СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Ивањица, 24 април 2012
Година V – Број 4
На основу члана 26. Закона о локалним изборима ("Службени гласник Републике
Србије", бр.129/07, 34/2010-одлука УС, и 54/2011 ),
Изборна комисија општине Ивањица на седници одржаној 22. априла 2012. године
донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
на изборима расписаним за 06. мај 2012. године
I
Утврђује се Збирна изборна листа за избор одборника Скупштине општине Ивањица, и
то:
1. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - БОРИС ТАДИЋ
Кандидати:
1) Милован Марковић, 1958, професор математике, Ивањица
2) Милојица Ћојбашић, 1952, инг.организације рада, Ивањица
3) Радованка Стеванић Предраговић, 1953, Др специјалиста пулмолог, Ивањица
4) Михаило Тодоровић, 1965, инг. информатике, Прилике
5) Јован Драгићевић, 1963, дипломирани правник, Ивањица
6) Вера Поповић, 1964, медицинска сестра, Ивањица
7) Драган Зорнић, 1971, дипл. инг. електротехнике, Ивањица
8) Видан Чегањац, 1986, студент информатике, Ивањица
9) Снежана Новитовић, 1957, медицинска сестра, Буковица
10) Милан Оцокољић, 1966, приватни предузетник, Брезова
11) Предраг Михаиловић, 1954, дипл. инг машинства, Ивањица
12) Мира Масларевић, 1967, виша медицинска сестра, Ивањица
13) Бошко Мојсиловић, 1959, професор, Ивањица
14) Милован Миловановић, 1958, професор, Дубрава
15) Драгица Коматина, 1964, васпитач, Ивањица
16) Радојица Ћировић, 1971, професор разр. наставе, Девићи
17) Драгољуб Јанковић, 1956, професор математике, Ивањица
18) Зорица Јосифовић, 1967, медицинска сестра, Прилике
2
Број 4
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
24 април 2012
19) Жељко Петровић, 1986, студент инд. информатике, ивањица
20) Зоран Мутавџић, 1962, наставник разредне наставе, Ивањица
21) Тања Главинић, 1977, професор разредне наставе, Ивањица
22) Небојша Луковић, 1961, дипл. инг. водопривреде, Ивањица
23) Милијан Ђурашевић, 1974, пољопривредник, Осоница
24) Ана Чоловић, 1977, професор физичког васпитања, Ковиље
25) Дејан Коларевић, 1973, ветеринар, Ивањица
26) Мијодраг Ивановић, 1952, пољопривредник, Брусник
27) Андријана Ђоковић, 1985, форезничар, Прилике
28) Милан Аџић, 1968, машинбравар, Међуречје
29) Радисав Пајовић, 1947, пензионер, Буковица
30) Андра Сокић, 1960, економиста, Кушићи
31) Јован Вратоњић, 1953, машинбравар, Буковица
32) Новак Петровић, 1949, приватни предузетник, Ивањица
33) Ана Јевђовић, 1984, економиста, Ивањица
34) Горан Боторић, 1964, дипл. политиколог, Ивањица
35) Добривоје Мијаиловић, 1959, текстилни техничар, Дубрава
36) Катарина Лепосавић, 1976, економиста, Ивањица
37) Душан Јованчић, 1964, дипломирани правник, Ивањица
2. ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), ПУПС, СДП –
ДРАГОВАН МИЛИНКОВИЋ
1) Драгован Милинковић, 1956, туризмолог, Ивањица
2) Милинко Мијаиловић – Мићко, 1960, професор народне одбране, Ивањица
3) Босиљка Оцокољић, 1958, васпитач, Ивањица
4) Драган Младеновић, 1957, дипломирани економиста, Шуме
5) Срећко Гавровић, 1939, дипломирани агроном, Ивањица
6) Десанка Ђоковић, 1972, Др. стоматологије, Прилике
7) Владимир Радојевић, 1986, апсолвент правног факултета, Ивањица
8) Милоје Муњић, 1957, предузетник, Девићи
9) Радица Милованчевић, 1985, апсолвент филозофског факултета, Ивањица
10) Александар Ђорђевић, 1985, комерцијалиста, Ивањица
11) Милен Ковачевић, 1959, дипломирани економиста, Ивањица
12) Марија Вуловић, 1971, дипломирани технолог, Ивањица
13) Александар Трипковић, 1968, Др ветерин. мед, Ивањица
14) Милан Самарџић, 1986, апсолвент шумарског факултета, Ивањица
15) Марина Принчевац, 1985, дипл. педагог, Међуречје
16) Радован Оцокољић, 1985, дипл. инг. информатике, Ивањица
17) Рајко Шолајић, 1989. угоститељ, Лиса
18) Данка Стојковић, 1983, апс. менаџмента, Ивањица
19) Борко Лишанин, 1962, пољопривредник, Комадине
20) Драгољуб Златић, 1962, пољопривредник, Осоница
21) Наташа Ђорђевић, 1986, предузетник, Свештица
22) Средоје Драшковић, 1956, пољопривредник, Мочиоци
23) Средоје Маричић, 1962, земљорадник, Братљево
24) Александра Перишић, 1974, службеник, Ивањица
25) Перица Бојановић, 1982, машински техничар, Буковица
26) Периша Павловић, 1982, електричар, Кушићи
27) Сања Матовић, 1978, економиста, Дубрава
28) Војин Вучићевић, 1959, пољопривредни техничар, Брезова
3
24 април 2012
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
29) Јасмина Ковачевић, 1966, професор разредне наставе, Врмбаје
30) Стака Вучићевић, 1959, пензионер МУП-а, Ивањица
31) Славољуб Стојковић- Саво, 1953, пољопривредник, Коритник
32) Радојко Милосављевић-Радојло, 1944, пензионер, Ивањица
33) Милка Радојичић, 1950, пензионер, Опаљеник
34) Славиша Ћурчић, 1968, пољопривредник, Брусник
35) Радојко Новаковић, 1965, радник, Ивањица
36) Лепосава Ивковић, 1950, пензионер, Ивањица
37) Божидар Томићевић, 1943, пољопривредник, Вучак
3. ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ПРЕОКРЕТ! – ЛДП-СПО
Кандидати:
1) Момчило Бабић, 1976, економиста, Ивањица
2) Драган Ђоковић, 1956, радник, Ивањица
3) Др Душанка Поповић, 1950, лекар педијатар, Ивањица
4) Миланко Бошковић, 1969, новинар, Осоница
5) Милоје Остојић, 1961, спец. инг. менаџмента, Ивањица
6) Јелена Драмићанин, 1987, професор математике, Ивањица
7) Владимир Јекић, 1975, мат. техничар, Бедина Варош
8) Маријан Томашевић, 1971. техничар продаје, Ивањица
9) Весна Нешковић, 1965, новинар, Ивањица
10) Душко Ћурчић, 1977, музичар, Ивањица
11) Иван Бешевић, 1968, лаборант, Ивањица
12) Вера Ћериман, 1981, радник, Буковица
13) Игор Петровић, 1984, угоститељ, Кушићи
14) Рашко Милутиновић, 1976, приватни предузетник, Ивањица
15) Снежана Милинковић, 1977, радник, Ивањица
16) Милисав Баковић, 1976, инжењер машинства, Вучак
17) Бранко Нешовановић, 1968, трговац, Ивањица
18) Љиљана Јевтовић, 1977, радник, Ивањица
19) Миланко Карапетровић, 1971, медицински техничар, Ивањица
20) Бранко Симончевић, 1966, погонски техничар, Ивањица
21) Оливера Пантовић, 1988, студент, Дубрава
22) Миленко Гојковић, 1956, приватни предузетник, Ивањица
23) Рашко Ћурчић, 1990, кувар, Буковица
24) Томислава Мирчетић, 1984, економиста, Ивањица
25) Милан Маричић, 1973, радник, Комадине
26) Небојша Лазовић, 1977, приватни предузетник, Луке
27) Зорица Арсовић, 1979, пољопривредни техничар; Ивањица
28) Вукашин Ђурашевић, 1969, радник, Осоница
29) Зоран Милуновић, 1958, радник, Ивањица
30) Ирена Милованчевић, 1975, радник, Ивањица
31) Славомир Златић, 1986, радник, Осоница
32) Марко Бојовић, 1984, студент, Ивањица
33) Тања Перишић, 1984. економиста, Ивањица
34) Перица Милутиновић. 1977,погонски техничар; Ивањица
35) Ивана Вратоњић, 1981, васпитач, Шуме
36) Зорана Парезановић, 1993, ученик, Ивањица
37) Радомир Лишанин, 1976, дипломирани економиста, Ивањица
Борј 4
4
Број 4
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
24 април 2012
4. ГРУПА ГРАЂАНА - СТОП ЛОПОВИ - Драгутин Поповић - Драган Попац
Кандидати:
1) Младомир Млађо Ћурчић, 1960, истраживач, Шуме
2) Драгутин Поповић, 1939, дипл. инг. технологије, Шуме
3) Маријана Зарић, 1983, економиста, Ивањица
4) Миломир Радовић, 1955, електричар, Будожеља
5) Бранислав Кривокућа, 1966, текст. техничар, Ивањица
6) Зора Зарић, 1957, радник, Ивањица
7) Милојко Јоровић, 1970, радник, Ивањица
8) Дејан Мојсиловић, 1977, водоинсталатер, Шуме
9) Гордана Марковић, 1966, приватни предузетник, Ивањица
10) Миљка Станковић, 1955, пензионер, Дубрава
11) Василије Оцокољић, 1949, радник, Шуме
12) Светлана Јоровић, 1978, трговац, Ивањица
13) Миленко Лишанин, 1952, пензионер, Ивањица
5. ПОКРЕНИМО ИВАЊИЦУ - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ-СРПСКА НАПРЕДНА
СТРАНКА-НОВА СРБИЈА-ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ-БК-ПОКРЕТ
СОЦИЈАЛИСТА
Кандидати:
1) Рацо Секулић, 1966, предузетник, Буковица
2) Никола Вучићевић, 1964, дипл.инг шумарства, Међуречје
3) Невенка Милошевић, 1966, професор разредне наставе, Ивањица
4) Душан Марјановић, 1951, професор физичког васпитања, Ивањица
5) Стево Дамљановић, 1952, власник Радио „Јавора“, Дубрава
6) Јелена Петронијевић, 1979, проф. разр. наставе, Ивањица
7) Срећко Узуновић, 1951, предузетник, Ивањица
8) Иван Мојсиловић, 1984, дипл. инг. електротехнике, Радаљево
9) Мануела Крнић, 1962, специјалиста медицине рада, Ивањица
10) Михаило Перишић, 1955, предузетник, Девићи
11) Милан Масларевић, 1974, инг. машинства, Дубрава
12) Јована Радоњић, 1983, дипл. инг. машинства, Ивањица
13) Марко Коматина, 1984, дипл. инг. електротехнике, Ивањица
14) Милоје Костић, 1968, медицински техничар, Кушићи
15) Гордана Јелић, 1964, васпитач, Ивањица
16) Вукашин Мијатовић, 1949, наставник српског језика, Ивањица
17) Радивоје Топаловић, 1956, КВ радник, Буковица
18) Милица Тошовић, 1976, виши физиотерапеут, Радаљево
19) Михаило Луковић, 1956, виши хотелијер, Ивањица
20) Андрија Пјевовић, 1957, економиста, Прилике
21) Слађана Весковић, 1987, дипл. инг. зашт. живот. средине, Ивањица
22) Душко Сретеновић, 1967, трговачки путник, Ивањица
23) Драгослав Марковић, 1945, дипл. инг. шумарства, Ивањица
24) Наташа Зарић 1976, физиотерапеут, Ивањица
25) Радојица Илинчић, 1952. пензионер, Мана
5
24 април 2012
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
26) Предислав Томашевић, 1954, предузетник, Брмбаје
27) Јасмина Јовићевић, 1977, конфекцијски техничар, Луке
28) Негослав Богдановић, 1970, трговац, Кушићи
29) Владимир Станковић, 1968, предузетник, Прилике
30) Драгана Маричић, 1975, угоститељ, Девићи
31) Милан Милићевић, 1963, предузетник, Лиса
32) Новица Видић, 1976, радник КВ, Братљево
33) Биљана Пивљаковић, 1963, професор разредне наставе, Шуме
34) Александар Симеуновић, 1977, електротехничар, Прилике
35) Дејан Савић, 1969, виша угоститељска, Ивањица
36) Гордана Ћојбашић, 1963, лаборант, Ивањица
37) Видан Грковић, 1960, пољопривредник, Брезова
6. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – СТЕВАН ДАВИДОВИЋ
Кандидати:
1) Стеван Давидовић, 1955, магистар физике, Ивањица
2) Предраг Недељковић, 1972, дипл. инж. шумарства, Шуме
3) Вера Др. Исаиловић, 1950, спец. медицине рада
4) Владимир Главинић, 1973, дипл. инж. грађевине, Ивањица
5) Зоран Цветковић – Чико, 1970, дипл. инж. електротехнике, Ивањица
6) Верица Луковић, 1966, просветни радник, Ивањица
7) Небојша Мојовић, 1971, елек. тех. телекомуникација, Ивањица
8) Мирослав Масларевић, 1971, дипл. инж. електротехнике, Радаљево
9) Љиљана Вучићевић, 1968, просветни радник, Дубрава
10) Никола Симончевић, 1960, економски техничар, Буковица
11) Мирољуб Ивановић, 1962, шумарски техничар, Девићи
12) Дана Малешевић, 1960, дипл. социјални радник, Ивањица
13) Благомир Аџић, 1972, приватни предузетник, Међуречје
14) Владимир Гавриловић, 1963, дипл. инж. грађевине, Ивањица
15) Радмила Поповић, 1969, приватни предузетник, Ивањица
16) Маринко Луковић, 1966, дипл. инж. машинства, Ивањица
17) Зоран Михаљинац, 1972, економски техничар, Ивањица
18) Ивана Васовић, 1984, санитарни еколошки инжењер, Радаљево
19) Александар Парпура, 1974, професор историје, Ивањица
20) Петар Вишњић, 1970, шумарски техничар, Девићи
21) Сања Стишовић, 1992, студент, Прилике
22) Слобо Вратоњић, 1965, дипл. инж.информатике, Ивањица
23) Драгомир Милутиновић, 1964, техничар биохемије, Ивањица
24) Соња Авејић, 1971, трговац, Шуме
25) Драган Белчевић, 1976, шумарски техничар, Брусник
26) Миленко Коларевић, 1988, студент економије, Шуме
Борј 4
6
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Број 4
24 април 2012
7. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ
Кандидати:
1) Др. Татомир Баковић, 1951, лекар педијатар, Ивањица
2) Данијела Симончевић, 1973, економиста, Шуме
3) Дане Аничић, 1967,предузетник, Дубрава
4) Зоран Бојановић, 1973, угоститељ, Брезова
5) Владимир Милутиновић, 1975, електротехничар, Девићи
6) Николина Рудаковић, 1978. радник, Шуме
7) Ана Карапетровић, 1982, радник, Шуме
8) Мирољуб Мићић, 1948, професор, Ив ањица
9) Божидар Луковић, 1958, радник, Ивањица
10) Милета Чекеревац, 1971, пољопривредник, Равна Гора
11) Горан Илић, 1966, радник, Ивањица
12) Гордана Секулић, 1967, радник, Буковица
13) Здравко Пацић, 1971, радник, Ивањица
14) Драгомир Ђоковић, 1966, земљорадник, Ерчеге
15) Оливера Ђелкапић, 1977, радник, Брезова
16) Јован Ковачевић, 1975, радник, Придворица
17) Радивоје Пантовић, 1982, радник, Лиса
18) Верица Курћубић, 1978, текстилни техничар, Брезова
19) Лазар Пауновић, 1946, електричар, Сењак
20) Негослав Сарић, 1970, пољопривредник, Вионица
21) Весна Мићић, 1972, радник, Будожеља
22) Миодраг Ћурчић, 1955, радник, Ивањица
23) Драгослав Коларевић, 1964, радник, Остатија
24) Биљана Димитријевић, 1978, пензионер, Куманица
25) Војкан Петровић, 1968, радник, Бедина Варош
26) Радосава Зекавица, 1967, радник, Ивањица
27) Гордана Коматина, 1974, радник, Ивањица
8. УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ – РАДОМИР РИСТИЋ
Кандидати:
1) Др. Милорад Драмићанин, 1961. лекар, Ивањица
2) Радомир Ристић, 1957, машински инжењер, Ивањица
3) Биљана Богдановић, 1976, адвокат, Ивањица
4) Веселин Тошовић, 1942, пензионер, Ивањица
5) Благоје Јевђовић, 1942, трговац, Прилике
6) Зорица Милошевић, 1961, предузетник, Ивањица
7) Милинко Нешовић, 1954, дипломирани технолог, Ивањица
8) Горан Поледица, 1975, инж. машинства, Шуме
9) Светлана Сретеновић, 1983, дипломирани фармацеут, Дубрава
10) Миодраг Богдановић, 1964, угоститељ, Куманица
11) Др. Милан Васовић, 1962, лекар, Ивањица
12) Др. Милунка Ђокић, 1954, лекар, Ивањица
13) Милан Крунић, 1968, дипломирани економиста, Ивањица
14) Иван Стаменић, 1978, инжењер машинства, Ивањица
15) Гордана Главинић, 1964, приватни предузетник, Шуме
7
24 април 2012
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
16) Градимир Златић, 1970, предузетник, Осоница
17) Димитрије Грујичић, 1957, предузетник, Радаљево
18) Верица Петровић, 1958, инг. пољопривреде, Кушићи
19) Мирослав Кокошар, 1961, професор, Ивањица
20) Перица Маричић, 1967, машински техничар, Међуречје
21) Александра Ћурчић, 1988, апсолвент учитељског факултета, Смиљевац
22) Миро Јовановић, 1967, пољопривредник, Опаљеник
23) Зоран Аврамовић, 1964, предузетник, Ивањица
24) Светлана Васовић, 1988, комерцијалиста, Радаљево
25) Душко Аничић, 1969, трговац, Ивањица
26) Драган Калушевић, 1965, земљорадник, Рокци
27) Драгана Милутиновић, 1990, студент, Осоница
28) Бошко Брковић, 1987, студент, Ивањица
29) Марко Лабудовић, 1986, студент, Ивањица
30) Радица Ђоновић, 1975, медицинска сеста, Дубрава
9. ГРУПА ГРАЂАНА „ПОКРЕТ РАДНИКА И СЕЉАКА“
Кандидати:
1) Зоран Ћурчић, 1962, пољопривредник, Бедина Варош
2) Милан Милинковић, 1966, приватни предузетник, Прилике
3) Славица Костић, 1989, трговац, Дубрава
4) Зоран Марић, 1971, пољопривредник, Косовица
5) Душко Богдановић, 1957, пољоприврдник, Кушићи
6) Нада Мирковић, 1973, економски техничар, Ивањица
7) Милинко Мијаиловић, 1988, пољопривредник, Куманица
8) Владан Тодоровић, 1979, пољопривредник, Радаљево,
9) Милоранка Бешевић, 1954, дипломирани економиста, Свештица
10) Жикица Јелић, 1977, радник, Ивањица
11) Стојанка Зарић, 1972, радник, Бедина Варош
12) Марко Ћетеновић, 1973, радник, Ивањица
13) Милосава Аџић, 1954, пољопривредник, Ивањица
10. ГРУПА ГРАЂАНА – МИЛОМИР ЗОРИЋ
Кандидати:
1) Миломир Зорић, 1955, дипломирани правник, Ивањица
2) Миладин Божовић, 1966, професор географије, Прилике
3) Весна Недељковић, 1973, доктор медицине, Ивањица
4) Ненад Мијаиловић, 1965, саобраћајни техничар, Ивањица
5) Зоран Радовановић, 1974, машински инжењер, Радаљево
6) Славица Комадинић, 1967, дипл. саобраћајни инжењер, Ивањица
7) Мирослав Ристић, 1956, економски техничар, Ивањица
8) Душица Маричић, 1966, погонски инжењер текстила, Међуречје
9) Видан Бојовић, 1979, професионални фудбалер, Буковица
10) Бранка Ћојбашић, 1967, лекар, Ивањица
11) Милан Милутиновић, 1970. трговац, Осоница
Борј 4
8
Број 4
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
24 април 2012
12) Милан Пандуревић, 1952, саобраћајни техничар, Лиса
13) Драган Зарић, 1960, машински инжењер, Лучка Река
14) Радојка Видић, 1960, економиста, Ивањица
15) Раде Караклајић, 1975, предузетник, Шуме
16) Здравко Стругаревић, 1946, правник, Ивањица
17) Светлана Обрадовић, 1962, предузетник, Катићи
18) Бориша Миловановић, 1967, предузетник, Шуме
19) Љубо Мојсиловић, 1956, приватни угоститељ, Прилике
20) Снежана Богдановић, 1979. дипл. инг. информационих система, Кушићи
21) Милојица Радовановић, 1960, ПТТ сужбеник, Девићи
22) Војо Тошовић, 1980, агроном, Радаљево
23) Весна Стефановић, 1973, економиста, Шуме
24) Лазар Илинчић, 1993, ученик, Ивањица
25) Мирољуб Пантелић, 1955, трговац, Пресека
26) Наташа Тошовић, 1972, технолог, Прилике
27) Живорад Гвозденовић, 1949, пензионер, Ивањица
28) Димитрије Видић, 1949, наставник историје, Буковица
29) Станица Ресимић, 1958, професор физичког васпитања, Ивањица
30) Милосав Вучићевић, 1968, предузетник, Шареник
31) Драган Ајдачић, 1972, предузетник, Ивањица
32) Оливера Мињовић, 1988, професор разредне наставе, Рашчићи
33) Војислав Милутиновић, 1977, машиниста, Рашчићи
34) Срђан Кушић, 1972, ветеринарски техничар, Ивањица,
35) Лидија Лончар, 1965, биохемијски техничар, Буковица
36) Момчило Крџић, 1963, саобраћајни техничар, Луке
37) Ненад Маричић, 1973, дипломирани економиста, Ивањица
II
Ову збирну изборну листу објавити у ''Службеном листу општине Ивањица“.
01 Број: 013-38/2012
У Ивањици, 22. април 2012. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК
Марко Поледица
9
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
24 април 2012
Борј 4
САДРЖАЈ
1.
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ..................................................................................................................................... стр 1
2.
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - БОРИС ТАДИЋ ............................................................................................. стр1
3.
ИВИЦА ДАЧИЋ-Социјалистичка партија Србије (СПС), ПУПС, СДП–ДРАГОВАН МИЛИНКОВИЋ .стр 2
4.
ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ПРЕОКРЕТ! – ЛДП-СПО ................................................................................. стр 3
5.
ГРУПА ГРАЂАНА - СТОП ЛОПОВИ - Драгутин Поповић - Драган Попац ............................................. стр 4
6.
ПОКРЕНИМО ИВАЊИЦУ - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ-СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА-НОВА СРБИЈАПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ-БК-ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА ............................................................................ стр 4
7
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – СТЕВАН ДАВИДОВИЋ ............................................................... стр 5
8
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ ............................................. стр 6
9
УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ – РАДОМИР РИСТИЋ ......................................................................... стр 6
10
ГРУПА ГРАЂАНА „ПОКРЕТ РАДНИКА И СЕЉАКА“ ............................................................................. стр 7
11
ГРУПА ГРАЂАНА – МИЛОМИР ЗОРИЋ ............................................................................................... стр 7
Издавач: ОПШТИНА ИВАЊИЦА Венијамина Маринковића 1, 32250 Ивањица
Одговорни уредник: Биљана Ранђић, секретар СО-е Ивањица
Контакт: тел. 032/664-760, 032/664-762; факс. 032/661-821
e-maill: [email protected]
(ПИБ: 1018886934)
(МАТИЧНИ БРОЈ: 07221142)
(ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-94640-30)
Download

Službeni list br.4-2012