OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 1
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 2
Održana Opća sjednica uposlenika
Općinskog suda u Sarajevu
velikoj sudnici Općinskog
suda u Sarajevu 23.02.2012.
god. održana je Opća sjednica svih uposlenika Općinskog
suda u Sarajevu. Sjednici je prisustvovalo 320 uposlenika Suda.
Sjednicu su vodili Goran Salihović, predsjednik suda, Aziz Babić,
sekretar suda i Muris Lončarević,
šef pisarnica, a na sjednici se raspravljalo o sljedećim tačkama
dnevnog reda:
• Godišnji izvještaj o radu sudskih odjeljenja za 2011. godinu
te izvještaj o radu za januar
2012. god.;
• Presuda Ustavnog suda Federa-
cije BiH, a u vezi sa Zakonom o
plaćama i drugim naknadama
sudaca i tužitelja u FBiH,
• Zahtjev za donošenje odluke o
načinu utvrđivanja osnovice za
obračun i isplate poreza za sudije i stručne saradnike Općinskog suda u Sarajevu;
• Pravilnik o internom Fondu solidarnosti Općinskog suda u Sarajevu.
Goran Salihović, predsjednik suda, pozdravio je prisutne i u uvodnim riječima istakao da su u
prošloj, 2011. godini, ostvareni
izvanredni rezultati kada je riječ
o rješavanju predmeta. Sud je uspio savladati kompletan priliv i
smanjiti zaostatke.
Muris Lončarević, šef pisarnica,
predstavio je godišnji izvještaj o
radu Suda za 2011. godinu. Iz izvještaja je vidljivo da su u 2011.
2
Općinski sud u Sarajevu | www.oss.ba
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 3
godini ostvareni odlični rezultati
kada je riječ o rješavanju sudskih
predmeta. Na početku 2011. godine bilo je 843.347 neriješenih
predmeta. Tokom godine zaprimljeno je 199.667 novih predmeta
tako da je u radu ukupno bilo
1.043.014 predmeta. Od tog broja
ukupno je riješeno 213.026, dok
je neriješenih predmeta ostalo
829.988. Kada je riječ o komunalnim predmetima, u 2011. godini
oni čine veliki procenat od ukupnog broja neriješenih predmeta,
čak 94,59% ili 785.059 predmeta od 829.988 koliko je ostalo
neriješeno na kraju godine, dok je
strukturnih predmeta 44.929 ili
samo 5,41%. U 2011. godini sud
je uspio savladati kompletan priliv i smanjiti zaostatke za čak
13.359 predmeta. Ostvarena
norma na nivou suda iznosi
232,65%.
Predsjednik Salihović je prisutnima saopštio i informaciju u vezi
sa presudom Ustavnog suda
FBiH, a koja se odnosi na Zakon
o platama i drugim naknadama
sudaca i tužitelja u FBiH. U presudi se utvrđuje da Zakon o platama i drugim naknadama
sudaca i tužitelja u
FBiH (Službene novine FBiH, br. 72/05
i 22/09) u dijelu koji
se odnosi na naknade
sudaca, tužitelja i
stručnih saradnika nije
u saglasnosti sa Ustavom
FBiH. Saglasno članu IV.C.12.b.)
Ustava FBiH, nalaže se Parlamentu FBiH da u roku od šest
mjeseci od dana objavljivanja ove
presude u Službenim novinama
FBiH dopuni zakon iz tačke 1.
ove presude poštujući ustavni
princip jednakosti pred zakonom i
reguliše prava sudija, tužitelja i
stručnih saradnika na: naknadu na
troškove ishrane, naknadu troškoOpćinski sud u Sarajevu | www.oss.ba
va prijevoza na posao i s posla,
naknadu za prekovremeni rad, rad
u neradne dane, noćni rad i rad u
dane državnih praznika, naknadu
zbog bolesti ili povrede, naknadu
troškova za slučaj smrti, teške
bolesti ili invalidnosti, naknadu
na porodiljski dopust i na otpremninu prilikom odlaska u mirovinu
kao i ostalim budžetskim korisnicima. Odbija se dio zahtjeva za
utvrđivanje naknada za odvojeni
život, za troškove selidbe
i za jubilarnu nagradu.
Predsjednik je također prisutne obavijestio da je Ministru finansija Kantona Sarajevo, Ministarstvu pravde Kantona
Sarajevo i Vladi Kantona
Sarajevo, uputio „Zahtjev za donošenje odluke o načinu utvrđivanja osnovice za obračun i isplate poreza za sudije i stručne
saradnike Općinskog suda u Sarajevu“. U zahtjevu je predsjednik
tražio da ministarstva i Vlada postupe sa zakonskim propisima i to
članom 49. Zakona o porezu na
dohodak i članom 20. Pravilnika
o načinu obračunavanja i uplate
doprinosa prilikom utvrđivanja
osnovice za obračun i isplate poreza na plate sudija i stručnih saradnika.
Aziz Babić, sekretar suda, predstavio je na sjednici Pravilnik o
internom Fondu solidarnosti Općinskog suda u Sarajevu, koji je
prethodno poslat svim uposlenicima suda putem e-maila na
uvid. Na sjednici je glasanjem
usvojen pomenuti Pravilnik i to
319 ZA i 1 PROTIV. Na sjednici
su izabrani članovi Komisije
Fonda koju čine:
Jedan predstavnik Uprave suda
(Aziz Babić)
Dva predstavnika sudija
(E. Neradin, I. Čolić)
Jedan predstavnik s.saradnika
(Faić Vildana)
Jedan predstavnik uposlenika
(Dženana Hajrić)
Sredstva sakupljena unutar ovog
Fonda bit će korištena u različite
svrhe, o čemu će odlučivati članovi komisije Fonda. 3
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 4
Proslava 100 godina mira u Evropi
u junu 2014. godine održat će se
u Palati pravde u Sarajevu
oran Salihović, predsjednik
Općinskog suda u Sarajevu,
primio je u posjetu gospodina
Christofa Maria Fritzena, ambasadora Suverenog Malteškog
Viteškog Reda u Bosni i Hercegovini. Tokom sastanka predsjednik Salihović je predstavio rad
suda te uslove rada koji su u posljednje četiri godine znatno poboljšani. Ambasador Fritzen je iskazao zadovoljstvo rezultatima
rada suda smatrajući da je veoma
važno građanima obezbijediti efikasan pristup sudu gdje će zaštiti
svoja prava. Ambasador Fritzen je
ovom prilikom naglasio da se aktivnosti Malteškog reda uglavnom
svode na pružanje humanitarne i
medicinske pomoći siromašnim
ljudima i izbjeglicama, na koji
način pružaju podršku i ljudima u
Bosni i Hercegovini.
Na ovom sastanku je dogovoreno da se u organizaciji Amba-
sade Suverenog Malteškog Viteškog Reda u Bosni i Hercegovini u
Palati pravde Općinskog suda u
Sarajevu održi koncert Baroknog
orkestra Evropske Unije (EUBO)
pod nazivom “Na 100 godina od
28.06.1914. g. slavimo mir na evropskom kontinentu”. Ambasador
Fritzen smatrao je da je Palata
pravde u poslijeratnoj Bosni i
Hercegovini idealan prostor odakle će se poslati poruka mira ka
Evropi na ovaj značajan datum.
Inače, EUBO je osnovan 1985.
godine, a za 21 godinu imao je
preko 600 nastupa u 50 zemalja
širom svijeta. EUBO je zaista
“putujući konzervatorij” koji pruža mogućnosti obrazovanja koje
nisu dostupne u nacionalnim programima, omogućujući nastupanje na izvornim muzičkim instrumentima ili kopijama iz 18. stoljeća. Orkestar je visoko cijenjen
od strane Evropskog Parlamenta,
Komisije i Vijeća kao izaslanik
kulture za EU te s ponosom prenosi poruku Evrope, poruku razumijevanja i tolerancije kulturnih
različitosti, manje privilegiranim
dijelovima svijeta, uključujući
područja koja prate sukobi i bijeda. Jedan od rijetkih orkestra
koji su pozivani da nastupaju u
mjestima kao što su Ramallah,
Gaza, Damascus, gradovi Bosne i
Hercegovine, Soveto, Botswana i
slabo poznate regije Brazila i
Kine. Također nastupa na mnogim najboljim europskim festivalima i u koncertnim dvoranama.
BAROKNI ORKESTAR EVROPSKE UNIJE (EUBO) European Union Baroque Orchestra
omogućava darovitim mladim
muzičarima iz cijele Evrope kvalitetno obrazovanje i iskustvo potrebno za upuštanje u kićeni svijet
barokne muzike. Barokni orkestar
Evropske Unije (EUBO)
4
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 5
Studenti sarajevskog, mostarskog
i banjalučkog Univerziteta boravili
u Palati pravde u Sarajevu
oran Salihović, predsjednik
Općinskog suda u Sarajevu,
07. 03.2012.godine ugostio
je 25 studenata sa Univerziteta u
Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci
koji su bili učesnici predavanja o
komparativnom ustavnom pravu i
pravu EU iz programa za 2012., a
sve u organizaciji Ambasade Malte u Bosni i Hercegovini te Pravnim fakultetom Bucerius iz Hamburga u Njemačkoj.
Predavanja su se održala u jednoj
od edukativnih sala Općinskog
suda u Sarajevu, a predavač je bio
gospodin Andreas Colb koji je zaposlen u stalnoj misiji Njemačke
u Ujedinjenim narodima u New
Yorku, SAD.
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
Nakon predavanja studenti su
izrazili svoju zahvalnost za gostoprimstvo uz napomenu da su impresionirani izgledom obnovljene
Palate pravde te najsavremenijom
tehničkom opremom sa kojom je
ova zgrada opremljena. 5
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 6
Detalji sa press konferencije: Adela Bejtović, šef Kabineta, Goran Salihović, predsjednik suda, Aziz Babić, sekretar suda
Na press konferenciji
predstavljen godišnji izvještaj
o radu Općinskog suda u Sarajevu
Općinskom sudu u Sarajevu
07.03.2012. godine održana je
konferencija za štampu povodom predstavljanja godišnjeg izvještaja o radu suda. Goran Salihović, predsjednik Općinskog suda
u Sarajevu, je ovom prilikom pohvalio rad svih odjeljenja i istakao
da je sud ostvario značajne rezultate tokom 2011. godine.
U 2011. godini savladan je kompletan priliv i smanjeni su zaostaci
za 13.359 predmeta. Cjelokupna
norma suda iznosi 232,65% što
potvrđuje dobru organizaciju i rad
svih sudskih odjeljenja. Od ukupnog broja neriješenih predmeta čak
94,59% čine komunalni predmeti.
Posebno su istaknuti dobri rezultati
Privrednog odjeljenja i Odjeljenja
registra za upis pravnih lica što
ukazuje na potpunu ažurnost koja
isključuje potrebu formiranja pri-
6
vrednih sudova u Federaciji Bosne
i Hercegovine.
Krivično odjeljenje također pokazuje izvrsne rezultate u 2011. godini kada je na nivou odjeljenja
ostvarena norma od 327,90%. Kada
je u pitanju Izvršenje krivičnih
sankcija, predsjednik Salihović je
pohvalio angažman Ministarstva
pravde Federacije BiH na području
izvršenja krivičnih sankcija. U prošloj godini ovaj sud je riješio 537
predmeta. Na izdržavanje kazne zatvora upućena su 393 osuđena lica
koja će izdržavati ukupno 516 godina i 5 mjeseci zatvorske kazne.
Predsjednik Salihović je također
pohvalio i ocijenio pozitivnim donošenje Pravilnika o izvršavanju
rada za opće dobro na slobodi od
strane Ministarstva pravde i uprave
Kantona Sarajevo čija primjena će
rezultirati poboljšanjem ukupnog
stanja na području izvršenja krivičnih sankcija.
Na konferenciji su prikazani i rezultati rješavanja komunalnih predmeta u okviru KODIFEL programa
gdje je do sada riješeno preko
552.378 predmeta. Međutim, predsjednik Salihović je istakao da će
zbog nedostatka finansijskih sredstava uskoro biti onemogućeno
dalje postupanje po predmetima u
ovom programu. On je posebno
apelirao na kantonalne vlasti da se
uključe u iznalaženje finansijskih
sredstava kako bi se riješio ovaj
problem.
Na konferenciji je također prikazana analiza rada suda za period
2008. – 2011 g. u kojem periodu je
sud ukupno zaprimio 915.164, a
završio 1.024.556 predmeta što pokazuje konstantnu tendenciju opadanja broja neriješenih predmeta. Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 7
Općinski sud u Sarajevu ustrajao na
ustavnosti i zakonitosti sudijskih plata
Općinskom sudu u Sarajevu
13.03.2012. god. održana je
vanredna press konferencija
povodom vršenja neprimjerenog
pritiska Vlade Kantona Sarajevo
na Gorana Salihovića, predsjednika Općinskog suda u Sarajevu,
kao i na Općinski sud u Sarajevu
u cjelini, da postupi protuzakonito, a time počini krivično djelo.
U svom obraćanju prisutnima
predsjednik Salihović je upoznao
javnost o tome kako se vrši finansijski pritisak na sudije ovog suda
ali i kompletno bh. pravosuđe.
Miješanje Vlade Kantona Sarajevo u plate sudija i tužilaca u
Sarajevu pokušaj je da se sudska
vlast stavi "pod šapu" izvršne
vlasti, upozorio je na press konferenciji predsjednik Općinskog
suda Sarajevo Goran Salihović.
Tražit će od finansijske policije i
Tužilaštva KS da ispita zakonitost
postupaka Vlade KS i Ministarstva finansija KS.
Konferenciji je prisustvovao veliki broj novinara koji su putem
svojih elektronskih i printanih
medija odlično informisali javnost o ovom problemu.
U skladu sa svojim ovlastima
datim u članu V Aneksa 10. (Sporazum o civilnoj implementaciji
mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, Visoki predstavnik za BiH donio je
Zakon o platama i drugim nakna-
dama sudija i tužilaca u FBiH (Sl.
Novine FBiH, broj 72/05). Istim
zakonom i to čl. 2 do čl.4 propisane su plate sudijama, tužiocima
i stručnim saradnicima koje imenuje VSTV BiH
Članom 6., stavom 1. pomenutog zakona propisano je da se
plate sudija, tužilaca i stručni saradnika neće povećavati sve dok
prosječna mjesečna neto plata u
Bosni i Hercegovini izračunata za
kalendarsku godinu ne dostigne
ili ne pređe iznos od 800 KM. U
stavu 2. istog člana regulisano je
da počevši od godine koja uslijedi
nakon godine u kojoj prosječna
mjesečna neto plata u Bosni i
Nastavak na 8. stranici >>
Detalji sa održane press konferencije
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
7
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 8
Nastavak sa 7. stranice >>
Hercegovini izračunata za kalendarsku godinu po prvi put dostigne ili pređe iznos od 800 KM,
osnovna mjesečna plata sudija i
tužilaca i stručnih saradnika propisana članom 2., 3. odnosno 4.
će se godišnje korigovati za procenat povećanja prosječne mjesečne neto plate u Bosni i Hercegovini.
Prema podacima koje je objavila
Agencija za statistiku BiH, prosječna mjesečna neto plata u BiH
za 2011. godinu iznosila je 816
KM, što znači da je nastala zakonska obaveza korekcije plata
nosilaca pravosudnih funkcija u
BiH za cijelu 2012. godinu.
- 09.03.2012. god. VSTV BiH
upućuje svim ministarstvima
pravde u BiH, svim ministarstvima finansija u BiH te Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta u
BiH dopis koji se odnosi na implementaciju zakona o platama
sudija i tužilaca, a u kojem je istaknuto da je nastupila zakonska
obaveza povećanja plata sudijama
i tužiocima;
- 08.03.2012. god. Vlada Kantona Sarajevo donosi Zaključak
gdje se navodi da „Vlada Kantona
Sarajevo ostaje pri ranijem Zaključku Vlade, broj: 02-05-41847/12 od 28.02.2012. god., da se
obračun plata za sve budžetske
korisnike izvrši na način kako je
to urađeno za prethodni mjesec”;
- 09.03.2012 god. Općinski sud
u Sarajevu dostavlja odgovor na
Zaključak Vlade KS. U odgovoru
se navodi da je „članom 6., stav 4.
Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u FBiH
regulisan način izmjene plata te
svako nepoštivanje i neprovođenje ovog Zakona povlači krivičnu
8
odgovornost. Kao predsjednik
Općinskog suda u Sarajevu ne želim provoditi Vaš Zaključak koji
je u suprotnosti sa odredbama Zakona”.
- 12.03.2012. god. predsjednik
Salihović šalje dopis Ministarstvu
pravde i uprave KS te Ministarstvu finansija od kojih traži da se
obračuna i isplati akontacija plata
za Uposlene Općinskog suda u
Sarajevu, osim za sudije i stručne
saradnike, odnosno, da se izvrši
obračun za ostale uposlenike kako oni ne bi snosili posljedice
neisplaćivanja plata za mjesec
februar 2012. god.
- 13.03.2012. god. Ustavni sud
FBiH, Vrhovni sud FBiH i Federalno tužilaštvo FBiH upućuju
dopis premijeru Vlade Federacije
BiH, Ministarstvu finansija FBiH
te Ministarstvu pravde FBiH, a
koji se također odnosi na isplatu
plata sudijama i tužiocima;
- 13.03.2012. godine Goranu Salihoviću, predsjedniku Općinskog
suda u Sarajevu, stiže podrška od
Milana Tegeltije, predsjednika
Udruženja sudija Bosne i Herce-
govine, Božane Banduka, predsjednice Udruženja sudija FBiH,
te Hajrije Hadžiomerović-Muftić,
predsjednice Udruženja tužilaca/tužitelja FBiH. Oni su jednoglasno podržali predsjednika u
njegovim nastojanjima da u potpunosti implementira Zakon o
platama i naknadama sudija i tužilaca u FBiH te istraje u zakonitosti i ustavnosti.
- 13.03.2012. god. Održana vanredna press konferencija Općinskog suda u Sarajevu, a u vezi sa
neisplaćenim platama sudijama i
tužiocima;
- 14.03.2012. god. - Predsjednik
Salihović upućuje dopis premijeru Vlade Kantona Sarajevu te
ministru finansija Kantona Sarajevo od kojih zahtijeva da se isplati plata sudijama i stručnim
saradnicima ovog suda kojima je
nanesena šteta i teže povrijeđena
prava iz radnog odnosa te se radi
o krivičnim djelima Zloupotrebe
položaja ili ovlaštenja iz člana
383. KZ FBiH i Povreda prava iz
radnog odnosa iz člana 280. KZ
FBiH.
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 9
- 16.03.2012. god. Održan sastanak Timova za upravljanje promjenama Općinskog suda u Sarajevu i Osnovnog suda u Banjoj
Luci. Kolegij predsjednika Općinskog suda u Sarajevu donio je
Zaključak kojim se u cijelosti podržava naredba predsjednika suda
da se plate sudija i stručnih saradnika za mjesec februar 2012. godine isplate u skladu sa Zakonom
o platama sudija i tužilaca, te da
se dosljedno ispoštuju odredbe 6.
istog Zakona, odnosno, da se bez
odlaganja pristupi isplati po naredbi od 12.03.2012. god. Kolegij
predsjednika odjeljenja Osnovnog sdua u Banjoj Luci donio je
Zaključak kojim se daje puna podrška Goranu Salihoviću, predsjedniku Općinskog suda u Sarajevu, na istrajavanju da se plate
sudijama i stručnim saradnicima
isplaćuju dosljedno primjenom
Zakona o platama sudija i tužilaca
u FBiH.
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
- 20.03.2012. god. predsjednik
Salihović uputio dopis Evropskoj
komisiji, Delegaciji EU te OHRu u kojem je tražio podršku u vezi
sa isplatama plata sudijama i tužiocima.
- 21.03.2012. god. Općinski sud
u Sarajevu šalje svim medijima
Saopćenje za javnost u kojem ističe da se Finansijsko nasilje nad
Općinskim sudom u Sarajevu
nastavlja od strane ministra finansija KS koji se sveti sudu tako što,
osim nepuštanja plata za sudije,
blokira rad suda neplaćanjem nijednog računa niti fakture.
- 22.03.2012. god. Općinski sud
u Sarajevu dostavlja Ministarstvu
finansija KS rješenja za 111 sudija i 30 stručnih saradnika kako
bi se izvršila isplata plata za februar 2012. god.
- 22.03.2012. god. Općinski sud
u Sarajevu izdaje Saopćenje za
javnost u kojem se navodi da je
Ministarstvo finansija KS odblokiralo rad Općinskog suda u Sarajevu isplatom preko milion KM,
ali februarske plate sudijama i
stručnim saradnicima još uvijek
neisplaćene.
- 22.03.2012. god. Udruženje
sudija u BiH objavljuje Saopštenje za javnosti kojim daje punu
podršku Općinskom sudu u Sarajevu u istrajavanju u poštivanju
ustavnosti i zakonitosti i njihovom konzistentnom provođenju i
u pogledu obračuna i isplate plata
nosiocima pravosudnih funkcija.
- 28.03.2012. god. konačno isplaćene plate sudijama i stručnim
saradnicima Općinskog suda u
Sarajevu, u skladu sa Ustavom
FBiH i Zakonom. 9
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 10
Tokom pet mjeseci 2012. godine
u Općinskom sudu u Sarajevu
savladan kompletan priliv i smanjeni
zaostaci - Ostvarena norma 177,74%
a početku 2012. godine u Općinskom sudu u
Sarajevu bilo je ukupno 829.988 neriješenih
predmeta. Tokom prvih pet mjeseci zaprimljeno je 81.607 novih predmeta tako da je u radu bilo
911.595 neriješenih predmeta. Od tog broja riješeno
je 83.665, dok je neriješenih ostalo 827.930 predmeta. Od tog broja 785.274 ili 94,85% su komunalni
predmeti, dok je 42.656 ili 5,15% strukturnih predmeta. Ostvarena norma na nivou suda iznosi
177,74%. OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
Tabela I - Protok predmeta za pet mjeseci 2012. godine
Vrsta predmeta
Broj neriješenih
predmeta na
početku perioda
Broj primljenih
predmeta tokom
izvještajnog
perioda
Ukupan broj
svih predmeta
u radu
Broj predmeta
koji su riješeni
u izvještajnom
periodu
Broj
neriješenih
predmeta
Period potreban
za eliminaciju
nerješenih
predmeta
I
II
III = I+II
IV
V = III-IV
VI = V/IV
2.088
207
0
2.295
3.487
923
29
4.439
1,67
4,46
#DIV/0!
1,93
88
4.323
3
4.414
0,15
3,87
1,50
2,61
5
44
722
771
5,00
11,00
1,60
1,69
2.086
360
70
2.516
2,09
2,88
7,78
2,23
Parnično odjeljenje - (19 sudija) - prosjek 234 predmeta po ref. - bilo 3000
P
Radni
Porodični
Ukupno
3.706
699
29
4.434
1.869
431
0
2.300
5.575
1.130
29
6.734
Radno odjeljenje - (15 sudija) - prosjek 294 predmeta po referatu - bilo 3000
P
Radni
Porodični
Ukupno
563
3.496
5
4.064
98
1.945
0
2.043
661
5.441
5
6.107
573
1.118
2
1.693
Porodično odjeljenje - (5 sudija) - prosjek 154 predmeta po referatu - bilo 2974
P
Radni
Porodični
Ukupno
6
47
714
767
0
1
459
460
6
48
1.173
1.227
1
4
451
456
Privredno odjeljenje - (10 sudija) - prosjek 252 predmeta po referatu - bilo 3122
Ps
L
St
Ukupno
10
2.062
382
55
2.499
1.020
103
24
1.147
3.082
485
79
3.646
996
125
9
1.130
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 11
Krivično odjeljenje - (12 sudija) - prosjek 142 predmeta po referatu - bilo 545
K
Kpp
Kps
Kr
Km
Kv
Kp
Ukupno
1.233
160
293
0
159
19
0
1.864
664
699
697
0
52
707
0
2.819
1.897
859
990
0
211
726
0
4.683
866
726
589
0
82
719
0
2.982
1.031
133
401
0
129
7
0
1.701
1,19
0,18
0,68
#DIV/0!
1,57
0,01
#DIV/0!
0,57
IKS
285
284
569
266
303
1,14
5.068
330
1
283
5.682
12.824
1.048
29
4.193
18.094
2,53
3,18
29,00
14,82
3,18
340
728
1
1.069
1.318
1.518
3
2.839
3,88
2,09
3,00
2,66
346
1.881
0
2.227
0,77
0,64
0,00
0,66
2.395
2.395
1,42
1,42
3.031
3.031
2.556
2.556
0,84
0,84
2.184
302
0,14
99
0,01
Izvršno odjeljenje - " I " - (20 sudija) - prosjek 905 pred./ref. - bilo 60000
I
Ip
POM
RTV
Ukupno
12.787
1.273
18
4.476
18.554
5.105
105
12
0
5.222
17.892
1.378
30
4.476
23.776
Izvršno odjeljenje - " Ip " - (4 sudija) - prosjek 710 pred./ref. - bilo 60000
I
Ip
POM
Ukupno
1.651
1.349
3
3.003
7
897
1
905
1.658
2.246
4
3.908
Vanparnično odjeljenje - (3 sudija V ref.) - prosjek 115 pred./ref. - bilo 3008
V
O
Ostalo*
Ukupno
341
2.322
0
2.663
454
2.481
18
2.953
795
4.803
18
5.616
449
2.922
18
3.389
Prekršajno odjeljenje - Privreda (6 sudija) - 399 prosjek pred./ref. - bilo 4000
Pr- Ips
Ukupno
2.911
2.911
1.171
1.171
4.082
4.082
1.687
1.687
Prekršajno odjeljenje - Opšta nad. (11 sudija) - 232 prosjek pred./ref. - bilo 4000
Pr- Ips
Ukupno
3.483
3.483
2.104
2.104
5.587
5.587
Registar - (4 sudija) - prosjek 76 predmeta po referatu - bilo 562
Registracija
poslovnih
subjekata
308
2.178
2.486
ZK referat - (26 referenata) - prosjek 3,8 predmeta po referatu - bilo 4200
ZK predmeti
94
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
11.007
11.101
11.002
11
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 12
Odjeljenje za sporove male vrijednosti - (18 str.sar.) - prosjek 7460 /ref
Mal
Mals
PL
PLP
POM
Ukupno
129.580
6.203
0
0
0
135.783
13.476
1.640
0
0
0
15.116
143.056
7.843
0
0
0
150.899
14.498
2.115
0
0
0
16.613
128.558
5.728
0
0
0
134.286
8,87
2,71
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
8,08
Izvršno odjeljenje po vjerodostojnim ispravama (3 str.sar.) prosjek 216996 /ref.
I
Ip
Ostalo*
Ukupno
628.645
20.631
0
649.276
31.898
0
0
31.898
660.543
20.631
0
681.174
30.186
0
0
30.186
630.357
20.631
0
650.988
20,88
#DIV/0!
#DIV/0!
21,57
Ukupno
829.988
81.607
911.595
83.665
827.930
9,90
V MJESECI 2012.g.
2011.g.
OD UKUPNO 827.930 NERIJEŠENIH PREDMETA,
785.274 ILI 94,85 % ČINE KOMUNALNI PREDMETI,
DOK JE 42.656 ILI 5.15% STRUKTURNIH PREDMETA.
OD UKUPNO 829.988 NERIJEŠENIH PREDMETA,
785.059 ILI 94,59% ČINE KOMUNALNI PREDMETI,
DOK JE 44.929 ILI 5,41% STRUKTURNIH PREDMETA.
42.656
-20.933
-4.951
-99
-302
303
16.068
Struktura
Izvršni - struktura
Prekršaji
ZK
Registar
Iks - referat
1,94% - parnica i krivica -
44.929
-21.557
-6.394
-94
-308
-285
16.291
Struktura
Izvršni - struktura
Prekršaji
ZK
Registar
Iks - referat
1,96% - parnica i krivica -
Ostvarena norma po odjeljenjima:
Odjeljenje
Parnično
Radno
Porodično
Privredno
Krivično
Izvršno - " I "
Izvršno - " Ip "
Vanparnično
Prekršajno - Privreda
Prekršajno - Opšta nadležnost
Registracija poslovnih subjekata
Odjeljenje za sporove male vrijednosti
Izvršno - po vjerodostojnim ispravama
ZK
NORMA SUDA
12
Norma
103,00%
113,88%
141,91%
99,00%
227,68%
94,44%
88,14%
127,14%
111,07%
99,10%
181,80%
159,97%
839,80%
101,48%
177,74%
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 13
IZVJEŠTAJ O RJEŠAVANJU PO ZAHTJEVIMA O ČINJENICAMA IZ SUDSKE EVIDENCIJE
Vrsta zahtjeva
Broj neriješenih
predmeta na
početku perioda
Broj primljenih
predmeta tokom
izvještajnog perioda
Ukupan
broj svih predmeta
u radu
Broj predmeta
koji su riješeni u
izvještajnom periodu
Broj neriješenih
predmeta
Su
Su-M
0
0
Registar privrednih
društava-RF
21
3109
3130
3117
13
Prekršajno odjeljenje (uvjerenja)
0
3870
3870
3870
0
Krivično odjeljenje
Stečaj i Likvidacija
ZK - Izvodci
Zk -RZ
Apostile
0
0
0
0
0
1212
1289
30810
3095
0
1212
1289
30810
3095
0
1212
1289
30810
3095
0
0
0
0
0
0
0
124
124
124
0
21
43509
43530
43517
13
Ostalo ("P", rod.
i posl. Sposob)
Ukupno
0
0
0
0
STRUKTURA NERIJEŠENIH PREDMETA NA DAN 31.05.2012. godine
KOMUNALNI
PREDMETI:
785.274
94,85%
STRUKTURA:
26.588
3,21%
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
PARNICA I KRIVICA:
16.068
1,94%
13
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 14
Detalji sa sastanka
Uz prisustvo eksperata delegacije Evropske
Unije, u sarajevskom Općinskom sudu
održani sastanci na temu „Unapređenje
edukacije nosilaca pravosudnih funkcija
i unapređenje statusa stručnog i
administrativnog osoblja u sudovima“
U
Multimedijalnoj sali Općinskog suda u Sarajevu 23.02.
2012. godine održano je nekoliko sastanaka kojima su prisustvovala dva eksperta delegacije
Evropske Unije, Alexander Shumovski i profesor Allesandro Simoni, Amra Jašarević, zamjenica
direktora Sekretarijata VSTV
BiH, te predstavnici Kantonalnog
i Općinskog suda u Sarajevu.
Prvi sastanak koji je održan bio
je na temu „Unapređenje edukacije nosilaca pravosudnih funkcija“, a istom su prisustvovali
14
Goran Salihović, predsjednik Općinskog suda u Sarajevu, Begzada
Gavrankapetanović Salihagić,
predsjednica Kantonalnog suda u
Sarajevu, te po troje sudija-edukatora iz oba pomenuta suda. Ono
što je interesovalo eksperte bilo je
kakva je saradnja ova dva suda sa
centrima za edukaciju sudija i tužilaca, koji su nedostaci, šta bi
trebalo promijeniti i sl.
Predsjednik Salihović je rekao
da je saradnja sa centrima za edukaciju dobra s tim što bi trebalo
pospješiti obuku i uvesti neke
promjene. Posebno je naglasio da
u centrima nema odgovarajuće
sale za obuku, iste su poprilično
male i neadekvatne te se u takvim
uslovima ne može boraviti cijeli
dan. Konstantan problem je i
kvalitet tema edukacije. Govoreći
o trenutnim nedostacima unutar
centara za edukaciju, ali i o edukacijama, predsjednik Salihović
je predložio sljedeće:
- Odabrati kvalitetne, odgovarajuće teme koje su najviše potrebne u praksi ali koje bi trebale
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 15
biti atraktivne i edukatorima i
učesnicima edukacije;
- Obezbijediti finansijska sredstva te omogućiti da se edukacije održavaju četiri puta godišnje na četiri različite lokacije
u BiH, a kojima bi prisustvovale, po mogućnosti, sve sudije
iz oba entiteta, omogućiti da se
sudije iz različitih dijelova BiH
međusobno upoznaju i druže;
- Pokušati uspostaviti i regionalnu saradnju te na edukacije
pozivati i sudije iz regiona kako
bi se razmjenjivala različita iskustva iz oblasti prava;
Kada je riječ o problemu edukacije sudija, ali i edukatora, sudijeedukatori Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu na sastanku
su istakli sljedeće probleme:
- Nedostatak finansijskih sredstava - Mnoge sudije ne mogu
prisustvovati edukaciji jer sudovi u budžetima nemaju dovoljno
novca da im snose troškove boravka;
- Problem u nedostatku adekvatnog prostora za edukaciju;
svoje znanje, finansijski ih podstaknuti te ih osloboditi od nekih
obaveza u sudu kako bi imali više
vremena posvetiti se edukaciji s
obzirom da zbog suđenja i drugih
obaveza u sudu nemaju dovoljno
vremena.
Drugi sastanak održan je sa
predstavnicima stručnih saradnika, pripravnika i pripravnikavolontera Kantonalnog i Općinskog suda u Sarajevu. Razgovaralo se o ulozi stručnih saradnika
i njihovim ovlaštenjima, načinu
izbora i edukaciji. Zaključeno je
da stručni saradnici imaju kapacitet da samostalno rješavaju
predmete manje složenosti i pomažu sudijama u radu kod složenih predmeta. Također, naglašena je inicijativa da stručni saradnici ne ulaze u omjer ukupnog
administrativno-tehničkog osoblja u sudovima te da se uvede zakonska obaveza zapošljavanja
stručnih saradnika u skladu sa
brojem sudija u sudu.
Na sastanku je bilo riječi i o edukaciji gdje je naglašeno da početna obuka koju provode centri
za edukaciju sudija i tužilaca je
jako dobra za pripravnike i stručne saradnike početnike dok bi
stručnim saradnicima sa dužim
radnim stažom trebala biti dostupna edukacija predviđena za sudije i tužioce. Svi pripravnici i
pripravnici-volonteri zaposleni u
pravosuđu bi trebali biti obuhvaćeni početnom obukom koju
provode CEST-ovi.
Treći sastanak je održan sa sekretarima sudova i šefovima pisarnica Općinskog i Kantonalnog
suda u Sarajevu. Na sastanku je
bilo govora o položaju sudske administracije u okviru pravosuđa.
Oba sekretara sudova su istakla
da bi sudska administracija trebala dijeliti sudbinu pravosuđa te
da je posao sudske administracije
postao složeniji i odgovorniji u
odnosu na administraciju u upravi, koja ima bolji materijalni
položaj. Istaknuto je i da je dobar
dio sudske administracije u okviru reforme pravosuđa ostao uskraćen za bilo kakve vidove usavršavanja i osposobljavanja, a što
je neophodno u daljem procesu
reformi.
Općinski sud u Sarajevu, vlastitim resursima organizuje usavršavanja, ali bi se u daljem procesu u ovo trebalo uključiti i
VSTV BiH, kao što je primjer sa
sudskim izvršiteljima. - Neadekvatne i istrošene teme;
- Različita metodologija izlaganja od strane edukatora;
- Nepostojanje odgovarajućih
eksperata iz određenih oblasti
prava;
- Nepostojanje adekvatne edukacije za edukatore.
Posebno je naglašeno da bi
edukatore trebalo također edukovati iz oblasti vještina edukacije
kako bi što bolje prezentovali
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
Sudije Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu
15
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 16
Otvoren rekonstruisani i nadograđeni objekat
Općinskog suda i Zemljišno-knjižnog ureda u Bugojnu
Katica Soldo, Predsjednica Općinskog suda u Bugojnu, presijeca svečanu vrpcu
z prisustvo velikog broja gostiju, predstavnika VSTV-a
BiH, predstavnika Vlade
SBK-a, ministara, načelnika, sudija
i mnogih drugih, 12.12.2011. godine svečanom ceremonijom otvoren
je rekonstruisani i nadograđeni objekat Općinskog suda i Zemljišnoknjižnog ureda u Bugojnu. Prisutnima su se tom prilikom obratili:
- Predsjednica Općinskog suda u
Bugojnu, Katica Soldo
- Predsjednica Kantonalnog suda
u Novom Travniku, Katica Jozak –
Mađar
- Ispred Federalnog ministarstva
pravde,
Edib
Mehmedović,
rukovodilac Jedinice za implementaciju Projekta Svjetske banke
za Zemljišno-knjižnu administraciju
- Ispred VTSV-a, Danijela Mikić,
potpredsjednica
16
Katica Soldo, predsjednica Općinskog suda u Bugojnu, u svom obraćanju prisutnima istakla je kako je
sretna i ponosna jer je ostvarila svoj
strateški cilj, a to je izgradnja zemljišno-knjižnog ureda u sudu, uvođenje knjiženja etažnog vlasništva,
što se već dvije godine uspješno i
radi, te poboljšanje uslova rada
svim uposlenim i podići standarde
pružanja usluga građanima na visoki nivo, što je uostalom zacrtano
kao jedan od prioritetnih zadataka
cjelokupne reforme pravosuđa u
našoj zemlji, a kao i jedan od strateški ciljeva VSTV-a BiH.
„Ovaj projekt koji smo završili
uspješno bio je mnogo zahtjevan iz
više razloga, prije svega finansijski,
a finansije su glavni pokretač ili
kočnica svega. Međutim, finansijsku podršku i u ovim kriznim i teškim vremenima smo cijelo vrijeme
imali od Vlade našeg kantona, a
isto tako i Svjetske banke i Federalnog ministarstva pravde, pa im se
ovom prilikom zahvaljujem. Ovaj
projekt bio je zahtjevan i u arhitektonskom smislu, što najbolje znaju
naši projektanti ACDE studija, jer
je samo njima poznato koliko su
napora uložili dok su osmislili ovaj
projekt, pa se i njima na uspješnom
projektu zahvaljujem” – istakla je
predsjednica Soldo.
Ukratko o samom Projektu
Trajao je nekoliko godina, a njegovu realizaciju pratile su brojne
poteškoće koje su se u hodu rješavale i to zajedničkim snagama Općinskog suda Bugojno te Općine
Bugojno, kao suvlasnika zgrade.
Do 1975. godine ova zgrada bila je
hotel za samce, hotel „Bosna“, u
vlasništvu preduzeća „Slavko Rodić“. Iste godine vlasti u Bugojnu
odlučile su da pronađu lokaciju
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 17
kako bi sve općinske institucije bile
pod zajedničkim krovom. Općina i
Sud te 1975. godine kupuju zgradu
spomenutog hotela i nakon adaptacije s radom počinju ovdje zajedničke institucije.
Vrijeme je, naravno, učinilo svoje
i trebalo je zgradu preurediti i rekonstruirati. Da bi se uopće krenulo
s projektom obnove i rekonstrukcije, morali su se, prije svega, riješiti imovinsko-pravni odnosi s
obzirom da se ugovor o kupoprodaji iz 1975. godine nije mogao
provesti u zemljišnim knjigama.
Godine 2003., nakon provedene
privatizacije, uknjiženi su u zemljišne knjige kao suvlasnici, pravni
sljedbenici „Slavka Rodića“ - privatizirana preduzeća, njih devet
koja su tada osporavala pravo vlasništva Općini i Sudu.
Napokon se spor završio sudskim
postupkom 2005. godine. Presudom su se kao suvlasnici uknjižili
Općina Bugojno, sa 6/7 i Sud 1/7.
Slijedi procedura donošenja odluke
o rekonstrukciji zgrade, kako dijela
Općine tako i Suda. Građevinski
fakultet iz Sarajeva uradio je ela-
borat o mogućnostima rekonstrukcije i nadogradnje zemljišno-knjižnog ureda iznad Kristalne dvorane
(Općina Bugojno).
Uslijedio je nešto duži period
provođenja postupka javne nabavke i izvođenja radova koji je također uz poteškoće trajao godinu i pol
dana. Prvi ugovor zaključen je uz
saglasnost vlade SBK-a 24. septembra 2008. godine i radovi su
mogli početi. Vrijednost prve faze
iznosila je 909.093,23 KM. U drugu fazu projekta uključeni su i donatori, Svjetska banka preko Federalnog ministarstva pravde, i us-
pješno se završava Projekat i oprema Zemljišno-knjižni ured. Nakon toga pristupilo se zaključenju
novog ugovora sa izvođačima radova za rekonstrukciju Suda,
izradu novih sudnica i pisarnice što
je također financirala Kantonalna
vlada u iznosu od 845.032.49 KM.
Danas imamo modernu, adaptiranu zgradu na radost, ne samo uposlenih, nego i svih korisnika
usluga Općinskog suda i Zemljišno-knjižnog ureda.
Izvođač radova firma "Komotin"
iz Jajca, a vrijednost projekta je
1.700.000.KM. Detalji sa svečane ceremonije
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
17
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 18
Detalji sa održanog seminara
Sudije i stručni saradnici Općinskog suda
u Sarajevu i Osnovnog suda u Banjoj Luci
prisustvovali seminaru iz oblasti medijacije
organizaciji Udruženja sudija BiH i Udruženja medijatora u BiH, 23.03.2012.
godine u hotelu „Hollywood“ na
Ilidži održan je seminar za sudije
i stručne saradnike Općinskog
suda u Sarajevu i Osnovnog suda
u Banjoj Luci. Tema seminara bila je „Medijacija u BiH, principi i
postupak medijacije, analiza potreba za obaveznom medijacijom“, te komparativna analiza
uporednog zakonodavstva, odnosno, medijacijskih praksi zemalja EU i Kanade, kojim je regulisan obavezni postupak medijacije, s ciljem promjene percepcije profesionalne javnosti, radi
stvaranja mogućnosti akceptiranja izmjena i dopuna naše posto-
18
jeće zakonske regulative koja će
biti usklađena sa obaveznom evropskom direktivom. Cilj seminara bio je upoznati sudije i
stručne saradnike o poduzetim
aktivnostima usmjerenim na izmjene i dopune zakonske regulative te educiranje o upućivanju
predmeta na medijaciju.
Seminar je održan u vezi sa implementacijom projekta „Zagovaranje izmjene zakonskih i podzakonskih akata u smislu obavezujuće medijacije kao efikasnog
načina rješavanja sporova iz ugovornih odnosa (svih javnih preduzeća koja pružaju usluge vode,
električne energije, grijanja, telekomunikacija), sporova iz naknada šteta nastalih između pravnih
lica, pravnih i fizičkih lica, odnosno fizičkih lica“.
Prisutnima se obratila Jasmina
Skopljak, rukovodilac Projekta
(USBIH) koja je informisala
učesnike o Projektu i aktivnostima Projekta.
Gđa Smiljka Gavrić, rukovodilac Projekta ispred Udruženja medijatora u BiH, dala je nešto više
informacija o samom osnivanju
Udruženja medijatora (2002. godine), ulozi Udruženja u BiH te o
pravnom okviru, stavljajući akcenat na: Zakon o postupku medijacije, Zakon o prijenosu poslova
medijacije na UMBIH, Zakon o
parničnom postupku BiH (član
53.), Zakon o prekršajima BiH
(član 22.), Zakon o krivičnom
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 19
postupku FBiH i RS (članovi 212.
i 108.).
U daljem izlaganju prisutne je
upoznala sa proteklim Pilot projektima (Općinski sud u Sarajevu
i Osnovni sud u Banjoj Luci) u
kojima je sporazumom riješeno
350 predmeta, odnosno oslobođeno 18 miliona KM te da je zadovoljstvo stranaka bilo 98%. Ona
je navela i Preporuke Vijeća Evrope: O porodičnoj medijaciji
(98)1; O medijaciji u krivičnim
stvarima (99)19; O medijaciji u
građanskim stvarima (2002)10; O
alternativama parničenju između
administrativnih vlasti i privatnih
stranaka(2001)9.
Gđa Gavrić je naročitu pažnju u
svom izlaganju posvetila Evropskoj direktivi o medijaciji iz
2008. godine te Rezoluciji Evropskog Parlamenta 2011/2026 od
13.09.2011.g. (Parlament podsjeća da je cilj Direktive da se promoviše prijateljska nagodba u
sporovima, podržava korištenje
medijacije i izbalansiran odnos između medijacije i sudske procedure). Kada je riječ o principima i
postupku medijacije, gđa Gavrić
je navela da su osnovni principi
medijacije dobrovoljnost, povjerljivost i nepristrasnost, te da je
su prednosti medijacije to što je to
neformalan, brz, jeftin postupak u
kojem svi dobivaju, a ono što je
najbitnije je da sporazum o nagodbi ima snagu izvršne isprave!
Nakon toga učesnici su pogledali UMBIH-ovu video simulaciju
postupka medijacije.
Gđa Sanela Rondić, sutkinja
Općinskog suda u Sarajevu, predstavila je „Analizu potreba za
obaveznom medijacijom“ (autori
Sanela Rondić i Arijana Ljuca),
polazeći od zaključka da je sveukupno gledano, razvoj nepristrasnog, nezavisnog, efikasnog i
odgovornog pravosuđa u skladu
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
sa evropskim standardima i dalje
u ranoj fazi te da je potrebno
ubrzati provedbu Strategije za reformu sektora pravde. Pri tome,
potrebno je uvesti promjene u zakonodavstvu. U daljem izlaganju
navela je primjer novog Zakona o
obligacionim odnosima, koji je u
fazi nacrta, pa bi postojala realnija mogućnost da se nadležnom
tijelu dostavi prijedlog izmjene i
dopune Nacrta odredaba koji upućuju na mogućnost ostvarivanja
ugroženih subjektivnih prava
pred sudom, na način da prvo-
bitno prethodi postupak medijacije, pa ako se ne postigne sporazum, povjerilac, odnosno druga
ugovorna strana, može svoje pravo ostvarivati pred nadležnim sudom. Podložni sporovi za rješavanje u postupku medijacije bili
bi naročito oni koji proizilaze iz
zakonske obaveze plaćanja cijene
za pruženu komunalnu uslugu,
usluge toplotne energije... U prilog uvođenja obavezne medijacije
u konkretne norme materijalnog
prava, gđa Rondić je navela i preporuke Vijeća Evrope: Preporuka
R(98)1 O porodičnom posredovanju, Preporuka R(2001)9 O alternativama parničnom postupku
između pravnih tijela i pravnih
stranaka, Preporuka R(2002)10 O
medijaciji u građanskim predmetima. Zaključak izlaganja je da
treba odabrati ključne sudove u
kojima bi se (u fazi prijema tužbe)
odvajali sporovi iz obligacionih
odnosa, isti bi se dostavljali medijatorima, a što bi bio pokazatelj
potrebe izmjena i dopuna materijalnih propisa kojima je normirana ta oblast.
Gđa Arijana Ljuca, sutkinja Općinskog suda u Sarajevu, predstavila je Komparativnu analizu
medijatorske prakse u Kanadi i
zemljama Evropske Unije (Poljska, Italija, Engleska, Francuska,
Njemačka, Švicarska...). Autori
su: Smiljka Gavrić, Sanela Rondić, Arijana Ljuca i Dražen Stajić.
Cilj analize je da doprinese procesu donošenja odluka u vezi sa
osmišljavanjem uvođenja obavezne medijacije u BiH. Osnovno
polazište ove studije je Evropska
direktiva o medijaciji 2008/52/EC
koja propisuje obaveznu mogućnost medijacije u građanskim i
komercijalnim prekograničnim
sporovima te da se obaveznost
može uvesti kada su u pitanju
sporovi u zemlji. U svom izlaganju posebnu pažnju je dala Italiji
u kojoj je 20.03.2012.godine na
snagu stupio novi zakon koji obavezuje stranke u sporu da traže
medijaciju. Zakonom su uvedena
dva postupka medijacije, obavezujući (odnosi se na svojinska
prava, raspodjelu imovine, zaostavštinu i naslijeđe, zajmove, stanarsko pravo, klevetu u medijima...) i neobavezujući postupak
(koji se odnosi na bilo koju građansku i trgovačku parnicu). 19
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 20
Delegacija Republike Turske
posjetila Općinski sud u Sarajevu
oran Salihović, predsjednik
Općinskog suda u Sarajevu,
primio je u posjetu 29.03.
2012. godine delegaciju Republike Turske u sastavu: Mustafa
Ozcan - predsjednik Upravnog
odbora Sema bolnice u Istanbulu,
gospodin Sadik Kesmeci, predsjednik Upravnog odbora Fatih
univerziteta u Istanbulu, gospodin
Mehmet Mutlu, predsjednik Upravnog odbora Bosna Sema obrazovnih institucija, gospodin Ibrahim Bayram, član Upravnog odbora Bosna Sema obrazovnih institucija, gospodin Ali Dokumaci,
generalni direktor Fidan Tourizm
te gospodin Orhan Hadžagić, generalni sekretar Burč univerziteta.
Sastanku su prisustvovali i Biljana Novak, predsjednica Općinskog suda u Tuzli, Goran Dujić,
20
predsjednik Općinskog suda u
Travniku, Zinaida Pračić, sudija
Općinskog suda u Bihaću, Borislav Petrović, dekan Pravnog fakulteta u Sarajevu te Adela Bejtović, šef Kabineta predsjednika
Općinskog suda u Sarajevu.
U svom uvodnom obraćanju
predsjednik Salihović se zahvalio
gostima na dolasku te ukratko rekao nekoliko rečenica o sudu i organizaciji rada. Upoznao je prisutne o trenutnom stanju u sudu,
realizovanim projektima kao i
budućim planovima i aktivnostima koje za cilj imaju potpunu
ažurnosti svih sudskih odjeljenja.
Na sastanku je dogovoreno da se
intenzivira saradnja između Republike Turske i BiH na području
pravosuđa, a naročito na polju
edukacije sudija.
Predsjednik Salihović je istakao
da je studijska posjeta pravosudnim institucijama Republike Turske u 2011. godini bila veoma korisna za predstavnike bh. pravosuđa. Predsjednici i sudije općinskih i osnovnih sudova u Sarajevu, Banjoj Luci, Tuzli, Travniku, Prijedoru, Mostaru i Bihaću te
Borislav Petrović, dekan Pravnog
fakulteta u Sarajevu, imali su priliku posjetiti i upoznati se sa radom najznačajnijih pravosudnih
institucija u Izmiru i Istanbulu.
Nakon kratkog sastanka u Kabinetu predsjednika Salihovića, turska delegacija je imala priliku
obići zgradu Općinskog suda u
Sarajevu te vidjeti rekonstruisane
dijelove zgrade, savremeno opremljene sudnice, šalter-salu te
sobu za zaštićene svjedoke. Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 21
Ambasador Saudijske Arabije u BiH
posjetio Općinski sud u Sarajevu
ospodin Eid Mohammed Althakafi, ambasador Kraljevine
Saudijske Arabije u BiH, posjetio je 03.04.2012. godine Općinski
sud u Sarajevu. Cilj posjete bio je uspostavljanje saradnje kako sa pomenutom Ambasadom, tako i sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom.
Ambasadora je primio Goran Salihović, predsjednik Općinskog suda u
Sarajevu, a sastanku su prisustvovali
i zamjenica predsjednika, Altijana Šeta, predsjednica Parničnog odjeljenja
suda, te Ismeta Huremović, šefica
Zemljišno-knjižnog odjeljenja suda.
Predsjednik Salihović je informisao
ambasadora o historijatu suda, načinu organizacije rada te nadležnostima. Salihović je posebno naglasio
da je ovaj sud nekada bio najgori u
regiji s obzirom na veliki broj neriješenih predmeta, korupciju i lošu organizaciju rada. Promjenom menadžmenta došlo je do značajnog napretka te se sada može s pravom reći
da je Općinski sud u Sarajevu jedan
od najboljih u regiji. Uz pomoć donatora Palata pravde je rekonstruisana, sudnice su opremljene savremenom opremom te su samim tim
poboljšani i uslovi rada. Sve to je doprinijelo da je sud potpuno ažuran
gotovo u svim referatima. Ono što
predstavlja problem u ovom sudu su
neriješeni komunalni predmeti koji
čine preko 95% neriješenih predme-
S lijeve strane: Ambasador Saudijske Arabije i Fikret Mehović, prevodilac Općinskog suda u Sarajevu
ta. Također je naglašen problem finansiranja pravosuđa jer se putem
budžeta vrši pritisak na sudove.
Predsjednik je rekao da je sud imao
problem sa platama sudija ali da je
sada taj problem riješen.
Tokom sastanka dogovorena je saradnja sa ambasadom Kraljevine
Saudijske Arabije u BiH, a predsjednik suda je iskazao potrebu za tehničkom i materijalnom pomoći koji
su potrebni ovome sudu kako bi se
što više doprinijelo ažurnosti suda ali
i poboljšanju usluga prema fizičkim i
pravnim licima kao korisnicima sudskih usluga. Sud je otvoren i za oblike saradnje kao što su razmjena iskustava sa predstavnicima pravosuđa
Kraljevine Saudijske Arabije kroz organizovanje studijskih posjeta.
Ambasador na sastanku u kabinetu predsjednika Salihovića
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
Ambasador se zahvalio na prijemu
i rekao da je posjeta Općinskom sudu
u Sarajevu ujedno njegova prva posjeta pravosudnim organima u BiH. U
svom obraćanju prisutnima ambasador je istakao da je Saudijska Arabija
uvijek pomagala BiH, bilo materijalno ili tehnički, i tokom rata ali i nakon rata. Po završetku rata kontinuirano je nastavila pomagati obnovu BiH i u tu svrhu je u obliku bespovratnih sredstava ili veoma povoljnih zajmova mnogo novca donirala
Bosni i Hercegovini, a značajan doprinos dala je u obnovi i jačanju privrede naše zemlje. Kraljevina Saudijska Arabija je inače jedan od velikih donatora te je zemljama koje su
u razvoju (među kojima je i BiH) donirala do sada ukupno 6,8 milijardi
dolara. Ambasador je rekao da je
spreman podržati svaki prijedlog
predsjednika Salihovića, a koji se
odnosi na jačanje bh. pravosuđa. S
tim u vezi je dogovoreno da se uspostavi saradnja između ovog suda i
sudova u Saudijskoj Arabiji, a što će
se odnositi na studijske posjete i razmjene iskustava.
Rezultat posjete ambasadora ovom
sudu je donacija od 5.000 KM koju
je dao za popravku sudskih prostorija
oštećenih tokom velikih snježnih padavina u februaru ove godine. 21
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 22
Goran Salihović, predsjednik
Općinskog suda u Sarajevu,
primio u posjetu ambasadora
Republike Turske u BiH
Goran Salihović, predsjednik Općinskog suda u Sarajevu, i Ahmed Yildiz, ambasador Republike Turske u BiH
hmed Yildiz, ambasador Republike Turske u BiH, posjetio je Općinski sud u Sarajevu i tom prilikom se susreo sa
Goranom Salihovićem, predsjednikom suda. Cilj posjete bio je uspostavljanje saradnje sa pravosudnim institucijama u Republici
Turskoj.
22
Predsjednik Salihović je obavijestio ambasadora o trenutnim aktivnostima koje se provode u ovome sudu, a koje za cilj imaju postizanje potpune ažurnosti sudskih
odjeljenja i pospješivanje usluga
prema građanima. Shodno tome,
ambasador je istakao da je Re-
publika Turska spremna pomoći
ovome sudu te da je zainteresovan i za uspostavljanje saradnje
između bh. i turskih pravosudnih
institucija. Po završetku sastanka
ambasador je imao priliku obići
zgradu suda. Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 23
Detalji sa sastanka
Sudije Udruge hrvatskih sudaca, ogranak
Rijeka, posjetile sarajevsku Palatu pravde
organizaciji Udruženja sudija
u Federaciji BiH, sudije Udruge hrvatskih sudaca, ogranak
Rijeka, posjetile su 20.04.2012. godine Kantonalni i Općinski sud u
Sarajevu. Cilj posjete bio je upoznavanje sa sistemom dostave pismena u krivičnim i parničnim predmetima, razmjena iskustava iz ovih
oblasti, ali i upoznavanje samog
pravosudnog sistema Republike Hrvatske i BiH. Sastanak je održan u
Multimedijalnoj sali, a istom su prisustvovale i sudije Kantonalnog i
Općinskog suda u Sarajevu.
Prisutne je prvo pozdravila Begzada Gavrankapetanović Salihagić,
predsjednica Kantonalnog suda u
Sarajevu, koja je gostima poželjela
dobrodošlicu, a zatim ih informisala o načinu i organizaciji rada
Kantonalnog suda. U ime Gorana
Salihovića, predsjednika OpćinOpćinski sud u Sarajevu www.oss.ba
skog suda u Sarajevu, prisutnima se
obratila Adela Bejtović, šef Kabineta, koja je ukratko predstavila rad
i nadležnosti sarajevskog Općinskog suda. Ispred Udruženja sudija
Federacije BiH, goste je pozdravila
Božana Banduka, predsjednica Udruženja koja ujedno vrši i funkciju
predsjednice Općinskog suda u Kiseljaku. Ona je goste informisala o
nadležnostima Udruženja, njegovim aktivnostima i broju članova.
Vesna Katarinčić, dopredsjednica
Udruge hrvatskih sudaca i predsjednica Općinskog suda u Opatiji,
u ime gostiju se zahvalila na prijemu te predstavila rad Udruge. Predsjednica Katarinčič je istakla da se
sudije u Republici Hrvatskoj uglavnom sreću sa istim problemima kao
i sudije iz BiH, a to je problem sa
izvršnom vlasti i finansijski problemi. Udruga broji oko 1200 čla-
nova, a razlog velikog broja sudija
u Udruzi je veliki broj ogranaka koje Udruga ima. Udruga hrvatskih
sudaca osnovana je 11. aprila 1991.
godine tada još pod nazivom Društvo hrvatskih sudaca, kao dobrovoljno strukovno udruženje sudija
u Republici Hrvatskoj.
Zadatak Udruge je, između ostalog, očuvanje i jačanje nezavisnosti
sudija, pružanje zaštite sudijama
koji bi bili neosnovano pozivani na
odgovornost zbog obavljanja sudijske funkcije, zalaganje za jačanje
ugleda i ostvarivanje doličnog
društvenog položaja sudija kao i
vođenje brige o društvenim i materijalnim interesima sudija. Osim
toga, Udruga je sebi za cilj stavila i
poticanje reformi u organizaciji
sudstva i djelatnosti pravosuđa
uopće, sudjelovanje sudija u pripreNastavak na 20. stranici >>
23
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 24
Nastavak sa 19. stranice >>
manju zakona s područja pravosuđa, unaprjeđenje stručnosti sudija, zauzimanje za dosljedno poštivanje ustavnosti i zakonitosti te za
jačanje Republike Hrvatske kao
pravne države. Udruga djeluje na
području cijele Republike Hrvatske
s članstvom sudija svih nivoa i nadležnosti, a organizovana je po ograncima.
Tokom radnog dijela sastanka
predstavljen je način dostave pismena u parničnom i krivičnom postupku, a u skladu sa Zakonom o
parničnom postupku i Zakona o
krivičnom postupku Republike Hrvatske i BiH.
Fatima Mrdović, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu, govorila je
o načinu dostave pismena u skladu
sa Zakonom o parničnom postupku
Federacije BiH, dok je Helena Randić, sutkinja Parničnog odjeljenja
Općinskog suda u Rijeci, predstavila pravila dostave u skladu sa
Parničnim postupkom RH. Ona je
istakla da je današnji ZPP Republike Hrvatske zapravo stari savezni
zakon koji je pretrpio određene
izmjene. Sutkinja Randić je detaljnije govorila o dostavi putem jav-
S lijeve strane: Božana Banduka, predsjednica Udruženja sudija FBiH,
i Begzada Gavrankapetanović Salihagić, predsjednica Kantonalnog suda u Sarajevu
nog bilježnika-notara i elektronskoj
dostavi koje naš ZPP ne poznaje, o
načinu dostave fizičkim i pravnim
licima te o načinu dostave pismena
osobama u inostranstvu, ustanovama u inostranstvu i strancima u Republici Hrvatskoj. U svom izlaganju obje sutkinje su posebnu pažnju
posvetile problemima u efikasnosti
dostave pismena.
O dostavi pismena u krivičnom
postupku govorile su Dalida Burzić, sutkinja Krivičnog odjeljenja
Kantonalnog suda u Sarajevu,
i Damira Delost, sutkinja Krivičnog odjeljenja Općinskog suda u
Rijeci. Sutkinje su ukratko predstavile zakone o krivičnom postupku BiH i RH te informisale
prisutne o načinu dostave pismena
u skladu sa pomenutim zakonima.
Po završetku radnog dijela sastanka, sudije iz RH su imale priliku
obići Palatu pravde, vidjeti sudske
sudnice, biblioteku i sobu za
svjedoke. Sudije u obilasku jedne od sudnica Općinskog suda u Sarajevu
24
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 25
Detalji sa sastanka
Održan sastanak sa norveškim
ekspertima za pitanja medijacije
Multimedijalnoj sali Općinskog
suda u Sarajevu 25.04.2012. godine održan je sastanak predstavnika Općinskog i Kantonalnog
suda u Sarajevu sa norveškim ekspertima za pitanja medijacije. Povod
za sastanak bio je upoznavanje eksperata sa organizacijom, radom i ostvarenim rezultatima sarajevskog Općinskog i Kantonalnog suda, ali i razmatranje pitanja primjene instituta
medijacije u dva pomenuta suda.
Osim eksperata, sastanku su prisustvovali Goran Salihović, predsjednik
Općinskog suda u Sarajevu, Begzada
Gavrankapetanović Salihagić, predsjednica Katonalnog suda u Sarajevu, sudije Parničnog i Privrednog
odjeljenja oba suda te predstavnici
Visokog sudskog i tužilačkog vijeća
BiH.
Predsjednik Salihović je informisao
prisutne o samom razvoju medijacije
u BiH istakavši da je 2002. godine
formirano Udruženje medijatora BiH
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
koje je bilo inicijator i nosilac aktivnosti na stvaranju pravnog okvira i
promocije medijacije kao alternativnog načina rješavanja sporova. Glavni cilj Udruženja bio je stvaranje uslova za uvođenje medijacije u sistem
rješavanja sporova radi bržeg i efikasnijeg pristupa pravdi za građane i
pravna lica, koja zadovoljavajući interese strana u sporu može pomoći
rasterećenju sudova od neriješenih
predmeta. Nakon formiranja Udruženja, 2003. godine usvojeni su zakoni
o parničnom i krivičnom postupku u
RS i FBiH koji su predvidjeli mogućnost da sudija, ukoliko ocijeni da
je to svrsishodno, može predložiti
strankama rješavanje spora medijacijom te da isti prijedlog sporazumno
mogu predložiti i stranke. Ove dopune procesnih zakona bile su ključne
u razvoju medijacije u BiH.
Zakon o postupku medijacije usvojen je polovinom 2004. godine. Predsjednik Salihović je naglasio da se
radi o veoma dobrom zakonu koji
detaljno definiše postupak medijacije, principe i ulogu medijatora u
procesu i rokove ukoliko je sudski
postupak u toku, a sporazum o nagodbi sklopljen u postupku medijacije ima snagu izvršne isprave.
Općinski sud u Sarajevu i Osnovni
sud u Banjoj Luci bili su prvi sudovi
u kojima je pokrenut pilot projekat
primjene medijacije. Prema procedurama pilot projekta, u ova dva suda
strankama je predlagana medijacija u
sporovima pokrenutim pred ovim sudovima. Ukoliko bi stranke prihvatile medijaciju, sud bi ih uputio na
centre za medijaciju gdje bi se zakazao i proveo postupak u saradnji sa
medijatorom. Tokom realizacije
ovog pilot projekta, Općinski sud u
Sarajevu i Osnovni sud u Banjoj
Luci „oslobodili“ su ukupno 23 miliona KM kroz medijaciju. Međutim,
medijacija je slabo bila prihvaćena, a
Nastavak na 22. stranici >>
25
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 26
Nastavak sa 20. stranice >>
neki od razloga su slaba medijska
kampanja (trebalo se više raditi isticanju prednosti medijacije u odnosu
na redovan postupak pred sudom) te
mala stimulacija za sudije. Da bi medijacija postigla svoje efekte, potrebno je više raditi na njenoj promociji,
potrebno dodatno obučiti sudije o
medijaciji, stimulisati sudije, odnosno, normirati predmete riješene medijacijom tako da, naprimjer, jedan
predmet medijacije bude kao tri riješena sudska predmeta, identifikovati predmete koji su pogodni za
medijaciju te u tom pogledu razmisliti o uvođenu obavezne medijacije u
zakon – istakao je Salihović.
Wiggo Storhaug Larssen, sudac
Apelacionog suda u Gulatingu, Norveška, rekao je da sudska nagodba u
zemljama Skandinavije ima veoma
dugu tradiciju. Godine 1977. pokrenut je pilot projekat sudske nagodbe
u šest sudova u Norveškoj, a isti je
uspješno proveden. Uspostavom novih procedura početkom 21. stoljeća,
fokus je još više stavljen na medijaciju kojom se bave svi norveški okružni sudovi ali i Apelacioni sud.
Glavni fokus je stavljen na pitanje
medijacije putem sudija-medijatora.
Mnogi stari neriješeni predmeti završeni su medijacijom.
Sudije Parničnog i Privrednog odjeljenja Općinskog i Kantonalnog suda
u Sarajevu imale su mogućnost razmijeniti ideje i iskustva sa gostima iz
Norveške, a na temu medijacije. Na
kraju sastanka predsjednik Salihović
je predložio da se krene u pilot projekat kojim će biti obuhvaćen općinski sud u Mostaru, Sarajevu, Tuzli i
Osnovni sud u Banjoj Luci, da se organizuje obuka za sudije koji će raditi na predmetima medijacije, da se
razmotri mogućnosti izmjena i dopuna nekih odredbi te da se organizuje studijska posjeta sudovima u
Norveškoj kako bi se praktično moglo vidjeti kako sudije rješavaju predmete medijacijom.
Po završetku sastanka eksperti su
imali mogućnost obići zgradu suda,
vidjeti prostoriju za medijaciju te
savremeno opremljene sudnice. Vlada Kraljevine Norveške uložila je
mnogo novca u rekonstrukciju zgrade Općinskog i Kantonalnog suda u
Sarajevu zahvaljujući čemu su stvoreni odlični uslovi za rad. Sudije Kantonalnog i Općinskog suda u Sarajevu zajedno sa ekspertima iz Norveške
26
Delegaciju su činili:
1. gdin Rune Lium,
sudac Okružnog suda
u Trondheimu
2. gđa Marianne
Fallan Kristensen,
sutkinja Okružnog suda
u Trondheimu
3. gdin Wiggo Storhaug Larssen,
sudac Apelacionog suda
u Gulatingu
4. gdin Audun Hognes Berg,
predstavnik Norveške
sudske administracije
5. gđa Ingvild
Grindeland Andersen,
predstavnica Norveške
sudske administracije
6. Ana Bilić, šef jedinice
za efikasnost pravosuđa,
VSTV
7. Vesna Pirija,
pravni savjetnik, VSTV
8. Slavko Biljuš,
prevoditelj, VSTV
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 27
Norveški eksperti za
pitanja izvršenja posjetili
Općinski sud u Sarajevu
okviru realizacije aktivnosti
Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa koji djeluje pri
Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, predviđene su određene
mjere sa ciljem unapređenja efikasnosti rada sudova u izvršnom postupku. U tom pravcu u periodu od
23. do 26. aprila 2012. godine Bosnu i Hercegovinu su posjetili eksperti
za pitanja izvršenja u Kraljevini Norveškoj, Alexandera Deya, direktor
Ureda za izvršenje u Oslu, koji djeluje u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Kraljevine Norveške, i
Anne Vinje, izvršna sutkinja suda u
Oslu koja već dugo sarađuje sa Projektom.
Posjeta norveških eksperata Općinskom sudu u Sarajevu organizovana
je 23.04.2012.godine sa početkom u
10 sati. Cilj posjete bio je da ekspert
Ureda za izvršenje napravi analizu
postojeće organizacije i načina rada
službe izvršitelja i predloži eventu-
alne mjere za daljnju saradnju.
Gosti su pokazali interesovanje za
trenutnu organizaciju i način rada
službe, način zaduženja i razduženja
sudskih izvršitelja sa sudskim nalozima, upotreba postojećih IT sistema,
rad na terenu te konfliktne situacije
sa kojima se suočavaju sudski izvršitelji u toku provođenja rješenja o izvršenju.
Sastanak se održao u prostoru sudske biblioteke uz prisustvo:
Ispred Općinskog suda
u Sarajevu:
Janja Jovanović (šef izvršnog odjeljenja), Anabela Bogdan-Krstović
(šefica Izvršnog odjeljenja za rješavanje po vjerodostojnim ispravama),
Elvis Zornić (koordinator sudskih
izvršitelja) i Mujo Đulanćić (sudski
izvršitelj), drugi predstavnici sudskih
izvršitelja
Ispred Općinskog suda u Zenici:
Ejub Smajlović (šef sudskih izvrši-
telja) i Erdan Džogović (sudski izvršitelj)
Ispred Osnovnog suda u Bijeljini:
Stojan Pantić (sudski izvršilac)
Gdje je sa gostima održana diskusija I razmjena iskustava.
Zaključak sa sastanka je da služba
sudskih izvršitelja Općinskog suda u
Sarajevu radi profesionalno i u skladu sa zakonom te da sudski izvršitelji
obavljaju svoje obaveze profesionalno.
Također su istakli da će u budućem
periodu biti moguće ostvariti zajedničke projekte putem službe i Udruženja.
U okviru planirane posjete goste je
primio Goran Salihović, predsjednik
sarajevskog Općinskog suda, a organizovan je i kratki sastanak u kancelariji Udruženja sudskih izvršitelja u
BiH sa Predsjednikom Udruženja i
članovima Upravnog odbora Udruženja. Detalji sa sastanka
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
27
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 28
Na Vlašiću održan 12. sastanak Timova za
upravljanje promjenama Općinskog suda
u Sarajevu i Osnovnog suda u Banjoj Luci
ajednički sastanak timova za upravljanje promjenama Općinskog
suda u Sarajevu i Osnovnog suda
u Banjoj Luci održan je 15. i 16.03.
2012. godine na Vlašiću. Ovo je
ujedno i 12.-ti sastanak po redu, a
istom su prisustvovali Goran Salihović, predsjednik Općinskog suda u
Sarajevu, Milan Tegeltija, predsjednik Osnovnog suda u Banjoj Luci,
predsjednici sudskih odjeljenja oba
suda te predstavnici OSCE-a i
USAID-a.
Tokom dva radna dana analizirani
su zaključci sa prethodno održanog
sastanka TZUP-a dva pomenuta suda, a predsjednici sudskih odjeljenja
predstavili su izvještaje o radu sudskih odjeljenja za 2011. godinu i prva
dva mjeseca 2012. godine.
Predstavnici USAID-a prezentovali
su rezultate rada Radne grupe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH
za izradu optimalnih i predvidivih
rokova za rješavanje predmeta u sudovima i tužilaštvima BiH. Poseban
akcenat su stavili na reformu u
oblasti pravosuđa, a koja se odnosi
na jačanje nezavisnosti učinkovitosti
bh. pravosuđa. Na sastanku su doneseni i sljedeći zaključci:
1.
Nastaviti sa kontinuitetom sastanaka Timova ova dva suda
dva puta godišnje na kojima se, između ostalog, analizira godišnji i
polugodišnji izvještaj o radu ovih sudova i najaktuelnija dešavanja u vezi
sa radom pravosuđa;
Aktuelizirati uvođenje platnih
razreda za sudije i insistirati na
ubrzanju aktivnosti oko izmjena Za-
2.
kona o platama sudija i tužilaca i zakonskog regulisanja drugih primanja
(naknade za odvojeni život, za prijevoz, za ishranu, za smrtne slučajeve
i teške bolesti) što je regulisano za
državne službenike;
Da se kod izbora sudskih stručnih saradnika (u Federaciji BiH)
od strane VSTV BiH obezbijede veći
uticaji predsjednicima sudova;
Pokrenuti aktivnosti na izmjeni
zakonskih odredbi koje regulišu
materijalni položaj, izbor i mandat
stručnih saradnika i pokrenuti pitanje
statusa stručnih saradanika u Republici Srpskoj (nakon odluke Ustavnog
suda RS-a da ne mogu samostalno
postupati u sudskim postupcima);
Stalno aktuelizirati potrebu za
mijenjanjem IKT opreme, zbog
zastarjelosti i amortizacije;
3.
4.
5.
Detalji sa sastanka
28
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 29
6.
Na „K“ referatu posebnu pažnju
obratiti na zastaru krivičnih
predmeta, zbog čega se obavezuju
predsjednici krivičnih odjeljenja da
mjesečno prate šta su sudije uradile
u predmetima kojima prijeti zastara
pošto CMS nije u mogućnosti izbaciti ove podatke (zastara u „K“ referatu
je najčešće posljedica sporosti tužilaštva);
Zahtijevati od VSTV-a BiH da
se promjeni norma za kazneni
nalog jer kazneni nalog nije faza u
krivičnom postupku već je poseban
postupak regulisan glavom XXV
ZKP-a FBiH i ne može nositi oznaku
faze KPS, već oznaku „K“ kao
ranije. Postupak izdavanja kaznenog
naloga sadrži u sebi KPS fazu, a ne
obratno, jer se prilikom saslušanja
optuženog, između ostalog, traži izjašnjenje optuženog o krivici kao što
se radi u KPS fazi. Ročište za saslušanje optuženog traje duže nego ročište za izjašnjenje o krivici, a kod
kaznenog naloga potrebno je napisati
i presudu;
Na krivičnom i prekršajnom referatu zadužiti referente da redovno vrše provjeru u evidenciji i
službenom zabilješkom konstatuju
da li se protiv istog okrivljenog vodi
više krivičnih ili prekršajnih postupaka kod više sudija istog suda, a u
cilju spajanja i vođenja jedinstvenog
postupka i svrsishodnosti postupka
Izvršiti usaglašavanje norme za
sudske izvršitelje ova dva suda
(zadatak predsjednika izvršnih odjeljenja);
Inicirati VSTV-u da se angažuje i ubrza aktivnosti oko
donošenja Zakona o stvarnim pravima u Federaciji BiH, odnosno, izmjene i dopune ovog zakona u RS-u
u pogledu uspostave prava svojine u
zemljišnim knjigama
Od VSTV-a se traži da inicira potrebu za ocjenom ustavnosti Zakona o katastru Republike
Srpske
Zatražiti od VSTV-a da se
obezbijedi pridržavanje evropskih standarda u pravosuđu BH i
da se kroz reformisani sistem obezbijedi puna uposlenost sudija u malim
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
sudovima u smislu njihovog dodatnog angažovanja u većim sudovima
Zahtjev VSTV-u za izmjene
Pravilnika o izboru članova
VSTV-a u pogledu sastava i načina
izbora članova VSTV-a kako bi se
regulisalo da se sudije – članovi vijeća biraju na direktan i neposredan
način iz reda kandidata koje predlože
sudovi na svim nivoima, a da u izboru sudija učestvuju i odlučuju sve
sudije putem neposrednog glasanja
kako bi se obezbijedila sudska nezavisnost i nepristrasnost u izboru članova VSTV-a, a poštujući nacionalne
i druge kriterije
Tražiti od VSTV-a da nam
da odgovor na naše primjedbe na novi Pravilnik o normama sudija i uputiti zahtjev da se u ovaj
Pravilnik ugrade specifičnosti pojedinih sudskih postupaka koje su date
u komentarima ova dva suda, pošto
predviđena norma ne ide na specijalizaciju ovih sudova, te da u izradi
izmjene ovog Pravilnika učestvuju
iskusne sudije – predstavnici iz ova
dva suda
Izmjene Zakona o izvršnom
postupku koje su u toku u
Republici Srpskoj, trebaju biti usaglašene i jednoobrazne u oba entiteta
Razmotriti eventualnu potrebu o formiranju Odjeljenja za maloljetnike i u Općinskom
sudu u Sarajevu, kao kod Osnovnog
suda BL.
13.
14.
15.
16.
17.
Predlaže se VSTV-u da prema Vladi Federacije inicira
donošenje odgovarajućih propisa o
ustanovljenju vladine Agencije za
mirno rješavanje radnih sporova (kao
u RS-u)
Traži se od VSTV-a da istraje na principu: Ukini-Sudi, kod drugostepenih sudova, pogotovo da se to obezbijedi u slučajevima ponovljenih žalbi;
Utvrđuje se zajednički stav
ova dva suda da se Prijedlozi za protuizvršenje zavode u fazu
II pod istim brojem predmeta;
Uvijek isticati potrebu rješavanja komunalnih predmeta izvan suda, bar u nekom prvostepenom postupku;
Razmotriti prijedlog da se
protest mjenica radi u vanparničnom postupku;
Zadužuju se predsjednici
prekršajnih odjeljenja da se
aktivno uključe i daju doprinos oko
eventualnih izmjena odredbi o dostavljanju u Zakonu o prekršajima;
Konstatuje se da postoji
trend povećanja ažurnosti i
kvaliteta rada ova dva suda kroz doprinose koji su rezultat razmjene iskustava sa zajedničkih sastanaka Timova za upravljanje promjenama, te
ostaje obaveza predsjednika sudova
u iznalaženju donatorskih sredstava
za nastavak ovih susreta. 18.
19.
20.
21.
22.
23.
29
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:21
Page 30
Nedim Ćosić, stručni saradnik Općinskog suda u Sarajevu; Mirsada Helić, predsjednica Odjeljenja za rješavanje sporova
male vrijednosti Općinskog suda u Sarajevu; Maida Čehajić, predstavnica Atlantske inicijative; Sanela Rondić, sutkinja Općinskog
suda u Sarajevu; Aida Trožić, viša stručna saradnica Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH
U Odjeljenju za rješavanje sporova male
vrijednosti na Ilidži održan sastanak sa predstavnicama Atlantske inicijative i CEST-a FBiH
aida Čehajić, predstavnica
Atlantske inicijative, i Aida
Trožić, viša stručna saradnica Centra za edukaciju sudija i
tužilaca FBiH, posjetile su 09.05.
2012. godine Odjeljenje za rješavanje sporova male vrijednosti na
Ilidži i tom prilikom održale sastanak sa stručnim saradnicima sarajevskog Općinskog suda. Sastanku je trebala prisustvovati i
Kathrin Quesada, koordinatorica
projekta DCAF-a (Geneva Centre
for the Democratic Control of
Armed Forces) ali je zbog bolesti
bila spriječena.
Tema sastanka bila je ravnopravnost spolova, položaj žena u
pravosuđu te dodatna obuka
stručnih saradnika s ciljem da se
identifikuju potrebe i želje struč-
30
nih saradnika za dodatnom edukacijom u pogledu zvanja koje
obavljaju ali i u vezi sa sticanjem
dodanih znanja iz segmenta rodnih odnosa kroz reformu pravosuđa, a putem seminara i edukativnih radionica.
Prisutnima se prvo obratila sudija Mirsada Helić, predsjednica
Odjeljenja za rješavanje sporova
male vrijednosti, koja je prisutnima poželjela dobrodošlicu te
predstavila način organizacije i
rad Odjeljenja istaknuvši da u
Odjeljenju radi 19 stručnih saradnika koji su u svom referatu zaduženi sa preko 2.000 predmeta i
koji presude donose samostalno.
U protekloj godini od velikog
broja spisa koji su upućeni na višu
instancu, samo dvije presude su
ukinute, dok su ostale potvrđene.
Ovaj podatak dovoljno pokazuje
koliko su ove mlade kolegice i
kolege stručne i obučene u svom
poslu. „Smatramo da je potrebno
pružiti mogućnosti ovim mladim
i perspektivnim kolegicama i kolegama u pogledu profesionalnog
razvoja, komunikacije i razmjene
iskustava putem seminara i konferencija te im pružiti podršku u
svim slučajevima diskriminacije”
– istakla je sudija Helić.
Prisutne je pozdravio i Nedim
Ćosić, predsjednik Udruženja
stručnih saradnika/savjetnika u
sudovima i tužilaštvima BiH. On
je predstavio rad Udruženja, trenutne aktivnosti i buduće planove. „Zainteresovani smo za svaki
oblik saradnje sa nevladinim i
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:22
Page 31
vladinim organizacijama, naročito u oblasti dodatne obuke stručnih saradnika” – rekao je Ćosić.
Maida Čehajić, predstavnica Atlantske inicijative, govorila je o
ravnopravnosti spolova u pravosudnim institucijama. Jedna od tema bila je i dodatna obuka stručnih saradnika iz oblasti ravnopravnosti spolova. Čehajić je istakla da je u saradnji sa CEST-om
FBiH i uz finansijsku podršku
Atlantske inicijative moguće dogovoriti odgovarajuće dodatne
seminare i treninge što je potvrdila i Aida Trožić, viša stručna
saradnica Centra za edukaciju
sudija i tužilaca FBiH. Stručni
saradnici su na sastanku zatražili
da im se omogući prisustvo seminarima na koje idu sudije te da im
se omogući da sami sebi odaberu
edukatora iz određenih pravnih
oblasti. U vezi sa tim, Sanela
Rondić, sutkinja Općinskog suda
u Sarajevu, istakla je da bi se
predstavnici CEST-a trebali maksimalno angažovati na obezbjeđivanju kvalitetnih edukatora iz
oblasti ugovornih obligacija, naknade štete i Zakona o parničnom
postupku.
Na kraju sastanka je dogovoreno
da se nastavi sa saradnjom između Udruženja stručnih saradnika/savjetnika u sudovima i tužilaštvima BiH s jedne strane, te
sa Atlantskom inicijativom i
CEST-om FBiH, s druge strane
kako bi se ugovorile buduće aktivnosti.
O Atlantskoj inicijativi
Udruženje građana Atlantska
inicijativa iz Sarajeva je nevladina i neprofitna organizacija za
promicanje evroatlantske ideje u
Bosni i Hercegovini i podršku naporima za integraciju BiH u Sjeveroatlantski savez (NATO) i
Evropsku uniju.
Cilj Atlantske inicijative je svojim aktivnostima doprinijeti stvaranju društva znanja u BiH koje
će omogućiti građanima da
ključne odluke o svojoj i budućnosti zemlje donose na temelju
informiranog mišljenja i činjenica, a ne na temelju predrasuda,
jednostranih interpretacija, propagandističkih, ideoloških ili dogmatskih postavki.
Osnivači i članovi Atlantske inicijative su članovi akademske zajednice – profesori, asistenti i
studenti više fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i građani koji
svojim znanjima i različitim aktivnostima žele objasniti važnost
euroatlantske integracije BiH, te
dubinu i značaj političkih, ekonomskih, sigurnosnih i društvenih
promjena koje će ta integracija
donijeti. Stručni saradnici Odjeljenja za sporove male vrijednosti na Ilidži
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
31
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:22
Page 32
Detalji sa održanog Okruglog stola
Uz finansijsku podršku USAID-a,
Udruženje sudija BiH i Udruženje
medijatora BiH uspješno realizovali Projekat
periodu od 01.09.2011. do
01.05.2012. godine realizovan je Projekat „Zagovaranje
izmjene zakonskih i podzakonskih akata u smislu uvođenja
obavezujuće medijacije kao efikasnog načina rješavanja sporova
iz ugovornih odnosa, kao i sporova koji proizilaze iz nakade štete
između fizičkih lica, pravnih lica,
fizičkih i pravnih lica“.
32
Navedeni Projekat realizovalo je
Udruženje sudija BiH, Udruženje
medijatora BiH, a u saradnji sa
USAID-om. Projekat je imao šest
aktivnosti:
- Pojedinačni sastanci sa ciljnim grupama - Organizovano je
5 pojedinačnih sastanaka sa
VSTV, Ministarstvima pravde
BiH, FBiH, RS, KS, komunalnim
preduzećima i predsjednicima
Osnovnog suda u Banja Luci i
Općinskom sudu u Sarajevu g.
Milanom Tegeltijom i g. Goranom Salihovićem.
- Okrugli sto sa predstavnicima ciljnih grupa - Tema Okruglog stola bila je izmjena i
dopuna, kao i otkanjanje nedostataka u postojećoj zakonskoj
regulativi, uvođenje obligatorne
medijacije u sudove u BiH.
- Izrada Komparativne analize
medijacijskih praksi u Evropi i
Kanadi - Na izradi analize učestvovali su predstavnici oba udruženja. Predstavnice USBIH bile
su gđe Sanela Rondić i Arijana
Ljuca, sutkinje Općinskog suda u
Sarajevu. Komparativna analiza
je dobila sve pohvale od strane
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:22
Page 33
USAID-a i zbog nje je produženo
trajanje Projekta do 31.05.2012.
godine, a u cilju njenog publikovanja/štampanja. Također, autori
Komparativne analize pozvani su
na regionalno 10. savjetovanje,
koje će se održati u Neumu 22. i
23. juna, kako bi prezentovali istu
na navedenom savjetovanju.
- Javno zagovaranje medijacije, na način da su u okviru
Općinskog suda u Sarajevu i
Osnovnog suda u Banja Luci
formirani javni punktovi, na
kojima su građani dobivali direktne informacije o medijaciji
i načinu rješavanja sporova putem iste - U svrhu realizovanja
ove aktivnosti Jasmina Skopljak i
Adnan Karić, asistent, sa predstavnikom UMBIH posjetili su
Banja Luku/Osnovni sud u BL.
- Seminar za sudije i stručne
saradnike - Ova aktivnost je
imala za cilj da se profesionalna
javnost upozna sa samim Projektom i načinom rješavanja sporova
putem medijacije. Seminar je organizovan u hotelu „Hollywood“,
u Sarajevu.
- Posljednja aktivnost Projekta bio je Okrugli sto sa svim
učesnicima, na kojem je prezentovan Projekat i njegove provedene aktivnosti. Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
S desne strane: Andre LaBier, policijski savjetnik i konsultant u ICITAP-u
Uskoro provođenje ankete
o sigurnosti/bezbjednosti
nositelja pravosudnih funkcija
u Bosni i Hercegovini
oran Salihović, predsjednik
Općinskog suda u Sarajevu, održao je 14.05.2012.
godine sastanak s Andre LaBierom, policijskim savjetnikom i konsultantom u ICITAP-u
(International Criminal Investigative Training Assistance Program).Tom prilikom razgovarali
su na temu sigurnosti nositelja
pravosudnih funkcija u Bosni i
Hercegovini i u vezi sa tim dogovoreno je da se u sarajevskom
Općinskom sudu provede anketa na osnovu koje će se dobiti
uvid koliko se sudije osjećaju
sigurno prilikom obavljanja
svoje sudačke dužnosti. Predsjednik Salihović je rekao da će
pružiti potpunu podršku i pomoć kako bi se provela anketa u
ovom sudu koji broji 110 sudija.
Temelj svakog demokratskog
društva je nezavisno i nepris-
trasno pravosuđe, što nije moguće ostvariti ukoliko istovremeno nisu stvoreni preduslovi
da pravosudne institucije i nosioci pravosudnih funkcija budu
sigurni od napada i prijetnji.
Rukovodeći se navedenim, Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj dana 14.07.2011.
godine usvojilo Smjernice standarda i mjera sigurnosti pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini (Odluka broj 08-022423/2011 od 26.07.2011. godine).
U cilju što kvalitetnije implementacije navedenih smjernica
potrebno je doći do određenih
podataka putem anketiranja nositelja pravosudnih funkcija, a
što će u skorijem vremenu biti i
realizovano. 33
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:22
Page 34
Ambasadorica na sastanku u sarajevskom Općinskom sudu
Goran Salihović, predsjednik Općinskog
suda u Sarajevu, primio u posjetu
NJ.E. Mariu Auroru Mejia Errasquin
pćinski sud u Sarajevu posjetila je 21.05.2012. godine
Nj.E. Maria Aurora Mejia
Errasquin, nedavno imenovana
ambasadorica Kraljevine Španije
u BiH. Cilj njene posjete bio je
nastavak saradnje koju je Sud uspostavio sa Kraljevinom Španijom još prije 4 godine. S obzirom
da se radilo o prvoj posjeti ambasadorice ovom sudu, predsjednik Salihović je informisao o
aktuelnim dešavanjima ali i o historijatu suda, načinu organizacije
rada te ostvarenim rezultatima.
Na sastanku je bilo riječi i o
stanju u bh. pravosuđu te o nedavnim pokušajima da se neovisno pravosuđe kontroliše putem
budžeta od strane izvršne vlasti.
Predsjednik Salihović je poseb-
34
no istakao saradnju sa Kraljevinom Španijom kada je riječ o realizaciji Projekta „CLIO”. Kraljevina Španija je donirala sredstva
i opremu za realizaciju pomenutog Projekta u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u
Sarajevu. Riječ je o skeniranju
starih zemljišnih knjiga i njihovom arhiviranju. U vezi sa tim u
nekoliko navrata je u Sud dolazila
delegacija Kraljevine Španije koja je sudsko osoblje obučila za rad
na skeniranju zemljišnih knjiga.
Predsjednik Salihović se zahvalio
na pomoći pruženoj i istakao kako se nada da će i u budućnosti
saradnja ovog suda s Ambasadom
biti dobra kao i do sada.
Ambasadorica se zahvalila predsjedniku na prijemu i naglasila
kako je upoznata sa dosadašnjom
saradnjom Općinskog suda u Sarajevu i ambasade Kraljevine
Španije u BiH. „Ja sam mnogo
zainteresovana za saradnju sa
ovim sudom i nadam se da ćemo
uspješno sarađivati kao što je to
do sada bilo sa drugim ambasadorima. Kada je riječ o bh. pravosuđu, svakako možete računati na
moju pomoć i podršku“.
Na kraju sastanka je dogovoreno
da Općinski sud u Sarajevu posjete sudije iz suda u Barseloni ili
Madridu kako bi razmijenili iskustva iz oblasti prava. Ambasadorica je po završetku sastanka
obišla ZK ured suda te vidjela na
koji način se radi skeniranje zemljišnih knjiga. Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:22
Page 35
Stečajni postupak nad imovinom
„Granit” dd Jablanica u stečaju nastavljen
tečajni postupak nad „GRANIT“ dd Jablanica je vjerovatno izazvao do sada najveću pozornost cjelokupne javnosti u Bosni i Hercegovini. U
tom postupku su vršeni pritisci na
Hakiju Zajmovića, postupajućeg
sudiju, kako to do sada vjerovatno
nije bilo ni u jednom sudskom
postupku u BiH. Naime, od zaprimanja predmeta u sudu pa sve do
uvođenja stečajnog upravnika u
posjed imovine stečajnog dužnika, putem podnesaka, svim vrstama medija, putem državnih institucija, javnim okupljanjima i sl.
vršen je pritisak na stečajnog sudiju da donese nezakonite odluke
i obustavi stečajni postupak za što
nije bilo zakonskih uslova.
Nakon što su odbijeni svi pravni
lijekovi, pa i apelacija, protiv odluka koje je u stečajnom postupku
nad „GRANIT” dd Jablanica u
stečaju donio sudija Hakija Zajmović, stečajni postupak koji je
bio u zastoju nastavljen je na
način što je stečajni upravnik ušao
u posjed imovine i počeo obavljati poslove u skladu sa Zakonom
o stečajnom postupku.
Sudija je u toku ovog postupka
pokazao principijelnost u primje-
Sudija Hakija Zajmović
ni Zakona i nije podlegao vjerovatno najvećim pritiscima koji su
ikada u jednom sudskom postupku u Bosni i Hercegovini vršeni
prema jednom sudiji.
Nakon što je stečajni postupak
koji je bio u zastoju nastavljen,
stečajni sudija se zahvalio predsjedniku suda i svim kolegama
ovog suda koji su mu davali tokom cijelog postupka bezrezervnu podršku.
Zahvaljujući zakonitim odlukama ovog suda, stečajni upravnik
je nakon ulaska u posjed imovine
u „GRANIT” dd Jablanica u stečaju organizovao proizvodnju tako da je ovaj dužnik nastavio sa
poslovanjem, a u toku stečajnog
postupka će se regulisati dužničko-povjerilački odnosi između
povjerilaca i stečajnog dužnika te
uvesti zakonito poslovanje u
ovom privrednom društvu.
Ovaj sudski postupak svakako je
odaslao pozitivnu poruku i pokazao da svi oni koji žele nezakonito spriječiti provođenje ovakve vrste sudskih postupaka neće
uspjeti u tome. In memoriam
U
poslenici Općinskog suda u Sarajevu 05.04.2012. godine ostali
su bez svoje radne kolegice, sutkinje Vermine Hadžihasanović, koja
je još 1995. godine započela svoj
rad u ovome sudu. Tokom rada kao
šef značajno je doprinijela funkcionalnosti i ažurnosti u radu ZK odjeljenja, ali i Krivičnog odjeljenja u kojem je radila kao sutkinja. Bila je ve-
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
liki poznavalac prava ali i dobar čovjek, prijatelj. Njen odlazak predstavlja veliki gubitak, ne samo za
njenu porodicu i prijatelje, nego i za
cijeli kolektiv sarajevskog Općinskog
suda. Ne možemo riječima iskazati
bol, tugu i prazninu nastalu odlaskom sudije Vermine, ali ćemo je
vječno pamtiti i sjećati je se po dobru. Neka joj je vječiti rahmet. 35
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:22
Page 36
Goran Salihović, potpredsjednik
Udruženja sudija BiH:
Sudije nemaju nikakvu zaštitu
“Raditi predmet od marku-dvije je van svake pameti, jer postupak košta 70 KM”
utem strukturalnog dijaloga s
Briselom bh. pravosuđe prvo
kreće u integraciju s Evropom, izjavio je u intervjuu za
„Dnevni avaz” Goran Salihović,
predsjednik Općinskog suda u
Sarajevu i potpredsjednik Udruženja sudija BiH.
Došli smo do evropskog nivoa
izbora imenovanja, razrješenja
sudija. Nijedan političar, nijedna
politička stranka ne može utjecati
na to. Druga stvar koja je bitna, a
koju smo morali transformirati
jesu reformski zakoni. Sljedeći
korak je transformacija Visokog
sudskog i tužilačkog vijeća u tom
smislu da se ojača. Također,
Evropska komisija traži i formiranje apelacionog kao drugostepenog suda pri Sudu BiH. To
trebamo uraditi, eventualno da se
napravi i Vrhovni sud BiH - kaže
Salihović govoreći o reformi pravosuđa.
Kakav je sad društveni i ekonomski položaj članova pravosudnog sistema, posebno sudija,
imajući u vidu da ste i ranije upozoravali da stvari stoje na
mrtvoj tački?
U jednom periodu situacija je
bila frustrirajuća za sudije i tužioce, jer su administraciji plaće
10 i više puta skočile u odnosu na
pravosuđe. Od 500 maraka političaru u parlamentu plaća je porasla na osam hiljada, a sudiji je
sedam godina bila zamrznuta i
36
sudiju. U posljednje vrijeme je
bilo takvih slučajeva.
O čemu se, konkretno, radilo?
Evo, recimo, sada je od jedne
sutkinje pretučen muž, je li to sada povezano s njom...
Salihović: Prvi krećemo u EU integracije
iznosila je 2.400 KM. Sudije moraju imati računicu da rade taj
posao jer, kada odete u mjesto u
kojem ne živite, imate određene
troškove koji vašu plaću umanjuju najmanje za 1.000 KM, pa je
veoma teško živjeti s onih 1.400,
1.500 KM, koliko ostane.
Koliko su u BiH ispoštovani
principi efikasnosti i nezavisnosti pravosuđa?
Negdje imamo opravdanih, a
negdje neopravdanih nezadovoljstava. U suštini, mi smo devet godina u reformi, dosta smo postigli
u odnosu na ono od čega smo
krenuli. Međutim, ima predmeta
koji su stari po 20-30 godina.
Toga je sve manje, radimo na
efikasnosti.
Vrše li se na sudije pritisci, je li
njihova sigurnost ugrožena?
Sudije nemaju nikakvu zaštitu,
to se rijetko koristi. Prepušteni
smo sami sebi, iako radimo
odgovoran posao koji je zahtjevan, u smislu da u svakom momentu može doći do ataka na
Kako komentirate navode o
navodnoj prisutnosti korupcije u
pravosuđu?
Tvrdim da u pravosuđu nema
korupcije. Sudija s plaćom od
2.400 KM do kraja života treba
zaraditi dva miliona maraka. Ja ne
znam ko je toliko lud da primi
mito i da nema tih dva miliona.
Po meni, te cijene nema. Druga
stvar, sudije su moralne osobe.
Moguće je da postoje pojedinci,
ali volio bih da se bilo koje ime
spomene, da se to utvrdi... Ne
znam da je ikada ijedno ime
spomenuto.
Nagomilani komunalni predmeti su ogroman problem, koliko
se postiglo u njihovom rješavanju?
Mi tražimo da se ti predmeti
izmjeste iz pravosuđa, što je i stav
Evropske komisije. To trebaju raditi alternativni organi, agencije,
izvršitelji, medijatori..., a da se u
posljednjoj, fazi žalbe, uključi
sud. Politika se mora uključiti u
ovaj problem ozbiljnije. U ranijem periodu bilo je dosta čuvanja
socijalnog mira putem ovih predmeta.
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:22
Page 37
Na koji je to način čuvan socijalni mir, je li neko sugerirao da
ti predmeti budu ostavljani po
strani?
Nije nama sugerirano, ali to je,
jednostavno, ostavljeno po strani,
zato što dođe šleper predmeta i ne
možete ništa uraditi. Kada bi sve
sudije u BiH radile te predmete,
trebalo bi nam 38 godina. Mi smo
u sarajevskom sudu uspjeli više
od milion predmeta smanjiti na
broj od oko 600.000. To je ogroman posao, a radite predmet od
marku-dvije. To je van svake pameti, jer postupak košta 70 KM.
Drugi
o nama
…
U predmetima ratnih zločina
često čujemo žalbe udruženja žrtava, pogotovo na visine kazni...
Normalno je da su visine kazni
za žrtve upitne, one mogu biti nezadovoljne. Međutim, imamo žalbe, korektiv koji će reći je li
kazna dobra ili nije. Po meni, ako
drugostepeni sud kaže da je kazna
takva, moramo imati povjerenje u
pravosuđe, moramo vjerovati
sudu.
Ima li osuđenika koji plaćaju
da ne bi išli u zatvor, što je,
također, moguće?
To je zaživjelo, imamo predmeta
u kojima je zatvorska kazna zamijenjena određenom sumom novca. U suštini, to je velika pomoć i
prihod za sudove. U zamjenu za
dan zatvora plaća se 100 KM, što
znači da godina košta 36.000
KM. Ima slučajeva da neko plati
36.000. (Dnevni avaz,
Autor Benamin TURKOVIĆ)
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
37
OSS_Bilten:Layout 1
38
14.6.2012
12:22
Page 38
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:22
Page 39
OSS_Bilten:Layout 1
14.6.2012
12:22
Page 40
Download

Goran Salihović, predsjednik Općinskog suda u Sarajevu, primio u