 024/714-637
e-mail: [email protected]
Fekete Ibolya vállalkozó
Topolya, Széles u. 78. sz.
Tel: 024/714-637
e-mail: [email protected]
SZR KARLOS
KARLOS ÖNÁLLÓ KISIPARI MŰHELY
Vršimo proizvodnju svih vrsta kaveza i
drugih metalnih proizvoda.
Mindenfajta ketrec, kalitka és más, fémből készült termék gyártása.
Preduzetnik: Karolj Geler
Stara Moravica, Lajoša Košuta 69
Tel: 024/741-689, 024/741-601
e-mail: [email protected]
Gellér Károly vállalkozó
Bácskossuthfalva, Kossuth Lajos u 69. sz.
Tel: 024/741-689, 024/741-601
e-mail: [email protected]
SZTR TIMI
TIMI KISIPARI MŰHELY ÉS KERESKEDÉS
Domaće testenine sa svežim jajima proizvedeno po ital- Friss tojásból készült házi tészták olasz technológiával:
ijanskoj tehnologiji su fida flekica, nareckana traka, zob
fida, kiskocka, csipkézett szalag-, zab-, kockocka, tarana, rezanac, špageti, makarone,
kametélt-, tarhonya, spagetti-, makaróni-,
spirala, pužići, čipka, šibica, školjka, ringlica,
spirál-, csiga-, csipke-, gyufa-, kagyló-,
velika kocka, lazanje.
nagykocka- és lasagne tészta.
Preduzetnik: Timea Jurčak Turčanji
Bačka Topola, Kratka 12.
Tel: 024/714-868
e-mail: [email protected]
Jurcsák Turcsányi Tímea vállalkozó
Topolya, Kurta u. 12. sz.
Tel: 024/714-868
e-mail: [email protected]
AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE
IZVOĐENJE I TRGOVINU I-MODUL
I-MODUL TERVEZŐ, KIVITELEZŐ ÉS
KERESKEDELMI ÜGYNÖKSÉG
Agencija se bavi projektovanjem i izvođenjem
građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na izgradnji, adaptaciji, rekonstrukciji i proširenju stambenih, poslovnih i industrijskih objekata kao i
Az ügynökség tevékenysége: tervezés és építészeti,
építőipari munkák kivitelezése, lakó- és irodaépületek,
ipari létesítmények kiépítése, átalakítása, újjáépítése,
kibővítése, valamint építőanyagok forgalmazása a baj25.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
prodajom građevinskog materijala preko stovarišta u Bajši.
Preduzetnik: Imre Tot
Bačka Topola, Petefi Brigade 14.
Tel: 024/711-877
e-mail: [email protected]
ELMA TT D.O.O.
Fabrika ELMA TT je proizvođač suvih transformatora i prigušnica sa 60. godišnjom tradicijom i dobavljač je poznatim evropskim proizvođačima. U Bačkoj
Topoli ova proizvodnja postoji već 10 godina i trenutno
zapošljavamo oko 40 radnika.
General Electric Fitelec (CH) je preko Elma TT Ljubljana ponudio mogućnost izmeštanja dela mašinskog
parka za organizovanje proizvodnje na novoj lokaciji
jer Bačka Topola je po tradiciji bila idealna sredina
za tu proizvodnju. Kadrovi koji su postojali u ovoj sredini od ranije su bili cenjeni, a po inventivnosti su se
dokazali u tradiciji od preko 40 godina
slične proizvodnje u Bačkoj Topoli što je
rezultiralo brzim i efikasnim sprovođenjem ideje o proizvodnji.
Danas se izvozi preko 90 odsto proizvodnje uglavnom
na tržište EU a najznačajniji kupci su u Nemačkoj,
Holandiji, Austriji, Sloveniji ali prodaje se i na tržište
SAD, Kanade, Australije, Egipta kao i na tržištima okolnih zemalja.
Izlagalo se na mnogim sajmovima u Moskvi, Parizu,
Hanoveru, Beogradu, Subotici kao i u Tirani.
Proizvodnja punjača se odvija po sopstvenoj tehnologiji, deo velikih punjača u saradnji sa poznatim
proizvođačima iz EU dok se aparati za zavarivanje
proizvode i prodaju u saradnji sa ISKRA VARJENJE
iz Ljubljane.
26.
sai lerakatából.
Tót Imre vállalkozó
Topolya, Petőfi Brigád u. 14. sz.
Tel: 024/711-877
e-mail: [email protected]
ELMA TT D.O.O.
Az ELMA TT 60 éves hagyományokkal rendelkezik a
száraztranszformátorok és fojtótekercsek gyártásában. Számos neves európai cég beszállítója.
Topolyán 10 éve folyik a termelés ée jelenleg a gyárban
mintegy 40-en dolgoznak.
A General Electric Fitelec (CH) a ljubljanai Elma TT
cégen keresztül felajánlotta, hogy gépparkjának egy
részét kihelyezi egy új lokációra, mivel megítélésük
szerint Topolya hagyományait tekintve ideális az ilyen
jellegű termelésre. A közösség szakembereit már korábbról nagyra becsülték, újító hozzáállásukat bizonyították a Topolyán 40 éve folyó hasonló
termelésben, ami lehetővé tette a termelés
kihelyezésére vonatkozó elképzelés gyors és
hatékony megvalósítását.
Jelenleg a termelés 90 százalékát külföldre,
elsősorban az EU-ba szállítják, a legjelentősebb vásárlók pedig Németország, Hollandia, Ausztria és Szlovénia, de termékeik eljutnak az USA, Kanada, Ausztrália,
Egyiptom illetve a környező országok piacaira is.
Részt vettek a moszkvai, párizsi, hannoveri, belgrádi,
szabadkai és tiranai vásárokon is.
A töltőket saját technológia szerint gyártják, a nagy
töltőket pedig az EU ismert gyártóival együttműködve,
a hegesztőgépeket pedig a ljubljanai ISKRA VARENJE
céggel együttműködve gyártják és forgalmazzák.
Az ELMA TT már korábbról gyárt gépkocsi akkumulátortöltőket valamint indítókat /bikázókat/
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
ELMA TT od ranije ima program punjača za akumulatore za automobile, startera za startovanje motora
kamiona, traktora i drugih mašina iz električne mreže.
Kao poseban program se razvijaju prigušnice za
rasvetu, za industrijsku upotrebu i razne svetiljke.
tehergépkocsik, traktorok és más munkagépek elektromos hálózatról történő indításához.
Külön termelési program keretében fejlesztik a
világítástechnikai fojtótekercsek gyártását ipari
célokra illetve különböző világítótestekhez.
Bačka Topola, Glavna 85
Tel: 024/ 715-933, 024/715-910
e-mail: [email protected]
web: http://www.elmatt.rs/
Topolya, Fő u. 85.
Tel: 024/ 715-933, 024/715-910
e-mail: [email protected]
web: http://www.elmatt.rs/
MIDMAS D.O.O.
MIDMAS D.O.O.
Bačka Topola, Stevana Sremca 4
Tel: 024/ 712-089
e-mail: [email protected]
web: www.midmas.com
Topolya, Stevan Sremac u. 4.
Tel: 024/ 712-089
e-mail: [email protected]
web: www.midmas.com
Proizvodnja punjača HELM u Bačkoj Topoli oslanja
se na četrdesetogodišnje tradicije mesne elektro i metalne industrije. Radnici regije su poznati po svojoj
marljivosti dali su sve od sebe
da razviju takve proizvode, koje
će naši partneri pouzdano koristiti još dugi niz godina.
U teškim ekonomskim uslovima
zbog globalne privredne krize naučili smo kako da
budemo elastični, kako da povećavamo proizvodnju, a
i to, da stalan kvalitet i praćenje najnovijih tehnoloških
trendova zahteva maksimalnu opredeljenost od svih
nas. Uspesi, koje smo postigli u trgovini, proizvodnji
brodova, avio industriji i u veoma zahtevnoj vojnoj industriji, kako na domaćem, tako i na stranim tržištima
obezbedili su nam dragoceno iskustvo u realizaciji
novih zahtevnih zadataka.
Naši punjači viljuškara nalaze se na tržištima Srbije,
Mađarske, Rumunije, Rusije, Hrvatske, Bosne i
A HELM töltők gyártása a topolyai (Szerbia) villamossági és fémipar 40 éves hagyományaira támaszkodik. A régió szorgalmáról ismert dolgozói tudásuk
legjavát
nyújtották
annak
érdekében, hogy olyan termékeket fejlesszenek ki, amelyeket partnereink hosszú éveken
át megbízhatóan használhatnak.
A globális világ nehéz gazdasági körülményei között,
megtanultuk, hogyan legyünk rugalmasak, hogyan
növeljük a termelést, s azt is, hogy az állandó minőség,
az ipari technológiai tendenciák követése nagyobb
elkötelezett-séget kíván. A kereskedelemben, hajógyártásban, repüléstechnikában és az igényes katonai szektorban, a hazai és a külföldi piacokon elért sikereink,
hasznos tapasztalatokat jelentettek számunkra az
újabb igényes feladatok teljesítéséhez.
Targoncatöltőink megtalálhatók Szerbia, Magyarország, Románia, Oroszország, Horvátország, Bosz27.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
nia-Hercegovina és Montenegró piacain.
Hercegovine odnosno Crne Gore.
I u ime HELM-a svi mi želimo da zajedno, na sigurnim A HELM nevében is azt szeretnénk, hogy biztonságos
és szilárd alapokon közösen építsük a sikeres jövőt!
i čvrstim osnovama gradimo uspešnu budućnost!
METAL CORP.
METAL CORP.
Firma Metal Corp. je osnovana 2009. godine kao deo
porodične firme Mah koja je osnovana još 1989. godine. Sedište firme kao i proizvodni pogon od 2.500 m2
nalazi se u Staroj Moravici. Firma se bavi zaštitom i
obradom metala. Pretežno se bavimo proizvodnjom
metalne bravarije i galanterije, izradom baštenskog nameštaja, reklamnih polica,
ograda, metalnih konstrukcija
i metalnih hala. Sve od metala
po narudžbi kupca. Naša druga glavna delatnost je zaštitu metala plastificiranjem, plastificiranje potapanjem, eloksiranje aluminijuma, fosfatizcija, aludin,
nanošenje farbe duvanjem, itd. Uslužno varimo,
sečemo, bušimo i savijamo crni lim i profile, aluminijum i inox.
Firma je prisutna i na domaćem i na inostranom
tržištu: Švedska, Italija, Nemačka, Slovenija, Crna
Gora, Mađarska, Hrvatska, Češka itd.
A Metal Corp. nevű céget 2009-ben létesítették a Mah
családi vállalat részeként, amelyet még 1989-ben alapítottak. A cég székhelye, illetve termelőegysége, amely
2.500m2 alapterületen fekszik, Bácskossuthfalván található. Fémfeldolgozással és fémbevonatok készítésével
foglalkozik. Tevékenységei közé
tartoznak a lakatos munkák,
ipari fémtermékek, kerti bútorok, reklámpolcok, fémkerítések, csarnokok, és más
hasonló termékek megrendelésre gyártása. Másik fő
tevékenységünk a fémek műanyag bevonatának
készítése merítéssel, fémlemezek festése, alumínium
eloxálása, stb. A cég bérmunkában végez hegesztést,
vágást, fúrást, hajlít fekete lemezeket és idomokat,
alumíniumot és inox anyagokat. A cég a hazai és a
külföldi piacon egyaránt jelen van: Svédország,
Olaszország, Németország, Szlovénia, Montenegró,
Magyarország, Horvátország, Csehország, stb.
Preduzetnik: Tihomir Mrvelj
Stara Moravica, Kudeljarska BB.
tel:+381(0)24/741-468
tel / fax: +381 (0)24 741-137
e-mail: [email protected],
[email protected]
web: www.metalcorp.rs
Mrvelj Tihomir vállalkozó
Bácskossuthfalva, Kendergyár u. sz.n.
tel:+381(0)24/741-468
tel / fax: +381 (0)24 741-137
e-mail: [email protected],
[email protected]
web: www.metalcorp.rs
28.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
Opština Kanjiža
Štand 4. stand
Opština Kanjiža je pogranična regija na severu Vojvodine, na desnoj obali reke Tise, koja obuhvata trinaest
naselja. Nalazi se pored Koridora X i na koridoru
EGK 4 (reka Tisa). Dobru povezanost sa okruženjem
obezbeđuje povoljan geo-saobraćajni položaj opštine:
delovi međunarodnog puta E-75, magistralnih puteva
M-22.1 i M-24 , regionalni putevi R-119, R-111 i R 119.3.
Postoji rečni granični prelaz za putnički saobraćaj u
Kanjiži. Reka Tisa predstavlja potencijalni međunarodni plovni put na raspolaganju podunavskim zemljama. Pristanište za teretne brodove
nalazi se u Senti na 25 km od sedišta
naše opštine.
Teritorija opštine pokriva površinu
od 400 km2, na kojoj živi više od 25
hiljada stanovnika.
Administrativni centar opštine je
Kanjiža sa oko 10 hiljada žitelja, koja
se sve više ističe kao središte od regionalnog značaja, čemu doprinesi
blizina reke Tise kao i činjenica da je
deo naše opštine i granični prelaz Horgoš (Srbija –
Mađarska).
Kao tradicionalno jake privredne grane u kojima
opština Kanjiža dugo vremena prednjači jesu:
poljoprivreda, prehrambena industrija, proizvodnja
građevinarskog materijala, domaći i međunarodni
prevoz robe, banjski turizam. Ispod plodnog zemljišta
se kriju bogata nalazišta nafte, gline, gasa i termalnih
voda. Svesni značaja zdrave životne sredine, u potpunosti podržavamo tzv. zelenu energiju u kojoj
vidimo potencijal za buduće projekte.
Magyarkanizsa község
Magyarkanizsa község Észak-Vajdaság határ menti
térsége a Tisza jobb partján. Tizenhárom település tartozik hozzá. A X-es közlekedési folyosó mellett, az EGK
4-es (Tisza folyó) közlekedési folyosó tengelyében fekszik. Jó az összeköttetése a környezetével, hiszen a
községnek kedvező a földrajzi-közlekedési helyzete: itt
haladnak el az E-75-ös nemzetközi út és az M-22.1 és
M-24-es főútvonalak részei, továbbá az R-119, R-111 és
R-119.3 regionális utak.
Magyarkanizsán utasforgalomi folyami határátkelő
működik. A Tisza folyó potenciális nemzetközi hajóútnak számít, amely a Duna menti országok rendelkezésére áll. A teherkikötő
Zentán, községünk székhelyétől mintegy 25 kilométerre található.
A község területe 400 km2, amelyen
mintegy 25.000 lakos él.
A község közigazgatási központja a
10.000 lakosú Magyarkanizsa, amely
mindinkább regionális jelentőségű
központtá növi ki magát, amihez hozzájárul a Tisza folyó közelsége,
továbbá az, hogy községünk területén található a horgosi (Szerbia-Magyarország közötti) határátkelő.
Hagyományosan erős gazdasági ágak, amelyekben
Magyarkanizsa hosszú időn keresztül élen jár:
mezőgazdaság, élelmiszeripar, építőanyag-gyártás,
bel- és külföldi szállítmányozás, gyógyturizmus. A termékeny föld alatt gazdag kőolaj-, agyag-, gáz- és termálvíz-lelőhelyek húzódnak. Az egészséges emberi
környezet jelentőségének tudatában maradéktalanul
támogatjuk az ún. zöld energiaforrások kiaknázását,
amire a majdani projektek is épülhetnek.
29.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
Pored izuzetnih greenfield investicionih mogućnosti u
vidu Industrijskog parka Horgoš, koji se prostire na
24 ha kao i Industrijske zone Kanjiža od 3 ha, postoji
mogućnost brownfield ulaganja: kao otuđenje staklenika, raznih poljoprivrednih postrojenja kao i
putem kupovine iz stečaja.
Imajući u vidu izuzetnu povezanost sa bitnim saobraćajnicama, postojanje razvijene lokalne infrastrukture, efikasnost administracije, predvidiv poslovni
ambijent kao i postojanje tradicionalno jakih grana
privrede, Kanjiža predstavlja izuzetno atraktivnu i
pogodnu lokaciju za ulaganja.
A zöldmezős beruházások mellett, amelyekre a Horgosi
Ipari Park kínál lehetőségeket a maga 24 hektáros
területével, illetve a 3 hektáros Kanizsai Ipari Park, adottak a feltételek a barnamezős beruházásokhoz is: továbbá
az elidegeníthető üvegház, a különböző mezőgazdasági
berendezések illetve a csődtömeg kiváltása.
Figyelembe véve a kivételesen jó közlekedési infrastruktúrát, a fejlett helyi infrastruktúrát, a hatékony
közigazgatást, a kiszámítható üzleti környezetet és a
hagyományosan erős gazdasági ágakat, Magyarkanizsa kiváló feltételeket kínál a befektetésekhez.
Opšte Udruženje Preduzetnika Opštine Kanjiža Magyarkanizsa Község Vállalkozóinak Általános
1964. godine u Kanjiži je osnovan Klub zanatlija kao
društveno udruženje a 1965. godine je naziv promenjen
u Savez malih preduzetnika. Nasledilo ga je Udruženje
samostalnih preduzetnika, ugostitelja i prevoznika osnovano 1986. godine. Od 2002. godine postojimo kao
Opšte udruženje preduzetnika Opštine Kanjiža.
Naši osnovni ciljevi su aktivnosti na
stvaranju uslova i preduzimanju mera
za unapređenje rada i poslovanja na
teritoriji Opštine Kanjiža, a naročito u
domenima delatnosti kojima se bave
članovi Udruženja.
Osnovni zadaci proizilaze iz ciljeva, te
polazeći od toga, mi iniciramo, podstičemo i koordiniramo aktivnosti na
ostvarivanju što povoljnijih uslova za
razvoj i rad svojih članova, a naročito:
- Učestvujemo u obezbeđivanju osnovnih uslova za rad
i poslovanje naših članova
- Predlažemo donošenje novih i promenu postojećih
propisa i mera koje, neposredno ili posredno, utiču na
30.
Egyesülete
Magyarkanizsán 1964-ben társadalmi egyesületként megalakult az Iparos Klub, amely 1965-ben Kisiparosok
Egyesületére változtatta a nevét. Jogutódjaként ezt követte
1986-ban az Önálló Iparosok, Vendéglősök és Fuvarozók
Egyesülete. 2002-től Magyarkanizsa Község Vállalkozóinak
Általános Egyesületeként működik. Alapvető
célunk tevékenységünkkel megteremteni a
feltételeket és lépéseket tenni a vállalkozások
ügymenetének az előmozdítása érdekében
Magyarkanizsa község területén, különösen
azokban a tevékenységekben, amelyekkel az
egyesület tagjai foglalkoznak.
Az alapvető feladatokból és céljainkból kiindulva kezdeményezzük, ösztönözzük és
koordináljuk a tagjaink fejlődését és minél
kedvezőbb gazdálkodási feltételeinek a
javítását szolgáló tevékenységet, különösen:
- Biztosítani az alapvető feltételeket tagjaink munkájához és tevékenységéhez;
- Javasoljuk új előírások és intézkedések meghozatalát,
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
obavljanje delatnosti naših članova
- Obezbeđujemo jedinstveni informacioni sistem
- Pružamo poslovno-administrativne, stručne i druge
pomoći
- Podstičemo i organizujemo kulturno-zabavne,
sportske i druge susrete, druženja i takmičenja
- Ostvarujemo saradnju sa drugim istim ili sličnim
asocijacijama, komorama i organizacijama
Članovi Udruženja, preduzetnici, koji redovno plaćaju
članarinu imaju pravo da biraju i budu birani u organe i tela Udruženja, i pri tome da neposredno utiču
na poslovnu politiku.
a meglevőek módosítását, amelyek közvetve vagy
közvetlenül kihatnak tagjaink gazdasági tevékenységére
- Egységes információs rendszert biztosítunk a számukra
- Ügyviteli, adminisztratív, szakmai és egyéb segítséget
nyújtunk
- Művelődési, szórakoztató, sport és más találkozókat, összejöveteleket, versenyeket szervezünk, kezdeményezünk
- Együttműködünk más hasonló szervezetekkel és kamarákkal.
A tagdíjat rendszeresen fizető egyesületi tagok, vállalkozók választhatnak és választhatók az egyesület szerveibe és testületeibe, ezáltal közvetlenül is kihatnak
az egyesület ügyviteli politikájára.
Štand 5. stand
Affek
Affek
Vulkanizerska radnja i autopraonica za putnička i Vulkanizáló műhely és autómosó személygépkocsik és
tehergépjárművek részére
teretna vozila
Subotica, Lošinjska 67
+381 (0)24/548-710, Tel./Faks. 548-262
VI. Mojzeš Atila, +381 (0)63/513-767
Balaž Elektro
Szabadka, Lošinj u. 67.
+381 (0)24/548-710, Tel./Fax. 548-262
Tul.: Mojzes Attila, +381 (0)63/513-767
Balaž Elektro
Montiranje i održavanje električnih instalacija i uređaja Villamos hálózatok és berendezések szerelése, karbantartása
24000 Szabadka, Glamočka 24.
Tel.: +381 (0)60 686 76 40
E-mail.: [email protected]
24000 Subotica, Glamočka 24.
Tel.: +381 (0)60 686 76 40
E-mail.: [email protected]
Metaloshop
Metaloshop
Glavna delatnost nam je izrada, popravka i održavanje Fő profilunk a családi házak, nyaralók, lakások
čeličnih konstrukcija porodičnih kuća, vikendica, vendéglátó egységek, üzletek, gyárak vasszerkezeti
stanova, ugostiteljskih jedinica, prodavnica, industrije. munkáinak elvégzése, javítása, karbantartása.
24000 Subotica, Glamočka 24.
Mob.:+381 (0)60 068 67 63
24000 Szabadka, Glamočka 24.
Mob.:+381 (0)60 068 67 63
31.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
E-mail: [email protected]
Web: www.metaloshop.rs
E-mail: [email protected]
Web: www.metaloshop.rs
Novimetal
Novimetal
CNC plazme i aparati za sečenje metala u svim veličinama CNC plazmák és lángvágók minden méretben
24000 Subotica, Ištvana Lukača 20
Tel.: +381 (0)24 / 556-466
Fax: +381 (0)24 / 556-426
Mob.: +381 (0)63 / 77 - 11 - 676
E-mail: [email protected]
24000 Szabadka, Lukács István 20.
Tel.: +381 (0)24 / 556-466
Fax: +381 (0)24 / 556-426
Mobil: +381 (0)63 / 77 - 11 - 676
E-mail: [email protected]
Python
Python
Izrada kožne galanterije
Bőrdíszmű-áru
24000 Subotica, Slavonska 14
Tel./Faks.: +381 (0)24/546-857, +381
(0)24/546-360
E-mail: [email protected]
24000 Szabadka, Szlavónia u. 14.
Tel./Fax.: +381 (0)24/546-857, +381
(0)24/546-360
E-mail: [email protected]
S Frigo
S Frigo
Montaža i servis klima uređaja, rashladnih sistema u Légkondicionáló berendezések, hűtőházak, háztartásiés ipari berendezések
domaćinstvima i industriji
24000 Subotica, Mažuranićeva 29
Telefon i fax: (+381 (0)24) 551 - 916
Mobilni: +381 (0)63) 503 – 721
E-mail:[email protected]
24000 Szabadka, Mažuranić u. 29.
Tel./fax: +381 (0)24) 551 - 916
Mobilni: (+381 (0)63) 503 – 721
E- mail: [email protected]
S.Z.R. Tot servis
SZR Tot szerviz
Servis bele tehnike, izrada rashladnih uređaja
Háztartási gépek javítása, hűtőberendezések gyártása
24000 Subotica, Somborska 46
Tel:: +381 (0)24/ 35-338
Mob.: +381 (0)63/845-36-40
32.
24000 Szabadka, Zombor u. 46.
Tel.: +381 (0)24/ 35-338
Mob.: +381 (0)63/845-36-40
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
VZL Oštrač
VZL Oštrač
Oštrač
Köszörűs munkák
24000 Subotica, Dimitrija Tucovića 4
Tel.: +381 (0)64/132-5006
24000 Szabadka, Dimitrije Tucović 4.
Tel.: +381 (0)64/132-5006
Pannon Global
Pannon Global
Export-Import proizvodnja
Export-import és termelés
24000 Subotica Trg Jakaba i Komora 18/IV
Tel.: 024/551 983, 558-625
E-mail: [email protected]
24000 Szabadka, Jakab és Komor tere 18/IV
Tel.: 024/551 983, 558-625
E-mail: [email protected]
Kuća delova
Kuća delova
Veletrgovina i maloprodaja agregata
Erőátviteli eszközök kis- és nagykereskedelme
Tel.: (62) 57-30-57,
Mob.: (20) 3938200
E-mail:[email protected]
Tel.: (62) 57-30-57,
Mob.: (20) 3938200
E-mail:[email protected]
Europharma
Europharma
Samostalna trgovinska i proizvodno zanatska radnja
Önálló kereskedés és termelői-kisipari műhely
Novosadska 86/a 21220 Bečej
Kontakt osoba: Judit Sečedi dipl.pharm.
Tel.: 021/6914651
063/7658525
21220 Óbecse, Újvidéki u. 86/a
Kapcsolat: Szecsődi Judit dipl.pharm.
Tel.: 021/6914651
063/7658525
SZTR Miniks
SZTR Miniks
Preduzetnik: Ištvan Mijatov
24000 Subotica, Braća Radića 86
Tel./fax: +381 (0)24 528-407
E-mail: [email protected]
Radno vreme: radnim danima od 8 do 14 časova
Vállalkozó: Mijatov István
24000 Szabadka, Radics fivérek 86.
Tel./fax: +381 (0)24 528-407
E-mail: [email protected]
Nyitva tartás: munkanapokon 8-tól 14 óráig
33.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
M&K Tiffany
M&K Tiffany
Celovečka 20a 24000 Subotica
Tel.: +381 63 84 53 660
e-mail: [email protected]
http://www.mktiffany.com
24000 Szabadka, Celovec u. 20/a
Tel.: +381 63 84 53 660
e-mail: [email protected]
http://www.mktiffany.com
Garancijski fond AP Vojvodine
Štand 6. stand
Vajdaság AT Garanciaalapja
Garancijski fond AP Vojvodine je osnovan sa zadatkom
da olakša pristup finansijskom tržištu izdavanjem
garancija poslovnim bankama i obezbedi povoljnije
uslove kreditiranja od onih koje nudi finansijsko
tržište,
individualni
poljoprivrednim proizvođačima, privatnim preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima čije je prebivalište,
odnosno poslovno sedište na teritoriji
Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Vajdaság AT Garanciaalapját azzal a céllal hozták
létre, hogy megkönnyítse a pénzpiachoz való hozzáférést az ügyviteli bankoknak nyújtott garanciával
és
a
pénzpiacinál
kedvezőbb
hitelfeltételek biztosításával a mezőgazdasági magántermelők, a magánvállalkozók valamint a kis- és közepes
vállalatok számára, akiknek a lakhelye,
illetve amelyeknek a székhelye Vajdaság Autonóm Tartomány területén található.
SRB, 21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova br. 11
Telefoni: (021) 489-3700
Fax: (021) 489-3700
e-mail: [email protected]
www.garfondapv.org.rs
SRB, 21000 Novi Sad (Újvidék), Hajduk Veljkova 11.
Telefon: (021) 489-3700
Fax: (021) 489-3700
E-mail: [email protected]
www.garfondapv.org.rs
AGROPOSLOVI d.o.o.
Štand 7. stand
Kompanija AGROPOSLOVI d.o.o.
je mlada,
stvorena na stabilnim osnovama, sa unapred definisanom poslovnom vizijom, misijom i strategijom.
Vizija naše kompanije ja da postane prepoznatljiva po
efikasnom, kvalitetnom i pouzdanom poslovanju i da
se nađe među liderima u poljoprivrednom sektoru
kroz otkup, trgovinu, skladištenje, preradu žitarica i
proizvodnju hrane za ljudsku i životinjsku ishranu.
34.
AGROPOSLOVI Kft.
Az AGROPOSLOVI Kft. cég fiatal vállalat, amely
szilárd alapokra épült, előre meghatározott üzleti vízióval, küldetéssel és stratégiával. Kompániánk víziója,
hogy felismerhető legyen hatékony, magas szintű és megbízható ügyvitelével, és hogy a felvásárlás, kereskedés,
raktározás, gabona-feldolgozás, valamint az emberi és
állati fogyasztásra szánt élelmiszerek termelése révén a
mezőgazdaság vezető cégei közé tartozzon.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
Kompanija „Agroposlovi“ je 2011. godine ušla u postupak kupovine Silosa AD „Kovin“ od Agencije za privatizaciju. Doveden je stručni menadžerski tim. U vrlo
kratkom vremenskom periodu je
vraćen nekadašnji sjaj Silosa.
Samim tim je povraćeno poverenje
kompanija koje su ranije sarađivale
sa Silosom, kao i individualnih proizvođača. Kompanije
koje su ukazale poverenje su veliki izvoznici žitarica,
neke od njih su: „Agrotrading“, „Vait“, „RDM Stevanović“, “Victoria Logistic“.
U oktobru 2011. godine smo uspostavili poslovnotehničku saradnju sa kompanijom Fidelinka, zakupili
smo brend Fidelinka i dva Mlina sa ciljem da se obnovi
proizvodni proces meljave (T. aestivum) hlebne pšenice
u RJ Aleksandrovo i proizvodni proces meljave kukuruza u RJ Bajmok. Uspostavljanje ovakvog vida
saradnje dovelo je do otvaranja novih radnih mesta i
zapošljavanja više od 70 radnika koji su zbog stečajnog postupka ostali bez posla. U Fidelinku su se
vratili njeni stari rukovodioci, poslovođe, tehnolozi,
mlinari, manipulanti, čuvari…
Urađena je sanacija svega što je devastirano u Fidelinki, osposobili smo mlinove i krenuli u proizvodnju. Ono što je najbitnije i što je nas prioritet jeste
kvalitetna sirovina, kako bismo imali proizvod besprekornog kvaliteta.
Od izuzetne važnosti nam je efikasna i pouzdana
saradnja sa poslovnim partnerima kroz razvoj i unapređivanje međusobnih odnosa kao i dostizanje zavidnog nivoa društvene odgovornosti odnosom prema
prirodnoj i društvenoj sredini i poštovanjem poslovne
etike i društvenih vrednosti u svim oblastima delovanja.
Az Agroposlovi cég 2011-ben a Privatizációs Ügynökségnél
kezdeményezte a Kovin Rt. silóinak a megvásárlását. Szakértői menedzsercsapat került a régiek helyére, és nagyon
rövid idő alatt sikerült visszaállítani a
silók régi fényét. Ezzel együtt sikerült
helyreállítani a silókkal korábban
üzleti kapcsolatban állt cégek és a
magántermelők igencsak megingott
bizalmát. Az ügyfelek között, amelyek bizalmukkal kitüntették a céget, olyan gabonaexportőrök találhatók, mint az
Agrotrading, Vait, RDM Stevanović, Victoria Logistic.
2011 októberében üzleti-műszaki együttműködést alakítottunk ki a Fidelinkával, kibéreltük a Fidelinka nevet és
két malmot, azzal a céllal, hogy felújítsuk a kenyérbúza
(T. aestivum) őrlését a sándori szervezeti egységben,
valamint a kukorica őrlését a bajmoki szervezeti egységben. Ez az együttműködés azt eredményezte, hogy a Fidelinkában új munkahelyek nyíltak és több mint 70-en
állhattak munkába azok közül, akik a csődeljárás miatt
megélhetés nélkül maradtak. A Fidelinkába visszatértek
a régi vezetők, munkavezetők, technológusok, molnárok,
árumozgatók, éjjeliőrök...
Szanáltunk mindent, ami a Fidelinkában tönkrement,
lepusztult, üzemképessé tettük a malmokat és
megkezdődött a termelés. Ami a legfontosabb, és ami
számunkra a legnagyobb prioritás: biztosítani a jó
minőségű nyersanyagot, hogy kifogástalan minőségű
végtermékkel rendelkezhessünk.
Nagyon fontos számunkra az eredményes és megbízható együttműködés az üzletfelekkel, az egymás
közti kapcsolatok folyamatos fejlesztése és előmozdítása, irigylésre méltó társadalmi felelősség-szint
elérése a természet és a társadalmi közösség iránt, az
üzleti etika és a társadalmi értékek tiszteletben tartása
a cég tevékenységének minden szegletében.
35.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
Don Don d.o.o.
Štand 8. stand
Don Don Srbija je osnovana 2008. Godine, i deo je
Don Don grupe koja postoji od 1993. sa sedištem u
Sloveniji. U svom dvadesetogodišnjem poslovanju,
Don Don grupa se razvila u veliku
kompaniju sa širokom poslovnom
mrežom u zemljama regiona. U vlasništvu kompanije su brendovi „Tvojih
5 minuta“ i „Naše zrno“, a kupci i
potrošači prepoznaju ih po vrhunskom
kvalitetu, svežini i jedinstvenom
ukusu. Tokom svog petogodišnjeg poslovanja u Srbiji Don Don je ulaganjem u
tehnologiju, stalnim usavršavanjem zaposlenih i
pažljivim osluškivanjem potreba na tržištu, postao
lider u proizvodnji. Pored osnovnog proizvodnog pogona PDM u Pudarcima, nadomak Beograda, raspolažemo i sledećim proizvodnim pogonima:
„Fidelinka“ - Subotica, „Žitoprodukt“- Zrenjanin,
„Kikindska pekara“- Kikinda, „MS pekara“- Jakovo,
„Dobri Pek“ - Vrnjačka Banja, „Zlatni Pek“- Leskovac“, Pekara Svrljig”- Svrljig.
„Fidelinka pekara“ je pogon na koji smo
posebno ponosni. Sam pomen tog imena
kod potrošača budi emocije, i zato je za
nas velika čast i odgovornost da proizvodimo baš u ovom pogonu. Sav naš smrznuti program, koji se delom izvozi, proizvodi se
upravo u čuvenom pogonu iz Subotice.
U našim pekarama dnevno se proizvede 200 000 vekni
svežeg hleba, a smrznuti program ima najveće proizvodne
i skladišne kapacitete na Balkanu. Osim na srpskom, naše
proizvode naći ćete i na tržištima Slovenije, Hrvatske,
Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Bugarske.
36.
Don Don d.o.o. /Kft.
A Don Don Srbija 2008-ban alakult és a szlovéniai
székhellyel 1993 óta működő Don Don Csoport tagja.
Húszéves fennállása során a Don Don Csoport
nagyvállalattá nőtte ki magát, amely
széles ügyviteli hálózattal rendelkezik a
régió országaiban. A cég tulajdonát
képezik az olyan márkanevek, mint a
„Tvojih 5 minuta” és a „Naše zrno”, a
vásárlók és a fogyasztók pedig termékeinket kiváló minőségükről, frissességükről
és egyedülálló ízükről ismerik fel. A Don
Don 5 éve van jelen Szerbiában, azóta
folyamatosan fektet be a technológiába, a foglalkoztatottak állandó továbbképzésébe. A belgrád melletti Pudarciban működő PDM alaptermelés mellett a
következő termelői kapacitásokkal rendelkezünk:
Fidelinka - Szabadka, Žitoprodukt- Nagybecskerek,
Kikindska pekara - Nagykikinda, MS pekara - Jakovo,
Dobri Pek - Vrnjačka Banja, Zlatni Pek - Leskovac,
Pekara Svrljig - Svrljig.
A Fidelinka Pékségre nagyon büszkék vagyunk. Már a név
is különös érzelmeket vált ki a fogyasztók
körében, épp ezért nagy megtiszteltetés és
felelősség számunkra ebben az üzemben
termelni. Teljes fagyasztott programunkat
– amelyet részben külföldre szállítunk –
épp ebben az ismert szabadkai üzemben állítjuk elő. Pékségeinkben naponta 200 000 vekni friss kenyeret sütünk,
a fagyasztott programunk pedig a legnagyobb termelői és
tárolókapacitásokkal rendelkezik a Balkánon. Szerbia
mellett termékeink megtalálhatók Szlovénia, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Montenegró és Bulgária
piacain.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
Proizvodnja hleba kao osnovne životne namirnice
predstavlja veliku odgovornost za nas kao kompaniju. Ponosni smo što možemo da kažemo da
imamo kontrolu proizvodnje od njive do trpeze.
Proizvođači pšenice proizvode za nas
samo najbolje sorte, koje potom meljemo u sopstvenom mlinu u Zrenjaninu. U svim našim pogonima
proizvodimo uz poštovanje ISO 9001 i
HACCP standarda, najviših u pekarskoj industriji.
Ulaganjima od 30 miliona € Don Don je postao lider u
pekarskoj industriji u Srbiji, a Srbija se zahvaljujući
kompaniji smatra regionalnim centrom pekarske industrije.
Bulevar Zorana Đinđića 144b
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 381(0)11 2670 935
Fax: 381(0)11 2696 54
[email protected]
www.dondon.rs
JP „Privredno tehnološki parkovi
Subotica“
A kenyérsütés, mivel alapvető élelmiszernek számít, nagy
felelősséget ró cégünkre. Büszkén mondhatjuk, hogy a
termelés teljes ellenőrzésünk alatt áll a szántóföldtől a
terített asztalig vezető úton. Csak a legjobb búzafajtákat
termesztik a számunkra, amelyeket azután
saját nagybecskereki malmunkban őrölünk
meg. Minden üzemünkben az ISO 9001 és
a pékségekre érvényes legmagasabb rendű
HACCP szabványok tiszteletben tartásával
folyik a termelés.
A Don Don 30 millió EUR értékű befektetéseivel a szerbiai pékipar piacvezető cégévé nőtte ki
magát, Szerbiát pedig épp a Don Donnak köszönhetően a pékipar regionális központjának tekintik.
Bulevar Zorana Đinđića 144b
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 381(0)11 2670 935
Fax: 381(0)11 2696 54
[email protected]
www.dondon.rs
Štand 9. stand
Javno Preduzeće „Privredno tehnološki parkovi
Subotica“ osnovano je dana 18.01.2010. godine sa zadatkom koji se isključivo odnosi na
privlačenje i realizaciju domaćih i
stranih investicija u Suboticu,
putem:
- Upravljanja sa preko 2 miliona
kvadratnih metara građevinskog
zemljišta u vlasništvu Grada, namenjenog za „greenfield“ investicije (Privredne zone);
Szabadkai Ipari és Technológiai Parkok
Közvállalat
A Szabadkai Ipari és Technológiai Parkok Közvállalatot
2010. január 18-án alapították azzal a céllal, hogy Szabadkára vonzza a hazai és külföldi befektetéseket, elősegítse azok megvalósítását
oly módon, hogy:
- Igazgatja a Szabadka Város tulajdonában levő összesen több mint
2.000.000 m² nagyságú zöldmezős
építésre szolgáló területet, amely termelési, ipari és
kereskedelmi létesítmények létrehozására szolgál;
37.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
- Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih investicija
u Suboticu;
- Izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture u
Privrednim zonama kojima upravlja Preduzeće;
- Saradnje sa javnim i javnokomunalnim službama
Grada u pružanju kompletne logističke podrške investitorima po principu „sve na jednom mestu“.
- Szerteágazó tevékenységet végez a hazai és külföldi
befektetők idevonzása érdekében;
- A cég irányítása alatt álló Ipari övezetekben szervezi
a közművek kiépítését és azok karbantartását;
- A közvállalatokkal és kommunális közvállalatokkal szorosan
együttműködve logisztikai hátteret biztosít a befektetők
számára a ,,mindent egy helyen” elvvel összhangban.
Adresa: Park Ferenca Rajhla 1, 24000 Subotica
Tel/Fax: +381 (0) 24 673-550
E-mail: [email protected]
Web: www.ptp.rs
Cím: Raichle Ferenc park 1., 24000 Szabadka
Tel/Fax: +381 (0) 24 673-550
E-mail: [email protected]
Web: www.ptp.rs
ELEKTROREMONT AD
ELEKTROREMONT AD Subotica je elektrotehničkouslužno preduzeće specijalizovano za servis, održavanje i popravku obrtnih el. mašina (motora,
generatora, transformatora itd).
Svojom tradicijom dugom više od 55 godina rada i postojanja na tržištu, ELEKTROREMONT AD predstavlja važan oslonac svim granama industrije, ali i
javnim transportnim preduzećima (železnica, javni
prevoz itd), kako u zemlji,
tako i u inostranstvu.
ELEKTROREMONT AD prestavlja najveće i najiskusnije preduzeće ove vrste, kako u Srbiji, tako i u
čitavom regionu.
Poslovanje preduzeća zasniva se u najvećoj meri na uslugama koje pruža velikim sistemima, poput ELEKTROPRIVREDE SRBIJE i ŽELEZNICI SRBIJE, ali
i saradnjom sa brojnim drugim klijentima: rudnicima,
šećeranama, železarama, cementarama itd.
Kada je reč o „železničkom programu“, ELEKTROREMONT AD sa ponosom ističe činjenicu da je jedino
38.
ELEKTROREMONT Rt.
A szabadkai ELEKTROREMONT Rt. villamossági
szolgáltató vállalat, amely el. forgógépek (motorok,
generátorok, transzformátorok, stb.) szervizelésére,
karbantartására és javítására szakosodott.
Több mint 55 éves hagyományai és piaci jelenléte az
ELEKTROREMONT Rt. számára fontos támpontot
jelent minden iparágban, de különösen a közösségi
szállító vállalatokban (vasút, tömegközlekedés), mind
belföldön, mind külföldön.
Az ilyen jellegű vállalatok
közül Szerbiában, de az
egész térségben is az ELEKTROREMONT Rt. számít a legnagyobb és legtapasztaltabb vállalatnak.
A vállalat ügyvitele elsősorban a nagy gazdasági rendszereknek nyújtott szolgáltatásokra épül, mint amilyen
a SZERBIAI VILLANYGAZDASÁG, a SZERBIAI
VASUTAK, illetve más cégekkel való együttműködésre, mint pl. bányák, cukorgyárak, kohászati
művek, cementgyárak, stb.
A vasúti program esetében az ELEKTROREMONT
Rt. büszkén emeli ki, hogy az egyetlen olyan javító vál-
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
remontno preduzeće sa kojim sarađuju Železnice Srbije, kada je reč o popravci elektromotora i generatora, te da predstavlja jednog od retkih preduzeća na
prostorima bivše Jugoslavije, koje je osvojilo „kompletan program“ popravki elektromotora za sve vrste
lokomotiva koje se danas mogu naći na prugama u regionu.
Svoje znanje, iskustvo, ozbiljnost i kvalitet usluga koji
pruža, ELEKTROREMONT AD je dokazao svojim
dugogodišnjim postojanjem na tržištu i neprekidnom
i dugoročnom saradnjom sa svojim klijentima.
2005. godine ELEKTROREMONT A.D. je privatizovan i kupljen od strane italijanskog preduzeća APPLICAZIONI ELETTRICHE GENERALI koji se bavi
potpuno istom delatnošću kao i ELEKTROREMONT
i predstavlja jedno od najvećih preduzeća na italijanskom tržištu u ovom sektoru rada.
Danas, ova dva preduzeća, objedinjena u imenu
FUCITO GROUP, neprekidnom razmenom tehnologije i iskustava predstavljaju odličan spoj moderne
tehnologije, znanja i iskustva i garanciju uspeha za sve
klijente koji sa nama posluju.
Dunkermotoren
Dunkermotoren je vodeći provajder malih pogona u
rasponu snage do 500 vati, i nudi izuzetan kvalitet,
fleksibilnost i ekonomičnost. Istraživanje i razvoj je jedan od
ključnih
kompetencija.
Sa
tehnologijom sledeće generacije se
zanima već danas. Dosledno visok
kvalitet postiže Dunkermotoren sa modernim, visoko
automatizovanim proizvodnim linijama i sofisticiranim upravljanjem kvalitetom. Na svetu je prvi
proizvođač malih motora sa sertifikatom prema DIN
lalat, amellyel együttműködik a Szerbiai Vasutak, a
villanymotorok és generátorok javításában, illetve
azon kevés vállalatok egyike a volt Jugoszlávia
területén, amelyek el tudják végezni a térség vasutjain
ma közlekedő összes mozdony villanymotorjainak a
javítását.
Tudása, tapasztalata, felelősségteljes hozzáállása és
szolgáltatásainak a minősége tette lehetővé, hogy az
ELEKTROREMONT Rt. hosszú éveken át jelen
legyen a piacon és hogy folyamatos, zavartalan
együttműködést alakítson ki megrendelőivel.
2005-ben az ELEKTROREMONT Rt-t magánosították és az olasz APPLICIAZIONI ELETTRICHE
GENERALI vásárolta meg, amely az ELEKTROREMONTtal azonos tevékenységet folytat, és ágazatában
a legnagyobb olasz cégek közé tartozik.
Ma ez a két vállalat a FUCITO GROUPba egyesülve
folyamatosan cseréli ki a technológiákat és a tapasztalatokat, a korszerű technológia, a tudás és a tapasztalat
remek ötvözetét nyújtja. Ez minden ügyfél számára a
siker záloga is egyben.
Dunkermotoren
A Dunkermotoren az 500 W teljesítményű kis meghajtók piacvezető szállítója, amely kivételes minőséget, rugalmasságot és gazdaságos eszközöket kínál. Az egyik
kulcsfontosságú képessége a kutatás és fejlesztés. A következő generáció technológiájával már ma
rendelkezhet. A Dunkermotoren
termékei következetesen kiváló
minőségűek, amelyek korszerű, nagymértékben automatizált gépsorokon, kifinomult minőségirányítási
rendszerrel készülnek. A világon az első kismotorgyártó, amely rendelkezik a DIN ISO 9001-es
39.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
ISO 9001. Dunkermotoren je iskusni stručnjak sa oko
1.000 zaposlenih, od kojih je oko 700 u Bondorfu, koji
razvijaju i proizvode trenutni pogonski program. Brz
tempo tehnoloških tržišta jednako stvara nove izazove
proizvođaču i potrošačima. Cilj aplikativnih inženjera
Dunkermotoren-a je brzo i ekonomično rešenje
kupčevog zahteva.
Dunkermotoren razvija i proizvodi svoj sistem rešenje
zasnovano na:
- DC servo motori bez četkica / DC motori sa četkicom
- Integrisana upravljačka elektronika
- Planetni i pužni reduktori
- Linearni direktni pogoni
- Encoder i kočnice
Kupci profitiraju od prednosti koje nudi globalni partner sa proizvodnim i
logističkim objektima u Evropi, Kini i SAD. Na osnovu
ovog širokog spektra proizvoda i fleksibilnom
proizvodnjom Bonndorf preuzima koncept od projektovanja do puštanja u rad. Oblasti različitih pogonskih
koncepata su na primer: industrijska automatizacija,
medicinska i laboratorijska tehnologija, automatizacija vrata, zaštita od sunca / motori za žaluzine. Sa
poslovnom jedinicom SYSTEMS specijalista za pogon
nudi rešenja iz jednog izvora. Kao partner sistema
ovako smanjuju vreme potrebno za razvoj, optimizira
se lanac snabdevanja kupaca i time se smanjuju
ukupni troškovi. Dunkermotoren preuzima odgovornost za kvalifikovane i serijski testirane pogonske
sisteme kao sastavni deo unutar klijentske aplikacije.
40.
tanúsítvánnyal. A Dunkermotoren tapasztalt szakértelemmel, 1.000 foglalkoztatottal rendelkezik, közülük
700-an Bonndorfban dolgoznak, fejlesztve és előállítva a
jelenlegi termelési programot. Az új technológiák piaca
komoly kihívást jelent mind a termelők, mind a fogyasztók számára. A Dunkermotoren kiválóan alkalmazkodó szakemberei gyors és gazdaságos megoldást
találnak a vásárlói igényekre. A Dunkermotoren meghajtó rendszereit a következőkre alapozva fejleszti és
gyártja:
- DC szervomotorok kefe nélkül/kefével
- Integrált vezérlőelektronika
- Bolygócsigás és csiga-reduktorok
- Lineáris direkt reduktorok
- Encoderek és fékek.
A vásárlók számára csak haszonnal jár, hogy egy globális partnertermékeit és logisztikai létesítményeit veheti igénybe
Európában, Kínában és az USA-ban. A termékek széles
választékával és rugalmas termelésével Bonndorf átvette
a kulcsrakész termelés elvét a tervezéstől az üzembe
helyezésig. A meghajtás különböző elveit alkalmazzák: az
ipari automatizálásban, a gyógyászati és laboratóriumi
technológiában, az ajtóautomatizálásban, árnyékolástechnikában /zsalugáter - motorok/. A SYSTEMS meghajtásspecialista üzemegysége egy forrásból kínál meghajtást. A
rendszer partnereként, ezáltal csökken a fejlesztéshez
szükséges idő, optimalizálják a vásárlók ellátásának folyamatát és csökkenti a költségeket. Az ügyfélalkalmazások
szerves részeként a Dunkermotoren felelősséget vállal a
minősített és sorozat-tesztelt meghajtó rendszereiért.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
Štand 10. stand
JKP „Čistoća i zelenilo”
Adresa: 24000 Subotica, Jožefa Atile br. 4
Telefon: +381 (0)24/620-444
Faks: +381 (0)24/527-831
Web: http://www.cistoca-su.co.rs
E-mail: [email protected]
Köztisztasági és Parkosítási KKV
Cím: 24000 Szabadka, József Attila 4.
Tel: +381 (0)24/620-444
Fax: +381 (0)24/527-831
Web: http://www.cistoca-su.co.rs
E-mail: [email protected]
JKP„Stadion”, Subotica
Stadion KKV Szabadka
Adresa: 24000 Subotica, Sep Ferenca br. 3
Telefon: +381 (0)24/552-800
Faks: +381 (0)24/552-800
E-mail: [email protected]
Web: www.jkp-stadion.rs
Cím: 24000 Szabadka, Szép Ferenc u. 3.
Telefon: +381 (0)24/552-800
Fax: +381 (0)24/552-800
E-mail: [email protected]
Web: www.jkp-stadion.rs
JKP „Subotičke pijace”
Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat
Adresa: 24000 Subotica, Đure Đakovića br. 23/I
Telefon: +381 (0)24/555-013
Faks: +381 (0)24/555-013
“Mlečna pijaca”: +381 (0)24/552-786
Pijaca”Zelenac”: +381 (0)24/ 557-060
Pijaca”Teslino Naselje”:+381 (0)24/547-417
Web: http://www.supijace.co.rs
E-mail: [email protected]
Cím: 24000 Szabadka, Đuro Đaković u. 23/I.
Telefon: +381 (0)24/555-013
Fax: +381 (0)24/555-013
Tejpiac: +381 (0)24/552-786
Zöldike piac: +381 (0)24/ 557-060
Tesla-telepi piac: +381 (0)24/547-417
Web: http://www.supijace.co.rs
E-mail: [email protected]
JP„Subotica-trans”
Subotica-trans KV
Adresa: 24000 Subotica, Segedinski put 84.
Telefon za informacije na autobuskoj
stanici: +381 (0)24/555-566
Telefon: +381 (0)24/547-777
Faks: +381 (0)24/548-304
Web: http://www.sutrans.co.rs
E-mail: [email protected]
Cím: 24000 Szabadka, Szegedi út 84.
A buszállomás telefonos tájékoztatója:
+381 (0)24/555-566
Telefon: +381 (0)24/547-777
Fax: +381 (0)24/548-304
Web: http://www.sutrans.co.rs
E-mail: [email protected]
41.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice”
Adresa: 24000 Subotica, Trg Republike 16
Telefon: +381 (0)24/666-300
Faks: +381 (0)24/666-336
Tehnička služba:+381 (0)24/666-349
Web: http://www.sudirekcija.rs
E-mail: [email protected]
JKP “Vodovod i kanalizacija”
Adresa: 24000 Subotica, Trg Lazara Nešića br. 9a
Telefon: +381 (0)24/55-77-11
Faks: +381 (0)24/55-77-00
Web: http://www.vodovodsu.rs
E-mail: [email protected]
JP „Zavod za urbanizam Grada Subotica“
Adresa: 24000 Subotica, Trg Republike 16
Telefon: +381 (0)24/620-300
Faks: +381 (0)24/556-376
Web: http://www.urbansu.rs
E-mail: [email protected]
Szabadka Város Építési Igazgatósága KV
Cím: 24000 Szabadka, Köztársaság tér 16.
Telefon: +381 (0)24/666-300
Fax: +381 (0)24/666-336
Műszaki ügyfélszolgálat: +381 (0)24/666-349
Web: http://www.sudirekcija.rs
E-mail: [email protected]
Vízművek és Csatornázási KKV
Cím: 24000 Szabadka, Lazar Nešić tér 9a.
Telefon: +381 (0)24/55-77-11
Fax: +381 (0)24/55-77-00
Web: http://www.vodovodsu.rs
E-mail: [email protected]
Szabadka Város Városrendezési Intézete KV
Cím: 24000 Szabadka, Köztársaság tér 16.
Telefon: +381 (0)24/620-300
Fax: +381 (0)24/556-376
Web: http://www.urbansu.co.rs
E-mail: [email protected]
JP „Palić Ludaš”
Palics-Ludas KV
Adresa: 24413 Palić, Kanjiški put 17 a.
Telefon: +381 (0)24/753-121
Faks: +381 (0)24/753-474
Reklamacije: +381 (0)24/753-121
Web: http://www.palic.co.rs
E-mail: [email protected]
Cím: 24413 Palics, Kanizsai út 17a.
Telefon: +381 (0)24/753-121
Fax: +381 (0)24/753-474
Reklamáció: +381 (0)24/753-121
Web: http://www.palic.co.rs
E-mail: [email protected]
JKP„Dimničar”
Kéményseprő KKV
Adresa: 24000 Subotica, Braće Radića br. 4
Telefon: +381 (0)24/553-072
Cím: 24000 Szabadka, Rádity fivérek u. 4.
Telefon: +381 (0)24/553-072
42.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
Faks: +381 (0)24/557-244
Reklamacije i prijave kvarova: +381 (0)24/553-072
E-mail: [email protected]
Fax: +381 (0)24/557-244
Hibabejelentés és reklamáció: +381 (0)24/553-072
E-mail: [email protected]
JKP „Parking”
Parking Kommunális Közvállalat
Adresa: 24000 Subotica, Đure Đakovića br. 22/II
Telefon: +381 (0)24/694-200; 694-201
Faks: +381 (0)24/551-537
Depo: +381 (0)24/555-311
Web: http://www.suparking.rs
E-mail: [email protected]
JKP „Suboticagas”
Adresa: 24000 Subotica, Jovana Mikića br. 58.
Telefon: +381 (0)24/641-201
Faks: +381 (0)24/641-220
Reklamacije i prijave kvarova: +381 (0)24/641-211
Web: www.suboticagas.co.rs
E-mail: [email protected]
Cím: 24000 Szabadka, Đuro Đaković u. 22/II.
Telefon: +381 (0)24/694-200; 694-201
Fax: +381 (0)24/551-537
Autótároló: +381 (0)24/555-311
Web: http://www.suparking.rs
E-mail: [email protected]
Suboticagas KKV
Cím: 24000 Szabadka, Jovan Mikić u. 58.
Telefon: +381 (0)24/641-208
Fax: +381 (0)24/548-205
Hibabejelentés és reklamáció: +381 (0)24/548-383
Web: www.suboticagas.co.rs
E-mail: [email protected]
JKP „Subotička toplana”
Szabadkai Távfűtőművek KKV
Adresa: 24000 Subotica, Segedinski put br. 22.
Telefon: +381 (0)24/548-200
Faks: +381 (0)24/548-205
Broj telefona za reklamacije:
+381 (0)24/548-383
E-mail: [email protected]
Cím: 24000 Szabadka, Szegedi út 22.
Telefon: +381 (0)24/548-200
Fax: +381 (0)24/548-205
Hibabejelentés és reklamáció:
+381 (0)24/548-383
E-mail: [email protected]
JKP „Pogrebno”
Temetkezési KKV
Adresa: 24000 Subotica, Trg žrtava fašizma br. 1.
Telefon: +381 (0)24/55-48-48
Faks: +381 (0)24/52-51-09
Radno vreme sa strankama: od 07 do 13 časova
Cím: 24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 1.
Telefon: +381 (0)24/55-48-48
Fax: +381 (0)24/52-51-09
Ügyfélfogadás: 7 – 13 között.
43.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
Web: http://www.pogrebno.rs
E-mail: [email protected]
Web: http://www.pogrebno.rs
E-mail: [email protected]
„Regionalna deponija” d.o.o. Subotica
Regionális Hulladéklerakó Kft.
Adresa: 24000 Subotica, Trg Lazara Nešića 1
Telefon: +381 (0)24/673-815
Faks: +381 (0)24/673-819
E-mail: [email protected]
Cím: 24000 Szabadka, Lazar Nešić tér 1.
Telefon: +381 (0)24/673-815
Fax: +381 (0)24/673-819
E-mail: [email protected]
TV K23
Štand 11. stand
K23 TV
TV K23 emituje 24-ro časovni program na srpskom
jeziku, a takođe i na jezicima manjina (hrvatski,
mađarski i bunjevački), na području severno-bačkog
okruga. U toku je izgradnja sistema za programsko
pokrivanje i zapadno-bačkog okruga.
TV K23 je savremena, komercijalna,
zabavna i informativna vojvođanska televizija, sa bogatim programom lokalnih
dešavanja, koju čine informativne i političke emisije, emisije iz kulture i sporta, a takođe i
kvalitetan zabavno-muzički program za razne profile
gledalaca, kao i tok-šou emisije s poznatim ličnostima.
Značajna pažnja se poklanja deci, kojima je posvećena
živa, interaktivna emisija.
„Milenijum Osiguranje“ a.d.o.
Štand 12. stand
„Milenijum Osiguranje“ a.d.o. pruža osiguravajuću
zaštitu kroz razne vidove osiguranja, sa velikom
spremnošću da izađe u susret specifičnim potrebama
svakog osiguranika i da uz konkurentnu cenu (premiju
osiguranja), pogodnosti u načinu plaćanja premije i
brzu isplatu štete obezbedi najpotpunije osiguravajuće
pokriće.
44.
A K23 TV 24 órás műsort sugároz szerb nyelven,
valamint a kisebbségek (horvát, magyar és bunyevác)
nyelvén az észak-bácskai körzet területén. Folyamatban
van az a beruházás, amely lehetővé teszi majd a műsor
vételét a nyugat-bácskai körzetben is.
A K23 TV korszerű, kereskedelmi,
szórakoztató és tájékoztató jellegű vajdasági televízió, részletesen beszámol a helyi
történésekről, tájékoztató- és politikai, kulturális és sportműsorain keresztül, de a különböző célcsoportoknak színvonalas szórakoztató-zenés műsorokat
is sugároz. Talk show műsoraiban neves személyiségek
vendégszerepelnek. Nagy figyelmet fordítanak a gyerekekre, számukra élő, interaktív műsort készítenek.
Millennium Biztosító Brt.
A Millennium Biztosító Brt. a biztosítások különböző
formáival nyújt biztosítási védelmet ügyfeleinek,
készen arra, hogy eleget tegyen minden egyes biztosított sajátos igényeinek, s hogy konkrét összegért (biztosítási díjért) a biztosítási díj fizetésében nyújtott
kedvezményekkel és a kárösszeg gyors kifizetésével
nyújtsa a legteljesebb biztosítási fedezetet.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
Zastupnici, koje imamo u gotovo svakom većem mestu
na teritoriji Republike Srbije, organizaciono su vezani
za naše filijale u Beogradu, Čačku, Valjevu, Nišu,
Novom Sadu, Somboru, Subotici, Kragujevcu, Loznici,
Novom Pazaru, itd.
Vrste osiguranja:
Osiguranje imovine
Osiguranje lica (kolektivno i individualno)
Porodični paket osiguranja
Kombinovano osiguranje domaćinstva
Osiguranje stvari domaćinstva
Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja
Auto kasko
Osiguranje od odgovornosti
Druga imovinska osiguranja
Auto odgovornost
Képviselőink jelen vannak a Szerb Köztársaság minden
nagyobb településén, akik szervezetileg a Belgrádban,
Čačakon, Valjevóban, Nišben, Újvidéken, Zomborban,
Szabadkán, Kragujevácon, Loznicán, Novi Pazarban,
stb. működő fiókintézeteinkhez tartoznak.
Biztosításfajták:
Vagyonbiztosítás
Személybiztosítás (csoportos és egyéni)
Családbiztosítási csomag
Vegyes háztartásbiztosítás
Háztartási ingóságok biztosítása
Balesetbiztosítás
Autó casco
Felelősségbiztosítás
Egyéb vagyonbiztosítás
Autó felelősségbiztosítás
„MILENIJUM OSIGURANJE“ a.d.o. BEOGRAD
11070 Novi Beograd, Milutina Milankovića br.19/b.
Tel/Fax: 011/71-52-300, 011/71-52-306
e-mail: [email protected]
FILIJALA SUBOTICA
24000 Subotica, Karađorđev put br. 38.
Tel/Fax: 024/555-867, 554-768
e-mail: [email protected]
MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o. BEOGRAD
11070 Novi Beograd, Milutina Milankovića 19/b
Tel./faks: 011/71-52-300, 011/71-52-306
E-mail: [email protected]
SZABADKAI FIÓKINTÉZET
24000 Szabadka, Karađorđe út 38.
Tel./fax: 024/555-867, 554-768
E-mail: [email protected]
Štand 13. stand
PKRS - PODRUČNA PRIVREDNA
KOMORA DOBOJ
SZKGK – DOBOJI TERÜLETI GAZDASÁGI
KAMARA
Područna privredna komora Doboj (PPKDo) jedna je
od pet područnih privrednih komora u jedinstvenom
komorskom sistemu Republike Srpske. Djeluje na području osam opština i pokriva površinu od 3.007 km².
Opštine koje obuhvata PPKDo su: Doboj, Derventa,
Brod, Vukosavlje, Modriča, Šamac, Petrovo i Teslić.
A doboji Területi Gazdasági Kamara (PPKDo) a boszniai Szerb Köztársaság egységes kamarai rendszerében
az öt területi gazdasági kamara egyike. Nyolc község
területén tevékenykedik, melyek területe összesen 3.007
km2. A területéhez tartozó községek: Doboj, Derventa,
Brod, Vukosavlje, Modriča, Šamac, Petrovo és Teslić.
45.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
Osnovne aktivnosti Komore su zastupanje interesa
privrede i obavljanje javnih ovlaštenja, koja su u
nadležnosti područnih privrednih komora.
Primjeri samo nekih značajnijih privrednih društava
koja posluju na području Komore Doboj su: „Željeznice Republike Srpske“ a.d. Doboj, „Rafinerija
ulja Modriča“ a.d. Modriča, „Rafinerija
nafte“ a.d. Bosanski Brod, „Fructatrade“ d.o.o. Derventa – proizvodnja
prehrambenih proizvoda, trgovina –
lanac prodajnih objekata, „EFT Rudnik
i Termoelektrana Stanari“ d.o.o. Doboj –
rudnik uglja I termoelektrana, „Natura
vita“ d.o.o. Teslić – proizvodnja mliječnih
proizvoda, „Hemijska industrija – destilacija“ a.d. Teslić – proizvodnja sirćetne kiseline, sirćeta, briketa, drvenog uglja, „Nova forma“ d.o.o.
Šamac – proizvodnja namještaja, „Dević tekstil“ d.o.o.
Teslić – proizvodnja donjeg rublja, „Sanino“ d.o.o.
Derventa - proizvodnja obuće i dr.
A kamara alaptevékenysége a gazdaság érdekképviselete és közjogi felhatalmazások végzése, amelyek a
területi kamarák hatáskörébe tartoznak.
Egy rövid felsorolás a doboji TGK területén működő
jelentősebb gazdasági társaságok közül: Željeznice Republike Srpske a.d. (SZK Államvasút), Doboj, Rafinerija ulja Modriča a.d. /modričai
olajfinomító/ Modriča, Rafinerija nafte
a.d. /kőolaj-finomító/ Bosanski Brod,
Fructa-trade d.o.o. Derventa – élelmiszertermelés, kereskedelem – kereskedelmi lánc, EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o. Doboj – szénbánya és
hőerőmű, Natura vita d.o.o. Teslić –
tejüzem, Hemijska industrija – destilacija a.d. Teslić – ecetsav, ecet, brikett és faszéngyártás, Nova forma d.o.o. Šamac – bútorgyártás,
Dević tekstil d.o.o. Teslić – alsóneműgyár, Sanino d.o.o.
Derventa - cipőgyár, stb.
Područna privredna komora Doboj
Srpskih Sokolova 1
74000 Doboj
Tel: +387 (0)53 241 980
Faks: +387 (0)53 241 590
E-mail: [email protected];
[email protected]
Područna privredna komora Doboj
Srpskih Sokolova 1
74000 Doboj
Tel: +387 (0)53 241 980
Faks: +387 (0)53 241 590
E-mail: [email protected];
[email protected]
Destilacija Teslić
Destilacija Teslić
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
Vegyszerek, vegyipari termékek gyártása
74270 Teslić, Svetog Save 79
053/ 431-112 sekr., 431-300 dir. 053/ 431-796
[email protected]
www.destilacija.net
74270 Teslić, Svetog Save 79
053/ 431-112 titk., 431-300 igazgató, 053/ 431-796
[email protected]
www.destilacija.net
46.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
Rafinerija ulja Modriča
Rafinerija ulja Modriča
Proizvodnja motornih ulja, maziva i tečnosti, baznih Motorolajok, kenőanyagok, folyadékok, bázikus olaulja i parafina
jok és parafin gyártása
74480 Modriča, Vojvode Stepe 49
74480 Modriča, Vojvode Stepe 49
053/ 810-160, 810-111, 053/ 812-541, 811-911
053/ 810-160, 810-111, 053/ 812-541, 811-911
[email protected]
[email protected]
www.modricaoil.com
www.modricaoil.com
Agromix Doboj
Agromix Doboj
Proizvodnja hrane za perad i svinje, živinarstvo
74000 Doboj, Poljice bb
053/ 222-122, 053/ 203-603
[email protected]
www.agromix.net
Baromfi- és sertés takarmány-gyártás, baromfitenyésztés
74000 Doboj, Poljice bb
053/ 222-122, 053/ 203-603
[email protected]
www.agromix.net
Novoprom Modriča
Novoprom Modriča
Ovlašteni serviser i distributer PEUGEOT vozila
74480 Modriča, Cara Lazara bb
053/ 820-333, 810-333, 053/ 820-330
[email protected] , [email protected]
www.novoprom.ba
PEUGEOT járművek gyári szervize és forgalmazója
74480 Modriča, Cara Lazara bb
053/ 820-333, 810-333, 053/ 820-330
[email protected] , [email protected]
www.novoprom.ba
LM Doboj
LM Doboj
Proizvodnja venecijanera, trakastih zavjesa, alu-roletni, platnenih roletni, harmo-vrata
74000 Doboj, Trebavskih Srpskih Brigada bb, Naselje Bare
053/ 222-025, 222-692, 053/ 222-925
[email protected]
www.lmdoboj.com
Reluxák, szalagfüggönyök, alumíniumrolók, szövetrolók, harmonikaajtók
74000 Doboj, Trebavskih Srpskih Brigada bb, Naselje Bare
053/ 222-025, 222-692, 053/ 222-925
[email protected]
www.lmdoboj.com
Hotel „Park“ Doboj
Hotel Park - Doboj
Hotelski smještaj (sobe i apartmani), restoran i bar, Szállodai elszállásolás (szobák, apartmanok), étterem,
bár, SPA és wellness, konferencia-termek
spa i wellness, konferencijske sale
74000 Doboj, Kneza Lazara 2
74000 Doboj, Kneza Lazara 2
053/ 209-300, 053/ 209-301
053/ 209-300, 053/ 209-301
[email protected]
[email protected]
www.hotelparkdoboj.com
www.hotelparkdoboj.com
47.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
Regionalna privredna komora Zaječar
Štand 14. stand
Körzeti Gazdasági Kamara Zaječar
Regionalna privredna komora Zaječar je samostalna
stručno poslovna asocijacija privrednih subjekata Zaječarskog i Borskog okruga. Zastupa interese preduzeća, preduzetnika i drugih
organizacija koje obavljaju privrednu delatnost na području grada Zaječara, i
opština Knjaževac, Sokobanja, Boljevac,
Bor, Kladovo, Majdanpek i Negotin.
Kao asocijacija privrednika, sa tradicijom
dugom 50 godina, RPK Zaječar je sprеmna
i оdlučna dа аktivnо dоprinеsе dа svi delovi
Timočke krajine pоstаnu atraktivne investicione destinacije i poželjna mеstа zа živоt i poslovanje.
Regionalna privredna komora Niš
Štand 15. stand
Regionalna privredna komora Niš (RPK NIŠ) je nezavisna, interesna i stručno-poslovna asocijacija privrede
i privrednika, koja preko svojih granskih udruženja,
koordinacionih odbora i centara, ali i organa upravljanja - skupštine i upravnog odbora - dosledno zastupa interese
svojih članica. Ona je neprofitna i
nepolitička organizacija, čije su aktivnosti usmerene isključivo ka podršci privrede niškog regiona. Trajni
zadatak RPK Niš jeste stvaranje
zdrave, profitabilne, savremene i tržišno orijentisane
privrede Regiona, kao i pružanje stručne pomoći svojim članovima radi poboljšanja i unapređivanja njihovog poslovanja i razvoja.
48.
A zaječari Körzeti Gazdasági Kamara a zaječari és bori
körzet gazdasági alanyainak önálló szakmai-ügyviteli
tömörülése. Zaječar város, továbbá Knjaževac, Sokobanja, Boljevac, Bor, Kladovo,
Majdanpek és Negotin községek területén
gazdasági tevékenységet folytató vállalatok,
vállalkozók és más
szer-vezetek
érdekképviseletét látja el. .
A zaječari KGK az üzletemberek 50 éves
hagyományokkal rendelkező tömörüléseként elszántan és tevékenyen kíván hozzájárulni a Timok-vidék minden részének
vonzó beruházási célállomássá válásához, ahol az emberek szeretnek élni és dolgozni.
Niši Körzeti Gazdasági Kamara
A Niši Körzeti Gazdasági Kamara (RPK NIŠ) a gazdaság és az üzletemberek független, érdekképviseleti,
szakmai és ügyviteli tömörülése, amely ágazati
egyesületei, koordinációs bizottságai és központjai,
valamint igazgatási szervei – a közgyűlés és az igazgató bizottság –
útján következetesen képviseli tagjai
érdekeit. A kamara nonprofit és politikán kívüli szervezet, amelynek
tevékenysége kizárólag a niši régió
gazdaságának a támogatására irányul. A niši KGK tartós feladata egészséges, nyereséges,
korszerű, piacorientált gazdaság megteremtése a
régióban, továbbá szakmai segítségnyújtás a tagoknak
ügyvitelük és fejlődésük előmozdításában.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
Regionalna privredna komora Niš geografski pokriva
jugoistočni deo Srbije, zahvatajući tri administrativna
okruga - Nišavski, Pirotski i Toplički. Na području 19
opština ovih okruga, na površini od 7867 km2 živi
preko 600 000 stanovnika. Sedište RPK Niš je u Nišu,
trećem po veličini gradu u Srbiji, velikom industrijskom, trgovačkom i univerzitetskom centru, koga odlikuje izuzetno povoljan geografski položaj, kao i
bogato kulturno-istorijsko nasleđe. Niški region spada
u red većih privrednih oblasti u smislu postojanja velikih industrijskih kompleksa tekstilne, hemijske, duvanske, mašinske i elektronske industrije, ali je poznat
i po svojim preduzećima u oblasti ugostiteljstva, saobraćaja i turizma.
A niši Körzeti Gazdasági Kamara földrajzilag Szerbia délkeleti részét fedi le, felöleve a niši, a piroti és a
toplicai közigazgatási körzeteket, amelyekhez 19
község tartozik. A 7867 négyzetkilométeren több mint
600 000 lakos él. A niši KGK székhelye Nišben van,
Szerbia harmadik legnagyobb városában, amely jelentős ipari, kereskedelmi és egyetemi központ, kedvező a földrajzi fekvése és gazdag kultúrtötténeti
örökséggel rendelkezik.
A niši régió a nagyobb gazdasági térségek közé tartozik, hiszen fejlett a textil-, a vegy-, a dohány-, a gépés az elektronikus ipar, de ismertek vendéglátással,
közlekedéssel és turizmussal foglalkozó vállalaltai is.
Dragan Paunović, gen. sekretar
Regionalna privredna komora Niš
Dobrička 2, 18000 Niš, Srbija
Tel.: +381 (0)18 510 999, 255 668
Faks: +381 (0)18 255 472
E-mail: rpknis@rpknis.rs
web: http://www.rpknis.rs
Dragan Paunović, főtitkár
Regionalna privredna komora Niš
Dobrička 2, 18000 Niš, Srbija
Tel: +381 18 510 999, 255 668
Fax: +381 18 255 472
E-mail: rpknis@rpknis.rs
Web: http://www.rpknis.rs
Regionalna privredna komora Valjevo
Štand 16. stand
Körzeti Gazdasági Kamara, Valjevo
Regionalna privredna komora Valjevo kao
A valjevói Körzeti Gazdasági Kamara a kolubarai, mačvai és podrinjei térség gazdaságát
asocijacija privrede sa područja Regije Koöleli fel. A Kolubara, Száva és Drína folyók menti
lubare, Mačve i Podrinja, koja se prostire u
régió Nyugat-Szerbiában terül el. A Kamara a
zapadnoj Srbiji na rekama Kolubari, Savi i
gazdasági fejlődés ösztönzését tűzte ki célul. Ezért
Drini, bavi se podsticanjem privrednog
mind a hazai, mind pedig a külföldi piacokkal
razvoja, pružanjem usluga preduzećima i prekapcsolatos szolgáltatásokat nyújt tagjainak.
duzetnicima na domaćem i inostranom
tržištu. Naše usluge treba da odgovore potrebama Szolgáltatásaink a gazdaság igényeire épülnek, a fejlődést
privrede i zato su one razvojne, menjaju se, pri- célozzák, így folyamatosan változnak, módosulnak, felölelik
lagođavaju i proširuju na poljima povezivanja privrede a gazdaság és a pénzügyi források közötti kapcsolat49.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
i izvora finansiranja, plasmana roba i usluga, marketinga i promocije, informatičko-tehničke podrške,
edukacije i informisanja, posredovanja u kontaktima
sa državnom i lokalnom administracijom, međunarodnim organizacijama i generalnog predstavljanja.
teremtést, az áru- és szolgáltatások forgalmazását, a marketinget, a promóciós tevékenységet, az informatikaiműszaki támogatást, a képzést és a tájékoztatást, közvetít
az állami és helyi közigazgatással, nemzetközi szervezetekkel, főképviseletekkel való kapcsolatokban.
„NOVOHEM“ Šabac
NOVOHEM Šabac
Hemijska industrija autokozmetika,
autohemija i silikonske emulzije
Vegyipar – autóápoló- és vegyszerek, szilikon emulziók
Željko Mićanović
Tel.:015/344-837, 063/8712593
novohem@ptt.rs
www.novohem.com
Željko Mićanović
Tel.:015/344-837, 063/8712593
novohem@ptt.rs
www.novohem.com
„VAZ“ Valjevo
VAZ Valjevo
Metaloprerada Proizvodnja protivpožarne opreme
Fémfeldolgozás – tűzvédelmi felszerelés gyártása
Saša Tomić
Tel.:014/230-581, 064/9111891
office@vaz.co.rs
www.vaz.co.rs
Saša Tomić
Tel.:014/230-581, 064/9111891
office@vaz.co.rs
www.vaz.co.rs
„PET -MIL“ Valjevo
PET -MIL Valjevo
Metaloprerada. Metalne opruge širokog
asortimana za potrebe industrije
Fémfeldolgozás.
széles választéka
Ipari
acélrugók
Milan Urošević
Tel.:014/65-532, 064/6455985
petmil@ptt.rs
www.petmil.co.rs
Milan Urošević
Tel.:014/65-532, 064/6455985
petmil@ptt.rs
www.petmil.co.rs
„VALJEVSKA PIVARA“ Valjevo
VALJEVSKA PIVARA Valjevo
Prehrambena industrija. Kompletan program piva: Élelmiszeripar. Teljes sörpaletta:
Atlas - limenka, pivo -staklenke 0,5l, 0,4l, 0,33l i pivo Atlas – konzerv- és palackozott sör 0,5l, 0,4l,
0,33l és hordós sör
u buradima
50.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
Slavica Tomašević
Goran Petrović
Tel.:014/3541-812, 3521-458
064/8765405
valjevsko@open.telekom.rs
www.valjevskapivara.co.rs
Slavica Tomašević
Goran Petrović
Tel.: 014/3541-812, 3521-458
064/8765405
valjevsko@open.telekom.rs
www.valjevskapivara.co.rs
„DRAP“ Valjevo
DRAP Valjevo
Metaloprerada. Mašinska obrada metala, izrada rez- Fémfeldolgozás. Gépi fémmegmunkálás, acél, alumíervnih delova od čelika, aluminijuma i mesinga, alata nium és rézalkatrészek gyártása, fröccsöntő szerszáza brizganje plastike i sl.
mok készítése, stb.
Vladimir i Jelena Rašević
014/231-852
drap@ptt.rs
www.drap.ls.rs
KNOTT Autoflex YUG d.o.o.
Vladimir és Jelena Rašević
014/231-852
drap@ptt.rs
www.drap.ls.rs
Štand 17. stand
Istorijat KNOTT Autoflex YUG d.o.o. počinje 1993.
godine u Bečeju osnivanjem Motorcoop d.o.o. za
veleprodaju, maloprodaju, export – import i usluge.
Motorcoop vrši promet rezervnih delova za teretna i
putnička vozila.
Godine 1998. stupa se u kontakt sa Autoflex KNOTT
Kft-om iz Kečkemeta (Mađarska) i sklapa se ugovor o
distribuciji proizvoda. Osniva se preduzeće Motorflex
– KNOTT d.o.o. u Bečeju
koje vrši distribuciju vučnih
kuka za putnička vozila,
vučne spojke za teretna vozila, torzione osovine za
prikolice i ostale opreme koju proizvodi KNOTT
grupa. Nakon kupovine većine akcija a.d. Remonta iz
Bečeja, stiču se uslovi da se saradnja sa Autoflex
KNOTT KFT–om digne na viši nivo. Vrši se adaptacija
KNOTT Autoflex YUG Kft.
A KNOTT Autoflex YUG Kft. története Óbecsén
kezdődött 1993-ban a Motorcoop Nagykereskedelmi,
Kiskereskedelmi, Export–Import és Szolgáltató Kft.
megalapításával. A Motorcoop Kft. teher- és személygépkocsi-alkatrészek forgalmazásával foglalkozik.
A kecskeméti (Magyarország) Autoflex KNOTT Kft-vel
1998-ban lépett kapcsolatba, majd termékértékesítési
szerződést kötöttek. Óbecsén
megalakult a Motorflex –
KNOTT Kft., amely személygépkocsikra szerelhető vonófejek, haszongépjárművekhez
gyorscsatlakozók, torziós pótkocsi-tengelyek és egyéb, a
KNOTT csoport által gyártott termékek forgalmazásával foglalkozik. Az óbecsei Remont Rt. többségi
részesedésének megvásárlásával megteremtették a magasabb szintű együttműködés előfeltételeit az Autoflex
51.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
jedne prazne hale Remont a.d. i dogradnja nove hale i
2003. godine osniva se KNOTT Autoflex YUG d.o.o.
Kao prvi proizvodi u programu proizvodnje učestvuju
blatobrani, tandem blatobrani i polublatobrani za lake
prikolice, prikolice i teretna vozila.
KNOTT Autoflex YUG postaje član grupe KNOTT
sa ciljem da proizvodi blatobrane i nekočione osovine za potrebe cele grupe kao i da opslužuje tržišta
republika bivše Jugoslavije, Grčke, Bugarske,
Turske i Izraela proizvodima iz svog programa i programa cele grupacije. Od ostvarene proizvodnje 90
% se plasira na tržište Evropske Unije a 10 % na domaće tržište. U februaru 2006. godine KNOTT Autoflex YUG uvodi ISO standard 9001 a u oktobru
2012. godine i ISO standard 14001 i time se ostvaruje
veća mogućnost distribucije proizvoda na probirljivo
evropsko tržište.
Danas KNOTT Autoflex YUG spada u red velikih preduzeća, proizvodnja se odvija na 10.000 m2 i raste iz
meseca u mesec, tržišta se proširuju, a preduzeće je zauzelo lidersko mesto u jugoistočnoj Evropi u proizvodnji i prodaji delova za autoprikolice.
KNOTT Kft-vel. A KNOTT Autoflex YUG Kft. 2003ban jött létre, miután felújították a Remont egyik üres
csarnokát és hozzáépítettek egy újat. Kezdetben könnyű
pótkocsik, pótkocsik és haszongépjárművek sárvédőit,
tandem-sárvédőket és félsárvédőket gyártottak.
A KNOTT Autoflex YUG azzal a céllal vált a KNOTTCsoport tagjává, hogy sárvédőket és fékezetlen tengelyeket
gyártson az egész csoport számára, hogy ellássa a volt jugoszláv tagköztársaságokat, valamint a görög, bolgár,
török és izraeli piacot az általa és a csoport többi tagja által
gyártott termékekkel. A termékek 90%-át az Európai Unió
piacán értékesítik, 10%-át pedig a hazai piacon. A KNOTT
Autoflex YUG Kft. 2006 februárjában bevezette az ISO
9001-es, majd 2012 októberében az ISO 14001-es szabványt is, amivel megteremtette az előfeltételeket az igényes
európai piacra való szállítás növeléséhez.
Ma már a KNOTT Autoflex YUG Kft. a nagyvállalatok
közé tartozik, a hónapról-hónapra növekvő termelés
mintegy 10.000 m2-en folyik. Folyamatosan bővíti piacait. A vállalat vezető szerepet tölt be Délkelet-Európában az utánfutó-alkatrészek gyártása és eladása
terén.
Štand 18. stand
INTERCOM D.O.O.
INTERCOM Kft.
Osnovan je 05. 10. 1992. godine, osnovna delatnost
preduzeća je trgovina na veliko i malo baštenskim
uređajima, priborom i spravama kao i servis i
opravka istih. Vremenom je kvalitet našeg rada i
ponude prouzrokovao, ali i opravdao sve veću potražnju za našim artiklima, uređajima i uslugama.
Ovakav uspeh nas je ohrabrio da se razvijamo i širimo poslovanje. Postepeno smo otvorili još 2 maloprodaje, jednu u Subotici, a drugu u Somboru, i
izgradili moderni poslovni objekat u kome se nalazi
A Kft. 1992. 10. 5-én jött létre, a vállalat fő tevékenysége
kerti berendezések, felszerelések és kellékek kis- és nagykereskedelme, valamint szervízelése és javítása. Idővel
munkánk és kínálatunk minőségének köszönhetőn mind
nagyobb lett a kereslet az általunk forgalmazott termékek,
berendezések és szolgáltatások iránt. Ez a siker arra bátorított bennünket, hogy fejlődjünk és bővítsük ügyvitelünket. Fokozatosan bővülve még két kiskereskedést
nyitottunk, egyet Szabadkán, egyet pedig Zomborban, és
egy korszerű üzletközpontot építettünk meg, amelyben
52.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
direkcija, veleprodaja, maloprodaja i magacinski kapaciteti. Od 2000. godine akcenat se stavlja na prodaju robe na veliko, Intercom postaje uvoznik,
zastupnik i distributer baštenskih uređaja brenda
CASTELGARDEN, koji su na tržištu odlično prihvaćeni zahvaljujući najboljem odnosu kvaliteta i
cene, kao i razvijenoj servisnoj mreži. Tokom 2009.
godine smo uveli, i sa zadovoljstvom kažemo, do
danas uspešno razradili asortiman HTZ opreme, a
odnedavno imamo u ponudi i širok asortiman kancelarijskog materijala. Intercom čini tim od 20
stručnih, vrednih, ambicioznih
i
kreativnih
kadrova, koji dobrom poslovnom i marketinškom
strategijom, sigurnim koracima vode firmu ka uspehu. Kad vidimo naše radnike u veleprodaji, naše
maloprodaje, dilere i servisere širom Srbije, onda
zadovoljno zaključujemo: VREDELO JE! Učili smo
na greškama, na koje su nam ukazivali naši verni dileri, kupci, odani Intercom-u.
Za ovih 20 godina Intercom je izrastao u jednu modernu i perspektivnu firmu, koja je siguran i pouzdan
partner. Društvo je od osnivanja prošlo kroz
„zdrav“ razvojni put višegodišnjeg usavršavanja i
širenja, od jedne male firme za uslužnu popravku
baštenskih uređaja do Društva iza kojeg stoji mreža
od 120 dilera za dalju prodaju i servisna mreža sa
kojom je pokrivena teritorija cele Srbije. Zahvaljujemo se našim vernim dobavljačima, dilerima,
serviserima i kupcima, poslovnim bankama, knjigovodstvenoj agenciji i marketing kućama, koje su
nam pomogle da izrastemo u to što danas jesmo.
helyet kapott az igazgatóság, a nagy- és a kiskereskedelem
továbbá egy raktár. 2000-től a hangsúlyt a nagykereskedelemre fektettük, és az INTERCOM a CASTELGARDEN márkajelzésű kertészeti termékek importőre,
képviselője és értékesítője lett. A termékeket a piac
kitűnően fogadta legjobb minőség-ár arányának,
valamint a fejlett szervízhálózatnak köszönhetően. 2009ben vezettük be, s ma már elégedetten állapíthatjuk meg,
hogy sikerrel fejlesztettük fel a munkavédelmi felszerelések forgalmazását, a közelmúltban pedig megkezdtük
az irodatechnikai anyagok
értékesítését is. Az INTERCOM-ot egy 20 fős, szorgalmas, ambiciózus és kreatív
szakember-gárda alkotja, akik jó üzleti és marketingstratégiától vezérelve biztos léptekkel vezetik sikerre
a céget. Szemügyre véve a kis- és nagykereskedelmünkben
dolgozókat, a Szerbia szerte működő viszonteladóinkat és
szervizeseinket, elégedetten nyugtázzuk: MEGÉRTE! Az
INTERCOM-hoz hűséges viszonteladóink, vásárlóink
visszajelzései alapján igyekeztünk tanulni a hibáinkból.
Az elmúlt 20 év alatt az Intercom korszerű és perspektív
vállalattá, szilárd és megbízható partnerré nőtte ki
magát. A Társaság alapítása óta egy egészséges fejlődési
utat tett meg, folyamatosan fejlődve és bővülve egy kis,
a kerti berendezések bérjavításával foglalkozó cégből
egy olyan társasággá fejlődött, amely mögött 120 viszonteladóból álló hálózat és számos javítóműhely áll Szerbia
egész területén. Köszönjük hűséges beszállítóinknak, viszonteladóinknak, a szervizeknek és vásárlóinknak, az
ügyviteli bankoknak, könyvelői ügynökségünknek és a
marketinggel foglalkozó cégeknek, hogy segítettek bennünket azzá lennünk, ami ma vagyunk.
24000 Subotica, Majšanski put 126
Tel.: +381 24 576 252
www.intercom-su.co.rs
24000 Szabadka, Majsai út 126.
Tel.: +381 24 576 252
www.intercom-su.co.rs
53.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
IDEAL CO d.o.o.
Štand 19. stand
IDEAL CO d.o.o./Kft.
Proizvodnja sobnih vrata po meri sa ugradnjom tipa: Különböző típusú szobaajtók gyártása és beépítése:
MDF, furniranih, Masonite, itd.
MDF, furnérozott, Masonite, stb.
Proizvodnja zvučnih kutija.
Hangfalak gyártása.
Franšizna prodaja PORTAKRONO
PORTAKRONO ajtók franchise
vrata.
rendszerű értékesítése .
24000 Subotica
V. Bratstva i jedinstva 78
Tel.: 024/596-044
EUSEC-SECURITAS D.O.O.
24000 Szabadka,
Testvériség-egység k. 78.
Tel.: 024/596-044
Štand 20. stand
EU-SEC Holding je međunarodna grupacija firmi za zaštitu imovine s blizu 20 godina iskustva u struci, u pružanju
kompleksnih usluga fizičkog obezbeđenja i zaštite, bezbednosnih tehnologija i usluga čišćenja na prostorima 7 evropskih zemalja. Mađarska, Rumunija, Srbija, Slovačka,
Ukrajina, Nemačka i Hrvatska – to su zemlje u
kojima stojimo na raspolaganju našim zadovoljnim poslovnim partnerima.
Holding se u mnogome razlikuje od
konkurentskih firmi: pored jedinstvenog
programa osposobljavanja, rukovođenja i
kontrole, kao i jedinstvene politike upravljanja kvalitetom vodi jedinstvenu poslovnu politiku:
uz usluge fizičkog obezbeđenja radi postizanja maksimalne sigurnosti imovine besplatno investira, postavlja
i koristi bezbednosne sisteme i sisteme zaštite, čime sa
pleća svojih nalogodavaca skida značajne troškove
održavanja i modernizacije, koji se mogu javljati jednokratno ili periodično.
Zatražite našu ponudu. U Srbiji ljubazno Vam stojimo
na raspolaganju na sledećim adresama:
54.
EUSEC-SECURITAS D.O.O.
Az EU-SEC Holding nemzetközi vagyonvédelmi cégcsoport közel 20 éves szakmai tapasztalattal nyújtja
komplex élőerős őrző-védő, biztonságtechnikai és
takarítási szolgáltatásait 7 európai ország területén.
Magyarországon, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában, Ukrajnában, Németországban és
Horvátországban áll elégedett Ügyfelei rendelkezésére.
A Holdingot az egységes képzésen, minőségpolitikán, vezetésen és ellenőrzésen alapuló
európai színvonalú szolgáltatásain túl
egyedi üzletpolitikája különbözteti meg
versenytársaitól: élőerős vagyonvédelmi szolgáltatása
mellé, a maximális vagyonbiztonság elérése érdekében
díjmentesen ruház be, telepít, működtet biztonságtechnikai-őrzéstechnikai rendszereket, melyekkel
jelentős egyszeri, illetve időszakosan felmerülő karbantartási-modernizálási költség terhét veszi le megbízói válláról.
Kérje árajánlatunkat, Szerbia területén az alábbi
elérhetőségeken állunk szíves rendelkezésére:
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
Sedište: 11070 Novi Beograd, Pohorska 25/28
Filijala: 24400 Senta, Karađorđeva b.b.
Tel./faks: 024/817-188
Mobil: +381/63-667-002
E-mail: office.sr@eusecholding.eu
Székhely: 11070 Novi Beograd, Pohorska 25/28
Kirendeltség: 24400 Zenta, Karađorđe u. sz.n.
Tel./Fax: 024/817-188
Mobil: +381/63-667-002
E-mail: office.sr@eusecholding.eu
Štand 21. stand
Regionalna privredna komora Subotica
Szabadkai Körzeti Gazdasági Kamara
Regionalna privredna komora Subotica je predstavnik privrede i privrednika Grada Subotice
i Opština: Bačka Topola, Mali Iđoš, Kanjiža, Senta, Ada. Ciljevi i zadaci komore
su povezivanje interesa domaćih i stranih
privrednih subjekata, pružanje stručne
pomoći radi unapređenja poslovanja svojih članica kroz organizaciju promotivnih
aktivnosti, savetovanja, seminara o aktuelnim temama iz privrednog života, sajmova
u zemlji i inostranstvu. Regionalna
privredna komora Subotica je pravi
oslonac privrednika regiona u rešavanju strateških i
praktičnih nedoumica na putu za ostvarivanje što boljeg poslovnog rezultata.
A szabadkai Körzeti Gazdasági Kamara Szabadka Város
és a következő községek gazdaságát és vállalkozóit
képviseli: Topolya, Kishegyes, Magyarkanizsa, Zenta és Ada. A kamara céljai és feladata a hazai és külföldi gazdasági szervezetek
közötti kapcsolatteremtés, szakmai támogatás
a kamarai tagok ügyvitelének előmozdításában, különböző promóciós tevékenységek, tanácskozások, tanfolyamok szervezésével a gazdasági élet időszerű kérdéseiről, hazai és külföldi vásárokon keresztül.
A szabadkai Körzeti Gazdasági Kamara a
régió gazdasági szakemberei számára tényleges támaszt
jelent a minél jobb ügyviteli eredmények eléréséhez
vezető stratégiai és gyakorlati kérdések megoldásában.
Regionalna privredna komora Subotica,
24000 Subotica, Senćanski put 15.
Telefon +381 (0)24 553 357
E-mail subotica@komora.net
web: www.rpk-subotica.org.rs
Szabadkai Körzeti Gazdasági Kamara,
24000 Szabadka, Zentai út 15.
Telefon: +381 (0)24 553 357
E-mail: subotica@komora.net
web: www.rpk-subotica.org.rs
Trgovinska i industrijska komora Županije Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Čongrad
Iparkamara
Trgovinska i industrijska komora Županije Čongrad A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara több
sa tradicijom od preko 110 godina je jedan od glavnih mint 110 éves hagyományaival a dél-magyarországi
oslonaca privrednika u Južnoj Mađarskoj. Uloga ko- gazdasági szakemberek egyik legfőbb támasza. A ka55.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
more u tržišnoj utakmici je da pronađe i pomaže izgradnju pravog preduzetničkog okruženja putem
analiza, predviđanja ekonomskih kretanja,
pravovremenih saveta iz oblasti poreskog
sistema i iz drugih srodnih oblasti i da pomaže u svakodnevnim aktivnostima svojih
članica. Komora raspolaže sveobuhvatnom
bazom podataka privrednika regiona. Aktivno pomaže unapređenje edukativnih
procesa za poboljšanje znanja i veština preduzetnika.
Članica je Enterprise Europe Network mreže privrednika Evropskih zemalja.
mara szerepe a piaci versenyben feltárni és segíteni az
igazi vállalkozó környezet megteremtését a különböző
elemzések, gazdasági előrejelzések, az adózással és hasonló ágazatokkal kapcsolatos
idejekoráni tanácsadás révén, valamint hogy
mindennapos tevékenységükben segítse a kamarai tagokat. A Kamara a régió vállalkozóinak átfogó adatbázisával rendelkezik.
Tevékenyen segíti a képzési folyamatokat a
vállalkozói tudás és készségek javítása érdekében.
Tagja az európai országok gazdasági szakemberei Enterprise Europe Network nevű hálózatának.
CSMKIK, H - 6721 Segedin, Parizsi krt. 8-12,
Mađarska
Tel: + 36 62 554 250
E-mail: info@csmkik.hu
Web: www.csmkik.hu
CSMKIK, H - 6721 Szeged Párizsi krt. 8-12,
Magyarország
Tel: + 36 62 554 250
E-mail: info@csmkik.hu
Web: www.csmkik.hu
Trgovinsko industrijska komora županije Đer - Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és
Mošon - Šopron
Iparkamara
Trgovinsko industrijska komora županije Đer Mošon - Šopron je svoje aktivnost započela 1995 godine. Ciljevi delovanja komore su poboljšanje uspeha u poslovanju svojih članica, unapređenje
privrednog života u Mađarskoj, promocija
međunarodnih privrednih odnosa, jačanje
razvoja i ekonomske organizovanosti
zemlje, unapređenje sigurnih transfera
novca ,kapitala i poštenih i fer tržišnih
odnosa. Program komore predviđa praćenje
svih aktivnosti u okviru privrednih delatnosti s tim da se poseban akcenat daje na
pospešivanje rada malih i srednjih preduzeća.
Veoma važan segment u radu komore je obrazovanje preduzetnika i organizacija procesa treninga
56.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységét 1995-ben kezdte meg. A kamarai
tevékenység célja segíteni a tagokat a jobb gazdálkodási
eredmények elérésében, a magyarországi gazdasági élet
fellendítése, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok
népszerűsítése, az ország fejlődésének és gazdasági szervezettségének erősítése, a pénz- és
tőkemozgás biztonságossá tétele, tisztességes és
fer piaci viszonyok előmozdítása. A Kamara
programjában szerepel a gazdasági tevékenységeken belüli összes aktivitás figyelemmel
kísérése, azzal, hogy nagy súlyt fektetnek a kisés közepes vállalkozások munkájának a megkönnyítését
szolgáló tevékenységekre. A Kamara tevékenységének
fontos része a vállalkozók képzése, a különböző gazdasági
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
za sticanje znanja i veština za rad u raznim privrednim okruženjima.
Komora je član mreže Enterprise Europe Network, putem
koje je u mogućnosti da pomaže, savetuje, podržava,
sprovodi i organizuje aktivnosti na promociji interesa preduzeća u međunarodnim i prekograničnim okvirima.
környezetekben végzendő munkához szükséges tudás és
készségek megszerzésére irányuló tréningek szervezése.
A Kamara tagja az Enterprise Europe Network nevű
hálózatnak, amelyen keresztül segíti, tanácsot ad, támogatja és népszerűsíti a vállalatok érdekeit a
nemzetközi illetve a határon átnyúló kapcsolatokban.
GYMSKIK, 9021 Győr /Đer/, Szent István út 10 /A,
Magyarország/Mađarska
Tel.: + 36 96 520 228
E-mail: kamara@gymskik
web: gymskik.hu
GYMSKIK, 9021 Győr, Szent István út 10/A,
Magyarország
Tel.: + 36 96 520 228
E-mail: kamara@gymskik
web: gymskik.hu
Štand 22. stand
Grad Erd
Érd város
Erd – gde trenutno ima nekih 65 hiljada stanovnika je naj grad. Mi, koji u njemu živimo, stanujemo u najmlađem i najnovijem gradu sa županijskim pravom,
koji ima najveći broj stanovnika u najvećoj županiji Mađarske.
Erd je status grada sa županijskim pravom
stekao je 2006. godine. Skupština grada je
početkom 2007. godine usvojila Program
„Baćanji”, koji od tada predstavlja osnovu stabilnog privrednog razvoja Erda.
Erd je grad, koji sa najviše uspeha aplicira na
različitim konkursima: u protekle tri godine obezbedio
je 40 milijardi forinti iz izvora Evropske unije. Podrška iz unije između ostalog odlazi na rekonstrukciju
škole, proširenje kapaciteta obdaništa i zabavišta,
savremeniji sistem odvođenja površinskih voda,
proširenje kanalizacione mreže grada, sanaciju ilegalnih deponija i rekonstrukciju centra grada. Upravo je
u toku najveća investicija u istoriji Erda, a to je rekonstrukcija kanalizacione mreže.
U Erdu u usponu je i sportski život. Rukometašice su
Érd – ahol jelenleg mintegy 65 ezren élnek – a legek
városa. Magyarország legnagyobb megyéjének legnagyobb lélekszámú, legfiatalabb és legújabb megyei
jogú városának lakói vagyunk.
Érd 2006-ban kapott megyei jogú városi rangot. 2007 elején a város Közgyűlése elfogadta
a Batthyány Programot, amely azóta is Érd
stabil gazdasági fejlődésének alapja.
Érd az ország legeredményesebben pályázó
városa: az elmúlt három évben közel 40 milliárd forint uniós pályázati pénzt nyert el. Az
Érdre érkező uniós támogatási forrásokat egyebek
mellett iskola felújításra, óvodai és bölcsődei férőhelyek bővítésére, a felszíni vízelvezetés korszerűsítésére,
a város csatornahálózatának bővítésére, illegális hulladéklerakók felszámolására, a városközpont felújítására fordítottuk. Jelenleg Érd történelmének legnagyobb beruházása, a csatornahálózat korszerűsítése zajlik.
Érden a sportélet is fellendülőben van. Női kézilabdásaink 2010-ben jutottak fel az NB1-be, s idén – a ne57.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
2010. postale članice Prve lige, a ove godine - osvajanjem
4. mesta u prvenstvu - će učestvovati u međunarodnom
kupu. Fudbaleri su u I Županijskoj ligi uglavnom u gornjem delu tabele, rvači su postigli izvanredne
uspehe i na domaćim i na inostranim takmičenjima, a ono, što malo ko zna: sumo
rvači Erda su osvojili više titula evropskih i
svetskih šampiona. Jedan od centara za
podmladak u rvanju jeste Erd. Spartacus iz
Erda, koji ima blizu 200 takmičara - prvenstveno dečjeg i omladinskog uzrasta – osvojio je 5.(!)
mesto u takmičenju 120 klubova iz Mađarske po
bodovima, koji se računaju kao na olimpijskim takmičenjima.
gyedik helyen végezve – nemzetközi kupaversenyen indulhat. Labdarúgóink a megyei bajnokság első osztályában rendre előkelő helyen végeznek, birkózóink
országos és nemzetközi szinten is kiváló
sikereket könyvelhetnek el a különböző
versenyeken, s amit kevesen tudnak: az
érdi szumósok több Európa-, illetve világbajnoki címet is szereztek már. A birkózásutánpótlás nevelés egyik bástyája Érd. Az
Érdi Spartacus, amelynek kétszáz körüli
versenyzője van, főleg gyerekek és fiatalok, az 5.(!)
helyet érték el a 120 magyarországi egyesület közötti
olimpiai pontversenyben az országos ranglistán.
1. Anubisz 2005 Kft.
1. Anubisz 2005 Kft.
Proizvodi, rukotvorine Tibora Poka
Pók Tibor kézműves termékei
2030 Érd, Mecset utca 33.
2030 Érd, Mecset utca 33.
2. Gabi Kristály Kft.
2. Gabi Kristály Kft.
Gabi Čerhati
Cserháti Gabi
MT: +36 20 326 5654
E-mail: gabi.kristaly@freemail.hu
www.olomkristaly.com
MT: +36 20 326 5654
E-mail: gabi.kristaly@freemail.hu
www.olomkristaly.com
3. Érdi Szűcs Kerámia
2030 Érd, Fürdő utca 32.
T/F: +36 23 374 748
MT: +36 20 388 4457
E-mail: erdiszucskerami@gmail.com
www.erdiszucskeramia.ewk.hu
58.
3. Érdi Szűcs Kerámia
2030 Érd, Fürdő utca 32.
T/F: +36 23 374 748
MT: +36 20 388 4457
E-mail: erdiszucskerami@gmail.com
www.erdiszucskeramia.ewk.hu
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
4. Csengő Manufaktúra Kft.
4. Csengő Manufaktúra Kft.
Praproizvođač Ištvan Đire
Gyüre István őstermelő
2030 Érd, Emil utca 10.
MT: +36 30 280 9190
E-mail: gyurei@t-email.hu
2030 Érd, Emil utca 10.
MT: +36 30 280 9190
E-mail: gyurei@t-email.hu
5. Kalita Tészta Kft.
5. Kalita Tészta Kft.
Proizvodnja testenina
Házi jellegű száraztészták
2030 Érd, Kamilla utca 6.
T/F: +36 23 375 266
MT: +36 30 990 2793
E-mail: kalitateszta@kalitateszta.hu
2030 Érd, Kamilla utca 6.
T/F: +36 23 375 266
MT: +36 30 990 2793
E-mail: kalitateszta@kalitateszta.hu
6. Nagy István
6. Nagy István
majstor za medicinske instrumente
orvosi műszerész mester
2030 Érd, Drégely utca 11.
T: +36 23 376 814
E-mail: info@nagyistvanerd.hu
www.nagyistvanerd.hu
2030 Érd, Drégely utca 11.
T: +36 23 376 814
E-mail: info@nagyistvanerd.hu
www.nagyistvanerd.hu
7. Termál Hotel Liget Érd
2030 Érd, Római út 9.
Telefon:
Recepcija: +36 23 366 010
Prodaja: +36 20 620 2508
E-mail:
Recepcija: hotelerd@hotelerd.hu
Prodaja: sales@hotelerd.hu
7. Termál Hotel Liget Érd
2030 Érd, Római út 9.
Telefon:
Recepció: +36 23 366 010
Értékesítés: +36 20 620 2508
E-mail:
Recepció: hotelerd@hotelerd.hu
Értékesítés: sales@hotelerd.hu
59.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
8. Centrál Borház Étterem és Panzió
8. Centrál Borház Étterem és Panzió
Organizacija priredbi, restoran i smeštaj
Rendezvények lebonyolítása, szállás
2030 Érd, Diósdi út 3-5.
T: +36 23 362 370
E-mail: info@centralborhaz.hu
www.centralborhaz.hu
2030 Érd, Diósdi út 3-5.
T: +36 23 362 370
E-mail: info@centralborhaz.hu
www.centralborhaz.hu
9. Szabó Üveg és Karácsonyfadísz Kft.
9. Szabó Üveg és Karácsonyfadísz Kft.
Ukrasi od stakla i za jelke
Üveg karácsonyfadíszek
2461 Tárnok, Pacsirtamező utca 1.
T: +36 23 388 077
E-mail: szabo.uvegkft@szabouvegkft.t-online.hu
2461 Tárnok, Pacsirtamező utca 1.
T: +36 23 388 077
E-mail: szabo.uvegkft@szabouvegkft.t-online.hu
10. Mennyei Édesség Kft.
10. Mennyei Édesség Kft.
Slatkiši
Édességek
2030 Érd, Felső utca 144.
T: +36 70 701 9155
E-mail: birokati@birokati.hu
2030 Érd, Felső utca 144.
T: +36 70 701 9155
E-mail: birokati@birokati.hu
11. Pincetulajdonosok Egyesülete
11. Pincetulajdonosok Egyesülete
Udruženje vlasnika podruma - vina iz Erda
Érdi borok
2030 Érd, Külső Római út 23.
T: +36 30 374 6603
E-mail: hudakagi1@gmail.com
www.erdbor.hu
2030 Érd, Külső Római út 23.
T: +36 30 374 6603
E-mail: hudakagi1@gmail.com
www.erdbor.hu
12. Mészi-Plaszt Kft.
12. Mészi-Plaszt Kft.
Plastika
Műanyag
2049 Diósd, Ligetszépe út 62/A.
T: +36 20 539 0711
E-mail: mesziplaszt@enternet.hu
2049 Diósd, Ligetszépe út 62/A.
T: +36 20 539 0711
E-mail: mesziplaszt@enternet.hu
60.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
13. Száz-Épker Kft.
13. Száz-Épker Kft.
Građevinarstvo, grejna i rashladna tehnika
Építőipar, fűtő- és hűtő tehnika
2440 Százhalombatta, Erőmű út 46.
T: +36 23 355-917
E-mail: info@okosolart.com
www.okosolart.com
2440 Százhalombatta, Erőmű út 46.
T: +36 23 355-917
E-mail: info@okosolart.com
www.okosolart.com
14. Elektra Könyvkiadó Kft.
14. Elektra Könyvkiadó Kft.
Izdavanje knjiga
Könyvkiadó
1116 Budapest, Fehérvári út 120.
T: +36 1 205 3183
E-mail: bernath.elektra@gmail.com
15. Gyógyfű Gyógynövény Forgalmazó Kft.
1116 Budapest, Fehérvári út 120.
T: +36 1 205 3183
E-mail: bernath.elektra@gmail.com
15. Gyógyfű Gyógynövény Forgalmazó Kft.
Prodaja lekovitih bilja
Gyógynövények
2038 Sóskút, Liget utca 4.
T: +36 23 347 091
E-mail: info@gyogyfu.hu
2038 Sóskút, Liget utca 4.
T: +36 23 347 091
E-mail: info@gyogyfu.hu
16. Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 16. Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.
Regionalno upravljanje otpadom
Hulladékkezelés és feldolgozás
2030 Érd, Alsó utca 1.
T: +36 30 966 0040
E-mail: pato.simon@eth-r.hu
2030 Érd, Alsó utca 1.
T: +36 30 966 0040
E-mail: pato.simon@eth-r.hu
61.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
Štand 23. stand
Poliext CSÖVEK Kft. /d.o.o./
Poliext CSÖVEK Kft.
Naše preduzeće je osnovano 1991. godine u Matkopusti
kraj Kečkemeta. Bavimo se proizvodnjom plastičnih
cevi, brzih spojnica i raznih elemenata, a prodajemo i
elemente za građevinarstvo i zalivnu
tehniku.
Naš je prvenstveni cilj obezbediti dobar
kvalitet i kvalitetno posluživanje, u kojem
veliku ulogu imaju naši stručnjaci, projektanti i osposobljeni prodavci sa radnim iskustvom od 20-25 godina. Proteklih
godina višestruko je porasla naša izvozna i uvozna aktivnost. Nudimo širok spektar plastičnih cevi za građevinarstvo, za poljoprivredu, i kao zaštitne cevi odnosno cevi
za specijalne namene. Zahvaljujući elastičnoj proizvodnoj
tehnologiji možemo ispuniti i pojedinačne specijalne zahteve kupaca. Proizvodimo cevi za zalivne sisteme po principu kap po kap u bilo kakvom rasporedu, za bilo koje
zasade. U Mađarskoj jedini smo proizvođači brzih spojnica, a našim partnerima obezbeđujemo proizvode
vrhunskog kvaliteta i konkurentnih cena.
Naše usluge proširili smo poslovima projektovanja
poljoprivrednih i automatskih zalivnih sistema, a tu
uslugu naši registrovani kupci mogu besplatno koristiti
i putem interneta. 2001. godine uveli smo standarde
ISO 9001. Planiramo dalji razvoj, širenje palete naših
proizvoda, neprestano osposobljavanje naših saradnika, jer samo na taj način možemo još više udovoljiti
zahtevima naših kupaca.
Vállalatunk 1991-ben kezdte meg működését a
Kecskemét melletti Matkópusztán. Műanyag csövek,
csőszerelvények, gyorskötő idomok gyártásával
foglalkozunk, valamint épületgépészeti és
öntözéstechnikai elemeket forgalmazunk.
Elsődleges célunk a jó minőség és a színvonalas kiszolgálás, melyben 20—25 éves
munkatapasztalattal rendelkező szakembereinknek, tervezőinknek és szakképzett
eladóinknak van nagy szerepe. Exportimport tevékenységünk többszörösére nőtt az elmúlt években. Polietilén csövek széles választékát kínáljuk
épületgépészeti, mezőgazdasági célra, védőcsőnek és egyéb
speciális igényekre. Rugalmas gyártási technológiánknak
köszönhetően egyedi vevői igényeket is ki tudunk elégíteni.
A csepegtető cső gyártó gépsorunkkal bármilyen ültetvény
csepegtetéséhez szükséges kiosztásban elő tudunk állítani
csöveket. Magyarországon egyedüli gyorskötő idomgyártó cégként olyan terméket adunk partnereink kezébe,
ami kiváló minőségű, és versenyképes árú.
Szolgáltatásaink körét mezőgazdasági és automata öntözőrendszerek tervezésével bővítettük, melyet regisztrált vevőink ingyen vehetnek igénybe, akár az
Interneten keresztül is. A 2001-es évben bevezettük az
ISO 9001 szabványrendszert. Terveink a jövőre nézve
folyamatos fejlesztésekkel, a termékskála bővítésével,
munkatársaink
folyamatos
továbbképzésével
próbálunk minél jobban megfelelni vevőink igényeinek.
H-6000 Kecskemét-Matkó II.ker. 232.
tel: +36(76)415-770
fax:+36(76)502-709
e-mail: poliext@poliext.hu
www.poliext.hu
H-6000 Kecskemét-Matkó II.ker. 232.
tel: +36(76)415-770
fax:+36(76)502-709
e-mail: poliext@poliext.hu
www.poliext.hu
62.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
Skala Green d.o.o.
Skala Green d.o.o. /Kft.
Prvobitna i osnovna delatnost firme je uvoz i distribucija opreme za navodnjavanje. Veoma brzo zauzima
vodeće mesto na tržištu i postaje prepoznatljiva po
kvalitetu artikala koje uvozi.
Pored saradnje sa vodećim svetskim
kućama u oblasti navodnjavanja, otpočinje saradnju i sa vodećim svetskim
kompanijama u proizvodnji mineralnih
đubriva, folija za plastenike, plastičnih
saksija i kontejnera, supstrata....tako
da se ponuda Skala Green uokviruje i sada zadovoljava
potrebe poljoprivrednog i hortikulturnog tržišta.
Sa razvojem firme, razvijala se i distributivna mreža,
koja sada pokriva teritoriju cele zemlje. Prisna saradnja sa distributerima, kvalitet usluge, dobar odabir
proizvoda, opremljenost robom, neprestano širenje
prodajnog programa, kao i stručna podrška koju Skala
Green uvek nudi, omogućili su nam da trajemo i da se
održimo na poljoprivrednom i hortikulturnom tržištu.
Agrocentar
Sve za Vašu farmu, baštu i dvorište! Prelepa zelena
oaza na izlazu iz Subotice, prema Horgošu.Deo programa je namenjen profesionalnim proizvođačima
povrća, voća, cveća i dekorativnih biljaka a veliki deo
čini i program namenjen hobistima.
A cég eredeti és alaptevékenysége az öntözőberendezések behozatala és forgalmazása. Nagyon gyorsan
piacvezető helyet ér el, a céget jól ismerik az általa behozott termékek minőségéről.
Az öntözőberendezéseket gyártó legnagyobb cégekkel együttműködve
kapcsolatba lépett olyan világhírű
cégekkel is, amelyek műtrágyát, fóliát,
műanyag
virágcserepeket,
konténereket, tápokat... gyártanak, így a
Skala Green kínálata kerekké vált és felöleli a mezőgazdaság és a hortikultúra szükségleteit is. A cég fejlődésével fejlődött az értékesítő hálózat, amely most
már felöleli az ország egész területét. A viszonteladókkal
ápolt szoros kapcsolat, a szolgáltatás minősége, a jó termékválasztás, az áruellátottság, a kínálat folyamatos
bővítése és a Skala Green által folyamatosan nyújtott
szakmai támogatás tette lehetővé, hogy jelen legyünk és
fennmaradjunk ezen az igényes piacon.
Agrocentar/Agroközpont
Mindent a farmja, kertje, udvara számára! Gyönyörű
zöld oázis Szabadka kijáratánál Horgos irányában. A
kínálat egy része profi bolgárkertészeknek, gyümölcsvirág- és dísznövénytermelőknek szól, a nagyobb része
pedig a hobbikertészeknek.
24000 Subotica, Segedinski put 90
tel: +381 (24) 625-625
fax: +381 (24) 625-616
e-mail: office@skalagreen.com
www.skalagreen.com
24000 Szabadka, Szegedi út 90.
tel: +381 (24) 625-625
fax: +381 (24) 625-616
e-mail: office@skalagreen.com
www.skalagreen.com
11080 Zemun, Novosadski put b.b.
tel: +381 (11) 377-4698
fax: +381 (11) 377-4698
e-mail: officebg@skalagreen.com
11080 Zemun, Novosadski put b.b.
tel: +381 (11) 377-4698
fax: +381 (11) 377-4698
e-mail: office@skalagreen.com
63.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
Skala Garden d.o.o.
Skala Garden d.o.o./Kft.
Specijalizovan za projektovanje, konsalting, montažu
i distribuciju HUNTER zalivnih sistema od 2003. godine sa idejom da se na tržištu Srbije ponudi kvalitetna
oprema za navodnjavanje i zalivanje, od poznatih i
pouzdanih svetskih proizvođača.
Kao uvoznik i zastupnik tih brendova
želeli smo da naši timovi budu specijalizovani, ne samo za prodaju sistema za
navodnjavanje, već i za projektovanje,
savetovanje i implementaciju svih sistema za navodnjavanje, od sistema za zalivanje i
prskanje bašti do velikih sistema za navodnjavanje kao
što su navodnjavanje javnih površina, zalivanje parkova,
pa čak i uređenje i navodnjavanje sportskih terena.
Sam razvoj firme uslovio je i proširenje da druge delatnosti veoma bliske našoj osnovnoj, a to su projektovanje i izgradnja travnatih parking površina i sistem
za centralno usisavanje stambenih i poslovnih prostora.
Kao neke od osnovnih delatnosti firme Skala Garden
d.o.o su projektovanje Hunter zalivnih sistema, ugradnja sistema za navodnjavanje i zalivanje javnih
površina, sistemi za navodnjavanje parkova, projektovanje i ugradnja zalivnih sistema, parkovsko navodnjavanje, sistemi za navodnjavanje fudbalskih terena,
zalivanje golf terena i slično, uređenje, projektovanje
i izgradnja travnjaka i bašti, plastičnih raster za travu:
projektovanje i uređenje parking površina sa plastičnim rasterom, plastični raster, fontane: projektovanje i izgradnja fontana i ukrasnih jezera oprema za
fontane, pumpe za vodu, centralno usisavanje firme
DISAN:projektovanje i montaža sistema za centralno
usisavanje stambenog i poslovnog prostora
Ez a társaság a HUNTER öntözőrendszerek tervezésére,
szerelésére, értékesítésére és az ezzel kapcsolatos consultingra szakosodva jött létre 2003-ban, azzal a céllal, hogy
a szerb piacon világszerte ismert és megbízható cégek jó
minőségű öntözőrendszereit értékesítse.
Ezeknek a termékeknek az importőreként és képviselőjeként szerettük volna, hogy munkatársaink
specializálódjanak ne csak az öntözőrendszerek értékesítésére, hanem
tervezésre, tanácsadásra és mindenfajta öntözőrendszer telepítésére is a kerti öntöző- és locsolórendszerektől a közterek, parkok nagy öntözőrendszereiig,
beleértve még a sportpályák rendezését és öntözését is.
A cég fejlődése magával hozta az alaptevékenységünkhöz közeli tevékenységek meghonosítását, mint pl. a füvesített parkolóhelyek tervezése és
megépítése, lakó- és ipari épületek központi porszívó
rendszerei.
Néhány, a Skala Garden Kft. főbb tevékenységei közül:
Hunter öntözőrendszerek tervezése, közterületek,
parkok öntözésére és locsolására szolgáló rendszerek
telepítése, parki öntöző- és locsolórendszerek tervezése
és telepítése, labdarúgó pályák öntözőrendszerei, golfpályák és hasonló területek öntözése, pázsitos területek,
kertek rendezése, tervezése és megépítése. Műanyagrácsok pázsithoz, műanyagrácsos parkolóhelyek tervezése és rendezése, műanyagrácsok, szökőkutak,
szökőkutak, csobogók, dísztavak tervezése és
megépítése, szökőkút-felszerelés, vízszivattyúk, DISAN
központi porszívó rendszer, lakó- és irodaépületek
központi porszívórendszerének tervezése és telepítése
24413 Palić, Horgoški put 110
tel: +381 (24) 602-980
fax: +381 (24) 602-981
e-mail: office@skalagarden.com
www.skalagarden.com
24413 Palics Horgosi út 110.
tel: +381 (24) 602-980
fax: +381 (24) 602-981
e-mail: office@skalagreen.com
www.skalagarden.com
64.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
EV-PRO d.o.o.
Štand 24. stand
EV-PRO d.o.o. /Kft./
Društvo «EV-PRO» je osnovano 20.02.2002. godine.
Osnovna delatnost koju je društvo obavljalo je veletrgovina pogrebnom opremom. Iako su
uslovi poslovanja u proteklom periodu
bili izuzetno teški, društvo se razvijalo i
povećalo obim poslovanja. Zahvaljujući
velikom angažovanju i poslovnoj sposobnosti vlasnika društva povećavao se obim
poslovanja i proširivala se delatnost,
povećavali resursi poslovanja, tako da je sada društvo
opremljeno modernim voznim parkom i u stanju je da
u roku od 24 sata dostavi robu na sve destinacije u Republici Srbiji i u inostranstvu. Društvo raspolaže asortimanom od preko 120 vrsta drvenih sanduka i prateće
pogrebne opreme iz Srbije, Mađarske, Slovenije, Slovačke, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Poljske i Rumunije.
Az Ev-Pro Kft-t 2002. 02. 20-án alapították. A társaság
alaptevékenysége temetkezési kellékek nagykereskedelme. Annak ellenére, hogy az elmúlt
időszakban rendkívül súlyos gazdálkodási
körülmények uralkodtak, a Kft. fokozatosan fejlődött és bővítette ügyvitelét. A Kft.
tulajdonosának erőfeszítései és üzleti képességei lehetővé tették az ügyvitel és a tevékenység bővítését, javultak a cég
erőforrásai, így a társaság ma már korszerű gépparkkal
rendelkezik, készen arra, hogy 24 órán belül eljuttassa az
árut bárhová a Szerb Köztársaság területén illetve külföldre. A társaság kínálatában több mint 120 féle fa koporsó
és más kegyeleti termék található Szerbiából, Magyarországról, Szlovéniából, Szlovákiából, Horvátországból, Bosznia és Hercegovinából, Lengyelországból és
Romániából.
24000 Subotica, Pačirski put 59
Tel.Fax: +381 (0)24/55-46-46
E-mail:evpro.doo@gmail.com
web: www.evpro.rs
24000 Szabadka, Pacséri út 59.
Tel./Fax: +381 (0)24/55-46-46
E-mail: evpro.doo@gmail.com
web: www.evpro.rs
„SELMA” D.O.O.
Štand 25. stand
SELMA Kft.
ELEKTRONIKA U BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI ELEKTRONIKA
Preduzeće za održavanje, proizvodnju i projektovanje Jelzőberendezések fenntartása, gyártása és tervezése.
signalizacione opreme
Adresa: Beogradski put 58, 24000 Subotica
Tel: +381 (0)24/553-681
Faks: +381 (0)24/553-682
PIB: 100850484
Web: www.selma.rs
Cím: Belgrádi út 58., 24000 Szabadka
Tel.: +381 (0)24/553-681
Fax: +381 (0)24/553-682
PIB: 100850484
Web: www.selma.rs
65.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
„SELMA ELECTRONIC CORP” D.O.O.
Subotica
SELMA ELECTRONIC CORP Kft.
Szabadka
Preduzeće za razvoj i proizvodnju hardvera i softvera za upravljanje i nadzor u
saobraćaju
ČIKOŠ ŠTAMPA d.o.o. Subotica
Forgalomszabályozó és –felügyelő rendszerek és szoftverek fejlesztése és
gyártása.
Štand 26. stand
Štamparsko preduzeće za zapošljavanje, rehabilitaciju
i obuku osoba sa invaliditetom
Štampanje reklamnog materijala (flyer, triplet/leporelo, plakat), brošure, prospekti, časopisi, katalozi,
knjige, monografije, udžbenici, novine, školske sveske
i školski pribor, blokovske robe, vizit kartice,
pozivnice, beskonačni kompjuterski obrasci, etikete,
kalendari, jelovnici, stone mape, nalog za uplatu, isplatu, registratori, fax i adding rolne, itd.
Proizvodnja registratora, fiskalnih i fax rolni, digitalna
štampa za direkt marketing i varijabilne podatke, ambalaža od
hromokartona i kutija raznih dimenzija. Usluge dizajna, grafičke
pripreme, izrada CTP ploča, ukoričavanje dokumenata, diplomskih
i seminarskih radova…
Preduzeće Čikoš Štampa d.o.o. iz Subotice je osnovano 8. juna 1990. godine sa ciljem zapošljavanja, rehabilitacije i obuke osoba sa invaliditetom u grafičkoj
privrednoj grani.
Danas, posle 23 godine razvoja i modernizacije i sa
više od 50 zaposlenih preduzeće je najsavremenije
opremljena organizacija u regionu sa veoma širokom
spektrom izrade grafičkih proizvoda.
66.
CSÍKOS NYOMDA Kft. Szabadka
Testi fogyatékkal élő személyeket foglalkoztató kiadói,
nyomdaipari és kereskedelmi kft.
Reklámanyagok nyomtatása: (röplap, leporelló,
plakát), brosúra, prospektusok, folyóiratok, katalógusok, könyvek, monográfiák, tankönyvek, iskolai füzetek
és tanszerek, tömbáru, névjegykártyák, meghívók,
végtelen számítógépes űrlapok, etikettek, naptárak, étlapok, asztali mappák, pénzforgalmi nyomtatványok,
irattartók, fax- és pénztárgép-tekercsek, stb.
Irattartók gyártása, fax- és pénztárgéptekercsek előállítása,
változó adatok digitális nyomtatása,
nyomtatványok a direkt marketing céljaira, chromo karton göngyöleg, különböző méretű dobozok. Formatervezés,
dizájn, nyomdai előkészítés, CTP lemezek kidolgozása, különböző iratok,
diploma- és szemináriumi munkák...
bekötése.
A szabadkai Csíkos Nyomda Kft. 1990. június 8-án
alakult azzal a céllal, hogy a nyomdaiparban elhelyezkedési illetve munkaterápiás lehetőségeket teremtsen a testi fogyatékkal élők számára. Ma, 23 évi fejlődés
és korszerűsítés után, több mint 50 dolgozóval a vállalat
a térség legkorszerűbben felszerelt cége a legkülönbözőbb nyomdaipari termékek előállítására.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
Preduzeće poseduje ISO standard 9001 i 14001 i zaštitni znak “Fer Proizvod”, originalne programe za
profesionalnu izradu grafičkih proizvoda, kao i
kompletnu logistiku za izradu grafičkih proizvoda.
A vállalat rendelkezik az ISO 9001-es és 14001-es
tanúsítványokkal, valamint használhatja a „Fer Proizvod” /tisztességes termék/ védjegyet, eredeti programokkal a nyomdaipari termékek színvonalas előállítására
és az előállításukhoz szükséges teljes logisztikával.
Bokeljska u. 54, 24000 Subotica
Tel./fax: +381 (0)24 547 150, 546 883
E-mail: cikosigor@cikos.rs, www.cikos.rs
Bokelj u. 54., 24000 Szabadka
Tel./fax: +381 (0)24 547 150, 546 883
E-mail: cikosigor@cikos.rs, www.cikos.rs
Štand 27. stand
Grand Motors d.o.o.
Grand Motors d.o.o. / Kft./
Grand Motors Generalni uvoznik i distributer Fordovih vozila za Srbiju.
Poslovna jedinica kompanije Grand Motors u Subotici
s radom je počela u novembru 2003. Bavi se prodajom
i servisiranjem putničkih i lakih komercijalnih vozila
Ford, kao i prodajom originalnih rezervnih delova i dodatne opreme za
vozila ove marke. Poslovni kompleks
na atraktivnoj lokaciji prostire se na
površini od 3.000 m², od čega su pod
krovom, na oko 800 m², servis sa tri
dizalice, magacin s rezervnim delovima, prodajni salon i adminstrativne prostorije. U
servisnom delu, opremljenom najsavremenijim uređajima za dijagnostiku i opravke, istovremeno se mogu
opslužiti tri vozila. Ovaj kolektiv sa osmoro zaposlenih,
počev od 2004-te, svake godine ostvaruje za 50 odsto
veći obim prometa u odnosu na prethodnu.
A Grand Motors a Ford járművek szerbiai generálimportőre.
A Grand Motors szabadkai ügyviteli egysége 2003 novemberében kezdte meg működését. A Ford gyártmányú
személygépkocsik és könnyű haszonjárművek árusításával és szervízelésével, valamint a gyártó
járműveihez
szükséges
eredeti
alkatrészek és kiegészítő felszerelések
forgalmazásával foglalkozik. A telephely
kitűnő fekvésű, mintegy 3.000 négyzetméteren terül el, ebből 800 négyzetméter fedett, a javítóműhelyben
három emelő található, továbbá alkatrész-raktár,
árusítószalon és a hivatali helyiségek tartoznak ide. A
javítóműhely a legkorszerűbb diagnosztikai berendezésekkel, a javításokhoz szükséges felszereléssel rendelkezik, három jármű egyidejű kiszolgálására alkalmas.
Ez a nyolctagú kollektíva 2004 óta évről évre az előző évinél 50 százalékkal nagyobb forgalmat valósít meg.
24000 Subotica
Beogradski put 66
Tel.: +381 (0)24/ 642 100
Faks: +381 (0)24/ 642 111
24000 Szabadka
Belgrádi út 66.
Tel: +381 (0)24/ 642 100
Fax: +381 (0)24/ 642 111
67.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
Štand 28. stand
DES d.o.o.
DES Kft.
DES Subotica osnovan je 1961. godine kao preduzeće
za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Standardni proizvodni program DES-a čini oprema
za pečenje rakije, kolektori, vinogradarska oprema bakarne prskalice, sečke za voće i bakarni kalajisani
kotlići.
Već pet decenija DES je jedini proizvođač mikro i srednjih kolektora za elektromotore na prostoru bivše Jugoslavije. Kao dokaz kvaliteta naših kolektora služi
činjenica da su pored kupaca iz Srbije, naši tradicionalni partneri
renomirane kompanije iz Nemačke,
Belgije, Hrvatske, Slovenije...
Proizvodimo četiri vrste kazana:
-MINI - Hobi, zapremine 10 l i 30 l
sa i bez mešalice
-Prevrtači, zapremine od 60 l, 80 l i 100 l sa i bez mešalice
-Stabilni, zapremine od 120 l, 160 l, 200 l i 350 l, sve
zapremine imaju mešalicu
-Kazani po porudžbini
-Kolektori
-Kolektori sa plastičnim masama
-Kolektori sa priteznim konusima
-Kolektori sa i bez armiranih prstena
-Kolektori sa priključnim kukicama
Od 2007. Godine DES Subotica nalazi se u sastavu
LION GROUP-a. Nastavljena je tradicija kvaliteta,
zadržan i osavremenjen proizvodni program sa posebnim akcentom na edukaciji i osposobljavanju kadrova,
osoba sa invaliditetom ujedno je i član udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje
A szabadkai DES 1961-ben alakult testi fogyatékkal
élő személyek foglalkoztatására és munkaterápiás
kezelésére.
A DES hagyományos termékei: pálinkafőző felszerelés,
kollektorok, szőlészeti felszerelés, réz permetezőgépek,
gyümölcsszecskák, réz- és ónozott bográcsok.
A DES már 5 évtizede az egykori Jugoszlávia területén
az egyedüli gyár, amely mikro- és közepes méretű villanymotorokhoz gyártott kollektorokat. Az általunk
gyártott kollektorok jó minőségét mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy Szerbia mellett
hagyományos vásárlóink vannak
Németországból,
Belgiumból,
Horvátországból, Szlovéniából...
Négyféle pálinkafőző kazánt gyártunk:
-MINI - Hobi, 10 l és 30 l kazán, keverővel vagy anélkül
-Billenős 60 l, 80 l és 100 l kazán, keverővel és anélkül
-Stabil 120 l, 160 l, 200 l és 350 l kazán, mindegyik keverővel
-Pálinkafőző kazán megrendelésre
-Kollektorok
-Műanyagtestű kollektorok
-Kollektorok szorító kónusszal
-Kollektorok erősített gyűrűkkel és anélkül
-Csatlakozókampókkal készülő kollektorok
2007 óta a szabadkai DES a LION GROUP tagja.
Megmaradt a hagyományos minőség, megtartotta és
korszerűsítette a termelési programot, külön súlyt fektet a káderek, a fogyatékkal élők képzésére és
felkészítésére, egyszersmind tagja a Szerb Köztársaság
fogyatékkal élők foglalkoztatásával és munkaterápiájával
foglalkozó
vállalatait
tömörítő
68.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
osoba sa invaliditetom Republike Srbije (UIPS) i nosi- egyesületének (UIPS), így joga van használni a „FER
PROIZVOD” védjegyet.
lac je kolektivnog žiga FER PROIZVOD.
A kereskedelmi részleg elérhetőségei:
Mob: +381 (0)64 821 5028
Tel.: +381 (0)24 548 258
Fax: +381 (0)24 546 781
e-mail: des@des-kolektori.rs
web: http://www.des-kazani.rs/
Gornji Verušić 58,
24 000 Szabadka, Szerbia
Kontakti Komercijala:
Mob: +381 (0)64 821 5028
Tel: +381 (0)24 548 258
Fax: +381 (0)24 546 781
e-mail: des@des-kolektori.rs
web: http://www.des-kazani.rs/
Gornji Verušić 58,
24 000 Subotica, Srbija
Štand 29. stand
Kiškunhalaš
Kiskunhalas
Kiškunhalaš se nalazi između Dunava i Tise, 140 km
južno od Budimpešte i 40 km severno od Subotice.
Ponos grada su svetski poznate čipke iz Halaša. Mnogi
pevači, muzičari, sportisti su ovde započeli
svoju karijeru. U Muzeju „Janoš Torma”
pored zavičajnog dela i arheološkog bogatstva možete se diviti dvema monumentalnim slikama Janoše Torme o revoluciji i
borbi za slobodu 1848. Termalna i lekovita
banja Gradskog štranda sa tri pokrivena
bazena različite temperature lekovite vode i otvorenim
bazenom i dečjim bazenom cele godine očekuje svoje
goste. Šumama omeđeno Šošto (slano jezero) je omiljeno izletište na severnom delu grada. Jezero od 62 ha
i okolinu godišnje posete više hiljada izletnika željnih
odmora i razonode.
Želimo vam dobru razonodu i prijatan odmor!
Kiskunhalas a Duna-Tisza közén, Budapesttől 140 kmre délre, Szabadkától északra 40 km-re található. A
város büszkesége a világhírű Halasi csipke. Több neves
énekes, zenész, sportoló karrierje indult
innen. A Thorma János Múzeumban helytörténeti és régészeti emlékek mellett a névadó két, az 1848-as szabadságharcot idéző
monumentális festménye is megcsodálható.
A városi strand termál-, és gyógyfürdője
három különböző hőmérsékletű fedett
gyógyvizes medencével és a szabadban úszómedencével, kismedencével várja egész évben vendégeit. Kedvelt pihenőterület még a város északi határában
található, erdővel határolt Sóstó. A 62 hektáros tavat
és környéket évente több ezren keresik fel pihenési,
kirándulási céllal.
Jó időtöltést, kellemes kikapcsolódást kívánunk!
ABEX Kft.
ABEX Kft.
Naša firma je osnovana novembra 1995. Glavni profil Cégünk 1995 novemberében alakult. Fő profilja a
preduzeća je proizvodnja prozora i vrata od PVC i műanyag és alumínium nyílászárók gyártása.
69.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
aluminijuma. Početkom smo se bavili samo proizvodnjom i ugradnjom PVC prozora i vrata, a rastom
građevinarstva proširili smo svoj asortiman. Danas
smo u stanju na najrazličitijim lokacijama obaviti
proizvodnju i montažu aluminijumskih konstrukcija
najnovije generacije.
Naši proizvodi: okretno-nagibni prozori, ulazna i unutrašnja vrata, harmonika i klizna vrata, portali, unutrašnje pregrade, zimske bašte sa
staklenim krovom, zavese, celokupna paleta proizvoda zaštite od sunca, vatrootporni prozori i vrata.
Delatnost: izrada ponude na osnovu
konsignacije ili terenskog premera, projektovanje, konsalting u vezi prozora i
vrata, proizvodnja, plasman, transport, ugradnja,
građevinski radovi i u inostranstvu.
U Srbiji tražimo partnere za plasman naših proizvoda.
Kezdetben csak PVC ablakok és ajtók készítésével
és beépítésével foglalkoztunk, azonban az építőipar
fellendülésével választékunk kibővült. Ma a legújabb fejlesztésű alumínium szerkezeteket is tudjuk
gyártani és szerelni a legkülönbözőbb helyszíneken.
Termékeink: bukó-nyíló ablakok; bejárati és belső
ajtók; harmonika és tolóajtók; portálok és belső
térelválasztók; télikertek üvegtetővel; függönyfalak;
árnyékolástechnika teljes palettája;
tűzgátló nyílászárók.
Tevékenységeink: árajánlat készítés konszignáció vagy helyszíni felmérés alapján;
tervezés, tanácsadás nyílászárók témakörében; gyártás, forgalmazás, szállítás; beépítés, építőipari kivitelezés
külföldön is.
Nyílászáróink forgalmazására Szerbiában partnereket
keresünk.
Muzej čipki Javne fondacije Halaš čipke
Halasi Csipke Közalapítvány Csipkemúzeum
U ovom gradiću na jugu Mađarske – jedino u zemlji i
na svetu – šivenje halaške čipke ima tradiciju dužu od
100 godina.
Halaška čipka se 100% izrađuje ručno,
njeno šivenje je veoma zahtevno i dugotrajno.
Čipke izrađujemo na osnovu vekovnih
crteža, korišćenjem originalnih motiva
sa 60 vrsta prodevaka – čiju tajnu znaju
samo 10 osoba, koje šiju halašku čipku – ali rado udovoljavamo i pojedinačnim narudžbama.
Tri ribe, koje poprečno leže jedna na drugoj su od
1935. zaštitni znak halaške čipke.
Živa tradicija šivenja halaške čipke je od 2010. deo intelektualnog kulturnog nasleđa Mađarske!
A Magyarország déli részén elterülő kisvárosban egyedül az országban és a világon – több mint 100 éves
hagyománya van a halasi csipke varrásának.
A halasi csipke 100%-os kézimunkával
készülő varrott csipke, elkészítése roppant
aprólékos és időigényes.
A csipkéinket az évszázados rajzok alapján,
az eredeti motívumok felhasználásával,
60 féle öltésmintával –amelyek titkát csak a
10 halasi csipkevarró ismeri - varrjuk, de szívesen teljesítjük az egyéni megrendeléseket is.
A három, egymáson keresztbefektetett hal 1935 óta a
halasi csipke védjegye.
A halasi csipkevarrás élő hagyománya 2010 óta a magyar
szellemi kulturális örökség része!
70.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
H-6400 Kiskunhalas
Kossuth u. 37/A.
Tel :+36-30-9-358-499, 77-421-797
www.halasicsipke.hu
halasicsipke@t-online.hu
H-6400 Kiskunhalas
Kossuth u. 37/A
Tel :+36-30-9-358-499, 77-421-797
www.halasicsipke.hu
halasicsipke@t-online.hu
KAMINTHERM Kft. /d.o.o./
KAMINTHERM Kft.
KAMINTHERM Kft. /d.o.o./ je pre promene političkog
sistema u Mađarskoj bio je jedan od pogona Građevinskog preduzeća KUNEP u Kiškunhalašu. Kasnije pojedini pogoni iz različitih industrijskih grana nastavili su
svoj rad kao posebne obračunske jedinice, ali još uvek
pod okriljem državne firme. Kasniji KAMINTHERM
Kft. je bio jedini od tih pogona, čija je proizvodnja i
pored teških i nesigurnih,
veoma promenljivih uslova
privređivanja ostala i dalje
profitabilna. Sastavili smo
konkurentan asortiman, koji
smo uspeli i plasirati. U najvećoj količini smo proizvodili prirubnice za cevi, a
pored toga bavili smo se i proizvodnjom i remontom
saobraćajnih sredstava, kao i proizvodnjom mašinske
opreme za građevinarstvo. Kamine i pribore smo
izvozili u Nemačku, a na spisku izvoznih artikala
nalazila su se vrata i prozori, kao i drugi bravarski
proizvodi. Među prvima smo se počeli baviti izvozom
tih proizvoda.
Nakon rasformiranja KUNEP-a KAMINTHERM Kft.
je osnovan 17. januara 1992.
Glavni profil nam je proizvodnja dimovodnih cevi i
pribora za kamine.
Pored toga primamo narudžbe za bravarske radove.
Naši radnici su upoznali i znaju zahteve, očekivanja
zapadnog tržišta u pogledu kvaliteta.
A KAMINTHERM Kft. a rendszerváltás előtt a KUNÉP
Építőipari Vállalat egyik üzemeként működött Kiskunhalason. Később a különböző szakágakban dolgozó részlegek önelszámoló egységként folytatták tevékenységüket,
de még mindig állami vállalati szárnyak alatt. A későbbi
KAMINTHERM Kft. volt az egyedüli ezen részlegek
közül, amely nyereséges tudott maradni ebben a nehéz és
bizonytalan, állandóan változó helyzetben. Piacképes
termékösszetétellel álltunk
elő,
amit
értékesíteni
tudtunk. Egyik legnagyobb
mennyiségben gyártott termékünk a csővezetékekhez készülő karimák voltak, ezen
felül közlekedési eszközök gyártása, javítása, valamint
épületgépészeti elemek gyártása is tevékenységeink sorába
tartozott. Kandallókat, kiegészítő alkatrészeket szállítottunk Németországba, de emellett szerepeltek még terméklistánkon ajtók, ablakok és más lakatosipari gyártmányok
is. Elsők között vágtunk bele az exporttevékenységbe.
A KUNÉP megszűnte után 1992. január 17-én megalakult a KAMINTHERM Kft.
Fő profilunk kandallókhoz füstcsövek, valamint különféle kiegészítő alkatrészek gyártása.
Bármilyen más lakatosipari termék legyártását is vállaljuk.
Dolgozóink ismerik és tudják a nyugati piacok
minőségi követelményeit, elvárásait.
Termékeinket belföldön és külföldön egyaránt nagy
71.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
Naručioci su i na domaćem i na inostranom tržištu su
podjednako zadovoljni kvalitetom naših proizvoda.
Potražnja na domaćem tržištu neprestano rasti, naš
ukupan prihod je povećan u velikoj meri. Stupili smo
u poslovne kontakte sa najvećim proizvođačima kamina u Evropi. Naši proizvodi se nalaze skoro u svim
većim robnim kućama građevinarstva, kao i u specijalizovanim prodavnicama kamina širom Evrope.
megelégedéssel fogadják megrendelőink.
Azóta a belföldi kereslet folyamatosan növekszik, forgalmunk jelentősen megugrott. Számos üzleti kapcsolat jött létre Európa legnagyobb kandalló-forgalmazó
cégeivel. Termékeink már szinte minden jelentős
építőipari áruházban és kandallószaküzletben Európa
szerte megtalálhatók.
6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15.
Tel./Fax: +36 77/426-844
Tel.: +36 20/9285-864
www.kamintherm.hu
kamintherm@t-online.hu
6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15.
Tel./Fax: +36 77/426-844
Tel.: +36 20/9285-864
www.kamintherm.hu
kamintherm@t-online.hu
Merkbau Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Merkbau Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Građevinska i trgovačka firma Merkbau Kft. je osnovana 1990. godine i od tada je izrasla u grupaciju od 9
firmi. Glavna delatnost firme je: Građevinski radovi,
koje obavlja pored Mađarske u Nemačkoj, Austriji i
Rumuniji. Trgovina:
plasman građevinskog materijala
u Južnoj Mađarskoj,
- uvoz i veleprodaja građevinskog
ručnih alata i malih električnih
mašina.
Ostale delatnosti: proizvodnja i plasman prozora i
vrata, mašinske i elektro-monterske usluge.
Na ovom sajmu očekujemo javljanje partnera za distribuciju građevinskih ručnih alata i malih električnih
mašina u Srbiji.
Cégünk a Merkbau Kft 1990 óta működő építőipari
kivitelező és kereskedelmi vállalkozás, amely a mostani
időszakra 9 céget átölelő cégcsoporttá nőtte ki magát.
Fő tevékenységi körünk: Építőipari kivitelezés, amelyet Magyarország mellett Németországban,
Ausztriában
és
Romániában végzünk. Kereskedelem: építőanyagok forgalmazása
Dél-Magyarországon, építőipari kéziszerszámok és elektromos kisgépek
importja és nagykereskedelme.
Egyéb tevékenységeink: nyílászárók gyártása, forgalmazása, villanyszerelési és gépészeti szolgáltatások.
A vásáron az építőipari kéziszerszámok, burkoló-, festőés egyéb szerszámok mellett elektromos kisgépek szerbiai
forgalmazásához keresünk viszonteladó partnereket.
H-6400 Kiskunhalas Jókai u. 81-83
H-6400 Kiskunhalas, Jókai u. 81-83.
72.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
Modinvest Kft
Modinvest Kft.
Naše preduzeće je osnovala skupina privatnih lica
09. 04. 1990. pod imenom Modinvest ÉpítőipariBeruházó- és Kereskedelmi Kft.
Naše preduzeće je prisutno u dve glavne privredne
oblasti:
- proizvodnja i montaža vizuelnih elemenata
- građevinarstvo, kao glavi izvođač
radova
Firma je u zadnjih 20 godina
učestvovala u rebrendingu više stotine benzinskih stanica na teritoriji
Mađarske, Slovačke, Rumunije,
Slovenije,
Austrije,
Srbije,
Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Ti radovi
obuhvataju novogradnju, rekonstrukciju, proizvodnju
i montažu nastrešnica, instalaciju rezervoara za
goriva, proizvodnju i montaža vizuelnih elemenata i
rebrending benzinskih stanica.
Naša glavna lokacija se nalazi u Kiškunhalašu (Kéve
u. 39) na 59.000 m2 od toga 6.000 m2 izgrađenog prostora. Za izvođenje navedenih radova raspolažemo
odgovarajućim skladišnim prostorom repromaterijala,
halama za proizvodnju i skladištenje gotovih
proizvoda kao i sa tehničkom opremom i infrastrukturom za transport gotove opreme na tražene lokacije.
Građevinarska delatnost preduzeća se odvija u obavljanju radova dobijenih javnim i pozivnim tenderima.
Do sada smo kao glavni izvođači gradili obrazovne,
zdravstvene, trgovačke, industrijske i stambene objekte.
Társaságunk 1990. 04. 09-én jött létre magánszemélyek társulásával Modinvest Építőipari- Beruházó- és
Kereskedelmi Kft. néven.
Vállalkozásunk gazdasági tevékenysége két főbb
területre különül el:
- arculati elemek gyártása helyszíni szereléssel
- építőipari kivitelezés fővállalkozásban
A társaság az elmúlt 20 évben több
száz
töltőállomás
megvalósításában vett részt, Magyarország, Szlovákia, Románia,
Szlovénia, Ausztria, Horvátország,
Szerbia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina területén.
Tevékenysége kiterjed új töltőállomás építésre, töltőállomás rekonstrukcióra, védőtető gyártásra, szerelésre,
tartálytelepítésekre, a töltőállomások arculati elemeinek gyártási, sére. Társaságunk telephelye a
Kiskunhalas Kéve u. 39. sz. alatti ingatlanon található
mely 59.000 m2 területen 6.000 m2 beépített területtel
rendelkezik. A feladat megvalósítására rendelkezünk
az alapanyag fogadástól a feldolgozáson keresztül a
késztermék tárolása, helyszínre való szállításához
szükséges infrastrukturális és technikai felszereléssel.
Az építőipari fővállalkozás során társaságunk az általa
megvalósított létesítmények kivitelezési munkáit nyilvános
és meghívásos pályázatokon nyeri el. Megrendelőink
részére építettünk oktatási, egészségügyi, kereskedelmi,
ipari, és lakó épületeket, generál kivitelezésben.
HU-6400 Kiskunhalas, Kéve u.39.
00-36-77-521-150, 00-36-77-521-160,
00-36-30-6555-630
www.modinvest.hu
mi@modinvest.hu
HU-6400 Kiskunhalas, Kéve u.39.
00-36-77-521-150, 00-36-77-521-160,
00-36-30-6555-630
www.modinvest.hu
mi@modinvest.hu
73.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
Halasi Borászati Kft. – Szőke Pincészet
Halasi Borászati Kft. – Szőke Pincészet
Naša firma, (Vinarsko d.o.o. iz Halaša – Podrum
„Seke” iz Kiškunhalaša) se nalazi u srcu Kiškunhalaša.
1996. godine, kada je Kecskemet-vin propao, na njihovoj lokaciji smo ugrabili priliku, da stvorimo jednu
novu vinariju, koja je primerena Kiškunhalašu. U odnosu na tadašnje prilike
došlo je do korenitih promena u odnosu
prema vinima iz Halaša i raspoloženja
među vinogradarima i vinarima iz Halaša. Rođeno je Vinarsko d.o.o. iz Halaša
(Halasi Borászati Kft.), a zahvaljujući
tome danas su već podjednako poznata i
priznata vina iz Kiškunhalaša i na međunarodnom i na mađarskom tržištu.
Vinogradi u okolini se nalaze na rastresitom, humusom bogatom zemljištu, a velik broj
sunčanih sati obezbeđuje dobar rod i pogoduje formiranju pravog ukusa i aroma.
U proizvodnji vina smo pred sebe postavili stroga
pravila, koja se maksimalno poštuje u odgovornom i
temeljitom radu naših saradnika. Veoma jaka borba
za tržište, konkurencija je dovela do novih rešenja,
stvaranja sopstvenih vinograda, dirigovana fermentacija, kao i izgradnja najsavremenijeg pogona za
flaširanje. Uz strogo poštovanje jedinstvene reduktivne
tehnologije, koja je karakteristična za naš podrum, želimo očuvati specifičnost naših vina.
Cégünk, a Halasi Borászati Kft. – Szőke
Pincészet Kiskunhalas város szívében található. 1996-ban,
az akkori Kecskemét-vin leáldozóban lévő telephelyén ragadtuk meg a lehetőséget, hogy egy új, Kiskunhalashoz
méltó borászati üzemet hozzunk itt létre.
Ezek utána egy gyökeres arculatváltás
következett, mind a Halasi bor, mind pedig
a halasi szőlész – borász légkör akkori állásához képest. Megszületett a Halasi Borászati Kft., és vele a mára már nemzetközi, és
hazai szinten egyaránt elismert Kiskunhalason és környékén megtermelt szőlőből
készített borok.
A környéken lévő szőlőterületeket a
borvidék laza, humuszban gazdag homokos talaja és a magas napsütéses órák száma biztosítja
a jó termésről, kedvez az íz- és zamatanyagok kialakulásának.
A borok előállítása és kezelése során szigorú elvárásokat
teremtettünk magunknak, amelynek munkatársaink
lelkiismeretes, alapos szakmai munkával felelnek meg.
Az erős konkurenciaharc cégünket új, innovatív
megoldások bevezetésére inspirálta, mint a saját szőlőültetvény, az irányított erjesztés, vagy a legkorszerűbb
palackozó berendezés beüzemelése. Pincénkre jellemző
egyedi reduktív technológia szigorú betartása mellett
igyekszünk boraink egyéni jellegzetességét megtartani.
Štand 30. stand
Neprofitno turističko d.o.o. Segedina i regije
Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.
TOURINFORM SEGEDIN
TOURINFORM SZEGED
Neprofitno turističko d.o.o. Segedina i regije je 1999. go- A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. 1999dine sklopilo ugovor sa akcionarskim društvom ben névhasználati szerződést kötött a Magyar Turiz-
74.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
zatvorenog tipa za razvoj mađarskog turizma o korišćenju imena radi funkcionisanja Tourinform kancelarije. Naša kancelarija obavlja turističke poslove od opšteg
interesa. Time je obuhvaćeno: informativna i marketinška
aktivnost na različitim nivoima, zadaci koordinacije,
nepristrasno, ažurno, sveobuhvatno informisanje domaćih i stranih turista o turističkim firmama i mogućnostima na prostorima delovanja kancelarije, prikupljanje
podataka i ažuriranje podataka o turizmu, propagandna
i PR delatnost.
Neprekidno učestvujemo na domaćim i inostranim izložbama,
sajmovima, na kojima afirmišemo znamenitosti grada,
turističke preduzetnike. Održavamo dobre odnose sa
susednim zemljama. Sa Suboticom smo učestvovali na
brojnim konkursima Evropske unije i bili smo uspešni
prvenstveno na planu turističkog marketinga.
Pripremamo publikacije, organizujemo studijska
putovanja za novinare i turoperatore, a bavimo se istraživanjima i planiranjem.
mus Zrt.-vel Tourinform iroda működtetésére.
Irodánk turisztikai közhasznú feladatokat lát el a
térségben. Ebbe beletartoznak többek között a különböző szinteken ellátandó információs, marketing és koordináló feladatok ellátása, az iroda működési
területén lévő turisztikai vállalkozásokról, lehetőségekről a belföldi és külföldi turisták versenysemleges, naprakész, átfogó informálása, adatgyűjtés és
adatfrissítés a turizmus területén, reklám és PR
tevékenység.
Folyamatosan részt veszünk
belföldi és külföldi kiállításokon, ahol népszerűsítjük a
város nevezetességeit, szolgáltatóit. Jó kapcsolatokat ápolunk a szomszédos országokkal. Szabadkával több európai uniós pályázaton is
részt vettünk közösen és elsősorban a turisztikai marketing területén voltunk eredményesek.
Kiadványokat készítünk, tanulmányutakat szervezünk
újságíróknak és utazásszervezőknek, kutatási és tervezési feladatokat látunk el.
Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.
H-6720 Segedin
Dugonics tér 2.
Tel./fax: +36 62 488 690
e-mail:szeged@tourinform.hu
webcím: www.szeged.hu
Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.
H-6720 Szeged
Dugonics tér 2.
Tel./fax: +36 62 488 690
e-mail:szeged@tourinform.hu
webcím: www.szeged.hu
Kotor
Štand 30. stand
Smješten podno planine Lovćen na krajnjem rubu
Bokokotorskog zaliva, najljepšeg zaliva na Jadranu,
drevni Kotor privlači posjetioce koji od putovanja i
odmora imaju velika očekivanja. Pored kupanja u vodi
jednog od najljepša zaliva svijeta, kakvim je Bokoko-
Kotorról
A Lovćen hegy lábánál, a legszebb adriai öböl, a kotori
öböl legszélén elterülő ősi város, Kotor azokat a látogatókat vonzza, akik utazásuktól, nyaralásuktól nagyon
sokat várnak. Amellett, hogy megmártózhatnak a világ
egyik legszebb öblének a vizében - a kotori öblöt 200075.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
torski zaliv proglašen 2000. godine, za ljubitelje aktivnog odmora grad i njegovo zaleđe nude puno
mogućnosti. Kotor je grad svjetske kulturne i prirodne
baštine, samimi tim zaštićen od strane UNESCO-a.
Aktivan odmor kakav danas u svijetu preferira sve
veći broj turista, dobijate kada sa pješačenjem, biciklizmom, jedrenjem ili kajakarenjem
kombinujete obilazak grada uskim uličicama koje iza svakog ugla kriju novi
prizor
jedinstvene
mediteranske
arhitekture i ži-vota. Tu su i mnogobrojne palate, crkve i naravno katedrala Sv.
Tripuna, zaštitinika grada. Ne smije se
propustiti ni posjeta baroknom Perastu, gradiću sa
jednom od najdužih pomorskih tradicija na Jadranu.
Vožnja brodićem do ostrva Gospe od Škrpjela i nezaobilazni Rimski mozaici u Risnu sa jedinstvenim predstavom rimskog boga sna Hipnosa upotpunjuju
doživljaj.
Kotor je sačuvao od zaborava i originalne
manifestacije i nematerijalnu baštinu.
Osim toga, meni bokeljske kuhinje preporučuje čak i jela od kojih su neka
konzumirana još u antici u palatama
rimske aristokratije.
Trenutno, na teritoriji Kotora imamo 25
hotela sa oko 1300 kreveta, dok u privatnom smještaju imamo oko 3 900 kreveta.
Preko pola miliona izletnika koji posjete grad i sve
veći broj dolazaka velikih kruzera ( oko 350 godišnje)
u našu luku potvrđuje opravdanost naših uvjerenja
da Kotor zbog svoje izuzetne prirodne i kulturne ljepote ima posebno mjesto u tu-rizmu, a ujedno i
stvarno održivi odnosno ambijentalno prilagođeni
turizam. Osim rastućeg broja kruzera koji dolaze u
luku Kotor, godišnje ugostimo i oko 1500 jahti, od
76.
ben nyilvánították ennek – az aktív pihenés szerelmesei
számára a város és környéke rengeteg lehetőséget kínál.
Kotor a világ kulturális és természeti örökségének a
része, ezzel együtt az UNESCO védelmét élvezi.
A világban mind többen részesítik előnyben az aktív pihenést, amire Kotor igencsak alkalmas: gyaloglással,
kerékpározással, vitorlázással vagy kajakozással kombinált városnézés a szűk
utcácskákban, amelyeknek mindegyik
sarka a mediterrán építészet és életöröm
egyedi látványát rejti. Számos palota, templom és természetesen a város védszentjének, Szent Tripunnak a katedrálisa.
Kihagyhatatlan a barokk Perast megtekintése. Ez a
városka az egyik legrégebbi tengerészhagyományokkal
rendelkező város az Adrián. Elhajózni a Gospa od Škrpjela
szigetig, a megkerülhetetlen római mozaikok Risanban az
alvás római istenének, Hüpnosznak az egyedi ábrázolásával még teljesebbé teszik az élményt.
Kotor megőrizte a feledéstől az eredeti rendezvényeit és nem anyagi örökségét. Emellett a bokai konyha étlapján olyan ételek is
szerepelnek, amelyek közül néhányat még
a római arisztokraták palotáiban fogyasztottak az antik időkben.
Jelenleg Kotor területén 25 hotel működik
1.300 ággyal, míg a magánszállások 3.900
vendéget tudnak fogadni.
Évente mintegy félmillió látogatója van a városnak,
mind több nagy kirándulóhajó (évente mintegy 350)
köt ki, ami alátámasztja véleményünket, miszerint
Kotor kivételes természeti és kulturális értékeivel
különleges helyet foglal el a turizmusban, egyúttal
pedig azt is tükrözi, hogy valóban fenntartható a
körülményekhez alkalmazkodó turizmus. A nagy
kirándulóhajók mellett a kotori kikötő évente mintegy
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
kojih mnoge ljepotom i luksuzom predstavljaju zasebnu atrakciju. Kulturno-istorijsko naslijeđe
(uključujući i nematerijalnu baštinu) uz prirodnoarhitektonsku prepoznatljivost opštine su dugoročna
osnova Kotora za njegov turistički i privredni razvoj.
P.J. “Školjke Boke”
P.J. “Školjke Boke” je prvo i jedino uzgajalište jadranskih školjki i ostriga u Crnoj Gori (Kotor) izgrađeno
na principima održivog razvoja što ujedno daje
mogućnost prirodnog sistema
pročišćavanja-purifikacije tj.
čiste i zdrave organske hrane iz
vode u neposrednoj blizini nekoliko stalnih slatkovodnih izvora i 100 m od rijeke Ljute.
Osnivač i vlasnik je dipl. ing. Nevres Đerić koji još od
2002. g. radi na izučavanju i od 2007. g. na izradi projekta uzgoja ostriga. Kod Zavoda za intelektualnu
svojinu Crne Gore priznat je patent pod brojem
00302 kao “Naprave za sakupljanje, prihvat i uzgoj
školjki - ostriga”.
MONTE MARINE YACHTING
MONTE MARINE YACHTING je firma koja je započela sa proizvodnjom plovila 1998. godine. Međutim, već od 1952. osnivači firme,
porodica Franović je u nautičkom
biznisu ali njihova djelatnost se
odnosila na servis i rekonstrukciju trgovačkih i ratnih brodova. Specijalizovali smo se za proizvodnju putničkih plovila kapaciteta
do 100 osoba, plovila za dnevni charter i taxi. Ostali
dio proizvodnje se odnosi na plovila za sport i razonodu a trenutno proizvodimo četiri tipa takvih plovila.
1.500 jachtot fogad, amelyek közül sok szépségével és
luxus felszereltségével külön látványosságot képez.
A kulturális-történelmi örökség (beleértve a szellemieket is) a község jól felismerhető természeti,
építészeti arculatával hosszú távon biztosíthatja Kotor
turisztikai és gazdasági fejlődését.
Školjke Boke
A Školjke Boke nevű vállalkozás Montenegróban (Kotorban) az első és egyedüli tenyész-tőhelye az adriai kagylónak és osztrigának. A fenntartható
fej-lődés elve szerint épült, ami
lehetővé teszi a víz természetes
tisztítását és tiszta, egészséges, vízi organikus élelmiszer
előállítását néhány édesvízi forrás és a Ljuta folyó (100 m)
közelében.
Az alapító és tulajdonos Nevres Đerić okl. mérnök, aki
2002 óta tanulmányozza, 2007 óta pedig az osztrigatenyésztés gyakorlati megvalósításán is dolgozik.
Montenegró Szellemi Tulajdonának Hivatalában
00302 szám alatt jegyezték be A kagylók – osztrigák
begyűjtésére, befogadására és tenyésztésére szolgáló
eszközök elnevezésű találmányát.
MONTE MARINE YACHTING
A MONTE MARINE YACHTING cég
1998-ban kezdte meg az úszó járművek
gyártását. A cég alapítói, a Franović
család már 1952 óta van jelen a hajózási
üzletágban, de korábban tevékenységük a kereskedelmi és hadihajók szervizelésére és karbantartására szorítkozott. Utasszállító hajók (100 főig)
gyártására szakosodtunk, valamint a napi charter
járatok hajóit és vízi taxikat készítünk. A termelés
77.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
Svako naše plovilo je unikatno, izbor unutrašnjeg ili
spoljnjeg motora, materijala za interijer, navigacijske
opreme pa sve do boje broda zavisi isključivo od želja
i zahtjeva klijenta. Na Vama je da odlučite koji motor
želite, unutrašnji ili spoljni, električni ili hibridni
pogon.
többi része sportüdülési úszó járművekre vonatkozik.
Ezekből jelenleg 4 típus készül. Minden hajón egyedi,
a belső vagy külső motor kiválasztása, a külső anyagok, a navigációs felszerelés és a hajó színe az ügyféltől
függ. Öntől függ, hogy külső vagy belső, elektromos
vagy hibrid üzemű motort építünk-e be.
Kotor open tour
Kotor open tour
Prvi panoramski autobusi u Crnoj Gori , stigli su iz
Španije i predstavljaju jednu, potpuno novu turističku
ponudu ne samo u Crnoj Gori već i na ovom dijelu
Mediterana.
Autobusi saobraćaju po “hop on –
hop off” tokom turističke sezone i
prevoze turiste od Kotora do Risna
i nazad do Perasta i Bajove kule.
Opremljeni su audio vodičem, sa prevodom na 7
jezika, na kojem turisti mogu dobiti informacije o istoriji, kulturi I tradiciji
Boke i Crne Gore.
Az első panorámás autóbuszok Spanyolországból
érkeztek Montenegróba és egy teljesen új turisztikai
kínálatot jelentenek nem csak Montenegróban, hanem
a Mediterránnak ebben a részében is. Az autóbuszok
a „hop on – hop off” elvén közlekednek
az idegenforgalmi idényben és szállítják
a turistákat Kotortól Risanig és vissza
Perastig és a Bajova kulaig.
Audio guide /hangos/ idegenvezetéssel rendelkezünk,
amely 7 nyelvre fordítva szolgáltat a turistáknak információkat Kotor és Montenegró történetéről,
kultúrájáról és hagyományairól.
“Kotor open tour“ d.o.o.
Stari grad 484, Kotor
kotoropentour@gmail.com
www.kotoropentour.me
tel: +382 67 90 111 90
Kotor open tour d.o.o.
Stari grad 484, Kotor
kotoropentour@gmail.com
www.kotoropentour.me
tel: +382 67 90 111 90
Štand 32. stand
OPŠTE UDRUŽENJE PREDUZETNIKA
SUBOTICA
ÖNÁLLÓ VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE
SZABADKA
Opšte udruženje preduzetnika Subotica je strukovna
i poslovno stručna organizacija samostalnih preduzetnika koji obavljaju privrednu aktivnost na području Grada Subotice.
A szabadkai Önálló Vállalkozók Egyesülete a Szabadka város területén gazdasági tevékenységet folytató
iparosok, magánvállalkozók szakmai és ügyviteli-szakmai szervezete.
78.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
Raznovrsnost preduzetničkih delatnosti predstavlja A sokoldalú vállalkozói tevékenység hatalmas tapaszogroman iskustveni rezervoar koji je vredan prezenti- talati tőkét jelent, amelyet érdemes bemutatni a nyilranja javnosti ali i pojedincima koji se spremaju za vánosság, de olyan egyének számára is, akik
preduzetničku akciju.
vállalkozni szeretnének.
Jedan od prioriteta sajamske posete je upozA vásári részvétel egyik elsődleges célja isnavanje sa privrednim i poslovnim okružemerkedés a gazdasági és üzleti környezettel,
njem kao i ostvarivanje privredne saradnje.
valamint gazdasági együttműködés kialakítása.
Opšte udruženje preduzetnika Subotica
24000 Subotica, Petefi Šandora 8
Telefon: +381 24 557 385
E-mail: udpreduzetnikasu@eunet.rs
Önálló Vállalkozók Egyesülete
24000 Szabadka, Petőfi Sándor u. 8.
Telefon: +381 24 557 385
E-mail: udpreduzetnikasu@eunet.rs
1. SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA LUKIĆ ATELJE
ATELJE LUKIĆ
MŰHELY
ÖNÁLLÓ
KISIPARI
umetnička izrada vitraža i fuzionisanog stakla, unikat- vitrázsok, fuzionált üveg művészi kidolgozása, egyedi
nih lampi, ogledala i kandila
lámpák, tükrök és mécsesek
ALEKSANDAR LUKIĆ PREDUZETNIK
Subotica, Petra Horvackog 102
tel: 064/2522-364
ALEKSANDAR LUKIĆ VÁLLALKOZÓ
Szabadka, Petar Horvacki 102.
Tel.: 064/2522-364
2. UMETNIČKI STUDIO KATHERINE
2. KATHERINE MŰVÉSZSTÚDIÓ
Izrada umetničkih i upotrebnih predmeta od dísz- és használati tárgyak készítése polimer agyagból
polimerske gline
NEVENKA SABO VÁLLALKOZÓ
Szabadka, Vlasenica 18.
NEVENKA SABO PREDUZETNIK
www.katherine.rs
Subotica, Vlasenička 18
www.katherine.rs
3. ELEKTROBIT IPARI ELEKTRONIKAI
3. ELEKTROBIT PROIZVODNJA I PRO- KÉSZÜLÉKEK GYÁRTÁSA ÉS
TERJEKTOVANJE UREĐAJA ZA INDUSTRI- VEZÉSE
JSKU ELEKTRONIKU
Proizvodnja i projektovanje uređaja za industrijsku elektroniku i uslužna elektromontaža, proizvodnja industrijskih releja (bremenski, foto, strujni, kontrole mreže),
programabilnih uređaja, automata za reklame i digitalni
Ipari elektronikai készülékek gyártása és tervezése,
szolgáltatásos villanyszerelés, ipari relék (szilárdtest,
fotocellás, árammegszakító, hálózatellenőrző), programozható berendezések gyártása, hirdetésekhez automaták, digitális LED órák, ipari és szervizelési
79.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
led satovi, usluga izrade – sastavljanja štampanih ploča i
razvodnih ormara sa primenom u industrijskoj proizvodnji i servisiranju, mikrokontrolerska tehnika projektovanja i proizvodnja uređaja, uređaji koje korisnik može
prilagoditi svojim zahtevima (programabilni uređaji).
nyomtatott áramkörök és elosztó szekrények kidolgozása, összeszerelése, mikro ellenőrzéstechnikai berendezések tervezése és gyártása, olyan programozható
berendezések gyártása, amelyeket a megrendelő saját
szükségleteinek megfelelően tud beállítani.
STOJANOVIĆ MILODRAG PREDUZETNIK
Subotica, Cvetka Manojlovića 31
Tel: 064/1487691
STOJANOVIC MILODRAG VÁLLALKOZÓ
Szabadka, Cvetko Manojlović u. 31.
Tel.: 064/1487691
4. ALATNICA MIŠIĆ ZANATSKA RADNJA 4. MIŠIĆ SZERSZÁMLAKATOS MŰHELY
ZA MAŠINSKE USLUGE
A szerszámlakatos műhely gépalkatrészek gyártását,
Zanatska radnja za izradu, održavanje i popravku
mašinskih delova, varenje, remont pumpi, remont radnih i poljoprivrednih mašina, izrada delova osovina,
zupčanika, lančanika, čaura, kardana, alata za štancanje (struganjem, glodanjem, brušenjem, štosovanjem, kaljenjem), termička obrada gvožđa, izrada
predmeta od metala, plastike i bronze.
fenntartását és javítását végzi. Hegeszt, szivattyúkat
javít, a munka- és mezőgazdasági gépek javítása mellett tengelyek, fogaskerekek, lánckerekek, hüvelyek,
kardánok, sajtolószerszámok (esztergával, marással,
csiszolással, kiütéssel, edzéssel...), kidolgozását, fémek
hőmegmunkálását, fém-, műanyag- és bronztárgyak
gyártását is vállalja.
DRAGAN MIŠIĆ PREDUZETNIK
Subotica, Crnogorska 5
tel: 063/698-887
DRAGAN MIŠIĆ VÁLLALKOZÓ
Szabadka, Montenegró u. 5.
Tel.: 063/698-887
5. MISS EXCLUSIVE ZANATSKO TR- 5. MISS EXCLUSIVE KISIPAROS ÜZLET
GOVINSKA RADNJA
divatszabó, divat- es ruházati cikkek varrása, pasšivenje po meri, uslužno šivenje modnih i odevnih zományáru értékesítése.
predmeta, prodaja pozamanterije.
MILICA PEĆERIĆ vállalkozó
Szabadka, Fasizmus Aldozatainak tere 14.
MILICA PEĆERIĆ PREDUZETNIK
Tel.: 024/530-610
Subotica, Trg Žrtava fašizma 14
tel: 024/530-610
6. SAMOSTALNA KOVAČKA RADNJA
6.ÖNÁLLÓ KOVÁCSMŰHELY
Mezőgazdasági gépekhez kapcsolható eszközök
izrada priključaka za poljomašine za ekonomičniju gyártása a gazdaságosabb földműveléshez, szántáselobradu, izrada pakera za plug, izrada priključaka za munkáló packer-henger ekékhez, kapcsolható eszközök az egy menetben történő kiegészítő
80.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
dodatnu operaciju u istom prolazu sa oranjem, usluge talajmegmunkáláshoz, gépi megmunkálás és kovácsmašinske obrade i kovačke usluge.
szolgáltatások.
OTO BIHNER PREDUZETNIK
Čantavir, Somborska 14
tel: 064/1754-821
OTO BIHNER VÁLLALKOZÓ
Csantavér, Zombor u. 14.
Tel.: 064/1754-821
7. OBRADA METALA I POPRAVKA PUMPI 7. FÉMMEGMUNKÁLÁS,
obrada metala i izrada rezervnih delova struganjem i JAVÍTÁS
glodanjem, popravka pumpi
FERENC MOLNAR PREDUZETNIK
Hajdukovo, Nosa 596 B
tel: 064/1261634
SZIVATTYÚ-
Fémmegmunkálás és pótalkatrészek gyártása esztergálással és marással, szivattyúk javítása
MOLNÁR FERENC VÁLLALKOZÓ
Hajdújárás, Nosza 596/B
Tel.: 064/1261634
8. SZR METAL ING
8. METAL ING KM
alatničarska radnja za izradu alata, osovina i
zupčanika struganjem, glodanjem, bušenjem, termičkom obradom za potrebe prehrambene, hemijske,
drvne i auto industrije.
szerszámlakatos műhely szerszámok, tengelyek és fogaskerekek gyártására esztergálással, marással, fúrással és hőkezeléssel az élelmiszeripar, vegyipar, fa- és
autóipar szükségleteinek a kielégítésére
DRAGAN ŠARI PREDUZETNIK
Palić, Dubrovačka 23 C
tel: 064/1146-669
DRAGAN ŠARI VÁLLALKOZÓ
Palics, Dubrovnik 23 C.
Tel.: 064/1146-669
9. SZR STOLAR
9. ASZTALOS ÖNÁLLÓ KISIPARI MŰHELY
proizvodnja nameštaja od drveta i pločastog materi- bútorok gyártása fából és kompozit anyagokból:
jala: spavaćih soba, kuhinjskog, kancelarijskog i szoba-, konyha-, gyermekszoba és irodai bútorok
nameštaja za dečije sobe
ZORAN SERATLIĆ PREDUZETNIK
Subotica, Dečanska 28 a
tel: 063/7733-373
ZORAN SERATLIĆ VÁLLALKOZÓ
Szabadka, Dečan 28.
Tel.: 063/7733-373
81.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
10. SZR INTERIJER
10. ENTERIŐR ÖNÁLLÓ KISIPARI MŰHELY
presvlačenje i popravka svih vrsta nameštaja, stilskog mindenféle antik és modern bútorok kárpitozása és
i modernog, tapaciranje autosedišta, tapaciranje vrata, javítása, autóülések, ajtók kárpitozása, napellenzők,
šivenje tendi i platnenih roletni
árnyékolók és vászonrolók varrása
SILVESTER VEGEL PREDUZETNIK
Subotica, Petefi Šandora 9
063/8080-588
VÉGEL SZILVESTER vállalkozó
Szabadka, Petőfi Sándor 9.
Tel.: 063/8080-588
11. ZANATSKA RADNJA UŽAR-NANDOR
11. NÁNDOR KÖTÉLVERŐ MŰHELY
proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža
kötél, zsineg és háló gyártása
MARIETA SVETEČKA PREDUZETNIK
Čantavir, Đure Salaja 14
tel: 063/7509-011
MARIETA SVETEČKA VÁLLALKOZÓ
Csantavér, Đuro Salaj 14.
Te.l: 063/7509-011
12. SZR KUJUNDŽIĆ
12. KUJUNDŽIĆ KISIPARI MŰHELY
proizvodnja kaljevih peći i kamina, restauracija antičkih peći, projektovanje i ugradnja modernih peći,
proizvodnja svih vrsta šamotnih materijala i elemenata za fasade od pirogranita
cserépkályhák, kandallók gyártása, antik kályhák
restaurálása, modern kályhák tervezése és beépítése,
mindenféle samott anyag és pirogránit homlokzati
elem gyártása
ANTUN KUJUNDŽIĆ PREDUZETNIK
Subotica, Beogradska 6
Tel: 024/550-021
ANTUN KUJUNDŽIĆ VÁLLALKOZÓ
Szabadka, Belgrád u. 6.
Tel.: 024/550-021
13. SZR FEHER
13. FEHÉR ÖNÁLLÓ KISIPARI MŰHELY
izrada drvne galanterije, sita i rešeta
fából készült termékek, szita, rosta gyártása
ARPAD FEHER PREDUZETNIK
Subotica, Matije Gupca 12
Tel: 024/536-393
FEHÉR ÁRPÁD VÁLLALKOZÓ
Szabadka, Matija Gubec 12.
Tel.: 024/536-393
82.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
14. SAMOSTALNA KRZNARSKA RADNJA AČ 14. ÁCS ÖNÁLLÓ SZŰCSMŰHELY
proizvodnja raznih odevnih predmeta od krzna, kože különböző ruházati cikkek gyártása prémből, bőrből
i velura: bundi, kapa, šalova i dr. usluge popravki i és velúrból: bundák, sapkák, sálak, stb., javítás és átaprepravki
lakítás
NANDOR AČ PREDUZETNIK
Subotica, Trg Jakaba i Komora 2
tel: 024/525-047
ÁCS NÁNDOR VÁLLALKOZÓ
Szabadka, Jakab és Komor tere 2.
Tel.: 024/525-047
15. SZR SALON VENČANICA DUETT
15. DUETT MENYASSZONYI RUHASZALON
iznajmljivanje venčanica i haljina, šivenje odevnih Menyasszonyi és más ruhák bérlése, alkalmi ruházat
predmeta za posebne prilike
varrása.
MAGDALENA KOLARIK PREDUZETNIK
Subotica, Turzo Lajoša 55/1
tel: 064/3064-562
KOLARIK MAGDALÉNA VÁLLALKOZÓ
Szabadka, Thurzó Lajos 55/1.
Tel.: 064/3064-562
16. PEKARA SZR SIMKE
16. SIMKE PÉKSÉG
proizvodnja hleba, svežeg peciva, kolača i drugih Kenyér, friss péksütemények és kalácsok, egyéb
pekarskih proizvoda
pékáru
SIMO KUZMANOSKI PREDUZETNIK
Novi Žednik, Filipa Kljajića 36
tel: 064/1833-282
SZIMO KUZMANOSZKI VÁLLALKOZÓ
Újzsednik, Filip Kljajić 36.
Tel.: 064/1833-282
17. CVEĆARA VIOLA SAMOSTALNA 17. VIOLA VIRÁGKERESKEDÉS ÉS KISTRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA
IPARI MŰHELY
izrada cvetnih aranžmana za svadbe, venčanja, Esküvői, lakodalmas és temetési virágkompozíciók,
sahrane, izrada venaca i poklon buketa.
koszorúk, ajándékcsokrok készítése.
LJUBICA PLETL PREDUZETNIK
Subotica, Senćanski put 140
Tel: 024/522-360
LJUBICA PLETL VÁLLALKOZÓ
Szabadka, Zentai út 140.
Tel.: 024/522-360
83.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
18. SUR RESTORAN DOMAĆE KUHINJE I 18. A HÁZI KONYHA ÉTTERME ÉS ÉJJELI
PRENOĆIŠTE GAT
SZÁLLÁSHELY - GÁT
pripremanje i usluživanje hrane, usluga prenoćišta.
ételek készítése és felszolgálása, szálláshely.
ZORAN KALMAR PREDUZETNIK
Subotica, Gundulićeva 42
tel: 065/5556-336
ZORAN KALMAR VÁLLALKOZÓ
Szabadka, Gundulić u. 42.
Tel.: 065/5556-336
19. SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA 19. BIODINAMIKA ÖNÁLLÓ KISIPARI
BIODINAMIKA
MŰHELY
ručna izrada biljnih sapuna hladnim postupkom
kézileg, hideg eljárással készített növényi szappanok
IVONA LUKAČEVIĆ PREDUZETNIK
Subotica, Majšanski put 6
tel: 065/2551-245
IVONA LUKAČEVIĆ VÁLLALKOZÓ
Szabadka, Majsai út 6.
Tel.: 065/2551-245
20. SAMOSTALNA ZANATSKA I TRGOVIN- 20. NOGE ÖNÁLLÓ KISIPARI MŰHELY ÉS
SKA RADNJA NOGE
KERESKEDÉS
proizvodnja svežeg mesa, prerađevina i trajnih Tőkehús, húskészítmények, tartós húsáru előállítása
proizvoda na tradicionalan način bez aditiva i konzer- hagyományos módon, adalékok, tartósítószerek nélkül,
továbbá saját termékek forgalmazása.
vansi sa prodajom sopstvenih proizvoda.
ERNESTINA ENGI PREDUZETNIK
Šupljak, Kostolanji Arpada 64
tel: 069/754-010
ENGI ERNESZTINA VÁLLALKOZÓ
Ludas, Kosztolányi Árpád u. 64.
21. SZR STR EUROPA
21. EURÓPA ÖNÁLLÓ KISIPARI MŰHELY
ÉS KERESKEDÉS
proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
MUSA FETAHI PREDUZETNIKA
Subotica, Braće Radić 93
tel: 065/5558-634
84.
kenyér, péksütemény, sütemények
MUSA FETAHI VÁLLALKOZÓ
Szabadka, Radics fivérek u. 93.
Tel.: 065/5558-634
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
22. ZANATSKA RADNJA ZA IZRADU 22. OSTYA, FAGYLALTTÖLCSÉR- ÉS
RÉTESTÉSZTA-KÉSZÍTŐ KISIPARI MŰHELY
OBLATNI KORNETA I KORA ZA PITU
izrada korneta za sladoled, oblatni i kore za pitu i Fagylalttölcsér, ostya és rétestészta
gibanicu
MIHAJLOVSKI PLUS
MILDA MIHAILOVSKI PREDUZETNIK
Palić, Dubrovačka 43a
tel: 024/754-100
MIHAILOVSZKI PLUSZ
MILDA MIHAILOVSZKI VÁLLALKOZÓ
Palics, Dubrovnik 43a
Tel.: 024/754-100
Štand 33. stand
Grad Subotica
Szabadka Város
Subotica je najseverniji grad Srbije, drugi po veličini Szabadka Szerbia legészakibb részén fekszik, Vajdaság
na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Nalazi Autonóm Tartomány területén a második legnagyobb
se na 10 kilometara od srpsko - mađarske
város. Szerbia és Magyarország államgranice, u srcu Panonske nizije, ima dugu
határától 10 km-re található a Pannon-síki bogatu tradiciju i kulturnu baštinu. Zahság szívében, gazdag hagyományokkal és
valjujući povoljnom geografskom položaju
kulturális hagyatékkal rendelkezik. Földraji vrednim žiteljima, Subotica je adminiszi fekvésének és szorgos lakosainak köszöntrativni, industrijski, tržni, prometni, tuhetően Szabadka az észak-bácskai régió
ristički i kulturni centar severno-bačke
közigazgatási, ipari, kereskedelmi, közregije.
lekedési, turisztikai és kulturális központja.
Skupština grada Subotice,
Trg slobode 1, Srbija;
Modest Dulić, gradonačelnik,
telefon: +381 (0)24 666 677
e-mail: mayor@subotica.rs
web: www.subotica.rs
TURISTIČKA
SUBOTICE
ORGANIZACIJA
Szabadka Város Képviselő-testülete,
Szabadság tér 1, Szerbia;
Modest Dulić, polgármester,
Tel.: + 381 (0)24 666 677
e- mail: mayor@subotica.rs
web: www.subotica.rs
GRADA SZABADKA VÁROS IDEGENFORGALMI
SZERVEZETE
Turistička organizacija je osnovana radi unapređenja Az idegenforgalmi szervezet azért jött létre, hogy fejturizma na celoj teritoriji grada Subotice i promocije lessze a turizmust Szabadka város egész területén, népszerűsítse azt mind belföldön, mind pedig külföldön.
istog na domaćem i inostranom tržištu.
85.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
Misija organizacije je da pozicionira Suboticu, Palić i
okolinu kao centar bogate kulture: arhitekture secesije
i brojnih festivala, očuvane prirode, kvalitetne usluge,
izuzetne gastronomije i kao vinski region.
Turistička organizacija grada Subotice pomaže domaćoj i inostranoj turističkoj privredi da osmisli i
razvije ture putovanja za Suboticu, Palić i njihovu
okolinu, asistira domaćim i inostranim medijima kada
pišu o destinaciji i Izlaže na domaćim i inostranim sajmovima turizma sa objedinjenom turističkom
ponudom.
Turistička
organizacija
priprema i distribuira višejezične štampane propagandne materijale, uređuje
četiri web stranice, razvija
višejezične aplikacije za Android i iOS uređaje. Turistička organizacija inicirala
je i realizovala je više domaćih i međunarodnih projekata.
U okviru Turističke organizacije radi Turistički informativni centar i Kongresni biro Subotice.
Turistička organizacija grada Subotice je osnovana
2010. godine i zapošljava 6 osoba.
Missziója: bemutatni Szabadkát, Palicsot és
környékét, kulturális gazdagságát, szecessziós
építészetét, számos fesztiválját, a megőrzött természetet, a színvonalas szolgáltatásokat, a vidék konyhaművészetét és borászatát.
Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete segítséget
nyújt a hazai és külföldi utazásszervezőknek a szabadkai, palicsi és környékbeli utak megtervezésében,
megfelelő tartalmak kialakításában,adatokkal segíti a
hazai és a külföldi sajtót a vidékről való tájékoztatásban,
egységes turisztikai kínálattal
vesz részt a hazai és külföldi
idegenforgalmi vásárokon.
Az idegenforgalmi szervezet
többnyelvű tájékoztató anyagokat készít elő és terjeszt,
négy weboldalt szerkeszt,
többnyelvű Android és iOS alkalmazásokat fejleszt. Az idegenforgalmi szervezet több hazai és külföldi projektet
kezdeményezett és valósított meg. Az idegenforgalmi
szervezet keretében működik az Idegenforgalmi Tájékoztató Központ és a Szabadkai Kongresszusi Iroda.
Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete 2010-ben
alakult és jelenleg 6 főt foglalkoztat.
Turistička organizacija grada Subotice
Trg slobode 1, 24000 Subotica, Srbija
Тel: +381 (0) 24 670 350
Е-mail: office@visitsubotica.rs
Skype: tic.subotica
Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete
24000 Szabadka, Szabadság tér 1., Szerbia
Тel.: +381 (0) 24 670 350
Е-mail: office@visitsubotica.rs
Skype: tic.subotica
www.visitsubotica.rs
www.visitpalic.rs
www.meetinsubotica.rs
www.greeters.visitsubotica.rs
www.visitsubotica.rs
www.visitpalic.rs
www.meetinsubotica.rs
www.greeters.visitsubotica.rs
86.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
Štand 34. stand
Republika Srbija Autonomna Pokrajina
Vojvodina
Szerb Köztársaság - Vajdaság Autonóm
Tartomány
Pokrajinski sekretarijat za privredu,
zapošljavanje i ravnopravnost polova
Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és
Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó
Titkárság
Bulevar Mihajla Pupina 16,
21000 Novi Sad
Tel.:+381 21 456 881
+381 21 487 44 89
Fax: +381 21 557 084
www.spriv.vojvodina.gov.rs
Nacionalna služba za zapošljavanje
Bulevar Mihajla Pupina 16,
21000 Novi Sad
Tel.:+381 21 456 881
+381 21 487 44 89
Fax: +381 21 557 084
www.spriv.vojvodina.gov.rs
Štand 35. stand
Nacionalna služba za zapošljavanje je
moderan javni servis koji pruža usluge nezaposlenim licima i poslodavcima u Srbiji. Službu za
zapošljavanje čine Direkcija, dve
Pokrajinske službe, 34 filijale, 21
služba i više od 120 ispostava u svim
okruzima u Republici Srbiji.
Adresa: Svetozara Markovića 37, Kragujevac
Telefon: +381 34 50 56 29,
Faks: +381 34 50 56 06
Filijala Subotica:
Trg Slobode 3/3, Telefon: 024/ 644-600
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat egy
korszerű közszolgálat, amely Szerbiában
nyújt szolgáltatásokat a munkanélkülieknek és a munkáltatóknak egyaránt.
A Szolgálat felépítése: Igazgatóság, két tartományi szolgálat valamint 34 fiókintézet,
21 szolgálat és 120 kirendeltség a Szerb
Köztársaság minden körzetében.
Cím: Svetozara Markovića 37, Kragujevac
Telefon: +381 34 50 56 29,
Faks: +381 34 50 56 06
Szabadkai Fiókintézet:
Szabadság tér 3/3., Telefon: 024/ 644-600
87.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
Štand 36. stand
Hungarian Investment and Trade Agency (HITA)
Mađarska agencija za investicije i trgovinu (HITA)
The Hungarian Investment and Trade Agency (HITA) was established by the Government to promote the international business activities of Hungarian small and
medium-sized enterprises and to encourage foreign businesses to invest in Hungary.
The Agency is a central organisation subordinated directly to the Prime Minister.
The activities of the Agency are controlled by the Prime Minister, as prescribed by
law, via the State Secretary for Foreign Affairs and External Economic Relations
at the Prime Minister’s Office.
A Magyar Külgazdasági Hivatalt (HITA) a kormány hozta létre, hogy támogassa
a magyar kis-és középvállalkozások nemzetközi gazdasági tevékenységét, és
ösztönözze a külföldi vállalatok magyarországi befektetéseit.
A Hivatal a kormány háttérintézménye, amelynek a miniszterelnöknek van alárendelve, aki a törvénnyel összhangban a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági
államtitkárán keresztül felügyeli a Hivatal munkáját.
H-1055 Budapest, Honvéd u. 20.
Phone: + 36/1/872 6520
E-mail: info@hita.hu
Web: www.hita.hu
Dél-Európai Kereskedelemfejlesztési és Innovációs Klaszter
Hungarian Cluster for South European Trade Development and Innovation
Klaster za inovaciju i razvoj trgovine u Južnoj Evropi
Dél-Európai Kereskedelemfejlesztési és Innovációs Klaszter
H-6758 Röszke, Felszabadulás u. 193.
Tel/Fax: +36 62 430 861
E-mail: deef@deef.hu
Web: www.deki.hu
88.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
Polifoam Trocellen Group
Hemijski povezana PE pena (polifoam), izvrsni toplotni i zvučni izolacioni
proizvodi, proizvedeni po japanskoj tehnologiji. Proizvodi se koriste u građevinarstvu, ventilacionoj i rashladnoj tehnici. IZRADA KVALITETNE SPORTSKE
OPREME.
Polifoam PE hab, kitűnő hő- és hangszigetelő termékek, japán technológia szerint.
Felhasználása: építőipar, szellőztetés- és hűtéstechnika. KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ
SPORTFELSZERELÉS GYÁRTÁSA.
H-1097 Budapest, Tablás u. 32.
Telefon: +36 1 347 98 00
Telefax: +36 1 280 67 08
E-mail: polifoaminfo@trocellen.com
Web: www.trocellen.com
Alutent Bt.
Proizvodnja i prodaja visokokvalitetnih šatora jednostavne montaže.
Jó minőségű alumíniumsátrak gyártása és forgalmazása.
H- 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky u. 232.
Tel: +36 70 618 7169
Fax: +36 84 352 555
E-mail: sales@alutent.hu
Web: www.alutent.hu
SapiRoll Kft.
Naša kompanija je prisutna na domaćem i međunarodnom tržištu u oblasti sigurnosne tehnike već više od dvadesetpet godina. Danas proizvodimo 42 različitih
vrsta roletni i rešetaka, odnosno sistema za zaštitu od sunca.
Cégünk 25 éve van jelen a hazai és a nemzetközi biztonságtechnikai piacon.
Tevékenységünk eredményeként ma már 42 fajta rolót és rácsot illetve árnyékoló
rendszert gyártunk.
H-1194 Budapest, Sas-köz 21-23.
Telefon: +36 1 357 42 77, Telefax: +36 1 357 42 83
E-mail: info@sapirollgate.com
Web: www.sapi.hu
89.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
TRUST HUNGARY Fafeldolgozó és Kereskedő Rt.
Proizvodnja i prodaja kvalitetnih bačvi od hrasta sa obala Drave.
Dráva-parti tölgyből készült kiváló minőségű hordók gyártása és forgalmazása.
H-7900 Szigetvár, Dencsházai út 12.
Tel: +36-73/510-200
Fax:+36-73/510-202
E-mail: info@trusthungary.hu
Web: www.trusthungary.hu , www.barrelmakers.com
Hirschler Glas kft.
Proizvodnja retrovizora za vozila.
Jármű-visszapillantó tükrök gyártása.
H-9400 Sopron, Ágfalvi út 14.
Tel.: +36 (99) 511 110
E-mail: titkarsag@hirschlertukor.hu
Web: www.hirschlertukor.hu
Globomax Zrt.
Sistemi za glasanje, električni aparati u službi samouprava, skupština
Szavazógépek, elektromos készülékek önkormányzatok, közgyűlések számára.
H -1155 Budapest Dembinszky utca 1
Tel : +36 1 271 0451
Email : info@globomax.hu
Web : www.globomax.hu
Biropharma Kft.,
Biropharma is specialized in the production of herbal extracts, medicinal products
and dietary supplements. Besides the own product development and manufacture,
the plant provides contract manufacturing services to other pharmaceutical companies. The entire manufacturing process is supervised and monitored by highly
90.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
experienced professionals to ensure the consistent quality product in the managed
time schedule. Main products: Avemar – dietary supplement for special medical
purposes for cancer patients, Immunovet – functional feed ingredient for farm animals and pets.
A Biropharma növényi kivonatok, gyógykészítmények és étrend-kiegészítők
gyártására szakosodott. A saját termékek fejlesztése és gyártása mellett szerződéses
termelői szolgáltatásokat nyújt más gyógyszeripari cégek számára. A teljes gyártási
folyamatot nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek felügyelik és ellenőrzik,
hogy következetesen biztosítsák a termék minőségét. Fő termékei: Avemar étrend-kiegészítő speciális gyógyászati célokra a rákos betegek számára, Immunovet - funkcionális takarmány-összetevő haszonállatok és háziállatok szamara.
H-6413 Kunfehértó, Pf. 12.
Tel: +36-77-407-658
Fax: +36-77-407-659
E-mail: office.biropharma@biropharma.hu
Web: www.biropharma.hu
Vajda-Papír Kft.
Proizvodnja papirne galanterije za domaćinstvo
Háztartási papíráru gyártása.
H-1239 Budapest, Ócsai u. 8.
Tel.: +36-1-283-9390
Fax: + 36-1-289-0294
E-mail: info@vajdapapir.hu
Web: www.vajdapapir.hu
Németh Plast Műanyagipari Kft.
Proizvodnja ručnih alata za građevinarstvo.
Építőipari kézszerszámok gyártása.
H-8600 Siófok, Kézműves u. 7.
Tel: +36 84 506-695
Fax:+36 84 506-696
E-mail: info@nplast.hu
Web: www.nplast.hu
91.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
Natural Systems Kft.
Informatičko savetovanje, razvoj softvera, savetovanje i monitoring vezano za
javne nabavke, tendere, projekt menadžment.
Informatikai tanácsadás, szoftver-fejlesztés, közbeszerzéssel, pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás és monitoring, projekt menedzsment.
H-1141 Budapest, Tarsoly u. 9
Tel: +36 1 221 3836
Fax:+36 1 221 3836
E-mail: info@naturalsys.hu
Web: www.naturalsys,hu
PRESS-PIC Csomagolástechnikai és Környezetgazdálkodási Kutató
Intézet Nonprofit Kft.
Naučno-istraživačka delatnost u razvoju tehnologije ambalažiranja.
Csomagolástechnikai tudományos kutatások.
H-1222 Budapest, Gyár u. 15
Tel: +36209723538
Fax:+3612213836
E-mail: hl@halmoslaszlo.hu
Biopackpro Csomagolástechnikai Projekt Kft.
Proizvodnja i razvoj biopolimera.
Biopolimer fejlesztése és gyártása.
H-1222 Budapest, Gyćr u.15
Tel: +36209723538
Fax:+3612213836
E-mail: hl@halmoslaszlo.hu
Web: www.biopackpro.hu
92.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
Csillagösvény
H-6767 Ópusztaszer ,Szoborkert utca 1.
Tel.: +36 30 981 9914
Web: www.csillagosveny.com
Facebook: www.facebook.com/csillagosveny
GPS: 46°29’4.97” 20°5’6.71”
E-mail: info@csillagosveny.com
SOTOX KFT.
Hegesztéstechnikai és fémipari gépek gyártása, kis- és nagykereskedelme, szervizelése
Proizvodnja, prodaja, veleprodaja i servis mašina za metalnu industriju i za zavarivanje.
H-3508 Miskolc, Futó u. 74.
Tel.: 46/505-958
Fax: 46/505-959
E-mail: info@sotox.hu
Web: www.sotox.hu, www.syriuswelding.com
Lőrinci Műanyagipari Szövetkezet
Palettánkon fürdőszoba – berendezéseink gazdag kínálatával találkozhat,
piperetermékeinket pedig a Delphin termékcsalád oszlopos tagjai alkotják. Széles
színskálában készült termékeink közül bizonyos típusoknál akár színben összeillő
darabokkal egészítheti ki mosdóhelyiségét. Nálunk megtalál mindent, ami a
fürdőszobája felszerelésének alapjait adja, emellett az alkatrészek utánpótlása is
biztosított vásárlóink számára! Extrudálással különféle tömlőket gyártunk. Ezeket
többféle méretben, különböző műszaki adatokkal készítjük, biztonsággal alkalmazhatóak a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, a gép-, és vegyiparban.
U našoj paleti nalazi se bogata ponuda opreme za kupatilo, a drugu oblast čine
članovi porodice proizvoda „Delphin“. Proizvodimo ih u širokoj paleti boja, pa
kod određenih vrsta kupatilo možete opremiti opremom skladnih boja. Kod nas
ćete naći sve što vam je potrebno za opremanje kupatila, a obezbeđeni su i rezervni
93.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
delovi za njih. Ekstrudiranjem proizvodimo različite cevi, u više dimenzija i sa različitim tehničkim karakteristikama. Te cevi se pouzdano mogu koristiti u
poljoprivredi, prehrambenoj industriji, u mašinskoj i hemijskoj industriji.
H-1183 Budapest, Akadály utca 15.
Tel: +36 1 290 1407
Fax:+36 1 291 6443
E-mail: info@lorincimuanyag.hu
Web: www.lorincimuanyag.hu
Szeplast Műanyagalapanyag Gyártó Kft.
Krute i fleksibilne PVC granule i smese. PVC prozori i vrata.
Kemény és puha PVC granulátumok és keverékek. PVC ablakok és ajtók.
H-6728 Szeged, Külterület 4.
Tel.: +36/62-555-800
Fax: +36/62-555-801
E-mail: office@szeplast.hu
http: www.szeplast.hu
Zastupnik za Srbiju/Szerbiai képviselet:
Brottopvc D.O.O.
24000 Subotica/Szabadka, Jovan Mikić 56
Tel:+ 381/24-621-028
E-mail:brottopvc@tippnet.rs
Építő-Kitt Klaszter
Építőipari Kutatási, Innovációs és Technológia - Transzfer Klaszter
Klaster za istraživanje, inovaciju i transfer tehnologije u građevinarstvu.
H-6724 Szeged, Kálvária sgt. 87/B
Web: www.kivitelezes.net
Tel: +36-30 824-99-51 (Volford László)
94.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
KRAUSE Kft.
Proizvodnja i prodaja aluminijumskih skela i merdevina
Alumínium állványok, létrák gyártása és forgalmazása
H-2030 Érd, Tolmács u. 5-7.
Tel: +36 23 521 236
Fax:+36 23 521 132
E-mail: info@krause-systems.hu
Web: www.krause-systems.hu
Zastupnik za region/Területi képviselet:
Adam doo.
SRB-24000 Subotica/Szabadka, Petrinjska 7
Tel: +381 24 571 235
Fax: +381 24 542 349
E-mail: office@adams.rs
Web: www.adams.rs
Mađarsko-srpska trgovinska i industrijska Komora
Magyar –Szerb Kereskedelmi és Iparkamara Egyesület
Naš cilj je razvoj bilateralnih privrednih i trgovinskih odnosa između Mađarske i
Srbije, zatim zastupanje privrednih interesa naših članova.
Célunk a Magyarország és Szerbia közötti kétoldalú gazdasági és kereskedelmi
kapcsolatok erősítése, tagjaink gazdasági érdekképviselete.
H-6722 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: 70/45-222-33
E-mail: info@mszkik.hu
Web: www.mszkik.hu
Trailer Europe Kft.
Auto prikolice. Proizvodnja i montaža.
Autó utánfutók. Gyártás és összeszerelés.
H-6065 Lakitelek, Táncsics M. u. 33
Tel.: +36 30 370 5949
E-mail: trailereurope@gmx.hu
Web: www.trailereurope.hu
95.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
Magyar Építő és Közlekedésfejlesztő Kft.
Realizacija građevinskih projekata, implementacija visoko- i niskogradnje i izgradnje puteva.
Építőipari projektek megvalósítása, magas- és mélyépítés, útépítési munkálatok.
H-6758 Röszke, Felszabadulás u. 193
Tel.: +36 20 9460 499
E-mail: maep@maep.hu
Web: www.maep.hu
MUMGÉP Kft.
A MUMGÉP függesztett grédercsalád, FG100, FG200, FG300 A Magyar Út- és
Mezőgépgyár, valamint a gödöllői Korszerű Technológiákért Alapítvány közös fejlesztése.
FG100, FG200 i FG300 MUMGEP grederi. Zajednički razvoj Mađarske fabrike
za proizvodnju putne i poljoprivredne mehanizacije i Fonda za savremene
tehnologije iz Gedelea.
H-Szeged, Hosszú u. 39.
Tel: +36 20 545 9999
E-mail: mumgep@mumgep.com
Web: www.mumproduct.com, www.mumgep.com
Hód Iparos Klaszter
A Hódmezővásárhelyen székhellyel rendelkező gépipari KKVk együttműködése
már az 1990-es évek közepe óta létezik. Klaszterré hivatalosan a 2007. évben
alakultak. Az évek során a tagság folyamatosan bővült, így ma már szélesebb szakmai és földrajzi körben fogja össze a régió ipari vállalkozásait.
Főbb iparágak: gépipar –gépek, alkatrészek gyártása, automatizálás, lemezmegmunkálás, hídmérleg gyártás, fogaskerék gyártás, kültéri oszlopok gyártása, faipar
96.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
– raklap gyártás, gumiipar – tömítések gyártása.
Saradnja MSP mašinske industrije sa sedištem u Hodmezevašarhelju postoji od
sredine 1990. godina. Njihov klaster je zvanično osnovan 2007. Članstvo se godinama postepeno širi, i danas u mnogo širem stručnom i geografskom prostoru
okuplja preduzeća i preduzetnike regije.
Važnije grane: mašinska industrija – proizvodnja mašina, delova, automatizacija,
obrada limova, izrada mostnih vaga, proizvodnja zupčanika, spoljnih stubova.
drvna industrija – proizvodnja paleta; industrija gume – proizvodnja zaptivača.
H-6723 Szeged, József Attila sgt. 115.
Tel: +36-62-202155
Fax: +36-62-202156
E-mail: info@iparosklaszter.hu
Web: www.iparosklaszter.hu
Stema Kft.
Proizvodnja i promet prikolica.
Utánfutók gyártása és forgalmazása.
H-6000 Kecskemét-Kadafalva, Heliport repülőtér 11751/1
tel: +36 76 500 070, fax: +36 76 500 399
e-mail: info@stematrailer.hu, web: www.stematrailer.hu
97.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
1. HRVATSKA GOSPODARSKA
KOMORA
ŽUPANIJSKA KOMORA
VIROVITICA
33000 Virovitica, Trg kralja Tomislava 6
Telefon: 00385 33/725-150
Fax: 00385 33/722-150
E-mail: hgkvi@hgk.hr
Predsjednik: IVAN SLAMIĆ
Tajnik: MILAN VANĐURA
2. «APIS» CABUNA
33412 Cabuna, S. Radića 45
Telefon: 00385 33/780-028
Vlasnik: JASNA VRBOS
Štand 37. stand
1. HORVÁT GAZDASÁGI
KAMARA
VERŐCE MEGYEI KAMARA
33000 Virovitica, Trg kralja Tomislava 6
Telefon: 00385 33/725-150
Fax: 00385 33/722-150
E-mail: hgkvi@hgk.hr
Elnök: IVAN SLAMIĆ
Titkár: MILAN VANĐURA
2. APIS CABUNA
33412 Cabuna, S. Radića 45
Telefon: 00385 33/780-028
Tulajdonos: JASNA VRBOS
3. «ASEL»
3. ASEL
- proizvodnja i instalacija uređaja i opreme
za vođenje procesa sušenja voća, povrća,
duhana i ljekovitih bilja;
- regulacija mikroklime u plasteničkoj
proizvodnji i farmama;
- oprema za daljinsko mjerenje, očitavanje
i regulaciju sušenja i mikroklime
- gyümölcs-, zöldségféle-, dohány- és gyógy
növényszárító/aszalóberendezések, szerelvények és vezérlőművek gyártása és beépítése;
- mikroklíma szabályzása fóliás termesztésnél és farmokon;
- felszerelés távmérésre, leolvasásra valamint
szárítás- és mikroklíma-szabályzáshoz
33520 Slatina, Bakić 33
Telefon: 00385 33/546 – 343
Fax: 00385 33/546 – 343
E-mail: asel@asel.hr
Direktor: ANTUN SRBIĆ
98.
33520 Slatina, Bakić 33
Telefon: 00385 33/546 – 343
Fax: 00385 33/546 – 343
E-mail: asel@asel.hr
Igazgató: ANTUN SRBIĆ
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
4. «DAM» d.o.o.
4. DAM d.o.o. / Kft.
ljekovito bilje: kamilica
gyógynövények: kamilla
33404 Špišić Bukovica, Lozan,
I.Marinkovića 42
Telefon: 00385 33/716-428
Fax: 00385 33/800-847
E-mail: marijan.marekovic@vt.t-com.hr
Direktor: MARIJAN MAREKOVIĆ
33404 Špišić Bukovica, Lozan,
I.Marinkovića 42
Telefon: 00385 33/716-428
Fax: 00385 33/800-847
E-mail: marijan.marekovic@vt.t-com.hr
Igazgató: MARIJAN MAREKOVIĆ
5. «DIBA» d.o.o.
5. DIBA d.o.o. / Kft.
vino, merkantilna proizvodnja, sjemenska
pšenica, soja, kukuruz, ječam
borok, kereskedelmi áruk, magbúza, szója-,
kukorica-, árpa-vetőmag
33410 Suhopolje, V. Nazora 5
Telefon: 00385 33/801-200
Fax: 00385 33/771-240
E-mail: diba@vt.t-com.hr
Direktor: LJERKA BLAŽEVIĆ
33410 Suhopolje, V. Nazora 5
Telefon: 00385 33/801-200
Fax: 00385 33/771-240
E-mail: diba@vt.t-com.hr
Igazgató: LJERKA BLAŽEVIĆ
6. «MEDENA»
6. MEDENA
med i pčelinji proizvodi
Méz és méhészeti termékek
33000 Virovitica, Bečka 8
Telefon: 00385 33/726-416
Fax: 00385 33/800-650
Vlasnik: SLAVKO ŠVRAKA
33000 Virovitica, Bečka 8
Telefon: 00385 33/726-416
Fax: 00385 33/800-650
Tulajdonos: SLAVKO ŠVRAKA
7. «POISON CITY« d.o.o.
7. POISON CITY d.o.o. / Kft.
čajevi i ljekovito bilje
teák és gyógynövények
33405 Pitomača, Otrovanec 94
Telefon: 00385 33/714-414
Fax: 00385 33/714-414
E-mail: poisoncity@poisoncity.hr
Direktor: MLADEN DIJAKOVIĆ
33405 Pitomača, Otrovanec 94
Telefon: 00385 33/714-414
Fax: 00385 33/714-414
E-mail: poisoncity@poisoncity.hr
Igazgató: MLADEN DIJAKOVIĆ
99.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
8. «SLAVONKA» d.o.o.
8. SLAVONKA d.o.o. / Kft.
konzervirano povrće zimnica „Slavonka“
Slavonka télire való konzervcsalád
33523 Čađavica, Kolodvorska bb
Telefon: 00385 33/544 - 111
Fax: 00385 33/544 - 214
E-mail: slavonka@vt.t-com.hr
Direktor: JOSIP RASTIJA
33523 Čađavica, Kolodvorska bb
Telefon:00385 33/544 - 111
Fax: 00385 33/544 - 214
E-mail: slavonka@vt.t-com.hr
Igazgató: JOSIP RASTIJA
9. «VIRO TVORNICA ŠEĆERA»
d.d.
9. VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
/Rt.
33000 Virovitica, Matije Gupca 254
Telefon: 00385 33/840-100
Fax: 00385 33/840-103
E-mail: info@secerana.hr
Direktor: ŽELJKO ZADRO
33000 Virovitica, Matije Gupca 254
Telefon: 00385 33/840-100
Fax: 00385 33/840-103
E-mail: info@secerana.hr
Igazgató: ŽELJKO ZADRO
10. «UNIMONT» d.o.o.
10. UNIMONT d.o.o. / Kft.
oprema za stočarske farme (svinje, goveda),
izgradnja po modelu “ključ u ruke” čelične
konstrukcije i ostalo,
felszerelés jószágfarmok számára (sertés- és
szarvasmarha) építés kulcsrakészre, - fémszerkezetek és egyebek
33520 Slatina, Nikole Šubića Zrinskog 28
Telefon: 00385 33/553-022
Fax: 00385 33/553006
E-mail: unimont@vt.t-com.hr
Direktor: DRAGUTIN SOKAČIĆ
33520 Slatina, Nikole Šubića Zrinskog 28
Telefon: 00385 33/553-022
Fax: 00385 33/553006
E-mail: unimont@vt.t-com.hr
Igazgató: DRAGUTIN SOKAČIĆ
100.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
11. HRVATSKA
KOMORA
OBRTNIČKA
11. HORVÁT VÁLLALKOZÓI
KAMARA
OBRTNIČKA KOMORA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
VERŐCE-DRÁVAMENTE MEGYEI
VÁLLALKOZÓI KAMARA
33000 Virovitica, Pavla Radića 3
Telefon: 00385 33/721-258
Fax: 00385 33/725-493
E-mail: ok.virovitica@hok.hr
Predsjednik: VLADIMIR IVOŠ
Tajnik: BOŽIDAR JEREMIĆ
33000 Virovitica, Pavla Radića 3
Telefon: 00385 33/721-258
Fax: 00385 33/725-493
E-mail: ok.virovitica@hok.hr
Elnök: VLADIMIR IVOŠ
Titkár: BOŽIDAR JEREMIĆ
12. «DIJAKOVIĆ» PITOMAČA
12. DIJAKOVIĆ, PITOMAČA
jastučići i igračke od tekstila
33405 Pitomača, Ljudevita gaja 22
Telefon: 00385 33/782-265: 098/958-0219
Vlasnik: MARIJANA DIJAKOVIĆ
13. «MELISA» SUHOPOLJE
tinkture i masti
33410 Suhopolje, Orešac 39
Telefon: 00385 33/711-883: 099/254-7257
Vlasnik: TOMISLAV MAREK
14. «PARKETAR » PITOMAČA
33405 Pitomača, Trg kralja Tomislava 10
Telefon: 00385 33/800-330: 098/334-337
Vlasnik: ŽELJKO JAKUPEC
15. «PREPELEC BOTKOVIĆ»
PITOMAČA
párnák és textiljátékok
33405 Pitomača, Ljudevita gaja 22
Telefon: 00385 33/782-265: 098/958-0219
Tulajdonos: MARIJANA DIJAKOVIĆ
13. MELISA, SUHOPOLJE
tinktúrák és kenőcsök
33410 Suhopolje, Orešac 39
Telefon: 00385 33/711-883: 099/254-7257
Tulajdonos: TOMISLAV MAREK
14. PARKETAR, PITOMAČA
33405 Pitomača, Trg kralja Tomislava 10
Telefon: 00385 33/800-330: 098/334-337
Tulajdonos: ŽELJKO JAKUPEC
15. PREPELEC BOTKOVIĆ,
PITOMAČA
uzgoj ovaca, voće i začinsko bilje
juhtenyésztés, gyümölcs- és fűszernövénytermesztés
33405 Pitomača, Dragutina Domjanića 40
Telefon: 00385 33/783-527: 098/562-278
Vlasnik: ROBERT BOTKOVIĆ
33405 Pitomača, Dragutina Domjanića 40
Telefon: 00385 33/783-527: 098/562-278
Tulajdonos: ROBERT BOTKOVIĆ
101.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
POŽEGAI-SZLAVÓNIAI MEGYE
HRVATSKA, 34000 Požega,
Županijska 7
Župan: Marijan Aladrović
Tel: 00385 34/290-290
Fax: 00385 34/290-290
E-mail: ured.zupana@psz.hr
www.psz.hr
HORVÁTORSZÁG, 34000 Požega,
Županijska 7,
Ispán: Marijan Aladrović
Tel.: 00385 34/290-290
Fax: 00385 34/290-290
E-mail: ured.zupana@kzz.hr
www.psz.hr
HRVATSKA GOSPODARSKA
KOMORA
HORVÁT GAZDASÁGI
KAMARA
ŽUPANIJSKA KOMORA POŽEGA
POŽEGA MEGYEI KAMARA
HRVATSKA, 34000 Požega,
Vukovarska 6
Predsjednik: Luka Balenović
Tajnica: Marija Rehnicer
Tel: 00385 34/273-260
Fax: 00385 34/273-360
E-mail: hgkpz@hgk.hr
www.hgk.hr
HORVÁTORSZÁG, 34000 Požega,
Vukovarska 6
Elnök: Luka Balenović
Titkár: Marija Rehnicer
Tel.: 00385 34/273-260
Fax: 00385 34/273-360
E-mail: hgkpz@hgk.hr
www.hgk.hr
16. «VOĆARSTVO BOIĆ»
16. VOĆARSTVO BOIĆ
/GYÜMÖLCSÉSZET
Sok od jabuke, čips od jabuke
34322 Brestovac (Požega), Skenderovci 13
Mobitel: 098/91 91 098
E-mail: mboicpz@gmail.com
Kontakt osoba: MISLAV BOIĆ
102.
almaszörp, almachips
34322 Brestovac (Požega), Skenderovci 13
Mobitel: 098/91 91 098
E-mail: mboicpz@gmail.com
Kapcsolattartó: MISLAV BOIĆ
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
ŽUPANIJA
HRVATSKA, 32000 Vukovar, Županijska 9
Župan: Božo Galić
Tel: 00385 32/454 201
E-mail: bozo.galic@vusz.hr
www.vusz.hr
VUKOVÁRI-SZERÉMI MEGYE
HORVÁTORSZÁG, 32000 Vukovar, Županijska 9,
Ispán: Božo Galić
Tel.: 00385 32/454 201
E-mail: bozo.galic@vusz.hr
www.vusz.hr
HRVATSKA GOSPODARSKA
KOMORA
HORVÁT GAZDASÁGI KAMARA
ŽUPANIJSKA KOMORA VUKOVAR
HRVATSKA, 32000 Vukovar, Zmajeva 1
Predsjednica: Vinka Ivanković
Tajnik: Ivan Marijanović
Tel: 00385 32/441-155
Fax: 00385 32/441-463
E-mail: hgkvu@hgk.hr
www.hgk.hr
HORVÁTORSZÁG, 32000 Vukovar,
Zmajeva 1
Elnök: Vinka Ivanković
Titkár: Ivan Marijanović
Tel.: 00385 32/441-155
Fax: 00385 32/441-463
E-mail: hgkvu@hgk.hr
www.hgk.hr
17. «MALZ» d.o.o.
17. MALZ d.o.o./Kft.
32274 Štitar, Županijska 7
Mobitel: 092/1380 800
Fax: 00385 32/830 200
E-mail: malzkakolako@gmail.com
Direktor: Josip Modrić
Kontakt osoba: ZLATKO NIKOLIĆ
32274 Štitar, Županijska 7,
Mobitel: 092/1380 800
Fax: 00385 32/830 200
E-mail: malzkakolako@gmail.com
Igazgató: Josip Modrić
Kapcsolattartó: ZLATKO NIKOLIĆ
VUKOVÁRI MEGYEI KAMARA
103.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
Tehnoserv d.o.o.
Štand 38. stand
Tehnoserv Kft.
Proizvodnja toplovodnih i
Szilárd tüzelésű, folyékony és
parnih kotlova na čvrsto, tečno
gázüzemű
melegvizes
és
i gasovito gorivo. Projektovanje
gőzkazánok gyártása. Kompi izrada kompletnih kotlarnica.
lett kazánházak tervezése és
Proizvodnja uređaja za klimakivitelezése. Légkondicionáló
tizaciju i ventilaciju, projektoés
szellőztető-berendezések
vanje i izvođenje kompletnih sistema za obradu gyártása, teljes levegőkezelő és központifűtés-rendvazduha i centralnog grejanja. Proizvodnja i projek- szerek tervezése és kivitelezése. Gépsorok, energetikai
tovanje procesne opreme, energetskih cevovoda i sl.
csővezetékek, stb. tervezése és kivitelezése.
24000 Subotica, Hrastova 5
Tel: 024 554-633, 523-033, 523-133
Faks: 024 554 633
E-mail:tehnos@open.telekom.rs
www.tehnoserv.com
www.tehnoserv.rs
Grad Križevci
24000 Szabadka, Tölgyfa u. 5.
Tel.: 024 554-633, 523-033, 523-133
Fax: 024 554 633
E-mail: tehnos@open.telekom.rs
www.tehnoserv.com
www.tehnoserv.rs
Štand 39. stand
Križevci, Grad crkvi, glazbe, škola i športa, je drugi
najveći grad koji spada pod Koprivničko-križevačku županiju, a ujedno je i najstariji
Grad županije u kojemu žive 22.324
stanovnika. Prvi puta se spominje u 11.
stoljeću, 1252. god. je proglašen kraljevskim gradom, a danas je i dom trećem
Hrvatskom svecu, Svetom Marku
Križevčaninu. U Križevcima je osnovano
i prvo poljoprivredno učilište u ovom
djelu Europe u 1860.
Po zemljopisnom položaju, Križevci je strateški
pozicioniran unutar Koprivničko-Križevačke Županije zbog toga što ima centralnu dostupnost sus104.
Križevci város
Križevci /régi magyar neve Körös/, a templomok, a
zene, az iskolák és a sportok városa, Kapronca-Körös
megye második legnagyobb városa, egyben
a megye legrégibb városa, amelyben jelenleg
22.324-en élnek. Először a 11. században
említik, 1252 -ben királyi várossá kiáltották
ki, ma pedig a harmadik horvát szent,
Kőrösi Szent Márk otthona. Križevciben,
Európának ebben a részében alapították
1860-ban az első mezőgazdasági iskolát.
Földrajzi fekvése alapján Križevci stratégiai
helyet foglal el Kapronca-Körös megyében, mivel egyforma távolságra van a szomszédos országoktól, ami
vonzóvá teszi az osztrák, bosznia-hercegovinai, olasz,
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
jednim zemljama i koja ga čini privlačnim za susjedne ulagače kao što su Austrija, Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija, i Srbija. Nekoliko
industrijskih i uslužnih zona za razvoj malih i srednjih poduzeća pridonose gospodarskom
razvoju Grada i od kojih je prva Križevačka poduzetnička zona u Ulici Nikole
Tesle proglašena, po izboru Ministarstva
gospodarstva, rada i poduzetništva 2008.
god., kao najuspješnija u cijeloj državi.
Gospodarske aktivnosti koje prevladavaju
ovdje su trgovačka i uslužna djelatnost koja
uključuje mlinsko-pekarsku industriju,
proizvodnju i preradu mesa, građevinsku
industriju kao i druge razne obrtničke i uslužne djelatnosti. Otvorena je nova poduzetnička zona
„Gornji Čret“ koja je financirana u sklopu EU programa Zajedničke inicijative INTERREG III A,
Program za susjedstvo Slovenija, Mađarska,
Hrvatska 2004 – 2006 i time se nadamo da će Zona
potencijalno privući još veću međunarodnu suradnju. Od gospodarskih manifestacija, vrijedno je
spomenuti Županijski Obrtnički i gospodarski
sajam na kojemu sudjeluju, među ostalima, i strani
izlagači. Grad Križevci je i vlasnik Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o. za razvoj poduzetništva
koji pruža malim i srednjim poduzećima razne
poslovne razvojne usluge.
Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12
48260 Križevci, Hrvatska
tel/fax 00385 48 681 411 / 00385 48 681 207
e mail info@krizevci.hr
www.krizevci.hr
magyar, szlovén és szerbiai befektetők számára.
Néhány ipari és szolgáltató övezet segíti a kis- és
közepes vállalatok fejlődését, ami a város gazdasági
felemelkedéséhez is hozzájárul. Ezek közül az első a
Körösi Vállalkozói Övezet a Nikola Tesla
utcában, amelyet a Horvát Gazdasági,
Munkaügyi és Vállalkozási Minisztérium 2008ban az ország legsikeresebb ilyen vállalkozásává nyilvánított.
A
térség
legfontosabb
gazdasági
tevékenységei: kereskedelem és szolgáltatóipar, amelyhez a következők tartoznak:
malom- és pékipar, hústermelés és –feldolgozás, építőipar és más vállalkozások, szolgáltatások. Megnyílt az új, Gornji Čret Ipari Park,
amely az EU Interreg III A Közös Kezdeményezések
Programja - Jószomszédi kapcsolatok Szlovéniával,
Magyarországgal és Horvátországgal (2004 – 2006)
keretében valósult meg, s reményeink szerint még
nagyobb nemzetközi együttműködést eredményez. A
gazdasági rendezvények közül érdemes még megemlíteni a Megyei Vállalkozói és Gazdasági Vásárt, amelyen többek között külföldi kiállítók is részt vesznek.
Križevci városa a tulajdonosa a Körösi Vállalkozói
Központ – vállalkozásfejlesztési Kft-nek, amely a kisés közepes vállalkozásoknak nyújt a fejlődésükhöz
szükséges ügyviteli szolgáltatást.
Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12
48260 Križevci, Horvátország
tel/fax: 00385 48 681 411 / 00385 48 681 207
e mail info@krizevci.hr
www.krizevci.hr
105.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
Poslovni inkubator Subotica
Štand 40. stand
Szabadkai Üzleti Inkubátor
Poslovni inkubator Subotica osnovan je 21. juna 2006.
godine sa ciljem da pruži podršku razvoju malih i
srednjih preduzeća i preduzetništva.
Obezbeđivanjem tehničkih, poslovnih i
obrazovnih usluga svojim stanarima nudi
poslovno okruženje povoljno za njihov
rast i razvoj.
Osnivači Poslovnog inkubatora Subotica
su Opština Subotica, Fond za podršku investicija u Vojvodini (VIP), Visoka
tehnička škola strukovnih studija (VTŠ),
ATB SEVER i Regionalna agencija za razvoj MSPP.
Svojim stanarima Poslovni inkubator Subotica nudi
subvencionisani zakup poslovnog prostora, administrativne i računovodstvene usluge, podršku u nastupu na
sajmovima, edukaciju i usavršavanje u aktuelnim
poslovnim oblastima...
Poslovni inkubator Subotica prima novoosnovana preduzeća do godine dana ili fizička lica koja će po ulasku u
Inkubator u roku od 3 meseca osnovati preduzeće u oblasti
proizvodnog i uslužnog sektora – industrijskog profila.
Vrednovanje potencijalnih stanara se vrši na osnovu
poslovne ideje, tržišta, proizvoda i poslovnog iskustva.
Ukoliko ste preduzetnik – početnik ili nameravate da
započnete sopstveni biznis industrijskog profila,
posetite nas na adresi Magnetna polja 6., Subotica ili
nas nazovite na telefon 024/544-044. Dobićete sve
neophodne informacije o prijavi za ulazak u Inkubator. www.bis-su.rs
A Szabadkai Üzleti Inkubátort 2006. június 21-én alapították, azzal a céllal, hogy támogassa a kis és közepes
vállalatok, a vállalkozások fejlődését.
A műszaki, ügyviteli és képzési feltételek
biztosításával a betelepülő cégek számára
a fejlődésüket, előrehaladásukat segítő
üzleti környezetet teremt.
A Szabadkai Üzleti Inkubátor alapítói:
Szabadka Község, a Vajdasági Beruházásfejlesztési Alap (VIP), a Műszaki Főiskola
(VTŠ), az ATB SEVER, a KKV szabadkai
Regionális Fejlesztési Ügynöksége. A betelepült cégek
számára a Szabadkai Üzleti Inkubátor kedvezményes
bérleti díjjal biztosít üzlethelyiségeket, adminisztratív
és könyvviteli szolgáltatásokat, támogatja a vásári megjelenésüket, képzést és továbbképzést szervez az aktuális üzleti kérdésekben...
A Szabadkai Üzleti Inkubátorba legfeljebb egy éve újonnan alapított vállalat, vagy olyan magánszemély települhet be, aki a betelepülést követő három hónapon belül
termelő- vagy ipari profilú szolgáltató vállalatot alapít.
A jelentkező cégeket az üzleti elképzelések, piac, termék és üzleti tapasztalatok alapján rangsorolják.
Ha kezdő vállalkozó, vagy saját, ipari profilú vállalkozásba kezdene, keressen fel bennünket Szabadkán, a Mágneses mezők 6. szám alatt, vagy hívjon fel
bennünket a 024/544-044-es számon. Az Inkubátorba
való betelepüléshez tőlünk megkap minden szükséges
információt. www.bis-su.rs
SZTR „Adrijana Lushezy”
Adrijana Lushezy ÖKKM
Adrijana Lushezy je brend koji se u svetu mode pre- Az Adrijana Lushezy olyan brand, amelyet a divat
poznaje po unikatnim haljinama i nakitu. Sa sedištem világában egyedi ruháiról és ékszereiről ismernek. Szu Subotici Adrijana Lushezy neguje stil i kulturu pros- abadkai székhellyel Adrijana Lushezy olyan stílust és
106.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
tora koji je bogat istorijskim nasleđem različitih kultura i uticaja sa posebnom pažnjom i entuzijazmom
usmerenim ka plemstvu. Adrijana Lushezy kroz svoj
rad nastoji da skrene pažnju modne javnosti na Suboticu i sve njene lepote i karakteristike bogatstva razlika. Modni kreator Adrijana Lushezy je oficijalni
dizajner kompanije MissYu za Vojvodinu i iza sebe
ima nekoliko izbora za Miss Vojvodine na kojima je
radila haljine za takmičarke. U dosadašnjem radu najviše kreacija je urađeno kroz haljine za mature,
venčanice i haljine za posebne svečane prilike, koje su
unikatne. Haljine su predstavljene na raznim humanitarnim revijama, izborima, tv nastupima...
www.facebook.com/a.lushezy
www.adrijana-lushezy.com
adrijanalushezy@yahoo.com
Tel.: 069/756-126
Adresa: Pavla Stosa 2
24000 Subotica
térbeli kultúrát ápol, amely különböző kultúrák
gazdag történelmi hagyatékára és hatására támaszkodik, külön figyelmet fordítva a nemességre. Adrijana
Lushezy munkájával igyekszik Szabadkára, annak
szépségeire, a különbségek gazdagságára irányítani a
divatvilág figyelmét. Adrijana Lushezy divattervező a
Vajdasági MissYu cég hivatalos tervezője, aki mögött
már jó néhány Miss Vajdaság szépségverseny áll,
hiszen ő tervezte a versenyzők ruháit. Eddigi munkája
során főleg egyedi érettségi, menyasszonyi és ünnepi
ruhakölteményeket tervezett. Ruháival szerepelt számos humanitárius rendezvényen, választáson, tv műsorban...
www.facebook.com/a.lushezy
www.adrijana-lushezy.com
adrijanalushezy@yahoo.com
Tel.: 069/756-126
Cím: Stósz Pál u. 2.
24000 Szabadka
AUDIO VISUAL TECHNICS d.o.o.
AUDIO VISUAL TECHNICS Kft.
AUDIO VISUAL TECHNICS d.o.o. je preduzeće koje
pruža usluge ozvučenja, kreiranje interaktivnih tabli
i organizacija priredbi.
Usluge u oblasti zvučne tehnike:
Iznajmljivanje zvučnih kutija
Proizvodnja zvučnih kutija
Rekonstrukcija postojećih zvučnih kutija
Popravka zvučnika
Zvučna tehnika u automobilima
Zvučna tehnika u stanovima i kućama.
Preduzeće nudi uslugu izrade interaktivne table, kompletno rešenje po dostupnim cenama. Obezbeđuje kurs
za obuku korisnika, instalaciju i prevoz opreme.
Usluge u organizaciji priredbi: vršenje kompletne or-
Az AUDIO VISUAL TECHNICS Kft.hangosítási szolgáltatásokat nyújt, interaktív táblákat készít, rendezvényeket szervez.
Hangtechnikai szolgáltatásai:
Hangfalak kölcsönzése
Hangfalak gyártása
Hangfalak felújítása
Hangfalak javítása
Gépjármű-hangtechnika
Házi hangtechnika.
A cég interaktív táblákat készít, teljes megoldást kínál
hozzáférhető áron. Biztosítja a felhasználók képzését,
a felszerelés szállítását és beüzemelését.
Rendezvényszervezés: különböző rendezvények (lako107.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
ganizacije raznih priredbi (svadbe, rođendani, konfer- dalmak, születésnapok, konferenciák, koncertek, stb.)
encije, koncerti i sl.).
teljeskörű szervezése.
Magnetna polja 6
24000 Subotica, Srbija
Mob (SRB): +381 64 182 62 75
Mob (HUN): +36 20 355 84 87
E-mail: info@av-technics.com
Web: www.av-technics.com
Mágneses mezők 6.
24000 Szabadka, Szerbia
Mob (SRB): +381 64 182 62 75
Mob (HUN): +36 20 355 84 87
E-mail: info@av-technics.com
Web: www.av-technics.com
Brainturbo Studio d.o.o.
Brainturbo Stúdió Kft.
Učenje jezika Brainturbo metodom je mnogo efikasniji, uspešniji i brži način od ostalih, klasičnih metoda
učenja. Za vreme jednog kursa (3 meseci) se
može savladati oko 1000 reči i izraza. Kurs
od 40 časova je jednak sa oko 300 sati tradicionalnog učenja. Časovi traju 50 minuta, i
svi časovi su individualni. Raspored je maksimalno prilagođen polazniku. Svaki polaznik ima pojedinačni raspored i
sopstvenog trenera (profesora). Sa ovom
metodom se uči komunikacija na stranom jeziku. Cilj
je da polaznik dobije što više praktičnog znanja govorne veštine. Probni časovi su svima besplatni.
A Brainturbo módszerrel való nyelvtanulás sokkal
hatékonyabb, sikeresebb, és gyorsabb más, klasszikus tanulási módszereknél. Egy kurzus ideje alatt (3
hónap) elsajátítható akár 1000 szó és kifejezés
is. Egy 40 órás kurzus 300 órás hagyományos
tanórával egyenlő. Az órák 50 percesek, és minden óra individuális. Az órarend maximálisan
alkalmazkodik a tanulóhoz. Minden tanuló
külön órarenddel, és saját előadóval rendelkezik. Ezzel a módszerrel idegen nyelvű
kommunikáció sajátítható el. A cél, hogy a tanuló minél
több gyakorlati tudást szerezzen a beszélőképessége terén.
A próbaórák mindenki számára ingyenesek.
Trg Jakaba i Komora 2, Subotica
Tel: 060/6535066
hajnalka@brainturbo.rs
www.brainturbo.rs
Jakab és Komor tér 2., Szabadka
Tel.: 060/6535066
hajnalka@brainturbo.rs
www.brainturbo.rs
CALEO SRB D.O.O.
CALEO SRB KFT.
Firma CALEO SRB D.O.O. se bavi projektovanjem i
postavljanjem električnog podnog grejanja. Naš sistem
podnog grejanja zasniva se na infracrvenim zracima,
može biti ugrađen ispod bilo koje vrste podne obloge
bez povećanja nivoa poda i ne zahteva održavanje.
Grejna folija CALEO zadovoljava najviše ekološke
A CALEO SRB Kft. elektromos padlófűtés tervezésével
és telepítésével foglalkozik. Padlófűtő rendszerünk az infravörös sugárzás elvén működik, bármilyen
padlóburkolat alá beépíthető a padló szintjének
megemelése nélkül, és nem igényel karbantartást. A
CALEO fűtőfólia maximális gazdaságosság mellett a leg-
108.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
standarde
uz
maksimalnu
ekonomičnost. U ponudi se nalaze i
grejne mreže, unutrašnji i spoljni
grejni kablovi i infra paneli. Dostavite
nam Vaš plan/nacrt stana, kuće ili
samo jedne sobe, u kojoj želite podno
grejanje i mi ćemo Vam besplatno preporučiti odgovarajuće sistem podnog grejanja, koji će biti energetski efikasan.
Posetite Naš izložbeni salon u ulici Boška Vujića 8.
Dođite i osetite toplotu budućnosti!
Subotica
+381 24 572 410
+381 64 126 67 03
www.caleo.rs
e:mail:info@caleo.rs
magasabb környezetvédelmi szabványoknak is eleget tesz. A kínálatban szerepelnek fűtőrácsok, belső és külső fűtőkábelek
valamint infra panelek. Jutassa el hozzánk háza, lakása vagy akár egyetlenegy
szobája tervét/alaprajzát, amelyben
padlófűtést szeretne, s mi ingyenesen teszünk javaslatot
egy energetikailag hatékony, az Ön számára is elfogadható padlófűtés kialakítására.
Látogasson el a Boško Vujić u. 8. szám alatti kiállítótermünkbe.
Jöjjön el és érezze meg a jövő melegét!
Szabadka
+381 24 572 410
+381 64 126 67 03
www.caleo.rs
e:mail:info@caleo.rs
FOND TURISTIČKI KLASTER
MIKROREGIJE SUBOTICA-PALIĆ
SZABADKA-PALICS KISTÉRSÉGI
TURISZTIKAI KLASZTER
Klaster je osnovan 2007. godine, registrovan 2008. sa
ciljem unapređenja kvaliteta turističko-gastronomske
ponude u mikroregionu Subotice i Palića. Osnovni ciljevi klastera su generisanje primarnih istraživanja,
projekata, edukacija članova u različitim temama, saradnja sa naukom i
podrška članovima u rešavanju problema poslovanja koji su zajednički za
sve. Članovi klastera čine relevantnu
ponudu u mikroregionu, 28 profitabilnih organizacija i 6 organizacija podrške. Ugovori o
poslovno-tehničkoj saradnji su potpisani sa 3 organizacije.
Klaster je u proteklom periodu dobio podršku za 6 domaćih projekata. Trenutno je jedini klaster koji ima
A klasztert 2007-ben alapították, 2008-ban jegyezték be
azzal a céllal, hogy a szabadkai-palicsi kistérségben hozzájáruljon a turisztikai-gasztronómiai kínálat
minőségének a javításához. A klaszter alapvető céljai: elsődleges kutatások, projektek kezdeményezése, a klasztertagok képzése
különböző területeken, együttműködés a
tudománnyal, támogatás a klasztertagoknak az ügyvitellel kapcsolatos közös
gondok megoldásában. A klaszter tagjai
mérvadóak a kistérség kínálatát tekintve, 28 jövedelmező vállalkozás és 6 támogató intézmény tartozik
hozzá. Három szervezettel írtak alá megállapodást a
műszaki-ügyviteli együttműködésről.
A klaszter az elmúlt időszakban 6 hazai projekthez
109.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
SEE projekat u saradnji sa 11 država, pod nazivom
ATRIUM.
Projektnu podršku klaster je imao od Pokrajinskog
sekretarijata za privredu.
Adresa: Kanjiški put 17a, Palić 24413
Tel: 024/ 602-780
Mail: izabellanji@gmail.com
www.klaster.palicinfo.rs
kapott támogatást. Jelenleg az egyetlen klaszter, amely
11 országgal együtt vesz részt az ATRIUM nevű SEE
(délkelet-európai) projektben.
A projekthez a klaszter a Tartományi Gazdasági
Titkárságtól kapott támogatást.
Cím: 24413 Palics, Kanizsai út 17a.
Tel.: 024/ 602-780
Mail: izabellanji@gmail.com
www.klaster.palicinfo.rs
JUSTOL NAMEŠTALJ
JUSTOL BÚTOROK
Firma JUSTOL se bavi izradom najkvalitetnijeg i najekskluzivnijeg gotovog
nameštaja po meri i želji kupca, od najkvalitetnijih pločastih
materijala
(KAINDL, EGGER,KRONOSWISS,…
) kao i najkvalitetnijih okova potrebnih
za izradu nameštaja tipa (BLUM, FGV, GRASS,
FDS,…).
Proizvodnju nameštaja vršimo na savremenim CNC
mašinama koje mogu da daju različite krivolinijske
oblike kod izrade različitih segmenata nameštaja, kao
i duboreze kod masivnog nameštaja.
A JUSTOL a legjobb minőségű exkluzív
bútorok gyártásával foglalkozik, a
vásárló igényei és méretei alapján a
legjobb
minőségű
bútorlapokból
(KAINDL,
EGGER, KRONOSWISS,…) valamint a legjobb minőségű
bútorvasalatokkal (BLUM, FGV, GRASS, FDS…).
A bútorgyártást korszerű CNC gépekkel végezzük,
amelyek a legkülönbözőbb hullám-vonalvezetésű elemek gyártását is lehetővé teszik, masszív bútoroknál
pedig a fametszést.
Telefon: 069/ 281-2-282
e-mail: jugoslav.velickovic@gmail.com
Telefon: 069/ 281-2-282
E-mail: jugoslav.velickovic@gmail.com
KONSALTING „SEMANTIKA-COMM“ d.o.o. KONSALTING SEMANTIKA-COMM Kft.
Preduzeće KONSALTING „SEMANTIKA-COMM“
d.o.o. osnovano je u martu 2010. godine sa osnovnom
delatnošću pružanja usluga konsaltinga i menadžment
poslova u oblasti ekonomije malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima kao i stranim kompanijama
koje se prvi put pojavljuju na našem tržištu.
Preduzeće pruža veliki broj stručnih usluga koje su
110.
A KONSALTING SEMANTIKA-COMM Kft. 2010
márciusában alakult meg. Tevékenysége: közgazdasági
jellegű consulting és menedzsment-szolgáltatások kisés közepes vállalatoknak illetve olyan külföldi
cégeknek részére, amelyek először jelennek meg piacunkon.
A vállalat számos olyan szolgáltatást nyújt, amelyek
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
potrebne jednom privrednom subjektu i na taj način
zadovoljava potrebe preduzetnika i menadžera koje su
izvan njihove struke:
-Izrada Akta o proceni rizika i vođenje
poslova bezbednosti i zdravlja na radu,
- Izrada biznis planova , marketing
planova, planova poslovanja, razrada
poslovnih idja,
- Sastavljanje poslovnih ugovora,
opštih akata, registracija i preregistracija,
- Komercijalno posredovanje u nabavci i prodaji,
- Uvođenje ISO standarda i kontrola primene,
- Veštačenje u predmetima ekonomske struke.
egy gazdasági vállalkozás számára szükségesek, ezáltal
a vállalkozók és menedzserek a szakmájukon kívül eső
területeken jutnak segítséghez, mint pl.
- Kockázatbecslés kidolgozása, munkabiztonsági és –egészségügyi feladatok végzése,
- Üzleti, marketing- és ügyviteli tervek kidolgozása, üzleti ötletek kifejlesztése,
- Üzleti szerződések, általános ügyiratok
összeállítása, cégbejegyzés és átjegyeztetés,
- Közvetítés beszerzésekben, értékesítésben,
- ISO szabványok bevezetése és alkalmazásuk ellenőrzése,
- Közgazdasági jellegű szakértés.
Magnetna polja 6
24000 Subotica, Srbija
Tel: 024 552 793, Mob: 063 516 507
Fax: 024 524 872
Email: kzeljko@yunord.net,
nekuadsl@nadlanu.com
Web: www.konsalting-semantika.com
Mágneses mezők 6.
24000 Szabadka, Szerbia
Tel.: 024 552 793, Mob: 063 516 507
Fax: 024 524 872
E-mail: kzeljko@yunord.net,
nekuadsl@nadlanu.com
Web: www.konsalting-semantika.com
PODUZETNIČKI INKUBATOR ROVINJ
ROVINJI VÁLLALKOZÓI INKUBÁTOR
Poduzetnički inkubator Rovinj Rubini d.o.o.svojim korisnicima poslovnih prostora, poduzetnicima početnicima do 2 godine, osigurava poslovni prostor pod
beneficiranim uvjetima, kao i poslovne
podrške putem edukacije poduzetnika
za vrijeme boravka u poduzetničkom
inkubatoru i uspješan nastavak svog
poduzetničkog posla nakon napuštanja ovih prostora po isteku 4 godina.
Osnivač poduzetničkog inkubatora je Grad Rovinj,
koji je dodijelio poslovni prostor, a za 1. fazu uređenja
sredstva su osigurali Grad Rovinj i Ministarstvo poduzetništva i obrtništva Republike Hrvatske.
A Rovinji Rubini d.o.o./Kft. Vállalkozói Inkubátor az
üzlethelyiségek használói, a legfeljebb 2 éve vállalkozók számára kedvezményes feltételekkel biztosít
üzlethelyiségeket, képzés formájában
üzleti támogatást nyújt a vállalkozói
inkubátorban való tartózkodás idejére, illetve a vállalkozás eredményes
folytatásához miután 4 év leteltével elhagyják ezeket a helyiségeket.,
A vállalkozói inkubátor alapítója Rovinj városa, amely
biztosította az üzlethelyiségeket, a berendezkedés 1.
fázisához pedig az eszközöket Rovinj városa valamint
a Horvát Vállalkozásügyi Minisztérium biztosította.
111.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
Ciljevi rada Poduzetničkog inkubatora je promocija
lokalnog poduzetništva i povećanja broja zapošljavanja kao i samozapošljavanja.
Našim korisnicima nudimo, osim povlaštenih cijena
najamnine, cijeli niz poslovnih usluga, podršku pri sajamskim nastupima, organiziramo obuku i trening poduzetnika, kao i praćenje razvoja istih.
Ferri 37 a, Rovinj
Tel. +38552812510, mob +385992214014
nada.nenadic@inet.hr
A vállalkozói inkubátor célja a helyi vállalkozások népszerűsítése, a foglalkoztatottak számának és az önfoglalkoztatásnak a növelése.
A betelepülő vállalkozóknak a kedvezményes bérleti
díjak mellett az üzleti szolgáltatások egész sorát
kínáljuk, továbbá támogatást a vásári megjelenésekhez, a vállalkozók számára képzést, tréningeket
szervezünk és figyelemmel kísérjük a fejlődésüket.
Ferri 37 a, Rovinj
Tel. +38552812510, mob +385992214014
nada.nenadic@inet.hr
Šajk-Šami d.o.o.
Šajk-Šami Kft.
Šajk-Šami d.o.o. je proizvodno preduzeće osnovano u
Subotici februara 2012 godine. Osnovna delatnost preduzeća je razvoj i izrada jedinstvenih, patentiranih
proizvoda na bazi prirodnog zeolita za široku
potrošnju. Oslanjamo se na sopstveni razvoj proizvoda
i podršku poznatih svetskih robnih
brendova radi zajedničkog nastupa na
domaćem i stranom tržištu. Pod robnom markom irskog brenda ZERODOUR™ proizvodimo jedinstven
osveživač za obuću na bazi prirodnog
zeolita obogaćenog smešom prirodnih etarskih ulja lavande, timijana, eukaliptusa i mente koji je u potpunosti razvijen u našem preduzeću i patentiran u
saveznom zavodu za patente.
Neprestano vredno radimo na usavršavanju postojećih
i razvoju novih proizvoda na bazi prirodnog zeolita –
„kamena života“ – minerala, čija su nalazišta značajna
u Republici Srbiji.
A Šajk-Šami Kft. 2012 februárjában alakult meg
Szabadkán. A vállalat alaptevékenysége a természetes
zeolit alapú, egyedülálló és szabadalmaztatott termékek kifejlesztése és gyártása a fogyasztók széles
köre számára. A hazai és a külföldi piacokon való
együttes fellépés érdekében saját termékfejlesztésünk mellett ismert világcégek is támogatnak bennünket. Az ír
ZERODOUR™ márkajelzéssel természetes zeolitot valamint levendula,
tömjén, eukaliptusz és menta illóolajkeveréket tartalmazó egyedülálló lábbeli-frissítőket
gyártunk, amelyeket teljes egészében a mi vállalatunkban fejlesztettünk ki, s amelyeket a Szövetségi
Szabadalomügyi Hivatalban szabadalmaztattunk.
Folyamatosan munkálkodunk a természetes zeolit
alapú, már meglevő és új termékek gyártásán. A természetes zeolit az „élet köve”, amelyből a Szerb
Köztársaság jelentős lelőhelyekkel rendelkezik.
Magnetna polja 6
24000 Subotica, Srbija
Tel/fax: +381 24 572-819
Mágneses mezők 6.
24000 Szabadka, Szerbia
Tel/Fax: +381 24 572-819
112.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
Email: info@sajk-sami.com
Web: www.sajk-sami.com
E-mail: info@sajk-sami.com
Web: www.sajk-sami.com
Fond klaster zdravstvenog turizma Vojvodine
Vajdasági Egészségturizmus Klaszter
Mikroregion delovanja (opštine) Subotica, Kanjiža,
Senta, Bačka Topola, Mali Iđoš, Ada, Bečej, Sombor, Apatin, Odžaci, Novi Sad, Zrenjanin, Kovačica, Vršac, Irig.
Oblast delovanja: Euroregionalno povezivanje učesnika
u turističkoj privredi regije DKMT, međunarodna promocija turističke privrede, potencijala
zdravstvenog turizma za investicione
programe u turizmu APV. Unapređenje
položaja i zastupanje članica u turističkoj privredi EU, edukacije za
podizanje kvaliteta usluga i primene
standarda
kvaliteta,
stvaranje
konkurentske prednosti biznis kontaktima sa međunarodnim organizacijama uz privlačenje
ino turista, pospešivanje razvoja zdravstvenog turizma
u specijalnim bolnicama i banjskim centrima.
Saradnja sa ostalim klasterima: Konsalting aktivnosti
u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem u specijalnim bolnicama, turističkim centrima, lokalnim
samoupravama, malim i srednjim preduzećima u turizmu, prekogranični turistički klasteri i DMO međunarodnog značaja. Organizovanje studijskih
putovanja u AP Vojvodini predstavnicima medija, turoperatora, turističkim agencijama i turističkim radnicima iz evropskih zemalja. Razmena iskustva i
dobre prakse iz regiona. Razmena paket aranžmana,
boravak turista u APV. Zajednički nastup na sajmovima u EU i svetu.
A tevékenység kistérségi területe: Szabadka, Magyarkanizsa, Zenta, Topolya, Kishegyes, Ada, Óbecse,
Zombor, Apatin, Hódság, Újvidék, Nagybecskerek, Antalfalva, Versec, Ürög. Tevékenységi kör: A DKMT régió
turizmusában a résztvevők euro régiós összekapcsolása, a
turizmus nemzetközi promóciója, VAT
egészségturizmusa potenciáljának népszerűsítése beruházási programok megvalósítása érdekében. Az EU-s tagállamok
turisztikai helyzetének javítása és képviselete, képzés a szolgáltatások minőségének
a növelése, a minőségbiztosítási szabványok alkalmazása érdekében, továbbá
versenyelőny kialakítása a nemzetközi szervezetekkel való
üzleti kapcsolatokban, a külföldi turisták idevonzása,
valamint az egészségturizmus fejlesztésének ösztönzése a
speciális kórházakban és gyógyfürdőkben.Együttműködés
más klaszterekkel: tanácsadói tevékenységek üzleti és
egyéb fejlesztésekkel kapcsolatban a speciális kórházakban, helyi önkormányzatokban, tu-risztikai központokban, kis-és közepes vállalatokban, a határon átnyúló
turisztikai klaszterekkel és a nemzetközi jelentőségű
TDM. Más országbeli média képviselői, utazásszervező és
turisztikai irodák illetve dolgozóik számára tanulmányutak szervezésére a Vajdaságban. Tapasztalat- és a jó
gyakorlatok cseréje. Utazási csomagok cseréje a turisták
vajdasági tartózkodása érdekében. Közös részvétel a
vásárokon az EU-ban és világszerte.
22420 Kanjiža, Glavna 5
Tel.: + 381 24 876 716, +381 63 1189301
e-mail:spaklaster1@gmail.com
www.vojvodinaspa.info
Cím: Fő utca 5, 22420 Magyarkanizsa
Telefon: + 381 24 876 716, +381 63 1189301
E-mail: spaklaster1@gmail.com
www.vojvodinaspa.info
113.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
PRIVREDNA
SRPSKE
KOMORA
Štand 41. stand
REPUBLIKE A
boszniai
SZERB
KÖZTÁRSASÁG
GAZDASÁGI KAMARÁJA
Područna privredna komora Banja Luka
Banja Luka-i Területi Gazdasági Kamara
U skladu sa Zakonom o Privrednoj komori RS
(Službeni Glasnik RS broj 65/08) Komora je organizovana kao javno-pravna institucija, sa članstvom
svih privrednih subjekata.
U okviru jedinstvenog komorskog sistema, oblici organizovanja i rada zasnivaju se na teritorijalnom i
granskom povezivanju članica Komore.
Članovi
Komore teritorijalno se povezuju u područnim komorama, a granski
preko udruženja i savjeta.
U cilju zadovoljenja potreba članica i unapređenja
poslovanja Komore, u jedinstvenom komorskom sistemu, uveden je i sertifikovan sistem upravljanja
kvalitetom u skladu sa zahtjevima standarda ISO
9001:2008.
Komorski sistem Republike Srpske:
PRIVREDNA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE
Područna privredna komora Banja Luka
Područna privredna komora Bijeljina
Područna privredna komora Doboj
Područna privredna komora Istočno Sarajevo
Područna privredna komora Trebinje
Osnovni programski ciljevi djelovanja Privredne komore RS su:
Stvaranje povoljnijeg ambijenta za privređivanje u
sklopu ukupnog privrednog sistema;
Priprema privrede Republike Srpske na putu evropskih integracija;
A boszniai Szerb Köztársaság Gazdasági kamarájáról
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönyének 65/08.
száma) értelmében a Kamara köz- és jogi intézmény,
amelynek tagja minden gazdasági alany.
Az egységes kamarai rendszer keretében a szerveződési és munkaformák a kamarai tagok területi és
ágazati kapcsolataiban valósulnak
meg. A Kamara tagjai területileg a
területi kamarákhoz tartoznak, ágazatilag pedig
egyesületekhez, tanácsokhoz.
A tagok szükségleteinek kielégítése, ügyvitelük előmozdítása érdekében az egységes kamarai rendszerben bevezetésre került és tanúsítványozva lett a
minőségirányítási rendszer az ISO 9001:2008-as szabványnak megfelelően.
A Szerb Köztársaság kamarai rendszerének felépítése:
KÖZTÁRSASÁGI GAZDASÁGI KAMARA
Banja Luka-i Területi Gazdasági Kamara
Bijeljinai Területi Gazdasági Kamara
Doboji Területi Gazdasági Kamara
Kelet-Szarajevói Területi Gazdasági Kamara
Trebinjei Területi Gazdasági Kamara
A SZK GAZDASÁGI KAMARA alapvető programcéljai:
Kedvező gazdasági környezet kialakítása a gazdasági
rendszer egészében;
A boszniai Szerb Köztársaság gazdaságának
felkészítése az európai integrációs folyamatokra;
114.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
Unapređenje poslovne saradnje putem promocije privrede Republike Srpske u zemlji i inostranstvu;
Povećanje konkurentnosti članova komore;
Učešće u socijalnom dijalogu sa ciljem postizanja stabilnijih privrednih odnosa;
Promocija komorskih aktivnosti sa ciljem kvalitetnijeg informisanja javnosti i članica komore;
Poboljšanje poslovanja i povećanje efikasnosti djelovanja Komore.
Az üzleti kapcsolatok előmozdítása a boszniai Szerb
Köztársaság gazdaságának népszerűsítésével bel- és
külföldön egyaránt;
A kamarai tagok versenyképességének erősítése;
A szociális párbeszédben való részvétel a stabilabb gazdasági kapcsolatok megteremtése érdekében;
A kamara tevékenységének népszerűsítése a közvélemény és a kamarai tagok színvonalasabb tájékoztatása érdekében;
A Kamara gazdálkodásának és hatékonyságának fokozása.
Spoljni prostor / Külső terület
ECO-SUB D.O.O.
ECO-SUB Kft.
Uštedite na troškovima grejanja 20-30%!!
Prodaja kvalitetnih PVC prozora i vrata proizvedenih
u Srbiji.
Besplatna kalkulacija i ponuda!
NOVO!!!
Sigurnosne brave sa šipkom za sve vrste
ulaznih vrata. Sprečite provalu!
Za vreme sajma svim zainteresovanim
nudimo značajne popuste!
Takarítson meg a fűtési költségeiből 20-30 %-ot!!
Minőségi szerbiai gyártású PVC ablakok, ajtók forgalmazása.
Díjtalan felmérés és árajánlat!
ÚJDONSÁG!!!
Biztonsági hevederzárak minden típusú bejárati ajtóra. Előzze meg a betöréseket!
A vásár ideje alatt jelentős kedvezményekkel
várjuk az érdeklődőket!
Eurocoop d.o.o.
Eurocoop d.o.o. /Kft.
Prodaja rezervnih delova za teretna motornih vozila, Tehergépjármű-alkatrészek, olajok forgalmazása, rakprodaja ulja, prodaja i servis paletarnih viljuškara, lapozó targoncák, gáz-, elektromos- és gázolajüzemű
gasnih, električnih i dizel viljuškara.
targoncák forgalmazása és szervizelése.
Ivana Broza 9. 24000 Subotica
Tel.: 024 / 556-200, 551-368
Fax.: 024 / 530-045
Ivan Broz 9. 24000 Szabadka
Tel.: 024 / 556-200, 551-368
Fax. 024 / 530-045
115.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
Hol / Előcsarnok
Andraš Brušnjai – Čurčija
Brusnyai András – Szűcs
Mohačka 84. 24000 Subotica
Tel.: +381 24 516 059
Mob: +381 62 853 28 63
Mohács u. 84. 24000 Szabadka
Tel.: +381 24 516 059
Mob: +381 62 853 28 63
Arpad Feher
Fehér Árpád
Drvena galanterija, sito i rešeto
Matije Gupca 12, 24000 Subotica
Tel.:+381 (0)24 536 393
Fából készült termékek, szita, rosta
Matije Gubec 12.,24000 Szabadka
Tel.:+381 (0)24 536 393
Kompanija Forma Ideale
Forma Ideale
Forma Ideale jedan je od lidera u proizvodnji i prodaji
nameštaja u Srbiji i regionu. Razvojni put rastućeg preduzeća rezultat je dobre organizacije, pažljivog planiranja i konstantnog i detaljnog proučavanja zahteva i
mogućnosti tržišta. Forma Ideale se danas svrstava u
rang velikih preduzeća, sa preko 1.100 zaposlenih.
Proizvodni proces Forma Ideale ostvaruje u pogonima na
16.000 m2, sa više od 350 zaposlenih
u
neposrednoj
proizvodnji. Proizvodne kapacitete preduzeća čine
pogoni u Kragujevcu i Majdanpeku. Forma Ideale poseduje četiri proizvodne linije opremljene mašinama
poslednje generacije. Asortiman firme čini više od 220
različitih proizvoda. Maloprodajna mreža obuhvata 22
salona nameštaja u 20 gradova širom Srbije, dok
veleprodajnu mrežu kompanije čini preko 150 kupaca
iz više od 80 gradova u zemlji i inostranstvu, od kojih
preko 120 ima status prodajnog mesta.
Inventivan nastup na tržištu, stalna edukacija
stručnog kadra, kvalitet ponude i atraktivne cene
opravdavaju izgrađeni prepoznatljivi imidž firme, u
skladu sa dobro poznatim sloganom: Kako je lako
živeti lepo... Forma Ideale!
A Forma Ideale Szerbiában és a térségben az egyik piacvezető bútorgyár. A folyamatosan erősödő cég fejlődése a jó munkaszervezésnek, a gondos tervezésnek,
valamint a piaci igények és lehetőségek folyamatos és
részletes tanulmányozásának köszönhető. A Forma
Ideale ma a nagyvállalatok sorába tartozik a maga
1.100 foglalkoztatottjával.
A Forma Ideale termelése
16.000 négyzetméteren zajlik.
A közvetlen termelésben több
mint 350-en dolgoznak. A vállalat gyárcsarnokai
Kragujevacon és Majdanpekben üzemelnek. A Forma
Ideale négy gépsorral termel, amelyek a bútorgyártó
gépek legújabb generációjához tartoznak. A cég
kínálatában több mint 220 különböző termék szerepel.
A kiskereskedelmi hálózatot 20 szerbiai városban 22
bútorszalon alkotja, a nagykereskedéshez pedig összesen több mint 150 vásárló tartozik 80 hazai és külföldi
városból.
Az újszerű piaci fellépés, a szakkáder folyamatos
képzése, a kínálat minősége és a vonzó árak egyaránt
erősítik a cég jól ismert imázsát, a jól ismert jelmondattal összhangban: Milyen könnyű szépen élni...
Forma Ideale!
116.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
Stella Art Studio
Stella Art Stúdió
24000 Subotica, Milutina Uskokovića 83
Tel.: 024 576 069
E-mail: stella.artstudio@gmail.com
Facebook: Stella Art Studio
24000 Szabadka, Milutin Uskoković u. 83.
Tel.: 024 576 069
E-mail: stella.artstudio@gmail.com
Facebook: Stella Art Studio
Čila Ekreš
Ökrös Csilla
Izrada predmeta i ukrasa od perlica
Gyöngyfűző
24000Subotica, Zorkina 79/A
+381 24 529 472, +381 64 18 44 891
24000 Szabadka, Zorka u. 79/A
+381 24 529 472 +381 64 18 44 891
OLGICA BULJOVČIĆ
OLGICA BULJOVČIĆ
Ručna izrada nakita od perlica i polimerne gline, Üveggyöngyből és polimer agyagból ékszerek kézi
izrada i dekorisanje upotrebnih i dekorativnih pred- készítése, használati és dísztárgyak díszítése szalvéta
meta salveta tehnikom.
technikával.
+381 (0)64/6166-335
+381 (0)64/6166-335
Staklena bašta „Marina“
Marina Üvegházi Virágkertészet
Preduzetnik: Terheš Tivadar
Adresa: 24000 Subotica, Sutjeska 39
Telefon:024/531-250
Mobil: 064/114-73-02
E-mail: ttivi@suonline.net
Vállalkozó: Terhes Tivadar
Cím: 24000 Szabadka, Sutjeska 39.
Tel.: 024/531-250
Mob.: 064/114-73-02
E-mail: ttivi@suonline.net
Seleš CANDY
Szeles CANDY
Radionicu za proizvodnju bombona osnovali se deda i
baka sadašnjeg vlasnika još 193-ih godina, koja je
radila sve do 1968. Od 1968. do 2005. godine roditelji
preuzimaju radnju. Nastavljajući tradiciju u vlasništvu 3. generacije od 2005. godine radi radionica za
proizvodnju bombona „Seleš Candy“.
Ova radnja u porodičnom vlasništvu pretežno
proizvodi bombone.
U ponudi se nalaze tvrde bombone (drops) različitog
ukusa, zatim krompir šećer, žele bombone, karamele i
A cukorkakészítő műhelyt az 1930-as években alapították a nagyszülők, melyet 1968-ig működtettek.
1968-2005-ig a szülők vezették a műhelyt. A hagyományt követve 3-ik generációként 2005-től működik a
Szeles Candy cukorkakészítő műhely.
A családi vállalkozás többségében cukorkakészítéssel
foglalkozik.
A kínálatban megtalálható keménycukorka (dropsz)
különböző ízesítéssel. Krumpli, gumi és zselés cukorka,
vajkaramell, halvé több fajtája. Nagy a választék diós117.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
više vrsta alvi. Veliki je izbor bombona sa orasima, svilene i punjene svilene bombone, deserta, pralina i lizalica. Prema porodičnoj recepturi se prave tradicionalni
medenjaci, punjeni medenjaci, licidersko srce i razni
liciderski kolači (jaje, liciderska kućica, liciderska
jelka, liciderski ukrasi za jelke, itd.).
Na osnovu starog recepta proizvodi se razno sitno
pecivo. Za Božić prave se tradicionalne salon bombone, salon bombone se čokoladom i želeom, čokoladni
Deda Mraz, Deda Mraz od marcipana, čokoladne figurice za Božić, a za Uskrs jajaste bombone, zečići od
čokolade i marcipana, itd.
U skladu sa porodičnim tradicijama članovi porodice
svoje proizvode nude na vašarima, proštenjima i
raznim manifestacijama širom Vojvodine.
Izlaganjem naše robe na vašarima takmičeći se s
drugim proizvođačima bombona želimo da naši
proizvodi budu lepši, privlačniji, a posluživanje učtivo
i ljudski, bez obzira, što većinu naših kupaca ne poznajemo.
Radionica za proizvodnju bombona se stalno menja,
stalno se razvija i želi udovoljiti savremenim zahtevima i potrebama.
cukorból, selyem és töltött-selyem cukorból, desszertből, pralinéból és nyalókából is.
Családi recept alapján készül a hagyományos mézes
pogácsa, töltött mézes pogácsa, mézes szív és különböző mézes alkalmi sütemények (pl. hímes tojás,
mézeskalács házikó, mézes karácsonyfa, mézes karácsonyfadíszek stb.).
Régi recept alapján készül a sokféle apró sütemény is.
Karácsonyra hagyományos szaloncukor, csoki és zselés
szaloncukor sok fajtája, csoki mikulás, marcipántélapó, karácsonyi csoki figurák valamint húsvétra
tojás cukorka, csoki és marcipán nyuszik készítésével
is foglakozik a vállalkozás.
Családi hagyományra alapozva saját termékeinket
Vajdaság vásárain, búcsúin és különböző rendezvényein a családtagok értékesítik.
A vásári kipakolással, vásárlókörünket másokkal
megosztva, a gyakorlatban versenyezve igyekszünk,
hogy pultunk mutatós, rendezett, a kiszolgálás pedig
kedves, ismeretlenül is személyhez szóló legyen.
A cukorkakészítő műhely folyamatos átalakuláson, fejlődésen megy keresztül és igyekszik a kor színvonalának megfelelni.
Filipa Višnjića 18 Senta
024-821-772 063-779-1229
Filip Višnjić 18. Zenta
024-821-772 063-779-1229
SEM O.D.
SEM Bt.
SEM O.D. je firma koja se bavi proizvodnjom i direktnom prodajom lekovitih i aromatičnih ulja na bazi
vulkanske mente. Reč je o austrijskom proizvodu koji
je medicinski testiran i veoma tražen. Proizvod se koristi u svrhe masaže, lečenja tegoba sa bolnim
zglobovima, upalama mišića, upalama sinusa,
prehlada, influenci, za relaksaciju kao antistres terapija, itd. U našoj zemlji je raširena mreža promotivne
prodaje na sajmovima i većim manifestacijama po
gradovima Srbije.
A SEM Bt. vulkáni menta alapú gyógy- és illóolajok
gyártásával és közvetlen értékesítésével foglalkozik. Osztrák termékekről van szó, amelyeket gyógyászatilag
teszteltek, és amelyek igen keresettek. A termékek
masszázsra, fájdalmas ízületek kezelésére, izomgyulladásra, szinusz-gyulladásra, influenzára, az antistressz
terápia keretében relaxációra használhatók. Országunkban fejlett hálózat jött létre a termékek promóciós
értékesítésére a szerbiai városokban megrendezésre
kerülő vásárokon és nagyobb rendezvényeken.
118.
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár
Beleške / Jegyzetek
119.
VII Međunarodni i regionalni sajam privrede
Beleške / Jegyzetek
120.
Download

Štand 30. stand - Subotica Sajam 2015