BİTKİ KORUMA 1. SINIF I. YARIYIL
Ders
Kodu
Dersin Adı
Adı Soyadı
Sınav
Tarihi
Sınav Saati-Yeri
BTK-113
Bilgisayar I
Öğr.Gör. Mustafa Onur ÜNAL
31.12.2014
12:00 Bilg.Lab.
BTK-141
Botanik
Öğr. Gör. Dr. Engin GÜR
29.12.2014
12:00 102+103+107+108 N.Sınıf
BTK-143
Tarımsal Ekoloji
Öğr.Gör. Mustafa Onur ÜNAL
06.01.2015
10:00 Amfi
BTK-145
Entomoloji
Öğr. Gör. Pınar TURHAN
05.01.2015
12:00 Amfi
BTK-147
Fitopatoloji
Öğr. Gör. Pınar TURHAN
07.01.2015
10:00 Amfi
BTK-149
Toprak Bilgisi
Doç. Dr. Mehmet PARLAK
08.01.2015
09:00 Amfi
FEN-123
Kimya
Yrd. Doç. Dr. Tezcan PARALI
09.01.2015
10:00 Amfi
BTK-167
Atatürk İlkeleri ve İnkilap
Tarihi I
Okt. Leyla AYDEMİR
29.12.2014
10:00 203+202
TDİ-101
Türk Dili I
Okt. Emrah AKÇAY
30.12.2014
10:00 203+202
BED-101
Beden Eğitimi
Okt. Hacı Ahmet TAŞPINAR
31.12.2014
10:00 Amfi
BTK-151
Yabancı Dil
Okt. Remzi DEMİRAY
30.12.2014
11:00 203+202
BİTKİ KORUMA 2.SINIF 3. YARIYIL
Ders
Kodu
Dersin Adı
Adı Soyadı
Sınav
Tarihi
Sınav Saati-Yeri
BTK-237
Sebze Hastalıkları
Öğr. Gör. Pınar TURHAN
29.12.2014
14:00 Amfi
BTK-239
Sebze Zararlıları
Öğr. Gör. Dr. Engin GÜR
09.01.2015
13:00 Amfi
BTK-241
Tarla Bitkileri Hastalıkları
Öğr. Gör. Pınar TURHAN
07.01.2015
13:00 Amfi
BTK-243
Tarımsal Savaş
Mekanizasyonu
Doç. Dr. Gıyasettin ÇİÇEK
08.01.2015
13:00 Amfi
BTK-245
Bitki Koruma İlaçları
Okutman Mehmet YAKIN
30.12.2014
15:00 Amfi
BTK-247
Depo Hastalık ve Zararlılar
Yrd. Doç. Dr. Yalçın COŞKUN
06.01.2015
14:00 Amfi
BTK-249
Bitki Besleme ve
Gübreleme
Prof. Dr. Serap SOYERGİN
05.01.2015
13:00 Amfi
BTK-253
Çevre Kirliliği
Doç. Dr. Recep ÇAKIR
31.12.2014
13:00 Amfi
BTK-221
Sürdürülebilir Tarım
Yrd. Doç. Dr. Çetin PALTA
02.01.2015
13:00 Amfi
BTK-251
Proje I
Prof. Dr. Serap SOYERGİN
03.01.2015
BTK-251
Proje I
Doç. Dr. Recep ÇAKIR
03.01.2015
BTK-251
Proje I
Doç. Dr. Mehmet PARLAK
03.01.2015
BTK-251
Proje I
Doç. Dr. Gıyasettin ÇİÇEK
03.01.2015
BTK-251
Proje I
Yrd. Doç. Dr. Çetin PALTA
03.01.2015
BTK-251
Proje I
Yrd. Doç. Dr. Yalçın COŞKUN
03.01.2015
BTK-251
Proje I
Öğr. Gör. Dr. Engin GÜR
03.01.2015
BTK-251
Proje I
Öğr.Gör. Mustafa Onur ÜNAL
03.01.2015
BTK-251
Proje I
Öğr. Gör. Pınar TURHAN
03.01.2015
BTK-251
Proje I
Okutman Mehmet YAKIN
03.01.2015
FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 1. SINIF 1. YARIYIL
Dersin Adı
Ders Kodu
Adı Soyadı
Sınav
Tarihi
Sınav Saati-Yeri
FDY-103
Fidancılık Teknikleri I
Öğr. Gör. Dr. Engin GÜR
07.01.2015
12:00 209 N.Sınıf
FDY-105
Toprak Bilgisi
Doç. Dr. Mehmet PARLAK
09.01.2015
09:00 209 N.Sınıf
FDY107
Botanik
Öğr. Gör. Dr. Engin GÜR
29.12.2014
12:00 102+103+107+108 N.Sınıf
FDY109
Tarımsal Ekoloji
Yrd. Doç. Dr. Çetin PALTA
08.01.2015
10:00 Amfi
FDY111
Bahçe Bitkileri Fizyolojisi
Öğr.Gör. Mustafa Onur ÜNAL
05.01.2015
09:00 Amfi
FDy113
Bilgisayar
Öğr. Gör. Mehmet GÜMÜŞ
02.01.2015
10:00 Bilg.Lab.
FEN-123
Kimya
Yrd. Doç. Dr. Özgür ÖZAY
06.01.2015
12:00 Amfi
FDY161
Atatürk İlkeleri ve İnkilap
Tarihi I
Okt. Leyla AYDEMİR
29.12.2014
10:00 Amfi
TDİ-101
Türk Dili I
Okt. Emrah AKÇAY
30.12.2014
10:00 Amfi
BED-101
Beden Eğitimi
Okt. Hacı Ahmet TAŞPINAR
31.12.2014
12:00 209 N.Sınıf
FDY-165
Yabancı Dil İngilizce I
Okt. Remzi DEMİRAY
30.12.2014
11:00 Amfi
FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 2. SINIF 3. YARIYIL
Dersin Adı
Ders Kodu
Adı Soyadı
Sınav
Tarihi
Sınav Saati-Yeri
FDY-201
Subtropik İklim Meyveleri
Öğr. Gör. Dr. Engin GÜR
05.01.2015
13:00 209 N.Sınıf
FDY-203
Üretim Teknikleri I
Öğr.Gör. Mustafa Onur ÜNAL
02.01.2015
13:00 209 N.Sınıf
FDY-205
Dış Mekan Süs Bit.Yet.
Yrd. Doç. Dr. Yalçın COŞKUN
09.01.2015
14:00 209 N.Sınıf
FDY-207
Fidancılık Teknikleri III
Öğr. Gör. Dr. Engin GÜR
07.01.2015
14:00 209 N.Sınıf
FDY-209
Bahçe Bitkileri Zararlıları
Öğr. Gör. Pınar TURHAN
29.12.2014
13:00 Amfi
Yrd. Doç. Dr. Neslihan EKİNCİ
30.12.2014
14:00 Amfi
Öğr.Gör. Mustafa Onur ÜNAL
31.12.2014
13:00 209 N.Sınıf
FDY-211
FDY-213
Bahçe Bit.Muh. ve Pazara
Hazırlama
Budama ve Aşılama
Tekniği
FDY-215
Sürdürülebilir Tarım
Prof. Dr. Serap SOYERGİN
06.01.2015
13:00 Amfi
FDY-225
Toprak Bitki Su İlişkileri
Yrd. Doç. Dr. Çetin PALTA
08.01.2015
13:00 209 N.Sınıf
FDY-217
Proje I
Prof. Dr. Serap SOYERGİN
03.01.2015
FDY-217
Proje I
Doç. Dr. Recep ÇAKIR
03.01.2015
FDY-217
Proje I
Doç. Dr. Mehmet PARLAK
03.01.2015
FDY-217
Proje I
Doç. Dr. Gıyasettin ÇİÇEK
03.01.2015
FDY-217
Proje I
Yrd. Doç. Dr. Neslihan EKİNCİ
03.01.2015
FDY-217
Proje I
Yrd. Doç. Dr. Çetin PALTA
03.01.2015
FDY-217
Proje I
Yrd. Doç. Dr. Yalçın COŞKUN
03.01.2015
FDY-217
Proje I
Öğr. Gör. Dr. Engin GÜR
03.01.2015
FDY-217
Proje I
Öğr.Gör. Mustafa Onur ÜNAL
03.01.2015
FDY-217
Proje I
Öğr. Gör. Pınar TURHAN
03.01.2015
Kaldırılan Dersler
FDY-223
Tarım ve Çevre Kirliliği
Doç. Dr. Recep ÇAKIR
31.12.2014
10:00 209 N.Sınıf
FFC-253
Örtü Altı Yetiştiriciliğinde
Gübreleme
Prof. Dr. Serap SOYERGİN
05.01.2015
13:00 Amfi
FFC-229
Özel Sebzecilik
Öğr. Gör. Dr. Engin GÜR
02.01.2015
12:00 103 N.Sınıf
FFC-209
Fide ve Fidancılıkta
Sulama
Doç. Dr. Recep ÇAKIR
05.01.2015
12:00
ORGANİK TARIM 1. SINIF 1. YARIYIL
Dersin Adı
Ders Kodu
FEN-103
Matematik
Adı Soyadı
Sınav
Tarihi
Sınav Saati-Yeri
Öğr.Gör. Mehmet GÜMÜŞ
02.01.2015
09:00 209 N.Sınıf
Yrd. Doç. Dr. Özgür ÖZAY
06.01.2015
12:00 Amfi
FEN-123
Kimya
ORT-123
Botanik
Öğr. Gör. Dr. Engin GÜR
29.12.2014
12:00 102+103+107+108 N.Sınıf
ORT-117
Toprak Bilgisi
Prof. Dr. Serap SOYERGİN
05.01.2015
10:00 Amfi
ORT-125
Tarımsal Ekoloji
Yrd. Doç. Dr. Çetin PALTA
08.01.2015
10:00 Amfi
ORT-113
Bilgisayar I
Öğr.Gör. Mustafa Onur ÜNAL
07.01.2015
10:00 Bilg.Lab.
ORT-119
Tarım ve Çevre Kirliliği
Doç. Dr. Recep ÇAKIR
31.12.2014
10:00 209 N.Sınıf
ORT-121
Labaratuar Tekniği
Yrd. Doç. Dr. Özgür ÖZAY
09.01.2015
10:00 209 N.Sınıf
ATA-101
Atatürk İlkeleri ve İnkilap
Tarihi I
Okt. Leyla AYDEMİR
29.12.2014
10:00 209 N.Sınıf
TDİ-101
Türk Dili I
Okt. Emrah AKÇAY
30.12.2014
10:00 209 N.Sınıf
BED-101
Beden Eğitimi
Okt. Hacı Ahmet TAŞPINAR
07.01.2015
11:00 103 N.Sınıf
YDİ-101
Yabancı Dil
Okt. Remzi DEMİRAY
30.12.2014
11:00 209 N.Sınıf
ORGANİK TARIM 2. SINIF 3. YARIYIL
Dersin Adı
Ders Kodu
Adı Soyadı
Sınav
Tarihi
Sınav Saati-Yeri
ORT-223
Bitki Besleme
Prof. Dr. Serap SOYERGİN
05.01.2015
13:00 Amfi
ORT-281
Organik Bağcılık
Öğr.Gör. Mustafa Onur ÜNAL
09.01.2015
13:00 203 N.Sınıf
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Yrd. Doç. Dr. Yalçın COŞKUN
07.01.2015
14:00 203 N.Sınıf
ORT-225
Organik Tohumculuk
Öğr.Gör. Mustafa Onur ÜNAL
31.12.2014
14:00 Amfi
ORT-225
Muhafaza ve Ambalajlama
Yrd. Doç. Dr. Neslihan EKİNCİ
30.12.2014
14:00 Amfi
ORT-229
Bitki Zarar. ve Savaşım
Biyolojik Mücadele
Öğr. Gör. Pınar TURHAN
29.12.2014
13:00 Amfi
ORT-249
Tarımsal Mekanizasyon
Doç. Dr. Gıyasettin ÇİÇEK
08.01.2015
13:00 Amfi
Yrd. Doç. Dr. Çetin PALTA
02.01.2015
13:00 Amfi
Prof. Dr. Serap SOYERGİN
06.01.2015
14:00 203 N.Sınıf
ORT-251
ORT-239
ORT-241
Sürdürülebilir Tarım
Teknikleri
Organik Tarım Mevzuatı
ve Sertifikasyon
ORT-243
Proje I
Prof. Dr. Serap SOYERGİN
04.01.2015
ORT-243
Proje I
Doç. Dr. Recep ÇAKIR
04.01.2015
ORT-243
Proje I
Yrd. Doç. Dr. Neslihan EKİNCİ
04.01.2015
ORT-243
Proje I
Yrd. Doç. Dr. Yalçın COŞKUN
04.01.2015
ORT-243
Proje I
Yrd. Doç. Dr. Çetin PALTA
04.01.2015
ORT-243
Proje I
Öğr.Gör. Mustafa Onur ÜNAL
04.01.2015
ORT-243
Proje I
Öğr. Gör. Dr. Engin GÜR
04.01.2015
ORT-243
Proje I
Öğr. Gör. Pınar TURHAN
04.01.2015
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER 1. SINIF 1. YARIYIL
Dersin Adı
Ders Kodu
Adı Soyadı
Sınav
Tarihi
Sınav Saati-Yeri
TAB-101
Botanik
Öğr. Gör. Dr. Engin GÜR
29.12.2014
12:00 102+103+107+108 N.Sınıf
TAB-103
Tarımsal Ekoloji
Yrd. Doç. Dr. Çetin PALTA
08.01.2015
10:00 Amfi
Yrd. Doç. Dr. Yalçın COŞKUN
07.01.2015
10:00 209 N.Sınıf
Yrd. Doç. Dr. Yalçın COŞKUN
06.01.2015
10:00 209 N.Sınıf
TAB-105
TAB-107
Tıbbi Aromatik Bitkiler
Sistematiği
Tıbbi Aromatik Bitkiler
Yet.Tek.I
TAB-109
Toprak Bilgisi
Prof. Dr. Serap SOYERGİN
05.01.2015
10:00 Amfi
TAB-111
Kimya
Yrd. Doç. Dr. Tezcan PARALI
09.01.2015
10:00 Amfi
TAB-161
Bilgisayar I
Öğr.Gör. Mustafa Onur ÜNAL
31.12.2014
11:00 Bilg.Lab.
TAB-167
Atatürk İlkeleri ve İnkilap
Tarihi I
Okt. Leyla AYDEMİR
29.12.2014
10:00 206+207
TAB-165
Türk Dili I
Okt. Emrah AKÇAY
30.12.2014
10:00 206+207
TAB-171
Beden Eğitimi
Okt. Hacı Ahmet TAŞPINAR
31.12.2014
10:00 Amfi
TAB-163
Yabancı Dil
Okt. Remzi DEMİRAY
30.12.2014
11:00 206+207
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER 2. SINIF 3. YARIYIL
Dersin Adı
Ders Kodu
Adı Soyadı
Sınav
Tarihi
Sınav Saati-Yeri
TAB-201
Mikrobiyoloji
Yrd. Doç. Dr. Çetin PALTA
02.01.2015
14:00 209 N.Sınıf
TAB-203
Organik Tarım
Prof. Dr. Serap SOYERGİN
06.01.2015
13:00 Amfi
TAB-205
Tıbbi Aromatik Bitkiler
Tohumculuğu
Öğr.Gör. Mustafa Onur ÜNAL
31.12.2014
14:00 Amfi
TAB-207
Drog Hazırlama Tekniği
Yrd. Doç. Dr. Yalçın COŞKUN
29.12.2014
14:00 209 N.Sınıf
Yrd. Doç. Dr. Çetin PALTA
30.12.2014
14:00 209 N.Sınıf
Öğr. Gör. Pınar TURHAN
29.12.2014
13:00 Amfi
Yrd. Doç. Dr. Özgür ÖZAY
09.01.2015
13:00 209 N.Sınıf
TAB-209
TAB-211
TAB-213
Parfüm Bitkileri
Değerlendirme Teknolojisi
Bitki Zararlıları ve
Mücadelesi
Boya Bitkileri
Değerlendirme Teknolojisi
TAB-215
Baharat ve Keyf Bitkileri
Yrd. Doç. Dr. Yalçın COŞKUN
07.01.2015
13:00 209 N.Sınıf
TAB-217
Sulama Teknikleri
Doç. Dr. Recep ÇAKIR
05.01.2015
14:00 Amfi
TAB-243
Tıbbi Bitkilerde
Mekanizasyon
Doç. Dr. Gıyasettin ÇİÇEK
08.01.2015
13:00 Amfi
TAB-219
Proje I
Prof. Dr. Serap SOYERGİN
04.01.2015
TAB-219
Proje I
Doç. Dr. Recep ÇAKIR
04.01.2015
TAB-219
Proje I
Yrd. Doç. Dr. Özgür ÖZAY
04.01.2015
TAB-219
Proje I
Yrd. Doç. Dr. Çetin PALTA
04.01.2015
TAB-219
Proje I
Yrd. Doç. Dr. Yalçın COŞKUN
04.01.2015
TAB-219
Proje I
Öğr. Gör. Dr. Engin GÜR
04.01.2015
TAB-219
Proje I
Öğr.Gör. Mustafa Onur ÜNAL
04.01.2015
TAB-219
Proje I
Öğr. Gör. Pınar TURHAN
04.01.2015
Download

bitki koruma 1. sınıf ı. yarıyıl bitki koruma 2.sınıf 3. yarıyıl