1
I. Co je turnaj?
Turnaj je soutěž pro větší počet účastníků nebo týmů, z nichž se
má vybrat nejlepší tým. K tomu slouží různé turnajové systémy.
V oblastních a krajských turnajích o. s. SCG v pIšQworkách se hraje
dvěma jednoduchými a známými systémy. Prvním je systém výběrový
typu S (skupina) a poté následuje vyřazovací systém typu P (playoff nebo pavouk). Oběma typy se budeme zabývat později.
skupina (S) – výběrový systém (každý s každým)
pavouk = play-off (P) – vyřazovací systém
II. První kroky...
Mezi hlavní úkoly organizátora školního turnaje (tedy tebe) patří
výběr či sestavení pětičlenných týmů, které budou reprezentovat
tvoji školu v turnajích v pIšQworkách. To jistě provedeš uspořádáním
školního turnaje. Dále uvádíme pár příkladů, jak by mohl tvůj turnaj
vypadat. Tak s chutí do toho a půl je hotovo ;-).
1) Turnaj pro pětičlenné týmy
(výhoda turnaje: lepší atmosféra)
Pětičlenné týmy se náhodně rozdělí do skupin, jejichž počet je uveden
v pravidlech. Po výběrovém kole postoupí určitý počet (4, 8, 16, 32, 64)
do play-off, z něhož ty nejlepší týmy postoupí do oblastního turnaje.
2
2) Turnaj pro jednotlivce
(výhoda turnaje: sestavení kvalitnějšího týmu)
1. příklad organizace turnaje pro jednotlivce
Jednotlivci se rozdělí do skupin, z nichž ti nejlepší postoupí do playoff. Z tohoto systému vzejde pět nejlepších hráčů, kteří vytvoří tým, a šestý a
sedmý můžou zůstat jako náhradníci (pozn. podle pravidel jsou povoleni až
2 náhradníci). Vítěz play-off se automaticky stává kapitánem týmu. Kdybys
chtěl vytvořit více než jeden, můžeš ty nejlepší hráče ze skupin rozdělit do
více pavouků. V obou případech ti doporučujeme očíslovat hráče
ve skupinách (např.: A-1, A-2, A-3, A-4, B-1, B-2,...), ať můžeš vyhlásit,
která čísla budou v jednotlivých skupinách proti sobě hrát, a nemusíš se tak
namáhat vyjmenováváním jednotlivých jmen.
2. příklad organizace turnaje pro jednotlivce
Hráči se rozdělí do skupin (doporučujeme 15 – 30 hráčů) a ti nejlepší
z jednotlivých skupin vytvoří pětičlenný tým reprezentující školu v oblastních
turnajích. Kapitán tohoto týmu se určí losem nebo vzájemnou domluvou.
Tip
V případě, že se turnaje zúčastní přímo 15, 20 nebo 25 hráčů, se kapitánem
týmu může stát ten, kdo získal nejvyšší počet vítězných bodů.
Jestliže nelze určit kapitána podle počtu vítězných bodů, pak se rozhoduje
podle nejvyššího skóre. Pokud i přesto zůstává více než jeden adept na
kapitána, rozhodne se v turnajích, kde členové týmu mezi sebou nehrají
zápasy, ale duely:

2 nebo 4 adepti – udělá se turnaj typu play-off. V případě remízy
se rozhodne podle jednoho z těchto kritérií v následujícím pořadí: první
duel, druhý duel, los provedený organizátorem.

3 nebo 5 adeptů – udělá se turnaj typu skupina. Podle čeho se rozhoduje
o pořadí ve skupině, je psáno výše hned pod prvním řádkem v druhém
odstavci.
Poznámka pro první a druhý přiklad:
o
o
Rozdíl mezi vítěznými body a skóre je na straně 10 a 11.
Kapitánem nemusí být vždy ten nejlepší. Jak si ho zvolíte, je jenom na vás.
3
III. Co vše bych měl udělat, než začne souboj
Nyní, když už přesně víš, jaký a proč takový turnaj zorganizuješ,
je potřeba udělat tyto věci:
A) Před vyhlášením turnaje

nebo 
1)
vymezit počet týmů/hráčů
2)
vymyslet způsob a systém přihlašování
(doporučujeme
vymezit
počet
míst
pro jednotlivé třídy z vaší školy a v případě
velkého počtu zájemců můžeš třídám
navrhnout třídní turnaj, ze kterého vítězové
postoupí do školního kola)
3)
harmonogram
(vyhlášení,
datum konání turnaje)
4)
domluvit se s učiteli a rezervovat prostory
5)
domluvit vybírání přihlášek (kamarádi,
kancelář, studovna, školní knihovna,...)
uzávěrka,
Tip
Domluv se se svým týmem, kdo bude komunikovat
s jakou třídou a vybírat od ní přihlášky. Na
jakékoliv dotazy však musí odpovídat hlavní
organizátor turnaje.
4
6)
výroba přihlášek (název týmu, jméno a
příjmení kapitána a ostatních členů a
také jejich třídu popř. třídy, )
7)
výroba plakátů (kdy, kde a v kolik se
turnaj uskuteční, kdo a jak se může do
turnaje přihlásit, datum uzávěrky)
Tip
Pro svůj turnaj si můžete vymyslet své vlastní logo,
udělat událost na facebooku, upoutávku na turnaj,
vytisknout své diplomy nebo vyrobit originální
pIšQworkové ceny. Jak si s tím vším vyhrajete, je
už jenom na vás. ;-)
B) Vyhlášení turnaje
1)
vyvěšení plakátů
2)
Tip
oznámení ve školním rozhlase
3)
rozdání přihlášek
4)
průběžná komunikace (výběr přihlášek a
jejich průběh, komunikace s hráči)
5)
Tip
zajišťování cen a diplomů
5
C) Po uzávěrce
1)
vytisknout soupisku týmů/hráčů
2)
požádat
svého
koordinátora o zaslání
verze archů
3)
vytisknout tabulky (vzor str. 11),
pavouka (vzor str. 12), zapisovací
archy (vzor str. 10) a dva balíčky
kartiček s čísly od 1–5 (pro případ, že
by si hráči nechtěli posedat náhodně)
4)
vytisknout kartičky na zasedací
pořádek (doporučujeme, aby každá
skupina (A, B, C, D) měla svá místa,
kde týmy z těchto skupin budou hrát
zápasy)
Tip
krajského
elektronické
Tip
vytisknout diplomy a nachystat ceny
5)
připomenout hráčům datum a místo
konání turnaje
Tip
Pro jistotu je lepší na školní nástěnky
vyvěsit upozornění, kdy, kde a v kolik se
turnaj uskuteční. Také jej můžeš rozeslat
kapitánům týmů na e-maily.
6)
nachystat si časomíru a prezentaci
Tip
O prezentaci můžeš požádat
svého
krajského koordinátora. Tu si pak můžeš
libovolně upravit podle sebe.
6
7)
zajistit si pomocnou sílu
8)
připravit si úvodní slovo – osnova:
a) představení sebe a pomocníků
b) občanské sdružení Student
Cyber Games
c) průběh turnaje –
rozdělení do skupin
zasedací pořádek
vyplnění archu
SWAP 1 (viz str. 9)
časomíra (1 duel = 20 minut)
bodování
play-off
pravidla chování a následky
d) oblastní turnaj (kdy, kde,
počet postupujících týmů)
Toto jsou úkoly, které by měli organizátoři školního turnaje
zařídit. Nejsou však povinné. Je to od nás spíše takové
doporučení. Školní turnaj je jen ve vaší kompetenci a co a jak
se zařídí, je jenom na vás. Ale i přesto jako vždy platí, že
pořádek a řád je znakem dobrého organizátora. :-)
7
I. Jak musí probíhat turnaj?
Jak praví jedno přísloví: „Rozum nade vše,“ a to platí i pro turnaj.
Nezapomeň, že je vše ve vašich rukách a že i během vaší zábavy musí
existovat jistá pravidla, systém a program, které je potřeba hlídat.
Záleží pouze na vás, jak bude turnaj vypadat. Kromě toho najdeš
v této kapitole věci, které ti mohou pomoci při organizaci turnaje.
Program
1) zkontrolovat si týmy a hráče
2) úvodní slovo (vzor na str. 7)
3) rozlosování do skupin
4) turnaj (doporučujeme hlídat časomíru a aspoň jednou
společně s hráči udělat SWAP 1)
5) vyhodnocení - předání cen, diplomů, kontakty postupujících
týmů (telefonní číslo kapitána a e-mailové adresy všech hráčů)
Tip
Vyhodnocení bývá okamžik, na který vítězové velmi rádi vzpomínají. Proto
je lepší si dát na něm záležet.
!!! NA CO NESMÍM ZAPOMENOUT !!!




ZAZNAMENAT SI POČET HRÁČŮ
ZAZNAMENÁVAT POSTŘEHY
PSÁT REPORTÁŽ
FOTIT, FOTIT, FOTIT, FOTIT A FOTIT...
II. Průběh turnaje krok za krokem
Hned po zkontrolování týmů a po úvodním slovu by měl turnaj
probíhat podle těchto po sobě následujících bodů:
8
A) Rozdělení do skupin
V případě počtu týmů 2–3 se hraje pouze ve skupině,
nikoliv v play-off. V případě většího počtu se týmy rozdělují
podle tabulky s postupem do play-off. Rozdělení do skupin se
provádí losováním.
Počet
týmů
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Rozdělení týmů do
skupin
Počet postupujících týmů do
play-off ze skupiny:
A
B
C
D
A
B
C
D
4
5
3
4
4
5
5
3
3
4
4
4
4
3
3
4
4
5
3
3
3
4
4
4
3
3
3
3
4
4
2
3
3
3
3
4
4
4
2
2
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
B) A začínáme hrát...
HERNÍ ARCH
ZAHAJOVACÍ SYSTÉM
SWAP 1
1. Hráči se domluví, kdo začne.
2. Začínající hráč udělá dva
symboly stejné (např. kolečka)
a jeden symbol odlišný (např.
křížek).
3. Druhý hráč si vybere, za jaký
symbol chce hrát.
4. Ten, kdo má méně symbolů,
začíná.
9
C) Slovníček a hodnocení
tah – zakreslení symbolu (kolečka, křížku)
výhra = 2 body
duel – střetnutí dvou hráčů
remíza = 1 bod
partie – skládá se ze dvou duelů
prohra = 0 bodů
zápas – střetnutí dvou týmů
Každý hráč v jednom zápase hraje jednu partii (=2 duely). Za každý
vyhraný duel může získat maximálně 2 body, tudíž za vyhranou partii
může získat maximálně 4 body a pětičlenný tým tak může získat
maximálně 20 bodů za jeden zápas (skóre).
 Skupiny (S) – 1. část turnaje
- zapisovací archy – slouží k zápisu vzájemných partií vyhodnocení zápasu
VÍTĚZNÉ BODY
Název týmu: Weverky
Zápotocká
Nedomlel
Svoboda
Večeřa
Kluginová
2:0
4
2
0
3
2
0
2
4
1
2
Název týmu: Pařmeni
Blum
Bílá
Zasněná
Divoký
Rychlá
11:9
SKÓRE
Tým, který má vyšší skóre, získává dva vítězné body.
Název týmu: Géniové
Zelený
Wildová
Krásný
Braunová
Záhrobek
1:1
4
2
0
4
0
0
2
4
0
4
Název týmu: Alfa tým
Kvalda
Krasoňová
Starostová
Libová
Stašek
10:10
V případě, že oba týmy mají stejné skóre, získávají po jednom vítězném
bodu.
10
- zapisování výsledků turnaje do tabulky
X
X
Y
Y
(X:Y)
X:Y
SKÓRE
VÍTĚZNÉ BODY
(Y:X)
Y:X
Jako první se zapisují body týmu/hráče, který je v řádku. Poté jsou
v pořadí body týmu/hráče ve sloupci. V posledním sloupci se pak
zvlášť sečtou vítězné body a skóre týmu/hráče v daném řádku.
11

Pavouk (P) – 2. část turnaje
Zde máš znázornění rozepisování týmů do pavouka.
K pochopení tohoto rozdělení doporučujeme se zároveň podívat na
pravidlo 1.3.2 z oficiálních pravidel PIŠQWORKY (dále jen XO) 2014.

rozepisování týmů do play-off pro:
V3

vysvětlení zkratek:
Skupina
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
B1
A2
V2
V2
A
A1
A2
A3
A4
V4
V1
B
B1
B2
B3
B4
V3
C
C1
C2
V2
D
D1
D2
12
D1
C2
B1
A2
D2
B2
A1
B1
A4
4) 11 – více týmů
B3
A2
B2
A3
A1
B4
3) 8 – 10 týmů
V1
B2
A1
V1
V2
C1
V1
2) 6 – 7 týmů
A3
A4
A1
A2
1) 4 – 5 týmů

V4
D) Poslední kroky po turnaji
1) rozdání cen a diplomů
2) kontakty postupujících týmů a
učitele
(telefonní
číslo
kapitána a doprovázejícího
učitele + e-mailové adresy
od všech hráčů z týmu a
učitele)
3) přihlášení týmů na OT (přes
www.pisqworky.cz nebo přes
svého krajského koordinátora)
4) Tip
vyvěsit reportáž a fotky na web
školy + poslat odkaz svému
krajskému koordinátorvi
Úkoly pro oblastní koordinátory
1) nejpozději
týden
před
turnajem zjistit, zda se balík
nachází ve škole a dát o tom
vědět svému krajskému
koordinátorovi
2) nachystat místnosti pro oblastní
turnaj (nejpozději den před
turnajem)
3) nachystat šipky na oblastní
turnaj, které navedou hráče do
místnosti
13
14
15
Do tabulky dopiš výsledky ze zapisovacích archů a podle pravidel rozhodni (v celém cvičení), které týmy
postupují do play-off. Pravidla pIšQworky 2013 (dále jen XO 2013) najdeš na našich internetových stránkách
www.pisqworky.cz .
Cvičení
Úkol č. 1: Doplň z předchozích zápisů o zápase do tabulky vítězné body a skóre a
urči pořadí týmů.
Úkol č. 2: Ze skupiny A rozepiš podle oficiálních pravidel XO 2014 týmy do
pavouka.
V1
V2
16
Úkol č. 3: Urči pořadí týmů ve skupině B.
Úkol č. 4: Týmy (kromě týmů
Weverky a Freudovy děti) ze
skupiny A a B se účastní jednoho
turnaje. Podle pravidel rozepiš
postupující týmy do pavouka.
Úkol: Urči pořadí týmů.
V1
V2
Úkol č. 5: Všechny týmy ze skupiny A a
B se účastní jednoho turnaje. Podle
pravidel XO 2013 rozepiš postupující
týmy do pavouka.
V1
V3
V2
V4
17
Úkol č. 6: Ze skupiny do pavouka postupují dva týmy. Roštěnky a Mazáci mají
stejný počet vítězných bodů skóre. Je potřeba odehrát rozhodující duel. Když první
vzájemný duel vyhrál tým Roštěnky, musí odehrát i druhý duel? Také urči pořadí
týmů.
Úkol
č. 7: Gymteam a Béčka se nacházejí ve stejné situaci jako týmy z předešlé
Úkol: Ze skupiny do pavouka postupují dva týmy. Roštěnky a Mazáci
skupiny.
Oba duely
skončily
remízou.
teď? Také
urči pořadí
týmů.
mají stejný
počet však
vítězných
bodů
skóre. Co
Je potřeba
odehrát
rozhodující
duel. Když první vzájemný duel vyhrál tým Roštěnky, musí odehrát
i druhý duel? Také urči pořadí týmů.
18
Úkol č. 8: Turnaje se účastní všechny týmy ze skupin A, B, C a D.
Podle pravidel XO 2014 rozepiš postupující týmy do pavouka.
V1
V3
V2
V4
Úkol č. 9: Co se podle oficiálních pravidel XO 2014 stane, když zápas
v play-off skončí remízou?
V těchto cvičeních sis mohl vyzkoušet různé činnosti organizátora
turnaje. Připomínáme, že na rozdíl od oblastních, krajských a
celorepublikových se školní turnaj nemusí řídit oficiálními pravidly XO
2014. Je to však lepší pro hráče, kteří jsou pak lépe připraveni na
další kola soutěže. Pokud bys přesto nechtěl využít oficiální pravidla
soutěže, měj na paměti, že nějaká pravidla je potřeba mít vymezena
vždy a je potřeba dohlédnout na to, aby byla dodržena. Jen to je
poznávacím znakem dobrého organizátora.
19
KLÍČ
U tabulek jste měli sečíst celkové vítězné body a skóre daného týmu. Podle toho jsi
měl podle pravidel určit postupující týmy do play-off.
Úkol č. 1: Weverky (A1), Alfa tým (A2), Géniové (A3), Pařmeni (A4). Podle pravidla
1.3.5. rozhoduje o postupu do play-off počet vítězných bodů. Výsledky jsou na
zadní straně.
V1
Géniové
Weverky
Pařmeni
Alfa tým
Úkol č. 2: pravidlo 1.3.2.
V2
Úkol č. 3: Freudovy děti (umístění: B1; vítězné body: 4; skóre (38)), Smolaři (B2; 3
(34)), Gumy (B3; 3 (24)), Killeři (B4; 2 (24)). V případě stejného počtu vítězných
bodů rozhoduje o postupu do play-off celkové skóre. (pravidlo 1.3.5)
Freudovy děti
Pařmeni
Géniové
Smolaři
V3
Gumy
V1
Alfa tým
V2
Killeři
Smolaři
Úkol č. 5: pravidlo 1.3.2.
Weverky
V1
Géniové
Gumy
Alfa tým
Úkol č. 4: pravidlo 1.3.2.
V2
V4
Úkol č. 6: Clever (C1; 4 (36)), Roštěnky (C2; 3 (30)), Mazáci (C3; 3 (30)), Homo
sapiens (C4; 2 (24)). Jestliže se stane to, že postupující tým nelze určit podle počtu
vítězných bodů a skóre, rozhoduje se podle kritérií v takovém pořadí, jak jsou psány
v pravidlech. O postupu pak rozhoduje pouze jedno z těchto kritérií. (pravidlo 1.3.5.)
Úkol č. 7: Mariňáci (D1; 6 (40)), Gymteam (D2; 3 (34)) a Béčka (D3; 3 (34)), nebo
Béčka (D2; 3 (34)) a Gymteam (D3; 3 (34)), Borci (D4; 0 (12)). Jestliže oba dva
duely skončily remízou, rozhoduje o postupu do play-off náhodný los provedený
pořadatelem. (pravidlo 1.3.5.)
20
V1
V3
V2
Mariňáci
Roštěnky
Alfa tým
Freudovy děti
Gymteam
Clever
Smolaři
Weverky
Úkol č. 8: viz pravidlo 2.1.7.
V4
Úkol č. 9: Viz pravidlo 2.1.7. Kapitáni týmů zvolí hráče ze svých řad, který bude
hrát rozhodující duel. Pokud ten skončí remízou, hrají spolu ještě jeden duel
(kapitáni opět mohou zvolit nové hráče ze svého týmu). Pokud duel skončí opět
remízou, rozhoduje los provedený pořadatelem.
Tip
Týmům bys ještě mohl ukázat SWAP2, který můžou použít u rozhodujících duelů
v oblastním kole, a dále jej musí používat v krajském kole a na celorepublikovém
finále (CRF). Zahájení systémem SWAP 2 najdeš v pravidle 3.3.3.
Doplněk k úkolu č. 1:
21
Download

manuál - pIšQworky