Predstavljanje aparata RIMEC S.r.l., Italija
- uređaji za pasivnu rehabilitaciju ekstremiteta (kinetek) 06.12.2013.
AGMAR d.o.o., Jakuševečka cesta 4b, Zagreb
Poštovana/i,
pozivamo Vas na predstavljanje aparata za pasivnu rehabilitaciju gornjih i donjih ekstremiteta (kinetek)
našeg principala tvrtke RIMEC S.r.l., Italija , koje de se u organizaciji tvrtki RIMEC i AGMAR d.o.o. održati
u petak 06. prosinca 2013. godine u Zagrebu na adresi Jakuševečka cesta 4b s početkom u 11.00 sati.
PROGRAM:
11:00 Uvodna riječ
11:10 Što je terapija uređajem za pasivnu rehabilitaciju– gdin Sauro Neri, RIMEC
11:15 Uređaji za pasivnu rehabilitaciju donjih ekstremiteta najnovije generacije FISIOTEK 3000 (kuk,
koljeno i stopalo) – konstrukcija, zašto imamo 5 modela; karakteristike svakog modela
– gdin. Sauro Neri
11:45 Prezentacija različitih modela i praktični rad na njima uz asistenciju fizioterapeuta naše Poliklinike
12:30 Pauza za kavu
13:00 Uređaj za pasivnu rehabilitaciju gornjih ekstremiteta Fisiotek HP2 (rame, lakat i ručni zglob) –
konstrukcija, karakteristike, pribor – gdin. Sauro Neri, RIMEC
13:20 Uređaj za pasivnu rehabilitaciju ramena Fisiotek LT – konstrukcija, karakteristike – gdin. Sauro Neri
13:35 Prezentacija oba aparata za gornje ekstremitete s praktičnim radom na njima uz asistenciju
fizioterapeuta naše Poliklinike
14:30 Domjenak
Više informacija o ovoj prezentaciji, kao i o uređajima RIMEC možete pronadi na www.agmar.org
Svoj dolazak molimo potvrdite najkasnije do 03.12.2013. na telefon 01/66 10 304, faxom na broj 01/66 10 300
ili putem maila na adresu [email protected] ili [email protected] .
Download

Predstavljanje aparata RIMEC S.r.l., Italija - uređaji za