Filijala/Agencija
Adresa
Telefon
Radno vrijeme/radni dan
Radno vrijeme/subota
Šef filijale
REGIJA BANJA LUKA
FILIJALA BANJA LUKA
Marije Bursać 7
051/243-200; 080/051-051
08:00-19:00
08:00-13:00
AGENCIJA OBILIĆEVO
Carice Milice 2
051/463-132
08:00-16:00
08:00-13:00
AUTO ŠALTER
Marije Bursać 7
051/243-322
08:00-19:00
08:00-13:00
051/246-663, 051/246-662, 051/246-664
09:00-16:00
08:00-13:00
Amra Rajić
08:00-13:00
Slobodan Džombić
FILIJALA BANJA LUKA 2
Jevrejska 50
Tomislav Radaković
FILIJALA ČELINAC
Kralja Petra I Karađorđevića 65
051/551-145
08:00-16:00
FILIJALA KOTOR VAROŠ
Cara Dušana 28
051/783-260
08:00-16:00
08:00-13:00
Slaven Momić
FILIJALA LAKTAŠI
Karađorđeva 63
051/532-215
08:00-16:00
08:00-13:00
Nenad Ivaštanin
Svetog Save 13
050/211-138
08:00-16:00
08:00-13:00
Dragana Zeljković
050/371-337
08:00-16:00
08:00-13:00
Nikola Piljić
08:00-13:00
Miljka Vileusnić
Mladen Milinović
REGIJA KRAJINA
FILIJALA MRKONJIĆ GRAD
FILIJALA ŠIPOVO
Prve šipovačke brigada 1
FILIJALA KNEŽEVO
Braće Ševarika bb
051/591-639
09:00-16:00
FILIJALA PRIJEDOR
Vožda Karađorđa 9
052/240-381
08:00-19:00
08:00-13:00
Maršala Tita bb
052/346-052
09:00-16:00
08:00-13:00
Karađorđa Petrovića 33
052/751-756, 052/751-956
08:00-16:00
08:00-13:00
Slavica Vujanović
052/416-346
08:00-16:00
08:00-13:00
Mira Toroman
Vidovdanska bb
051/813-412
08:00-19:00
08:00-13:00
Slavica Marić
Mome Vidovića 17
051/740-151
09:00-16:00
08:00-13:00
Svetog Save 25
051/660-295, 051/663-272, 051/663-205
08:00-16:00
08:00-13:00
Branka Leburić
Kralja Dragutina 2a
051/246-661
08:00-17:00
08:00-12:00
Biljana Radulović
08:00-13:00
Jelenko Vasić
AGENCIJA KOZARAC
FILIJALA NOVI GRAD
FILIJALA KOZARSKA DUBICA
FILIJALA GRADIŠKA
AGENCIJA SRBAC
FILIJALA PRNJAVOR
Svetosavska 5
REGIJA DOBOJ
FILIJALA DOBOJ
FILIJALA TESLIĆ
Svetog Save 77
053/431-501
08:00-16:00
FILIJALA DERVENTA
Kralja Petra 1 Karađorđevića bb
053/312-210
09:00-16:00
08:00-13:00
Saša Mrđa
FILIJALA BROD
Jovana Raškovića bb
053/621-491
09:00-16:00
08:00-13:00
Alenko Pavlović
Patrijarha Pavla 3a
055/221-282 i 055/221-281
08:00-19:00
08:00-13:00
Predrag Dragičević
Bulevar mira 5
049/217-590
09:00-16:00
08:00-13:00
Sandra Zonić
Svetosavska 9
054/612-745
09:00-16:00
08:00-13:00
Ulica Ćirila i Metodija bb
055/771-302
09:00-16:00
08:00-13:00
Dragan Gajić
Karađorđeva bb
056/214-147
08:00-16:00
08:00-13:00
Milan Đurić
056/440-269
09:00-16:00
08:00-13:00
Vujadin Vuksić
Svetog Save bb
056/411-214
09:00-16:00
08:00-13:00
Svetosavska 82
056/733-353
09:00-16:00
08:00-13:00
Smiljana Marković
Milana Simovića bb
057 203 020, 225-889, 225-887
08:00-19:00
08:00-13:00
Vesna Balotić
057/318-294, 057/318-299
08:00-19:00
08:00-13:00
Ognjen Vuković
08:00-13:00
Nada Tadić
REGIJA BIJELJINA
FILIJALA BIJELJINA
FILIJALA BRČKO
AGENCIJA ŠAMAC
FILIJALA UGLJEVIK
REGIJA ZVORNIK
FILIJALA ZVORNIK
FILIJALA SREBRENICA
AGENCIJA BRATUNAC
FILIJALA VLASENICA
Vase Jovanovića 32
REGIJA PALE
FILIJALA PALE
FILIJALA LUKAVICA
Vojvode Radomira Putnika 36
FILIJALA SOKOLAC
Cara Lazara bb
057/447-076
09:00-16:00
FILIJALA ROGATICA
Srpski sloge bb
058/420-092
08:00-16:00
08:00-13:00
Snežana Jovović
FILIJALA FOČA
Njegoševa 10
058/220-970, 058/212-360
08:00-16:00
08:00-13:00
Dragan Jovičić
Kralja Aleksandra 14
059/370-066
09:00-16:00
08:00-13:00
Marijan Miličević
08:00-13:00
Vesna Mirić
REGIJA TREBINJE
FILIJALA BILEĆA
FILIJALA GACKO
Trg Save Vladisavića bb
059/471-530
09:00-16:00
FILIJALA NEVESINJE
Nevesinjskih ustanika 27
059/610-470
09:00-16:00
08:00-13:00
Danko Čvoro
FILIJALA TREBINJE
Kralja Petra Prvog Oslobodioca br. 22
059/270-621, 059/270-628, 059/270-620
08:00-19:00
08:00-13:00
Dušanka Drašković
Download

Filijala/Agencija Adresa Telefon Radno vrijeme/radni dan Radno