A1
C1
B1
D1
E1
G1
F1
7
A
Aerodromska
Ahmeta Babića
Akademika Jovana Raškovića
Alekse Šantića
Aleja Kozarskog odreda
Anđe Knežević
Arhimandrita Parteniusa
Avde Ćuka
G-1
B-5
C-4,5
C-2;D-,3
C-6
C-2,3
F-2
B-4
B
Banatska
Banijska
Banjalučka
Beogradska
Blaže Koneskog
Borisa Kidriča
Boška Buhe
Braće Krneta
Braće Turudija
Brane Prokopića
Branislava Nušića - Nušićeva
Branka Radičevića
Branka Popovića
Branka Radičevića
Branka Ćopića
Branka Tubića Jelinog
Bratstva i jedinstva
Bravska
Bukovička
E-7;F-8
D-3
A-7
D-3
F-2
D-5
D-5
G-5
G-4
G-6
C-4
E-4
D-3
G-2
G-2
C-3
E-4,5
D-8
F-7
C
Cerska
Celuloska
A2
C2
B2
D2
E2
A3
B3
D3
C3
E3
1
F3
6
1
Dalmatinska
Danila Kiša
Desanke Maksimović
Diane Budisavljević
Dimitrija Tucovića
Doris Bajlo
Drinska
Dragoje Miljatovića Švarca
Dragoljuba Aleksića
Dragutina Jazbeca Miše
Dr.Branka Bujića
Dr.Mladena Stojanovića
Dr.Danice Perović
Dragutina Mitrinovića
Drenovačka
Drvarska
II Krajiške brigade
II Krajiškog odreda
Dubička
Dušana Pantelića
Dušana Kostića
Duška Brkovića
Duška Radetića
XX Krajiške brigade
12 Zvjezdica
21. maja
25. maja
27. juna
27. jula
25. novembra
29. novembra
G3
8
8
13
3
7
1
1
A4
Ele Latal
8
B4
1
C4
10
11
1
1
2
5
6
1
11
2
2
3
1 4
1
7
1
G4
F4
Franca Prešerna
Franje Kluza
Fruškogorska
1
14
3
13
1
2
5
3
7
1
4
4
4
9
C-3
F-3
F-7
G
1
3
1
E4
F-2
F
3
5
1
D4
12
6
4
F-4
E-7;F-7
E
1
10
D-3
F-2,3
G-2
F-2
E-4
A-1,2
F-2
A-8
G-4
C-1,3
C-6
C-5
G-2
G-3
F-6,7
F-6
D-3
E-1
D-1
D-8;E-8
E-2;F-2
E-1
G-2,3
D-3
F-2
D-8
G-6
F-5
E-5
B-5
D-4;E-4
Gavrila Principa
Gertrude Štern
Glamočka
Gojka Banovića
Gojka Baškota
Gortanova
Gračanička
Gradinska
Grahovska
Grčka ulica
Grčkih dobrotvora
Grmečka
D-4
F-6
E-6;F-6
F-2
B-2
C-5,6
D-6,7
F-6,7
D-6,7
A-8
F-2,3
D-3
H
A5
B5
C5
5
4
3
3
D5
1
1
7
2
E5
F5
G5
2
5
4
5
6
Hasana Hušidića
Hercegovačka
Hilandarska
D-2
D-3
G-2
I
Igmanska
Ilije Bursaća
Ilije Stojanovića
Ilije Zelenike
Ilindenska
Isaka Zukanovića
Istarska
Ivana Cankara
Ivana Gorana Kovačića
Ivana Mažuranića
Ivice Mitračića Bregejca
Ive Andrića
G-6
C-6;D-5
C-5
G-2,3
D-3
C-2
F-4
D-1,2
E-4
G-4
G-2
Gomjenica
8
J
A6
B6
C6
D6
E6
F6
G6
ORLOVAČA
TOPOLIK
A7
B7
C7
D7
E7
F7
G7
Jahorinska
Jare Ribnikar
Jasenovačkih žrtava
Jevrejska
XI Kozarske brigade
Josifa Marinkovića
Jove Bosnića
Jove Brdara
Jove Đukića
Jure Kaštelana
E-7
F-2
E-6,7
F-3
G-2,3
C-3
F-2
A-8
C-1,2
F-2
K
Karanska
Kolubarska
Kolubarska
Kordunska
Kosovskih junaka
Koste Racina
Kozarska
Klekovačka
Knežopoljska
Krajiška
Krajiških brigada
Kralja Petra I Oslobodioca
Kralja Aleksandra
Krfska
B-2
A-3
G-7
G-5
F-6,7
C-3
D-4;E-3;F-3;G-3
F-6
D-3
E-8;F-7
E-4
C-4
C-5;D-5
E-6;F-7
L
Lava Tolstoja
Laze Marina
Lepe Radić
Lička
Luke Stojanovića
E-3
E-3
C-5,6
F-1
F-5,6
LJ
Ljubljanska
Ljubijskog rudara
Ljubinjska
A8
B8
C8
D8
C-4
E-6
G-2
G-4
G-4
B-3
F-2
D-4
F-2;G-3
D-8
A-3
G-7,8
E-4
A-3
G-3
E-2
A-3,4;B-4
Javne ustanove - Public institutions
Opština Prijedor
Prijedor Municipality
C-4
Turistička organizacija
Tourist Organisation
C-4
Pošta - Post Office
C-4;D-5
Hitna pomoć
Emergency Assistance
C-4
Dom zdravlja
Health Centre
C-4
Bolnica
Hospital
F-3
Stomatologija
Dental Clinic
D-4
Veterinarska stanica
Veterinary Clinic
F-3
Vatrogasna stanica
Fire Station
C-4
Auto moto društvo - Šlep služba
Tow Truck Assistance
C-4
Autobuska stanica
Bus Station
D-4
Željeznička stanica
Railway Station
D-4
N
Narodnog fronta
Nele Bojanić
Nevesinjska
Nikole Tesle
Nikole Pašića
Nikole Kotle
Nikole Demanje
Nikole Luketića
Nova ulica
Novosadska
Novska
D-2
E-3
F-7
F-2
C-5
F-2;G-2
E-3
G-4
A-3
A-7
D-3
O
Omladinska
Omladinske Saničke brigade
Oplenačka
Oslobodilaca Prijedora
Osmana Džafića
8. marta
Otona Župančića
Ozrenska
Oštreljska
B-5
D-3
G-7
C-4
D-3;E-2
B-5
D-4;E-4
D-7,8
E-6
P
Pere Popovića
Panonska
Pere Radetića
Perice Eremića
Petra Kočića
V Krajiške divizije
V Korpusa
V Kozarske brigade
Petra Petrovića Njegoša
Petra Petrovića Pecije
Petrovačka
Petrovdanska
Pionirska
Planinska
Podegrmečka
Podgorička
Potkozarska
Porodice Pavičić
Posavska
Pounjska
Prištinska
Proleterskih brigada
Prote Sime Stojanovića
Prote Mateje Nenadovića
Prosarska
I Krajiške brigade
I Krajiškog odreda
1. maja - Prvomajska
1. partizanske avijacije
E-7
C-8
F-1,2
G-2
D-3;E-3
C-2
E-4
F-4
D-4,5
D-3
G-4
G-6,7
C-8
G-6
D-6;E-6,7,8
D-7
F-6,7;E-7,8
F-2
F-7
F-7
A-6
D-4
G-2
C-5
E-6
E-3
A-8
E-4;F-4
G-2
Policija
Police Station
C-5;F-4
C-4
Sud - Court
Kulturne ustanove - Cultural institutions
Pozorište Prijedor
Theatre Prijedor
C-4
Muzej Kozare
Museum of Kozare
C-5
Narodna biblioteka „Ćirilo i Metodije“
C-5
Public Library „Cirilo and Metodije“
Spomen kuća porodice Stojanović
Memorial house of Stojanovic family
C-5
Galerija '96 - Gallery '96
C-5
Bioskop „Kozara“ - Cinema „Kozara“
C-4
Ljetna Bašta - Open-Air Stage
B-5
Smještajni objekti - Accommodation facilities
Hotel „Prijedor“
B-5
Hotel „Staccato“
G-5
Motel „Le Pont“
B-5
Motel „Atlantis“
F-5
Đ
Đure Jakšiće
Đurđevdanska
9
6
E-4,5
D-3
D
7
2
6
Č
IV Krajiške divizije
4. jula
G2
F2
F-2
D-8
Miloša Obrenovića
Miloševačka
Milunke Savić
Milutina Milankovića
Mitra Stojanovića
Mitropolita Petra Zimonjića
Miška Kranjeca
Mlade Bosne
Mladena Oljače
Mlječanička
Momčila Popovića
Motajička
Morica Levog
Mostarska
Moštanička
Mrakovačka
Muharema Suljanovića
E8
F8
G8
M
Mačvanska
Maglićka
Majora Milana Tepića
Maksima Gorkog
Mahmuta Bušatlije
Marije Bursać
Marka Manojlovića
Matije Gupca
Metohijska
Meše Selimovića
Mihajla Pupina
Mihajla Đukića
Mihajla Lalića
Milana Kitonjića
Milana Egića
Milana Vrhovca
Milana Vasiljevića
Milana Četića
Milančića Miljevića
Mile Vučenovića
Mile Rajlića
Milenka Štrpca
Miloša Mamića
E-3
F-2;G-2
E-7
F-7
E-6
C-4
E-3
C-8
E-3
E-3,4
E-2,3
E-7
B-3;C-3
F-2
A-3,4
F-2
Tukovi
E-3
F-3,4;G-4
G-2
G-2,3
F-2
E-3
E-3
F-2
C-3
R
Rade Bašića
Rade Gnjatovića
Rade Končara
Radenka Ostojića
Radmila Stefanovića
Radnička
Ranka Šipke
Rahima Bajramovića
Ratka Simatovića Raće
Rasadnička
Raška
Rodoljuba Čolakovića
Rudi Čajaveca
Rudnička
Sportski centri - Sport centers
G-2
F-4
B-4
F-2
D-5
C-5
E-4
A-1
G-4,5
F-1,2
F-2
F-6
F-3
D-5;E-5
S
Sanska
Save Mrkalja
Savska
Savana Stijepića
Sarajevska
Save Kovačevića
Semberska
Sime Mrđe
Sime Šolaje
Sisačka
Skendera Kulenovića
Skopska
Slavka Rodića
Slaviše Vajnera Čiče
Slavka Banovića
Slobodana Glumca
Smaje Ališića
Solunska
Sremska
Sremskokarlovačka
Sretana Stojanovića
Srpskih velikana
Srnetička
Stojana Milašinovića
Studenička
Sutjeska
Svetosavska
Svetozara Markovića
7. septembra 1944
D-2
G-7
G-6
C-5,6
A-7
C-5
G-7
B-8
D-3,4
D-1
G-3
B-4
E-2;F-1
B-4
G-4
F-2
A-3
D-4
F-7
D-8
D-3
C-6,8
G-3
B-2
G-6
B-4
B-5;C-5
E-4
F-2
Š
Šamačka
6. Sanske brigade
16. maja
Šenoina
VI Krajiške brigade
Šumadijska
E-1
E-6,7
D-5
B-4
B-8
E-7;F-7
T
Tode Švrakića
Tone Atrića
Tomice Španovića
Trebevićka
Trg Majora Zorana Karlice
Trg Oslobođenja
13 Krajiških opština
XXXIX Divizije
B-6,7
D-4;E-4
F-4
D-3
C-4
C-5
E-7
E-5
Sportska dvorana „Mladost“
Sport hall „Mladost“
C-5
Sportska dvorana „Urije“
Sport hall „Urije“
E-3
Gradski stadion - Municipal Stadium C-3,4
Stadion Bereka - Stadium Berek
A-5;B-5
Teniski klub Dr Mladen Stojanović
Tennis Club Dr Mladen Stojanovic
C-5
Bazen - Swimming Pool
B-3
Sportski aerodrom Prijedor
Sporting Airfield Prijedor
G-1,2
Sportski centar „Močvara“
Sports Centre „Mocvara“
B-2
Tržni centari - Shopping Centers
Dm - Drogerie markt
B-5
VISA - Konzum
D-5
Interex
B-5
Bingo
F-5
Nikić - J
F-5
Cm - Cosmetic market
C-4
Vilaco
G-5
Robot
C-3,2
Trgovi i parkovi - Squares and parks
Trg Oslobođenja - Square
C-5
Trg Majora Zorana Karlice - Square
C-4
Gradski park - City Park
C-4
Omladinski park - Youth Park
C-5
Park Berek
B-5
B-4;C-4
Park Pećani
Partizansko groblje
Partizan Park Cemetery
G-3
Drugi subjekti - Other subjects
Apoteke
Pharmacies
E-3;F-3;B-4;C-4;
D-4;C-5;G-5
Nacionalni park „Kozara“
National Park „Kozara“
D-4
U
Unska
Uskočka
Ustanička
Užička
V
Vasilija Ostroškog
Vase Banovića
Vase Pelagića
Vaska Pope
Vaskrsije Marića
Veselina Maslaše
Vidovdanska
Višnjička
Vlade Nemeta Brace
Vladimira Rolovića
Vlašićka
Vojvođanska
Vojvode Putnika
Vojvode Stepe Stepanovića
Vožda Karađorđa
Vrbaska
Vuka Karadžića
Vukašina Sandalja
Z
Zagrebačka
Zanatska
Zdravka Čelara
Zdravka Stefanovića
Zejtinlik
Zetska
Zenička
Zlatiborska
Zmaj Jovina
Zmijanjska
Ž
Žarka Zgonjanina
Željeznička
Žička
Žrtava fašističkog terora
E-2
C-5
E-3
G-5
G-4
G-3
E-3
E-2;F2
F-4
C-5;D-5
C-4
D-3,4
D-3
D-5
E-7
E-7;F-7
B-4;C-3
A-8;B-6
B-4
E-6,7;F-6
C-5;D-4
F-2
D-5
C-5
D-5
C-6
G-2
E-6
Gomjenica
G-7
G-3,4
D-6,7
B-4
G-6
E-7;F-7
A-4
Mira-Kraš Prijedor
D-4;G-5
Arcelor Mittal Prijedor
C-4
Gradska tržnica
City Market
C-4
Radio „Prijedor“
Radio Station „Prijedor“
D-5
Televizija „Prijedor“
TV Station „Prijedor”
C-5
Muzička škola - Music School
C-4
Srednjoškolski centar
School Centre
C-5
Fudbalski klub „Rudar”
Football Club „Rudar”
C-4
Aero klub „Prijedor“
Aero Club „Prijedor“
C-4
Izdavač:
Turistička organizavija grada Prijedora
Akademika Jovana Raškovića 18
www.visitprijedor.com [email protected]
Download

PD april H - Grad Prijedor