KLJUČNI TERMINI
SESTRINSKA DIJAGNOZA
“NURSING DIAGNOSIS”
1.
2.
3.
Najsloženije pitanje u okviru
procesa zdravstvene nege
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
Sestrinska dijagnoza (SD)/dijagnoza nege
Zdravstveni problem
Lekarska (medicinska) dijagnoza
Kolaborativni problem
Aktuelna SD
Rizična SD
Potencijalna SD
Povoljna SD
Sindrom SD
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
“nursing problem” “nursing diagnoses
diagnoses”
”
II FAZA
PROCESA
ZDRAVSTVENE
NEGE
prepoznavanje i utvrđivanje nekog problema;
pojam dijagnoza vezan za bolest i medicinu, pa shodno tome
pripada isključivo lekarskoj profesiji ???
rečnik stranih reči i izraza –Vujaklija "Dijagnoza je
raspoznavanje i utvrđivanje kod bolesnika izvesne bolesti po
njenim bitnim oznakama i pojavama".
Webster New Words Dictionary - "Dijagnoza je brižljivo
ispitivanje činjenica radi određivanja prirode stvari; odluka
ili mišljenje koje proizilazi iz takvog ispitivanja ili
istraživanja".
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
Sve aktivnosti u ovoj
fazi su usmerena na
otkrivanje problema
– postavljanje
sestrinske dijagnoze
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
Osnova za planiranje sestrinskih
intervencija
koje su usmerene na postizanje
ciljeva (pozitivnih ishoda) za
koje su odgovorne medicinske
sestre.
24.11.2014
1
Sestrinska intervencija izvodi se:
SESTRINSKA DIJAGNOZADIJAGNOZA-definicija
intuitivno – ne postoji jasno i svesno obrazloženje za odluku;
na osnovu naloga nekog stručnjaka;
iskustveno – zna šta treba raditi u određenoj situaciji na osnovu
ranijih iskustava, ali najčešće ne zna zašto;
logično, racionalno i zasnovano na znanju – donosi odluku i
“Sestrinska dijagnoza je specifičan zaključak o reagovanju
pojedinca (porodice, grupe i zajednice) na aktuelni ili
potencijalni zdravstveni problem ili druge probleme vezane
za zdravlje, koje služba zdravstvene nege može samostalno (s
obzirom na edukaciju i iskustvo) da spreči, ublaži ili da rešava”
u stanju je da je obrazloži.
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
Razvoj termina “sestrinska dijagnoza “
24.11.2014
Razvoj termina “sestrinska dijagnoza “
Amerika 60-tih godina XX veka - sestre koje imaju fakultetsko
1990
obrazovanje istražuju područja rada gde sestra može samostalno da
deluje;
Faye Abdellah, 1960. godine saopštava spisak od 21 kliničkog
problema, za koje je smatra da medicinske sestre mogu da rešavaju
samostalno npr. „održavati optimalnu oksigenaciju tkiva“
1973. godine Društvo medicinskih sestara Amerike legalizovalo
upotrebu termina sestrinska dijagnoza, „hipoventilacija u vezi sa
bolom“;
NANDA (North American Nursing Diagnoses Association) lista sa
51 - sestrinskom dijagnozom; (sada NANDA – I)
2004
1980
1973
1950
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
Svake dve godine vrše reviziju sestrinskih dijagnoza.
Poslednja revizija 2015/2017. godine (235 dijagnoza)
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
2
NANDA I – TAKSONOMIJA II
Revizija 2015-2017.
Razvoj termina " sestrinska dijagnoza "
Revizija 2012-2014.
1980. Društvo medicinskih sestara Amerike definiše sestrinstvo kao
“dijagnostkovanje i tretiranje čovekovog odgovora na aktuelni ili
potencijalni zdravstveni problem”.
1988. godine zvanično prihvaćena klasifikacija (taksonomija)
sestrinskih dijagnoza za sve Sjedinjene Države Amerike.
1990. – IX. NANDA Konferencija: usvojena zvanična definicija
sestrinske dijagnoze.
Prvi broj časopisa Nursing Diagnosis
Promena naziva:
Aktuelni naziv:
2004. Društvo medicinskih sestara Amerike uvodi i termin “sporno
pitanje ili problem”
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
Kako NANDANANDA-I radi na razvoju
sestrinskih dijagnoza
24.11.2014
Vrste sestrinskih dijagnoza
Deskriprtor (opisna reč) i problem
Jasan opis problema
Karakteristike/definišuća obeležja
Znaci i simptomi, subjektivni i objektivni podaci ili kliničke manifestacije definisanog
problema - major i minor
Etiološki ili drugi faktori rizika
Aktuelna sestrinska dijagnoza - je zaključak o postojanju
zdravstvenog problema.
Rizična sestrinska dijagnoza - je zaključak da postoje evidentni
faktori rizika za razvoj određenog zdravstvenog problema.
Potencijalna sestrinska dijagnoza - intuitivni osećaj na mogući
zdravstveni problem.
Povoljna / sestrinska dijagnoza – orijentisana ka zdravlju - je
zaključak o određenom nivou zdravlja i mogućnosti prelaska na
viši nivo dobrog stanja.
Sindrom dijagnoza – Skup sestrinskih dijagnoza
Faktori koji mogu da dovedu ili doprinose problemu koji se definiše kao sestrinska
dijagnoza
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
3
na primer:
Definisane karakteristike
Naziv/definicija: UMOR
Stanje u kojem osoba oseća prekomernu iscrpljenost i oslabljenu
sposobnost za fizički i umni rad (na uobičajenom niovu).
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
MAJOR
• verbalizovanje nepopustljivog i prekomernog
nedostatka snage;
• nemogućnost obnavljanja energije, čak i posle
spavanja;
• nemogućnosti da se održavaju uobičajene,
svakodnevne aktivnosti;
• povećana potreba za odmorom;
MINOR
•
•
•
•
smanjena sposobnost koncentracije;
oslabljena pažnja;
nezainteresovanost za okolinu;
letargija i malodušnost;
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
Naziv/definicija: NEURAVNOTEŽENA ISHRANA:
VIŠE OD TELESNIH POTREBA
Etiološki faktori
na primer:
nesanica;
Unos nutritijenata koji prevazilaze metaboličke potrebe
graviditet;
Debljina kožnog nabora nadlaktice
smanjena ili povećana metabolička produkcija energije;
stadijum bolesti (npr. kancer, HIV, multipla skleroza);
anemija;
prekomerni psihološki i emocionalni zahtevi, depresija, stres,
više od 25 mm kod žena i 15 mm
kod muškaraca
Telesna težina viša za 20% od
idealne
anksioznost;
Uzimanje hrane kao odgovor na
povećana vlažnost, svetlost, buka, temperatura u okolini;
profesija/radno mesto;
lekovi, prestanak uzimanje lekova, hemioterapija;
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
spoljašnje podražaje (doba dana,
socijalne situacije)
Uzimanje hrane kao odgovor na
unutrašnje podražaja, osim gladi
(anksioznost)
Saopšteno ili uočeno
disfunkcionalno uzimanje hrane
(povezivanje sa drugim
aktivnostima)
Sedentarni nivo aktivnosti
Uzimanje hrane u večernjim satima
24.11.2014
4
Etiološki faktori
KOMPONENTE SESTRINSKE DIJAGNOZE
Izmenjen obrazac sitosti (nemogućnost da se zasiti)
Radi lakšeg razumevanja studenti i mlade medicinske treba kod
aktuelne sestrinske dijagnoze da koriste sve tri komponente u
formi:
P - problem
E - etiološki faktor ("zbog" "usled" "u vezi sa")
S - simptomi i znaci (" što se ispoljava")
Lekovi (kortikosteroidi)
Nedovoljno znanje
Smanjena aktivnost
Smanjene metaboličke potrebe
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
Primer sestrinske dijagnoze iz tri dela:
dela:
Poremećen ritam sna u vezi sa predstojećom operacijom što se
ispoljava čestim buđenjem.
Smanjena prohodnost vazdušnog puta zbog hipersekrecije što se
ispoljava hroptanjem.
PRAVILNO FORMULISANJE
Bolje je koristiti termin “u vezi sa” nego “zbog” ili “jer”
sugeriše blaži uzročno-posledični odnos.
Može se koristiti skraćenica u/s analogno preporuci ANA
r/t = related to
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
Poremećena razmena gasova usled bola u grudima što se
ispoljava bolnim grimasama pri dubljem disanju i
hipoventilacijom.
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
5
Rizična sestrinska dijagnoza ima dve
komponente.
DIJAGNOZA KOJA SE NAJČEŠĆE UPISUJE U PLANOVE
ZDRAVSTVENE NEGE: dijagnoza sa dve komponente
Nesanica zbog buke.
P - problem ( "opasnost" "rizik od/po ..." )
Anksioznost zbog neizvesnog ishoda bolesti.
E - etiološki faktor
Oštećenje integriteta kože u predelu anorektalne regije u vezi sa
Primer sestrinske dijagnoze iz dva dela:
• Rizik za oštećenje integriteta kože u vezi sa nepokretnošću.
Rizik za razvoj infekcije zbog smanjenih odbrambenih snaga
organizma ili leukopenije.
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
NAJČEŠĆE PRIMENJIVANI TERMINI U SESTRINSKIM
DIJAGNOZAMA
OPŠTI DESKRIPTORI KOJI SE KORISTE U RAZJAŠNJAVANJU
DIJAGNSOTIČKOG KONCEPT
dijarejom.
Izmenjena sluzokoža usne duplje zbog povraćanja i smanjenog
unošenja tečnosti.
Poremećana razmena gasova u vezi sa bolom u grudima;
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
NAJČEŠĆE PRIMENJIVANI TERMINI U SESTRINSKIM
DIJAGNOZAMA
OPŠTI DESKRIPTORI KOJI SE KORISTE U RAZJAŠNJAVANJU
DIJAGNOSTIČKOG KONCEPTA
Anticipirano; Akutno
Opaža se ili pojavljuje unapred; Naglo i jako izraženo, kratko traje
Prekomerno
Veće nego što je poželjno ili potrebno
Kompromitovano
Oštećeno, ugroženo
Neuravnoteženo
Izvan proporcija ili balansa
Smanjeno
Manji (u veličini, visini ili stepenu)
Oštećeno
Onesposobljeno, oslabljeno
Deficit
Nedovoljno, neadekvatno
Neefikasno
Neproizvodi željeni cilj ili efekat
Odloženo
Kasno, sporo ili zapostavljeno
Prekinuto
Narušen kontinuitet
Onemogućeno
Ograničeno, ometeno
Sniženo/nisko
Ispod norme
Neorganizovano
Nije pravilno raspoređeno ili nije pod kontrolom
Organizovano
Pravilno raspoređeno ili pod kontrolom
Primećeno /opaženo
Posmatrano kroz čula
Spremnost na
U odgovarajućem stanju za aktivnosti ili situaciju
Situaciono
Vezano za neku određenu okolnost
Nesrazmerno
Preveliko ili premalo u odnosu na normalu
Poremećen
Prekinut, ometen sa...
Nefunkcionalan
Ne radi normalno
Efikasno
Proizvodi namemenjen ili željen rezultat
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
24.11.2014
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
6
Skupne sestrinske dijagnozedijagnoze-sindromi
Sestrinska dijagnoza orijentisana ka zdravlju
“... označavanju određeni nivo zdravlja, koji se može očuvati ili
unaprediti sredstvima i metodama zdravstvene nege”
Rizik za komplikacije smanjene pokretnosti
Odgovarajuća zdravstvena zaštita za sve uzraste i za sve
kategorije stanovništva;
Rizik za opstipaciju
Rizik za infekciju
Uspešno dojenje;
Uspešno sprovodi insulinsku terapiju;
Rizik za vensku trombozu
Rizik za oštećenje integriteta kože
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
Jedna komponenta - NAZIV
24.11.2014
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
Klasifikacija (TAKSONOMIJA)
sestrinskih dijagnoza/dijagnoza nege
Gordonov funkcionalni model zdravlja (funkcionalna šema
zdravlja)
* percepcija i održavanje zdravlja
* eliminacija
* san i odmor
* samopercepcija
* uloga i međusobni odnosi
* vrednosti i stavovi
* ishrana i metabolizam
* aktivnost i telesne funkcije
* kognitivno-perceptivne funkcije
*seksualna aktivnost i reprodukcija
* suočavanje i tolerancija na stres
NANDA – I klasifikacija (TAKSONOMIJA)
sestrinskih dijagnoza/dijagnoza nege
13 domena (oblast)
47 klasa (tip)
Veliki broj dijagnoza (oko 253)
SREDIŠTE SVAKE DIJAGNOZE
Problem
Subjekat (pojedinac, porodica, grupa, zajednica)
Procena (izmenjeno, oslabljeno, disproporcionalno, i dr.)
Reagovanje celovite ličnosti na zdravstveni problem
Mesto, lokacija (bešika, slušni, cerebralno, i dr.)
Godine (novorođenče, dete, odrasli, i dr.)
Vreme (hronično, akutno, povremeno)
Status (aktualna, rizična, i dr.)
NANDA - I
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
24.11.2014
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
7
SESTRINSKE DIJAGNOZE ili
DIJAGNOZE NEGE
NANDA – I sestrinske dijagnoze
Osnova za planiranje sestrinskih intervencija koje su
1.
usmerene ka postizanju ciljeva/pozitivnih ishoda za koje
su odgovorne medicinske sestre (1990).
• Olakšavaju komunikaciju.
• Definišu sestrinsku praksu (sadržaj rada).
2.
3.
Istina, ALI
• Područje rada medicinske sestre, njene kompetencije i odgovornosti kao
stručnjaka MORAJU BITI regulisane!! kako bi medicinske sestre bile zakonski
odgovorne.
• Podstiču dokumentovanje zdravstvene nege.
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
Prema NANDA- I definiciji, navedeno nisu sestrinske
dijagnoze.
Ali...
Da li je Rizik za hemoragiju sestrinska dijagnoza?
Ali ...
Da li je Hipoglikemija sestrinska dijagnoza?
Da li je Hipokalijemija sestrinska dijagnoza?
Da li je Smanjena satna diureza sestrinska dijagnoza?
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
8
Meyer and Lavin (2005) predlažu promene definisanja.
Meyer and Lavin smatraju da treba da budu dve kategorije
Postoperativno pacijent ima rizik za nastanak hemoragije. S toga
NANDA sestrinskih dijagnoza:
se:
Sadašnja kategorija, gde medicinska sestra interveniše i odgovorna je
za ishod;
Nova kategorija tzv. “dijagnoze predostrožnosti” (vigilance
diagnoses) za čije postavljanje su odgovorne sestre, ali ne i za
njihovo zbrinjavanje i ishod;
Na primer, Rizik za hemoragiju...
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
Sestra ne može samo “monitorisati” ove pokazatelje ili samo
“dokumentovati” utvrđeno;
Sestra očekuje ili predviđa hemoragiju i dijagnostikuje je kada se
dogodi ili kada se verovatno dogodila;
Ovaj značaj (premda često nevidljiv) se očekuje od
profesionalnih sestara;
Ako ne uspe da prepozna prve simptome ili razvijenu hemoragiju
ona je ODGOVORNA za neadkvatnu ili nedostatak dijagnoze.
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
Vitalni znaci registruju svakih 15 minuta;
Prati se izgled kože (boja, temperatura, vlažnost);
Prati se zavoj (dresing) rane;
Napomena:
Sestri ne treba nalog lekara da bi znala koji je pacijent pod rizikom i
kako taj rizik da proceni.
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
Ali, ona ne može biti odgovorna za re-operaciju kojom se
tretira uzrok;
Ona nije u potpunosti odgovorna za ishod;
Ali, ona je odgovorna za promptne intervencije i
postignute ishode;
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
9
KOLABORATIVNI PROBLEM
KOLABORATIVNI PROBLEMPROBLEM-zaključak
Medicinska sestra nije kvalifikovana da utvrđuje prirodu patofiziološkog
procesa ali jeste i od nje se očekuje da prepozna nenormalne i neočekivane
pojave – promene u znacima i simptomima, laboratorijskim i drugim
nalazima, da ih blagovremeno prenese lekaru i potom obavi deo svog posla
prema njegovom nalogu.
"Kolaborativni problem je aktuelni ili potencijalni
zdravstveni problem (komplikacija) u čijem je središtu
patofiziološki odgovor tela na traumu, bolest,
dijagnostička ispitivanja ili drugi tretman, za koji je
medicinska sestra sposobna i odgovorna da ga
identifikuje i u kolaboraciji sa lekarom tretira.“
Rosalinda Alfaro
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
POREĐENJE SESTRINSKE DIJAGNOZE – KOLABORATIVNOG PROBLEMA – MEDICINSKE
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
POREĐENJE SESTRINSKE DIJAGNOZE – KOLABORATIVNOG PROBLEMA – MEDICINSKE
DIJAGNOZE
Definicija
24.11.2014
DIJAGNOZE
Sestrinska dijagnoza
Kolaborativni probelm
Medicinska dijagnoza
Sestrinska dijagnoza
Sestrinska dijagnoza je specifičan
Fiziološke komplikacije koje
Povreda, bolest ili sindrom
Kolaborativni probelm
Medicinska dijagnoza
Praćenje (monitoring) čovekovog
Praćenje (monitoring)
Korekcija ili prevencija
zaključak o reagovanju pojedinca,
medicinske sestre posmatraju
porodice (grupe) i zajednice na
(monitoring) kako bi uočile
potvrđen različitim
odgovora na aktuelni ili potencijalni
patofiziološkog odgovora organa
patoloških promena na
dijagnostičkim testovima.
zdravstveni problem
ili sistema
aktuelni ili potencijalni zdravstveni
početak ili naglu promenu stanja
pojedinim organima ili
problem ili druge probleme vezane za
pacijenta (Carpentino-Moyet)
Fokus
sistemima
zdravlje. SD je osova za planiranje
sestrinskih intervencija
Primer
56-godišnja majka sedmoro dece , 54
42-godišnja žena, 1 sat posle
"Svaki put kada mokrim
koje su usmerene na postizanje ciljeva
grupe
kg, 167cm
porođaja, u spinalnoj anesteziji, u
užasno me peče i imam
(pozitivnih ishoda) za koje su
podataka
„U poslednje vreme kad god sam
poslednja 4 sata primila 1.500 ml stalan nagon za mokrenjem,
kinula ispustila sam malo mokraće. To tečnosti, nije mokrila, ne može da a onda samo malo ili ni malo
odgovorne medicinske sestre.
je tako neprijatno“
mokri
izmokrim“. Izmerena telesna
temperatura - aksilarno:
38,2°C
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
10
POREĐENJE SESTRINSKE DIJAGNOZE – KOLABORATIVNOG PROBLEMA – MEDICINSKE
DIJAGNOZE
Sestrinska dijagnoza
Kolaborativni probelm
Dijagnostička
Stres urinarna inkontinencija u
Potencijalna komplikacija:
Cistitis
konstatacija
vezi sa degenerativnim
retencija urina u vezi sa
(polakizurija, febrilnost)
promenama karlične muskulature
predoziranjem tečnosti i efektima
u vezi sa godinama, gojaznošću,
anestezije
Da li je medicinska sestra zakonski odgovorna da preduzme
odgovarajuće intervencije?
Medicinska dijagnoza
SESTRINSKA
DIJAGNOZA
trudnoćom
Prijaviti uočene znake i
Odabrani
Naučiti pacijentkinju Kegelovim
Pratiti znake retencije urina;
sestrinski
vežbama za jačanje mišićnog
ponuditi pacijentu noćni sud i
simptome lekaru;
postupak
tonusa; proceniti spremnost i
stimulisati mokrenje puštanjem
uzorkovati urin za
motivaciju da redukuje telesnu
tekuće vode iz česme; primeniti
urinokulturu, rezultat
težinu i primenu redovnog
topli oblog preko perineuma, ako
proslediti lekaru; primeniti
programa vežbi; proceniti da li je
rezultat izostane, sledite uputstva
propisani antibiotik
potreban trening mokraćne
lekara - propisani lekovi ili
bešike
kateterizacija mokraćne bešike.
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
Da li je potrebna intervencija lekara i sestre kako bi
se postigao cilj?
DA
Propisati i sprovesti intervencije
koje su odlučujuće za
prevenciju/tretman/promociju
KOLABORATIVNI
PROBLEM
Propisati i primeniti intervencije
koje su u domenu sestrinske nege
24.11.2014
NE
DA
Monitorisati i proceniti stanje
pacijenta
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
NE
OTPUST
Primeniti intervencije koje je
lekar ordinirao
24.11.2014
MODEL ZDRAVSTVENOG FUNKCIONISANJA:
MARJORY GORDON
Razvoj 11
obrazaca
zdravstvenog
funkcionisanja
(elemenata)
zdravlja
Percepcija i održavanje zdravlja
Ponašanje usmereno unapređenju zdravlja (specifikuj);
Uspešno pridržavanje zdravstvenih preporuka, terapijskog režima
/pridržava se ...
Rizik od povrede;
Rizik za pad;
Neadekvatno zdravstveno ponašanje;
Neefikasno pridržavanje zdravstvenih preporuka, terapijskog režima /ne
pridržava se …;
Spremnost za efikasno pridržavanje zdravstvenih
Povoljne
Rizične
preporuka;
(FOZ)
Marjory Gordon
Aktuelne
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
11
MODEL ZDRAVSTVENOG FUNKCIONISANJA:
MARJORY GORDON
Ishrana
Ishrana--metabolizam
MODEL ZDRAVSTVENOG FUNKCIONISANJA:
MARJORY GORDON
Eliminacija
Prihvata higijensko-dijetetski režim;
Rizik za neuravnoteženu ishranu – manje od telesnih potreba;
Rizik za deficit volumena tečnosti;
Rizik od aspiracije;
Rizik za ošetećenje integriteta kože;
Izmenjena oralna sluzokoža;
Otežano gutanje;
Izmenjena ishrana-više od telesnih potreba;
Povoljne
Rizične
Deficit volumena tečnosti;
Hipertermija;
Aktuelne
Oštećen integritet kože;
Oštećen integritet tkiva;
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
Spretnost u aktivnostima dnevnog života;
Rizik za poremećaj neurovaskularnih funkcija;
Rizik za pad;
Smanjen minutni volumen srca;
Neefikasna periferna tkivna perfuzija;
Sedentarni način života;
Umor;
Deficit u smozbrinjavanju (kupanje, hranjenje, oblačenje,
sređivanje/doterivanje)
Oštećena spontana ventilacija;
Poremećena razmena gasova;
Neefikasno čišćenje vazdušnog puta;
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
Rizične
Aktuelne
24.11.2014
MODEL ZDRAVSTVENOG FUNKCIONISANJA:
MARJORY GORDON
Spavanje i odmor
Povoljne
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
FUNKCIONALNI MODEL ZDRAVLJA - GORDON
Aktivnost i telesne funkcije
Prihvata novi obrazac pražnjenja creva;
Rizik za opstipaciju;
Rizik za poremećaj eliminacije urina;
Rizik za stres inkontinenciju urina;
Izmenjen ritam pražnjenja creva;
Inkontinencija stolice;
Konstipacija;
Dijareja;
Urinarna retencija;
Inkontinencija urina (stres, totalna, funkcionalna...)
Povoljne
Nesanica;
Poremećaj spavanja
Rizične
Povoljne
Aktuelne
24.11.2014
Rizične
Aktuelne
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
12
MODEL ZDRAVSTVENOG FUNKCIONISANJA:
MARJORY GORDON
Kognitivno
Kognitivno--perceptivne funkcije
Akutni bol;
Hronični bol;
Konfuzija/zbunjenost (akutna i hronična) ;
Poremećaj senzornih percepcija (vizuelna, slušna, taktilna,
kinestetske, gustativne) ;
Izmenjeni misaoni procesi;
Deficit znanja/neupućenosti ... ;
Jednostrano zanemarivanje ;
Smetnje pamćenja;
MODEL ZDRAVSTVENOG FUNKCIONISANJA:
MARJORY GORDON
Samopercepcija
Anksioznost;
Strah;
Poremećaj telesnog imidža/slike o svom telu;
Bespomoćnost;
Nisko samopoštovanje (situaciono i hronično)
Povoljne
Rizične
Povoljne
Aktuelne
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
MODEL ZDRAVSTVENOG FUNKCIONISANJA:
MARJORY GORDON
Uloga i odnosi sa drugima
Aktuelne
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
MODEL ZDRAVSTVENOG FUNKCIONISANJA:
MARJORY GORDON
Rizik za
Rizik za usamljenost;
Povoljne
suicid
Rizične
Povoljne
Aktuelne
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
Suočavanje i tolerancija na stres
Spremnost za efikasnije porodično suočavanje
Slabo/neefikasno prilagođavanje;
Neefikasno suočavanje ;
Defanzivno suočavanje:
Neefikasno odbijanje;
Samopovređivanje
Prekomerna izloženost stresu
Socijalna izolacija;
Poremećana socijalana integracija
Hronična tuga;
Prekinuti porodični odnosi;
Disfunkcionalni porodični odnosi;
Oštećena verbalna komunikacija;
Rizične
24.11.2014
Rizične
Aktuelne
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
13
MODEL ZDRAVSTVENOG FUNKCIONISANJA:
MARJORY GORDON
Seksualnost – reproduktivna funkcija
Vrednosti i verovanja
Spremnost za efikasniju religioznost
Moralni distres;
Duševni bol;
Izmenjen obrazac seksualnih odnosa
Seksualna disfunkcija
MODEL ZDRAVSTVENOG FUNKCIONISANJA:
MARJORY GORDON
Rizik od poremećene dijade majka - novorođenče
Rizik za
Povoljne
duševnu bol;
Rizične
Povoljne
Aktuelne
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
Primer sestrinskih dijagnoza u vezi sa …
Rizične
Aktuelne
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
Primer sestrinskih dijagnoza u vezi sa …
TEMPERATURA
PULS
KRVNI PRITISAK
DISANJE
Hipertermija (infekcija, izlaganje
Smanjen minutni volumen srca
Smanjen minutni volumen
Izmenjen obrazac disanja
visokim temperaturama, operativni zahvat)
Hipotermija
Rizik za neuravnoteženu telesnu
temperaturu (npr. stari)
Neefikasna termoregulacija (npr.
prevremeno rođeno novorođenče)
(CO)
srca (CO)
Neefikasna perfuzija perifernih
tkiva
Neefikasno održavanje
zdravlja
Defict volumena tečnosti
Oštećena razmena gasova
Rizik za smanjeno
podnošenje napora
Spremnost da unapredi brigu
Akutni bol
o zdravlju
Rizik za pad
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
14
Razlika između sestrinske
i medicinske (lekarske) dijagnoze
SESTRINSKA DIJAGNOZA ...
Odnosi se na reagovanje (fizičko, psihičko, posebno emocionalno i
socijalno) na bolest ili problem u vezi sa zdravljem;
Postavlja je medicinska sestra sa bolesnikom/korisnikom;
Odnosi se i na porodicu (grupu) i zajednicu i zdravu populaciju;
Etiološki faktori su i pomažući faktori;
Ima dva ili tri dela;
Kratkotrajna je;
Ne piše se latinskom terminologijom;
Proizilazi iz NANDA – I klasifikacije;
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
Razlika između sestrinske, lekarske dijagnoze i
kolaborativnog problema
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
LEKARSKA DIJAGNOZADIJAGNOZA-SESTRINSKA DIJAGNOZA
Cerebrovaskularni inzult „Smanjena briga za sebe u u/s
LEKARSKA
DIJAGNOZA
SESTRINSKA DIJAGNOZA
Diabetes Mellitus
Deficit znanja u odnosu na
primenu insulinske terapije
Hipoglikemija
Hiperglikemija
Promena na sluzokoži usne duplje
u vezi sa nedovoljnim unosom
tečnosti manifestuje se suvoćom
sluzokože, osećajem žeđi.
Hipoksija
Pneumonia
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
KOLABORATIVNI
PROBLEM
hemiplegijom“
Prelom rebara „Površno disanje u/s bolom“
Bronhijektazije “Smanjena prohodnost vazdušnog puta u/s
hipersekrecijom”
Ciroza jetre “Mogućnost oštećenja kože u/s svrabom”
Tromboza vena dubokih vena „Neupućenost u komplikacije
antikoagulantne terapije“
24.11.2014
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
15
MOGUĆE GREŠKE U FORMULISANJU I PISANJU
SESTRINSKE DIJAGNOZE
Nerazlikovanje pojmova "potreba" i "problem“!
Sestrinsku dijagnozu ne treba pisati u formi koja sugeriše lošu negu!
“Opasnost od pada i povrede u vezi sa dezorijentacijom”
“Opasnost od pada i povrede zbog nedostatka zaštitnih stranica”
“Oštećen integritet kože u vezi sa ležanjem na leđima tokom cele noći”
“Oštećen integritet kože zbogu vezi sa ograničenom pokretljivošću”
Sestrinska dijagnoza ne treba da bude iskazana na način koji odražava
lični sud !
„Mogućnost infekcije u vezi sa lošim i nesavesnim održavanjem sistema za
peritonelanu dijalizu“
„Mogućnost infekcije u vezi sa neupućenošću u način održavanja sistema za
peritonealnu dijalizu“
“Nedostatak znanja o uzimanju leka”
“Potrebno znanje o uzimanju leka”
“Potrebna pomoć prilikom kupanja zbog nepokretnosti”
“Deficit u samozbrinjavanja (kupanje) u vezi sa nepokrtnošću”
Izmena mesta naziva sestrinske dijagnoze i etiološkog
faktora !
“Poremećaj sna usled galame u neposrednoj okolini”
“Galama u neposrednoj okolini poremetila san”
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
U formulaciji sestrinske dijagnoze treba izbegavati da se jedan znak ili
simptom piše kao naziv za dijagnoze!
Bol; Strah; Hipertermija (izuzetak)
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
Dva dela sestrinske dijagnoze ne treba da iskazuju istu ili
skoro istu pojavu!
“Neprohodni disajni putevi usled nesposobnosti da se
iskašljava”
U sestrinske dijagnoze ne treba unositi etiološke faktore na koje
medicinska sestra ne može svojim intervencijama da deluje ili da ih
menja!
“Promene u crevnoj eliminaciji: trajna kolostoma u vezi sa karcinom debelog
creva”
“Žalost (izraženo tugovanje) u vezi sa smrću supružnika”
“Deficit u samozbrinjavanju: nega kolostome ; u vezi sa izraženom
anksioznošću zbog maligne bolesti i osećaja nemoći”
“Nefunkcionalno tugovanje u vezi sa nemogućnosti da se prihvati smrt
supružnika”
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
Sestrinska dijagnoza se odnosi na reagovanje bolesnika koja
se često ponavlja ili duže traje!
“Odbija da primi terapiju”
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
16
NASTAVLJAMO …
Prof. dr sci. med. Dragana MILUTINOVIĆ
24.11.2014
17
Download

3. sestrinska dijagnoza