Podatoci za predlo`eni lica za ~lenovi na Nadzoren Odbor na
TTK Banka A,D-Skopje
M-r Gligorie Gogovski-Roden na 06.07.1943 godina vo Tetovo R. Makedonija,
VSS-Diplomiran elektroin`iner-Magistar na elektrotehni~ki nauki,
~len na UO/Odbori na direktori: Teteks ad Tetovo, Osiguritelna Polisa,
akcioner vo: TTK Banka-609 akcii, Teteks ad Tetovo (nad 10%),
Osiguritelna Polisa(nad 10%), nema obvrski po osnov na krediti sprema
TTK Banka A.D-Skopje.
Borislav Trposki-Roden na 23.10.1951 godina vo Tetovo R. Makedonija VSSDiplomiran pravnik, ~len na UO/Odbor na direktori: Teteks ad Tetovo,
akcioner vo: TTK Banka-645 akcii, Teteks ad Tetovo(pomalku od 10%), nema
obvrski po osnov na krediti sprema TTK Banka A.D-Skopje.
M-r Andrej Vitak-Roden na 15.10.1951 godina R.Polska, VSS-Diplomiran
pravnik, Magister po pravni nauki, nema akcii vo TTK Banka A.D-Skopje i
obvrski po osnov na krediti sprema TTK Banka AD Skopje.
Done Tanevski - Roden na 20.03.1948 godina vo Skopje R. Makedonija VSS Diplomiran ekonomist, ~len na UO/Odbori na direktori vo
Makedonijaturist
i
Osiguritelna
Polisa,
akcioner
vo
Makedonijaturist(nad 10%), Osiguritelna Polisa(nad 10%),TTK Banka 5165
akcii, nema obvrski po osnov na krediti sprema TTK Banka A.D-Skopje.
Prof. D-r Tito Beli~anec- Nezavisen ~len, roden na 24.07.1946 godina Skopje R.
Makedonija VSS-Diplomiran pravnik-Doktor na pravni nauki, ~len na
UO/Odbor na direktori: Teteks ad Tetovo, Makedonijaturist-Skopje,
Osiguritelna polisa akcioner vo: TTK Banka 106 akcii, i Teteks ad Tetovo
(pomalku od 1%), nema obvrski po osnov na krediti sprema TTK Banka A.DSkopje.
Prof d-r Mihail Petkovski- Nezavisen ~len- roden na 08.03.1951 godina vo
Skopje R. Makedonija VSS-Diplomiran ekonomist-Doktor po ekonomski
nauki, ~len na UO/Odbori na direktori vo Teteks A.D-Tetovo, akcioner vo
TTK Banka 119 akcii, i Teteks ad Tetovo (pomalku od 1%), nema obvrski po
osnov na krediti sprema TTK Banka A.D-Skopje.
Prof. d-r Metodija Nestorovski- Nezavisen ~len,roden na 10.08.1951 vo
Gostivar R.Makedonija, VSS-Diplomiran ekonomist-Doktor po ekonomski
nauki, ne e ~len vo organi na upravuvawe vo drugi dru{tva, akcioner vo TTK
Banka 6 akcii, nema obvrski po osnov na krediti sprema TTK Banka AD
Skopje.
SKOPJE, NOEMVRI 2007 GODINA
Download

Podatoci za predlo`eni lica za ~lenovi na Nadzoren Odbor na TTK