2014 – 2015
Smoky Sycamore (platan)
ARGYLL FIR
75110 | Greyfriars
75190 | Serrano
75111 | Glenmuir
69512 | Charnwood Oak (dub)
69518 | Leighfield Oak (dub)
66218 | Parkhurst Oak (dub)
66219 | Bedgebury Oak (dub)
65812 | Delamere Pine (borovice)
65815 | Mersea Pine (borovice)
65811 | Macclesfield Pine (borovice)
73803 | Martinsyde Oak (dub)
82213 | Norway Larch (modřín) 82214 | Longleaf Pine (borovice)
82216 | Grey Fir (jedle)
75170 | Comerford
WOBURN
WOODS
75112 | Warferry
75115 | Montrose
Delamere Pine (borovice)
AUTHENTIC
LANGSTER
PLANK
82212 | Silver Spruce (smrk)
AUTHENTIC
OAK
82217 | Balsam Fir (jedle)
56281 | Heartwood (dub)
56282 | Water Oak (dub)
56283 | Chinkapin (dub)
AUTHENTIC
PLANK
56284 | Tanoak (dub)
56288 | Scarlet Oak (dub)
81013 | Verde
81014 | Sylvian
81015 | Shade
81016 | Cupric
56289 | Shumard (dub)
60597 | Mocha
Tanoak (dub)
81017 | Lumi
81021 | Brazil
TALENT
63501 | Burr Oak (dub)
63503 | Post Oak (dub)
63505 | Danzig Oak (dub)
63621 | Water Ash (jasan)
60597 | Epping Oak (dub)
60591 | Waltham Oak (dub)
ENGLISH
OAK
63671 | Honey Ash (jasan)
63673 | Snowdonia Ash (jasan)
60592 | Marston Oak (dub)
60594 | Thetford Oak (dub)
60595 | Horsford Oak (dub)
60596 | Darwen Oak (dub)
60598 | Sherwood Oak (dub)
41511 | Light Grey Ash (jasan)
41519 | Dark Grey Ash (jasan)
41581 | Smoky Ash (jasan)
41583 | White Ash (jasan)
HOKIDO
ASH
41584 | Warm Brown Ash (jasan)
41588 | Dark Brown Ash (jasan)
BROAD
LEAF
41810 | Light Sycamore (platan)
41813 | Dark Sycamore (platan) 41815 | Warm Sycamore (platan) 41817 | Smoky Sycamore (platan)
NUANCE
43117 | Dark Oak (dub)
44114 | Off Smoke
44115 | Off White
44116 | Off Grey
44117 | Blue Grey
Off Grey
44118 | Mid Grey
44119 | Charcoal
WOBURN WOODS
ano
B fl - s1
0,18 mm
ano
0,40 mμ (R9)
B fl - s1
0,12 mm
ano
EN 433 Bodové zatížení
EN 425 Odolnost na kolečkové židle
není toxické
certifikováno
20 mm
není toxické
EN 435A Pružnost
EN 71 Toxicita
(3,34 m2) AUTHENTIC OAK: 12 lamel
WOBURN WOODS: 15 lamel
Váš prodejce:
(3,34 m2) AUTHENTIC LANGSTER PLANK: 12 lamel
28° C
ARGYLL FIR: 12 lamel
Podlahové topení
Obsah balení
AUTHENTIC PLANK: 15 lamel
28° C
6 - 8 záleží na designu
certifikováno
6 - 8 záleží na designu
AgBB/DIBt nízké V.O.C.
EN ISO 105 B02 Stálost světla
20 mm
Třída O - Dobrá
0,40 mμ (R9)
Třída O - Dobrá
EN 13893 Protiskluz
EN 423 Odolnost na chemikálie
0,013 m2 K/W
EN 13501-1 – 1:2007 Reakce na oheň
αw 0,05
αw 0,05
0,010 m2 K/W
ISO 354 Absorbce zvuku
EN 12667 / ISO 8302 Tepelný odpor
2,6 x 1011 Ω
ΔLW 2 dB
2,6 x 1011 Ω
ΔLW 2 dB
DIN 51953 Elektrický odpor
Pryžová podešev: -1,0 kV
PVC podešev: -1,7 kV
Pryžová podešev: -1,9 kV
PVC podešev: -1,5 kV
ISO 140-8 Akustická izolace
EN 1815 Anti-statik
Horizontalní: >1,0 x 1014 Ω
Vertikální: 4,9 x 1011 Ω
Horizontalní: >1,0 x 1014 Ω
Vertikální: 8,9 x 1011 Ω
EN 1081 Odolnost povrchu
+/- 4,220 kg/m2
ano
+/- 3,440 kg/m2
ano
EN 434 Rozměrová stabilita
ano
EN 430 Váha
ano
ano
ISO 14001
ISO 9001
Heterogenní PVC
4
28° C
7 - 8 záleží na designu
certifikováno
není toxické
20 mm
Třída O - Dobrá
0,40 mμ (R9)
ano
0,12 mm
B fl - s1
0,015 m2 K/W
αw 0,05
ΔL dB 3
2,6 x 1011 Ω
PVC podešev: -1,5 kV
Pryžová podešev: -0 kV
Vertikální: 1,1 x 1012 Ω
Horizontalní: >1,0 x 1014 Ω
ano
+/- 7,590 kg/m2
ano
ano
Heterogenní PVC
(3,37 m2)
(3,34 m2) ENGLISH OAK: 12 lamel
ne
Kolekce HOKIDO ASH
1244,6 x 178,1
2
(2,66 m2)
NUANCE: 8 dílců
(3,34 m2) BROAD LEAF: 15 lamel
28° C
6 - 8 záleží na designu
certifikováno
není toxické
20 mm
Třída O - Dobrá
0,40 mμ (R9)
ano
0,18 mm
B fl - s1
0,013 m2 K/W
αw 0,05
ΔLW 2 dB
2,6 x 1011 Ω
PVC podešev: -1,7 kV
Pryžová podešev: -1,0 kV
Vertikální: 4,9 x 1011 Ω
Horizontalní: >1,0 x 1014 Ω
ano
+/- 4,220 kg/m2
ano
ano
Heterogenní PVC
(3,34 m2)
(3,37 m2)
914,4 x 457,2
1219,2 x 184,2
41 – lehká industriální zóna
0,55 + Polyurethan
2,5
NUANCE
Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu informací uvedených v tomto letáku.
(2,66 m2) HOKIDO ASH: 12 lamel
28° C
6 - 8 záleží na designu
certifikováno
není toxické
20 mm
Třída O - Dobrá
0,40 mμ (R9)
ano
0,18 mm
B fl - s1
0,010 m2 K/W
αw 0,05
ΔLW 2 dB
2,6 x 1011 Ω
PVC podešev: -1,5 kV
Pryžová podešev: -1,9 kV
Vertikální: 8,9 x 1011 Ω
Horizontalní: >1,0 x 1014 Ω
ano
+/- 3,440 kg/m2
ano
ano
Heterogenní PVC
31 – lehká komerce
0,30 + Polyurethan
ne
Kolekce NUANCE
Kolekce BROAD LEAF
mFLORPROJEKT 25 - 05
1219,2 x 228,6 BROAD LEAF
mFLORPROJEKT 20 - 03
1244,6 x 177,8 HOKIDO ASH
33/41 všeobecně komerce / lehká industriální zóna
0,55 + Polyurethan
(3,03 m2) TALENT: 12 lamel
33/41 všeobecně komerce / lehká industriální zóna
23/31 domácí užití / lehká komerce
Heterogenní PVC
EN 685 Třída užívání
EN 649 Podlahová krytina
0,55 + Polyurethan
2
0,30 + Polyurethan
1219,2 x 184,2
1219,2 x 228,6 ENGLISH OAK
EN 428 Celková tloušťka (mm)
2,5
ano
Kolekce ENGLISH OAK
Kolekce TALENT
mFLORLOCK 40 - 05
1371,6 x 184,2 TALENT
EN 429 Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)
AUTHENTIC PLANK
1219,2 x 182,9 AUTHENTIC OAK
ARGYLL FIR
Rozměry: délka x šířka (mm)
ne
1219,2 x 228,6 AUTHENTIC LANGSTER PLANK
ne
Zámkový spoj
Kolekce AUTHENTIC PLANK
Kolekce AUTHENTIC LANGSTER PLANK
Kolekce AUTHENTIC OAK
Kolekce ARGYLL FIR
Kolekce WOBURN WOODS
Kolekce
mFLOR 25 - 05
mFLOR 20 - 03
Technické specifikace
PŘEHLED KOLEKCÍ – technická data
Download

Přiložený soubor PDF (Download)