Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u organizaciji Inženjerske komore Srbije – regionalnih odbora
podsekcije diplomiranih građevinskih inženjera, matične sekcije projektanata i izvođača
radova regionalnog centra Beograd i Udruženja za tehnologiju vode, održati predavanje o
srpskom izdanju tehničkih pravila za snabdevanje vodom nemačkog naučnog i stručnog
udruženja za gas i vodu ( DVGW ). Tehnička pravila objavljuje Udruženje za tehnologiju vode
i sanitarno inženjerstvo ( UTVSI ), a tema predavanja je:
Tehnička pravila za distributivne vodovodne sisteme
UTVSI DVGW W 400
29. april 2013. godine
početak: 12:00 časova
Inženjerska komora Srbije
Bulevar vojvode Mišića 37/II
(zgrada preko puta Beogradskog sajma)
Beograd
Program :
12:00 – 12:10
Uvodna reč,
12:10 – 12:30
Predstavljanje tehničkih pravila DVGW,
12:30 - 14:10
14:10 - 14:30
14:30
v. prof. dr Jovan Despotović, dipl.inž.građ, Građevinski fakultet u
Beogradu
Predrag Bogdanović, dipl.inž.građ, predsednik UTVSI
Prikaz tehničkih pravila za distributivne vodovodne sisteme
UTVSI DVGW W 400,
Predrag Bogdanović, dipl.inž.građ, Miroljub Krstić, dipl.inž.građ. i
Zorana Petrović, dipl.inž.građ, predstavnici UTVSI
Diskusija i pitanja
Koktel
Cilj predstavljanja tehničkih pravila UTVSI DVGW W 400 je da se domaća stručna javnost
upozna sa nemačkim tehničkim pravila za distributivne vodovodne sisteme, čiji predmet su
projektovanje, izgradnja i ispitivanje, kao i rad i održavanje. Izdanje tehničkih pravila na
srpskom jeziku prilagođeno je domaćim zakonskim propisima, evropskim i srpskim
standardima i usaglašeno kroz saradnju uređivačkog odbora sa predstavnicima DVGW-a, kao
i stručnjacima u okruženju.
Tehnička pravila za distributivne vodovodne sisteme UTVSI DVGW W 400 (kao i ostala
izdanja) moći će da se naruče na licu mesta sa popustom od 10%. Spisak publikacija nalazi
se na sajtu Udruženja www.utvsi.com
Download

v. prof. dr Jovan Despotović, dipl.inž.građ, Građevinski fakultet u