KOTLARNICA NOVA KOLONIJA
(OPREMA KOJA SE PRODAJE)
KOTLOVI
vrelovodni
160ºC
MINEL
BEOGRAD
Kapac.
MW
Fabricki
Broj kotla
Radni
pritisak
Povr.
m2
Zapr.
m³
gorivo
proizveden
Tež.
t
9.3
4483
6 bara
220
20
Gas/mazut
1992
30t
9.3
171765-2
6 bara
222
19
Gas/mazut
1977
30t
VIESSMANN
NEMAČKA
Tip gorionika
fabr.br.gorion
gorivo
Godina
proizvodnje
kom
9.3
WKGMS-3
WEISHAUPT
1534890
gas/mazut
1975
1
9.3
WKGMS-3
WEISHAUPT
2122946
gas/mazut
1977
1
GORIONICI
kapacitet
MW
WEISHAUPT
WEISHAUPT
GASNE RAMPE.
Kom 2
- Kuglasti ventili DN100 PN16
- Filteri sa filcanim ulošcima Weishaupt DN100
- Regulatori pritiska Rockwell 0.25-0.28bara DN50
- Blok ventili
Rockwell DN50
- Sigurnosni ventili Rockwell DN50
- Magnetni ventili Dungs DN125 PN16
- Piloti paljenja
Dungs DN40
- Ostala prateća oprema koja ide uz gasne rampe
MAZUTNI VOD
Kom 2
Kom 2
Kom 2
Kom 2
Kom 2
Kom 4
Kom 2
Kompl. 2
Kom 2
- PUMPE Visokog pritiska PASK-42N (Daruvar) 0-40 bara
Kom 4
- PUMPE Niskog pritiska (doturne) 0 – 10 bara
Kom 2
- Regulatori pritiska (mazutni) DN30
Kom 4
- Filtterske jedinice (grubi I fini filteri)DN40
Kom 2
- Dogrejne stanice(Brzi el.grejači 22.5 kw i vodeni grejači weishaupt). Kom 2
VAZDUŠNI VOD
Kom2
- Ventilatori Gebr-Smith tip-M12/450 2/2DL 2860 o/min.Q13000m³/h
- Elektromotor 30kw 2860 o/min
Kom 2
- Čelični kanal 450x450 x12m,450x450x10m,450x450x6m po
Kom 1
HEMIJSKA PRIPREMA VODE
-
Jonski izmenjivač Janko Lisjak Beograd P 6-9 bara Kapacitet 100m³ Proiz.1976 god.
Posuda za so Janko Lisjak Beograd P 6-9 bara zapremina 100kg proiz. 1976god.
Rezervoar za vodu – napojni horizontalni Janko Lisjak Zapremina 10.000 lit. Proiz.1976 god.
Vertikalni rezervoari za vodu za solitere zapremine 2x4m³ vode.Dimenzije; visina 2100mm Obim
3800mm.
Kom 2.
PUMPNA STANICA
- Cirk.pumpa SPS-2
- Cirk.pumpe KSB ( mešne)
Kom 1
Kom 2
OSTALO
-
Čelični profili
Limovi
Gazišta
Cevi
Alu.lim od izolacije
Razni kablovi
Elektro ormani
Razne sklopke itd.
Poslovođe : Ilić Dragan , Brkušanin Svetislav
Upravnik R.J. Proizvodnja T.E. Cvetkov Goran
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U Kraljevu 21.03.2011 god.
2
Download

KOTLARNICA NOVA KOLONIJA