УПУТСТВО ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ
TrustEdgeID v 2.1.0
(за 32 битне и 64 битне системе)
САДРЖАЈ
1. ИНСТАЛАЦИЈА TrustEgdeID.msi пакета ........................................................... - 3 - -2-
1. ИНСТАЛАЦИЈАTrustEgdeID.msiпакета
Инсталација TrustEgdeID.msi пакета се врши покретањем TrustEgdeID.msi фајла
(двоклик на сам фајл). Покретањем TrustEgdeID.msi фајла приказаће се message
box као на слици 1.
Слика 1.
Одабиром опције Next, биће приказана порука која је приказана на слици 2.
-3-
Слика 2.
Одабиром опције Next, биће приказана порука која је приказана на слици 3.
Слика 3.
-4-
Одабиром опције Install, поренуће се инсталциона процедура слика 4.
Слика 4.
Слика 5.
-5-
На слици 5 је приказана информација о крају инсталационе процедуре
TrustEgdeID.msi пакета која се завршава кликом на дугме Finish.
За додатна питања, сугестије и примедбе
можете се обратити путем мејла на:
[email protected]
-6-
Download

УПУТСТВО ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ TrustEdgeID v 2.1.0