NASELJENA MESTA SREZA KRAGUJEVAC
STANJE 01.01.1961. GODINE
OPŠTINE:
OPŠTINA ARANĐELOVAC
TULEŽ
VENČANE
OPŠTINA BATOČINA
OPŠTINA KRAGUJEVAC
RANILOVIĆ
KAMENICA
OPŠTINA KNIĆ
STOJNIK
OPŠTINA RAČA
MISAČA
JELENAC
PARTIZANI
ORAŠAC
OPŠTINA STRAGARI
MASKAR
KOPLJARE
PROGOREOCI
BELOSAVCI
BUKOVIK
OPŠTINA TOPOLA
RAJKOVAC
ZAGORICA
ARANĐELOVAC
GARAŠI
KRĆEVAC
KLOKA
ZABREŽJE
BANJA
VRBICA
TOPOLA (SELO)
JELOVIK
JUNKOVAC
SEPCI
BOŠNJANE
NATALINCI
LIPOVAC
VUKOSAVCI
ŽABARE
TOPOLA
(VAROŠICA)
VIŠEVAC
BREZOVAC
PAVLOVAC
ADROVAC
GOROVIČ
BOSUTA
SARANOVO
ŠUME
ĐURĐEVO
RAČA
DONJA
RAČA
BOŽURNJA
GORNJA
TREŠNJEVICA
POPOVIĆ
VINČA
DONJA
TREŠNJEVICA
DONJA
TRNAVA
DONJA
GORNJA
ŠATORNJA
ŠATORNJA
PLASKOVAC
VOJKOVCI
DONJE
JARUŠICE
MANOJLOVCI
LAPOVO
(VAROŠICA)
TRSKA
SVETLIĆ
MASLOŠEVO
GURIŠEVCI
LAPOVO
(SELO)
VUČIĆ
MIRAŠEVAC
BORCI
GORNJA
TRNAVA
OVSIŠTE
LAPOVO
(SELO)
CRNI KAO
BLAZNAVA
SIPIĆ
JARMENOVCI
GORNJE
JARUŠICE
VLAKČA
KOTRAŽA
BATOČINA
(SELO)
VELIKO
KRČMARE
MALO
KRČMARE
ČUMIĆ
BATOČINA
(VAROŠICA)
GRADAC
TURČIN
BADNJEVAC
STRAGARI
VOJINOVAC
LJUBIČEVAC
BRZAN
UGLJAREVAC
DOBROVODICA
ŽIROVNICA
PAJAZITOVO
VELIKI ŠENJ
LUŽNICE
MALI
ŠENJ
NIKŠIĆ
RESNIK
CEROVAC
RAMAĆA
GORNJE
GRBICE
MIRONIĆ
MALA
VRBICA
KAMENICA
PRNJAVOR
MILATOVAC
DESIMIROVAC
KIJEVO
NOVI
MILANOVAC
CVETOJEVAC
BOTUNJE
DONJE GRBICE
DOBRAČA
ŠLJIVOVAC
OPORNICA
KUTLOVO
KNEŽEVAC
KORMAN
PETROVAC
PREKOPEČA
KIKOJEVAC
JOVANOVAC
DONJE
KOMARICE
POSKURICE
BARE
ROGOJEVAC
MARŠIĆ
DRAČA
LJULJACI
DIVOSTIN
GORNJE
KOMARICE
KRAGUJEVAC
KONJUŠA
ILIĆEVO
GRIVAC
ZABOJNICA
MALE
PČELICE STANOVO
BRESTOVAC
OPLANIĆ
BEČEVICA
TOPONICA
JABUČJE
TERERIČ
DRENOVAC
DUBRAVA
BUKOROVAC
BELOŠEVAC
KORIĆANI
SUMOROVAC
BRNJICA
TRMBAS
ĐURISELO
ŽDRALJICA
DRAGOBRAĆA
VINJIŠTE
ERDEČ
DRAGUŠICA
BORAČ
RAŠKOVIĆ
VUČKOVICA
GOLOČELO
VELIKA
SUGUBINA
BALJKOVAC
KUSOVAC
DONJA
SABANTA
GROŠNICA
RADMILOVIĆ
GORNJA
SABANTA
LJUBIĆ
PRETOKE
KNIĆ
LIPNICA
BUMBAREVO
BRDO
TREŠNJEVAK
ŽUNJE
GRABOVAC
ADŽINE
LIVADE
VELIKA PČELICA
GRUŽA
GUNCATI
GROŠNICA
ČESTIN
BALOSAVE
PAJSIJEVIĆ
BAJČETINA
VRBETA
DULENE
LESKOVAC
GUBEREVAC
autor: Varjačić Vladimir; Kragujevac, april 2010. godine
info: [email protected]
[email protected]
Download

stara šumadija.cdr - upload.wikimedia.