Kotao sa gorionikom na pelet
Ÿ
Ÿ
Kombinovani kotlovi sa gorionikom na pelet
Ovaj kotao konstruisan je tako da se kao gorivo mo`e koristiti pelet kao primarno gorivo, a kao
alternativa sve vrste ~vrstih goriva (drvo, breiket, ugalj). Komplet sadr`i kotao na ~vrsto gorivo,
gorionik na pelete, rezervoar za pelete, pu`ni dozator za pelete i elektronsku kontrolnu kutiju.
Ÿ Prelazak sa jedne vrste goriva na drugu je vrlo jednostavan bez ikakvih zahvata. Na kontrolnoj tabli se
nalazi displej preko koga se pomu}u tastera pode{avaju svi parametri za optimalan rad gorionika i
kotla. Paljenje i ga{enje gorionika je potpuno automatsko. ^i{}enje ostataka sagorevanja je veoma
jednostavno i vr{i se prema potrebi. Standardni kapacitet rezervoara za pelete je 220l, a mo`e se
izraditi i u drugim dimenzijama po zahtevu kupca.
Ÿ
Nudimo mogu}nost kupovine samo gorionika
sa rezervoarom i elektronikom za
ugradnju na postoje}e kotlove.
Ÿ
Mode
PK-20
PK-30
PK-40
PK-50
Snaga kotla (kW)
12-25
25-35
35-45
45-55
Snaga gorionika (kW)
12-40
12-40
30-65
30-65
Dimenzije kotla (mm)
500x600x1020
550x750x1020
600x800x1020
650x850x1020
Dimenzije Spremnika (mm)
400x750x1050
400x750x1050
400x750x1050
400x750x1050
240
265
320
370
Te`ina gorionika komplet (kg)
43
43
43
43
Zapremina rezervoara ( l )
220
220
220
220
Pre~nik dimnjaka (mm)
145
160
160
180
Cena sa kotlom bez PDV-a
1650€
1750€
1900€
2000€
Cena gorionika bez PDV-a
900€
900€
950€
950€
Te`ina kotla (kg)
TERMIS mkm d.o.o. Knja`evac, Srbija
tel/fax: (00381) 019 730 262, mob: (+381) 062 485 775, 063 477 973
e-mail: [email protected], www.termismkm.rs
Download

Kotao na pelet Prospekt - TERMIS mkm gorionik na pelet , kotao na