Kadrovska Evidencija (Interfejs)
Kadrovska Evidencija
Početna stranica BONIS-a, meni aplikacije Kadrovska Evidencija:
Početna stranica aplikacije Kadrovska Evidencija prikazana je na sledećoj slici:
1
Kadrovska Evidencija (Interfejs)
Izgled stranice za pregled Zaposlenih prikazan je na sledećoj slici:
Stranica za ažuriranje podataka o kartonu zaposlenog prikazana je na sledećoj slici:
2
Kadrovska Evidencija (Interfejs)
Izgled stranice za dodavanje dokumenta Kartonu Zaposlenog prikazan je na sledećoj
slici:
3
Kadrovska Evidencija (Interfejs)
Izgled stranice za pregled Stručnih Sprema prikazan je na sledećoj slici:
Izgled stranice za pregled Statusa Zaposlenih prikazan je na sledećoj slici:
4
Kadrovska Evidencija (Interfejs)
Izgled stranice za pregled Zaposlenih I Radnih Mesta prikazan je na sledećoj slici:
Izgled stranice za pregled Radnog Mesta Zaposlenog prikazan je na sledećoj slici:
5
Kadrovska Evidencija (Interfejs)
Stranica na kojoj se mogu ažurirati podaci o raspoređivanju/postavljanju zaposlenog na
radno mesto prikazana je na sledećoj slici:
Izgled stranice za pregled Radnog Staža Zaposlenih prikazan je na sledećoj slici:
6
Kadrovska Evidencija (Interfejs)
Izgled stranice za Pregled Radnog Staža Zaposlenog prikazan je na sledećoj slici:
7
Kadrovska Evidencija (Interfejs)
Stranica na kojoj se mogu ažurirati podaci o radnom stažu zaposlenog prikazana je na
sledećoj slici:
Izgled stranice za pregled Odsustva Zaposlenih prikazan je na sledećoj slici:
8
Kadrovska Evidencija (Interfejs)
Izgled stranice za pregled Rešenja o Odsustvovanju Zaposlenih prikazan je na sledećoj
slici:
Stranica na kojoj se mogu ažurirati podaci o rešenjima o odsustvovanju zaposleih
prikazana je na sledećoj slici:
9
Kadrovska Evidencija (Interfejs)
Izgled stranice za pregled Odsustva prikazan je na sledećoj slici:
10
Kadrovska Evidencija (Interfejs)
Izgled stranice za ažuriranje Odsustva prikazan je na sledećoj slici:
Izgled stranice za pregled Zaposlenih (porodice) prikazan je na sledećoj slici:
11
Kadrovska Evidencija (Interfejs)
Stranica na kojoj se mogu ažurirati podaci o članovima porodice zaposleih prikazana je
na sledećoj slici:
Izgled stranice za pregled Ukupnog broja zaposlenih prikazan je na sledećoj slici:
12
Kadrovska Evidencija (Interfejs)
Izgled stranice za pregled svih podataka o zaposlenima prikazan je na sledećoj slici:
Izgled stranice za pregled Novozaposlenih prikazan je na sledećoj slici:
13
Kadrovska Evidencija (Interfejs)
Izgled stranice za pregled Struktura zaposlenih (Dijagrami) prikazan je na sledećoj slici:
14
Kadrovska Evidencija (Interfejs)
Izgled stranice za pregled Struktura zaposlenih (Dijagrami) prikazan je na sledećoj slici:
15
Kadrovska Evidencija (Interfejs)
Izgled stranice za pregled Zaposlenih po stručnoj spremi prikazan je na sledećoj slici:
Izgled stranice za pregled Struktura zaposlenih (Dijagrami) prikazan je na sledećoj slici:
16
Kadrovska Evidencija (Interfejs)
Izgled stranice za pregled Zaposlenih po godinama starosti prikazan je na sledećoj slici:
Izgled stranice za pregled članova porodice zaposlenih prikazan je na sledećoj slici:
17
Kadrovska Evidencija (Interfejs)
Izgled stranice za pregled Kalendara Odsustva zaposlenih prikazan je na sledećoj slici:
Izgled stranice za pregled Dnevnika Odsustva prikazan je na sledećoj slici:
18
Kadrovska Evidencija (Interfejs)
Izgled stranice za pregled Radnih Mesta prikazan je na sledećoj slici:
Stranica na kojoj se mogu ažurirati podaci o radnim mestima prikazana je na sledećoj
slici:
19
Kadrovska Evidencija (Interfejs)
Izgled stranice za pregled Zanimanja prikazan je na sledećoj slici:
Stranica na kojoj se mogu ažurirati podaci o zanimanjima prikazana je na sledećoj slici:
20
Kadrovska Evidencija (Interfejs)
Izgled stranice za pregled Nacionalnosti prikazan je na sledećoj slici:
21
Download

Korisničko Uputstvo - Kadrovska Evidencija