Био-библиографија
епископа крушевачког Давида (Перовића)
Епископ крушевачки Давид (Перовић – крсно име
Мирослав) рођен је 17. јула 1953. године у Ђураковцу, на
Метохији (eпархија рашко-призренска).
Основну школу је похађао у Истоку, Ђураковцу и
Пећи.
Гимназију је завршио у Пећи (1972).
Провео је годину дана на раду у фабрици намештаја у
Сент-Етјену у Француској (1972/3).
Бавио се студијама књижевности на Филолошком
факултету у Београду (1973/4),
а филмском и телевизијском режијом на Академији за
позориште, филм, радио и телевизију у Београду
(периодично 1973/76).
Војни рок је одслужио у Љубљани (везиста и
интендант – 1974/75).
Богословске студије окончао је на Богословском
факултету Српске Православне Цркве у Београду (1977/83),
и истовремено своје седмогодишње искушеништво.
Монашки постриг је примио у Царској Лаври Високи
Дечани (1983).
Предавао је богословске предмете као суплент у
богословијама Света Три Јерарха у Крки, и Свете браће
Кирила и Методија у Призрену (1983/89).
Докторски рад на тему Заједница Духа Светога по
учењу светог Василија Великог припремао је под
менторским
руководством
патролога
Стилијаноса
Пападопулоса, на Теолошкој Школи Универзитета у Атини
(1989/94).
Континуирано предаје Хришћанску етику (са
Аскетиком) и Аскетско богословље, и то као асистент, а
затим као доцент Православног богословског факултета
Универзитета у Београду (1995/2011).
Студија Цивилизација слике (символ, слика, знак) (са
осталим објављеним радовима – 25) призната му је од
стране матичног факултета као еквивалент магистарским
студијама и магистарском раду (1996).
Богословске предмете хришћанску Догматику и Етику
предавао је на Духовној академији Светог Василија
Острошког у Србињу (1995/97).
Бавио се француском филологијом на Сорбони и на
Француској Алијанси за језик у Паризу (1995/97 и 1999).
Обрађивао је тему Христологија светог Максима
Исповедника на основу Писама XII-XV и XIX-ог, и то у
оквиру докторског рада на Школи за Високе студије при
Сорбони, договорно са професором Аленом Л, Буљуеком,
патрологом, као ментором (1999).
Са благословом епископа за Француску и Западну
Европу, Господином Луком Ковачевићем, и заједно са њим,
учествовао је у црквеној мисији за пријем православних
старокалендараца Француза – Окситанаца (област Гаскоња)
у крило Српске Православне Цркве, као и у преговорима са
Французима, припадницима Православне Католичке
Француске Цркве (LECOF), ради њиховог пријема у крило
исте eпархије (за Француску и Западну Европу – 1998/1999).
Са благословом патријарха Павла боравио је у Пећкој
Патријаршији периодично, током година 2000/02, ради
испомоћи, као и са благословом надлежног епископа
рашкопризренског у мисији опстанка православног српског
живља на Косову и Метохији, и спасавања црквених
светиња и драгоцености епархије рашко-призренске које су
тада биле изложене уништењу.
Докторски рад на догматско-патролошку тему
Пневматологија светог Василија Великог одбранио је на
Правосавном богословском факултету Универзитета у
Београду (2002).
За доцента на Катедри за Хришћанску етику (са
Аскетиком)
Православног
богословског
факултета
постављен је 2002. године, а у даљем периоду (2005/07) и за
предавача на Катедри за Аскетско богословље (Општи и
Практични смер) матичног факултета, на којем предаје до
данас (2011).
Књижевне и теолошке радове (чланке, студије, књиге,
преводе) он објављује у црквеним часописима, и код других
издавача. Сарадник је на књигама, учебницима, часописима,
монографијама, зборницима, антологијама, сценаријима,
драмама, као и на преводима богословских текстова:
химнографских и из веронауке; из књижевности, поезије,
науке, философије, теорије и егзегезе филмске и позоришне
уметности.
Преводи богословске чланке, студије и књиге с грчког,
француског, енглеског и руског језика.
Сарађивао је као стручни консултант и коаутор у
стварању документарних филмова и телевизијских емисија
и серијала: Буквар Православља, Вероучитељ у кући, Црква
и језик, Планета Косово, Каржес—врата Оријента,
Жертва, Патријарх Павле –Живот по Јеванђељу I-IV.
Саоснивач је и сценариста филмског студија Наос, при
Православном богословском факултету у Београду, а у
оквиру Издавачког фонда АЕМ/СПЦ-е.
Саоснивач је Радија Слово љубве, Архиепископије
београдско-карловачке.
Учествује у реализацији пројекта Издавачког фонда
Архиепископије београдско-карловачке и патријарашке
Штампарије за припрему и штампу сабраних дела
Патријарха Павла.
Учествовао је на домаћим и међународним
хришћанским скуповима, конференцијама и фестивалима
(Београд, Перој, Фрушка гора, Охрид, Струга, Тезе,
Лавардак, Л, Озер, Лион, Бордо, Буси он-От, Фонт де-Лавал,
Арс, Сент-Мар-де-Локвени, Монжерон, Лондон, Есекс,
Торино, Москва, Оптина, Нитријска пустиња, Ротердам,
Сремски Карловци, Цариград, Халка, Загреб, Бока
Которска), као и на теолошким и научним симпосионима
(Београд, Атина, Света Гора, Александруполис, Солун,
Париз, Оксфорд, Каиро, Јаш, Сибиу, Букурешт, Самбата деСус, Бозе, Србиње, Требиње, Каленић), те на богословскодуховним трибинама (Београд, Нови Сад, Суботица,
Пожаревац, Пријепоље, Подгорица, Ниш, Крагујевац,
Лазаревац, Сланци, Пећ, Смедерево).
Objavqeni radovi
I Studije
1. Civilizacija slike (simvol, slika,
Bogoslovqe 2, Bgd., 1987, 141-217.
znak),
2. Znakoslovqe (semiotika) ikone, Bogoslovqe 2,
Bgd., 1987.
3. Pastir kao `iva ikona, Teolo{ki pogledi, 3-4,
Бгd., 1987, 201-225.
4. Temeqni pojmovi i na~ela Svetoga Pisma,
Teolo{ki pogledi, 1-2, Бгd., 1989, 69-76.
5. Nove Seobe Srba (uzroci i posledice),
Kosovska narodna ~itanka, [ibenik 1989.
6. Duhovni motivi u savremenom gruzijskom
filmu, Jevan|elski neimar 4, 1989.
7. Starac Paisije Veli~kovski i wegov doprinos
duhovnom
razvoju Rusije XVIII i XIX veka,
Teolo{ki pogledi, 1-3, 1990, i Poqski
krinovi, 1997.
8. U~ewe Svetog Grigorija Nisijskog o postojawu
~oveka u blagodati i u grehu, Bogoslovqe, 1-2,
Bgd., 2001, 19-35.
9. Dijalog s Antihalkidoncima: Doprinos
Hristologije svetog Maksima Ispovednika
(Pisma XII–XV, XIX), Bogoslovqe, 1-2, Bgd., 153161, 2001.
10. Osnovni pojmovi novozavetne teologije,
Istina, 6/8 i 16/18, 2002.)
11. Eklisiologija svetog Vasilija
Bogoslovqe, 1-2, Bgd., 2003, 135-190.
Velikog,
12. Hristologija svetog Vasilija
Bogoslovqe, 1-2, Bgd, 2004, 7-46.
Velikog,
13. Maska i li~nost, Bergmanov psihoanaliti~ki
ateqe, Godi{wak, 19-32, Fo~a, 2005.
14. Prilozi za ontolo{ku estetiku svete
Liturgije, u: Bez pri~e{}a nema obo`ewa, 285294, Bgd., 2004.
15. Uvid u esteti~ke kategorije, @ivopis,
Godi{wak Akademije SPC za umetnost i
konservaciju, Bgd, 2007, 7-27.
16. Hristos na umetni~kim akademijama,
@ivopis, Godi{wak Akademije SPC za umetnost
i konservaciju, 27-64, Bgd, 2007.
17. Osam kratkih rezova u: Holivud protiv
Hrista, Svetigora, 257-289, Bgd., 2006.
18. Прилози за онтологију свете Литургије, у:
Годишњак, бр. 6, Фоча, 2007, 319-342.
19. Biblijske teme, Istina, 12-15, 2005, 66-87.
20. Десет kratkih rezova, у: Живопис 2, Београд 2008,
119-155.
III ^lanci
1. Hristos na Likovnoj akademiji, Teolo{ki
pogledi 3–4, 1986.
2.
Hri{}anska askeza kao unutra{wa misija
Crkve, Banatski vesnik 4, 1987.
3.
Duhovni motivi u savremenom ruskom filmu,
Slovo, oktobar 1988.
4.
Hri{}anin kao Bo`iji sastvaralac lepote,
Pravoslavqe, 1. mart 1988.
5.
Posledwe Hristovo ku{awe - ili - primer
jednog anti-filma, Jevan|elski neimar 1,
1989.
6.
Знакословље иконе, Светосавско звонце 3, 1993.
7.
Sveta ikona, mi i {kola, Bogoslovqe, 2001.
8.
Svete mo{ti i etos svetih, Srpski sion 36,
1997. Blic,1997. Bogoslovqe, Bgd., 2002, 111124.
9.
Црква као радионица светости и живих икона у
међусобном односу, Filo,qeoj, Бгd., 2006, 307311.
10. Богословље Никејског сабора, Истина, 9-11, 2004,
9-17.
11. Кратки запис о убијању, Православно дело, бр. 4 .
Бањска-Грачаница, 2004, 9-10.
12. Појам агапи у Светом Писму, Истина, 16-18, 2006,
222-242.
13. Хришћанска аскеза као унутрашња мисија Цркве,
Банатски весник, 4, 1987, 1-7.
14. Поводом наших најновијих сеоба, Банатски весник,
бр. 1, 1988, 26-28.
15. После огња шапат благог лахора, Икона у 21. веку,
Културни хришћански центар, Београд, 2008,
(Предговор).
16. Српска барокна Теологија,
протојереја
Владимира
Православље, ,
златна књига
Вукашиновића,
17. Ekologija svete Liturgije, Годишњак
IV Ogledi
1.
Prilozi za srpski Paterik i Miterik,
Istina 1, 1988; Kalendar Crkve 1988;
Jevan|elski neimar 3, 1989; 2, 3 i 4, 1991; 1-2,
1992; Glasnik 9-10, 1989.
2.
Prilozi
za
Srpski
Martiriologion
(Novomu~enici Pe}ki Vasilije i Grigorije),
Banatski vesnik 1-2, 1988.
3.
Pokajke (crkvena poezija), Jevan|elski
neimar, 1990–1991, i Domostroj 9-10, Скопље
1995.
4.
Trepta~i svemira ili Pri~a o zatvorskoj
bolnici A-B (televizijska kritika), Istina,
7/8, 2002.)
5.
Покајање у равни библијске психологије и
онтологије, у: Зборник Друштва хуманитарних
наука, Бања Лука, 2002, год. 2, 219-224
6.
Поп-арт, психоделична уметност и музика
(не)преображеног ероса, Логос 2009/1, Београд,
74-83.
7.
Теме библијско-химнографске екологије, биоетичке технологије и генетске хирургије са
виртуелним дизајном, Црквене студије 5, Ниш,
2008, 107 -130.
8.
Слово о светосављу и православљу, Богословље 1
(2009), ПБФ, Београд, 151-154.
9.
Медиологија и техно-етика, геополитичке
конструкције и технолошки
дизајн, Црквене
студије 6, Ниш, 2009, 157-190.
10.
Смисао и оправданост постојања хришћанског
манастира, Оглед из екотеологије, Манастир
Каленић, у сусрет шестој стогодишњици, БеоградКрагујевац 2008, 175-180.
11.
Предговор за књигу поезије оца Жељка Ђурића
Свет који настаје свет који постаје, Смедерево
2008.
12.
Il Patriarca di Serbia Pavle, Pastore e padre
spirituale, Paternita spirituale nella tradizione
ortodoosa, 2009, edizioni Qiqajan comunita di Bose,
309-324.
13.
Мирмекологија и ми, Црквени живот, Београд,
2007, 15-20.
V Prevodi
1. Prepodobni Simeon Novi Bogoslov (studija
Arhiepiskopa
Vasilija
Krivo{eina
–
pona{eno s ruskog), Bgd, Hilandarski fond
Bogoslovskog fakulteta SPC, 1988.
2. Omilija me|u svetima oca na{eg Grigorija
Bogoslova
Protiv
Evnomijevaca,
i
o
bogoslovqu Prva ili Uvodna (pona{eno s
ruskog), Jevan|elski neimar 2, 1989.
3. Tuma~ewe Molitve Gospodwe O~ena{ Svetog
Maksima Ispovednika (pona{eno s gr~kog),
izgovoreno u TV-emisiji Verou~iteq u ku}i,
1995.
4. Tuma~ewe Simvola Vere (tekst prezentovan u
TV-emisiji Verou~iteq u ku}i), 1995.
5. U~ewe starca Vasilija o molitvi Isusu koja se
praktikuje umom nad srcem (Starac Paisije
Veli~kovski, studija protojereja Sergeja
^etverikova – pona{eno s ruskog), Molitveni
krinovi 1997.
6. Poruka proro~kog predawa (pona{eno s gr~kog),
Hri{}anska misao, 1996; изговорено у TV-емисији
Буквар Pравославља, 1991.
7. Јелинско и латинско богословско поимање исхођења
Духа Светога, Међународни научни симпосион, 950
година од Великог раскола (1054) и 800 година од
пада Цариграда у руке
Београд, 2004, 53-60.
крсташа (1204), ПБФ
VI Књиге (прилози)
1. Књига о љубави, Невена Витошевић, Давид Перовић,
Бгd., Драганић, 2005.
2. Мали анђео: Хришћанска почетница,
Vito{eviћ, Београд, Драганић, 2003.
Nevena
VII Recenzije kwiga
1. Sveti Grigorije Palama, Trijade (u izboru oca
Jovana Majendorfa).
2. Jovan D. Zizjulas, Pravoslavqe, Beograd, 2003.
4. Лепота девствености (Свети Григорије Нисијски, О
девствености), Хиландарски преводи (превод с
грчког).
5. Димитрије Станилоје, Православно морално
богословље (том трећи, Православна духовност),
понашено с румунског.
6.
Епископ
захумско-херцеговачко-приморски
Атанасије, Великомученички Јасеновац после Јасеновца
(превод на грчки), Beograd, 1990.
Необјављени радови
I Studije
1.
Atlas
topografsko-istorijskih
i
prosopografskih odrednica epohe Svetog
Vasilija Velikog.
2.
3.
Teolo{ka upori{ta Svetog Vasilija Velikog
u wegovim Pismima.
Liturgi~ki simvolizam.
4.
Nezastarivi zna~aj Drugog Vaseqenskog
Sabora u predawu molitvenog bogoslovqa
Pravoslavne Crkve.
5.
Uporedna analiza IX glave spisa O Duhu
Svetom
Svetog
Vasilija
Velikog
i
Plotinovih Eneada.
6.
Izobli~ewe jednog teolo{kog stava.
7.
Семантика просопона.
8.
Prosopocentri~na ili ipostasiocentri~na
ontologija.
9.
Pojam na~ina
Ipostasi.
postojawa
tri
bo`anske
10. Неизрецивост начина постојања три бо`анске
Ипостаси.
11. Li~no Bo`je postojawe i li~no ~ovekovo
postojawe.
12. Li~nost Gospoda Isusa Hrista kao mesto
(topos) i na~in (tropos) zajedni~ewa bi}a.
13. Eshatolo{ka dimenzija li~nosti u doga|aju
spasewa.
14. Temeqni pojmovi
bogoslovqa.
biblijsko-svetoota~kog
15. Pravoslavno bogoslovqe na prelazu u III
Milenijum.
16. Filioque - istorijsko-teolo{ka studija.
17. Uvod u novozavetnu teologiju.
18. Dr`i um svoj u Adu i ne o~ajavaj.
19. Filosofsko-teolo{ka
dela.
20. Pankozmi~ka
duhovnost.
osnova
vizuelna
i
Andri}evog
virtuelna
21. Za{to hri{}ani ratuju? (istorijska studija).
22. Hri{}anstvo i jelinska filosofija.
23. Harizmatologija Svetog Vasilija Velikog
(Zbornik radova Simposiona, izdava~ Eparhija
budimqansko-nik{i}ka, 2007, u pripremi za
{tampu).
II Ogledi
1. Omilija o Kosovu i Metohiji.
2. Molitva kojом se благосиљају ikonopisci.
3. Tropar, Kondak, Irmos i Sinaksar Jovanu
Bogoslovu.
4. Tropar, Kondak, Irmos i Sinaksar светитељима
20-ог века.
5. Narodni jezik i umotvorine pravoslavnih
hri{}ana Isto~kog i Pe}kog okruga.
III Neobjavqeni prevodi
1. Civilizacija slike (prevod na francuski
jezik).
2. Pokajke (prevod na francuski i engleski
jezik).
3. Georgije Mandzaridis, Hri{}anska
(pona{eno s gr~kog језика).
etika
4. Georgije Mandzaridis, Pravoslavna teologija
i dru{tveni `ivot (pona{eno s gr~kog језика).
5. Cvetnik svetoota~kih tekstova za predmet
Hri{}anske etike s Asketikom (pona{eno s
gr~kog језика) .
6. Teolo{ke besede Svetog Grigorija Bogoslova
(Прва беседа, pona{eno s ruskog језика).
7. Crkveni kanoni i ograni~ewe `ivota (iz
studije
Sloboda etosa Hristа Janarasa pona{eno s gr~kog језика).
8. Dimitrios
Kirjazis,
Psihoanaliti~ki
pogledi na ~ovekovo telo (pona{eno s gr~kog
језика).
9. Doktor Mari-Dominik Bruno, Gledi{te jednog
psihijatra
na
psihoterapiju
i
wena
kompatibilnost
s duhovnim `ivotom
(pona{eno s francuskog језика).
10. Protojerej Nikolaos Лудовику, Metafizika
ili Eshatologija tela (pona{eno sа gr~kog
језика).
11. Tropar svetom Savi i tropar i kondak svetom
Apostolu i Jevan|elistu Jovanu Bogoslovu
(pona{eno sа crkvenoslovenskog i gr~kog
језика).
12. Zajedni~ki prevod Slu`be преноса моштију
Svetoга Savе od Савиног ученика (sa srpskog
језика na francuski).
13. Astrologija
u
svetlosti
teologije (pona{eno s gr~kog).
pravoslavne
14. Sa`eti prevod traktata O Duhu Svetom Svetog
Vasilija Velikog sa komentarima (pona{eno s
gr~kog i francuskog).
15. Pravilo 91. ili glava 27. spisa O Duhu Svetom
Svetog Vasilija Velikog (pona{eno sa gr~kog).
16. Molitva Starca Sofronija
(pona{eno sа ruskog).
(Saharova)
17. Антифон други и трећи, и Слава и ниње, Степенах,
Гласа првог,
Антифон други и трећи (у грчком Октоиху као
антифон други), и Слава и ниње, Степенах, Гласа
другог,
Антифон трећи и Слава и ниње, Степенах, Гласа
четвртог,
Антифон први, други и трећи, и Слава и ниње,
Степенах, Гласа петог,
Антифон други трећи, и Слава и ниње, Степенах,
Гласа шестог,
Антифон други и трећи, и Слава и ниње, Степенах,
Гласа седмог,
Антифон трећи и Слава и ниње, Степенах, Гласа
осмог (понашено s црквенословенског).
18. Две стихире на Хвалите у Недељу Педесетнице,
Гласа четвртог, самогласно, и Стихира на Господи
возвах, Гласа првог, самогласно (понашено с
црквенословенског језика).
19. Христологија Светог Максима Исповедника
(Писма XI–XV, XIX) (преведено на француски
језик).
20. Од иконе ка подобију, глава 89. Гностичког
стослова Дијадоха Фотичког.
IV Neobjavqene recenzije himnografskih dela
1. Kanon Svetom Duhu (recenzija prevoda sа
crkveno-slovenskog језика na francuski).
2. Слу`ба светом Сави од Теодосија Хиландарца
(рецензија превода са српскоslovenskog језика на
француски).
Download

PDF