RADIO SUBOTICA
REDAKCIJA PROGRAMA NA SRPSKOM JEZIKU
J.P. RADIO SUBOTICA
Park Ferenca Rajhla 1-8
24000 Subotica
e-mail: [email protected]
NOVINARI
 Tatjana Milošević, v.d. glavna i odgovorna urednica
telefon : 654-120
 Smiljan Njagul, novinar-urednik
telefon : 654-121
 Zlatko Romić, novinar-urednik
telefon : 654-123
 Mirjana Kovačić, novinarka-urednica
telefon: 654-122
 Jasenka Bokun, novinarka
telefon: 654-124
 Miodrag Radojčin, novinar-urednik
telefon: 654-125
 Slavica Daković, novinarka-urednica
telefon : 654-131
 Aleksandar Golčevski, novinar-urednik
telefon : 654-130
 Branislava Milanović, muzička urednica
telefon : 654-126
 Natalija Jakovljević, novinarka
telefon-654-128
 Biljana Vukomanović
telefon: 654-149
Download

Kontakti [pdf] - Radio Subotica