Uslovi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pokaži znanje osnovnih pravila u fudbalu.
Šta znači “fer plej”?
Nacrtaj fudbalski teren.
Pokaži odgovarajudu sposobnost igranja fudbala
Opiši različite sposobnosti koje su potrebne za svaku poziciju.
Koje je značenje i koji su signali sudije za sledede:
a. Ofsajd
b. Držanje igrača
c. Korner
d. Indirekt
e. Direktan šut
f. Gol
7. Definiši sledede izraze:
a. Prednost
m. Udarac glavom
b. Kartoni
n. Plimpovanje
c. Ispucavanje lopte
o. Markiranje
d. Polje kornera
p. Kroz noge
e. Dijagonala
q. Aut
f. Driblanje
r. Dodavanje unazad
g. Stavljanje lopte u igru
s. Prostor za penal
h. Šut nakon prizemljivanja lopte
t. Uklizavanje
i. Finta
u. Oduzimanje lopte
j. Polu volej
v. Bacanje
k. Ruka
w. Spuštanje lopte
l. Volej
x. Živi zid
8. Provedi barem četiri sata pomažudi manje iskusnim ili mlađim igračima da unaprede svoje
sposobnosti u fudbalu
9. Igraj barem 5 utakmica sa porodicom ili prijateljima. Pokaži fer plej za vreme vežbi i utakmica.
Download

Uslovi 1. Pokaži znanje osnovnih pravila u fudbalu. 2. Šta znači “fer