Tropic ribarstvo d.o.o.
Uroša Drenovića 105, Banja Luka
tel: +387 51 413-530, 413-532; fax: +387 51 413-533, 413-534
e-mail: [email protected]; www.tropic.ba
O TROPIC RIBARSTVU
Tropic ribarstvo d.o.o. je vodeća firma u bivšoj Jugoslaviji u oblasti proizvodnje i prerade slatkovodne ribe,
prvenstveno kalifornijske pastrmke i šarana, te uvoza i prometa morske ribe i plodova mora.
S ponosom ističemo da izvozimo preko 50 % od ukupnog izvoza ribe iz Bosne i Hercegovine.
Stalno usavršavanje
proizvodnje dovelo nas je do
Zlatne evropske nagrade za
kvalitet u prehrambenoj
industriji koja nam je 2001.
godine dodijeljena u Parizu.
Za naš proizvod ''Dimljeni filet pastrmke'' dobili
smo Veliku zlatnu medalju za kvalitet na 73.
poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2006.
godine, a Zlatnu medalju na 75.
međunarodnom poljoprivrednom sajmu ove
godine dobili smo za kvalitet riblje pljeskavice
od mesa pastrmke.
Na principu prerade i proizvodnje ribe, kao najzdravije i najkonkurentije hrane današnjice, Tropic ribarstvo
predstavlja jedinstvenu domaću kompaniju koja svoje proizvode uspješno izvozi na tržište Srbije, Crne Gore,
Hrvatske i Makedonije. Kompletan asortiman naših proizvoda može se naći u supermarketima i bolje
opremljenim ribarnicama.
Jasno smo usmjereni ka izvoznom tržištu i nastojimo neprekidno povećavati izvoz ribe iz BiH, pa pored naših
predstavništava u Srbiji i Hrvatskoj, osnivamo predstavništvo i u Austriji.
Zahtjevi današnjeg modernog tržišta obavezuju nas da obezbijedimo takve prerađivačke kapacitete koji
omogućavaju preradu velikih količina slatkovodne ribe, te sa ovakvim referensama i kvalitetom duboko
zamrznute, filetirane i dimljene ribe činimo u potpunosti jedinstvenu domaću kompaniju koja svoje proizvode
planira da izvozi na izbirljivo tržište Evropske unije.
Naši poslovni rezultati nisu nastali preko noći. Naprotiv, prethodio im je dug, marljiv i uporan profesionalni i
razvojni put, koji je od ustanovljenja,1991. godine, kao primarnu misiju podrazumijevao proizvodnju hrane u
čistom i zdravom okruženju, s ciljem da Tropic svom potrošaču obezbijedi visokokvalitetan i zdrav proizvod
prilagođen osjetljivom kućnom budžetu.
Proizvodnja
Najveći dio proizvodnje Tropic ribarstva odnosi se na kalifornijsku pastrmku i šarana.
Trenutna godišnja proizvodnja kalifornijske pastrmke iznosi 1000 tona.
Proizvodnja je raspoređena na četiri ribnjaka sa ukupnom vodenom površinom 40.200 m2.
Ribnik
Od 1996. godine u sastav Tropic-a ulazi ribnjak za uzgoj pastrmke u Ribniku,
po kapacitetu jedan od najvećih na prostoru bivše Jugoslavije.
Proizvodni pogon lociran je na oko 150 metara ispod izvora rijeke Ribnik i
raspolaže odgovarajućim količinama kristalno čiste vode u najvećem dijelu
godine, što je od presudnog značaja za proizvodnju salmonidnih vrsta riba.
Osnovna proizvodnja odnosi se na kalifornijsku pastrmku, iako smo zadržali i
proizvodnju potočne pastrmke.
Godišnje izmrijestimo 12 miliona ikre.
U ovom objektu se obavlja proizvodnja od matične ribe, preko ikre, ličinki,
mlađi i na kraju konzumne pastrmke.
2
Ribogojilište Ribnik raspolaže sa ukupno 13.000 m korisne vodene površine.
Ribu hranimo visokokvalitetnom ekstrudiranom hranom iz Holandije i Danske,
dok besprijekorno organizovanu proizvodnju obavlja 14 kvalifikovanih radnika
sa velikim iskustvom.
Ribnik P=13000 m2.
Bočac (kavezni uzgoj)
Tropic ribarstvo 1997. godine proširuje svoje kapacitete ribnjakom u Bočcu.
Za ribogojilišnu proizvodnju u Bočcu koristimo 110 kaveza koji su locirani u
vodenoj akumulaciji Bočac, odmah iznad ušća Crne Rijeke.
Ukupna površina kaveza iznosi 12.500 m2. Za proizvodnju u kavezima, koja se
obavlja turnusno, donosimo i nasađujemo mlađ iz Ribnika. Ovdje uzgojenu
ribu takođe hranimo po tehnologijama Holandije i Danske, a cijelu proizvodnju,
2
prema sezoni, opslužuje 8 do 10 radnika.
Bočac Kavezni uzgoj 12500 m
Krupa na Vrbasu
U ovom ribogojilištu proizvedemo oko 50 tona pastrmke godišnje na ukupnoj
vodenoj površini od oko 700 m2.
Ribogojilište Krupa na Vrbasu vodom se snabdijeva iz rijeke Krupe, koja ima
povoljna fizičko-hemijska svojstva i povoljan tehnički režim za uzgoj pastrmke.
Tehnologija proizvodnje orijentisana je samo na tovilišta, jer i u ovaj objekat
mlađ dovozimo iz Ribnika.
Krupa na Vrbasu P=700 m
2
Jezero
U 2007. godini u sastav Tropic ribarstva ulazi i ribnjak u Jezeru.
Ovaj proizvodni pogon lociran je na rijeci Plivi čiji kvalitet i cjelogodišnji protok
vode predstavljaju idealan preduslov za uspješnu proizvodnju pastrmke.
Ukupna vodena površina ovog ribogojilišta iznosi 14000m2, a za proizvodnju je
zaduženo 10 radnika.
2
Distributivni centar Klašnik
Jezero P=14000m
U distributivnom centru „Klašnik“ lociranom 6 km od centra Banje Luke, nalazi
se Upravna zgrada, bazeni za živu ribu koja se dalje distribuiše, te pogon za
preradu ribe.
U pogonu čistimo, filetiramo, duboko zamrzavamo, te dimimo ribu i
proizvodimo jedinstvene proizvode: dimljenu pastrmku, dimljenog šarana i
riblju pljeskavicu od mesa pastrmke.
Uz primjenu najsavremenije tehnologije u ovom pogonu takođe vršimo:
- šokiranje, čišćenje i pakovanje ribe u stiroporne kašete, koje se zasipaju
ljuspastim ledom;
Distributivni centar Klašnik
- filetiranje ribe i pakovanje u vakuum kese;
- dimljenje ribe u specijalnim pećima, tanko narezivanje dimljenog fileta i
pakovanje u vakuum kese, te duboko zamrzavanje.
Pored sadašnje proizvodnje, stalnog proširivanja površinskih kapaciteta i uz
distributivni centar žive ribe gdje obezbjeđujemo konfekcioniranu ribu u
neograničenim količinama, u budućnosti planiramo da proširimo proizvodne
kapacitete, kako bismo potrošačima ponudili što bogatiji asortiman proizvoda
vrhunskog kvaliteta.
Download

O TROPIC RIBARSTVU všoj Jugoslaviji u oblasti proizvodnje i