Marketingové
číslo 3 / 2014
inspirace
časopis pro úspěšné podnikání
květen–červen 2014:
Brno Zlín
Praha Plzeň
VELETRH řešení V.
Trhy se mění, změňte se i vy
2
3
S ředitelem hotelu Santon
o profesionalitě a slušném businessu
5
Témata nadcházejícho Veletrhu řešení
9
Něco k zamyšlení
10
8 krátkých prezentací, 8 workshopů,
8 stolů pro individuální konzultace
Veletrh řešení:
Trhy se mění
Klub podnikatelek ze Zlínska
Marketingové inspirace
č. 3 / 2014
Veletrh řešení: Trhy se mění
V dnešních dobách, kdy tolik lidí si stále stěžuje, že nic není jisté, chtěli
bychom jim připomenout, že jedna věc je v podnikání naprosto jistá.
Je to ZMĚNA.
Od doby před miliony a miliony let, kdy vznikla sluneční soustava a naše
země, následovala na ní jedna změna za druhou. Dnes, abychom udrželi
v podnikání krok, musíme se ptát každé pondělí: „Jakou změnu provedu
ve svém podnikání tento týden?“. Dnes je již velmi málo obchodníků,
kteří by soudili, že co bylo dost dobré za časů jejich otce, bude dosti
dobré i pro ně. Je jich proto již tak málo, ponevaž jejich závody zašly.
Podnikání je v zásadě stále totéž, stále
je to jen „dal“ a „má dáti“, ale vždy má
nové a nové změny v jednotlivostech,
jimž nikdy nebude konec. Každého roku
zastarají stoje, zařízení i metody, a na
jejich místo nastupují nové.
Vhodná doba pro jejich změnu je,
když přestanou být výnosnými. Co
má úspěch, to můžeme vždy ponechat
v klidu. Pamatujte si tuto moudrou
zásadu podnikání – pokračuj v tom,
co je výnosné a změň anebo odstraň,
na čem ztrácíš peníze.
Jedinou jistou věcí
v podnikání je změna.
Jak aktuální slova! Přesně vystihující
dnešní dobu! A přitom byla napsána
v roce 1936 a publikována v časopise
TYP.
Vnimám v tom jasnou informaci. ZMĚNA je nadčasová a v podnikání jako
v mnoha dalších oblastech života platí
pořád. Kdo uměl včas a správně reagovat tehdy, dopadl stejně dobře jako jeho
kolega podnikatel z 21. století. Jádro
změny je hlavně v hlavě a způsobu
myšlení. Někteří zaregovali na vlivy,
které následovali po roce 2008 tím, že
pracují dáleko více, daleko tvrději. Je to
správná reakce?
Ano i ne. Zůstali totiž v začarovaném
kruhu a efektivitu nahradili pracovitostí. Krátí tím svůj zisk. Zkouší stále
ty stejné zákazníky a nechápou proč
jsou stále jen odmítání. Sem tam uspějí
protože slevní.
„Pokračuj v tom, co je výnosné, a změň
nebo odstraň, na čem ztrácíš peníze“.
Podařilo se mně dát dohromady 18
odborníků na jednotlivé části marketingového mixu (online i offline řešení).
Jejich nástroje umí zvyšovat efektivitu
stejně jako zavádět úplně nové aktivity.
Na čem záleží úspěch jejich využití? Na
ctižádosti (toto slovo má z minulosti
nádech něčeho negativního) a chuti se
učit nové věci.
Cloudové služby, novinky v občanském
právu, virtuální etiketa na sociálních
sítích, remarketing, outsorcing zákazníické péče, umění psané propagace – to
je jen krátký výčet z těchto osmnácti
témat.
Jaký je první krok? Najít si jedno se čtyř
měst Praha, Plzeň, Brno a Zlín a příhlásit se. Jaký je druhý krok? Přijít s otevřenou hlavou a důvěrou, že je možné
změnou marketingu uspět.
Bc. Milan Nerud
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA A KONFERENCE SPOJENÁ
S PREZENTACEMI FIREM Z OBORU FRANCHISINGU
Termín konání: 15.–17. 4. 2014 (úterý, středa 9–17 hodin a čtvrtek 9–15 hodin)
Místo konání: PVA EXPO PRAHA (Beranových 667, Praha 18 – Letňany)
www.vystavafranchisingu.cz
2
Marketingové inspirace
č. 3 / 2014
S ředitelem hotelu Santon o profesionalitě
a slušném businessu
Představujeme Hynka Dvořáčka,
ředitele OREA Wellness hotelu
Santon v Brně. Zeptali jsme se
na jeho zkušenosti s profesionalitou a slušným podnikání.
‹‹Pane řediteli, před námi je jaro, jak
se těšíte na slunce a pohodu? Není to
pro vás naopak signálem, že bude více
starostí, protože váš hotel je u brněnské přehrady?
Sluníčko je pro mě hodně podstatné,
jako zdroj energie. Pro hotel jarem začíná sezóna. A tu mám rád.
‹‹V rámci našeho jednání jsem ve vás
poznal velikého profesionála držícího
slovo, i když to znamená nevýhodu,
a toho si moc vážím. Co pro Vás osobně
znamená být profesionálem?
U mě vše vychází z vnitřního naladění
a harmonie, ke které mířím. Jedna z věcí,
která je zásadní, je dostát slovu. Svému,
ale i slovu, které dá někdo z mého týmu.
Když řeším nějakou krizovou situaci,
vždy hledám pozitivní cestu k řešení.
Druhé straně bezelstně a bez manipulace popíšu situaci a dávám prostor pro
dohodu. Velikou inspirací je pro mě
divadelní hra Čtyři dohody.
‹‹Slušnost si v podnikání stále hledá
svoje místo. Jak se podle vás mění
situace v českém businessu?
Cítím, že dochází ke změně postojů ve
společnosti. Někdo tomu říká „návrat
k přírodě nebo podstatě“. Já věřím, že
když něco funguje, vždy je za tím skrytý
nějaký srdcař. Na světlo se dostávají
opravdové a kvalitní věci bez přetvářky
a lži. Všichni jsme to v roli zákazníka
schopni cítit a podle toho reagovat =
„kupovat“.
‹‹Pokud byste měl v kostce definovat
pár základních předností vašeho hotelu oproti konkurenci, které by to byly?
Určitě mezi ně patří lidé v našem týmu
a jejich lidský přístup k zákazníkům.
Další naší výhodou je zaměření na aktivity nad rámec běžných služeb poskytovaných hotelem, například pořádání
farmářských trhů či Festivalu zdraví
a pohody, který si už našel své stěžejní
místo mezi Brněnskými dny pro zdraví.
‹‹Kdy tato prospěšná akce bývá?
Brněnské dny pro zdraví, kde patříme
mezi hlavní partery, jsou na konci září.
V letošním roce to bude 28. 9. 2014. Za
tuto aktivitu a další, které realizujeme
na hotelu Santon, jsme získali prestižní
ocenění Top odpovědný hotel a restaurace 2012 v České republice v rámci
společenské odpovědnosti firem. Tohoto
ocenění si velmi vážím.
‹‹Zpátky ke konkurenčním výhodám.
Napadnou Vás ještě další?
Určitě nesmím zapomenout na nádherné prostředí brněnské přehrady. Jsme
3
městským hotelem v přírodě a máme
jedinečné wellness centrum, které je
v hojné míře navštěvováno, jak hotelovými hosty, tak především širokou
veřejností.
‹‹To mohu dosvědčit. Výhled, který
máme z terasy hotelu na přehradu, je
velkolepý. A z vašeho projevu je znát,
že máte přehradu rád.
Výhled z hotelové terasy je opravdu
kouzelný, často je to moment, který
velmi podpoří rozhodnutí zákazníků
využít služeb hotelu Santon.
‹‹V souvislosti s inovacemi, jakožto
hnacího motoru Veletrhu řešení, který
v červnu proběhne ve vašem hotelu
již po druhé, mě napadá otázka, jak
vy osobně vnímáte inovace, rozvoj či
tlak na zvyšování efektivity?
Mám rád být první a průkopníkem něčeho nového, viz farmářské trhy, kde
držíme primát. Těší mě, když jsme inspirací pro druhé. Jako první jsme měli
bylinkový trh.
Marketingové inspirace
č. 3 / 2014
Pro letošní rok rozšiřujeme nabídku
farmářských trhů o řemeslné trhy. Někdy inovace chvíli spí a čekají na pravý
okamžik.
Pak se v kanceláři objeví podnikatelka,
která vyrábí bylinkové mýdlo a vše do
sebe hned zapadne. Inovace řemeslného
trhu jako součást farmářského trhu je
na světě. Vše do sebe zapadá.
‹‹Nedá mně se nezeptat, když se dívám na speciální mini CD vizitku,
kterou jsem od vás dostal: Co vy a nové
technologie?
Co se týče technologických věcí, je můj
postoj spíše neutrální. Jsem praktický
uživatel.
‹‹Veletrh řešení je projekt, který
spojuje odborníky z oblasti obchodu
a marketingu s podnikateli. Má podle vás smysl organizovat takováto
setkání?
Určitě. Já osobně se velmi rád podělím
o vše, co jsme dokázali, co jsem kdy zažil. K tomuto postoji jsem dospěl praxí,
tím, že jsem si uvědomil, že bude-li se
někdo chtít inspirovat, bude muset absolvovat stejnou nebo podobnou cestu,
a kdo to bude schopen a ochoten pod-
stoupit, s tím se rád podělím. Věřím,
že čím více bude pozitivních věci, tím
větší prospěch všichni získáme.
‹‹Není to přežitek potkávat se, když je
možné většinu informací najít online
nebo z knížek?
Na to si musí odpovědět každý sám,
jestli to dává smysl. Pokud tu stejnou
informaci můžu získat osobně nebo
z internetu či knihy, záleží na tom, ze
kterého zdroje to začnu dříve žít, neboli uvádět v praxi. Já osobně mám
raději inspiraci naživo. Ale nemusí to
být pravidlem.
4
‹‹Na jaké konkrétní akce se mohou
návštěvníci hotelu těšit v nejbližších
měsících?
Od 13. dubna nám začínají farmářské
trhy. V září Festival zdraví a pohody
a v listopadu Kosmobraní – velký trh
zážitků mezi nebem a zemí. A samozřejmě v červnu Veletrh řešení.
Všichni čtenáři jsou k nám srdečně
zváni.
Otázky kladl Bc. Milan Nerud
www.santon.cz
Marketingové inspirace
č. 3 / 2014
Témata nadcházejícho Veletrhu řešení
Umíte mluvit, umíte psát
Zdeněk Kurica, rovAn PROMO STUDIO
Máte strach psát o své firmě?
Úspěšně psát o své firmě může každý, kdo stručně, jasně a rychle sdělí své myšlenky. Při vědomí základních
charakteristik příjemce informace.
Účastníci Veletrhu řešení se mohou těšit na ukázky prací Zdeňka Kurici v rámci projektu www.CentrumBrna.cz
Kreativní, měřitelné a efektivní kampaně na sociálních sítích
Stanislav Julíček, PRIA SYSTEM
Je možné prodávat přes sociální sítě?
EFEKTIVITA vychází z výnosů, tedy částek, které kampaně vydělají a dále ze ziskovosti projektů a celkové
rentability investic do marketingu.
MĚŘITELNOST znamená, že dokážete analyzovat data, která kampaně vyvolají a změřit daleko přesněji,
nežli kampaně v radiu a v televizi.
Účastníci Veletrhu řešení uvidí praktické příklady a kampaně. www.pria.cz
Moderní marketingové vzdělání
Vratislav Kozák, Univerzita Tomáše Bati Zlín
Jaké jsou aktivity Fakulty managementu a ekonomiky UTB Zlín?
Práce s inovačními vouchery Zlínského a Olomouckého kraje, jejichž součástí jsou také marketinkové výzkumy, ale i návrhy řešení. http://www.fame.utb.cz
Osobní koučink
Lenka Šlajsová, Havi Consulting
Jak pomáhá osobní koučink?
Rozvoj vnitřní stability a podpora motivace. Zaměření na silné stránky koučovaného. Jasně stanovené cíle.
Účastníci Veletrhu řešení se mohou těšit na prezentaci techniky „stínování obchodníků“ a EFT technik emoční
svobody. http://www.haviconsulting.cz
Trhy se mění, profeisonál zůstává úspěšný
Jana Ženatá, HUYS LAVJAN.
Kdo je profesionál?
Profesionál je člověk, který dokonale ovládá svou odbornost, filosofii své odbornosti a ekonomiku své odbornosti.
Účastníci Veletrhu řešení se dozví vysvětlení trojrozměrného obsahu profesionality, jakožto konkurenční
výhody. http://www.huyslavjan.cz
5
Marketingové inspirace
č. 3 / 2014
Nový občanský zákoník — příležitost nebo hrozba?
Tomáš Kintr, AK Doležal & Partners
Jaké jsou pozitivní přínosy změn občanského zákoníka?
Posílení bezformálnosti smluv dává větší svobodu oběma stranám z pohledu obsahu i formy uzavření. Od
většiny zákonných ustanovení se nově mohou smluvní strany odchýlit, proto nemusí dbát na zákonné formality v takovém rozsahu, jak musely v minulosti.
Účastníci Veletrhu řešení se mohou těšit na nejdůležitější změny, které na podnikatele od 1. ledna číhají
v procesu uzavírání smluv, úpravě všeobecných obchodních podmínek a spotřebitelských smluv.
http://www.dolezalpartners.com
Cloudové služby aneb nebojte se cloudu
Vojtěch Krejčíř, Hexageek
Mohou být cloudy užitečné?
Díky cloudovým službám získají všichni. Malé začínající společnosti, která nechtějí utrácet peníze za nákup
a budování vlastní IT infrastruktury, stejně jako velké zavedené firmě, která chce optimalizovat náklady na
provoz a rozvoj svého IT.
Účastníci Veletrhu řešení se dozví o přínosech i rizicích využívání cloudových služeb. Dostanou informace
o právních aspektech služby a problematice bezpečnosti dat v cloudu v porovnání s bezpečností dat uložených na vlastních serverech.
http://www.hexageek.cz
Vystupte ze své ulity
Jana Havlíčková, BforB
Je networking užitečný?
Hodně lidí se bojí mluvit před lidmi a neví jak krátce a výstižně popsat svoji firmu a vyjádřit, jak jim mohou
ostatní pomoci.
Networking BforB pomáhá překonat problémy při veřejné prezentaci díky jasné struktuře a vedení klubu
a také drobným nápovědám od moderátora nebo z informačních materiálů. Ty například obsahují kostru pro
tzv. elevator pitch/výtahovou řeč aneb zaseknutí v 60 sekundách. Členové pak mají možnost navštěvovat
semináře, které je učí, jak efektivně využívat networking a jak představit svoji firmu nejen v jedné minutě,
ale i v 10 a hlavně, jak umět lidi, a tím i potenciální zákazníky, zaujmout. Účastníci se mohou těšit na informace o praktickém využití networkingu. Jak rozpoznat jednotlivé networkingové situace a jak v nich správně reagovat. www.bforb.cz
Virtuální etiketa aneb mantinely na sociálních sítích
Gabriela Sedláčková, NEWTON Media
Jaké jsou etické hranice na sociálních sítích?
Firmy nemají pod kontrolou, jak na sociálních sítích vystupují jejich zaměstnanci jejich jménem, a pak nastává
neřízenost, divokost, náhodnost, která nemůže mít pozitivní dopad. Sociální sítě jasná pravidla mají, ale ta
nestačí. Pravidla komunikace zaměstnanců na sociálních sítí se mají vyvíjet v každé společnosti individuálně,
v návaznosti na vizi a strategii společnosti
Účastníci Veletrhu řešení se dozví jak na celofiremní kulturu a zapojení jednotlivých zaměstnanců, kteří často
mohou propagovat firmu, v níž pracují, přirozeněji a efektivněji, než odborníci na firemním profilu.
www.newtonmedia.cz
6
Marketingové inspirace
č. 3 / 2014
3 + 1 bonusová remarketingové strategie, které prodávají
Jan Fencík, Acomware
Jak funguje remarketing neboli znovuoslovení?
Za poslední roky došlo díky novým technologiím (AdWords) k významnému nárůstu remarketingových
strategií. V posledních týdnech přichází další vlna novinek jako je Sklik retargeting – možnost retargetingu
na top plochách Seznamu.cz díky RTB, propracovanější Facebook retargeting atd.
Účastníci Veletrhu řešení se mohou těšit na ukázku strategie opuštěného košíku (registračního formuláře),
která by již neměla chybět v žádné strategii. Dále chceme ukázat, že ne vždy je potřeba maximálně využívat
retargeting, ale že ve spojení s news můžeme vytvořit efektivnější kampaně. A další novinky a hlavně názorné
ukázky a postřehy z praxe.
http://www.acomware.cz/jan-fencik/
Outsorcing zákaznické péče
Patrik Pavel, UniCall
Jak funguje outsorcing zákaznické péče?
Zajišťování některých činností dodavatele zvenčí pro snížení nákladů a soustředění se na vlastní činnosti
a business je ideální dělbou práce mezi dvěma společnostmi.
Účastníci Veletrhu řešení se dozví jak funguje profesionální outsourcing zákaznické péče od vyhledání a oslovení potenciálního zákazníka, zajištění jeho plateb až po jeho bezchybný zákaznický servis ve všech kanálech.
www.unicall.cz
Podpora inovací během podnikání
Daniel Vaněk, Technologické inovační centrum Zlín
Proč je důležité inovovat?
Díky rozmachu užití internetu a moderních technologií, kdy takřka každá firma může začít přes noc podnikat na globálním trhu celého světa, tak i českým firmám se podstatně zvýšila konkurence od globálních
a zahraničních firem. Naštěstí se české firmy a podnikatelé dokázali přizpůsobit a zavedli do svého byznysu
konkurenceschopné inovace, které jim umožnili nejenom přežít, ale i expandovat.
Účastníci Veletrhu řešení se mohou těšit na nástroje, jakými může začínající podnikatel rychleji a levněji
nastartovat svůj byznys a získat první zákazníky a další podporu, aby se mohl soustředit pouze na svoje
podnikání. Dále jak mohou zralejší firmy prorazit na zahraniční trhy, jak mohou uchopit svůj marketing
inovací a získat podporu ve formě dotací a jiných nástrojů.
http://www.inovacnipodnikani.cz
Dárek — podpora prodeje
Petr Svoboda, Speed Press
Jak se mění trh s dárky?
Cílem je dostat se na několik let k lidem, do rodin, do podvědomí, a to v pozitivním slova smyslu, spojit je
ve vnímání s pozitivními emocemi. V první řadě se musí jednat o věci užitečné, které s něčím pomáhají a
jsou praktické. Je veliký předpoklad rozvoje této oblasti.
Účastníci Veletrhu řešení se dozví praktické strategie, které fungují. Například jak se dostat do povědomí
zákazníka na 37 let. http://www.speed-press.cz/
7
Marketingové inspirace
č. 3 / 2014
Zvýší design produktivitu práce?
Dana Šmídová Křesinová, DK Design
Jak působí design pracoviště?
Lidé na pracovišti jsou vstřícní a usmívají se. Co je zdrojem této pozitivní nálady? Barvy, tvary a světla
a další vlivy.
Účastníci Veletrhu řešení se mohou těšit na ukázku nejrůznějších materiálů, jako např. exklusivní tapety,
potahové látky, materiál Levantina, ukázku akustických podhledů, originální prvky zalité do pryskyřice
a mnoho dalšího. http://dkdesign.cz/kancelare.php
Od telefonování po telefonickou péči
Pavel Cenek, OptimSys
Jak funguje efektivní telefonická komunikace se zákazníky?
Pro zákazníka by mělo být zpravidla nejjednodušší (a mělo by být i nejrychlejší) si zavolat a na vše potřebné se
zeptat, pro prodejce je to naopak příležitost, jak rozptýlit zákazníkovy pochyby a objednávku zdárně dokončit.
Účastníci se dozví nejčastější chyby, které firmy ve vztahu k telefonování dělají, a některé trendy v oblasti
telefonování.
www.optimsys.cz
Eventy 21. století
Jaroslav Škrabálek, Takeplace.eu
Čím se vyznačují moderní eventy, které zaujmou?
Eventy 21. století se vyznačují masivním nasazením moderních mobilních technologií, ať už v samotném
programu eventu, kdy slouží technologie ke zvýšení efektnosti vystoupení přednášejících, tak především
v samotné organizaci akce. Optimalizace celého procesu plánování, přípravy a běhu akce může rozhodnout
o úspěchu akce jako takové.
Účastníci Veletrhu řešení se mohou těšit na diskusi o nejpalčivějších fázích organizace akcí, na kterých organizátor plýtvá nejvíce času. Bude prezentován způsob, jak znát o lidech, kteří se přihlásí na event maximum
potřebných informací ještě před vlastní akcí. www.takeplace.eu
Společenská odpovědnost firem je výhodou
Zdenka Vymětalová, CSR Zlín
Co je společenská odpovědnost firem?
Společenská odpovědnost vychází ze slušného chování a morálního jednání, tedy hlavně z osobnosti podnikatele. Mnoho podnikatelů dodržuje pravidla stanovená CSR, aniž si to uvědomuje.
Účastníci Veletrhu řešení se dozví jak společenskou odpovědnost firem řídit pomocí klasických metod managementu. A také o významu CSR z pohledu marketingu. www.csr-zlin.cz
Speciální hosté
Ivana Hrdinová z firmy World Systems Market Inc. – Finanční roboti
Pavel Zavadil, Zuzana Zemanová z firmy Herbadent – příběh změny
8
Marketingové inspirace
č. 3 / 2014
Něco k zamyšlení: Věty, které by neměly
chybět v obchodní komunikaci
Některé postupy jsou bezesporu nadčasové. Patří
mezi ně náležitosti obchodní komunikace.
1. Oslovení
2. Podstata
3. Zakončení
Můžeme vám nyní nabídnout tuto nižší cenu proto, poněvadž
jsme dosáhli, aby výrobce snížil ceny pro nás. Raději, nežli
bychom si toto snížení podrželi jako svůj zisk, dáváme je
zcela k dobru svých zákazníků.
Dávám k zamyšlení a možná inspirování pár ukázek
vět, které se osvědčily v praxi.
3) ZAKONČENÍ
Rádi bychom vám obzvláště poděkovali za zájem, který jste
projevil a prosíme, abyste byl ujištěn, že budeme hledět,
abyste byl i nadále spokojen.
1) OSLOVENÍ
I když věříte naším slovům, přáli bychom si, abyste se ještě
přesvědčil sám. Pošlete obratem zkušební objednávku a ta
bude ihned vyřízena.
Děkujeme vám za zájem, který jste projevil o náš…
Rádi vyhovujeme vašemu přání a posíláme…
Jsme připraveni okamžitě vyřídit vaši objednávku, čekáme
pouze na Vaše rozhodnutí.
Je více důvodů, pro které vás bude tento dopis (email)
zajímat, například…
Tyto věty jsou inspirovány obchodním kurzem z časopisu
TYP z roku 1936. Dovolil jsem si je lehce upravit.
Na závěr důležitá myšlenka. I když jste zástupce firmy XY
a píšete firmě ZŽ pamatujte, že píše člověk člověku. Dopis,
email, sms, zpráva do chatu – komunikace nikdy nesmí
opustit lidský rozměr. A také je důležité nepřenášet do
komunikace svoje aktuální nálady a pocity. Člověk, který
bude příjemcem vašeho sdělení nebude v době čtení mít
k dispozici nic jiného než jen vaše slova a svůj výklad, jak
je pochopí. Šiřte svými dopisy a emaily přátelství a dobrou
náladu. Lidsky i obchodně se vám to tisíckrát vyplatí.
Věnujete jistě svůj osobní zájem tak důležité otázce, jakou je…
Děkujeme Vám za otevřenost, kterou jste projevil ve
svém…
2) PODSTATA
Jak nepatrný je náklad na naše dětské kolo proti radosti
a prospěšnosti, které z něho budou vaše děti mít. Jak zdravý
bude pro ně pohyb na čerstvém vzduchu. Vaše děti porostou tímto pohybem do zdraví a síly a jejich štěstí bude jistě
štěstím vaším.
Bc. Milan Nerud
Nová rubrika: Hledáme, hledáte?
Rozhodli jsme se zavést novou rubriku.
Zde budeme pravidelně bezplatně zveřejňovat pracovní inzeráty těch, kteří hledají práci
i těch, co práci nabízí.
Žádosti o zveřejnění zasílejte na email: [email protected]
9
Marketingové inspirace
Klub podnikatelek ze Zlínska je založen
při CSR Zlín a jeho posláním je vytvořit
prostor pro setkávání, společné sdílení, vzájemnou podporu a obchodní
spolupráci.
Hlavními cíli je podpora vzdělávání,
kreativity, osobní jedinečnosti, slušného
a etického podnikání a podpora začínajících podnikatelek v regionu.
V rámci jednotlivých setkávání, která
probíhají 1x za 3 týdny, jsou realizovány buď vzdělávací workshopy vedené
č. 3 / 2014
odborníkem v dané oblasti – lektorem,
či setkávání s inspirujícími osobnostmi
z podnikatelského prostředí – hosty,
kteří předávají svou zkušenost s podnikáním a motivují tak začínající podnikatelky. Setkání mohou být otevřená
veřejnosti, nebo uzavřená (pouze pro
členky). Honorována jsou jednotlivá
setkání, není zde např. roční členský
poplatek, s jakým se můžete setkat u obdobných klubů, a to z toho důvodu, že
ne každé téma je pro každého atrak-
REDAKCE
tivní a termíny setkání nemusí vždy
vyhovovat.
V rámci činnosti klubu jsou dále nabízeny konzultace s lektory/hosty, které
mohou pomoci buď při začátku podnikání, nebo v případě, že stojíte na místě
a potřebujete své podnikání posunout
dále.
Více na http://klub.csr-zlin.cz.
Navazujeme na prvorepublikový měsíčník TYP.
Projekt Marketingové inspirace je určen pro proaktivní
podnikatele, marketéry, manažery a obchodníky. Pro
všechny, kteří hledají funkční marketingová řešení
a nespokojují se názorem „počkáme, až krize přejde“.
Na projektu spolupracuje několik odborníků napříč
celým spektrem marketingových témat. Projekt je otevřen všem myšlenkám a názorům a neustále se rozvíjí.
Vydavatel:
Agentura Správná volba
Milan Nerud
Telefon: 777 851 524
E-mail: [email protected]
Grafická úprava a sazba:
Tomáš Psota (promoBRNO.cz)
Součástí projektu jsou:
»» pracovně, společenská setkání (malé workshopy
i velké konference)
»» webináře
»» tipy na nové marketingové služby a akce
»» elektronický časopis plný novinek, ale i osvědčených technik.
www.veletrhreseni.cz
Partneři:
www.muffinyb
rno.cz
Trièko
Samolepka
10
www.muffinybrno.cz
odměny
motivování
poznávání pravého
upevňování
následný obchod
VELETRH řešení V.
doporučování
zábava, soutěže
komunikace
reklamace
Trhy se mění, změňte se i vy
databáze, práce s daty
oboustranný rozvoj
segmentace
květen–červen 2014
Praha
27. 5. 2014
3. 6. 2014
Zlín
5. 6. 2014
Přivedeme odborníky, kteří mají zkušenosti z praxe!
A opět, jak je naším zvykem: žádné dlouhé přednášky,
krátké prezentace a hodně networkingu.
Přihlaste se www.veletrhreseni.cz
Časové schéma veletrhu
dopolední
program
28. 5. 2014 Brno
ZNÁTE SVŮJ TRH? JAK SE ZMĚNIL ZA POSLEDNÍCH PÁR LET?
• POTŘEBY, HODNOTY A NÁKUPNÍ ZVYKY ZÁKAZNÍKŮ,
• TECHNOLOGICKÉ ZMĚNY
• NOVÉ DISTRIBUČNÍ CESTY
• PRÁVNÍ ZMĚNY
CO DĚLAJÍ FIRMY, KTERÉ ROSTOU A EXPANDUJÍ NA NOVÉ TRHY?
9.30–10.00
Registrace účastníků
10.00
Zahájení
10.05–11.00
Pětiminutové prezentace
11.00–11.15
Přestávka
11.15–12.00
Pětiminutové prezentace
12.30–14.50 Individuální konzultace
odpolední program
Plzeň 14.50
Slosování cen
15.00
Zakončení
12.30–13.00
odborný workshop
13.00–13.30
odborný workshop
13.30–14.00
odborný workshop
14.00–14.30
odborný workshop
14.30–14.50
odborný workshop
Download

4 - Veletrh řešení