ÖĞRENCİ ve VELİ EL KİTABI
2014-2015
İÇİNDEKİLER
I.
II.
GİRİŞ
1. SEV Amerikan Liseleri’nin Misyon ve Hedefleri
2. Tarsus Amerikan Koleji’nin Vizyon, Misyon ve Hedefleri
3. Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) - Geleneği Geleceğe Taşıyan Güç
4. Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
5. Tarsus Okulları Direktörü ve Okul Müdürü’nün Mesajı
6. Tarsus Amerikan Koleji Tarihçesi
7. Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı
8. TAC’de İngilizce Eğitimi
9. Hazırlık + 4 yıllık Program
10. Hazırlık Sınıfı
PRATİK BİLGİLER
1. İletişim
a. Velilerle İletişim
b. Öğrencilerle İletişim
2.
3.
4.
5.
III.
Okul Ücreti ve Burslar
Okul Servisleri
Yemek Hizmetleri
Okul Üniforması
OKUL KURALLARI
1. Genel Kurallar
a. Davranış Kuralları
b. Bayrak Töreni ve Genel Toplantılar
c. Rehberlik Saatleri
d. Acil Durum Uygulamaları
2. Akademik Konularla İlgili Kurallar
a. Müdür Yardımcıları
b. Okul Sonrası Destek Programı
c. Sınav Kuralları
d. Proje(Dönem Ödevi)
e. Ödev Politikaları ve Öğrenci Ajandası Kullanımı
f. Akademik Dürüstlük
g. Puan Sistemi ve Sınıf Geçme – Kalma Kuralları
h. Üniversitelere ve Yaz Okullarına Bildirim
i. Üniversite Tavsiye / Referans Mektupları
j. Yurtdışında Öğrenim Görme
k. Öğrenci Gelişim Raporu / K12NET
3. Okul Giriş – Çıkışlar
4. Devam – Geç Kalma Kuralları
5. Sınavlar
6. Binaların ve Kampüsün Kullanımı
a. Revir
b. Kütüphane
c. Fotokopi ve Yazıcı Kullanımı
d. Bilgisayar Laboratuvarları
e. Kafeterya ve Kantin
f. Sınıflar ve Koridorlar
7. TAC Üniforma Kuralları
8. Geziler ve Gezi Kuralları
9. Sosyal Etkinlikler
10. Toplum Hizmetleri
IV.
DİĞER KONULAR
a. Rehberlik Servisi
b. Ödüller
V.
EKLER
1. E-Posta Onay Dilekçesi Lise
2. Günlük Zaman Çizelgesi
3. Dönem Ödevi Süreç Puanları
4. TAC’de Disiplin Basamakları
I.
GİRİŞ
1. SEV Amerikan Liseleri’nin Misyon ve Hedefleri
Misyonumuz
Gelişen ve değişen dünyada; uluslararası eğitim standartlarını benimseyerek, akademik
düzeyi ve sosyal bilinciyle fark yaratan bireyler yetiştiren köklü eğitim kurumlarını geliştirmek
ve sürekliliğini sağlamak.
Hedeflerimiz
Misyonumuzu gerçekleştirmek doğrultusunda hedeflerimiz, öğrencilerimize nitelikli ve
bütünsel bir eğitim sunarak, öğrencilerin;
 Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı,
 Akademik hayatları boyunca hem yurt içinde, hem de yurtdışında yüksek başarı gösteren,
 Zihnen, bedenen ve ruhen kendilerini geliştirip, dengeli bireyler olarak, yüksek öğrenimden
başlayarak yaşam boyu öğrenmeyi devam ettirebilen,
 Eleştirel düşünmeyi bilen, sosyal becerilerle donanmış ve etkin iletişim kurabilen,
 Adil, karşılıklı saygıya inanan; insan hakları, ahlaklı yaşam, hoşgörü ve kişisel disiplin
ilkelerine bağlı,
 Birden fazla dil öğrenerek ve kültürler arası etkileşim yoluyla, farklı kültürlerin ve bakış
açılarının sunduğu zenginlikten daha çok yararlanabileceği düşüncesini benimsemiş,
 Çevre sorunlarına duyarlı ve doğanın korunmasına önem veren,
 Bilimsel yöntemler, edebi ve sanatsal yaklaşımlar, bilişim teknolojileri ve sosyal bilimleri
kullanarak, yaratıcı ve yeniliklere açık bir biçimde mesleğine ve yaşama uyum sağlayan,
 Sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanan, başladığı işi bitiren, dürüst, cömert, takım çalışması
yapabilen, demokratik lider niteliklerine sahip,
 Yaşamları boyunca insanlığa hizmet amacıyla, demokratik süreçlere katılan ve gönüllü
yardım kuruluşlarında görev alan
bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.
2. Tarsus Amerikan Koleji’nin Vizyon, Misyon ve Hedefleri
“Türkiye İçin Liderler; Dünya İçin Liderlik”
Vizyon
“En çok saygı duyulan ve tüm paydaşlarının değer verip özen gösterdiği bir okul olmak”
Misyon
SEV/Amerikan Okulları’nın misyonu kişisel, toplumsal sorumluluk taşıyan, çevre bilincine sahip,
özgüvenli, İngilizceye ana dili kadar hakim, öğrenmekten yaşam boyu kopmayan, etkili iletişim
kurabilen, her yönüyle nitelikli bir yaşam süren, ülkesine ve insanlığa hizmet için gereken beceri,
tutum ve sorumluluklar edinmiş bireyler yetiştirmektir.
Hedefler
Misyonumuzu gerçekleştirmek doğrultusunda hedeflerimiz, öğrencilerimize nitelikli ve bütünsel bir
eğitim sunarak, öğrencilerin;

Atatürk ilke ve inkılâplarına gönülden bağlı,

Kişisel yeteneklerini tamamen tanımalarını sağlayan,

Zihnen, bedenen ve ruhen kendilerini geliştirip, dengeli bireyler olarak, yüksek öğrenimden
başlayarak yaşam boyu öğrenmeyi devam ettirebilen,

Eleştirel düşünmeyi bilen, sosyal becerilerle donanmış ve etkin iletişim kurabilen,

Adil, karşılıklı saygıya inanan; insan hakları, ahlaklı yaşam, hoşgörü ve kişisel disiplin
ilkelerine bağlı,

Birden fazla dil öğrenerek ve kültürler arası etkileşim yoluyla, farklı kültürlerin ve bakış
açılarının sunduğu zenginlikten daha çok yararlanabileceği düşüncesini benimsemiş,

Çevre sorunlarına duyarlı ve doğanın korunmasına önem veren,

Bilimsel yöntemler, edebi ve sanatsal yaklaşımlar, bilişim teknolojileri ve sosyal bilimleri
kullanarak, yaratıcı ve yeniliklere açık bir biçimde mesleğine ve yaşama uyum sağlayan,

Sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanan, başladığı işi bitiren, dürüst, cömert, takım çalışması
yapabilen, demokratik lider niteliklerine sahip,

Yaşamları boyunca insanlığa hizmet amacıyla, demokratik süreçlere katılan ve gönüllü
yardım kuruluşlarında görev alan
bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.
3. Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) – Geleneği Geleceğe Taşıyan Güç
Gücünü Atatürk’ün hedeflediği çağdaş ve gelişen Türkiye için çalışmaktan alan Sağlık ve
Eğitim Vakfı (SEV) 1968 yılında Amerikan Okulları mezunları tarafından kurulmuştur. Vakfın
kurumları Özel Üsküdar Amerikan Lisesi, Özel İzmir Amerikan Koleji, Özel Tarsus Amerikan
Koleji, Özel Üsküdar SEV İlköğretim Okulu, Özel İzmir SEV İlköğretim Okulu, Özel Tarsus
SEV İlköğretim Okulu, SEV Matbaacılık ve Yayıncılık Eğitim Ticaret A.Ş. ve Gaziantep’teki
SEV Amerikan Hastanesi’dir.
Sağlık ve Eğitim Vakfı; Amerikan Bord Heyeti tarafından 1800’lü yıllarda kurulan, başarısı
kanıtlanmış, felsefesi oturmuş kurumların gelecekte de ülkemize hizmet vermeyi
sürdürebilmesi için gereken desteği sağlayan ve bu kurumların özünü koruyarak günümüz
dünyasının gerekleri ışığında geliştiren ve geleceğe taşıyan güçtür. SEV bu vizyonunu;
kurumlarının fiziksel olanaklarının geliştirilmesine ve artırılmasına, kurumlarında alanının en
kaliteli uzmanlarının görevlendirilmesine, teknolojik altyapının ve teknoloji kullanımının
geliştirilmesine ve SEV kurumları arasında “en iyi uygulamaların” ve köklü gelenekten
kaynaklanan zengin kültürel değerlerin yüceltildiği ortak bir hedef bütünlüğünün
sağlanmasına mali ve yönetimsel açıdan destek vererek gerçekleştirir.
Redhouse Yayınevi, Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın himayesinde bağımsız bir şirket olarak
yeniden yapılanarak 1997 yılında SEV Matbaacılık ve Yayıncılık Eğitim Ticaret A.Ş. (SEVYAY) adıyla kurulmuştur. Redhouse sözlüklerinin varisi olan SEV-YAY’ın temel işi sözlük
üretmektir. Uzmanlık alanı olan Türkçe-İngilizce-Türkçe kağıt ve CD sözlüklerin yanı sıra
çocuk edebiyatı ve turizm alanlarında da yayıncılık faaliyetinde bulunan şirket, ayrıca Sağlık
ve Eğitim Vakfı’nın İstanbul, İzmir ve Tarsus’taki okullarına kitap temini hizmetini de
üstlenerek yurtdışı kaynaklı bir çok prestijli yayınevinin Türkiye’deki dağıtımcısı konumuna
gelmiştir.
1879 yılında kurulan SEV Amerikan Hastanesi, Anadolu’nun ilk modern hastanesidir. Teşhis
ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra sağlık taramaları, tıbbi eğitim toplantıları ile toplum sağlığının
düzeltilmesi yönünde de hizmet veren hastanemiz, kazancın değil şifanın tek hedef olduğu bir
vakıf hastanesidir.
SEV İlköğretim Okulları, 1997 yılında yeni İlköğretim Yasası’nın kabulünden hemen sonra,
Amerikan Liseleri’nin yüz yılı aşkın süredir başarı ile uyguladığı eğitim anlayışını ilköğretim
seviyesinde de devam ettirmek üzere Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından kurulmuştur. SEV
İlköğretim Okulları’na ana sınıf-üçüncü sınıf arası, kontenjan doğrultusunda, kurayla;
dördüncü-altıncı sınıf arası ara sınıflara da, yine kontenjan doğrultusunda, sınavla öğrenci
alınmaktadır. Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji ve Tarsus Amerikan Kolejine
ise ortaöğretim giriş sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınmaktadır.
Okullarımızda milli değerlere sahip, anadiline hakim, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı
öğrenciler yetişmektedir. Aynı zamanda mükemmel derecede İngilizce bilen, teknolojiyi ve
bilimsel gelişmeleri takip eden, bireysel ve toplumsal sorumluluklarını bilen çocuklarımız,
çağdaş Türkiye’nin geleceği için çok önemli görevler üstlenmeye hazırdırlar. Her biri gurur
kaynağımız olan mezunlarımız, siyaset, politika, sanat, tıp, eğitim, bilim, sanayi ve ticaret gibi
pek çok alanda hem ülkelerine hem de insanlığa hizmet etmektedir.
4.
Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Değerli Veliler,
Sevgili Öğrenciler,
1968 yılında Amerikan Kolejleri’nin mezunları tarafından kurulan ve Türkiye’de eğitimin mihenk
taşı niteliğindeki saygın okulları bünyesinde barındıran Vakfımız, bu yıl 46. kuruluş yıldönümünü
kutluyor. Kırk altı yıldır Vakfımızın şemsiyesi altında çağın hızına ayak uydurarak daha da gelişen
okullarımız, yüz yılı aşkın süredir her öğrencisini; özgün kişiliğini, fikirlerini ve yeteneklerini ön
plana çıkararak potansiyelinin en üst noktasına çıkarmayı hedefliyor. Okullarımızın bu konudaki
başarısının temelinde, demokratik ve özgür düşünceye dayalı öğrenme ortamları sunmaları
yatıyor.
Okullarımızda eğitim alan gençlerimiz, inovatif düşünme ve sorgulama alışkanlığını yine
okullarımızda aldıkları zengin bilgi birikimi ile birleştirerek toplumda fark yaratma gücünü
kazanıyorlar. İşte bu sebepledir ki mezunlarımız sanat, kültür, teknoloji, yazın, ekonomi ve bunun
gibi sayısız alanda daha önce hiç denenmemiş, düşünülmemiş işlere imza atıyor, alanlarında çığır
açan özgün, yenilikçi ve öncü bireyler haline geliyorlar.
Sağlık ve Eğitim Vakfı olarak bu değerli kurumları daha da yüceltmek için bizlere düşen en temel
görev, misyonumuzda da belirtildiği üzere, bu güzide kurumların sürekliliğini sağlamak ve onları
çağımızın gereklerine göre geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda Vakfımız, okullarımızın
teknolojik altyapı ve fiziksel koşullar açısından çağdaş ve etkili bir altyapı ve donanıma sahip
olmasını sağlamaya büyük önem veriyor. Ayrıca Vakfımız, tarihinin her aşamasında gücünün en
büyük kısmını yetkin, adanmış ve işine aşık bir eğitim kadrosundan alan okullarımızın, günümüz
standartları çerçevesinde de üstün nitelikli Türk ve yabancı öğretmenlerle eğitim vermesini
sağlıyor. Bağlı kurumlarının özünü, temel değerlerini ve geleneklerini korurken bir yandan da
onları bugünün ve geleceğin gerekleri doğrultusunda geliştirmek, Vakfımızın temel önceliklerinden
birini oluşturuyor.
Vakfımızın 46’inci, Üsküdar Amerikan Lise’mizin 138’inci, İzmir Amerikan Koleji’mizin 136’ıncı ve
Tarsus Amerikan Koleji’mizin 126’ıncı kuruluş yıldönümünü gururla kutladığımız 2014 yılının,
zengin geleneğimizi geleceğe taşıyan bir köprü olmasını ve birbirine gönülden bağlı ailemizin her
ferdine esenlikler getirmesini dilerken ailemize yeni katılacak gençlerimizi de sevgiyle
kucaklıyoruz.
Ceyda Aydede
SEV Yönetim Kurulu Başkanı
5.
Tarsus Okulları Başdanışmanı ve Okul Müdürü’nün Mesajı
Değerli Tarsus Amerikan Koleji Velileri, Sevgili Öğrenciler,
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılına başlarken Tarsus Amerikan Koleji, eğitimde 127. yılına girmenin
gururunu yaşamaktadır.
Türkiye için liderler, Dünya için Liderlik sloganıyla hareket eden Tarsus Amerikan Koleji her
şeyden önce dünya vatandaşları yetiştirmeyi hedeflemektedir; bu hedeften yola çıkarak
öğrencilerimizin daha önceki yıllarda olduğu gibi akademik çalışmalarının yanı sıra sosyal,
sanatsal, sportif ve toplum hizmetleri çalışmalarında aktif olarak yer almalarını bekliyoruz.
Bu el kitabını Tarsus Amerikan Koleji’ndeki günlük işleyişle ilgili bilgiler sunmak üzere güncelledik.
Öğrencilerimizin başarılı olmaları yolunda veli-öğrenci-öğretmen işbirliğine ve ortak hedefler için
hep birlikte çalışmamız gerektiğine inanıyor, kitapçığı dikkatlice okumanızı ve içeriğini tam olarak
anlamanızı rica ediyoruz.
Öğrencilerimizin ve velilerimizin başarılı, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim-öğretim yılı geçirmelerini
diliyoruz.
Andrew Leathwood
Tarsus Okulları Başdanışmanı
Günseli Yüksel
Tarsus Amerikan Koleji Müdürü
6.
Tarsus Amerikan Koleji Tarihçesi
Türkiye’nin en eski ve köklü okullarından olan Özel Tarsus Amerikan Koleji, Türkiye’de ve dünyada
çalıştıkları alanda başarılı olmuş birçok kişinin eğitim gördüğü okuldur. Tarsus Amerikan Koleji
kuruluş yılından beri bu özelliğini geliştirerek sürdürmüş ve her dönemde bu açıdan ilgi gören ve
takdir edilen bir kurum olmuştur.
126 yıl içinde, aralarında politikacı, hukukçu, mühendis, iktisatçı, doktor, sanatçı, sporcu, bilim adamı,
sanayici, diplomat ve medya mensuplarının bulunduğu binlerce kişiyi mezun etmiştir.
Günümüzde, “Türkiye için Liderler dünya için Liderlik” sloganının anlayış olarak da savunan ve
gerçekleştirmeye çalışan Özel Tarsus Amerikan Koleji bu yaklaşımla değişen çağın değişen koşullarına
uygun eğitim ve öğretim hizmetini sürdürmektedir.
TAC, SEV (Sağlık ve Eğitim Vakfı’na) bağlı bir eğitim kurumudur.
TAC, zengin geçmişinin onuru, binlerce mezununun gururu, idealist öğrencilerinin coşkusu ve tüm
eğitim kadrosunun azmi ile 21. yüzyıla yaraşır kocaman bir aile olarak yeni öğrencilerini
kucaklamaya hazırdır.
Tarsus Amerikan Koleji Tarihinde Önemli Olaylar
1888
“St. Paul’s Institute at Tarsus” sekiz öğrenci ile eğitime başlamıştır.
1888
1911 Okulun ilk binası ‘Shepard Hall’ hizmete girmiştir.
1911
Tarsus Amerikan Koleji’nin simgesi olan ‘Stickler Hall’ binası okula eklenmiştir. ‘Stickler
Hall’ binasının inşaatına, Amerikan vatandaşı olan Mr.Vanderpool’un 10.000 Dolar bağış
yapması sonucu başlanmıştır. “Stickler” adı Mrs. Vanderpool’un annesinden gelmektedir.
Birinci Dünya Savaşı sırasında “St. Paul Koleji” olan okulun adı “Tarsus Koleji” olarak
değiştirilmiştir. Birinci Dünya Savaşı ve Türk ulusal devrimi sonrasında okula Müslüman
Türk öğrenciler kabul edilmeye başlanmıştır.
1930
Okul “Tarsus Amerikan Koleji” sıfatıyla ilk mezunlarını vermiştir.
1954
“Friendship Hall” hizmete girmiştir.
1960
“Unity Hall” hizmete girmiştir.
1979
Okula kız öğrenciler kabul edilmeye başlanmıştır.
1986
Okul ilk kez karma mezunlarını vermiştir. Aynı yıl okulun ‘yatılılık’ bölümü aşamalı olarak
sona erdirilmeye başlanmıştır.
1988
“Centennial Hall” tamamlanarak öğretime açılmıştır.
1989
‘Sadık Paşa Konağı’ okulun ek binası olarak kullanılmaya başlanmıştır.
1990
Bir “kampus” büyüklüğüne ulaşan okula “Maynard Hall” adlı bina eklenmiştir.
1997
“Stickler Hall” da geniş kapsamlı restorasyon çalışmalarına başlanmıştır.
1999
İki yıl süren restorasyondan sonra” Stickler Hall” yeniden eğitim ve öğretime açılmıştır.
2002
Okulun sadece erkek öğrencileri kabul eden “yatılı bölümü” tekrar hizmete açılmıştır.
2003
“Dört Yıllık Lise Programı” uygulanmaya başlanmıştır.
2004
Uluslararası Bakalorya Diploma Programını(IB) uygulamak üzere yetkilendirilmiştir.
2005
IB Diploma Programı sınavlarına yönelik eğitim-öğretime başlanmıştır.
2007
“Dört Yıllık Lise” ve IB Diploma Programlarını tamamlayan ilk mezunlarını vermiştir.
2007
Tarsus Amerikan Koleji CIS’ten (Uluslararası Okullar Birliği) akreditasyon almıştır.
2008
Okulun kız öğrencileri kabul eden “yatılı bölümü” hizmete açılmıştır.
2010
Tarsus Amerikan Koleji ilk beş yıllık IB Değerlendirme Raporu ile ilgili hazırlıklarını
tamamlamıştır.
2011
Tarsus Amerikan Koleji’nin “IB Dünya Okulu” olarak faaliyet gösterme yetkisinin beş yıl
daha uzatılması IB Kurumu tarafında onaylanmıştır.
2012
Uluslararası Okullar Birliği (CIS) Tarsus Amerikan Koleji ve Tarsus SEV İlköğretim
Okulu’nun akreditasyonunun beş yıl daha devam etmesini onaylamıştır.
2013
Eylül ayında yeni kampüsün hizmete açılması ile Tarsus Amerikan Koleji yeni bir
yatakhaneye, Tarsus SEV İlköğretim Okulu ise yeni ilköğretim dersliklerine kavuşmuştur.
2014
Yeni kampüs inşaat planının son bölümünü oluşturan ek tesisler (konferans salonu, spor
salonu ve yemekhane) hizmete açılmıştır.
7.
Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı
Uluslararası Bakalorya programında asıl hedef çok kültürlülük ve bundan yola çıkarak, uluslararası
anlayışın geliştirilmesidir.
Uluslararası Bakalorya Programı, orta öğretimin son 2 yılında öğrencilere sunulur ve uluslararası
geçerliliği olan bir diplomanın alınmasına olanak sağlar.
Uluslararası Bakalorya Programı geniş kapsamlı bir programdır ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
kabul edilmiştir. IB programında öğrencinin almak zorunda olduğu dersler ulusal programda da yer
alan zorunlu derslerle örtüşecek şekilde tasarlanmıştır.
Program sadece yurt dışında okumak isteyen öğrenciler için değildir; programı tercih eden
öğrencilerin bir kısmı yurt içindeki, bir kısmı yurt dışındaki üniversitelerde okumayı
hedeflemektedir. IB programı öğrenciye sorgulamayı ve eleştirel yaklaşımı kazandırdığı için öğrenciyi
ezberden uzaklaştırır, bilgiyi kalıcı kılar. Bu da Türkiye’deki üniversitelerin giriş sınavlarına hazırlık
aşamasında da katkı sağlar.
Programın en önemli özelliği sadece üniversiteye hazırlık aşamasında değil, öğrenci üniversiteye
girdiğinde ve hatta çalışma hayatında da ihtiyaç duyacağı becerileri kazandırmasıdır. Program,
öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra öz disiplini gelişmiş, üst düzeyde düşünme becerileri
kazanmış, sürekli öğrenmeyi yaşam biçimi olarak benimsemiş, toplumsal sorumluluklarının bilincinde,
değişik kültürleri tanıyan ve anlayan birer “dünya vatandaşı” olarak yetiştirilmesini hedeflemektedir.
Bütün bu tanımlamalardan da anlaşıldığı gibi, programın hedefleri ile Tarsus Amerikan Lisesi misyon ve
hedefleri örtüşmektedir.
Programın diğer bir özelliği öğrenci performansının değerlendirilmesi ile ilgili kısmıdır.
Değerlendirmeler çok değişik formlarda gerçekleşir. Öğrenci iki yıllık süreç içinde sadece okul
içinde değil, okul dışında ve uluslararası platformda ve dünyanın diğer ülkelerinden başka
öğrencilerle birlikte değerlendirmeye tabi tutulur.
Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun 2014 yılı istatistiklerine göre, program 147 ülkede, 3,872
okulda uygulanmaktadır. Türkiye’de ise 34 okulda sunulmaktadır; Tarsus Amerikan Koleji bu okullardan
biri ve bölgedeki tek IB okulu olmaktan gurur duymaktadır
TAC’de İngilizce Eğitimi
8.
TAC’de eğitim dili İngilizcedir. Okulumuzda İngilizce dersi hem müfredatta, hem de diğer etkinliklerde
önemli yer tutmaktadır. Hazırlık sınıfındaki yoğun İngilizce programının ardından 9.sınıftan 12.sınıfa dek
Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, İşletme, Bilgi Kuramı, Drama dersleri İngilizce dilinde işlenir; kitap,
sınav ve ödevleri İngilizcedir. TAC yönetici ve öğretmenlerinin bir kısmının ana dili İngilizcedir. TAC’de
öğrencilerin İngilizce dil bilgi ve becerilerinin ana dil Türkçe düzeyinde olması hedeflenir. Okul
kütüphanesindeki kaynaklar, kitap, dergi ve gazetelerin büyük kısmının İngilizce olması, ana dili
Türkçe olan yönetici ve öğretmenlerimizin de İngilizce bilir olması öğrencilerimizin yabancı dil
edinmelerinde destek sağlamaktadır.
TAC’de İngilizce Kullanım Kuralları
Okulda, öğrencilerin iletişim dili olarak İngilizceyi kullanmalarının gerekli olduğu “İngilizce kullanım
alanları” oluşturulmuştur.

Öğrencilerin, İngilizce ders veren öğretmenleri ile okul içinde her zaman İngilizce
konuşmaları beklenir.

Türkçe olarak yürütülen veya Fransızca ve Almanca dillerinin kullanıldığı Kulüp ve
Komitelerin dışındaki tüm etkinliklerin posterleri İngilizcedir.

Bayrak Töreni ve Genel Toplantılarda tüm duyurular ilk önce İngilizce yapılır, sonra Türkçe
olarak tekrarlanacaktır. MEB resmi duyuruları Türkçe olarak yapılır.

İngilizce verilen derslerde, öğrencilerin İngilizce kullanımı, bölüm kararı ile performans
notlarının oluşturulmasında dikkate alınabilir.
9.
Hazırlık + 4 Yıllık Program
Tarsus Amerikan Koleji’nde eğitim süresi 5 yıldır, tüm öğrenciler Lise öncesi Hazırlık
okumaktadırlar.
4 Yıllık Lise Programının Ana Hedefleri;
10.

Kültürel ve sosyo-ekonomik gelişmeleri eğitim sistemine yansıtarak, çağdaş eğitim
seviyesine ulaşabilmek ve öğretim programlarında yer alan bilgi ve davranışların
kalıcı olmasını sağlamak üzere eğitim ve öğretimin daha uygun bir sürece
yayılmasıdır,

Öğrencilere Tarsus Amerikan Koleji diplomasının yanı sıra, dünyada akademik ve
sosyal gelişimde mükemmelliğin en geçerli göstergesi olan uluslararası bakalorya
(IB) diploması alma olanağının sağlanmasıdır,

Özgüveni yüksek, kendi anadili ve kültürünü çok iyi özümsemiş, yabancı dil olarak
İngilizcesi en üst düzeyde olan, diğer diller ve kültürleri sağlıklı değerlendirebilen
dünya vatandaşları yetiştirmek,

Önyargı ve dar düşünce kalıplarından arınmış, fikir yürütebilen, yorum yapabilen,
eleştirel düşünen, ilkeli, araştıran, aynı görüşte olmasa dahi başkalarının tercih ve
görüşlerine saygılı, gençler yetiştirmektir.
Hazırlık Sınıfı
Okula uyum yılı olarak nitelendirilebilecek olan Hazırlık sınıfında uygulanan öğretim programı ile
İngilizceyi hiç bilmeyen öğrencilerin bu lisanı öğrenmeleri, İngilizceyi bilerek gelen öğrencilerin ise
lisanlarını geliştirmeleri sağlanmaktadır. Lisan öğreniminin ötesinde, amaç öğrencilere, okulumuzdaki
öğrenimlerini başarıyla sürdürebilmeleri için, kendilerinden beklenen bazı akademik becerileri
kazandırmaktır. Ayrıca bu sınıfta öğrenciler hem lise eğitiminde hem de üniversiteye hazırlıkta temel
oluşturan Lise 1. sınıfın yoğun akademik programına hazırlanmakta, ana dillerini kullanmadaki
becerileri geliştirmekte, matematik ve fen alanında uygulama ve laboratuvar çalışmaları yapılmaktadır.
Hazırlık sınıfında uygulanan program sonucunda, öğrenciler kendilerinden beklenen özellikleri
kazanmanın yanı sıra okul ruhunu da benimsemiş olarak Lise 1 seviyesine hazırlanmış olmaktadırlar.
TAC’de Lise 1 öncesinde Hazırlık Sınıfı okumak tüm öğrenciler için zorunludur.
II.
PRATİK BİLGİLER
1. İletişim
a. Velilerle İletişim
Okulumuz, öğrenci devamsızlık bilgilerini, akademik takvimi, önemli günleri, aktiviteleri duyurmak ve
sizlerle okulumuzdaki gelişmelerle ilgili daha iyi iletişim kurabilmek için SMS ve e-posta haberleşme
ağını kullanmaya devam edecektir. Bu nedenle kayıt sırasında veya daha sonra bize e-mail/e-posta
adreslerinizi ve telefon bilgilerinizi müdür yardımcılarına ulaştırmanızı rica ediyoruz. Yine aynı
amaçla web sayfamızı sürekli güncel tutacağız. Okulumuzun web sayfa adresi olan
www.tac.k12.tr’ye sık sık bakarak son gelişmeleri ve etkinlikleri takip edebilirsiniz.
Öğretmenlerimizle Nasıl Görüşebilirsiniz?
İlk olarak; her dönem tüm velilerin okula gelip çocuklarının tüm öğretmenleri ile birebir görüşme
fırsatı bulduğu genel Veli-Öğretmen görüşmeleri düzenlenmektedir. Bu görüşmelerin tarihleri
akademik takvimimizde belirtilmiştir. Görüşmelere gelen bütün velilerin öğretmenlerimizle
görüşme fırsatı bulabilmesi için, bu görüşmelerin her biri beşer dakika olacak şekilde düzenlenir.
Görüşmelere gelmeden önce öğrencinizin durumunu K12 bilgi sisteminden kontrol etmeniz
görüşmenin daha verimli geçmesini sağlayacaktır.
Genel veli-öğretmen görüşmelerinin yanı sıra; öğretmenlerimizin görüşme günleri ve saatleri
bulunmaktadır. Detaylar okulun açıldığı hafta web sayfamızda duyurulacaktır. Bu gün ve saatlerde
görüşmek üzere okulu iki gün öncesinden arayarak okul idaresinden randevu alabilirsiniz. Size en
uygun olan günde, görüşebileceğiniz en fazla öğretmenle randevularınız düzenlenip size bildirilir. Bu
randevuların okulun yoğun yaşamı içinde değişebileceğini, fakat değişiklikten sizi zamanında
haberdar edeceğimizi belirtmek isteriz. Özellikle görüşmek istediğiniz öğretmenler olması durumunda
danışma görevlimize belirtiniz.
Dönem sonu karneleri için not girişlerinden önce iki hafta süreyle her türlü veli görüşmesi
yapılmamaktadır.
Ayrıca, Okul Aile Birliği toplantılarına katılmak üzere görevlendirilen öğretmenlerimiz çeşitli konularda
öğretmenlerin görüşlerini temsil etmektedirler. Genel veli görüşleri bu öğretmenlerimiz kanalıyla da
okula iletilebilir.
İçinde bulunduğumuz bilgi ve iletişim çağının koşullarına uygun olarak
bilgilendirmeler veli mektubu, e-posta, Web Sayfası veya SMS ile
kayıtlarında yer alan iletişim bilgilerini güncel tutmaları, cep telefon
adreslerindeki değişmelerden kurumu ivedilikle bilgilendirmeleri önem
sitesinde yer alan “Veli Duyuruları”nın dikkatle izlenmesi rica olunur.
veliler için duyuru veya
yapılır. Velilerimizin okul
numaralarındaki ve mail
taşımaktadır. Okul web
Okulumuzu Ziyaret Etmek İstediğinizde:
Okulumuzu ziyarete gelmeden önce görüşmek istediğiniz kişiler için danışma görevlimizden
randevu alınız.
Okulumuzu ziyarete geldiğinizde, kapı güvenlik görevlilerimizin size verecekleri ziyaretçi kartını
yakanıza takınız. Güvenlik görevlilerimiz sizi veli görüşme odasına yönlendirecekler. Lütfen okul ders
saatlerinde veli görüşme odası dışında başka bir kısma gitme konusunda ısrar etmeyiniz.
b. Öğrencilerle İletişim
Önemli bilgiler aşağıda yazılan şekillerde öğrencilere iletilmektedir. Öğrenciler bunları düzenli olarak
izlemekle sorumludurlar.




Okulun çeşitli yerlerinde bulunan ilan panoları
Bayrak töreni ve Genel Toplantılar sırasında yapılan duyurular
Okul tarafından yayınlanan günlük ve haftalık bültenler
Okul web sitesi (www.tac.k12.tr)
2. Okul Ücreti
Okul ücreti, Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Ücretleri Tespit Yönetmeliği çerçevesinde belirlenir. Okul
idaresi tarafından belirlenen okul ücreti, velilere yazılı olarak duyurulmuş olan tarihlerde ödenir. Kayıt
yenileme takvimi Haziran ayı sonuna kadar devam ederken, yeni öğrenciler için kayıt dönemi ise
Ağustos ve Eylül aylarıdır.
3. Burslar
Okulumuzda İhtiyaç bursu, başarı bursu ve giriş başarı bursu başlıkları altında muhtelif burs
uygulamalarımız bulunmaktadır. Bu bursların koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiler okul idaresinden
alınabilir.
4. Okul Servisleri
Okulun servis hizmetleri Amaç Turizm tarafından yürütülmektedir. Bu şirketin hizmetinden
yararlanmak isteyen velilerin ve öğrencilerin, Okul idaresi ve Okul Aile Birliği tarafından öğrenci
konfor ve güvenliğini üst düzeyde tutmak amacıyla hazırlanmış olan servis kullanma koşullarını
dikkatle okumaları rica olunur.
Amaç Turizm İletişim Bilgileri
TAC Ofis
TAC Ofis Sorumlusu Zeki Gökerk
Adana Ofis:
0324 241 8181/8173
0 532 360 23 23
0 322 458 07 24
5. Yemek Hizmetleri
TAC’de yemek hizmetleri Eurest / Sofra A.Ş. ya da öğrenci kantini tarafından sağlanır. Aylık
yemek mönüsü, öğrenci birliğinden bir temsilcinin ve görevli öğretmenlerin katıldığı Yemek Komite
toplantılarında belirlenir. Hazırlanan mönü, yetkili diyetisyen tarafından incelenerek onaylanır. Her
mönüde salata büfesiyle birlikte dört çeşit yemek bulunur. Yemekhanede yatılı öğrenciler için
ayrıca kahvaltı ve akşam yemeği servis yapılır. İsteyen her öğrenci, bir dönem veya bir yıl için
kayıt yaptırarak yemek hizmetlerinden faydalanır.
6. Okul Üniforması
Okul üniforması, kampüs içinde bulunan okul mağazasında satılmaktadır.
III.
OKUL KURALLARI
1. Genel Kurallar
a. Davranış Kuralları
Öğrencilerimizden kendilerine yakışır, olgun, okul içinde ve dışında toplum kurallarına, gelenek, örf ve
adetlerimize uygun davranışlar sergilemelerini, birbirleriyle ve öğretmenleriyle ilişkilerinde terbiyeli,
saygılı ve dürüst olmalarını bekliyoruz. Öğrencilerimizin başkalarını rahatsız eden, aşağılayan, şiddet
içerikli davranışlara yönelen, okulumuzun saygınlığını zedeleyen davranışlarda bulunmamalarını
istiyoruz.
TAC Okul Puanı
Okulumuzda Ara Disiplin Uygulaması adında bir davranış izleme sistemi uygulanmaktadır. Bu
sistemin amacı, öğrencinin bir okul hayatı boyunca olumlu ve olumsuz davranışlarını TAC Puanı
olarak puanlamak ve öğrencilerin ve velilerin her zaman ulaşabileceği bir kayıt sistemi altında
tutmaktır. Bir öğrencinin TAC Puanı her okul dönemi başında 100 puandır. Öğrenci olumlu davranış
sergiledikçe puanı artar, okul toplumunda kabul görmeyen davranışlar söz konusu olunca puanı düşer.
Sistem aynı zamanda da bir öğrencinin yaşayabileceği disiplin sorunları karşısında, hatasını anlama
yolunda kendisine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda öğrencinin disiplin kuruluna sevkine
kadar, disiplin sorununun türüne bağlı olarak, aşağıda sıralanan basamaklar uygulanmaktadır:
1. TAC Puanının düşürülmesi (Olumsuz davranış sergilendiğinde uygulanır.)
2. Yazılı uyarı, veliye durumun bildirilmesi ve işbirliği istenmesi
3. Onur Kuruluna Sevk
4. Disiplin Kuruluna Sevk
Bu basamakların bazıları davranışın türüne göre kaldırılabilir ya da tekrarlanabilir.
TAC Puanı ile ilgili kayıtlar K12’de hem veli hem de öğrenci ekranında Eğitim Bilgileri / Özel
Davranış Listesi bölümünden takip edilebilir.
TAC Puanı Kategorileri 2014-2015
Pozitif Puanlar
1
Davranış Türü
Ayın öğrencisi seçilmek
2
Okul tarafından düzenlenen etkinliklerde görev almak
3
Okul adına madalya ya da sertifika kazanmak
4
Toplum hizmetlerine katılım
5-30
5
Takdir edilen davranış
5-30
6
Duke of Edinburgh Programında ödül almak
Bronze 30
Puan
15
5-30
5-30
Silver 60
Gold 100
Negatif Puanlar
1
Davranış Türü
Akademik dürüstlüğe yakışmayan davranış
Puan
-15
2
Cep telefonu ve diğer kişisel elektronik cihazlarla ilgili kurallara
-5
uymamak
3
Derse geç kalmak
4
Üniforma ihlali
-5
5
Kütüphane kitabını zamanında teslim etmemek
-5
6
Uygunsuz davranış
(-5)-(-30)
7
Disiplin Kurulu kararı
(-5)-(-30)
-3
Bilişim Cihazları (Cep Telefonları, Fotoğraf Makinesi & Video Kamera, vs.)
Cep telefonları ve benzeri elektronik cihazlar kapalı tutulur ve derslerde, bayrak törenlerinde ve
oditoryumda KULLANILMAZ. Bu kurala uymayan öğrencinin cihazı alınır.
Ulaşım ve Servis Otobüsleri
Öğrenci taşıma işinin öğrenci velileri ve otobüs firmaları arasında düzenlenmesine karşın,
öğrencilerin otobüslerde okulumuza yakışır duyarlılıkta davranmaları ve otobüs sürücüsünün dikkatini
dağıtacak herhangi bir davranışın, kazaya yol açabileceğini akıldan çıkarmamaları gerekmektedir.
Öğrencilerin trafikte bedensel zarar görmemeleri için yolculuk boyunca yerlerinde oturmaları, kemer
takmaları, ve okulumuzu temsil ettiklerini unutmamaları gerekmektedir.
Okul kurallarımız servis araçları içerisinde de geçerlidir. Velilerin ulaşım ve servislerle ilgili sorunlarını
öncelikle servis birimine, çözülemediği durumlarda ise okul idaresine bildirmeleri gerekmektedir.
b. Bayrak Töreni ve Genel Toplantılar
Bayrak törenlerinde tüm öğrencilerimizden Türk Bayrağına ve İstiklal Marşına gereken saygıyı
göstererek büyük bir coşku ile milli marşımızı seslendirmeleri beklenmektedir. Okulumuzda Pazartesi
sabahları 8.20’de, Cuma günleri ise saat 15.45’te bayrak töreni yapılır. Pazartesi sabahları ilk zil
8.20’de çalar ve öğrenciler tören alanında toplanırlar. Öğrencilerin törenlere üniforma ile gelmeleri,
sınıfları için belirlenmiş olan yerlerde bulunmaları, tüm duyuruları dikkatle dinlemeleri ve törenin
niteliğine uygun bir ciddiyet içinde davranmaları gerekir. (Beden Eğitimi kıyafeti ile bayrak törenine
gelinemez.)
c. Rehberlik Saatlerimiz
Rehberlik saatlerimiz öğrencilerin sınıf öğretmenleri ile birlikte sınıflarında gerçekleştirdikleri özel
programları içeren bir ders saatidir. Katılımın zorunlu olduğu rehberlik saatlerinde sınıf kuralları
geçerlidir.
d. Acil Durum Uygulamaları
Acil durumlarda, okulun boşaltılması ile ilgili uygulamanın nasıl yürütüleceği sınıf kapılarına asıl- mıştır.
Programlanmış veya habersiz, bu gibi tatbikatlar periyodik olarak yapılacaktır. Bütün Acil
Durumlarda tam bir sessizlik beklenmektedir.
2. Akademik Konularla İlgili Kurallar
a. Müdür Yardımcıları
12. Sınıflar Müdür Yardımcısı
Email: [email protected]
Orhan Baycık
Dahili 8126
İdari İşler ve 11 .Sınıflar Müdür Yardımcısı
Email: [email protected]
Rüştü Sakallı
Dahili 8134
Akademik İşler ve ve 10. Sınıflar Müdür Yardımcısı Oğuz Korkmaz
Email: [email protected]
Dahili 8234
9. sınıflar Müdür Yardımcısı
Email: [email protected]
Sheila Salim
Dahili 8135
Hazırlık Sınıfları Müdür Yardımcısı
Email: [email protected]
Ciara Johnson
Dahili 8138
b. Okul Sonrası Destek Programı
1. Bu program öğrencilerin akademik başarılarını yine okuldaki öğretmenlerin
yardımıyla desteklemek amacıyla yapılmaktadır.
2. Okul sonrası Destek Programı Haftalık Listesi öğrencilerin bütün yıl görebileceği
kat panolarına asılacak ve web sitesine eklenecektir.
3. Bir öğrenci okulsonrası destek programına katılmak istediğinde, aynı gün saat
14:00’e kadar ilgili müdür yardımcısına veli dilekçesiyle/faks/e-posta ile birlikte
başvurabileceklerdir. E-posta ile ilgili olarak ekte (Ek1) yer alan dilekçenin veli
tarafından doldurulması gerekmektedir.
4. Müdür yardımcısı öğrencinin adını sharepoint sisteminde bulunan iki listeye
kaydedecektir. Bunlardan birincisi Okulsonrası Destek Programı listesi ve diğeri
eğer gerekliyse Aktivite Otobüs Servisidir
5. Yoklamalar öğretmenler tarafından alındıktan sonra, ilgili müdür yardımcısına
teslim edilecektir.
6. Okulsonrası Destek Programı Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri saat
15:50-17:20 arasında yapılacaktır. Aktivite otobüsü kalkış saati 17.30 dur.
c. Sınav Kuralları
Kopya Çekmek
Kopya çekerken yakalanan öğrencinin sınav kağıdı derhal alınır ve sınav notu ‘’0’’
olur. Aynı zamanda disiplin işlemi uygulanır.
Özel Tarsus Amerikan Koleji Yazılı Sınav Kuralları:
1. Öğrenci sınav salonuna girdikten itibaren sessiz olmalı ve öğretmenlerinin
gösterdiği yere oturmalıdır.
2. Öğrenci sınava gerekli ve yeterli malzemeyi (kalem, silgi...) yanında önceden
getirmek durumundadır. Ayrıca öğretmen tarafından, dersin içeriği ve sınavın
niteliğine göre, gerekli görülen diğer ders araç gereci (hesap makinesi, cetvel,
sözlük vb.) de yanında bulundurmak zorundadır. Sınav sırasında söz konusu
malzemelerin öğrenci arasında alışverişine izin verilmez.
3. Öğrencinin sınav sorularına sadece kendi bilgisi ve görüşleriyle, akademik
dürüstlük ilkesi doğrultusunda yanıt vermesi beklenmektedir. Türlü yöntemlerle
başkasına ait yanıtları kendi cevap kâğıdına aktarmak, önceden hazırlanmış
çeşitli hatırlatma notlarından sınav sırasında yararlanmaya kalkmak, sınav
ortamını ve diğer arkadaşlarının odaklanmasını bozabilecek davranışlar, o
sınavdan “0” notu almak ve disiplin kurulan sevk edilmekle sonuçlanır.
4. Öğrenci kâğıtların dağıtılıp tekrar toplanmasına ve öğretmenin yazılının bittiğini
duyurmasına kadar konuşmamalı, soru sormamalıdır.
5. Öğrencinin sınav başladıktan sonra yüksek sesle konuşmasına, sınıfın sınav
ortamını olumsuz etkilemesi nedeniyle izin verilmez.
6. Öğrenci adını, soyadını, sınıfını, numarasını okunur bir biçimde sınav kâğıdına
yazmak zorundadır.
7. Öğrenci sınav kâğıdından sadece kendisi sorumludur. Yazılı esnasında
öğrenciler başka öğrencilerin kâğıtlarına bakamaz, kendi cevap kâğıdından
başkasının yararlanmasını sağlayamaz.
8. Öğrenciler öğretmenlerin sınavı başlatma, bitirme ve sınavla ilgili tüm
direktiflerini dikkatle dinlemek ve bunlara anında uymak durumundadır.
Öğretmen “yazma sona ermiştir” dediği anda tüm yazma işlemi duracak,
kalemler sıranın üzerine konulacaktır.
Yukarıdaki sınav kurallarına uymayan öğrencinin sınav kağıdı alınır ve sınava
devam etmesine izin verilmez. Sınav notu “0” olur. Durum ilgili müdür yardımcısına
rapor edilir. Öğrenci ilgili müdür yardımcısının ofisine gönderilir. Öğrenciye aynı
zamanda disiplin işlemi uygulanır.
d. Proje (Dönem Ödevi)
Seçimi ve Teslimi
Her seviyedeki öğrencinin eğitim yılı süresince bir adet “proje (dönem ödevi)”
yapması gerekmektedir. Öğrenciler, proje hazırlayacakları konuyu akademik yılın
2.ayının ilk yarısında yazılı olarak sınıf rehberlik öğretmenlerine bildirirler. Proje
yapmayı arzu ettikleri ilk 4 dersin isimlerini (bir dersin Türk Edebiyatı olması şartıyla)
önceliklerine göre sıralarlar.
Yazılı formları sınıf rehberlik öğretmenleri tarafından toplanır. Proje dersi seçimi,
Akademik İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı tarafından, sınıf rehber
öğretmenleriyle beraber, öğretmenlerin iş yoğunluğu dikkate alınarak mümkün
olduğunca eşit dağıtılır. Sınıf rehberlik öğretmenleri, öğrencilere proje aldıkları dersi
ve ilgili öğretmenlerini bildirirler. Bildirimin ardından öğrenciler ilgili öğretmenleriyle
görüşme yaparlar.
Değerlendirme
Projenin başlangıç aşamasında, ödevin hazırlanmasında beklenen yöntemler,
ödevin kalitesi ve neye göre değerlendirileceği konularında öğrencilere açıklama
yapılır. Dönem ödevi süreç puanları ile ilgili değerlendirme çizelgesi ektedir. (EK2)
Bu çizelgede sürece ilişkin tarihler de yer almaktadır.
Öğrencilerin projenin her aşamasında (planlama, araştırma, değerlendirme ve
yazma) öğretmenleriyle görüşebilmeleri için zaman planlaması yapılır. Bunun
amacı, öğrencilerin dönem ödevlerini ertelemelerini ve başka kaynaklardan izinsiz
alıntı yapmalarını önlemektir. Dönem ödevleri 15 sayfadan fazla olmamalıdır.
Projenin uzunluğu sınıf seviyelerine göre farklılık gösterir.
Dönem ödevi notu, 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek 2.dönem proje puanı
olarak e-okul sistemine işlenir.
e Ödev Politikaları ve Öğrenci Ajandası Kullanımı
Ödev Yapmanın Amaçları:
Eğitim ve öğretim araştırmalarının sonuçları ve deneyimler, ödev için daha çok
zaman ayıran öğrencilerin okulda daha başarılı olduklarını göstermektedir. Ödev
ders çalışmanın önemli bir parçasıdır.
Düzenli ve sistemli ödev, aşağıdaki amaçlara hizmet eder:

Sınıfta öğrenilen kavramların pekiştirilmesi,

Eski ve yeni öğrenilenler arasında bağ kurulması,

Öğrencinin araştırma, keşfetme, sorgulama ve yaratıcılık becerilerini
geliştirmesi,

Tarsus Amerikan Koleji’nin eğitim ve öğretim amaçlarından biri olan,
öğrencilerin üst düzey düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi,

Akademik disiplin anlayışının yerleşmesi ve öğrencinin gelecekteki eğitim
aşamalarında kendisi için gerekli olacak etkin ders çalışma becerilerinin
geliştirilmesi.
Düzenli ve sistemli yapılan ödev, öğrenmenin gelişmesine katkıda bulunurken,
sınava hazırlık için son dakikada yapılan ezbere dayalı çalışmaya engel olur.
Öğretmen ve velilerin, öğrencilerin, öğrenmesi gereken becerileri ve etkin ders
çalışma alışkanlıklarını geliştirebilmesi için birbirleriyle işbirliği yapmaları gereklidir.
Velilerden Beklenenler:

Çocuklarının ödevlerine ilgi göstermeli, ancak onların yerine ödevlerini
yapmamalı ve başkalarının da yapmasına göz yummamalıdır.

Öğrencilerin ödevlerini özel öğretmenleri yapmamalıdır.

Çocuklarına, ödev yapmaları için belirli bir zaman dilimi ayırmaları
konusunda yardımcı olmalıdır.

Çocuklarının kendilerine uygun ders çalışma ortamı yaratmalarına yardımcı
olmalıdır.

Herhangi bir endişeleri varsa, çocuklarının öğretmenleri ile iletişime
geçmelidir.
Öğrencilerden Beklenenler:

Ödevlerini ajandalarına kaydetmeleri ve gerekiyorsa anlamadıkları konuda
soru sormaları,

Ders çalışmak için belirli bir zaman dilimi ayarlamaları,

Ödev yapmak için kendilerine en uygun ortamı sağlamaları,

Ödevlerini zamanında, doğru ve düzenli yapmaları,

Ödevlerini mümkün olduğunca yalnız yapmaları,

Ödevleri grup çalışmasını gerektiriyorsa, bu çalışmalara aktif olarak
katılmaları,

Öğrencilerin ödevlerini özel öğretmenlerine yaptırmamaları,

Anlamadıkları noktaları aydınlatmak için ofis saatlerinde öğretmenlerine
başvurmaları gerekmektedir.
TAC Ödev Desteği:

Her öğrenciye, sene başında ödev, proje ve yazılı sınav tarihlerini not
alabilecekleri bir “Öğrenci Ajandası” verilir.

Velilerimiz de bu ajandalardan ödevleri takip edebileceklerdir.

Öğrencilerimizden her gün “öğrenci ajanda”larını okula getirmeleri ve
önemli tarihleri not almaları beklenmektedir.
f. Akademik Dürüstlük
Tarsus Amerikan Koleji Akademik Dürüstlük Politikası
Akademik Dürüstlük, öğrenme süreci ile ilgili yapılan her türlü çalışmada kişinin kendi
yeteneklerini, çabalarını ve bilgisini özgün şekilde yansıtmasıdır.
Tarsus Amerikan Koleji Akademik Dürüstlük Politikası öğrencilerin:
 kendi öğrenme süreçlerinden ve özgün eser ortaya çıkarmaktan sorumlu olmalarını
 kişisel ve akademik dürüstlük duygusuyla hareket etmelerini gerektirir.
Akademik Dürüstlüğün Tanımı
Akademik Dürüstlük politikası suistimali “öğrencinin değerlendirmeye tabi olan
çalışmanın bir veya birden fazla bölümünde haksız avantaj kazanması ile sonuçlanan
veya sonuçlanabilecek davranış” olarak tanımlar. Suistimale giren davranışlar
şunlardır:
Aşırmacılık (akademik intihal): aşırmacılık, adayın başka bir kişinin fikirlerini
veya çalışmasını kendisininmiş gibi sunması olarak tanımlanır.
İzinsiz Yardımlaşma: izinsiz yardımlaşma, çalışmasının kopyalanmasına veya
başka birisi tarafından değerlendirme sunulmasına izin vererek başka bir
adayın suistimalini desteklemek olarak tanımlanır.
Tekrarlama: Tekrarlama, aynı çalışmanın farklı değerlendirme öğeleri ve/veya
diploma koşulları için sunulması olarak tanımlanır.
Bir öğrencinin haksız çıkar kazandıran veya başka bir öğrencinin sonuçlarını etkileyen
diğer her türlü davranış (örneğin, sınav salonuna izin verilmeyen bir malzeme
getirmek, sınav kurallarının ihlali – sınav sırasında uyulması gereken kurallar TAC
Sınav Yönergesi tarafından yürütülmektedir).
Kasten aşırmacılığın kapsamına aşağıdaki davranışlar girer:

Başkasının çalışmasını kopyalamak

Çalışma satın almak veya ödünç almak

Kaynak belirtmeden elektronik kaynaklardan metin kopyalayıp yapıştırmak

Kaynak belirtmeden “yazılı-görsel medya” ödünç alma

Metni oluşturanların izinleri alınmadan yayınlama
Kasti olmayan aşırmacılığın kapsamına aşağıdaki davranışlar girer:
 Açımlama yaparken (bir bilgiyi kendi ifadeleriyle anlatırken) dikkatsizlik
 Belgelendirmede zayıflık
 Alıntı yapmada aşırıya kaçmak
 Öğrencinin kendi “sesini” kullanmaması
Akademik Dürüstlük Politikasının İhlalinde Uygulanacak Yaptırımlar
 Herhangi türde bir çalışmada (proje, ev ödevi, dönem ödevi, vb.) Akademik
Dürüstlük kurallarını ihlal eden bir öğrenci söz konusu çalışmadan “0” notu alır.
 Akademik Dürüstlük kurallarını ihlal eden bir öğrenci öğretmen tarafından okul
idaresine sevk edilir.
 Sevk konusunda atılacak resmi adımlar okul idaresinin takdirine bağlıdır.
g. Puan Sistemi ve Sınıf Geçme – Kalma Kuralları
Puanla Değerlendirme:

Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin
özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve
projelerden alınan puanlara göre tespit edilir. Yazılı sınavlar, performans çalışması, ödev
ve projeler, uygulamalar gibi tüm değerlendirmeler 100 tam puan üzerinden yapılır.

Her dönem her ders için öğrencinin puan cinsinden aldığı tüm değerlendirmelerin
aritmetik ortalaması alınarak her ders için dönem puanı bulunur. Aritmetik ortalama
alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir:
Puan
Derece
85-100
(pekiyi)
70-84,99
(iyi)
60-69,99
(orta)
50-59,99
(geçer)
0-49,99
(geçmez)

Her ders için iki dönem puanının ortalaması alınarak yıl sonu puanı hesaplanır.

Bir dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde
edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.

Öğrencinin yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders
saatleri toplamına bölümü ile elde edilir.
Örnekler
Yazılı
Puanı 1
Yazılı
Puanı 2
Yazılı
Puanı 3
Performans
Puanı 1
Performans Performans Dönem
Puanı 2
Puanı 3
Puanı
62
50
44
60
45
40
50.16
41
30
44
50
40
45
41.66
Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma
İki Dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 ve 2.dönem puanının en az 50 olması
veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması durumunda
o dersten başarılı sayılır. Lütfen aşağıdaki örneği inceleyiniz.
1.Dönem
40
60
30
20
70
2.Dönem
60
40
70
70
30
Sonuç
Dersten Geçer
Dersten Kalır
Dersten Geçer
Dersten Geçer
Dersten Kalır
Sınıf Geçme
Hazırlık sınıfında sınıf geçme, İngilizce dersi ile Türkçe dersinde başarılı olunması durumunda
gerçekleşir. Hazırlık sınıfı yıl sonu genel puan ortalaması, mezuniyet ve benzeri puanların
belirlenmesinde dikkate alınmaz.
Hazırlık sınıfında sınıf geçmeye esas derslerden ders yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler
A ğ u s t o s sorumluluk sınavları döneminde sınava alınırlar. Yabancı dil dersi ve Türkçe dersi
sınavlarından en az geçer puan (50) alan öğrenciler başarılı sayılır, başarısız olanlar ise bir yıl
daha hazırlık sınıfına devam ederler.
İkinci yılda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişkisi kesilir. Bu öğrencilerin
sınavsız öğrenci alan diğer okulların 9. sınıfına kayıtları, okulların özel yönetmelikleri ve diğer
mevzuat hükümlerine göre yapılır.
İki dönem notu alınabilecek kadar süre bulunması halinde hazırlık sınıfından, hazırlık sınıfı
bulunma- yan diğer okulların 9. sınıfına; hazırlık sınıfı bulunmayan diğer okulların 9. sınıfından
hazırlık sınıfına nakil veya geçiş, okulların özel yönetmelikleri ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine
göre yapılır.
Diğer seviyelerdeki sınıf geçme esasları şu şekildedir:
1. Doğrudan Sınıf Geçme
Ders Yılı sonunda tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer
2. Sorumlu Olarak Sınıf Geçme
Zayıfı olan öğrencilerden;
Bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu geçer. ANCAK alt
sınıflar da dahil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder.
Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğretim süresince en fazla 1 defa yapılır.
Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması (50 ve üzeri puan) hâlinde
kalkar.
Öğrencilerden
a) Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler
b) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar
sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı orta öğretim süresince bir defa yapılır. Ancak hazırlık
sınıfındaki sınıf tekrarı bu süreye dahil değildir. Devamsızlık nedeniyle 12.sınıfta
başarısız düşen öğrenciler 12.sınıfı tekrar ederler. Ancak, sınıf tekrar etmek
istemeyen öğrenciler, başarısız olunan derslerden sorumluluk sınavı dönemlerinde
sınava alınırlar.
Sorumluluk Sınavları
Öğrenciler sorumluluk sınavlarına Şubat ve Ağustos olmak üzere 2 dönemde girebilirler.
a) Öğrenciler devam ettikleri ve önceki yıllardan sorumlu olunan derslerden sorumluluk sınavına
alınırlar. Sorumlu ders/dersleri bulunan öğrenciler, yılda 2 kez sorumluluk sınavına alınırlar. 12.
Sınıftaki öğrenciler ise ikinci dönemin ilk haftasında, ayrıca ders kesiminden bir hafta
sonra ve ağustos ayının son haftası/ eylül ayının ilk haftasında sınavlara alınırlar. Bu
sınavlar gerektiğinde Cumartesi ve Pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılır.
Sınavlar için ayrılan sürenin yetmemesi durumunda, aynı gün en fazla 3 sınav yapılabilir.
b) Sorumluluk sınavlarına alınacak öğrenciler ve sınavı yapılacak dersler ile ilgili hazırlanan
listeler sınavların başlamasından 5 iş günü öncesinde okul müdürlüğünce ilan edilir.
c) Sınavlarda bir dersten en az “Geçer” not alan öğrenci, o dersten başarılı sayılır. Sorumluluk
sınavlarına girilmeyen derslerin yılsonu puanlarında değişiklik yapılmaz. Öğrencilerin
derslerden başarılı olma, sınıf geçme ve alan/dala yönelme hakları sınavlardan önceki
haliyle saklı tutulur. Ancak sınavlardan aldıkları puanlara göre yılsonu puanları ve yılsonu
başarı puanları yeniden tespit edilir.
h. Üniversitelere ve Yaz Okullarına Bildirim
Yurt dışına gönderilen resmi not çizelgeleri her iki dönemin notlarını ve yılsonu notunu içerir.
Resmi not çizelgeleri öğrencilere “öğrenci kopyası” olarak verilebilmektedir. Resmi kurumlara
gönderilecek olan not çizelgeleri zarf içerisine kapatılmış ve damgalanmış olarak öğrenci ya da
veliye verilir.
i. Üniversite Tavsiye /Referans Mektupları
Öğrenciler üniversite veya yaz okullarına kabulleri için gönderecekleri tavsiye mektuplarını
üniversite kitapçığında özetlendiği gibi prosedürleri takip ederek yapmalıdırlar. Konuyla ilgili
sorularınız için lütfen Yurtdışı Üniversite Danışmanını görünüz.
Bütün tavsiye mektupları GİZLİDİR. Öğrenciler kesinlikle adlarına yazılmış olan mektuplara
bakamazlar, okuyamazlar. Bu Tarsus Amerikan Koleji’nin politikasıdır ve yabancı
üniversitelerin beklentileriyle eşleşmektedir.
Tavsiye mektupları ayrıcalıktır, hak değil! Öğrenciler öğretmenlerine olumlu tavsiye mektubu
yazıp yazamayacağını ve bu konudaki istekliliğini sormalıdırlar. Öğretmenin kendisi hakkında
olumlu yazmayabileceğini ya da gerekli detayları yazamayacağını bu yüzden de “hayır” yanıtı
verebilirler. Tavsiye mektubu yazan öğretmenler bu önemli mektuplar için kendi özel zamanlarını ve
enerjilerini ayırırlar. Lütfen bu sürece itinayla ve tavsiye mektubunu yazacak öğretmene saygı
ve şükranla yaklaşınız.
j. Yurtdışında Öğrenim Görme
Bir akademik yılı yurtdışında okuduktan sonra TAC’deki sınıfına geri dönmek isteyen
öğrenciler için, “Denklik Belgesi” ve yurtdışında almış oldukları derslerin tamamlandığını
gösteren not çizelgesi gerekmektedir.
Okul politikaları gereğince, öğrenci değişim programına kabul edilen öğrencilerden yurt dışında
okuyacakları yıl için TAC okul ücretinde %50 indirim yapılacaktır.
k. Öğrenci Gelişim Raporu / K12NET
Öğrenci gelişim raporları ve notları K12NET ve ENGRADE sistemi üzerinden yayınlanmaktadır.
Öğrenci ve velilerimiz ders yılı başında ilgili müdür yardımcıları tarafından verilecek olan erişim
şifreleriyle görüntüleme yapabileceklerdir.
3. Okul Giriş – Çıkışları
Okula Geliş ve Okuldan Erken Çıkma
Öğrencilerin sabah 8:15’de okulda bulunmaları gerekmektedir. Öğrenciler doktor randevuları
veya diğer aktiviteleri için okuldan erken ayrılamazlar. Velilerin bu gibi randevuları okul çıkışına
göre ayarlamaları gerekmektedir. Öğrencinin okuldan erken çıkması ile ilgili talep ilgili müdür
yardımcısına iletilmelidir.
4. Devam-Geç Kalma Kuralları
Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. Okula devam zorunludur. Veliler,
öğrencilerinin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Millî Eğitim Temel Kanununun 26 ncı
maddesi gereğince okul yöneticileri, millî eğitim müdürleri ve mahalli mülkî idare amirleri
öğrencilerin okula kayıt ve devamıyla ilgili gerekli tedbirleri alırlar.
Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer
devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. Öğrencinin devamsızlığı halinde veli okulu aynı gün
içinde saat 9.30’a kadar telefonla bilgilendirir. Herhangi bir bilgi gelmediğinde, veliye öğrencinin
okulda olmadığı telefon mesajı ile bildirilir.
Okula gelinmeyen günlerin mazeretleri resmi bir belge ile belirtilmediği sürece, bu günler
mazeretsiz devamsızlık olarak sayılır. Mazeretsiz devamsızlık süresi 10 gündür. Devamsızlık
süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun
başarısız sayılır.
Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiği halde
derse girmeyen öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır.
İzin Dilekçesi
Veli, öğrencinin okuldan alınmasını zorunlu kılan durumlarda 3 gün önceden yazılı olarak izin
başvurusunda bulunur. Alınan izin gerekçesi belgelendirilmelidir. (Hastalık durumunda,
muayeneyi veya tedaviyi yapan kurumdan bir belge, seyahat durumunda biletlerin fotokopisi
özür tezkeresi ile öğrenci işlerine teslim edilir.)
Acil durumlarda ilgili müdür yardımcısı ile telefon aracılığıyla iletişim kurulmalıdır.
5. Sınavlar
Eğer öğrenci, önceden ilan edilen sınavın olduğu gün okula gelmezse veli, ilgili Müdür
Yardımcısı ile iletişim kurmalıdır. Devamsızlığın mazereti resmi bir belge ile en geç 5 iş
günü içinde (Doktor raporu, mahkeme sevki, karakol tutanağı gibi) bildirildiğinde öğrenci
telafi sınavı almaya hak kazanır.
Devamsızlığın mazeretinin resmi olarak belgelendirilmediği durumlarda öğrenci telafi sınavı
alamaz ve o sınavdan “0” alır.
Raporlu öğrenciler okula sadece sınav almak için gelemezler.
Sınava devamsızlık durumunda öğretmeni ile görüşüp sınav tarihinin belirlenmesi tümüyle
öğrencinin sorumluluğundadır.
Derse Kasten Girmeme
Öğrenciler okulda oldukları sürece derslere ve kulüp çalışmalarına katılırlar. İzinsiz derse
girmeyen öğrenci hakkında MEB Disiplin yönetmeliği uygulanır.
Geç Kalma
Öğrenciler birinci zil çaldığında sınıflarında olmalıdırlar. İkinci zil çaldıktan sonra sınıfa gelen
öğrenci geç kalmış sayılır. Bu durumdaki öğrenciler geç kalma mazeretlerini ilgili müdür
yardımcısına belirterek derse kabul kağıdı almak zorundadırlar.
Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün
sayılır.
Binaların ve Kampüsün Kullanımı
a. Revir
Revir saatleri 8.20-17.25’tir. Ders saatlerinde revire gitmek isteyen öğrencilerin ilgili müdür
yardımcısından revir fişi alması gerekmektedir. Revirdeki tedavi bittiğinde revir fişiyle
tekrar ilgili müdür yardımcısına gelinmelidir. Okul doktoru ya da hemşirenin, öğrencinin
durumunu ciddi bulması durumunda, veli ile haberleşerek öğrenci eve gönderilebilir.
b. Kütüphane
Korkut Beriker Kütüphanesi okul günleri 8:30 ile 17:25 saatleri arasında öğrencilerin
kullanımına açıktır. Kütüphane öğle saatlerinde, teneffüslerde ve okul sonrası aktivite
saatlerinde öğrencilerimizin hizmetindedir.
Yaz tatilinde ve yarıyıl tatillerinde haftanın her günü 10:00 - 11:30, 14:00 - 16:00 saatleri
arasında öğrencilerin kullanımına açıktır. Lütfen gelmeden önce okul ile görüşüp
kütüphanenin açık olup olmadığını kontrol ediniz.
Kütüphane Materyallerinin İadesi:
Her öğrenciye kitap alabilmesi için kullanıcı hesabı verilir. Öğrenciler birbirlerinin adına
kitap alamazlar. İade tarihi kütüphane görevlisi tarafından kitabın arkasına damgalanır.
Kütüphane kitapları iade tarihinde veya öncesinde getirilir. Daha uzun süreye gereksinim
varsa kitap getirilip iade süresi uzatılır. Geç getirilen kitaplar için günlük ücret üzerinden bir
gecikme bedeli alınır. Geç kitaplar ile ilgili öğrencilere, ilgili müdür yardımcıları ve kütüphane
sorumlusu tarafından imzalanmış olan bilgilendirme/hatırlatma mektupları, öğrenci işlerinden
sorumlu asistanlarımız tarafından direk öğrencinin kendisine iletilir.
Genel Kütüphane Kullanım Kuralları
Kütüphane bir çalışma ve araştırma ortamıdır. Sınıf kuralları kütüphanede de geçerlidir. Sınıfta
olduğu gibi kütüphanede de her öğrencinin öğrenme hakkı bulunmaktadır. Bu bağlamda
öğrencilerden kütüphane içerisinde sessiz olmaları ve her zaman saygı kuralları çerçevesinde
davranış sergilemeleri beklenmektedir.
Kütüphaneye yiyecek ve içecek ile girmek kesinlikle yasaktır.
Öğrencilerin ders saatlerinde öğretmenlerinin ve ilgili müdür yardımcılarının izni olmadan
kütüphaneyi kullanmalarına izin verilmemektedir. İzinsiz olarak kütüphaneye gelen
öğrenciler müdür yardımcılarına rapor edilirler.
Kayıp ve hasar görmüş kitaplar için öğrencilerden kitapları
bedelini ödemeleri talep edilir. Kütüphane materyallerinin
öğrencilerden geç kitaplar için uygulanan gecikme bedellerini
kitaplarını teslim etmeyen veya kayıp, hasarlı kütüphane
öğrenciler başka kitap ödünç alamazlar.
yenilemeleri veya kitap
teslim tarihini geçiren
ödemeleri istenir. Geç
kitaplarını yenilemeyen
Öğrenciler değerli eşyalarını yanlarına almak kaydı ile montlarını ve çantalarını girişteki
dolaplarda bırakmak zorundadırlar. Değerli eşyalarını yanlarına almayan öğrencilerin
kaybettikleri eşyalarından okul idaresi sorumluluk almayacaktır.
Öğrencilerden öğle saati bitiminde ve ders saatinin sonunda bulundukları ortamı düzenli
bırakmaları beklenmektedir. Buna, sandalyelerini yerine yerleştirmek ve aldıkları kitap ve
dergileri düzenli bırakmak da dahildir.
c. Fotokopi ve Yazıcı Kullanımı
Kütüphanede öğrencilerin ders notlarının fotokopisi çekilmemektedir, bu kural öğrencilerimizi
derslerde not tutmaya teşvik etmek için alınmıştır.
Özel durumlar sebebi ile derslere katılamayan ve o günün ders notlarını kaçıran öğrenciler bu
derslerin notlarını kütüphane sorumlusu ve ilgili Müdür Yardımcıları ile görüşüp kütüphanede
fotokopi çektirebilirler.
Öğrenciler kütüphanedeki siyah-beyaz yazıcıyı ücretsiz olarak kullanabilirler. Öğrencilerden
yazıcıyı dersleri ile ilgili konularda kullanmaları beklenir.
d. Bilgisayar Laboratuvarları
Öğrencilerin kullanımına sunulan bilgisayarlar temel olarak Tarsus Amerikan Koleji
kütüphanesindeki bilgisayarlardır. Öğrenciler bilgisayar laboratuvarını yalnızca akademik
çalışmalar için kullanacaklardır. Bilgisayarların oyun, sosyalleşme, sohbet ya da okulla ilgili
olmayan amaçla kullanımına izin verilmeyecektir. Bilgisayar laboratuvarı hafta içinde saat
15:40’a kadar öğrenci kullanımına açıktır. Öğrenciler ders saatlerinde bilgisayar laboratuvarına
gitmek için ilgili müdür yardımcılarından izin alacaklardır. Bilgisayar laboratuvarının kullanımıyla
ilgili kurallar laboratuvar kapısına asılacaktır. Laboratuvar, dönem ödevi gibi başlıca projelerin
teslim tarihlerinden önce baskı almak için kullanılamayacaktır.
e. Kafeterya ve Kantin
Kafeterya, kantin ve okul bahçesi her TAC öğrencisinin temiz tutması gereken mekânlardır.
Öğrenciler bulundukları mekânlardaki nöbetçi öğretmenin uyarılarına uymak zorundadır.
Öğrenci Kantini Kullanım Saatleri:

Sabah saat 8:25’e kadar,

15 ve 10 dakikalık teneffüsler,

Öğle saatleri ve

Okul sonrasıdır.
f. Sınıflar ve Koridorlar
Temiz bakımlı ve öğrenmeye uygun bir ortamda yaşamak her TAC öğrencisinin hakkıdır. Buna
bağlı olarak kampüsü korumak, temiz tutmak ve doğasına zarar vermemek, sıraların, duyuru
panolarının, duvarların ve diğer araç ve gereçlerin korunması ve iyi tutulması her TAC
öğrencisinin sorumluluğudur.
Olumsuz davranışları tespit edilen öğrenciler ilgili Müdür Yardımcısına rapor edilir ve idari
uygulamalar yapılır.
Sınıf içerisinde sudan başka içecek içilmesi ve sınıflarda yiyecek maddeleri tüketilmesi yasaktır.
Öğrencilerin belirtilmiş kurallara uymamaları durumunda idari işlem uygulanır.
Özel Tarsus Amerikan Koleji’ndeki öğrencilerin sınıf içerisinde uyması gereken kurallar aşağıda
belirtilmiştir:
Öğrenci:
1. Teneffüs bitimini ifade eden ilk zilde uyarılmayı beklemeden sınıfında olur.
2. Ders araç-gereçlerini eksiksiz getirir, öğretmen derse girmeden hazırlanır.
3. Öğretmeni tarafından verilmiş alıştırma ve ödevleri zamanında yapar.
4. Dersi derste öğrenmekle yükümlüdür.
5. Sınıfta sessizce öğretmenini bekler.
6. Öğretmen tarafından verilen yönergelere uyar.
7. Ders sırasında sorularını, görüşlerini sadece öğretmeninden söz isteyerek ifade eder,
öğretmenlerinin ve arkadaşlarının sözüne saygılıdır.
8. Derse aktif olarak katılır, dinler, aynı görüşte olmasa dahi başkalarının görüşlerine ve katılımına
saygılıdır.
9. Tüm öğretmen ve yöneticilerine karşı saygılı davranmakla yükümlüdür.
10. Ders bitiminde sırasını toplar.
11. Yiyecek ve içeceğini sınıfın dışında yer ve içer.
12. Okul malını korur, zarar verecek davranışlarda bulunmaz.
13. Dersten çıkış zili çalsa bile, öğretmeni izin vermeden yerinden kalkmaz.
Yukarıda belirtilen sınıf kuralları çerçevesinde ders esnasında öğrencilerden bu kurallara uymaları
beklenir. Arkadaşlarının öğrenme hakkını ve öğretmenlerinin de öğretme hakkını engelleyen her türlü
davranış büyük bir titizlikle değerlendirilir ve olumsuz davranışlar tekrarlandığında öğrenci, MEB Ödül
ve Disiplin Yönetmeliği gereğince Disiplin Kurulu’na sevk edilir.
7. TAC Üniforma Kuralları
Öğrenciler okul üniforması giyme konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemeleri ile birlikte, TAC
öğrencileri olarak okulun öğrenci kılık-kıyafet kurallarına uymak zorundadırlar. Tüm öğrenciler,
derslerde ve ders aralarında kurallara uygun bir şekilde giyinmiş olmalıdırlar. Öğrencilerimizin okula
temiz, özenli ve kurallara uygun olarak gelmesi beklenmektedir.
Okul üniforması kampüs içinde bulunan mezunlar derneği satış ofisinde satılmaktadır.
Öğrenciler, dikkati çekecek hiçbir çeşit takı takamazlar.
Serbest Kıyafet Günleri
Öğrencilerimize önceden duyurulmak kaydı ile serbest kıyafet uygulamaları yapılabilir. Bu günlerde
öğrencilerimizden kıyafetlerinde abartı olmamalarına özen göstermeleri beklenir.
8. Geziler ve Gezi Kuralları
Öğrencinin okul gezilerine katılabilmesi için mutlaka imzalı veli dilekçesinin önceden okul idaresine
teslim etmesi esastır. Aksi takdirde öğrenci o geziye kabul edilmez. Gezi boyunca velilerimizin, okul
kayıtlarında yer alan iletişim bilgilerinden ulaşılabilir olmaları gerekmektedir.
Okul gezilerimiz, birer okul etkinliği olduğuna göre tüm okul kurallarımız gezilerimiz için de geçerlidir.
Öğrencilerimiz, bu gezilerde okulu temsil ettikleri bilinciyle ve bir TAC öğrencisine yaraşır biçimde
onurlu ve örnek davranmalıdırlar. Veli izni ile çıkılan bu gezilerde sorumluluk, başta öğrenci olmak
üzere velilerimiz, okul yöneticileri ve öğretmenlerine aittir. Kurallara uymayan öğrencilerimizin velileri,
sorumlu yönetici veya öğretmenler tarafından hemen bilgilendirilir.
Geziye katılan tüm öğrenci, öğretmen ve yetkililerin güvenliği açısından gezi sırasında geziye katılan
herkesin önceden belirlenen yerlerinde oturmaları, otobüslerde koridorlarda gezinmemeleri, müzik
dinlemek için özel isteklerde bulunmamaları ve şoförün dikkatini hiçbir şekilde dağıtmamaları
gerekmektedir.
9. Sosyal Etkinlikler
İzin: Okul saatleri dışındaki çalışmalara veya okul dışı gezilere katılmak için öğrenci velisinin bir izin
belgesi doldurup imzalaması gerekmektedir.
Kulüp Üyeliği: Her öğrencinin bir kulüp çalışmasına katılması zorunludur. Kulüp seçimlerinde
öğrenciler belirtikleri tercih sırasına göre yerleştirilirler. Bazı kulüpler ise önceden duyurdukları bazı
özelliklere göre öğrenci seçebilirler.
Kulüp Etkinliklerine Katılma: Öğrenciler, katıldıkları kulübün okul sonrası ya da hafta sonu
çalışmalarını, okul dışı gezilerini, proje hazırlama gibi etkinlikler gerektirip gerektirmediğini, bunların
neler olduğunu ders yılı başında öğrenirler ve bunlara katılmakla yükümlüdürler.
Öğrenciler katıldıkları kulüp ve komitelerde yaptıkları çeşitli etkinliklerden TAC okul puanı
kazanmaktadırlar.
Kulüp Danışman Öğretmeni: Her kulüp ve komitenin bir danışman öğretmeni vardır. Ayrıca, okul
sonrası çalışma, tiyatro, konser, gezi ve benzeri diğer öğrenci etkinliklerinin tümü, ancak bir
danışman öğretmenin sorumluluğunda ve önceden okul idaresinden izin alınarak gerçekleştirilir.
Geziler: Okul tarafından yalnızca eğitim amaçlı geziler düzenlenir. Bölüm başkanının ve kulüplerden
sorumlu öğretmenlerin Tarsus ilçe sınırları içinde ve dışında düzenledikleri gezilerle ilgili olarak idari
kurula gezi tarihinden 6 hafta önce başvurarak ayrıntılı bilgi vermeleri ve onay almaları gerekir. Okul
kurallarımız okul gezilerimiz için de geçerli olup öğrencilerin MEB Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’nin İkinci
Kısım Birinci Bölümü’nde Madde 5’te yer alan tüm kurallara uyması beklenir. Gezilerde öğrencilerimiz
okullarını temsil ettiklerini unutmamalıdırlar. Eğitim amaçlı gerçekleştirilen bu gezilere tüm
öğrencilerimizin katılımı zorunlu olup sene başında imzaladıkları “Gezi ve otobüs kuralları” yıl boyu
geçerlidir. Bu gezilerde ve/veya üniversite gezilerinde kurallara uyulmaması halinde veliler sorun
yaratan öğrencileri bulundukları yerden almak durumundadırlar. Geziden dönüldüğünde ise bu
öğrenciler hakkında idari işlem yapılır.
Okulun Temsil Edilmesi: Disiplin cezası almış veya Okul Onur Puanı 50’nin altına düşmüş bir
öğrenci, maç, turnuva, festival gibi herhangi bir etkinlikte okulumuzu temsil edemez, okul içinde veya
dışında yapılan törenlerde ödüllendirilemez. Bu kural, yazın yapılacak etkinlikler için de geçerlidir.
Eğer bir grup öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı veya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uluslararası ya da
ulusal bir etkinliğe katılmak üzere seçilmiş ve görevlendirilmişse katılmaları zorunludur.
Yoklama: Kulüp çalışmaları da dersler gibi yoklama alınan ve devam zorunluluğu olan etkinliklerdir.
Öğrencinin kulüp toplantı ve etkinliklerine katılmamasına, ancak hastalık nedeniyle veya çok önemli
durumlarda velinin toplantı veya etkinlik saatinden önce Sosyal Etkinlikler Koordinatörüne yazılı olarak
başvurması üzerine izin verilebilir. Okulda olan öğrencinin o günkü kulüp ve komite çalışmasına izinsiz
olarak katılmayan öğrenci disiplin kuruluna sevk edilir.
Kulüp çalışmalarına katılmayan öğrenci derse kasten girmemiş sayılır ve o şekilde değerlendirilir.
Toplantıların yanı sıra kulüplerin düzenlediği gezilere katılım zorunludur. Öğrencilerin özürsüz
ve izinsiz katılmaması durumunda idari işlem yapılır.
10. Toplum Hizmetleri
Toplum Hizmetleri okulumuzun en etkili faaliyetlerinden biridir. Toplum Hizmetlerine katılan bir öğrenci,
toplumda farklı kesimlerin varlığına tanık olur ve yaşam biçimleri hakkında fikirler edinir. Hizmet
götürdükleri insanlarla iletişime girer, onların yaşamlarında ne tür güçlüklerin olduğunu görür, eğer
mümkünse onların yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalarda bulunur. Bu çalışmalar aynı zamanda
öğrencinin geleceği konusunda referanslarını oluşturması açısında da önemlidir.
Toplum Hizmetleri Nasıl Yapılır?
Öğrenciler kendi komitelerini oluştururlar ve hangi konuda çalışacaklarına karar verirler. Gözetmen
olması için bir öğretmenlerine teklif götürürler. Toplum hizmetleri koordinatörüyle yapacakları ilk
toplantıda hedeflerine ve bu hedeflere nasıl ilerleyeceklerine karar verirler; böylece işe başlarlar.
IV. DİĞER KONULAR
a. Rehberlik Servisi
Rehberlik Servisi öğrencilerimizin ruh sağlığını ve akademik başarısını takip etmektedir. Veli ve
öğrenci görüşmeleri randevu sistemiyle yapılmaktadır.
b. Ödüller
Tarsus Amerikan Koleji her eğitim yılı sonunda akademik ve müfredat dışı etkinliklerde üstün
başarı gösteren öğrencilerini ödüllendirmektedir. Öğrencilerimiz sınıf içinde ve müfredat dışı
faaliyetlerde yapabileceklerinin en iyisi için teşvik edilirler. Geleneksel Bahar Ödülleri
törenimizde öğrencilerimize verdiğimiz ödüller aşağıdaki gibidir:


İbrahim Akış Tarih Bursu
Yılın Ö ğrencisi
V. EKLER
1. E-Posta Onay Dilekçesi
ÖZEL TARSUS AMERİKAN KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE,
Velisi olduğum okulunuz öğrencisi ………………………………….................... ile ilgili aşağıdaki eposta adresimden/adreslerimden tarafınıza gönderilecek öğrenci izin istekleri ve yazışmalarımın
tarafımdan gönderilmiş geçerli yazışmalar olduğunu kabul ve taahhüt ederim. Bu dilekçeyle,
yazışma ya da izinlere uyulmasını talep ederim.
Bu e-posta adresinden okulunuz müdürlüğüne, öğretmenlerine ve diğer görevlilere gönderilmiş
tüm yazışmaların, ıslak imzalı dilekçelerim gibi dikkate alınmasını istiyorum. E-posta adresimde
meydana gelebilecek tüm değişiklikler derhal okulunuza yazılı olarak tarafımdan bildirilecektir.
E-posta adresimin başka kişi ya da kişilerce ele geçirilmesi ve/veya kullanılması halinde, TAC
Okullarının bu durum tarafımdan kendilerine yazılı olarak bildirilinceye kadar e-posta adresimden
gönderilen öğrenci izin/servis değişiklik isteklerimin uygulanmasını ve öğrenciye ilişkin tarafımdan
verilmiş izinlerle ilgili olarak hiçbir sorumluluğunun doğmayacağını kabul ediyorum.
TAC çalışanlarına aşağıda belirttiğim e-posta adresimden gönderilen tüm yazışmaların ileride
ortaya çıkabilecek ihtilaflarda mahkemelerde delil olarak kullanılmasını kabul ediyorum.
Saygılarımla,
Veli İsim-Soyadı
: ......................................................................
Tarih
: ......................................................................
İmza:
: .......................................................................
E-posta adresleri
: .............................................@.............................................
: .............................................@.............................................
2. Günlük Zaman Çizelgesi 2014-2015
Events (English)
School Buses Arrive
MONDAY only
Flag Ceremony
1st Period
Long Break (15 min.)
2nd Period
Break (10 min.)
3rd Period
Break (10 min.)
4th Period
Break (10 min.)
5th Period
Lunch Break (40 min)
6th Period
Break (10 min.)
7th Period
Break (10 min.)
8th Period
Buses leave
except Tuesday and
Friday
1st Bell/1. Zil
Times
08.15
08.20
8.25
08.30-09.10
09.10-09.25
09.25-10.05
10.05-10.15
10.15-10.55
10.55-11.05
11.05-11.45
11.45-11.55
11.55-12.35
12.35-13.20
13.20-14.00
14.00-14.10
14.10-14.50
14.50-15.00
15.00-15.40
9.22
10.12
11.02
11.52
13.20
14.07
14.57
15:45
MONDAY,
WEDNESDAY,
THURSDAY
Afterschool Session 1
Break (10 min.)
MONDAY,
WEDNESDAY,
THURSDAY
Afterschool Session 2
15.50-16.30
16.30-16.40
16.40-17.20
Gün Akışı (Türkçe)
Servis Otobüslerinin Gelişi
Sadece PAZARTESİ günü
Bayrak Töreni
1. Ders
Uzun Teneffüs (15 dak.)
2. Ders
Teneffüs (10 dak.)
3. Ders
Teneffüs (10 dak.)
4. Ders
Teneffüs (10 dak.)
5. Ders
Öğle Arası (45 dak.)
6. Ders
Teneffüs (10 dak.)
7. Ders
Teneffüs (10 dak.)
8. Ders
Servislerin kalkışı,
Salı ve Cuma hariç
PAZARTESİ,
ÇARŞAMBA,
PERŞEMBE
Okul sonrası çalışma 1
Teneffüs (10 dak.)
PAZARTESİ,
ÇARŞAMBA,
PERŞEMBE
Okul sonrası çalışma 2
Departure for Late
Buses, every school day
17.30
Aktivite ve Personel
Servislerinin kalkışı,
her okul günü
TUESDAY only
Break (10 min.)
TUESDAY only
9th Period
TUESDAY only
Buses leave
15.35-15.45
Sadece SALI günleri
Teneffüs (10 dak.)
Sadece SALI günleri
9. Ders
Sadece SALI günleri
Servislerin kalkışı
FRIDAY Flag Ceremony
FRIDAY only
Buses leave
15.42
15.45-16.25
16:30
15.35-15.45
15:50
CUMA Bayrak Töreni
Sadece CUMA günleri
Servislerin kalkışı
Point Value:
Puan Değeri
3
2
3
5
8
3
3
5
5
Make Revisions and Submit Final Draft to Turnit-in.com / Düzeltmelerin Yapılması ve Son
Taslağın Turnitin.com’dan Geçirilmesi Before May 15– 15 Mayıs’tan önce
Individual Meeting #7 Review / Edit Second
Draft / Birebir Toplantı #7 Değerlendirme ve 2.
Taslağın Kontrolü
April 27 – May 5 / 27 Nisan-5 Mayıs
Individual Meeting #6 Rough Draft Review
Birebir toplantı #6 Taslağın İncelenmesi
March 16– April 17 / 16 Mart - 17 Nisan
Individual Meeting #5 Research Progress and
Results / Birebir toplantı #5 Araştırma
İlerlemesi ve Sonuçlar
February 09- March 06 / 09 Şubat-06 Mart
Individual Meeting #4 Research Progress
Birebir Toplantı #4 Araştırma İlerlemesi
December 29- January 23 / 29 Aralık – 23 Ocak
3
Submit Research Plan / Araştırma Planının
Teslimi - December 22 / 22 Aralık
Develop Research Plan Meeting / Araştırma
Planı Toplantısı - December 15-19 / 15-19 Aralık
Submit Final Research Question / Araştırma
Sorusunun Son Halinin Teslimi
December 12/ 12 Aralık
December 01-05 / 01--05 Aralık
Research Question Meeting / Araştırma Sorusu
Toplantısı
Submit Topic Selection / Konu Seçimlerinin
Teslim Edilmesi
November 21/ 21 Kasım
Student Name
Öğrenci Adı
Topic Selection Meeting / Dönem Ödevi Konusu
Seçme Toplantısı
November 07-14 / 7-14 Kasım
3.
Term Homework Process Points 2014 – 2015
Dönem Ödevi Süreç Puanları 2014-2015
10
4. Tarsus Amerikan Koleji’nde Disiplin Basamakları, 2014-2015
DAVRANIŞ
1. Sefer
2. Sefer
3. Sefer
4. Sefer
5. Sefer
GEÇ
Eksi 3 puan
Eksi 3 puan Eksi 3 puan Eksi 3 puan Eksi 3 puan Eksi 6 puan Eksi 6 puan
Müdür
Veliyi SMS Onur
Veli toplantısı Disiplin
Yard.’nın
ile
Komitesi
Komitesi
Yarım gün
sözlü
bilgilendirme
Yarım gün
yok yazılır.
Uyarısı
yok yazılır.
Üniforma Eksi 5 puan Eksi 5 puan Eksi 5 puan Eksi 5 puan Eksi 10
puan
Müdür
Müdür
Veliyi SMS Onur
İhlâli
Yard.’nın
Yard.’nın
ile
Komitesi
sözlü
sözlü
bilgilendirme
Uyarısı
Uyarısı
Eksi 5 puan Eksi 5 puan Eksi 5 puan Eksi 10
Mobil
puan
Onur
3 gün el
aygıtlarla Müdür
Yard.’nın
Komitesi

Veli
koyma
ilgili
sözlü
toplantısı
Veliyi SMS 3 gün el
kural
Uyarısı
5 gün el
koyma
ile
ihlâli
3 gün el
koyma
bilgilendirme
koyma
Kopya
Eksi 15
puan
Onur
Komitesi
Sınav Notu
“0”
Eksi 15
puan
Disiplin
Komitesi
Sınav Notu
“0”
Veli
toplantısı
Eksi 10
puan
Disiplin
Komitesi
5 gün el
koyma
6. Sefer
7. Sefer
Eksi 10 puan Eksi 10 puan
Disiplin
Veliyi SMS ile
Komitesi
bilgilendirme
Download

2014 - 2015 VELİ-ÖĞRENCİ EL KİTABI için lütfen tıklayınız.