На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“ број: 129/2007,
34/2010 - Одука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија Општине Тител, на седници
одржаној дана 26.04.2112. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Утврђује се Збирна изборна листа за избор одборника Скупштине општине Тител, и то:
1. ИЗБОР ЗА БОЉИ ЖИВОТ – БОРИС ТАДИЋ
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
Име и презиме
Број
1
Година
рођења
2
1.
Миливој Петровић - Пеле
1969.
2.
3.
Милан Настасић
Мирјана Анчин - Мима
1960.
1971.
4.
Миленко Рошул - Миле
1976.
5.
Горан Станојковић
1979.
Занимање
3
Дипл. инж.
пољопривреде
Правни техничар
Дипл. економиста
Ветеринарски
техничар
Дипл. инж.
менаџмента
7.
8.
9.
Светлана Арамбашић Цеца
Михаљ Ковач
Шандор Шереш - Шаца
Рада Погачар
10.
Недељко Ненин - Нена
1966.
11.
Светислав Ћурчић - Цвеће
1971.
12.
Јована Маринков
1984.
13.
Радослав Панић - Маринац
1986.
14.
Миленко Галић - Мика
1974.
15.
Радослава Васић
1985.
16.
Драган Пешић
1985.
17.
Мирослав Мајкић - Мима
1981.
електротехничар
18.
Драгица Радић
1962.
Дипл. орг. здравст.
хигијене
19.
Горан Петровић
1977.
машинбравар
20.
Миладин Ђурић - Рига
1962.
Грађевински
техничар
6.
1970.
Економски техничар
1954.
1977.
1959.
Нкв радник
аутомеханичар
Дипл. правник
Машински техничар
Саобраћајни
техничар
економиста
Професор физичког
васпитања
трговац
Дипл. Инж.
менаџмента
Саобраћајни
техничар
Пребивалиште и
адреса стана
4
Тител, Св.
Милетића 109
Тител, Ј. Рајића 48
Тител, Главна 63
Тител, Главна 120
Тител, Шајкашка 5
Тител, Шајкашка
34а
Тител, Ледине 18
Лок. Ђ.Ђаковића 43
Тител, А. Тишме 28
Лок. Св. Милетића
20
Вилово, Ж.
Зрењанина 15
Тител, Главна 172
Вилово, Тиме
Берара 20
Гардиновци, Палих
бораца 5
Шајакш, Браће
Кркљуша 16
Гардиновци, Змај
Јовина 23
Шајкаш, С.
Маринковић 28
Шајкаш, Петра
Драпшина 54
Шајкаш,
Омладинска 28
Шајкаш, В.
Влаховића 25
21.
Ружица Николић - Руле
1966.
Пољопривредни
техничар
22.
Саша Цвикић
1975.
инсталатер
23.
Новак Јовановић - Ноџа
1960.
металостругар
24.
Стојанка Тривуновић
1988.
трговац
25.
Обрад Јосиповић
1961.
Пољопривредник
Мошорин,
И.Л.Рибара 52
Шајакш,
В.Влаховића 6
Мошорин, Косовска
14
Мошорин, М. Тита
97
Мошорин,
Чарнојевићева 14
2. УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ – ДЕЈАН КУЉА
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
Име и презиме
Број
1
Година
рођења
2
Занимање
3
Професор физичког
васпитања
Менаџер пословне
комуникације
1.
Дејан Куља
1980.
2.
Милан Ковачић
1978.
3.
Мирјана Јовановић
1982.
Васпитач
4.
Лазар Несторовић
1980.
Кувар
5.
Дарко Јерков
1978.
Електро техничар
6.
Слађана Маџаревић
1971.
Економиста
7.
Марко Грлић
1978.
Систем
администратор
8.
Богољуб Велемир
1980.
Менаџер
9.
Милка Жунић
1967.
Конфекционар
текстила
10.
Симеун Панић
1987.
Студент
11.
Симо Новак
1965.
Возач-механичар
12.
Милена Багињ
1967.
Домаћица
13.
Светозар Мишић
1980.
Машински техничар
14.
Дарко Тодоровић
1972.
Машин-бравар
15.
Марија Панић
1986.
Економски техничар
16.
Мита Васић
1970.
Трговац
17.
Тодор Тривуновић
1966.
Грађевински
техничар
Пребивалиште и
адреса стана
4
Тител, Пантелије
Божића 22
Шајкаш, Радничка 4
Тител, Змај Јовина
17
Мошорин,
Јовановићева 39
Тител, Светозара
Милетића 31
Тител, Книћанинова
29
Тител, Лазе Костића
61
Тител, Лазе Костића
24/а
Шајкаш,
Омладинска 71
Вилово, 22. Октобар
117
Тител, Лазе Костића
85
Гардиновци, Палих
о рацији 10
Мошорин, Иве Лоле
Рибара 41
Шајкаш, С.
Димитријевића 74/А
Вилово, Раде
Симонов 12
Лок, Српских
владара 38
Шајкаш, Лењинова
37
18.
Татјена Раданов
1979.
Фризер
19.
Петко Цвијић
1987.
Возач
20.
Драган Радин
1962.
21.
Светлана Николић
1966.
22.
Стеван Мађисторов
1958.
Аутомеханичар
23.
Недељко Радуловић
1969.
Моделар-керамичар
24.
Србиславка Мијић
1960.
Трговац
25.
Драгана Божић
1989.
Трговац
Пољопривредни
техничар
Пољопривредни
техничар
Тител, Армина
Лајнингена 33
Шајкаш, Лењинова
48
Мошорин, Косовска
38
Гардиновци, Змај
Јовина 10
Лок, Бранка
Радичевића 24
Тител, Шајкашка 44
Мошорин, Иве Лоле
Рибара 49
Шајкаш, Лењинова
63
3. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
Име и презиме
Број
1
Година
рођења
2
Занимање
3
1.
Ивана Зечевић
1961.
професор
2.
Милорад Јованчевић
1951.
пензионер
3.
Стојан Багић
1968.
машинбравар
4.
Зорица Чорто
1969.
културолог
5.
Милан Козарев
1989.
пољопривредник
6.
Станко Цветковић
1963.
точилац нафтних
дер.
7.
Славица Лазаревић
1985.
студент машинства
8.
Станимир Џамбас
1959.
машинбравар
9.
Зоран Макивић
1986.
машиновођа
10.
Анита Тешић
1988.
машински тех.
11.
Ђока Васић
1961.
пољопривредник
12.
Саша Барјактаров
1975.
пољопривредни тех.
13.
Звездана Макарић
1976.
хемичар
14.
Др Тихомир Васиљевић
1939.
лекар
Пребивалиште и
адреса стана
4
Тител, Теодора
Станисављевића 1
Шајкаш, Вељка
Влаховића 21
Мошорин,
Чарнојевићева 28
Тител, Лазе Костића
25
Вилово, Соње
Маринковић 21
Тител,
Добровољачка 23
Гардиновци, Краља
Петра I бб
Мошорин, Косовска
72а
Шајкаш,
Партизанска 6
Шајкаш, Ивањичка
23
Лок, Српских
владара 45
Тител, Александра
Тишме 12
Тител, Лазе Костића
79
Мошорин,
Јовановићева 4
15.
Жарко Аничић
1952.
пензионер
16.
Ержебет Пилиповић
1958.
трговац
17.
Мирослав Здравески Атанас
1952.
пензионер
18.
Славиша Панић
1991.
студент
19.
Радослава Сили
1963.
радник
20.
Момчило Пешић
1964.
машински тех.
21.
Драгољуб Вла
1974.
машинбравар
22.
Цвијета Тривуновић
1992.
пољопривредни тех.
23.
Перо Малушић
1956.
молер
24.
Милан Шикопарија
1984.
инсталатер централ.
грејања
25.
Илија Радић
1950.
пензионер
Шајкаш,
Партизанска 18
Тител, Теодора
Станисављевића 56
Тител, Змај Јовина
1
Вилово, 22. Октобар
93
Шајкаш, Лењинова
73
Гардиновци, Иве
Лоле Рибара 13
Тител, Петра
Коњовића 34
Мошорин, Маршала
Тита 78
Тител, Светозара
Милетића 35
Лок, Петра
Драпшина 9
Шајкаш, Соње
Маринковић 119
4. ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – НЕНАД ЧАНАК
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
Име и презиме
Број
1
Година
рођења
2
Занимање
3
пољопривредни
техничар
1.
Марко Симић
1968.
2.
Драган Медаков
1978.
пољопривредник
3.
Верица Несторовић
1966.
економски техничар
4.
Новица Русмир
1985.
аутолимар
5.
Зоран Хорват
1969.
металостругар
6.
Клара Радивојев
1966.
графички техничар
7.
Лазар Парошки
1955.
професор ликовне
културе
8.
Славен Фружа
1966.
шумарски техничар
9.
Дијана Тешић
1988.
дипломирани
економиста
10.
Радослав Каранов
1973.
пољопривредник
11.
Горан Дошен
1974.
бравар
Пребивалиште и
адреса стана
4
Мошорин, Косовска
1а
Вилово, 22.октобра
24
Лок, Војвођанска 38
Мошорин,
С.Милетића 96
Тител, Книћанинова
5
Тител, Парадни трг
4
Шајкаш,
Железничка 5а
Тител, М. Крестића
19
Шајкаш,
С.Димитријевића61а
Мошорин,
Јовановићева 15
Тител, Лазе Костића
18
12.
Александра Николић
1978.
дипломирани
социолог
13.
Милован Симић
1961.
бродомонтер
14.
Дејан Ченћан
1969.
електротехничар
15.
Јасмина Шодоловић
1972.
предузетник
16.
Лазар Малетин
1960.
пољопривредник
17.
Гордана Николић
1968.
трговац
18.
Тања Марић
1972.
металостругар
19.
Драгослава Вуков
1965.
пољопривредни
инжењер
20.
Душко Суботин
1979.
радник
21.
Стеван Куруца
1974.
пекар
22.
Срећко Курбалин
1973.
ветеринарски
техничар
Тител, Мала улица
1
Гардиновци,С.
Николетића 4
Тител, Лазе Костића
14
Мошорин,
Чарнојевићева 45
Мошорин, С.
Милетића 134
Мошорин, Петра
Пиртића 35
Тител, С. Милетића
8
Тител, С. Милетића
71 а
Мошорин,
Книћанинова 47
Тител, Змај Јовина
17
Мошорин, Иве Лоле
Рибара 61
5. ГРУПА ГРАЂАНА МАРЈАНОВ СТЕВАН – ПЕСАК, ПУНИМ СРЦЕМ ЗА ОПШТИНУ ТИТЕЛ
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
Име и презиме
број
1
Година
рођења
2
Занимање
3
1.
Стеван Марјанов
1939.
Радник
2.
Зорана Николић
1980.
Мед. техничар
3.
4.
5.
Маријана Марјанов Крчо
Славица Дума
Богдан Лозанов
1978.
1961.
1977.
Радник
Правник
Радник
6.
Недељко Буљин
1947.
Радник
7.
Радмила Болманац
1977.
Радник
8.
Имре Шереш
1960.
Радник
9.
Милутин Радосављев
1950.
Радник
10.
Ђорђе Николић
1957.
Радник
11.
Јелена Аничић
1982.
Мед. техничар
Пребивалиште и
адреса стана
4
Тител, Змај Јовина
13
Шајкаш, Николе
Тесле 14
Тител, Главна 17
Тител, Рибарска 19
Тител, Л. Костића 92
Тител, Ђорђа
Стратимировића 71
Тител, Св.
Милетића 71
Лок, Ђуре Ђаковића
26
Лок, Српских
владара 16
Мошорин,
Светозара
Милетића 20
Шајкаш, Саве
Димитријевића бб
12.
Небојша Кнежевић
1967.
Саоб. техничар
13.
Зоран Стојановић
1980.
Мед. техничар
14.
Снежана Хркаловић
1981.
Екон. техничар
15.
16.
Бранислав Николић
Драган Ковачевић
1980.
1981.
Радник
Радник
17.
Весна Димитровска
1968.
Радник
18.
Тоша Темеринац
1948.
Радник
19.
Марија Николић
1991.
Радник
20.
21.
Боса Митрић
Сава Огњенов
1968.
1952.
Трговац
Хем. техничар
22.
Зорица Бугарин
1976.
Домаћица
23.
Марјана Ђурић
1976.
Трговац
Шајкаш, Саве
Димитријевића 1
Шајкаш, П.
Драпшина 8
Шајкаш, Браће
Кркљуша 79
Шајкаш, Н. Тесле 14
Шајкаш, Задружна
Гардиновци, М. Тита
67
Тител, Пут за рит 30
Гардиновци, Ж.
Зрењанина 30
Тител, Ледине 35
Мошорин, Српска 23
Мошорин, Б.
Радичевића 1а
Мошорин, С.
Милетића 81
6. ПОКРЕНИМО ТИТЕЛ – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
Име и презиме
Број
1
Година
рођења
2
Занимање
3
1.
Божић Драган-Апотекар
1962.
Магистар фармације
2.
Тодоровић Милан
1955.
Дипл. правник
3.
Петров Снежана
1971.
Музичар-флаутист
4.
Тривуновић Маринко
1975.
Предузетник
5.
Калаковић Марко
1971.
Пољопривредник
6.
Стојков Нада
1969.
Студент
7.
Павловић Станко
1974.
Бравар
8.
Панић Коста
1987.
Студент
9.
10.
Кнежевић Весна
Марковић Богољуб
1958.
1987.
Правник
Студент
11.
Багић Петар
1973.
Пољопривредник
12.
Срдић Петра
1983.
Студент
13.
Савичић Стеван
1950.
Пензионер
Пребивалиште и
адреса стана
4
Шајкаш, Николе
Тесле 20
Тител, Армина
Лајнингена 3
Тител, Доситејева
10
Шајкаш, Иве Лоле
Рибара бб
Мошорин, Српска 24
Гардиновци, Палих
бораца 27а
Шајкаш, Задружна
36
Вилово, 22.октобар
94
Тител, Главна 11
Шајкаш, Задружна 2
Мошорин,
Чарнојевићева 89
Шајкаш, Браће
Кркљуша 78
Тител, Тоше
Бујандрића 22
14.
Бабић Томислав
1963.
Аутоелектричар
15.
Селаковић Љубица
1986.
Студент
16.
Ахметовић Џемал
1975.
17.
Станковић Живко
1961.
18.
Багић Биљана
1988.
19.
Мерес Дејан
1984.
Радник
Пољопривредни
техничар
Пољопривредни
техничар
Менаџер струковни
20.
Панић Данко
1990.
Студент
21.
Спасојевић Бојана
1987.
Студент
22.
Тешић Радислав
1985.
Пољопривредник
23.
Блажевић Бранислав
1970.
Дипл.инг.шумарства
24.
Гелић Светлана
1966.
Трговац техничар
25.
Стојков Радован
1961.
Грађевински
техничар
7. „ИВИЦА
ДАЧИЋ“
–
СОЦИЈАЛИСТИЧКА
ПАРТИЈА
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СДПС)
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
Име и презиме
Бр.
1
Година
рођења
2
Занимање
3
1.
Гојко Костић
1978.
Предузетник
2.
Павле Петровић
1977.
Маш.техничар
3.
Милана Ђурић
1983.
Дипл. правник
4.
Милорад Ћулум
1956.
пензионер
5.
Ђорђе Вујков
1976.
Маш.техничар
6.
Олгица Тодорчевић
1966.
Грађевински тех.
7.
Милан Костић
1950.
Пензионер
8.
Рудолф Марон
1977.
Аутомеханичар
9.
Ружa Јовановић
1965.
Медицинска сестра
10.
Реља Томовић
1958.
Пољопривредник
Шајкаш, Николе
Тесле 44
Тител, Јове
Барјактара 9
Лок, Ратарска 23
Тител, Никлоша
Раднотија 9
Мошорин, Мошина
25
Тител, Главна 63
Вилово, 22.октобар
92
Шајкаш, Ђурђевачка
19
Мошорин,
Обилићева бб
Тител, Михајла
Крестића 24
Шајкаш, Саве
Димитријевића 26
Гардиновци,
Лењинова 6
СРБИЈЕ
(СПС)
Пребивалиште и
адреса стана
4
Тител, Лукијана
Мушицког 10
Тител, Баштенска
18 б
Шајкаш,Петра
Драпшина 33а
Шајкаш,С.Димитрије
вића 116а
Лок,Српских
Владара 7
Тител, Ледине 4
Тител, Лукијана
Мушицког 10
Тител,Стојана
Бошковића 2
Мошорин,Јовановић
ева 65
Гардиновци,Змај
Јовина 14
–
11.
Вилмош Белди
1964.
Предузетник
12.
Мира Сабовљев
1948.
Пензионер
13.
Зорко Гелић
1978.
Професор
географије
14.
Светозар Етински
1985.
Ел.техничар
15.
Тамара Шандор
1989.
Трговац
16.
Раде Спасић
1983.
Маш. техничар
17.
Драган Бугарин
1972.
Пољопривредник
18.
Драгана Фрковић
1985.
Студент
19.
Стеван Ненин
1988.
Студент
20.
Мирослав Бабић
1976.
Аутомеханичар
21.
Мирјана Мирјанић
1972.
Пољопривредни тех.
22.
Млађен Ђурић
1953.
ВШС. менаџар
23.
Горан Ракита
1981.
Возач
24.
Снежана Вукотић
1967.
Домаћица
25.
Сава Марић
1974.
Пољопривредник.
Тител,Јожефа Тима
14
Шајкаш,Браће
Кркљуш 27
Шајкаш,С.Маринков
ић 41а
Мошорин,
Чарнојевићева 66
Тител,Лукијана
Мушицког 8
Тител,Книћанинова
30б
Шајкаш,Браће
Кркљуш75
Вилово,Жарка
Зрењанина 35
Лок, Ђуре Ђаковића
38
Тител, Мошоринска
23а
Тител, Змај Јовина
35а
Шајкаш,Петра
Драпшина 33а
Тител,С.Милетића
137 а
Вилово, 22 Октобра
123
Moшорин,Саве
Коларића 10
8. ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА – ВЛАДИМИР СОРО
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
Број
Име и презиме
1
Година
рођења
2
Занимање
3
Дипл.инг.
пољопривреде
1.
Владимир Соро
1967.
2.
Петар Дукић
1950.
Наставник
3.
Божица Павловић
1988.
Економски техничар
4.
Милован Тривуновић
1970.
Трговац - ССС
5.
Јован Вучковић
1981.
6.
Љиљана Тубић
1986.
Виши менаџер у
спорту
Студент
(апсолвент)
Пребивалиште
и адреса
стана
4
Тител,
Книћанинова 12а
Тител, Теодора
Станисављевића 42
Шајкаш,
Ивањичка 24
Мошорин, Чарноjевићева 71
Тител,
С.П.Штете 3
Мошорин,
Св. Милетића 1
7.
Игор Станимировић
1985.
Ветеринарски
техничар
8.
Марко Хрњаковић
1968.
Економ
9.
Сњежана Панић
1987.
Студент
10.
Гена Козарев
1984.
Ветеринарски
техничар
11.
Коста Панић
1985.
Бравар
12.
Драгана Ћирић
1981.
Економски
техничар
13.
Станко Божић
1964.
Возач - механичар
14.
Јанош Борда
1956.
Пензионер
15.
Божана Икић
1978.
Економски
техничар
16.
Митар Тривуновић
1964.
Пољопривредник
17.
Станислав Поповић
1969.
ЕлектромеханичарССС
18.
Магда Латинкић
1962.
Предузетник
19.
Радивој Васић
1989.
Студент
20.
Ђорђо Перановић
1959.
Радник
21.
Татјана Поповић
1990.
Техничар за заштиту
животне средине
22.
Жарко Љубичић
1947.
ВК возач
23.
Милован Тривуновић
1982.
Пољопривредник
24.
Снежана Клепић
1967.
Радник
25.
Драган Томасовић
1989.
Возач моторних
возила
Гардиновци,
П. Драпшина 46
Тител,
Л. Костића 44
Вилово,
Тиме Бeрара 9
Мошорин,
П. Драпшина 12/а
Вилово,
22. Октобра 52
Лок,
Војвођанска 67
Шајкаш,
Лењинова 63
Лок,
Војвођанска 49
Шајкаш, Соње
Маринковић 49
Мошорин,
И. Секулић 17
Тител, Ђорђа
Стратимировића 10
Тител,
С.П.Штете 26а
Тител,
Шајкашка 55
Шајкаш,
Лењинова 38
Тител,
Главна 179
Гардиновци,
Палих Бораца 12
Шајкаш,
П. Драпшина 72
Тител,
Добровољачка 34
Шајкаш,
Мошоринска 20
9. ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА – ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА И ГРУПА ГРАЂАНА ЛАЗА
КВАИЋ
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
Име и презиме
Број
1
Година
рођења
Занимање
2
3
1.
Винко Ђурић
1969.
машинбравар
2.
Лазар Кваић
1963.
Ветеринарски
техничар
Пребивалиште
и адреса
стана
4
Шајкаш, П.Дрпшина
96.
Лок, Б. Радичевића
34.
3.
Јована Рајић
1987.
студент
4.
5.
Ђорђе Гаварић
1959.
Економски техничар
Драган Милаковић
1976.
машинбравар
6.
7.
Андреа Лајко
1987.
студент
Дарко Ђаковић
1978.
аутолимар
8.
Мирко Стопа
1947.
пензионер
9.
Мирослава Цветковић
1965.
Професор разредне
наставе
10.
Гојко Рогић
1984.
радник
11.
Петар Којић
1978.
Професор физичког
васпитања
12.
Дијана Новковић
1982.
Машински техничар
13.
Живко Галић
1976.
аутомеханичар
14.
Данијел Зечевић
1987.
студент
15.
Сања Кокановић
1988.
студент
16.
Драган Тривуновић
1966.
радник
Анђелко Попов
1967.
металостругар
17.
Шајкаш, И.Л.Рибара
бб
Лок, Војвођанска 1а
Шајкаш,
С.Маринковић 105.
Лок, П.Драпшина 13.
Шајкаш, Б.Кркљуша
96.
Тител, Баштенска
28.
Лок, Српских
владара 27.
Шајкаш, Б.Кркљуша
5.
Тител, Главна 63.
Тител, Баштенска
22/а
Вилово, 22.Октобра
38.
Шајкаш, Радничка
50.
Шајкаш, Б.Кркљуша
133.
Шајкаш, Б.Кркљуша
143.
Тител,
Ђ.Стратимировића
16.
10. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
Име и презиме
Број
1
Година
рођења
2
3
Шеф набавке и
продаје
Инжењер
пољопривреде
Пребивалиште и
адреса стана
4
Босанске Крајине 2,
Тител
Задружна 48,
Шајкаш
техничар за генетику
Главна 135, Тител
Дипломирани
економиста
Дипломирани
правник
Книћанинова 3,
Тител
Михајла Крестића
21, Тител
Книћанинова 5,
Тител
Саве Димитријевића
41, Шајкаш
Занимање
1.
Стевица Стојичић
1967.
2.
Душко Кајтез
1966.
3.
Милица Мишковић
1963.
4.
Миодраг Мркић
1979.
5.
Горан Поповић
1957.
6.
Зорица Орлушић
1947.
учитељица у пензији
7.
Драган Машић
1966.
трговац
8.
Ивица Спасић
1976.
аутомеханичар
9.
Ружица Павков
1963.
Економски техничар
10.
Младен Банчевић
1958.
економиста
11.
Страхиња Хрубик
1988.
студент
12.
Радослава Цуцић
1984.
домаћица
13.
Мирослав Влаовић
1973.
земљорадник
14.
Младен Нешин
1958.
земљорадник
15.
Влатка Ракић
1961.
домаћица
16.
Дарко Тркуља
1985.
економски техничар
17.
Миленко Бајић
1962.
водоинсталатер
18.
Анђелка Тубић
1964.
Акушерска сестра
19.
Драган Мићин
1983.
Инсталтер
централног грејања
20.
Љубан Кованушић
1970.
предузетник
21.
Љиља Николић
1958.
домаћица
22.
Зоран Влаовић
1969.
земљорадник
23.
Игор Свилокос
1979.
економиста тур. и
угоститељства
24.
Драгана Чегар
1978.
Хемијски техничар
25.
Милорад Даниловић
1949.
возач
Шајкашка 40, Тител
Косовска 80,
Мошорин
С. Милетића 2,
Тител
Главна 81, Тител
Милоша Цветића
16/а, Тител
Жарка Зрењанина
30, Вилово
Јовановићева
29,Мошорин
С. Милетића 24,
Мошорин
Пантелије Божића
29, Тител
Николе Тесле
79,Шајкаш
Саве Димитријевића
37, Шајкаш
Петра Драпшина 10,
Лок
Браће Кркљуш 4
,Шајкаш
С. Милетића 20,
Мошорин
22 октобар 13,
Вилово
Книћанинова 2,
Тител
Задружна 49,
Шајкаш
Ђорђа
Стратимировића 47,
Тител
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Тител“.
Број: 013-3-27/2012-I
У Тителу, 26.04.2112. године
Општинска изборна комисија
Председник
Славољуб Радић
Download

rešenje o utvrđivanju zbirne izborne liste za izbor odbornika