Jak chránit spolehlivě sebe i děti před škodlivým elektrosmogem?
www.elektrosmog-zony.cz
V dnešním světě, zaplaveném datovými signály a ostatním elektrosmogem, narůstá více
zdravotních potíží. Vzrůstá neplodnost, malé děti trpí alergiemi, ekzémy a běžně mají
elektrosmogem poškozenou imunitu. Ve školním věku jsou roztěkanější, nepozornější a
agresivnější, pokud jsou zaplaveni wi-fi signálem, píší úkoly s hlavou těsně u lampy
s trubicovým světelným zdrojem... Jejich rodiče často trápí nápadná únava, migrény.
Za celé roky při měření elektrosmogu opakovaně vidím, že větší zátěž a hodnoty
elektromagnetických polí vychází především z domácích spotřebičů. Naměřené hodnoty
bývají oproti signálu venkovních vysílačů stokrát horší z domácí wi-fi sítě a ještě horší
z bezdrátového telefonu, chůviček, úsporných trubicových světelných zdrojů, zářivek a
z některých LED světel. Jde o to, naučit se určitým pravidlům, jak se co nejvíce vyhýbat
elektromagnetickým polím (dále jen EMP). Některé rodiny se už při výběru bydlení moudře
vyhýbají na dohled venkovním stožárům s dráty velmi vysokého napětí a vysílačům
mobilních operátorů, ale přitom jsou pak často mnohem více doma nevědomky ozařováni
svými elektrospotřebiči, svítidly, kabely a tím nejhorším - neustálým vyzařováním své wi-fi
sítě a přenosného telefonu i přes noc! Pokud budeme vypínat wi-fi alespoň na noc a zrušíme bezdrátový telefon, výrazně si ulevíme!
5% lidí jsou elektrosenzitivnější, bývá jim špatně i z wi-fi signálu, reagují bolestmi na impulzní rušení, která jsou u mnoha přístrojů
zaviněna termostatem, a podobné další zdroje EMP. Ostatní většina elektrosmog necítí, nevidí, ale větší množství EMP poškozuje
každý živý organismus bez vyjímky, přičemž dochází ke zhoršení krevního obrazu a celé řadě dalších destruktivních vlivů. Není radno
se zdržovat v blízkosti chladících zařízení. Chladničky a mrazničky by měly být umístěny ve vzdálenosti více, než 2 m od místa, kde
se spí. EMP pronikají snadno i stropy a stěnami – také od bojlerů, kotlů, sousedů. To lze zjistit měřícími přístroji. Elektrické
přikrývky a podložky způsobují poruchy spánku, bolesti hlavy, poruchy srdeční činnosti, strach a deprese, zvýšené riziko pro těhotné a
plod. Proto elektrické přikrývky a podložky do postelí rozhodně nepořizujte a nepoužívejte. Vzniká EMP jako u drátů vysokého napětí!
Od místa spánku a polštáře (ale i na pracovním stole) je třeba vzdálit alespoň na metr osvětlovací lampy od hlavy a těla včetně jejich
elektrických přívodů. Přesto, že je na noc zhasneme, pulzující napětí živé fáze stále tvoří škodlivé pole.. Spínač přerušil jenom jeden ze
dvou drátů a záleží na poloze zasunuté vidlice do zásuvky. V lepším případě se pulzující elektrické napětí dostává jen k vypínači. Pokud
je ale umístěný až na lampě a ta je kovová, kolem ní a vodiče stále vzniká škodlivé EMP přesto, že je obvod spínačem přerušen.
V horším případě (opačné poloze vidlice) se živá fáze dostává druhým vodičem okolo vypínače až do lampy přímo a opět je střídavým
napětím neustále vytvářeno silné EMP, nejméně půl metru od vodiče a lampy - často až přes celý polštář nebo celou plochu pracovního
stolu. Vzdálit je potřeba i nabíječky, adaptéry a radiobudík. V těch je díky vnitřnímu transformátorku vytvářeno ještě silnější EMP,
působící někdy až 1,5 m daleko. Všechno to názorně ukazuji klientům pomocí přesných měřících přístrojů, aby viděli intenzitu, a také
pochopili souvislosti, odkud se elektrosmog bere a jak až daleko kolem vodičů a elektrospotřebičů sahá, protože vlivem EMP dochází
také k porušení molekulárních vazeb, destrukci buněčných stěn a DNA kódování.
Velice silný elektrosmog se nachází kolem akvárií, neumisťujte je dětem k posteli! I po vypnutí světla vytváří nezanedbatelný
elektrosmog ještě vzduchovací motorek. A vodivá voda jej svým objemem zesílí. Na noc je dobré vypínat i domácí spotřebiče
s pohotovostním režimem „Stand By“. Nejen, že za rok ušetříte několik stovek, ale i své zdraví. Pohotovostní režim (týká se i
„vypnutých“ počítačů) znamená, že zdroj v přístroji – často obsahující trafo, je stále pod proudem, připraven aktivní, ale vyzařuje další
EMP do okolí a vytváří další škodlivý elektrosmog. Nicméně, kolem nových plochých TV dosahuje elektrosmog i v zapnutém stavu do
půl metru, u těch největších do metru, a dál už nenaměříme nic. Podobně počítač a ploché monitory. Tím vyvracím mnohé nesmysly o
tom, že televize a počítače jsou škodlivé pro celou místnost. Není to pravda, měřící přístroj jasně ukáže, kam sahá EMP a kde již není.
Mezi nejhorší škůdce patří přenosné ruční bezdrátové telefony se základnou připojenou na pevnou linku. Často jsou používány ve
firmách, kancelářích, obchodech, i některých domácnostech. Dokud jejich napájecí základnu neodpojíte ze zásuvky, jste trvale zatíženi i
tisíckrát silnějším EMP, než jaké naměříme přicházející z venkovních vysílačů! Doporučuji se těchto bezdrátových telefonů zbavit.
Jejich velice výkonné pole poškozuje zdraví ještě i sousedům přes zeď. Vytváří poruchy mozkové činnosti, šedý zákal a poruchy zraku,
bolesti hlavy, poruchy chování a látkové výměny, nervozitu. Bohužel vyzařují nepřetržitě, dokud neodpojíte jejich napájení.
Při telefonování se doporučuje používat sluchátka a vzdalovat mobilní i přenosný telefon co nejvíce od mozku. Netlačte telefon na
ucho. Vzdalte jej - i sami výrobci radí - alespoň 2cm telefon od ucha. Nejlépe však alespoň 10 cm. Ve skutečnosti jsou více škodlivé
hodnoty vysílaného signálu ještě i v metrové vzdálenosti od těla a blíže k tělu pak exponenciálně rychle vzrůstají. Děti do 12 let by
neměly telefonovat vůbec! O škodlivosti nevědí a jste za ně zodpovědní. Pokud je neučíte kouřit, zakazujte jim i mobil! Škodlivost je
téměř stejná. Zbytečné dlouhé volání babičce nebo kamarádům opravdu hodně poškozuje mozek a v mládí již mnozí mají nádor na
mozku. Zvláště škodlivé je volání u televizí, lamp, pod vysokým napětím, protože dochází k interferenci a spolupůsobení s dalším
polem dohromady. Bezohledné je zbytečné dlouhé volání v kovových dopravních prostředcích a těsné blízkosti mnoha lidí. Když už
volajícímu nevadí že poškozuje sebe, neměl by bezohledně dlouhým hovorem poškozovat zdraví okolním lidem a dětem! V kovovém
vagonu tramvaje, v autě, se vlny všech přítomných mobilů ještě násobí odrazy a v tunelu metra začnou desítky mobilů plnou intenzitou
vysílat a lovit signál! Zvláště tarify s neomezeným voláním „zdarma“ jsou nejhorší pastí na zdraví. Nepokládejte mobilní telefon do
ložnice. Zvláště chytřejší smartfony každou chvíli kontaktují svoji základnu, kontrolují aktualizace svých programů a téměř neustále
probíhá datový přenos, nejméně na dvou až čtyřech frekvencích. Elektrosmog nevidíme a necítíme, ale naše receptory vlivem častých
impulzů vysokofrekvenčního – mobilního signálu vždy přeruší v organismu noční regenerační procesy včetně tvorby melatoninu a
dalších procesů, čímž se sníží i obranyschopnost. Proto je (alespoň) na noc důležité vypínat wi-fi síť (bezdrátový internet). Ten od
sousedů už bude výrazně slabší. Ideální by bylo, kdyby i sousedé pochopili, a přestali škodit alespoň sobě přes noc tím, že wi-fi vypnou.
Tam, kde na mobilu vidíme „téměř plný signál“, rozhodně přesahujeme Salzburskou preventivní normu pro vnitřní prostředí, jejíž
hladina je 1µW/m2. Podle nyní platné České normy však může být vysílací výkon v tomto místě ještě 1000x silnější, až pak by byl
překročen platný zákonný limit a Státní zdravotní ústav nebo Úřad hygieny by mohl činit opatření a vyhodnotit místo jako nezdravé.
Proto jsou schváleny a instalovány mobilní a datové vysílače na každou střechu se schvalovacím protokolem, že je to v pořádku. Ve
skutečnosti bychom neměli setrvávat, žít a spát blíže, než ideálně 200m od vysílače, mířeného kolmo na nás. Ve vzdálenosti 80m jsme
např. naměřili 1,36V zatímco zdravotní hranice je 0,6V, ideálně 0,2V. Je pravda, že výkon vysílače je největší kolmo ke svislé ose,
takže dolů pod sebe a pod střechu vysílá minimálně, ale ne zanedbatelně. Mnohem horší je, mít vysílače na protějším domě namířené
více méně na sebe, než je mít na vlastní střeše, namířené kolmo do okolí. Jeden vysílač v Mnichovicích způsobuje u nedalekého domu
1,9 V/m a rodina se cítí v domě špatně, děti jsou několikrát ročně nemocné. Pomoci se nedovolají – nyní platný zákonný limit je pro
vysokofrekvenční signál 43 V/m! Takže vysílače mobilních operátorů mohou být od roku 2000 u nás již pouhé 2,2m od obydlí!
Souhlasem s instalací vysílačů na vlastní střechu ale poškozujeme zdraví lidem v okolí! Podobná situace je i v oblasti wi-fi a jiných
datových přenosů. Přibývá tisíce datových spojení a zařízení již i na frekvencích okolo 11 GHz a vyšších. Nejméně 3% lidí zažívají
kvůli wi-fi bolesti hlavy a jiné nepříjemné stavy a ti ostatní, co to přímo necítí, postupně vnímají oslabení imunity a vitality. Proto je
nezbytné změřit hodnoty všech přítomných pásem, což provádím spektrálními analyzátory a příslušnými anténami – nyní až do 18 GHz.
Nejedná se o novodobou problematiku, ani nedostatek odborných výzkumů. Ty poukazují na škodlivost již od roku 1954. Viz řada zdrojů, mohu
poskytnout. Pokud jsou ti kompetentní tolik neznalí všech vědeckých výzkumů a studií, nebo tolik podplacení a bezohlední, nezbývá, než se postarat o
zdraví své a dětí a nejbližších sám. A zkontrolovat situaci svého obydlí nezávislým měřením a také srovnáním se skutečnou zdravotní hranicí, od které
se zhoubný vliv prokázal laboratorně. Škodlivost se násobí množstvím signálů a frekvencí, které na nás ve skutečnosti působí. To množství nám ukáže
spektrální analyzátor. Bohužel, intenzity mobilních datových přenosů postupně ČTU zmnohanásobuje, zavádí se nové rychlejší a kapacitnější LTE a
4G sítě... Pokud vám tyto informace nejsou lhostejné, okopírujte je alespoň rodině a svým nejbližším přátelům, aby se problematika elektrosmogu
dostala více do povědomí všech lidí. Protože od naší vlády a kompetentních orgánů, ani SZÚ se to ještě dlouho nemají šanci dozvědět. Informujte o
tom blízké, i děti, zejména o škodlivosti mobilu. Rád vám samozřejmě zašlu tento leták a další odbornější články nebo původní studie také mailem.
Jednoduše mi napište, abych zaslal na mail další články k problematice elektrosmogu. Informací o škodlivosti a působení elektrosmogu mám dost.
Účinky mikrovln na člověka se prokazují i pomocí měření EEG na změnách velikosti a frekvencí amplitud mozkových bioproudů - už při velmi
slabých energiích. Postačují přitom zátěže od 10 do 15 W/cm2 (Bise 1978). V Německu byly povolené max. hodnoty zátěže od 1,1 do 2 W/cm2 (uvádí
autor v roce 1989, tehdy by mob. vysílač musel stát téměř 100 metrů od obydlí, ale dnes je schválení uděleno od necelých 3 m). Již v roce 1989 však
byly zákonem povolené hodnoty 1013 krát vyšší, než je zdrávo. Více informací - nejen o elektrosmogu - také na webu: http://objevto.blog.cz <<
Proto je velice důležité alespoň na noc vypínat wi-fi internet, protože pulzy tohoto
vysokofrekvenčního signálu ovlivní stejné receptory a poškodí náš buněčný systém stejně, jako
aktivní mobilní telefon na nočním stolku. Samotný počítač a práce s ním tolik nevadí, ale u
přenosných počítačů a také malých DVD přehrávačů je vytvářeno mnoho elektrosmogu
v momentě, kdy jsou napájeny přes adaptéry do zásuvky. Většina adaptérů není uzemněna a tak
se okolo vodičů a napájených elektrospotřebičů vytváří stejně silné EMP, jako u živé fáze. Dětem
a mladým lidem je to důležité vše vysvětlit – že je lepší přístroj nabít a pak používat v bateriovém
režimu bez připojení do zásuvky. Také přenosné počítače – v bateriovém provozu téměř nic
nevyzařují, pokud vypneme wi-fi. Pokud ale přenosný počítač napájíte adaptérem, ještě přes židli
se často nachází nad 100 V/m a u počítače přes 1000 V/m! Zdravý limit je u 50 Hz okolo 2-3 V/m.
A pokud je ještě u počítače lampička, wi-fi, položený mobil, působí mnoho frekvencí...
Nepořizujte kovové postele, kovová čela, ani dětem kovové postýlky! Do kovové kostry se naindukuje EMP z blízké zásuvky nebo káblíku od
lampičky a vyskytuje se pak po celé ploše postele. Opakovaně vidím v mnoha rodinách, jaké hodnoty přístroje ukazují a rodiče mi pak potvrzují
mnohé zdravotní problémy, častou nemocnost, alergie i horší nemoci svých dětí, v závislosti, v jak silném elektrosmogu od mala spaly a žily. Nezdravé
jsou i chůvičky – nepřetržitě vysílají 5x silnější EMP než mobil při hovoru – určitě chůvičky NEPOUŽÍVEJTE a neničte miminkám imunitu! Pokud
miminko leží navíc blízko zásuvky ve zdi a ještě má u postýlky lampičku a v bytě je wi-fi signál, jeho citlivější organismus je silně zatížený
elektrosmogem. Vznikají chronické nemoci. A pokud ještě spí v geopatogenních zónách a vlivu vyzařování spodní vody, které také měřím, dochází
často k nočnímu pomočování ještě v 9 letech. Geopatogenní zóny způsobují vodivější prostředí, čímž se zesílí vliv EMP na organismus. Proto je
nezbytné krom elektrosmogu zkontrolovat i výskyt geopatogenních zón; toto měření provádím vždy v rámci celkové kontroly domu, nebo pozemku.
Zářivky a úsporné trubicové zdroje vyzařují mnohem agresivnější a 3x silnější EMP než klasická žárovka. Raději než proud šetřete své zdraví. Jsou
prokázány bolesti hlavy, zvýšené riziko nádorového onemocnění mozku, poruchy zraku, problémy soustředění, trvalá únava, podrážděnost, impotence.
Nepoužívejte, hlavně děti, lampu, v níž svítí úsporné trubice! Řešením není ani „Zdravé světlo“. Má zdravější pouze barevnost, ale změřili jsme, že
elektrosmog vyzařují stejný, jako jiná svítidla a zdroje. Moderní LED zdroje také vyzařují ještě dost silné EMP. Skutečně zdravější jsou halogenové
žárovky. Mají stejnou baňku a patici jako stará dobrá žárovka. Jsou levnější, uspoří až 30 % energie, mají bělejší neblikající příjemné světlo a
nevytváří větší EMP než fázový vodič, protože nedochází k výbojům a v patici nemají žádnou elektroniku. Z hlediska elektrosmogu jsou ze všech
světelných zdrojů halogenové žárovky nejlepší. Nakupte je do zásoby, že Brusel je chce také zakázat a jejich prodej má skončit v roce 2016...
Při stavbě a rekonstrukci domu je vhodné použít stíněné kabely, zásuvky umístit alespoň metr od postelí a vše důkladně uzemnit. Elektrosmog je
často roznášen železnými výztužemi, pruty, sítěmi, nosnými profilovými kovy i pro sádrokartony, venkovními perlinkovými sítěmi pod omítkou a
často i samotnou vlhkostí (vodivostí) zdiva – i nejnovější materiály mají vlhkost nejméně 10%. Měřidlo pak ukáže vysoké hodnoty i v místech, kde
zrovna nejsou přívody a zásuvky a často září celá plocha či stěna. V těsné blízkosti domu by neměla být trafostanice, její silné magnetické pole sahá
několik metrů dále, než elektrické a snadno prochází i skrze zdi. Nemělo by přesahovat 25 nanoTesla tam, kde člověk pobývá a spí. Pozemek pořizujte
alespoň 150 m od stožárů a vedení velmi vysokého napětí a od mobilních vysílačů, raději i více. Nyní platná ochranná pásma jsou naprosto
nedostatečná – krom vědeckých studií sám opakovaně vidím poškozené zdraví dospělých a časté nemoci dětí zatížených elektrosmogem. Na pozemku
je potřeba zkontrolovat také geopatogenní zóny: výskyt a působení spodní vody a především silných pramenů. Na pozemku Vám najdu jednak
prameny pro zhotovení studny a jednak škodlivé pole, které se promítá vždy o několik metrů (odpovídajících hloubce pramene) vedle jeho
půdorysného výskytu. Také zkontrolujeme působení tektonických zlomů a jiných anomálií a psychosomatických energií i z minulosti. Změříme také
výskyt ionizujícího záření kalibrovaným dozimetrem citlivým na alfa, beta částice a gamma záření (ne přímo radon, to je jiná záležitost). Mohu
kontrolovat také zvýšený výskyt CO plynů, týká se hlavně sklepů, studní, jeskyní. Tento detektor s sebou běžně nenosím, je potřeba říct předem.
Ve starší zástavbě bývá staré vedení elektřiny se špatnou izolací, bez řádného uzemnění celé soustavy. Vlhkost zdí a železné armatury, výztuže,
„kari“ sítě a nosné traverzy z blízkých fázových drátů naindukují a roznáší EMP po celé ploše zdí a elektrosmog často vyzařuje i metr od celých zdí a
stropů. Problematické bývají i sádrokartony (jejich nosné konstrukce – kovové a neuzemněné). Vše změříme, poradím, jaká opatření jsou vhodná.
Rád proměřím bydlení a pozemek přesnými přístroji a speciálními anténami včetně mobilních a datových sítí až do 18 GHz. Vše
vysvětlím a zakreslím včetně geopatogenních zón do Vašeho připraveného plánku (ať se nezdržujeme jeho kresbou). Geopatogenní
zóny zvyšují vodivost prostředí a působení elektrosmogu, krom toho, že samy výrazně zatěžují organismus (jak je vidět i na rostlinách a
pokroucených stromech) a je zásadní, na nich alespoň nespat. Miminka z nich samy v noci uhýbají, pokud mají kam. Pokud nelze
přemístit postel, pomohou k jejich neutralizaci šungitové pyramidy, částečně křišťály, orgonity, ukážeme si možnosti. Od elektrosmogu,
zejména záření fázových drátů ze zdi, snadno pomůže i alobal, ale je nutné jej dobře uzemnit. Napěťový potenciál bude plechem
přitahován a uzemněním odváděn pryč. Řešením je také odpojení okruhu vedoucího kolem postelí. Nebo použít automatický odpojovač,
který na okruhu sám sníží napětí na 5V, když se v noci vše zhasne; na vše se mne ptejte, i dodatečně, vysvětlím možnosti :-)
Pošlete mi SMS dotaz a JÁ Vám ve volné chvíli zavolám zpět, abychom si ještě všechno vysvětlili, samozřejmě komukoli i bez měření.
Více informací a objednávky měření:
Kamil Pokorný,
mob. 608 400 550,
www.elektrosmog-zony.cz
Download

Jak chránit spolehlivě sebe i děti před škodlivým elektrosmogem