Извештај о раду БГБ
2012.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА
У 2012. ГОДИНИ
У Београду, фебруар 2013.
1
Извештај о раду БГБ
2012.
САДРЖАЈ::САДРЖА
БГБ – ОСНОВНИ ПОДАЦИ
МРЕЖА БИБЛИОТЕКА БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА
- Централна библиотека
- Библиотеке на територији градских општина
ИЗДВАЈАМО У 2012. ГОДИНИ
КОРИСНИЦИ БИБЛИОТЕКЕ
- Општи преглед
- Чланови
- Корисници
- Коришћење
ФОНД
- Општи преглед
- Набавка фонда
- Обрада фонда
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНА И ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
- Културно-образовни програми
- Одељење за културне програме
- Галерија Атријум
- Гостовање изложби Библиотеке града Београда
- Одељење посебних фондова
- Амерички кутак
- Одељење за дигитализацију и микрографију
- Одељење библиотека на територији градских општина
Конкурс Министарства културе
Издања Библиотеке града Београда
НАГРАДЕ
МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ
САРАДЊА
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И КАДАР
ПРОСТОРИ
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
МАТИЧНЕ ФУНКЦИЈЕ
ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ
РАД УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ПОПИС ТАБЕРАНИХ И ГРАФИЧКИХ ПРИКАЗА
2
2
5
8
13
20
40
40
40
43
43
44
44
46
49
51
53
58
2
Извештај о раду БГБ
2012.
:РЖАЈ:
ДРЖАЈ:
БГБ – ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Библиотека града Београда једна је од највећих јавних библиотека у Европи, а
највећа на Балкану по фонду који гаји и по својој разгранатости, броју уписаних и
услужених корисника, као и по обиму и разноврсности својих културних програма и
активности.
Пре свега податак којим се Библиотека града Београда истиче јесте да је она
јавна градска библиотека општег типа и да је у 2012. години у њу уписано 12,3%
становништва града Београда.
Ова установа је у 2012. години прославила свој 82. рођендан.
Библиотеку града Београда сачињава мрежа библиотека која покрива 14
општина нашег града. Организационо БГБ функционише кроз једну централну
библиотеку (која у свом саставу има и три дислоцирана одељења), затим кроз 14
општинских библиотека и 80 библиотека-огранака. Библиотека своју делатност обавља
у оквиру организационе јединице Библиотека града Београда и организационе
јединице Библиотека на територији градских општина. У организационој јединици БГБ
делатност се обавља у оквиру сектора, а у оквиру сектора се профилишу одељења.
Извештај о раду Библиотеке града Београда у 2012. години је формиран на
основу прецизно вођене статистике у свим сегментима пословања и у свим деловима
мреже. Поредбено односи у Извештају дати су превасходно у односу на План рада за
предметну годину, али и у односу на резултате постигнуте у претходној години.
МРЕЖА БИБЛИОТЕКА БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Централна библиотека
Централна зграда Кнез Михаилова 56
Дечје одељење „Змај“, Хиландарска7
Дечје одељење „Невен“, Дом синдиката
Одељење периодике, Студентски трг 19
Завичајно одељење, Змај Јовина 1
Амерички кутак, Македонска 22
Пласман књиге, Будимска 10 а
3
Извештај о раду БГБ
2012.
Библиотеке на територији градских општина
Стари град
Библиотека „Ђорђе Јовановић” Змај Јовина 1
Дечије одељење „Драган Лукић”, Студентски трг 19
Огранак „Јован Поповић”, Мике Аласа 44
пункт у Народном позоришту, Француска 3
Врачар
Библиотека „Петар Кочић” - Вишка 3
Дечије одељење „Растко”, Вишка 3
Огранак „Борислав Пекић”, Светозара Марковића 23-25
Огранак „Лаза Лазаревић”, Гружанска 3
Огранак „Слободан Марковић”, Јужни булевар 32
Вождовац
Библиотека „Доситеј Обрадовић” Устаничка 125ц
Огранак „Милорад Панић-Суреп”, Устаничка 66
Огранак „Карађорђе”, Војводе Степе 112
Огранак „Милутин Ускоковић”, Браће Јерковић 97
Огранак „Филип Вишњић”, Војводе Степе 261
Огранак у Рипњу „Милан Ђ. Милићевић“, Ерчанска 1
Савски венац
Библиотека „Исидора Секулић”
Огранак „Јован Јовановић Змај”, Љутице Богдана 2
Огранак „Веселин Маслеша”, Ресавска 78
Огранак „Бора Станковић”, Гаврила Принципа 40
Огранак „Вељко Петровић”, Бањички венац 28 а
Земун и Сурчин
Библиотека „Свети Сава” Петра Зрињског 8
Огранак „Горњи град”, Цара Душана 123
Огранак „Карађорђев трг”, Карађорђева 1а
Огранак „Нови град”, Првомајска 8
Огранак у Земун пољу, Душана Маџарчића 1
Огранак у Батајници, Мајке Југовића 11
Огранак у Добановцима, Маршала Тита 2
Огранак у Сурчину, Војвођанска 79
Огранак у Новој Галеници, Косте Драгићевића 37
Сопот
Библиотека „Милован Видаковић” Космајски трг 7
Огранак „Љубивоје Гајић“, Мали Пожаревац, Космајски трг 1
Огранак у Раљи, Бате Мирковића 21
Огранак „Брана Аксентијевић“, Космајска 155, Рогача
Младеновац
Библиотека „Деспот Стефан Лазаревић” Краља Петра Првог 175
4
Извештај о раду БГБ
2012.
Звездара
Библиотека „Вук Караџић” Ћирила и Методија 2
Огранак „Драгиша Витошевић”, Миријевски венац 4
Огранак „Бранко Миљковић”, Булевар краља Александра 298
Огранак „Блажо Шћепановић”, Учитељска 60
Огранак „Станислав Винавер”, Вељка Дугошевића 18-20
Огранак „Јефимија”, Устаничка 194
Огранак „Mома Димић”, Школски трг 2, Миријево
Огранак „Радоје Домановић”, Булевар краља Александра 323
Гроцка
Библиотека „Илија Гарашанин” Булевар ослобођења 11
Дечје одељење, Булевар ослобођења 23
Огранак у Врчину, 29. новембра 25
Огранак у Калуђерици, Краља Петра 7
Нови Београд
Библиотека „Вук Караџић” Булевар Зорана Ђинђића 152а
Дечије одељење „Вук Караџић”, Париске Комуне 13/1
Огранак „Фонтана”, Париске Комуне 13/1
Огранак „Сава”, Јурија Гагарина 221
Огранак „Владан Десница”, Булевар Милутина Миланковића 34
Огранак „Бежанија”, Пере Сегединца 13
Огранак „Перо Слијепчевић”, Јурија Гагарина 96
Огранак „Мешa Селимовић”, Јурија Гагарина 81
Огранак „Марија Илић-Агапова”, Народних хероја 42
Пионир, Похорска 23
Огранак „Васко Попа”, Булевар Зорана Ђинђића 44
Старо дечје одељење, Народних хероја 30/2
Раковица
Библиотека „Миодраг Булатовић” Богдана Жерајића 24а
Огранак „Мирослав Антић”, Видиковачки венац 61 а
Огранак „Исидора Секулић”, М. Павловић Барили 6Б, Ресник
Огранак „Иво Андрић”, Милорада Драшковића 28
Огранак „Милош Црњански”, Пилота М. Петровића 12
Барајево
Библиотека „Јован Дучић” Миодрага Вуковића 2
Огранак у Вранићу, Трг палих бораца 1
Чукарица
Библиотека „Лаза Костић” Тургењевљева 5
Огранак „Прометеј”, Пожешка 83а
Огранак „Ђура Јакшић”, Главна 6, Железник
Огранак на Цераку „Душко Радовић“, Космајска 56а
Огранак у Рушњу, 13. септембра 27
5
Извештај о раду БГБ
2012.
ИЗДВАЈАМО У 2012. ГОДИНИ
Библиотека града Београда наставља са четворогодишњом тенденцијом раста
свих параметара који говоре о успешности рада и деловања. Показатељи испуњења
Плана рада Библиотеке за 2012. говоре о пребачају броја уписаних чланова, броју
издатих јединица библиотечке грађе, броју програма и услужених корисника.
Библиотека града Београда је остварила боље резултате него икада у току 82
године свог постојања. У Библиотеку је у 2012. години уписано 165.079 чланова, чиме је
настављен позитивни растући тренд (2010. - 143.765, а 2011 – 160.463 чланова). Број
корисника био је 1.101.430 (просечно је сваки корисник током године 7 пута користио
услуге библиотеке), а број издатих јединица библиотечке грађе 2.412.216 (од чега
2.391.180 књига). Одржано је 2.916 различитих културних програма са укупно 231.530
посетилаца. Сви програми су били бесплатни.
Посматрано кроз бројеве Библиотека града Београда је у 2012. године постигла
следеће резултате:
 165.079 уписаних чланова (за 16% премашен годишњи план),
 2.412.216 издатих јединице библиотечке грађе
 2.916 одржаних програма
 пружене су услуге за 1.101.430 корисника, евидентирано је 1.402.523
посетилаца
Поред многих активности БГБ-а у 2012. години издвајамо:

Обележен је Дан Библиотеке града Београда:
додељене су награде „Марија Илић-Агапова“ најбољем библиотекару града Београда
као и награда „Глигорије Возаровић“ најбољем издавачу и награда за најчитанију књигу
страног аутора.

Библиотека града Београда освојила је једну од најпрестижнијих светских
награда у области библиотекарства – EIFL-PLIP Innovation Award. Награда се додељује за
библиотечке услуге и сервисе који унапређују економску добробит заједнице.
Библиотека је награду добила за креирање и развој веб сајта Новчићи (www.novcici.rs)
намењеног оснаживању финансијске писмености грађана Србије.

Повеља БИБЛИОНЕТ-а 2012 припала Библиотеци града Београда - Библиотека
града Београда добитник је награде
Библионет 2012 у категорији најбоље
представљених културних програма. Презентација Културни програми Библиотеке
града Београда аутора Марјана Маринковића и Јасмине Нинков се, како је наглашено,
издвојила по својој стратешкој осмишљености, креативности, разноликости и
актуелности програма, као и по свеобухватности континуираног рада (књижевне
вечери, трибине, изложбе, радионице, представе, концерти, такмичења). Истакнута је
мултидисциплинарност и мултикултуралност програмских садржаја Библиотеке града
Београда, као и велика посећеност програма који својим квалитетом одговарају
потребама корисника и задовољавају кутурне потребе грађана. Библионет је
традиционална научна и стручна годишња манифестација у области библиотечкоинформационе делатности чији је циљ промоција делатности матичних библиотека
организованих у Заједницу матичних библиотека Србије и развој научно-истраживачког
и стручног рада у библиотечко-информационој делатности Републике Србије.
6
Извештај о раду БГБ
2012.

Историјско здање централне зграде БГБ улепшано је новим декоративним
осветљењем споља, а кречењем и заменом подних облога изнутра. Реконструисане су
библиотеке „Јефимија“, „Мома Димић“ на Звездари и библиотека у Рушњу. Извршени
су адаптациони радови у огранцима „Иво Андрић“ у Раковици, као и на Цераку и у
Реснику. Крајем године започети су радови у библиотеци „Меша Селимовић“ на Новом
Београду и „Филип Вишњић“ на Вождовцу. У последње три године урађен је велики
број радова у објектима из састава БГБ-а, а чак 10 библиотека је у потпуности
реновирано, што је у највећој мери учињено сопственим средствима.

БГБ је и надаље активни члан најзначајних библиотекарских удружења (IFLA,
EBLIDA, OCLC, IBBY, BDS).

Велики европски пројекти у којима је БГБ узела учешће током 2012. били су: DiXL (посвећен доживотном учењу), AccessIT Plus (подстиче међународно повезивање
радника у култури као и транс-национално представљање културног блага), Europeana
Awareness и LoCloud (оба пројекта баве се промоцијом портала Еуропеана и
дигитализацијом и промоцијом културне баштине).

Одржана је традиционална манифестација Дани Милована Видаковића у
оквиру које је додељена награда „Мома Димић“. Ова манифестација се одржава у
манастиру Тресије, а у организацији Библиотеке града Београда. Учесници су били:
добитник књижевне награде Владимир Пиштало, Рада Ђуричин, глумица, музички
ансамбл „Легенде“, КУД „Весели Космајци“ из Сопота, КУД „Шумадија“ из Влашке и
изложба радова ликовне колоније „Неменикуће 2012“.

Сви смо у библиотеци - обележавање Светског дана књиге. На тај дан су
учлањивали кориснике и препоручивали наслове за читање познати "библиотекари":
Владе Дивац, Драган Николић, Милена Дравић, Воја Брајовић, Милица Михајловић,
Андрија Милошевић, Сузана Петричевић, Љубомир Булајић, Неле Карајлић
Овим поводом отворена је изложба Иво Андрић: необична библиографска издања.
Обележавајући и 120 година од рођења Ива Андрића широј јавности су представњени
раритетни примерци књига које је написао, а које су власништво Српског
библиографског друштва.

Кампања Онлајн недеља – ово је кампања ширења писмености у области
информационо-комуникационих технологија у којој учествује преко 50 земаља из
Европе већ и из Азије и Африке и преко 25.000 организација. Библиотека је кампању
подржала промотивним активностима и подстицањем својих корисника да користе
Интернет у корисне сврхе.

Library Open на Serbia Open 2012. У сарадњи са АТП Србија и представницима
Новака Ђоковића учешће Библиотеке града Београда у оквиру тениског турнира у
Београду са циљем популаризације књиге и спорта

ЕКОТЕКА на Organic Live Festu - БИБЛИОТЕКА - ЕКОТЕКА била је још једна у низу
успешних акција које је Библиотека града спровела у циљу популарисања књиге и
читања.

У организацији Српске секције IBBY и БГБ oбележен је Међународни дан дечје
књиге у 80 објеката БГБ. Дечје одељење је следећи препоруке ИФЛА-е о повезивању
деце из различитих земаља ове године постало спона између деце у нашој земљи и
деце из дијаспоре кроз наградни литерарни конкурс "Порука у боци" намењеног деци
од 7 до 14 година

Започет обиман пројекат дигитализација Београдских општинских новина
(пројекат пријављен код Министарства културе)

Библиотеке на друштвеним мрежама – Запажено учешће Библиотеке града
Београда у стручном скупу Библиотекар – струка и професија. Тема семинара била је:
Библиотеке на друштвеним мрежама. Пратећи информатичко-технолошки развој и
идући у сусрет свим захтевима савременог библиотекарства, наши библиотекари се
7
Извештај о раду БГБ
2012.
континуирано стручно усавршавају и присуствују великом броју скупова на којима имају
прилике да чују еминетне предаваче.

Представници БГБ учествовали су на најзначајнијим међународним
конференцијама међу којима је 78. годишња конференција ИФЛА. У партнерству са
Америчком амбасадом у Београду БГБ представља постер презентацију „Неиспричане
приче“ (Stories untold) аутора Алке Бантнагар, Јасмине Нинков и Мирка Марковића. Циљ
пројекта је да се мотивишу учесници да свој (уметнички) рад представе на енглеском и
да се оснаже да усврше свој енглески језик.
Као институционални члан ИФЛА-е, Библиотека града ће имати свог предтавника у раду
Генералне скупштине ИФЛА са правом гласа приликом доношења важних одлука
кровног светског удружења библиотекара за рад у наредном периоду.

Од фебруара 2012. године интернет презентација Библиотеке града Београда
доступан је и на ћириличном, .СРБ домену, на адреси бгб.срб

Поставка изложбе Библиотеке града Београда Борисав Станковић у Српској
гимназији „Никола Тесла“ у Будимпешти у сарадњи са Самоуправом Срба у Будимпешти

У галерији Јосип Бепо Бенковић у Херцег Новом свечано је отворена изложба
Библиотеке града Београда посвећена животу и стваралаштву Борислава Пекића. Пред
препуном Галеријом изложбу су отвориле директор Библиотеке града Београда Јасмина
Нинков, генерални конзул Марина Јовићевић и аутор Олга Красић-Марјановић. Догађај
је организован поводом обележавања 20 година од смрти писца, а под
покровитељством Генералног конзулата Републике Србије у Херцег Новом.

Акција на градском нивоу Читалачка значка 2012. представља програм
такмичења у култури читања, говора и писања. Општинска такмичења одржана у
организацији БГБ-а у општинским библиотекама из мреже, а завршна свечаност у
Одељењу уметности БГБ-а. Овај пројекат обухватио је преко 3.000 основаца из преко
110 школа, а око 20.000 ученика је било индиректно укључено у рад Читалачке значке

Библиотекари Библиотеке града Београда на успешан и запажен начин
представиле су свој рад, као и активности наше Библиотеке у оквиру Четврте
конференције о квантитативним и квалитативним методама у библиотекарству (QQML)
која је била одржана у ирском граду Лимерику. Запажено предавање у оквиру сесије
Методолошка питања “Application of statistical methods in bibliographic structure
analysis” одржале су Нада Арбутина и Станка Јовичић.

У оквиру својих хуманиторних акција у БГБ је успешно спроведено више акција
добровољног давања крви за кориснике и запослене. Као и претходних година Завод за
трансфузију крви и Библиотека града Београда организују ову акцију.

На више пунктова у мрежи као и у централној библиотеци постављена је
ИНТЕРНЕТ ЗОНА У БИБЛИОТЕЦИ ГРАДА БЕОГРАДА Она представља место на којем се
само једним кликом може доћи до најбитнијих информација у вези са УПРАВОМ,
ПОСЛОМ и УЧЕЊЕМ! Пројекат је подржан од РНИДС-а, у оквиру конкурса 4ПИ.

Учешће на 57. Међународном сајму књига. Гости штанда БГБ су били
многобројни, издвајамо гостовање др Михајла Пантића приређивача зборника о
књижевном делу Светлане Велмар-Јанковић Бездани светлости који је настао у оквиру
пројекта БГБ. Одржан је и форум намељен библиотекарима под називом Отворен
приступ знању у библиотекама.

Циклус књижевних трибина DVOUGAO EX LIBRIS у сарадњи са Агенцијом
Двоугао и Чигоја штампом. Учесници: Слободан Тишма и Драган Великић Владимир
Пиштало и Игор Стикс, Анте Томић, Мухарем Баздуљ, Давид Албахари, Срђан Гојковић

Доситејево перо - награда дечије критике
Дечији жири основних школа Вождовца, Земуна, Старог града (Дечије одељење
Библиотеке града), Врачара, Звездаре и Гроцке
8
Извештај о раду БГБ
2012.
КОРИСНИЦИ БИБЛИОТЕКЕ
Општи преглед
У Библиотеку града Београда је током 2012. године уписано 165.079 чланова,
што чини 116% у односу на број предвиђен Програмом рада Библиотеке града Београда
за 2012. годину. Забележено је укупно 1.101.430 корисника што говори о томе да је у
просеку сваки корисник током 2012. године 7 пута користио услуге БГБ-а. Издато је
2.563.217 јединица библиотечке грађе {Табела 1}. Стављањем у однос овог податка и
податка о броју чланова Библиотеке, закључујемо да је у просеку сваки корисник током
године позајмио 16 књига, dvd или cd-а.
Укупан број посета Библиотеци града Београда достигао је 1.402.523.
БИБЛИОТЕКА
(општина)
36.010
4.001
10.827
11.797
5.714
13.654
15.089
4.234
17.373
8.515
7.959
4.517
15.375
10.014
282.522
23.784
47.626
53.753
55.495
77.976
105.508
50.322
112.978
62.902
32.655
42.315
23.117
130.477
Број издатих
јединица
библ. грађе
703.493
50.964
108.849
115.073
93.680
141.483
240.567
106.625
237.908
117.931
41.032
92.479
58.225
477.069
165.079
1.101.430
2.563.217
Број чланова
БГБ
Барајево
Вождовац
Врачар
Гроцка
Звездара
Земун
Младеновац
Нови Београд
Раковица
Савски Венац
Сопот
Стари град
Чукарица
УКУПНО
Број корисника
{Табела 1} Општи преглед броја чланова, корисника и издатих јединица библиотечке грађе
Чланови
Број уписаних чланова у 2012. већи је за 16,2% у односу на годишњи план {Табела
2}, односно за око 5000 корисника већи у односу на прошлу годину.
Број чланова
БИБЛИОТЕКА
Јануар-децембар
2012.
Јован Дучић, Барајево
Доситеј Обрадовић, Вождовац
Петар Кочић, Врачар
Илија Гарашанин, Гроцка
Вук Караџић, Звездара
4.001
10.827
11.797
5.714
13.654
План 2012.
4.000
10.500
11.500
5.000
12.000
Остварено у
процентима
100%
103%
102%
114%
114%
9
Извештај о раду БГБ
2012.
Свети Сава, Земун
Деспот С. Лазаревић, Младеновац
Вук Караџић, Нови Београд
Миодраг Булатовић, Раковица
Исидора Секулић, Савски венац
Милован Видаковић, Сопот
Ђорђе Јовановић, Стари град
Лаза Костић, Чукарица
БГБ
Одељење за рад са корисницима
Дечје одељење
Амерички кутак
Одељење периодике
Укупно БГБ
УКУПНО
15.089
4.234
17.373
8.515
7.959
4.517
15.374
10.014
14.500
4.000
15.500
8.500
6.000
4.500
8.000
10.000
104%
106%
112%
100%
132%
100%
192%
100%
17.281
10.018
8.532
179
36.010
28.000
129%
165.079
142.000
116%
{Табела 2} Уписани чланови у 2012. години у односу на Програм рада Библиотеке града Београда
за 2012. годину
На територији града Београда која је покривена делатношћу БГБ-а у овом
периоду учлањено је 12,3% становништва (према подацима РЗС за 2011. годину). Просек
у Србији током протеклих 10 година био је 5-7 %. На овом месту треба напоменути да
постоји значајан број корисника који су „привремени“ становници Београда (пре свих
студенти), који су пуноправни корисници услуга Библиотеке града, али који нису
покривени овом статистиком.
165.079
Број чланова БГБ
Број становника
1.338.885
БГБ
1
{Дијаграм 1} Број становника Београда у односу на број уписаних чланова у БГБ
1
Број становника изражен је без становника општина Лазаревац, Обреновац и Палилула који не припадају
систему Библиотеке града Београда
10
Извештај о раду БГБ
2012.
Барајево
Вождовац
Врачар
Гроцка
Звездара
Земун
Младеновац
Нови Београд
Раковица
Савски венац
Сопот
Стари град
Чукарица
Централна библиотека БГБ
{Дијаграм 2} Графички приказ процентуалног учешћа општинских библиотека у укупном броју уписаних
корисника у Библиотеку града Београда у 2012. години
У Библиотеку се у 2012. години највише учланило деце предшколског и
основношколског узраста, а најмање ученика средњих школа и студената {Дијаграм 3}.
Ученици ОШ
20%
Предшколски узраст
43%
Ученици СШ
3%
Студенти
5%
Пензионери
10%
Остали
7%
Запослени
12%
{Дијаграм 3} Чланови Библиотеке према занимању
Корисници
11
Извештај о раду БГБ
2012.
Укупан број корисника фонда, интернет читаоница и референсних услуга
Библиотеке града Београда износи 1.080.176 {Табела 3}. Укупан број пружених
референсних услуга износи 298.068.
Библиотека
(општина)
БГБ
Барајево
Вождовац
Врачар
Гроцка
Звездара
Земун
Младеновац
Нови Београд
Раковица
Савски Венац
Сопот
Стари град
Чукарица
УКУПНО
2012.
129613
21.455
40.801
46.957
48.987
59.660
91.595
44.115
99.816
58.747
20.523
36.228
20.058
97.237
Број корисника
интернет
читаоница
17651
546
167
1.311
468
884
395
43
3.360
0
620
0
1.012
5.993
Број корисника
референсних
услуга
115198
1.783
6.658
5.485
5.899
17.432
13.508
6.164
9.802
4.155
11.512
6.087
2.047
27.247
814.763
32.464
232.949
Број корисника
фонда
Укупно
261.170
23.784
47.626
53.753
55.354
77.976
105.508
50.322
112.978
62.902
32.655
42.315
23.117
130.477
1.080.176
{Табела 3} Број корисника фондова и услуга Библиотеке града Београда у 2012. години
Корисници фонда чине највећу групу (75%), а затим корисници референсних услуга
(21%) и корисници интернет читаоница (4%) {Дијаграм 4}.
Корисници
фонда
75%
Корисници
референсних
услуга
21%
Корисници
интернета
4%
{Дијаграм 4} Проценат корисника Библиотеке у односу на врсту услуге
12
Извештај о раду БГБ
2012.
Фонд су највише користили запослени и ученици основних школа, интернет су највише
користили студенти, а референсне услуге студенти и запослени.
Током 2012. године вођена је евиденција о пруженим референсним услугама која је
показала да корисници највише постављају упите у самој библиотеци (154.783), затим
телефоном (132.129) и најмање електронским путем (11.156) {Дијаграм 5}.
Е-пошта 4%
Телефон 44%
У библиотеци 52%
{Дијаграм 5} Начин коришћења референсних услуга
Коришћење
Табела 4 приказује број јединица библиотечке грађе датих на коришћење у
мрежи Библиотеке града Београда. Број издатих јединица је за 17% већи у односу на
План рада за 2012. годину.
БИБЛИОТЕКА
(општина)
БГБ
Барајево
Вождовац
Врачар
Гроцка
Звездара
Земун
Младеновац
Нови Београд
Раковица
Савски Венац
Сопот
Стари град
Чукарица
УКУПНО
Планирано за
2012.
Остварено у
2012.
482.000
60.000
120.000
130.000
110.000
120.000
221.000
60.000
160.000
122.000
124.000
70.000
100.000
150.000
512.299
50.913
108.849
115.073
93.680
141.483
217.292
106.625
237.908
117.828
41.032
91.844
58.335
475.700
2.029.000
2.367.126
% остварења
плана
106%
85%
91%
86%
85%
118%
98%
178%
149%
97%
33%
131%
58%
317%
117%
{Табела 4} Коришћење фонда у 2012. години у односу на План
Обрт фонда Библиотеке града Београда у 2012. години износи 1,73 пут. Дакле,
целокупан фонд мреже дат је на коришћење више од једног и по пута, или другачије
13
Извештај о раду БГБ
2012.
посматрано - свака публикација из фонда била је позајмљена или дата на коришћење
1,7 пута током 2012. године. Просек у Србији је испод 1.
БИБЛИОТЕКА
(општина)
БГБ
Барајево
Вождовац
Врачар
Гроцка
Звездара
Земун
Младеновац
Нови Београд
Раковица
Савски Венац
Сопот
Стари град
Чукарица
УКУПНО
Активни фонд
2
Позајмљено
Обрт
3
358.756(11.000)347.756
53.172(4.292)48.880
102.574(20.000)82.574
102.225
65.075
85.985
149.246(10.000)139.246
67.180(6.500)60.680
166.909(17.939)148.970
82.750
55.548(25.628)29.920
57.140(1.500)55.640
101.175(24.956)76.219
151.767(3.984)147.783
703.493
50.964
108.849
115.073
93.680
141.483
240.567
106.625
237.908
117.931
41.042
92.479
58.335
477.069
2,02
1,04
1,31
1.12
1.43
1.65
1.72
1.58
1.60
1.43
1,37
1.66
1.30
3.14
1.473.703
2.563.217
1.73
{Табела 5} Обрт фонда
Циркулација некњижног материјала може се видети на дијаграму на којем је приказан
међусобни однос позајмљивања некњижне библиотечке грађе – највише су
позајмљивани CD-ови (80%), DVD-јеви (18%) и CD ROM-ови (2%) {Дијаграм 5}
DVD
CD
CD-ROM
CD-ROM
20000
10000
CD
DVD
0
{Дијаграм 5} Коришћење некњижне грађе
2
Један број књига се из различитих, оправданих, разлога налази у депозиту (привремено затворени објекти,
неадекватни услови, неактуелност...). Депозитни фондови налазе се на више локација у Београду и углавном су
пасивног карактера. Бројеви у овој колони формирани су тако што је од стварног стања фонда одузет број књижне
библиотечке грађе (у загради) који није у оквиру актвних фондова јер за информацију о обрту фонда суштински податак
није везан за чињеницу о броју публикација које су у власништву библиотеке, већ је везан за књиге које су доступне
корисницима.
3
Број који обележава обрт фонда добија се дељењем броја позајмљених публикација са фондом библиотеке, чиме се
долази до податка о томе колико је по библиотечкој јединици пута фонд био активан.
14
Извештај о раду БГБ
2012.
Као и ранијих година и ове су се највише читале страна и домаћа књижевност, затим
дечје публикације, а најмање примењене науке, природне науке и теологија {Дијаграм 6},
што је у потпуности у складу са одређењем Библиотеке града Београда, која је јавна
позајмна библиотека општег типа.
1 Филозофија
3%
2 Религија.
Теологија
1%
3 Друштвене
науке
2%
0 Општа група
2%
5 Природне науке
1%
6 Примењене
науке
1%
Дечје публикације
21%
7 Уметност.
Архитектура.
Фотографија.
Музика. Спорт
2%
9 Географија.
Биографије.
Историја
3%
8б Лингвистика
37%
8а Лингвистика
27%
{Дијаграм 6} Најтраженије публикације у 2012. години
15
Извештај о раду БГБ
2012.
ФОНД
Општи преглед
БИБЛИОТЕКА
(општина)
БГБ
Барајево
Вождовац
Врачар
Гроцка
Звездара
Земун
Младеновац
Нови Београд
Раковица
Савски Венац
Сопот
Стари град
Чукарица
УКУПНО
Расход
10.674
367
5.898
2.817
1.470
1.455
5.985
3.229
5.556
4.489
10.890
2.370
7.028
5.296
67.524
Набавка
2012.
10.477
2.072
3.839
4.069
3.534
4.292
5.034
2.912
4.080
3.389
4.035
2.432
2.944
3.620
56.729
4
Стање 2012.
358.756
53.172
102.574
102.225
65.075
85.985
149.246
67.180
166.909
82.750
55.548
57.140
101.175
151.767
1.599.502
{Табела 6} Општи преглед фонда
Набавка фонда
Планом за 2012. годину предвиђена је набавка 90.000 примерака библиотечких
јединица.То је већ годинама стандардизован план који одговара реалним потребама
Библиотеке. План није испуњен ни по броју набављених наслова, а још мање по броју
примерака. Набављено је 56.729 јединица библиотечке грађе. За протеклих десетак
година ово је најмањи број приновљених публикација за фондове Библиотеке града. У
односу на План то представља испуњење од свега 63%.
120.000
70.000
-30.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Набавка
20.000
{Дијаграм 7} Преглед набавке у периоду 2001-2012. године
4
Бројеви у овој колони односе се на број инвентарисаних библиотечких јединица приспелих у библиотеку
током 2012. године, чиме се, уз податке о расходу, добија стварно стање фонда
16
Извештај о раду БГБ
2012.
Секретаријат за културу града у 2012. години омогућио је Библиотеци града да
само једном (у мају месецу) обави набавку књига преко конкурса. Тиме је Библиотека
остала без свих оних издања која су набављана у такозваном јесењем откупу, што значи
и без најновијих издања наших издавача са последњег Сајма књига. То се драстично
одразило на укупни фонд, а сигурни смо да ће се одразити и на пословање Библиотеке.
Секретаријат за културу није имао Конкурс за суфинансирање капиталних
публикација српских издавача у 2012. години. Достава раније уговорених обавеза
издавача не одвија се у предвиђеном року, тако да су сви издавачи који нису
испоштовали рокове из Уговора добили опомене.
БИБЛИОТЕКА
(општина)
2012.
План за 2012.
% оствареног
БГБ
Барајево
Вождовац
Врачар
Гроцка
Звездара
Земун
Младеновац
Нови Београд
Раковица
Савски Венац
Сопот
Стари град
Чукарица
10.477
2.072
3.839
4.069
3.534
4.292
5.034
2.912
4.080
3.389
4.035
2.432
2.944
3.620
16.000
3.500
5.000
5.250
4.000
7.500
7.500
4.500
7.500
7.500
4.250
4.000
6.000
7.500
65,4%
59,2%
76,7%
77,5%
88,3%
57,2%
67,1%
64,7%
54,4%
45,1%
94,9%
60,8%
49,0%
48,2%
УКУПНО
56.729
90.000
63%
{Табела 7} Остварена набавка у односу на План
Највећи део фонда (72%) попуњен је путем Градског откупа {Дијаграм 8}. Набављено је и
инвентарисано 56.729 јединица библиотечке грађе {Табела 7}.
17
Извештај о раду БГБ
2012.
Градски откуп
Републички откуп
72%
Сопствена средства
Поклон
Промоције и маркетинг/ поклон
издавача
6%
Замена
7%
8%
13%
Размена
0%
Обавезни примерак
1%
{Дијаграм 8} Преглед према начину набавке
8б Језик.
Лингвистика.
Књижевност (страна)
41%
9. Географија.
Биографије. Историја
5%
0.Општа група
4%
8а Језик. Лингвистика.
Књижевност (домаћа)
23%
НЕКЊИЖНА ГРАЂА
1%
7.Уметност.
Рекреација. Забава.
Спорт
8%
6.Примењене науке.
Медицина.
Технологија
3%
1.Филозофија.
Психологија
5%
2.Религија. Теологија
2%
3.Друштвене науке
7%
5.Природне науке
1%
{Дијаграм 9} Преглед набавке према УДК групама
18
Извештај о раду БГБ
2012.
Пресек набављених публикација према Универзалној децималној класификацији (УДК)
{Дијаграм 9} указује да највећи број нових публикација припада домаћој и страној
књижевности, а најмањи природним и примењеним наукама. Ова набавна политика у
потпуности је у складу са подацима о коришћењу библиотечке грађе у Библиотеци
града Београда {Дијаграм 6}.
Први пут после 1997. године Скупштина града Београда није одвојила ни динар
наменски за часописе. Скоро сви издавачи часописа који су откупљивани до ове године
доставили су Библиотеци бесплатно своја издања, по 17 или више примерака и тиме
омогућили да се одржи какав такав континуитет у набавци периодике. Известан број
часописа за Одељење периодике БГБ набавља се из обавезног примерка и од
сопствених средстава. Поједине монографске публикације издвајају се у инвентару за
фонд периодике (неке рефералне збирке и сл.)
Обрада фонда
Детаљан приказ података у 2011. години за ауторски, стручни и предметни каталог
Библиотеке града Београда налази се у Табели 9. Ови подаци су у директној вези са
набавном политиком БГБ-а [Табела 8].
У 2012. години на обраду је стигло 4.133 наслова (67 наслова припадају некњижној
грађи (ДВД-ови, ЦД-ови, елетронски извори)), од чега је библиографски обрађено 3.915
наслова.
Као редовни посао рађена је и рекаталогизација већ постојећих библиографских записа.
У табели су приказани бројеви обрађених, редигованих и рекаталогизованих наслова
као и број УДК индекса и предметних одредница.
Ауторски каталог
Стручни каталог
Предметни каталог
обрађено наслова
редиговано наслова
прослеђено наслова
обрађено наслова
рекаталогизовано наслова
редиговано наслова
редиговано индекса
обрађено наслова
рекаталогизовано наслова
редиговано наслова
редиговано индекса
4.133
2.695
729
4.295
1.776
3.915
8.121
2.906
1.469
2.023
8.431
{Табела 8} Обрада фонда у централној згради БГБ
19
Извештај о раду БГБ
2012.
БИБЛИОТЕКА
(општина)
Број унетих записа у
2012. год.
Укупан број записа у
локалној бази
4569
1960
2017
2594
1949
1854
1506
4477
1521
1642
2381
4762
1563
1579
195406
21843
36190
25173
29705
30965
26254
39526
24578
28110
41373
28943
17482
30092
БГБ
Барајево
Вождовац
Врачар
Гроцка
Звездара
Земун
Младеновац
Нови Београд
Раковица
Савски Венац
Сопот
Стари град
Чукарица
{Табела 9} БИСИС – број унетих записа у 2012. години и укупан број записа у локалним базама
4569
БГБ
1960
Барајево
2017
Вождовац
2594
Врачар
1949
Гроцка
1854
Звездара
1506
Земун
4477
Младеновац
1521
Н.Београд
1642
Раковица
2381
Савски Венац
4762
Сопот
1563
Стари град
1579
Чукарица
0
2000
4000
2009
6000
2010
8000
10000
2011
12000
14000
16000
18000
2012
{Дијаграм 10} Динамика уноса записа у периоду 2009-2012. по општинама
20
Извештај о раду БГБ
2012.
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНА И ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Културно-образовни програми
Библиотека града Београда остварила је 127% планираних културних програма
за 2012. годину. Преглед остварења приказује {Табела 10} као и {Дијаграм 11}. Укупан број
посетилаца програма током године је 231.530. Општа ангажованост Библиотеке, која се
свакако не тиче само уских библиотечких послова, већ и друштвене одговорности у
односу на културну делатност којој припада, дакле, свеобухватност активности које
подразумевају и културно-образовну - осим кроз наведену статистику очитавају се у
броју уписаних корисника и броју посета библиотекама.
БИБЛИОТЕКА
(општина)
БГБ
Барајево
Вождовац
Врачар
Гроцка
Звездара
Земун
Младеновац
Нови Београд
Раковица
Савски Венац
Сопот
Стари град
Чукарица
УКУПНО
2012.
Планирано у
2012.
669
72
74
174
114
361
469
114
284
90
11
70
342
72
1.200
55
50
74
70
120
200
155
150
80
55
50
55
60
2.916
2.300
.
% у односу на
План за 2012
127%
{Табела 10} Број одржаних културно-образовних програма у 2012. години
предавања 38
књижевни сусрети 173
промоције 30
изложбе књига 692
ликовне изложбе 121
јубилеји 205
музички програми 19
остали програми 531
остали програми 179
дечји програми 638
{Дијаграм 11} Културно-образовни програми у мрежи БГБ по врстама
21
Извештај о раду БГБ
2012.
Одељење за културне програме
1.ИЗДВАЈАМО:
-Кампања „СВИ СМО У БИБЛИОТЕЦИ!“ у оквиру Светског дана књиге
У сусрет Светском дану књиге, Библиотека града Београда у понедељак, 23. априла 2012.
организовала је акцију „СВИ СМО У БИБЛИОТЕЦИ!“ Грађане су учлањивали и књиге
препоручивали познати „библиотекари“: Владе Дивац, председник Олимпијског комитета,
глумци Драган Николић, Милена Дравић, Воја Брајовић, Милица Михајловић, Андрија
Милошевић, Сузана Петричевић, Љубомир Булајић, писац: Мира Бобић Мојсиловић, музичар
Неле Карајлић.
-Истог дана је отворена изложба: „ИВО АНДРИЋ – НЕОБИЧНА БИБЛИОФИЛСКА ИЗДАЊА“
- ДАН ИСТРАЖИВАЧА – ДНК АПРИЛ
У среду 25. априла 2012. Библиотека града Београда је у сарадњи са Институтом за молекуларну
генетику и генетичко инжињерство учествовала у обележавању Дана ДНК организујући следеће
радионице и програме: „О мутацијама, мутагенима и Нинџа корњачама“, „Направи свој ДНК
слаткиш“, „Како постати и остати фосил“
-LIBRARY OPEN NA SERBIA OPEN TURNIRU, Библиотека града Београда je ове године сарађивала са
тениским турниром Serbia Open. Спроведено је више активности у оквиру ове акције под
називом Library Open:
-БИБЛИОТЕКА-ЕКОТЕКА НА ORGANIC LIVE ФЕСТИВАЛУ, Библиотека града Београда наступала је на
Organic Live фестивалу
-САЈАМ КЊИГА
2. ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ
У периоду јануар – децембар
• предавања 25
• књижевних програма (промоције књига, часописа и зборника) 61
• предавања и филмских пројекција у оквиру циклуса 25
• концерата 5
• прес конференција 5
• осталих програма 16
• позоришне представе 1
У програме које би требало издвојити спадају:
Традиционална манифестација „Дани Милована Видаковића и додела књижевне награде
„Мома Димић“ у манастиру Тресије
Традиционална манифестација „Дани Милована Видаковића и додела књижевне награде „Мома
Димић“ у Неменикућама. Учествовали: добитник књижевне награде Владимир Пиштало, Рада
Ђуричин, глумица, музички ансамбл „Легенде“, КУД „Весели Космајци“ из Сопота, КУД
„Шумадија“ из Влашке и изложба радова ликовне колоније „Неменикуће 2012“.
Представљање књига (61) : зборник "Увод у родне теорије", „Наука о језику“ ауторке Тијане
Ашић; „Квадратура круга“ Бранка Станковића, Библиотека града Београда и Београдски
аналитички круг, „Ка генези српске поезије“ Душана Иванића; „Држава и друштво: студија из
политичке социологије“ Вукашина Павловића, „Господар гиштови“- зборник о прози Радована
Бели Марковића, „Ово нам можда није требало“ – ЊУЗ.НЕТ, представљање фото-монографије
„Београд – Светла велеграда“ аутора Латифа Адровића, „Жена у српској књижевности“ ауторке
Славице Гароња – Радованац, „Одрживи развој туризма у ЕУ и Србији“, „Двострука земља“
ауторке Бригит Косовић, Најновија издања библиотеке Друштва „Књижевност и језик“ поводом
стогодишњице постојања Друштва за српски језик и књижевност.
Представљање књиге: „Небеска невеста“ ауторке Зоје Карановић, „Великани наше историје 19.
века“ Драгана Симеуновића, „Патолошко коцкање - са приручником за самопомоћ“ аутора
Ивице Младеновића и Горана Лажетића, „Из Вукове сенке: огледи о народном песништву“
Марије Клет, „Портрети једног језика“ Ранка Бугарског, „Збирка нерешивих замки“ Игора
Ђорђевића, „Низ Боке – библиофилско издање“ Вука Крњевића и Драгана Цохе, „Како су
страдали визионари судбине Срба у Хрватској - будачки процес“ Момчила Диклића, „Јапан у
срцу“ Боре Мајданца, „Водич кроз бебино здравље“ Маје Скендер, „Принц и фантом“ Милана
22
Извештај о раду БГБ
2012.
Видојевића, „Улога географског порекла у брендирању аграрних производа“ Ружице Радуљ,
„Генерали и адмирали Србије 1981-2011“, „Траг човека“ Феђе Димовића, „Црњански и његов
читалац“ Нине Живанчевић, „Бајка о другом Њутновом закону и друге приче“ Николе
Боровчанина, Представљање књиге: „Театрализација власти: комедије Бранислава
Нушића“Александра Пејчића, „Хулиганизам“ Марије Ћорић, „Штампар и Вероника“ Катарине
Брајовић...
Циклуси: Циклус трибина у сарадњи са Агенцијом „Двоугао“ и Чигоја штампом «Двоугао Ex libris“
(учесници: Слободан Тишма и Драган Великић Владимир Пиштало и Игор Стикс, Анте Томић,
Мухарем Баздуљ, Давид Албахари, Срђан Гојковић Гиле); Циклус „Природне катастрофе: шта нас
чека у 2012?“(Говоре: Срђан Ђукић, астроном, Милена Чукавац, геофизичар, Илија Страјнић,
проф. др Драган Миловановић, Соња Бикић, и Марко Ванић), Циклус корејског филма, Циклус:
Најновија издања библиотеке Друштва „Књижевност и језик“ поводом стогодишњице постојања
Друштва за српски језик и књижевност, Циклус новинарских радионица,. Циклус:“Да ли знате
да вриштите на јапанском“,Циклус трибина и перформанса „Бразил“ који представљају културу и
обичаје, уметност Бразила, Циклус који афирмише културу и уметност Индонезије у сарадњи са
НУСАНТАРА – српско-индонежанско друштво.
Изложбе
-Изложба: Кинеско Гонгби сликарство
-Изложба „Толстој и Достојевски“ ауторке Наташе Булатовић
-Поводом годишњице од смрти Љубице Цуце Сокић „ Сликарство је за мене највећи део мене
саме“, Ксенија Самарџија
- Излози Библиотеке града Београда, „Легат Миленка Шербана“ ауторка: Данијела Бајић
- „Светлости и боје Бразила“ аутора Фабиа Блак Лихареса
- Архив Југославије, Амбасада ДНР Алжира у Србији и Библиотека града Београда. Изложба
архивских докумената “50 година пријатељства и сарадње Југославије, Србије и Алжира“.
-Поставка изложбе о Бранку Миљковићу и представљање Зборника „Бранко Миљковић – Песник
Ватре“.
- Центар за културу Гроцка, Гостовање изложбе „Исидора Секулић- европски дух српске
књижевности“.
- Поставка изложбе о Бориславу Пекићу у галерији „Јосип Бепо Бенковић“ у Херцег Новом у
сарадњи са конзулатом Републике Србије у Херцег Новом
-Поставка изложбе „Борисав Станковић“ у Српској гимназији „Никола Тесла“ у Будимпешти у
сарадњи са Самоуправом Срба у Будимпешти
-Изложба „Драгољуб Јовановић – професор, политичар и опозиционар“ у Галерији Атријум
Библиотеке града Београда
- Гостовање изложбе „Драгољуб Јовановић – професор, политичар и опозиционар“ на Правном
факултету и у Градској галерији у Пироту под покровитељством општине Пирот
Позоришне представе: Монокомедија О, КАКАВ ДИВАН ДАН, Текст, режија и глума: Весна
Пећанац
Предавања: „Трансперсонална сенка – анализа књиге „Морамо да разговарамо о Кевину“,
Предавања: Онлајн предавање у оквиру међународног "Медијског пројекта - млади и стари дуж
Дунава - Предавања Дунавске мреже (ДАЛЕЦ)"; Два предавања о Иви Андрићу „Судбина
вишеградских јевреја- Андрићевих јунака у роману „На Дрини ћуприја“ и „Невербална
комуникација у роману „На Дрини ћуприја“, Хумболтов клуб Србије и Библиотека града Београда
„Хоће ли машине искоренити људе?“, „Шта научници мисле о великом питању Универзума?“,
Предавање о јапанским вртовима „Врт у себи носи поруку“, Друштво српско-индонежанског
пријатељства „Нусантара“ предавање: „Сукарно између Маоа и Тита: Индонезија, Југославија и
НР Кина 1955-1965.
Библиотека града Београда и Гетеово друштво предавања: „Императив сећања: Уве Тим и
суочавање с прошлошћу у немачкој књижевности“, „Почеци немачко-српских односа и њихов
даљи развој“, „Улога политичких фондација у јавном животу Немачке и других земаља“, „Речи
словенског порекла у енглеском језику“, „Путевима Кете Франкентал“, „Носталгија за пругом:
југословенски гастарбајтери у СР Немачкој и Аустрији“, „Немачко – српски језички контакти“,
„Утицај медија на превођење“, „Хелдерлинова Азија као откровење европске будућности“, „Праг
кроз векове: немачко културно-историјско наслеђе“,
Концерти: Концерт камерног одсека МШ „Јосип Славенски“. На програму: Моцарт, Вебер, Бајић,
Бревал, Концерт СМШ „Војислав Вучковић“„Oд Баха до Битлса“Изводе ученици одсека за
23
Извештај о раду БГБ
2012.
камерну музику и гитару, Латиноамерички музички перформанс – Дуо МаЈо – Маја Клисински и
Јован Николић, Новогодишњи концерт у подне.
Свечаност поводом манифестације ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА и додела награда финалистима градског
такмичења. Учествовали: Милован Витезовић, Урош Петровић, Тихомир Челановић (чланови
жирија). Музички програм: Нина Радојичић и деца.
Округли сто: Нова читања Светлане Велмар Јанковић(округли сто о делу Светлане Велмар
Јанковић), у сарадњи са Филолошким факултетом Универзитета у Београду и Друштвом за
културну сарадњу Србија – Француска организује: Округли сто „Срби о Французима - Французи о
Србима“.
Конференција за новинаре поводом промоције књиге „13 и по прича“ и „Конкурсa за најбољу
кратку причу и илустрацију основаца и средњошколаца“
Галерија АТРИЈУМ
У току 2012. године организовано је 20 изложби у просторијама БГБ у Кнез Михаиловој
56: 17 изложби у Галерији Атријум, 2 изложбе у позајмном Одељењу БГБ и 1 изложба у
прозорима БГБ у Кнез Михаиловој 56.
Чланови Уметничког Савета Галерије Атријум БГБ су академик Владимир Величковић,
председник Савета, Јасмина Нинков, директор БГБ, проф. Чедомир Васић, сликар, Петар
Петровић, виши кустос Народног музеја у Београду и Иванка Лазовић, историчар
уметности
Изложбе:
Поводом обележавања годишњице смрти наше велике сликарке академика Љубице
Цуце Сокић
The Pillow Book аутора Сање Жигић
Изложба слика Весне Бајалске у оквиру манифестације Дани франкофоније
Носталгија за садашњошћу аутора Екатерине Милићевић
Изложба икона у дрворезу ђакона Срђана Радојковића
Изложба слика „Увод у мобил“ Јелене Сташевић Свитлица у оквиру манифестације
„Дани Београда“
Изложба фотографија Луке Кликовца
Изложба слика „Ватра, вода, ваздух“ мр Тијане Фишић
Изложба кинеског Гонгби сликарства
Изложба фотографија ЕКО фото 2012.-однос према животној средини
Изложба слика и графика „Огледи о огледалу“ Маје Васић-Катић
Изложба акварела „Вале“ Сава Павловића
Изложба скулптура „Трагови“– аутора Ирене Димитријевић
Студентски радови Факултета за уметност и дизајн Мегатренд универзитета у Београду
ФУД 7
Изложба слика Светлост и боје Бразила уметника Блека Лињареса
Изложба слика „Без идентитета“ Маје Љубојевић-Крајнак
Изложба слика Три слике и ријеч уметника Здравка Вајагића
Изложба рељефа, цртежа и слика „Дијалог“ Рајка Попиводе и Јелене Трајковић
Изложба архивских докумената „50 година пријатељства и сарадње Југославије, Србије
и Алжира“
Изложба архивских докумената и фотографија „Армијски ђенерал Крста Смиљанић“
аутора Снежане Ђенић
24
Извештај о раду БГБ
2012.
Гостовање изложби Библиотеке града Београда
o Изложба посвећена Бранку Миљковићу и промоција Зборника Песник ватре –
Златибор и Народна библиотека Ужице
o Изложба о Исидори Секулић – Културни центар Гроцка
o Изложба о Бориславу Пекићу – Галерија Јосип Бепо Бенковић, Херцег Нови
(гостовање је организовано под покровитељством Конзулата Републике Србије у Херцег
Новом)
o Изложба Драгољуб Јовановић : професор, политичар и опозиционар гостовала
је током новембра у Пироту, у градском музеју
o Изложба Бора Станковић отворена је 7. новембра у српској гимназији „Никола
Тесла“ у Будимпешти. На отварању су говорили директор Библиотеке Јасмина Нинков,
председник Самоуправе Срба у Мађарској Борислав Рус, директор гимназије госпођа
Ластић и Олга Марјановић, аутор.

У великом броју запажених, квалитетних програма и активности који су се
одигравали на пољу културе и образовања у организацији Библиотеке града Београда, а
у објектима ове установе широм Београда, треба издвојити мноштво програма јер је
сваки од њих осмишљен и изведен од стране библиотекара БГБ и бесплатно поклоњен
Београђанима. Неки од њих су:

У БГБ је одржан семинар за школске библиотекаре акредитован од стране
Завода за унапређивање образовања и васпитања Школски библиотекар у WEB
окружењу који је похађало три групе полазника. Предавачи су стручњаци БГБ-а

Библиотека града Београда узела је учешће на конференцији о развоју
Интернета – ДИДС 2012. Трећа годишња конференција о развоју Интернета на .RSи .СРБ
доменским просторима Србије у организацији Регистра националног интернет домена
Србије

Учешће БГБ у Изложби фотографија, књига и докумената посвећених Првом
светском рату коју је организовала Руска амбасада у галерији Прогрес

Поводом манифестације Дани Београда, Библиотека града Београда је
организовала више различитих програма, од којих и две изложбе: изложбу слика Увод у
мобил Јелене Сташевић-Свитлица и изложбу Књиге о Београду.

Представљање едиције корени у општинским библиотекама „Насеља, порекло
становништва и обичаји српских земаља“

Посета г-дина Талеба Рифаија (генералног секретара Светске туристичке
организације UNWTO) у организацији Министарства за економију и регионални развој

Посета делегације Националне и Универзитетске библиотеке "Св. Климент
Охридски" из Скопља

Изложба Толстој и Достојевски у Галерији Библиотеке града Београда

У Позајмном одељењу Библиотеке града Београда отворена је изложба
кинеског гонгби сликарства. Изложба је организована у сарадњи Библиотеке града
Београда са Амбасадом Народне Републике Кине у Србији. На отварању су говорили Xu
Hong, аташе за културу Народне Републике Кине и Јасмина Нинков, директорка
Библиотеке града Београда.

Изложба: Светлости и боје Бразила аутора Фабиа Блак Лихареса коју је отворио
Њ.Е.амбасадор Бразила Александар Адор
25
Извештај о раду БГБ
2012.

У Вуковој сали Библиотеке града Београда одржан је округли сто посвећен делу
Светлане Велмар-Јанковић, под називом Нова читања Светлане Велмар- Јанковић. На
округлом столу, своје реферате изложиле су многи еминентни стручњаци.

Пројекат 65+ и у оквиру њега курсеви намењени информатичком
описмењавању грађана старијих од 65 година реализују се на територији пет општина.
Број полазника који су успешно савладали нове технологије је до сада преко 2000
(одржано 244 обуке)

У библиотеци-галерији Бранко Миљковић на Звездари отворена је изложба
радова ученика звездарских основних и средњих школа, приспелих на општински
конкурс дечије карикатуре МАЛИ ПЈЕР.

Филмски циклус у сарадњи са Друштвом српско - јапанског пријатељства „Да ли
знате да вриштите на јапанском“

У Библиотеци града Београда, одржана је Међународна научна
конференција Творба речи и њени ресурси у словенским језицима. На конференцији је
учествовало 70 еминентних слависта из 13 европских земаља (Русије, Белорусије,
Украјине, Пољске, Словачке, Бугарске, Словеније, Македоније, Хрватске, Босне и
Херцеговине, Немачке, Аустрије и Србије). Конференцију су организовали Филолошки
факултет Универзитета у Београду и Библиотека града Београда.

Изложба архивских докумената 50 година пријатељства и сарадње
Југославије, Србије и Алжира коју је отворио министар културе и информисања у Влади
Републике Србије Братислав Петковић

У сарадњи са Филолошким факултетом Универзитета у Београду и Друштвом за
културну сарадњу Србија – Француска БГБ је организовала Округли сто Срби о
Французима - Французи о Србима

Серија предавања у сарадњи Библиотеке града Београда и Гетеовог друштва у
Београду

Библиотека града Београда и Друштво српско-индонежанског пријатељства
Нусантара организовали су предавање: Сукарно између Маоа и Тита: Индонезија,
Југославија и НР Кина 1955-1965.

Редовно информисање и ажурирање профила БГБ на друштвеним мрежама
Facebook, MySpace, Twitter, Flicker, LinkedIn, YouTube

Запослени у БГБ су похађали радионице „Пословни енглески“, „Тимски рад“,
„Улога референсних услуга у савременим библиотекама“, те успешно прошли курс ECDL

Циклус Сага Звезданих ратова - пројекција филмова и дискусије о овом култном
Лукасовом циклусу.

Директно са свемирске станице гошћа Америчког кутка била је госпођа Марша
Ајвинс. Њена презентација (са око 300 НАСА снимака) је преглед историје људских
летова у свемир.

У Читаоници уметности током 2012. године организована су и реализовална су 2
књижевна сусрета, 36 предавања, 11 промоција, 20 ликовних изложби, 4 мешовита
програма, у којима је учествовало и које је видело око 8.000 посетилаца.

Програм „Чешка култура без граница“, у оквиру кога је отворена изложба „Моје
друго ја“, ауторке Јелене Велимировић.

Циклус радионица за децу „Пут око света под маскама“, Звездара

Дани сениора/ки на Звездари

Средом у 10 - радионица намењена деци корисницима Дневног боравка деце и
омладине ометене у развоју из Младеновца

Песма добрододошлице за прваке - Свечаном приредбом Библиотека и
новобеоградске основне школе сваке године у Дечијој недељи поздрављају ђаке прваке
26
Извештај о раду БГБ
2012.
Одељење посебних фондова
Одељење периодике:
Број чланова: 179
Број корисника: 20.248
Број издатих јединица библиотечке грађе: 44.359
Посетиоци програма: 260
- Акредитовани семинар, под називом „Коришћење серијских публикација и
електронских извора за развијање когнитивно-стваралачких потенцијала учени-ка“.
Реализатори програма били су Златко Ахмић и Јелена Секулић, предавачи др Миодраг
Матицки, Бранка Булатовић, ђакон Ненад Илић и др Ивана Степановић. Циљна група
семинара били су наставници разредне наставе, школски библиотекари, педагошки
асистенти и помоћни наставници, стручни сарадници БГБ.
- Изложба калиграфских радова полазника курса Конфуције центра, додељене дипломе
најуспешнијима, као и признања полазницима курса вештине Таи чи чуан.
- Поклоном је набављено 45 бројева листа „Gamer“ и 100 бројева листа „Свет
компјутера“.
- на Фејсбук профил Периодике постављена изложба посвећена Дечјој штампи некад и
сад. Периодика и Дечје одељење редовно ажурирају своје Facebook профиле.
Дечје одељење:
Број чланова: 10.018
Број корисника: 56.234
Број издатих јединица библиотечке грађе: 104.177
Посетиоци програма: 3.620
-Обележено 200 година од рођења Чарлса Дикенса, пружена помоћ при снимању ТВ
емисије Плави зец.
У Дечјем одељењу БГБ Змај обележен Светски дан дечје књиге – 2. април. У сусрет том
дану, у марту је расписан Наградни литерарни конкурс „Порука у боци“, намењен деци
од 7 до 14 година.
- У оквиру акције Прича до приче и књига ниче, деца су уз помоћ васпитача и родитеља,
направила своје књиге и њихова мала ремек-дела изложили смо у простору наше дечје
библиотеке. Медијски покровитељи, представници листа Политика и издавачке куће
Нова школа, подржали су нашу акцију – објавиће најбоље радове. Дечје преПОРУКЕ У
БОЦИ објављиване су једном недељно на фејсбук профилу БГБ (Дечја библиотека
Змај). На основу дечјих радова-препорука, направљена је листа књига – препорука
члановима наше библиотеке.
-У Невену је редовно одржавана Школа шаха, одржани су и програми: Колико зашто –
толико зато (Вртић ''Теразије'') и Кад порастем бићу писац (ОШ ''Дринка Павловић''),
Јасне Бркић и Драгане Радуловић. У Змају су представљене књиге: Наш нови пријатељ
(ОШ ''Милоје Павловић'', ОШ ''Веселин Маслеша'', ОШ ''Влада Аксентијевић'') и
Безбедно у саобраћају (ОШ ''Скадарлија''). Виолета Ђорђевић и Јасна Бркић су
организовале и предавање: Васпитање без казне и награде – како на стваралачки
начин провести лето, гост: Милица Новковић. Колеге су гостовале на Радију 202 на
тему: Сликовница Маја – некад и сад. Током јула и августа у Невену је организована
креативно-едукативна радионица Зарони у причу, сваког петка у 18 сати.
27
Извештај о раду БГБ
2012.
-Настављена је већ традиционална сарадња са издавачима и планирање заједничких
акција за наредни период, активна је сарадња и са интернет порталом
http://www.vodiczadecu.com/biblioteka-grada-beograda/
-Обележено је 90 година од рођења Душана Радовића низом програма, сарадња са
Јасминком Петровић и припрема програма ''Био једном један лав''. Током целе године
одржаване су и традиционалне креативно-едукативне радионице: Акција БГБ ШКОЛСКА
НЕДЕЉА 5+, „Концерт у библио-теци“ и „Кад порастем бићу писац“, „Први пут у
библиотеци“, „Прича о књизи“...
Завичајно одељење - Београдика:
Број корисника: 689
Број издатих јединица библиотечке грађе: 2.661
Посетиоци програма: 1.180
Изложбе:
-Изложба посвећена Првом светском рату, коју је организовала Руска амбасада у
галерији Прогрес. БГБ је имала част да експонатима из својих фондова стане уз раме
Централног музеја Оружаних снага Русије, државних архива Белорусије, Русије и Србије.
Изложбу је видело више од хиљаду посетилаца.
- Изложба старих карата у у антреу Завичајног одељења „Драгоцености Картографске
збирке Библиотеке града Београда“
Стара и ретка књига, фонд фотографије, фонд старих карата, фонд рукописа,
дигитализација:
-Довршен је већи део (књиге на српском језику): Регистра старе и ретке књиге
Библиотеке града Београда – према одредбама Правилника о регистрима старе и
ретке књиге (Службени гласник РС од 12.12.96). Према одредбама овог Правилника,
следећи корак је микрофилмовање руком исписаних листова Регистра. Током рада на
Регистру, успостављена је сарадња са Библиографским одељењем Народне
библиотеке Србије. Од припремљених 11 наслова, испоставило се да један до сада није
био забележен у регистрима српске старе и ретке књиге, тако да БГБ може бити поносна
и на ову чињеницу. Следи ревизија регистра и коначна предаја овог документа
надлежној установи.
-За потребе приступа пројекту Еуропеана сабрано је „благо“ БГБ: 2 наслова из XVI века; 6
наслова из XVII века; 11 наслова из XVIII века; 20 наслова из прве деценије XIX века –
укупно 39 наслова српске књиге и 6 наслова (XVII век) стране књиге која се односи на
Београд (укупно 10.168 листова). Фонд фотографија 2.480 примерака и Фонд рукописа
4.100 листова. Картографска збирка 187 листова.
-Изложба старих карата у антреу Завичајног одељења Библиотеке града Београда.
Обављено је фотографисање старих карата већег формата за потребе израде календара
БГБ за 2013.
-Број инвентарисаних и обрађених фотографија је 2603 јединице. У току је редакција
њиховог електронског каталога. Ове фотографије ће бити прве постављене у Дигиталну
библиотеку БГБ. За ову прилику направљен је избор разгледница Београда, као и сцена
из породичног, школског и јавног живота Београда.
Базе података
-довршена израда библиографије текстова објављених у Београдским општинским
новинама 1929, 1930. и 1931. године (1.298 јединица),
- настављен је рад у Легату Милорада Павића по налогу Секретаријата за културу града
Београда (укупно је пописано: 1.997 књига; 36 јединица звучне грађе; 14 јединица видео
грађе и 142 јединица рукописне грађе).
28
Извештај о раду БГБ
2012.
- унос података о именовању београдских улица у електронску базу података. До сада су
се ови подаци чували на лисним библиотечким картонима. Унети су подаци за укупно
1.279 улица (Абердарева–Макишка). Садашњи назив / Образложење / Општина /
Простирање / Година именовања / Извор / Претходни називи...
Сарадња са сродним установама културе:
Настављена је сарадња са бројним установама: Јеврејским музејом, Музејом града
Београда; Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“, Историјским музејом
Србије, Институтом за савремену историју, Историјским архивом Србије, Културним
центром Београда, Заводом за заштиту споменика културе Београда, Архивом Народног
позоришта, Војним музејом и Музејом авијације, Матицом српском, ПТТ музејом Србије
и другим колегама из београдских музеја и научних института.
Драгоцени поклони Посебним фондовима БГБ
-Од Милорада Јовановића, кустоса ПТТ музеја примљен је драгоцен поклон: 21 број
часописа L’Illustration (29 Mai – 30 Octobre 1915) и један број истог часописа посвећен
Србији, L’Illustration, 8 Janvier 1916 /La tragedie Serbe/.
- 9 оригиналних разгледница са мотивима Првог св. рата аутора Самсона Чернова
- 15 разгледница – портрета /црно-беле/: Pierre Ier Roi de Serbie; Le Roi Pierre de Serbie
observant les peripeties de la lutte supreme; M. Pachitch President du Conseil de Ministres
de Serbie; Le Voivode Putnik Generalissime Serbe и у боји: Prince George wounded; Type of
Serbian soldier advancing; Serbian Prime Minister, M. Nicolas P. Pashitch; Please Help my
Country; Bomb throwe of Belgrade Volunteer of fourteen; A veteran worrior; The last
pasinger; Prince Regent of Serbia; Voyvode Stepa Stepanovitch; A Serbian Artillery Colonel:
The Serbian Minister of War, Colonel B. Terzitch, као и Will Serbia suffer Belgiums Fate
/портрет краља Петра I.
-Од Ане Радун примљен је драгоцени албум За Краља и Отаџбину.
Амерички кутак
Број уписаних чланова: 8.532
Број корисника: 9.477
Број издатих јединица библиотечке грађе: 10.656
Број програма: 368
Посетиоци програма: 8.264
Издвајамо:
o Програм Сага Звезданих ратова састојао се од пројекције филмова и дискусије о овом
култном Лукасовом циклусу. Уредник овог програма и модератор дискусије био је Жељко
Димитријевић и Грег ДеКур наш стални сарадни. Циклус је привукао доста публике као и медијске
пажње (Радио Београд са емисијом „Поглед из свемирског брода“, Студио Б...). Интересантно је да је
на овом програму Амерички кутак сарађивао са Друштвом љубитеља фантастике „Лазар Комарчић“ .
o Нашу Трибинску салу напунила је и промоција књиге „Од идеје до слободе“ Гордане Бекчић
Пјешчић. Књига се бави социолошким и политколошким аспектима који су по ауторкином мишљењу
суштински утицали на успостављање политичког система САД. О књизи су говорили професор доктор
Илија Вујачић, декан Факултета политичких наука у Београду, Светлана Ђурђевић Лукић, магистар,
Институт за међународну политику и привреду, Драган Стојковић, директор и издавач МостАрта и
Гордана Бекчич Пјешчић, аутор
o Програм Miss Representation организован је у сарадњи са америчком Амбасадом, састојао се
из пројекције документарног филма и предавања које је уследило. Велика сала Дома омладине је
била пуна а томе су највише допринели интересантни говорници Др. Проф Хелдман, професор
Оксидентал Колеџ у Лос Анђелесу, Гордана Чомић, Потпредседница српског парламента, Наталија
Мићуновић, Директорка Управе за родну равноправност Владе Србије, Тања Игњатовић, НВО
Аутономни женски центар.
29
Извештај о раду БГБ
2012.
o Почели смо са организовањем [email protected] салонима и радионицама. То су дружења
намењена свим љубитељима ТЕД говора и дискусија, а нарочито младим људима. На Салоноима се
гледају ТЕД говори на одређену тему након тога се покрећу дискусије. Тема првог салона била је
Глобално здравље и одрживи развој. Више о самом покрету можете наћи на адреси
http://www.ted.com/pages/about.
o Започели смо циклус предавања о америчкој ликовној уметности и феноменима
америчке поп културе. Теме су биле: амерички председнички портрет; холивудске диве;
америчка мода 20-тих, 30-тих, и 40-тих година. Аутор овог циклуса је наш сарадник са Факултета
историје уметности, господин Миомир Милић. Циклус је затворен његовом самосталном
изложбом фотографија „Преко дуге“.
o Покренули смо радионицу "И ја то могу". Радионица је намењена пушачима који би
желели да се ове напасти ослободе, а недостаје им подршка или мотив, а осмишљена је по
моделу група подршке. Кроз осам радионица водила Вас је Драгана Живковић, бивши пушач, а
сада слободна жена, која је овај модел рада искусила у САД где је радила као медицинска сестра
у Болници Мајкл Рис у Чикагу. Чланак о Радионици и Америчком кутку као домаћину изашао је у
Политикином Магазину.
o Почасни гост овогодишњег Сајма образовања биле су САД, па је Кутак представио свој
садржај, мисију и програме на америчком штанду, угостио америчку амбасадорку, министра
образовања, али и много младих људи од којих су се неки одмах после Сајма појавили у
Америчком кутку, заинтересовани за садржај који Кутак нуди.
o Ангажовање у овој години билоје учешће у пројекту „Живот без граница“ у сарадњи са
међународном студентском организацијом „АЕИСАК“. У јулу смо завршили први део прве сесије
пројекта, када смо са представницима Америчке амбасаде, посетили ромску децу из ОШ
„Гаврило Принцип“ у Земуну. У овај пројекат укључили смо гошћу из Америке, професорку
креативног писања, Мерили Канингем која је у своје радионице у организацији Кутка укључила
децу без родитељског старања узраста од 10 до 20 година.
o Почео је нови циклус Пословних вештина. 40 кандидата изабрано је од више од 200
заинтересованих.
o ИТ обуке спровели смо кроз програм СКАЈП 65+ и кроз радионицу Explore eLibrary USA –
водич кроз базе података којима кроз чланство у Америчком кутку корисници добијају бесплатан
приступ.
o Радионицоа “Ladies english”. Она представља логичан наставак успешне радионице
Библиотеке града Београда, “ИТ 65+”. Када су уз помоћ ове радионице наши старији суграђани
савладали основе информатичке писмености, код нас настављају учење енглеског језика.
Полазнице ове радионице су искључиво даме у најлепшим годинама, све чланице Америчког
кутка и Библиотеке града. Модератор овог програма је госпођа Џули Монестел,
волонтер/супруга америчког дипломате, која већ има искуства у подучавању језика.
o Уз помоћ госпође Стефани Роландс кренули смо са часовима кувања у Америчком кутку.
Стефани је поделила рецепте за праве америчке палачинке (оне дебеле), а онда их је уз помоћ
публике и направила, а онда смо их сви пробали. Ипак није ствар само у кувању. Ова радионица
је још један вид учења језика, али и диван начин приближавања култура.
o Математичар у Кутку, још је један програм намењен младима. Волонтерке из
Математичке гимназије сваког другог понедељка дежурају у Кутку спремне да реше све ваше
проблеме.
o Директно са свемирске станице гошћа Америчког кутка била је госпођа Марша Ајвинс.
Она је у свемиру провела више од 1.300 сати, а део тих искустава поделила је и са нама.Њена
презентација је преглед историје људских летова у свемир. Са око 300 НАСА снимака испричала
нам је причу о животу и раду у свемиру. Како се тамо далеко једе, спава, иде у тоалет...
Приказала нам је призоре Земље па и саме Србије из свемира (НЕ ГООГЛЕ МАПЕ!!). Говорила о
комерцијалним летовима у свемир и уз слике са Хабла поделила са нама своја осећања у вези са
истраживањем остатка свемира.
o Часови енглеског језика за припаднике жандармерије.
o У оквиру хуманитарног дела своје посете Србији коју је стипендирала Америчка
амбасада, Кристен МекНамара, певачица, учесница Америчког идола, у Кутку се дружила са
децом без родитељског старања из дома „Моша Пијаде“.
o У сали Американи одиграли су зимскочаролијску представу “Лепотица и звер” по
мотивима Дизнијеве интерпретације истоимене бајке.Представу је реализовао велики и
30
Извештај о раду БГБ
2012.
озбиљан ансамбл сачињен од 25 средњошколаца који певају, глуме, свирају, маскирају,
костимирају, сценографишу, кореографишу, технички подржавају. Намењена је деци узраста до
10 година, али су у њој уживали сви узрасти.
ПРЕДАВАЊА :
Моје имиграционо искуство (Кем Вонг, специјалиста за канцеларијски менаџмент при
Америчкој амбасади у Београду); Јавна дипломатија САД (Јеленa Путре, профессор на
Факултету за медије и комуникацију Универзитета Сингидунум); Женски активизам
(Андреа Барзик, ЕЛФ Филолошког факултета); Рак дојке и грлића материце : скрининг
превенција( др Роберт Монестел, регионални медицински саветник при Стејт
Департменту); Присуство жена у процесима одлучивања (Свони Хант, бивша
амбасадорка САД у Аустрији); Нужност обмане у медијима: корени, изговори и примена
(Башар АлХадла, лектор за арапски језик, Филолошки факултет у Београду); Историји
емиграције у Америци( Ивна Џак, други секретар Америчке амбасаде у Београду); Свет
моде двадесетих година двадесетог века (Миомир Милић са Филозофски факултет
одсек за историју уметности); Импресије из Србије: уметност у фотографијама Веслија
Ченела; Трговина људима : Источно европско искуство у интернационалном контексту
(докторка Аушра Парк, Фулбрајтова стипендисткиња); Mona Lisa Descending A Staircase:
стваралаштво Џоан М. Грац (Џоан М. Грац, добитница Оскара 1992. године за кратки
анимирани филм); Дигитални уџбеници: импресије (професора Џерарда Мек Кирнана,
Ајова државни универзитет); Хип хоп и млади уметници (Џефа Ченга, критичар и аутор
књиге “Не може да стане, неће да стане”; Сличности и разлике између америчког и
српског банкарског система (Викториа Нибаргер, Амбасаде САД у Београду); Успешно
предузетништво (Владимир Николић, оснивач сајтова Лимундо и Купиндо);
Перспективе садашњости и будућности (Обрад Кесић, политичког аналитичара); Клауд
компјутинг (др Дејан Милојичић, виши истраживач и директор тест центра за клауд
компјутинг у Хјулит Пакард компнији
ИЗЛОЖБЕ
Изнад дуге (Миомир Милић са Филозофски факултет одсек за историју уметности);
Између џеза и уметности (Милена Станисављевић, Милан Врачар – студенти факултета
примењених уметности); Шетња кроз Америку на Калемегдану; Америчка политичка
карикатура
Одељење за дигитализацију и микрографију
Одељење за развој дигиталне библиотеке формирано је 20. фебруара 2012.
године. Током прве половине године разматрани су стандарди у области
дигитализације, анализиране су потребе и били су проучавани успешне подухвати
библиотека у окружењу. Прецизирана је стратегија Библиотеке града Београда по
питању обима, приоритета и реда дигитализације грађе.
Обављено је скенирање грађе:
o Београдских општинских новина (год.1931 и 1932);
o за потребе изложбе о руском учешћу у Првом светском рату-180 страна;
o за Одељење уметности-слике и каталог;
o за Одељење посебних фондова-делова часописа Нова искра и картографске
грађе са прављењем опсежне презентације (на 87 страна) о њима;
o за Новине београдског читалишта-143 корица књига са преламањем свих
текстова;
31
Извештај о раду БГБ
2012.
o
o
o
o
o
за Завичајно одељење-532 стране из књига са темом I светски рат, затим 68
страна каталога о Великој руској изложби из 1930. године, као и грађа о
бродарству;
свих бројева новина Звезда из 1912. године (ур. Бранислав Нушић, укупно 1092
стране)
фото грађе из Одељења посебних фондова на захтев корисника,;
новина Звезда из 1894, 1898, 1899 и 1900. године;
88 скенираних објеката за маркетинг.
Неке од важнијих активности током редовног одржавања рачунарског система биле су:
одржавање БИСИС база података у мрежи Библиотеке града Београда, постављање
уређаја за бежично повезивање главне зграде са библиотекама у Змај Јовиној 1,
тестирање Микротик мрежне опреме, припрема података из базе ЛИБНЕТ који нису
пребацени у БИСИС базу, тестирање виртализационог сервера, припрема новог Бисис 3
сервера. Обављена је реинсталација сервера у библиотеци Ђорђе Јовановић,
конфигурисање БИСИС сервера у Библиотеци „Димитрије Туцовић“у Лазаревцу,
паковање и премештање комплетне рачунарске опреме са првог спрата зграда у Кнез
Михаиловој и Змај Јовиној због извођења грађевинских радова и чишћења након истих.
Предмет ангажовања највише су били рачунари у Мултимедијалној читаоници, које
користи највећи број корисника. Обављен је комплетан попис рачунарске и
комуникациона опреме непосредним одласком у сваки објекат у мрежи, припремљена
је информација о Циско опреми за преговоре са СББ-ом, а крајем године извршено је
сређивање ИТ магацина.
Сарадњом стручних радника више одељења (дигитализација, маркетинг, издавачка
делатност) технички су припремане Новине београдског читалишта (штампано издање и
верзија за веб).
У пројекту Тин библио тим један радник је био задужен за Нинтендо конзоле током
активности на теритирији општине Нови Београд као и на финалном такмичењу које је
одржано у Атријуму. Стручно усавршавање: једнодневна конференција Open Wiki GLAM
of Serbia и семинар МanuBalk у Библиотеци града Београда.
Одељење библиотека на територији градских општина
У одељењу библиотека на територији градских општина реализовани су традиционални
програми попут Читалачке значке и Доситејевог пера, а поред традиционалних
прогрма осмишљени су и реализовани многобројни културно-образовни програми,
међу којима издвајамо:
Барајево
Број уписаних чланова: 4.001
Број корисника: 23.784
Број издатих јединица библиотечке грађе: 50.964
Број одржаних програма: 72
Број посетилаца програма: 6.090
Представљање едиције "Корени" - "Насеља, порекло становништва и обичаји српских
земаља", издавач Службени гласник (говорили Драгомир Антонић, етнолог и Борисав
Челиковић) – март 2012
Програмска активност - пројекат БГБ Тин Библио Тим (едукативни и забавни програм за
београдске средњошколце.) започео је своју турнеју у библиотеци „Јован Дучић“,
32
Извештај о раду БГБ
2012.
Барајево. Средњошколци су нашли право место за дружење, учење, забаву и
такмичење.
Вождовац
Број уписаних чланова: 10.825
Број корисника: 47.626
Број издатих јединица библиотечке грађе: 108.849
Број одржаних програма: 74
Број посетилаца програма: 1.801
- Казивања у Шумицама – Вече сатиричних песама и прича, Још од Десанке - хаику,
Вече љубавне поезије, Куку мајко шта ме снађе - монодрама, Промоција едиције
„Корени“ ИК Службени гласник. Гост је био историчар Борисав Челиковић, Лествицом и
басамком – вече духовне поезије
Новембра месеца, кроз сарадњу са Удружењем пензионера Вождовца, започела је
обука пензионера за рад на рачунару. Курс се одвија једном седмично у трајању од 120
минута. Ради се у малим групама (до пет полазника) и одзив интересената је све већи.
Доситејево перо - награда дечије критике
Дечији жири основних школа Вождовца, Земуна, Старог града (Дечије
одељење Библиотеке града), Врачара, Звездаре и Гроцке завршио је оцењивање је 22
пристигла наслова из продукције за 2011. годину. У октобру месецу у Центру за културу
и спорт „Шумице“ одржана је свечаност доделе награда ученицима који су показали
најбоље резултате у домену дечје књижевне критике, а и плакете писцима који су,
сходно дечјим гласовима, проглашени најбољима. Фото и видео материјал биће
презентован у годишњем извештају библиотеке "Доситеј Обрадовић".
Читалачка значка-У такмичењу у култури читања, говора и писања учешћа је узело
преко 500 ученика из 15 основних школа на Вождовцу. Најуспешнији су освојили бројна
признања, беџеве са ликом најпознатијих српских
песника и књижевника, мале и велике титуле за изражену културу
г овора и писања.
Завршна свечаност и додела награда најбољим читаоцима одржана је 31. маја 2012.
године у просторијама Центра за културу и спорт "Шумице".
Мајска песничка сусретања
Најбољим песницима, ученицима вождовачких школа, 25. маја ове године уручене су
дипломе и књиге као награде за најлепше исписане стихове. Додели награда
претходила је вишемесечна активност организовања песничких сусретања по основним
школама и одбир најбољих кандидата.
Недовршена прича
У новембру месецу окончана је акција «Недовршена прича», која је укључила многе
ученике основних школа Вождовца.
Врачар
Број уписаних чланова: 11.797
Број корисника: 53.753
Број издатих јединица библиотечке грађе: 115.073
Број одржаних програма: 174
Број посетилаца програма: 12.154
Манифестација „Читалачка значка 2011/2012. годинe“ одржана je у Дечјем одељењу
„Растко“. У њој је успешно учествовао велики број деце из шест основних школа са
Врачара
33
Извештај о раду БГБ
2012.
Концерт Камерног одсека Музичке школе „Јосип Славенски“
Изложба „Борисав Пекић на сценама београдског позоришта“ аутора Олге Красић –
Марјановић
Изложба фотографија Wesley Channell “Serbia Balkan Beauty – Лепоте Србије на Балкану”
Изложба „О животу и стваралаштву Борисава Станковића“ аутора Олге КрасићМарјановић
Завршни концерт Музичке школе „Станковић“
Програм „Чешка култура без граница“, у оквиру кога је отворена изложба „Моје друго
ја“, ауторке Јелене Велимировић.
У току „Дечја недеље“ (од 01. – 05. 10. 2012.) огранке на Врачару је посетио велики број
предшколаца и ученика основне школе. У свим огранцима су организовани пригодни
програми за децу. Посебно издвајамо књижевно-колажни програм „Брбљиви врабац“
који је организован у Дечјем одељењу „Растко“, а у коме су учествовали дечији писци
Васка Јукић марјановић, Гордана Малетић и Божидар Пешев.
Изложба фотографија „Еко –фото“ однос према животној средини, отворена је 16. 11.
2012. године у Библиотеци „Петар Кочић“, у организацији Центра за фото таленте.
Почетком 2006. године ЦФТ је, на Иницијативу Покрета горана Србије, под
покровитељством Фото савеза Србије, покренуо годишњу такмичарску изложбу
фотографија под називом "ЕКО-ФОТО - Однос према животној средини". Изложба је
посвећена 5. јуну - међународном дану заштите животне средине. Сваке године на
изложбу пристигне око 360 фотографија од око 90 фотографа и фото-аматера чланова
двадесетак фото клубова из Србије, као и фотографе и фото-аматере - самосталне
излагаче из Србије и иностранства. До сада је одржано шест изложби које су
постављене у седамнаест галерија у дванаест градова Србије.
Радионица „Дани за сећање“ одржана је 14. и 15. децембра 2012. године у простору
Библиотеке „Петар Кочић“ и Дечјег одељења „Растко“. Она је део пројекта „Недеља за
сећање“ који реализује KULTURKLAMMER- центар за културне интеракције у сарадњи са
Канцеларијом за младе општине Врачар, Библиотеком „Петар Кочић“ и Удружењем
пензионера Врачара, а уз подршку Мунистарства културе и информисања Републике
Србије и општине Врачар. Пројекат је подразумевао рад са локалном заједницом
Врачара, уз заједничко учешће младих и старијих суграђана. Током радионице учесници
су анализирали у којој мери усмене историје и сећања њених становника доприносе
очувању особености једне урбане средине коју карактерише специфичан градски
пејзаж, атмосфера и култура живљења. Ово је био покушај да се од заборава отргне
специфична атмосфера врачарских квартова, али и да се подстакне повезивање
генерација и заједничко деловање грађана у обликовању и развоју свог окружења.
Новогодишњи концерт је одржан у Библиотеци „Петар Кочић“, 27. децембра 2012.
године. Учествовали су: Драгана Вучићевић (сопран), Љубодраг Беговић (баритон),
Филип Чала (тенор), Вера Новаковић (клавир), Катарина Анђелковић (клавир) и Женски
ренесансни вокални дует L’annonciation. На програму су била дела Моцарта, Шуберта,
Вердија, Бизеа, Росинија, Штрауса
Гроцка
Број уписаних чланова: 5.714
Број корисника: 55.495
Број издатих јединица библиотечке грађе: 93.680
Број одржаних програма: 114
Број посетилаца програма: 3.804
34
Извештај о раду БГБ
2012.
Промовисање књига на разне начине: обележавањем годишњице рођења значајних
писаца и научника, информисањем корисника о добитницима значајних признања и о
најчитанијим књигама.
Окупљања деце и наставника око пројекта „Читалачка значка“, као и свечана завршна
манифестација.
Књижевне вечери, обележавање значајних догађаја из области историје, традиције,
културе.
Сталне поставке нових наслова и издања.
Организовање изложби дечијих радова насталих у нашој Сликарској радионици, као и
афирмисаних уметника (изложба Горана Дивца, светски признатог карикатуристе
Вечерњих новости).
Чаролија читања, бесплатна радионица за младе коју је водила Милица Јовановић.
Звездара
Број уписаних чланова: 13.654
Број корисника: 59.145
Број издатих јединица библиотечке грађе: 141.483
Број одржаних програма: 361
Број посетилаца програма: 29.052
Циклус радионица за децу „ПУТ ОКО СВЕТА ПОД МАСКАМА“, „СРЕЋНИ ПРАЗНИЦИ“
изложба литературе за празничне дане -изложба књига поводом МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА
СМЕХА, „МИ ЧЕКАМО УНУКЕ“ – хумористично-сатирични програм, изложба књига
„НИН-ова НАГРАДА- добитници и још по нешто...“, музички програм „ПРВИ ПРОЛЕЋНИ
КОНЦЕРТ“, изложба књига „МИТОВИ, ОБИЧАЈИ И ВЕРОВАЊА СТАРИХ СЛОВЕНА“, циклус
предавања „Наши суграђани - МИТОВИ, ОБИЧАЈИ И ВЕРОВАЊА СТАРИХ СЛОВЕНА“,
изложба „ПОКЛАДЕ, МАСКЕНБАЛИ, КАРНЕВАЛИ“, Изложба дечјих радова за конкурс
МАЛИ ПЈЕР, креативна радионица „БАЈКА О СЛОВИМА“, перформанс Књижевне
омладине Србије, промоција новог броја књижевног часописа „ПРОЛОМ“, сусрет са
писцем Робертом Такаричем, отварање ликовне изложбе Звездаријаде „ПОКУПИМО
БОЈЕ КОЈЕ ПАДАЈУ СА НЕБА“, ЧАЈНА ЦЕРЕМОНИЈА, изложба књига Моме Димића
поводом отварања огранка, радионица „ТРЕНИНГ ЗА АКТИВНО СТАРЕЊЕ У ТРЕЋЕМ
ДОБУ“, ЗВЕЗДАРИЈАДА – фестивал културе младих, ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА МЛАДИХ
ЗВЕЗДАРЕ, МАЈСКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА, Концерт „ВРАЧАРСКИ СОЛИСТИ“, Изложбе
књига: Наши Нобеловци, Андерсенова награда, Вечити кандидати за Нобелову награду,
Постављена излиожба читалачких дневника, Светски дан океана, Новитети за децу,
Светски дан хране, Децо, ове приче су написане само за вас, Хиљаду тајни наше
планете, Путујемо у далеке, заборављене земље, Стварно је лепо кад црташ, Тематска
изложба о култури и књижевности Кине, Изложба студентских радова Основних и
специјалистичких архитектонских студија, Ликовна изложба студентских радова Висока
грађевинско-геодетска школа, Свемирска истраживања,
Рођени да пишу,
Представљање библиотеке на завршној манифестацији „Ново лето у старој школи у
Миријеву“ , Изложба „МАСКЕ СВЕТА“, Промоција романа „БОЈЕ КАЛЕИДОСКОПА“,
ауторке Андрејане Дворнић, Дани сениора/ки на Звездари, „ОДВРНИ КЊИГУ ДО
ДАСКЕ“ - сусрет ученика звездарских школа, Серија поставки "Да ли смо заборавили...",
"11. новембар, Дан примирја у Првом св. рату", "Оливера Лазаревић - заборављена
принцеза", „МИРИСИ БЕОГРАДА“ – изложба слика Иванке Денде, Предавања
Омладинске организације AIESEC, Изложба цртежа деце из вртића "Пчелица" на тему
БИБЛИОТЕКА,Волонтерски сервис Звездаре: „Радионица-причаоница“,
„МОРСКИ
СНОВИ“ – изложба слика Маје Анђелковић Шегуљев, Јесењи концерт Филипа Чале ,
Креативна радионица „Морски снови“, Креативна радионица „Од мора до звезда“,
35
Извештај о раду БГБ
2012.
Сусрет афористичара, Изложба књига „Утопије и негативне утопије“, Изложба књига
поводом „Међународног дана људских права“, Промоција књиге „СПОМЕНАР“, Мине
Суботић у организацији Књижевне омладине Србије, Промоција Књиге „ СОФИЈА У
ЕСКАПИЗАМ“, Марије Зарић у организацији
Књижевне омладине Србије,
Новогодишњи концерт породице Чала.
Земун и Сурчин
Број уписаних чланова: 15.089
Број корисника: 105.508
Број издатих јединица библиотечке грађе: 240.567
Број одржаних програма: 469
Број посетилаца програма: 50.670
Ликовни и литерарни конкурс за ученике основних школа „Пред ликом Светог Саве“;
„Читалачка значка“, велика манифестација читања у шеснаест основних школа Земуна и
Сурчина, која се од 2012. одржава на градском нивоу;
Гостовање Виолете Бабић, писца за децу, за време трајања Дечије недеље;
Обележавање годишњице рођења Иве Андрића.
Младеновац
Број уписаних чланова: 4.234
Број корисника: 50.322
Број издатих јединица библиотечке грађе: 106.625
Број одржаних програма: 114
Број посетилаца програма: 4.091
Промоција књиге «Околина Београда и Смедерева из едиције Корени у сарадњи са
Службеним гласником и БГБ-а ;
Радионица «Упознај се с књигом» намењена је деци узраста до 5 година старости.
Одржава се у вртићима, радионицу води Јасмина Чабрило;
Средом у 10 је радионица намењена деци корисницима Дневног боравка деце и
омладине ометене у развоју. Радионица се одржава у Библиотеци;
«Хајде да читамо заједно» радионица која је намењена предшколцима и првацима.
Радионицу такође води колегиница Јасмина Чабрило;
« Дружење с песником» - књижевни програми где су суграђани Радиша Маринковић и
Огњен Петровић представили своје књижевно стваралаштво;
Светски дан дечије књиге, 2. април обележен је програмом «Поклон за читање» који је
одржан у свим одељењима библиотекама БГБ- а, а од самосталних активности
организовали смо представљање пројекта « Оштро перо» ученицима основних школа;
Светски дан књиге, 23. април обележили смо изложбом књига.
Промоција књиге књижевнице Виолете Бабић у издању Креативног
центра
организована је за ученике основних школа;
«Драмска радионица» ради за време школског распуста. Полазници ове радионице
организовани су у три групе по 23 ученика;
Промоција књиге «Ланац љубави» суграђанина Милана Николића Изана.О књизи је
говорио проф . Душан Стојковић;
Промоција прве књиге ученице Дојке Бркић пореклом из Молдавије.Књига је
објављена у оквиру специјалних издања Шумадијских метафора и
Kолега Никола Костадиновић био је ангажован око завршне манифестације
«Шумадијске метафоре» (додела награда), која се иначе одржава у организацији
Центра за културу Младеновац и ГО Младеновац.
36
Извештај о раду БГБ
2012.
«Завичајни писци» - суграђанке Ружа Мијовић и Славица Мастикос, које је пишу на
српском језику у Немачкој.
Реализован је пројекат БГБ-а «ТИН БИБЛИО ТИМ»,чији је креатор и организатор био
колега Мирко Марковић. Учествовали су ученици из Гимназије и Техничке школе из
Младеновца.
Нови Београд
Број уписаних чланова: 17.373
Број корисника: 112.978
Број издатих јединица библиотечке грађе: 237.908
Број одржаних програма: 284
Број посетилаца програма: 76.117
Библиотека редовно обележава све значајније датуме наше и светске културе: Дан св.
Саве, Међународни дан матерњег језика, Светски дан поезије, 120 година од рођења
Иве Андрића, Светски дан дечије књиге, Дани Новог Београда, Међународни дан шале,
Дан Европе, годишњице рођења Тенеси Вилијамса, Десанке Максимовић, Неруде,
Николе Тесле..., промоција едиције Корени издавачке куће Службени гласник Србије,
пригодни програми за Божић и Васкрс...
Читалачка значка - Најзначајнији програм културне активности наше Библиотеке и
један од најзначајнијих у целој мрежи БГБ.
Организује се више од 40 година са племенитим циљем да се код деце интернетгенерације развију читалачке навике, да се упознају са ванлектирним класичним и
савременим делима књижевности и подстакне критичко разумевање прочитаног и
развије смисао за лепо и праве вредности. Општина је подржала програм оценивши га
важним за локалну заједницу, јер је у њему учествовало 19 основних школа из Новог
Београда.
Током 4 месеца интензивног трајања програма било је одржано
136 читалачких часова са преко 1 300 деце која су започела, а 1 200 њих је у
потпуности савладало програм, док смо 200 деце наградили књигама као
најуспешније. И 20 школских библиотекара смо наградили пригодним књигама.
TeenBiblio tim - TeenBiblio tim Новог Београда је најбоља екипа у 2012. у тенису на
Nintendo Wii kонзолама.
У такмичењу, које је организовано за средњошколце 5 општина, учествовало је 79-оро
ђака новобеоградских средњих школа, а 6-оро квалификаната на градском такмичењу
били су апсолутни победници. Наши тенисери освојили су прва три места и забележили
4 победе .
Библиотека на ФДУ-у - Изузетно успешна сарадња успостављена је између Факултета
драмских уметности и Библиотеке. Чланови Библиотеке бивају редовно обавештавани о
репертоару факултетске сцене «Мата Милошевић» и организовано је посећују.
Студентске представе, које су одигране на сцени у сали МЗ, тако имају шаролику
публику коју чине корисници Библиотеке, који пак имају прилику да се упознају са
врхунским драмским текстовима.
Ликовна дечија радионица: Сликамо! - Ликовна радионица за децу основних школа
одржавана је у огранку Сава , под педагошким надзором сликарке Светлане Јевтић.
Одржано је 30 ликовних радионица које је похађало 198-оро деце.
Песма добрододошлице за прваке Свечаном приредбом Библиотека и
новобеоградске основне школе сваке године у Дечијој недељи поздрављају ђаке
прваке. Овогодишњи програм приказали су старији основци из школа: "Ђуро Стругар",
"Иван Гундулић " и "Радоје Домановић ". Певало се и играло док су у публици седели
37
Извештај о раду БГБ
2012.
раздрагани прваци и њихови поносни родитељи. На крају програма прваци су добили
бесплатне чланске карте.
Раковица
Број уписаних чланова: 8.515
Број корисника: 62.902
Број издатих јединица библиотечке грађе: 117.931
Број одржаних програма: 90
Број посетилаца програма: 6.656
Ђачко песничко сусретање - мај 2012 (песник водитељ Драгомир Ћулафић)
"Микина цртаоница" - радионица стицања основних вештина цртања и сликања за децу
млађег основношколског узраста (огранак "Мирослав Антић" Видиковац јануар-јун 2012,
водитељ радионице Јасна Јанковић)
Савски венац
Број уписаних чланова: 7.959
Број корисника: Број издатих јединица библиотечке грађе: 41.042
Број пружених референсних услуга: 11.512
Број одржаних програма: 11
Број посетилаца програма: 1.152
У Библиотеци „Веселин Маслеша“ одржана су три програма са предшколцима у којима
је деци објашњена улога библиотеке у животу и одрастању. Након тога, деца су уживала
играјући се краћим књижевним облицима: састављајући сама крај приче и уводећу у
радњу нове ликове. Ове програме радила је Олгица Калоперовић, књижничар.
О бајкама - У библиотеци „Вељко Петровић“ одржан је један програм дружења са
предшколцима из оближњег приватног вртића у коме су деца, уз презентован део
писане бајке, сама састављала даљу фабулу и илустровала радњу.
Изложбе књига - У Библиотеци „Бора Станковић" реализовано је седам изложби књига
које су биле посвећене: модерним бајкама за децу и одрасле, најмаштовитијој књизи за
паметну децу, популарној епској фантастици, историографским романима за жене,
годишњици рођења Марка Твена, Дечјој недељи, Душку Радовићу.
Сопот
Број уписаних чланова: 4.517
Број корисника: 42.315
Број издатих јединица библиотечке грађе: 92.479
Број одржаних програма: 70
Број посетилаца програма: 3.906
«Дани Милована Видаковића» одржани су по седамнаести пут у организацији БГБ-а,
њеног одељења Библиотеке «Милован Видаковић», ГО Сопот и Црквене општине
Неменикуће.У оквиру манифестације одржана су два програма:
«Под липама манастира Тресије» (7.јул) — представљена је издавачка делатност БГБ-а,
општина Младеновац, Барајево и Сопот, глумац Александар Дунић казивао је поезију
Ђуре Јакшића,Мике Антића и афоризме Душка Радовића и изведен је сплет вокалноинструменталних изворних песама, а гост изненађења био је ансамбл Данилушка;
«Петровдан у Неменикућу»(12,јул) - додељена је по други пут награда «Мома Димић» у
књижевности.Награду је добио књижевник Владимир Пиштало за роман «Венеција».У
програму су учествовали еминетни уметници: глумица Рада Ђуричин (казивала је
38
Извештај о раду БГБ
2012.
поезију Васка Попе),група Легенде и Мерима Његомир, вокални солиста.Наступала су
КУД-а «Шумадија» из Влашке и «Весели Космајци» из Сопота и одржана је изложба
Ликовне колоније «Неменикуће 2012».
Музички програми као пратећи програми: Никола Кандић(двојнице), Драгица
Петровић(вокал),Миле Јовановић (гитара),Ђорђе Аћимовић и Стефан петровић
(хармоника);
Промоција књиге – едиција Корени- «Околина Београда и Смедерева-насеља,порекло
становништва и обичаји»,програм је реализован у сарадњи са ИК Службени гласник и
БГБ-а ;
Радионица «Закорачимо у свет књиге» едукативно-креативног карактера намењена
деци узраста од 3-5 година.Радионица се одржава у вртићима и води је библиотекарка
Ивана Теноди Обрадовић;
«Плави а-мол»- песме које смо заборавили или их нисмо чули програм поетскомузичког садржаја који су припремили чланови Ђачке радионице библиотеке са
наставником Милетом Јовановићем;
« Где си душо , где си рано» - Вече народне музике и поезије . У програму су
учествовали солисти, глумци и музичари из завичаја.
Ђачка радионица Библиотеке књижевно-музичког садражаја за ученике основних и
средњих школа.Води је наставник српског језика и гитаре Миле Јовановић. Ученици ове
радионице учествују у реализацији културно-образовних програма која се организују у
Библиотеци ;
«Вечити путник» у знак сећања на Мома Димић, књижевни програм у
сарадњи са члановима Књижевног клуба «Бранко Ћопић» са Звездаре и завичајним
писцима.
Традиционални програми: Ускршње маштарије и Дан Пролећа организујемо у сарадњи
са предшколским установама и три програми се
реализују у свим нашим огранцима; Општинска смотра рецитатора....
«Стихом ћу ти рећи...» овим програмом обележили смо Светски
дан поезије.Ученици су казивали своје стихове и разговарали о читању, писању и
значају поезије.Програм је одржан у огранку «Љубивоје Гајић» у М. Пожаревцу.
Светски дан дечије књиге, 2. април обележен је програмом «Поклон за читање», који је
реализован у свим одељењима библиотеке који чине мрежу БГБ-а, а од самосталне
активности тим поводом припремили смо програм «Бајке испричане деци» за ученике
од 1. - 4- разреда о.ш. У Малој Иванчи ;
Програмом «Српски Ромео и Јулија» обележили смо Светски дан књиге, 23.април.
Драматизацију приповетке «Ашиков гроб» Јанка Веселиновића извели су ученици 8.
разреда о.ш. из М.Иванче поводом обележавања 150 година од рођења овог српског
књижевника;
Читалачка значка – као пилот пројекат организована је на територији сопотске
општине.
Дан писмености — обележен је у огранку «Љубивоје Гајић» у М. Пожаревцу са
ученицима од 4-8. разреда у сарадњи са школским библиотекаром.
Акција «Школска недеља 5+» која је организована на нивоу БГБ-а наишла је на добар
одзив ученика у општини Сопот.
«Дечију недељу» и «Месец књиге» обележили смо низом различитих активности са
нашим најмлађим корисницима,али издвојићемо «Биоскоп у
библиотеци» и «С цуцлом у свет књига» програми који су одржани у огранку «Љубивоје
Гајић» у М. Пожаревцу.
Пројекат БГБ-а «ТИН БИБЛИО ТИМ» едукативно - забавни програм такмичарског типа,
који је водио колега Мирко Марковић, изазвао је велико интересовање код
средњошколаца.Такмичили су се ученици из Еконско-трговинске и Машинске школе.
39
Извештај о раду БГБ
2012.
«Трагови космајских ратника у ослободилачком ратовима 1912-1918» изложба и
поетско-музички програм у организацији ГО Сопот и нашег одељења библиотеке
поводом стогодишњице Балканских ратова и годишњице борбе на Космају 1914.
Стари град
Број уписаних чланова: 15.375
Број корисника: 23.117
Број издатих јединица библиотечке грађе: 58.335
Број одржаних програма: 342
Број посетилаца програма: 8.858
Поводом Међународног дана дечје књиге била је радионица посвећена Х. К. Андерсену
под називом «Моја омиљена бајка».
Акција «Моја омиљена књига» намењена ученицима првог разреда. Проглашен је и
награђен књигом највреднији читалац – ученик првог разреда.
У склопу Пројеката « Сребрни сурфери» одржано је ИТ такмичење бака, дека и њихових
унука. Циљ је био да се истакне важност интергенерацијске подршке у дигиталном
описмењавању. Такмичарски пар су чинили бака или дека са унуком млађим / млађом
од 13 година.
У оквиру Дечје недеље су организовани посебно одабрани програми за предшколце и
ученике основне школе. Деца из вртића „Мајски цвет“, су активно учествовала у
луткарској представи „Испод печурке“, за коју су адаптацију текста Владимира Сутејева
и костиме урадиле библиотекарке Анђелка Сувајџић и Биљана Виг. Дружење са
предшколцима се, током недеље, наставило уз квиз „Језик разиграни“, где су се деца
надметала у знању о језику. Осим предшколаца, ове недеље се дечјим одељењем
ширила граја и основаца из ОШ „Михајло Петровић Алас“, за које су библиотекарке
одржале презентацију „Развитак писмености“.
Жири за доделу Награде „Ђорђе Јовановић“, у саставу, др Јован Делић, председник, др
Александар Јерков и др Михајло Пантић, чланови, на завршној седници одржаној 16.
октобра 2012. године у Библиотеци „Ђорђе Јовановић“, једногласно је одлучио да
Награду „Ђорђе Јовановић“ додели књизи Богдана А. Поповића „И песници и
критичари“. Награда је уручена у понедељак 22.10.2012. у Римској дворани Библиотеке
града Београда, пред досадашњим добитницима ове награде, академицима и
истакнутим културним радницима.
Пројекат Библиотеке града Београда - Тин Библио Тим на својој турнеји по Београду
стигао је и на Стари град. Средњошколци, ученици Математичке гимназије, су у
библиотеци пронашли право место за дружење, учење, забаву и такмичење. За тајне
везе књига - игрица - спорта и здравог живота био је задужем познати фудбалски
радник Драган Хреља, За Помоћ пријатеља - књижничар Теодора Ратковић, а за избор
такмичара библиотекар из Математичке гимназије, Олга Грујић.
Књижничар Александра Маринко је, у оквиру Пројекта „Курс ИТ обука 65+“ одржала 244
радионице.
Чукарица
Број уписаних чланова: 10.014
Број корисника: 130.477
Број издатих јединица библиотечке грађе: 477.069
Број одржаних програма: 72
Број посетилаца програма: 8.754
40
Извештај о раду БГБ
2012.
Радионице посвећене тинејџерима (Мала школа стицања социјалних вештина –
Асертивност; Чаролија читања – подстицање активног читања и писања код младих)
КОНКУРС МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ
У 2012. години у организацији Библиотеке града, а у сарадњи са Министарством
културе, информисања и информационог друштва путем конкурса су добијена средства
за суфинансирање следећих пројеката који су током године и реализовани:
Прозни зраци Светлане Веллмар Јанковић (добијена средства: 160.000 дин.)
Читалачка значка (150.000 дин.)
Тин Библио тим (306.000 дин)
Дигитализација београдских општинских новина (250.000 дин.)
Физичка заштита, конзервација и рестаурација старе и ретке библиотечке грађе,
картографске збирке библиотека Града Београда (од 16 до 19 века) (200.000 дин.)
Издања БГБ
Током 2012. објављен је зборник Бездане светлости, о књижевном делу
Светлане Велмар Јанковић. Такође су штампане Новине београдског читалишта.
Приход од продаје сопствених издања у протеклој години износио је 103.899
динара, продато је 228 примерака, а поклоњено 31 примерак у вредности од 10.200
динара.
НАГРАДЕ
Поводом Дана Библиотеке града Београда додељене су следеће награде:
 „Марија Илић Агапова“ за најуспешнијег библиотекара у Београду (добитник је
Дејан Вукићевић, НБС)
 „Глигорије Возаровић“ за најбољег издавача у 2012. години („Чигоја штампа“)
 Награда за најчитанију књигу - „Авантуре неваљале девојчице“, Марио Варгас
Љоса („Лагуна“)
 Додељена је награда “Ђорђе Јовановић“ књизи „И песници и критичари“
Богдана А. Поповића (Београдска књига, 2012.)
 Дани Милована Видаковића одржани су по седамнаести пут у организацији БГБа, њеног одељења Библиотеке „Милован Видаковић“, ГО Сопот и Црквене општине
Неменикуће. У оквиру манифестације додељена је награда „Мома Димић“ (добитниккњижевник Владимир Пиштало за роман „Венеција“).
МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ
Библиотека града Београда је током 2012. године успешно доприносила раду
струковних удружења у земљи и иностранству. БГБ је члан најзначајних
библиотекарских удружења (IFLA, EBLIDA, OCLC, IBBY, BDS) и не само декларативно, већ
и активно, радно. У контексту међународне сарадње треба нагласити и учешће
Библиотеке града Београда у европским пројектима. Током 2012. године међународни
пројекти у којима је БГБ узела учешће били су:
41
Извештај о раду БГБ
2012.
Di-XL (Dissemination and eXploration through Libraries)
Главни циљ пројекта Di-XL је развој ефикасног и одрживог модела дисеминације и
употребе знања насталих као део курсева доживотног учења. Специфични циљеви
пројекта су: идентификација баријера у сарадњи између институција доживотног учења
и библиотека, ово се нарочито одноци на дисеминацију и употребу знања; предлог
одрживог модела сарадње између библиотека и организација доживотног учења;
тестирање овог модела у 5 земаља; унапређење знања и вештина библиотекара за
дисеминацију и употребу знања насталих као део курсева доживотног учења;
дисеминција предложеног модела широм Европе.
Ово је први пут да Библиотека града Београда као партнер учествује у једном
међународном пројекту из области доживотног учења. Пројекат је звнично почео 1.
новембра и трајаће две године.
Eawarnes
Трогодишњи пројекат EAwarenes који води Фондација Еуропеана окупља 48 партнера из
29 земаља Европе. Ово је највећи пројекат по броју учесника који се финансира из
средстава Европске комисије. Укупан буџет је 5 милиона ЕУР. Библиотека града
Београда као једини партнер из Србије у наредне три године ће сарађивати на
реализацији два од укупно 6 радних пакета Пројекта. Пројекат има за циљ:





промоцију портала Еуропеана свим корисницима - политичарима тј. свим онима
који утичу на креирање политике да користе ресурсе и подигну свест о томе да је
културно наслеђе често покретач економског развоја и да промовише пренос знања;
промоцију портала Еуропеана најширем кругу корисника за најразличитије личне
потребе укључујући њихове хобије, истраживање, генеологију, туризам и развој
друштвених мрежа;
подстицање сарадње четири кључна сектора која тренутно нису довољно
искоришћена од стране Еуропеане: јавне библиотеке, архиви, емитери и коринсици
производа насталих на основи отворених културних програма (програмери,
истраживачи, активисти... и др.);
поставку нових облика дистрибуције садржаја Еуропеане сектору туризма;
охрабривање институција да се прикључе Еуроепани и да искористе постојеће
механизаме за решавање питања ауторских права.
БГБ ће заједно са партнерима из Немачке, Данске, Грчке, Шпаније и Велике Британије
креирати мреже 100 јавних библиотека Европе кроз коју ће корисницима бити понуђене
нове услуге које ће за основу имати више од (у овом тренутку) 22 милиона дигиталних
објектата европског културног наслеђа обједињених кроз портал Еуропеана. Такође,
Србија ће кроз овај пројекат добити пуну подршку Еуропеане за промоцију најмање
једног друштвеног догађаја. Активности Пројекта су у потпуности усклађени са
Стратешким планом Еуропеане за период 2011-2015.
AccessIT Plus (Accelerate the circulation of culture through exchange of skills in information
technology)
На основу искустава из пројекта AccessIT (Accelerate the circulation of culture through
exchange of skills in information technology) Библиотека града Београда је постала
партнер у двогодишњем пројекту под називом AccessIT Plus који се финансира
средставима Европске комисије, из Програма „Култура 2007-2013“. Период трајања
42
Извештај о раду БГБ
2012.
пројекта је од 1. октобра 2011. до 30. септембра 2013. године. Координатор пројекта је
фирма MDR Partners из Лондона, партнери су PSNC (Poznan Supercomputing and
Networkin Center) из Пољске, Градска библиотека из Ријеке (Хрватска), Народна и
универзитетска библиотека из Бањалуке, Народна и универзитетска библиотека из
Тузле (БиХ), Градска библиотека из Скадра (Албанија) и Библиотека града Београда.
Пројекат подстиче интеркултурни дијалог, међународно повезивање и сарадњу радника
у култури као и транс-национално представљање културног блага.
Пројекат AccessIT Plus је обезбедиo јединствени пакет обуке и усавршавања за
оспособљавање стручњака из мањих, локалних установа културе – баштинских
институција из Албаније, Хрватске, БиХ и Србије за дигитализацију фондова библиотека,
архива и музеја. Смернице за дигитализацију и обуку за реализацију пројекта
припремили су стручњаци из PSNC, институције која већ деценију успешно предводи и
координира рад на дигитализацији фондова пољских библиотека. Процедуре су
усклађене са ISO стандардима као и праксом сличних пројеката из области
дигитализације библиотечке грађе. Земље учеснице су се одлучиле да документација
буде преведена на језике земаља учесница. Ради се о курсевима припремљеним током
пројекта AccessIT у периоду 2009-2011 додтно допуњеним и коригованим. Како би
курсеви били доступни најширој стручној јавности направљени на платформи Moodle и
доступни су online на серверу електронске учионице Народне библиотеке Србије.
Доступни су на енглеском и српском језику. Први курс „Дигитални репозиторијуми за
мале баштинске институције“ је намењен свима који желе да се баве дигитализацијом и
на једноставан начин објашњава све кораке које је потребно предузети да би се једна
колекција нашла у дигиталном облику. Други курс: „Сарадња са Еуропеаном“ је
намењен свима онима који се дигитализацијом баве дуже времена и желе да омогуће
доступност дигитализованог садржаја своје институције кроз Еуропеану.
Као један од резултат пројекта очекује се стварање националних репозиторијума (или
барем услова за њихово стварање) који ће бити спремни да се укључе у пројекат
Европске дигиталне библиотеке, архива и музеја (Еuropeana). На основу сарадње у
оквиру овог пројекта Библиотека града Београда је са PSNC потписала посебан споразум
о сарадњи на основу кога је добила могућност коришћења софтвера dLibra за потребе
изградње сопствене дигиталне библиотеке. БГБ ће обезбедити локализацију корисничке
веб апликације dLibra на српски језик (ћирилица).
Припрема пројекта LoCloud.
Главни циљев пројекта је да се обезбеди баштинским институцијама да њихов садржај
буде видљив кроз Еуропеану коришћењем cloud технологије. На овај начин ће бити
могуће да се превазиђу техничке, семантичке и језичке баријере које данас постоје.
Такође, циљ пројекта је да се омогући малим баштинским институцијама да свој
садржај промовишу кроз европски портал. Предвиђа се да ће нових 4 милиона објеката
бити додата Еуропеани током три године трајања пројекта. Резултат пројекта ће се
огледати и у доприносу БГБ Еуропеани дигитализованим објектима од локалног значаја
за Београд. Координатор пројекта је Norsk Kulturrad из Осла уз помоћ MDR Partners из
Лондона. БГБ је један од 33 партнера из 30так земаља Европе
Такође, представници Библиотеке узели су учешће у најзначајнијим међународним
конференцијама у 2012. години: 78. годишњој конференција ИФЛА, EBLIDA
конференцији и Четвртој конференцији о квантитативним и квалитативним методама у
библиотекарству (QQML).
43
Извештај о раду БГБ
2012.
САРАДЊА
Посебно успешна сарадња је успостављена у оквиру две акције Библиотеке града
Београда које су директно везане за упис нових чланова:
- КУЛТУРНИ ПАКЕТ- сарадња са 5 позоришта (Дечје позориште „Бошко Буха“ ,
Позориште на Теразијама, Београдско драмско позориште , Установу културе „Вук“)
- ИНФОСТАН-Према споразуму, Библиотека града ће омогућити остваривање
попуста на куповину годишње чланске карте свим корисницима комуналних услуга који
редовно и у потпуности измирују своје обавезе према ЈКП „Инфостан“.
Стручни тим Библиотеке града Београда (Јасмина Нинков, Весна Булајић, Предраг Ђукић
и Даниела Драшковић) био је ангажован у изради подзаконских аката и правилника
везаних за Закон о библиотекарству и информативној делатности.
Сања Цвркота и Татјана Перовић су у име Библиотеке града Београда учествовале у
сређивању дворске библиотеке Српске православне епархије шумадијске у Крагујевцу.
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И КАДАР
Библиотека своју делатност обавља у оквиру организационе јединице
Библиотека града Београда и организационе јединице Библиотека на територији
градских општина. У организационој јединици БГБ делатност се обавља у оквиру
сектора, а у оквиру сектора се образују одељења. БГБ своју делатност обавља у оквиру
следећих организационих јединица: Библиотека града Београда и Библиотеке на
територији градских општина. Организационим јединицама руководе два помоћника
директора за библиотечку делатност и један помоћник директора за финансијско
пословање. У организационој јединици БГБ делатност се обавља у оквиру Сектора за
библиотечку делатност и Сектора за финансијско пословање, правне и опште послове у
оквиру којих су образована одељења.
Организациону јединицу Библиотека на територији градских општина чине следећа
одељења:
 Библиотека „Доситеј Обрадовић“ Вождовац и Библиотека „Исидора Секулић“
Савски венац,
 Библиотека „Петар Кочић“ Врачар и Библиотека „Ђорђе Јовановић“ Стари град,
 Библиотека „Вук Караџић“ Звездара и Библиотека „Илија Гарашанин“ Гроцка,
 Библиотека „Лаза Костић“ Чукарица, Библиотека „Миодраг Булатовић“ Раковица
и Библиотека „Јован Дучић“ Барајево,
 Библиотека „Свети Сава“ Земун и Сурчин,
 Библиотека „Вук Караџић“ Нови Београд,
 Библиотека „Деспот Стефан Лазаревић“ Младеновац и Библиотека „Милован
Видаковић“ Сопот
У Библиотеци града Београда на дан 31.12. укупно је било запослено 280 извршилаца на
неодређено и одређено време. Квалификациона струиктура је следећа: VII степен
стручне спреме - 123; VI степен стручне спреме -13; V степен стручне спреме - 1; IV
степен стручне спреме - 103; III степен стручне спреме - 4; II степен стручне спреме –
29 {Дијаграм 12}.
Стручне испите у 2012. години положило је двоје запослених (за звање библиотекара).
44
Извештај о раду БГБ
2012.
{Дијаграм 12} Запослени у БГБ према стручној спреми
ПРОСТОРИ
БИБЛИОТЕКА
Огранци / одељења
Централна
зграда
Активни
Библиотека града Београда
Доситеј Обрадовић, Вождовац
Исидора Секулић, Савски венац
Петар Кочић, Врачар
Ђорђе Јовановић, Стари град
Вук Караџић, Звездара
Илија Гарашанин, Гроцка
1
Затворени
5
6
6
1
3
2
7
3
1
1
4
9
1
1
1
6
1
1
3
1
1
8
10
11
5
Дислоцирани објекти: Дечја одељења „Чика Јова Змај“ и „Невен“, Фонд старе и ретке књиге, Фонд
периодике, Aмерички кутак, депозитни фонд.
6
Огранак „Милан Ђ. Милићевић“ привремено је затворен. Огранак „Милорад Панић Суреп“ због
неусловности не ради током зимских месеци.
7
Централна библиотека „Исидора Секулић“ трајно је затворено на локацији у улици Васе Пелагића 33,
10.02.2011. по одлуци УО БГБ. Централна библиотека је статусно у мировању док се не одреди адекватан
простор за њен рад. Одлуком Управног одбора функцију централне библиотеке преузела је библиотека
„Бора Станковић“ у улици Гаврила Принципа 40 (одлуком УО БГБ дана 19.03.2012. године)
8
Огранак „Јован Јовановић Змај“ привремено је затворен због неусловности за рад.
9
Читаонице централног одељења су исељене због реновирања, док је позајмни део библиотеке „Ђорђе
Јовановић“ активан
10
Огранак „Јован Поповић“ на Дорћолу је привремено затворен, због проблема са електро инсталацијама,
од 01. 12. 2012. године
11
Огранак „Радоје Домановић“ привремено је затворен због поплаве.
45
Извештај о раду БГБ
2012.
Лаза Костић, Чукарица
Миодраг Булатовић, Раковица
Јован Дучић, Барајево
4
3
1
3
2
Вук Караџић, Нови Београд
Деспот С. Лазаревић, Младеновац
Милован Видаковић, Сопот
УКУПНО
13
14
1
Свети Сава, Земун и Сурчин
12
1
1
1
8
1
8
15
3
1
1
3
14
52
14
80
{Табела 11} Објекти у мрежи Библиотеке града Београда
Историјско здање Библиотеке града Београда улепшано је новим декоративним
осветљењем споља, а кречењем и заменом подних облога изнутра. Такође су
реконструисане библиотеке „Јефимија“, „Мома Димић“ на Звездари и библиотека у
Рушњу, затим су извршени адаптациони радови у огранцима „Иво Андрић“ у Раковици,
као и на Цераку и у Реснику. Крајем године започети су радови у библиотеци „Меша
Селимовић“ на Новом Београду и „Филип Вишњић“ на Вождовцу. БГБ је највећа јавна
библиотека у региону и у свом саставу има 80 објеката. У последње три године урађен је
велики број радова у објектима из састава БГБ-а, а чак 10 библиотека је у потпуности
реновирано што је у највећој мери учињено сопственим средствима.
Библиотека/огранак
Реновиран огранак „ЈЕФИМИЈА“,
Општина Звездара и сопствена средства
Отворен нови огранак „МОМА ДИМИЋ“,
у потпуности - општина Звездара
Реновиран огранак у Рушњу (сопствена
средства)
Извршени санациони радови (грејање) у
огранку „ИВО АНДРИЋ“, Раковица +
огранци у Рушњу и на Цераку (сопствена
средства)
Извршени су санациони радови (текуће
Уложена средства
(рсд)16
1.760.000
340.000
384.550
322.000
12
Чукарица - затворени огранци због радне неусловности: "Димитрије Туцовић " Умка (2004), огранак у
Остружници (2004). Огранак "Бранко Ћопић" Жарково затворен је (2012) због великих комуналних трошкова
и нерентабилности пословања на постојећој локацији. Сви поменути огранци су исељени из постојећих
просторија, уговори о закупу са ЈП "Пословни простор Чукарица" су регуларно раскинути. Фондови из
поменутих огранака делом су преузети, делом расходовани а остатак се налази у депозиту (Раковица)
13
Раковица - затворени огранци због радне неусловности: "Иво Андрић" Петлово брдо (нов. 2011) и огранак
"Душан Матић" (2012) Миљаковац II (нерентабилност пословања). Књижни фонд мирује у постојећим
просторијама поменутих огранка.
14
Барајево - огранак у Вранићу због радне неусловности оперативно затворен од октобра 2012.
15
Огранак „Васко Попа“ привремено затворен због проблема са струјом, огранак „Пионир“ и простор
некадашњег Дечјег одељења су депозитни.
16
Све активности започете у 2011. години, завршене у 2012.
46
Извештај о раду БГБ
2012.
одржавање-кровови) у огранцима на
Цераку и у Реснику (сопствена средства)
Започети радови у огранку „МЕША
СЕЛИМОВИЋ“, Нови Београд (сопствена
средства)
Реконструкција дела објекта у Змај
Јовиној 1 (МЕДИЈАТЕКА) (град Београд)
(укупна вредност)
Замена подних облога и кречење у
Централној згради (општина Стари
град/сопствена средства)
703.00017
38.040.265
1.961.434
{Табела 12} Адаптација објеката у мрежи Библиотеке града Београда
март
феб.
јануар
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
17
o Радионица „Тимски рад“, БГБ
Запослени БГБ су похађали вишемесечну радионицу на основу програма МАРА
академије из Амстердама (Андријана Јеловац, Јелена Марковић, Лидија Тонтић,
Станка Јовичић, Јелена Дедић, Сандра Матијашевић, Нада Арбутина, Ивана
Теноди Обрадовић, Снежана Живковић)
o ECDL (European Computer Driving Licence) курс, модули 2, 3, 4, 7, успешно
је положило свих 12 полазника из БГБ (Милијана Јокић, Предраг Ђукић, Весна
Вуксан, Наташа Тркуља, Бранка Драгосавац, Данијела Губеринић, Милан
Васиљевић, Славица Јанковић, Александра Маринко, Јелена Дурковић, Мирко
Марковић, Златко Ахмић)
o EAwareness kick-off meeting Почетна конференција пројекта ЕА, Хаг,
Холандија (Јасмина Нинков, Предраг Ђукић, Милијана Јокић)
o Koнференција “Open wiki GLAM of Serbia”, Дом омладине, сала
Американа (Нада Арбутина, Златко Ахмић, Зоран Здравковић)
o Предавање - eLibraries : wanted dead or alive, Еpo van Nispen tot Sejvenar,
Народна библиотека Србије (Предраг Ђукић)
o Управљање пројектним циклусом - Канцеларија за европске интеграције
(Марјан Маринковић)
o Конференција о развоју интернета на RS и SRB доменским просторима
Србије ДИДС 2012. - Хотел "Москва", Београд (Исидора Ињац)
o Радионица у оквиру пројекта Eawareness, Мадрид, Шпанија (Предраг
Ђукић, Јасмина Нинков)
o Састанак одбора за управљање пројектом AccessITplus, Верија, Грчка
(Предраг Ђукић, Јасмина Нинков)
o Учешће на 9. међународном сајму образовања „EDUfair“ у оквиру
америчког штанда (Бранка Стоићевић, Сандра Николић)
o Похађање курса Управљање пројектним циклусом, у организацији
Канцеларије за Европске интеграције (Марјан Маринковић)
o Похађање дописног курса Global Education: Intercultural Dimension у
организацији Council of Europe и Network University (Јана Драшковић)
Предвиђен износ цене радова
47
Извештај о раду БГБ
август
јун
мај
април
2012.
o Предавање -Adaptation and Implementation of Web 2.0 technologies in the
Ivy League Libraries: A Case Study - a lecture of Liladhar R. Pendse, Народна
библиотека Србије (Милан Васиљевић)
o IDS#12 Интернет дијалог Србија 2012, Клуб посланика (Предраг Ђукић)
o Стручни скуп Корисници савремене библиотеке, Јахорина. У оквиру
радног председништва учествовали Јасмина Нинков и Мирко Марковић
o У Библиотеци града Београда, од 26. до 29. априла, одржана је
Међународна конференција „Qualico 2012“. Организатори конференције били су
Универзитет у Београду и Удружење за квантитативну лингвистику IQLA
(International Quantitative Linguistics Association)
o Коришћење серијских публикација и некњижне грађе у циљу развијања
когнитивно-стваралачких потенцијала ученика. Акредитовани семинар водио
Златко Ахмић (БГБ Римска дворан ВерицаГутаљ-Живковић (Чукарица), Јасна
Јанковић (Раковица)
o Скуп посвећен едицији "Савремена библиотека", амфитеатар НБС
(Предраг Ђукић, Миљана Ђукић, Катарина Михаиловић, Нада Арбутина, Светлана
Мартиновић)
o
Курс информационе писмености 65+, Одељење Библиотека "Ђорђе
Јовановић", Стари град радним данима, електронска читаоница - Библиотека
"Драган Лукић" (предавач Александра Маринко) бр. полазника 244
o 4th QQML, Limerick, Irland, Лимерик, Ирска, (Нада Арбутина, Станка
Јовичић) Представљање рада “Application of statistical methods in bibliographic
structure analysis”
o Семинар: "Библиотекар - струка и професија : Библиотеке на
друштвеним мрежама", Бања Врујци" (Мирко Марковић, Исидора Ињац, Нада
Арбутина, Славица Јанковић, Александра Маринко, Марина Неђић, Миланка
Бабић-Вукадин, Владан Николић, Ивана Теноди, Јасна Јанковић, Владимир
Брборић, Сандра Николић)
o Семинар „Израда логичке матрице“, Канцеларија за европске
интеграције, Београд (Марјан Маринковић)
o AccessIT plus project management board meeting, Тузла, БГБ партнер у
пројекту (Предраг Ђукић)
o Europeana Plenary, Лувен, БГБ партнер у пројекту Еаwareness (Јасмина
Нинков, Предраг Ђукић)
o Спровођена је редовна обука за БИСИС у јавним библиотекама Београда:
инвентарисање монографских публикација, инвентарисање сликовница и
израде месечних извештаја/статистике.
o Конференција ИФЛА, Хелсинки (Јасмина Нинков, Мирко Марковић,
Предраг Ђукић). Постер презентација „Неиспричане приче“ (Stories untold) аутора
Алке Бантнагар, Јасмине Нинков и Мирка Марковића. Реч је о серијалу програма
који се реализују у оквирумултимедијалног уметничког пројекта младих у
организацији Америчког кутка у Београду.
48
Извештај о раду БГБ
новембар
октобар
септембар
2012.
o Учешће у раду 24. Фестивала хумора за децу у Лазаревцу (Виолета
Ђорђевић, Биљана Виг). Одржан је округли сто за библиотекаре „Повратак на
почетак – препорука за читање“, БГБ је имала представника (Виолета Ђорђевић,
Дечје одљење) са радом „Storytelling као метод подстицања читања код деце“
o AccessIT plus project management board meeting, Ријека, БГБ партнер у
пројекту (Јасмина Нинков)
o О друштвеним мрежама и библиотекама као и програмима за младе,
одржали библиотекари са Емпорија државног универзитета у САД (Катарина
Миош)
o 38. скупштина Хрватског књижничарског друштва, Осијек Књижнице
укорак с промјенама (Јасмина Нинков)
o Међународна конференција „Културе у дијалогу“ на Филолошком
факултету у Београду. Радове представили и учествовали Мирко Марковић
(Библиотека место интеркултуралног дијалога), Нада Арбутина, Станка Јовичић
(Мултикултурализам и законски далтонизам), Зоран Здравковић (Дигитализација
и интеркултуралност баштине применом QR кода), Златко Ахмић (Књиге на
страним језицима у фондовима БГБ).
o Посет седишту ЕБЛИДА-е и ИФЛА-е, Хаг (Јасмина Нинков)
o Једанаеста међународна конференција БДС-а. Тема скупа: „Отворени
приступ знању у библиотекама“ (учешће 30 колега из БГБ-а – Јасмина Нинков,
Нада Арбутина, Татјана Александров, Ивана Дамјановић, Миланка Вукадинов,
Миљана Ђукић, Катарина Михајловић, Весна Арсић, Зоран Здравковић,
Маријана Дебељак, Бранка Ристивојевић, Татјана Перовић, Весна Сарић, Наташа
Тркуља, Предраг Ђукић, Владан Николић, Снежана Кавалић-Арсенијевић,
Славица Јанковић, Мирко Марковић, Бранка Драгосавац, Виолета Ђорђевић,
Марина Неђић, Станка Јовичић, Валентина Бранковић, Сања Цвркота, Данијела
Губеринић, Зорица Јовичић, Наталија Стевановић, Слободанка Петровић, Биљана
Данић Грбић, Светлана Јовичић Божић, Биљана Томић)
o Конференција јавних библиотека Шпаније и Eurpeana Awareness
радионица у Бургосу, Шпанија (Предраг Ђукић)
o 6. међународна конференција Европске смјернице за сарадњу
библиотека, архива и музеја Управљање знањем, БАМ, Сарајево, Тузла.
Представљање рада „Тајни корисник“ Јасмине Нинков и Мирка Марковића
o Програм Института за економску дипломатију „Обука службеника за
јавне набавке“ (Славица Јанковић)
o Радионица „Креативно играње – подстицање читања“ у организацији
Гете Института у Београду (Мирко Марковић, Виолета Ђорђевић, Јасна Бркић)
o МАНУБАЛК конференција – Очување и доступност културног наслеђа:
Од пергамента до дигиталне библиотеке (Славица Јанковић, Златко Ахмић,
Мирко Марковић, Нада Арбутина, Сандра Николић, Бранка Стоићевић, Исидора
Ињац)
o Радионица ''News: Know-How'' о медијској писмености коју је водила
Барбара М. Џонс, у Народној библиотеци Србије (Јасмина Нинков, Нада
Арбутина, Сандра Николић)
o Di-XL пројекат, почетни састанак у Атини (Јасмина Нинков, Предраг
Ђукић)
o Регионалној конференцији координатора Америчких кутака. На
конференцији је учествовало 26 координатора (Сандра Николић, Бранка
Стоићевић)
49
Извештај о раду БГБ
децембар
2012.
o 12. округли стол о слободном приступу информацијама „Друштвене
мреже и књижнице“ поводом Међународног дана људских права“, Национална
и свеучилишна књижица, Загреб. Предавање Мирка Марковића из БГБ-а
„Библиотеке и друштвене мреже у Србији од почетака до данас“.
МАТИЧНЕ ФУНКЦИЈЕ
Стручни радници Одељења за унапређење библиотечке делатности Библиотеке града
Београда су током 2012. године радили на пословима развоја и унапређења
библиотека, обављали следеће послове у складу са матичним функцијама18:
Надзор
22
Регистрација
Стручна
помоћ
МБС
Едукација
11
347
245
Семинари
3
Бисис
1
Обуке
2
{Табела 13} Матичне финкције
Надзор
Надзор као праћење и проучавање услова рада у библиотечкој делатности и
предлагање мера за побољшање услова рада у којима би се требали остваривати
циљеви и задаци библиотечке делатности један је од основних задатака матичних
служби. Надзор је обављен у 22 библиотеке, школске, општинске и специјалне.
Извештаји о надзору достављени су Народној библиотеци Србије.
Стручна помоћ
Пружање стручне помоћи представља окосницу инструктивног рада Одељења за развој
који обухвата све врсте стручне помоћи и обуке у библиотекарству на терену и
телефонским путем: прикупљање, обрада, чување библиотечке грађе, ревизија, расход,
смештај, припрема полагања стручног испита, оснивање библиотеке. У оваквом виду
стручна помоћ је пружена у 347 библиотекa, 93 општинских, 129 школских и 125
специјалних више пута у току године: Техничка школа „Дрво арт“, ОШ „Војвода Радомир
Путник“, Електротехничка школа „Стари град“, Завод за унапређивање образовања и
васпитања“, Приватна гимназија „Милена Павловић Барили“, Музеј ваздухопловства Београд, ОШ “Драган Лукић“, Градско саобраћајно предузеће, ОШ „Вожд Карађорђе“,
Јаково, ОШ „Др. Драган Херцог“, ОШ „Радојка Лакић“, Економска школа „Коста Цукић“,
Гимназија „Коста Цукић“, Средња школа „Доситеј“, Музеј историје Југославије, Средња
уметничка школа Артмедија, Одељење Библиотека „Вук Караџић“,
Одељење
Библиотека „Ђорђе Јовановић“, Одељење Библиотека „Исидора Секулић“, Одељење
Библиотека „Доситеј Обрадовић“, Владичански двор у Крагујевцу, Јавно предузеће ПТТ
саобраћаја „Србија“- Служба за послове ПТТ музеја, Удружење новинара
Србије, Независно удружење новинара Србије, Дунав осигурање, Средња школа за
информационе технологије, Метрополитен гимназија, Војни музеј, Музеј историје
Југославије.
Посебну стручну помоћ радници Одељења пружили су библиотекарима почетницима и
библиотекарима школских библиотека код којих су честе промене, тако да је сваки пут
неопходно вршити обуку од почетка.
Регистрација
18
Закон о библиотечко-информационој делатности (Сл. Гласник РС бр.52/11)
50
Извештај о раду БГБ
2012.
o ажурирање података из регистра специјалних библиотека, као и библиотека
средњих и основних школа. Унесено је преко 170 библиотека са свим
достављеним подацима.
o Претрага релевантних база података ради проналажења нерегистрованих
библиотека.
o Извршена је регистрација 11 библиотека: Завод за унапређивање образовања и
васпитања, Приватна гимназија „Милена Павловић Барили“, Музеј
ваздухопловства-Београд, ОШ “Драган Лукић“, ОШ „ Др. Драган Херцог“, Средња
школа „Доситеј“, Средња школа за информационе технологије, Средња
уметничка школа Артмедија, Војни музеј, Музеј историје Југославије. Пријаве и
решења за регистрацију достављени су поменутим библиотекама и Народној
библиотеци Србије.
МБС- Мрежа библиотека Србије
Програмски пакет МБС обухвата податке о библиотекама и на тај начин приказује стање,
обим и структуру библиотечке делатности. Прикупљено је и унесено у базу МБС 245
библиотека са свим подацима из 2011. године, који су прослеђени Народној
библиотеци Србије.
Едукација
Реализован је акредитован19 једнодневни семинар за школске библиотекаре под
називом „Школски библиотекар у веб окружењу“. Семинар је одржан у електронској
учионици БГБ у облику радионица за мање групе полазника. Укупно је било три групе.
Сертификат је добило 15 полазника.
ПРЕДАВАЊА И ОБУКЕ БИБЛИОТЕКАРА
Спровођена је редовна обука за БИСИС у јавним библиотекама Београда:
инвентарисање монографских публикација, инвентарисање сликовница и израде
месечних извештаја/статистике.
Стручно усавршавање
Једна од важних матичних функција је старање о усавршавању кадрова за
обављање библиотречке делатности. Стручни радници Библиотеке града Београда
присуствовали су разним стручним скуповима, семинарима, предавањима и курсевима:
БИСИС
Tоком 2012. године настављен је унос локацијских података за затечене фондове у
општинским библиотекама
Проверене су и припремљене инвентарне књиге за све фондове, закључно са
31.12.2011. године.
Вршени редовни послови око Бисис-а: редакција базе, унос података о броју преузетих
записа за сваки месец, отварање нових налога, обучавање и свакодневне консултације
са колегама, решавање текућих проблема, измене и допуне статистике у циркулацији,
редовно подешавање цене чланарине у складу са новим ценовником и тестирана је
демо верзија БИСИС 4.
ИНФОРМАТИЧКА ПОДРШКА
o Рад на презентацији идејног пројекта „Дигитална Библиотека града Београда“;
o Инсталација рачунара у Windows XP окружењу;
19
Семинар је акредитован од стране Завода за унапређивање образовања и васпитаља РС под бројем 040
за школску 2011/2012. годину.
51
Извештај о раду БГБ
2012.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
AVG 2012 updates;
Тестирање и инсталација корисничких програма;
Firefox update;
Помоћ при сређивању фајлова, пребацивању у различите формате,
подешавања;
Рад на оспособљавању рачунара за инсталацију UBUNTU;
Инсталација хард диска на лаптоп инсталација OS-а и апликација;
Телефонска помоћ (Help desk);
Текуће одржавање опреме;
Ажурирање антивирусног програма AVG на рачунарима са Windows OS који су
закључани;
Интервенције на хардверу
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
o
o
o
o
o
o
o
Чланство Библиотеке града Београда у Удружењу издавача и књижара Србије;
Рад на анализама евалуација акредитованих семинара који су до сада одржани
у Библиотеци града Београда;
обрада и провера података месечних извештаја свих одељења;
прављење основних база података о предузећима ради успостављања сарадњи
и провера истих;
започето је формирање нове, комплетне базе података за основношколске
библиотеке и у складу са тим ажурирају се стари подаци;
Question Point редовни одговори на питања корисника; Укључивање и других
колега у рад овог сервиса.
Обучавање запослених преко teamviewera (приступање удаљеном рачунару
преко интернета), подешавање параметара и отварање налога.
ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ
 У Библиотеку града Београда бесплатно је уписано преко 4.000 особа са
инвалидитетом са територије главног града. То чини око 2,5% чланова Библиотеке.
У оквиру својих друштвено одговорних активности Библиотека града Београда је у
2012. години сарађивала са многим установама и удружењима која се брину о особама
са инвалидитетом. Између осталих то су: Удружење деце из хранитељских породица на
територији Београда, Удружење за помоћ особама са сметњама у развоју "Живимо
заједно", Удружење слепих и слабовидих "Бели штап ", Удружења особа са
инвалидитетом, Старачки дом за тешко покретне особе "Моја оаза", Станари Дома за
одрасла незбринута лица, Деца и омладина ометена у развоју корисници дневног
боравка, Удружење дистрофичара Београд, Школа за децу са сметњама у развоју „Сава
Јовановић Сирогојно“, Основна школа за образовање одраслих и других лица „Бранко
Пешић“, Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама, Канцеларија за
особе са инвалидитетом, НВО „Помоћ у породици“, Основна школом за децу са
посебним потебама „Милоје Павловић“ , Школа деце ометене у развоју "Нови
Београд.", Основна школа за заштиту вида „Драган Ковачевић“ ...
Дечје одељење Библиотеке града Београда узело је активно учешће у
пројекту „Подршка деци са сметљама у развоју у процесу инклузије – на локалном и
регионалном нивоу у Србији“.
На основу одлуке УО БГБ већ дужи низ година поред организоване сарадње са
установама и удружењима и појединци са инвалидитетом имају могућност бесплатног
уписа у све библиотеке у мрежи БГБ-а.
52
Извештај о раду БГБ
2012.
Активности Дечјег одељења Библиотеке града Београда на пољу рада са децом са
хендикепом
Сарадња са НВО „Помоћ у породици“ и представљање едиције сликовница „Наш нови
пријатељ“, настале у оквиру пројекта „Подршка деци са сметњама у развоју у процесу
инклузије – на локалном и регионалном нивоу у Србији“. Душан Кангетхе, ученик III
разреда ОШ за децу са посебним потребама „Др Драган Херцог“ гостовао је у
библиотеци и својим вршњацима представио рад на тему „Седам светских чуда“.
Сарадња са Друштвом за помоћ МНРО Стари град „Живимо заједно“ и континуирано
организовање посета библиотеци за њихове чланове. Сарадња са ОШ за децу са
посебним потебама „Милоје Павловић“ и организовање циклуса радионица за
различите групе деце у периоду од фебруара до маја 2012. год. Сарадња са ОШ за
заштиту вида „Драган Ковачевић“ и организовање радионица на тему екологије и
митологије. Представљање књиге „Поштареве приче“ Данијела Ћоровића у издању
Омладинске књижевне задруге. Колективно учлањење ученика ОШ „Драган Ковачевић“
и „Милоје Павловић“ и колективно учлањење деце из хранитељских породица на
територији Београда.
 Акција добровољног давања крви
У сарадњи са Заводом за трансфузију крви организоване су две Акције добровољног
давања крви у Вуковој сали Библиотеке града Београда. Поред запослених у
Библиотеци града Београда у акцији је учествовао и велики број грађана који су овом
приликом добили на поклон и бесплатну чланску карту Библиотеке града у трајању од
годину дана.
 Учешће у пројекту „Живот без граница“ у сарадњи са међународном
студентском организацијом „АЕИСАК“. У јулу је у Америчком кутку завршен први део
прве сесије пројекта. Посета библиотекара са представницима Америчке амбасаде,
ромској деци из ОШ „Гаврило Принцип“ у Земуну (фејсбук стране Америчке
амбасаде:http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151071754177768.457659.37417
422767&type=1. У овај пројекат укључена је и гошћа из Америке, професорка Мерили
Канингем, која је у своје радионице у организацији Кутка укључила децу без
родитељског старања узраста од 10 до 20 година.
 О женском активизму ( Андреа Барзик ЕЛФ Филолошког факултета), док је
корисно предавање „Рак дојке и грлића материце : скрининг превенција“, одржао др
Роберт Монестел, регионални медицински саветник при Стејт Департменту. Амбасада
САД, Београдски фонд за политичку изузетност и Амерички кутак Београд организовали
су предавање амбасадорке Свони Хант , која је говорила о томе зашто је важно да жене
буду укључене у процесе одлучивања на свим нивоима.
 У АК-у покренута је радионица "И ја то могу". Радионица је намењена пушачима
који би желели да се ове напасти ослободе, а недостаје им подршка или мотив, а
осмишљена је по моделу група подршке.
 Организација и одигравање радионица „ТРЕНИНГ ЗА АКТИВНО СТАРЕЊЕ У
ТРЕЋЕМ ДОБУ“ у библиотекама на општини Звездара
53
Извештај о раду БГБ
2012.
РАД УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
У току 2012. године одржане су две заједничке седнице Управног и Надзорног одбора и
девет самосталних седница Управног одбора.
На заједничкој седници одржаној дана 30.01.2012. године усвојено је следеће:
- Записник са претходне заједничке седнице Управног и Надзорног одбора БГБ
одржане дана 28.02.2011. године;
- Извештај о раду Библиотеке града Београда у 2011. години;
- Извештај Централне комисије о извршеном попису имовине и обавеза са стањем на
дан 31.12.2011. године.
На заједничкој седници одржаној дана 27.02.2012. године усвојено тј. донето је
следеће:
- Записник са претходне заједничке седнице Управног и Надзорног одбора одржане
дана 30.01.2012. године;
- Одлука којом је усвојен Завршни рачун - Финансијски извештај Библиотеке града
Београда за 2011. годину;
- Одлуком је одобрен годишњи расход за 2012. годину Одељењу, библиотеци ,,Миодраг
Булатовић“ у Раковици;
- Одлучено је да се огранак ,, Душан Матић“ Одељења библиотеке ,,Миодраг
Булатовић“ у Раковици трајно затвори због тога што је огранак у лошем стању и лоше
позициониран као и због недовољног броја уписаних корисника и немогућности даљег
квалитетног библиотечког рада са корисницима. Саставни део ове одлуке је предлог
начелника Одељења библиотеке ,, Лаза Костић“ Чукарица, Библиотеке ,,Миодраг
Булатовић“ Раковица и Библиотеке ,,Јован Дучић“ Барајево заведен под бројем 900 од
24.02.2012. године;
- Одлука којом се усвајају Измене и допуне Правилника о коришћењу службених
мобилних телефона у Библиотеци града Београда;
- Закључак којим се прихвата понуда ,,Божидар Аџија“ а.д. за пресељење у мањи
пословни простор у истој згради у ул. Ресавска бр.78, јер да Библиотека града Београда
није у могућности да плаћа већу закупнину, обзиром да то није предвиђено
Финансијским планом;
- Закључак у вези покренуте иницијативе Самосталног синдиката Библиотеке града
Београда изнете у Допису бр.950/12 да се на исплату јубиларних награда за 2009. годину
и 2010. годину примене исти критеријуми као и за исплату јубиларних награда за 2011.
годину .
На XIV седници Управног одбора донето је следеће:
-Закључак којим се усваја Записник са 13 седнице Управног одбора Библиотеке града
Београда одржане 26.12.2011. године;
-Одлука којом је усвојен Финанијски план Библиотеке града Београда за 2012. годину;
-Одлука којом је одобрен годишњи расход библиотечке грађе за 2012. годину у
Одељењу Библиотеци ,,Исидора Секулић“ и то: 1297 физички дотрајалих и
неупотребљивих јединица библиотечке грађе огранка ,, Веселин Маслеша“, што је
укупно 1297 јединица библиотечке грађе;
-Закључак путем кога Управни одбор БГБ подржава репрезентативни Самостални
синдикат БГБ у настојањима да право запослених на јубиларне награде које им припада
по закону и колективном уговору остварује легитимним синдикалним активностима.
54
Извештај о раду БГБ
2012.
Самосталном синдикату ће бити упућен одговор на писмо упозорења бр.147 од
12.01.2012. године да би били упознати са тим да је БГБ већ преузела све да јубиларне
награде буду исплаћене. Подржан је репрезентативни Самостални синдикат БГБ да
истраје у настојањима да се потпише Посебни колективни уговор за установе културе од
значаја за град београд, јер је претходни колективни уговор ван снаге већ годину дана.
На XV седници Управног одбора одржаној дана 30.01.2012. године пре свега усвојен је
Записник са XIV седнице Управног одбора Библиотеке града Београда одржане дана
13.01.2012. године, донет је Закључак да се Управни одбор БГБ обрати председнику
Градске општине Нови Београд и директору Ј.П.,,Пословни простор“ Нови Београд са
молбом да се закључе уговори о закупу простора у којима БГБ већ деценијама обавља
библиотечку делатност и то под условима предвиђеним Одлуком о утврђивању
закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина
Нови Београд. Управни одбор је је разматрао чињеницу да огранак ,,Фонтана“ у ул.
Париске Комуне бр.13 не треба измештати из простора, јер локал који је понуђен у закуп
у Блоку 21 не задовољава потребе грађана настањених у делу Новог Београда код
центра ,,Фонтана“, а посебно из разлога што је наведени огранак комплетно реновиран
из средстава НИП-а 2007. године, а средствима града Београда опремљен и то све уз
агласност закуподавца Ј.П.,, Пословни простор“ Нови Београд. Наведеном приликом УО
подржао је и прихватио могућност која је изнета у предлогу да се огранак ,,Фонтана“ са
првог спрата центра ,,Фнтана“ пресели у приземље на истој адреси у реновиран и
прилагођен простор за обављање библиотечке делатности, али када се за то буду
стекли неопходни услови. Донето је и следеће:
- Одлука којом је усвојен Правилник о коришћењу службених телефона у БГБ;
- Одлука којом је усвојен Правилник о коришћењу службених возила и Правила о
обавезама лица која управљају службеним аутомобилима у БГБ;
- Одлука којом је усвојен Правилник о коришћењу репрезентације у БГБ;
- Одлука којом је одобрен годишњи расход за 2011. годину Одељења ,, Свети Сава“
Земун и Сурчин и то 320 дотрајалих и неупотребљивих јединица библиотечке грађе
огранка у Земун Пољу, 622 дотрајалих и неупотребљивих јединица библиотечке грађе
огранка у Сурчину, 57 дотрајалих и неупотребљивих јединица библиотечке грађе
огранка у Батајници и 432 дотрајале и неупотребљиве јединице библиотечке грађе
централног одељења ,,Свети Сава“;
- Одлука којом је одлучено да нови огранак БГБ у Миријеву носи назив Огранак
,,Драгомир Ђорђевић“
На XVI седници Управног одбора одржаној дана 13.02.2012. године донета је Одлука
којом је усвојена Измена Финансијског плана Библиотеке града Београда за 2012.
годину.
На XVII седници одржаној дана 19.03.2012. године Закључком је усвојен Записник са
седнице УО одржане 30.01.2012. године, као и Записник са XVI седнице УО одржане
13.02.2012. године. Донете су следеће одлуке:
- Одлука којом је усвојена измена Финансијског плана БГБ за 2012. године;
- Одлука којом је усвојене Измене и допуне Пословника о раду Управног одбора
Библиотеке града Београда;
- Одлука којом су усвојене Измене и допуне Правила о обавезама лица које управља
службеним возилима БГБ;
- Одлука којом је усвојен Пречишћен текст Правила о обавезама лица које управља
службеним возилом Библиотеке града Београда;
55
Извештај о раду БГБ
2012.
- Одлука којом је одобрен годишњи расход за 2012 годину у библиотеци ,,Вук Караџић“
Звездара и то 240 физички дотрајалих и неупотребљивих јединица библиотечке грађе у
централној библиотеци ,,Вук Караџић“, 37 физички дотрајалих и неупотребљивих
јединица библиотечке грађе у огранку ,,Драгиша Витошевић“, 230 физички дотрајалих и
неупотребљивих јединица библиотечке грађе у огранку ,, Бранко Миљковић“, што
укупно износи 527 јединица библиотечке грађе;
одобрен је годишњи расход за 2012. годину у библиотеци ,, Лаза Костић“ Чукарица и то:
2898 физички дотрајалих и неупотребљивих јединица библиотечке грађе у огранку
,,Бранко аћопић“ Жарково, 1612 физички дотрајалих и неупотребљивих јединица
библиотечке грађе у огранку ,,Ђура Јакшић“ Железник, што укупно износи 4510
јединица библиотечке грађе;
одобрен је годишњи расход за 2012.годину у Библиотеци ,,Ђорђе Јовановић“ Стари град
и то: 262 физички дотрајалих и неупотребљивих јединица библиотечке грађе централне
библиотеке ,,Ђорђе Јовановић, 1246 физички дотрајалих и неупотребљивих јединица
библиотечке грађе дечијег одељења ,,Драган Лукић“, 1420 физички дотрајалих и
неупотребљивих јединица библиотечке грађе у огранку ,,Јован Поповић“ , што укупно
износи 2928 јединица библиотечке грађе.
Одобрен је годишњи расход за 2012. годину у Библиотеци града Београда и то 10547
физички дотрајалих и неупотребљивих јединица библиотечке грађе Одељења за рад са
корисницима, што укупно износи 10547 јединица библиотечке грађе.
- Одлука којом је утврђено да је централна библиотека Одељења библиотеке ,,
Исидора Секулић“ Савски венац у улици Гаврила Принципа бр.40.
На XVIII седници одржаној дана 10.05.2012. године донета је Одлука којом је усвојена
Измена Финансијског плана Библиотеке града Београда за 2012. годину.
На XIX седници одржаној дана 23.05.2012. године донетe су следеће одлуке:
- Одлука којом је усвојен Правилник о изменам а и допунама Правилника о коришћењу
службених мобилних телефона у Библиотеци града Београда;
- Одлука којом је усвојен Правилник о коришћењу мобилних службених телефона у
Библиотеци града Београда (Пречишћен текст);
- Одлука којом је утврђено да ће Библиотека града Београда члановима Комисије за
откуп књига који су именовани Решењем Градоначелника града Београда бр. 020797/10-Г од 09.03.2010. године исплатити надокнаду за рад у вези са набавком књига из
текуће књижевне продукције у 2012. години и накнада за рад Комисије из тачке 1 ове
одлуке износи 20.000,00 динара по члану Комисије;
- Одлука о измени Одлуке о ценама услуга Библиотеке града Београда.
На XX седници одржаној дана 10.07.2012. године донет је:
- Закључак којим је усвојен Записник са XVII седнице Управног одбора БГБ одржане
19.03.2012. године;
-Одлука којом су верификоване сл. Одлуке:
1. Одлука бр.2531 донета на 18 седници Управног одбора Библиотеке града
Београда одржаној дана 10.05.2012. године;
2. Одлука бр.2532 донета на 19 седници Управног одбора Библиотеке града
Београда одржаној дана 23.05.2012. године;
3. Одлука бр.2533 донета на 19 седници Управног одбора Библиотеке града
Београда одржаној дана 23.05.2012. године;
4. Одлука бр.2534 донета на 19 седници Управног одбора Библиотеке града
56
Извештај о раду БГБ
2012.
Београда одржаној дана 23.05.2012. године;
5. Одлука бр.2535 донета на 19 седници Управног одбора Библиотеке града
Београда одржаној дана 23.05.2012. године;
6. Одлука бр.2536 донета на 19 седници Управног одбора Библиотеке града
Београда одржаној дана 23.05.2012. године;
7. Одлука бр.2537 донета на 19 седници Управног одбора Библиотеке града
Београда одржаној дана 23.05.2012. године;
- Одлука којом је стављена ван снаге Одлука бр.2536 донета на 19 седници
Управног одбора Библиотеке града Београда;
- Одлука којом је усвојена Измена Финансијског плана Библиотеке града Београда
за 2012. годину;
- Одлука којом је усвојена Одлука о ценама услуга Библиотеке града Београда;
- Одлука којом је усвојен Правилник о изменама и допунама Правилника о условима,
начину коришћења и заштити библиотечке грађе;
- Одлука којом је именован жири за доделу награде ,, Ђорђе Јовановић“ за 2012.
годину, утврђена је висина нагрде ,, Ђорђе Јовановић“ у износу од 50.000,00 динара,
утврђен је хонорар за рад чланова жирија у износу од 6.000,00 динара и хонорар за
израду уметничке плакете у износу од 6.000,00 динара.
- Одлука којом је одобрен годишњи расход за 2012. годину у оквиру дозвољених 3% од
укупног фонда мреже Библиотеке града Београда, и то: 906 дотрајалих и
неупотребљивих јединица библиотечке грађе огранка Нови град- Одељења
Библиотеке „Свети Сава“ Земун и Сурчин, што је укупно 906 јединица библиотечке
грађе;
одобрен је годишњи расход библиотечке грађе за 2012.годину у оквиру
дозвољених 3% од укупног фонда мреже Библиотеке града Београда и то 702
дотрајалих и неупотребљивих јединице библиотечке грађе Дечијег одељења „Растко“
Одељења библиотеке „Петар Кочић“ Врачар, што је укупно 702 јединице
библиотечке грађе;
одобрен је годишњи расход за 2012.годину у оквиру дозвољених 3% од укупног
фонда мреже Библиотеке града Београда и то 6795 дотрајалих и неупотребљивих
јединица библиотечке грађе Одељења библиотеке „Исидора Секулић“ (централно
одељење), што је укупно 6795 јединица библиотечке грађе;
одобрен је годишњи расход за 2012.годину у оквиру дозвољених 3% од укупног фонда
мреже Библиотеке града Београда и то 591 дотрајалих и неупотребљивих јединица
библиотечке грађе огранка „Бора Станковић“, Одељења библиотеке „Исидора
Секулић“ Савски венац, што је укупно 591 јединица библиотечке грађе;
одобрен је годишњи расход за 2012. годину у оквиру дозвољених 3% од укупног фонда
мреже Библиотеке града Београда и то 892 дотрајале и неупотребљиве јединице
библиотечке грађе огранка „Јован Јовановић Змај“ Одељења библиотеке „Исидора
Секулић“ Савски венац, што је укупно 892 јединице библиотечке грађе.
одобрен је годишњи расход за 2012.годину у оквиру дозвољених 3% од укупног
фонда мреже Библиотеке града Београда и то 570 дотрајалих и неупотребљивих
јединица библиотечке грађе огранка „Веселин Маслеша“ Одељења библиотеке
„Исидора Секулић“ Савски венац, што је укупно 570 јединица библиотечке грађе;
одобрен је годишњи расход за 2012.годину у оквиру дозвољених 3% од укупног
фонда мреже Библиотеке града Београда и то 97 дотрајалих и неупотребљивих
57
Извештај о раду БГБ
2012.
јединица библиотечке грађе огранка „Вељко Петровић“ Одељења библиотеке
„Исидора Секулић“ Савски венац, што је укупно 97 јединица библиотечке грађе;
одобрен је годишњи расход за 2012.годину у оквиру дозвољених 3% од укупног
фонда мреже Библиотеке града Београда и то 831 дотрајалих и неупотребљивих
јединица библиотечке грађе огранка „Марија Илић Агапова“, 684 дотрајале и
неупотребљиве јединице библиотечке грађе Одељења библиотеке „Вук Караџић“
(централно одељење), што је укупно 1.515 јединица библиотечке грађе.
- Одлука којом је усвојен Извештај о раду Библиотеке града Београда за период
јануар-јуни 2012. године
На XXI седници одржаној дана 19.07.2012. године донета је Одлука којом је усвојена
Измена Финансијског плана Библиотеке града Београда за 2012. годину.
На XXII седници одржаној дана 21.02.2012. године донето је следеће:
- Закључак којим је усвојен Записник са 20 седнице Управног одбора Библиотеке града
Београда одржане дана 10.07.2012. године;
- Одлука којом је верификована Одлука бр.3563 донета на 21 седници Управног одбора
одржаној дана 19.07.2012. године;
-Одлука којом је усвојена Измена Финансијског плана Библиотеке града Београда за
2012. годину;
- Одлука којом је одобрен годишњи расход за 2012. годину Одељењу Библиотеци
,,Исидора Секулић“ Савски венац, одобрен годишњи расход библиотечке грађе за 2012.
годину Одељењу Библиотеци ,, Петар кочић“ Врачар, годишњи расход за 2012. годину
Одељењу Библиотеци ,, Вук Караџић“ Нови Београд, годишњи расход за 2012. годину
библиотечке грађе у Америчком кутку;
- Закључак да се упути одговор на молбу Светлане Петровић, члана библиотеке да ће јој
се изаћи у сусрет тако што ће користити своје право да се понекад поново задужи истом
књигом у складу са одредбама Правилника о условима, начину коришћења и заштити
библиотечке грађе.
На XXIII седници одржаној дана 19.12.2012. године донете су:
- Одлука окојом се усвајају Правила заштите од пожара Библиотеке града Београда;
- Одлука којом је усвојена Измена Финансијског плана Библиотеке града Београда.
58
Извештај о раду БГБ
2012.
ПОПИС ТАБЕЛАРНИХ И ГРАФИЧКИХ ПРИКАЗА
ТАБЕЛЕ
1 - Општи преглед броја чланова, корисника и издатих јединица библиотечке грађе
2 -Уписани чланови у 2012. години у односу на Програм рада Библиотеке града
Београда за 2012. годину
3 - Број корисника фондова и услуга Библиотеке града Београда у 2012. години
4 - Коришћење фонда у 2012. години у односу на План
5 - Обрт фонда
6 - Општи преглед фонда
7 - Остварена набавка у односу на План
8 - Обрада фонда у централној згради БГБ
9 - БИСИС – број унетих записа у 2012. години и укупан број записа у локалним базама
10 - Број одржаних културно-образовних програма у 2012. години
11 - Објекти у мрежи Библиотеке града Београда
12 - Адаптација објеката у мрежи Библиотеке града Београда
13 - Матичне функције
ДИЈАГРАМИ
1 - Број становника Београда у односу на број уписаних чланова у БГБ
2 -Графички приказ процентуалног учешћа општинских библиотека у укупном броју
уписаних корисника у Библиотеку града Београда у 2012. години
3 - Чланови Библиотеке према занимању
4 - Проценат корисника Библиотеке у односу на врсту услуге
5 - Начин коришћења референсних услуга
6 - Коришћење некњижне грађе
7 - Најтраженије публикације у 2012. години
8 - Преглед набавке у периоду 2001-2012. године
9 - Преглед према начину набавке
10 - Преглед набавке према УДК групама
11 - Динамика уноса записа у периоду 2009-2012. по општинама
12 - Културно-образовни програми у мрежи БГБ по врстама
13 - Запослени у БГБ према стручној спреми
59
Download

Извештај о раду БГБ - Библиотека града Београда