2013
PROIZVODNI PROGRAM
U AGRO CONSTRUCT-u će te naći veliki
izbor plastenika u razliĉitih tipova i
veliĉinama, u kojima moţete proizvoditi:
povrće, voće, cveće, drveće, itd. Imamo
savršene plastenike koji pruţaju najbolje
uslove i zaštitu za uzgajanje Vaših useva.
AGRO CONSTRUCT plastenici nude mnoge
AGRO CONSTRUCT D.O.O
prednosti, ukljuĉujići visok intezitet
Druga čibukovačka 14, 36000 Kraljevo,
svetlosti, odliĉnu ventilaciju, bolje
dihtovanje ventilacionih otvora, minimalno
kapanje sa konstrukcije.
Tel/fax: +381(0)36 387 488,
Mob+381(0)63/481 297,
Email:[email protected],
www.agroconstruct.com
Ulica Mladena Stojanovića br. 4, 78000 Banja Luka
Tel. 051/315-012 , 320-530; Fax: 051/315-012
e.mail: [email protected]
Strana 1 od 15
PROIZVODNI PROGRAM
AGRO CONSTRUCT je vodeća domaća firma u polju proizvodnje plastenika i opreme za
plastenike. Sa višegodišnjim iskustvom na inostranom i domaćem trţištu, AGRO
CONSTRUCT je stekao potrebno znanje tako da moţe odgovoriti na sve Vaše potrebe u
plasteniĉkoj proizvodnji, kako bi se postigla maksimalna profitabilnost Vaših projekata,
koristeći najbolja rešenja u Vašim pojedinim situacijama.
AGRO CONSTRUCT
cene po svom visokom kvalitetu, inovativnim rešenjima i
jasnim savetima.
Ţelite li znati šta sve moţemo uraditi za Vas?
Odgovor moţete pronaći na našoj prezentaciji zajedno sa sveobuhvatnim pregledom naših
proizvoda i usluga.
HOBI TUNELI
LUČNI TUNELI
RAVNI TUNELI
BITUNELI
MULTITUNELI
FARME
MAGACINI
GARDEN CENTRI
MREŽANICI
STOLOVI
RAMPE
STALAŽE
AGRO CONSTRUCT d.o.o. Druga čibukovačka 14, 36000 Kraljevo, Srbija, Tel/fax: +381(0)36 387 488, Mob+381(0)63/481 297,
E-mail:[email protected], www.agroconstruct.com
Ulica Mladena Stojanovića br. 4, 78000 Banja Luka
Tel. 051/315-012, 320-530 Fax. 051/315-012
e-mail: [email protected]
Strana 2 od 15
HOBI TUNELI
AGRO CONSTRUCT hobi plastenici,
prepoznatljivii po lakoj i brzoj montaţi.
Širina luka 5m, visina na slemenu 2,7m, a
rastojanje izmeĊu lukova 1,5m.
AGRO CONSTRUCT d.o.o. Druga čibukovačka 14, 36000 Kraljevo, Srbija, Tel/fax: +381(0)36 387 488, Mob+381(0)63/481 297,
E-mail:[email protected], www.agroconstruct.com
Ulica Mladena Stojanovića br. 4, 78000 Banja Luka
Tel. 051/315-012, 320-530 Fax. 051/315-012
e-mail: [email protected]
Strana 3 od 15
LUĈNI TUNELI
 AGRO CONSTRUCT tuneli sa zakrivljenim
boĉnim stranama imaju široku primenu.
U tunelima se mogu uzgajati sve vrste
biljaka. To je plastenik koji se brzo
postavlja, a zakrivljene boĉne strane ĉine
montaţu jednostavnom i komercijalno
atraktivnim plastenikom.
AGRO CONSTRUCT d.o.o. Druga čibukovačka 14, 36000 Kraljevo, Srbija, Tel/fax: +381(0)36 387 488, Mob+381(0)63/481 297,
E-mail:[email protected], www.agroconstruct.com
Ulica Mladena Stojanovića br. 4, 78000 Banja Luka
Tel. 051/315-012, 320-530 Fax. 051/315-012
e-mail: [email protected]
Strana 4 od 15
RAVNI TUNELI
 AGRO CONSTRUCT tuneli sa ravnim
boĉnim stranama za razliku od luĉnih
tunela omogućuju bolje iskorišćenje
prostora, više mesta za rast Vaših biljaka
i lakše uslove za rad.
Ravni tunel
AGRO CONSTRUCT d.o.o. Druga čibukovačka 14, 36000 Kraljevo, Srbija, Tel/fax: +381(0)36 387 488, Mob+381(0)63/481 297,
E-mail:[email protected], www.agroconstruct.com
Ulica Mladena Stojanovića br. 4, 78000 Banja Luka
Tel. 051/315-012, 320-530 Fax. 051/315-012
e-mail: [email protected]
Strana 5 od 15
BITUNELI
 AGRO CONSTRUCT bituneli sa ravnim
boĉnim stranama omogućuju bolje uslove
za rast Vaših biljaka i lakše uslove za rad.
AGRO CONSTRUCT d.o.o. Druga čibukovačka 14, 36000 Kraljevo, Srbija, Tel/fax: +381(0)36 387 488, Mob+381(0)63/481 297,
E-mail:[email protected], www.agroconstruct.com
Ulica Mladena Stojanovića br. 4, 78000 Banja Luka
Tel. 051/315-012, 320-530 Fax. 051/315-012
e-mail: [email protected]
Strana 6 od 15
MULTITUNELI
 AGRO CONSTRUCT multituneli omogućuju
pokrivanje velikih površina, i obezbeĊjuju
najbolje uslove za gajenje Vaših useva.
AGRO CONSTRUCT d.o.o. Druga čibukovačka 14, 36000 Kraljevo, Srbija, Tel/fax: +381(0)36 387 488, Mob+381(0)63/481 297,
E-mail:[email protected], www.agroconstruct.com
Ulica Mladena Stojanovića br. 4, 78000 Banja Luka
Tel. 051/315-012, 320-530 Fax. 051/315-012
e-mail: [email protected]
Strana 7 od 15
KONSTRUKCIJE PLASTENIKA
 Napravljene od toplo pocinkovanih
ĉeliĉnih cevi.
 Cela konstrukcija je optimizovana po
evropskom standardu za plastenike
EN1031-1.
 Svi elementi se spajaju pomoću
spojnica i vijaka, bez zavarivanja.
POKRIVKA
 Plastenici se mogu pokriti sa providnom,
zamućenom ili neprozirnom folijom, sa
jednim ili duplim slojem.
POKRIVANJE DUPLOM FOLIJOM SA UDUVANIM
VAZDUHOM
Pokrivanje se izvodi duplim slojem folije sa uduvanim
vazduhom, što predstavlja najbolju korelaciju
kvaliteta/cena. Ovaj sistem garantuje energetsku
uštedu od 30% - 40% u odnosu na staklenike ili
plastenike sa jednim slojem pokrivke. Osim toga dupli
najlon sa uduvanim vazduhom u znatnoj meri
usporava temperaturne razlike unutar plastenika, što
omoguduje bolje klimatske uslove za brži i zdraviji rast
biljaka, pa i samim tim manju upotrebu hemijskih
sredstava.
Priĉvršćivanje folije za konstrukciju vrši se
pomoću AGRO CONSTRUCT aluminijumskih
profila, koji vam daju sigurnost u ĉvrstom i
dugotrajnom drţanju folije na plasteniku, bez
vremenskog uticaja na kvalitet aluminijumskih
profila.
KLJUČ ZA ALUMINIJUMSKI
KLIPS
JEDNOSTRUKI
ALUMINIJUMSKI KLIPS
DUPLI ALUMINIJUMSKI
KLIPS
KUTIJASTI
ALUMINIJUMSKI KLIPS
AGRO CONSTRUCT d.o.o. Druga čibukovačka 14, 36000 Kraljevo, Srbija, Tel/fax: +381(0)36 387 488, Mob+381(0)63/481 297,
E-mail:[email protected], www.agroconstruct.com
Strana 8 od 15
Ulica Mladena Stojanovića br. 4, 78000 Banja Luka
Tel. 051/315-012, 320-530 Fax. 051/315-012
e-mail: [email protected]
VENTILACIJA
Bočna ventilacija namotavanjem
Bočna ventilacija spuštanjem
 na plastenicima se najćešće ostvaruje,
namotavanjem boĉnih strana, spuštanjem
boĉnih strana, podizanjem krovnih otvora i
ĉeonim lufterima ili nekom kombinacijom
od navedenih mogućnosti.
 Upravljanje ventilacijom moţe biti,
ruĉno, poluautomatsko i automatsko.
Čeoni lufteri
Krovna ventilacija
AGRO CONSTRUCT d.o.o. Druga čibukovačka 14, 36000 Kraljevo, Srbija, Tel/fax: +381(0)36 387 488, Mob+381(0)63/481 297,
E-mail:[email protected], www.agroconstruct.com
Ulica Mladena Stojanovića br. 4, 78000 Banja Luka
Tel. 051/315-012, 320-530 Fax. 051/315-012
e-mail: [email protected]
Strana 9 od 15
VRATA
 na plastenicima mogu biti izvedena
dvojako, na šarke ili pomodu klizača.
 Standardno pokrivena sa leksanom ili
folijom.
FARME
 AGRO CONSTRUCT objekti za gajenje
domaćih ţivotinja za razliku od
standardnih zidanih objekata.
Omogućuju bolje uslove za gajenje
Vaših ţivotinja, jeftiniju i brţu gradnju
objekta.
AGRO CONSTRUCT d.o.o. Druga čibukovačka 14, 36000 Kraljevo, Srbija, Tel/fax: +381(0)36 387 488, Mob+381(0)63/481 297,
E-mail:[email protected], www.agroconstruct.com
Ulica Mladena Stojanovića br. 4, 78000 Banja Luka
Tel. 051/315-012, 320-530 Fax. 051/315-012
e-mail: [email protected]
Strana 10 od 15
MAGACINI
AGRO CONSTRUCT d.o.o. Druga čibukovačka 14, 36000 Kraljevo, Srbija, Tel/fax: +381(0)36 387 488, Mob+381(0)63/481 297,
E-mail:[email protected], www.agroconstruct.com
Ulica Mladena Stojanovića br. 4, 78000 Banja Luka
Tel. 051/315-012, 320-530 Fax. 051/315-012
e-mail: [email protected]
Strana 11 od 15
GARDEN CENTRI
AGRO CONSTRUCT d.o.o. Druga čibukovačka 14, 36000 Kraljevo, Srbija, Tel/fax: +381(0)36 387 488, Mob+381(0)63/481 297,
E-mail:[email protected], www.agroconstruct.com
Ulica Mladena Stojanovića br. 4, 78000 Banja Luka
Tel. 051/315-012, 320-530 Fax. 051/315-012
e-mail: [email protected]
Strana 12 od 15
MREŢANICI
AGRO CONSTRUCT mrežanici namenjeni da
zaštite Vaše useve od sunca, vetra i grada.
STOLOVI
AGRO CONSTRUCT stolovi, omoguduju bolje
uslove za gajenje Vaših useva i bolje
iskorišdenje prostora u plasteniku, kao i lakši
rad za Vaše radnike.
Stolovi mogu biti urađeni sa plastičnim
kadama za navodnjavanje, potapanjem ili sa
pocinkovanom rešetkom.
AGRO CONSTRUCT d.o.o. Druga čibukovačka 14, 36000 Kraljevo, Srbija, Tel/fax: +381(0)36 387 488, Mob+381(0)63/481 297,
E-mail:[email protected], www.agroconstruct.com
Ulica Mladena Stojanovića br. 4, 78000 Banja Luka
Tel. 051/315-012, 320-530 Fax. 051/315-012
e-mail: [email protected]
Strana 13 od 15
RAMPE ZA NAVODNJAVANJE
AGRO CONSTRUCT rampe za navodnjavanje rasada i cveda u
plastenicima, kada je potrebno svakoj biljci dati istu količinu
hrane i vode.
STALAŢE ZA CVEĆE
AGRO CONSTRUCT d.o.o. Druga čibukovačka 14, 36000 Kraljevo, Srbija, Tel/fax: +381(0)36 387 488, Mob+381(0)63/481 297,
E-mail:[email protected], www.agroconstruct.com
Strana 14 od 15
Ulica Mladena Stojanovića br. 4, 78000 Banja Luka
Tel. 051/315-012, 320-530 Fax. 051/315-012
e-mail: [email protected]
OPREMA
Oprema za:


U AGRO CONSTRUCT-u , pored
plastenika možete nadi i svu ostalu
pratedu opremu, potrebnu za lakši i
produktivniji rad u plastenicima.




Oprema za klimatizaciju u
plastenicima, grejanje, hlađenje
i vlaženje vazduha.


setvu semena u kontejnere
dezinfekciju i pranje
kontejnera
punjenja saksija supstratom
presađivanje biljaka iz
kontejnera u saksije
transportne trake
komore za klijanje
semena
elevatori za supstrat
etikete
Sve vrste folija za poljoprivredu
Plastične kade za stalaže i stolove
Oprema za naduvavanje folije
PVC samolepljive
trake za popravku
oštedenja na foliji
Kopče za foliju plastične i čelične
Oprema za ventilaciju:
motoreduktori, zupčaste
letve,reduktori, računari.
TURBINE 170W-340W
PRIRUBNICE
FLEKSIBILNO CREVO
Oprema za navodnjavanje
i prihranu
TAJMERI
AGRO CONSTRUCT d.o.o. Druga čibukovačka 14, 36000 Kraljevo, Srbija, Tel/fax: +381(0)36 387 488, Mob+381(0)63/481 297,
E-mail:[email protected], www.agroconstruct.com
Strana 15 od 15
ZASTUPNIK
AGRO CONSTRUCT d.o.o. Druga čibukovačka 14, 36000 Kraljevo, Srbija, Tel/fax: +381(0)36 387 488, Mob+381(0)63/481 297,
E-mail:[email protected], www.agroconstruct.com
Download

ovde - Plastenici