Poziv na seminar
Predstavništvo Njemačke privredne komore u BiH i Udruženje za unapređenje njemačkobosanskohercegovačkih privrednih odnosa (DBHWV) u saradnji sa Privrednom komorom Zeničkodobojskog kantona Vas pozivaju na seminar o temi:
POVRAT PDV-A IZ INOZEMSTVA
četvrtak, 09.05.2013. od 11:00 do 13:00 h
Privredna komora ZE-DO kantona, M. Tarabara br. 15, Zenica
Cilj seminara
Na seminaru ćete saznati iz kojih zemalja je moguć povrat PDV-a, koja dokumentacija Vam je
potrebna kako biste izvršili povrat PDV-a, kakva je procedura, koje rokove je potrebno imati u vidu te
koje su usluge refundabilne.
Izlagač
Mirko Vincetić je direktor i vlasnik firme IMO JUNIOR (Orašje) koja pruža usluge refundacije PDV-a iz
inostranstva. IMO JUNIOR usluge povrata PDV-a pruža kao zastupnik švicarske firme CASH BACK
za područje Bosne i Hercegovine.
Kotizacija
Naknada za učešće na seminaru iznosi 50,00 KM. Učešće je besplatno za članove Udruženja za
unapređenje njemačko-bosanskohercegovačkih privrednih odnosa te Privredne komore Zeničkodobojskog kantona. Zbog ograničenog broja mjesta, molimo da svoje učešće prethodno potvrdite
putem priložene prijavnice.
Program seminara
11:00 – 11:15
Registracija učesnika
11:15 – 11:20
Pozdravna riječ, Predstavništvo Njemačke privredne komore u BiH
11:20 – 12:20
„Povrat PDV-a iz inozemstva“, IMO JUNIOR, Mirko Vincetić
12:20 – 13:00
Pitanja / diskusija
Za dodatne informacije kontakt osobe su:

Lejla Hujić, Predstavništvo Njemačke privredne komore u BiH/DBHWV, tel.: 033 260 430

Diana Babić, Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona, tel.: 032 405 160
Lijep pozdrav,
Lejla Hujić
Kranjčevićeva 4a l 71000 Sarajevo l Tel: +387 33 26 04 30 l Fax: +387 33 20 61 81 l E-Mail: [email protected]
ID 4200369150000 I http://bosnien.ahk.de
Prema odluci Njemačkog parlamenta finansira Savezno ministarstvo za privredu i tehnologiju
Download

Poziv na seminar POVRAT PDV