Broj 10t"QSJM
BESPLATAN PRIMERAK
brief
L SOCIETY
STOMATOLOŠKI STRUČNO - INFORMATIVNI ČASOPIS
GI
CA
BALKAN
LO
TO
A
M
STO
19. Kongres BaSS-a.
#FPHSBE4BWB$FOUBS
PEEPBQSJMBHPE
7JÝFPLPOHSFTVOBTUSBOBNBJ
www.neodent.rs
WZKDK/:нZ/KE/
ć
đ
č
čć
ć
ć
ć
č
č
č
č
Sve prednosti Cleanic® paste u novoj
profilaktičkoj pasti
Profilkaktička sredstva za oralnu higijenu se koriste već dugi
niz godina. I dok je većina tih sredstava veoma efikasna, poseduju sposobnost da su izuzetno abrazivni. Istraživanja sprovedena u
Kerr-u zahtevala su veoma veliki trud a ticala su se ispitivanja i razvoja uspešne, efikasne profilaktičke paste koja ne oštećuje zube
i dovela su do izbora Perlita kao osnovnog sastojka Cleanic® paste. Perlit tehnologija omogućava da Cleanic® profilaktička pasta
bude jedinstvena. Perlit pripada grupi riolita vulkanskog porekla,
odnosno to je kvarc porfirno staklo. U osnovi to je staklo koje
formirala vrela lava a hladi se izuzetno brzo u kontaktu sa vodom
ili parom pod visokim pritiskom. Perlit poseduje osobine koje mu
daju svestranost. Navedene njegove pozitivne osobine mu daju
karakteristiku da je nezamenljiv sastojak u mnogim oblastima.
Sposobnost čišćenja – Sposobnost poliranja
7FPNBFöLBTOBBJQBLOFäOBQSFNB[VCOJNTUSVLUVSBNBQPTFEVKFNBMVWSFEOPTU3%"TBNP
$MFBOJD¥VTFCJJOLPSQPSJSBGVOLDJKVǏJÝǎFOKBJQPMJSBOKBVQSWJNTFLVOEBNBOBLPOBQMJLPWBOKBQBTUB
QPTFEVKF NBLTJNBMOV TOBHV ǏJÝǎFOKB ;BIWBMKVKVǎJ USBOTGPSNBDJKJ ǏFTUJDB 1FSMJUB HEF HSVCF ǏFTUJDF
PÝUSJIJWJDBQPTUBKVöOFJ[BPCMKFOJIJWJDBVTMFEFǎJITFLVOEJ$MFBOJD¥TFQSFUWBSBVWFPNBFöLBTOV
QBTUV[BQPMJSBOKFLPKBEBKFWJTPLJTKBK
Dentalni profesionalci umeju da vrednuju smanjenje vremena koje je potrebno za čišćenje i poliranje a koje
pruža Cleanic®, univerzalna “sve u jednom” profilaktička pasta. Pacijenti sa druges trane prihvataju i cene prijatne
ukuse koji postoje kao menta, žvakaća guma i zelena jabuka.
Osobine Cleanic® paste su i naučno dokazane u studijam ačiji rezultati demonstriraju njenu superiornost u
poređenju sa konvencionalnim abrazivima (napr Plovućac)
Snaga čišćenja na ispitivanoj gleđi
Vrednosti RDA (relativna abrazija dentina)
Nova profilaktička pasta za pacijente sklone alergijama!
Korišćenjem Kerr-ovog dvadesetogodišnjeg iskustva i znanja koje se primenjuje u prevenciji i dentalnoj
higijeni razvili smo i plasirali na tržište našu novu profilaktičku pastu: Cleanic® Light koja je bez supstanci za
poboljšanje arome i bez veštačkih boja. Jednostavnost koju poseduje priroda smo iskoristili u našim novim
pastama koje su bez ukusa, posebno indikovane kod pacijenata sklonih alergijama kao i za pacijente koji
više vole prirodno svež ukus u ustima.
3
Set dijamantskih borera za brušenje
zuba za keramičke nadoknade
prof. dr Dobrivoje Trifunović
Zahtevi struke i pacijenata za primenu keramike u stomatologiji se stalno povećavaju a i intezivna istraživanja
u ovoj oblasti predstavljaju veliki izazov za stomatološku profesiju.
Noviji keramički materijali omogućavaju izradu zubnih nadoknada visokih estetskih vrednosti i njihova trajnost u kliničkoj primeni se stalno povećava.
Izrada krunica i mostova u keramici ili metalo keramici, zahteva primenu biomehaničke principe kod brušenja zuba. Dobra preparacija će omogućiti precizno izvođenje narednih faza tj. izradu privremenih kruna,uzimanje
otiska,izradu radnih modela i izradu definitivne nadoknade. Kvalitetna preparacija pored manuelne spretnosti
stomatologa puno zavisi i od borera,njegove hrapavosti i koničnosti kao i oblika njihovih vrhova. Vrh borera ja
jako bitan zbog pravilne konfiguracije preparacije demarkacije. Najprihvaćeniji oblik preparacije je preparacija u
obliku polužleba. Ova demarkacija se formira jednostavno, lako se identifikuje i obezbeđuje dovoljno prostora
za debljinu ruba nadoknade. Prilikom brušenja, dijamantski borer se drži paralelno sa pravcem postavljanja
krunice na izbrušeni zub. Demarkacija oblika polužleba treba da iznosi polovinu promera vrha borera,jer u suprotnom ostaju tanki delovi gleđi koji nisu poduprti dentinom i lako može doći do njihovog odlamanja u toku
probe i prilikom cementiranja krunice.Veoma je važna dužina i debljina borera koja će biti u srazmeri sa dužinom zuba kao i debljinom gleđi i dentina. Borerom iste dužine i promera sa crvenim ili žutim prstenom vrši se
korekcija preparacije. Preporuka je da se nakon otsecanja aproksimalnih kontakata upasuje konac najčešće ,,00,,
ili ,,0,, kako bi demarkacija bila vidljivija u toku rada spreči povrede mekih tkiva u regionu gingivalnog sulkusa.
Ovaj oblik preparacije primenjuje se kako kod metalokeramičkih zubnih nadoknada tako i kod keramičkih
nadoknada bez metala.
Izrada različitih vrsta dijamantskih borera je definisana ISO brojnim sistemom a njihova finoća internacionalnim kodiranjem različitim bojama.
Od velikog broja borera firme NTI Kahla Nemačka formirali smo set za brušenje zuba za izradu keramičkih
krunica i mostova. Cilj nam je da olakšamo lekarima izbor borera,uputimo ih na racionalnu primenu a uz to da
se za ovaj klinički postupak koristi najmanji mogući broj borera.
Svaki borer koji prikazujemo ima oznaku za boju tj finoću dijamantske cestice i dužinu radnog dela borera.
Debljina borera je u srazmeri sa debljinom gleđi i dentina.( Tabela 1). U veličinama koje su dostupni u set smo
uključili i Abakus borere. Oni su presvuceni specijalnim Titanijum Nitridnim slojem – Unimatrix dijamantskim
omotačem. Imaju duži vek trajanja ( čak do 7 puta), daleko su efikasniji,imaju bolju mogućnost hlađenja i bolji
efekat samočišćenja.
4
Upotrebljava se zabrušenje donjih sekutića.
Koristi se za
- odsecanje proksimalnih kontaktnih tačaka
- incizalno skraćivanje
- formiranje referentnih žljebova na labijalnoj površini, incizalnoj
i lingvalnoj površini od cinguluma prema rubu gingive,
- uklanjanje zubne supstance između referentnih zljebova.
Upotrebljava se za brušenje gornjih lateralnih sekutića.
Upotrebljava se za brušenje molara gornje i donje vilice.
Koristi se za
- otsecanje proksimalnih kontaktnih površina
- incizalno skraćivanje
- formiranje referentnih žljebova na bukalnoj površini, lingvalnoj ( palatinalnoj) površini od cinguluma prema rubu
gingive,
- uklanjanje zubne supstance između referentnih zljebova.
Upotrebljava se za brušenje gornjih centralnih
sekutića, očnjaka i premolara gornje i donje vilice.
Upotrebljava se zabrušenje palatinalne (lingvalne
površine) sekutića i očnjaka iznad cinguluma.
Upotrebljava se za brušenje grizne površine,
dubine oko 2mm.
Dubinski marker
Služe za formiranje vertikalnih i horizontalnih referentnih
žljebova.
Za brušenje aksijalnih površina zuba kod otežanog
otvaranja usta.
Obezbeđuju dovoljno prostora za debljinu svih zidova
keramičkih krunica, kasnije olakšavaju modelaciju a samim
tim i postizanje maksimalnih estetskih vrednosti.
5
OPTIBOND™XTR
SAMONAGRIZAJUĆI DENTIN
ADHEZIV VI generacije
Proverena tehnologija linije proizvoda Opti Bond, Kerr, optimizovana je dodavanjem novog efikasnog sistema dvokomponentnog fotopolimerizujućeg samonagrizajućeg adheziva, OptiBond™ XTR, (prajmer i adheziv),
sa dodatkom fluora, koji omogućava direktnu i indirektnu restauraciju. XTR je skraćeno od EXTRA, kako bi se
naglasio kvalitet i visoke performanse, npr. EXTRA kompatibilno, EXTRA univerzalno, EXTRA kvalitetno.
U pitanju je adheziv šeste generacije (samonagrizajući, dvokomponentni) za sekvencijalno nanošenje prajmera i adheziva bez mešanja ove dve komponente.
Primena kod direktne restauracije
r,PNQP[JUOBJLPNQPNFSOBSFTUBVSBDJKB
r1SJQSFNBLPNQP[JUBLFSBNJLFNFUBMBDJSLPOB
r1PTUBWMKBOKF QPEMPHB LPE SFTUBVSBDJKF BNBMHBmom i kompozitom
r1PTUBWMKBOKFQPEMPHBOBQPWSØJOFLPKFTVQSFPTFUMKJWFJJMJTBJ[MPßFOJNLPSFOPN
r*[SBEBLSVOJNJOPHEFMBOBEPHSBEOKFPEBVUPTWFtlosno ili dvostruko polimerizujućih kompozitnih
materijala.
Primena kod indirektne restauracije
r'BTFUF
r*OMFKJPOMFKJLSVOFNPTUPWJJ[SBåFOJPEQPSDFMBOBLPNQP[JUBJMJNFUBMPLFSBNJLFVLMKVNJVKVljJJSFTUBVSBDJKF
na bazi cirkona i alumine).
r/BEPHSBEOKBOBFOEPEPOUTLJ[CSJOVUJN[VCJNB
r1PTUBWMKBOKFQPEMPHBQSFBQMJLBDJKFJOEJSFLUOJISFTUBVSBDJKB
Platforma OptiBond adheziva već nekoliko godina predstavlja važan oslonac u konzervativnoj stomatologiji.
Zajednički element svih Kerr adheziva je monomer GPDM (Glicerol fosfat-1.3 dimetakrilat). Ovaj monomer predstavlja standard u naprednim tehnološkim inovacijama.
Zašto je GPDM poseban?
r(1%.TBESßJGPTGBUOVGVOLDJPOBMJ[PWBOVHSVQVLPKBTUWBSBTOBßOVIFNJKTLVWF[VTBKPOJNBLBMcijuma.
r(1%.JNBEWFGVOLDJPOBMJ[PWBOFHSVQFNFUBLSJMBUBLPKFVLPQPMJNFSJ[BDJKJTBESVHJNNFUBLSJlatnim monomerima obezbeđuje veću gustinu spojeva i povećavaju mehaničku snag upolimerizovanog adheziva.
r(1%.KFTBNPOBHSJ[BKVljJNPOPNFS'PTGBUOBHSVQBOBHSJ[BQPWSØJOV[VCB
6
7
PITALI STE EKSPERTA
O TERAPIJI IZBELJIVANJA ZUBA
Mr sci. dr Tatjana Savić-Stanković
1. „ Na koje se sve načine mogu svojim pacijentima izbeliti zube ?“
Glavna podela izbeljivanja je na ambulantno i „kućno“ izbeljivanje zuba. Ambulantno izbeljivanje zuba se
izvodi od strane stomatologa u ordinacijskim uslovima dok je „kućna“ tehnika izbeljivanja nadgledana od strane
stomatologa ali njen nejveći deo izvodi sam pacijent. Za izvođenje ambulantne tehnike izbeljivanja uglavnom
se primenjuju gelovi čiju aktivnu supstancu čini vodonik peroksid u koncentracijama od 10-25%. Za izvođenje
„kućne“ tehnike izbeljivanja uglavnom se koriste gelovi čiju aktivnu supstancu čini karbamid peroksid u koncentracijama od 10-45%.
2. „Koja je najbolja tehnika beljenja?“
Ni za jednu tehniku beljenja se ne može reći da je najbolja. Svaka tehnika beljenja primenjena na adekvatan
način poštujući uputstvo proizvođača može dati zadovoljavajući rezultat. Koju tehniku odabrati odlučuje stomatolog na osnovu postavljene dijagnoze prebojenosti, opreme koju poseduje, želja i mogućnosti pacijenta.
Kućna tehnika beljenja zahteva vreme i angažovanje samog pacijenta. Rezulatati dobijeni ovim načinom su
dugotrajniji sa manjom učestalošću prateće osetljivosti. Abmulantna tehnika obezbeđuje komfor pacijentu bez
dodatnog angažmana, brže rezultate u jednoj eventualno dve posete ali je češće praćena osetljivošću zuba.
Određene prebojenosti kao što je tetraciklinska, se isključivo tretiraju „kućnom“ tehnikom beljenja.
3. „Da li „loša“ lampa može biti uzrok ne adekvatnog rezultata?“
Aktivacija gela za izbeljivanje zuba može biti: UV, LED i laserska. Tačnije, u zavisnosti od fotoinicijatora koji se
OBMB[JVPESFåFOPNHFMV[BWJTJJWSTUBQSJNFOKFOFBLUJWBDJKF'PUPJOJDJKBUPSJWSØFBLUJWBDJKVHFMBOBPESFåFOJN
svetlosnim talasnim dužinama. Proverljivost svetlosne talasne dužine koju emituje lampa može se proveriti primenom uređaja koji se koriste u te svrhe. S’obzirom da za većinu lampi, proizvođači uglavnom daju garanciju
na 10 000 aplikacija, mogućnost da je lampa uzrok lošeg rezulatata svodi se na minimum. Nažalost, ovo se ne
može reći i za materijale. Naime, glavni aktivni agens gelova za izbeljivanje čine termolabilne supstance, stoga je
veoma bitan način njihovog dopremanja od proizvođača preko distributera do nas, skladištenja istog i svakako
rok upotrebe. Kupovina ovakvih materijala od nepouzdanih trgovaca tzv „torbara“ sa neadekvatnim izlaganjem
materijala temperaturnim razlikama, usko može biti povezana sa neuspešnom terapijom.
HOME WHITENING
Karbamid peroksid
( Pakovanje 5 špriceva od 3 ml + 2 x folije + pasta za pranje zuba)
10 %
16 %
22 %
8
29 €
KORIŠĆENJE GRADIA DIRECT PRI LEČENJU NEDOSTATAKA
U RAZVOJU TVRDIH TKIVA ZUBA KOD DECE
Autori: Kiseljnjikova L. P., Skatova J. A., Zujeva T. J., Nazarova J.N.,
Katedra za dečju terapeutsku stomatologiju MGMSU
U svom svakodnevnom radu stomatolozi se često susreću sa bolestima tvrdih tkiva zuba nekarioznog porekla.Različiti poremećaji u periodu folikularnog razvoja zuba dovodi
do formiranja nedostataka tvrdih tkiva koje prvo otkriva dečji
stomatolog, pošto se klinički ispoljavaju odmah posle izbijanja
zuba. Datu grupu bolesti, kao pravilo, prati poremećaj estetskih i funkcionalnih pokazatelja koji zahtevaju stomatološku
intervenciju još u vreme formiranja tkiva zuba (Sl.1-4). U sadašnje vreme najsvrsishodnija taktika lečenja takve patologije
jeste korišćenje metode odloženog plombiranja – popravljanje kvarova tvrdih tkiva zuba pomoću glasjonomer cementa do
završetka formiranja korena zuba i konfiguracije zubnog luka.
Pri tom je osnovni zadatak obnavljanje funkcionalne celovitosti zuba, pošto osobine glasjonomer cementa ne omogućavaju da se izvrši potpuna estetska rekonstrukcija. Po okončanju
perioda dinamičkog praćenja vrši se konačna rastauracija uz
QSJNFOV TBWSFNFOJI LPNQP[JUOJI NBUFSJKBMB 'SBOLFOCFSHFS
R., 2007). U ovom radu koristili smo materijale firme GC, Gradia Direct koji spadaju u poslednju generaciju mikrohibrida.
Sadržaj punioca je do 87%, isto kao i kod kompzitnih materijala za pakovanje, što obezbeđuje veliku čvrstoću materijala. Pri
tome je od ne manjeg značaja i to što dati kompozitni materijal
ima polimerizaciono skupljanje samo 1,7%, dok je skupljanje
materijala prethodnih generacija iznosilo 3,5-4% (Mitra SB, et
al., 2003). Osim toga, specijalna mrežasta struktura unutar matrice povećava elastičnost, dodaje čvrstoću i postojanost od
oštećenja. Još jedan važan kvalitet je velika sličnost koeficijenta prelamanja svetlosti sa tkivom zuba. Pošto su čestice manje
od talasne dužine vidljive svetlosti, ne dolazi do apsorpcije i
svetlost prolazi kroz njih kao kroz staklo, što omogućava da se
izbegne efekat „vode u čaši“ pri restauraciji (Başeren M., 2004).
Imajući u vidu gore izloženo, klinički aspekti primene datog
materijala su veoma značajni. (Terry DA., 2004) (Efes BG, et al.,
2006; Ward DH., 2005). (Jung M. Et al., 2007).
KLINIČKI SLUČAJ br. 1
Pacijent A., devojčica 11 godina. U uzrastu od 4 godine bila
je primećena poluinpakcija zuba 5.2 ( po rečima majke), kvar
gleđi na zubu 1.2 bio je ispoljen od momenta nicanja zuba,
ranije nije lečeno.Dve godine pre obraćanja postavljena je dijagnoza lokalna hipoplazija 12 ( po MKBS-10 K0040).Preporučeno je ortodontsko lečenje.U procesu nošenja fiksne proteze
izvršeno je lečenje zuba 1.1 i 1.2 povodom karijesa gleđi pomoću metode odloženog plombiranja uz korišćenje glasjonomer cementa.Pacijentkinja se obratila zbog restauracije posle
završenog ortodontskog lečenja.
St. Localis: 1.2 – na vestibularnoj površini bliže sečivnoj ivici
postoji pigmentirana fleka i kvar gleđi, na medijalnim kontaktnim površinama 1.1 i 1.2 postoje plombe od glasjonomer cementa (Sl. 5.6).Posle skidanja proteze gleđ zuba ima neravnine
koje su zahtevale preliminarno poliranje zuba radi kvalitetnijeg
izbora boje.Posle infiltracione anestezije izvršeno je preparisanje tvrdih tkiva (Sl. 7-8). Plombe od glasjonomer cementa nisu
bile urađene u potpunosti – samo njihov gornji sloj, radi vršenja restauracije sendvič tehnikom.Deo sa defektom pokriven je
opaknim slojem AO2 (korišćen je jednoetapni adhezivni sistem
G-Bond od GC-ja), a incizalna ivica – delimično bojom NT.Za
obnavljanje „tela“ zuba korišćena je boja A1, a za obnavljanje
incizalne ivice boja NT (Sl. 9-10.).Završna restauracija posle poliranja (Sl. 11). Pacijentkinja je bila na kontroli posle četiri meseca a ispun je bio bez vidljivih promena (Sl. 12.)Na kraju smo
ispun zaštitili sa Equia Coat – samonagrizajućim, svetlosnopolimerizujućim, nano-lakom (Sl. 13.)
Sl. 5. Početna situacija
Sl. 7. Preparisanje, I etapa
Sl. 1. Lokalna hipoplazija gleđi,
Sl. 2. Lokalna hipoplazija gleđi
Sl. 3. Fluoroza, erozivan oblik
Sl. 4. Fluoroza, prošarana forma 2.2, kljunast oblik zuba 2.1, 2.2
iskomplikovan karijesom
Sl. 6. Stanje gleđi posle
Sl. 8. Preparisanje, II etapa
uklanjanja fiksne proteze
Sl. 9. Opakni sloj AO2, incizalna ivica NT
Sl. 10. Spoljašnji izgled restauracije
Sl. 11. Izgled restauracije posle poliranja
9
Sl. 12.Izgled restauracije posle IV meseca
Sl. 13.Ispun zaštićen sa Equia Coat
St. localis: na zube je postavljena fiksna proteza. Otkriven je
hronični kataralni gingivitis (Sl. 17).Spoljašnji izgled posle skidanja fiksne proteze (Sl. 18).Treba istaći postojanje viška materijala za plombiranje na kontaktnim površinama na prednjim zubima.Posle infiltracione anestezije izvršeno je uklanjanje viška
materijala (Sl. 19), zatim preparisanje tvrdih tkiva (Sl. 20).Postojanje zapaljinskog procesa i krvarenja desni u oblasti prednje
grupe zuba zahtevalo je obavljanje retrakcije desni uz pomoć
retrakcionog konca, zatim je izvršeno nagrizanje gleđi (Sl. 21).
Posle nagrizanja nanet je adheziv G-Bond i krunični deo zuba je
obnovljen materijalom GC Gradia Direct, boja BW (Sl. 22).
KLINIČKI SLUČAJ br. 2
Pacijent N. Devojčica 14 godina obratila se sa žalbom da je
promenjen spoljni izgled zuba.Defekt je otkriven odmah posle
nicanja zuba.Ranije se data anomalija nije tretirala.Posle pregleda i ispitivanja postavljena je dijagnoza KOO 29 atipična forma
zuba 1.2 (po MKBS-10 KOO 29).
St. Localis: oblik zuba 1.2 je izmenjen.Promena boje nije
ispoljena.U zubnom luku nalazi se mala tortoanomalija (Sl. 14).
Posle infiltracione anestezije izvršeno je preparisanje tvrdih tkiva (Sl. 15).
Nanet je sloj opakera AO2 (korišćen je jednoetapni adhezivni sistem G-Bond od GC-ja), vratna oblast je modelovana sa
A2, a za „telo“ zuba i incizalnu ivicu korišćena je boja A1 (Sl. 16).
Sl. 17. Početna situacija
Sl. 18. Stanje posle skidanja fiksne proteze
Sl. 19. Uklanjanje viška fiksirajućeg materijala
Sl. 14. Početna situacija
Sl. 15. Preparisanje
Sl. 16. Konačni izgled restauracije
KLINIČKI SLUČAJ br. 3
Pacijent M., devojčica od 15 godina žalila se na postojanje
estetskih nedostataka i nepravilno nicanje zuba.Za pomoć se
obraćala lokalnoj poliklinici gde nije obavljeno lečenje.Šest godina pre obraćanja postavljena je sledeća dijagnoza: fluoroza
zuba, erozivni oblik (po MKBS-10 KOO30). Preporučeno je ortodontsko lečenje. Pre postavljanja fiksne proteze defekti gleđi su
popravljeni glasjonomer cementom.Pacijentkinja se obratila
radi restauracije posle okončanja ortodontskog lečenja.
10
Sl. 20. Preparisanje
Sl. 21. Nanošenje jednokomponentnog adheziva
Sl. 22. Konačni izgled restauracije
11
INOVATIVNA NASTAVA U XII semestru na
STOMATOLOŠKOM FAKULTETU U BEOGRADU
prof. dr. Ljiljana Šojić- Tihaček, Prodekan za nastavu Stomatološkog fakulteta u Beogradu
1.Poštovana g-đo Tihaček-Šojić, molim Vas da
nam obrazložite novi projekat Fakulteta, koji kroz
inovativnu nastavu u XII semestru stečena znanja studenata implementira u praktičnoj nastavi.
Kontinuirano praćenje i evaluacija akademskih aktivnosti i potreba studenata i doktora stomatologije neposredno
po završetku studija, pokazalo je da se ovi predstavnici akademske zajednice često osećaju nedovoljno kompetentnim
u primeni, a posebno sintezi i uobličavanju znanja stečenog
iz raznih oblasti. Brojna inostrana iskustva ukazuju na slične probleme. Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu raspolaže bogatim praktičnim iskustvom, raznovrsnom
metodologijom rada, resursima i primerima dobre kliničke
prakse. Izlazeći u susret potrebama studenata i svršenih
doktora stomatologije, Stomatološki fakultet od ove godine implementira nov i inovativni oblik nastave u završnom,
XII semestru integrisanih studija, sa ciljem da kompletnom
multidisciplinarnom stomatološkom obradom pacijenata,
studenti sistematizuju i uobliče stečena znanja tokom studija, naravno uz aktivnu saradnju sa mentorima.
Inovativna nastava u XII semestru na studijskom programu integrisanih akademskih studija stomatologije koncipirana je tako da studenti stečena znanja sa bazičnih i kliničkih
predmeta implementiraju kroz praktičnu nastavu u okviru
dva klinička bloka: Blok pedodoncija (nastava na klinikama
za dečju i preventivnu stomatologiju i ortopediju vilica)
i Restaurativni blok (nastava na klinikama za bolesti zuba,
stomatološku protetiku, parodontologiju i oralnu medicinu
i oralnu hirurgiju). Po akreditovanom nastavnom planu, studenti aktivno učestvuju sa timom dodeljenih nastavnika u
praktičnom radu na sanaciji pacijenata.
2. Kakvu korist u definitivnom oblikovanju svog
stručnog profila mogu očekivati studenti?
Kroz dodatni praktični rad u toku ovakvog oblika nastave studenti mogu razviti nove veštine I, kao što sam već
pomenula, unaprede već stečeno znanje. Ovaj oblik nastave osmišljen je da osnaži pojedinca da identifikuje, razvije i
izrazi veštine, kvalifikacije, iskustva i znanja koja će mu omogućiti uspešnije i brže uključivanje u profesionalnu aktivnost
i stručnu zajednicu. Cilj je da studenti i budući stomatolozi
razviju potrebu da neprestano traže i usvajaju nova znanja
i iskustva jer brzi napredak stomatološke nauke i struke zahteva stalno usavršavanje tokom čitave stručne karijere, naročito u oblasti stomatoloških materijala i novih tehnologija.
Nakon završetka praktičnog rada u okviru ovih kliničkih
blokova i sanacije svih pacijenata, predviđena je evaluacija
obavljenih aktivnosti studenta, u vidu usmene prezentacije.
Ujedno, to predstavlja i pripremu studenata i budućih sto-
12
matologa za uključivanje u permanentni proces kontinuirane edukacije.
4M/FPEFOUKFQPESäBPPWBKQSPKFLBUOBKOFPQIPEOJKJNNBUFSJKBMPN[BQSBLUJǏOJSBE
prof. dr Vojkan Lazić, direktor Klinike za stomatološku protetiku
prof. dr Ljiljana Šojić Tihaček, prodekan za nastavu
prof. dr Zoran Aleksić, prodekan za zdravstvo
prof. dr Bane Karađžić, direktor Klinike za bolesti zuba
3.Da li ste uspeli da se ovaj projekat verifikuje u
odgovarajućim državnim institucijama?
Novi koncept Blok nastave u XII semestru je unutarkurikularan, dakle implementiran u silabus integrisanih akademskih studija. Silabusi kliničkih blokova Pedodoncija i
Restaurativna stomatologija su, u okviru procesa akreditacije Integrisanih studija stomatologije, 2013. godine od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, verifikovani
najvišim ocenama. Oni predstavljaju potpuno novi vid nastavnog procesa, u okviru koga studenti veću svoje naznanja, iz različitih kliničkih oblasti, primenjuju tokom praktičnog
rada sa pacijentima, uz obavezan nadzor profesora Stomatološkog fakultetaU niverziteta u Beogradu.
Na predlog dekanskog kolegijuma i uz saglasnost Nastavno-naučnog veća Stomatološkog fakulteta Univerziteta u
Beogradu, 2013. godine je pokrenuta procedura za skraćenje obaveznog lekarskog staža za stomatologe, na šest meseci. Ministarstvo zdravlja RS je 2014. godine takođe podržalo
ovu inicijativu, koja je nakon toga upućena u skupštinsku
proceduru.
Maloprodaja
4UPNBUPMPMPÝLJGBLVMUFU
#FPHSBE3BOLFPWBCS
dr Jelena Vučeljić
Menadžer maloprodaje
telefon: 064/6423135
Ovde možete nabaviti sve što vam je neophodno za rad
i dobiti stručne savete i objašnjenja.
MetaFix matrice - Nova usavršena verzija
Anatomske, sve-u-jednom, jednostavne za upotrebu!
Angelo Putignano MD, DDS
.FUB'JYTZTUFNTFEPLB[BPEBKFKFEOPTUBWBOJTJHVSBOTJTUFNLPKJNTFEPbija korektna anatomija i kontaktna tačka. Dodatni instrumenti nisu potrebni
i postavljanje ne predstavlja dodatni problem kod jako pripojenih zuba. Bez
sumnje može se nazvati univerzalnom matricom.
14
Bio RaCe – garant efikasnosti
i sigurnosti endodontskog lečenja zuba
prof. dr Slavoljub Živković
Principi moderne endodoncije danas se sa pravom baziraju na mašinskoj instrumentaciji kanala korena. Iako je
endodontska terapija obolele pulpe zuba u osnovi težak i
komplikovan zahvat, pravilnim izborom tehnika kanalne
instrumentacije i pravilno odabranim instrumentima, ovaj
zahvat je moguće sigurno i uspešno realizovati i na zubima
sa kompleksnom kanalnom morfologijom.
Međutim, da bi stomatolog mogao da se potpuno posveti endodonciji, on mora dobro da prouči i razume mehaničke aspekte endodoncije. Neophodno je da ovlada
tehnikama instrumentacije kanala, da dobro poznaje instrumente, njihov dizajn i principe rotacije, da poznaje anatomiju kanala, ali i efekte rotirajućih instrumenata u kanalu
korena zuba. Usled nepoznavanja tehničkih karakteristika
rotirajućih instrumenata, obično je teško predvideti posledice i neželjene efekte u kompleksnom kanalskom sistemu.
Specifične osobine NiTi instrumenata, povećana koničnost i različit dizajn njihovog radnog dela danas predstavljaju novi standard u endodonciji. Stomatolozi praktičari su
uglavnom zainteresovani za endodontske instrumente koji
će im obezbediti sigurnost i efikasnost tokom preparacije
kanala korena, ali i za setove rotirajućih instrumenata čija je
primena pre svega jednostavna i pouzdana.
3B $F ',( %FOUBJSF 4XJTT
KF KFEOB PE OPWJKJI TFSJKB
NiTi rotirajućih instrumenata i odlikuje se specifičnim radOJNEFMPNJBMUFSOBUJWOJNTFNJJWOJNJWJDBNB'BNJMJKB3B$F
rotirajućih NiTi instrumenata obuhvata nekoliko setova (pre
RaCe, RaCe, Easy RaCe, Bio RaCe, iRaCe, BT RaCe) i odlikuje se inovativnim dizajnom radnog dela, koji obezbeđuje
efikasno sečenje i eliminaciju sečenog dentina i značajno
smanjuje rizik od ušrafljivanja i frakture instrumenta tokom
rotacije u kanalu.
- QPV[EBO J CS[ V PCMJLPWBOKV LBOBMB – inovativni
dizajn sa naizmeničnim kosim (koji seku) i ravnim delovima
(koji eliminišu sečeni dentin) omogućava manje opterećenje tokom rotacije instrumenata ( brzina 600 obrtaja u minuti,
tork 0,5 – 1,5 N). Može se koristiti sa bilo kojim endomotorom ili bilo kojim kolenjakom sa redukovanim brojem obrtaja.
- TJHVSBO UPLPN QSFQSBDJKF SB[MJǏJUJI LBOBMTLJI TJTUFNB – pravilnom primenom ovih instrumenata uz obilnu
irigaciju i obaveznu lubrikaciju tokom instrumentacije omogućava se kvalitetna preparacija i najmanji procenat frakture
ovih instrumenata tokom rotacije u kanalu.
Umesto zaključka: Sa Bio RaCe rotirajućim NiTi instrumentima preparacija kanala je jednostavna, brza, efikasna i
nadasve sigurna. Zato je ovaj set NiTi instrumenata „najbolji
prijatelj“ svakog stomatologa praktičara kome je endodoncija svakodnevica.
Sl. 1 a) Bio RaCe set; b) redosled korišćenja instrumenata
tokom preparacije
Bio RaCe – set NiTi instrumenata koji endodontski
zahvat čini jednostavnim i sigurnim
Bio RaCe čini set od 6 rotirajućih NiTi instrumenata različite koničnosti.
Bio RaCe set je:
-KFEOPTUBWBO[BLPSJÝǎFOKF – šest instrumenata (0-5)
sa redosledom primene koji prati boju stopera na instrumentu (bela, žuta, crvena, plava, zelena, crna) i lakom kontrolom učestalosti korišćenja ovih rotirajućih instrumenata
(memorijski disk sa laticama koje se uklanjaju nakon svakog
korišćenja), značajno pojednostavljuje njihovu primenu.
- FöLBTBO QSJ QSFQBSBDJKJ LBOBMB – specifičan dizajn
radnog dela i elektrohemijski polirana površina omogućava kvalitetno i efikasno čišćenje i oblikovanje kanala celom
njegovom dužinom, ali i male šanse za frakturu tokom instrumentacije različitih kanalskih sistema.
Sl. 2 – Rtg snimak prvog donjeg molara sa desne strane
a) pre terapije
b) posle preparacije Bio RaCe NiTi instrumentima i
definitivne opturacije
15
INTERVJU
Stomatološki fakultet Pančevo
Neodent montirao novi 3D rendgen
firme Vatech
Poštovana g-đo Cenić! Vaš fakultet je pre nekoliko
dana pustio u rad najnoviji model rentgena firme VATECH, PAX-i 3D. Koje efekte očekujete od ove investicije u domenu naučne i kliničke delatnosti?
Stomatološki fakultet u Pančevu, kao nastavna, naučna i
zdravstvena visokoškolska ustanova, od prvog dana postojanja trudi se da svojim studentima, specijalizantima i doktorantima obezbedi najsavremenija učila, koja će koristiti
ne samo u zdravstvene već i u naučne svrhe, a svojim pacijentima omogući dijagnostičke i terapijske procedure po
najvišim svetskim standardima, poštujući sva pravila dobre
lekarske prakse. Tako je i sa nedavno puštenim u rad najnovijim modelom 3D rentgen aparata firme VATECH, PAX-i 3D.
Nabavkom ovog aparata otvara se mogućnost intenziviranja istraživanja iz svih oblasti stomatologije.
Investicija u ovaj rentgen aparat nije klasična poslovna
investicija za koju očekujete da se u odredjenom periodu
isplati. Ovo je investicija u budućnost, u znanje i u dobrobit
studenata i pacijenata.
slika 1. Montaža novog rendgena
slika 2. Probni snimak
16
prof. dr Desanka Cenić
Milošević, dekan Stomatološkog fakulteta u Pančevu
Stomatološki fakultet u Pančevu je pre nešto više
od godinu dana obeležio svoju prvu desetogodišnjicu. Da li to znači da ste u ovom momentu trajno formirali osnovne pravce delovanja i razvoja u sistemu
Stomatoloških fakulteta u Srbiji?
;B EFTFUBL HPEJOB 'BLVMUFU KF OFTVNOKJWP [BV[FP
značajno mesto u zajednici koju sačinjavaju dva samostalna Stomatološka fakulteta i četiri Stomatološka odseka
.FEJDJOTLJI GBLVMUFUB5P KF EBOBT 'BLVMUFU LPKJ TF J[ EBOB
u dan sve više razvija i napreduje, uspostavljajući saradnju
sa mnogim Stomatološkim fakultetima Evrope i značajnim
medicinskim ustanovama Republike Srbije, ali ne odstupa
od postavljenih početnih ciljeva, a to su najviši kriterijumi
odvijanja nastavnih, naučnih i zdravstvenih procesa, najviši
nivo nastavnog kadra i najsavremenija oprema za nastavnu,
naučnu i zdravstvenu delatnost.
Da li se ponekad sretnete sa svojim bivšim studentima? Generalno, kakva su njihova zapažanja o
uspešnosti Vašeg fakulteta, da li su dobro prihvaćeni
od svojih kolega i poslodavaca?
Naši bivši studenti, sada doktori stomatologije ostali su
VLPOUBLUVTBTWPKJNNBUJNJOJN'BLVMUFUPN.OPHJPEOKJI
su ponovo došli na dalje usavršavanje u vidu specijalističkih
akademskih studija ili zdravstvenih specijalizacija. Oni ne
skrivaju zadovoljstvo što su bili naši studenti, što su stekli
upotrebljivo znanje, kreativnost i samouverenost, ali mnogo je važnije što su njihove starije kolege i poslodavci vrlo
zadovoljni njihovim teorijskim i praktičnim znanjem koje su
TUFLMJOBOBØFN'BLVMUFUV
Danas su naši svršeni studenti zaposleni u mnogim
privatnim ordinacija, klinikima i u Domovima zdravlja na
različitim opštinama Beograda, gradovima Srbije,kao i u
Bosni, Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji, Crnoj Gori i mnogim
zemljama širom Sveta.
INTERVJU
1SWJNBHJTUBSTUPNBUPMPHJKFV+VHPTMBWJKJ
#JPKF4FEBNHPEJOBQPUQSFETFEOJLJQSFETFEOJL/BVǏOPHLPNJUFUB4WFUTLFTUPNBUPMPÝLFPSHBOJ[BDJKF'%*
#JPKFWJTJUJOHQSPGFTPSOBOFLPMJLPGBLVMUFUBVJOPTUSBOTUWV
%PCJUOJLKF0LUPCBSTLFOBHSBEFHSBEB#FPHSBEBJ4SQTLPHMFLBSTLPHESVÝUWB[B
OBVǏOPJTUSBäJWBǏLJ SBE /BHSBEF [B [BTMVHF V TUPNBUPMPHJKJ "LBEFNJKF 1KFS 'PÝBS
4"%
JES
"VUPSJLPBVUPSQSFLPLOKJHB
1SFLPQSFEBWBOKBV[FNMKJJJOPTUSBOTUWV
Poštovani profesore Đukanoviću! Kako se u našem
crno-belom filmu postaje i ostaje legenda?
Mislim da je za uspeh u radu, struci i nauci najvažnije da
čovek voli ono što radi. Isto tako, još Arhimed je rekao „nulla
die sine linea“ odnosno da je neophodan stalan rad. Ja često govorim studentima: „da bi ste napravili jednan mozaik,
neophodno je da SVAKOG DANA postavite u njega bar jedan kamenčić i slika će kroz nekoliko meseci biti završena
Znate li da se danas izraz „continuing education“, zamenjuje sa „ lifelong education“, pa zato i ja i danas stalno
nešto učim i novo saznajem.
Treba imati u vidu da nauka, pa i stomatologija, napreduje džinovskim koracima, i ako se neki doktor stomatologije ne usavršava, na primer u oblasti parodontologije, on
je kroz pet ili deset godina u „kamenom dobu“ u odnosu na
savremena saznanja i praksu!
Koja su Vaša najbitnija opažanja o školovanju i
praksi doktora stomatologije?
Studije stomatologije danas se znatno razlikuju od onih
pre Bolonjske deklaracije! Te promene imaju i dobre i loše
strane. Moje mišljenje je da DOKTOR STOMATOLOGIJE ipak
mora da ima dovoljno teorijskih znanja iz bazičnih i medicinskih predmeta da bi uspešno i bezbedno dijagnosticirao
oboljenja usta i zuba
i dobro lečio svoje pacijente. Svakako da je
povećanje broja časova praktične nastave
poželjno, jer se time
student bolje priprema
za budući rad u praksi.
U današnje vreme,
kada je privatna praksa
veoma rasprostranjena
i kada postoji veliki broj
stomatologa,
nema
sumnje da je konkuren-
Profesor dr sci. Dragoslav
Đukanović
cija veoma velika i da će pacijenti tražiti onog stomatologa
koji ima veće znanje i pruža kvalitetnije usluge.
S obzirom na Vaš status, ne sumnjamo da i danas
radite nešto značajno i korisno?
Celog života, a naročito danas, tragam za podacima iz
istorije stomatologije i, između ostalog, član sam i Sekcije za
istoriju medicine Srpskog lekarskog društva. Uz to, pišem i
odrednice za SRPSKU ENCIKLOPEDIJU. To je monumentalno
i kapitalno delo koje rade Srpska akademija nauka i umetnosti i Matica srpska, naše dve najznačajnije naučne i kulturne ustanove i Zavod za udžbenike. Ona će imati oko dvadeset tomova velikog formata, sa po oko hiljadu stranica svaki!
Ponosim se time što mi je poveren ovaj odgovoran zadatak.
Poznato nam je da ste Vi jedini stomatolog u Srbiji, odnosno Jugoslaviji, o kome je napisana knjiga!
Da, u pravu ste! Još pre desetak godina g. Miloš Jevtić
je objavio knjigu „SAGLEDAVANJA DRAGOSLAVA ĐUKANOVIĆA“, u izdanju „Beogradske knjige“. Tu je opisan moj životni
put do tada, moje školovanje, ali to je na neki način i delić
istorije naše stomatologije. Tu su neki moji pogledi na život
u to vreme, kao i neke moje vizije budućnosti. Hvala mu na
tome!
17
sϭϬϬϬ
18
Easy glass post refil
10 koničnih kočića
5 + 1 gratis
Easy Core kit ( 5 špriceva od 8,6 g )
Materijal za krunični deo nadogradnje
6,5 €
5+1
145 €
100 €
Calxyd
Kalcijum hidroksid u pastii –
2 x 3,5 grama paste
- Direktno ili indirektno prekrivanje pulpe.
- Prekrivanje nakon vitalne ekstirpacije
- Obturacija kanala tokom lečenja gangrene.
Duracryl – akrilat za privremene krune
19 €
7 x 10 g praha boje +
50 g tečnosti
Super Cor set kompozit
4 tube od 4 g
Bond, kiselina i aplikatori
55 €
19
75 €
Max cem refil + Temp bond NE
Kompozitni cement + Cement za privremeno cementiranje
DENTALNI BEZULJNI KOMPRESORI
SA TANKOM ZAŠTIĆENIM OD KOROZIJE
1.
550 €
3.
2.
750 €
980 €
1. Kompresor za 1-2 radna mesta
2. Kompresor za 2-3 radna mesta
3. Kompresor za 2-3 radna mesta sa pripremom i dezinfekcijom vazduha
( model KaVo)
25 €
Servisno ulje F1
8)VMKF'
najbezbednija i
najtrajnija zaštita
turbina i nasadnih
instrumenata
svih tipova i
proizvođača
20
27,5 €
Microtech Plus
Cobalt Chromium Bracket System
XRV Herculite mini kit
3 tube od 3g kompozita
Optibond Solo Plus 3 ml,
Xrv kiselinu 3 g
50 aplikatora za bond
50 €
Opti Bond All-in-One
Adheziv VII generacije
Samonagrizajući adheziv 5 ml
Jaka veza preko 30 mPa, duplo jača u odnosu na
druge samonagrizajuće adhezive.
Kompatibilan sa svim drugim kompozitnim
materijalima
Nema isparavanja, tercijalni sistem rastvarača
Sadrži fluoride.
1+1
75 €
Kiselina JAMBO
pak 30 gr
1+1
105 €
Opti Bond All-in-One + XRV Ultra tuba po izboru
85 €
Herculite XRV Ultra mini kit
3 tube od 4g kompozita
Optibond Solo Plus 5 ml
Xrv kiselinu 3 g
50 aplikatora za bond
Herculite XRV Ultra mini kit
+ Clean polish pasta
1+1
120 €
63 €
21
LED C
Led lampa
Karakteristike
170 €
Dve baterije
Punjenje baterije nezavisno od aparata
Jačina svetla minimum 850 mw/cm2
Tri rezima rada – standard, pulsno, postepeno pojacavanje (meki start)
Podešavanje vremena polimerizacija 5s, 10s, 15s, 20 s
Mogućnost polimerizacija svetlosnog provodnika u autoklavu
10-15 €
Nastavci za uklanjanje kamenca
Dte D1
Aparat za
uklanjanje kamenca
5 nastavaka
150 €
APEX LOKATOR
Izuzetna preciznost
250 €
22
Balkanski kongres AKCIJE na štandu Neodenta
40 €
Zeta 1 ULTRA 1000 ml
Zeta 3 SOFT 750 ml
Zeta 7 SPREY 750 ml
29,5 €
ZETA PLUS KOMPLET + Tropicalgin GRATIS
ZETA PLUS KOMPLET x 2
+ Zeta 3 maramice POP-a100
56 €
Zmack komplet – 6 x tube 4g
( A2, A3, A3,5, B2, A2-O, A3,5-O)
+ Zmack bond 5 ml
+ Zmack kiselina 3 ml
+ 50 aplikatora
89 €
+ 2 x Hydrogum 5
23
Balkanski kongres AKCIJE na štandu Neodenta
74,5 €
Elite HD + Putty normal 2 x 250 ml
Elite HD + Regular body 2 x 50 ml
+
Zmack tuba 4 g A2
315 €
+ 24 x
Algamix II mešač alginata + 24 alginata Tropicalgin
24
Download

Neodent br 10 za sajt