KVINTET WEINIG MAŠINA
za izradu ploča
TREDE MASSIVHOLZ
Nakon preuzimanja, ponovo punom parom
U martu je Jochen Trede kupio nesolventu firmu STG,
a sada pod nazivom Trede Massivholz Grevensmühlen,
želi ponovo početi posao i osvojiti tržište
jednoslojnim masivnim pločama
– Trenutno se nalazimo u fazi prestrukturiranja, započinje razgovor Martin Wicke.
On je od aprila u firmi zadužen za prodaju
i proizvodnju. Od preuzimanja nesolventnog preduzeća, u martu, oprema i mašine
se prilagođavaju zahtevima odgovornih u
preduzeću Trede, kao i tržišta. Jochen Trede
je godinama prisutan u šumarstvu, počev
od pošumljavanja, preko premera trupaca
do prodaje. Kada mu je ponuđeno da kupi
firmu STG, prihvatio je, jer je video potencijal u postojećoj proizvodnji.
ve mašine iz Weinig programa: višelisnog
cirkulara Raimann KR 310 M, koji raspolaže
sa dve pokretne testere, upravljanjem Proficut 2 i Rip-Assistom. Brzina je podesiva od
8-80 m/min i sa kapacitetom do 6 dasaka/
min obradi se oko 40 m3 u smeni.
PODACI I ČINJENICE
TREDE MASSIVHOLZ
Osnovano
1. marta 2012.
Osnivač
Dipl.inž.šum. Jochen Trede
Broj radnika
18
Vrste drveta
Pretežno hrast, jasen i bukva
Prorez
15.000 fm/g
Proizvodi
Daska, elementi,
jednoslojne masivne ploče
Tržište
Skandinavija, Austrija,
Švajcarska, južna Nemačka
Nakon predblanjanja, preko poprečnog
pufera prenose se komadi do Dimter optimizera Opticut 200 Elite, sa izlaznom tra-
Uz Trede Massivholz ide i strugara. – Jedan
deo lišćara za sopstvenu preradu režemo
Do četiri ploče je moguće zalepiti
na Dimter ProfiPress-i PPT 5500 VF
Dva Weinig Powermat-a 500
za savršenu obradu lamela
Linija za dužinsko spajanje Ultra TT od Grecon-a
sami, ostatak kupujemo, objašnjava Wicke.
– Dimter koncept mašina ćemo u svakom
slučaju zadržati, napominje Wicke, i dodaje – a s obzirom da imamo drugačiju strategiju od prethodnika, optimiramo trenutno
sve tokove, pre svega po pitanju logistike.
KORAK PO KORAK DO PLOČE
Proizvodnja ploče startuje sa klasičnim kipovanjem palete i dovoda dasaka do pr-
Zastupnik:
kom od 25 m i sa 25 izbacivača. – Kako imamo mnogo više fiksnih dužina, koristimo
i Inkjet-štampač, koji utiskuje informacije
o radnom komadu, napominje naš sagovornik. Fiksne dužine se kreću od 140 do
5500 mm.
Treća mašina u nizu je Grecon linija za nastavljanje Ultra TT, koja ovde obrađuje ulazne dužine od 200 do 1000 mm, širine od
40 do 205 mm i debljine od 20 do 80 mm.
Kapacitet je do tri ipo stola/min. Obrađeni
komadi se automatski ubacuju u Contipress-u A 12, sa prenosom do 80 kom/min i
spajaju po dužini snagom do 12 tona.
Za četvorostranu obradu preduzeće Trede
raspolaže sa dva Weinig Powermat-a 500.
Jedan sa 6 osovina, sa Powerlock-alatima,
CNC-osovinama i paketom za kratke komade, a drugi, za obradu fiksnih dužina, ima
5 osovina, od kojih je jedna mobilna, zbog
različitih ulaznih širina.
Weinig kvintet se završava Dimter presom
za lepeljenje ploče ProfiPress 5500 VF, za
ploče do 5,5 m dužine. Gotove širine ploče
su od 250 do 1350 mm. Po izlasku iz prese,
preko široke transportne trake, ploče idu
na formatiranje na željenu dimenziju.
ŠIROK SPEKTAR
Trede prodaje masivne ploče industriji nameštaja i izrađivačima stepenica. Za proizvođače lajsni se na optimizeru rade elementi, a usluge se vrše i za proizvođače termo-drveta.
MW GROUP · Čupićeva 1/1, 37000 Kruševac
tel: +381 37 445 070, 445 075, 445 077 · fax: +381 37 445 070, 445 071
e-mail: mwgroup@open.telekom.rs · www. mwgroup.rs · www.weinig.com
Download

Drvotehnika br. 36 - Mw