






A Kesicisi her durumda açıktır.
Trafoların paralel çalışmadığını anlatmaktadır.
OG kablo kesitleri aksi belirtilmedikçe kısa devre akımına göre belirlenecektir.
Kablo kesitlerinin belirlenebilmesi için; kısa devre, yük akımı ve gerilim düşümü
hesaplamaları yapılmalıdır. Ancak, uygulama yaptırabilmek ve mertebe
oluşturabilmek için merkezlerin güç değerlerine göre kesit belirlenmesi
istenmiştir. Bunun için verilen kısa devre kesme kapasitesinden ve termal
akımın hesaplanmasında kesici açma gecikmelerine dikkat edilmesi
beklenmektedir.
36 kV dağıtım sistemi açık ring olarak işletilmektedir.
Enerji dağıtım dersi sadece kısa devre ve yük akımının hesaplandığı bir ders
değildir. İlk haftalarda şebeke yapılarını değerlendirilmişti. Bu kapsamda
Türkiyedeki dağıtım şebekesinin yük yoğunluğu yüksek bölgelerde ring
yapldığını ve işletmenin açık ring olduğunu defalarca söylemiştik. Bu itibarla
kısa dvere akımlarını toplamak veya hat empedanslarını paralel kabul ederek
hesap yapmak kesinlikle yanlıştır.
Dağıtım şebekesinde tek damarlı XLPE bakır kablo kullanılmaktadır.
Kablo seçimi için tek damarlı kablo seçilmelidir. OG de kablo seçtiğiniz için nötr
iletkeni seçimi kesinlikle doğru değildir.
TR1 ve TR2 transformatörleri plaka değerleri aynıdır. TR1=10 MVA, 34.5/6.3 kV,
%uk=8, %ur=1,Dyn5 bağlıdır.
İkinci öğretimin sınav sorusunda kesit belirlenirken her iki trafonunda gücü
dikkate alınmalıdır.
Birinci öğretimde sadece birinci trafo dikkate alınmalıdır. Akım trafo güç hesabı
iletken uzunluğu ve cihaz güçleride dikkate alınarak belilrlenmelidir. Bulunan
değerler sayfaya işlenmiş olmalıdır.
Dağıtım şebekesinde 34.5 kV kesicilerin açma gecikmesi 0.8 sn, 6.3 kV kesicilerin
açma gecikmesi 0.5 saniye olacaktır.
Kablo kesitlerinin belirlenmesinde ve akım trafosunun termik dayanımın
değerinin belirlenmesinde kullanılmalıdır.
TR2 transformatörünün primerinden alınan enerji ölçümü değerleri aşağıdaki gibidir.
Verilen değerler enerji değerleridir. Lütfen güç ve enerji kavramlarının ne
olduğunu öğrenelim. Bunun yanında bu değerler sayaçtan alınan veriler olduğu
için akım ve gerilim trafosu oranı ile çarpılmalıdır. Defalarca söylemiştik ma bir
kez daha hatırlatalım. Sayaç Reaktif Enerji değerlerini birbirinden çıkartarak
hesap yapamazsınız.
AYLAR
P (kWh)
QL (kVArh)
QC (kVArh)
OCAK
124.562,00
1.532,00
125,00
ŞUBAT
124.962,00
8.725,00
127,00
MART
125.312,00
9.013,00
127,00
NİSAN
125.762,00
9.213,00
132,00
Download

• A Kesicisi her durumda açıktır. Trafoların paralel çalışmadığını