Семејното насилство
e збир на oднесувања со цел да се
J.Z.U. CENTAR ZA
JAVNO ZDRAVJE - SKOPJE
www.cph.mk , [email protected]
воспостави контрола врз луѓето
преку примена на сила,
застрашување и манипулирање.
Za semejno nasilstvo se smeta
nasilno odnesuvawe storeno:
od edniot bra~en drugar vrz
drugiot bra~en drugar koga
`iveat ili `iveele vo
bra~na ili vonbra~na
zaednica
me|u bra}a i sestri,
polubra}a i polusestrи
vrz deca
СЕМЕЈНО
НАСИЛСТВО
vrz postari ~lenovi vo
semejstvoto
vrz hendikepirani lica
Позитивнo е тоа што
денес свеста кај луѓето
веќе се развива сé
посилно и жртвите си ги
бараат своите права.
Семејното насилство се појавува
во сите култури,
кај луѓето од сите раси,
од сите етнички групи, религии и
кај двата пола.
Затоа тие започнуваат сé
почесто да ги пријавуваат
насилниците.
Semejnoto nasilstvo se javuva vo
slednite oblici:
FIZI^KO NASILSTVO
Nasilnikot koristi sila so cel
da ja prepla{i `rtvata.
psiholo{ko
(emocionalno)
fizi~ko
seksualno
ekonomsko
Ova vklu~uva postapki kako:
potturnuvawe, udirawe na
{lakanici, kubewe зa kosa,
udirawe so tupanici, koristewe
na oru`je, tepawe i drugi nasilnи
дејства.
SEKSUALNO NASILSTVO
EKONOMSKO NASILSTVO
Nasilnikot ja spre~uva `rtvata
da se vraboti, da gо задржи
rabotnoto mesto ili pak i gi
odzema nejzinите materijalni
dobrа за да биде зависна од него,
не плаќа алиментација.
NIKOJ NE [email protected],
DA BIDE MALTRETIRAN!
- so va{eto odnesuvawe ne
smeete da predizvikate u{te
pogolemo nasilstvo;
- ako imate deca za{titete gi
zatoa {to tie mo`at da stanat
`rtvi na semejno nasilstvo;
NO, [email protected] OD Sé
Nasilnikot ja prisiluva
`rtvata na seksualen odnos
sprotivno na nejzinaта voља, се
изживува врз нејзиното тело, ја
присилува да гледа порнографски
филмови, ја подведува.
ТИ НЕ ЗАСЛУЖУВАШ,
КАКО МОЖЕ ДА ГО
ИЗБЕГНЕТЕ НАСИЛСТВОТО?
E DA SE ZBORUVA !!!
Skr{i go yidot od molk {to go
opkru`uva semejnoto nasilstvo
- akt na nepo~ituvawe na
tvoite osnovni ~ovekovi prava
i slobodi;
Ne go toleriraj nasilstvoto;
Mol~eweto go poddr`uva
nasilstvoto;
Ne se srami i ne se pla{i da go
prijavi{ nasilstvoto;
Bidi otvoren za sorabotka i
zboruvaj, zo{to samo taka mo`e
da se dojde do re{enie i izlez
od u`asot na nasilstvoto;
Download

Брошура за семејно насилство