Prijava učešća
47. SAVETOVANJE AGRONOMA SRBIJE I
XXXIX SIMPOZIJUM
„POLJOPRIVREDNA TEHNIKA”
Zlatibor, 3-9.2.2013.
Naziv preduzeća:
Adresa: Telefon/fax: Ime i prezime učesnika Savetovanja:
Želim rezervaciju soba:
”B” blok hotela “Palisad”, konačište TOZ-a i vila “Pina”, Zlatibor:
1/1 – ____, 1/2 – ____, 1/A 2 klasik – ____, 1/A 3, 4 klasik – ____.
Depadans hotela “Palisad”:
1/1 – ____, 1/2 – ____, 1/3 – ____.
„A” blok hotela “Čigota”:
1/1- ____, 1/2 – ____.
„B” blok hotela “Čigota”:
1/1- ____, 1/2 – ____, 1/3 – ____.
Hotel “Mona”:
1/1- ____, 1/2 st., ____, 1/3 sur. – ____, 1/2 por. – ____, 1/2 sup. – ____.
Profaktura za aranžman treba da glasi na preduzeće:
Adresa: Telefon/Fax: Želim prevoz iz: NAPOMENA:
Sve neophodne informacije u vezi sa održavanjem
47. Savetovanja agronoma Srbije, uključujući način
prijave, uplate kotizacije, kao i rezervacije smeštaja
mogu se naći na internet sajtu Instituta
www.nsseme.com
ili dobiti na sledećim brojevima telefona:
021 4898 100 i 021 4898 119.
Datum prijave M.P. preduzeća ___________________ Potpis
rukovodioca
___________________
Poziv
INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO iz Novog
Sada u saradnji sa Departmanom za ratarstvo i povrtarstvo i Departmanom za poljoprivrednu tehniku POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA iz Novog Sada ORGANIZUJE
47. SAVETOVANJE AGRONOMA SRBIJE i XXXIX SIMPOZIJUM “POLJOPRIVREDNA TEHNIKA”. Skup će se održati na ZLATIBORU od 3-9. februara 2013. godine.
U godini obeležavanja 75 godina postojanja Instituta za
ratarstvo i povrtarstvo biće održano 47. Savetovanje agronoma Srbije. Prilikom osmišljavanja Programa rukovodili smo
se ranijim iskustvima, poštujući primedbe učesnika, u želji
da poboljšamo i unapredimo način usvajanja novih saznanja
u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji. Objedinjenjem sa XXXIX
Simpozijumom “Poljoprivredna tehnika” zaokružena je celina procesa poljoprivredne proizvodnje, od obrade zemljišta
do postizanja vrhunskih prinosa. Program 47. Savetovanja
agronoma Srbije biće dobar prilog za izradu buduće STRATEGIJE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I
VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE, po kome će poljoprivreda imati značajno mesto u budućem razvoju sela i u
unapređenju privrede. Predstavnici Ministarstva i medija biće
na raspolaganju da saslušaju i prenesu vaše ideje i sugestije.
Na 47. Savetovanju agronoma Srbije proizvođači će imati
aktivnije učešće u svojstvu predavača. Oni će nam prikazati na
koji način su ostvarili rekordne prinose sa NS sortama i hibridima u prošloj, sušnoj i veoma nepovoljnoj godini. Najmlađi
istraživači Instituta predstaviće se preko prikaza radova iz
svojih master, magistarskih i doktorskih teza. Celina će biti
zaokružena predavanjima iskusnih stručnjaka Instituta i predstavljanjem naših poslovnih partnera.
Verujemo da će 47. Savetovanje agronoma Srbije proteći
u dobroj radnoj atmosferi. Naravno, ostavljeno je dovoljno
vremena i za ekskurziju, druženje i razmenu iskustava.
U nadi da ćemo se videti, raditi i družiti se na Zlatiboru, kao
i u prethodnih 46 godina!
S poštovanjem,
rukovodioci Savetovanja
dr Radivoje Jevtić
dr Ana Marjanović Jeromela
mr Gojko Mladenović
v.d. direktor Instituta
prof. dr Miroslav Malešević
Program rada
Nedelja, 3. 2. 2013.
Od 12.00
Dolazak, smeštaj i ručak
18.00-19.00 Koktel dobrodošlice
19.30 Večera
Ponedeljak, 4. 2. 2013.
09.00-12.20
Pozdravni govori i predavanja po pozivu
17.00-17.30 Predstavljanje mladih istraživača Instituta
17.30-17.45 Mašinski prsten
17.45-18.45 NS SEME (marketing)
Utorak, 5. 2. 2013.
9.00-10.20 Uljane kulture
11.00-12.00 Soja
12.40-13.10 Organska proizvodnja i biodiverzitet
13.10-13.40 Povrće
Sreda, 6. 2. 2013.
9.00-10.20 Kukuruz
11.00-12.00 Krmno bilje
12.40-13.10 Biotehnologija
13.10-13.40 LIS
Četvrtak, 7. 2. 2013.
9.00-15.00 Ekskurzija Višegrad preko Mokre Gore
17.00-19.00 Promocija izdanja Instituta
Petak, 8. 2. 2013.
9.00-11.20 Strna žita
1100-11.30 Šećerna repa
11.30-12.00 Zemljište i mikrobiološki preparati
20.30-03.00 Svečana večera
Subota, 9. 02. 2013.
Doručak, odlazak
Opšte informacije
Savetovanje će se održati na Zlatiboru
u Kongresnom centru “Srbija”. Smeštaj učesnika je:
”B” blok hotela “Palisad”, konačište TOZ-a i
vila “Pina”, Zlatibor, Depadans hotela “Palisad”,
“A” i “B” blok hotela “Čigota” i hotel “Mona”.
Smeštaj će se vršiti po redosledu uplata.
Da bi prijava za učešće na
Savetovanju bila punovažna,
neophodno je da prijavu pošaljete
na fax: 031/841 734,
najkasnije do 31.1.2013.
i izvršite uplatu najkasnije do
Cena aranžmana po osobi
”B” blok hotela “Palisad”, konačište TOZ-a i
vila “Pina”, Zlatibor:
1/1 – 32.280,00 din., 1/2 – 27.720,00 din,
1/A 2 klasik – 32.280,00 din, 1/A 3, 4 klasik – 27.720,00 din.
Depadans hotela “Palisad”:
1/1 – 20.520,00 din, 1/2 – 17.760,00 din, 1/3 – 15.960,00 din.
Veće apartmane mogu koristiti najmanje 2 osobe. Ukoliko veliki
apartman koristi jedna osoba, cena se uvećava za 80%.
Ukoliko je boravak kraći od tri dana, cena se uvećava 20%.
„A” blok hotela “Čigota”:
1/1- 32.280,00 din, 1/2 – 27.720,00 din.
„B” blok hotela “Čigota”:
1/1- 27.760,00 din, 1/2 – 23.760,00 din,
1/3 – 22.680,00 dinara.
Hotel “Mona”:
1/1- 41.820,00 din, 1/2 st., 1/3 por., 1/3 sur. – 35.160,00 din,
1/2 por. – 38.700,00 din, 1/2 superior – 41.820,00 din.
1.2.2013. godine,
Važna napomena
a na osnovu profakture koju ćete
dobiti odmah nakon dostave prijave.
– Doplata za Svečanu večeru za vanhotelske goste iznosi 2.200,00 din.
Оbaveštenja u vezi smeštaja
možete dobiti na:
Hotel „Palisad” Zlatibor, telefon 031/841 161;
E-mail: [email protected] [email protected]
Kontakt osobe - gospođe:
Rajkica Luković, Zorica Panić i Ivana Lazović.
Za obaveštenja u vezi sa prevozom
možete se obratiti:
Turističkoj agenciji „Holiday”, Žitni trg 9, Novi Sad
telefon 021/473 7136 ili 021/657 2430,
fax 021/473 7137, radno vreme agencije je
od 9.00 do 16.00 časova
(kontakt osobа - gospođа Milica Stanković).
INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO, NOVI SAD
– Učesnici, koji su smešteni preko Organizatora, ne plaćaju kotizaciju.
– Učesnici, koji nisu smešteni preko Organizatora mogu pre početka
Savetovanja platiti kotizaciju preko Instituta (kontakt osobe: Đolić Nenad i Antić Branko, tel. 021/4898-130 i 021/4898-123). Kotizacija u tom slučaju iznosi 3.000,00 din. (u cenu je uračunat i PDV).
Departman za ratarstvo i povrtarstvo
i Departman za poljoprivrednu tehniku
POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA iz Novog Sada
Prijava učešća
47.
SAVETOVANJE
AGRONOMA
SRBIJE
i
– Kotizacija će se u toku trajanja Savetovanja moći platiti u holu hotela Palisad i u tom slučaju će iznositi 4.000,00 din.
X X X I X SIMPOZIJUM
„POLJOPRIVREDNA TEHNIKA”
– Učesnici koji nisu platili kotizaciju neće moći prisustvovati 47. Savetovanju agronoma Srbije i XXXIX Simpozijumu “Poljoprivredna
tehnika”
Zlatibor, 3-9. 2. 2013.
Prevoz je organizovan na relaciji:
Novi Sad – Zlatibor – Novi Sad, preko Beograda i Rume.
Polazak autobusa je 3.2.2013. sa velikog parkinga preko puta
„Master centra“ Novosadskog sajma u 8.00 časova.
Inđija – autobuska stanica 8.45 časova.
Stara Pazova - autobuska stanica 9.00 časova.
Beograd – ispred hotela Interkontinental u 9.30 časova.
Ruma – ispred stanice мilicije u 8.30 časova.
Povratak sa Zlatibora je 9.2.2013. godine
ispred hotela „Palisad” u 10.00 časova.
Za učesnike Savetovanja koji žele prevoz autobusom
cena povratne karte iznosi: 3.800,00 dinara.
Download

Detaljnija uputstva, cene kotizacije i smeštaja