Dobre prakse u zaštiti žena
od nasilja u porodici i
partnerskim odnosima na
lokalnom nivou
Beogradska opština Zvezdara
Slavica Brdjović, šefica Odseka za informisanje
Sarajevo , 15-17. oktobar 2014.
 2005. godine osnovana KRR
 Postojanje političke volje, senzibilisan
predsednik Opštine
 Odrešene ruke za rad
 Postavljeni temelji i plan aktivnosti
2006. otvorena Kancelarija
Projekat “Povežimo zajednicu”
 AŽC – edukacije, radionice, priprema za
potpisivanje protokola o postupanju institucija
u slučaju nasilja
 Donošenje strateških dokumenata: Strategija razvoja
GO Zvezdara 2010-2015
 Saradnja sa organizacijama civilnog društva – ženske
romske organizacije: Bibija, Mali princ, Daje
 Ravnopravno učešće Romkinja u radu KRR 3 članice
 Osnaživanje romske ženske populacije kroz sve
aktivnosti KRR
Bibija –kampanja Romkinje ravnopravno
Mali princ - Rani razvoj
 Okrugli sto i radionice
 „Osnaživanje Romkinja za podršku ranom razvoju
dece“.
 Cilj da se skrene pažnja na značaj ranog razvoja dece
uzrasta od 0-3 godina i osnaživanje roditelja, posebno
majki
 preporuke za poboljšanje brige o ranom razvoju dece,
razgovor o sistemskim rešenjima za navedene
probleme.
Rani razvoj – okrugli sto i radionice
Rani razvoj
Obrazovanje, školovanje – inkluzija,
pripremna nastava za upis u srednje škole
Daje - Na kafi kod .... Mesec dana ženskog
romskog aktivizma
 „Romkinje – pesnikinje“ poetsko popodne
Zdravstvena akcija u Orlovskom naselju medijatorke
su animirale žene i muškarce, veliki odziv
Stomatološki pregledi
Zdravi stilovi života
Doručak sa predsednikom
 predsednik Opštine, čalanovi Veća
 predstavnica Centra za socijalni rad Zvezdara,
 direktorka Doma zdravlja Zvezdara,
 šefica Odseka za obrazovanje, kulturu i sport GO Zvezdara
 Savetnik predsednika GO Zvezdara za pitanja nacionalnih manjina,
 predstavnica Predškolske ustanove Zvezdara,
 zdravstvena medijatorka
 predstavnici medija: Produkcija Infobiro, Hepi TV, Večernje novosti,
Radio Glas Srbije, Beoinfo, Sajt GO Zvezdara,
 Pravci mogućeg delovanja:
 radionice i edukacije žena u naseljima: teme: zdravlje, obrazovanje,
upis dece u vrtiće i što veći akcenat na predškolskom uzrastu, kako bi
deca od najranijeg detinjstva bila uključena u socijalizaciju, a majke
imale više vremena za rad na sebi uz pomoć lokalne zajednice
 u edukacije obavezno uključiti i muškarce (muževe, očeve...) jer je
njihova podrška neophodna
 čvršća saradnja sa Centrom za socijalni rad i drugim institucijama
 dalji rad i koordinisana akcija institucija na utvrđivanju zadataka i
ciljeva u akcionom planu koji će biti operativan, oročen i sa jasno
definisanim aktivnostima.
 I u Strategiji razvoja za naredni period 2015 – 2020 daćemo poseban
akcenat osnaživanju Romkinja
 Komisija za rodnu ravnopravnost nastaviće aktivnosti na povezivanju
institucija i definisanju i sprovođenju akcionog plana.
Tokom medjunarodne manifestacije
“16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad
ženama” imaćemo bogat program
Pozivamo VAS na otvaranje izložbe slika mlade
umetnice sa temom nasilja u Galeriji “Miljković”
na Zvezdari, Bulevar kralja Aleksandra 298,
25. novembra 2014. u 12 sati
Izložba će trajati do 10. decembra
Bićete nam dragi gosti.
HVALA.
Download

Dobre prakse u zaštiti žena od nasilja u porodici i partnerskim