Tisková zpráva
Spolek Činoherák Ústí uvede virtuální představení
Hraničář aneb Zlu navzdory
Ústí nad Labem, 4. srpna 2014 – Divák jej nikdy neuvidí, ale přesto si z něj
odnese hodnotnou památku a ocitne se v dobré společnosti. Absolvuje
světovou premiéru i derniéru zároveň, a také spolurozhodne o tom, jak
hra skončí. A pokud dobře, stane se součástí legendy.
„Hraničář aneb Zlu navzdory je hra symbolicky ztělesňující příběh Činoheráku.
Její virtuální představení uvedeme 25. září 2014, tedy v den před první reál­
nou divadelní premiérou Činoheráku na nové scéně kina Hraničář,“ uvedl Filip
Nuckolls, umělecký šéf a předseda spolku.
Virtuální představení má pomoci spolku získat finance na dokončení přestavby budovy Hraničáře tak, aby vyhovoval potřebám divadelního souboru.
Vstupenky budou stát od 1000 do 5000 Kč. Divák, který si na toto představení zakoupí vstupenku, nepřijde zkrátka. Za „vstupné“ obdrží umělecké
dílo – serigrafii v podobě plakátu k této hře, a zároveň se jeho jméno objeví
u vybraného sedadla v rezervačním systému na webu www.cinoherak-usti.cz.
„Chceme oslovit významné osobnosti veřejného života a věříme, že všichni, kteří se
k tomuto kroku odhodlají, tak budou v zajímavé a dobré společnosti,“ dodal Filip
Nuckolls. „Kdo by nechtěl sedět například vedle Ivana Trojana?“
Tisková zpráva
Otcem myšlenky podpořit sbírku virtuálním představením je doc. Mgr.
Michal Koleček, Ph.D., děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem:
„Přemýšlel jsem, jak výrazněji pomoci spolku Činoherák Ústí v jeho úsilí úspěšně re­
alizovat projekt nezávislého prostoru pro kulturní aktivity – Hraničáře. Po uzavře­
ní budovy divadla ve Varšavské ulici jsem si uvědomil, že mně osobně, ale jistě také
celé řadě ostatních Ústečanů, stále více chybí nejenom samotné divadlo, ale také
místo, kde jsme se potkávali. Navrhl jsem tedy, abychom se sešli znovu právě v Hra­
ničáři, a to ještě předtím, než začne plnit svoji novou funkci. Virtuální představení
je ideální příležitostí demonstrovat naši sounáležitost s tradicí Činoheráku i s bu­
doucností Hraničáře. Představuje ovšem rovněž jedinečnou šanci být opět spolu,
znovu nalézt to místo, kde jsme se vždy cítili být obklopeni vybranou společností.
Jako vzpomínku na naši schůzku potom všichni dostanou autentické umělecké dílo,
neboť opravdu kvalitní divadelní kus prostě musí mít i skvělý plakát. Jednou nám
právě ten připomene, že se v Ústí nad Labem v létě roku 2014 zrodila legenda.“
Autory plakátu virtuálního představení jsou členové grafického studia
Monsters Michaela Labudová a Pavel Frič. Grafičtí designéři, kteří také pedagogicky působí na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.
„Je pro nás ctí být u toho a podpořit vznik kulturního centra v prostorách Hra­
ničáře. Plakát, který jsme pro tuto příležitost vytvořili, nejen manifestuje postoje
a touhu mnoha z nás, ale věříme, že se stane jednou z upomínek na okamžik, který
posiluje víru lidí v možnost pozitivních změn.“
Připravena je limitovaná edice sítotiskových plakátů ve dvou verzích dle výše
ceny vstupného na virtuální představení. Jednotlivé tisky jsou číslovány. Čestná edice obsahuje 440 kusů a VIP zlatá edice 111 kusů.
Předprodej k virtuálnímu představení Hraničář aneb Zlu navzdory bude
spuštěn v úterý 5. srpna na webu spolku www.cinoherak-usti.cz
Kontakt pro média:
Ondřej Klein, tiskový mluvčí, [email protected], t: 774 156 477
Download

Spolek Činoherák Ústí uvede virtuální představení Hraničář aneb