Projev prezidenta klubu na Valné hromadě I. ČLTK
dne 13. května 2014
Václav Klaus
Vážení členové klubu, vážení tenisoví přátelé,
dovolte, abych Vás pozdravil a přivítal na naší letošní Valné
hromadě, která se odehrává ve 121. roce existence našeho
klubu. V loňském roce jsme oslavili 120. výročí založení klubu, věřím,
že důstojným způsobem. Letošní rok je zároveň rokem volebním.
Dnes fungující výbor klubu byl zvolen před třemi lety a naším
dnešním úkolem je zvolit výbor nový, výbor, který povede ČLTK do
dalších let.
Jako prezident klubu musím potvrdit, že výbor pracoval
systematicky, pravidelně a dobře. Schůze výboru nebyly formálními
setkáními, byly velmi věcným a pracovním jednáním, byly hledáním
jak co nejlépe řešit problémy, které v průběhu této doby vznikaly.
2
Byly kolegiálními setkáními, ale je třeba říci, že to při nich občas
jiskřilo. Ne všechno se v posledních třech letech a zejména v roce
posledním dařilo, zdaleka ne na všechno jsme měli všichni stejný
názor. Je fér říci, že s odlišnými názory nejčastěji vystupoval
viceprezident klubu František Stejskal. Hlavními příčinami našich
neshod byl
- neúspěch v posilování finančních zdrojů klubu (v dnešní složité
ekonomické situaci, při dominantní pozici Prostějova mezi sponzory a
v tenisové i politické reprezentaci naší země, při změnách na pražské
radnici, atd.),
- stagnující a poměrně pasivní členská základna a nevýrazný
klubový život (máme 458 členů),
- slabší výsledky našich hráčů zejména v kategorii dospělých,
- přestup sester Plíškových do TK Sparta, ač se obě sestry
naučily tenis na Štvanici. (I když za přestup získal klub jeden milion
korun, bylo to pro náš klub velmi negativní reklamou.)
3
Výbor se tím vším intenzivně zabýval, ale výrazný průlom se
udělat nepodařilo. Zkusili jsme vytvořit post sportovního ředitele, ale
odchod Jana Vacka do zahraničí tuto naši ambici přibrzdil. Ve snaze
posílit manažerské kvality klubu jsme vedle postu hlavního manažera
klubu Ládi Šavrdy vytvořili post manažera klubu, v němž se v prvních
týdnech svého fungování nadějně prosazuje Petr Koula.
Zprávu o finančním hospodaření klubu dostanete v následujícím
průběhu schůze. Hospodaření klubu je zodpovědné a vyrovnané.
Dovolte mi, abych dnes končícímu výboru klubu a všem jeho členům
za jejich tříletou aktivní, pracnou a hlavně dobrovolnou a
nehonorovanou činnost poděkoval.
Závodní tenis je i nadále v centru našeho zájmu, i když se
snažíme vytvářet i pro rekreační tenis kvalitní podmínky. ČLTK míval
slavnější chvíle, ale pořád se držíme v české špičce a naši hráči jsou
vidět i v zahraničí.
4
Extraligový tým obhájil 3. - 4. místo z roku 2012. Důležité je, že
jsme toto místo obhájili i bez drahých zahraničních posil. Výbor klubu
rozhodl, že s výjimkou mladého Slováka Mečíře do zahraničních posil
nebude investovat. Důvodem bylo mimo jiné i výrazné snížení prize
money pro celou tuto soutěž, takže by pro nás šlo o evidentně ztrátový
projekt.
Největším úspěchem mezi individuálními výsledky je bezesporu
vítězství Lucie Hradecké ve čtyřhře na US Open. Ostatní extraligoví
hráči dosahovali jen výjimečně výraznějších výsledků. V
mládežnických týmových soutěžích jsme v České republice získali
dvě třetí a jedno druhé místo, což je také přesné opakování výsledků
předchozí sezóny. Mistry republiky se v roce 2013 stali Jonáš
Forejtek, Tadeáš Paroulek a Jan Mertl.
Příslibem jsou umístění našich mladých hráčů na českém
žebříčku ve svých ročnících: jedničkami jsou Staněk, Ricci, Forejtek,
5
Vondroušová, Hindová, Nikolovová a Vidmanová. Zvláště Markéta
Vondroušová patří mezi absolutní evropskou špičku.
Za významné považujeme i naše aktivity při organizování
kvalitních tenisových turnajů. Třináctý ročník Prague Open, ATP
Challenger s dotací USD 50 tisíc sice ještě na rozdíl od letošního roku
přímo nepořádal I.ČLTK Praha, ale poskytoval pro tento týden areál a
tím se řadil k hlavním turnajovým partnerům. V lednu 2013 jsme
pořádali juniorský turnaj ITF Safina Cup, v žákovských kategoriích dva
turnaje třídy A, dva turnaje třídy B a tři Přebory Prahy. Uspořádali
jsme i 9 turnajů pro hráče do 10 let.
Rekreační tenis v žádném případě nezanedbáváme. Pro naše
členy jsme v loňském roce opět zorganizovali celosezónní turnaj
Technifibre Non Profi Cup, který začíná v květnu a končí v září. V
roce 2013 však startovalo pouze 12 hráčů a vítězem se stal Lorenzo
Livi. Domníváme se, že je to pro naše rekreační hráče nevyužívaná
šance. Dále se konaly dva tradiční klubové dny, v květnu a v září,
počet zúčastněných dvojic je v posledních letech v podstatě beze
6
změny, pohybuje se kolem 20 párů. Tradiční vánoční párty, která je
určena pro členy klubu bez rozdílu, zda jsou to závodní či rekreační
hráči, se opět konala v Letenském zámečku. I v loňském roce tam
byly uděleny ceny nejlepším hráčům klubu – byli jimi Hradecká,
Mertl, Vondroušová, Ricci, Nikolovová a Forejtek.
Tenisová akademie, školička, letní kempy stojí mezi závodním
a rekreačním tenisem. Již druhým rokem pokračovalo fungování
tenisové akademie v hale na Čechii Karlín a v létě na Slavoji. Tato
akademie generuje zisk a zaznamenává průběžně i zvýšený zájem.
Strategie neodesílat z klubu průměrné hráče, kteří jsou ochotni
plnohodnotně za tréninky platit a zároveň tak neztrácet vlastní členy
dopadá zatím finančně úspěšně.
Velmi nás těší fungování naší dětské tenisové školičky, která
zaznamenala vzrůstající zájem ze strany rodičů a dětí a tím pádem i
vzrůstající zisky. Kromě toho jsme v průběhu prázdnin zorganizovali
7
pět turnusů dětských tenisových kempů, oproti minulým rokům také s
větším počtem klientů. I tato naše činnost je zisková.
Zahraniční aktivity klubu probíhají v několika rovinách. Jako
každoročně se náš klub aktivně zapojil do akcí v rámci asociace
stoletých klubů. Na Štvanici jsme pořádali utkání pěti těchto klubů v
kategorii do 14 let. Účastníky byli hráči ze dvou klubů v Barceloně,
irský Carrikmines, britský Cumberland a naši. Družstvo mladších
žáků již posedmé vyhrálo turnaj pořádaný irským Carrickmines. Tým
starších žáků vycestoval k přátelskému utkání se slavným Real Club
de Tennis Barcelona. Náš seniorský výběr se zúčastnil finálové
skupiny CTC Senior Competition pořádaném v Římě, kde v
konkurenci klubů z Padovy, Stokholmu a Říma obsadil třetí místo. V
srpnu měli někteří naši členové ojedinělou možnost zahrát si na
travnatých dvorcích wimbledonského ALTC, na kterou bylo kromě
ČLTK pozváno dalších šest kanadských klubů.
8
V roce 2013 jsme z prostředků MŠMT provedli rekonstrukci
izolací na ochozu malého centru v ceně 2 mil. Kč. Kromě toho se nám
v roce 2013 podařilo získat 800.000 Kč z grantu MHMP, za které jsme
před nedávnem dobudovali dva další antukové kurty v areálu
Slavoje. V podzimních termínech jsme znovu žádali o grant od
MHMP na dostavbu hřiště na kondiční přípravu v areálu Slavoje a
dále o 9.5 mil. Kč v programu na reprezentaci MŠMT – investičním
záměrem je rekonstrukce vstupních prostorů do areálu a výměna
oplocení kurtů 5 – 8. Výsledek bude znám v nejbližších dnech.
Jak již bylo řečeno, v loňském roce I.ČLTK Praha oslavil 120 let
od svého založení. K této příležitosti bylo vydáno speciální číslo
našeho klubového časopisu ČLTK REVUE, které zmapovalo bohatou
historii našeho klubu. V posledním víkendu měsíce srpna proběhly
oslavy tohoto významného výročí, a to ve dvou dnech v areálu
Štvanice – jedenkrát pro pozvané hosty, bývalé hráče, funkcionáře a
partnery klubu, druhý den pro členy a veřejnost. V tomto dni se
podařilo na Štvanici vystavit obě českými týmy získané trofeje Davis
9
Cup a Federation Cup. Zároveň v tomto víkendu proběhl v noblesním
prostředí na Žofíně slavnostní večer spojený s udílením odznaků
„zasloužilý člen“. K jubileu vznikl i dokument financovaný i natáčený
Českou televizí s názvem „Ostrov tenisu“, který také připomněl
některé slavné chvíle štvanické historie. Bohužel nám v něm chyběly
zmínky o některých našich opravdu slavných hráčích, jakými byli
třeba Jiří Javorský nebo Věra Pužejová-Suková.
Dnes je šance – volbou nového výboru našeho klubu – vyjádřit
svůj názor na fungování výboru dosavadního i na celkové směřování
klubu. Jistě je co zlepšovat, což však také předpokládá větší aktivitu
celé členské základny, ale moje tříletá zkušenost ve funkci prezidenta
klubu mne nutí říci, že doporučuji pokračování dosavadní tendence,
čili evoluci, nikoli revoluci. Myslím, že se výbor i management klubu
osvědčil. Chtěl bych i poděkovat trenérům i všem dalším
zaměstnancům klubu, kteří vykonávají mimořádně záslužnou práci.
10
Přeji klubu, i všem jeho členům a zaměstnancům další úspěšný
rok.
12. 5. 2014
Download

Projev prezidenta klubu na Valné hromadě I. ČLTK