590
591
325
9
680
650
180
3010-777
 operater na centrali
 Posta (3010-768)
 informacije
 vozači
3010-798
250
285
261
270
280
281
282
312
260
292
321
251
291
262
URGENTNI PRIJEM I PRIJEMNA SLUŽBA (3010-780)
 pult (3010-780)
253 (2095-640)
 uroloska lekarska
 hirurška ambulanta
 gipsara
2095-626
 administracija - fax
 reanimacija
 internistička ambulanta
 rendgen
 urološka ambulanta
2095-619
 garderoba
 rendgen tehničari
 nacelnik prijema
 filmoteka
 ortopedski eho
200
201
214
208
202
204
203
205
207
210
213
215
211
212
218
213
POLIKLINIKA SA DNEVNOM BOLNICOM (3010-788)
 pult (3010-788)
 načelnik poliklinike (3010-789)
 hematolog
2095-609
 endokrinološka
2095-602
 kardiološka ambulanta
 dermatolog
 koprološka laboratorija
 gastroenterološka ambulanta 1
 alergološka ambulanta i intervencije 2095-622
 oftalmološka ambulanta
 reumatološka ambulanta
2095-615
 glavni tehničar poliklinike
 ORL ambulanta
 pulmološka ambulanta
 gastroenterološka šalter
2095-600
 reumatolog
2095-615
620
621
CENTAR ZA PSIHOSOMATSKU MEDICINU
 pult
3010-780
 načelnik i lekari
570
571
572
575
573
574






550
551
552
553
580





ODELJENJE PULMOLOGIJE (3010-778)
pult i glavna sestra (3010-778)
načelnik (3010-779)
lekarska soba
bronhologija
ambulanta
respiratorna jedinica
ODELJENJE ALERGOLOGIJE (3010-758)
pult (3010-758)
načelnik (3010-759)
lekarska soba
ambulanta
imunološka laboratorija
2095-630
530
531
532
535
533
537
536
APOTEKA (698-404)
 pult
 načelnik (2698-404)
 2095-629
ODELJENJE KARDIOLOGIJE (3010-754)
 pult (3010-754)
 načelnik (3010-755)
 lekarska soba
 koronarna jedinica
 ambulanta
 EHO srca
 2095-642
500
501
502
504
505
503
508
ODELJENJE GASTROENTEROLOGIJE (3010-750)
 pult I (3010-750)
 načelnik (3010-751)
 lekarska soba
 endoskopija
 ultrazvuk
 ambulanta
 pult endoskopije
3010-713
560
561
562
563
ODELJENJE ENDOKRINOLOGIJE (3010-760)
 pult (3010-760)
 načelnik (3010-761)
 lekarska soba
3010-762
 ambulanta
520
521
522
523




450
451
452
453
454





ODELJENJE HEMATOLOGIJE (3010-748)
pult (3010-748)
načelnik i lekarska soba (3010-749)
lekarska soba
ambulanta
ODELJENJE HIRURGIJE (3010-746)
pult (3010-746)
načelnik (3010-747)
lekarska soba 1
lekarska soba 2
ambulanta
ODELJENJE ORTOPEDIJE SA TRAUMATOLOGIJOM (3010-738)
410
 pult (3010-738)
411
 načelnik (3010-739)
412
 lekarska soba
413
 ambulanta
420
421
422
423
400
401
402
403
436




ODELJENJE GRUDNE HIRURGIJE
pult i previjalište
načelnik
3010-766
lekarska soba
ambulanta





ODELJENJE UROLOGIJE (3010-736)
pult (3010-736)
načelnik urologije (3010-737)
lekarska soba
previjaliste
citoskopija
ODELJENJE ANESTEZIOLOGIJE SA REANIMACIJOM (3010-742)
440
 šok (3010-742)
441
 načelnik (3010-743)
442
 lekarska soba
443
 reanimacija
444
 šok soba
OPERACIONI BLOK
odmor
2095-603
koštana sala 2095-610
centar
sterilizacija
430
434
431
435




466
467
SLUŽBA TRANSFUZIJE
 transfuzija
 2095-606
360
362
361
APARTMANI (3010-730)
 pult (3010-730, 601-946)
 sestrinska soba (3010-731)
 lekarska soba (3010-732)
600
601
602
ODELJENJE PATOLOGIJE
 laboratorija
 načelnik
 lekarska soba
300
301
302
303
304
305
311
306
307
308
309
310
315
314
319
330
331
335
336
337
DIJAGNOSTIČKI IMIDŽING CENTAR (3010-752)
 pult (3010-752)
 načelnik (3010-753)
 lekarska soba
 MR
 CT
 angio-sala
 sterilizacija
 rendgen-dijagnostika 1
 rendgen-dijagnostika 2
 rendgen-dijagnostika 3
 mamografija
 ultrazvuk
 upravnik DIC
 asistenti
 angio sala 2095-613





LABORATORIJA
biohemijska laboratorija
3010-764
načelnik
bakteriološka laboratorija
laboratorija – podrum
2095-631
SLUŽBA ZA FUNKCIONALNU DIJAGNOSTIKU (3010-772)
320
 ambulanta (3010-772)
323
 holter (3010-773)
326
 EHO srca
324
 ergometrija
322
 spirometrija
321
 eho srca
490
491
492
493
494
495
496
DNEVNA ONKOLOŠKA BOLNICA (3010-786)
 pult (3010-786)
 načelnik (3010-787)
 ordinacija 1
 ordinacija 2
 dnevna bolnica
 ordinacija 3
 Glavna Sestra
655
656
ODELJENJE SOCIJALNE MEDICINE
 statistika
 2095-632
340
342
343
344
341
488
MEDIC CENTAR - KLUB DOBROTVORA (3010-770)
 pult (3010-770)
 faks (697-038)
 ambulanta
 ordinacija
 Načelnik (3010-771)
 melanoma centar
660
661
CENTAR ZA MEDICINSKU INFORMATIKU (3010-722)
 sistem operateri (3010-722)
 načelnik (3010-723)
SLUŽBA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE
610
 lekarska
2095616
611
 nacelnik
2095-617
612
 rehabilitacija 2095-618
CENTAR ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD (3010-720)
670
 upravnik (3010-720)
140
141
142
143
144
148
145
147
SLUŽBA ZA EKONOMSKE FINANSIJSKE I
RAČUNOVODSTVENE POSLOVE
 devizno (3010-724)
 fakturno (3010-725)
 likvidatura (3010-726)
 obračun (3010-727)
 knjigovodstvo (3010-728)
 magacin hrane i tehničke robe
 blagajna
2609-131
 nabavka
3180-157
700
703
704
701
705
706
708
715
710
711
720
721
649
711
702















641
640
648
SLUŽBA ISHRANE I HIGIJENE
 šef službe ishrane (3010-719)
 restoran
 šef službe higijene
TEHNIČKA SLUŽBA (3010-706)
dispečer (3010-706, 697-706)
Prijava kvara
fax
2095-690
načelnik
2095-691
električari
vodoinstalateri
bravari
fizički radnici
ložionica
zidari
vešeraj
šef vešeraja
2095-604
frizerski salon
elektricari
elektricari
SLUŽBA ZA PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE (3010-792)
170
 arhiva (3010-792)
171
 sekretar centra (3010-793)
180
 vozači
172
 pravnici
173
 kadrovska služba
190
 obezbeđenje - glavna kapija
178
 park
191
 video-nadzor 3010-769
100
101
102
UPRAVA
 direktor (3010-700)
 direktor (3010-701)
 direktor (faks 2606-520 i 3010-704)
177
110
111
120
109
121
109
125
642
122
124
 arhiva
 zamenik direktora (3010-707, 695-819)
 pomoćnik direktora za nemedicinu (3010-708,
2606-808, faks 2699-937 i 3010-711)
. Načelnik centra za informatiku 3010-711
 Pomoćnik direktora (3010-712)
 Milkica (3010-714)
 upravnik hirurške klinike 3010-712
 glavne sestre (3010-718, 609-131)
 čajna kuhinja
 prof Granic
 prof Randjelovic
Download

3010-777 3010-798 9 operater na centrali 680 Posta (3010