ACTIVEG 12-4-6+0,2 MgO + TE
Неорганско сложено течно ђубриво, зелене боје
Врста и тип: Неорганско сложено течно ђубриво са секундарним и микроелементима
Назив у оквиру типа: NPK раствор ђубривa
Садржај хранљивих елемента:
Садржај микроелемената
w/v
w/w
w/v
Азот (N)
12 %/-1,1% 10,34%/-1,1%
Бор (B)
100
Фосфор (као P2O5) 4 % /-1,1% 3,44%/-1,1%
Бакар (Cu) EDTA хелатни 100
Гвожђе (Fe) EDTA хелатни 100
Калију (као K2O)
6 % /-1,1% 5,17%/-1,1%
Манган (Mn)
100
Молибден (Мо)
50
Садржај секунданих елемената:
Цинк (Zn)
50
w/v
w/w
Магнезијум (каоМgО)
0,2 %
0,17%
w/w
86,2ppm
86,2ppm
86,2ppm
86,2ppm
43,1ppm
43,1ppm
Физичке особине: Течност зелене боје, карактеристичног мириса
Запреминска маса 1,16 g/cm3
Препоручена количина, време и начин примене:
Примењује се за прихрану различитих биљних врста, ратарских усева, воћарских и виноградарских засада
и поврћа на различитим типовима земљишта, у количини од: 3-5 L/ha у зависности од култура за које се
користе растворен у довољној количини воде ( 800-1.500 L/ha у виноградима, односно 600-1000 L/ha у
воћњацима и 200-400 L/ha у повртњацима на отвореном пољу)
Количине и фазе примене
Кукуруз: 4 L/ha применом једном током вегетације од стадијума 4-5 листова;
Грашак, соја: 4 L/ha применом једном до два пута током вегетације када је биљка висине 8-10 cm, други пут
10 дана касније;
Кромпир: 4-5 L/ha применом једном током вегетације када је биљка висине 10-15 cm;
Пасуљ: 5 L/ha применом једном до два пута током вегетације када је биљка висине 2-3 cm, други пут пре
цветања;
У воћарству: 3 L/ha, применом од момента развијања плода, два до шест пута током вегетације;
У виноградарству: 4-5 L/ha применом од стадијума листања, 2-4 пута током вегетације
У повртарству: 3-5 L/ha, применом од момента покривања поља усевом, три до пет пута током вегетације.
Начин руковања и складиштење:
Резервоар прскалице напунити до пола водом, додати ђубриво у резервоар, добро промешати, додавањем
воде разблажити до потребне концентрације.
При раду са препаратом придржавати се општих мера хигијенско техничке заштите.
Производ складиштити у затвореној оригиналној амбалажи на тамном и проветреном месту, у просторији
намењеној за чување хемијских средстава, којa je заштићенa од извора топлоте, влаге и атмосфералија и
у којој нема хране, пића и предмета опште употребе. Чувати ван домашаја деце и неупућених особа.
Решење о упису у регистар средстава за исхрану биља и оплемењиваче земљишта Министарства
пољопривреде шумарства и водопривреде број: 321-01-00648/2009-11, од 18.03.2010. године, и измена
решења број: 321-01-00469/2010-11, 21.05.2010. године.
Величина паковања: 10L
Рок трајања: 3 године
Назив и адреса произвођача:
Angibaud Deromе & Specialites,
Rue de Roux – BP248
17012 La Rochelle Cedex 1 - FRANCE
Tel : +33-5-46-44-36-46
Број шарже:
Заступник и дистрибутер:
ГАЛЕНИКА – ФИТОФАРМАЦИЈА а.д.
Батајнички друм бб
Београд-Земун
Тел: +381 11 30 72 372
Download

ACTIVEG 12-4-6+0,2 MgO + TE Неорганско сложено течно