SIEMENS
Navodila za uporabo i vgradnjo
Upute za uporabu i ugradnju
Uputstvo za upotrebu i montažu
Óïàòñòâî çà óïîòðåáà è ïîñòàâóâàœå
CI24WP..
si
hr
sr
mk
Slika 1
Ñëèêà 1
Slika 2
Ñëèêà 2
Slika 3
Ñëèêà 3
Slika 5
Ñëèêà 5
Slika 4
Ñëèêà 4
Slika 6
Ñëèêà 6
Slika 7
Ñëèêà 7
Slika 11
Ñëèêà 11
Slika 8
Ñëèêà 8
Slika 12
Ñëèêà 12
Slika 9
Ñëèêà 9
Slika 13
Ñëèêà 13
Slika 10
Ñëèêà 10
Slika 14
Ñëèêà 14
Slika 15
Ñëèêà 15
Slika 16
Ñëèêà 16
Slika 20
Ñëèêà 20
Slika 21
Ñëèêàà 21
Slika 22
Ñëèêà 22
Slika 17
Ñëèêà 17
Slika 23
Ñëèêà 23
Slika 18
Ñëèêà 18
Slika 19
Ñëèêà 19
Slika 24
Ñëèêà 24
Slika 25
Ñëèêà 25
Slika 30
Ñëèêà 30
Slika 31
Ñëèêà 31
45,7 cm širok aparat
70 steklenic
Slika 26
Ñëèêà 26
Slika 27
Ñëèêà 27
61,0 cm širok aparat
98 steklenic
Slika 32
Ñëèêà 32
Slika 28
Ñëèêà 28
Slika 29
Ñëèêà 29
Slika 33
Ñëèêà 33
Slika 34
Ñëèêà 34
Slika 35
Ñëèêà 35
Slika 38
Ñëèêà 38
Slika 39
Ñëèêà 39
Slika 36
Ñëèêà 36
Slika 40
Ñëèêà 40
Slika 37
Ñëèêà 37
Slika 41
Ñëèêà 41
Slika 43 Ñëèêà 43
Slika 42 Ñëèêà 42
Širina ureðaja
(aparata)
Slika 44
Ñëèêà 44
X
Y
457 mm
457 mm 228 mm
610 mm
610 mm 305 mm
762 mm
762 mm 381 mm
Slika 45
Ñëèêà 45
Slika 46
Ñëèêà 46
Slika 47
Ñëèêà 47
Slika 48
Ñëèêà 48
Slika 49
Ñëèêà 49
Slika 50
Ñëèêà 50
Slika 51
Ñëèêà 51
Slika 52
Ñëèêà 52
Slika 53
Ñëèêà 53
Slika 54
Ñëèêà 54
Slika 55
Ñëèêà 55
Slika 56
Ñëèêà 56
Slika 57
Ñëèêà 57
Slika 58
Ñëèêà 58
Slika 59 Ñëèêà 59
Slika 60
Ñëèêà 60
Slika 61
Ñëèêà 61
Slika 62
Ñëèêà 62
Slika 63
Ñëèêà 63
Slika 64
Ñëèêà 64
Slika 65
Ñëèêà 65
Slika 66
Ñëèêà 66
Slika 67
Ñëèêà 67
Slika 68
Ñëèêà 68
Slika 69
Ñëèêà 69
Slika 70
Ñëèêà 70
Slika 71
Ñëèêà 71
Slika 72
Ñëèêà 72
Slika 73
Ñëèêà 73
Slika 74
Ñëèêà 74
Slika 75
Ñëèêà 75
Slika 76
Ñëèêà 76
Slika 77
Ñëèêà 77
Slika 78
Ñëèêà 78
Slika 79
Ñëèêà 79
Slika 80
Ñëèêà 80
Slika 81
Ñëèêà 81
Slika 82
Ñëèêà 82
Slika 83
Ñëèêà 83
Slika 84
Ñëèêà 84
Slika 85
Ñëèêà 85
Slika 86
Ñëèêà 86
Slika 87
Ñëèêà 87
Slika 88
Ñëèêà 88
Slika 89
Ñëèêà 89
Slika 90
Ñëèêà 90
Slika 91
Ñëèêà 91
Slika 92
Ñëèêà 92
Slika 93
Ñëèêà 93
Slika 94
Ñëèêà 94
Slika 95
Ñëèêà 95
Slika 96
Ñëèêà 96
Slika 97
Ñëèêà 97
Slika 98
Ñëèêà 98
Slika 99
Ñëèêà 99
Slika 100
Ñëèêà 100
Slika 101
Ñëèêà 101
Slika 102
Ñëèêà 102
Slika 103
Ñëèêà 103
Slika 104
Ñëèêà 104
Slika 105
Ñëèêà 105
Slika 106
Ñëèêà 106
Slika 107
Ñëèêà 107
Slika 108
Ñëèêà 108
Slika 109
Ñëèêà 109
Slika 110
Ñëèêà 110
Slika 111
Ñëèêà 111
Slika 112
Ñëèêà 112
Slika 113
Ñëèêà 113
Slika 114
Ñëèêà 114
Slika 115
Ñëèêà 115
Slika 116
Ñëèêà 116
Slika 117
Ñëèêà 117
Slika 118
Ñëèêà 118
Slika 119
Ñëèêà 119
Slika 120
Ñëèêà 120
Slika 121
Ñëèêà 121
Slika 123
Ñlika 123
Slika 122
Ñëèêà 122
Kazalo vsebine - SI
Èestitamo................................................ Varnostna navodila in opozorila........... Navodila za odstranjevanje................... Vaš nov aparat........................................ Upravljalna plošèa................................. Namestitev.............................................. Elektrièni prikljuèek............................... Nastavitve delovanja............................. Vklop aparata......................................... Nastavitev temperature......................... Nastavitev jezika.................................... Alarm na vratih....................................... Spremenljiva sestava notranjosti......... Naèin "Setup"......................................... Naèin "Dopust"....................................... Naèin "Sabbat"....................................... Primeri shranjevanja.............................. Praktièni nasveti za shranjevanje
steklenic vina.......................................... Temperature primerne za pitje.............. Kako lahko prihranite energijo............. Hrup ob delovanju aparata.................... Izklop in mirovanje aparata................... Odtajanje aparata................................... Èišèenje aparata.................................... Neprijetni vonji....................................... Opozorila na zaslonu............................. Samostojni test aparata........................ Manjše motnje, ki jih lahko
odpravite sami....................................... Menjava svetilnih elementov................ Menjava zraènega filtra......................... Vgradnja
Pomembni napotki................................ Samostojeè aparat................................... Side-by-side............................................. Samostojeèi aparati s pregradno steno... Namestitev.............................................. Mesto namestitve..................................... Klimatski razredi....................................... Vgradna niša............................................ Sosednje pohištvo.................................... Podlaga.................................................... Elektrièni priklop.................................... Vodni prikljuèek......................................
Mere vgradne niše..................................
Namestitev samostojeèih aparatov...........
Namestitev Side-by-side...........................
Lega vodnega prikljuèka...........................
Mere aparata............................................
Potreben pribor in orodje.......................
V obsegu dobave.......................................
Dodatni pribor............................................
Orodje........................................................
Ostalo........................................................
Navodila za vgradnjo..............................
Kontrola vgradnje niše..............................
Transport aparata.....................................
0
0
0
0
0
Priprava aparata.......................................
Menjava strani za odpiranje vrat...............
Priprava vgradne niše...............................
Namešèanje dodatnih varoval pred prevrn.
Priprava vodnega prikljuèka......................
Namešèanje zašèite robov.........................
Namestitev Side-by-side............................
Namestitev aparata v vgradno nišo...........
Uravnavanje aparata v niši........................
Fiksiranje aparata na strop niše.................
Pritrditev aparata na stransko steno
vgradne niše.............................................. Izdelava prikljuèka za vodo na aparatu...... Prvi priklop................................................. Priprava lesenih vrat.................................. Nakladanje na vratca aparata.................... Namešèanje uravnalne letve na vratca...... Obešanje in uravnava vratc....................... Pritrditev lesenih vratc............................... Krajšanje zašèite za prste.......................... Vgradnja zašèite za prste........................... Namešèanje pokrova................................. Uravnava ledomata in avtomata za vodo... Namešèanje krovne letve........................... Vgradnja elementa za loèevanje zraka...... Nastavitev odpiralnega kota vrat................ Napenjanje vzmeti teèajev.......................... Èestitamo................................................. 4
Sigurnosne napomene i opæa upozor... 4
Informacije o zbrinjavanju starih
aparata na otpad..................................... Upoznajte Vaš aparat.............................. Zaslon...................................................... Postavljanje ureðaja............................... Prikljuèenje na elektriènu mrežu........... Tvornièke postavke................................. Ukljuèivanje ureðaja................................ Biranje temperature................................ Podešavanje jezika................................. Signal upozorenja za otvorena vrata.... Mijenjanje rasporeda elemenata u
ureðaju..................................................... Postavke.................................................. Postavka "Praznici"................................ Postavka "Mirovanje"............................. Pohranjivanje.......................................... Praktièni savjeti za pohranjivanje vina. Temperatura ispijanja............................. Savjeti za uštedu energije...................... Zvukovi pri radu...................................... Iskljuèivanje i mirovanje aparata.......... Odmrzavanje ureðaja............................. Èišæenje ureðaja..................................... Mirisi........................................................ Natpisi upozorenja na zaslonu............. Test za autodijagnozu aparata.............. Male smetnje otklonite sami................. Zamjena filtara za mirise....................... Ugradnja
Naèini montiranja....................................
Zasebni aparat..........................................
Više aparata u nizu....................................
Zasebni aparat odvojen sa graniènikom....
Posljednji aparat u nizu kuhinjskih apar.....
Postavljanje ureðaja................................
Mjesto postavljanja....................................
Klimatska kategorija..................................
Niša za montiranje aparata.......................
Susjedni kuhinjski elementi.......................
Podloga.....................................................
Prikljuèak na elektriènu mrežu..............
Prikljuèak na dovod vode.......................
Dimenzije niše za postavljanje ureðaja.
Postavljanje zasebnog aparata.................
Postavljanje više aparata u nizu................
Dimenzije aparata....................................
Dodatni pribor............................................
Alati...........................................................
Ostalo........................................................
Provjera niše za montiranje aparata..........
Transport aparata......................................
Pripremanje aparata prije postavljanja......
Promjena smjera otvaranja vrata..............
Pripremanje niše za montiranje aparata....
Prièvršèivanje dodanih rebrastih
dijelova za stabilizaciju..............................
Pripremanje vodenog prikljuèka.................
Prièvršèivanje rubnika za nišu...................
Postavljanje više aparata u nizu................
Guranje aparata u nišu..............................
Podešavanje visine aparata u niši.............
Prièvršèivanje aparata na gornju
stranu niše.................................................
Prièvršèivanje aparata na boènu
stranu niše.................................................
Pravljenje vodenog prikljuèka....................
Pokretanje ureðaja.................................... Pripremni radovi za postavljanje
vrata namještaja........................................ Punjenje vrata aparata.............................. vrata namještaja........................................
Montiranje vrata namještaja na
šarke i podešavanje...................................
Prièvršèivanje vrata namještaja.................
Skraæivanje zaštite za prste.......................
Montiranje zaštite za prste.........................
Prièvršèivanje poklopaca...........................
Podešavanje ledomata i aparata za vodu.
Postavljanje trakica....................................
Montiranje filtra za zrak..............................
Podešavanje kuta otvaranja vrata..............
Zatezanje opruga šarka.............................
Èestitamo................................................ Bezbednosna uputstva i preventivna
upozorenja............................................. Uputstva o deponovanju....................... Vaš novi ureðaj...................................... Upravljaèka ploèa.................................. Postavljanje ureðaja.............................. Strujni provodnici.................................. Fabrièke postavke na ureðaju.............. Ukljuèivanje ureðaja.............................. Podešavanje temperature..................... Podešavanje jezika............................... Alarm na vratima................................... Prilagodljivi dizajn interijera................. Setup modus.......................................... Modus za godišnji odmor...................... Sabbat modus........................................ Primeri skladištenja............................... Praktièni saveti za skladištenje vina.... Temperature za konzumiranje.............. Štednja energije.................................... Pogonski zvukovi i šumovi.................. Iskljuèivanje ureðaja i stavljanje van
upotrebe................................................. Odmrzavanje ureðaja............................ Èišæenje ureðaja.................................... Mirisi....................................................... Poruke upozorenja na ekranu.............. Samotestiranje ureðaja......................... Samostalno otklanjanje malih smetnji Zamena sijalice..................................... Zamena filtera za mirise....................... Moguænosti postavljanja ureðaja.......
Pojedinaèni ureðaj.................................
Postavljanje ureðaja bok uz bok
(Side-by-Side)........................................
Pojedinaèni ureðaji sa pregradnim
zidom.....................................................
Kao završni deo u nizu kuhinjskih
elemenata..............................................
Postavljanje ureðaja............................
Mesto postavljanja.................................
Klimatske klase......................................
Ugradna niša.........................................
Okolni kuhinjski elementi.......................
Podna površina......................................
Elektrièni prikljuèak.............................
Prikljuèak za vodu.................................
Dimenzije niše za postavljanje.............
Postavljanje pojedinaènog ureðaja..........
Postavljanje ureðaja bok uz bok..............
Dimenzije ureðaja..................................
Potreban pribor i alat............................
Komplet isporuke.....................................
Dodatni pribor..........................................
Alat..........................................................
Ostalo......................................................
Provera ugradne niše..............................
Transport ureðaja....................................
Priprema ureðaja.....................................
Premeštanje okova vrata.........................
Priprema ugradne niše............................
Postavljanje dopunskog osiguranja
od prevrtanja............................................
Priprema prikljuèka za vodu.....................
Stavljanje zaštitnika za ivice niše.............
Postavljanje bok uz bok (Side-by-Side)...
Uguravanje ureðaja u ugradnu nišu.........
Nivelisanje ureðaja u niši.........................
Fiksiranje ureðaja uz plafon niše.............
Prièvršèivanje ureðaja za boèni zid
ugradne niše............................................
Izrada prikljuèka za vodu na ureðaju.......
Postavljanje lajsne na sokli......................
Stavljanje ureðaja u rad...........................
Priprema ukrasnih maski za vrata...........
Optereæenje vrata ureðaja.......................
Postavljanje šine za justiranje na
ukrasna vrata...........................................
Postavljanje i nivelisanje ukrasnih vrata..
Prièvršæenje ukrasnih vrata......................
Skraæivanje štitnika za prste....................
Montiranje štitnika za prste......................
Montiranje prekrivaèa procepa................
Postavljanje raspršivaèa vode i leda.......
Postavljanje pokrivnih lajsni....................
Montiranje separatora za vazduh............
Podešavanje ugla otvaranja vrata...........
Zatezanje opruga šarnira.........................
Ñîäðæèíà - ÌÊ
×åñòèòêè................................................ Ñîâåòè çà áåçáåäíîñò è
ïðåäóïðåäóâàœå.................................. Ñîâåòè çà îòñòðàíóâàœå íà
àìáàëàæàòà........................................... Âàøèîò íîâ óðåä.................................. Êîíòðîëíà òàáëà.................................. Ïîñòàâóâàœå........................................ Åëåêòðè÷åí ïðèêëó÷îê........................ Ôàáðè÷êè ïîäåñóâàœà........................ Ñòàâàœå íà óðåäîò âî óïîòðåáà....... Ïîäåñóâàœå íà òåìïåðàòóðà............. Ïîäåñóâàœå íà ¼àçèê........................... Àëàðì çà âðàòà..................................... Ðàçëè÷íè ôîðìè âî âíàòðåøíîñòà.. Ìîäóñ çà ïîäåñóâàœå......................... Ìîäóñ çà îäìîð.................................... Ìîäóñ ñàáàò.......................................... Ïðèìåðè çà ëàäåœå............................. Ïðàêòè÷íè ñîâåòè çà ëàäåœå âèíî... Òåìïåðàòóðà çà ïèåœå........................ 4
Êàêî ìîæåòå äà çàøòåäèòå
åëåêòðè÷íà åíåðãè¼à............................ Çâóöè îä ðàáîòåœåòî.......................... Èñêëó÷óâàœå íà óðåäîò è
ïðåêèíóâàœå íà ðàáîòàòà.................. Îäìðçíóâàœå íà óðåäîò..................... ×èñòåœå íà óðåäîò............................... Ìèðèñè................................................... Ïîðàêè çà ïðåäóïðåäóâàœå íà
åêðàíîò................................................... Ñàìîòåñò çà óðåäîò.............................. Ðåøàâàœå íà ìàëèòå ïðîáëåìè........ Ìåíóâàœå íà ñðåäñòàâàòà çà
îñâåòëóâàœå......................................... Ïðîìåíà íà ôèëòåðîò çà ìèðèñè...... Ñåðâèñ çà êîðèñíèöè.......................... Ïîñòàâóâàœå
Âàæíè ñîâåòè....................................... Ìîæíîñòè çà ïîñòàâóâàœå................ Åäåí óðåä............................................... Åäåí äî äðóã........................................... Åäåí óðåä ñî ðàçäåëåí ¾èä................... Êàêî çàâðøóâàœå íà êó¼íàòà................. Ïîñòàâóâàœå íà óðåäîò...................... Ìåñòî çà ïîñòàâóâàœå.......................... Òèï íà êëèìà.......................................... 1
Âäëàáíàòèíà çà âãðàäóâàœå................ 1
Ñîñåäåí êó¼íñêè ìåáåë.......................... 1
Äîëíà ïîâðøèíà.................................... 1
Åëåêòðè÷åí ïðèêëó÷îê....................... 1
Ïðèêëó÷îê çà âîäà.............................. 1
Äèìåíçèè íà âäëàáíàòèíàòà çà
ïîñòàâóâàœå......................................... 1
Ïîñòàâóâàœå íà óðåäîò......................... 1
Ïîñòàâóâàœå åäåí äî äðóã.................... 1
Ïîëîæáà íà ïðèêëó÷îêîò çà âîäà......... 1
Äèìåíçèè íà óðåäîò............................ 1
Ïîòðåáíè åëåìåíòè è àëàò................. 1
Ïðîäàæåí ïàêåò...................................... 1
Äîïîëíèòåëíè åëåìåíòè........................ 1
Àëàò......................................................... 1
Äðóãî....................................................... 1
Óïàòñòâî çà ìîíòàæà........................... 1
Ïðîâåðåòå ¼à âäëàáíàòèíàòà çà
ïîñòàâóâàœå........................................... 1
Òðàíñïîðòèðàœå íà óðåäîò.................... 1
Îòñòðàíóâàœå íà àìáàëàæàòà.............. 1
Ïîäãîòâóâàœå íà óðåäîò........................ 1
Ïðîìåíà íà ìåõàíèçìîò íà âðàòàòà..... 1
Ïîäãîòîâêà íà âäëàáíàòèíàòà çà
âãðàäóâàœå...................................... ...... 1
Îáåçáåäóâàœå äîïîëíèòåëíà
çàøòèòà îä ïðåâðòóâàœå....................... 1
Ïîäãîòîâêà íà ïðèêëó÷îêîò çà âîäà...... 1
Ïîñòàâóâàœå íà çàøòèòàòà íà
ðàáîâèòå.................................................. 10
Ïîñòàâóâàœå íà óðåäè åäåí äî äðóã..... 10
Ïîñòàâóâàœå íà óðåäîò âî
âäëàáíàòèíàòà çà ïîñòàâóâàœå............ 10
Èñïðàâóâàœå íà óðåäîò âî íèøàòà...... 10
Ôèêñèðàœå íà óðåäîò íà
âäëàáíàòèíàòà çà ïîñòàâóâàœå............ 1
Ïðèöâðñòóâàœå íà óðåäîò íà
ñòðàíè÷íèòî ¾èä íà âäëàáíàòèíàòà çà
ïîñòàâóâàœå........................................... 1
Ïðîèçâîäñòâî íà ïðèêëó÷îêîò çà âîäà
íà óðåäîò................................................. 1
Ïîñòàâóâàœå íà îñíîâíàòà ïëî÷à........ 1
Ïóøòàœå íà óðåäîò âî óïîòðåáà........... 1
Ïîäãîòâóâàœå íà âðàòàòà...................... 1
Ïîëíåœå íà âðàòàòà.............................. 1
Ïîñòàâóâàœå íà øèíàòà çà
èñïðàâóâàœå íà âðàòàòà........................ 1
Ïîâðçóâàœå è èñïðàâóâàœå íà âðàòàòà 1
Ïðèöâðñòóâàœå íà âðàòàòà îä ìåáåëîò 1
Íàìàëóâàœå íà çàøòèòàòà íà ïðñòèòå.. 1
Ìîíòèðàœå íà çàøòèòàòà çà ïðñòè........ 1
Ïîñòàâóâàœå íà ïîêðèâêàòà................... 1
Èñïðàâóâàœå íà ñîçäàâà÷èò íà ìðàç è
âîäà.......................................................... 1
Ïîñòàâóâàœå íà äåëîò çà ïîêðèâàœå.... 1
Ìîíòèðàœå íà ñèãóðíîñíèîò âåíòèë...... 1
Ïîñòàâóâàœå íà çãëîáîâèòå çà
îòâîðàœå íà âðàòàòà............................... 1
Ñòåãàœå íà ôåäåðîò íà ðåçåàòà............ 1
Съдържание - БГ
Поздравления............................................79
Съвети за сигурност и предупредителни
указания......................................................79
Изхвърляне на опаковката....................80
Вашият нов уред.......................................81
Командно табло........................................81
Монтаж........................................................82
Електрическо свързване........................83
Настройки за работа.................................83
Пускане на уреда в употреба..................83
Настройване на температурата.............83
Настройване на език................................84
Аларма на вратата....................................84
Регулируеми рафтове във
вътрешността...........................................84
Режим на настройване............................85
Режим ваканция.......................................87
Режим почивен ден..................................87
Практични съвети за съхранение
на вина........................................................87
Температура на консумация...................88
Така можете да спестите енергия.........88
Шумове при работа.................................88
Изключване на уреда и извеждане
от експлоатация........................................89
Размразяване на уреда...........................89
Почистване на уреда................................89
Миризми......................................................89
Предупредителни надписи
на дисплея..................................................89
Автоматичен тест на уреда.....................90
Отстранете малките смущения сами....90
Смяна на лампата.....................................91
Смяна на външния филтър...................91
Обслужване на клиенти...........................92
Инсталация
Важни съвети..........................................158
Възможности за поставяне...................159
Единичен уред..........................................159
Един до друг (Side-by-side).......................159
Единични уреди с разделителна страна.159
Като част от кухненското
обзавеждане.............................................159
Монтаж на уреда....................................159
Място за монтаж......................................159
Климатичен пояс.......................................160
Място за монтиране..................................160
Съседните мебели....................................160
Основа.......................................................160
Електрически монтаж...........................160
Включване към вода..............................161
Размери на нишата за монтаж..............161
Монтаж като единичен уред.....................161
Монтаж на хладилник Side by side..........161
Разположение на водните връзки.........162
Размери на уреда..................................162
Нужни аксесоари и инструменти.........163
Обхват........................................................163
Допълнителни аксесоари........................163
Инструменти..............................................163
Други..........................................................163
Инструкция за монтаж!..........................164
Проверете нишата за монтаж..................164
Транспорт на уреда...................................164
Отстраняване на опаковката...................165
Подготовка на уреда.................................165
Промяна на посоката на отваряне
на вратата..................................................165
Подготовка на нишата за вграждане.......166
Монтиране на допълнителна защита
от накланяне.............................................167
Подготовка на връзката към
водопровода..............................................167
Поставяне на кантовете..........................168
Монтаж на два уреда един до друг..........168
Пъхане на уреда в монтажната ниша.....168
Нивелиране на уреда в нишата...............168
Фиксиране на уреда към нишата.............169
Закрепяне на уреда към страничната.....169
страна на нишата за вграждане.............169
Монтиране на лайсната на цокъла.........170
Въвеждане на уреда в експолатация......170
Подготовка на мебелните вратички........170
Натоварване на вратата...........................171
Поставяне на фиксиращата шина
на вратата на мебелите...........................171
Окачване и поддръжка на вратичките....172
Закрепяне на мебелната вратичка..........172
Скъсяване на защитата за пръсти..........173
Монтаж на защитата на пръстите...........173
Поставяне на капаците.............................173
Монтаж на диспенсъра за вода и лед.....174
Поставяне на покриващата лайсна.........174
Монтиране на въздухоразделителите....174
Настройка на винкела за отваряне
на вратата................................................175
Опъване на шарнирните пружини...........175
SI
Èestitamo
Tehnièna varnost
Z nakupom vaše nove vitrine za
temperiranje vina ste izbrali sodoben,
visoko kakovosten gospodinjski aparat.
Dobra vina razvijejo svojo aromo in svoj
okus v vsej svoji polnosti šele pri pravi
temperaturi. V vaši hladilni vitrini bodo
vaša vina poèasi in enakomerno dobila
idealno temperaturo serviranja. V dveh
medsebojno neodvisno nastavljivih temperaturnih obmoèjih lahko soèasno hranite
rdeèa in bela vina pri optimalni temperaturi
za serviranje.
Vašo hladilno vitrino odlikuje ekonomièna
poraba energije.
Preden naši izdelki zapustijo našo tovarno,
skrbno preverimo delovanje in brezhibno
stanje vsakega aparata.
Za morebitna vprašanja še posebej pri
namestitvi in priklopu aparata vam je na
voljo naša služba za pomoè uporabnikom,
glejte poglavje “Servisna služba” (str 14).
Dodatne informacije in ponudbo naših
izdelkov lahko najdete na naši spletni
strani.
Preberite ta Navodila za uporabo in
Navodila za namestitev ter vse
informacije, priložene vašemu aparatu,
in ravnajte v skladu z njimi.
Vso dokumentacijo shranite, ker jo boste
morda še potrebovali ali pa jo boste
skupaj z aparatom izroèili morebitnemu
naslednjemu uporabniku vašega aparata.
!
Opozorilo
Aparat vsebuje majhno kolièino okolju
prijaznega, vendar vnetljivega hladilnega
sredstva R600a. Pazite, da se cevi
tokokroga pri prevozu ali namestitvi ne
poškodujejo. Hladilno sredstvo, ki brizga
iz cevi, lahko poškoduje oèi ali pa se
vname.
Pri poškodbi
- Aparatu ne približujte odprtega
ognja ali virov vžiga,
- Izvlecite vtikaè,
- Prostor za nekaj minut dobro prezraèite,
- Obvestite servisno službo.
Veè ko je v aparatu hladilnega sredstva,
toliko veèji mora biti prostor, v katerem je
namešèen aparat. V premajhnih prostorih
lahko pri pušèanju nastane vnetljiva
mešanica plina in zraka.
Pri 8 g hladilnega sredstva mora biti prostor
velik najmanj 1 m3. Kolièina hladilnega
sredstva v vašem aparatu je navedena na
plošèici s tehniènimi podatki, ki se nahaja
v notranjosti vašega aparata.
Ob uporabi
- Nikoli ne uporabljajte elektriènih naprav v
notranjosti vašega aparata (npr. grelcev,
elektriènih naprav za pripravo ledu itd.).
Nevarnost eksplozije!
- Aparata nikoli ne tajajte ali èistite s
parnim èistilnikom! Para lahko pride v stik
z elektriènimi deli in povzroèi kratek stik
ali elektrièni udar.
- V aparatu ne shranjujte izdelkov z
vnetljivimi potisnimi plini (npr. razpršila)
in eksplozivnih snovi. Nevarnost
eksplozije!
- Podnožja, izvleènih polic in predalov itd.
ne uporabljajte kot stopnièko ali oporo.
Varnostna navodila in
opozorila
Pred vlopom vašega aparata
Skrbno preberite celotna Navodila za
uporabo in Navodila za namestitev, ker
vsebujejo pomembne informacije o
namestitvi, uporabi in vzdrževanju aparata.
Dokumente shranite za kasnejšo uporabo
ali za naslednjega uporabnika vašega
aparata.
29
so okolju prijazni in se lahko ponovno
uporabijo. Tudi vi lahko prispevate k
varovanju okolja: Embalažo zavrzite
na okolju prijazen naèin.
O trenutnih naèinih odstranjevanja se
pozanimajte pri vašem specializiranem
prodajalcu ali pri vaši obèinski upravi.
- Pri èišèenju in menjavi žarnice izvlecite
vtikaè iz vtiènice ali izklopite varovalko.
Vedno držite za vtikaè, nikoli ne vlecite
prikljuènega kabla.
Opozorilo: Tudi èe aparat izklopite s
tipko za nastavitev temperature (prikaz:
OFF), oskrba s tokom s tem ni prekinjena.
- Visokoprocenten alkohol shranjujte
samo v dobro zatesnjenih steklenicah in
v stojeèem položaju.
- Na dele iz umetnih mas in vratna tesnila
ne nanašajte olja ali mašèobe, ker le-ti
lahko postanejo porozni.
- Odprtin za dovajanje in odvajanje zraka
na aparatu ne smete nikoli prekriti.
- Menjavo napeljave za priklop na elektrièno
omrežje in druga popravila lahko opravi
samo servisna služba. Nestrokovne
namestitve in nestrokovna popravila
lahko ogrozijo uporabnika.
!
Opozorilo
Embalaže ali delov embalaže na pušèajte
na dosegu otrok, ker se lahko zadušijo s
kartonom in folijami.
Odstranjevanje odpadnih
aparatov
Odpadni aparati niso odpadki brez
vrednosti! Èe jih zavržete na okolju
prijazen naèin, lahko iz njih ponovno
nastanejo dragocene surovine.
Ta aparat je oznaèen v skladu s
smernico Sveta 2002/96/ES o
odpadni elektrièni in elektronski
opremi (waste electrical and
electronic equipment WEEE).
Smernica doloèa vraèanje in
recikliranje odpadnih naprav
znotraj EU.
Otroci v gospodinjstvu
- Aparat ni igraèa za otroke!
- Pri aparatih s kljuèavnico na vratih:
Kljuè shranjujte izven dosega otrok!
Splošna doloèila
!
Aparat je primeren za shranjevanje in
temperiranje pijaè, še posebej vin.
Aparat je primeren samo za uporabo v
gospodinjstvu.
Aparat ne povzroèa radijskih motenj v
skladu z Direktivo Sveta 89/336/EGS.
Tesnjenje tokokroga hladilne tekoèine
je bilo preverjeno.
Ta izdelek ustreza splošnim zahtevam
za varnost gospodinjskih in podobnih
elektriènih naprav (EN 60335/2/24).
Pri dotrajanih aparatih:
· Prekinite prikljuèni kabel in ga
odstranite skupaj z vtikaèem.
· Snemite vrata.
· Polic in posod ne jemljite iz aparata,
da otroci ne bodo mogli splezati v aparat.
Ne dovolite, da bi se otroci igrali z
odsluženim aparatom.
Nevarnost zadušitve!
Hladilne naprave vsebujejo hladilno
sredstvo, izolacija hladilnih aparatov
pa vsebuje pline. Hladilno sredstvo in
pline lahko odstrani samo usposobljen
strokovnjak. Cevi tokokroga hladilnega
sredstva ne smete poškodovati, dokler
jih ne odstrani za to usposobljen
strokovnjak.
Navodila za
odstranjevanje
Odstranjevanje embalaže
Embalaža šèiti aparat pred poškodbami
med prevozom. Vsi uporabljeni materiali
30
Vaš nov aparat
Ta Navodila za uporabo veljajo za veè modelov, zato se slike lahko razlikujejo.
Slika 1
A Zgornje temperaturno obmoèje
5. Osvetlitev predstavitvena luè LED za
spodnje temperaturno obmoèje
B Spodnje temperaturno obmoèje
6. Izvleèna polica za shranjevanje
1. Upravljalna plošèa
steklenic vina v ležeèem položaju
2. Osvetlitev zgornjega temperaturnega
7. Izvleèna polica* za shranjevanje
obmoèja
steklenic v stojeèem položaju
3. Predstavitveni nastavek* za
8. Steklena vrata
uèinkovito predstavitev steklenic vina
* dodatni pribor
4. Predelna stena za pregrado med
razliènimi temperaturnimi obmoèji
Upravljalna plošèa
S tipkami nastavite vrednosti, ki jih
ponuja meni glejte poglavje
“Naèin Setup” (str. 7).
F Tipka za nastavitve »setup«
S to tipko aktivirate in konèate nastavitveni
naèin (Setup). Ko s pritiskom na tipko za
nastavitve »setup« zakljuèite nastavitveni
naèin (Setup), bodo vnesene spremembe
shranjene.
G Tipka za dopust »vacation«
Za vklop in izklop naèin »dopust«, ki
varèuje z energijo. Glejte “Naèin dopust”
(str. 9).
Slika 2
A Tipka »power« za vklop/izklop
Služi za vklop in izklop naprave.
B Tipka za izklop opozorilnega
zvoènega signala »alarm off«
S to tipko izklopite opozorilni zvoèni signal.
C Zaslon
Na zaslonu je prikazana temperatura.
Aktivirane dodatne funkcije so prikazane
s pomoèjo simbolov.
Pri nastavitvenem naèinu (Setup) so na
zaslonu prikazani razpoložljivi meniji in
možnosti nastavitev.
Glejte poglavje “Naèin Setup” (str. 7).
i Vsak dotik tipk sproži zvoèni signal,
èe ste to funkcijo aktivirali ON v
nastavitvenem naèinu (Setup) v
meniju TON.
D Tipke za izbiro
Nastavitev temperature se aktivira s
pritiskom na tipke za izbiro . Glejte
poglavje “Nastavitev temperature” (str. 6).
Za izbiro menija v nastavitvenem naèinu
(Setup) glejte poglavje “Naèin Setup” (str.7).
Simboli na zaslonu
Prikaz za zgornje
temperaturno obmoèje
Prikaz za spodnje
temperaturno obmoèje
Aktiviran je
naèin "dopust"
Možnosti nastavitev v
naèinu "Setup"
Prikazano je
opozorilno sporoèilo
E Tipke za nastavitev +/Temperaturo lahko pri nastavitvi
temperature spremenite s tipkami za
nastavitev +/-. Glejte poglavje
“Nastavitev temperature” (str. 6).
31
Zato je zelo pomembno, da so vsi sosednji
elementi in naprave trdno pritrjeni na tla
oz. stene. Pri spremembah kuhinjskega
sestava aparat ponovno pritrdite v skladu
z Navodili za namestitev.
Namestitev
Mesto namestitve
Za mesto namestitve je primeren suh
prostor, ki ga lahko zraèite. Mesto
namestitve ne sme biti izpostavljeno
neposredni sonèni svetlobi in se ne
sme nahajati v bližini vira toplote,
kot je na primer štedilnik, grelec itd.
Kadar se namestitvi v bližini vira toplote
ne morete izogniti, uporabite primerno
toplotnoizolacijsko plošèo ali pa
upoštevajte naslednje minimalne
odmike od vira toplote:
- Od elektriènih štedilnikov 3 cm.
- Od oljnih peèi in peèi na premog
30 cm.
Tla se na mestu namestitve ne smejo
podati, zato tla, èe je potrebno, ojaèajte.
Površina namestitve
Zaradi velike teže aparatov, ko so ti polni,
je potrebna dobra nosilna podlaga.
Teža popolnoma napolnjenega aparata
znaša ca. 500 kg.
Èe ste v dvomih, vprašajte za mnenje
arhitekta ali gradbenega strokovnjaka.
Namestitev in priklop aparata
!
Pozor!
Aparat lahko namesti in prikljuèi samo
pooblašèen strokovnjak v skladu s
priloženimi Navodili za namestitev.
Po namestitvi aparata poèakajte najmanj
½ ure, preden ga vklopite. Med prevozom
je lahko prišlo do tega, da se je olje, ki ga
vsebuje kompresor, usedlo v hladilnem
sistemu.
Pred prvim vklopom oèistite notranjost
aparata (glejte poglavje “Èišèenje
aparata” - str. 11).
Pazite na temperaturo v
prostoru in prezraèevanje
Klimatski razred najdete na plošèici s
tehniènimi podatki, na kateri je navedeno,
znotraj katerih temperaturnih obmoèij
lahko uporabljate aparat.
Klimatski razred dopustna temperatura
prostora
SN
+10°C do 32°C
N
+16°C do 32°C
ST
+16°C do 38°C
T
+16°C do 43°C
Elektrièni prikljuèek
Ne uporabljajte podaljševalnih kablov
ali razdelilnikov.
Vtiènica za priklop aparata mora biti
prosto dostopna. Aparat je treba prikljuèiti
na izmenièni tok 220-240 V/50 Hz na
vtiènico, ki je bila namešèena po predpisih.
Vtiènica mora biti zavarovana z varovalko
10 A ali veè.
Pri aparatih, ki se uporabljajo v državah
neèlanicah EU, je treba na plošèici s
tehniènimi podatki preveriti, èe navedena napetost in vrsta toka ustrezata
vrednostim vašega elektriènega
omrežja. Plošèica s tehniènimi podatki
se nahaja v aparatu levo spodaj.
Morebitno potrebno menjavo napeljave
omrežnega prikljuèka lahko opravi
samo strokovnjak.
Prezraèevanje
V nobenem primeru ne prekrijte odprtin
za dovajanje in odvajanje zraka na plošèi
podnožja spredaj. Hladilnik mora zato
opravljati veè dela, kar poveèa porabo
elektriène energije.
Pritrditev
Aparat je treba za varno namestitev
zvezati z vijaki s sosednjim kuhinjskim
pohištvom oz. elementi.
32
! Opozorilo
Aparata v nobenem primeru ne smete
prikljuèiti na elektronske vtikaèe, ki
varèujejo z energijo ali na pretvornike,
ki pretvarjajo enosmerni tok v izmenièni
tok, napetosti 230 V (npr. solarne
naprave, ladijska elektrièna omrežja).
Za nastavitev temperature:
· S tipko ali akitivirajte
nastavitveni naèin (Setup).
Nastavitve delovanja
Pojavi se ustrezni simbol
Aparat je iz tovarne dobavljen z
naslednjimi nastavitvami:
- Jezik na zaslonu:
anglešèina
- Temperaturna enota:
°C
- Temperatura v hladilniku:
+11 °C
· S tipko za nastavitev temperature +
(topleje) ali (hladneje) nastavite
želeno temperaturo.
Slika 5
Napotek
Tovarniške nastavitve (jezik, temperaturna
enota) lahko spremenite v nastavitvenem
naèinu (Setup).
Nastavitev jezika
Slika 3
za zgornje temperaturno obmoèje
Slika 4
za spodnje temperaturno obmoèje
.
Ko aparat vklopite, bodo vsa sporoèila na
zaslonu prikazana v angleškem jeziku.
Po izbiri lahko jezik prikaza izberete v
skladu s preglednico na strani 8.
Vklop aparata
Za spremembo jezika prikaza:
· Pritisnite tipko za nastavitve »setup«.
· Pritiskajte tipko za izbiro tako dolgo,
dokler se na zaslonu ne pojavi ENGLISH.
Slika 6
· Pritiskajte tipko za nastavitve + ali tako
dolgo, dokler se na zaslonu prikaže
želen jezik.
· Pritisnite tipko za nastavitve »setup«,
da shranite nastavitve. Na zaslonu se
bo znova pojavila nastavljena
temperatura.
· Pritisnite tipko za vklop/izklop »power«
Po vklopu zaène aparat s hlajenjem. Pri
odprtih vratih sveti notranja osvetlitev.
Napotek
Predhodno nastavljene temperature
(tovarniške nastavitve) aparat doseže
po približno 2-8 urah. Pred tem v aparat
ne dajajte živil.
Èe želite spremenite predhodno
nastavljene temperature -> glejte
“Nastavitev temperature” (str. 6).
Nastavitev temperature
Alarm na vratih
Temperaturo lahko nastavite v obeh
predalih neodvisno drug od drugega v
razponu + 5°C do + 18°C. Priporoèljiva je
nastavitev na + 11°C.
Nastavitev temperature lahko spremenite
s tipkami za nastavitev temperature +
(topleje ali hladneje).
Temperaturo lahko nastavite v korakih
po 1°C.
V primeru, da so ena od vrat aparata
ostala odprta, se po 1 minuti sproži
opozorilni zvoèni signal in na zaslonu se
pojavi ustrezna prijava opozorilnega
zvoènega signala.
Slika 7
· Zaprite vrata.
33
Signal izklopite s pritiskom na tipko za
opozorilni zvoèni signal »alarm off«.
V primeru, da vrat ponovno niste pravilno
zaprli, se bo po 1 minuti znova sprožil
opozorilni zvoèni signal.
Èe je predstavitvena luè izklopljena,
sveti le pri odprtih vratih.
Spremenljiva sestava
notranjosti
Obstaja veè menijev za prilagoditev
nastavitev aparata individualnim
zahtevam uporabnika. Te prilagoditve
izvedete v nastavitvenem naèinu (Setup).
Za aktiviranje nastavitvenega naèina
(Setup):
· Pritisnite tipko »setup«.
Slika 13
Na zaslonu se prikaže prvi meni
(temperaturna enota).
Za preklop na naslednji meni:
Slika 14
· Pritisnite tipko za izbiranje ali .
Prikaže se naslednji meni in njegova
trenutna nastavitev
(ponavadi ON ali OFF).
Za izbiro nastavitvenih možnosti znotraj
posameznega menija izberite:
Naèin Setup
Individualne nastavitve
Izvleène police in predali
Slika 8
Izvleène police in predale lahko enostavno
izvleèete in znova potisnete nazaj.
· Èe želite izvleène police in predale
odstraniti, jih rahlo privzdignite in
izvlecite.
Slika 9
· Za namestitev izvleènih polic in predalov
nazaj v aparat jih spredaj rahlo
privzdignite in vstavite v vodila.
Izvleène police in predale spustite in
potisnite nazaj.
Za stojeèe shranjevanje steklenic:
Slika 10
· Iz spodnjega temperaturnega obmoèja
odstranite oba spodnji izvleèni polici.
· Za stojeèe shranjevanje (izbirni pribor)
vstavite izvleèno polico v najnižje vodilo.
Slika 15
· Pritisnite tipko za nastavitev + ali -.
Spremenjena nastavitev bo shranjena,
ko boste s tipko ali izbrali naslednji
meni.
Za izklop nastavitvenega naèina (Setup):
· Pritisnite tipko za nastavitve »setup«.
Vse spremenjene nastavitve bodo
shranjene.
V primeru, da v 20 sekundah ne boste
pritisnili nobene od tipk, bo nastavitveni
naèin (Setup) samodejno zakljuèen. Vse
spremenjene nastavitve bodo shranjene.
Na zaslonu se bo znova prikazala
nastavljena temperatura.
Predstavitveni nastavek
Za uporabo predstavitvenega nastavka,
morate odstraniti najvišjo izvleèno polico
v spodnjem temperaturnem obmoèju.
Slika 11
Predstavitvena luè LED
Slika 12
Predstavitveno luè v spodnjem temperaturnem obmoèju lahko vklopite oz.
izklopite s stikalom.
Èe je predstavitvena luè vklopljena, bo
svetila tudi, ko so vrata zaprta. Tako je
predstavitev steklenic vina na predstavitvenem nastavku skozi steklena vrata bolj
uèinkovita.
34
Meniji v nastavitvenem naèinu (Setup)
Meni
Nastavitvene možnosti
Besedilo na zaslonu
Temperaturna enota
°C (stopinje Celzija)
°F (stopinje Fahrenheit)
nemški
angleški
francoski
danski
finski
grški
nizozemski
italijanski
poljski
portugalski
norveški
ruski
švedski
španski
turški
èeški
Vklop / ON
Izklop / OFF
Vklop / ON
Izklop / OFF
Vklop / ON
Izklop / OFF
Vklop / ON
Izklop / OFF
°C
°F
DEUTSCH
ENGLISH
FRANCAIS
DANSK
SUOMI
ELLINIKA
NEDERL
ITALIANO
POLSKI
PORTUG
NORSK
RUSSK
SVENSKA
ESPANOL
TURKCE
CESKY
TON
Jezik
Zvok
Naèin varèevanja z energijo
(funkcija »eko«)
Vlažnost (zgornje temperaturno
obmoèje)
Vlažnost (spodnje temperaturno
obmoèje)
Temperaturna enota
ECO MODE
FEUCHTE
FEUCHTE
Jezik prikaza lahko nastavite po želji v
skladu s preglednico zgoraj.
· Pritisnite tipko »setup«.
· Pritiskajte tipko za izbiro , dokler se na
zaslonu ne pojavi ENGLISH.
Slika 18
· Pritiskajte tipko + ali tako dolgo, dokler
se na zaslonu ne pojavi želeni jezik.
· Pritisnite tipko »setup«, da boste shranili
nastavitve. Na zaslonu se bo znova
prikazala nastavljena temperatura.
Temperatura je lahko prikaza na zaslonu v
stopinjah Fahrenheita (°F) ali stopinjah
Celzija (°C).
· Pritisnite tipko »setup«.
Slika 16
Na zaslonu se prikaže prvi meni
(temperaturna enota).
Slika 17
· S pritiskom na nastavitveno tipko + ali
boste lahko izbirali med stopinjami
Fahrenheita (°C) in stopinjami Celzija
(°C).
· Pritisnite tipko »setup«, da boste
shranili nastavitve. Na zaslonu se bo
znova prikazala nastavljena temperatura.
Naèin varèevanja z energijo
Ko je aktivirana funkcija varèevanja z
energijo (funkcija »eko«), zaène aparat
delovati na naèin, pri katerem varèuje z
energijo. Ta funkcija varèevanja z energijo
je predhodno tovarniško nastavljena z
namenom, da zmanjša porabo energije.
Prav tako je šibkejša osvetlitev ozadja
zaslona.
Nastavitev jezika
Ko boste aparat vklopili, bodo vsa
sporoèila na zaslonu prikazana v
angleškem jeziku.
35
Za vklop funkcije varèevanja z energijo:
· Pritisnite nastavitveno tipko »setup«.
· Pritiskajte tipko za izbiro , dokler
se na zaslonu ne prikaže ECO MODE in
trenutna nastavitev (»power«).
Slika 19
· Nastavitve spremenite s pritiskom na
nastavitveno tipko + ali - .
· S pritiskom na nastavitveno tipko
»setup« boste shranili nastavitve.
- z izklopom funkcije »eko« v
nastavitvenem naèinu (Setup),
- z izklopom aparata s tipko za
vklop/izklop »power«.
Naèin »dopust«
Èe boste dalj èasa odsotni od doma,
lahko aparat nastavite na naèin
varèevanja z energijo »dopust«.
Nastavitve v naèinu »dopust«:
- aparat deluje na naèin, pri katerem
varèuje z energijo (glejte “Naèin
varèevanja z energijo” - str. 11);
- notranja osvetlitev je izklopljena;
- funkcija hlajenje “super” se v primeru,
da je bila vklopljena, izklopi.
Za vklop naèina »dopust«:
· Pritisnite tipko »vacation«.
Slika 20
Na zaslonu se pojavi napis ECO.
Ta funkcija se zakljuèi:
- z izklopom funkcije »eko« v
nastavitvenem naèinu (Setup),
- s spremembo temperature,
nastavljene na aparatu,
- z izklopom naprave s tipko za
vklop/izklop »power«.
Slika 23
Na zaslonu se pod tovarniško nastavljeno
eko-temperaturo pojavi simbol VACATION.
Za izklop naèina »dopust«:
· Pritisnite tipko »vacation«.
Prejšnje nastavitve in temperaturne
vrednosti bodo ponovno aktivirane.
Funkcija nastavitve
zraène vlažnosti
Neodvisno drug od drugega se lahko
zraèna vlažnost poviša v obeh
temperaturnih obmoèjih.
Za vklop povišane zraène vlažnosti:
· Pritisnite tipko »setup«.
· Pritiskajte tipko , dokler se na
zaslonu ne prikaže FEUCHTE in trenutna
nastavitev (ON/OFF) za posamezno
temperaturno obmoèje (primer:
Izklop/OFF za zgornje temperaturno
obmoèje).
Slika 21
· Nastavitev spremenite s pritiskom na
tipko + ali -.
· S pritiskom na tipko »setup« boste
shranili nastavitve.
Slika 22
Na zaslonu se bo prikazal simbol
HUMIDITY.
Funkcijo nastavitve zraène vlažnosti
zakljuèite:
Naèin "Sabbat"
Nastavitve v naèinu »Sabbat«:
- zvoèni signal ob pritisku na tipke se
izklopi (èe je bil vklopljen);
- notranja osvetlitev se izklopi;
- osvetlitev ozadja zaslona se izklopi.
Èe je predstavitvena luè vklopljena,
bo svetila tudi takrat, ko je aktiviran
naèin »Sabbat«.
Za vklop naèina »Sabbat«:
Slika 24
· Pritisnite in držite tipko +.
· Pritisnite tipko »vacation«.
· Tipko + držite še nadaljnje 3 sekunde.
Na zaslonu bo utripal simbol
VACATION.
36
Za izklop naèina »Sabbat«:
· Pritisnite tipko »vacation«.
Prejšnje nastavitve in temperaturne
vrednosti bodo ponovno aktivirane.
Slika 25
Osvetlitev ozadja zaslona se bo izklopila.
Na zaslonu se bo prikazal simbol SABBAT,
kar pomeni, da je naèin »Sabbat«
vklopljen.
Primeri shranjevanja
Naslednje slike predstavljajo naèine shranjevanja obièajnih 0,75-litrskih
bordojskih steklenic vina.
Slika 26
45,7 cm širok aparat
70 steklenic
Temperature, primerne
za pitje
61,0 cm širok aparat
98 steklenic
Pravilna temperatura serviranja je
odloèilnega pomena za pravi okus vina in
s tem za vaš užitek ob pitju. Za serviranje
vin priporoèamo naslednje temperature,
primerne za pitje:
Praktièni nasveti za
shranjevanje steklenic
vina
Vrsta vina
- Buteljèna vina shranjujte brez odveène
embalaže. Ne shranjujte jih v zabojih ali
kartonih.
- Stare steklenice morate položiti tako,
da je zamašek na notranji strani zmeraj
vlažen. Med vinom in zamaškom ne
sme nikoli nastati zraèni prostor.
- Vino je treba pred uživanjem poèasi
“segreti” (chambre):
Vzemite npr. rdeèkasto vino približno
2-5 ur in rdeèe vino 4-5 ur pred serviranjem iz hladilne vitrine, ker imajo vina
potem temperaturo, primerno za pitje.
Nasprotno vzemite belo vino pred
serviranjem neposredno iz hladilne
omare. Peneèa vina in šampanjec
ohladite v hladilni vitrini tik pred
uživanjem.
- Upoštevajte, da je treba vina ohladiti na
nekoliko nižjo temperaturo od njihove
idealne temperature serviranja, ker se
pri toèenju v kozarce takoj ogrejejo
za 1 do 2 °C.
Bordojsko, rdeèe
Côtes du Rhône, rdeèe/
Barolo
Burgundec, rdeèe/
Bordojsko rdeèe
Portovec
Mlad burgundec, rdeèe
Mlada rdeèa vina
Mlad Beaujolais/
Vsa bela vina z malo
preostanka sladkorja
Stara bela vina/
Chardonnay
Sherry
Mlada bela vina,
pozna trgatev
Bela vina Lire/
Entre-deux-Mers
37
Temperatura,
primerna za
pitje
18 °C
17 °C
16 °C
15 °C
14 °C
12 °C
11 °C
10 °C
9 °C
8 °C
7 °C
Mirovanje aparata
Kako lahko prihranite
energijo?
Èe aparata ne boste uporabljali dalj èasa:
· Izvlecite omrežni vtikaè ali izklopite
varovalko.
· Oèistite notranjost aparata
(glejte “Èišèenje aparata”).
· Da se izognete nastajanju neprijetnih
vonjav, pustite vrata odprta.
- Aparat postavite v suhem, zraènem
prostoru; ne na neposredni sonèni
svetlobi ali v bližini virov toplote
(npr. grelci, štedilnik). Po potrebi
uporabite izolacijsko plošèo.
- Tople jedi in pijaèe najprej ohladite,
šele nato jih lahko postavite v hladilno
vitrino.
- Vrat aparata ne držite predolgo odprtih
oz. jih odprite za èim krajši èas.
Odtajanje aparata
Aparat se bo odtalil samodejno.
Èišèenje aparata
Hrup ob delovanju
aparata
· Pritisnite na tipko za vklop/izklop
»power« in izklopite aparat.
Izvlecite omrežni vtikaè ali izklopite
varovalko.
· Aparat oèistite z mlaèno vodo, ki ste
ji dodali manjšo kolièino sredstva za
pomivanje posode. S to vodo ne smete
èistiti upravljalne plošèe ali osvetlitve.
· Vratno tesnilo oèistite samo s èisto
vodo in ga obrišite do suhega.
· Onesnaženja na odprtinah za prezraèevanje in odzraèevanje odstranite s
sesalnikom za prah.
· Površine aparata oèistite z vlažno
krpo in jih nato obrišite do suhega.
Normalen ropot ob delovanju
Brenèanje hladilni agregat obratuje.
Vklopil se je ventilator prezraèevalnega
sistema.
Klokotanje, grgranje ali brenèanje
po ceveh se pretaka hladilno sredstvo.
Klikanje motor se je vklopil oz. izklopil.
Ropot, ki ga lahko brez
težav odpravite
Aparat ne stoji na ravni podlagi
S pomoèjo vodne tehtnice postavite
aparat v vodoravni položaj.
V ta namen uporabite navojne nožice
pod aparatom ali pa ga z neèim podložite.
Predali, košare ali police se
tresejo ali so zataknjeni
Preverite odstranljive dele in jih
po potrebi ponovno namestite.
Steklenice ali posode se dotikajo
Steklenice ali posode nekoliko razmaknite.
Po èišèenju:
Omrežni vtikaè vklopite nazaj v vtiènico
oz. vkljuèite varovalko. Aparat vklopite s
pritiskom na tipko za vklop/izklop »power«.
! Opozorilo
- Aparata nikoli ne èistite s parnim
èistilnikom!
- Voda, s katero èistite aparat, ne sme
priti v stik z upravljalno plošèo ali
osvetlitvijo.
- Pri èišèenju ne uporabljajte abrazivnih
ali kislinskih èistilnih sredstev in razredèil.
- Polic in predalov nikoli ne pomivajte v
pomivalnem stroju, ker lahko deli
spremenijo obliko.
Izklop in mirovanje aparata
Izklop aparata
· Pritisnite tipko za vklop/izklop »power«.
38
Premajhna napetost
Neprijetni vonji
Slika 29
Vzrok
Razpoložljiva omrežna napetost se
nahaja pod dopustno mejno vrednostjo.
Kaj storiti?
Tipke ne morete uporabljati. Ko omrežna
napetost znova doseže predpisano
vrednost, bo opozorilo na zaslonu ugasnilo.
V primeru, da opozorilo na zaslonu sveti
dlje èasa, o tem obvestite podjetje za
oskrbo z elektrièno energijo.
Èe zaznate neprijetne vonjave:
· Pritisnite tipko za vklop/izklop
»power« in izklopite aparat.
· Iz aparata odstranite vsa živila.
· Oèistite notranjost aparata.
Glejte poglavje “Èišèenje aparata”.
· Oèistite vso embalažo, ki se nahaja
v aparatu.
· Živila, ki imajo moèan vonj, nepredušno
zavijte, da se boste tako izognili
nastajanju neprijetnih vonjev.
· Pritisnite tipko za vklop/izklop
»power« in vklopite aparat.
· Razvrstite živila.
· Po 24 urah preverite, ali je znova
nastal neprijeten vonj.
· Zamenjajte zraèni filter.
Samostojni test aparata
Preden poklièete servisno službo,
izvedite samostojni test aparata.
· Aparat izklopite in poèakajte 5 minut.
Vrata naj ostanejo medtem zaprta.
· Aparat vklopite.
Slika 30
· Hkrati pritisnite nastavitveno tipko
»setup« in tipko za opozorilni zvoèni
signal »alarm off« in ju držite 5 sekund.
Aparat bo zaèel s programom samostojnega testiranja. Na zaslonu se bodo
drug za drugim prikazovali razlièni prikazi.
Èe aparat med samostojnim testiranjem
ugotovi napako, se na zaslonu pojavi
simbol ALARM in prijava napake
(npr. E04 = napaka na senzorju).
Slika 31
O tej prijavi napake obvestite
servisno službo.
Èe aparat med samostojnim testiranjem
na ugotovi napake, se po koncu testa na
zaslonu znova pojavi nastavljena
temperatura.
Opozorila na zaslonu
Èe se na zaslonu pojavi veè opozoril
hkrati, se ukvarjajte z vsakim opozorilom
posebej.
Kakor dolgo je na zaslonu prikazano
opozorilo, tipke ne delujejo.
Alarm odprtih vrat
Slika 27
Vzrok
Ena od vrat aparata niso pravilno
zaprta ali pa so bila predolgo odprta.
Kaj storiti?
Pritisnite tipko »alarm off« in zaprite vrata.
Opozorilo na zaslonu bo ugasnilo.
Napaka na senzorju
Slika 28
Vzrok
Vzrok je lahko tehnièna okvara naprave.
Kaj storiti?
Izvedite samostojni test aparata.
39
Manjše motnje, ki jih lahko odpravite sami
Preden poklièete servisno službo: Preverite, ali lahko sami odpravite motnjo s pomoèjo
naslednjih nasvetov. Stroške svetovanja servisne službe - tudi med èasa trajanja
garancije - nosite sami.
Motnja
Aparat ne hladi. Notranja
osvetlitev ne dela.
Zaslon ne sveti.
Možni vzroki:
Izpad elektriènega toka; varovalka
je pregorela; omrežni vtikaè ni
trdno vstavljen v vtiènico.
Veèja pogostost in
trajanje vklopa
hladilnega sistema.
Pogosto ste odpirali vrata vitrine.
Temperatura v aparatu
je prenizka.
Notranja osvetlitev ne
deluje.
Zaznali ste neprijetne
vonjave.
Prezraèevalne odprtine so
prekrite.
Temperaturo ste nastavili
prenizko.
Žarnica je pregorela.
Stikalo se je zataknilo.
Živil z moènim vonjem niste
nepredušno zavili.
Kaj storiti?
Preverite, ali je v stanovanju
elektrièni tok. Aparat mora biti
vklopljen. Preverite, ali je omrežni
vtikaè trdno vstavljen v vtiènico.
Vrat ne odpirajte, kadar to ni
potrebno.
Odstranite ovire in onesnaženja.
Nastavite toplejšo temperaturo
(glejte “Nastavitev temperature”).
Zamenjajte žarnico (glejte “Menjava
svetilnih elementov”).
Preverite, ali ga lahko premaknete.
Oèistite aparat. Živila, ki imajo
moèan vonj, nepredušno zavijte
(glejte “Neprijetni vonji«).
Slika 34
· Nazaj namestite pokrov in ga
pritisnite, dokler ne zaskoèi.
Menjava svetilnih
elementov
Predstavitvena svetilka LED
!
Opozorilo
Izvlecite vtikaè ali izklopite varovalko!
! Pozor!
Halogenskih svetilk se nikoli ne dotikajte s
prsti. Halogenske svetilke pri namešèanju
zmeraj držite s pomoèjo mehke krpe.
Novo svetilko LED lahko dobite pri
pooblašèeni servisni službi.
Slika 35
· Svetilko LED snamete tako, da jo
zavrtite v smeri urnega kazalca.
Slika 36
· Vstavite novo svetilko LED in jo pritrdite
z vrtenjem v nasprotni smeri urnega
kazalca.
Halogenske svetilke na stropu
hladilne vitrine
Tip halogenske svetilke:
12 V/20 W/nastavek G4
Menjava zraènega filtra
Slika 32
Nadomestne filtre lahko kupite pri
vašem prodajalcu.
Slika 37
· Odprite držalo filtra.
Slika 38
· Odstranite izrabljen zraèni filter.
· Vstavite nov zraèni filter.
Slika 39
· Zaprite držalo filtra.
· Odvijte in snemite pokrov.
· Odstranite pokvarjeno halogensko
svetilko.
Slika 33
· Vstavite novo halogensko svetilko.
Halogensko svetilko pri vstavljanju
zmeraj držite z mehko krpo.
40
Pri servisni službi zmeraj navedite številko
proizvodnje (E-Nr.) in številko izdelave (FD).
Z navedbo številke proizvodnje in izdelave
se boste izognili dodatnim potem in tako
prihranili s tem povezane dodatne stroške.
Slika 40
Te navedbe lahko najdete na
plošèici s tehniènimi podatki.
Servisna služba
Preverite, ali lahko motnje s pomoèjo
napotkov v poglavju “Manjše motnje,
ki jih lahko odpravite sami” (str. 13) odpravite
sami. Servisno službo v vaši bližini
lahko najdete v telefonskem imeniku
ali na seznamu servisnih služ b.
Pravice do sprememb pridržane.
HR
Èestitamo
Sigurnosne napomene i
opæa upozorenja
Kupnjom Vašeg novog hladnjaka izabrali
ste moderan kuæanski aparat visoke
kvalitete.
Tek na pravoj temperaturi razvijaju vina
svoju aromu i okus do punog užitka.
U Vašem hladnjaku za vina, vina se
polako i ravnomjerno dovode na idealnu
temperaturu za ispijanje. U dvije razine
koje se mogu podesiti neovisno jedna od
druge, mogu se na idealnu temperaturu
istovremeno hladiti crvena i bijela vina.
Vaš hladnjak odlikuje se sa malom
potrošnjom energije.
Svaki aparat pažljivo provjeravamo prije
izlaska iz tvornice kako bismo se
osigurali da radi bez greške.
Ako imate pitanja, posebice vezano za
postavljanje i spajanje ureðaja, naša
služba za korisnike rado æe Vam pomoæi,
vidi poglavlje „Služba za korisnike“ (str. 26).
Više informacija kao i pregled naših
proizvoda možete naæi na našoj Internet
stranici.
Molimo proèitajte ove upute, upute za
instalaciju te sve ostale upute vezane
za ureðaj te se ponašajte sukladno sa
njima.
Saèuvajte ove upute za buduæu
uporabu ili za buduæe korisnike.
Prije prve uporabe
Molimo pažljivo proèitajte upute za
uporabu i instalaciju. One sadrže važne
informacije o naèinu instaliranja,
korištenja i održavanja aparata.
Saèuvajte ove upute za buduæu
uporabu ili za buduæe korisnike.
Tehnièka sigurnost
!
Oprez!
Ovaj aparat sadrži malu kolièinu ekološki
prihvatljive ali zapaljive tekuæine za
hlaðenje R600a. Provjerite da cijev
rashladnog sustava nije ošteæena tijekom
transporta i instalacije. Curenje rashladne
tekuæine može uzrokovati povredu oèiju ili
se zapaliti.
U sluèaju ošteæenja
- Plamen i/ili izvor plamena držite
dalje od aparata.
- Izvucite utikaè iz utiènice.
- Prostoriju u kojoj se ureðaj nalazi
prozraèite nekoliko minuta.
- Obavijestite ovlašteni servis.
Što više rashladnog sredstva sadrži aparat,
tim prostorija gdje je postavljen mora biti
veæa. Rashladna tekuæina koja curi može
proizvesti zapaljivu mješavinu zraka u
premalenim prostorijama.
41
Prostorija mora imati volumen od najmanje
1m3 za 8g rashladne tvari. Kolièina
rashladnog sredstva prikazana je u vašem
aparatu na indikacijskoj tablici unutar
ureðaja.
Opæe odredbe
Aparat je prikladan za odlaganje i
temperiranje piæa, posebno vina.
Aparat je prikladan samo za
korištenje u domaæinstvu.
Sukladno EU-smjernicama 89/336/EEC
aparat ne uzrokuje smetnje na drugim
elektriènim/elektronskim aparatima.
Provjerena je nepropusnost
optoka rashladnog sredstva.
Ovaj proizvod odgovara dotiènim
sigurnosnim odredbama za
elektroureðaje (EN 60335/2/24).
Važne obavijesti za
korištenje aparata
· Nikada ne koristite elektriène aparate
unutar hladnjaka (npr. grijalicu, elektrièni
aparat za led, itd).
Opasnost od eksplozije!
· Nikada ne koristite ureðaj za èišæenje
parom za odleðivanje ili èišæenje ureðaja.
Para može prodrijeti do elektriènih
dijelova i uzrokovati kratki spoj.
· Ne pohranjujte proizvode koji sadrže
zapaljive elemente (npr. sprejeve u
limenkama) ili zapaljive tvari u ureðaju.
Opasnost od eksplozije!
· Ne stojite niti se naslanjajte na dno,
ladice ili vrata, itd.
· Prije èišæenja aparata i zamjene žarulje
izvucite glavni utikaè ili iskljuèite osiguraè.
Ne izvlaèite glavni utikaè povlaèeæi kabel.
Upozorenje: kada je aparat iskljuèen
pomoæu postavke temperature
(Zaslon: OFF), dotok elektriène
energije i dalje radi.
· Piæa s visokim postotkom alkohola držite
u hermetièki zatvorenim spremnicima;
uvijek ih odlažite u uspravnom položaju.
· Plastiène dijelove i brtvu vrata èuvajte od
ulja i masnoæe. U protivnom æe plastièni
dijelovi i brtva vrata æe postati porozni.
· Nemojte blokirati ventilacijske rešetke na
kuæištu hladnjaka.
· Promjenu kabla ili bilo koji popravak
može vršiti samo ovlašteni servis.
Nepravilna instalacija i popravci mogu
dovesti korisnika u opasnost.
Informacije o zbrinjavanju
starih aparata na otpad
Zbrinjavanje ambalažnog
materijala
Vaš je aparat na svom putu prema Vama
bio zaštiæen ambalažom. Svi korišteni
materijali su ekološki i mogu se reciklirati
ili ponovno koristiti.
Stoga pomognite i Vi, pa zbrinite/
reciklirajte ambalaž u na ekološki
prihvatljiv naèin.
Vaš dobavljaè ili Vaša lokalna vlast æe
Vas rado informirati o naèinima
zbrinjavanja ovih materijala na otpad.
! Oprez!
Ambalažu držite podalje od dosega djece:
opasnost od gušenja plastiènim omotom i
kartonom!
Zbrinjavanje Vašeg
starog aparata
Stari aparati nisu bezvrijedan otpad!
Vrijedne se sirovine mogu nanovo
koristiti recikliranjem starih aparata.
Djeca u kuæanstvu
Ovaj je aparat oznaèen sukladno
Europskoj Direktivi 2002/96/EG o
starim elektriènim i elektronièkim
ureðajima (Waste Electrical and
Electronic Equipment - WEEE).
- Ne dopuštajte djeci da se igraju
aparatom!
- Ako aparat ima bravicu na vratima,
kljuè držite izvan dosega djece.
42
Nemojte dozvoliti djeci da se igraju sa
iskorištenim aparatom.
Opasnost od gušenja!
Hladnjaci sadrže rashladna sredstva, a u
izolaciji plinove. Rashladno sredstvo i
plinovi moraju se struèno zbrinuti. Pazite
da se prije zbrinjavanja Vašeg aparata na
ovlašteno sabirno mjesto za otpad ne
ošteti cjevovod optoka rashladnog
sredstva.
Smjernica odreðuje okvire prihvata i
recikliranja starih aparata na
podruèju Europske Unije.
!
Kod iskorištenih aparata:
· Prerežite kabel za napajanje, pa ga
uklonite zajedno s utikaèem.
· Skinite vrata
· Ne vadite posude ni police kako biste
sprijeèili da se djeca penju na ureðaj!
Upoznajte Vaš aparat
Ove upute su važeæe za razlièite modele. Može doæi do odudaranja kod ilustracija.
Slika 1
A Gornja temperaturna zona
5. OsvjetljenjeLED prezentacijsko
svjetlo za donju temperaturnu zonu
B Donja temperaturna zona
6. Polica za polaganje boca u
1. Zaslon
ležeæem položaju
2. Osvjetljenje za gornju temperaturnu
7. Polica * za odlaganje boca u
zonu
vertikalnom položaju
3. Umetak za efektnu prezentaciju
8.
Staklena vrata
vinskih boca*
4. Razdjelnik za odvajanje razlièitih
temperaturnih zona
* dodatna oprema
Zaslon
Ovi gumbi služe i za biranje izbornika u
postavkama. Vidi poglavlje „Postavke“.
E Gumbi za podešavanje +/Služe za podešavanje temperature kada
je ukljuèena postavka za podešavanje
temperature +/-. Vidi poglavlje
„Podešavanje temperature" (str. 18).
Ovi gumbi služe i za podešavanje
parametara dostupnih u izborniku.
Vidi poglavlje „Postavke“ (str. 19).
F Gumb za postavke - Setup
Služi za ukljuèivanje i iskljuèivanje
postavki. Ako se postavke iskljuèi
pomoæu gumba, promjene æe biti
pohranjene.
G Gumb „Praznici“ - Vacation
Služi za ukljuèivanje i iskljuèivanje
postavke za uštedu energije „Praznici“.
Vidi poglavlje „Praznici“ (str. 21).
Slika 2
A Gumb On/Off - Power
Služi za ukljuèivanje i iskljuèivanje aparata.
B Gumb za upozorenje - Alarm off
Služi za iskljuèivanje akustiènog znaka
upozorenja. Vidi poglavlje „Upozorenje
za otvorena vrata“ (str. 19 ).
C Zaslon
Temperatura u hladnjaku prikazana je
na zaslonu. Ako su ukljuèene posebne
postavke, prikazane su na zaslonu tako
što je prikazan njihov simbol.
Izbornik i dostupne opcije podešavanja
prikazane su na zaslonu u postavkama.
Vidi poglavlje „Postavke“ (str. 19).
D Gumb za biranje
Podešavanje temperature ukljuèuje se
pritiskom na gumbe .
Vidi poglavlje „Podešavanje temperature“
str. 18).
43
i Svaki pritisak na gumb biti æe popraæen
sa zvukom ukoliko je u postavkama ta
postavka ukljuèena (ON) u izborniku
zvuka.
Ventilacija
Zagrijani zrak koji nastaje izmeðu stražnje
strane ureðaja i zida mora slobodno
protjecati. U protivnom, ureðaj mora raditi
više od uobièajenog pri èemu se poveæava
potrošnja struje.
Stoga: nikada ne blokirajte
ventilacijske otvore i otvore za zrak!
Znakovi na zaslonu
Prikaz za gornju
temperaturnu zonu
Prikaz za donju
temperaturnu zonu
Aktivirana je
postavka "praznici"
Moguænosti u
postavkama
Natpis ALARM je
prikazan na zaslonu
Prièvršæivanje
Postavljanje ureðaja
Za sigurno postavljanje aparat treba biti
prièvršæen na susjedne kuhinjske
elemente.
Stoga je jako važno da su svi kuhinjski
elementi dobro prièvršæeni za pod ili za zid.
Ukoliko promijenite raspored elemenata
ponovo prièvrstite aparat sukladno sa
uputama za postavljanje.
Mjesto postavljanja
Podloga
Za postavljanje ureðaja prikladno je
suho i prozraèno mjesto. Ne izlažite
aparat direktnom utjecaju sunca i ne
postavljajte ga blizu naprava koje
isijavaju toplinu poput štednjaka,
grijaæeg tijela i sl. Ako je postavljanje
pored takvih naprava neizbježno,
koristite odgovarajuæu izolacijsku ploèu
ili se pridržavajte minimalnih odmaka
prema izvorima topline:
- Elektrièni štednjaci 3 cm
- Uljni ili štednjaci na ugljen 30 cm.
Ureðaj mora biti postavljen na tvrdu
podlogu. Po potrebi pojaèajte podlogu.
Radi velike težine aparata kada je
sasvim pun, nužno je da je podloga
na koju je postavljen èvrsta.
Težina aparata kada je sasvim
pun iznosi oko 500kg.
Ako ste u nedoumici obratite se
arhitektu ili inženjeru.
Postavljanje i
prikljuèivanje ureðaja
!
Oprez
Aparat mora postaviti i prikljuèiti
struèna osoba prateæi upute koje
dobijete sa aparatom.
Nakon postavljanja ureðaja prièekajte
najmanje ½ sata prije ukljuèivanja
ureðaja. Prilikom transporta ulje u
kompresoru moglo bi se nataložiti u
sistemu za hlaðenje.
Obratite pažnju na sobnu
temperaturu i ventilaciju
Klimatska kategorija je navedena na
natpisnoj tablici. Oznaèava pri kojim
se sobnim temperaturama ureðaj
smije rabiti.
Klimatska
kategorija
Oèistite ureðaj prije no što ga ukljuèite
po prvi put (vidi poglavlje „Èišæenje“ - str. 23).
dopuštena sobna
temperatura
SN
+10°C do 32°C
N
+16°C do 32°C
ST
+16°C do 38°C
T
+16°C do 43°C
Prikljuèenje na
elektriènu mrežu
Ne koristite produžne kablove
ni dodatne prikljuèke.
44
Napomena
Postavljena temperatura (tvornièke
postavke) postiže se otprilike 2-8 sati
nakon ukljuèivanja ureðaja. Tek tada
možete pohraniti namirnice.
Za podešavanje temperature vidi
poglavlje „Podešavanje temperature“
(str. 18).
Elektrièna utiènica mora biti lako
dostupna. Prikljuèite ureðaj na
izmjeniènu struju napona
220-240 V/50 Hz preko uzemljene
utiènice, montirane prema važeæim
standardima. Utiènica mora biti
osigurana osiguraèem od
najmanje 10 A.
Ako se radi o ureðaju koji se rabi
izvan Europe, provjerite na natpisnoj
tablici da li prikljuèni napon i vrsta
struje odgovaraju vrijednostima
Vaše strujne mrež e. Natpisna
tablica se nalazi na donjoj lijevoj
strani unutar odjeljka za hlaðenje.
Zamjenu mrežnog prikljuènog
voda smije izvršiti iskljuèivo
struèna osoba.
Biranje temperature
Temperaturu možete namjestiti u obja
podruèja neovisno jedno od drugog u
rasponu od + 5 ºC do + 18 ºC.
Preporuèa se plus + 11 °C.
Za podešavanje temperature koristite
gumbe + (toplije) ili (hladnije).
Temperaturu možete podesiti u
intervalima od 1°C.
Podešavanje temperature:
· Ukljuèite postavku za podešavanje
koristeæi gumbe ili .
Slika 3
za gornju temperaturnu zonu
Slika 4
za donju temperaturnu zonu
!
Upozorenje
Nikada ne prikljuèujte aparat na
„prikljuèke za uštedu energije“ ni
na preokretaèe elektriène energije
koji invertiraju stalnu stuju u
izmjeniènu struju napona 230V
(npr. Solarni sistemi, brodska
opskrba elektriène energije).
Prikazat æe se odgovarajuæi simbol
.
· Podesite željenu temperaturu koristeæi
gumbe + (toplije) ili (hladnije).
Tvornièke postavke
Nakon izlaska iz tvornice ureðaj ima
sljedeæe postavke:
- Jezik na zaslonu:
engleski
- Jedinica temperature:
°C
- Temperatura u hladnjaku:
+11 °C
Napomena
Tvornièke postavke (jezik, jedinica
temperature) mogu se promijeniti u
postavkama.
Slika 5
Podešavanje jezika
Sve poruke na zaslonu su prikazane na
engleskom jeziku.
Moguæe je promijeniti jezik na kojem æe
biti prikazane poruke u skladu sa tabelom
na strani 20.
Ukljuèivanje ureðaja
Promjena jezika:
· Pritisnite tipku postavke - setup.
· Nekoliko puta pritisnite gumb za
biranje dok se ne prikaže ENGLISH.
· Pritisnite gumb On/Off
Aparat poèinje sa hlaðenjem nakon
prvog ukljuèivanja. Kada su vrata
otvorena pali se unutrašnje svjetlo.
Slika 6
45
· Nekoliko puta pritisnite gumbe plus ili
minus dok se ne prikaže željeni jezik.
· Pritisnite gumb »setup« kako biste
pohranili odabrani jezik. Na zaslonu æe
ponovo biti prikazana temperatura.
Umetak za prezentaciju
Da biste mogli koristiti umetak za
prezentaciju, morate izvaditi najgornju
policu donje temperaturne zone.
Slika 11
LED prezentacijsko svijetlo
Signal upozorenja
za otvorena vrata
Slika 12
Prezentacijsko svijetlo u donjoj temperaturnoj zoni može se ukljuèiti i iskljuèiti
pomoæu prekidaèa.
Kada je ukljuèeno prezentacijsko svijetlo,
ono svijetli i kod zatvorenih vrata hladnjaka.
Na taj naèin se efektno prezentiraju boce
vina na umetku za prezentiranje kroz
staklena vrata.
Kada je prezentacijsko svijetlo iskljuèeno,
svijetli samo kad su vrata otvorena.
Ako vrata ureðaja ostanu otvorena nakon
jedne minute èuje se signal upozorenja i
na zaslonu se pojavljuje odgovarajuæa
poruka.
Slika 7
· Zatvorite vrata.
Nakon pritiska na gumb za upozorenje
alarm off signal upozorenja se gasi.
Ukoliko vrata ponovo nisu zatvorena,
nakon jedne minute ponovo se èuje
signal upozorenja.
Postavke
Individualno podešavanje
Mijenjanje rasporeda
elemenata u ureðaju
Izbornici omoguæuju prilagoðavanje
ureðaja individualnim potrebama.
Te prilagodbe moguæe je podesiti u
postavkama.
Ukljuèivanje postavki:
· Pritisnite gumb za postavke.
Slika 13
Prvi izbornik (jedinica temperature) je
prikazan na zaslonu.
Prijelaz na slijedeæi izbornik:
Slika 14
· Pritisnite gumb za biranje ili .
Prikazan je slijedeæi izbornik i naèin
na koji je podešen (najèešæe ON ili
OFF).
Izbor neke od opcija u postavkama:
Slika 15
· Pritisnite gumb za podešavanje + ili -.
Promjena je pohranjena kada prijeðete
na slijedeæi izbornik pomoæu pritiska na
gumbe za biranje ili .
Police
Slika 8
Police možete lako izvuæi i
ponovno ugurati.
· Kako biste izvadili policu, lagano je
nagnite i izvucite.
Slika 9
· Kako biste je vratili, s prednje strane je
nagnite i namjestite u vodilice.
Policu poravnajte i gurnite je
prema natrag.
Za uspravno postavljanje boca:
Slika 10
· Izvadite obje donje police iz donje
temperaturne zone.
· Policu za uspravno postavljanje boca
(dodatna oprema) umetnite u najdonju
vodilicu.
46
iskljuèuju. Sve promjene biti æe pohranjene.
Podešena temperatura ponovo je
prikazana na zaslonu.
Iskljuèivanje postavki:
· Pritisnite gumb za postavke.
Sve promjene su pohranjene
Ukoliko nijedan gumb nije pritisnut u roku
od 20 sekundi, postavke se automatski
Izbornik u postavkama
Izbornik
Opcije
Natpis na zaslonu
Jedinica temperature
°C (stupanj Celzijus)
°F (stupanj Fahrenheit)
Njemaèki
Engleski
Francuski
Danski
Finski
Grèki
Nizozems ki
Talijanski
Poljski
Portugalski
Norveški
Ruski
Švedski
Španjolski
Turski
Èeški
Iskljuèeno/ON
Ukljuèeno/OFF
Iskljuèeno/ON
Ukljuèeno/OFF
Iskljuèeno/ON
Ukljuèeno/OFF
Iskljuèeno/ON
Ukljuèeno/OFF
°C
°F
DEUTSCH
ENGLISH
FRANCAIS
DANSK
SUOMI
ELLINIKA
NEDERL
ITALIANO
POLSKI
PORTUG
NORSK
RUSSK
SVENSKA
ESPANOL
TURKCE
CESKY
TON
Jezik
Zvuk
Modus za uštedu energije
(Eko funkcija)
Vlaga (gornja temperaturna
zona)
Vlaga (donja temperaturna
zona)
ECO MODE
FEUCHTE
FEUCHTE
· Pritisnite gumb za postavke »setup«
da biste spremili odabir. Podešena
temperatura ponovo je prikazana na
zaslonu.
Jedinica temperature
Temperatura može biti prikazana u
stupnjevima Fahrenheit (°F) ili u
stupnjevima Celzijus (°C)
· Pritisnite gumb «setup».
Slika 16
Prvi izbornik (jedinica temperature) je
prikazan.
Slika 17
· Pomoæu gumba + ili - odaberite
željenu jedinicu temperature.
Podešavanje jezika
Sve poruke na zaslonu su
prikazane na engleskom jeziku.
Moguæe je promijeniti jezik na kojem æe
biti prikazane poruke u skladu sa gore
navedenom tabelom.
· Pritisnite gumb za postavke »setup«.
· Pritisnite nekoliko puta gumb za biranje
dok se ne prikaže ENGLISH.
47
Slika 18
· Pritisnite nekoliko puta gumb + ili dok se ne prikaže željeni jezik.
· Pritisnite gumb za postavke «setup»
kako biste spremili odabir. Podešena
temperatura ponovo je prikazana na
zaslonu.
(na primjer: iskljuèeno/OFF za gornju
temperaturnu zonu).
Slika 21
· Pritisnite tipku za postavke + ili - kako
biste promjenili postavku.
· Pritisnite tipku za postavke «setup»
kako biste pohranili postavku.
Postavka za uštedu energije
Slika 22
Na zaslonu æe se prikazati simbol
HUMIDITY.
Ovu funkciju iskljuèujete:
- iskljuèivanjem postavke „Eko“ u
postavkama
- mijenjanjem temperature u aparatu
- gašenjem ureðaja pomoæu
gumba on/off »power«.
Kada je postavka za uštedu energije
(postavka „Eko“) ukljuèena, ureðaj
prelazi na naèin rada za uštedu energije.
Taj naèin rada postavljen je u tvornici i
omoguæava smanjenje potrošnje energije.
Pozadinsko svjetlo na zaslonu radi toga
svijetli slabije.
Ukljuèivanje postavke za uštedu energije:
· Pritisnite gumb za postavke »setup«.
· Pritisnite nekoliko puta gumb za biranje
dok se ne prikaže ECO MODE i
trenutna postavka (»power«).
Slika 19
· Za podesiti postavku pritisnite
gumb + ili -.
· Za pohraniti odabir pritisnite gumb
za postavke »setup«.
Slika 20
Na zaslonu je prikazan natpis ECO.
Ova postavka se iskljuèuje:
- iskljuèivanjem postavke „Eko“ u
postavkama
- mijenjanjem temperature u aparatu
- gašenjem ureðaja pomoæu gumba
on/off «power».
Postavka "Praznici"
Ako duže vrijeme neæete koristiti ureðaj
moguæe je postaviti aparat da radi na
postavci koja štedi energiju, „Praznici“.
Ukljuèivanjem postavke „Praznici“:
- ureðaj radi na funkciji za uštedu energije
(vidi poglavlje „Postavka za uštedu
energije“ - str. 23)
- svjetla u unutrašnjem dijelu
ureðaja se gase
- iskljuèuje se postavka za brzo hlaðenje
namirnica (ukoliko je ukljuèena).
Ukljuèivanje postavke „Praznici“:
· Pritisnite gumb „Praznici“ «vacation».
Slika 23
Na zaslonu se pojavljuje natpis
VACATION ispod tvornièki
postavljene eko temperature.
Iskljuèivanje funkcije «Praznici»:
· Pritisnite gumb „Praznici“ «vacation»
Ponovo se ukljuèuju prethodne
funkcije i temperatura.
Funkcija „vlaga“
Neovisno jedna od druge, u obje temperaturne zone se vlažnost zraka može
povisiti.
Postavljanje povišene vlažnosti zraka:
· Pritisnite tipku za postavke »setup«.
· Pritišæite tipku za izbor dok se
ne pojavi FEUCHTE i trenutno namještenje
(ON/OFF) za svaku temperaturnu zonu
48
Postavka "Mirovanje"
· Pritisnite i držite pritisnutu tipku +.
· Pritisnite gumb „Praznici“ - »vacation«
· Držite pritisnutu tipku + još 3 sekunde
Na zaslonu æe se pojaviti natpis
VACATION.
Slika 25
Pozadinsko svjetlo na zaslonu se gasi.
Na zaslonu se pojavljuje natpis SABBAT.
Postavka „Mirovanje“ je ukljuèena.
Iskljuèivanje postavke „Mirovanje“:
· Pritisnite gumb „Praznici“- «vacation».
Ponovo se ukljuèuju prethodne
postavke i vrijednosti temperature.
Opcije postavke „Mirovanje“:
- zvuèni signal se iskljuèuje kada
(ako je bio ukljuèen)
- svjetla u unutrašnjosti ureðaja
se gase
- pozadinsko svjetlo na zaslonu
se gasi
Ako je ukljuèeno prezentacijsko svijetlo,
svijetlit æe i kad je aktivirana postavka
„Mirovanje“.
Ukljuèivanje postavke „Mirovanje“:
Slika 24
Pohranjivanje
Slijedeæe slike predstavljaju primjere pohranjivanja uobièajenih boca Bordeaux 0,75 l.
Slika 26
ureðaj 45,7 cm
70 boca
temperatura odmah podigne
za oko 1 do 2 ºC.
ureðaj 61,0 cm
98 boca
Temperatura ispijanja
Ispravna temperatura ispijanja kljuèna je
za ispravan okus vina, a time i užitka u
vinu. Preporuèamo slijedeæe
temperature za serviranje vina:
Praktièni savjeti za
pohranjivanje vina
Vrsta vina
- Boce vina raspakirajte nemojte ih
polagati u kutijama ili kartonu.
- Stare boce moraju se tako položiti da
je èep uvijek namoèen. Izmeðu vina i
èepa nikada se ne smije storiti zraèni
džep.
- Prije kušanja, vino se treba lagano
„podgrijati“ (chambrirati).
Rosè npr. izvadite oko 2 - 5 sati, crveno
vino oko 4 - 5 sati prije na stol, tako æete
imati pravilnu temperaturu za ispijanje.
Nasuprot tome, bijelo vino ide direktno na
stol. Sekt i šampanjac treba kratko prije
kušanja rashladiti u hladnjaku.
- Pazite da vina uvijek budu ohlaðena na
nešto nižu temperaturu od temperature
serviranja, jer se ulijevanjem u èaše
Veliki Bordeaux crveni
Cotes du Rhone crveni / Barolo
Veliki Burgundac crveni/ crveni
Bordeaux
Porto
Mladi Burgundac crveni
Mlado crveno vino
Mladi Beaujolais/ sva bijela vina
koja ostavljaju slatki okus
Stara bijela vina / veliki
Chardonay
Sherry
Mlada bijela vina kasne berbe
Bijela vina Lire/ Entre-deuxMers
49
Temperatura
za ispijanje
18 ºC
17 ºC
16 ºC
15 ºC
14 ºC
12 ºC
11 ºC
10 ºC
9 ºC
8 ºC
7 ºC
Mirovanje ureðaja
Savjeti za
uštedu energije
Ako ureðaj neæete upotrebljavati
na duže vrijeme:
- Izvucite utikaè ili iskopèajte osiguraè.
- Oèistite unutrašnji dio ureðaja (vidi
poglavlje “Èišæenje ureðaja" - str. 23.
- Vrata ostavite otvorena kako biste
sprijeèili pojavu neugodnih mirisa.
- Hladnjak postavite u hladnom i
prozraènom prostoru; zaštitite ga od
izravnog izlaganja suncu i ne držite ga
na podruèju nekog izvora topline
(npr. grijaèi, štednjak itd.). U protivnom
koristite izolacijsku ploèu.
- Toplu hranu i piæa prvo
ohladite izvan aparata.
- Vrata aparata držite
otvorenim što manje.
Odmrzavanje ureðaja
Ureðaj se automatski odleðuje.
Èišæenje ureðaja
Zvukovi pri radu
· Iskljuèite ureðaj pritiskom na gumb
za iskljuèivanje/ukljuèivanje «power».
Izvucite utikaè ili iskopèajte osiguraè!
· Oèistite ureðaj s mlakom vodom i malo
tekuæeg deterdženta. Voda ne smije
kapati na zaslon ili lampice.
· Brtvu na vratima oèistite samo sa
vodom, a zatim je dobro osušite.
· Prljavštinu na ventilatoru i otvorima
za zrak oèistite sa usisavaèem.
· Èistite površine ureðaja sa vlažnom
krpom, i zatim osušite sa suhom krpom.
Nakon èišèenja:
Prikljuèite utikaè ili ukopèajte osiguraè.
Ukljuèite ureðaj pritiskom na gumb za
iskljuèivanje/ukljuèivanje «power».
Normalni zvukovi
Brujanje - hlaðenje za vrijeme rada.
Ventilator za cirkulaciju zraka radi.
Grgotanje, šum ili zujanje - sredstvo
za hlaðenje teèe kroz cijevi.
Škljocanje - motor se
ukljuèuje ili iskljuèuje.
Zvukovi koji se
lako mogu ukloniti
Aparat nije na ravnoj površini
Molimo izravnajte ureðaj pomoæu libela.
Koristite visinski podesne nožice ili
stavite nešto pod nožice.
Ladice, košare ili podruèja za
pohranu su labavi ili priljubljeni
Molimo, pogledajte pomiène dijelove i
po potrebi ih ponovo umetnite.
Spremnici se dodiruju
Molimo, odmaknite boce ili
spremnike jedne od drugih.
!
Oprez
- Ne èistite aparat sa èistaèem parom!
- Voda ne smije prodrijeti u zaslon ili
osvjetljenje.
- Ne rabite abrazivna sredstva za
èišæenje, otapala ili kiseline.
Iskljuèivanje i
mirovanje aparata
- Ne perite police ni posude u perilici
za suðe. Ti dijelovi se mogu izoblièiti.
Iskljuèivanje aparata
· Pritisnite tipku za iskljuèivanje/
ukljuèivanje »power«.
50
Što uèiniti?
Provedite test za auto-dijagnozu aparata.
Mirisi
Niski napon
Ako osjetite neugodne mirise:
· Iskljuèite aparat pritiskom na gumb
za iskljuèivanje/ukljuèivanje «power»!
· Izvadite sve namirnice iz ureðaja.
· Oèistite unutrašnji dio ureðaja
(vidi poglavlje„Èišæenje aparata“).
· Oèistite sve pretince u ureðaju.
· Hermetièki zapakirajte sve namirnice
koje puštaju jake mirise kako biste
izbjegli širenje tih mirisa unutar aparata.
· Ukljuèite ureðaj pritiskom na gumb za
iskljuèivanje/ukljuèivanje «power».
· Pohranite namirnice.
· Nakon 24 sata provjerite da li se
ponovo pojavio neugodan miris.
· Zamijenite filtar za mirise.
Slika 29
Uzrok
Napon elektriène mreže niži je
od dopuštene vrijednosti.
Što uèiniti?
Nije moguæe ukljuèiti ureðaj niti ikakvu
postavku pomoæu gumba. Kada napon
ponovo dosegne propisanu vrijednost,
natpis upozorenja æe se ugasiti.
Ukoliko natpis ne nestane jedno duže
vrijeme, obavijestite energetsku kompaniju.
Test za autodijagnozu aparata
Prije nego se obratite službi za korisnike,
provedite test za auto-dijagnozu aparata.
- Iskljuèite aparat i prièekajte 5 minuta.
Za to vrijeme vrata aparata moraju biti
zatvorena.
- Ukljuèite aparat
Slika 30
- Istovremeno pritisnite gumb za
postavke - «setup» i gumb za
upozorenje «alarm off» i držite ih
pritisnute 5 sekundi.
Pokrenut je test za auto-dijagnozu aparata.
Na zaslonu æe se pojaviti više natpisa
jedan za drugim.
Ukoliko test za auto-dijagnozu aparata
otkrije kvar, na zaslonu æe se pojaviti
natpis ALARM i obavijest o kvaru
(npr. EO4 = kvar senzora).
Slika 31
Obavijestite službu za korisnike o kvaru.
Ukoliko test za auto-dijagnozu aparata
ne otkrije niti jedan kvar, na zaslonu æe
se pojaviti natpis sa tvornièki postavljenom temperaturom i test æe biti prekinut.
Natpisi upozorenja
na zaslonu
Ako se na zaslonu istovremeno pojavi
više natpisa upozorenja, riješite
probleme jedan po jedan.
Dok god je natpis na zaslonu nije
moguæe pritisnuti niti jedan gumb.
Upozorenje da su
otvorena vrata
Slika 27
Uzrok
Jedna od vrata ureðaja nisu pravilno
zatvorena ili su predugo ostala otvorena.
Što uèiniti?
Pritisnite gumb za upozorenje «alarm off».
Zatvorite vrata. Natpis se gasi.
Kvar senzora
Slika 28
Uzrok
Moguæe je da se radi o
tehnièkoj greški na aparatu.
51
Male smetnje otklonite sami
Prije no što pozovete službu za korisnike:
Molimo provjerite možete li sami ukloniti smetnje uz pomoæ dolje priloženih uputa.
Služba za korisnike æe Vam naplatiti savjet, èak i ako je ureðaj još pod garancijom!
Smetnje
Aparat ne hladi. Unutrašnje
svjetlo ne radi. Zaslon nije
osvjetljen.
Hlaðenje se ukljuèuje èešæe i
radi duže no inaèe.
Moguæi uzroci
Problem u napajanju; prekidaè
je iskopèan; utikaèi nisu dobro
ukopèani.
Vrata aparata su èesto
otvorena.
Otvori za ventilaciju su
blokirani.
Temperatura u odjeljku je
preniska
Temperatura je podešena na
prenisku vrijednost.
Unutrašnje svjetlo ne radi
Žarulja ne radi.
Osjeæate neugodne mirise
Prekidaè za svjetlo je
blokiran.
Namirnice koje imaju jak miris
nisu dobro zapakirane.
Što uèiniti
Provjerite da li je ukljuèeno
napajanje elektriène energije.
Aparat mora biti ukljuèen.
Provjerite da li su utikaèi
pravilno ukopèani.
Ne otvarajte vrata više od
potrebnog.
Otklonite prepreku i
prljavštinu.
Podesite temperaturu na višu
vrijednost (vidi poglavlje
„Podešavanje temperature“)
Zamjenite žarulju (vidi
poglavlje „Izmjenite žarulju“).
Provjerite da li ga je moguæe
namjestiti.
Oèistite aparat. Hermetièki
zapakirajte namirnice koje imaju
jak miris (vidi poglavlje „Mirisi“).
Slika 34
- Vratite poklopac i pritisnite ga
dok se ne prièvrsti.
Zamjena žarulje
!
Upozorenje
Izvucite utikaè ili iskopèajte osiguraè.
Rizik od elektriènog udara!
! Oprez
Žarulju nemojte dirati sa prstima.
Za zamjene žarulje uvijek koristite
meku krpu.
LED prezentacijsko svijetlo
Novi LED možete nabaviti
preko službe za korisnike.
Slika 35
- Skinite LED okreèuæi ga u
smjeru kazaljki na satu.
Slika 36
- Novi LED umetnite i uèvrstite ga
okreèuæi ga u smjeru suprotnom
od smjera kazaljke na satu.
Gornja halogena lampa
Tip halogene lampe:
12 V/20 W/utikaè za lampu G4
Slika 32
- Skinite poklopac.
- Izvadite pregorjelu halogenu lampu.
Slika 33
- Stavite novu halogenu lampu. Kod
stavljanja lampe uvijek držite lampu
mekanom krpom.
Zamjena filtara za mirise
Zamjenske filtre možete kupiti
kod ovlaštenog prodavaèa.
Slika 37
- Otvorite držaè za filtar.
52
Slika 38
- Izvadite stari filtar za mirise
- Stavite novi filtar za mirise
Slika 39
- Zatvorite držaè za filtar.
Molimo da prilikom poziva službe za
korisnike navedete broj proizvoda (E-br.) i
broj izrade (FD) ureðaja. Kako biste
sprijeèili nepotrebne pozive, molimo
pomozite službi za korisnike tako da im
navedete broj proizvoda i proizvodnje.
To æe Vam uštedjeti dodatne troškove.
Služba za korisnike
Slika 40
Provjerite da li je moguæe popraviti kvar
služeæi se uputama iz poglavlja „Male
smetnje otklonite sami“ (str. 25).
Adresu i broj telefona službe za korisnike
u Vašoj blizini možete naæi u popisu
službi za korisnike ili u telefonskom
imeniku.
Ove æete podatke naæi na etiketi
proizvoda.
SR
Èestitamo
Molimo Vas da proèitate Uputstvo za
upotrebu i Uputstvo za montažu, kao i
sve informacije koje dolaze uz ureðaj i
da ih se pridržavate.
Zadržite sve dokumente za kasniju
upotrebu ili za sledeæeg vlasnika.
Kupovinom Vašeg novog frižidera za vino
odabrali ste moderan ureðaj visokog
kvaliteta.
Dobra vina razvijaju svoju punu aromu i
ukus tek kada dostignu odgovarajuæu
temperaturu. U vašem frižideru za vina,
vina se postepeno i ravnomerno hlade do
odgovarajuæe temperature. U dve
nezavisne zone koje se mogu podesiti
prema pojedinaènoj temperaturi možete u
isto vreme lagerovati kako crno tako i belo
vino.
Vaš frižider se istièe po svojoj
ekonomiènosti u trošenju elektriène
energije.
Svaki ureðaj koji napusti našu fabriku se
detaljno pregleda da bi osigurali da
pravilno funkcioniše i da je u perfektnom
stanju.
Ako imate ikakvih pitanja - vezanih
primarno za postavljanje i prikljuèivanje
ureðaja - ne oklevajte se obratiti našoj
servisnoj službi, pogledajte taèku
"Servisna služba"(str. 38).
Više informacija i naše odabrane
proizvode možete pronaæi na našoj
internet stranici.
Bezbednosna uputstva i
preventivna upozorenja
Pre stavljanja ureðaj u pogon
Pažljivo proèitajte uputstva za upotrebu i
montažu!
Ona sadrže važne informacije o
postavljanju, upotrebi i održavanju ureðaja.
Saèuvajte celokupnu dokumentaciju za
kasniju upotrebu ili za sledeæeg vlasnika.
Tehnièka bezbednost
!
Pažnja
Ureðaj u izvesnoj kolièini sadrži za okolinu
neškodljivo, ali zapaljivo rashladno
sredstvo R600a. Zbog toga obratite pažnju
na to da cevi kružnog toka ovog sredstva
ne budu u transportu ili montaži ošteæene.
Eventualno isprskavanje rashladnog
sredstva može dovesto do povreðivanja
oèiju ili se sredstvo može zapaliti.
53
U sluèaju ošteæenja
- Otvoreni plamen ili izvore zapaljenja
držati dalje od ureðaja.
- Izvuæi mrežni utikaè iz strujne utiènice.
- Prostoriju dobro provetriti tokom
nekoliko minuta.
- Pozvati i o tome obavestiti servisnu
službu.
Ukoliko je u nekom ureðaju više
rashladnog sredstva, utoliko prostorija u
kojoj ureðaj stoji mora biti veæa. U
premalim prostorijama može kod curenja
rashladnog sredstva da nastane zapaljiva
mešavina gasa i vazduha.
Za svakih 8 g rashladnog sredstva
prostorija mora da ima najmanje 1m3.
Kolièina rashladnog sredstva u Vašem
ureðaju navedena je na tipskoj ploèici u
unutrašnjosti ureðaja.
uspravnom položaju.
- Delove od plastike i zaptivaè vrata ne
prljati uljem ili mašæu. Ovi delovi pod
dejstvom masnoæa mogu postati porozni.
- Ulazne i izlazne otvore za ventilaciju ne
prekrivati niti zaklanjati.
- Samo servisna služba može zameniti
strujni kabl i izvesti druge popravke.
Neprikladna montaža i popravci
predstavljaju znaèajan rizik za korisnika.
Deca u domaæinstvu
- Ureðaj nije igraèka za decu!
- Kod ureðaja sa bravom na vratima kljuè
èuvati van domašaja dece!
Opšti propisi
Ovaj ureðaj je namenjen za skladištenje i
hlaðenje piæa, pre svega vina.
Ureðaj je predviðen samo za upotrebu u
domaæinstvu.
Ureðaj poseduje zaštitu od emitovanja
smetnji varnièenjem, propisanu EUstandardom 89/336/EEC.
Kružni tok hlaðenja testiran je na curenje.
Ovaj proizvod odgovara bezbednosnim
propisima za elektro-ureðaje
(EN 60335/2/24).
Kod upotrebe
- Ne koristiti nikakve elektriène aparate
unutar ovog ureðaja (npr. grejne ureðaje,
elektriène aparate za pripremanje leda
itd.).
Postoji opasnost od eksplozije!
- Frižider nikada ne otapati niti èistiti
paroèistaèem! Para može da prodre u
elektriène delove i da izazove kratak
spoj. U tom sluèaju postoji opasnost
od strujnog udara!
- U frižideru ne lagerovati proizvode sa
zapaljivim pogonskim gasovima
(npr. sprejove) i eksplozivne materijale.
Opasnost od eksplozije!
- Ne stajati i ne naslanjati se na podnožje,
fioke ili vrata i sl.
- Radi otapanja i èišæenja izvuæi mrežni
utikaè iz strujne utiènice ili iskljuèiti
osiguraè. Pri tome povlaèiti sam utikaè,
ne prikljuèni kabl.
Upozorenje: Kada je ureðaj iskljuèen
podešavanjem temperature na ugašeno
(prikazano OFF), dovod struje nije
prekinut.
- Flaše koje sadrže alkohol u visokom
procentu držati dobro zatvorene i u
Uputstva o deponovanju
Deponovanje ambalaže
Ambalaža štiti Vaš ureðaj od ošteæenja u
transportu. Svi upotrebljeni materijali
neškodljivi su za prirodnu sredinu i ponovo
upotrebljivi. Pomozite i Vi zaštiti prirodne
sredine: deponujte ambalažu na ekološki
ispravan naèin.
O aktuelnim naèinima deponovanja
informišite se kod svog prodavca ili
nadležnog javnog preduzeæa.
!
Pažnja
Ambalažu i delove ambalaže ne
prepuštajte u ruke deci. Postoji opasnost
od davljenja talasastim kartonom ili
plastiènim folijama!
54
Deponovanje dotrajalih
ureðaja
! Stari ureðaji
- Odsecite kabl za struju i iskljuèite ga sa
mrežnog utikaèa.
- Skinite vrata.
- Ne vadite kutije ni držaèe. Tako su deca
spreèena da uðu.
Dotrajali ureðaji nisu bezvredan otpad!
Pravilnim deponovanjem mogu se
ponovo dobiti vredne sirovine.
Ovaj ureðaj oznaèen je odgovarajuæe
evropskoj smernici 2002/96/EG o
dotrajalim elektriènim i elektronskim
ureðajima (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Smernica daje okvir za važeæe
odlaganje i reciklažu dotrajalih
ureðaja za zemlje èlanice EU.
Ne dozvolite deci da se igraju sa ureðajem
kada Vam prestane biti koristan.
Moguænost od gušenja!
Frižider sadrži hladilo, a izolacija sadrži
gasove. Hladilo i gasovi moraju biti
pravilno odloženi. Proverite da cevi na
frižideru nisu ošteæene pre nego ga
odložite.
Vaš novi ureðaj
Ovo uputstvo za upotrebu važi za više modela. Moguæa su odstupanja u
detaljima ilustracija.
Slika 1
A Gornja temperaturna zona
5. Osvetljenje LED prezentaciono svetlo
B Donja temperaturna zona
za donju temperaturnu zonu
6. Police za skladištenje flaša u
1. Upravljaèka ploèa
vodoravnom položaju
2. Osvetljenje za gornju temperatur. zonu
7. Police za uspravno skladištenje
3. Dodatak * za efektnije prezentovanje
vinskih flaša
vinskih flaša
8. Stalena vrata
4. Pregradni zid za odvajanje razlièitih
temperaturnih zona
Upravljaèka ploèa
D Dugme za odabir
Temperatura se podešava korištenjem
dugmadi . Pogledajte taèku
"Podešavanje temperature" (str. 30).
Za odabir izbornika u setup-modusu
pogledajte taèku "Setup-Modus" (str. 31).
E Dugmad za podešavanje +/U modusu za podešavanje temperature,
temperature je moguæe podesiti
korištenjem dugmadi +/-. Pogledajte
taèku "Podešavanje temperature" (str. 30)
Za podešavanje parametara koji postoje u
izborniku pogledajte taèku "Setup-Modus"
(str. 31).
Slika 2
A Prekidaè ukljuèeno/iskljuèeno-Power
Služi za ukljuèivanje i iskljuèivanje ureðaja.
B Alarm - Alarm off
Gasi zvuk alarma. Pogledajte taèku
"Alarm na vratima" (str. 31).
C Pokazni deo
Temperatura je prikazana na upravljaèkoj
ploèi. Ako su ukljuèene posebne funkcije
to je prikazano simbolima.
Izbornici i postojeæe opcije su prikazani na
upravljaèkoj ploèi na modusu setup.
Pogledajte taèku "Setup-Modus" (str. 31).
55
F Dugme za setup - Setup
Ovo dugme ukljuèuje i iskljuèuje setup
modus. Ako iskljuèite setup modus
korištenjem dugmeta "setup" promene
koje ste napravili æe biti snimljene.
G Dugme za godišnji odmor - Vacation
Za ukljuèivanje i iskljuèivanje modusa za
godišnji odmor koji štedi Vašu elektriènu
energiju pogledajte "Modus za godišnji
odmor" (str. 33).
i Možete èuti zvuk svaki put kada
pritisnete dugme ako to podesite ON u
izborniku za zvuk.
Ona daje uslove u kojim sobnim
temperaturama ureðaj može da radi.
Klimatska
kategorija
dozvoljena temperatura
prostorije
SN
+10°C do 32°C
N
+16°C do 32°C
ST
+16°C do 38°C
T
+16°C do 43°C
Ventilacija
Ulazne i izlazne otvore za ventilaciju nikad
ne prekrivati niti zaklanjati. U suprotnom
sluèaju kompresor mora da radi duže, što
poveæava potrošnju elektriène energije.
Simboli na pokaznom delu
Simbol za gornju
temperaturnu zonu
Simbol za donju
temperaturnu zonu
Modus za godišnji
odmor je aktiviran
Za opcije podešavanja
u setup modusu
Alarm je
prikazan
Prièvršæavanje
Za sigurnu montažu potrebno je ureðaj
prièvrstiti vijcima za kuhinju ili susedne
ureðaje.
Stoga je jako bitno da su svi okolni ureðaji
prièvršæeni za pod i/ili zidove. U sluèaju
preureðivanja ponovo prièvrstite ureðaj
prema uputstvu za montažu.
Tlo na kome se vrši montaža
Neophodno je da tlo ima osnovu koja
može podneti veliki teret, jer ureðaj kada
je pun ima znaèajnu težinu.
Težina ureðaja pod punim optereæenjem
iznosi ca. 500 kg.
U sluèaju nedoumica obratite se arhitektu
ili graðevinskom inženjeru.
Postavljanje ureðaja
Mesto postavljanja
Za postavljanje ureðaja pogodna je suva,
provetriva prostorija. Mesto postavljanja
ne bi trebalo da bude izloženo direktnom
sunèanom zraèenju niti da bude blizu
toplotnih izvora, kao što su peæi, grejna
tela i sl. Ako je postavljanje pored izvora
toplote neizbežno, postavite odgovarajuæu
ploèu za izolaciju ili vodite raèuna minimalnoj razdaljini od izvora toplote:
- 3 cm od elektriènog šporeta
- 30 cm od šporeta na èvrsto ili
teèno gorivo.
Tlo na koje se postavlja ureðaj mora biti
tvrdo. Ako je to neophodno pojaèajte tlo.
Voditi raèuna o sobnoj
temperaturi i ventilaciji
Klimatska kategorija ureðaja data je na
tipskoj ploèici.
Montaža i prikljuèivanje
ureðaja
!
Oprez
Ureðaj treba montirati i prikljuèiti samo
struèno lice prateæi uputstva za montiranje
koja se odnose na ovaj model.
Posle postavljanja saèekati najmanje
1/2 sata pre stavljanja ureðaja u pogon,
jer se za vreme transporta može dogoditi
da se kompresorsko ulje prelije u sistem
za hlaðenje.
Pre prvog stavljanja u rad treba
unutrašnjost ureðaja oèistiti (vidi taèku
"Èišæenje ureðaja" - str. 35).
56
Strujni provodnici
Ne koristite produžne kablove ili razvodnike.
Strujna utiènica treba da bude pristupaèna.
Ureðaj prikljuèiti na naizmeniènu struju
220-240 V/50 Hz preko propisno instalisane utiènice. Utiènica mora biti osigurana
osiguraèem od 10 A ili jaèim.
Kod ureðaja koji rade u neevropskim
zemljama treba proveriti da li se napon
sa tipske ploèice podudara sa
vrednostima konkretno prisutnog
napona. Tipska ploèica se nalazi u
unutrašnjosti ureðaja, levo ispod.
Eventualno potrebnu zamenu mrežnog
kabla sa utikaèem sme da obavi samo
kvalifikovani majstor.
!
Upozorenje!
Nikad ne prikljuèujte ureðaj na
prikljuèak za elektronsku uštedu
energije ili na transformatore koji
alternativne izvore energije
(npr. solarne æelije, napajanje na
brodovima) transformišu na napon
od 230 V.
Fabrièke postavke na
ureðaju
Napomena:
Željenu temperaturu (fabrièke postavke)
ureðaj dosegne nakon 2-8 sati. Pre tog
perioda ne stavljajte životne namirnice u
frižider.
Da promenite temperaturu frižidera
pogledajte taèku "Podešavanje
temperature" (str. 30).
Podešavanje temperature
Temperatura može biti podešena
individualno za svaki od dva odeljka, i to
u rasponu od +5 do +18°C. Preporuèujemo
temperaturu +11°C.
Temperatura može biti promenjena
korištenjem dugmadi + (grejanje) ili
- (hlaðenje). Temperatura se podešava u
intervalima od 1°C.
Da biste podesili temperaturu:
- Aktivirajte setup modus korištenjem
ili dugmadi.
Slika 3
za gornju temperaturnu zonu
Slika 4
za donju temperaturnu zonu
Pokazaæe se odgovarajuæi simbol
.
· Podesite željenu temperaturu koristeæi
dugmad + (grejanje) ili (hlaðenje).
Pri napuštanju fabrike ureðaj je podešen
na sledeæe postavke:
- Jezik upravljaèke ploèe:
engleski
- Jedinica za merenje temp.:
°C
- Temperatura rashlaðivaèa:
+11°C
Napomena
Fabrièke postavke (jezik i jedinica za
merenje temperature) mogu biti
promenjene u setup modusu.
Slika 5
Podešavanje jezika
Kada se koristite ureðajem sve poruke
koje vidite na upravljaèkoj ploèi su na
engleskom.
Prateæi tabelu sa strane 32 moguæe je
izabrati drugi jezik.
Da biste promenili jezik:
· Pritisnite dugme za setup - setup.
· Pritisnite dugme za odabir
dok se ne pojavi ENGLISH.
Ukljuèivanje ureðaja
- Pritisnuti taster za ukljuèivanje/
iskljuèivanje - Power
Ureðaj poèinje da se hladi kada je
ukljuèen po prvi put. Unutrašnje svetlo u
frižiderskom delu je ukljuèeno kada su
vrata otvorena.
Slika 6
57
· Pritišæite + ili - dugme za podešavanje
dok ne ugledate željeni jezik
· Pritisnite dugme za setup (setup) da
biste snimili postavke. Na upravljaèkoj
ploèi ponovo æete videti podešenu
temperaturu.
Slika 11
LED prezentaciono svetlo
Slika 12
Uz pomoæ šaltere može se ukljuèiti ili
iskljuèiti prezentaciono osvetljenje u
donjoj temperaturnoj zoni.
Ako je prezentaciono osvetljenje
aktivirano, svetlo gori i pri zatvorenim
vratima. Na taj naèin se kroz staklena
vrata vinske flaše na dodatku za
prezentaciju efektno mogu predstaviti.
Ako je prezentaciono osvetljenje
iskljuèeno svetlo gori samo prilikom
otvorenih vrata.
Alarm na vratima
Ako su vrata ureðaja ostala otvorena
alarmni signal se emituje nakon jedne
minute i na upravljaèkoj ploèi se javlja
odgovarajuæa poruka.
Slika 7
· Zatvorite vrata.
Pritiskanjem dugmeta za alarm alarm off
signal se gasi.
Ako vrata ponovo nisu zatvorena alarmni
signal æe biti emitovan još jednom nakon
jedne minute.
Setup modus
Individualne postavke
Postoje i izbornici koji prilagoðavaju
ureðaj individualnim potrebama
korisnika. Ove izmene se
podešavaju u setup modusu.
Prilagodljivi dizajn
interijera
Da biste aktivirali setup modus:
· Pritisnite setup dugme.
Slika 13
Prvi izbornik (jedinica mere za temperaturu) se javlja na upravljaèkoj ploèi.
Da prebacite na sledeæi izbornik:
Slika 14
· Pritisnite dugme za izbor ili .
Videti æete sledeæi izbornik i njegovu
trenutnu postavku (veæinom
ON ili OFF).
Da biste napravili svoj izbor unutar
opcija izbornika uèinite sledeæe:
Slika 15
· Pritisnite dugme za podešavanje + ili - .
Vaš izbor je snimljen ako preðete na
sledeæi izbornik korištenjem dugmadi
ili .
Da napustite setup modus:
· Pritisnite dugme za setup.
Nakon što pritisnete dugme za setup
sve izabrane postavke su snimljene.
Police
Slika 8
Police unutar ureðaja lako se daju
izvuæi ponovo vratiti na svoje mesto.
· Kako biste izvukli policu, podignite je i
lagano izvucite.
Slika 9
· Za vraæanje police podignite prednji
deo i policu postavite na šine.
Spustite policu i gurnite je nazad.
Za uspravno skladištenje flaša:
Slika 10
· Sklonite dve donje police i donje
temperaturne zone.
· Postavite police za uspravno
skladištenje flaša (opciona oprema)
na donje šine.
Dodatak za prezentaciju
Kako biste koristili dodatak za prezentaciju
morate skloniti gornju policu u donjoj
temperaturnoj zoni.
58
Ako u periodu od 20 sekundi ne
pritisnete niti jedno dugme, ureðaj
automatski izlazi iz setup modusa.
Sve nove promene su snimljene.
Odabrana temperatura je prikazana
ponovo na upravljaèkoj ploèi.
Izbornici u setup modusu
Izbornik
Opcije
Vidljivi tekst
Jedinica temperature
°C (stepena Celzijevih)
°F (Farenhajtovi stepeni)
Nemaèki
Engleski
Francuski
Danski
Finski
Grèki
Nizozemski
Italijanski
Poljski
Portugalski
Norveški
Ruski
Švedski
Španski
Turski
Èeški
On/ON
Off/OFF
On/ON
Off/OFF
On/ON
Off/OFF
On/ON
Off/OFF
°C
°F
DEUTSCH
ENGLISH
FRANCAIS
DANSK
SUOMI
ELLINIKA
NEDERL
ITALIANO
POLSKI
PORTUG
NORSK
RUSSK
SVENSKA
ESPANOL
TURKCE
CESKY
TON
Jezik
Zvuk
Sistem èuvanja energije
(Eko sistem)
Vlažnost
(gornja temperaturna zona)
Vlažnost
(donja temperaturna zona)
ECO MODE
FEUCHTE
FEUCHTE
· Pritisnite «setup» dugme za setup da
snimite Vaš izbor. Podešena temperatura je ponovo prikazana na
upravljaèkoj ploèi.
Jedinica mere za temperaturu
Temperatura mož e biti prikazana u
stepenima Celzijusovim (°C) ili
Farenhajtovim stepenima (°F).
· Pritisnite dugme za setup.
Slika 16
Prvi izbornik (jedinica mere za temperaturu) je prikazan na upravljaèkoj ploèi.
Slika 17
· Pritisnite + ili dugme da bi promenili
izmeðu dve vrste jedinica Celzijusovi
(°C) ili Farenhajtovi stepeni (°F).
Podešavanje jezika
Kada se koristite ureðajem sve poruke
na upravljaèkoj ploèi su na engleskom.
Moguæe je izabrati i drugi jezik
koristeæi se gornjom tabelom.
· Pritisnite dugme za setup «setup».
· Pritisnite dugme za odabir dok se
ne pojavi ENGLISH na ekranu.
59
odgovarajuæu temperaturnu zonu
(u primeru: off/OFF za gornju
temperaturnu zonu).
Slika 21
· Pritisnite dugmad za odabir + ili
da biste promenili postavku.
Slika 18
· Pritisnite dugmad za podešavanje + ili dok se ne pojavi odgovarajuæi jezik.
· Pritisnite dugme za setup «setup» da
biste snimili Vaše postavke. Upravljaèka
ploèa ponovo prikazuje odabranu
temperaturu.
· Pritisnite dugme za setup
«setup» da snimite Vaš izbor.
Modus za štednju
elektriène energije
Slika 22
Na pokaznoj ploèi pojaviæe se simbol
HUMIDITY.
Deaktiviranje funkcije vlažnosti:
- uz pomoæ deaktiviranja eco-funkcije
u setup modusu
- gašenjem ureðaja pritiskom na
tipku on/off «power».
Ako aktivirate funkciju za štednju
energije (eko modus) ureðaj æe raditi
tako da pravi uštedu na elektriènoj
energiji. Ova funkcija je podešena pri
proizvodnji ureðaja da bi se smanjila
potrošnja energije. Smanjuje se i
osvetljenje pozadine pokazne ploèe.
Da ukljuèite modus za štednju
elektriène energije:
Modus za godišnji odmor
· Pritisnite dugme za setup «setup».
· Pritisnite dugme za odabir , dok ne
ugledate ECO MODE i trenutnu
postavku «power».
Slika 19
· Pritisnite dugmad za odabir + ili
da biste promenili postavku.
· Pritisnite dugme za setup «setup»
da snimite Vaš izbor.
Slika 20
Na upravljaèkoj ploèi vidite reè ECO.
Funkcija se iskljuèuje:
- Podešavanjem eko funkcije na off
u setup izborniku.
- Menjanjem željene temperature ureðaja.
- Gašenjem ureðaja pritiskom na
tipku on/off.
Ako ne planirate koristiti ureðaj duže
vreme prebacite ga na štedljivi
modus za godišnji odomor.
Odredbe modusa za godišnji odmor:
- ureðaj radi po modusu za štednju
energije (pogledajte taèku “Modus za
štednju elektriène energije” - str. 35)
- unutrašnja svetla su ugašena
- funkcija brzog hlaðenja je iskljuèena
(ako je bila aktivirana)
Da ukljuèite modus za godišnji odmor:
· Pritisnite dugme „Odmor“ «vacation».
Slika 23
Simbol VACATION se javlja na
upravljaèkoj ploèi ispod eko
temperature postavljene pri proizvodnji.
Da iskljuèite modus za godišnji odmor:
· Pritisnite dugme „Odmor“ «vacation»
Vaše prethodne postavke i vrednost
temperature su ponovo vraæene.
Funkcija za odabir vlažnosti
U svakoj temperaturnoj zoni može se
pojedinaèno podesiti vlažnost.
Za aktiviranje poveæane vlažnosti:
· Pritisnite dugme za setup «setup».
· Pritisnite dugme dok se ne pojavi
FEUCHTE na pokaznoj ploèi kao i
momentalna podešenost (ON/OFF) za
60
· Pritisnite dugme + i držite ga neko vreme
· Pritisnite dugme za odmor «vacation».
· Držite pritisnuto dugme + još 3 sekunde.
Videt æete simbol VACATION
kako svetluca.
Slika 25
Pozadinsko svetlo na upravljaèkoj
ploèi je ugašeno. Na njoj piše SABBAT.
Sabat modus je ukljuèen.
Iskljuèivanje sabat modusa:
· Pritisnite dugme Odmor «vacation».
Vaše prethodne postavke i vrednost
temperature su ponovo vraæene.
Sabat modus
Postavke sabat modusa:
- Zvuèni signali pri pritiskanju dugmadi se
prestaju emitovati (ako je ta funkcija bila
ukljuèena).
- Unutrašnje svetlo je ugašeno.
- Svetlo na pozadini upravljaèke
ploèe je ugašeno.
Ukoliko je ukljuèeno prezentaciono
osvetljenje ono i prilikom aktivirane
sabat funkcije svetli.
Da ukljuèite sabat modus:
Slika 24
Primeri skladištenja
Slike pokazuju primere skladištenja vinskih flaša od 0,75 l.
Slika 26
ureðaj velièine 45,7 cm
70 flaša
Temperature za
konzumiranje
ureðaj velièine 61,0 cm
98 flaša
Temperatura odreðuje ukus vina i
samim tim utièe na užitak.
Preporuèujemo sledeæe temperature:
Praktièni saveti za
skladištenje vina
- Vinske flaše uvek izvaditi iz kartonskog
pakovanja ili gajbi i tako ih skladištiti.
- Stare flaše tako postaviti da je èep uvek
prekriven vinom. Izmeðu vina i èepa
nesme da se naðe vazdušni meðuprostor.
- Pre koršæenja vina isto treba postepeno
„zagrejati“:
Npr. Roze izvadite ca. 2-5 sati pre
upotrebe, a crno vino 4-5 sati i tako æe se
postiæi odgovarajuæa temperatura. Belo
vino se neposredno pre uoptrebe vadi iz
frižidera, dok se sekt i šampanjac pre
upotrebe na kratko rashlaðuju u frižideru.
- Imajte u vidu da se vina lageruju na
nešto nižoj temperaturi od idealne za
konzumiranje jer se prilikom sipanja u
èašu vino zagreva za 1 do 2 °C!
61
Vrsta vina
Temperatura
Veliki Bordeaux, crveni
Cotes du Rhone crveni/Barolo
Veliki Burgunder crveni /
Bordeaux crveni
Port vino
Mladi Burgunder crveni
Mlada crna vina
Mladi Beaujolais / sva bela
vina malog slatkastog intenziteta
Stara bela vina / veliki Chardonnay
Sherry
Mlada bela vina kasne berbe
Bela vina Lire / Entre-deux-Mers
18 °C
17 °C
16 °C
15 °C
14 °C
12 °C
11 °C
10 °C
9 °C
8 °C
7 °C
Stavljanje ureðaja van upotrebe
Štednja energije
Ako ureðaj ne koristite duže vreme:
- Izvuæi mrežni utikaè.
- Ureðaj oèistiti (Pogledajte taèku
“Èišæenje ureðaja” - str. 35).
- Vrata ureðaja ostaviti otvorenim da
biste izbegli stvaranje mirisa.
- Ureðaj postavljati samo u suvoj i
provetrivoj prostoriji; ne na mestu pod
direktnim dejstvom sunca ili u blizini
toplotnih izvora (grejnih tela, štednjaka).
Ako je to neophodno, upotrebiti
izolacionu ploèu.
- Topla jela i napitke prvo rashladiti
van ureðaja.
- Vrata ureðaja držati otvorenim
što kraæe vreme.
Odmrzavanje ureðaja
Ureðaj se sam odmrzava.
Èišæenje ureðaja
Pogonski zvukovi i
šumovi
· Pritisnite dugme on/off «power» i
ugasite ureðaj! Izvuæi mrežni utikaè ili
iskljuèiti pripadajuæi osiguraè!
· Oèistite ureðaj mlakom vodom sa malo
sredstva za ruèno pranje posuða. Voda
koju koristite za èišæenje ne sme kanuti
na upravljaèku ploèu ili svetla.
· Zaptivaè vrata oèistiti samo èistom
vodom i zatim temeljno prebrisavanjem
osušiti.
· Usisivaèem otklonite prljavštinu sa
ventilatora i otvora za zrak.
· Oèistite površinu ureðaja vlažnom
krpom. Posle toga posušite.
Posle èišèenja:
Ureðaj ponovo prikljuèiti na struju i
ukljuèiti. Pritisnite on/off dugme
«power» i ukljuèite ureðaj.
Sasvim normalni zvukovi
Brum - rashladni agregat radi.
Pokrenut je fen za kruženje
vazduha u ureðaju.
Zvukovi parazitnih oscilacija rada
motora, zujanje ili grgotanje
rashladno sredstvo teèe kroz cevi.
Klik - povremeni zvukovi
motor se ukljuèuje ili iskljuèuje.
Zvukovi koji se
mogu lako otkloniti
Ureðaj stoji neravno
Ureðaj postavite ravno uz pomoæ libele.
U tu svrhu koristite nožice sa navojima ili
postavite neke podmetaèe ispod ureðaja.
Fioke, korpe ili odložne površine
klimataju ili zaglavljuju
Proverite izvlaèive delove pa ih
ponovo ubacite u svoja mesta.
Posude se dodiruju
Meðusobno lako razmaknite
flaše ili posude.
!
Pažnja!
- Nikada ne koristite ureðaj na paru
za èišæenje ovog frižidera.
- Voda za èišæenje ne sme da prodre u
upravljaèku ploèu i osvetljenje ureðaja.
- Za èišæenje ne koristiti nikakva
abrazivna i kiselinska sredstva ili
rastvaraèe.
- Police i posude nikada ne prati u mašini
za pranje posuða. Ovi delovi mogli bi
tako biti deformisani!
Iskljuèivanje ureðaja i
stavljanje van upotrebe
Iskljuèivanje ureðaja
· Pritisnuti taster za uklj./ isklj. »power«
62
Rešenje:
Izvršite samotestirenje ureðaja.
Mirisi
Niska voltaža
Ako osetite neugodne mirise:
· Pritisnite dugme on/off «power i
ugasite ureðaj!
· Izvadite sve životne namirnice
izvan ureðaja.
· Oèistite unutrašnjost (Pogledajte
taèku “Èišæenje ureðaja”, strana 13).
· Oèistite sva pakovanja hrane koja
se nalaze u ureðaju.
· Hermetièki zatvorite hranu jakog
mirisa da izbegnete stvaranje
neugodnih mirisa u ureðaju.
· Pritisnite on/off dugme «power» i
ukljuèite ureðaj.
· Unesite hranu u ureðaj.
· Proverite da li i nakon 24 sata
postoje neugodni mirisi.
· Promenite filter za miris.
Slika 29
Uzrok
Voltaža mreže se spustila ispod
dozvoljene graniène vrednosti.
Rešenje:
Nije moguæe pritisnuti niti jedno dugme.
Kada voltaža dosegne potrebnu vrednost,
poruka upozorenja nestaje. Ako poruka
upozorenja traje duži vremenski period
obratite se organima za snadbevanje
elektriènom energijom.
Samotestiranje ureðaja
Pre nego pozovete servisnu službu
pokrenite samotestiranje ureðaja.
- Iskljuèite ureðaj i saèekajte 5 minuta.
Vrata moraju biti zatvorena u ovom
periodu.
- Ponovo ukljuèite ureðaj.
Slika 30
- U isto vreme pritisnite dugme za setup
«setup» i dugme za alarm «alarm off» i
držite tako 5 sekundi.
Program za samotestiranje poèinje. Na
upravljaèkoj ploèi se javljaju razlièite
poruke jedna iza druge.
Poruke upozorenja
na ekranu
Ako se pojavi nekoliko poruka upozorenja
odjednom, posvetite se rešavanju
problema pojedinaèno kada prethodi
završite.
Dok je poruka na ekranu nije moguæe
pritisnuti niti jedno dugme.
Ako samotestiranje ustanovi uzrok
problema, na upravljaèkoj ploèi se
javlja simbol ALARM i poruka o tipu
greške (npr. E04 = kvar senzora).
Slika 31
Prenesite servisnoj službi poruke
koje dobijete ovim putem.
Ako samotestiranje ne utvrdi problem,
po završetku testa na upravljaèkoj ploèi
æe biti ispisana temperatura ureðaja.
Alarm za vrata
Slika 27
Uzrok
Neka od vrata ureðaja nisu dobro
zatvorena ili su predugo otvorena.
Rešenje:
Pritisnite dugme za alarm «alarm off» i
zatvorite vrata. Poruka nestaje.
Kvar senzora
Slika 28
Uzrok
Moguænost tehnièkog kvara ureðaja.
63
Samostalno otklanjanje malih smetnji
Pre nego što pozovete servisnu službu:
Proverite, da li smetnju na osnovu narednih uputstava možete da otklonite sami.
Troškovi za savete servisne službe æe Vam biti naplaæeni i za vreme garantnog roka!
Smetnja
Frižider ne rashlaðuje.
Unutrašnje osvetljenje
ne funkcioniše. Ekran
ne svetli.
Ureðaji za rashlaðivanje
se pale èešæe i rade
duže.
Temperatura u
frižiderskom delu je
suviše niska
Untrašnje osvetljenje u
ureðaju ne funkcioniše
Osetite neugodne
mirise
Moguæi uzrok
Nema struje; osiguraè je
izbacio; mrežni utikaè nije do
kraja utaknut.
Otklanjanje smetnje
Proverite da li ima struje. Ureðaj
mora biti ukljuèen. Proverite da li je
prisutna struja u utiènici.
Vrata ureðaja èesto otvorena.
Ne otvarajte vrata bez potrebe.
Otvori za ventilaciju su
zatvoreni.
Temperatura je postavljena na
previše nisku vrednost.
Otklonite prljavštinu i prepreke na
otovoru.
Izaberite višu temperaturu
(pogledajte taèku “Podešavanje
temperature”)
Sijalicu zameniti: (pogledajte taèku
“Zamena sijalice”)
Defektna sijalica u frižiderskom
delu.
Prekidaè za svetlo zaglavljuje.
Životne namirnice jakog mirisa
nisu hermetièki zatvorene.
Proverite da li je prekidaè pokretan.
Èišæenje ureðaja. Hermetièko
zatvaranje životnih namirnica
(pogledajte taèku “Mirisi”).
Slika 34
- Zamenite poklopac i pritisnite ga
dok se sijalica ne upali.
Zamena sijalice
!
Upozorenje
Izvucite mrežni utikaè ili iskljuèite
osiguraè. Rizik od elektriènog šoka!
! Oprez
Ne dodirujte halogensku sijalicu rukama.
Uvek koristite laganu tkaninu kada
menjate halogensku sijalicu.
LED svetlo za prezentaciju
Novo LED svetlo možete
nabaviti kod servisne službe.
Slika 35
- Skinite LED svetlo tako što æete ga
okrenuti u pravcu kazaljke na satu.
Slika 36
- Ugradite novo LED svetlo pokretom u
suprotnom pravcu od kazaljke na satu.
Gornja halogena lampa
Tip halogenske lampe:
12 V/20 W/bulbholder G4
Slika 32
- Oslobodite poklopac i sklonite ga.
- Izvadite ošteæenu halogensku sijalicu.
Slika 33
- Stavite novu halogensku sijalicu.
Uvek koristite nežnu tkaninu pri
zameni halogene sijalice.
Zamena filtera za mirise
Rezervne filtere možete nabaviti
kod Vašeg prodavaèa.
Slika 37
- Otvorite držaè filtera.
Slika 38
- Uklonite stari filter za miris.
- Zamenite ga sa novim filterom.
64
Slika 39
- Zatvorite držaè filtera.
Servisna služba
Saopštavanjem broja proizvoda i serijskog
broja pomažete servisnoj službi
izbegavanje nepotrebnog dolaženja pa
tako smanjujete s tim povezane
nepotrebne troškove.
Proverite možete li sami rešiti problem na
osnovu informacija u taèki “Samostalno
otklanjanje manjih smetnji”. Brojeve
telefona i adrese ovlašæenih servisa
možete pronaæi u telefonskom imeniku ili
u indeksu servisnih službi.
Prilikom pozivanja servisa saopštite im
broj proizvoda (E-Nr.) i serijski broj
(FD-Nr.) ureðaja.
Slika 40
Ove podatke možete naæi na tipskoj ploèici.
Sva prva zadržana.
MK
×åñòèòêè
Ñî êóïóâàœåòî íà Âàøèîò íîâ ëàäèëíèê
çà âèíî, ñå îäëó÷óâàòå çà ìîäåðåí,
êâàëèòàòèâåí è ïðâîêëàñåí àïàðàò çà
Ïðî÷èòà¼òå ãî îâà Óïàòñòâî çà óïîòðåáà
êàêî è Óïàòñòâîòî çà ïîñòàâóâàœå è
ñèòå äðóãè èíôîðìàöèè çà óðåäîò è
ïîñòàïóâà¼òå ñîîäâåòíî.
×óâà¼òå ¼à ñåòà äîêóìåíòàöè¼à çà âî
ñëó÷༠íà ïîäîöíåæíà óïîòðåáà èëè çà
ñëåäíèîò ñîïñòâåíèê.
Äîáðîòî âèíî ãè ïîêàæóâà ñâî¼àòà àðîìà
è âêóñ íà âèñòèíñêàòà òåìïåðàòóðà. Âî
Âàøèîò ëàäèëíèê âèíîòî ïîëåêà è
òåìïåðàòóðà çà ïèåœå. Öðíîòî è áåëîòî
âèíî ìîæàò èñòîâðåìåíî äà ñå ëàäàò íà
íà¼îïòèìàëíèòå òåìïåðàòóðè, îäâîåíè
âî äâå ïîäåñëèâè òåìïåðàòóðíè çîíè,
êîèøòî ñå íåçàâèñíè åäíà îä äðóãà.
Âàøèîò ëàäèëíèê ñå êàðàêòåðèçèðà êàêî
åêîíîìè÷åí ïðè êîðèñòåœåòî
åëåêòðè÷íà åíåðãè¼à.
Ñîâåòè çà áåçáåäíîñò è
ïðåäóïðåäóâàœå
Ïðåä äà ãî ñòàâèòå óðåäîò
âî óïîòðåáà
Âíèìàòåëíî ïðî÷èòà¼òå ãî Óïàòñòâîòî
âàæíè èíôîðìàöèè çà ïîñòàâóâàœåòî,
óïîòðåáàòà è îäðæóâàœåòî íà àïàðàòîò.
×óâà¼òå ¼à ñåòà äîêóìåíòàöè¼à çà âî
ñëó÷༠íà ïîäîöíåæíà óïîòðåáà èëè çà
ñëåäíèîò ñîïñòâåíèê.
ôàáðèêà å âíèìàòåëíî òåñòèðàí âî
îäíîñ è íà ôóíêöèîíèðàœåòî è íà
íåãîâàòà èñïðàâíà ñîñòî¼áà.
Àêî èìàòå ïðàøàœà îñîáåíî çà
ïîñòàâóâàœåòî è ïðèêëó÷óâàœåòî íà
àïàðàòîò íàøèîò ñåðâèñ çà êîðèñíèöè
ñî çàäîâîëñòâî Âè ñòîè íà ðàñïîëàãàœå,
âèäåòå ãî ïîãëàâ¼åòî „Ñåðâèñ çà
êîðèñíèöè“.
Ïîâå å èíôîðìàöèè è öåëàòà ïàëåòà
îä íàøèòå ïðîèçâîäè ìîæåòå äà
íà¼äåòå íà íàøàòà èíòåðíåò ñòðàíèöà.
Òåõíè÷êà áåçáåäíîñò
!
Âíèìàíèå
Àïàðàòîò ñîäðæè âî ìàëè êîëè÷èíè
ñðåäñòâà çà ëàäåœå R600a êîè íå ñå
65
Ïîâëå÷åòå ãî ïðèêëó÷îêîò, à íå
êàáåëîò.
Âíèìàíèå: Àêî óðåäîò ãî èñêëó÷èòå
ïðåêó ïîäåñóâà÷îò íà òåìïåðàòóðà
(Çíàê: OFF), ïðîòîêîò íà åëåêòðè÷íà
åíåðãè¼à íå å ïðåêèíàò.
- Âèñîêîïðîöåíòíèîò àëêîõîë ÷óâà¼òå
ãî ñàìî äîáðî çàòâîðåí è âî
èñïðàâåíà ïîëîæáà.
Íå ñòàâà¼òå ìàñëî âðç ïëàñòè÷íèòå
äåëîâè è âðç ãóìàòà çà äèõòóâàœå.
- Èíàêó ïëàñòè÷íèòå äåëîâè è ãóìàòà çà
çàïàëèâè. Âíèìàâà¼òå ïðè òðàíñïîðòîò èëè ìîíòàæàòà äà íå äî¼äå äî
îøòåòóâàœå íà öåâêèòå çà ñòðó¼íî
êîëî. Èñïðñêóâàœåòî íà ñðåäñòâî
çà ëàäåœå íàíàäâîð ìîæå äà äîâåäå
äî ïîâðåäà íà î÷èòå èëè äî
çàïàëóâàœå.
Ïðè îøòåòóâàœå
- Íå äîçâîëóâà¼òå ïî¼àâà íà îãàí èëè
èçâîð íà ïëàìåí áëèçó äî óðåäîò,
- Èñêëó÷åòå ãî ìðåæíèîò êàáåë,
- Ïðîâåòðåòå ¼à ñîáàòà íåêîëêó ìèíóòè,
- Èçâåñòåòå ¼à ñëóæáàòà çà êîðèñíèöè.
- Ñìåíàòà íà ñòðó¼íèîò êàáåë è äðóãèòå
ïîïðàâêè ñìåàò äà áèäàò èçâåäåíè
ñàìî îä ñòðàíà íà ñëóæáàòà çà
êîðèñíèöè. Íåñòðó÷íèòå èíñòàëèðàœà
è ïîïðàâêè ìîæàò çíà÷èòåëíî äà ãî
çàãðîçàò êîðèñíèêîò.
âî åäåí óðåä, òîëêó ïîãîëåì òðåáà äà
å ïðîñòîðîò âî êî¼øòî å ñìåñòåí
èñòèîò. Âî ïðåìàë ïðîñòîð âî ñëó÷à¼
íà ïðîòåêóâàœå, ìîæå äà ñå ñîçäàäå
çàïàëèâà ìåøàâèíà îä ãàñ è âîçäóõ.
Çà 8 ãð. Ñðåäñòâî çà ëàäåœå, ïðîñòîðîò
ìîðà äà áèäå íà¼ìàëêó 1 ì3. Êîëè÷èíàòà
íà ñðåäñòâîòî çà ëàäåœå âî Âàøèîò
óðåä ñòîè íà íàëåïíèöàòà âíàòðå âî
óðåäîò.
- Óðåäîò íå å èãðà÷êà çà äåöà!
- Ê༠óðåäèòå ñî áðàâà: êëó÷åâèòå
äðæåòå ãè íàñòðàíà îä äîôàòîò
íà äåöàòà!
Ïðè óïîòðåáà
Îïøòè îäðåäáè
- Íèêîãàø íå êîðèñòåòå åëåêòðè÷íè
àïàðàòè âî óðåäîò (íà ïðèìåð óðåä çà
çàòîïëóâàœå, åëåêòðè÷åí ïîäãîòâóâà÷
íà ìðàç, èòí.).
Îïàñíîñò îä åêñïëîçè¼à!
- Íèêîãàø íåìî¼òå äà ãî îäìðçíóâàòå
èëè ÷èñòèòå óðåäîò ñî ïðàâîñìóêàëêà
íà ïàðåà! Ïàðåàòà ìîæå äà ñå çàäðæè
íà åëåêòðè÷íèòå äåëîâè è äà
ïðåäèçâèêà êðàòîê ñïî¼ èëè ñòðóåí
óäàð.
- Íå ñòàâà¼òå ïðîèçâîäè øòî ñîäðæàò
çàïàëèâè ãàñîâè (íà ïðèìåð ñïðååâè)
èëè åêñïëîçèâíè ìàòåðè¼àëè.
Îïàñíîñò îä åêñïëîçè¼à!
- Ïëî÷àòà, ôèîêèòå, âðàòèòå èòí. äà íå
ñå óïîòðåáóâààò êàêî ïîäëîãà èëè çà
ïîòïîðà.
- Çà äà ãî èñ÷èñòåòå èëè çà äà ñìåíåòå
ñè¼àëè÷êà èñêëó÷åòå ãî ïðèêëó÷îêîò
èëè èñêëó÷åòå ãî îñèãóðóâà÷îò.
Óðåäîò å íàìåíåò çà ÷óâàœå è îäðæóâàœå íà òåìïåðàòóðàòà íà ïè¼àëîöè,
îñîáåíî âèíà.
Óðåäîò å íàìåíåò ñàìî çà äîìàøíà
óïîòðåáà.
Âî îäíîñ íà çâó÷íîñòà, óðåäîò å âî
ñîãëàñíîñò ñî Äèðåêòèâàòà 89/336/ÅÅÇ
íà ÅÓ.
Öèðêóëèðàœåòî íà ëàäíîòî å òåñòèðàíî
çà èñòåêóâàœå.
Îâî¼ ïðîèçâîä îäãîâàðà íà ñîîäâåòíèòå
Îäðåäáè çà áåçáåäíîñò çà åëåêòðè÷íè
àïàðàòè (EN 60335/2/24).
Ñîâåòè çà îòñòðàíóâàœå
íà àìáàëàæàòà
Çãðèæóâàœå íà àìáàëàæàòà
Àìáàëàæàòà ãî øòèòè óðåäîò îä îøòòóâàœà ïðè òðàíñïîðòîò. Ñèòå óïîòðåáóâàíè ìàòåðè¼àëè íå ñå øòåòíè çà îêîëèíà66
equipment - WEEE). Îâàà äèðåêòèâà
òà è ìîæàò ïîâòîðíî äà ñå óïîòðåáàò.
Âå ìîëèìå ïîìîãíåòå è Âèå: îòñòðàíåòå
¼à àìáàëàæàòà åêîëîøêè.
Çà àêòóåëíèòå íà÷èíè çà çãðèæóâàœå
íà àìáàëàæàòà, èíôîðìèðà¼òå ñå êà¼
Âàøèîò ïðîäàâà÷ èëè ê༠îïøòèíñêàòà
àäìèíèñòðàöè¼à.
! Âíèìàíèå
Íå îñòàâà¼òå ãè àìáàëàæàòà è
íå¼çèíèòå äåëîâè íà äåöà. Îïàñíîñò
îä çàãóøóâàœå îä êàðòîíñêà êóòè¼à è
ôîëè¼à!
ðåöèêëèðàœå íà ñòàðèòå óðåäè
øèðóì ÅÓ.
! Ê༠èñòðîøåíèòå óðåäè
- Èçâëå÷åòå ãî êàáåëîò è îääàëå÷åòå ãî
óòèêà÷îò.
- Îòñòðàíåòå ãè âðàòèòå.
- Íå âàäåòå ãè ïîëèöèòå è ôèîêèòå, çà
äà èì ñå îòåæíè êà÷óâàœåòî íà äåöàòà!
Íå èì äîçâîëóâà¼òå íà äåöàòà äà ñè
èãðààò ñî íåïîòðåáëèâèîò óðåä.
Îïàñíîñò îä çàãóøóâàœå!
Óðåäèòå çà ëàäåœå ñîäðæàò ñðåäñòâà
çà ëàäåœå è âî èçîëàöè¼àòà ñîäðæàò
ãàñîâè. Ñðåäñòâàòà çà ëàäåœå è ãàñîâèòå ìîðà äà ñå îòñòðàíàò ïðîôåñèîíàëíî.
Íå îøòåòóâà¼òå ãè öåâêèòå çà ïðîòîê íà
ñðåäñòâîòî çà ëàäåœå äî ïðîôåñèîíàëíîòî îòñðàíóâàœå.
Çãðèæóâàœå íà ñòàðèîò óðåä
Ñòàðèòå óðåäè íå ñå áåçâðåäåí îòïàä!
Ñî åêîëîøêî çãðèæóâàœå ìîæàò
ïîâòîðíî äà ñå äîáè¼àò âðåäíè ñóðîâèíè.
Îâî¼ óðåä å âî ñîãëàñíîñò ñî
åâðoïñêàòà Äèðåêòèâà 2002/96/ÅÇ
çà åëåêòðè÷íè è åëåêòðîíñêè óðåäè
(waste electrical and electronic
Âàøèîò íîâ óðåä
Ñëèêà 1
À Ãîðíà òåìïåðàòóðíà çîíà
 Äîëíà òåìïåðàòóðíà çîíà
1. Êîíòðîëíà òàáëà
2. Îñâåòëóâàœå çà ãîðíàòà
òåìïåðàòóðíà çîíà
3. Äîäàòîê íà ïðåçåíòàöè¼àòà çà
ïîòïîëíî åôåêòèâíà ïðåçåíòàöè¼à
íà øèøèœàòà âèíî
4. ½èä çà ðàçäâî¼óâàœå íà ðàçëè÷íèòå
òåìïåðàòóðíè çîíè
* ìîæåí äîïîëíèòåëåí äåë
Êîíòðîëíà òàáëà
Ñ Åêðàí
5. Îñâåòëóâàœå LED ñâåòëî çà
ïðåçåíòàöè¼à çà äîëíàòà
òåìïåðàòóðíà çîíà
6. Îääåë çà õîðèçîíòàëíî ïîñòàâóâàœå
íà øèøèœà ñî âèíî
7. Îääåë* çà âåðòèêàëíî ïîñòàâóâàœå
íà øèøèœà ñî âèíî
8. Ñòàêëåíà âðàòà
Ñëèêà 2
À Êîï÷å çà âêëó÷óâàœå/èñêëó÷óâàœå
Ñëóæè çà âêëó÷óâàœå è èñêëó÷óâàœå íà
óðåäîò.
 Êîï÷å çà àëàðì alarm off
Ãî èñêëó÷óâà òîíîò íà àëàðìîò.
Âèäåòå ïîãëàâ¼å „Àëàðì íà âðàòàòà“.
åêðàíîò. Àêòèâèðàíèòå ïîñåáíè
Ñî ìîäóñîò çà ïîäåñóâàœå íà åêðàíîò
ñå ïîêàæóâààò ðàñïîëîæëèâèòå ìåíèà è
îïöèòå çà ïîäåñóâàœå.
Âèäåòå ãî ïîãëàâ¼åòî „Ìîäóñ çà ïîäåñóâàœå“
67
ïîñòàâóâàœå íe òðåáà äà áèäå èçëîæåíî
äèðåêòíî íà ñîí÷åâè çðàöè è íå òðåáà
äà áèäå âî áëèçèíà íà èçâîð íà òîïëèíà
êàêî øïîðåò, ðàäè¼àòîð, èòí. àêî å
íåèçáåæíî äà ñå ïîñòàâè ïîêð༠èçâîð
íà òîïëèíà, êîðèñòåòå ñîîäâåòíà
èçîëàöèñêà ïëî÷à èëè äðæåòå ñå äî
ñëåäíèòå îääàëå÷óâàœà:
- çà åëåêòðè÷íè øïîðåòè 3 öì.
- çà øïîðåòè íà íàôòà èëè ¼àãëåí 30 öì.
Òëîòî íà ìåñòîòî íà ïîñòàâóâàœå íå
ñìåå äà áèäå ìåêî, àêî å âîçìîæíî
òðåáà äà ñå çàöâðñòè.
D Êîï÷èœà çà áèðàœå
Ïîäåñóâàœåòî íà òåìïåàòóðàòà ñå
àêòèâèðà ñî êîï÷èœàòà çà áèðàœå
.
Âèäåòå ïîãëàâ¼å „Ïîäåñóâàœå íà òåìïåðàòóðà“. Çà èçáîð íà ìåíè âî Ìîäåëîò
çà ïîäåñóâàœå. Âèäåòå ïîãëàâ¼å "Ìîäóñ
çà ïîäåñóâàœå".
Å Êîï÷èœà çà ïîäåñóâàœå +/Òåìïåðàòóðàòà ïðåêó ïîäåñóâàœå íà
òåìïåðàòóðàòà ìîæå äà ñå ïðîìåíè
ñî Êîï÷èœàòà çà ïîäåñóâàœå +/-.
Âèäåòå ïîãëàâ¼å „Ïîäåñóâàœå íà
òåìïåðàòóðàòà“. Çà ïîäåñóâàœå íà
ðàñïîëîæëèâèòå ïàðàìåòðè âî ìåíèòî.
Âèäåòå ïîãëàâ¼å „Ìîäóñ çà ïîäåñóâàœå“.
F Êîï÷å çà ïîäåñóâàœå - setup
Îâà êîï÷å ãî àêòèâèðà è çàâðøóâà
Ìîäóñîò çà ïîäåñóâàœå. Àêî Ìîäóñîò
çà ïîäåñóâàœå ñå çàâðøè ñî Êîï÷åòî
çà ïîäåñóâàœå - setup, íàïðàâåíèòå
Âíèìàâà¼òå íà òåìïåðàòóðàòà âî
ïðîñòîðè¼àòà è íà ïðîâåòðóâàœåòî
Âèäîò íà êëèìàòà ñòîè íà íàëåïíèöàòà.
Òàà ïîêàæóâà íà êî¼à òåìïåðàòóðà âî
ïðîñòîðè¼àòà ìîæå äà ñòîè óðåäîò.
Âèä íà
êëèìà
G Êîï÷å çà îäìîð vacation
Çà âêëó÷óâàœå è èñêëó÷óâàœå íà
Ìîäóñîò çà îäìîð êî¼øòî øòåäè
åëåêòðè÷íà åíåðãè¼à. Âèäåòå ïîãëàâ¼å
„Ìîäóñ çà îäìîð“.
i Ñåêîå ïðèòèñêàœå íà áèëî êîå êîï÷å
äîçâîëèâà òåìïåðàòóðà
âî ïðîñòîðè¼àòà
SN
+10°C do 32°C
N
+16°C do 32°C
ST
+16°C do 38°C
T
+16°C do 43°C
Ïðîâåòðóâàœå
Íèêàêî íåìî¼òå äà ãè çàòâîðèòå
îòâîðèòå çà âåíòèëàöè¼à íàïðåä íà
îñíîâíàòà òàáëà. Ãåíåðàòîòðîò íà
ëàäíî âî òàêîâ ñëó÷༠ðàáîòè ïîñèëíî,
à òîà ¼à çãîëåìóâà ïîòðîøóâà÷êàòà íà
åëåêòðè÷íàòà åíåðãè¼à.
ôóíêöè¼à å àêòèâèðàíà ON âî Ìîäóñîò
çà ïîäåñóâàœå ê༠ìåíèòî ÒÎÍ.
Ñèìáîëè íà åêðàíîò
Ñèìáîë çà ãîðíàòà
òåìïåðàòóðíà çîíà
Ñèìáîë çà äîëíàòà
òåìïåðàòóðíà çîíà
Ìîäóñîò çà îäìîð
å àêòèâèðàí
Îïöèè çà ïîäåñóâàœå
âî Ìîäóñîò çà ïîäåñ.
Ñå ïîêàæóâà
ïðåäóïðåäóâàœå
Ïðèöâðñòóâàœå
Ïîñòàâóâàœå
Óðåäîò å ñìåñòåí íà ñèãóðíî ìåñòî
çàåäíî ñî äðóãèòå äåëîâè îä êó¼íàòà.
Çàòîà ìíîãó å âàæíî ñèòå äîïèðíè
äåëîâè îä êó¼íàòà äà ñå äîáðî
ïðèöâðñòåíè íà ïîäîò èëè íà ¾èäîâèòå.
Àêî ñå ïðàâàò ïðîìåíè ïîðàäè ðåíîâèðàœå, ïðèöâðñòåòå ãî ïîâòîðíî óðåäîò
ñîãëàñíî Óïàòñòâîòî çà ïîñòàâóâàœå.
Ìåñòî çà ïîñòàâóâàœå
Ïîâðøèíè çà ïîñòàâóâàœå
Ñóâ ïðîâåòëèâ ïðîñòîð å ïîãîäíî
ìåñòî çà ïîñòàâóâàœå. Ìåñòîòî çà
Ïîðàäè ãîëåìàòà òåæèíà íà öåëîñíî
íàïîëíåòèîò óðåä ïîòðåáíî å äà ñå
èçäðæèâà ïîäíà ïîâðøèíà.
68
Êîãà óðåäîò å öåëîñíî íàïîëíåò,
íåãîâàòà òåæèíà èçíåñóâà îêîëó 500 êã.
Àêî íå ñòå ñèãóðíè çà ïîäíàòà
ïîâðøèíà, êîíñóëòèðà¼òå ñå ñî
àðõèòåêò èëè ãðàäåæåí èíæåíåð.
çàøòåäà íà åíåðãè¼à èëè íà ïðåòâàðà÷
øòî ¼à ìåíóâà ñòðó¼àòà âî íàèçìåíè÷íà ñòðó¼à îä 230 V (íà ïð. ñîëàðíè
óðåäè, áðîäñêè åëåêòðè÷íè ìðåæè).
Ïîñòàâóâàœå è ïîâðçóâàœå
íà óðåäîò
Ôàáðè÷êè ïîäåñóâàœà
Óðåäîò ñå èñïîðà÷óâà ñî ñëåäíèâå
ôàáðè÷êè ïîäåñóâàœà:
- ¼àçèê ìà åêðàíîò: àíãëèñêè
English
- ìåðíà åäèíèöà çà òåìïåðàòóðà:
°Ñ
- òåìïåðàòóðà íà ïðîñòîðîò
çà ëàäåœå:
+11°Ñ
Ñîâåò
Ôàáðè÷êèòå ïîäåñóâàœà (¼àçèê, ìåðíà
åäèíèöà çà òåìïåðàòóðà) ìîæàò äà ñå
ïðîìåíàò ïðåêó Ìîäóñîò çà ïîäåñóâàœå.
!
Âíèìàíèå
Óðåäîò ñìåå äà áèäå ïîñòâåí è
ïîâðçàí ñïîðåä Óïàòñòâîòî çà
ïîñòàâóâàœå ñàìî îä ñòðàíà íà
ïðèçíàò ïðîôåñèîíàëåö çà
èíñòàëàöèè.
Ïî ïîñòàâóâàœåòî íà óðåäîò, ïðè÷åêà¼òå
íà¼ìàëêó ½ ÷àñ ïðåä äà ãî âêëó÷èòå
óðåäîò. Ìîæåáè ïðè òðàíñïîðòîò äîøëî
äî èçëèâàœå íà ìàñëî îä êîìïðåñîðîò
âî ñèñòåìîò çà ëàäåœå.
Ïðåä ïðâîòî âêëó÷óâàœå, èñ÷èñòåòå ¼à
âíàòðåøíîñòà íà óðåäîò (âèäåòå
„×èñòåœå íà óðåäîò“).
Ñòàâàœå íà óðåäîò
âî óïîòðåáà
- Ñòèñíåòå ãî êîï÷åòî çà âêëó÷óâàœå/
èñêëó÷óâàœå - power.
Ïî âêëó÷óâàœåòî óðåäîò ïî÷íóâà äà
ëàäè. Êîãà âðàòàòà å îòâîðåíà, ñâåòè
âíàòðåøíîòî îñâåòëóâàœå.
Ñîâåò
Ïîäåñåíàòà òåìïåðàòóðà (Ôàáðè÷êè
Åëåêòðè÷åí ïðèêëó÷îê
Íåìî¼òå äà êîðèñòåòå ïðîäîëæåí êàáåë
èëè êðñòà÷.
Øòåêåðîò çà ïðèêëó÷óâàœå íà óðåäîò
ìîðà äà áèäå ëåñíî ïðèñòàïëèâ.
Óðåäîò ïðèêëó÷åòå ãî íà íàèçìåíè÷íà
ñòðó¼à îä 220-240 V/50 Hz ïðåêó
ïðàâèëíî ïîñòàâåí øòåêåð. Øòåêåðîò
ìîðà äà áèäå îáåçáåäåí ñî îñèãóðóâàœå
2 - 8 ÷àñà. Íå ñòàâà¼òå íèêàêâè ïðåõðàíáåíè ïðîèçâîäè âî óðåäîò ïðåòõîäíî.
Çà ïðîìåíà íà ïîäåñåíèòå òåìïåðàòóðè
âèäåòå „Ïîäåñóâàœå íà òåìïåðàòóðà“.
çåì¼è øòî íå ñå âî Åâðîïñêàòà óíè¼à,
òðåáà äà ñå ïðîâåðè íà íàëåïíèöàòà
äàëè îïðåäåëåíàòà ¼à÷èíà è âèäîò íà
ñòðó¼àòà îäãîâàðààò íà âðåäíîñòèòå
íà Âàøàòà åëåêòðè÷íà ìðåæà.
Ïîäåñóâàœå íà
òåìïåðàòóðà
Òåìïåðàòóðàòà è âî äâàòà äåëà,
íåçàâèñíî åäåí îä äðóã, ìîæå äà ñå
ïîäåñè íà îä +5°Ñ äî +18°Ñ. Íèå
ïðåïîðà÷óâàìå ïîäåñóâàœå íà +11°Ñ.
Ïîäåñåíàòà òåìïåðàòóðà ìîæå äà ñå
ïðîìåíè ñî êîï÷åòî çà ïîäåñóâàœå +
(ïîâèñîêà) èëè (ïîíèñêà).
Òåìïåðàòóðàòà äîçâîëóâà äà ñå
ïðîìåíè ïîñòåïåíî îä 1°Ñ.
ñòðàíà îä óðåäîò. Åâåíòóàëíà
íåîïõîäíà ñìåíà íà êàáåëîò çà
ìðåæíî ïðèêëó÷óâàœå ñìåå äà
íàïðàâè ñàìî ïðîôåñèîíàëíî ëèöå.
! Âíèìàíèå
Óðåäîò íå ñìåå âî íèêî¼ ñëó÷༠äà ñå
ïðèêëó÷è íà åëåêòðîíñêè øòåêåð çà
69
Àëàðìîò å ãî èñêëó÷èòå ñî ïðèòèñêàœå
íà Êîï÷åòî çà àëàðì alarm off.
Âî ñëó÷༠ïîâòîðíî äà íå ¼à çàòâîðèòå
ïðàâèëíî âðàòàòà, ïî 1 ìèíóòà
Çà ïîäåñóâàœå íà òåìïåðàòóðàòà:
- Ìîäóñîò çà ïîäåñóâàœå ñå àêòèâèðà
ñî êîï÷èœàòà èëè .
Ñëèêà 3
çà ãîðíàòà òåìïåðàòóðíà çîíà
Ñëèêà 4
çà äîëíàòà òåìïåðàòóðíà çîíà
Ðàçëè÷íè ôîðìè
âî âíàòðåøíîñòà
îäãîâàðà.
· Ïîäåñåòå ¼à ñàêàíàòà òåìïåðàòóðà
äî êîï÷èœàòà çà ïîäåñóâàœå +
(ïîâèñîêà) èëè (ïîíèñêà).
Ñëèêà 5
Ðåøåòêè
Ñëèêà 8
Ðåøåòêèòå ëåñíî ìîæàò äà ñå èçâàäàò è
äà ñå âðàòàò íàçàä.
· Çà äà ãè èçâàäåòå ìàëêó ïîäèãíåòå ãè
íàãîðå è ïîâëå÷åòå ãè.
Ñëèêà 9
· Çà ïîâòîðíî äà ãè íàìåñòåòå ïîäèãíåòå ãè íàïðåä è íàìåñòåòå ãè íà øèíèòå.
Ïîäåñóâàœå íà ¼àçèê
íà àíãëèñêè.
Àêî ñàêàòå ¼àçèêîò ìîæåòå äà ãî
ïðîìåíèòå ñïîðåä òàáåëàòà íà
ñòðàíèöà 44.
Çà ïðîìåíà íà ¼àçèêîò íà åêðàíîò:
· Ñòèñíåòå ãî Êîï÷åòî çà ïîäåñóâàœå
setup - setup
· Ïðèòèñêà¼òå íà Êîï÷åòî çà èçáîð
ñå äîäåêà íà åêðàíîò íå ñå ïî¼àâè
àíãëèñêè ENGLISH.
Ñëèêà 6
· Ïðèòèñêà¼òå íà Êîï÷åòî çà ïîäåñóâàœå + èëè -, ñå äîäåêà íå ñå ïîêàæå
ñàêàíèîò ¼àçèê.
· Ïðèòèñíåòå íà Êîï÷åòî çà ïîäåñóâàœå setup çà äà ãî çà÷óâàòå ïîäåñóâà-
íàíàçàä.
Çà âåðòèêàëíî ïîñòàâóâàœå íà øèøèœà:
Ñëèêà 10
· Îääàëå÷åòå ãè äâåòå äîëíè ðåøåòêè
îä äîëíàòà òåìïåðàòóðíà çîíà.
ñå ïîñòàâàò øèøèœàòà íà íà¼äîëíèòå
øèíè.
Äåë çà ïðåçåíòàöè¼à
Çà äà ìîæåòå äà ãî êîðèñòåòå äåëîò çà
ïðåçåíòàöè¼à, íà¼ãîðíàòà ðåøåòêà îä
äîëíàòà òåìïåðàòóðíà çîíà ìîðà äà
áèäå èçâàäåíà.
Ñëèêà 11
LED ïðåçåíòàöèñêî ñâåòëî
ïî¼àâè ïîäåñåíàòà òåìïåðàòóðà.
Ñëèêà 12
Ïðåçåíòàöèñêîòî ñâåòëî âî äîëíàòà
òåìïåðàòóðíà çîíà ìîæå äà ñå èñêëó÷è
èëè óêëó÷è.
Àêî å âêëó÷åíî ïðåçåíòàöèñêîòî
Àëàðì çà âðàòàòà
Âî ñëó÷༠íà îñòàâàœå íà âðàòàòà
îãëàñè àëàðìåí ñèãíàë è íà åêðàíîò
å ñå ïî¼àâè ñîîäâåòíàòà àëàðì-ïîðàêà.
Ñëèêà 7
· Çàòâîðåòå ¼à âðàòàòà.
çàòâîðåíà. Òàêà ïðåêó ñòàêëåíàòà
âî äåëîò çà ïðåçåíàöè¼à.
70
· Ïðèòèñíåòå íà Êîï÷åòî çà èçáîð
èëè .
Àêî ñâåòëîòî çà ïðåçåíòàöè¼à å
èñêëó÷åíî, òîãàø òîà ñâåòè ñàìî êîãà
âðàòàòà å îòâîðåíà.
ìîìåíòàëíè ïîäåóâàœà (íà¼÷åñòî ON
èëè OFF).
Çà äà ìîæåòå äà èçáèðàòå îä îïöèèòå
çà ïîäåñóâàœå íà åäíî ìåíè:
Ñëèêà 15
· Ïðèòèñíåòå ãî Êîï÷åòî çà ïîäåñóâàœå
+ èëè -. Ïðîìåíåòîòî ïîäåñóâàœå
Ìîäóñ çà ïîäåñóâàœå
Èíäèâèäóàëíè
ïðèëàãîäóâàœà
œå íà óðåäîò ñïðåìà èíäèâèäóàëíèòå
áàðàœà íà êîðèñíèêîò. Îâèå ïðèëàãîäóâàœà ìîæàò äà ñå íàïðàâàò ïðåêó
Ìîäóñîò çà ïðèëàãîäóâàœå.
Çà äà ãî àêòèâèðàòå Ìîäóñîò çà
ïîäåñóâàœå:
· Ïðèòèñíåòå ãî Êîï÷åòî çà ïîäåñóâàœå
setup.
Ñëèêà 13
èçáåðåòå ñî êîï÷åòî èëè .
Çà äåàêòèâèðàœå íà Ìîäóñîò çà
ïîäåñóâàœå:
· Ïðèòèñíåòå ãî Êîï÷åòî çà ïîäåñóâàœå
setup.
çà÷óâàíè.
Àêî âî ðîê îä 20 ñåêóíäè íå ñå ïðèòèñíå
íèòó åäíî êîï÷å, Ìîäóñîò çà ïîäåñóâà-
(Ìåðíà åäèíèöà çà òåìïåðàòóðà).
Çà äà ïîìèíåòå íà ñëåäíîòî ìåíè:
Ñëèêà 14
çà÷óâàíè. Íà åêðàíîò ïîâòîðíî
ñå
ïî¼àâè ïîäåñåíàòà òåìïåðàòóðà.
Ìåíèà âî Ìîäóñîò íà ïîäåñóâàœå
Ìåíè
Ìåðíà åäèíèöà çà
òåìïåðàòóðàòà
£àçèê
Òîí
Ìîäóñ çà çàøòåäà íà
åíåðãè¼à (Åêî-ôóíêöè¼à)
Âëàæíîñò (ãîðíà
òåìïåðàòóðíà çîíà)
Âëàæíîñò (äîëíà
òåìïåðàòóðíà çîíà)
Îïöèè çà ïîäåñóâàœå
° Ñ (Öåëçèóñîâ ñòåïåí)
° F (Ôàðåíõà¼òîâ ñòåïåí)
ãåðìàíñêè
àíãëèñêè
ôðàíöóñêè
äàíñêè
ôèíñêè
ãð÷êè
õîëàíäñêè
èòàëè¼àíñêè
ïîëñêè
ïîðòóãàëñê è
íîðâåøêè
ðóñêè
øâåäñêè
øïàíñêè
òóðñêè
÷åøêè
Âêëó÷åí / ON
Èñêëó÷åí / OFF
Âêëó÷åí / ON
Èñêëó÷åí / OFF
Âêëó÷åí / ON
Èñêëó÷åí / OFF
Âêëó÷åí / ON
Èñêëó÷åí / OFF
71
Òåêñò øòî ñå ïîêàæóâà
°C
°F
DEUTSCH
ENGLISH
FRANCAIS
DANSK
SUOMI
ELLINIKA
NEDERL
ITALIANO
POLSKI
PORTUG
NORSK
RUSSK
SVENSKA
ESPANOL
TURKCE
CESKY
TON
ECO MODE
FEUCHTE
FEUCHTE
Ìåðíà åäèíèöà çà
òåìïåðàòóðà
íà åíåðãè¼à. Îñâåòëóâàœåòî íà ïîëèœàòà îä åêðàíîò ñå íàìàëóâà.
Çà âêëó÷óâàœå íà ôóíêöè¼àòà çà
çàøòåäà íà åíåðãè¼à:
· Ïðèòèñíåòå ãî Êîï÷åòî çà ïîäåñóâàœå
setup.
· Ïðèòèñêà¼òå íà Êîï÷åòî çà èçáîð
ñå äîäåêà íå ñå ïî¼àâè ECO MODE è
ìîìåíòàëíîòî ïîäåñóâàœå (power).
Ñëèêà 19
· Ïðèòèñíåòå íà Êîï÷åòî çà ïîäåñóâàœå
+ èëè - çà ïðîìåíà íà ïîäåñóâàœåòî.
Òåìïåðàòóðàòà ìîæå äà áèäå ïîêàæàíà
èëè âî Ôàðåíõà¼òîâè ñòåïåíè (°F) èëè
âî Öåëçèóñîâè ñòåïåíè (°Ñ).
· Ïðèòèñíåòå ãî Êîï÷åòî çà ïîäåñóâàœå
setup.
Ñëèêà 16
Ñå ïî¼àâóâà ïðâîòî ìåíè (ìåðíà åäíèöà
çà òåìïåðàòóðà).
Ñëèêà 17
· Ïðèòèñíåòå íà Êîï÷åòî çà ïîäåñóâàœå
+ èëè çà äà ìîæå äà ïðåìèíóâàòå îä
Ôàðåíõà¼òîâè ñòåïåíè (°F) íà
Öåëçèóñîâè ñòåïåíè (°Ñ).
· Ïðèòèñíåòå ãî Êîï÷åòî çà ïîäåñóâàœå
setup çà äà ãè çà÷óâàòå ïîäåñóâàœàòà.
Ñëèêà 20
· Ïðèòèñíåòå ãî Êîï÷åòî çà ïîäåñóâàœå
setup çà äà ãè çà÷óâàòå ïîäåñóâàœàòà.
Íà åêðàíîò ïîâòîðíî ñå ïî¼àâóâà
ïîäåñåíàòà òåìïåðàòóðà.
- Ñî èñêëó÷óâàœå íà åêî-ôóíêöè¼àòà âî
Ìîäóñîò íà ïîäåñóâàœå,
- Ñî ïðîìåíà íà òåìïåðàòóðàòà âî
óðåäîò,
- Ñî èñêëó÷óâàœå íà óðåäîò ñî Êîï÷èœàòà çà âêëó÷óâàœå/èñêëó÷óâàœå
power.
Ïîäåñóâàœå íà ¼àçèöè
óïîòðåáà, ñèòå ïîðàêè íà åêðàíîò ñå
íà àíãëèñêè ¼àçèê.
Àêî ñàêàòå ìîæåòå äà èçáåðåòå äðóã
¼àçèê ñîãëàñíî òàáåëàòà ãîðå.
· Ïðèòèñíåòå ãî Êîï÷åòî çà ïîäåñóâàœå
setup.
· Ïðèòèñêà¼òå ãî Êîï÷åòî çà èçáîð
ñå äîäåêà íå ñå ïîêàæå ENGLISH.
Ñëèêà 18
· Ïðèòèñêà¼òå íà Êîï÷åòî çà ïîäåñóâàœå
+ èëè - ñå äîäåêà íå ñå ïî¼àâè
ñàêàíèîò ¼àçèê.
· Ïðèòèñíåòå ãî Êîï÷åòî çà ïîäåñóâàœå
setup çà äà ãè çà÷óâàòå ïîäåñóâàœàòà.
Íà åêðàíîò ïîâòîðíî ñå ïî¼àâóâà
ïîäåñåíàòà òåìïåðàòóðà.
Ôóíêöè¼à çà âëàæíîñò
Âëàæíîñòà íà âîçäóõîò âî äâåòå òåìïåðàòóðí çîíè ìîæå äà ñå ìåíóâà,
íåçàâèñíî åäíà îä äðóãà.
Çà äà ¼à çãîëåìèòå âëàæíîñòà íà
âîçäóõîò:
· Ïðèòèñíåòå ãî Êîï÷åòî çà ïîäåñóâàœå
setup.
· Ïðèòèñêà¼òå íà Êîï÷åòî çà èçáîð ñå
äîäåêà íå ñå ïî¼àâè FEUCHTE è
äîäåêà äà ñå ïî¼àâè ìîìåíòàëíîòî
ïîäåñóâàœå (ON/OFF) çà ñåêî¼à îä
òåìïåðàòóðíèòå çîíè (âî ïðèìåðîò
èñêëó÷åíî/OFF çà çà ãîðíàòà òåìïåðàòóðíà çîíà).
Ñëèêa 21
· Ïðèòèñíåòå íà Êîï÷åòî çà ïîäåñóâàœå
+ èëè - çà ïðîìåíà íà ïîäåñóâàœåòî.
· Ïðèòèñíåòå ãî Êîï÷åòî çà ïîäåñóâàœå
setup çà äà ãè çà÷óâàòå ïîäåñóâàœàòà.
Ñëèêà 22
Ìîäóñ çà çàøòåäà íà
åíåðãè¼à
Àêî ñå âêëó÷è ôóíêöè¼àòà çà çàøòåäà
íà åíåðãè¼à (åêî-ôóíêöè¼à), óðåäîò
Îâàà ôóíêöè¼à çà çàøòåäà íà åíåðãè¼à
å ñî öåë íàìàëóâàœå íà ïîòðøóâà÷êàòà
72
Ìîäóñ ñàáàò
HUMIDITY.
Ôóíêöè¼àòà çà âëàæíîñò çàâðøóâà ñî:
- èñêëó÷óâàœå íà åêî-ôóíêöè¼àòà âî
Ìîäóñîò çà ïîäåñóâàœå.
- ñî èñêëó÷óâàœå íà óðåäîò ñî Êîï÷èœàòà çà âêëó÷óâàœå/èñêëó÷óâàœå
power.
Ïîäåñóâàœà âî ñàáàò-ìîäóñîò:
ïðèòèñêàœå íà êîï÷åòî (âî ñëó÷༠äà
áèëî àêòâèðàíî);
- Âíàòðåøíîòî îñâåòëóâàœå ñå
èñêëó÷óâà;
- Çàäíîòî îñâåòëóâàœå íà åêðàíîò
ñå èñêëó÷óâà.
Àêî å âêëó÷åíî ïðåçåíòàöèñêîòî
ñðåäñòâî, òîà ñâåòè è ïðè àêòèâèðàí
ñàáàò-ìîäóñ.
Çà âêëó÷óâàœå íà ñàáàò-ìîäóñîò:
Ñëèêà 24
· Ïðèòèñíåòå ãî êîï÷åòî + è äðæåòå
ãî öâðñòî.
· Ïðèòèñíåòå ãî Êîï÷åòî çà îäìîð
vacation.
· Ïðèòèñêà¼òå ãî êîï÷åòî + óøòå 3
ñåêóíäè.
Íà åêðàíîò ñâåòêà ñèìáîëîò
VACATION.
Ñëèêà 25
Çàäíîòî îñâåòëóâàœå íà åêðàíîò ñå
èñêëó÷óâà. Íà åêðàíîò ñå ïî¼àâóâà
SABBAT. Ñàáàò-ìîäóñîò å âêëó÷åí.
Çà èñêëó÷óâàœå íà ñàáàò-ìîäóñîò:
· Ïðèòèñíåòå ãî Êîï÷åòî çà îäìîð
vacation.
Ïîâòîðíî ñå àêòèâèðààò ïðåòõîäíèòå
ïîäåñóâàœà è òåìïåðàòóðíè âðåäíîñòè.
Ìîäóñ çà îäìîð
Ïðè ïîäîëãî îòñóñòâî ìîæåòå óðåäîò
äà ãî ñòàâèòå âî Ìîäóñ çà îäìîð êî¼øòî
øòåäè åíåðãè¼à.
Ïîäåñóâàœå íà Ìîäóñîò çà îäìîð:
- óðåäîò ðàáîòè âî Ìîäóñ çà çàøòåäà
íà åíåðãè¼à (âèäåò „Ìîäóñ çà çàøòåäà
íà åíåðãè¼à“);
- âíàòðåøíîòî ñâåòëî å èñêëó÷åíî;
èñêëó÷è (âî ñëó÷༠äà áèëà
àêòèâèðàíà).
Çà âêëó÷óâàœå íà Ìîäóñîò çà îäìîð:
· Ïðèòèñíåòå ãî Êîï÷åòî çà îäìîð
vacation.
Ñëèêà 23
Íà åêðàíîò ïîäôàáðè÷êè ïîäåñåíàòà
åêî-òåìïåðàòóðà ñå ïî¼àâóâà ñèìáîëîò
VACATION.
Çà èñêëó÷óâàœå íà Ìîäóñîò çà îäìîð:
· Ïðèòèñíåòå ãî Êîï÷åòî çà îäìîð
vacation.
Ïîâòîðíî ñå àêòèâèðààò ïðåòõîäíèòå
ïîäåñóâàœà è òåìïåðàòóðíè
âðåäíîñòè.
Ïðèìåðè çà ëàäåœå
Ñëåäíèòå ïðèìåðè ïîêàæóâààò ïðèìåðè çà ëàäåœå íà ñòàíäàðäíè
øèøèœà îä 0,75 ë.
Ñëèêà 26
Ïðàêòè÷íè ñîâåòè çà
ëàäåœå âèíî
Óðåä 45.7 öì.
70 øèøèœà
Óðåä 61.0 öì.
98 øèøèœà
- Øèøèœàòà îòïàêóâà¼òå ã íå ÷óâà¼òå
ãè âî êóòèè èëè êàðòîíè.
- Ñèòå øèøèœà òðåáà äà ñå ïîñòàâàò
73
ìîêðà. Íèêîãàø íå ñìåå äà ïîñòîè
Êàêî ìîæåòå äà
çàøòåäèòå åëåêòðè÷íà
åíåðãè¼à
òàïàòà.
- Âèíîòî òðåáà äà ñå „çàòîïëè“ ïîëåêà
ïðåä äà ñå êîíçóìèðà:
Ïðåä ñëóæåœåòî àêî ãî äðæèòå íà
ïðèìåð âèíîòî ðîçå îêîëó 2-5 ÷àñà,
èäåàëíàòà òåìïåðàòóðà çà ñëóæåœå,
- Óðåäîò ïîñòàâåòå ãî âî ñóâà ïðîâåòðåíà ïðîñòîðè¼à; íå ïîñòàâóâà¼òå ãî
äèðåêòíî íà ñîíöå èëè âî áëèçèíà íà
èçâîð íà òîïëèíà (íà ïð. ðàäè¼àòîð,
øïîðåò). Àêî èìàò òàêîâ ñëó÷à¼,
ïîñòàâåòå èçîëàöèîíà ïëî÷à.
- Òîïëèòå ¼àäåœà è ïè¼àëîöè ïðâî
îñòàâåòå ãè äà ñå èçëàäàò, à ïîòîà
ñòàâåòå ãè âî óðåäîò.
- Äðæåòå ¼à âðàòàòà íà óðåäîò êîëêó
øòî å ìîæíî ïîêðàòêî îòâîðåíà.
÷àøà íåãîâàòà òåìïåðàòóðà âåäíàø
ðàñòå çà 1 äî 2°Ñ!
Çâóöè îä ðàáîòåœåòî
ïîñòèãíåòå âèñòèíñêàòà òåìïåðàòóðà
íà êî¼à ñå êîíçóìèðà âèíîòî.
Ñïðîòèâíî íà îâà áåëîòî âèíî ñå
ñëóæè âåäíàø. Ïåíëèâîòî âèíî è
øàìïàœîò òðåáà êðàòêî äà ñå èçëàäàò
- Èìà¼òå ïðåäâèä äåêà âèíîòî ñåêîãàø
Íîðìàëíè çâóöè îä
ðàáîòåœåòî
Òåìïåðàòóðà çà ïèåœå
Çóåœå ðàáîòè àãðåãàòîò çà ëàäåœå.
Çâóöè íà êëîêîòåœå, áðì÷åœå èëè
âðèåœå - íèç öåâêèòå òå÷å ñðåäñòâî
çà ëàäåœå.
Êëèêàœå ìîòîðîò ñå âêëó÷óâà èëè
èñêëó÷óâà.
Âèñòèíñêàòà òåìïåðàòóðà çà ñëóæåœå å
îäëó÷íà çà âèñòèíñêèîò âêóñ íà âèíîòî
è ñî òîà çà Âàøåòî óæèâàœå. Íèå ãè
ïðåïîðà÷óâàìå ñëåäíèòå òåìïåðàòóðè
çà ñëóæåœå íà âèíîòî:
Òèï íà âèíî
Ãîëåìî áîðäî öðíî
Cotes du Rhone
öðíî/Áàðîëî
Ñòàð áóðãóíäåð öðíî/áîðäî
öðíî
Ïîðòî âèíî
Ìëàä áóðãóíäåð öðíî
Ìëàäî öðíî âèíî
Ìëàäî / ñèòå áåëè âèíà ñî
ïîìàëêó çàñëàäóâà÷è
Ñèòå áåëè âèíà/ ãîëåìî
øàðäîíå
Øåðè
Ìëàäî áåëî âèíî îä äîöíà
áåðáà
Áåëî âèíî ëèðå/ Entredeux-Mers
Òåìïåðàò. çà
êîíñóìèðàœå
18°Ñ
17°Ñ
Çâóöè øòî ëåñíî ìîæàò
äà ñå îòñòðàíàò
Óðåäîò íå å ïîñòàâåí íà ðàìíî
Èñïðàâåòå ãî óðåäîò ñî ïîìîø íà
âàñåðâàãà. Çà òàà öåë ïîñòàâåòå
íåøòî îäîçäîëà.
Ôèîêèòå, êîðïèòå èëè ãðàíè÷íèòå
ïîâðøèíè ñå íèøààò èëè ñå ìíîãó
ïðèöâðñòåíè
Ïðîâåðåòå ãè äåëîâèòå øòî ñå âàäàò è
ïîñòàâåòå ãè ïîâòîðíî àêî å ïîòðåáíî.
Ïðàçíàòà àìáàëàæà ñå äîïèðà
Òðãíåòå ãè øèøèœàòà èëè àìáàëàæàòà
ïîäàëåêó åäíà îä äðóãà.
16°Ñ
15°Ñ
14°Ñ
12°Ñ
11°Ñ
10°Ñ
9°Ñ
8°Ñ
7°Ñ
74
!
Âíèìàíèå
- Íèêîãàø íåìî¼òå äà ãî ÷èñòèòå óðåäîò
ñî ÷èñòà÷ íà ïàðåà!
- Âîäà íå ñìåå äà îòèäå ê༠êîíòðîëíàòà
òàáëà èëè ê༠îñâåòëóâàœåòî.
- Íå êîðèñòåòå çðíåñòè èëè êèñåëè
ñðåäñòâà çà ÷èñòåœå èëè ðàñòâîðàœå
øòî ñîäðæàò.
- Íå ñòàâà¼òå ãè âíàòðåíèòå äåëîâè âî
ìàøèíà çà ñàäîâè. Äåëîâèòå òàêà
ìîæàò äà ¼à ïðîìåíàò ôîðìàòà.
Èñêëó÷óâàœå íà óðåäîò
è ïðåêèíóâàœå íà
ðàáîòàòà
Èñêëó÷óâàœå íà óðåäîò
· Ïðèòèñíåòå ãî Kîï÷åòî çà âêëó÷óâàœå/
èñêëó÷óâàœå power.
Ïðåêèíóâàœå íà ðàáîòàòà
Àêî íå ãî êîðèñòåòå óðåäîò ïîäîëãî
âðåìå:
- Èñêëó÷åòå ãî ïðèêëó÷îêîò èëè
áóøîíîò!
- Èñ÷èñòåòå ãî óðåäîò âíàòðå (âèäåòå
„×èñòåœå íà óðåäîò“).
- Çà äà èçáåãíåòå ñîçäàâàœå íà ìèðèñè,
îñòàâåòå ¼à âðàòàòà îòâîðåíà.
Ìèðèñè
Âî ñëó÷༠äà ñå çàáåëåæàò íåâîîáè÷àåíè çâóöè:
· Ïðèòèñíåòå ãî Kîï÷åòî çà âêëó÷óâàœå/
èñêëó÷óâàœå power è èñêëó÷åòå ãî
óðåäîò!
· Îä óðåäîò èçâàäåòå ãè ñèòå ïðåõðàíáíè ïðîèçâîäè.
· Èñ÷èñòåòå âíàòðå. Âèäåòå ïîãëàâ¼å
„×èñòåœå íà óðåäîò“.
· Èñ÷èñòåòå ãè ñèòå åëåìåíòè çà
ïàêóâàœå âî óðåäîò.
· Îíèå ïðåõðàíáåíè ïðîèçâîäè ñî
ïîîñòàð ìèðèñ ñïàêóâà¼òå ãè âàêóóìñêè
çà äà ñå èçáåãíå ñîçäàâàœå ìèðèñè.
· Ïðèòèñíåòå ãî Kîï÷åòî çà âêëó÷óâàœå/
èñêëó÷óâàœå power è âêëó÷åòå ãî
óðåäîò.
· Íàðåäåòå ãè ïðåõðàíáåíèòå ïðîèçâîäè.
· Ïî 24 ÷àñà ïðîâåðåòå äàëè ïîâòîðíî
äîøëî äî ñîçäàâàœå ìèðèñè.
· Ñìåíåòå ãî ôèëòåðîò çà ìèðèñè.
Îäìðçíóâàœå íà
óðåäîò
Óðåäîò àâòîìàòñêè ñå îäìðçíóâà.
×èñòåœå íà óðåäîò
· Ïðèòèñíåòå ãî Kîï÷åòî çà âêëó÷óâàœå/
èñêëó÷óâàœå power è èñêëó÷åòå ãî
óðåäîò! Èñêëó÷åòå ãî ïðèêëó÷îêîò èëè
áóøîíîò!
· Èñ÷èñòåòå ãî óðåäîò ñî ìëàêà âîäà è
ñ¼à¼. Âîäà íå ñìåå äà îòèäå ê༠êîíòðîëíàòà òàáëà èëè ê༠îñâåòëóâàœåòî.
· Äåëîò çà äèõòóâàœå íà âðàòàòà
èñ÷èñòåòå ãè ñàìî ñî ëèñòà âîäà è
òåìåëíî èçáðèøåòå ãè.
· Íå÷èñòîòè¼àòà íà îòâîðèòå çà âåíòèëàöè¼à îòñòðàíåòå ¼à ñî ïîìîø íà ïðàâîñìóêàëêà.
· Ãîðíèòå ïîâðøèíè íà óðåäîò èñ÷èñòåòå ãè ñî âëàæíà êðïà. Ïîòîà èçáðèøåòå ãè.
Ïî ÷èñòåœåòî:
Ñòàâåòå ãî ïðèêëó÷îêîò âî øòåêåð
îäíîñíî âêëó÷åòå ãî áóøîíîò. Ïðèòèñíåòå ãî Kîï÷åòî çà âêëó÷óâàœå/èñêëó÷óâàœå power è âêëó÷åòå ãî óðåäîò.
Ïîðàêè çà
ïðåäóïðåäóâàœå
íà åêðàíîò
ïðåäóïðåäóâà÷êè ñèãíàëè, ñëåäåòå
ãî ñåêîå ïðåäóïðåäóâàœå ïîåäèíå÷íî.
Äîäåêà ñå ïîêàæóâà ïðåäóïðåäóâà÷êè
çíàê, íå ìîæå äà ñå ïðèòèñíå íèòó
åäíî êîï÷å.
75
Àëàðì çà âðàòàòà
Ñàìîòåñò çà óðåäîò
Ñëèêà 27
Ïðè÷èíà
Íåêî¼à îä âðàòèòå íà óðåäîò íå å
ïðàâèëíî çàòâîðåíà èëè ïðåìíîãó
äîëãî ñòîè îòâîðåíà.
Ñîâåò:
Ïðèòèñíåòå ãî êîï÷åòî alarm off.
Çàòâîðåòå ¼à âðàòàòà. Åêðàíîò ñå
èñêëó÷óâà.
Ïðåä äà ñå ¼àâèòå âî öåíòàðîò,
ñïðîâåäåòå ñàìîòåñò íà óðåäîò.
- Èñêëó÷åòå ãî óðåäîò è ÷åêà¼òå 5 ìèíóòè.
Çà òîà âðåìå âðàòèòå íåêà áèäàò
çàòâîðåíè.
- Âêëó÷åòå ãî óðåäîò.
Ñëèêà 30
- Âî èñòî âðåìå ïðèòèñêà¼òå ãè 5
ñåêóíäè Êîï÷åòî çà ïîäåñóâàœå
setup è Àëàðì-êîï÷åòî alarm off.
Ïî÷íóâà ïðîãðàìàòà çà ñàìîòåñòèðàœå.
Åäíà ïî äðóãà ñå ïî¼àâóâààò ðàçëè÷íè
ïîðàêè íà åêðàíîò.
Àêî çà âðåìå íà ñàìîòåñòîò íà óðåäîò
Ãðåøêà ê༠ñåíçîðîò
Ñëèêà 28
Ïðè÷èíà
Ìîæíî å äà íàñòàíàë òåõíè÷êè äåôåêò
ê༠óðåäîò.
Ñîâåò:
Ñïðîâåäåòå ñàìîòåñò íà óðåäîò.
ïî¼àâè ñèìáîëîò ALARM è ïîðàêà çà
ãðåøêà (íà ïð. E04).
Ñëèêà 31
Èçâåñòåòå ãî ñåðâèñîò çà êîðèñíèöè çà
òàêâèòå ïîðàêè çà ãðåøêè.
Àêî çà âðåìå íà ñàìîòåñòîò íå ñå
ïî¼àâè ãðåøêà, ïî çàâðøóâàœåòî íà
Ïîíèçîê ïðèòèñîê
Ñëèêà 29
Ïðè÷èíà
Ìðåæíèîò ïðèòèñîê ãè ïðåìèíàë
äîçâîëåíèòå ãðàíè÷íè âðåäíîñòè.
Ñîâåò:
Íå ñå ìîæíè íèêàêâè ïðèòèñêàœà íà
êîï÷èœà. Àêî ìðåæíèîò ïðèòèñîê
ïîâòîðíî ¼à äîñòèãíå ïðîïèøàíàòà
âðåäíîñò, ïîðàêàòà çà ïðåäóïðåäóâàœå
ïîäåñåíàòà òåìïåðàòóðà.
çàäðæè ïîðàêàòà çà ïðåäóïðåäóâàœå,
çâåñòåòå ãî ïðåòïðè¼àòèåòî çà
ñíàáäóâàœå åëåêòðè÷íà åíåðãè¼à.
Ðåøàâàœå íà ìàëèòå ïðîáëåìè
Ïðåä äà ñå ¼àâèòå âî ñåðâèñîò çà êîðèñíèöè:
Ïðîâåðåòå äàëè âðç îñíîâà íà ñëåäíèòå ñîâåòè ìîæåòå ñàìè äà ãî ðåøèòå
ïðîáëåìîò. Òàêà ìîæåòå äà ãè èçáåãíåòå òðîøîöèòå çà ñîâåòîò îä ñåðâèñîò çà
êîðèñíèöè è çà âðåìå íà ãàðàíöèñêèîò ïåðèîä!
Ïðîáëåì
Óðåäîò íå ëàäè.
Âíàòðåøíîòî ñâåòëî íå
ôóíêöèîíèðà. Åêðàíîò íå
ñâåòè.
Ìîæíà ïðè÷èíà
Íåìàœå ñòðó¼à; èñêëó÷åí
áóøîí; ïðèêëó÷îêîò íå å
äîáðî ïîñòàâåí.
76
Ñîâåò
Ïðîâåðåòå äàëè èìà ñòðó¼à.
Óðåäîò ìîðà äà å âêëó÷åí.
Ïðîâåðåòå äàëè
ïðèêëó÷îêîò å äîáðî
ïîñòàâåí.
Ëàäèëíèêîò ñå âêëó÷óâà ñå
ïî÷åñòî è ïîäîëãî.
Òåìïåðàòóðàòà âî óðåäîò å
ïðåìíîãó íèñêà.
Íå ôóíöèîíèðà
âìàòðåøíîòî ñâåòëî.
Ñå çàáåëåæóâààò
íåâîîáè÷àåíè çâóöè.
Ïî÷åñòî îòâîðàœå íà
âðàòàòà íà óðåäîò.
Îòâîðèòå çà âåíòèëàöè¼à ñå
çàòâîðåíè.
Ïîäåñåíà å ïîíèñêà
òåìïåðàòóðà.
Ñè¼àëèöàòà íå å èñïðàâíà.
Êîï÷åòî çà ñâåòëî å
çàãëàâåíî.
Ïðåõðàíáåíè ïðîèçâîäè ñî
îñòàð ìèðèñ íå ñå
âàêóóìñêè ñïàêóâàíè.
Ìåíóâàœå íà
ñðåäñòâàòà çà
îñâåòëóâàœå
Íå îòâîðà¼òå ¼à âðàòàòà àêî
íå å ïîòðåáíî.
Îòñòðàíåòå ãè
íå÷èñòîòèèòå.
Ïîñòàâåòå ïîâèñîêà
òåìïåðàòóðà (âèäåòå
„Ïîäåñóâàœå íà
òåìïåðàòóðà“)
Ñìåíåòå ¼à ñè¼àëèöàòà
(âèäåòå „Ìåíóâàœå íà
ñðåäñòâàòà çà
îñâåòëóâàœå“).
Ïðîâåðåòå äàëè ìîæå äà ñå
äâèæè.
Èñ÷èñòåòå ãî óðåäîò.
Ñïàêóâà¼òå ãè ïðîèçâîäèòå
ñî îñòàð ìèðèñ âàêóóìñêè
(âèäåòå „Ìèðèñè“)
LED ñâåòëî çà ïðåçåíòàöè¼à
Íîâà LED ìîæå äà êóïèòå âî ñåðâèñîò
çà êîðèñíèöè.
Ñëèêà 35
- Îäâðòåòå ¼à LED âî ïðàâåö íà
÷àñîâíèêîò.
Ñëèêà 36
- Ïîñòàâåòå ¼à íîâàòà LED è ïðèöâðñòåòå ¼à ñî âðòåœå âî ñïðîòèâíèîò
ïðàâåö îä ÷àñîâíèêîò.
!
Ïðåäóïðåäóâàœå
Èñêëó÷åòå ãî ïðèêëó÷îêîò èëè
èñêëó÷åòå ãî áóøîíîò.
Îïàñíîñò îä ñòðóåí óäàð!
! Âíèìàòåëíî
Íåìî¼òå äà ¼à îäâðòóâàòå õàëîãåíêàòà ñî ïðñòè. Ïðè çàâðòóâàœåòî
ñåêîãàø äðæåòå ¼à õàëîãåíêàòà
ñî ìåêà êðïà.
Ïðîìåíà íà ôèëòåðîò
çà ìèðèñè
Õàëîãåíêèòå ãîðå âî
ïðîñòîðîò çà ëàäåœå
Ïîòðåáíèòå ôèëòðè ìîæåòå äà ãè
êóïåòå ê༠Âàøèîò ïðîäàâà÷.
Ñëèêà 37
- Îòâîðåòå ãî äðæà÷îò íà ôèëòåðîò.
Ñëèêà 38
- Îòñòðàíåòå ãî êîðèñòåíèîò ôèëòåð çà
ìèðèñè.
- Ïîñòàâåòå ãî íîâèîò ôèëòåð çà ìèðèñè.
Ñëèêà 39
- Çàòâîðåòå ãî äðæà÷î íà ôèëòåðîò.
Òèï íà õàëîãåíêè:
12V/20W/ïëî÷à G4
Ñëèêà 32
- Ðàçëàáàâåòå ãî êàïàêîò è òðãíåòå ãî.
- Èçâëå÷åòå ¼à íåèñïðàâíàòà õàëîãåíêà.
Ñëèêà 33
- Ïîñòàâåòå íîâà õàëîãåíêà. Ïðè
ïîñòàâóâàœåòî ñåêîãàø äðæåòå ¼à
õàëîãåíêàòà ñî ìåêà êðïà.
Ñëèêà 34
- Ïîâòîðíî ïîñòàâåòå ãî êàïàêîò è
ïðèòèñíåòå çà äà âëåçå.
77
Ñåðâèñ çà êîðèñíèöè
Çà äà ñå èçáåãíàò äîïîëíèòåëíè
Ïðîâåðåòå äàëè ìîæåòå äà ãî ðåøèòå
ïðîáëåìîò ñî ïîìîø íà ñîâåòèòå îä
ïîãëàâ¼åòî „Ðåøåòå ãè ñàìè ìàëèòå
ïðîáëåìè“ (ñòðàíèöà 49). Ñåðâèñîò çà
êîðèñíèöè øòî å âî Âàøàòà áëèçèíà
áðî¼ (E-Nr.) è ñåðèñêèîò áðî¼ (FD) íà
äîïîëíèòåëíè òðîøîöè.
Ñëèêà 40
èëè âî Ðåãèñòàðîò íà ñåðâèñè çà
êîðèñíèöè.
Äà¼òå ìó ãî íà ñåðâèñîò çà êîðèñíèöè
Ïðîèçâîäñòâåí áðî¼ (E-Nr.) è Ñåðèñêè
áðî¼ (FD) íà óðåäîò.
íàëåïíèöàòà.
Ñå çàäðæóâà ïðàâîòî íà èçìåíè.
78
БГ
Поздравления
Те съдържат важна информация относно
инсталирането, употребата и поддръжката на уреда.
Запазете всички документи за по-късна
упетреба или при смяна на собстменика.
Със закупуването на вашия нов охладител за вино вие сте се доверили на един
модерен, качествен кухненски уред.
Едва при точната температура на консумация добрите вина показват аромата си
и истинския си вкус пред вас.
Във вашия охладител за вино вината
достигат бавно и равномерно до идеалната температура. В две независими
една от друга охлаждащи зони можете
да съхранявате едновременно червени
и бели вина на оптимална за тях температура.
Вашият хладилник се отличава с пестелива консумация на енергия.
Всеки уред, който напуска нашата фабрика, веднага бива подложен на тест за
функционалност и безупречно състояние.
При въпроси – особено относно инсталирането и свързването в контактната
мрежа – на Ваше разположение е сервизът за обслужване на клиенти, вж. глава
„Обслужване на клиенти”, страница 16.
Допълнителна информация и избор на
наши продукти ще намерите на нашия
уебсайт.
Прочетете това ръководство за употреба, както и ръковоството за монтаж и
останалата информация към уреда и
действайте в съответствие с тях.
Съхранете всички документи за по-късна
употреба или при смяна на собственика.
Техническа сигурност
Внимание
Уредът съдържа в ограничено количество охлаждащото средство R600a,
което не вреди на околната среда, но е
запалимо. Внимавайте при транспорта
или монтажа да не увредите тръбата на
циркулиращото охлаждащо средство.
Изтеклото навън охлаждащо средство
може да увреди очите Ви или да се запали.
При повреда
- Дръжте надалеч от хладилника открит
огън или запалими източници,
- Издърпайте щепсела от мрежата,
- Проветрете добре помещението за няколко минути,
- Потърсете сервиза за обслужване на
клиенти.
Колкото повече охлаждащо средство
има в един уред, толково по-голямо
трябва да бъде помещението, в което се
намира уредът. В твърде малки помещение при пробив и теч може да се образува възпламенима газова смес.
За 8 g охлаждащо средство са нужни
поне 1m3 помещение. Количеството охлаждащо средство на Вашия уред е изписано върху стикера във вътрешността
на уреда.
При употреба
Съвети за сигурност и
предупредителни указания
- Никога не използвайте електрически
устройства вътре във Вашия уред
(напр. отоплителни уреди, електрически ледарки и т.н.).
Опасност от взрив!
- Никога не размразявайте и не почиствайте уреда с уред за почистване с пара!
Преди да пуснете уреда
в употреба
Прочетете внимателно ръководствата за
употреба и монтаж!
79
Парата може да попадне в електрически части и да предизвика късо съединение или токов удар.
- Не съхранявайте продукти с втечнен
газ (напр. шпрей-флакони) или експлозивни материали.
Опасност от взрив!
- Не използвайте цокъла, поставките,
вратите и т.н. за стъпване или подпиране!
- При почистване и смяна на електрическите крушки издърпайте щепсела от
контакта или изключете бушона от таблото.
При дърпане хванете щепсела, а не захранващия кабел.
Внимане: Ако уредът е изключен и на
дисплея за настройване на температурата е изписано (OFF), захранването
не е прекъснато.
- Съхранявайте високопроцентов алкохол само плътно затворен и в изправено положение.
- Не замърсявайте пластмасовите части
и уплътнението на вратата с олио или
мазнина. В противен случай те стават
порести.
- Никога не покривайте или затваряйте
отворите за проветряване или обезвъздушаване на уреда.
- Смяната на проводници за свързване в
електрическата мрежа или други ремонтни дейности трябва да се извършват само от сервиза за обслужване
на клиенти. Неправилни инсталационни и ремонтни дейности могат да Ви
изложат на опасност.
Общи условия
Уредът е предназначен за охлаждане на
хранителни продукти.
Уредът е предназначен за употреба само
в домакинството.
Уредът е с потиснат статичен радио шум
по директива на ЕС 89/336/EEC.
Уредът е тестван за течове в циркулацията на охлаждащото вещество.
Този продукт отговаря на съответните условия за сигурност за електрически
уреди (EN 60335/2/24).
Указания изхвърляне
Изхвърляне на опаковката
Опаковката предпазва Вашия уред от
транспортни щети. Всички използвани
материали не вредят на околната среда
и могат да се рециклират. Моля, помогнете чрез:
Освобождаване от отпадъците по екологичен начин.
За актуалните начини на освобождаване
от отпадъци, моля, информирайте се при
Вашия търговец или при Общинската управа.
Внимание
Не оставяйте на деца опаковката или
части от нея. Опасност от задушаване от сгъваемия картон или фолио!
Изхвърляне на стар уред
Старите уреди не са отпадъци без значение!
Чрез екологично освобождаване от тях
могат да се получат отново полезни суровини.
Деца в домакинската работа
- Уредът не е играчка за децата!
- При уред със заключване на вратата:
съхранявайте ключа далеч от обсега
на децата!
Този уред е обозначен съответно
европейската директива 2002/
96/EG за стари електрически и
80
електронни уреди (waste electrical and
electronic equipment - WEEE). Директивата задава рамките за събиране и повторна употреба на употребявани уреди
на територията на Европейския съюз.
Не вадете рафтовете и съдовете, за да не
могат децата да се вмъкнат вътре! Не оставяйте децата да си играят с износения уред.
Опасност от задушаване!
Хладилните уреди съдържат охлаждащо
вещество и газове в изолацията. Охлаждащото вещество и газовете трябва да
бъдат премахнати от компетентно лице.
До компетентното премахване не повреждайте тръбата на циркулиращата охлаждаща течност.
При износени уреди:
Разделете на две захранващия кабел и
заедно с щепсела ги сложете настрана.
Разкачете вратите
Вашият нов уред
Това ръководство за употреба е валидно за повече модели. Изображенията могат
да варират.
Слика 1
А Горна температурна зона
В Долна температурна зона
1. Командно табло
2. Осветление за горната температурна
зона
3. Презентационна витринка, за поефектно представяне на винените бутилки
4. Разделителна стена за разделяне на
различните температурни зони
5. Осветление, LED светлина за долната
температурна зона
6. Изглед* към съхраняваните легнали
шишета
7. Изглед* към съхраняваните стоящи
шишета
8. Стъклена врата
*допълнителни аксесоари
Командно табло
Виж глава „Режим на настройване” (страница 9).
D Бутони за избор ◄►
Настройката на температурата се активира с бутоните за избор ◄►.
Виж глава „Настройване на температурата” (страница 8).
За избор на меню в режима на настройване. Виж глава „Режим на настройване”
(страница 9).
Е Бутони за задаване на настройки +/Зададената температурата може да се
промени в менюто „Настройване на тепература” с бутоните за задаване на
настройки +/-.
Виж глава „Настройване на температурата” (страница 8).
Слика 2
A Бутон включване-изключване power
Служи за включване и изключване на
уреда
B Бутон за алармата alarm off
Изключва алармения сигнал.
Виж глава „Аларма на вратата” (страница 8).
С Дисплей
Температурата на студените храни се показва на дисплея. Активираните специални функции се показват чрез символи
В режима на настройване (Setup Mode)
на дисплея се показват наличните менюта и опции за настройки.
81
тори и др. Ако поставянето да топлинен
източник е неизбежно, използвайте подходяща изолираща плоча или спазвайте
следните минимални разстояния от източниците на топлина:
- за електрически печки – 3 cm.
- за маслена или въглищна печка – 30 cm.
Подът на мястото за поставяне не
трябва да поддава, евентуално го подсилете. За да може ледарката да функционира пълноценно, уредът трябва да е
изправен вертикално.
За настройване на достъпните в менюто
параметри.
Виж глава „Режим на настройване” (страница 9).
F Бутон за настройване setup
Този бутон активира и затваря режима на
настройване. Когато режимът на настройване се затвори с бутона за настройване
setup, направените промени се запаметяват.
G Бутон ваканция Urlaub
За включване и изключване на енергоспесяващия режим на ваканция.
Виж глава „Режим ваканция” (страница 11).
Съблюдавайте стайната температура
и вентилацията
Климатичният клас е изписан върху стикера. Той показва в какъв диапазон на
стайната температура уредът може да се
използва.
Всяко задействане на бутон се сигнализира звуково, ако в режима на настройване тази функция е активирана ОN
в менюто за звук.
Климатичен клас
Допустима стайна
температура
SN
+10 ºC до 32 ºC
N
+16 ºC до 32 ºC
ST
+16 ºC до 38 ºC
T
+16 ºC до 43 ºC
Вентилация
В никакъв случай не покривайте отпред
отворите за проветряване или обезвъздушаване на уреда, които се намират в
цокъл-панела. В противен случай охлаждащият генератор се натоварва допълнително и това увеличава консумацията
на ток.
Закрепване
Монтаж
За сигурен монтаж уредът се завинтва за
близкостоящите кухненски мебели или
модули за вграждане.
Затова е много важно всички съседни
кухненски мебели и модули за вграждане
да са закрепени здраво за пода, съответно за стената.
Място за монтаж
Подходящо място за поставяне е суха,
проветряема стая. Мястото за поставяне
на хладилника не трябва да е изложено
на пряка слънчева светлина и да не се
намира в близост до топлинен източник
като например готварска печка, радиа82
прежение и вид ток съответстват на
стойностите на Вашата електрическа
мрежа. Стикерът се намира долу
вляво в уреда. Евентуалната наложителна смяна на захранващия проводник трябва да се осъществи само от
специалист.
При архитектурни изменения закрепете
отново уреда в съответствие с инструкциите за монтаж.
Монтажна повърхност
Заради голямото тегло на заредения
уред се препоръчва издръжлива основа.
Тегло на уреда при пълна зареденост
около 500 kg.
В случай на колебание се обърнете към
архитект или строителен специалист.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В никакъв случай уредът не трябва да
се свързва към енергоспестяващи
щепсели и инверторни преобразуватели, които преобразуват постоянен
ток в 230 V променлив ток (напр.
слънчеви инсталации, корабни електрически мрежи).
Поставяне и свързване на уреда
Внимание
Уредът трябва да се поставя и свързва
само от специалист по инсталации
според инструкциите за монтаж към
уреда.
Настройки за работа
Уредът се доставя със следните настройки за работа:
- Език на дисплея: Английски
- Единица за температура: ºС
- Температура в хладилника: +11 ºС
Съвет
Настройките за работа (език, единица за
температура) могат да се променят в
режим на настройване.
След поставянето на уреда изчакайте
поне 30 min, преди да го използвате. По
време на транспорта може да се случи
така, че съдържащото се в компресора
масло да се е преместило в охладителната система.
Преди първото пускане в експлоатация почистете вътрешното помещение на уреда
(вж. „Почистване на уреда”, стр. 13).
Пускане на уреда
в употреба
Електрическо свързване
• Натиснете Бутон за включване-изключване power.
След пускането в експлоатация, уредът
започва да охлажда. При отворена врата
вътрешното осветление свети.
Съвет
Предварително зададената температура
(настройки за работа) се достига след 28 часа. Преди това не оставяйте хранителни продукти в хладилника.
За да промените предварително зададената температура -> вж. глава „Настройване на температурата” (стр. 8).
Не използвайте удължителни кабели или
разклонители.
Контактът за свързване на уреда трябва
да е свободно достъпен.
Свържете уреда към 220-240 V/50 Hz
променлив ток посредством правилно
инсталиран електрически контакт. Контактът трябва да е подсигурен с бушон
10 А или по-висок.
При уреди, които се използват в
страни извън Европа, проверете
върху стикера дали зададеното на83
Настройване на
температурата
Аларма на вратата
Ако вратата на уреда е останала отворена, след 1 минута прозвучава алармен
сигнал и на дисплея се показва съответното алармено съобщение.
Слика 7
Затворете вратата. Чрез натискане на
бутона за аларма alarm off сигналът се
прекратява. Ако вратата отново не е затворена правилно, след 1 минута алармата отново се включва.
Температурата може да се зададе от +5
ºС до +18 ºС. Препоръчваме ви настройване на +11 ºС.
Настройката на температурата може да
се сменя с бутоните за настройване + (потопло) или – (по-студено). Температурата
може да се настройва в стъпка от 1 ºС.
За настройване на температурата:
• Активирайте режима на настройване с
бутони ◄ или ►.
Слика 3
• за горната зона
Слика 4
• за долната зона
Показва се съответния знак
• Настройте желаната температура с бутоните за настройване + (по-топло) или
– (по-студено).
Слика 5
Регулируеми рафтове във
вътрешността
Витринки
Слика 8
Витринките се вдигат и свалят лесно.
• За да ги извадите леко ги надигнете и
издърпайте
Слика 9
• За да ги върнете ги надигнете леко отпред и после ги пъхнете в шините.
Натиснете ги надолу и после ги бутнете
назад
За съхраняване на бутилки в право състояние:
Слика 10
• Махнете долните два рафта на долната
температурна зона
• Пъхнете рафта за съхранение на бутилки в право състояние (допълнителни аксесоари) в най-долните шини
Настройване на език
Когато уредът се пусне в употреба,
всички съобщения на дисплея се показват на английски.
Алтернативно могат да се изберат други
езици за показване на дисплея от страница 10.
За да промените езика на показване на
дисплея:
• Натиснете бутон за настройване setup
• Натиснете бутона за избор ►, докато
се покаже ENGLISH.
Слика 6
• Натиснете бутоните за настройване +
или -, докато се изпише желаният от
Вас език.
• Натиснете бутон за настройване setup,
за да запаметите настройката.
На дисплея отново се показва зададената температура.
Презентационен рафт
За да можете да използвате презентационния рафт трябва да махнете най-горния рафт от долната температурна зона
Слика 11
84
За да смените на следващото меню:
Слика 14
• Натиснете бутоните за избор ◄ или ►.
Показва се следващото меню и неговата
моментна настройка (най-често ON или
OFF).
За да направите избор из настройки в
дадено меню:
Слика 15
• Натиснете бутона за настройка + или -.
Запаметява се променена настройка, когато следващото меню се избере с бутона ◄ или ►.
За деактивиране на режима на настройване:
• Натиснете бутон за настройване setup.
Всички променени настройки се запаметяват.
Ако в продължение на 20 секунди не натиснете бутон, режимът на настройване
се затваря автоматично. Всички променени настройки се запаметяват. На дисплея отново се показва зададената
температура.
LED презентационна светлина
Слика 12
Презентационната светлина в долния и
в горния рафт може да се включва и изключва с прекъсвач.
Ако е включена, то тя свети и при затворена врата. Така можете ефектно да
презентирате вината дори и при затворена врата.
Ако е изключена, то свети само когато
вратата е отворена.
Режим на настройване
Индивидуално настройване
Съществуват много менюта за настройване
на уреда към индивидуалните предпочитания на потребителя. Това настройване се
прави в режима на настройване.
За активиране на режима на настройване:
• Натиснете бутон за настройване setup.
Слика 13
На дисплея се показва първото меню
(Единица за температурата).
Менюта в режима на настройване
85
• Натиснете бутон за настройване setup.
• Натиснете бутона за избор ►, докато
се покажат ECO MODE и моментната
настройка (power).
Слика 19
• Натиснете бутоните за избор + или -, за
да промените настройката.
• Натиснете бутона за настройване
setup, за да запаметите настройката.
Слика 20
На дисплея се изписва ECO.
Функцията се прекратява:
- чрез изключване на Еcо-функцията в
режима на настройване,
- чрез промяна на температурата в
уреда,
- чрез изключване на уреда с бутона за
включване/изключване power.
Единица за температурата
Температурата може да се покаже в градуси по Целзий (ºС) или градуси по Фаренхайт (ºF).
• Натиснете бутон за настройване setup.
Слика 16
Показва се първото меню (единица за
температурата).
Слика 17
• Натиснете бутоните за избор + или -, за
да смените между градуси по Целзий
(ºС) и градуси по Фаренхайт (ºF).
• Натиснете бутон за настройване setup,
за да запаметите настройката. На
дисплея отново се появява настроената температура.
Настройки на езика
Когато уредът се приведе в употреба,
всички съобщения се изписват на дисплея на английски език.
Алтернативно могат да се изберат езиците на дисплея в горната таблица.
• Натиснете бутон за настройване setup.
• Натиснете бутона за избор ►, докато
се покаже ENGLISH.
Слика 18
• Натиснете бутоните за избор + или -,
докато се покаже желаният език.
• Натиснете бутона за настройване
setup, за да запаметите настройките.
На дисплея отново се появява настроената температура.
Функция Влажност
Независимо едно от друго можете да
увеличавате влажността в двете температурни зони
За да включите повишената влажност:
Натиснете бутон за настройване setup.
• Натиснете бутона за избор ►, докато
се покажат FEUCHTE и моментната
настройка (ON/OFF). (В примера:
AUS/OFF за горната температурна
зона)
Слика 21
• Натиснете бутоните за избор + или -, за
да промените настройката.
• Натиснете бутона за настройване
setup, за да запаметите настройката.
Слика 22
Енергоспестяващ режим
Когато енергоспестяващата функция
(Еcо-функция) се активира, уредът превключва на енергоспестяваща експлоатация. Тази енергоспестяваща функция
се задава предварително от страна на
производителя, за да се намали енергоразходът. Задното осветление на дисплея също намалява.
На дисплея се изписва HUMIDITY.
Функцията се прекратява:
- чрез изключване на Еcо-функцията в
режима на настройване,
- чрез изключване на уреда с бутона за
включване/изключване power.
За да активирате енергоспестяващата
функция:
86
Режим ваканция
Режим почивен ден
При по-дълго отсъствие можете да настроите уреда в енергоспестяващия режим
ваканция.
Настройки в режим ваканция:
- уредът работи в енергоспестяващ
режим (вж. „Енергоспестяващ режим”,
стр.10),
- вътрешното осветление е изключено
- функцията суперохлаждане се изключва (ако е активирана)
За включване на режим ваканция:
• натиснете бутона за ваканция vacation.
Слика 23
На дисплея под фабрично настроената
Еcо-температура се появява символът
VACATION.
За да прекратите режима ваканция:
• натиснете бутона за ваканция vacation.
Предишните настройки и стойности на
температурата отново се активират.
Настройки в режим почивен ден:
- звуковият сигнал при натискане на бутоните се изключва (ако е активиран),
- вътрешното осветление се изключва,
- задното осветление на дисплея се изключва.
Ако презентационната светлина е включена, то тя свети и при активирана функция почивен ден.
За да активирате режима почивен ден:
Слика 24
• Натиснете и задръжте бутона +.
• Натиснете бутона за ваканция
vacation.
• Задръжте бутона суперохлаждане + за
още 3 секунди.
На дисплея ще мига символът
VACATION.
Слика 25
Задното осветление на дисплея се изключва.
На дисплея се показва SABBAT.
Режимът почивен ден е включен.
За да прекратите режима почивен ден:
• Натиснете бутона за ваканция vacation.
Предишните настройки и стойности на
температурата отново се активират.
Примери за съхранение на вина
Следните картини показват начини за
съхранение на 0.75 л бутилки Бордо
Практични съвети за
съхранение на вина
45.7 см уред
61.0 см уред
70 бутилки
98 бутилки
-Съхранявайте вината разопаковани –
не в кашони или найлони
-Старите бутилки трябва да се съхраняват така, че корка да е потопен във виното. Никога не трябва да има въздух
между корка и виното
-Преди да се пие виното трябва да бъде
леко затоплено (шамбрирано):
87
Извадете например розето ок. 2-5 часа,
червеното ок. 4-5 часа предварително на
масата, защотот тогава те ще имат нужната температура. Бялото вино пък се
пие извадено веднага. Шампанизираните вина трябва да се охладят за кратко
в хладилника преди консумация
-Имайте предвид, че вината винаги
трябва да са малко по-студено от идеаланат им температура за сервиране, защото при наливането в чашите се
затоплят с 1 до 2оС
Така можете да спестите
енергия
- Поставете уреда в проветриво, сухо помещение; не директно под слънчева
светлина или в близост до отоплителен
уред ( радиатор, печка). В такъв случай
използвайте изолираща плоча.
- Топлите храни и напитки изчаквайте да
изстинат преди да ги сложите в уреда.
- Отваряйте вратата на уреда, колкото се
може по-кратко.
Температура на консумация
Шумове при работа
Вярната температура е рещаваща за
добрия вкус на вашето вино и оттам за
насладата, която то ще ви достави. Препоръчваме ви следните температури на
консумация:
Вино
Температура
Бордо червено
18 0С
Кот дьо Рьон червено/Бароло
Червено бургундско
/Червено бордо
Портвайн
Нормални шумове при работа
Бръмчене – агрегатът за хладина работи.
Вентилаторът на въздушния циркулатор
работи.
Бълбукащ или клокочещ шум – охлаждащата течност тече по тръбата.
Шракване – моторът се включва и изключва.
17 0С
Шумове, които лесно могат да се
отстранят
16 0С
Уредът стои неравно
Изравнете уреда с помощта на нивелир.
Използвайте крачетата с винт или подложете нещо отдолу.
Чекмеджетата, отделенията или стабилизиращите повърхности се клатят
или заяждат
Моля, проверете частите, които могат да
се изваждат и ги поставете наново.
Съдовете се допират
Не допирайте бутилки или съдове едни
до други.
15 0С
Младо бургундско чер14 0С
вено
Млади червени вина
12 0С
Младо божоле/ всички
бели вина с малко ос- 11 0С
татъчни захари
Стари бели вина/старо
10 0С
шардоне
Шери
Млади бели вина от
късни реколти
Бяло вино Лир / Антр
дьо мер
9 0С
8 0С
7 0С
88
- Не използвайте съдържащи пясък или
киселина почистващи средства или
разтворители.
- Никога не почиствайте чекмеджетата и
рафтовете в съдомиялна машина. Частите могат да се деформират.
Изключване на уреда
Изключване на уреда и извеждане от експлоатация
• Натиснете бутона за включване/изключване power.
Извеждане от експлоатация
Когато дълго време не използвате уреда:
• Издърпайте щепсела или изключете бушона.
• Почистете вътрешността на уреда (вж.
„Почистване не уреда”, стр.13)
• За да предотвратите появата на миризма, оставете вратите отворени.
Миризми
В случай че забележите неприятна миризма:
• Натиснете бутона за включване/изключване power и изключете уреда!
• Извадете всички хранителни продукти
от хладилника.
• Почистете вътрешността на уреда. Вж.
глава „Почистване не уреда”, стр.13.
• Почистете всички опаковки, които се
намират в уреда.
• Опаковайте плътно силно мирищещи
хранителни продукти, дза да предотвратите появата на миризви.
• Натиснете бутона за включване/изключване power и включете уреда.
• Подредете хранителните продукти.
• След 24 часа проверете дали наново са
се появили миризми.
• Сменете външния филтър.
Размразяване на уреда
Уредът се размразява автоматично.
Почистване на уреда
• Натиснете бутона за включване/изключване power и изключете уреда!
• Почистете уреда с топла вода и някакъв
препарат за изплакване. Водата не
трябва да попада в командното табло
или в осветлението.
• Почистете уплътнението на вратите
само с чиста вода и подсушете добре.
• Почистете замърсените вентилационни
отвори с прахосмукачка.
• Почистете повърхността на уреда с
влажна кърпа. Изсушете чрез търкане.
След почистването
Поставете щепсела в контакта, съответно включете бушона. Натиснете бутона за включване/изключване power и
включете уреда.
Внимание
- Никога не почиствайте уреда с уред за
почистване с пара.
- Водата, с която чистите, не трябва да
попада в контролното табло или в осветлението.
Предупредителни надписи
на дисплея
Ако едновременно се появят повече
предупредителни надписи, действайте
поред.
Докато се показва някакъв предупредителен сигнал, нито един бутон не може
да бъде натиснат.
Аларма на вратата
Слика 27
Причина
Някоя от вратите на уреда не е затворена правилно или твърде дълго е била
отворена.
89
Отстраняване
Натиснете бутона за аларма alarm off.
Затворете вратата. Съобщението изчезва.
Автоматичен тест на уреда
Преди да се обърнете към сервиза за обслужване на клиенти, проведете автоматичен тест на уреда.
• Изключете уреда и изчакайте 5 минути.
По време на това време оставете вратите затворени.
• Включете уреда.
Слика 30
• Натиснете едновременно за 5 секунди
бутоните за настройване setup и за
аларма alarm off.
Грешка на сензорите
Слика 28
Причина
Възможен е технически дефект на
уреда.
Отстраняване
Проведете автоматичния тест на уреда.
Слаб волтаж
Слика 29
Причина
Наличното мрежово напрежение е под
допустимата норма.
Отстраняване
Бутоните не могат да бъдат натиснети.
Ако мрежовото напрежение отново достигне нормалната стойност, съобщението изчезва. При по-дълго задържане
на предупредителното съобщение, обърнете се към енергоснабдяващото предприятие.
Програмата са автоматичен тест стартира. Един след друг се появяват различни съобщения на дисплея.
Ако по време на автоматичния тест се установи грешка, на дисплея се показва
символът ALARM и съобщение за грешка
(напр. E04 = грешка на сензорите).
Слика 31
Ако се появят такива грешки, уведомете
сервиза за обслужване на клиенти.
Ако по време на автоматичния тест не се
установят грешки, в края на теста на
дисплея отново се появява зададената
температура.
Отстранете малките смущения сами
Преди да се обърнете към сервиза за обслужване на клиенти: проверете, дали можете сами да отстраните повредата на базата на следните указания. При повикване
на специалист от сервиза за обслужване на клиенти, ще трябва сами да покриете
разходите – дори в рамките на гаранцията!
Повреда
Възможни причини
Отстраняване
Уредът не може да изстудява. Вътрешното осветление не функционира.
Дисплеят не свети.
Прекъсване на тока; Задействала се е защитата в
таблото с бушоните; Щепселът не е плътно свързан.
Проверете дали има ток.
Уредът трябва да е включен. Проверете дали щепселът е сложен добре.
90
Кондензаторът се
включва все по-често и
по-дълго.
Често отваряне на вратата
Не отваряйте ненужно
вратата.
Вентилационните отвори
са запушени..
Отстранете пречките и замърсяванията.
Температурата в хладилника е твърде ниска.
Въртящият се ключ за
избор на температурата е
настроен на твърде студено.
Вътрешното осветление Електрическата лампа е
не функционира.
дефектна.
Задайте по-висока температура (вж. стр.8 „Настройване
на
температурата”)
Сменете лампата (вж. стр.
15 „Смяна на лампата”)
Шалтерът за осветлението Вижте дали е подвижен.
е притиснат.
Забелязват се неприятни Силно миришещи храни- Почистете уреда. Опакомиризми
телни продукти не са вайте плътно силно мириплътно затворени.
шещите хранителни продукти (вж. стр. 13 „Миризми”)
Смяна на лампата
Слика 34
• Поставете обратно капака и го натиснете докато щракне
Предупреждение
Издърпайте щепсела или изключете
бушона. Опасност от токов удар!
LED презентационна лампа
Новата LED лампа можете да намерите
в сервиза.
Слика 35
Махнете LED лампата като завъртите по
посока на часовниковата стрелка
Слика 36
Поставете новата LED лампа и завийте
в посока обратна на часовниковата
стрелка.
Внимание
Не докосвайте халогенната лампа с
пръсти! При смяна винаги дръжте халогенната лампа с мека кърпа.
Горни халогенни лампи
Тип на халогенната лампа:
12V/20 W/ Цокъл G4
Слика 32
• Завъртете капака по посока обратна на
часовниковата стрелка и го свалете.
• Издърпайте дефектната халогенна
лампа.
Слика 33
• Поставете нова халогенна лампа. При
поставянето на халогенната лампа винаги използвайте мека кърпа.
Смяна на външния филтър
Сменяеми филтри можете да намерите
при Вашия търговец.
Слика 37
• Отворете държача на филтъра
Слика 38
91
• Извадете употребения външен филтър.
• Поставете нов външен филтър.
Слика 39
• Затворете държача на филтъра.
Обслужване на клиенти
Проверете дали можете да отстраните
повредата на базата на указанията в
глава „Отстранете малките смущения
сами” (стр. 15). Сервиз за обслужване на
клиенти близо до Вас ще намерите в телефонния указател или в описа Обслужване на клиенти.
Моля, съобщете на сервиза за обслужване на клиенти номерът на продукта (ENr.) и номерът на производство (FD) на
уреда.
Моля, помогнете чрез споменаването на
номера на продукта и номера на производство да избегнем пристигането на
прогрешен адрес. Така си спестявата
включените допълнителни разходи.
Слика 40
Тези данни ще намерите върху стикера.
Запазваме правото на възможни промени.
92
SIEMENS
Navodila za vgradnjo
Upute za montažu
Uputstvo za montažu
Óïàòñòâà çà ïîñòàâóâàœå
si
hr
sr
mk
CI24WP..
93
SI
Pomembni napotki
pomanjkljivo vgradnjo. Priporoèamo, da
aparat namesti in spusti v pogon
kvalificiran strokovnjak.
Upoštevajte vse predpise in se držite vseh
navodil teh navodil za vgradnjo, saj je le to
pogoj za varno vgradnjo in obratovanje
Vašega aparata.
Navodila za vgradnjo shranite za
morebitnega naslednjega uporabnika.
Pred namestitvijo in spušèanjem v
pogon natanèno in do konca preberite
ta navodila za vgradnjo.
!
Opozorilo!
Aparati so zelo težki, zato jih je med
transportom, pri vgradnji in med
obratovanjem potrebno zavarovati
pred tem, da bi se prevrnili. Nujno
potrebno je varovalo proti prevrnitvi.
Vrata naj bodo zaprta, dokler aparat
ni namešèen in zavarovan v skladu z
navodili teh navodil za vgradnjo.
Na podlagi teže in mer aparata in da
bi omejili tveganje pred poškodbami
in škodo na aparatu, naj pri namestitvi
sodelujeta najmanj dve osebi, da bi
aparat varno namestili.
! Pozor!
Namestitev in vgradnja tega aparata
zahtevata posebna znanja iz razliènih
strokovnih podroèij (mehanika, mizarstvo,
kleparstvo, elektrika).
Oseba, ki sodeluje pri namešèanju
zagotavlja varno namestitev in spušèanje
v pogon.
Proizvajalec ne odgovarja za napake pri
namešèanju in iz tega sledeèo škodo.
Garancijski pogoji so navedeni v
navodilih za uporabo.
! Opozorilo!
Aparat uporabljajte le v namene,
ki so predpisani.
Med vsemi deli na aparatu iz vtiènice
izvlecite vtikaè ali odstranite varovalko.
Zamenjavo omrežne napeljave lahko
izvede le elektrièar.
Aparat sme popravljati le pooblašèen
serviser.
Poleg zakonsko predpisanih nacionalnih predpisov se je potrebno držati
tudi krajevnih prikljuènih pogojev
služb za oskrbo z elektrièno
energijo in vodo.
Ta navodila za vgradnjo so Vam v pomoè
pri vgradnji Vašega novega aparata
Vendar pa proizvajalec ne more jamèiti za
Možnosti namestitve
Na voljo imate veè razliènih možnosti
za namestitev.
Le-te so omejene z dizajnom kuhinje in
funkcijo zašèite prstov.
Samostojeè aparat
Slika 1
Side-by-side
Slika 2
*Potrebna je pregradna stena!
Èe dva aparata stojita eden poleg
drugega, morate za kombinacijo
Side-by-side uporabiti tesnilni kit,
da bi zagotovili stabilno povezavo.
Veè o tem v poglavju »Dodatni pribor«
(str. 56).
Samostojeèi aparati s
pregradno steno
Slika 3
Opombe:
- Pri izmeri pregradne stene je za
model 4 potrebno upoštevati debelino
pohištvene fronte, ki jo je potrebno
vgraditi, da bi se izognili poškodbi,
èe istoèasno odprete vrata.
- Èe je razdalja med aparatoma manjša
od 160 mm, morate uporabiti ogrevalno
opremo za kombinacijo side-by-side.
Veè o tem v poglavju »Dodatni pribor«
(str. 56).
- Najmanjša debelina pregradne
stene znaša 16 mm.
94
Kot zakljuèek kuhinje
Èe ena stran aparata ostane vidna,
lahko uporabite stransko oblogo.
Stransko oblogo morate trdno prièvrstiti
na steno, tla in zgornjo omarico, preden
aparat potisnite v vgradno nišo.
Težo stranske obloge doloèa nasproti
ležeèa omarica z nišo. Med inštalacijo
morate paziti na to, da je vgradna niša
pravokotna in da natanèno izkazuje
potrebno velikost za aparat(e).
SN
+10°C do 32°C
N
+16°C do 32°C
ST
+18°C do 38°C
T
+18°C do 43°C
Pomembno je, da se držite navedenih
mer vgradne niše. Le tako zagotovite
neproblematièno vgradnjo ter konèni
izgled fronte kuhinjskega pohištva.
Posebej pazite, da je niša pravokotna.
Stranske stene ne smejo izkazovati
odklonov, napušèa ali neravni površin.
Èe je vgradna niša zares pravokotna
lahko npr. preverite s pomoèjo vodne
tehtnice, izmere diagonal, itd.
Stranske stene in zgornji zakljuèek
vgradne niše mora biti debel vsaj 16 mm.
Mesto namestitve
Za postavitev je primeren suh in
zraèen prostor.
Hladilnika ne postavite na soncu
izpostavljeno mesto ali v bližino vira
toplote kot je peèica, radiator itd.
Èe se postavitvi v bližino vira toplote
ne morete izogniti, uporabite primerno
izolirno plošèo ali ohranite najmanjšo
dovoljeno razdaljo do vira toplote:
- Do elektriène peèice 30 mm,
- Do oljne ali peèi na trda goriva 300 mm.
Aparat je zelo težek podatek o teži
praznega hladilnika najdete v naslednji
tabeli:
Hladilnik 61,0 cm (24")
Hladilnik 76,2 cm (30")
Zamrzovalnik 45,7 cm (18")
Zamrzovalnik 61,0 cm (24")
Zamrzovalnik 76,2 cm (30")
Hladilna omara za vino
45,7 cm (18")
Hladilna omara za vino
61,0 cm (24")
dovoljena temperatura
prostora
Vgradna niša
Namestitev
Aparat
Klimatski razred
Sosednje pohištvo
Nov aparat trdno privijte na stranske
dele omare in zgodnjo omaro.
Zato pazite na to, da so zgornje omarice,
na katere naj bi bil aparat pritrjen,
s pomoèjo ustreznih sredstev trdno
pritrjene na podlago ali steno.
Minimalna debelina podnožne letve
naj bi znašala najmanj 19 mm.
Teža praznega
aparata
Pribl. 131 kg
Pribl. 145 kg
Pribl. 109 kg*
Pribl. 131 kg*
Pribl. 145 kg*
Podlaga
! Pozor!
Poln hladilnik je zelo težek podatke
najdete v naslednji tabeli:
Pribl. 109 kg
Aparat
Pribl. 131 kg
Hladilnik 61,0 cm (24")
Hladilnik 76,2 cm (30")
Zamrzovalnik 45,7 cm (18")
Zamrzovalnik 61,0 cm (24")
Zamrzovalnik 76,2 cm (30")
Hladilna omara za vino
45,7 cm (18")
Hladilna omara za vino
61,0 cm (24")
* brez ledomata/avtomata za vodo
Klimatski razredi
Klimatski razred je naveden na tipski
plošèici. Ta navaja, pri kateri temperaturi
prostora lahko aparat obratuje.
Teža polnega
aparata
Pribl. 400 kg
Pribl. 500 kg
Pribl. 250 kg*
Pribl. 350 kg*
Pribl. 425 kg*
Pribl. 245 kg
Pribl. 310 kg
* brez iztoka za ledomat/avtomat za vodo
95
Da bi zagotovili varno namestitev
aparata in pravilno delovanje, mora
biti podlaga vodoravna in ravna.
Podlaga mora biti iz trdega,
nepopustljivega materiala.
Tla na obmoèju namestitve morajo biti
v isti višini kot preostali prostor.
Zaradi velike teže polnega aparata je
potrebna dovolj nosilna podlaga.
V primeru dvoma za nasvet
povprašajte arhitekta ali gradbenika.
predpisom sanitarne službe.
V dovodni napeljavi za vodo morate
vgraditi loèen zaporni ventil.
Zaporni ventil se ne sme nahajati za
aparatom. Priporoèamo, da zaporni
ventil namestite neposredno poleg
aparata ali na kakšno drugo lahko
dostopno inštalacijsko mesto.
Veè o dovoljenih mestih za inštalacijo
najdete v poglavju »Inštalacijske mere«.
Opomba:
Maksimalni zunanji premer vodne
napeljave (brez veznih delov)
znaša 10 mm.
Elektrièni priklop
Ne uporabljajte podaljškov in razdelilnikov.
Za prikljuèitev je potrebna stabilno
inštalirana vtiènica.
Vtiènica za priklop aparata mora biti
vedno prosto dostopna. Aparat prikljuèite
na 220-240 V/50 Hz izmenièni tok preko
po predpisih namešèene vtiènice.
Vtiènica mora biti zavarovana z 10 A
ali veèjo varovalko.
Pri aparatih, ki se uporabljajo v
neevropskih deželah, na tipski
plošèici najprej preverite, èe se
navedena napetost in vrsta toka
sklada z vrednostmi Vašega
elektriènega omrežja. Tipska
plošèica se nahaja levo spodaj v
notranjosti aparata. Morebiti
potrebno zamenjavo prikljuène
napeljave lahko izvede samo
strokovnjak.
! Opozorilo!
V nobenem primeru aparata ne smete
prikljuèiti na elektronsko varèevalno
vtiènico ali pretvornik, ki enosmerni
tok pretvarja v 230 V izmenièni tok
(npr. solarne naprave, omrežje
ladijskega toka).
Mere vgradne niše
Namestitev samostojeèih
aparatov
Slika 4
Pomembno!
Zgornja stena mora biti iz trdega materiala,
ki se ga sme obremeniti (najmanjša debelina
znaša 16 mm). Zgornja stena mora biti do
globine najmanj 100 mm popolnoma ravna.
Pomembno!
Stranske stene niše morajo biti popolnoma
ravne. Èe je niša izvedene kot loèen del,
morajo biti stranske stene do globine
najmanj 100 mm popolnoma ravne.
Legenda
A Obmoèje za inštalacijo vodnega
prikljuèka. Zaporni ventil vodnega
prikljuèka aparata morate namestiti v
neposredni bližini vgradne niše, tako
da je dostopen brez da bi bilo potrebo
odstraniti aparat. Èe to v nobenem
primeru ni možno, zaporni ventil lahko
vgradite na obmoèju oznaèenem z
A in B za aparatom.
B Obmoèje za inštalacijo elektriènega
prikljuèka.
D Globina vgradne niše je odvisna od
dizajna kuhinje (glej DESIGN GUIDE).
D = minimalno 610 mm!
Vodni prikljuèek
Za obratovanje samodejnega ledomata je
potreben prikljuèek hladne vode. Vodni
pritisk mora znašati med 1,7 in 10 bara.
Inštalacija mora ustrezati krajevnim
96
Lega vodnega prikljuèka
Opomba:
Vgradna niša mora biti pravokotne oblike.
Stranske stene niše ne smejo izkazovati
grbin, napušèa ali neravne površine.
Dovodno napeljavo na aparat lahko
namestite na desni strani (a) ali levi
strani (b) ali iz prostora pod aparatom (c).
Slika 6
Legenda:
A Obmoèje za inštalacijo vodnega
prikljuèka.
B Obmoèje za inštalacijo elektriènega
prikljuèka.
Namestitev Side-by-side
Prej za posamezni aparat podane mere
vgradne niše veljajo tudi za inštalacijo
dveh aparatov enega poleg drugega.
Celotna širina niše se izraèuna s
seštevanjem za posamezni aparat
potrebne širine niše.
Primer: Zamrzovalnik širine
45,7 cm / hladilnik širine 76,2 cm.
Slika 5
Mere aparata
45,7 cm - aparati - zamrzovalniki
z/brez ledomata/avtomata za vodo
Pomembno!
Zgornja stena mora biti iz trdega materiala,
ki se ga sme obremeniti (najmanjša debelina
znaša 16 mm). Zgornja stena mora biti do
globine najmanj 100 mm popolnoma ravna.
Slika 7
Legenda:
Prikazan je primer z neprekinjeno
pohištveno fronto.
a) Obmoèje nastavitve nastavljivih
nogic aparata +35 mm/ -13mm.
b) Mere lahko odstopajo.
c) Debelina obloge vrat lahko odstopa.
d) Ta mera lahko v odvisnosti od inštalacije,
debeline vgradnih vrat omarice in
sosednjega kuhinjskega pohištva
odstopa.
e) Mere aparata.
f) Mere lesenih vratc.
Pomembno!
Stranske stene niše morajo biti popolnoma
ravne. Èe je niša izvedena kot loèen del,
morajo biti stranske stene do globine
najmanj 100 mm popolnoma ravne.
Legenda
A Obmoèje za inštalacijo vodnega
prikljuèka. Zaporni ventil vodnega
prikljuèka aparata morate namestiti v
neposredni bližini vgradne niše, tako
da je dostopen brez, da bi bilo potrebno
odstraniti aparat. Èe to v nobenem
primeru ni možno, zaporni ventil lahko
vgradite na obmoèju oznaèenem z
A in B za aparatom.
B Obmoèje za inštalacijo elektriènega
prikljuèka.
D Globina vgradne niše je odvisna od
dizajna kuhinje (glej DESIGN GUIDE).
D = minimalno 610 mm!
Opomba:
Vgradna niša mora biti pravokotne oblike.
Stranske stene niše ne smejo izkazovati
grbin, napušèa ali neravne površine.
45,7 cm - aparati - hladilna omara
za vino
Slika 8
Legenda:
Prikazan je primer z neprekinjeno
pohištveno fronto.
a) Obmoèje nastavitve nastavljivih
nogic aparata +35 mm/-13mm.
b) Mere lahko odstopajo.
c) Debelina obloge vrat lahko odstopa.
d) Ta mera lahko v odvisnosti od
inštalacije, debeline vgradnih vrat
omarice in sosednjega kuhinjskega
pohištva odstopa.
97
e) Mere aparata.
f) Mere vratc pohištva.
b) Mere lahko odstopajo.
c) Debelina obloge vrat lahko odstopa.
d) Ta mera lahko v odvisnosti od
inštalacije, debeline vgradnih vrat
omarice in sosednjega kuhinjskega
pohištva odstopa.
e) Mere aparata.
f) Mere lesenih vratc.
61 cm - aparati - zamrzovalniki
z/brez ledomata/avtomata za vodo
Slika 9
Legenda:
Prikazan je primer z neprekinjeno
pohištveno fronto.
a) Obmoèje nastavitve nastavljivih
nogic aparata +35 mm/ -13mm.
b) Mere lahko odstopajo.
c) Debelina obloge vrat lahko odstopa.
d) Ta mera lahko v odvisnosti od
inštalacije, debeline vgradnih vrat
omarice in sosednjega kuhinjskega
pohištva odstopa.
e) Mere aparata.
f) Mere vratc pohištva.
Potreben pribor in orodje
V obsegu dobave
- navodila za vgradnjo
- navodila za uporabo
- inštalacijski pribor
Dodatni pribor
Inštalacijski pribor za vgradnjo
side-by-side
Za trajno povezavo dveh aparatov,
npr. zamrzovalnik poleg hladilnika.
Stransko dodatno ogrevanje
Potrebno, èe je razdalja med dvema
aparatoma manjša od 160 mm.
Zašèita za prste, ekstra dolga
Povezovalni pripomoèek za
lesena vratca
Za povezavo dvoje lesenih vratc
(glej razlago na strani 63).
Uporaben brez nadaljnjih priprav za
vratca standardne višine.
61 cm - aparati - hladilna
omara za vino
Slika 10
Legenda:
Prikazan je primer z neprekinjeno
pohištveno fronto.
a) Obmoèje nastavitve nastavljivih
nogic aparata +35 mm/ -13mm.
b) Mere lahko odstopajo.
c) Debelina obloge vrat lahko odstopa.
d) Ta mera lahko v odvisnosti od
inštalacije, debeline vgradnih vrat
omarice in sosednjega kuhinjskega
pohištva odstopa.
e) Mere aparata.
f) Mere lesenih vratc.
Orodje
- Baterijski vijaènik T20
- Torx izvijaè T20
- Torx-Bit T20 + magnetno držalo
- 8 mm nasadni kljuè
- Svedri za les razliènih velikosti
- Kljuè za vijake, SW 13 mm
- Vilièasti kljuè
- Nož z nastavljivim rezilom
- Kovinski merilni trak
- Priložni kotnik
- Vodna tehtnica dolžin 60 in 120 cm
76,2 cm - aparati - hladilniki in
zamrzovalniki
Slika 11
Legenda:
Prikazan je primer z neprekinjeno
pohištveno fronto.
a) Obmoèje nastavitve nastavljivih
nogic aparata +35 mm/ -13mm.
98
- Preverite podlago.
Upoštevajte navodila v poglavju
»Mesto vgradnje«.
- Preverite mere niše.
- Preverite, èe je vgradna niša pravokotna.
- Preverite, kje je namešèena vtiènica.
Sledite dodatnim navodilom v poglavjih
»Elektrièni prikljuèek« in »Mere vgradne
niše«.
- Preverite, kje se nahaja vodni prikljuèek
(samo pri aparatih z ledomatom).
Sledite dodatnim navodilom v poglavjih
»Vodni prikljuèek« in »Mere vgradne
niše«.
- Preverite stabilnost in pritrjenost
sosednjega pohištva. Vsi pohištveni deli
okoli aparata morajo biti trdno pritrjeni
na steno.
- Pazite, da se vrata aparat pri odpiranju
ne zaletavajo v sosednje omarice
(odpiralni kot vrat, glej DESIGN GUIDE).
- Smerna letev
za samostojeèe aparate min.
dolžine 120 cm
za side-by-side postavitev dveh
aparatov min. dolžine 200 cm
Ostalo
- Stopnièasta lestev
- Vozièek na kolesih, dvižni vozièek
ali vozièek za vreèe
- Pnevmatski vrtalnik za vrtanje
lukenj v steno in tla
- Vrtalnik razliènih velikosti za
razliène materiale
- Lesena deska (min. 8 x 10 cm) kot
alternativna zašèita pred prevrnitvijo;
dolžina v skladu s širino vgradne niše
- Vijaki za les razliènih velikosti
- Tanek (maks. 1,5 mm) primeren
material, za zašèito tal pred
poškodbami (npr. linoleja)
- Primeren material za pokrivanje in
zašèito omar (npr. zašèitna folija)
- Lepilni trak
2. Transport aparata
!
Aparat je težek. Postopajte previdno, sicer
se pomagaèi in aparat lahko poškodujejo.
Aparat transportirajte s transportnim
sredstvom, ki je primeren tako za mesto
namestitve kot za aparat (vozièek za
vreèe, dvižni vozièek ali vozièek na
kolesih).
Aparat zavarujte pred prevrnitvijo.
Aparat je visok 2134 mm. Èe zaradi
gradbenih danosti transport aparata v
pokonènem položaju ni mogoè, lahko
aparat transportirate tudi v ležeèem
položaju.
Pri uravnavanju aparata je potrebno
upoštevati minimalno višino na mestu
postavitve. Upoštevajte podatke iz
naslednje tabele:
Navodila za vgradnjo
!
Pozor!
V naslednjih navodilih za vgradnjo so
opisani koraki vgradnje za razliène tipe
aparatov.
Glede na model lahko prikazi na skicah
odstopajo.
Posebnosti vgradnje posameznih tipov
aparatov so posebej poudarjene.
1. Kontrola vgradne niše
!
Pozor!
Opozorilo!
Za zagotavljanje varne in inštalacije
brez težav ter optimalen izgled pohištva,
skrbno prekontrolirajte, èe vgradna niša
ustreza inštalacijskim zahtevam.
Preden zaènete z vgradnjo, preverite èe
vgradna niša izpolnjuje vse zahteve za
varno in netežavno inštalacijo.
99
Širina aparata
- Preverite, èe se je aparat med
transportom morebiti poškodoval.
Èe aparat izkazuje vidne poškodbe,
ga ne smete vgraditi. V primeru
nejasnosti se obrnite na prodajalca.
Uravnavanje aparata
pokonci
z zadnje strani
Slika 12
45,7 cm/18"
61,0 cm/24"
76,2 cm/30"
91,4 cm/36"
218,5 cm
4. Priprava aparata
Aparata nikoli
ne uravnavajte
s strani!
Slika 14
- Odstranite stranska držala in pritrditvene
plošèe, s katerimi je namešèena fronta
pohištva. Sprostite pritrdilne vijake in
odstranite blokirne dele.
Opomba:
Blokirne dele dobro shranite, da se ne
izgubijo.
3. Odstranjevanje embalaže
!
Pozor!
- Med odstranjevanjem embalaže se
aparat lahko prevrne.
- Aparat je zelo težek.
- Aparat se lahko prevrne naprej,
èe so vrata aparata odprta.
Postopajte previdno, sicer se
pomagaèi ali aparat lahko poškodujejo.
Za zašèito tal pred poškodbami med
namešèanjem:
- Na predvideno mesto vgradnje položite
preprogo ali ostanek linoleja ali drugo,
ter prilepite z lepilnim trakom.
! Opozorilo!
Transportno sredstvo vedno namestite na
sredino zadnje strani aparata. Aparata
nikoli ne potiskajte s sprednje strani od
strani.
Nevarnost poškodbe aparata!
Slika 13
- Aparat premikajte z vozièkom na kolesih,
dvižnim vozièkom ali vozièkom za vreèe.
- Odstranjevanje transportne embalaže:
Odstranite karton. Z nožem postopajte
previdno, da ne poškodujete površine
aparata.
Dobavljen pribor vzemite iz zašèitne
embalaže.
! Opozorilo!
Transportno zašèito, s katero je zašèiteno
dno aparata ter predali v njem, odstranite
šele po vgradnji, sicer lahko te dele
poškodujete.
5. Menjava strani za
odpiranje vrat
!
Opozorilo!
Pred vsemi deli na vratnih teèajih
sprostite vzmeti nevarnost poškodbe!
Odvisno od zahtev na mesti postavitve,
lahko zamenjate stran, v katero se bodo
odpirala vrata.
Èe menjava strani za odpiranje vrat ni
potrebna, nadaljujte z naslednjim
korakom za vgradnjo.
Opomba:
Pri zamrzovalnikih z ledomatom in
avtomatom za vodo strani odpiranja
vrat ni mogoèe zamenjati.
Slika 15
- Sprostite vzmet na teèaju vrat.
Vijak obrnite iz I na 0.
Slika 16
- Odstranite pokrov teèaja.
Slika 17
- Odvijte vrata.
Slika 18
- Odstranite teèaje vrat.
Slika 19
- Odstranite dele prezraèevalnih rež.
Aparatu je priložena prezraèevalna
reža za spremenjeno stran odpiranja
100
Pomembna opomba:
Èe je mogoèe, leseno desko vedno
privijte na zadnjo steno vgradne niše.
Pri nekaterih vgradnih oblikah se lahko
zgodi, da je potrebno za pritrditev
varovalnih opornic za zašèito pred
prevrnitvijo na zadnji steni vgradne niše
uporabljene vijake za les priviti poševno.
vrat. Pri nadaljnji vgradnji uporabite
te dele.
Slika 20
- Teèajni kotnik prestavite na drugo stran.
Slika 21
- Prilagodite plastiène dele nove
prezraèevalne reže.
- Vgradite novo prezraèevalno režo.
Slika 22
- Dele za pritrditev vrat premestite
na drugo stran.
Slika 23
- Na aparat namestite teèaje.
Teèaje zamenjate križno.
Slika 24
- Na teèaje privijte vrata.
Slika 25
- Napnite vzmeti na vratih. Vijak
obrnite iz položaja 0 v položaj I.
Slika 26
- Namestite pokrov teèajev.
Pomembna informacija za
zašèito pred prevrnitvijo:
- Dobavljen set vsebuje pritrdilne vijake
za razliène podlage. Glede na situacijo
izberite primerne pritrdilne vijake.
- Èe s pomoèjo dobavljeni pritrdilnih
vijakov varna pritrditev varovalnih
opornic za zašèito pred prevrnitvijo in
s tem aparata ni mogoèa, je potrebno
izbrati drug naèin za varno pritrditev
varovalnih opornic za zašèito pred
prevrnitvijo.
Lesena podlaga
Uporabite dobavljene vijake za les
(5x60 mm in 4x15 mm).
- Izvrtajte vodilne luknje:
3 mm za vijake za les (5x60 mm)
2 mm za vijake za les (4x15 mm)
Pazite na to, da vijaki 5x60 mm sežejo
najmanj 19 mm v masivno podlago.
- Dobro privijte varovalne opornice za
zašèito pred prevrnitvijo.
Preverite, èe so vijaki dobro priviti!
Slika 28
6. Priprava vgradne niše
Opomba:
Za vsak aparat sta potrebni dve varovalni
opornici za zašèito pred prevrnitvijo.
Pri kombinaciji side-by-side skupaj
potrebujete dve varovalni opornici za
zašèito pred prevrnitvijo.
- Doloèite pritrdilne toèke varovalnih
opornic za zašèito pred prevrnitvijo.
Konkretne mere doloèite v skladu s
poglavjem »Inštalacijske mere«.
!
Tla
Pozor!
! Opozorilo!
Pri vgradnji ali delih s talnimi sidri vedno
nosite zašèitna oèala in obleko
nevarnost poškodb!
Talna sidra niso primerna za uporabo v
lahkih gradbenih zidovih kot so votli
zidaki.
Talnih sider nikoli ne uporabljajte v še
svežem in nestrjenem betonu.
Za vrtanje lukenj za ta talna sidra ne
uporabljajte vrtalnikov (stožèastih).
Preprièajte se, da se v steni ni položena
elektrièna napeljava in cevi, ki bi jih
vijaki lahko poškodovali nevarnost
poškodb!
Slika 27
- Èe je vgradnja niša globlja od aparata,
za varovalne opornice za zašèito pred
prevrnitvijo položite leseno desko in jo
dobro pritrdite na podlago ali steno.
Dolžina lesene deske mora ustrezati
širini vgradne niše.
101
debelina deske, premer 12 ali 14 mm.
Opomba:
Število vijakov izberite v skladu z širino
niše. Tako da zagotovite varno pritrditev
deske.
Glede na podlago:
- poišèite nosilni steber na zadnji steni
niše in glede na položaj nosilca na
deski oznaèite izvrtine
ali
- v zadnjo steno pritrdite primerne vložke,
- navrtajte desko,
- leseno desko privijte na zadnjo steno
niše.
Uporabite betonska sidra M8 in vijake M6.
Dodatno uporabite dobavljene vijake za
les (5x60 mm in 4x15 mm).
- Izvrtajte luknjo z 10 mm premerom in
globine nekaj veè od globine namestitve.
Uporabite dobavljen sveder.
- Oèistite izvrtino in še malo povrtajte.
Slika 29
- V vložek z roko toliko privijte vijak,
da zaèutite odpor.
- Vložek z vijakom previdno zabijte v
luknjo, toliko da je glava vijaka od
varovala pred prevrnitvijo velika
pribl. 13 mm.
- Privijte vijak.
Slika 30
- Dodatno uporabite dobavljene
vijake za les (èe podlaga dovoljuje).
8. Priprava vodnega prikljuèka
(samo pri aparatih, za katere je
potreben vodni prikljuèek)
! Opozorilo!
Zaprite glavno pipo za vodo, da bi
prepreèili poškodbe zaradi tekoèe
vode.
- Položite prikljuèno napeljavo. Vedno se
držite navedenega obmoèja za polaganje
napeljave, da ne poškodujete prikljuène
napeljave pri kasnejšem namešèanju
aparata.
Slika 32
- Prikljuèno cev na tla pritrdite z
lepilnim trakom.
7. Namešèanje dodatnih
varoval pred prevrnitvijo
Pomembna opomba:
Èe je mogoèe, leseno desko vedno
privijte na zadnjo steno vgradne niše.
Èe varoval ne morete varno pritrditi,
lahko leseno desko uporabite nad
aparatom kot alternativno varovalo.
Vendar pa je pri tem potrebno paziti
na to, da med aparatom in leseno
desko ni prostega prostora.
- Leseno desko (premer najmanj 8x10 cm)
odrežite na potrebno dolžino.
Dolžina mora ustrezati širini vgradne
niše!
Opomba:
- Èe je vgradna niša globlja od aparata,
izberite moènejše lege ali uporabite
dve eno za drugo.
- Deska mora za najmanj 50 mm
presegati širino aparata.
Slika 31
- Oznaèite inštalacijsko višino (spodnji
rob deske) na zadnji steni niše.
- Vijake izberite v skladu z debelino
lesene deske: dolžina = min. 2,5 x
9. Namešèanje zašèite robov
Slika 33
- Da bi zašèitili robove vgradne niše s
pomoèjo lepilnega traku namestite
dobavljene zašèitne letve.
10. Namestitev side-by-side
Èe je predvidena namestitev 2 aparatov
side-by-side, med seboj povežite 2 aparata.
Veè o namestitvi side-by-side najdete v
navodilih za vgradnjo tesnil.
11. Namestitev aparata
v vgradno nišo
Slika 34
102
Opomba:
Èe so tla ali aparat v razmerju do
vgradne niše poševna, je potrebno po
višini nastavljiva kolesa uravnati preden
potisnete aparat v vgradno nišo.
- Vtaknite vtikaè v vtiènico.
Opomba:
Pri namestitvi side-by-side mora biti za
vsak aparat na voljo loèena vtiènica!
- Pazite, da se omrežna napeljav ne
zatakne pod ali za aparat.
Priporoèamo postopek:
Na sredi prikljuèka naredite vozel in
ga pod aparatom potisnite naprej. Pri
potiskanju aparata v nišo kabel s
pomoèjo vozla povlecite naprej
ali
Kabel na sredini z lepilnim trakom za
aparatom, pribl. 38 cm pred zadnjo
steno niše prilepite na tla.
- Aparat previdno potisnite v nišo, da se
po višini nastavljiva kolesa vtirijo v
varovala pred prevrnitvijo.
! Opozorilo!
Pri potiskanju aparata v vgradno
nišo bodite previdnio. Pazite, da
ne poškodujete pritrjenega
prikljuèka za vodo ali omrežne
napeljave.
Slika 35
- Iz vgradne niše odstranite zašèito robov.
odstopanja v debelini.
Po višini nastavljive sprednje in zadnje
noge lahko nastavljate s sprednje strani.
Sprednje noge: s kljuèem za vijake,
SW 13 mm
Zadnje noge: z 8 mm nasadnim
kljuèem na upogljivi gredi.
! Pozor!
Za nastavitev višine aparata nikoli
ne uporabljajte baterijskega vijaènika.
Na podnožju aparata se nahaja oznaka,
ki služi kot standardna mera za
nastavitev višine.
Pri nastavitvi višine oznako nastavite
32 mm nad tlemi.
Slika 37
- Po višini nastavljive noge toliko odvijte,
da oznaka na podnožju doseže
navedeno višino (32 mm).
Opomba:
Ta mera je zelo pomembna za konèno
naravnanje pohištvene fronte.
- Vidno stran aparata naravnajte s
pomoèjo vodne tehtnice.
Opomba:
- Pazite, da se aparat ne zatakne v niši.
Pri nastavljanju po višini nastavljivih
nog naj delo poteka v naslednjih
korakih: vedno izmenièno po korakih
spušèajte na desni in levi strani.
- Zadnje noge je lažje nastaviti, èe je
aparat neobremenjen.
- Pri uporabi lesene deske kot alternativne zašèite pred prevrnitvijo v smislu
toèke 7 teh navodil za vgradnjo, aparat
do konca obrnite proti leseni deski. Ne
potiskajte premoèno pri leseni deski!
12. Uravnavanje aparata v niši
Slika 36
- Aparat uravnavajte glede na pohištvo.
Uravnalno letev držite na pripomoèkom
za pozicioniranje na vratih.
Pripomoèki za pozicioniranje so
namenjeni celotni okrepitvi vgradnih
lesenih vrat:
- 19 mm
- 38 mm
Vedno je potrebno preveriti dejansko
debelino vgradnih vrat pohištva, da
lahko izravnate eventuelno možna
13. Fiksiranje aparata na
strop niše
Slika 38
- Sprednje robove pritrdilnih plošè
(zgoraj) privijte na zgornje omarice.
103
Slika 39
- Stranske robove pritrdilnih plošè (zgoraj)
pritrdite glede na pogoje vgradnje.
Èe zgoraj ni ali je na voljo le majhna
špranja, stranskih robov ni potrebno
pritrditi.
- Èe je nad aparatom velika špranja, nad
aparat namestite leseno desko in pazite
na to, da je špranja popolnoma
zapolnjena.
Slika 40
- Krovno letev namestite na pritrdilno
plošèo (zgoraj). Zakljuèno letev
odrežite na želeno višino!
Preverite nepredušnost stiènega mesta
na zapornem ventilu in prikljuèku aparata.
16. Namestitev podnožne letve
! Opozorilo!
Maksimalna višina podnožne letve znaša
10,1 cm od tal. Pazite, da ne zakrijete
prezraèevalnih rež na podnožju.
Nevarnost poškodbe aparata.
- Po potrebi podnožno letev odrežite
na potrebno dolžino.
Slika 43
- Na aparat namestite masko podnožja.
Slika 44
- Iz lepilnih blazinic na lepilnem traku
odstranite zašèitno prevleko.
- Podnožno letev namestite na masko
podnožja in jo dobro pritisnite.
Slika 45
- Izmerite razliko v višini Y med masko
podnožja in podnožno letvijo sosednje
omarice.
- Ponovno snemite podnožno letev.
- Sprostite kotnik za pritrditev maske
podnožja.
Slika 46
- Kotnik izvlecite/potisnite nazaj za
izmerjeno globino Y.
- Ponovno privijte kotnik.
Slika 47
- Pritrdite masko podnožja.
14. Pritrditev aparata na stransko
steno vgradne niše
Slika 41
- Robove pritrdilne plošèe (zgoraj) privijte
na dele omare, ki se nahajajo poleg.
15. Izdelava prikljuèka za
vodo na aparatu
Dobavljena je fleksibilna cevna napeljava
za prikljuèek na hišno vodovodno
omrežje ¾". Paziti morate na to, da na
aparat in na zaporni ventil vgradite
dobavljena tesnila.
! Opozorilo!
Ne prepogibajte vodne cevi, saj obstaja
nevarnost pušèanja in škode zaradi vode.
Slika 42
- Odstranite zamašek prikljuèka
aparata (1).
- Cev za vodo položite tako, da se
konèa v prikljuèku aparata (2).
- Krovno matico in tesnila namestite
na cev za vodo.
- Konèni del cevi za vodo namestite na
prikljuèek aparata in navijte krovno
matico (3).
Cev privijte roèno.
- Krovno matico privijte s kljuèem za
vijake.
Ne zategujte preveè!
- Navijte zaporni ventil in glavno vodno pipo.
Opomba:
Po potrebi letev lahko privijete tudi na
masko. Na maski se na obmoèju
lepilnega traku nahajajo pripravljene
izvrtine.
17. Prvi priklop
Za zagotovitev pravilnosti naslednjih
korakov vgradnje in s tem kasnejšega
izgleda celotne kuhinje, priklopite
aparata.
- odprite vrata aparata
- sprožite tipko vklop/izklop.
104
Samo pri aparatih z vodnim
prikljuèkom:
Da bi prepreèili tveganje iztekajoèe vode
v primeru okvare vodovodne napeljave,
pustite zaporno pipo še zaprto.
Slika 49
Ta kovinski trak dobite pri Vašem
prodajalcu kot inštalacijski pribor
(Povezovalni elementi za vratca);
veè o tem najdete v poglavju
»Potreben pribor in orodje«.
18. Priprava lesenih vrat
Pri namešèanju kovinskega traku na
vratca pazite na maksimalno dolžino
vijakov in položaj izvrtin. Vijaèna mesta
vedno naredite na predelu z najveèjo
nosilnostjo. Nikoli ne privijajte na
stiènih mestih ali èem podobnem.
Opomba:
Èe naj bi bila pri aparatih širine
76 in 91 cm (30" in 36") vgrajena
samo ena vratca, na uravnalno letev
namestite vmesno plošèo in jo
pritrdite v tem položaju.
Pomembne opombe:
Pri delih na vratcih morate vedno paziti na:
- Vijaèna mesta naj se vedno nahajajo na
delih vrat, ki zdržijo najveèje obremenitve.
Nikoli ne privijajte na stiènih mestih ali
èem podobnem.
- Vedno izberite krajše vijake od
debeline vrat.
- Pazite, da med vgradnjo ne poškodujete
površine vrat.
Skupna teža vrat skupaj z roèajem ne sme
preseèi naslednjih vrednosti:
Širina aparata
45,7 cm/18"
61,0 cm/24"
76,2 cm/30"
19. Nakladanje na vratca aparata
Pri namešèanju vratc priporoèamo, da
odlagalne košarice popolnoma napolnite
ter tako zagotovite izpad špranj med
uravnavo.
Priporoèila za polnjenje:
Skupna teža vrat
17 kg
23 kg
30 kg
Lesena vratca so na aparat namešèena
s pritrdilni elementi, ki se nahajajo na
aparatu. S temi pritrdilnimi elementi
lahko vratca natanèno uravnate in
varno vgradite na aparat.
Širina aparata
45,7 cm/18"
61,0 cm/24"
76,2 cm/30"
Funkcija razliènih elementov:
1. Navojni èep na uravnalni letvi:
za navpièno uravnavo vratc.
2. Fiksirni kotnik:
za uravnavo fronte po globini.
3. Matice za navojne èepe:
za prepreèitev stranskih premikov fronte.
4. Spodnji pritrdilni kotnik:
za prepreèitev stranskih premikov fronte.
Slika 48
Povezovalni elementi za vratca
Pri aparatih širine 76 in 91 cm (30" in 36")
lahko namesto enih vratc vgradite dvoje
vratc ene poleg drugih. Ta vratca na
zadnji strani med seboj povežite s
kovinskim trakom.
Polnjenje košar na vratcih
10 kg
15 kg
20 kg
20. Namešèanje uravnalne
letve na vratca
Opomba:
Uravnalna letev je najpomembnejše
orodje za uravnavo fronte.
Slika 50
- Pripomoèki za pozicioniranje so
potrebni tudi pri nadaljnji vgradnji.
Slika 51
- Izmerite razdaljo X med uravnalno
letvijo in zgornjim robom sosednjih
vratc.
Slika 52
- Ta vrednost X oznaèite na zadnji
strani vratc.
- Ugotovite sredino vratc in jo oznaèite.
105
22. Pritrditev lesenih vratc
- Sprostite 2 matici in snemite uravnalno
letev.
- Uravnalno letev položite na vratca in
jo naravnajte glede na oznaki.
Oznaèite mesta za izvrtine.
- Izvrtajte luknje.
- Privijte uravnalno letev.
Opombe:
- Uravnalno letev na vratca privijte z
najmanj 6 vijaki. Vsaj en vijak naj
bi bil privit pod navojni èep.
Slika 53
* Hladilnik za vino
- Uravnalna letev razpolaga z veè
luknjami za najrazliènejše razlièice
dizajna vratc. Vijaèna mesta vedno
naredite na predelu z najveèjo
nosilnostjo.
Pomemben napotek:
Sedaj namestite roèaje, ki jih
privijte z zadnje strani!
Slika 58
- Lesena vratca obesite na navojne èepe.
- Na navojne èepe privijte matice.
Ne zategnite!
- Vratca kar se da naravnajte naravnost.
Opomba:
Za pravilno uravnavo morate vratca
veèkrat odpreti in zapreti. Da bi bil ta
postopek lažji, sledite naslednjim korakom:
Fiksirni kotnik vstavite direktno za roèaj v
ustrezno fiksirno plošèo. Fiksirni kotnik
potisnite na vijak na vratcih aparata in
ga privijte. Po konèani uravnavi fiksirni
kotnik spet sprostite!
- Lesena vratca uravnajte s pomoèjo
navojnega èepa (torx-vijaènik).
Preverjajte velikost špranje.
Slika 59
21. Obešanje in uravnava vratc
Opomba:
Z navojnim èepom nastavite višino
fronte omare.
- Vratca obesite na navojne èepe.
Slika 54
- S pomoèjo navojnega èepa
uravnajte vratca (Torx vijaènik).
Slika 55
- Srednjo izvrtino na zunanjem robu vrat
aparata preslikajte in oznaèite na
vratcih pohištva.
- Snemite vratca pohištva.
Slika 56
- Na obeh podolžnih straneh vratc
pohištva s pomoèjo pripomoèkov za
pozicioniranje potegnite vzporednico.
- Oznake za izvrtine podaljšajte s
pomoèjo priloženega kota do
vzporednic.
- Položite fiksirno plošèo in zarišite
luknjice.
- Izvrtajte luknje.
Slika 57
- Privijte fiksirno plošèo (10x).
- Namestitev fiksirnega kotnika:
Lesena vratca nekoliko odmaknite od
vratc aparata.
Zgornji fiksirni kotnik (brez sponke (1.))
desno in levo pritisnite na vijak.
Fiksirni kotnik (s sponko (2.)) desno in
levo vstavite v fiksirno plošèo in potisnite
preko vijakov na vratcih aparata. Poèasi
spustite vratca, da bi ponovili postopek
pri (2.).
Nadaljujte, dokler ni zadnji fiksirni
kotnik (6.) vstavljen v fiksirno plošèo in
pritrjen z vijakom.
- Zaprite vratca in preverite, èe se globina
fronte sklada z globino sosednjega
pohištva. Po potrebi popravite.
- Trdno privijte vijake fiksirnih kotnikov in
fiksirajte uravnavo po globino.
- Zaprite vratca in preverite uravnavo ob
strani. Z rahlim trkanjem z roko popravite
uravnano roba odprtih vratc.
Slika 60
106
Slika 67
- Krovno letev potisnite na zašèitno
za prste.
Opomba:
Krovna letev zašèite za prste je
letev s kratkim roèajem.
- Trdno privijte matice na uravnalni letvi .
Tako fiksirate stransko uravnavo.
Slika 61
- Privijte spodnji pritrdilni kotnik iz
dodatnega seta. Navrtajte luknje v
lesenih vratcih.
S spodnjim pritrdilnim kotnikom fiksirate
stransko uravnavo vratc.
1. Sprostite vijak.
2. Preverite stranski položaj vrat.
3. Privijte vijake za les.
4. Zategnite vijake.
5. Na pritrdilni kotnik namestite pokrov.
25. Namešèanje pokrova
Slika 68
- Namestite krovni letvi na obeh
podolžnih straneh vratc.
Slika 69
- Namestite pokrov stikala za luè.
Pokrov stikala za luè za aparate širine
61 cm/24" in 76 cm/30" lahko privijete
na vratca.
Samo pri namestitvi dveh
aparatov side-by-side:
Slika 62
Število spodnjih pritrdilnih kotnikov je
odvisno od širine in dizajna lesenih vratc.
23. Krajšanje zašèite za prste
Slika 70
- Krovno letev potisnite v špranjo
med aparatoma.
Pri samostojeèih aparatih:
Slika 71
A aparat
B del omare
- Privijte kotnik (stranski) za pritrditev
krovne letve.
Slika 72
- Na pritrdilne plošèe in kotnike
(stranske) namestite krovno letev .
Pomembna opomba:
Zašèita za prste mora po celotni dolžini
pokrivati špranjo na vratcih. Èe višina
vratc presega standardno višino, je
potrebno uporabiti ekstra dolgo zašèito
za prste (glej »Dodatni pribor«).
- Zašèito za prste namestite na teèajni
strani vratc. Izseki na zašèiti mojo ležati
natanèno v višini pritrdilnih sponk.
Slika 63
- Mere vratc (spodaj/zgoraj) preslikajte
na zašèito za prste.
- S kovinskim ravnilom in nožem
skrajšajte zašèito na potrebno dolžino.
26. Uravnava ledomata in
avtomata za vodo
24. Vgradnja zašèite za prste
(samo pri zamrzovalnikih z ledomatom
in avtomatom za vodo)
Slika 64
- Zašèito za prste potisnite v špranjo
med aparatom in steno niše (1).
- Zašèito za prste zapnite za
pritrdilne sponke (2).
Slika 65
- Držala zapnite pod vijake.
Trdno privijte vijake.
Slika 66
- Pritrdilni kotnik privijte pod spodnji
teèaj. Namestite pokrov.
Ledomat in avtomat za vodo lahko
uravnate znotraj izreza lesenih vratc.
Tako je za lepoto celotnega izgleda
možna vzporedna uravnava z
lesenimi vratci.
Slika 73
- Vzemite polico iz ledomata in
avtomata za vodo.
107
- Krovno letev na podolžni strani potisnite
v vmesi prostor med lesena vratca in
steklo.
- Krovno letev krajše strani odrežite na
potrebno dolžino.
Slika 80
- Krovno letev potisnite v vmesi prostor
med lesena vratca in steklo.
- Izvlecite pokrov iz skodelice za
prestrezanje.
Opomba:
Priporoèamo, da krovni okvir vgradite pred
uravnavo ledomata in avtomata za vodo.
Slika 74
Za lesena vratca debeline 19 mm:
- Okvir potisnite na ledomat in avtomat
za vodo in ga pritiskajte, dokler se ne
spoji s površino vrat.
Za lesena vratca debeline 38 mm:
- Na krovni okvir pritisnite podaljšan okvir.
- Krovni okvir potisnite na ledomat in
avtomat za vodo in ga pritiskajte,
dokler se ne spoji s površino vrat.
Opomba:
Pri aparatih z vrati iz nerjaveèega
jekla je vratom priložen poseben okvir.
28. Vgradnja elementa za
loèevanje zraka
Z elementom za loèevanje zraka je dovod
in odvod zraka aparata voden loèeno, da
bi se izognili vplivu na obratovanje.
Slika 81
- Element za loèevanje zraka odrežite
na želeno dolžino.
- Za namestitev elementa za loèevanje
zraka preko nad ta element potisnite
dve sponki ter ga privijte na vrata.
Element za loèevanje zraka poravnajte
na sredino vratc (glej sliko).
- Poèasi zaprite vrata. Preverite, èe se
element za loèevanje zraka zatika za
dele prezraèevalnih rež. Po potrebi po
dolžini skrajšajte element za loèevanje
zraka za najveè 6 mm.
Samo pri zamrzovalnikih z ledomatom
in avtomatom za vodo:
- Element za loèevanje zraka morate
odrezati v podroèju cevi
(glej toèko 2 na sliki).
Slika 75
- Sprostite vijake na 4 sponkah.
- Vijaènik za vijake z ravno zarezo
vtaknite v eno izmed 4 zarez in klado
potisnite v stran, tako da je razdalja
med lesenimi vratci in ledomatom ter
avtomatom za vodo enakomerna.
- Ponovno privijte vijake na sponkah.
Slika 76
- Namestite pokrov.
Slika 77
- Namestite polièko.
29. Nastavitev odpiralnega
kota vrat
27. Namešèanje krovne letve
(samo pri hladilniku za vino)
Opomba:
Glede na položaj postavitve je morebiti
potrebno omejiti kot odpiranja vratc.
Tovarniško je odpiralni kot vratc
nastavljen na 115°.
- Nastavitev na odpiralni kot 90°.
Slika 78
Pri manjši širini okvira je v doloèenih
pogojih potrebno skrajšati roèaj krovne
letve. Za ugotavljanje potrebne dolžine
roèaja so na voljo testni elementi krovne
letve.
Slika 79
Slika 82
- Omejevalni zatiè vstavite v sedaj
vertikalno eno nad drugo stojeèo
izvrtino in da zabijte s pomoèjo kladiva.
108
30. Napenjanje vzmeti teèajev
Za aktiviranje napetosti vzeti:
I = napetost vzmeti aktivirana
0 = napetost vzmeti deaktivirana
Slika 83
- Vrtite nastavitveni vijak s križnimi
vijaènikom.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
HR
Važne napomene
Osim nacionalnih propisa, morate
se pridržavati i uvjeta lokalnih
dostavljaèa elektriène energije i
vodoopskrbe.
Ove upute za montiranje pomoæi æe
Vam pri postavljanju Vašeg novog
aparata.
Proizvoðaè nije odgovoran za nepravilno
montiranje aparata. Preporuèamo da
prvo montiranje prepustite struèno
kvalificiranoj osobi.
Poštivanje svih informacija i uputa
preduvjeti su za prvo montiranje i
ukljuèivanje ureðaja.
Upute za postavljanje saèuvajte
za kasniju upotrebu.
Prije prvog postavljanja i ukljuèivanja
ureðaja pažljivo i u potpunosti
proèitajte upute za montiranje.
!
Upozorenje!
Aparati su vrlo teški i moraju biti
osigurani od prevrtanja tijekom
prijevoza, postavljanja i rada.
Neophodno je osigurati aparat od
prevrtanja.
Vrata aparata držite zatvorena do
završetka montiranja i osiguravanja,
sukladno sa ovim uputama.
Zbog težine i dimenzija aparata
potrebno je da prilikom postavljanja,
aparatom rukuju najmanje dvije osobe
kako bi se smanjio rizik od ozljeda i
sigurno montirao aparat.
!
Oprez!
Za montiranje ovog aparata potrebno je
više struèno osposobljenih osoba
(mehanièar, tesar, vodoinstalater,
elektrièar).
Instalater se smatra osobom odgovornom za sigurnu montažu i korištenje
ureðaja.
Pogreške u radu i šteta nastale
nestruènim montiranjem aparata nisu
pod garancijom proizvoðaèa.
Naèini montiranja
Moguæi su razlièiti naèini montiranja.
Ti naèini ogranièeni su samo ureðenjem
kuhinje i funkcijom zaštite za prste
Zasebni aparat
Slika 1
Više aparata u nizu
!
Upozorenje!
Aparate upotrebljavajte sukladno sa
propisanim uputama.
Izvucite utikaè ili iskljuèite prekidaè
prije poèetka rukovanja sa ureðajem.
Prikljuèni kabel mora zamijeniti
specijalizirani elektrièar.
Popravke mora izvršiti služba za
korisnike.
Slika 2
* Nužno je da su odvojeni sa graniènikom.
Ukoliko su dva aparata postavljena jedan
do drugoga potrebno je upotrijebiti pribor
za stabilizaciju aparata koji se dodiruju
kako bi aparati bili stabilni.
Više informacija možete naæi u poglavlju
„Dodatni pribor“.
109
aparata kada je prazan navedeni su
na slijedeæoj tablici:
Zasebni aparat odvojen
sa graniènikom
Aparat
Slika 3
Napomena:
- Pri mjerenju debljine zida za model 4,
obratite pažnju na debljinu namještaja
prije postavljanja kako biste izbjegli
štetu kod istovremenog otvaranja vrata.
- Ako je razmak izmeðu aparata manji
od 160 mm potrebno je upotrijebiti
pribor za grijanje.
Više informacija možete naæi u poglavlju
„Dodatni pribor“.
- Najmanja dopuštena debljina
graniènika je 16 mm.
Hladnjak 61.0 cm (24“)
Hladnjak 76.2 cm (30“)
Zamrzivaè 45.7 cm (18“)
Zamrzivaè 61.0 cm (24“)
Zamrzivaè 76.2 cm (30“)
Odjeljak za pohranjivanje
vina 45.7 cm (18“)
Odjeljak za pohranjivanje
vina 61.0 cm (24“)
Težina praznog
aparata
Otprilike 131 kg
Otprilike 145 kg
Otprilike 109 kg*
Otprilike 131 kg*
Otprilike 145 kg*
Otprilike 109 kg
Otprilike 131 kg
*bez vode i ledomata
Klimatska kategorija
Klimatska kategorija je navedena na
specifikacijskoj tablici i oznaèava pri
kojim se sobnim temperaturama
ureðaj smije rabiti.
Posljednji aparat u nizu
kuhinjskih aparata
Ako je strana aparata vidljiva
pokrijte je sa boènim pokrovom.
Boèni pokrov mora biti èvrsto prièvršæen
na zid, pod i gornje kuhinjske ormariæe
prije nego aparat gurnete u nišu za
montiranje.
Dimenzije boènog pokrova su
odreðene suprotnim zidom niše.
Prilikom instalacije pazite da je
niša postavljena pod pravim kutom
te da velièina odgovara aparatu.
Klimatski razred
dovoljena temperatura
prostora
SN
+10°C do +32°C
N
+16°C do +32°C
ST
+18°C do +38°C
T
+18°C do +43°C
Niša za montiranje aparata
Važno je pridržavati se standardnih
dimenzija niše za montiranje aparata
pazeæi da pristaje bez zapinjanja.
Takoðer, obratite pažnju na cjelokupan
izgled kuhinjskog namještaja nakon
montaže. Obratite posebnu pažnju
da nišu postavite pod pravim kutom.
Boèni zidovi ne smiju biti duži od
aparata, ne smiju viriti dijelovi i
moraju biti bez neravnina.
Odredite pravi kut za nišu pomoæu
odgovarajuæih mjernih instrumenata
kao na primjer libele ili dijagonalno
mjerenje.
Boèni zid i gornji kraj instalacijske niše
moraju biti debeli najmanje 16 mm.
Postavljanje ureðaja
Mjesto postavljanja
Za postavljanje ureðaja potrebno je
suho i prozraèno mjesto.
Ne izlažite aparat direktnom utjecaju
sunca i ne postavljajte ga blizu naprava
koje isijavaju toplinu poput štednjaka,
radijatora i sl. Ako je postavljanje pored
takvih naprava neizbježno, koristite
odgovarajuæu izolacijsku ploèu ili se
pridržavajte minimalnih odmaka
prema izvorima topline:
- Elektrièni štednjaci: 30 mm
- Uljni ili štednjaci na ugljen: 300 mm
Aparat je vrlo težak. Podaci o težini
Susjedni kuhinjski elementi
Novi aparat prièvrstite pomoæu vijaka
èvrsto za gornje i boène ormariæe.
110
Stoga je važno obratiti pažnju da su
svi gornji ormariæi na koje je nešto
prièvršæeno dobro prièvršæeni na
podlogu ili zid pomoæu odgovarajuæih
dijelova.
Minimalna debljina podložne letvice
ne smije biti manja od 19 mm.
Utiènica za prikljuèak ureðaja mora biti
lako dostupna. Prikljuèite aparat na
izmjeniènu struju napona 220-240
V/50 Hz preko utiènice, pravilno
instalirane. Utiènica mora biti
osigurana osiguraèem od 10 A ili više.
Ako se radi o ureðaju koji se rabi
izvan Europe, provjerite na specifikacijskoj tablici da li prikljuèni
napon i vrsta struje odgovaraju
vrijednostima Vaše strujne mreže.
Za detalje gdje se nalazi specifikacijska tablica vidite poglavlje
„Služba za korisnike/specifikacijska
tablica“. Zamjenu mrežnog
prikljuènog voda smije izvršiti
iskljuèivo struèno osposobljena
osoba.
Podloga
! Upozorenje!
Potpuno pun aparat je vrlo težak.
Podaci o težini punog aparata
prikazani su na slijedeæoj tablici.
Aparat
Hladnjak 61.0 cm (24“)
Hladnjak 76.2 cm (30“)
Zamrzivaè 45.7 cm (18“)
Zamrzivaè 61.0 cm (24“)
Zamrzivaè 76.2 cm (30“)
Odjeljak za pohranjivanje
vina 45.7 cm (18“)
Odjeljak za pohranjivanje
vina 61.0 cm (24“)
Težina punog
aparata
Otprilike 400 kg
Otprilike 500 kg
Otprilike 250 kg*
Otprilike 350 kg*
Otprilike 425 kg*
! Upozorenje
Nikada ne prikljuèujte aparat na
prikljuèke za uštedu energije ili na
pretvaraèe koji pretvaraju stalnu
struju u izmjeniènu struju napona
230V (npr. solarni sistemi, brodska
opskrba elektriène energije).
Otprilike 245 kg
Otprilike 310 kg
*bez vode i ledomata
Podloga mora biti jednaka i ravna kako
bi se osiguralo da je aparat pravilno
postavljen i da može ispravno
funkcionirati.
Podloga mora biti od èvrstog,
nesavitljivog materijala.
Dio poda u prostoriji gdje je aparat
postavljen mora biti u ravnini sa
ostatkom poda u prostoriji.
Zbog težine punog aparata, nužna je
podloga izdržljiva na težinu. U sluèaju
nedoumice obratite se za pomoæ
arhitektu ili inženjeru.
Prikljuèak na
dovod vode
Za rad ledomata potrebno je prikljuèiti
aparat na dovod hladne vode. Pritisak
vode mora biti izmeðu 1.7 i 10 bara.
Prikljuèivanje mora biti u skladu sa
lokalnim propisima o dostavljanju vode.
Poseban jednosmjerni ventil mora biti
montiran na dotok hladne vode.
Ventil ne smije biti smješten iza aparata.
Preporuèamo da montirate ventil
neposredno kraj aparata ili na nekom
drugom lako dostupnom mjestu.
Pri prikljuèivanju na dovod vode obratite
pažnju na dozvoljeno podruèje za
prikljuèivanje na vodovodnu mrežu.
Za više informacija o dozvoljenom
podruèju za prikljuèivanje na
vodovodnu mrežu, vidite poglavlje
„Dimenzije za montažu“.
Prikljuèak na elektriènu
mrežu
Ne koristite produžne kablove ili
utiènicu sa više prikljuèaka.
Pri prikljuèivanju aparata koristite
samo propisno instalirane utiènice.
111
zasebnog aparata vrijede i za
postavljanje ostalih aparata u nizu.
Ukupna širina niše jednaka je zbroju
svih širina niša potrebnih za
postavljanje pojedinih aparata.
Primjer: Zamrzivaè širine 45.7 cm /
Hladnjak širine 76.2 cm.
Slika 5
Napomena:
Najveæi dozvoljeni vanjski promjer
vodovoda (bez prikljuèaka) je 10 mm.
Dimenzije niše za
postavljanje ureðaja
Postavljanje zasebnog aparata
Važno!
Gornji zid niše mora se sastajati od èvrstog
materijala otpornog na optereæenje
(minimalna debljina 16 mm). Gornji zid
niše mora takoðer biti skroz ravan, bez
izboèina do 100mm dubine.
Slika 4
Važno!
Gornji zid niše mora se sastajati od èvrstog
materijala otpornog na optereæenje
(minimalna debljina 16 mm). Gornji zid niše
mora takoðer biti skroz ravan, bez izboèina
do 100 mm dubine.
Važno!
Boèni zidovi niše moraju biti skroz ravni,
bez izboèina. Kad je niša izgraðena kao
poseban dio, boèni zidovi moraju biti skroz
ravni, bez izboèina do 100 mm dubine.
Važno!
Boèni zidovi niše moraju biti skroz ravni,
bez izboèina. Kad je niša izgraðena kao
poseban dio, boèni zidovi moraju biti skroz
ravni, bez izboèina do 100 mm dubine.
Opis:
A Površina za prikljuèivanje na dovod
vode. Ventil zatvarajuæi dovod vode
ureðaja se mora montirati u blizini
instalacijske niše tako da je dostupan i
bez demontaže ureðaja. Ako takva
vrsta montaže nikako nije moguæa,
ventil se mora postaviti na instalacijskom podruèju oznaèenim
A i B iza ureðaja
B Površina za prikljuèivanje na dovod
elektriène energije
D Dubina niša za montiranje ovisno o
rasporedu elemenata u kuhinji
(vidi „Vodiè za ureðenje“)
D = najmanje 610 mm!
Napomena:
Niša mora biti postavljena pod pravim
kutom.
Boèni zidovi ne smiju biti duži od aparata,
ne smiju viriti dijelovi i moraju biti bez
neravnina.
Opis:
A Površina za prikljuèivanje na dovod
vode. Ventil zatvarajuæi dovod vode
ureðaja se mora montirati u blizini
instalacijske niše tako da je dostupan i
bez demontaže ureðaja. Ako takva
vrsta montaže nikako nije moguæa,
ventil se mora postaviti na instalacijskom podruèju oznaèenim
A i B iza ureðaja.
B Površina za prikljuèivanje na dovod
elektriène energije
D Dubina niše ovisno o rasporedu
elemenata u kuhinji
(vidi „Vodiè za ureðenje“)
D = najmanje 610 mm!
Napomena:
Niša mora biti postavljena pod
pravim kutom.
Boèni zidovi ne smiju biti duži od
aparata, ne smiju viriti dijelovi i
moraju biti bez neravnina.
Položaj prikljuèka
na dovod vode
Vodovodna cijev može biti položena u
odnosu na aparat sa desne strane (a),
sa lijeve strane (b) ili u prostoru ispod
aparata (c).
Postavljanje više aparata u nizu
Navedene dimenzije za postavljanje
112
Slika 6
Opis:
A Površina za prikljuèivanje na dovod
vode
B Površina za prikljuèivanje na dovod
elektriène energije
Aparati širine 61 cm - hladnjaci i
zamrzivaèi sa/bez ledomata i
aparata za vodu
Slika 9
Opis:
Prikazan je primjer kompaktnog
kuhinjskog namještaja.
a) Nožice aparata mogu se podesiti u
rasponu od + 35 mm / - 13 mm.
b) Dimenzije mogu varirati.
c) Debljina poklopca za vrata može
varirati.
d) Ove dimenzije mogu varirati ovisno o
naèinu instalacije, debljini vrata
namještaja koja æe biti montirana i
susjednom kuhinjskom namještaju.
e) Dimenzije aparata.
f) Dimenzije vrata namještaja.
Dimenzije aparata
Aparati širine 45.7 cm - zamrzivaèi
sa/bez aparata za vodu i ledomata
Slika 7
Opis:
Prikazan je primjer kompaktnog
kuhinjskog namještaja.
a) Nožice aparata mogu se podesiti u
rasponu od + 35 mm / - 13 mm.
b) Dimenzije mogu varirati.
c) Debljina poklopca za vrata može
varirati.
d) Ove dimenzije mogu varirati ovisno o
naèinu montaže, debljini vrata
namještaja koja æe biti montirana i
susjednom kuhinjskom namještaju.
e) Dimenzije aparata.
f) Dimenzije vrata namještaja.
Aparati širine 61 cm - odjeljak
za pohranjivanje vina
Slika 10
Opis:
Prikazan je primjer kompaktnog
kuhinjskog namještaja.
a) Nožice aparata mogu se podesiti u
rasponu od + 35 mm / - 13 mm.
b) Dimenzije mogu varirati.
c) Debljina poklopca za vrata može
varirati.
d) Ove dimenzije mogu varirati ovisno o
naèinu instalacije, debljini vrata
namještaja koja æe biti montirana i
susjednom kuhinjskom namještaju.
e) Dimenzije aparata.
f) Dimenzije vrata namještaja.
Aparati širine 45.7 cm - odjeljak
za pohranjivanje vina
Slika 8
Opis:
Prikazan je primjer kompaktnog
kuhinjskog namještaja.
a) Nožice aparata mogu se podesiti u
rasponu od + 35 mm / - 13 mm.
b) Dimenzije mogu varirati.
c) Debljina poklopca za vrata može
varirati.
d) Ove dimenzije mogu varirati ovisno o
naèinu instalacije, debljini vrata
namještaja koja æe biti montirana i
susjednom kuhinjskom namještaju.
e) Dimenzije aparata.
f) Dimenzije vrata namještaja.
Aparati širine 76.2 cm hladnjaci i zamrzivaèi
Slika 11
Opis:
Prikazan je primjer kompaktnog
kuhinjskog namještaja.
113
- Nepodesivi kljuè SW 13 mm
- Podesivi kljuè
- Nož sa podesivom oštricom
- Metalni traèni metar
- Ugao kontakta
- 60 cm i 120 cm libela
- Ravan rub
za samostojeæe aparate dužine
najmanje 120 cm
za postavljanje više aparata u
nizu dužine najmanje 200 cm
a) Nožice aparata mogu se podesiti u
rasponu od + 35 mm / - 13 mm.
b) Dimenzije mogu varirati.
c) Debljina poklopca za vrata može
varirati.
d) Ove dimenzije mogu varirati ovisno o
naèinu instalacije, debljini vrata
namještaja koja æe biti montirana i
susjednom kuhinjskom namještaju.
e) Dimenzije aparata.
f) Dimenzije vrata namještaja.
Nužan pribor i alati
Ostalo
- Ljestve
- Kolica ili vilièar
- Bušilice za bušenje u zidovima i
u podovima
- Bušilice razlièite velièine i za
razlièite materijale
- Debela daska, (najmanje 8 x 10 cm)
kao zamjenska naprava protiv
prevrtanja.
Duž ina treba odgovarati širini niše za
montiranje aparata
- Vijci za drvo u razlièitim velièinama
- Tanki materijal (maksimalno 1,5mm)
pogodan za zaštitu poda od moguæe
štete (na primjer linoleum)
- Materijal pogodan za pokrivanje i zaštitu
ormariæa (na primjer zaštitna folija)
- Samoljepiva traka
Sadržaj paketa
Uz aparat dobit æete:
- upute za montiranje
- upute za upotrebu
- dodatni pribor za instaliranje
Dodatni pribor
Pribor za montažu
više ureðaja u nizu
Koristite kod dva aparata koja su
stalno spojena, na primjer
hladnjaka i zamrzivaèa.
Boèno dodatno grijanje
Nužno je koristiti ovaj pribor kada su
dva aparata udaljena manje od 160 mm.
Zaštita za prste (extra duga)
Dijelovi za prièvršæivanje vrata
namještaja
Koristite kod prièvršæivanja zajedno dva
vrata namještaja (vidi objašnjenje na
str. 80). Kod vrata standardne visine
može se koristiti bez dodatnih
pripremnih radova.
Upute za montažu
! Oprez!
Slijedeæe upute za montažu vrijede
za postavljanje više tipova aparata.
Stoga su moguæa odstupanja od
prikazanih dijagrama.
Navedeni su postupci montaže za
pojedine aparate.
1. Provjera niše za montiranje aparata
! Upozorenje!
Kako biste osigurali sigurnu, bezbrižnu
montažu i kako bi sveukupni dojam
Alati
- T20 punjivi odvijaè
- T20 šesterokraki zvjezdasti odvijaè
- T20 šesterokraki zvjezdasti -bit +
magnetski držaè
- 8 mm kljuè za utiènice
- Bušilice razlièite velièine
114
Pri uspravljanju aparata obratite pažnju
na najmanju visinu potrebnu za
postavljanje ureðaja. Ta visina navedena
je na slijedeæoj tablici:
namještaja nakon postavljanja bio
zadovoljavajuæi treba paziti da niša za
montiranje aparata odgovara potrebnim
zahtjevima.
Prije nego poènete montirati aparat
provjerite da li niša za postavljanje
aparata odgovara svim zahtjevima
za sigurno i bezbrižno postavljanje.
- Provjerite podlogu.
Koristite se uputama iz poglavlja
„Mjesto postavljanja“.
- Provjerite dimenzije niše za
montiranje aparata.
- Ponovo provjerite da li niša pod
pravim kutom.
- Ponovo provjerite položaj utiènice.
Takoðer koristite upute iz poglavlja
„Prikljuèak na elektriènu mrežu“ i
„Dimenzije niše za montiranje ureðaja“.
- Ponovo provjerite položaj dovoda
vode (za aparate sa ledomatom).
Takoðer koristite upute iz poglavlja
„Prikljuèak na dovod vode“ i
„Dimenzije niše za montiranje ureðaja“.
- Ponovo provjerite stabilnost i
prièvršæenost susjednih dijelova ormariæa.
Svi dijelovi ormariæa u blizini aparata
moraju biti dobro prièvršæeni za zid.
- Ponovo provjerite da se vrata
aparata kod otvaranja ne dodiruju sa
namještajem (za kut otvaranja vrata
vidi „Vodiè za ureðenje“).
Širina aparata
Uspravljanje aparata
gurajuæi ga prema gore
sa stražnje strane
Slika 12
45,7 cm/18"
61,0 cm/24"
76,2 cm/30"
91,4 cm/36"
218,5 cm
Nikada ne uspravljajte
aparat gurajuæi ga
prema gore sa boène
strane!
3. Skidanje ambalaže
! Upozorenje!
- Prilikom skidanja ambalaže može
doæi do prevrtanja aparata
- Aparat je vrlo težak
- Ako su vrata aparata otvorena može
doæi do prevrtanja aparata na prednju
stranu
Pažljivo rukujte sa aparatom kako osobe
koje ga podižu ne bi bile ozljeðene ili
kako se aparat ne bi oštetio.
Zaštita podloge od moguæe štete:
- Samoljepivom trakom zalijepite sag,
komad linoleuma ili neki drugi slièan
materijal na dio poda gdje æete
montirati aparat.
! Upozorenje!
Transportno sredstvo stavljajte uvijek na
sredinu sa stražnje strane ureðaja.
Nikad ne gurajte transportno sredstvo sa
prednje ili boène strane aparata.
Opasnost od ošteæenja aparata!
Slika 13
2. Transport aparata
!
Oprez!
Aparat je vrlo težak. Pažljivo rukujte sa
aparatom kako se osobe koje ga
podižu ne bi ozlijedile i kako se aparat
ne bi oštetio.
Mièite aparat uz pomoæ transportnog
sredstva najbolje odgovarajuæeg mjestu
postavljanja aparata (kolica ili vilièara).
Za vrijeme transporta osigurajte aparat
od prevrtanja.
Aparat je visok 2134 mm. Ako nije
moguæe unijeti aparat u uspravnom
položaju zbog strukture zgrade,
može ga se polegnuti na bok.
- Mièite aparat uz pomoæ kolica ili vilièara.
- Skinite ambalažu na slijedeæi naèin:
Skinite karton. Pazite da sa nožem ne
oštetite površinu aparata.
Izvadite dostavljen pribor iz zaštiæenih
dijelova ambalaže.
! Upozorenje!
Uklonite transportne sigurnosne dijelove
115
Kada promijenite smjer otvaranja vrata
zamijenite i rešetku kondenzatora sa
drugom rešetkom koja je priložena sa
aparatom.
Slika 20
- Zamijenite kut šarki.
Slika 21
- Montirajte plastièni dio nove rešetke
kondenzatora.
- Montirajte novu rešetku kondenzatora.
Slika 22
- Prebacite prièvršæujuæe elemente na
vratima na drugu stranu.
Slika 23
- Prièvrstite šarke na ureðaj pomoæu
vijaka. Unakrsno zamijenite šarke.
Slika 24
- Prièvrstite vrata na šarke pomoæu vijaka.
Slika 25
- Utegnite opruge na šarkama.
Takoðer, pomaknite vijak sa 0 na I.
Slika 26
- Vratite poklopce na šarke.
kojima su klizna postolja i odjeljci za
pohranu unutar ureðaja zaštiæeni tek
nakon što završite sa postavljanjem
ureðaja jer u suprotnom sluèaju bi
moglo doæi do ošteæenja tih dijelova.
- Provjerite da aparat nije ošteæen.
Ne postavljajte ureðaj ukoliko ste
primijetili da je ošteæen. U sluèaju
nedoumica, molimo Vas da
kontaktirate dobavljaèa.
4. Pripremanje aparata
prije postavljanja
Slika 14
- Olabavite boène vijke i skinite kopèe i
trake za uèvršæivanje pomoæu kojih su
vrata ormariæa bila prièvršæena.
Napomena:
Kopèe i vijke odložite na sigurno
mjesto kako ih ne biste izgubili.
5. Promjena smjera
otvaranja vrata
! Upozorenje!
Prije promjene smjera otvaranja vrata
otpustite opruge: opasnost od ozljeda!
Promjena smjera otvaranja vrata ovisi o
poziciji aparata.
Ukoliko nije nužno promijeniti smjer
otvaranja vrata preðite na slijedeæi korak.
Napomena:
Kod aparata sa ledomatom i automatom
za vodu nije moguæe promijeniti smjer
otvaranja vrata.
Slika 15
- Otpustite opruge i šarke. Takoðer,
pomaknite vijak sa I na 0.
Slika 16
- Skinite poklopac sa šarke.
Slika 17
- Odvijte vrata.
Slika 18
- Odvijte vijke i skinite šarke.
Slika 19
- Skinite dijelove sa rešetke kondenzatora.
6. Pripremanje niše za
montiranje aparata
Napomena:
Za svaki ureðaj potrebna su dva
rebrasta dijela za stabilizaciju.
Kod postavljanja više ureðaja u nizu
potrebna su sveukupno dva rebrasta
dijela za stabilizaciju.
- Odredite mjesta na koja æete prièvrstiti
rebraste dijelove za stabilizaciju.
Odredite konkretne dimenzije koristeæi se
uputama iz poglavlja „Dimenzije za
montiranje“
Oprez!
Osigurajte se da u zidu nema elektriènih
kablova ni cijevi koje bi mogle biti
ošteæene: opasnost od ozljeda ili
ošteæenja!
Slika 27
- Ako je niša za postavljanje aparata
dublja od aparata, iza rebrastih
dijelova za stabilizaciju položite èvrstu
!
116
Nikad ne koristite podne lengere na
svježem betonu.
Za bušenje rupica za podne lengere
ne koristite obiènu bušilicu.
Koristite podne lengere M8 i vijke M8.
Takoðer, možete koristiti i priložene
vijke za drvo (5 x 60 mm i 4 x 15 mm).
- Izbušite rupicu promjera 10 mm
dubine malo veæe od dužine vijka.
Koristite priloženo svrdlo.
- Oèistite rupicu ili je produbite.
Slika 29
- Ruèno zategnite vijak dok ne osjetite
otpor.
- Gurnite klin i zategnite ga u rupicu dok
glava vijka ne bude udaljena 13 mm
od dijela za stabilizaciju.
- Èvrsto zategnite.
Slika 30
- Takoðer možete koristiti vijke za
drvo ukoliko to podloga dopušta.
dasku i prièvrstite je na zid ili podlogu
pomoæu vijaka.
Dužina daske treba odgovarati širini
niša za montiranje aparata.
Važna napomena:
Ukoliko je to moguæe uvijek prièvrstite
dasku direktno na zid niše.
Kod nekih posebnih oblika potrebno je
prièvrstiti vijke pod kutom pod kojim su
vijci za drvo prièvršæivali rebraste
dijelove za stabilizaciju na stražnji zid.
Važne napomene za osiguravanje
stabilnosti ureðaja:
- Priloženi pribor sadržava vijke za razlièite
podloge. Izaberite vijak koji odgovara
Vašoj podlozi.
- Ukoliko nije moguæe dobro prièvrstiti
rebraste dijelove za stabilizaciju niti
prièvrstiti aparat pomoæu priloženih
vijaka, odaberite drugi odgovarajuæi
naèin za prièvrstiti rebraste dijelove
za stabilizaciju.
Drveni pod
Priložene vijke za drvo (5x60 mm i
4x15 mm) koristite kod drvenih podova.
- Bušenje rupa za vijke:
3 mm za vijke za drvo (5 x 60 mm)
2 mm za vijke za drvo (4 x 15 mm)
Osigurajte da su vijci 5 x 60 dijelom
prièvršæeni (19 mm) za èvrstu podlogu.
- Èvrsto zategnite rebraste dijelove za
stabilizaciju.
Ponovo provjerite da li su vijci dobro
prièvršæeni.
Slika 28
7. Prièvršæivanje dodanih
rebrastih dijelova za
stabilizaciju
Važne informacije:
Ukoliko je to moguæe uvijek prièvrstite
dasku direktno na zid niše.
Ukoliko nije moguæe dobro prièvrstiti
rebraste dijelove za stabilizaciju na nišu,
alternativni naèin za ih prièvrstiti može
biti drvena greda. Pazite da je greda
dobro naslonjena na aparat i da niste
ostavili slobodnog prostora.
- Prerežite gredu na željnu dužinu
(najmanja širina 8 x10 cm).
Dužina daske treba odgovarati širini
niše za postavljanje aparata.
Napomena:
- Ako je niša za postavljanje aparata
dublja od aparata, koristite èvršæu
dasku ili postavite dvije jednu iza druge.
- Greda mora leæi najmanje na
50 mm aparata.
Slika 31
Betonska podloga
!
Oprez!
Pri montiranju ili pri radu sa podnim
lengerima uvijek nosite zaštitne
naoèale ili zaštitnu opremu/odjeæu:
opasnost od ozljeda!
Podni lengeri nisu prikladni za
prièvršæivanje na lagane konstrukcije,
obiènu ciglu ili keramièke ploèice.
117
nizu naæi æete u uputama za montažu
pribora za hermetièko spajanje.
- Oznaèite visinu montiranja (donji
rub grede) na stražnji zid niše.
- Odaberite vijak koji odgovara debljini
daske: najmanja dužina = 2.5 x debljina
grede, promjer 12 ili 14 mm.
Napomena:
Dasku prièvrstite na nišu sa onoliko
vijaka koliko je potrebno da daska
bude dobro prièvršæena.
Ovisno o podlozi:
- Potražite statore na stražnjem zidu
niše i oznaèite izbušene rupice tako
da se preklapaju sa statorima.
ili
- Prièvrstite odgovarajuæe zaglavice na
stražnji zid niše.
- Izbušite dio rupice za vijke.
- Prièvrstite dasku na stražnji zid niše
pomoæu vijaka.
11. Guranje aparata u nišu
Slika 34
Napomena:
Ako su pod ili aparat kosi u odnosu na
nišu potrebno je podesiti nožice aparata
(podesive po visini) prije nego što
ugurate aparat u nišu.
- Ukljuèite elektrièni utikaè u utiènicu.
Napomena:
Za svaki ureðaj potrebna je posebna
utiènica, u sluèaju da se ureðaji
postavljaju jedan do drugoga!
- Pazite da elektrièni kabel ne
zapne ispod ili iza aparata.
Preporuèena procedura:
Vežite uže za sredinu elektriènog
kabela i gurnite aparat prema naprijed.
Dok gurate aparat u nišu povlaèite
uže sa kablom.
Ili
Zalijepite elektrièni kabel na pod
samoljepivom trakom na sredini iza
aparata otprilike 38 cm udaljeno od
straž nje strane niše.
- Pažljivo gurnite aparat u nišu dok se
nožice aparata podesive po visini ne
zakaèe na rebraste dijelove za
stabilizaciju.
! Upozorenje!
Pazite da tijekom guranja aparata u
nišu ne oštetite dovod za vodu ili
elektrièni kabel.
Slika 35
- Skinite rubnike sa rubova niše.
8. Pripremanje vodenog
prikljuèka
(samo za aparate koji
zahtijevaju dotok vode)
! Upozorenje!
Zatvorite glavni ventil vode kako biste
izbjegli štetu od izlijevanja vode.
- Položite cijev za spajanje. Pridržavajte
se površine predviðene za montiranje
kako biste izbjegli štetu na cijevi kada
budete gurali aparat u nišu.
Slika 32
- Cijev za spajanje prilijepite na pod
sa samoljepivom trakom.
9. Prièvršæivanje rubnika za nišu
Slika 33
- Kako biste izbjegli štete na rubovima
niše zalijepite priložene rubnike
samoljepivom trakom na rubove niše.
12. Podešavanje visine
aparata u niši
Slika 36
- Aparat podesite prema visini namještaja.
Pazite da su potpornji na vratima
postavljeni okomito na pod.
Potpornji se postavljaju za slijedeæe
debljine vrata namještaja:
10. Postavljane više
aparata u nizu
Ukoliko ste odluèili postaviti dva aparata u
nizu, spojite sada dva aparata. Više
informacija o postavljanju više aparata u
118
- 19 mm
- 38 mm
Ponovo provjerite debljinu vrata koja æete
montirati kako biste po potrebi mogli
kompenzirati moguæa odstupanja.
Prednje i stražnje nožice podesive po
visini mogu se podesiti sa prednje strane:
Sa prednje strane: pomoæu kljuèa
SW 13 mm
Sa stražnje strane: pomoæu kljuèa sa
pomiènom drškom.
! Oprez!
Nikada ne koristite punjiv odvijaè
za namještanje nožice aparata.
Na stražnjem dijelu aparata je oznaka
koja služi kao standardna mjera za
podešavanje visine. Pri podešavanju
visine podignite oznaku na 32 mm
od poda.
Slika 37
- Odvijajte vijke prema dolje dok oznaka
na postolju ne dostigne danu visinu
(32 mm).
Napomena:
Ovo podešavanje visine važno je za
kasnije podešavanje vrata ormariæa.
- Poravnajte prednji dio aparata pomoæu
libele.
Napomena:
- Ne prevræite aparat u niši. Pri podešavanju nožica idite korak po korak.
Spuštajte s lijeva na desno.
- Stražnje nožice aparata lakše je
namjestiti kada aparat nije pun u
tom dijelu.
- Kod korištenja daske kao alternativnog
dijela za stabilizaciju (vidi poglavlje 7
ovih uputa), gurnite aparat èim više na
dasku. Ne savijajte dasku.
Slika 39
- Pomoæu vijaka prièvrstite boèni dio
ploèice za prièvršæivanje (gore) ovisno
o moguænostima ugradnje.
Ukoliko nema dovoljno prostora boèni
dijelovi zasuna ne moraju biti
prièvršæeni.
- Ukoliko je iznad aparata ostalo mnogo
prostora popunite ga sa daskom
pazeæi da prostor bude u potpunosti
popunjen.
Slika 40
- Prièvrstite gornje rebrasto pokrivalo
na ploèicu za prièvršæivanje (gore).
Odrežite rebrasto pokrivalo na željenu
visinu.
14. Prièvršæivanje aparata
na boènu stranu niše
Slika 41
- Pomoæu vijaka prièvrstite boèni dio
ploèice za prièvršæivanje (gore) na
susjedne ormariæe.
15. Pravljenje vodenog
prikljuèka
Priložena je savitljiva cijev za kuæno
prikljuèenje ¾“. Pazite da montirate
priložene dijelove za hermetièko
zatvaranje na aparat i ventil za
zatvaranje dotoka vode.
! Upozorenje!
Kod savijanja crijeva pazite da ga ne
prelomite: opasnost od curenja vode i
šteta.
Slika 42
- Skinite èep sa cijevi za prikljuèenje
na aparat (1).
- Premjestite crijevo tako da završava na
cijevi za prikljuèenje na aparat (2).
- Stavite maticu spoja za cijevi i brtvu na
crijevo.
- Prièvrstite crijevo na cijev za prikljuèenje
na aparatu i navijte maticu spoja za
cijevi (3). Èvrsto stegnite sa prstima.
- Èvrsto navijte maticu spoja za cijevi
13. Prièvršæivanje aparata na
gornju stranu niše
Slika 38
- Pomoæu vijaka prièvrstite prednji dio
ploèice za prièvršæivanje (gore) na
gornje ormariæe.
119
montirali aparat i da li je izgled
namještaja zadovoljavajuæi.
- Otvorite vrata aparata.
- Ukljuèite aparat pomoæu tipke
ukljuèeno/ iskljuèeno.
pomoæu nepodesivog matiènog kljuèa.
Nemojte preèvrsto zategnuti!
- Otvorite ventil za zatvaranje dotoka
vode i slavinu. Ponovo provjerite
nepropustivost spojeva aparata te
nepropustivost ventila za zatvaranje
dotoka vode.
Samo za aparate sa
prikljuèkom na vodu:
Da biste sprijeèili rizik šteta nastalih
povodom curenja vode zbog ošteæenog
voda slavinu držite još neko vrijeme
zatvorenu.
16. Postavljanje podnožne
letvice
!
Upozorenje!
Od poda na gore najveæa visina podnožne
letvice je 10.1 cm. Pazite da ne pokrijete
otvore na oblozi podnožja:
Opasnost od štete na aparatu!
- Po potrebi izrežite podnožnu letvicu na
potrebnu dužinu.
Slika 43
- Prièvrstite oblogu podnožja na aparat.
Slika 44
- Skinite zaštitnu traku sa samoljepivih
jastuèiæa na Velcro traci.
- Prislonite podnožnu letvicu na oplatu
podnožja i èvrsto pritisnite.
Slika 45
- Izmjerite razliku u dubini Y izmeðu
obloge podnožja aparata i podnožne
letvice susjednog namještaja.
- Ponovo skinite podnožnu letvicu.
- Olabavite zasune obloge podnožja.
Slika 46
- Izvucite zasun i pomaknite ga na
potrebnu dubinu Y.
- Ponovo èvrsto stegnite zasun.
Slika 47
- Prièvrstite oblogu podnožja.
Napomena:
Ukoliko je potrebno podnožna letvica
može se prièvrstiti na oblogu podnožja
pomoæu vijaka. Za to predviðene rupice
nalaze se ispod Velcro trake.
18. Pripremni radovi za
postavljanje vrata namještaja
Važna napomena:
Pri radu na vratima namještaja obratite
pozornost na slijedeæe:
- Vijke i zasune uvijek postavite na
najstabilniji dio vrata. Nikad ih ne
prièvršæujte na praznine i sl.
- Uvijek koristite vijke kraæe od debljine
prednjih dijelova ormariæa
- Zaštitite površinu vrata namještaja od
moguæe štete tijekom montiranja
Ukupna težina vrata namještaja sa
ruèkom ne smije biti veæa od slijedeæih
vrijednosti:
Širina aparata
45,7 cm/18"
61,0 cm/24"
76,2 cm/30"
Ukupna težina vrata
17 kg
23 kg
30 kg
Vrata namještaja prièvršæena su na
aparat sa dijelovima za prièvršæivanje
koji se nalaze na aparatu. Korištenjem
tih dijelova vrata namještaja mogu se
toèno podesiti i prièvrstiti na aparat.
Èemu služe pojedini dijelovi:
1. Šipka sa navojima na ploèici za
prièvršæivanje: Služi za podešavanje
vrata namještaja po visini
2. Kut za prièvršæivanje:
Služi za podešavanje prednjih dijelova
ormariæa po dubini
3. Matice na šipci sa navojima:
Služe za prièvršæivanje prednjih
17. Pokretanje ureðaja
Aparat je sada potrebno ukljuèiti kako
biste provjerili da li ste pravilno
120
dijelova ormariæa kako se ne bi
iskrivili na bok
4. Donji kut za prièvršæivanje:
Služi za prièvršæivanje prednjih dijelova
ormariæa kako se ne bi iskrivili na bok
Slika 48
Dijelovi za prièvršæivanje
vrata namještaja
Umjesto jednih velikih vrata moguæe je
montirati dvoja manja vrata na aparate
širine 76 i 91.0 cm (30“ i 36“).
Ta vrata su zatim spojena pomoæu
metalne trake na pozadini.
Slika 49
Ova vrata dostupna su u ovlaštenim
trgovinama kao pribor za montiranje
(Spojni dio za vrata namještaja).
Za više informacija vidite poglavlje
„Nužni pribori i alati“.
Pri postavljanu spojnog dijela na vrata
namještaja obratite pažnju na najveæu
dužinu vijaka i na rupice za vijke. Vijke i
zasune uvijek postavite na najstabilniji
dio vrata. Nikad ih ne prièvršæujte na
praznine i sl.
Napomena:
Ukoliko montirate samo jedna vrata na
aparate širine 76.2 i 91.0 cm (30“ i 36“),
prièvrstite priloženu dvostruku ploèu
na podesivi držaè.
Slika 50
- Odvijte pomoæne držaèe na vratima
aparata.
Pomoæne držaèe trebat æete u
kasnijoj fazi montiranja.
Slika 51
- Izmjerite razmak X izmeðu podesivog
držaèa i gornjeg dijela susjednog
namještaja.
Slika 52
- Oznaèite tu vrijednost X na stražnjoj
strani vrata namještaja.
- Odredite sredinu vrata i oznaèite je.
- Olabavite matice i skinite podesive
držaèe.
- Položite podesiv držaè na vrata
namještaja i poravnajte je sa
oznakama. Oznaèite gdje æete
probušiti rupice za vijke.
- Probušite dio rupice za vijke.
- Èvrsto zategnite podesiv držaè.
Napomena:
Podesiv držaè prièvrstite na vrata
namještaja sa najmanje 6 vijaka.
Jedan vijak trebao bi u svakom
sluèaju biti zavijen ispod šipke sa
navojima.
Slika 53
* odjeljak za pohranjivanje vina.
- Podesiv držaè ima rupice za razlièite
varijante vrata namještaja. Vijke uvijek
postavite u najstabilniji dio vrata.
19. Punjenje vrata aparata
Pri prièvršæivanju vrata namještaja
napunite vrata aparata kako biste
èim toènije podesili vrata.
Preporuka za punjenje:
Širina aparata
45,7 cm/18"
61,0 cm/24"
76,2 cm/30"
21. Montiranje vrata namještaja
na šarke i podešavanje
Težina na vratima namješ.
10 kg
15 kg
20 kg
Napomena:
Visina prednjeg dijela ormariæa podešava se pomoæu šipke sa navojima.
- Postavite vrata namještaja na šipku sa
navojima.
Slika 54
- Podesite vrata namještaja pomoæu
šipke sa navojima (šesterokraki
zvjezdasti odvijaè)
20. Prièvršæivanje podesivog
držaèa na vrata namještaja
Napomena:
Podesivi držaèi su najvažniji alat za
podešavanje prednjih dijelova ormariæa.
121
Slika 55
- Prebacite srednje probušene rupe sa
vanjskog ruba vrata ureðaja na vrata
kuhinjskog namještaja.
- Skinite vrata namještaja.
Slika 56
- Uzduž obje strane vrata namještaja
povucite paralelnu crtu uz pomoæ
pomoænih držaèa.
- Oznaèenja rupica za bušenje produžite
do paralelne crte bazirajuæi se na kutu
otvaranja vrata.
- Prislonite ploèicu za prièvršæivanje i
oznaèite gdje æete bušiti rupice za vijke.
- Probušite dio rupica za vijke.
Slika 57
- Prièvrstite ploèice za prièvršæivanje (10x).
Slika 59
- Montiranje kutova za prièvršæivanje:
Pridignite vrata namještaja nad
vratima aparata.
Pritisnite gornje kutove za prièvršæivanje
(bez poklopca (1.)), desno i lijevo na vijke.
Pritisnite gornje kutove za prièvršæivanje
(sa poklopcem (2.)), desno i lijevo na
ploèice za prièvršæivanje i pomaknite na
vijke na vratima aparata. Polagano
spustite vrata i ponovite postupak (2.).
Ponovite postupak dok svi kutovi za
prièvršæivanje (6) nisu postavljeni na
ploèice za prièvršæivanje i prièvršæeni
sa vijcima.
- Zatvorite vrata i ponovo provjerite da li
se dubina ormariæa podudara sa ostalim
namještajem. Po potrebi popravite.
- Zategnite vijke na kutovima za
prièvršæivanje kako biste podesili dubinu.
- Zatvorite vrata i provjerite boèno
poravnanje. Podesite boèno poravnanje
laganim lupkanjem rukom po rubu
otvorenih vrata.
Slika 60
- Èvrsto zavijte matice na podesivim
navojima. Na taj naèin boèna
poravnanja su uèvršæena.
Slika 61
- Prièvrstite pomoæne donje kutove za
prièvršæivanje. Probušite rupice u
vratima namještaja.
Boèno poravnanje vrata prièvršæujete
pomoæu donjih kutova za prièvršæivanje.
1. Olabavite vijke.
2. Provjerite boèno poravnanje vrata.
3. Prièvrstite vijke za drvo.
4. Èvrsto zategnite vijke.
5. Preko kutova za prièvršæivanje
postavite poklopac.
Slika 62
Broj donjih kutova za prièvršæivanje
ovisi o širini i modelu vrata namještaja.
22. Prièvršæivanje vrata
namještaja
Napomena:
Montirajte ruèke vrata tako da ih
prièvrstite pomoæu vijaka sa
stražnje strane!
Slika 58
- Zakaèite vrata namještaja na šipku
sa navojima.
- Navijte matice na šipku sa navojima.
Nemojte ih zatezati!
- Podesite vrata što je toènije moguæe.
Napomena:
Pri podešavanju, vrata se èesto moraju
otvarati i zatvarati. Kako biste olakšali
taj postupak slijedite slijedeæe upute:
Umetnite kut za prièvršæivanje iza ruèke
vrata na odgovarajuæu ploèicu za
prièvršæivanje. Pomaknite kut za
prièvršæivanje na vijak na vratima
aparata i èvrsto zategnite. Nakon
podešavanja ponovo skinite kut za
prièvršæivanje.
- Podesite vrata namještaja pomoæu
šipke sa navojima ( šesterokraki
zvjezdasti odvijaè). Ponovo provjerite
dimenzije razmaka.
122
23. Skraæivanje zaštite za prste
aparate širine 61 cm/24“ i 76 cm/30“
može se prièvrstiti na vrata pomoæu
vijaka.
Samo u sluèaju postavljanja
više aparata u nizu:
Slika 70
- Umetnite rebrasti poklopac u otvor
izmeðu dva aparata.
Samo u sluèaju zasebnog
postavljanja aparata:
Slika 71
A aparat
B dio za ormariæe
- Èvrsto stegnite vijke na boènim
kutovima kako biste prièvrstili
rebraste poklopce.
Slika 72
- Umetnite rebraste poklopce na ploèice
za prièvršæivanje i na boène kutove.
Važna napomena:
Zaštitna naprava za prste mora pokrivati
vrata na cijeloj duljini. Ako vrata su viša
nego standardna mora se koristiti extra
duga zaštitna naprava (vidi „Dodatni
pribor“).
- Prièvrstite zaštitnu napravu za prste
na strani vrata sa šarkama. Izrezani
otvori na zaštitnoj napravi za prste
moraju se nalaziti toèno na visini
prièvršæujuæih spona.
Slika 63
- Prenesite dimenzije vrata (gore/dolje)
na zaštitnu napravu za prste.
- Skratite zaštitnu napravu za prste na
željenu duljinu pomoæu èeliènog
ravnala i noža.
24. Montiranje zaštite za prste
Slika 64
- Gurnite zaštitnu napravu za prste u
otvor meðu ureðajem i zidom niše (1).
- Zategnite zaštitnu napravu
prièvršæujuæim sponama (2).
Slika 65
26. Podešavanje ledomata i
aparata za vodu
(samo u sluèaju zamrzivaèa sa
ledomatom i aparatom za vodu)
Ledomat i aparat za vodu mogu se
postaviti u odjeljak vrata namještaja.
Na taj naèin omoguæeno je istovremeno
podešavanje vrata namještaja kako bi
završni izgled bio zadovoljavajuæi.
Slika 73
- Izvadite spremnik.
- Skinite poklopac sa posude.
Napomena:
Preporuèamo da okvire montirate prije
postavljanja ledomata i aparata za vodu.
Slika 74
Vrata namještaja debljine 19 mm:
- Gurnite vanjski okvir u ledomat i aparat
za vodu i pritisnite dok se okvir ne
poravna sa vratima.
Vrata namještaja debljine 38 mm:
- Gurnite vanjski okvir u produžni okvir.
- Gurnite vanjski okvir u ledomat i aparat
za vodu i pritisnite dok se okvir ne
poravna sa vratima.
- Zategnite spone ispod vijka.
Zategnite vijke.
Slika 66
- Zavrnite kut za prièvršæivanje ispod
donjih šarki. Stavite poklopac.
Slika 67
- Stavite poklopac na zaštitnu
napravu za prste.
Napomena:
Poklopac za zaštitnu napravu za prste
se može prepoznati po kraæem kraku.
25. Prièvršæivanje poklopaca
Slika 68
- Umetnite rebraste poklopce na lijevu i
desnu stranu vrata po dužini.
Slika 69
- Umetnite poklopac na prekidaè za
svjetlo.
Poklopac na prekidaè za svjetlo za
123
Napomena:
Za aparate sa metalnim vratima postoji
poseban okvir.
Slika 75
- Olabavite vijke na 4 kvaèice.
- Stavite rascijepljen odvijaè u jedan od 4
otvora i pomaknite blok boèno tako da
ledomat i aparat za vodu bude
ravnomjerno udaljen od vrata.
- Ponovo stegnite vijke.
Slika 76
- Stavite poklopce.
Slika 77
- Umetnite posudu.
Samo za zamrzivaèe sa ledomatom i
aparatom za vodu:
- Filtar za zrak mora biti položen u
podruèju crijeva (vidi toèku 2 na slici).
29. Podešavanje kuta
otvaranja vrata
Ponekad je potrebno ogranièiti kut
otvaranja vrata. Tvornièki postavljen
kut otvaranja je 115°.
Za podešavanje kuta na 90°:
- Otvorite vrata na 90°
Slika 82
- Umetnite vijak za blokiranje u izbušene
rupice koje se sada nalaze okomito
jedna na drugoj i prièvrstite ga sa èekiæem.
27. Postavljanje trakica
(samo za aparate sa odjeljkom za vino)
Napomena:
Slika 78
U nekim sluèajevima, ako je okvir preuzak
nužno je skratiti strane trakica. Kako biste
odredili toènu dužinu kraka priložite mu
pokusne komade trakica.
Slika 79
- Gurnite trakice po dužini u razmak
izmeðu vrata i stakla.
- Porežite trakice na kraæim stranama
na potrebnu dužinu.
Slika 80
- Gurnite trakice u razmak izmeðu
vrata i stakla.
30. Zatezanje opruga šarka
Za aktiviranje napona opruga:
Slika 83
- Odvijte vijak za podešavanje pomoæu
križnog odvijaèa.
I = napon opruga je aktiviran
0 = napon opruga je deaktiviran
Pravo za promjene zadržano.
28. Montiranje filtra za zrak
Korištenjem filtra za zrak ulaz i izlaz
zraka su odvojeni kako bi se izbjegao
oslabljen rad aparata.
Slika 81
- Odrežite filtar za zrak na željenu dužinu.
- Za prièvrstiti filtar pomaknite dvije
kvaèice preko filtra i prièvrstite ih na
vrata sa vijcima. Podesite filtar za zrak
na sredinu vrata (vidi sliku).
- Pažljivo zatvorite vrata. Ponovo provjerite
da li filtar za zrak udara u kondenzacijsku
rešetku. Po potrebi skratite duljinu filtra
za najviše 6 mm.
124
SR
Važna uputstva
Ovo montažno uputstvo treba da Vam
pomogne kod ugradnje Vašeg novog
ureðaja.
Proizvoðaè ipak ne može biti odgovoran
za felerièno izvedenu montažu.
Preporuèujemo da postavljanje i prvo
stavljanje ureðaja u pogon prepustite
kvalifikovanom majstoru.
Poštovanje svih uputstava i instrukcija
ovih montažnih uputstava jesu
preduslovi za bezbednu montažu i
stavljanje u rad ureðaja.
Saèuvajte Uputstvo za montažu i
za kasniju upotrebu.
Pre postavljanja i prvog stavljanja u
pogon pažljivo i potpuno proèitajte
Uputstvo za montažu.
!
Upozorenje!
Ureðaji su vrlo teški i moraju se u
transportu, u montaži i u radu
obezbediti od prevrtanja.
Obezbeðenje od prevrtanja je
bezuslovno potrebno.
Vrata držati zatvorena dok se ureðaj
kompletno ne izmontira i ne osigura
odgovarajuæe instrukcijama u ovom
montažnom uputstvu.
Na osnovu težine i dimenzija ureðaja i
radi smanjenja rizika povreðivanja ili
ošteæenja ureðaja potrebne su
najmanje dve osobe za njegovo
bezbedno postavljanje.
! Pažnja!
Postavljanje i montaža ovog ureðaja
zahtevaju široka poznavanja razlièitih
podruèja zanata (mehanika, stolarija,
limarija, elektrika).
Dužnost osobe koja postavlja ureðaj je
da garantuje njegovo bezbedno
postavljanje i puštanje u rad.
Greške u postavljanju ureðaja i ošteæenja
koja pri tome nastaju nisu obuhvaæena
garancijom proizvoðaèa. Uslovi garancije
se nalaze u Uputstvu za upotrebu
ovoga ureðaja.
! Upozorenje!
Ureðaj upotrebljavati odgovarajuæe
propisanoj primeni.
Izvuæi mrežni utikaè ili iskljuæiti
osiguraè pre svih radova na ureðaju.
Dozvolite samo ovlašæenom
elektrièaru da vrši zamenu
mrežnog prikljuènog kabla.
Dozvolite samo našoj servisnoj
službi da popravlja ureðaj.
Osim zakonskih propisa države
pridržavati se i propisa lokalnih
preduzeæa za snabdevanje
strujom i vodom.
Moguænosti
postavljanja ureðaja
Na raspolaganju stoje razlièite
moguænosti postavljanja.
One su ogranièene samo dizajnom
kuhinje i funkcijom zaštite prstiju.
Pojedinaèni ureðaj
Slika 1
Postavljanje ureðaja bok uz bok
(Side-by-Side)
Slika 2
* Potreban je pregradni zid!
Ako su dva ureðaja postavljena direktno
jedan pored drugog, potrebno je koristiti
zaptivni komplet za kombinaciju bok uz
bok, kako bi se garantovala stabilna veza.
Više informacija o ovome u odeljku
„Dodatni pribor“.
125
Pojedinaèni ureðaji sa
pregradnim zidom
teèno gorivo
Ureðaj je izrazito težak. Podatke za težinu
praznih ureðaja imate u sledeæoj tabeli:
Slika 3
Uputstva:
- Kod dimenzionisanja pregradnog zida
za model 4 obratite pažnju na debljinu
fronta nameštaja, kako bi se izbegla
ošteæenja u sluèaju istovremenog
otvaranja vrata.
- Ako razmak izmeðu ureðaja iznosi
manje od 160 mm, treba primeniti
grejni komplet za kombinaciju
bok uz bok.
Više informacija u odeljku
“Dodatni pribor”.
- Minimalna debljina pregradnog
zida iznosi 16 mm.
Ureðaj
Frižider 61,0 cm (24'')
Frižider 76,2 cm (30'')
Zamrzivaè 45,7 cm (18'')
Zamrzivaè 61,0 cm (24'')
Zamrzivaè 76,2 cm (30'')
Kabinet za vino 45,7 cm (18'')
Kabinet za vino 61,0 cm (24'')
Težina
(na prazno)
oko 131 kg
oko 145 kg
oko 109 kg*
oko 131 kg*
oko 145 kg*
oko 109 kg
oko 131 kg
*bez kompleta za led
Klimatske klase
Klimatska klasa ureðaja data je na tipskoj
ploèici. Ona daje uslove, na kojim sobnim
temperaturama ureðaj može da radi.
Kao završni deo u nizu
kuhinjskih elemenata
Ako je jedna strana ureðaja vidljiva,
treba koristiti boènu masku.
Boèna maska mora biti èvrsto povezana
sa zidom, podom i gornjim elementima
pre ubacivanja ureðaja u nišu.
Dimenzija boène maske definisana je
suprotno ležeæim zidom niše. Tokom
instalisanja paziti na to da niša bude
pravougla i egzaktne velièine za
ureðaj/ureðaje.
Klimatska klasa
dozvoljena temperat.
prostorije
SN
+10°C do +32°C
N
+16°C do +32°C
ST
+18°C do +38°C
T
+18°C do +43°C
Ugradna niša
Važno je imati pred sobom date dimenzije
ugradne niše za neproblematiènu ugradnju
ureðaja i kasniji izgled prednje strane
kuhinjskih elemenata.
Posebno obratiti pažnju da niša bude
pravougla. Boèni zidovi ne smeju imati
stepenaste deformacije, ispade ili
neravnine.
Pravouglost niše za postavljanje može
se utvrditi pogodnim alatima,
npr. libelom, merenjem dijagonala itd.
Boèni zidovi i gornji završetak niše
moraju biti najmanje 16 mm debeli.
Postavljanje ureðaja
Mesto postavljanja
Za postavljanje ureðaja pogodna je
suva, dobro provetriva prostorija.
Mesto postavljanja ne bi trebalo da bude
izloženo direktnom sunèanom zraèenju
niti da bude blizu toplotnih izvora, kao
što su peæi, grejna tela i sl. Ako je
postavljanje pored izvora toplote
neizbežno, postavite odgovarajuæu ploèu
za izolaciju ili vodite raèuna o minimalnoj
razdaljini od izvora toplote.
- 30 mm od elektriènog šporeta
- 300 mm od šporeta na èvrsto ili
Okolni kuhinjski elementi
Novi ureðaj prièvršæuje se vijcima sa
boènim delovima donjih i gornjih
kuhinjskih elemenata.
Dakle, obratite pažnju na to da gornji
elementi, na koje treba nešto da se
126
vrednostima konkretno prisutnog
napona. Za detalje o poziciji tipska
ploèice pogledajte taèku “Pozivanje
servisne službe / Tipska ploèica”.
Eventualno potrebnu zamenu
mrežnog kabla sa utikaèem sme da
obavi samo kvalifikovani majstor.
! Upozorenje
Nikad ne prikljuèujte ureðaj na
elektronski prikljuèak za štednju
energije ili na naponske pretvaraèe,
koji jednosmernu struju pretvaraju u
naizmeniènu 230 V (npr. solarni
ureðaji, brodske mreže).
prièvrsti, budu èvrsto spojeni pogodnim
sredstvima sa podom ili zidom.
Minimalna debljina lajsne sokle
trebalo bi da bude 19 mm.
Podna površina (osnova)
!
Pažnja!
Potpuno napunjen ureðaj je vrlo težak.
Podaci vezani za težinu nalaze se u
sledeæoj tabeli:
Ureðaj
Frižider 61,0 cm (24'')
Frižider 76,2 cm (30'')
Zamrzivaè 45,7 cm (18'')
Zamrzivaè 61,0 cm (24'')
Zamrzivaè 76,2 cm (30'')
Kabinet za vino 45,7 cm (18'')
Kabinet za vino 61,0 cm (24'')
Težina
(napunjen)
oko 400 kg
oko 500 kg
oko 250 kg*
oko 350 kg*
oko 425 kg*
oko 245 kg
oko 310 kg
Prikljuèak za vodu
Hladna voda je neophodna za funkcionisanje ureðaja za automatsko pravljenje
leda. Pritisak vode mora biti izmeðu
1,7 i 10 bara. Instalisanje izvršiti u skladu
sa lokalnim sanitarnim propisima.
U dovodnu cev za hladnu vodu treba
instalisati separatni ventil.
Ventil se ne sme nalaziti iza ureðaja.
Preporuèujemo da ovaj ventil postavite
pored samog ureðaja ili na neko drugo
lako dostupno mesto.
Kod instalisanja prikljuèka pridržavati se
propisanih normi. Bliže o tome u odeljku
“Instalacione dimenzije“.
Napomena:
Maksimalni vanjski preènik vodovodne
cevi (bez prikljuènih delova) iznosi 10 mm.
*bez kompleta za led
Podna površina mora biti potpuno
ravna i vodoravna da bi ureðaj bio
postavljen pravilno i radio pravilno.
Podna površina mora biti napravljena
od tvrdog, nefleksibilnog materijala.
Pod za montažu mora biti u istoj visini
kao i ostatak okolnog poda..
S obzirom na težinu napunjenog ureðaja
neophodno je imati podnu površinu
dovoljno nosivu. U sluèaju nedoumica
oko nosivosti obratite se za savet
arhitekti ili graðevinskom inženjeru.
Elektrièni prikljuèak
Ne koristite produžni kabl ili neki razvodnik
napona. Za prikljuèenje ovog ureðaja
koristite samo fiksno instalisanu utiènicu.
Strujna utiènica za ovo prikljuèenje mora
da bude pristupaèna. Ureðaj prikljuèiti na
naizmeniènu struju 220-240 V/50 Hz
preko propisno instalisane utiènice.
Utiènica mora biti osigurana osiguraèem
od 10 A ili jaèim.
Kod ureðaja koji rade u neevropskim
zemljama treba proveriti da li se napon
sa tipske ploèice podudara sa
Dimenzije niše za
postavljanje
Postavljanje pojedinaènog ureðaja
Slika 4
Važno!
Gornji zid niše mora da se sastoji od èvrstog i
opteretivog materijala (minimalna debljina
16 mm). Gornji zid niše mora do dubine od
najmanje 100 mm da bude potpuno ravan i
bez prekida.
127
Legenda:
A Prostor za instalisanje vodovodnog
prikljuèka. Ventil za prikljuèak za vodu
treba montirati u neposrednoj blizini
niše tako da je pristupaèan bez
demontaže ureðaja. Ako bi to apsolutno
bilo moguæe, ventil treba instalisati
samo u instalacionom podruèju
oznaèenom sa A i B, iza ureðaja.
B Podruèje za instalisanje strujnog
prikljuèka.
D Dubina ugradne niše, zavisno od
kuhinjskog dizajna
(vidi DESIGN GUIDE).
D = 610 mm minimalno!
Napomena:
Ugradna niša mora da bude pravougla.
Boèni zidovi ne smeju imati stepenaste
deformacije, ispade ili neravnine.
Važno!
Boèni zidovi niše moraju da budu potpuno
ravni i neprekidani. Ako je niša izvedena kao
separatni deo, moraju boèni zidovi do dubine
od najmanje 100 mm da budu potpuno ravni i
bez prekida.
Legenda:
A Prostor za instalisanje vodovodnog
prikljuèka. Ventil za prikljuèak za vodu
treba montirati u neposrednoj blizini
niše tako da je pristupaèan bez
demontaže ureðaja. Ako bi to apsolutno
bilo moguæe, ventil treba instalisati
samo u instalacionom podruèju
oznaèenom sa A i B, iza ureðaja.
B Podruèje za instalisanje strujnog
prikljuèka.
D Dubina ugradne niše, zavisno od
kuhinjskog dizajna
(vidi DESIGN GUIDE).
D = 610 mm minimalno!
Napomena:
Ugradna niša mora biti pravougla.
Boèni zidovi ne smeju imati stepenaste
deformacije, ispade ili neravnine.
Položaj prikljuèka za vodu
Dovodna cev može biti položena sa
desne strane (a), sa leve strane (b) ili
ispod ureðaja (c).
Slika 6
Legenda:
A Podruèje za instalisanje prikljuèka
za vodu.
B Podruèje za instalisanje strujnog
prikljuèka.
Postavljanje ureðaja bok uz bok
Prethodno date mere za ugradnu nišu
za jedan ureðaj važe i za instalisanje
dva ureðaja jedan pored drugog.
Celokupna širina niše dobija se
zbrajanjem potrebnih širina niša
za pojedinaène ureðaje.
Primer: Zamrzivaè 45,7 cm širine /
frižider 76,2 cm širine
Slika 5
Dimenzije ureðaja
Ureðaj od 45,7 cm - zamrzivaèi
sa ili bez proizvodnje leda.
Slika 7
Legenda:
Predstavljen je primer sa
neprekinutim frontom nameštaja.
a) Raspon podešavanja nožica ureðaja
iznosi od +35 mm do -13 mm
b) Dimenzije mogu odstupati.
c) Debljina maske vrata može odstupati.
d) Ova mera može da zavisi od instalisanja,
debljine ukrasne maske vrata koja se
montira i okolnog kuhinjskog nameštaja.
Važno!
Gornji zid niše mora da se sastoji od èvrstog i
opteretivog materijala (minimalna debljina
16 mm). Gornji zid niše mora do dubine od
najmanje 100 mm da bude potpuno ravan i
bez prekida.
Važno!
Boèni zidovi niše moraju da budu potpuno
ravni i neprekidani. Ako je niša izvedena kao
separatni deo, moraju boèni zidovi do dubine
od najmanje 100 mm da budu potpuno ravni i
bez prekida.
128
a) Raspon podešavanja nožica ureðaja
iznosi od +35 mm do -13 mm
b) Dimenzije mogu odstupati.
c) Debljina maske vrata može odstupati.
d) Ova mera može da zavisi od instalisanja, debljine maske vrata koja se
montira i okolnog kuhinjskog nameštaja.
e) Dimenzije ureðaja
f) Dimenzije ukrasne maske vrata
e) Dimenzije ureðaja
f) Dimenzije ukrasne maske vrata
Ureðaj od 45,7 cm Kabinet za vino
Slika 8
Legenda:
Predstavljen je primer sa neprekinutim
frontom nameštaja.
a) Raspon podešavanja nožica ureðaja
iznosi od +35 mm do -13 mm
b) Dimenzije mogu odstupati.
c) Debljina ukrasne maske vrata može
odstupati.
d) Ova mera može da zavisi od instalisanja, debljine maske vrata koja se
montira i okolnog kuhinjskog
nameštaja.
e) Dimenzije ureðaja
f) Dimenzije ukrasne maske vrata
Ureðaj od 76,2 cm frižideri i zamrzivaèi
Slika 11
Legenda:
Predstavljen je primer neprekinutim
frontom nameštaja.
a) Raspon podešavanja nožica ureðaja
iznosi od +35 mm do -13 mm
b) Dimenzije mogu odstupati.
c) Debljina ukrasne maske vrata može
odstupati.
d) Ova mera može da zavisi od instalisanja, debljine maske vrata koja se
montira i okolnog kuhinjskog nameštaja.
e) Dimenzije ureðaja.
f) Dimenzije ukrasne maske vrata.
Ureðaj od 61 cm - frižideri i
zamrzivaèi sa ili bez
proizvodnje leda
Slika 9
Legenda:
Predstavljen je primer sa neprekinutim
frontom nameštaja.
a) Raspon podešavanja nožica ureðaja
iznosi od +35 mm do -13 mm
b) Dimenzije mogu odstupati.
c) Debljina ukrasne maske vrata može
odstupati.
d) Ova mera može da zavisi od instalisanja, debljine maske vrata koja se
montira i okolnog kuhinjskog nameštaja.
e) Dimenzije ureðaja
f) Dimenzije ukrasne maske vrata
Potreban pribor i alat
Komplet isporuke
- Uputstvo za montažu
- Uputstvo za upotrebu
- Instalacioni pribor
Dodatni pribor
Instalacioni pribor za ugradnju
bok uz bok (Side-by-Side)
Za fiksno spajanje dva ureðaja,
npr. zamrzivaèa pored frižidera.
Dodatno boèno grejanje
Potrebno kad je razmak izmeðu
dva ureðaja manji od 160 mm.
Štitnik prstiju, ekstra dug
Ureðaj od 61 cm Kabinet za vino
Slika 10
Legenda:
Predstavljen je primer neprekinutim
frontom nameštaja.
129
Delovi za povezivanje
ukrasnih delova za vrata
Za povezivanje dve ukrasne maske vrata
(pogledati objašnjenje na strani 94).
Može se koristiti za ukrasne maske vrata
standardne velièine bez posebnih
priprema.
(npr. zaštitna folija)
- Lepljiva traka
Uputstvo za montažu
! Pažnja!
Ovo uputstvo za montažu opisuje
montažne operacije za razlièite
tipove ureðaja.
Stoga su moguæa odstupanja u
detaljima ilustracija.
Posebno se upuæuje na specijalne
montažne operacije za pojedinaène
tipove ureðaja.
Alat
- Akumulatorski odvijaè T20
- Torx-odvijaè T20
- Torx-bitovi T20 + magnetni držaè
- Usadni kljuè 8 mm
- Burgije za drvo razlièitih velièina
- Kljuè za navrtke, SW 13 mm
- Viljuškasti kljuè sa valjkom
- Nož sa podesivim seèivom
- Metalna merna traka
- Ugaonik sa naslonom
- Libele od 60 cm i 120 cm
- Letva za ravnanje
za pojedinaène ureðaje
minimalno 120 cm dužine
za postavljanje dva ureðaja bok
uz bok minimalno 200 cm dužine.
1. Provera ugradne niše
!
Upozorenje!
Da bi se obezbedila pouzdana i laka
montaža i optimalna ukupna slika
prednje strane (fronta) elemenata,
potrebna je savesna provera ugradne
niše u pogledu ispunjavanja
instalacionih zahteva.
Pre poèetka montaže proverite da li
ugradna niša ispunjava zahteve
bezbedne i neproblematiène montaže.
- Proverite podnu površinu.
Slediti instrukcije iz odeljka
“Mesto ugradnje”.
- Proverite dimenzije niše.
- Prekontrolišite da li je ugradna
niša pravougla.
- Prekontrolišite položaj strujne utiènice.
Sledite i uputstva u odeljku “Elektrièni
prikljuèak” i u odeljku “Dimenzije
ugradne niše“.
- Proverite poziciju prikljuèka za vodu
(samo za ureðaj sa proizvodnjom leda).
Sledite i uputstva u odeljku „Prikljuèak
za vodu“ i odeljku “Dimenzije ugradne
niše“.
- Proverite stabilnost okolnih kuhinjskih
elemenata. Svi delovi elemenata u
okruženju ureðaja moraju biti èvrsto
spojeni za zid.
- Prekontrolišite da se vrata ureðaja
kod otvaranja ne sudaraju sa okolnim
Ostalo
- Merdevine
- Vagonet, viljuškar ili ruèna
teretna kolica
- Vibraciona bušilica-èekiæ za bušenje
rupa u zidu i podu
- Burgije raznih velièina za razne
materijale
- Drvena greda (min. 8 x 10 cm) kao
alternativna zaštita od prevrtanja;
dužina odgovarajuæe širini ugradne
niše.
- Vijci za drvo raznih velièina
- Tanak, pogodan materijal
(maks.1,5 mm) za zaštitu poda od
ošteæenja (npr. linoleum)
- Pogodan materijal za pokrivanje i
zaštitu kuhinjskih elemenata
130
delovima nameštaja (za ugao otvaranja
vrata pogledajte VODIÈ ZA DIZAJN).
!
Upozorenje!
Transportno sredstvo naslanjati uvek
po sredini leðne strane ureðaja.
Nikada sredstvo ispod ureðaja ne
uguravati spreda ili sa strane.
Opasnost od ošteæenja ureðaja!
Slika 13
- Ureðaj premeštati pomoæu vagoneta,
viljuškara ili ruènih teretnih kolica.
- Uklonite ambalažu za transport.
Uklonite kartonsku kutiju. Oprezno
koristite nož da ne biste oštetili
površinu ureðaja.
Uzmite isporuèeni pribor iz zaštitnih
delova pakovanja.
! Upozorenje!
Transportne osiguraèe, sa kojima su
zaštiæeni delovi u ureðaju, odstraniti
tek posle završetka montaže ureðaja.
U suprotnom ti delovi bi mogli biti
ošteæeni. .
- Vizuelno proverite eventualno
postojanje transportnih ošteæenja.
Ne montirajte ureðaj na kome možete
videti ošteæenja. U sluèaju nejasnoæa
obratite se svom isporuèiocu.
2. Transport ureðaja
!
Pažnja!
Ureðaj je vrlo težak. Pažljivo postupati,
jer bi u suprotnom moglo doæi do
povreda pomoænika u radu ili do
ošteæenja ureðaja.
Prevezite ureðaj uz pomoæ za mesto
postavljanja i ureðaj pogodnih sredstava
(vagoneta, viljuškara ili ruènih teretnih
kolica).
Prilikom transporta obezbedite
ureðaj od prevrtanja.
Visina ureðaja je 2134 mm. Ako transport
ureðaja nije zbog graðevinskih objekata
moguæ u uspravnom položaju, transport je
moguæ i u ležeæem položaju ureðaja.
Kod uspravljanja ureðaja obratiti pažnju
na potrebnu minimalnu visinu na mestu
postavljanja prema sledeæoj tabeli:
Širina ureðaja
Uspravljanje preko
leðne strane
ureðaja
Slika 12
45,7 cm/18"
61,0 cm/24"
76,2 cm/30"
91,4 cm/36"
218,5 cm
4. Priprema ureðaja
Nikada ne uspravljajte
ureðaj preko njegove
boène strane!
Slika 14
- Uklonite boène držaèe i fiksirne ploèe,
pomoæu kojih se postavljaju prednje
strane elemenata. U tom cilju odviti
vijke za uèvršæenje i odstraniti
odstojnike.
Napomena:
Odstojnike dobro èuvati, pošto se lako
gube.
3. Skidanje ambalaže
!
Pažnja!
- Prilikom skidanja ambalaže može
doæi do prevrtanja ureðaja.
- Ureðaj je vrlo težak.
- Ureðaj bi mogao da se prevrne
unapred kad se vrata otvore.
Pažljivo postupati, jer bi u suprotnom
moglo doæi do povreðivanja pomoænika u
radu ili do ošteæenja ureðaja.
Da bi zaštitili pod od ošteæenja za
vreme instalisanja:
- Ispred mesta na kome planirate da
postavite ureðaj položite stari tepih ili
linoleum i uèvrstite ga lepljivom trakom.
5. Premeštanje okova vrata
!
Upozorenje!
Pre svih radova na šarnirima vrata,
olabavite opruge opasnost od
povreðivanja!
Zavisno od zahteva na mestu
postavljanja, mogu se okovi vrata
premestiti na drugu stranu.
131
Kod kombinacije bok uz bok koriste se
ukupno 2 šine protiv prevrtanja.
- Utvrditi taèke uèvršæenja osiguraèkih
šina protiv prevrtanja.
Konkretne mere utvrditi na osnovu
opisa u odeljku „Instalacione mere“.
! Pažnja!
Sa sigurnošæu utvrdite da u podruèju zida
nisu položeni nikakvi elektrièni vodovi ili
cevi, koji bi mogli biti ošteæeni vijcima.
Postoji opasnost od povreðivanja i
nastanka štete!
Slika 27
- Ako je ugradna niša dublja od ureðaja,
položiti jaèu drvenu gredu iza šina protiv
prevrtanja i èvrsto je vijcima povezati sa
podom ili zidom.
Dužina grede treba da odgovara širini
ugradne niše.
Važna napomena:
Kad god je to moguæe, drvenu gredu
uèvrstiti vijcima za leðni zid niše.
Kod nekih oblika ugradnje pojavljuje se
potreba da se, radi uèvršæenja šina protiv
prevrtanja na leðnoj strani, vijci za drvo
uvræu koso.
Važne informacije o osiguranju
od prevrtanja:
- Isporuèeni set sadrži vijke za uèvršæenje
za razlièite podloge. Izvršiti izbor prema
lokalnim uslovima.
- Ako sa isporuèenim vijcima nije moguæe
pouzdano uèvršæenje šina protiv prevrtanja, a time i ureðaja, treba pronaæi drugi
odgovarajuæi metod za sigurno uèvršæenje tih šina pa i ureðaja.
Drveni pod kao osnova za uèvršæenje
Koristite isporuèene vijke za drvo
(5 x 60 mm i 4 x 15 mm).
- Bušenje vodeæih rupa:
3 mm za vijke za drvo (5 x 60 mm)
2 mm za vijke za drvo (4 x 15 mm)
Obratiti pažnju na to da vijci 5 x 60
prodru u masivnu podlogu najmanje
19 mm.
Ako premeštanje okova vrata nije
potrebno, preðite na sledeæu
montažnu operaciju.
Napomena:
Kod zamrzivaèa sa proizvodnjom leda
okovi vrata se ne mogu premeštati.
Slika 15
- Olabavite opruge na šarnirima. U tom
cilju vijke postavite sa I na 0.
Slika 16
- Skinite poklopce šarnira.
Slika 17
- Odvijte vijke za držanje vrata.
Slika 18
- Skinite šarnire.
Slika 19
- Uklonite delove rešetke ventilatora.
Uz ureðaj je priložena rešetka ventilatora
za potrebe premeštanja okova vrata.
U daljem montiranju koristite ovu rešetku.
Slika 20
- Ugaonik šarnira premestite na drugu
stranu.
Slika 21
- Taèno podesite deo nove ventilacione
rešetke
- Postavite novu ventilacionu rešetku
Slika 22
- Delove za uèvršæenje na vratima
premestite na drugu stranu.
Slika 23
- Postavite šarnire na ureðaj. Šarnire
zamenite unakrsno.
Slika 24
- Vijcima uèvrstite vrata na šarnire.
Slika 25
- Zategnite oprugu na šarniru. U tom
cilju vijak sa 0 postaviti na I.
Slika 26
- Postaviti poklopce na šarnire.
6. Priprema ugradne niše
Napomena:
Za svaki ureðaj su potrebne 2 šine za
obezbeðenje od prevrtanja.
132
može primeniti drvena greda iznad
ureðaja. Ipak, treba obratiti pažnju
na to da izmeðu ureðaja i drvene
grede ne ostane meðuprostor.
- Isecite drvenu gredu na potrebnu dužinu
(popreèni presek minimalno 8 x 10 cm).
Dužina treba da odgovara širini
ugradne niše!
Napomene:
- Ako je ugradna niša dublja od ureðaja,
odaberite deblju gredu ili dve grede,
jednu iza druge.
- Greda mora preklapati ureðaj bar
za 50 mm.
Slika 31
- Oznaèite visinu do koje vršite montažu
(donja ivica grede) na zadnjem zidu
ugradne niše.
- Odaberite vijke prema debljini drvene
grede: Dužina min 2 x debljina drveta,
preènik 12 ili 14 mm.
Napomena:
Odaberite broj vijaka srazmeran širini
ugradne niše, tako da se obezbedi
pouzdano montiranje grede.
U zavisnosti od podloge:
- Potražite oslonce na stražnjem zidu niše
pa zavisno od pozicije istih markirajte
rupe za bušenje u gredu.
ili
- Prièvrstite odgovarajuæi tipl u leðni zid.
- Probušiti gredu.
- Vijcima gredu uèvrstiti za leðni zid niše.
- Vijcima uèvrstiti šine protiv prevrtanja.
Proveriti zategnutost vijaka!
Slika 28
Beton kao osnova za uèvršæenje
!
Upozorenje!
Kod instalisanja ili radova sa podnim
ankerima uvek nosite zaštitne naoèale
ili drugu zaštitnu opremu i odeæu.
Opasnost od povreðivanja!
Podni ankeri nisu pogodni za primenu u
zidovima od lakih graðevinskih materijala
kao što su šuplji blokovi i cigle.
Nikada ne koristiti podni anker u svežem,
još nestvrdnutom betonu.
Za bušenje rupa za ove podne ankere ne
koristite spiralno glodalo.
Koristite betonski anker M8 i vijak M8.
Kao pomoæni materijal koristite vijke za
drvo (5 x 60 mm i 4 x 15 mm),
isporuèene uz ureðaj.
- Izbušite rupu preènika 10 mm sa
dubinom nešto veæom od uvodne dubine.
Koristite uz ureðaj isporuèene burgije.
- Oèistite rupu ili je još malo izbušite.
Slika 29
- Ruèno uvræite vijak u tipl dok ne
osetite otpor.
- Tipl sa vijkom oprezno ukucajte u rupu
dok glava vijka ne bude na odstojanju
do šine za osiguranje od prevrtanja
oko 13 mm.
- Vijke èvrsto zategnite.
Slika 30
- Dodatno iskoristite i vijke za drvo
(ako to podna osnova dozvoljava).
8. Priprema prikljuèka za vodu
(samo za ureðaje koji
zahtevaju prikljuèak na vodu)
! Upozorenje!
Zavrnite glavni ventil za vodu
da biste spreèili izlivanje vode.
- Postavite dovodnu cev. Zadržite data
podruèja za polaganje cevi, kako bi
kod kasnijeg uguravanja ureðaja
spreèili ošteæenje cevi za dovod vode.
Slika 32
7. Postavljanje dopunskog
osiguranja od prevrtanja
Važna napomena:
Kad god je to moguæe, drvenu gredu
uèvrstiti vijcima za leðni zid niše.
Ako se šine protiv prevrtanja ne mogu
pouzdano uèvrstiti, onda se kao
alternativa za osiguranje od prevrtanja
133
- Pomoæu lepljive trake fiksirajte
dovodnu cev za pod.
!
Upozorenje!
Budite oprezni prilikom uguravanja
ureðaja u ugradnu nišu. Prikljuèak
za vodu ili mrežni kabl prièvršæen
za pod mogu biti ošteæeni.
9. Stavljanje zaštitnika
za ivice niše
Slika 33
- Da biste zaštitili ivice ugradne niše,
isporuèene zaštitne šine fiksirati
lepljivom trakom.
Slika 35
- Uklonite zaštitu ivica niše.
12. Nivelisanje ureðaja u niši
10. Postavljanje bok uz bok
(Side-by-Side)
Slika 36
- Poravnajte ureðaj sa okolnim
nameštajem.
Letvu za poravnavanje držati iznad
delova za pozicioniranje na vratima.
Delovi za pozicioniranje su razvijeni za
sledeæe ukupne debljine montirajuæih
ukrasnih maski za vrata:
- 19 mm
- 38 mm.
Uvek bi trebalo kontrolisati stvarnu
debljinu ukrasnih maski za vrata,
kako bi se mogla kompenzovati
moguæa odstupanja debljine ploèa.
I prednje i zadnje nožice sa navojima
mogu biti podešene s prednje strane.
Prednje: Sa kljuèem za navrtke
SW 13 mm.
Zadnje: Cevastim kljuèem 8 mm na
velikoj produžnoj poluzi.
Ako je predviðeno postavljanje 2 ureðaja
bok uz bok, sada meðusobno povezati
dva ureðaja. Više informacija o
uporednom postavljanju možete naæi u
Uputstvu za montažu koje ste dobili uz
pribor za zaptivanje.
11. Uguravanje ureðaja u
ugradnu nišu
Slika 34
Napomena:
Ako postolje ili ureðaj stoje koso u odnosu
na ugradnu nišu, moraju se po visini podesivi toèkiæi odgovarajuæe podesiti pre
uguravanja ureðaja u nišu.
- Ukljuèite mrežni utikaè u utiènicu.
Napomena:
Za postavljanje bok uz bok za svaki
ureðaj je potrebna separatna strujna
utiènica!
- Zaštitite mrežni kabl od zaglavljivanja
ispod ili iza ureðaja.
Preporuèena procedura:
Zavežite konopèiæ na sredinu mrežnog
kabla i povucite kabl ispod ureðaja ka
prednjoj strani. Kod uguravanja ureðaja u
nišu povlaèite kabl preko konopèiæa.
ili
Lepljivom trakom prièvrstite mrežni kabl
na pod na sredini iza ureðaja, približno
38 cm od zadnjeg zida niše.
- Uguravajte ureðaj pažljivo u nišu dok
toèkiæi ne doðu do osiguranja od
prevrtanja.
! Pažnja!
Nikada ne koristite akumulatorski
odvijaè za podešavanje visine ureðaja.
Na sokli ureðaja imate oznaku koja
predstavlja standardnu meru za
podešavanje visine ureðaja. Kod
podešavanja visine postavite oznaku
na 32 mm iznad poda.
Slika 37
- Po visini podesive nožice kljuèem
spuštati dok oznaka na sokli ne
dostigne datu visinu (32 mm).
Napomena:
Ova mera je vrlo važna zbog narednog
nivelisanja prednjih delova elemenata.
134
- Prednju stranu ureðaja nivelisati
pomoæu libele.
Napomena:
- Ureðaj u niši ne sme ivicama da se
naslanja na zid! Kod spuštanja podesivih
nožica raditi postupno, naizmenièno
pomalo spuštati levu i desnu stranu.
- Zadnje nožice mogu se lakše podešavati,
pošto je ureðaj pozadi neoptereæen.
- Kod primene drvene grede kao alternative osiguranju od prevrtanja u smislu
taèke 7 ovog montažnog uputstva, ureðaj
postaviti do kraja uz gredu, ali bez
naponskog naslanjanja!
su isporuèeni zaptivaèi na ureðaju i
ventilu montirani!
! Upozorenje!
Kod savijanja creva za vodu ne pravite
kolena, jer postoji opasnost od curenja i
poplave!
Slika 42
- Skinuti èep sa prikljuèka ureðaja (1).
- Postavite crevo za vodu tako da mu
kraj bude na prikljuèku za ureðaj (2).
- Slepu navrtku i zaptivaè nagurati na
crevo za vodu.
- Kraj creva za vodu postaviti na prikljuèak
za vodu i navrtku (3) ruèno zategnuti.
- Slepu navrtku zategnuti kljuèem za
navrtke. Ne pretezati!
- Odvrnite ventil i glavnu slavinu. Proverite
na spojnim mestima ventila i prikljuèka
na ureðaju zaptivenost.
13. Fiksiranje ureðaja uz
plafon niše
Slika 38
- Prednje spojnice ploèa za uèvršæenje
(gore) uèvrstiti vijcima sa gornjim
elementima.
Slika 39
- Boène spojnice ploèa za uèvršæenje
(gore) uèvrstiti prema konkretnim
uslovima.
Ako gore nema ili postoji samo uski
procep, boène spojnice ne smeju
biti fiksirane.
- Ako iznad ureðaja postoji veliki procep,
drvenu gredu podesiti iznad ureðaja i
paziti da procep bude potpuno ispunjen.
16. Postavljanje lajsne na sokli
! Upozorenje!
Maksimalna visina lajsne od poda prema
gore iznosi 10,1 cm. Nikada ne prekrivajte
šliceve za ventilaciju na maski sokle.
Opasnost od ošteæenja ureðaja!
- Po potrebi skratite lajsnu sokle na
potrebnu dužinu.
Slika 43
- Masku sokle postavite na ureðaj.
Slika 44
- Uklonite plastiènu foliju sa lepljivih
jastuèiæa na èièak-traci.
- Lajsnu sokle nabaciti i èvrsto pritisnuti.
Slika 45
- Izmerite dubinsku razliku Y izmeðu
maske i lajsne sokle susednog
donjeg elementa.
- Ponovo uklonite masku sokle.
- Odvrnuti ugaonik za uèvršæenje
maske sokle.
Slika 46
- Ugaonik izvuæi/uvuæi za izmerenu
dubinu Y.
- Ugaonik ponovo uèvrstiti.
Slika 40
- Pokrivnu šinu postaviti na ploèe za
uèvršæenje (gore). Prikljuènu šinu
iskrojiti za željenu visinu!
14. Prièvršæivanje ureðaja za
boèni zid ugradne niše
Slika 41
- Spojnice ploèa za uèvršæenje (boèno)
uèvrstiti vijcima sa delovima elemenata
koji se nalaze pored.
15. Izrada prikljuèka za
vodu na ureðaju
Uz ureðaj ste dobili savitljivo crevo za
kuãni prikljuèak od ¾''. Proverite da li
135
Slika 47
- Uèvrstiti ukrasnu masku sokle.
Napomena:
Po potrebi može se lajsna sokle i vijcima
uèvrstiti na masku sokle. U maski sokle
za tu svrhu nalaze se u podruèju èièaktrake pripremljene rupe za vijke.
Funkcije razlièitih delova:
1. Èivije sa navojima na šini za
podešavanje: Za vertikalno justiranje
ukrasnih vrata.
2. Ugaonik za fiksiranje: Za justiranje
prednje strane elementa po dubini.
3. Navrtke na navojnim èivijama: Za
uèvršæenje prednje strane elementa,
kako bi se spreèilo boèno pomeranje.
4. Donji ugaonik za uèvršæenje: Za
uèvršæenje fronta kuhinjskog elementa,
kako bi se spreèilo boèno pomeranje.
Slika 48
Elementi za prièvršæavanje
ukrasnih vrata
Umesto jednih velikih vrata na ureðaje
širine od 76 do 91 cm (30'' do 36'')
moguæe je montirati dvoja ukrasna vrata
jedna pored drugih. Ova vrata se
povezuju tada metalnom trakom sa
leðne strane.
Slika 49
Uz metalne trake može se kod Vašeg
prodavca dobiti i instalacioni pribor
(vezni elementi za ukrasna vrata).
Za više informacija pogledajte taèku
“Potreban pribor i alat”.
Prilikom prišvræavanja metalne trake
obratite pažnju na maksimalnu dužinu
vijaka i poziciju izbušenih rupa. Zavræite
samo na izdržljivim (punim) delovima
ukrasnih vrata. Nikada ne zavræite na
punjenim ili sliènim površinama.
Napomena:
Ako na vrata širine od 76.2 do 91 cm
(30'' do 36'') montirate samo jedna
ukrasna vrata, isporuèenu sendvièploèu postavite na šinu za justiranje i
u toj poziciji fiksirati.
17. Stavljanje ureðaja u rad
Radi garantovanja taènosti sledeæih
montažnih operacija pa time i kasnijeg
izgleda ukupne prednje strane kuhinje
treba sada ureðaj staviti u rad.
- Otvorite vrata ureðaja.
- Pritisnite taster za ukljuèivanje/
iskljuèivanje ureðaja.
Samo za ureðaje sa
prikljuèkom za vodu:
Slavinu za vodu držite još zatvorenom
radi izbegavanja rizika moguæeg
ošteæenja cevi za dovod vode ka ureðaju.
18. Priprema ukrasnih
maski za vrata
Važna napomena:
Pri radu sa ukrasnim maskama za vrata
obratite pažnju na sledeæe:
- Vijèane spojeve pravite samo na
izdržljivom (punom) delu ukrasne ploèe
za vrata. Nikada to ne èiniti na mestima
sa filungom ili sliènim.
- Uvek izaberite vijke koji su kraæi od
debljine ploèe.
- Tokom montaže zaštite površinu
ukrasnih vrata od ošteæenja.
Celokupna težina ukrasnih vrata
ukljuèujuæi dršku ne bi smela
prelaziti sledeæe vrednosti:
Širina ureðaja Ukupna težina ukrasnih vrata
45,7 cm/18"
17 kg
61,0 cm/24"
23 kg
76,2 cm/30"
30 kg
19. Optereæenje vrata ureðaja
Kada montirate ukrasna vrata preporuèuje
se da opteretite ladice na vratima da biste
potpuno precizno mogli odrediti dimenzije
na ukrasnim vratima.
Preporuke za optereæivanje:
Ukrasna vrata prièvrstite za ureðaj
elementima za prièvršæavanje koji su
došli uz isti. Na ovaj naèin æe vrata biti
sigurno i pravilno prièvršæena za ureðaj.
136
Širina ureðaja
45,7 cm/18"
61,0 cm/24"
76,2 cm/30"
21. Postavljanje i nivelisanje
ukrasnih vrata
Optereæenje ukrasnih vrata
10 kg
15 kg
20 kg
Napomena:
Visina prednjeg dela kuhinjskih ormana
podešava se sa navojnim èivijama.
- Okaèiti ukrasna vrata na èivije sa
navojima.
Slika 54
- Nivelisati ukrasna vrata korišæenjem
navojnih èivija (Torx-odvijaè).
Slika 55
- Prenesite srednje rupe sa vanjske ivice
vrata ureðaja na ukrasna vrata i oznaèite.
- Skinuti ukrasna vrata.
20. Postavljanje šine za
justiranje na ukrasna vrata
Napomena:
Justirna šina je najvažniji alat za
podešavanje prednje strane
kuhinjskog ormana.
Slika 50
- Odvrnite pomoæne delove za
pozicioniranje vrata ureðaja.
Ovi delovi za pozicioniranje biæe još
potrebni u toku dalje montaže.
Slika 51
- Izmerite razmak X izmeðu justirne šine i
gornjih ivica okolnih ukrasnih vrata.
Slika 52
- Oznaèite ovu vrednost X na leðnoj
strani ukrasnih vrata.
- Odredite sredinu vrata i oznaèite je.
- Odvrnite 2 navrtke i skinite šinu za
justiranje.
- Položite šinu za justiranje na ukrasna
vrata i poravnajte je sa oznakama.
Oznaèite rupe za bušenje.
- Obavite bušenje rupa.
- Èvrsto zavrnite šine za justiranje.
Napomena:
Šine za justiranje montirati na vrata sa
najmanje 6 vijaka. Uvek bi jedan vijak
trebalo da bude uvrnut ispod èivija sa
navojima.
Slika 53
* kabinet za vino
- Šina za justiranje raspolaže sa više
rupa za razlièite varijante ukrasnih vrata.
Vijèane spojeve uvek realizovati na
izdržljivim (punim) delovima ukrasnih
vrata.
Slika 56
- Na obe uzdužne strane ukrasnih vrata
povucite paralele pomoæu dela za
pozicioniranje.
- Produžite oznake za rupe pomoæu
ugaonika do paralela.
- Naslonite fiksirne ploèe i oznaèite rupe.
- Izbušite rupe.
Slika 57
- Uèvrstite fiksirne ploèe (10 x).
22. Prièvršæenje ukrasnih vrata
Važno uputstvo:
Sada prièvrstite ruèke vrata, koje
moraju biti zavrnute sa zadnje strane!
Slika 58
- Okaèiti ukrasna vrata na
èivije sa navojima.
- Navrnuti navrtke na èivije sa navojima.
Ne zatezati!
- Ukrasna vrata justirati po moguænosti
što taènije.
Napomena:
Kod nivelisanja vrata se èesto moraju
zatvarati/otvarati. Da bi se ovaj proces
olakšao, postupite na sledeæi naèin:
Fiksirni ugaonik umetnuti direktno iza
ruèke za vrata u odgovarajuæu fiksirnu
ploèu. Fiksirni ugaonik pomeriti na vijak
137
na vratima ureðaja i èvrsto zategnuti.
Posle nivelisanja fiksirni ugaonik opet
odvrnuti!
- Ukrasna vrata nivelisati sa navojnim
èivijama (Torx odvijaè). Prekontrolisati
velièinu svih procepa.
Slika 59
- Postavite fiksirni ugaonik:
Malo izdignite ukrasna vrata od vrata
ureðaja.
Potisnite gornji fiksirni ugaonik (bez
spojnice (1)) desno i levo preko vijaka.
Umetnite fiksirni ugaonik (sa spojnicom
(2)) desno i levo u fiksirnu ploèu i
nagurajte preko vijaka na vrata ureðaja.
Lagano spustite vrata da biste ponovili
postupak pod (2).
Nastavite dok ne umetnete poslednji
fiksirni ugaonik (6) u fiksirnu ploèu i
dok ih sve ne prièvrstite.
- Zatvorite vrata i proverite da li dubina
prednjeg dela ormana odgovara
susednim prednjim delovima.
U sluèaju potrebe korigujte.
- Pritegnite vijke fiksirnog ugaonika da
bi dubinsko nivelisanje fiksirali.
- Zatvorite vrata i proverite boèno
poravnanje. Poravnanje popravite lakim
kuckanjem rukom po ivici otvorenih vrata.
Slika 60
- Èvrsto zavrnite navrtke na justirnoj šini.
Time je boèno justiranje vrata fiksirano.
Slika 61
- Vijcima prièvrstiti donji ugaonik iz isporuèenog kompleta. Izbušiti rupe u
ukrasnim vratima!
Donjim ugaonikom za uèvršæenje
fiksira se boèno poravnanje vrata.
1. Vijke odvrnuti.
2. Proverite boènu poziciju vrata.
3. Uvrnuti vijke za drvo.
4. Vijke pritegnuti.
5. Staviti kapice preko ugaonika za
prièvršæivanje.
Slika 62
Broj donjih ugaonika za prièvršæenje
zavisi od širine i dizajna ukrasnih vrata.
23. Skraæivanje štitnika za prste
Važno uputstvo
Štitnik za prste mora da prekrije procep
vrata po celoj dužini. Ako visina vrata
prelazi standardnu visinu, mora da se
koristi ekstra dugaèak štitnik za prste
(vidi „Dodatni pribor“).
- Štitnik za prste zadržati na strani
šarnira vrata. Proseci na štitniku moraju
da leže egzaktno na visini uèvršæivaèkih
spona.
Slika 63
- Dimenzije vrata (gore/dole) preneti na
štitnik prstiju.
- Sa èeliènim lenjirom i nožem skratiti
zaštitnik za prste na potrebnu dužinu.
24. Montiranje štitnika za prste
Slika 64
- Štitnik za prste ugurati u procep
izmeðu ureðaja i zida niše (1).
- Štitnik za prste uèvrstiti na sponama
za uèvršæenje (2).
Slika 65
- Kleme za držanje uèvrstiti ispod
vijaka. Vijke èvrsto zategnuti.
Slika 66
- Ugaonik za uèvršæenje vijcima uèvrstiti
ispod šarnira. Navuæi zaštitnu kapicu.
Slika 67
- Pokrivnu šinu nagurati na
štitnik za prste.
Napomena:
Pokrivna šina za štitnik za prste je
šina sa kratkim krakom.
25. Montiranje prekrivaèa
procepa
Slika 68
- Šine za zatvaranje nabaciti na obe
uzdužne strane vrata.
Slika 69
138
- Postaviti kapicu prekidaèa za svetlo.
Kapica prekidaèa za svetlo za ureðaje
sa širinom 61 cm/24'' i 76 cm/30'' cm
može biti prièvršæena vijcima na vrata.
Samo za postavljanje dva ureðaja
bok uz bok:
Slika 70
- Umetnite pokrivnu šinu u procep
izmeðu dva ureðaja.
Samo u sluèaju pojedinaènog ureðaja:
Slika 71
A Ureðaj
B Deo kuhinjskog ormana
- Privrnuti ugaonik (boèno) radi
prièvršæenja pokrivnih šina.
Slika 72
- Postavite pokrivne šine na ploèe za
uèvršæenje i ugaonik (boèno).
vode i leda i potiskujte ga dok ne legne
uz gornju površinu vrata.
Napomena:
Za ureðaj sa vratima od plemenitog èelika
priložen je uz vrata specijalni pokrivni ram.
Slika 75
- Odvrnite vijke na 4 spojnice.
- Utaknite odvijaè u jedan od 4 šlica pa
klocne pomerite boèno tako da
raspršivaè leda i vode ima podjednako
odstojanje od ukrasnih vrata.
- Ponovo zategnite vijke na spojnicama.
Slika 76
- Nabacite poklopce.
Slika 77
- Ubacite ceo sklop za led.
26. Postavljanje raspršivaèa
vode i leda
(samo za vinski kabinet)
27. Postavljanje pokrivnih lajsni
Slika 78
U odreðenim sluèajevima, ako je širina
okvira mala, moraju se krakovi pokrivne
lajsne skratiti. Da bi se utvrdila potrebna
dužina krakova prvo priložite probno
parèe pokrivne lajsne.
Slika 79
- Ugurajte pokrivnu lajsnu na uzdužnoj
strani u meðuprostor izmeðu ukrasnih
vrata i staklene ploèe.
- Pokrivne lajsne kratkih strana skratite
na potrebnu dužinu.
Slika 80
- Ugurajte pokrivne lajsne u meðuprostor
izmeðu ukrasnih vrata i staklene ploèe.
(samo za zamrzivaèe sa
proizvodnjom leda)
Raspršivaè vode i leda može biti
postavljen unutar proseka ukrasnih
vrata. Time je omoguæeno paraleno
poravnanje prema ukrasnim vratima,
kako bi se postigla optimalna ukupna
slika.
Slika 73
- Ceo sklop izvadite iz raspršivaèa
vode i leda.
- Povadite poklopce iz prihvatne
posude za led.
Napomena:
Preporuèujemo postavljanje okvira pre
poravnanja raspršivaèa za vodu i led.
Slika 74
Za ukrasna vrata debljine 19 mm:
- Povucite pokrivni okvir na raspršivaè
vode i leda i potiskujte ga dok ne legne
uz gornju površinu vrata.
Za vrata debljine 38 mm:
- Produžni ram potisnuti na pokrivni ram.
- Povucite pokrivni okvir na raspršivaè
28. Montiranje separatora
za vazduh
Pomoæu separatora za vazduh odvojeno
se vode dolazni i odlazni vazduh za
ureðaj, kako bi se spreèilo narušavanje
rada ureðaja.
Slika 81
- Separator vazduha skratite na željenu
dužinu.
- Radi montaže separatora vazduha
139
pomeriti dve spone preko separatora i
povezati sa vratima. Separator vazduha
dovesti na sredinu vrata (vidi sliku).
- Lagano zatvorite vrata. Proverite da li
se separator vazduha sudara sa
delovima rešetke za ventilaciju. Po
potrebi uzdužnu stranu separatora
vazduha skratiti za maksimalno 6 mm.
Samo za zamrzivaèe sa
proizvodnjom leda:
- Separator vazduha mora u podruèju
creva da bude proseèen
(pogledajte taèku 2 na ilustraciji).
Radi podešavanja ugla otvaranja 90°:
- Otvorite vrata za 90°.
Slika 82
- Èiviju za ogranièenje ubaciti sada u
vertikalno poravnane rupe pa èekiæem
zakucati.
30. Zatezanje opruga šarnira
Radi aktiviranja opružne napetosti:
Slika 83
- Pomoæu zvezdastog odvijaèa okrenuti
vijak za podešavanje:
I = napetost opruge aktivirana
0 = napetost opruge deaktivirana
29. Podešavanje ugla
otvaranja vrata
Zavisno od uslova prostora za montažu
može biti neophodno da ogranièite ugao
otvaranja vrata. Fabrièki je podešen
ugao otvaranja vrata od 115°.
Pravo izmena zadržano.
MK
Âàæíè ñîâåòè
! Ïðåäóïðåäóâàœå!
Óðåäèòå ñå ìíîãó òåøêè è ìîðààò äà
ïóøòàœå íà óðåäîò âî óïîòðåáà å êà¼
ëèöåòî øòî ãî ïîñòàâóâà.
Ãðåøêèòå íàïðàâåíè ïðè ïîñòàâóâàœå-
íà òðàíñïîðòîò, ìîíòàæàòà è ðàáîòåœåòî. Ïîòðåáíà å çàøòèòà îä
ïðåâðòóâàœå.
Äðæåòå ãè âðàòèòå çàòâîðåíè ñå
äîäåêà óðåäîò íå å öåëîñíî
ìîíòèðàí è îñèãóðàí ñîîäâåòíî
íàñîêèòå äàäåíè âî îâà Óïàòñâî
çà ìîíòàæà.
Ïîðàäè òåæèíàòà è äèìåíçèèòå íà
óðåäîò è çà äà ñå íàìàëè ðèçèêîò
îä ïîâðåäè èëè îøòåòóâàœà íà
óðåäîò, ïîòðåáíè ñå íà¼ìàëêó äâå
ëèöà çà íåãîâî áåçáåäíî
ïîäåñóâàœå.
! Âíèìàíèå!
Ïîñòàâóâàœåòî è ìîíòàæàòà íà óðåäîò
áàðà øèðîêî ïîçíàâàœå íà ðàçëè÷íè
îáëàñòè (ìåõàíèêà, ñòîëàðñòâî,
ëèìàðñòâî, åëåêòðîíèêà).
Ãàðàíöè¼àòà çà ñèãóðíî ïîñòàâóâàœå è
íå âëåãóâààò âî ãàðàíöè¼àòà íà ïðîèçâîäèòåëîò. Óñëîâèòå çà ãàðàíöè¼à òðåáà äà
ñå èçââàäàò îä Óïàòñòâîòî çà óïîòðåáà.
!
Ïðåäóïðåäóâàœå!
Óðåäîò êîðèñòåòå ãî ñîîäâåòíî
ïðîïèøàíàòà íàìåíà.
Ïîâëå÷åòå ãî ïðèêëó÷îêîò èëè
çàøòèòàòà îääàëå÷åòå ¼à îä ñèòå
çàôàòè âðç óðåäîò.
Ïðîìåíà íà ìðåæíàòà ëèíè¼à ñìåå
äà íàïðàâè ñàìî åëåêòðî÷àð.
Ïîïðàâêè âðç óðåäîò ìîæå äà
èçâåäå ñàìî ñåðâèñîò çà êîðèñíèöè.
Ïîêð༠çàêîíñêè ïðåäâèäåíèòå
îäðåäáè, òðåáà äà ñå ñëåäàò è
óñëîâèòå çà ïîâðçóâàœå íà
ëîêàëíèòå åëåêòðî- è âîäîâîäíè
ïðåòïðè¼àòè¼à.
140
Îâà óïàòñòâî çà ìîíòàæà å íàìåíåòî
çà äà Âè ïîìîãíå ïðè èíñòàëàöè¼àòà
íà óðåäîò.
Ïðîèçâîäèòåëîò íå å îäãîâîðåí çà
ïîãðåøíî èçâåäåíà ìîíòàæà. Ïðåïîðà÷óâàìå ïîñòàâóâàœåòî è ïóøòàœåòî
âî óïîòðåáà äà áèäå èçâåäåíî îä
ñòðàíà íà êâàëèôèêóâàí ïðîôåñèîíàëåö.
Ñëåäåœåòî íà îâèå ñîâåòè è ïî÷èòóâàœåòî íà íàñîêèòå îä îâà óïàòñòâî çà
óïîòðåáà ñå ïðåäóñëîâ çà ñèãóðíî
ìîíòèðàœå è ïóøòàœå âî óïîòðåáà
íà óðåäîò.
×óâà¼òå ãî óïàòñòâîòî çà ìîíòàæà çà
ïîäîöíåæíà óïîòðåáà.
Ïðåä ïîñòàâóâàœåòî è ïóøòàœåòî
âî óïîòðåáà, ïðî÷èòà¼òå ãî òåìåëíî è
öåëîñíî îâà óïàòñòâî çà óïîòðåáà.
èçáåíå îøòåòóâàœå ïðè èñòîâðåìåíî
îòâîðàœå íà âðàòèòå.
ïîìàëî îä 160 ìì., ïîòðåáíî å äà ñå
êîðèñòè ñåòîò çà òîïëåœå çà êîìáèâî ïîãëàâ¼å „Äîïîëíèòåëíè åëåìåíòè“.
- Íà¼ìàëàòà äåáåëèíà íà ðàçäåëíèîò
¾èä èçíåñóâà 16 ìì.
Êàêî çàâðøóâàœå
íà êó¼íàòà
Àêî ñå ãëåäà åäíà ñòðàíà îä óðåäîò,
òðåáà äà ñå ïîêðèå èñòàòà.
Îáâèâêàòà ìîðà äà âèäå öâðñòî
ïîâðçàíà ñî ¾èäîò, äíîòî è âèñå÷êèòå
åëåìåíòè, ïðåä äà ñå çàêà÷è óðåäîò.
îïðåäåëåíà îä ñïðîòèâíèîò âäëàáíàò
¾èä. Çà âðåìå íà èíñòàëàöè¼àòà òðåáà
äà ñå âíèìàâà âäëàáíàòèíàòà âî
Ìîæíîñòè çà
ïîñòàâóâàœå
ïðàâîàãîëíà è äà îäãîâàðà íà
ïîòðåáíàòà ãîëåìèíà íà óðåäîò/óðåäèòå.
Íà ðàñïîëàãàœå ñòî¼àò ðàçëè÷íè
ìîæíîñòè çà ïîñòàâóâàœå.
Èñòèòå ìîæàò äà áèäàò îãðàíè÷åíè
ñàìî îä ñòðàíà íà äèçà¼íîò íà êó¼íàòà.
Ïîñòàâóâàœå íà óðåäîò
Ìåñòî çà ïîñòàâóâàœå
Åäåí óðåä
Óðåäîò òðåáà äà ñå ïîñòàâè íà ñóâ
ïðîâåòëèâ ïðîñòîð.
Ìåñòîòî çà ïîñòàâóâàœå íå òðåáà äà
áèäå èçëîæåíî äèðåêòíî íà ñîí÷åâè
çðàöè è íå òðåà äà áèäå âî áëèçèíà
íà èçâîð íà òîïëèíà êàêî øïîðåò,
ðàäè¼àòîð, èòí. Àêî å íåèçáåæíî äà
ñå ïîñòàâè ïîêð༠èçâîð íà òîïëèíà,
êîðèñòåòå ñîîäâåòíà èçîëàöèñêà
ïëî÷à èëè äðæåòå ñå äî ñëåäíèòå
îääàëå÷óâàœà:
- 30 ìì. çà åëåêòðè÷íè øïîðåòè
- 300 ìì. çà øïîðåòè íà íàôòà èëè
¼àãëåí èëè ïðè ïàëåœå íà öâðñòè
ìàòåðè¼àëè.
Óðåäîò å ìíîãó òåæîê ïîäàòîöèòå çà
Ñëèêà 1
Åäåí äî äðóã
Ñëèêà 2
* Ïîòðåáåí å ðàçäåëåí ¾èä!
Àêî 2 óðåäà ñå ïîñòàâàò äèðåêòíî åäåí
äî äðóã, òðåáà äà ñå êîðèñòè ñåòîò çà
äèõòóâàœå çà êîìáèíàöè¼àòà åäåí äî
äðóã, çà äà ñå ãàðàíòèðà ñòàáèëíî
„Äîïîëíèòåëíè åëåìåíòè“.
Åäåí óðåä ñî ðàçäåëåí ¾èä
Ñëèêà 3
Ñîâåòè:
- Àêî èìàòå äèìåíçèè íà ðàçäåëåí ¾èä
êàêî çà ìîäåë 4, òðåáà äà âíèìàâàòå
íà äåáåëèíàòà íà ïðåäíèîò äåë îä
ìåáåëîò øòî ñå ìîíòèðà çà äà ñå
íà¼äåòå âî ñëåäíàòà òàáåëà:
141
Óðåä
Óðåä çà ëàäåœå 61.0 öì. (24’’)
Óðåä çà ëàäåœå 76.2 öì. (30’’)
Óðåä çà çàìðçíóâàœå 45.7 öì. (18’’)
Óðåä çà çàìðçíóâàœå 61.0 öì. (24’’)
Óðåä çà çàìðçíóâàœå 76.2 öì. (30’’)
Óðåä çà çàìðçíóâàœå 45.7 öì. (18’’)
Óðåä çà çàìðçíóâàœå 61.0 öì. (24’’)
òðåáà äà èçíåñóâà íà¼ìàëêó 19 ìì.
Òåæèíà
(ïðàçåí)
îêîëó 131 êã.
îêîëó 145 êã.
îêîëó 109 êã.*
îêîëó 131 êã.*
îêîëó 145 êã.*
îêîëó 109 êã.
îêîëó 131 êã.
Äîëíà ïîâðøèíà
!
Âíèìàíèå!
Öåëîñíî íàïîëíåòèîò óðåä å ìíîãó
ñëåäíàòà òàáåëà:
* áåç ñîçäàäåí ìðàç èëè âîäà
Óðåä
Òèï íà êëèìà
Óðåä çà ëàäåœå 61.0 öì. (24’’)
Óðåä çà ëàäåœå 76.2 öì. (30’’)
Óðåä çà çàìðçíóâàœå 45.7 öì. (18’’)
Óðåä çà çàìðçíóâàœå 61.0 öì. (24’’)
Óðåä çà çàìðçíóâàœå 76.2 öì. (30’’)
Óðåä çà çàìðçíóâàœå 45.7 öì. (18’’)
Óðåä çà çàìðçíóâàœå 61.0 öì. (24’’)
Òèïîò íà êëèìàòà ñòîè íà íàëåïíèöàòà.
Òàà ïîêàæóâà âî ðàìêè íà êî¼à
òåìïåðàòóðà ìîæå äà ñå êîðèñòè óðåäîò.
Òèï íà
êëèìà
äîçâîëèâà òåìïåðàò.
íà ïðîñòîðîò
SN
+10°C do +32°C
N
+16°C do +32°C
ST
+18°C do +38°C
T
+18°C do +43°C
Òåæèíà
(íàïîëíåò)
îêîëó 400 êã.
îêîëó 500 êã.
îêîëó 250 êã.*
îêîëó 350 êã.*
îêîëó 425 êã.*
îêîëó 245 êã.
îêîëó 310 êã.
* áåç ñîçäàäåí ìðàç èëè âîäà
Çà äà ñå îñèãóðàòå äåêà óðåäîò å
ïðàâèëíî èíñòàëèðàí è ôóíêöèîíèðà
ïðàâèëíî, äîëíàòà ïîâðøèíà ìîðà
äà áèäå õîðèçîíòàëíà è ðàìíà.
Äîëíàòà ïîâðøèíà ìîðà äà å íàïðàâåíà îä öâðñò è îòïîðåí ìàòåðè¼àë.
Äíîòî âî îääåëîò çà ïîñòàâóâàœå
ìîðà äà ¼à èìà èñòàòà âèñèíà êàêî è
îñòàíàòèîò äåë îä ïðîñòîðè¼àòà.
Ïîðàäè ãîëåìàòà òåæèíà íà öåëîñíî
íàïîëíåòèîò óðåä, ïîòðåáíà å äîáðîíîñå÷êà äîëíà ïîâðøèíà. Âî ñëó÷༠íà
íåñèãóðíîñò êîíñóëòèðà¼òå àðõèòåêò
èëè ãðàäåæåí èíæåíåð.
Âäëàáíàòèíà çà âãðàäóâàœå
Âàæíî å äà ãè èìàòå ïðåäâèä äèìåíçèèòå íà âäëàáíàòèíàòà çà âãðàäóâàœå
âî ñëó÷༠íà ïðîáëåìàòè÷íî ñìåñòóâàœå íà óðåäîò è êðà¼íèîò èçãëåä íà
ïðåäíèîò äåë íà ìåáåëîò âî êó¼íàòà.
Òðåáà äà ñå âíèìàâà âäëàáíàòèíàòà äà
áèäå ïðàâîàãîëíà. Ñòðàíè÷íèòå ¾èäîâè
íå ñìåàò äà èìààò íèêàêâè ïóêíàòèíè,
èñïàêíàòèíè èëè íåðàìíèíè.
Ïðàâîàãîëíîñò íà âäëàáíàòèíàòà ìîæå
äà ñå ïðîâåðè ñî ïîìîø íà ñîîäâåòíè
ñðåäñòâà, íà ïðèìåð âàñåðâàãà, ìåðà÷
çà äè¼àãîíàëè, èòí.
Ñòðàíè÷íèòå ¾èäîâè è ãîðíàòà ïîâðøèíà íà âäëàáíàòèíàòà ìîðààò äà áèäàò
íà¼ìàëêó 16 ìì. äåáåëè.
Åëåêòðè÷åí ïðèêëó÷îê
Íåìî¼òå äà êîðèñòåòå ïðîäîëæåí êàáåë
èëè êðñòà÷. Çà ïðèêëó÷óâàœå íà îâî¼
óðåä ïîòðåáåí å äîáðî èíñòàëèðàí
øòåêåð.
Øòåêåðîò çà ïðèêëó÷óâàœå íà óðåäîò
ìîðà äà áèäå ëåñíî ïðèñòàïëèâ.
Óðåäîò ïðèêëó÷åòå ãî íà íàèçìåíè÷íà
ñòðó¼à îä 220-240 V/50 Hz ïðåêó
ïðàâèëíî ïîñòàâåí øòåêåð. Øòåêåðîò
ìîðà äà áèäå îáåçáåäåí ñî
Ñîñåäåí êó¼íñêè ìåáåë
íà ñòðàíè÷íèòå äåëîâè è âèñå÷êèòå
åëåìåíòè.
Òðåáà äà ñå âíèìàâà íà òîà ñèòå
âèñå÷êè åëåìåíòè íà êîè ñå ïðèöâðñòóâà íåøòî, äà áèäàò äîáðî ïîâðçàíè ñî
äîëíàòà ïîâðøèíà èëè ¾èäîò ñî ïîìîø
íà ñîîäâåòíè ñðåäñòâà.
Ìèíèìàëíàòà äåáåëèíà íà ïëî÷àòà
âî çåì¼è øòî íå ñå âî Åâðîïñêàòà
óíè¼à, òðåáà äà ñå ïðîâåðè íà íàëåïíèöàòà äàëè îïðåäåëåíàòà ¼à÷èíà è
âèäîò íà ñòðó¼àòà îäãîâàðààò íà
142
âðåäíîñòèòå íà Âàøàòà åëåêòðè÷íà
Âàæíî!
Ãîðíèîò ¾èä ìîðà äà áèäå íàïðàâåíà
îä öâðñò è èçäðæëèâ ìàòåðè¼àë (íà¼ìàëà äåáåëèíà 16 ìì.). Ãîðíèîò ¾èä ìîðà
äà èìà äëàáî÷èíà îä íà¼ìàëêó 100 ìì.
íà ëåâàòà ñòðàíà îä óðåäîò.
Åâåíòóàëíà íåîïõîäíà ñìåíà íà
êàáåëîò çà ìðåæíî ïðèêëó÷óâàœå
ñìåå äà íàïðàâè ñàìî ïðîôåñèîíàëíî ëèöå.
! Âíèìàíèå
Óðåäîò íå ñìåå âî íèêî¼ ñëó÷༠äà
ñå ïðèêëó÷è íà åëåêòðîíñêè øòåêåð
çà çàøòåäà íà åíåðãè¼à èëè íà
ïðåòâàðà÷ øòî ¼à ìåíóâà ñòðó¼àòà
âî íàèçìåíè÷íà ñòðó¼à îä 230 V
(íà ïð. ñîëàðíè óðåäè, áðîäñêè
åëåêòðè÷íè ìðåæè).
Âàæíî!
Ñòðàíè÷íèòå ¾èäîâè ìîðààò äà áèäàò
öåëîñíî ðàìíè. Àêî âäëàáíàòèíàòà ñå
ãðàäè êàêî ïîñåáåí äåë, òîãàø ñòðàíè÷íèòå ¾èäîâè ìîðààò äà áèäàò íà¼ìàëêó
100 ìì. è öåëîñíî ðàìíè.
Ëåãåíäà:
A Ìåñòî çà ïîñòàâóâàœå íà ïðèêëó÷îêîò çà âîäà. Âåíòèëîò çà ïðèêëó÷îê
çà âîäà íà óðåäîò òðåáà äà ñå
ïîñòàâè âî íåïîñðåäíà áëèçèíà íà
âäëàáíàòèíàòà çà äà áèäå äîñòàïåí
áåç äà ñå äåìîíòèðà óðåäîò. Àêî
îâà å ñîñåìà íåâîçìîæíî, òîãàø
âåíòèëîò ìîæå äà ñå èíñòàëèðà
ñàìî âî îíèå äåëîâè ïîçàäè
óðåäîò îçíà÷åíè ñî À è Â.
 Ìåñòî çà ïîñòàâóâàœå íà
ïðèêëó÷îêîò çà ñòðó¼à
D Äëàáî÷èíà íà âäëàáíàòèíàòà çà
ïîñòàâóâàœå, âî çàâèñíîñò îä
äèçà¼íîò íà êó¼íàòà (âèäåòå ÂÎÄÈ×
ÇÀ ÄÈÇÀ£Í)
D = 610 ìì. ìèíèìóì!
Ñîâåò:
Âäëàáíàòèíàòà çà ïîñòàâóâàœå ìîðà
äà áèäå ïðàâîàãîëíà. Ñòðàíè÷íèòå
¾èäîâè íå ñìåàò äà èìààò íèêàêâè
ïóêíàòèíè, èñïàêíàòèíè èëè íåðàìíèíè.
Ïðèêëó÷îê çà âîäà
Çà ðàáîòåœåòî íà àâòîìàòñêèîò ïîäãîòâóâà÷ íà ìðàç ïîòðåáåí å ïðèêëó÷îê äî
ëàäíà âîäà. Ïðèòèñîêîò íà âîäàòà
Èíñòàëèðàœåòî ìîðà äà îäãîâàðà íà
ëîêàëíèòå ñàíèòàðíè îäðåäáè.
Ïîòðåáíî å äà ñå èíñòàëèðà ïîñåáåí
âåíòèë.
óðåäîò. Ñå ïðåïîðà÷óâà âåíòèëîò äà
áèäå äèðåêòíî ïîêð༠óðåäîò èëè íà
äðóãî ëåñíî äîñòàïíî ìåñòî.
Ïðè ïîñòàâóâàœåòî íà ïðèêëó÷îêîò çà
âîäà, òðåáà äà ñå âíèìàâà íà äîçâîëèâèòå ìåñòà çà ïîñòàâóâàœå. Ïîâå÷å
ïîãëàâ¼åòî „Äèìåíçèè çà èíñòàëèðàœå“.
Ñîâåò:
Ìàêñèìàëíèîò íàäâîðåøåí äè¼àìåòàð
(áåç ïîâðçóâà÷êèòå äåëîâè) èçíåñóâà
10 ìì.
Ïîñòàâóâàœå åäåí äî äðóã
Ïðåòõîäíî äàäåíèòå äèìåíçèè çà
âäëàáíàòèíàòà çà ïîñòàâóâàœå íà
óðåäîò âàæàò è çà ïîñòàâóâàœåòî íà
äâà óðåäè åäåí äî äðóã.
Çàåäíè÷êàòà øèðèíà íà âäëàáíàòèíàòà
ñå äîáèâà ñî äîäàâàœå íà ïîòðåáíàòà
øèðèíà çà åäåí óðåä.
Ïðèìåð: Óðåä çà çàìðçíóâàœå 45.7 öì.
øèðîê / óðåä çà ëàäåœå 76.2 öì øèðîê.
Ñëèêà 5
Äèìåíçèè íà
âäëàáíàòèíàòà çà
ïîñòàâóâàœå
Ïîñòàâóâàœå íà óðåäîò
Ñëèêà 4
143
Âàæíî!
Ãîðíèîò ¾èä ìîðà äà áèäå íàïðàâåíà
îä öâðñò è èçäðæëèâ ìàòåðè¼àë (íà¼ìàëà äåáåëèíà 16 ìì.). Ãîðíèîò ¾èä ìîðà
äà èìà äëàáî÷èíà îä íà¼ìàëêó 100 ìì.
Äèìåíçèè íà óðåäîò
45.7 öì. - óðåä - óðåä çà ëàäåœå
ñî/áåç ñîçäàäåí ìðàç è âîäà
Âàæíî!
Ñòðàíè÷íèòå ¾èäîâè ìîðààò äà áèäàò
öåëîñíî ðàìíè. Àêî âäëàáíàòèíàòà ñå
ãðàäè êàêî ïîñåáåí äåë, òîãàø ñòðàíè÷íèòå ¾èäîâè ìîðààò äà áèäàò íà¼ìàëêó
100 ìì. è öåëîñíî ðàìíè.
Ëåãåíäà:
A Ìåñòî çà ïîñòàâóâàœå íà
ïðèêëó÷îêîò çà âîäà. Âåíòèëîò çà
ïðèêëó÷îê çà âîäà íà óðåäîò òðåáà
äà ñå ïîñòàâè âî íåïîñðåäíà
áëèçèíà íà âäëàáíàòèíàòà çà äà áèäå
äîñòàïåí áåç äà ñå äåìîíòèðà óðåäîò.
Àêî îâà å ñîñåìà íåâîçìîæíî, òîãàø
âåíòèëîò ìîæå äà ñå èíñòàëèðà ñàìî
âî îíèå äåëîâè ïîçàäè óðåäîò
îçíà÷åíè ñî À è Â.
 Ìåñòî çà ïîñòàâóâàœå íà ïðèêëó÷îêîò
çà ñòðó¼à.
D Äëàáî÷èíà íà âäëàáíàòèíàòà çà
ïîñòàâóâàœå, âî çàâèñíîñò îä
äèçà¼íîò íà êó¼íàòà (âèäåòå ÂÎÄÈ×
ÇÀ ÄÈÇÀ£Í)
D = 610 ìì. ìèíèìóì!
Ñîâåò:
Âäëàáíàòèíàòà çà ïîñòàâóâàœå ìîðà
äà áèäå ïðàâîàãîëíà. Ñòðàíè÷íèòå
¾èäîâè íå ñìåàò äà èìààò íèêàêâè
ïóêíàòèíè, èñïàêíàòèíè èëè íåðàìíèíè.
Ïîëîæáà íà ïðèêëó÷îêîò çà
âîäà
Êàáåëîò ìîæå äà ñå ïîñòàâè íà äåñíàòà
ñòðàíà (à), íà ëåâàòà ñòðàíà (b) èëè âî
ïðîñòîðîò ïîä óðåäîò (ñ).
Ñëèêà 6
Ëåãåíäà:
A Äåë çà ïîñòàâóâàœå íà ïðèêëó÷îêîò
çà âîäà
 Äåë çà ïîñòàâóâàœå íà ïðèêëó÷îêîò
çà ñòðó¼à
Ñëèêà 7
Ëåãåíäà:
Ïðåòñòàâåí å ïðèìåð ñî ïîñòî¼àí
ïðåäåí äåë îä ìåáåëîò.
à) Äåë çà íîãàëêèòå íà óðåäîò
+ 35 ìì./ -13 ìì.
b) Äèìåíçèèòå ìîæå äà âàðèðààò.
c) Äåáåëèíàòà íà ïîêðèâêàòà íà
âðàòàòà ìîæå äà âàðèðà.
d) Îâàà äèìåíçè¼à ìîæå äà âàðèðà âî
çàâèñíîñò îä èíñòàëèðàœåòî,
äåáåëèíàòà íà ìîíòèðàíàòà âðàòà è
îä ñîñåäíèòå äåëîâè ìåáåë âî
êó¼íàòà.
å) Äèìåíçèè íà óðåäîò.
f) Äèìåíçèè íà âðàòàòà îä ìåáåëîò.
45.7 öì. - óðåä - ëàäèëíèê çà
÷óâàœå âèíî
Ñëèêà 8
Ëåãåíäà:
à) Äåë çà íîãàëêèòå íà óðåäîò
+ 35 ìì./ -13 ìì.
b) Äèìåíçèèòå ìîæå äà âàðèðààò.
c) Äåáåëèíàòà íà ïîêðèâêàòà íà
âðàòàòà ìîæå äà âàðèðà.
d) Îâàà äèìåíçè¼à ìîæå äà âàðèðà âî
çàâèñíîñò îä èíñòàëèðàœåòî,
äåáåëèíàòà íà ìîíòèðàíàòà âðàòà è
îä ñîñåäíèòå äåëîâè ìåáåë âî
êó¼íàòà.
å) Äèìåíçèè íà óðåäîò.
f) Äèìåíçèè íà âðàòàòà îä ìåáåëîò.
61 öì. - óðåä - óðåäè çà ëàäåœå
è çàìðçíóâàœå ñî/áåç
ñîçäàäåí ìðàç è âîäà
Ñëèêà 9
Ëåãåíäà:
Ïðåòñòàâåí å ïðèìåð ñî ïîñòî¼àí
ïðåäåí äåë îä ìåáåëîò.
144
äåáåëèíàòà íà ìîíòèðàíàòà âðàòà è
îä ñîñåäíèòå äåëîâè ìåáåë âî
êó¼íàòà.
å) Äèìåíçèè íà óðåäîò.
f) Äèìåíçèè íà âðàòàòà îä ìåáåëîò.
à) Äåë çà íîãàëêèòå íà óðåäîò
+ 35 ìì./ -13 ìì.
b) Äèìåíçèèòå ìîæå äà âàðèðààò.
c) Äåáåëèíàòà íà ïîêðèâêàòà íà
âðàòàòà ìîæå äà âàðèðà.
d) Îâàà äèìåíçè¼à ìîæå äà âàðèðà âî
çàâèñíîñò îä èíñòàëèðàœåòî,
äåáåëèíàòà íà ìîíòèðàíàòà âðàòà è
îä ñîñåäíèòå äåëîâè ìåáåë âî
êó¼íàòà.
å) Äèìåíçèè íà óðåäîò.
f) Äèìåíçèè íà âðàòàòà îä ìåáåëîò.
Ïîòðåáíè åëåìåíòè è
àëàò
Ïðîäàæåí ïàêåò
- Óïàòñòâî çà ìîíòàæà
- Óïàòñòâî çà óñëîâè
- Åëåìåíòè çà èíñòàëàöè¼à.
61 öì. - óðåä - ëàäèëíèê çà
÷óâàœå âèíî
Äîïîëíèòåëíè åëåìåíòè
Ñëèêà 10
Ëåãåíäà:
Ïðåòñòàâåí å ïðèìåð ñî ïîñòî¼àí
ïðåäåí äåë îä ìåáåëîò.
à) Äåë çà íîãàëêèòå íà óðåäîò
+ 35 ìì./ -13 ìì.
b) Äèìåíçèèòå ìîæå äà âàðèðààò.
c) Äåáåëèíàòà íà ïîêðèâêàòà íà
âðàòàòà ìîæå äà âàðèðà.
d) Îâàà äèìåíçè¼à ìîæå äà âàðèðà âî
çàâèñíîñò îä èíñòàëèðàœåòî,
äåáåëèíàòà íà ìîíòèðàíàòà âðàòà è
îä ñîñåäíèòå äåëîâè ìåáåë âî
êó¼íàòà.
å) Äèìåíçèè íà óðåäîò.
f) Äèìåíçèè íà âðàòàòà îä ìåáåëîò.
Åëåìåíòè çà èíñòàëàöè¼à çà
ïîñòàâóâàœå íà åäåí äî äðóã óðåä
Çà äîëãîòðà¼íî ïîâðçóâàœå íà äâà
óðåäè, íà ïðèìåð åäåí óðåä çà
çàìðçíóâàœå ïîêð༠óðåä çà ëàäåœå.
Ñòðàíè÷íî äîïîëíèòåëíî ãðååœå
2 óðåäà å ïîìàëî îä 160 ìì.
Çàøòèòà íà ïðñòè, åêñòðà äîëîãî
Ïîìîø çà ïîâðçóâàœå çà âðàòèòå
îä ìåáåëîò
Çà ïîâðçóâàœå íà äâå âðàòè (âèäåòå
¼à èëóñòðàöè¼àòà íà ñòðàíèöà 112 ). Áåç
äîïîëíèòåëíà ïðåòõîäíà ðàáîòà
êîðèñíà çà âðàòè ñî ñòàíäàðäíà
ãîëåìèíà.
Àëàò
76.2 öì. - óðåäè - óðåäè çà
ëàäåœå è çàìðçíóâàœå
- åëåêòðè÷åí øðàôöèãåð Ò20
- òîðêñ-øðàôöèãåð Ò20
- òîðêñ-áèò Ò20 + ìàãíåòåí äðæà÷
- 8 ìì. êëó÷
- äóï÷àëêà çà äðâî ñî ðàçëè÷íè
ãîëåìèíè
- êîìáèíàöèñêè èçâëåêóâà÷, SW 13 ìì.
- ïðèëàãîäëèâ âèšóøêàñò êëó÷
- íîæåâè ñî ïðèëàãîäëèâî ñå÷èâî
- ìåòàëíî ìåòðî
- âèíêëà çà ìåðåœå àãëè
- âàñåðâàãà ñî äîëæèíà îä 60 öì. è
120 öì.
- ïîâðøèíñêà ïëî÷à
çà åäåí óðåä ìèí. 120 öì. äîëãà
Ñëèêà 11
Ëåãåíäà:
Ïðåòñòàâåí å ïðèìåð ñî ïîñòî¼àí
ïðåäåí äåë îä ìåáåëîò.
à) Äåë çà íîãàëêèòå íà óðåäîò
+ 35 ìì./ -13 ìì.
b) Äèìåíçèèòå ìîæå äà âàðèðààò.
c) Äåáåëèíàòà íà ïîêðèâêàòà íà
âðàòàòà ìîæå äà âàðèðà.
d) Îâàà äèìåíçè¼à ìîæå äà âàðèðà âî
çàâèñíîñò îä èíñòàëèðàœåòî,
145
çà ïîñòàâóâàœå íà äâà óðåäà åäåí äî
äðóã ìèí. 200 öì. äîëãà
- Ïðîâåðêà íà äîëíàòà ïîâðøèíà.
Ñëåäåòå ãè óïàòñòâàòà âî ïîãëàâ¼åòî
„Ìåñòî çà ïîñòàâóâàœå“.
- Ïðîâåðåòå ãè äèìåíçèèòå íà
âäëáíàòèíàòà.
- Ïðîâåðåòå äàëè âäëàáíàòèíàòà çà
ïîñòàâóâàœå å ïðàâîàãîëíà.
- Ïðîâåðåòå ãî ïîñòàâóâàœåòî íà
øòåêåðîò.
Äîïîëíèòåëíî ñëåäåòå ãè óïàòñòâàòà
âî ïîãëàâ¼åòî „Åëåêòðè÷åí ïðèêëó÷îê“
è âî ïîãëàâ¼åòî „Äèìåíçèè íà
âäëàáíàòèíàòà çà ïîñòàâóâàœå“.
- Ïðîâåðåòå ãî ïðèêëó÷îêîò çà âîäà
(ñàìî ê༠óðåäè ñî ïîäãîòâóâà÷ íà
ìðàç).
Äîïîëíèòåëíî ñëåäåòå ãè óïàòñòâàòà
âî ïîãëàâ¼åòî „Ïðèêëó÷îê çà âîäà“ è
âî ïîãëàâ¼åòî „Äèìåíçèè íà
âäëàáíàòèíàòà çà ïîñòàâóâàœå“.
- Ïðîâåðåòå ¼à ñòàáèëíîñòà è ïðèöâðñòåíîñòà íà ñîñåäíèòå äåëîâè. Ñèòå
äåëîâè ìîðààò äà áèäàò öâðñòî
âðçàíè ñî ¾èäîò.
- Ïðîâåðåòå äàëè êîãà å îòâîðåíà
âðàòàòà íà óðåäîò íå óäèðà âî
Äðóãî
- ñêàëà
- êîëè÷êà íà òðêàëöà, äèãàëêà èëè
ðà÷íà êîëè÷êà
- äóï÷àëêà çà äóø÷åœå âî ¾èä è íà
äíîòî
- äóï÷àëêà çà ðàçëè÷íè ãîëåìèíè çà
ðàçëè÷íè ìàòåðè¼àëè
- øòèöà (ìèí. 8õ10 öì.) êàêî àëòåðíàòèâíà çàøòèòà îä ïðåâðòóâàœå; äîëæèíàòà äà îäãîâàðà íà øèðèíàòà íà
âäëàáíàòèíàòà çà ïîñòàâóâàœå
- øòðàôîâè ñî ðàçëè÷íè ãîëåìèíè
- òåíîê (ìàêñ. 1.5 ìì.) ñîîäâåòåí
ìàòåðè¼àë çà çàøòèòà íà òëîòî îä
îøòåòóâàœà (íà ïð. ëèíîëåóì)
- ìàòåðè¼àë ïîãîäåí çà ïîêðèâàœå è
çàøòèòà íà ëàäèëíèêîò (íà ïð.
çàøòèòíà ôîëè¼à)
- ñåëîòå¼ï
Óïàòñòâî çà ìîíòàæà
!
Âíèìàíèå!
Ñëåäíîòî óïàòñòâî çà óïîòðåáà äàâà
îïèñ íà ìîíòàæàòà íà ðàçëè÷íèòå
âèäîâè óðåäè.
Âî çàâèñíîñò îä ìîäåëîò, ïðåòñòàâóâàœåòî íà ñëèêèòå ìîæå äà âàðèðà.
Íà ñïåöè¼àëíèòå ÷åêîðè çà ìîíòàæà çà
ïîñåáíèòå òèïîâè óðåäè ÷å ñå ïîñî÷è
äîïîëíèòåëíî.
íà âðàòàòà çà îòâîðàœå, âèäåòå
ÂÎÄÈ× ÇÀ ÄÈÇÀ£Í).
2. Òðàíñïîðòèðàœå íà óðåäîò
!
Âíèìàíèå!
Óðåäîò å ìíîãó òåæîê. Áèäåòå âíèìàòåëíè, çà äà íå ñå ïîâðåäè íåêî¼ øòî ïîìàãà
èëè çà äà íå ñå îøòåòè óðåäîò.
Óðåäîò ïðåíåñåòå ãî ñî ïîìîø íà
ïîãîäíî ñðåäñòâî çà òðàíñïîðò (ðà÷íà
êîëè÷êà, êîëè÷êà íà òðêàëöà èëè
äèãàëêà).
Îñèãóðà¼òå ñå äåêà ïðè òðàíñïîðòîò
íåìà äà äî¼äå äî ïðåâðòóâàœå.
Óðåäîò èìà âèñèíà îä 2134 ìì. Àêî
íåìàòå ìîæíîñò äà ãî ïðåíåñòå óðåäîò
èñïðàâåí ïîðàäè íåãîâàòà ãîëåìèíà,
èñòèîò ìîæå äà ñå ïðåíåñå è âî
ëåæå÷êà ñîñòî¼áà.
Íà¼ìàëàòà âèñèíà íà ìåñòîòî êàäå øòî
1. Ïðîâåðåòå ¼à âäëàáíàòèíàòà
çà ïîñòàâóâàœå
!
Âíèìàíèå!
Çà äà ñå ãàðàíòèðà ñèãóðíî, åäíîñòàâíî
èíñòàëèðàœå è îïòèìàëíà ïðåòñòàâà çà
ïîâðçàíèîò ïðåäåí äåë, òðåáà äà ñå
ïðîâåðè äàëè âäëàáíàòèíàòà çà
ïîñòàâóâàœå îäãîâàðà íà áàðàœàòà çà
èíñòàëèðàœå.
Ïðåä ïî÷åòîêîò íà èíñòàëèðàœåòî
òðåáà äà ñå ïðîâåðè äàëè âäëàáíàòèíàòà çà ïîñòàâóâàœå ãè èñïîëíóâà
ñèòå óñëîâè çà ñèãóðíî è åäíîñòàâíî
èíñòàëèðàœå.
ñî ñëåäíàòà òàáåëà:
146
Øèðèíà íà
óðåäîò
çà ïîëèöèòå îä óðåäîò, îòñòðàíåòå ¼à
ïî çàâðøóâàœåòî íà èíñòàëèðàœåòî,
ñî öåë äà íå ñå îøòåòàò íåêîè äåëîâè.
- Ïðîâåðåòå äà íå íàñòàíàëå îøòåòóâàœà ïðè òðàíñïîðòîò.
Àêî íàñòàíàëå î÷èãëåäíè îøòåòóâàœà,
íå ïîñòàâóâà¼òå ãî óðåäîò. Àêî íåøòî
íå å ¼àñíî, ¼àâåòå ñå ê༠ïðîäàâà÷îò.
Èñïðàâåòå ãî óðåäîò
çàäíàòà ñòðàíà
Ñëèêà 12
45,7 öì/18"
61,0 öì/24"
76,2 öì/30"
91,4 öì/36"
Íèêîãàø íå êðåâà¼òå
218,5 öì
çà ñòðàíè÷íèòå
¾èäîâè
4. Ïîäãîòâóâàœå íà óðåäîò
3. Îòñòðàíóâàœå íà àìáàëàæàòà
Ñëèêà 14
- Îòñòðàíåòå ãè íîñà÷èòå è ïëî÷èòå çà
ôèêñèðàœå ñî êîèøòî ñå ïðèöâðñòåíè
ïðåäíèòå äåëîâè íà ôðèæèäåðîò.
Îäâðòåòå ãè øòàðôîâèòå çà
ïðèöâðñòóâàœå è îòñòðàíåòå ãè
ñòîïèðà÷êèòå äåëîâè.
Ñîâåò:
Ñòàâåòå ãè íàñòðàíà ñòîïèðà÷êèòå
äåëîâè çà äà íå ñå çàãóáàò.
!
Âíèìàíèå!
- Çà âðåìå íà îòïàêóâàœåòî óðåäîò
ìîæå äà ñå ïðåâðòè.
- Óðåäîò å ìíîãó òåæîê.
- Óðåäîò ìîæå äà ñå ïðåâðòè íàíàïðåä
àêî íåãîâàòà âðàòà å îòâîðåíà.
Áèäåòå âíèìàòåëíè, çà äà íå ñå
ïîâðåäè íåêî¼ øòî ïîìàãà èëè çà äà
íå ñå îøòåòè óðåäîò.
Çà äà ¼à çàøòèòèòå äîëíàòà ïîâðøèíà
îä îøòåòóâàœà çà âðåìå íà
èíñòàëàöè¼àòà:
- Ïîñòàâåòå òåïèõ èëè ëèíîëåóì è
çàëåïåòå ãî íà òëîòî ïðåä äà ãî
ïîñòàâèòå óðåäîò.
! Âíèìàíèå!
Óðåäîò ñåêîãàø ïîñòàâà¼òå ãî öåíòðàëíî
ñî çàäíàòà ñòðàíà âðç ñðåäñòâîòî çà
ïðåâîç. Íèêîãàø íå ïðèòèñêà¼òå âðç
óðåäîò îäíàïðåä èëè ñòðàíè÷íî.
Îïàñíîñò îä îøòåòóâàœå íà óðåäîò!
Ñëèêà 13
- Óðåäîò ñåêîãàø äâèæåòå ãî ñî ïîìîø
íà êîëè÷êà íà òðêàëöà, äèãàëêà èëè
ðà÷íà êîëè÷êà.
- Îòñòðàíåòå ¼à àìáàëàæàòà çà
òðàíñïîðò:
Îòñòðàíåòå ãî êàðòîíîò. Áèäåòå
âíèìàòåëíè êîãà ïîìèíóâàòå ñî íîæ
çà äà íå ¼à îøòåòèòå ãîðíàòà
ïîâðøèíà íà óðåäîò.
Èçâàäåòå ãè îä ïàêóâàœåòî äîñòàâåíèòå äîïîëíèòåëíè åëåìåíòè.
! Âíèìàíèå!
Çàøòèòàòà çà òðàíñïîðòîò, ñî êî¼à ñå
çàøòèòóâààò ðåøåòêèòå è ïîâðøèíèòå
5. Ïðîìåíà íà ìåõàíèçìîò
íà âðàòàòà
!
Ïðåäóïðåäóâàœå!
Ïðåä äà çàïî÷íåòå ñî ðàáîòà âðç
ðåçåàòà îä âðàòàòà, ðàçëàáàâåòå
ãî ôåäåðîò îïàñíîñò îä ïîâðåäà!
Çàâèñíî îä áàðàœàòà íà ìåñòîòî çà
ïîñòàâóâàœå, ìåõàíèçìîò íà âðàòàòà
ìîæå äà ñå ñìåíè íà äðóãàòà ñòðàíà.
Àêî íå å ïîòðåáíà ïðîìåíà íà
ìåõàíèçìîò íà âðàòàòà, ïðîäîëæåòå
ñî ñëåäíèîò ÷åêîð îä ìîíòèðàœåòî.
Ñîâåò:
Ê༠óðåäèòå çà çàìðçíóâàœå øòî
ñîçäàâààò ìðàç è âîäà, ìåõàíèçìîò
íà âðàòà íå ìîæå äà ñå ïðîìåíè.
Ñëèêà 15
- Ðàçëàáàâåòå ãî ôåäåðîò íà ðåçåòî.
Çà òàà öåë ñâðòåòå ãî øòðàôîò îä
I íàêàë 0.
Ñëèêà 16
- Îòñòðàíåòå ¼à ïîêðèâêàòà íà ðåçåòî.
Ñëèêà 17
- Îòøðàôåòå ¼à âðàòàòà.
Ñëèêà 18
- Îòñòðàíåòå ãè ðåçåàòà.
147
Ñëèêà 19
- Îòñòðàíåòå ¼à ðåøåòêàòà çà
âåíòèëàöè¼à.
Ñî óðåäîò äîñòàâåíà Âè å è ðåøåòêà
çà âåíòèëàöè¼à çà ïðîìåíåòèîò
ìåõàíèçàì íà âðàòàòà. Ïðè ñëåäíàòà
ìîíòàæà èñêîðèñòåòå ãî îâî¼ äåë.
Ñëèêà 20
- Çãëîáîò íà ðåçåòî ïðåìåñòåòå ãî íà
äðóãàòà ñòðàíà.
Ñëèêà 21
- Ïîñòàâåòå ãî ïëàñòè÷íèîò äåë íà
íîâàòà ðåøåòêà çà âåíòèëàöè¼à.
- Ìîíòèðà¼òå ¼à íîâàòà ðåøåòêà çà
âåíòèëàöè¼à.
Ñëèêà 22
- Ïîñòàâåòå ãè äåëîâèòå çà ïðèöâðñòóâàœå íà âðàòàòà îä äðóãàòà ñòðàíà.
Ñëèêà 23
- Ïîñòàâåòå ãè ðåçåàòà íà óðåäîò.
Ïðîìåíåòå ãè ðåçåàòà!
Ñëèêà24
- Ïîñòàâåòå ¼à âðàòàòà íà ðåçåàòà.
Ñëèêà 25
- Ïðèöâðñòåòå ãî ôåäåðîò íà ðåçåòî.
Çà òàà öåë ñâðòåòå ãî øòðàôîò îä
0 äî I.
Ñëèêà 26
- Ïîêðè¼òå ãî ðåçåòî.
åëåêòðè÷íè êàáëè, êîèøòî ìîæàò äà
ñå îøòåòàò ñî øòðàôîâèòå - îïàñíîñò
îä ïîâðåäè è îøòåòóâàœà!
Ñëèêà 27
- Àêî âäëàáíàòèíàòà çà ïîñòàâóâàœå å
ïîäëàáîêà îä óðåäîò, ïîñòàâåòå
äðâåíà ïëî÷à ïîçàäè øèíèòå çà
çàøòèòà îä ïðåâðòóâàœå è çàøòðàôåòå ¼à çà äîëíàòà ïîâðøèíà èëè ¾èäîò.
Äîëæèíàòà íà äðâåíàòà ïëî÷à òðåáà
äà îäãîâàðà íà øèðèíàòà íà
äëàáíàòèíàòà çà ïîñòàâóâàœå!
Âàæåí ñîâåò:
Àêî å âîçìîæíî, äðâåíàòà ïëî÷à
ïðèöâðñòóâà¼òå ¼à äðâåíàòà ïëî÷à íà
çàäíèîò ¾èä íà âäëàáíàòèíàòà.
Ê༠íåêîè ôîðìè çà ïîñòàâóâàœå ìîæå
äà áèäå ïîòðåáíî øòðàôîâèòå øòî ñå
êîðèñòàò çà ïðèöâðñòóâàœå íà øèíèòå
çà çàøòèòà îä ïðåâðòóâàœå íà çàäíàòà
ñòðàíà, äà ñå ïîñòàâàò íàêîñî.
Âàæíè èíôîðìàöèè çà çàøòèòà îä
ïðîâåòðóâàœå:
- Ñåòîòî øòî Âè ñå äîñòàâóâà ñîäðæè
øòðàôîâè çà ïðèöâðñòóâàœå çà äîëíè
ïîâðøèíè. Áèðà¼òå ãè øòðàôîâèòå çà
ïðèöâðñòóâàœå ñîãëàñíî ëîêàëíèòå
óñëîâè.
- Àêî ñî äîñòàâåíèòå øòðàôîâè çà
ïðèöâðñòóâàœå íå ñå îáåçáåäè
ñèãóðíî ïðèöâðñòóâàœå îä ïðåâðòóâàœå, ïîñòîè äðóã ìåòîä ïîãîäåí çà
ïðèöâðñòóâàœå íà øèíèòå çà çàøòèòà
îä ïðåâðòóâàœå.
Äðâåíî òëî
Âî âàêîâ ñëó÷༠òðåáà äà ñå êîðèñòàò
äîñòàâåíèòå äðâåíè øòàðôîâè
(5 õ 60 ìì. è 4 õ 15 ìì.).
- Íàïðàâåòå äóïêè:
3 ìì. çà äðâåíè øòðàôîâè (5 õ 60 ìì.)
2 ìì. çà äðâåíè øòðàôîâè (4 õ 15 ìì.)
Âíèìàâà¼òå øòðàôîâèòå 5 õ 60 äà
âëåçàò íà¼ìàëêó 19 ìì. âî ìàñèâíè
äîëíè ïîâðøèíè.
- Ïðèöâðñòåòå ãè øèíèòå çà çàøòèòà
îä ïðåâðòóâàœå.
Ïðîâåðåòå äàëè øòàðôîâèòå ñå
äîáðî çàâðòåíè!
6. Ïîäãîòîâêà íà
âäëàáíàòèíàòà
çà âãðàäóâàœå
Ñîâåò:
Çà ñåêî¼ óðåä ïîòðåáíè ñå 2 øèíè çà
çàøòèòà îä ïðåâðòóâàœå.
Ê༠êîìáèíàöè¼à íà óðåäè åäåí äî
çàøòèòà îä ïðåâðòóâàœå.
- Óòâðäåòå ãè ìåñòàòà çà ïðèöâðñòóâàœå
íà øèíèòå çà çàøòèòà îä ïðåâðòóâàœå.
Óòâðäåòå ãè êîíêðåòíèòå äèìåíçèè
ñîãëàñíî ïîãëàâ¼åòî „Äèìåíçèè çà
èíñòàëèðàœå“.
! Âíèìàíèå!
Ïðîâåðåòå äàëè âî ¾èäîò íåìà
148
íå ìîæàò äà ñå ïðèöâðñòàò, ìîæå äà ñå
ïîñòàâè âðåòåíî íàä óðåäîò êàêî
àëòåðíàòèâíà çàøòèòà îä ïðåâðòóâàœå.
Òðåáà äà ñå âíèìàâà äà íåìà ïðîñòîð
Ñëèêà 28
Äîëíà ïîâðøèíà áåòîí
! Ïðåäóïðåäóâàœå!
Ïðè èíñòàëèðàœå èëè ðàáîòåœå ñî
àðìàòóðà ñåêîãàø íîñåòå çàøòèòíè
íàî÷àðè è äðóãà îïðåìà îïàñíîñò îä ïîâðåäà!
Íå å ïîãîäíî äà ñå êîðèñòè àðìàòóðà
ïðè âðøåœåòî ¾èäíè ðàáîòè êàêî
ñòàâàœå ïëî÷è èëè öèãëè.
Íèêîãàø íå êîðèñòåòå àðìàòóðà êà¼
ñâåæ, óøòå íåçàöâðñòåí áåòîí.
Íå êîðèñòåòå äóï÷àëêà çà äóï÷åœå çà
àðìàòóðàòà.
Êîðèñòåòå àðìàòóðà Ì8 è øòðàôîâè
Ì8. Äîïîëíèòåëíî êîðèñòåòå ãè
èñïîðà÷àíèòå øòðàôîâè (5 õ 60 ìì. è
4 õ 15 ìì.).
- Íàïðàâåòå äóïêà ñî äè¼àìåòàð îä
10 ìì. ñî äëàáî÷èíà íåøòî ïîãîëåìà
îä òàà çà ñòàâàœå.
Êîðèñòåòå ãè èñïîðà÷àíèòå äèïëè.
- Èñ÷èñòåòå ¼à äóïêàòà èëè èçäóï÷åòå
óøòå ïîäëàáîêî.
Ñëèêà 29
- Øòðàôîò ïîñòàâåòå ãî âî äóïêàòà è
çàøòàðàôóâà¼òå äîäåêà íå îñåòèòå
îòïîð.
- Ñòàâà¼òå ãî âíèìàòåëíî äðâåíèîò
êëèí ñî øòðàô âî äóïêàòà, äîäåêà
ãëàâàòà íà øòðàôîò èìà óøòå 13 ìì.
îääàëå÷åíîñò îä çàøòèòàòà îä
ïðåâðòóâàœå.
- Ñòåãíåòå ãî øòðàôîò.
Ñëèêà 30
- Äîïîëíèòåëíî èñêîðèñòåòå ãî
äðâåíè÷å øòðàôîâè (êîãà òîà ãî
äîçâîëóâà äîëíàòà ïîâðøèíà).
- Âðåòåíîòî (ïðåñåê íà¼ìàëêó 8õ10 öì.)
íåêà ¼à èìà ïîòðåáíàòà äîëæèíà.
Äîëæèíàòà òðåáà äà îäãîâàðà íà
øèðèíàòà íà âäëàáíàòèíàòà çà
ïîñòàâóâàœå!
Ñîâåò:
- Àêî âäëàáíàòèíàòà çà ïîñòàâóâàœå å
ïîäëàáîêà îä óðåäîò, êîðèñòåòå
ïîöâðñòî âðåòåíî èëè äâà åäåí äî
äðóã.
- Òàáëàòà ìîðà äà áèäå ïîãîëåìà îä
óðåäîò áàðåì 50 ìì.
Ñëèêà 31
- Îáåëåæåòå ¼à âèñèíàòà íà èíñòàëèðàœåòî (äîëíèîò ðàá íà òàáëàòà) íà
çàäíèîò ¾èä íà íèøàòà.
- Èçáåðåòå ãè øòðàôîâèòå ñîãëàñíî
äåáåëèíàòà íà äðâåíàòà òàáëà:
äîëæèíà = ìèí. 2.5 õ äåáåëèíàòà íà
äðâîòî, äè¼àìåòàð 12 èëè 14 ìì.
Ñîâåò:
Èçáåðåòå êîëêó øòðàôîâè Âè òðåáààò
ñîãëàñíè øèðèíàòà íà íèøàòà, ñî øòî
7. Îáåçáåäóâàœå äîïîëíèòåëíà
çàøòèòà îä ïðåâðòóâàœå
Âàæåí ñîâåò:
Àêî å ìîæíî, äðâåíàòà òàáëà ñåêîãàø
ïîñòàâóâà¼òå ¼à íà çàäíèîò ¾èä îä
íèøàòà.
Àêî øèíèòå çà çàøòèòà îä ïðåâðòóâàœå
äîáðî ìîíòèðàíà.
Ñïîðåä äîëíàòà ïîâðøèíà:
- Ïðîâåðåòå êàäå èìà äðæà÷è íà
çàäíèîò ¾èä îä íèøàòà è íàïðàâåòå
ãè äóïêèòå íà òàáëàòà ñïîðåä
ìåñòîòî íà äðæà÷èòå.
èëè
- Ïîñòàâåòå ¼à ïîãîäíàòà äèïëà âî
çàäíèîò ¾èä.
- Ïðîäóï÷åòå ¼à òàáëàòà.
- Çàøòðàôåòå ¼à äðåâíàòà òàáëà íà
çàäíèîò ¾èä îä íèøàòà.
8. Ïîäãîòîâêà íà ïðèêëó÷îêîò
çà âîäà
!
149
(ñàìî çà óðåäè çà êîèøòî å
íåîïõîäåí ïðèêëó÷îê çà âîäà)
Ïðåäóïðåäóâàœå!
Ïîñòàâåòå ãëàâíà ñëàâèíà çà äà
èçáåãíåòå øòåòè îä èñòåêóâàœå
íà âîäà.
- Ïîñòàâåòå öåâêà çà ïðèêëó÷îê.
Ñåêîãàø äðæåòå ñå äî äàäåíèîò
äåë çà ïîñòàâóâàœå çà äà èçáåãíåòå
îøòåòóâàœà íà ïðèêëó÷îêîò ïîäîöíà
íèøàòà, ïîâëå÷åòå ãî êàáåëîò ñî
ïîìîø íà òðàêàòà
èëè
ïðèöâðñòåòå ãî êàáåëîò ñî ñåëîòå¼ï
ñðåäèøíî ïîçàäè óðåäîò, íà îêîëó
38 öì. îääàëå÷åíîñò îä çàäíèîò ¾èä
íà íèøàòà.
- Âíèìàòåëíî ïîñòàâåòå ãî óðåäîò âî
íèøàòà, òàêà øòî ïîäâèæíèòå òðêàëöà
äà âëåçàò âî çàøòèòíèöèòå îä
ïðåâðòóâàœå.
Ñëèêà 32
- Öåâêàòà çà ïðèêëó÷îêîò ôèêñèðà¼òå
¼à íà ïîäîò ñî ïîìîø íà ñåëîòå¼ï.
9. Ïîñòàâóâàœå íà çàøòèòàòà
íà ðàáîâèòå
! Ïðåäóïðåäóâàœå!
Âíèìàòåëíî ïðè ïîñòàâóâàœåòî íà
óðåäîò âî âäëàáíàòèíàòà çà ïîñòàâóâàœå. Íåìî¼òå äà ãè îøòåòèòå
ïðèêëó÷îêîò çà âîäà èëè êàáåëîò
êîèøòî ñå ïðèöâðñòåíè íà ïîäîò.
Ñëèêà 35
- Îòñòðàíåòå ãè îä âäëàáíàòèíàòà çà
ïîñòàâóâàœå çàøòèòíèöèòå íà
ðàáîâèòå.
Ñëèêà 33
- Çà äà ãè çàøòèòèòå ðàáîâèòå íà
âäëàáíàòèíàòà çà ïîñòàâóâàœå,
ñî ïîìîø íà ñåëîòå¼ï ïîñòàâåòå
ãè çàøòèòíèòå øèïêè.
10. Ïîñòàâóâàœå íà óðåäè
åäåí äî äðóã
Àêî å ïðåäâèäåíî ïîñòàâóâàœå íà
2 óðåäè åäåí äî äðóã, ñåãà ïîâðçåòå
12. Èñïðàâóâàœå íà óðåäîò
âî íèøàòà
ïîäàòîöè çà ïîñòàâóâàœåòî óðåäè
çà ìîíòèðàœå íà ñåòîò çà äèõòóâàœå.
11. Ïîñòàâóâàœå íà óðåäîò âî
âäëàáíàòèíàòà çà ïîñòàâóâàœå
Ñëèêà 34
Ñîâåò:
Àêî òëîòî èëè óðåäîò ñå íàêîñåíè âî
îäíîñ íà âäëàáíàòèíàòà, ìîðà ïðåä
ïîñòàâóâàœåòî íà óðåäîò ñîîäâåòíî
äà ñå èñïðàâàò ïîäâèæíèòå òðêàëöà.
- Ïîñòàâåòå ãî ïðèêëó÷îêîò âî øòåêåðîò.
Ñîâåò:
Ê༠ïîñòàâóâàœå óðåäè åäåí äî äðóã
ïîòðåáåí å ïîñåáåí øòåêåð çà ñåêî¼
îä óðåäèòå!
- Ïðåä ïðèöâðñòóâàœåòî çàøòèòåòå ãî
êàáåëîò ïîä èëè ïîçàäè óðåäîò.
Ïðåïîðà÷àíè âðåäíîñòè çà
ïîñòàâóâàœåòî:
Âðçåòå òðàêà íà ñðåäèíàòà îä êàáåëîò
ïîâëå÷åòå ãî íàíàïðåä ïîä óðåäîò.
Ïðè ïîñòàâóâàœåòî íà óðåäîò âî
150
Ñëèêà 36
- Óðåäîò èñïðàâåòå ãî íà äàäåíèîò
ìåáåë.
Äðæåòå ¼à ïëî÷àòà çà èñïðàâóâàœå íàä
ïîìàãàëîòî çà ïîçèöèîíèðàœå íà
âðàòàòà.
Ïîìàãàëàòà çà ïîçèöèîíèðàœå ñå
äèçà¼íèðàíè çà ñëåäíèòå çàåäíè÷êè
ïðåèöâðñòóâà÷è çà ìîíòèðàœå íà
âðàòè íà ìåáåëîò:
- 19 ìì.
- 38 ìì.
Ñåêîãàø òðåáà äà ñå ïðîâåðóâà ôàêòè÷êàòà äåáåëèíà íà âðàòàòà øòî ñå
ìîíòèðà çà äà ìîæàò äà ñå ïðèëàãîäàòà
ìîæíèòå âàðèðàœà íà äåáåëèíàòà.
Ñèòå ïîäâèæíè íîãàëêè íà ïðåäíàòà è
çàäíàòà ñòðàíà ìîæàò äà ñå íàìåñòàò
îä ïðåäíàòà çòðàíà.
Íàïðåä: ñî êîìáèíàöèñêè êëó÷,
SW 13 ìì.
Ïîçàäè: ñî øòåêåð êëó÷ 8 ìì. íà
ôëåêñíè áðàíîâè.
! Âíèìàíèå!
Íèêîãàø íå êîðèñòåòå åëåêòðè÷åí
øòðàôöèãåð çà ïðèëàãîäóâàœåòî
íà âèñèíàòà íà óðåäîò.
- Ñòðàíè÷íèòå çàâðòêè îä ïëî÷àòà çà
ïðèöâðñòóâàœå (ãîðå) ïðèöâðñòåòå
ãè ñïîðåä äàäåíèòå óñëîâè çà
ïîñòàâóâàœå. Àêî íåìà èëè àêî èìà
ñàìî ìàëà ïóêíàòèíà, òîãàø ñòðàíè÷íèòå çàâðòêè íå ìîðààò äà ñå
ôèêñèðààò.
- Àêî íàä óðåäîò èìà ïîãîëåìà ïóêíàòèíà, òîãàø ïîñòàâåòå äðâåíà ïëî÷à
íàä óðåäîò è âíèìàâà¼òåöåëîñíî äà
¼à èñïîëíèòå ïóêíàòèíàòà.
- Ïîñòàâåòå ¼à øèíàòà çà ïîêðèâàœå
íà ïëî÷àòà çà ïðèöâðñòóâàœå (ãîðå).
Èñå÷åòå ¼à øèíàòà çà ïðèêëó÷îê íà
ñàêàíàòà âèñèíà!
Ñëèêà 40
Íà äîëíàòà ñòðàíà îä óðåäîò èìà
îáåëåæóâàœå øòî ñëóæè êàêî
ñòàíäàðäíà äèìåíçè¼à çà ïîñòàâóâàœå
íà âèñèíàòà.
Ïðè ïîñòàâóâàœåòî íà âèñèíàòà,
îáåëåæóâàœåòî íåêà áèäå íà 32 ìì.
íàä ïîäîò.
Ñëèêà 37
- Ïîäâèæíèòå íîãàëêè çàøòðàôóâà¼òå
ãè íàäîëó ñå äîäåêà îáåëåæóâàœåòî
íà äîëíàòà ñòðàíà íå ¼à äîñòèãíå
äàäåíà âèñèíà (32 ìì.).
Ñîâåò:
Îâàà äèìåíçè¼à å ìíîãó âàæíà çà
ñëåäíîòî èñïðàâóâàœå íà ïðåäíèîò
äåë.
- Èñïðàâåòå ãî ïðåäíèîò äåë íà óðåäîò
ñî ïîìîø íà âàñåðâàãà.
Ñîâåò:
- Íå íàêîñóâà¼òå ãî óðåäîò âî íèøàòà!
Äîëíîòî çàøòðàôóâàœå íà ïîäâèæíèòå
íîãàëêè òðåáà äà ñå îäâèâà ïîñòåïåíî:
ñåêîãàø îäåòå íàèçìåíè÷íî äåñíî è
ëåâî.
- Çàäíèòå íîãàëêè ëåñíî ìîæàò äà ñå
ïîñòàâàò êîãà óðåäîò íå å íàïîëíåò
ïîçàäè.
- Ïðè êîðèñòåœåòî íà äðâåíà òàáëà êàêî
àëòåðíàòèâíà çàøòèòà îä ïðåâðòóâàœå
âî ñìèñëà íà òî÷êà 7 îä îâà óïàòñòâî
çà ìîíòàæà, ïðîâðòåòå ãî óðåäîò çà äà
çàñòàíå äî äðâåíàòà òàáëà.
Íå äîçâîëóâà¼òå äà ñå äåôîðìèðà âðç
äðâåíàòà òàáëà!
14. Ïðèöâðñòóâàœå íà óðåäîò
íà ñòðàíè÷íèîò ¾èä íà
âäëàáíàòèíàòà çà ïîñòàâóâàœå
Ñëèêà 41
- Çàøòðàôåòå ãè çàâðòêèòå îä ïëî÷àòà
çà ïðèöâðñòóâàœå (ñòðàíè÷íî) ñî
ñîñåäíèòå äåëîâè.
15. Ïðîèçâîäñòâî íà
ïðèêëó÷îêîò çà âîäà íà óðåäîò
13. Ôèêñèðàœå íà óðåäîò íà
âäëàáíàòèíàòà ça ïîñòàâóâàœå
Ñëèêà 38
- Ãîðíèòå çàâðòêè îä ïëî÷àòà çà
ïðèöâðñòóâàœå (ãîðå) çàøòðàôåòå
ãè íà ãîðíàòà ïîâðøèíà.
Ñëèêà 39
151
Èñïîðà÷àí Âè å è ôëåêñèáèëíî öðåâî
çà äîìàøåí ïðèêëó÷îê çà âîäà ¾ ".
Âíèìàâà¼òå íà òîà èñïîðà÷àíèòå
äåëîâè çà äèõòóâàœå äà ñå ìîíòèðààò
íà óðåäîò è íà âåíòèëîò!
! Ïðåäóïðåäóâàœå!
Íå óäèðà¼òå âðç öðåâîòî çà âîäà çàòîà
øòî òîà ìîæå äà äîâåäå äî îïàñíîñò
îä ïðîòåêóâàœå è øòåòè.
Ñëèêà 42
- Îòñòðàíåòå ãî êàïà÷åòî îä
ïðèêëó÷îêîò íà óðåäîò (1).
- Ïîñòàâåòå ãî öðåâîòî çà âîäà òàêà
øòî äà çàâðøóâà íê༠ïðèêëó÷îêò
íà óðåäîò (2).
- Ïîñòàâåòå ãè íàâðòêàòà çà ïîâðçóâàœå è äåëîò çà äèõòóâàœå íà öðåâîòî
çà âîäà.
- Äîâåòåäåòå ãî êðà¼îò íà öðåâîòî çà
âîäà äî ïðèêëó÷îêîò íà óðåäîò è
çàøòðàôåòå ¼à íàâðòêàòà çà
17. Ïóøòàœå íà óðåäîò
âî óïîòðåáà
ïîâðçóâàœå (3). Ñòåãíåòå ñî ðàêà.
- Ñòåãíåòå ¼à íàâðòêàòà çà ïîâðçóâàœå
ñî êëó÷. Íåìî¼òå äà ¼à ïðåâðòèòå!
- Çàâðòåòå ãè âåíòèëîò è ãëàâíàòà
ñëàâèíà çà âîäà. Ïðîâåðåòå äàëè
èìà íåêàäå êàäå øòî íå äèõòóâà íà
ïîâðçóâà÷êèòå ìåñòà íà âåíòèëîò è
íà ïðèêëó÷îêîò íà óðåäîò.
Ïîòðåáíî å ñåãà äà ãî âêëó÷èòå óðåäîò
çàðàäè ãàðàíòèðàœå íà ïðåöèçíîñòà
íà ñåëäíèîò ÷åêîð îä ìîíòèðàœåòî è
ñî òîà çàðàäè ïîäîöíåæíèîò èçãëåä
íà öåëîêóïíèîò ïðåäåí äåë îä êó¼íàòà.
- Îòâîðåòå ¼à âðàòàòà íà óðåäîò.
- Ïðèòèñíåòå ãî êîï÷åòî çà âêëó÷óâàœå/
èñêëó÷óâàœå íà óðåäîò.
Ñàìî çà óðåäè ñî ïðèêëó÷îê
çà âîäà:
Äðæåòå ¼à ñëàâèíàòà çà âîäà ñå óøòå
çàòâîðåíà çà äà ñå èçáåãíå ðèçèêîò
çà îä ìîæíî îøòåòóâàœå íà öåâêàòà
çà âîäà äà âëåçå âîäà âî óðåäîò.
16. Ïîñòàâóâàœå íà îñíîâíàòà
ïëî÷à
! Ïðåäóïðåäóâàœå!
Ìàêñèìàëíàòà âèñèíà íà îñíîâíàòà
ïëî÷à èçíåñóâà 10.1 öì. îä ïîäîò.
Íèêîãàø íå ïîêðèâà¼òå ãî îòâîðîò çà
âåíòèëàöè¼à íà ïîêðèâêàòà íà îñíîâàòà.
Îïàñíîñò îä îøòåòóâàœå íà óðåäîò.
- Âî äàäåíèîò ñëó÷༠èñå÷åòå ¼à
îñíîâíàòà ïëî÷à íà ïîòðåáíàòà
äîëæèíà.
Ñëèêà 43
- Ïîñòàâåòå ¼à ïîêðèâêàòà íà îñíîâàòà.
Ñëèêà 44
- Çàøòèòíèîò ôèëì ïîñòàâåòå ãî îä
äåëîâèòå çà ëåïåœå íà Âåëêðî òðàêà.
- Ïîñòàâåòå ¼à îñíîâíàòà ïëî÷à íà
ïîêðèâêàòà è ïðèòèñíåòå ñèëíî.
Ñëèêà 45
- Èçìåðåòå ¼à ðàçëèêàòà Y ïîìåƒó
ïîêðèâêàòà è îñíîâíàòà ïëî÷à íà
ëåæå÷êàòà äîëíà ïîâðøèíà.
- Ïîâòîðíî îòñòðàíåòå ¼à ïîêðèâêàòà.
- Ðàçëàáàâåòå ãî çãëîáîò çà ïðèöâðñòóâàœå íà ïîêðèâêàòà.
Ñëèêà 46
- Çãëîáîò èçâàäåòå/ñòàâåò ãî íà
èçìåðåíàòà äëàáî÷èíà.
- Ïîâòîðíî ïîñòàâåòå ãî öâðñòî çãëîáîò.
Ñëèêà 47
- Ïðèöâðñòåòå ¼à ïîêðèâêàòà.
Ñîâåò:
Àêî å ïîòðåáíî îñíîâíàòà ïëî÷à ìîæå
äà ñå ïðèöâðñòè íà ïîêðèâêàòà.
Âî äåëîò íà ëåïëèâàòà òðàêà íà
ïîêðèâêàòà èìà ïîäãîòâåíè äóï÷èœà
çà øòðàôîâè.
18. Ïîäãîòâóâàœå íà âðàòàòà
Âàæåí ñîâåò:
- çàøòðàôóâàœàòà ñåêîãàø ïðàâåòå ãè
íà í༼àêèîò äåë îä âðàòàòà. Íèêîãàø
íå çàøòðàôóâà¼òå âî ïîëíåòèòå
äåëîâè è ñëè÷íèòå íà íèâ.
- ñåêîãàø èçáèðà¼òå øòðàôîâè øòî ñå
ïîêðàòêè îä äåáåëèíàòà íà ïðåäíèîò
äåë.
- çà âðåìå íà èíñòàëèðàœåòî çàøòèòåòå ãè îä îøòåòóâàœà ãîðíèòå
ïîâðøèíè íà âðàòèòå.
¼à è ðà÷êàòà íå ñìåå äà ãè ïîìèíå
ñëåäíèòå âðåäíîñòè:
Øèðèíà íà
óðåäîò
Âêóïíà òåæèíà
íà âðàòàòà
45,7 öì/18"
61,0 öì/24"
76,2 öì/30"
17 êã
23 êã
30 êã
ïîìîø íà äåëîâèòå çà ïðèöâðñòóâàœå
óðåäîò.
152
ñå íàïîëíàò çà äà ñå îñèãóðà äåêà ïðè
èñïðàâóâàœåòî íà äèìåíçèèòå íà
Ôóíêöè¼à íà ðàçëè÷íèòå äåëîâè:
1. äâîãëàâè íàâðòêè íà øèíèòå çà
èñïðàâóâàœå: çà âåðòèêàëíî
èñïðàâóâàœå íà âðàòàòà.
2. çãëîá çà ôèêñèðàœå: çà èñïðàâóâàœå
íà ïðåäíèîò äåë âî äëàáî÷èíà.
3. çàâðòêè íà äâîãëàâèòå íàâðòêè: çà
îáåçáåäóâàœå íà ïðåäíèîò äåë,
çà äà ñå ñïðå÷è ñòðàíè÷íî
ïîìåñòóâàœå.
4. äîëåí çãëîá çà ïðèöâðñòóâàœå: çà
îáåçáåäóâàœå íà ïðåäíèîò äåë, çà
äà ñå ñïðå÷è ñòðàíè÷íî
ïîìåñòóâàœå.
Ñëèêà 48
Ïîìîø çà ïîâðçóâàœå íà âðàòàòà
Ê༠óðåäèòå ñî øèðèíà îä 76 è 91 öì.
(30" è 36"), íàìåñòî åäíà ãîëåìà âðàòà,
ìîæå äà ñå ìîíòèðààò äâå âðàòè åäíà
äî äðóãà. Âî òàêîâ ñëó÷༠òèå äâå âðàòè
ñå ïîâðçóâààò íà çàäíàòà ñòðàíà åäíà
ñî äðóãà ñî ïîìîø íà ìåòàëíà øòèöà.
Ñëèêà 49
Îâàà ìåòàëíà øòèöà ìîæåòå äà ¼à
êóïèòå ê༠Âàøèîò ïðîäàâà÷ êàêî
äîïîëíèòåëåí åëåìåíò çà èíñòàëèðàœåòî (Ïîìîø çà ïîâðçóâàœå íà âðàòàòà).
Ïðåïîðàêè çà ïîëíåœå:
Øèðèíà íà
óðåäîò
45,7 cm/18"
61,0 cm/24"
76,2 cm/30"
Ïîëíåœå íà âðàòàòà
10 kg
15 kg
20 kg
20. Ïîñòàâóâàœå íà øèíàòà çà
èñïðàâóâàœå íà âðàòàòà
Ñîâåò:
Øèíàòà çà èñïðàâóâàœå íà âðàòàòà å
íà¼âàæíèîò àëàò çà èñïðàâóâàœå íà
ïðåäíèîò äåë.
Ñëèêà 50
- Îòøòðàôåòå ãî ïîìàãà÷îò çà
ïîçèöèîíèðàœå.
ïîòðåáåí çà ïîíàòàìîøíèîò òåê íà
ìîíòàæàòà.
Ñëèêà 51
øèíàòà çà èñïðàâóâàœå íà âðàòàòà è
ãîðíèîò ðàá.
Ñëèêà 52
- Îáåëåæåòå ¼à îâàà âðåäíîñò Õ íà
çàäíàòà ñòðàíà îä âðàòàòà.
- Îäðåäåòå ãî ñðåäèøòåòî íà âðàòàòà è
îçíà÷åòå ãî.
- Ðàçëàáàâåòå ãè äâåòå çàâðòêè è
îòñòðàíåòå ¼à øèíàòà çà èñïðàâóâàœå.
- Ïîñòàâåòå ¼à øèíàòà çà èñïðàâóâàœå
íà âðàòàòà è êðåíåòå ¼à íà îáåëåæàíîòî. Îáåëåæåòå ìåñòà çà äóï÷åœå.
- Íàïðàâåòå äóïêè.
- Çàøòðàôåòå ¼à äîáðî øèíàòà çà
èñïðàâóâàœå.
Ñîâåò:
- Ïîñòàâåòå ¼à øèíàòà çà èñïðàâóâàœå
íà âðàòàòà ñî íà¼ìàëêó 6 øòðàôîâè.
Åäåí øòðàô ñåêîãàø òðåáà äà ñå
ïîñòàâè ïîä äâîãëàâàòà íàâðòêà.
äîïîëíèòåëíè åëåìåíòè è àëàò“.
Ïðè êîðèñòåœåòî íà ìåòàëíàòà øòèöà
íà âðàòèòå, òðåáà äà ñå âíèìàâà íà
ìàêñèìàëíàòà ìîæíà äîëæèíà íà
øòðàôîâèòå è ïîçèöè¼àòà íà äóï÷èœàòà
çà øòðàôîâèòå. Çàøòðàôóâàœàòà
ñåêîãàø ïðàâåòå ãè íà í༼àêèîò äåë îä
âðàòàòà. Íèêîãàø íå çàøòðàôóâà¼òå âî
ïîëíåòèòå äåëîâè è ñëè÷íèòå íà íèâ.
Ñîâåò:
Àêî íà óðåä ñî øèðèíà îä 76 è 91 öì.
(30" è 36") òðåáà äà ñå ìîíòèðà ñàìî
åäíà âðàòà, èñïîðà÷àíàòà ïëî÷à ïîñòàâåòå ¼à íà øèíèòå çà èñïðàâóâàœå è
ôèêñèðà¼òå ¼à.
19. Ïîëíåœå íà âðàòàòà
Ïðè ïîñòàâóâàœåòî íà âðàòàòà ñå
ïðåïîðà÷óâà ôèîêèòå íà âðàòàòà äà
153
- Ïîñòàâåòå ãè çàâðòêèòå íà äâîãëàâèòå
íàâðòêè. Íå çàöâðñòóâà¼òå ãè!
- Êîëêó øòî å ìîæíî ïîäîáðî
èñïðàâåòå ¼à âðàòàòa îä ìåáåëîò.
Ñîâåò:
Âðàòàòà ìîðà ÷åñòîïàòè ïîðàäè
ðàçëè÷íè ôàêòîðè äà áèäå çàòâîðåíà/
îòâîðåíà ïðè èñïðàâóâàœåòî. Çà òàà
öåë íàïðàâåòå ãî ñëåäíîòî:
Ïîñòàâåò ãî çãëîáîò çà ôèêñèðàœå
äèðåêòíî ïîçàäè ðà÷êàòà îä âðàòàòà
âî ñîîäâåòíàòà ïëî÷à çà ôèêñèðàœå.
Ïîñòàâåòå ãî è çàöâðñòåòå ãî çãëîáîò
çà ôèêñèðàœå íà øòðàôîò íà ðà÷êàòà.
Ïî èñïðàâóâàœåòî, çãëîáîò çà ôèêñèðàœå ïîâòîðíî ñå ðàçëàáàâóâà!
- Âðàòàòà îä ìåáåëîò èñïðàâåòå ¼à ñî
äâîãëàâèòå íàâðòêè (òîðêñ-øðàôöèãåð).
Êîíòðîëèðà¼òå ¼à ãîëåìèíàòà íà
ïóêíàòèíàòà.
Ñëèêà 59
- Ïîñòàâóâàœå íà çãëîáîò çà ôèêñèðàœå:
Îääàëå÷åòå ¼à âðàòàòà îä ìåáåëîò îä
âðàòàòà íà óðåäîò.
Ñòèñíåòå ãî ãîðíèîò çãëîá (áåç ïëî÷à
(1.)) äåñíî è ëåâî íàä øòðàôîâèòå.
Ïîñòàâåòå ãî çãëîáîò çà ôèêñèðàœå
(ñî ïëî÷à (2))äåñíî è ëåâî íà ïëî÷àòà
çà ôèêñèðàœå è ïîñòàâåòå ãî íàä
øòðàôîâèòå íà âðàòàòà îä óðåäîò.
Âðàòàòà ïîëåêà ïîâëå÷åòå ¼à íàäîëå
çà äà ìîæå äà ãî ïîâòîðèòå èñòîòî
ê༠(2.).
Ïðîäîëæåòå äî ïîñòàâóâàœåòî íà
ïîñëåäíèîò çãëîá çà ôèêñèðàœå (6.)
íà ïëî÷àòà çà ôèêñèðàœå è äî íåãîâîòî ïðèöâðñòóâàœå íà øòðàôîâèòå.
- Çàòâîðåòå ¼à âðàòàòà è ïðîâåðåòå
äàëè äëàáî÷èíàòà íà ïðåäíèîò äåë
îäãîâàðà íà ñîñåäíèòå ïðåäíè äåëîâè.
Âî ñïðîòèâåí ñëó÷༠íàïðàâåòå
êîðåêöè¼à.
- Ïðèöâðñòåòå ãî øòðàôîò íà çãëîáîò
çà ôèêñèðàœå çà äà ãî ôèêñèðàòå
òëàáèíñêîòî èñïðàâóâàœå.
- Çàòâîðåòå ¼à âðàòàòà è ïðîâåðåòå ãî
ñòðàíè÷íîòî èñïðàâóâàœå.
Êîðèãèðà¼òå ãî èñïðàâóâàœåòî ñî
Ñëèêà 53
* Ëàäèëíèê çà ÷óâàœå âèíî
äóï÷èœà çàðàäè ðàçëè÷íèòå âèäîâè
íà âðàòè. Çàøòðàôóâàœàòà ñåêîãàø
ïðàâåòå ãè íà í༼àêèîò äåë îä âðàòàòà.
21. Ïîâðçóâàœå è èñïðàâóâàœå
íà âðàòàòà
Ñîâåò:
ïîñòàâè âèñèíàòà íà ïðåäíèîò äåë.
- Ïîñòàâåòå ¼à âðàòàòà íà äâîãëàâèòå
íàâðòêè.
Ñëèêà 54
- Êðåíåòå ¼à âðàòàòà ñî ïîìîø íà äâîãëàâèòå íàâðòêè (òîðêñ-øðàôöèãåð).
Ñëèêà 55
- Îáåëåæåòå ãè ñðåäíèòå äóï÷èœà îä
íàäâîðåøíèîò ðàá íà âðàòàòà îä
óðåäîò íà âðàòàòà îä ìåáåëîò.
- Îòñòðàíåòå ¼à âðàòàòà îä ìåáåëîò.
Ñëèêà 56
- Ïîâëå÷åòå ïàðàëåëà íà äâåòå ñòðàíè
ïî äîëæèíà íà âðàòàòà îä ìåáåëîò ñî
ïîìîø íà ïîìàãà÷îò çà ïîçèöèîíèðàœå.
- Ïðîäîëæåòå ãî îáåëåæóâàœåòî íà
ìåñòàòà çà äóï÷åœå ñî ïîìîø íà
ñòîïèðà÷êèîò çãëîá äî ïàðàëåëàòà.
- Ïîñòàâåòå ãè ïëî÷èòå çà ôèêñèðàœå è
îçíà÷åòå ãè äóï÷èœàòà.
- Íàïðàâåòå ãè äóïêèòå.
Ñëèêà 57
- Çàøòðàôåòå ãè ïëî÷èòå çà ôèêñèðàœå
(10õ).
22. Ïðèöâðñòóâàœå íà âðàòàòà
îä ìåáåëîò
Âaæåí ñîâåò:
Ñåãà ïîñòàâåòå ¼à ðà÷êàòà îä âðàòàòà,
êî¼àøòî ìîðà äà áèäå çàøòðàôåí
îòïîçàäè!
Ñëèêà 58
- Çàêà÷åòå ¼à âðàòàòà îä ìåáåëîò íà
äâîãëàâèòå íàâðòêè.
154
ëåñíî óäèðàœå ñî ðàêàòà âðç
ðàáîâèòå íà îòâîðåíàòà âðàòà.
Ñëèêà 60
24. Ìîíòèðàœå íà çàøòèòàòà
çà ïðñòè
Ñëèêà 64
- Ïîñòàâåòå ¼à çàøòèòàòà çà ïðñòè âî
- Ïðèöâðñòåòå ãè çàâðòêèòå íà øèíàòà
ñòðàíè÷íîòî èñïðàâóâàœå íà âðàòàòà.
Ñëèêà 61
- Îòøòðàôåòå ãî äîëíèîò çãëîá çà
ïðèöâðñòóâàœå. Íàïðàâåòå äóïêè
íà âðàòàòà îä ìåáåëîò!
Ñòðàíè÷íîòî èñïðàâóâàœå íà âðàòàòà
íèøàòà (1).
- Ïîñòàâåòå ¼à çàøòèòàòà çà ïðñòè âî
ðàìêè íà ïðèöâðñòóâàœåòî (2).
Ñëèêà 65
- Ïîñòàâåòå ãè ðàìêèòå çà äðæåœå ïîä
øòðàôîâèòå. Ñòåãíåòå ãè øòðàôîâèòå.
Ñëèêà 66
- Çàøòðàôåòå ãî çãëîáîò çà ïðèöâðñòóâàœå ïîä äîëíîòî ðåçå. Ïîêðè¼òå ãî.
Ñëèêà 67
- Ïîñòàâåòå ¼à øèíàòà çà ïîêðèâàœå
âðç çàøòèòàòà çà ïðñòè.
Ñîâåò:
Øèíàòà çà ïîêðèâàœå íà çàøòèòàòà
çà ïðñòè å øèíàòà ñî êðàòîê êðàê.
çãëîá çà ïðèöâðñòóâàœå.
1. Ðàçëàáàâåòå ãè øòðàôîâèòå.
2. Ïîòâðäåòå ¼à ñòðàíè÷íàòà ïîçèöè¼à
íà âðàòàòà.
3. Ñòàâåòå ãè øòðàôîâèòå.
4. Ñòåãíåòå ãè.
5. Ïîñòàâåòå ïîêðèâêà âðç çãëîáîò çà
ïðèöâðñòóâàœå.
Ñëèêà 62
Áðî¼îò íà äîëíèòå çãëîáîâè çà
ïðèöâðñòóâàœå çàâèñè îä øèðèíàòà è
äèçà¼íîò íà âðàòàòà îä ìåáåëîò.
25. Ïîñòàâóâàœå íà ïîêðèâêàòà
Ñëèêà 68
- Ïîñòàâåòå ãè øèíèòå çà ïîêðèâàœå íà
äâåòå ñòðàíè íà âðàòàò ïî äîëæèíà.
Ñëèêà 69
- Ïîñòàâåòå ïîêðèâàœå íà êîï÷åòî çà
ñâåòëî.
Ïîêðèâàœåòî íà êîï÷åòî çà ñâåòëî çà
óðåäè ñî øèðèíà îä 61öì. / 24" è
76öì. / 30", ìîæå äà ñå çàøòðàôè íà
âðàòàòà.
Ñàìî ê༠ïîñòàâóâàœå íà äâà óðåäè
åäåí äî äðóã:
Ñëèêà 70
- Ïîïîëíåòå ¼à øèíàòà çà ïîêðèâàœå
23. Íàìàëóâàœå íà çàøòèòàòà
íà ïðñòèòå
Âàæåí ñîâåò:
Çàøòèòàòà íà ïðñòèòå ìîðà äà ¼à
ïîêðèâà ïóêíàòèíàòà âî öåëà äîëæèíà.
Àêî âèñèíàòà íà âðàòàòà ¼à ïðåìèíóâà
ñòàíäàðäíàòà âèñèíà, ìîðà äà
èñêîðèñòè äîëãàòà çàøòèòà çà ïðñòè
(âèäåòå "Äîïîëíèòåëíè åëåìåíòè").
- Ïîñòàâåòå ¼à çàøòèòàòà íà ïðñòè íà
ñòðàíàòà íà âðàòàòà ê༠ðåçåòî.
Äåëîâèòå íà çàøòèòàòà íà ïðñòèòå
ìîðà äà ëåæàò òî÷íî íà âèñèíàòà íà
çàãðàäèòå çà ïðèöâðñòóâàœå.
Ñëèêà 63
- Ïðåíåñåòå ãè äèìåíçèèòå íà âðàòàòà
(ãîðå/äîëó) íà çàøòèòàòà íà ïðñòèòå.
- Ñêðàòåòå ¼à çàøòèòàòà íà ïðñòèòå íà
ïîòðåáíàòà äîëæèíà ñî ïîìîø íà
ìåòàëíî ìåòðî è íîæ.
Ñàìî ê༠åäåí óðåä:
Ñëèêà 71
A Óðåä
B Äåë
- Çàøòðàôåòå ãï çãëîáîò (îä ñòðàíà) çà
äà ãè çàöâðñòèòå øèíèòå çà ïîêðèâàœå.
Ñëèêà 72
155
ñòðàíè÷íî òàêà øòî ñîçäàâà÷èòå íà
- Øèíèòå çà ïîêðèâàœå ïîñòàâåòå ãè
íà ïëî÷èòå çà ïðèöâðñòóâàœå è íà
çãëîáîâèòå (ñòðàíè÷íî).
ðàñî¼àíèå äî âðàòàòà íà ìåáåëîò.
- Ñòåãíåòå ãè ïîâòîðíî øòðàôîâèòå íà
ñòåãèòå.
Ñëèêà 76
- Ïîñòàâåòå ã ïîêðèâêèòå.
Ñëèêà 77
- Ïîñòàâåòå ãî êàïàêîò.
26. Èñïðàâóâàœå íà
ñîçäàâà÷èò íà ìðàç è âîäà
(ñàìî çà óðåäè çà çàìðçíóâàœå
øòî ñîçäàâààò ìðàç è âîäà)
Ñîçäàâà÷èòå íà ìðàç è âîäà ìîæàò äà
ñå èñïðàâàò âî ðàìêè íà äåëîâèòå îä
âðàòàòà íà ìåáåëîò. Ñî òîà å âîçìîæíî
ïàðàëåëíî èçäèãíóâàœå íà âðàòàòà íà
ìåáåëîò, çà äà ñå ïîñòèãíå îïòèìàëíà
öåëîêóïíà ñëèêà.
Ñëèêà 73
- Îòâîðåòå ãè ñîçäàâà÷èòå íà ìðàç è
âîäà.
- Îòñòðàíåòå ¼à îáâèâêàòà îä äåëîò çà
ñîáèðàœå âîäà.
Ñîâåò:
Ïðåïîðà÷óâàìå ðàìêèòå çà ïîêðèâàœå
äà ñå ìîíòèðààò ïðåä èñïðàâàœåòî íà
ñîçäàâà÷èòå íà ìðàç è âîäà.
27. Ïîñòàâóâàœå íà äåëîò çà
ïîêðèâàœå
(ñàìî çà ëàäèëíèê çà ÷óâàœå âèíî)
Ñîâåò:
Ñëèêà 78
Àêî å ïîìàëà øèðèíàòà íà ðàìêèòå âî
îäðåäåíè óñëîâè êðàêîò íà äåëîò çà
ïîêðèâàœå ìîðà äà ñå íàìàëè. Çà äà
ñå äî¼äå äî ïîòðåáíàòà äîëæèíà íà
êðàêîò, èñïîðà÷àíè ñå è ïàð÷èœà çà
ïðîáà çà äåëîò çà ïîêðèâàœå.
Ñëèêà 79
- Ïîñòàâåòå ãî äåëîò çà ïîêðèâàœå íà
Ñëèêà 74
Çà âðàòèòå îä ìåáåëîò ñî äåáåëèíà
îä 19 ìì.:
- Òóðíåòå è ïðèòèñêà¼òå ¼à ðàìêàòà çà
ïîêðèâàœå íà ñîçäàâà÷èòå íà ìðàç è
âîäà, äîäåêà ðàìêèòå íå ñå ñîåäèíàò
ñî ãîðíàòà ïîâðøèíà íà âðàòàòà.
Çà âðàòèòå îä ìåáåëîò ñî äåáåëèíà
îä 38 ìì.:
- Ïðèòèñíåòå ãè ðàìêèòå çà ïðîäîëæóâàœå âðç ðàìêèòå çà ïîêðèâàœå.
- Òóðíåòå è ïðèòèñêà¼òå ¼à ðàìêàòà çà
ïîêðèâàœå íà ñîçäàâà÷èòå íà ìðàç è
âîäà, äîäåêà ðàìêèòå íå ñå ñîåäèíàò
ñî ãîðíàòà ïîâðøèíà íà âðàòàòà.
Ñîâåò:
Ê༠óðåäèòå ñî ÷åëè÷íà âðàòà, âðàòàòà
èìà ïîñåáíè ðàìêè çà ïîêðèâàœå.
Ñëèêà 75
- Ðàçëàáàâåòå ãè øòàðôîâèòå íà
4 ñòåãè.
- Ïîñòàâåòå ãî øòðàôöèãåðîò âî åäåí
îä 4 îòâîðè è ïîñòàâåòå ãè ïðåïðåêèòå
âðàòàòà îä ìåáåëîò è ñòàêëåíàòà
ïëî÷à.
- Èñå÷åòå ãî äåëîò çà ïîêðèâàœå íà
êðàòêàòà ñòðàíà íà ïîòðåáíàòà
äîëæèíà.
Ñëèêà 80
- Ïîñòàâåòå ãî äåëîò çà ïîêðèâàœå íà
âðàòàòà îä ìåáåëîò è ñòàêëåíàòà
ïëî÷à.
28. Ìîíòèðàœå íà
ñèãóðíîñíèîò âåíòèë
Ñî ñèãóðíîñíèîò âåíòèë äîëàçíèîò è
èçëàçíèîò âîçäóõ âî óðåäîò îñòàíóâààò
ðàçäåëåíè, ñî öåë äà ñå èçáåãíàò
îøòåòóâàœà ïðè ôóíêöèîíèðàœåòî.
Ñëèêà 81
- Ñèãóðíîñíèîò âåíòèë íåêà ¼à èìà
ñàêàíàòà âåëè÷èíà.
- Çà ïîñòàâóâàœå íà ñèãóðíîñíèîò
âåíòèë ñòàâåòå ãè äâåòå ñòåãè íàä
ðàçäâî¼óâà÷îò è çàøòðàôåòå íà
156
âðàòàòà. Èñïðàâåòå ãî ñèãóðíîñíèîò
âåíòèë ïî ñðåäèøíàòà ëèíè¼à íà
âðàòàòà (âèäåòå ¼à ñëèêàòà).
- Ïîëåêà çàòâîðåòå ¼à âðàòàòà.
Ïðîâåðåòå äàëè ñèãóðíîñíèîò âåíòèë
íå ñå ñóäèðà íåêàäå ñå äåëîâèòå íà
ðåøåòêàòà çà âåíòèëàöè¼à. Àêî å
ïîòðåáíî ñêðàòåòå ¼à äîëãàòà ñòðàíà
íà ñèãóðíîñíèîò âåíòèë çà ìàêñ. 6 ìì.
Ñàìî çà óðåäè çà ëàäåœå
øòî ñîçäàâààò ìðàç è âîäà:
- Ñèãóðíîñíèîò âåíòèë âî äåëîò íà
öåâêàòà ìîðà äà áèäå ïðñå÷åí
(âèäåòå òî÷êà 2 íà ñëèêàòà).
Ñëèêà 82
- Ïîñòàâåòå ¼à ñòîïèðà÷êàòà èãëà âî
ñåãà âåðòèêàëíî ïîñòàâåíèòå
ïðîäóï÷óâàœà è ïðèòèñíåòå ¼à ñî
÷åêàí.
30. Ñòåãàœå íà ôåäåðîò íà
ðåçåàòà
Çà àêòèâèðàœå íà ñòåãàœåòî íà
ôåäåðîò:
Ñëèêà 83
- Çàâðòåòå ãî øòðàôîò ñî øòðàôöèãåð.
I = ñòåãàœåòî íà ôåäåðîò å àêòèâèðàíî
0 = ñòåãàœåòî íà ôåäåðîò å
äåàêòèâèðàíî
29. Ïîñòàâóâàœå íà çãëîáîâèòå
çà îòâîðàœå íà âðàòàòà
Âî çàâèñíîñò îä óñëîâèòå çà ïîñòàâóâàœå ìîæå äà áèäå ïîòðåáíî äà ñå
îãðàíè÷àò çãëîáîâèòå çà îòâîðàœå íà
âðàòàòà. Ôàáðè÷êè ïîñòàâåí å çãëîá çà
îòâîðàœå íà âðàòàòà îä 115°.
Çà ïîñòàâóâàœå íà çãëîáîò çà îòâîðàœå
íà âðàòàòà íà 90°.
- Îòâîðåòå ¼à âðàòàòà íà 90°.
Ñå çàäðæóâà ïðàâîòî çà èçìåíè.
157
БГ
Важни съвети
Поправки по уреда могат да бъдат извършвани само от нашите оторизирани сервизи.
Сред задължително описаните международни наредби са изискванията
за свързване към електрическата и
водна мрежа.
Предупреждение
Уредите са много тежки и трябва да
бъдат винаги изправени по време на
транспорт, монтаж и работа. Необходимо е използването на подходяща
защита от накланяне.
Вратите на уреда трябва да останат
затворени до приключване на монтажа, който трябва да се извърши
спазвайки стриктно инструкциите за
монтаж.
Имайки впредвид размерите и тежината на уреда, с цел предотвратяване
на наранявания и шети по уреда е необходимо транспортирането и придвижването му да се извърши от най
– малко двама души.
Настояшата инструкция има за цел да Ви
улесни при монтажа на Вашия нов уред.
Въпреки това производителят не може
официално да поеме отговорност за шетите нанесени поради неправилен монтаж.
Препоръчваме
монтажа
и
включването на уреда да се извършат от
квалифицирани техник.
Важна предпоставка за правилния монтаж и безупречното функциониране на
Вашия уред е вникването в настояшата
инструкция.
Инструкциите трябва да се пазят за
следващи собственици на уреда.
За монтажа и привеждане в употреба
на уреда прочетете инструкцията внимателно и задълбочено.
Внимание
Придвижването и монтажа на уреда изискват задълбочени познания в областта
на съответната дейност (механика, мебелировка, тенекеджийство, електротехника).
Гаранцията за правилен монтаж и последвало функциониране на уреда е отговорност на извършвашия монтажа.
За грешките, извръшени при монтажа и
произхождашите от тях шети, ве носи отговорност производителя. Гаранционните
условия
изискват
пълното
познаване и спазване на инструкцията за
експлоатация.
Възможности за поставяне
Съществуват много различни възможности за поставяне на уреда.
Те се ограничават само от дизайна на
кухнята ви и функциите на защитата за
пръсти.
Единичен уред
Слика 1
Предупреждение
Уредът е предназначен само за употребата посочена в настоящата инструкция
Преди да извършвате каквато и да е
работа върху уреда изключете щепсела или изключете бушона.
Смяната на щепсела може да се извърши само от електротехник.
Един до друг (Side-by-side)
Слика 2
*Нужна е разделителна стена
Ако два уреда се поставят директно един
до друг трябва да се използва кита за уплътнение за комбинацията от уреди
Side-by-side, за да се постигне стабилна
връзка.
158
сльнчева светлина, нито да е в близост
до източник на топлина, като например
печка, радиатор и т.н. Ако не можете да
избегнете монтажа на уреда в близост до
източник на топлина, трябва да поставите изолираща плоча или да спазите
следните минимални разстояния:
30 мм от електрическа печка
300 мм от маслени уреди или уреди на
твьрдо гориво
За повече информация по този въпрос –
раздел „Допълнителни аксесоари” на
страница 15.
Единични уреди с разделителна страна
Слика 3
Забележка:
- При измерване на разделителната
стена за модел 4 внимавайте с дебелината на монтираната мебел, за да
предотвратите повреди при едновременно отваряне на вратите.
- Когато отстоянието между уредите е помалко 160 мм трябва да използвате изолационния кит за уреди Side-by-side.
За повече информация по този въпрос
– раздел „Допълнителни аксесоари” на
страница 15.
- Най-малката позволена дебелина на
разделителната стена е 16 мм.
Уредьт е много тежьк – сведения за
собственото тегло на уреда можете да
получите в следната таблица:
Като част от кухненското
обзавеждане
Уред
Тегло(празен)
Хладилник 61,0 см,( 24”)
приблизително 131 кг
Хладилник 76,2 см,( 30”)
приблизително 145 кг
Фризер
45,7 см,( 18”)
приблизително 109 кг*
Фризер
61,0 см,( 24”)
приблизително 131 кг*
Фризер
76,2 см,( 30”)
приблизително 145 кг*
Охладител за вино 45,7 см,
(18”)
Охладител за вино 61,0 см,
(24”)
Ако една страна на уреда остава видима, трябва да използвате странична
облицовка.
Страничната облицовка трябва да се
съедини здраво с стената, пода или
страничните шкафове преди да сложите
уреда в нишата.
Размерите на страничната облицовка зависят от намиращата се в нея ниша. По
време на монтажа трябва да се внимава
нишата да бъде достатъчно голяма за
уреда и да бъде правоъгълна.
приблизително 109 кг
приблизително 131 кг
*без сьдьржание на вода и лед
Климатичен пояс
Означението за климатичния пояс се намира на табелката с модела. То показва
при каква стайна температура може да
работи уредьт.
Монтаж на уреда
Място за монтаж
Уредьт трябва да се монтира на сухо и
проветливо място.
Мястото, кьдето ще бьде монтиран
уреда не трябва да е изложено на пряка
159
Климатичен
пояс
Допустима
температура
SN
+10 0C до 32 0C
N
+16 0C до 32 0C
ST
+18 0C до 38 0C
T
+18 0C до 43 0C
За да сте сигурни, че уредът е монтиран
правилно и за безупречното му функциониране, подът трябва е хоризонтален и
равен.
Подът трябва да е от твърд, неподдаващ
материал.
Таванът в помещението, в което се монтира, трябва да има същата височина
като останалите стаи в жилището.
Поради значителното тегло на един
пълен уред е необходимо подът да е издръжлив на тегло.При съмнения на пода
трябва да се поиска съвет от архитект
или строител.
Място за монтиране
Важно е да вземете правилните размери
на нишата, в която ще се монтира уреда
с цел безпроблемното монтиране и безупречния вид на Вашата кухня.
Важно е да се има в предвид, че уредът
трябва да се монтира в правоъгълна
ниша. Страничните стени не трябва да
нямат пукнатини, издатини, неравности.
Правият ъгъл в нишата, в която ще се
монтира уреда, трябва да се измери с
подходящи уреди, например воден нивелир или диагонален метър.
Страничните стени и горния край на нишата за монтиране трябва да е дебелина
минимум 16 мм.
Електрически монтаж
Съседните мебели
Няма нужда от удължаващ кабел или
разпределително табло.
За включването на уреда е необходим
устойчиво инсталиран контакт
Контактът, в който ще се включи уредът
трябва да е снабден със свободен достъп.
Уредът се включва при напрежение 220
– 240 V / 50 HZ в контакт, отговарящ на
действащата наредба. Контакта трябва
да е предпазен с бушон 10А или повече.
Новият уред ще се свърже със страничните и горната стена с винтове. Трябва
да се внимава горната стена да е свързана със същите винтове като страничните стени.
Минималната дебелина на болтовете
трябва да е поне 19 мм
Основа
Внимание
Изцяло напълнения уред е много тежък
- сведения можете да получите в следната таблица:
Уред
Тегло(празен)
Хладилник 61,0 см,( 24”)
приблизително 400 кг
Хладилник 76,2 см,( 30”)
приблизително 500 кг
Фризер
45,7 см,( 18”)
приблизително 250 кг*
Фризер
61,0 см,( 24”)
приблизително 350 кг*
Фризер
76,2 см,( 30”)
приблизително 425 кг*
Охладител за вино 45,7 см,
(18”)
Охладител за вино 61,0 см,
(24”)
При уредите, произведени в неевропейски страни, трябва да проверите
на табелката с модела дали са пригодени за работа при напрежение и вида
ток на използваната във Вашата
страна електрическа мрежа. Данни за
това къде се намира табелката с техническите данни на уреда ви ще намерите в глава „Свързване със
сервиза/номинална характеристика”.
Една евентуално необходима подмяна на контакта може да се извърши
само от специалист.
приблизително 245 кг
Предупреждение
В никакъв случай не включвайте
уреда в енергоспестяващ електронен
контакт или в преобразувател, за да
приблизително 310 кг
*без сьдьржание на вода и лед
160
превръщате постоянния ток в променлив 230 V (например слънчеви панели, корабни инсталации).
Важно!
Страничните стени на нишата трябва
да са напълно гладки и без пукнатини.
Ако нишата е изградена от отделни
части, трябва страничните страни да
имат минимална дълбочина най –
малко 100 мм, напълно гладки и без
пукнатини.
Включване към вода
За функционирането на автоматичните
ледогенератори е необходимо да се
свърже уредът с източник на студена
вода. Налягането на водата трябва да е
между 1.7 и 10 бара. Свързването трябва
да отговаря на местните санитарни изисквания.
В тръбопровода за студената вода,
трябва да се монтира отделен спирателен клапан.
Спирателният вентил не трябва да се
монтира зад уреда. Препоръчваме спирателния вентил да се монтира директно
до уреда или на друго близко достъпно
място.
При монтирането на водните клапани,
трябва да се имат в предвид допустимия
обсег при инсталация на тръбопроводите. Повече по този въпрос ще намерите в глава „Начини на монтаж”
Широчина на уреда X Y 457 mm 457 mm
228 mm 610 mm 610 mm 305 mm 762
mm 762 mm 381 mm
Легенда :
А място за инсталация на водните
връзки. Спирателния клапан за водните връзки на уреда трябва да се
разположи в непосредствена близост
до нишата за монтиране,така че да
може да има достъп до него без демонтиране на уреда. Ако е абсолютно
невъзможно това, може да се монтира спирателния клапан зад уреда
само в областта отбелязана с А и В.
В място за инсталацията на електрическия прекъсвач
D дълбочина на нишата ѕа монтаж – зависи от дизайна на кухнята (вижте
DESIGN GUIDE )
D =610 мм минимум
Забележка:
Нишата трябва да бъде правоъгълна.
Страничните плоскости не трябва да имат
пукнатини, цепнатини или неравности.
Забележка:
Максималния външен диаметър на тръбопровода ( без свързващата част ) възлиза на 10 мм.
Монтаж на хладилник Side by side
Размерите за монтаж на уред от от този
тип са като за монтиране на два еднакви
уреда един до друг.
Общата широчина на нишата за монтаж
се отдава на допълнението към необходимата широчината при един уред.
Размери на нишата
за монтаж
Монтаж като единичен уред
Слика 4
Важно!
Горната стена на нишата трябва да е
изработена от здрав и устойчив на замърсяване материал ( мин. дебелина
16мм). Горната стена трябва да бъде
равна и без пукнатини поне на 100 мм.
Пример:
Фризер 45.7 см широчина / хладилник
76.2 см широчина.
Слика 5
161
Легенда:
А място за инсталация на водните
връзки.
В място за инсталацията на електрическия прекъсвач
! Важно
Горния край на нишата за монтиране
трябва да е от здрав и издръзлив на тежина материал (дебелина 16 мм).
Горния край на нишата за монтиране
трябва да е с дълбочина 100 мм, напълно гладък и без пукнатини.
Размери на уреда
! Важно
Страничните стени трябва да са напълно гладки и без пукнатини. Когато нишата е изградена като отделна часта,
трябва страничните страни да имат минимална дълбочина най – малко 100 мм
45.7 см уред – фризер диспенсър за
вода и лед
Слика 7
Легенда:
Налице е и пример с предноокачена вратичка:
а)Област на регулиране на крачетата на
уреда от 35 мм / - 18 мм
b) размерите могат да отстъпят
с) дебелината на вратите може да
отстъпи
d) този размер може да се измени в зависимост от дебелината на монтираната врата и от съседните мебели
e) размери на уредите
f) размери на мебелната врата
Легенда :
А място за инсталация на водните
връзки. Спирателния клапан за водните връзки на уреда трябва да се
разположи в непосредствена близост
до нишата за монтиране,така че да
може да има достъп до него без демонтиране на уреда. Ако е абсолютно
невъзможно това, може да се монтира спирателния клапан зад уреда
само в областта отбелязана с А и В.
В място за инсталацията на електрическия прекъсвач
D дълбочина на нишата ѕа монтаж – зависи от дизайна на кухнята (вижте
DESIGN GUIDE )
D =610 мм минимум
45.7 см уред – охладител за вино
Слика 8
Легенда:
Налице е и пример с предноокачена вратичка:
а)Регулиране на крачетата на уреда от
35 мм / - 18 мм
b) размерите могат да отстъпят
с) дебелината на вратите може да отстъпи
d) този размер може да се измени в зависимост от дебелината на монтираната врата и от съседните мебели
e) размери на уредите
f) размери на мебелната врата
Забележка:
Нишата за монтаж трябва да е с прав
ъгъл. Страничните стени не трябва да
нямат пукнатини, издатини, неравности.
Разположение на водните
връзки
Снабдяването може да се извърши от
дясна страна (а), лява страна (b) или от
мястото под уредите (с).
Слика 6
162
61 см уред – хладилник / фризер без
отделение за вода / лед
Слика 9
висимост от дебелината на монтираната врата и от съседните мебели
e) размери на уредите
f) размери на мебелната врата
Легенда:
Налице е и пример с предноокачена вратичка:
а)Регулиране на крачетата на уреда от
35 мм / - 18 мм
b) размерите могат да отстъпят
с) дебелината на вратите може да отстъпи
d) този размер може да се измени в зависимост от дебелината на монтираната врата и от съседните мебели
e) размери на уредите
f) размери на мебелната врата
Нужни аксесоари и
инструменти
Обхват
-Инструкция за монтаж
-Инструкция за експлоатация
-Аксесоари за монтаж
Допълнителни аксесоари
Инструменти за монтаж на уреди Sideby-side
За здрава връзка между уредите например фризер и хладилник.
61 см уред – охладител за вино
Слика 10
Странична допълнителна изолация
Препоръчително е когато отстоянието
между двата уреда е по-малко от 160 мм
Легенда:
Налице е и пример с предноокачена вратичка:
а)Регулиране на крачетата на уреда от
35 мм / - 18 мм
b) размерите могат да отстъпят
с) дебелината на вратите може да отстъпи
d) този размер може да се измени в зависимост от дебелината на монтираната врата и от съседните мебели
e) размери на уредите
f) размери на мебелната врата
Защита за пръсти, екстра дълга
Свръзка за вратички на мебели
За Свръзка на двойни вратички (Вижте
пояснението на стр. 28). Подходяща за
вратички на достъпна височина без повече обработка.
Инструменти
- Акумулаторна отвертка Т20
- торкс отвертка Т20
- бит Торкс Т20+магнитен държач
- 8 мм тръбен ключ
- свредла в различни големини
- гаечен ключ, гайка 13 мм
- Френски ключ
- Макетен нож
- Метална рулетка
- Прав ъгъл
- Нивелир с дължина 60 см и 120 см
- Метален метър
76.2 см – хладилник и фризер
Слика 11
Легенда:
Налице е и пример с предноокачена вратичка:
а)Регулиране на крачетата на уреда от
35 мм / - 18 мм
b) размерите могат да отстъпят
с) дебелината на вратите може да отстъпи
d) този размер може да се измени в за163
За единични уреди мин. 120 см. Дължина
За уреди Side-by-side мин. 200 см. дължина
Преди началото на монтажа трябва да
се провери дали нишата отговаря на изискванията за сигурен и безпроблемен
монтаж .
Проверете основата
Следвайте указанията в раздел „Място
за вграждане”
Измерете нишата
Контролирайте дали нишата е правоъгълна
Проверете мястото на контакта
Допълнително следвайте указанията в
раздел „Електрическо свързване” и раздел „Измервания на нишата за вграждане”
Проверете мястото на свръзката с водата (само при уреди с ледогенератор)
Допълнително следвайте указанията в
раздел „Електрическо свързване” и раздел „Измервания на нишата за вграждане”
Проверете стабилността и връзката
между съседните шкафове. Всички шкафове в околност на уреда трябва да
бъдат здраво свързани със стената.
Проверете дали вратата не се удря в
околните шкафове при отварянето и
(винкел за отваряне на вратата, вж Дизайнерска инструкция)
Други
- малка подвижна стълба
- количка с едно колело, хидравлична
подемна количка, товарна количка
- Бормашина за пробиване на дупки в
дърво и стената или пода.
- Различни по големина свредла за различни материали
- Дървени талпи (мин. 8 х 10 см) като алтернативна защита против накланяне;
дължината отговаря на ширината на
нишата за монтаж.
- Дървени талпи с различни големини
- тънък (макс. 1.5 мм) подходящ материал, за да предпазите пода от повреди по време на монтажа (напр.
линолеум)
- подходящ материал за покриване и зашита на шкафовете (напр. защитно
фолио)
- тиксо
Инструкция за монтаж!
Внимание!
Следната инструкция описва стъпките за
монтаж на няколко уреда.
Според моделите се различават и инструкциите и картинките.
Обърнете специално внимание на стъпките за монтаж за отделните модели.
2. Транспорт на уреда
Внимание!
Уреда е тежък. Местете го внимателно,
за да не нараните човека, който ви помага, себе си или уреда.
Местете уреда с подходящо транспортно
средство (количка на колелца, хидравлична подемна количка или товарна количка).
При транспорта подпирайте, за да не се
наклони.
1. Проверете нишата за монтаж
Внимание!
За да си осигурите един сигурен и безпроблемен монтаж и една оптимална цялостна картина на затварящия шкаф,
трябва внимателно да проверите дали
нишата за монтаж отговаря на изискванията.
Уреда е висок 2134 мм. Ако транспорт в
право положение не е възможен заради
този факт, можете да го транспортирате
и легнал.
164
При изправяне на уреда съблюдавайте
минималната височина на мястото за
поставяне по следната табличка:
Ширина
на уреда
Отстранете картона. Внимавайте с ножа,
за да не повредите повърхностите на
уреда.
Аксесоарите извадете от предпазните
опаковки.
Изправяне за
задната страна
на уреда
Внимание!
Транспортните предпазители, с които са
покрити повърхностите на уреда и контейнерите му трябва да се отстранят
едва след монтажа, за да не се повредят
тези части по време на монтажа.
Проверете уреда за повреди от транспорта.
При видими проблеми и повреди не инсталирайте уреда. При неясноти се свържете с търговеца си,
Слика 12
45.7 см /18”
61.0 см /24”
218.5 см
76.2 см/ 30”
Никога не
подпирайте
уреда на
страните му.
91.4 см/36”
3. Отстраняване на опаковката
4. Подготовка на уреда
Слика 14
Отстранете страничните скоби и планки
за фиксиране, които са закрепени на
предните части на уреда
Внимание!
- Уреда може да се наклони при разопаковането.
- Уреда е много тежък
- Когато отворите вратата уреда може да
се наклони напред.
Забележка:
Съхранете добре ограничителите, за да
не ги изгубите.
Подходете внимателно, за да не нараните нито помагащият ви, нито уреда.
За да предпазите пода от наранявания
по време на монтажа използвайте:
Килимче или парче линолеум, залепен с
тиксо на мястото предвидено за монтаж.
5. Промяна на посоката на отваряне
на вратата
Внимание!
Преди всякаква работа по шарнирите
на вратата отвийте пружините – опасност от наранявания!
Внимание!
Винаги поставяйте транспортната количка по средата на гърба на уреда. Никога не я плъзгайте отпред или отстрани
под уреда.
Опасност от повреди по уреда!
Слика 13
В зависимост от изискванията на мястото за монтаж, посоката на вратата
може да се смени на другата страна.
Ако не е нужно да се сменя посоката на
вратата просто продължете със следващите стъпки.
Мърдайте уреда с количка на колелца
или хидравлична подемна количка или
товарна количка.
Махнете транспортната опаковка
Забележка:
При фризери с ледогенератор и диспенсър за вода не можете да применяте посоката на отваряне на вратата.
165
6. Подготовка на нишата за вграждане
Слика 15
Отвийте пружините при шарнирите. Преместете болта от I на 0.
Забележка:
За всеки уред са нужни две шини против
накланяне.
При комбинация Side-by-side се използват общо 2 шини.
Слика 16
Махнете капака на шарнира
Слика 17
Отстранете вратата
Установете точките за закрепване на шините против накланяне
Конкретните размери можете да разберете в раздел „Монтажни размери”
Слика 18
Отстранете шарнира
Слика 19
Махнете част от решетката за вентилация.
На уреда има решетка за вентилация, в
случай, че промените посоката на отваряне на вратата. При по-нататъшни монтажи можете да я използвате.
Внимание!
Подсигурете се, че в стената където ще
монтирате няма ел. кабели или проводници, които да можете да повредите при
пробиването – опасност от повредии наранявания.
Слика 27
Ако нишата е по-дълбока от уреда,
трябва да се подложи здрава дървена
талпа зад шините против накланяне и да
я завинтите здраво за пода или стената
Дължината на талпата трябва да отговаря на ширината на нишата!
Слика 20
Преместете шарнирния винкел от другата страна
Слика 21
Напаснете вложката за новата решетка
на вентилация
Монтирайте новата решетка
Важна забележка:
Опитайте се ако е възможно да завинтвате талпата за задната стена на нишата.
Слика 22
Поставете пантата на вратата от другара
страна
При някои форми на вграждане може да
се наложи да завиете здраво използваните при поставянето на шините против
накланяне талпи към задната страна на
нишата.
Слика 23
Поставете отново шарнирите. Сменяйте
ги на кръст.
Слика 24
Завийте вратата към шарнирите
Важна информация за шините против
накланяне:
- Фабричния комплект съдържа болтове
за различни видове подови настилки.
Изберете болтовете, които са подходящи за вашите дадености.
- Ако не е възможно за закрепите шините по предложения начин, изберете
Слика 25
Навийте пружината на шарнира. Преместете болта от 0 на I.
Слика 26
Поставете капака на шарнира
166
друг подходящ и достатъчно сигурен
начин за закрепяне.
Ако се наложи използвайте и допълнителните дървени втулки (когато пода позволява)
Дървен под
За такъв ще ви трябват дървени летвички (5х60 мм и 4х15 мм).
- Пробийте нужните дупки:
3 мм за дървените летвички (5х60 мм)
2 мм за дървените летвички (4х15 мм)
Внимавайте за това, летвичката 5х60
мм да е най-малко 19 мм в твърда повърхност.
- Завийте здраво шините против накланяне. Проверете дали болтовете са
здраво завити
7. Монтиране на допълнителна защита от накланяне
Важна бележка:
Винаги когато е възможно завивайте
дървената талпа към гърба на нишата.
Ако не можете да застопорите здраво
шините можете да използвате дървен
трегер над уреда за алтернативна защита. Все пак трябва да внимавате да не
остане празно място между уреда и дървения трегер.
Дървен трегер (най-малко 8 х 10 см
парче) на нужната дължина
Дължината трябва да отговаря на ширината на нишата за вграждане
Слика 28
Бетонов под
Внимание!
При монтаж или работа с боденанкери
винаги използвайте защитни очила и
дрехи – опасност от наранявания.
Боденанкерите не са подходящи за използване в леки строителни материали
като тухли или цигли.
Никога не използвайте боденанкери в
прясно излят, неизсъхнал бетон.
Не използвайте бормашина (винтоверт)
за пробиването на дупките за тези боденанкери.
Използвайте анкери за бетон М8 и гайки
М8. Допълнително използвайте дадените
дървени летвички (5х60 мм и 4х15 мм).
- Една дупка с диаметър 10 мм и дълбочина малко над дълбочината на която
се вкарва анкера. Използвайте подходящо свредло.
- Почистете дупката или пробийте малко
по-надълбоко
Слика 29
Завийте ръчно дюбелът, докато се усети
съпротива.
Забихте дюбела с болта внимателно в
дупката, докато останат 13 мм отстояние
до шината.
Завийте болта здраво.
Слика 30
Забележка:
- Ако нишата е по-дълбока от уреда
трябва да изберете по-здрава талпа
или сложете две една след друга.
- Трегера винаги трябва да покрива
уреда на 50 мм.
Слика 31
Височината на монтаж (долния кант на
трегера) обозначете на задната страна
на нишата
Изберете гайките според дебелината на
дървения трегер : дължина=мин. 2.5 х
дебелината. Диаметър 12 или 14 мм
Указание:
Сметнете броя на гайките според ширината на нипата, така че да е сигурно, че
трегера ще е здраво монтиран.
Според пода:
Потърстете на задната страна на нишата
подпора и отбележете местата за дупки
според положението на трегера.
167
Или
Закрепете подходящи дюбели в стената
Пробийте трегера
Закрепете трегера към задната страна
на нишата
Забележка:
За Side-by-side уреди трябва да има отделен контакт за всеки уред!
Пазете захраващия кабел от прищипване под или в страни от уреда.
Препоръчителни предпазни мерки:
Вържете на възел по средата един кабел
и го пъхнете под уреда отпред. При пъхането на уреда в нишата издърпайте кабела,
8. Подготовка на връзката към водопровода
(при уреди които имат нужда от връзка с
водопроводната мрежа)
Внимание!
Затворете главния кран за вода, за да
предотвратите повреди от течащата
вода.
Или
Закрепете с тиксо по средата зад уреда,
на около 38 см от задната страна на нишата захранващият кабел.
Внимателно пъхнете уреда в нишата, докато регулируемите колелца не се допрат в нишите за сигурност
Поставете тръбичката. Винаги избягвайте точно мястото на което ще поставяте уреда, за да избегнете повреди при
поставянето на уреда след това.
Слика 32
Фиксирайте тръбичката с тиксо за пода
Внимание!
При пъхането на уреда в нишата внимавайте да не повредите фиксираните към земята тръбичка за вода или
захранващ кабел.
9. Поставяне на кантовете
Слика 33
- За да предпазите кантовете на нишата
от надраскване при вкарването на
уреда е добре да ги облепите с наличното тиксо.
Слика 35
Махнете защитната лента от кантовете
12. Нивелиране на уреда в нишата
Слика 36
10. Монтаж на два уреда един до друг
Side-by-side
Ако ще монтирате два уреда ще трябва
да ги свържете един към друг. Вземете
данните за това на какво отстояние
трябва да направите това от монтажната
инструкция на кита с уплътнението.
Изравнете уреда спрямо околните мебели
Дръжте нивелира над отбелязаните помощни чертички на вратата.
Помощните чертички за изготвени за
следните дебелини на монтирани мебелни вратички:
-19 мм
-38 мм
11. Пъхане на уреда в монтажната
ниша
Слика 34
Забележка:
Ако пода или уреда е наклонен спрямо
нишата трябва да настроите колелцата
преди пъхането на уреда в нишата
Пъхнете щепсела в контакта
Винаги трябва да проверявате реалната
дебелина на вратичките на монтираните
мебели и да изравните евентуални неравности и разминавания.
168
- Страничното мостче на планките за
застопоряване (горе) се нагласят според даденостите при монтажа.
- Ако нагоре липсва или има малко отстояние страничните планки може да
не се фиксират.
- Ако над уреда има голямо отстояние
трябва да се монтира дървен трегер
над уреда и да се внимава да изпълни
изцяло
Слика 40
Капака на шината трябва да се затвори
към планката за застопоряване. Покривната шина можете да отрежете на желаната дължина.
Регулируемите крачета отпред и отзад се
настройват отпред.
Отпред: гаечен ключ размер 13 мм
Отзад: 8 мм тръбен ключ с гъвкаво рамо
Внимание!
Никога не използвайте акумулаторен
винтоверт, за да настройвате крачетата на уреда.
На цокъла на уреда е нанесена маркировка, която да служи за стандарт във
височина.
При нагласяне на височината на маркировката уреда ще е на 32 мм от земята.
Слика 37
Регулируемите крачета завъртете надолу докато достигнат маркировката на
цокъла (32 мм)
Забележка:
Тази мярка е много важна за крайното
изравняване на лицата на шкафовете.
Изравнете предната част на уреда с нивелира
14. Закрепяне на уреда към страничната страна на нишата за вграждане
Слика 41
- Мостчето на планката за застопоряване (странично) трябва да се завинти
към прилежащите шкафове.
15. Свързване към водопроводната
мрежа
В комплекта ви е приложен гъвкав маркуч за кран за вода ¾” . Трябва да внимавате да не забравите да монтирате
уплътненията на уреда и на вентила!
Забележка:
- Не кантирайте уреда в нишата! При
настройването на крачетата работете
на стъпки, постепенно: Винаги сваляйте ту лявото краче, ту дясното.
- Задните крачета се настройват полесно ако уреда не е натоварен отзад.
- При употреба на дървен трегер като
защита в смисъла на точка 7 от тази
инструкция за монтаж настройвайте
височината на уреда докато допре трегера. Не напъвайте срещу трегера!
Внимание!
Не прегъвайте маркуча при монтирането
му, в противен случай има опасност от
течове и повреди заради вода.
Слика 42
Махнете тапите от свръзката на уреда за
вода (1).
Поставете маркуча по такъв начин, че да
достига свръзката на уреда (2)
Поставете накрайника и уплътнението
на маркуча
Свържете края на маркуча с уреда и завийте накрайника (3). Завийте ръчно
докрай.
Завийте накрайника отново докрай с гаечен ключ. Не превъртайте ключа.
13. Фиксиране на уреда към нишата
Слика 38
- Предното мостче на планките за застопоряване (горе) завийте към горните
шкафове.
Слика 39
169
Отворете вентила и крана за вода. Проверете свръзката от страната на уреда и
от страната на крана.
17. Въвеждане на уреда в
експолатация
За да проверите сали сте изпълнили
правилно всичко дотук и за да имате
една ясна идея за това как функционира
уреда, сега е момента да го включите.
Отворете вратата на уреда
Натиснете бутона за включване и изключване
16. Монтиране на лайсната на цокъла
Внимание!
Максималната височина на лайсната на
цокъла от земята е 10.1 см. Никога не закривайте вентилационния отвор с лайсната на цокъла. Опасност от повреди на
уреда.
Изрежете лайсната до нужаната големина според даденостите при монтажа
Само за уреди с връзка към водопровода.
За да се намали риска от повреди свързани с теч на вода, моля оставете крана
за вода затворен.
Слика 43
Поставете облицовката на цокъла.
18. Подготовка на мебелните вратички
Слика 44
Отлепете зашитното фолио от лепенките
Поставете лайсната и натиснете.
Важна забележка:
При работа с мебелните вратички винаги
внимавайте за следното:
- Пробивайте и монтирайте в най-здравата част. Никога не работете в пълнежи или подобни места
- винаги избирайте дължина на видиите
малко по-малка от дебелината на шкафовете
- Предпазвайте повърхностите на вратичките на мебелите от повреди по
време на монтажа
Слика 45
Разликата Yмежду дълбочините на облицовката на цокъла и лайсната на съседния шкаф.
Свалете облицовката на цокъла
Отхлабете винкела, който стяга облицовката
Слика 46
Преместете винкела на измерената дълбочина Y.
Завийте отново винкела
Общото тегло на мебелните врати заедно с дръжката не трябва да надминават данните от следните таблица:
Слика 47
Поставете облицовката на цокъла
Ширина на
уреда
Общо тегло
на вратичката
Забележка:
При нужда можете да завиете лайсната
на цокъла към облицовката. Близо до лепящата част си има готови дупчици за
тази цел.
45.7 см/18”
17 кг
61.0 см/24”
23 кг
76.2/30”
30 кг
Мебелните вратички се закрепват към
уреда посредством дадените в комплекта материали. Чрез тези части за за170
крепване се постига точно и надеждно
закрепване на вратичката към уреда.
19. Натоварване на вратата
След монтажа на вратата се препоръчва
да поставите някакви тежести, за да се
убедите, че в последствие тя ще може да
издържи натоварването.
Функции на различните части:
1. Видиите на фиксиращата шина: за
вертикално фиксиране на вратата
2. Фиксиращия винкел:
За фиксиране на лицето на шкафа в
дълбочина
3. Гайките на видиите:
За да подсигурят лицето на шкафа,
да предотвртатят странично приплъзване
4. Долен закрепващ винкел :
За фиксиране на лицето на шкафа,
да предотвртатят странично приплъзване
Слика 48
Предложения за натоварване:
Ширина на
уреда
Натоварване
на вратичката
45.7 см/18”
10 кг
61.0 см/24”
15 кг
76.2 см/ 30”
20 кг
20. Поставяне на фиксиращата шина
на вратата на мебелите
Помощни средства за мебелни вратички
При уреди с ширина от 76 до 91 см (30”
и 36”) можете да монтирате вместо една
голяма врата две малки една до друга.
Тези вратички ще могат да се свържат
помежду си с метална лента на задната
им страна.
Забележка:
Фиксиращата шина е най-важната част
за фиксиране на лицето на шкафа
Слика 50
- Отвиите помощните индикатора от
вратата на уреда
Те ще ви трябват по-нататък с остатъка
от монтажа.
Слика 49
Тези ленти можете да намерите в сервиза като аксесоари за монтаж (Помощна връзка за врати на мебели);
Повече за това в глава „Нужни аксесоари
и сечива”
При ползване на металната лента на
вратите внимавайте максимално за дължината на лентата и позицията на дупките. Пробивайте в най-здравата част.
Никога не работете в пълнежи или подобни места.
Забележка:
Ако на уред с ширина 76 или 91 см (30”
или 36”) трябва да се монтира само една
врата, то в употреба трябва да влезе
двойната планка от комплекта, да се
постави на фиксиращата шина и да се
намери оптималното място.
Слика 51
- Отстоянието Х между шината за фоксиране и горните кантове на заобикалящите мебели трябва да се измери
Слика 52
- Тази стойност Х маркирайте на задната страна на уреда.
- Измерете и отбележете средата на
вратичката
- Отвийте двете гайки и свалете фиксиращата шина
- Поставете фиксиращата шина на вратичката върху маркировката. Отбележете дупките
- Пробийте дупките
- Завийте здраво фиксиращата шина
171
Забележка:
- Закрепете шината към вратичката с
поне 6 болта. Всеки един болт трябва
да бъде завит под гайката.
Слика 53
*Рафт за вино
- Шината разполага с повете дупки за
различните модели и дизайни на вратичките. Винаги правете дупки и завинтвайте в здравата част на вратичката.
- Закачете вратичката на болтовете
- Завийте гайките. Не си превъртайте!
- Фиксирайте максимално точно.
Забележка:
За изправянето вратата трябва да бъде
отваряна и затваряна често. За да улесните този процес можете да:
Сложите фиксиращият винкел директно
зад дръжката на вратата в съответната
фиксираща планка. Пъхнете фиксиращия винкел в гайката на вратата и завийте здраво. След изправянето отвийте
отново винкела!
- Вратичката изправете с болтовете
(торкс отвертка). Контролирайте внимателно отстоянието на вратичката.
21. Окачване и поддръжка на вратичките
Забележка: С болтовете се настройва
височината на лицето на шкафа
Закачете вратичката на болтовете
Слика 54
- Изправете вратичката с болтовете
(торкс отвертка)
Слика 59
- Поставяне на фиксиращият винкел:
Повдигнете леко вратата на шкафа от
вратата на уреда.
Горния
фиксиращ
винкел
(без
планка(1.)) натиснете наляво и надясно над гайките.
Фиксиращият винкел (с планка(2.)) добавете и пъхнете над гайките във вратата на уреда. Бавно снишете вратата
за да повторите процеса при (2.)
Продължете докато пъхнете последния винкел (6) във фиксиращите
планки.
- Затворете вратата и проверете дали
дълбочината на шкафа се припокрива
със съседните мебели. Ако се наложи
коригирайте.
- Завийте гайките за да фиксирате в
дълбочина.
- Затворете вратата и проверете страничните положения чрез леко похлопване с ръка по канта на отворената
вратичка.
Слика 60
- Затегнете гайките по фиксиращата
шина. Така се подравнява странично
вратичката.
Слика 55
- Средните дупки на външните кантове
на вратата на уреда пренесете и маркирайте на вратата на шкафа.
Свалете вратата
Слика 56
- На двете дълги страни на мебелните
вратички пуснете една права с помощта на позиционера.
- Удължете дупките с прав ъгъл до правата .
- Поставете фиксиращата планка и отбележете дупките
- Пробийте дупките
Слика 57
- Завийте фиксиращата планка (10х)
22. Закрепяне на мебелната вратичка
Важен съвет:
Поставете дръжките, които се завинтват отзад!
Слика 58
172
Слика 61
- Развийте долните затягащи винкели от
помощната част. Пробийте дупките.
Чрез долните фиксиращи винкели се
подравнява странично вратата.
1. Развийте гайката
2. Проверете страничната позиция на
вратата
3. Отвийте дървените гайки
4. Завийте гайките
5. Поставете тапичките на фиксиращите
винкели.
Слика 66
Завиите фиксирашият винкел в долния
шарнир. Пъхнете капачето.
Слика 67
Плъзнете покривашата шина върху защитата за пръсти
Забележка:
Шината за зашиатата за пръсти е тази с
по-късото рамо.
25. Поставяне на капаците
Слика 62
Броя на долните фиксиращи винкели зависи от ширината и дизайна на вратичката.
Слика 68
Поставете шините на двете дълги страни
на вратата
23. Скъсяване на защитата за пръсти
Важна забележка:
Защитата за пръсти трябва да покрива
целия език на вратата по цялата и дължина. Ако височината на вратата надвишава стандартната, трябва да се
постави допълнителна защита на пръстите (вж. допълнителни аксесоари)
- Поставете защитата на страната на
шарнира. Ръбовете не защитата
трябва да лежат точно на височината
на скобите за захващане.
Слика 63
- Нанесете размерите на вратата на защитата
- С метален линеал и нож отрежете защитата на нужната дължина.
Слика 69
- Поставете капачето на ключа за осветлението.
Ключа за осветлението за уреди с ширина 61 см/24” и 76 см/30” може да се
постави и до вратата.
Само при Side-by-side монтаж на два
уреда:
Слика 70
Залепете лайсната в процепа между
двата уреда.
Само при единични уреди:
Слика 71
А Уред
В Част на уреда
- Завийте винкела (странично) на покривната шина.
24. Монтаж на защитата на пръстите
Слика 64
Пъхнете защитата в процепа между
уреда и стената на нишата (1)
Защипете я със скобите за монтаж (2)
Слика 72
Поставете (странично) покривната шина
на фиксиращите планки и винкелите.
Слика 65
Защипете скобите под гайките. Завийте
гайките здраво.
173
26. Монтаж на диспенсъра за вода и
лед
(само за уреди с диспенсър за вода и
лед)
Диспенсъра за вода и лед може да се
монтира вътре в нишата на вратата на
шкафа, за да се постигне оптимален цялостен ефект.
Слика 79
Поставете контейнера
27. Поставяне на покриващата лайсна
(само за охладители за вино)
Забележка:
Слика 78
При по-малка ширина на рамката при
някои обстоятелства трябва да се скъси
рамото на покривната лайсна. За да се
определи нужната дължина на лайсната
сложеъ пробни парчета от покривната
лайсна.
Слика 73
- Махнете вложката от диспенсъра за
вода и лед
- Извадете капаците от контейнера
Забележка:
Препоръчваме да монтирате окантващата рамка преди монтажа на самия
диспенсър за вода и лед.
Слика 79
- Пъхнете лайсната в пространството
между мебелната вратичка и стъклото
на дългата страна на вратата.
- Отрежете колкото ви е необходимо от
лайсната за късата страна.
Слика 74
За мебелни вратички с дебелина 19 мм:
- Окантващите рамки приплъзнете и натиснете докато рамката легне на една
линия с повърхността на вратата.
Слика 80
Пъхнете лайсните в пространството
между мебелната вратичка и стъклото
За мебелни вратички с дебелина 38 мм:
- Притиснете удължаващите рамки към
окантващата рамка.
- Окантващите рамки приплъзнете и натиснете докато рамката легне на една
линия с повърхността на вратата.
28. Монтиране на въздухоразделителите
С въздухоразделителите се разделят
входнияи изходния въздух на уреда, за
да се предотвратят влияния върху работата на уреда.
Забележка:
При уреди с иноксова повърхност вратата си има спрециални окантващи
рамки.
Слика 75
- Отвийте гайките с четирите скоби.
- С шлиц отвертка настройте всяка една
от четирите гайки така, че планката на
диспенсъра да има еднакво отстояние
от вратата от всички страни.
- Завийте отново всички гайки.
Слика 81
- Отрежете разделителя за въдух на
нужната дължина
- За да закрепите разделителя пъхнете
двете скоби над разделителя и ги завийте към вратата. (вж. картинката)
- Затворете бавно вратата. Проверете
дали разделителя за въздух се блъска
в части от вентилиращата решетка.
Ако е нужно можете да го скъсите с
максимум 6 мм.
Слика 76
Поставете капачетата
174
Само при уреди с диспенсър за вода
и лед:
- Разделителя трябва да се скъси в областта на маркуча (вж. точка 2 от описанието)
29. Настройка на винкела за отваряне
на вратата
Според случая можете да ограничите
винкела. Фабрично той ви предоставя
градус на отваряне на вратата от 115 о.
За да настроите вратата да се отваря на
90о
- Отворете вратата на 90о
Слика 82
Сложете длето в сега вертикално една
върху друга разположените дупки и ударете с чук.
30. Опъване на шарнирните пружини
За да активирате пружините:
Слика 83
Преместете болта с кръстата отвертка.
I=пружини активирани
0=пружини деактивирани
Запазваме правото на възможни промени.
175
Garancija
Garancija
Garancijski pogoji za to napravo so določeni s strani
našega predstavnika v državi, kjer se naprava
prodaja. Podrobnosti o teh pogojih lahko izveste pri
prodajalcu naprave.
Za uveljavljanje garancije morate predložiti račun.
Garancijski su uvjeti za ovaj aparat definirani sa
strane našega predstavnika u zemlji, u kojoj se
aparat prodaje. Detalji u vezi tih uvjeta mogu se
dobiti kod vašeg prodavača aparata.
Za uvažavanje garancije potrebno je predložiti račun.
Naprava je označena v skladu z evropskimi
smernicami 2002/96/EG o ravnanju z
odsluženimi električnimi in elektronskimi
napravami (Waste electrical and electronic
equipment WEEE). Te smernice določajo
enotni evropski (EU) okvir za vrnitev in
reciklažo rabljenih naprav.
Ovaj uređaj susreće Europsku smjernicu
2002/96/EG za odbačene električne i
elektroničke uređaje WEEE). Smjernica
pruža EU širok važeći djelokrug za
recikliranje odbačenih uređaja.
SR
Гаранција
Garancija
Garantni uslovi za ovaj aparat su definisani sa strane
našega predstavnika u zemlji, u kojoj se aparat
prodaje. Detalji u vezi tih uslova mogu se dobiti kod
vašeg prodavača aparata.
Za uvažavanje garancije potrebno je predložiti račun.
Ovaj uređaj susreće Evropsku smernicu
2002/96/EG za odbačene električne i
elektronske uređaje WEEE). Smernica
pruža EU široki važeći delokrug za
recikliranje odbačenih uređaja.
Гаранциските услови за овој уред се одредени од
страна на нашиот претставник во земјата каде
што е продаден. Подеталн иинформации за овие
услови може да се добијат од продавачот од кого
уредот бил купен.
За било какви побарувања во рамките на оваа
гаранција мора да се приложи фискална сметка
или испратница.
Овој уред е означен во согласностсо
Европската Регулатива 2002/96/EG која
се однесува на користени електрични и
електронски уреди (waste electrical and
electronic equipment WEEE).Упатството
ја одредува постапката за враќање и
рециклирање користени уреди според
примената ширум ЕУ.
BG
Гаранция
Гаранционните условия за този апарат са
дефинирани от нашия представител в
съответната страна, където се продава този
апарат. Подробности за тях можете да получите
от Вашия продавач. За да бъде уважена
гаранцията е необходимо да приложите касова
бележка от покупката.
Този апарат отговаря на Европейското
изискване 2002/96/ЕГ за отпадъчни
електрически и електронни апарати
WEEE, която предвижда широк
диапазон от действия за рециклиране
на изхвърлени апарати.
509047
176
Download

Postavljanje ureðaja