OBAVEŠTENJE
Studenti koji su upisali prvu i treću godinu studija Visoke škole strukovnih studija – Beogradska politehnika školske
2013/2014. godine, starosti do 26 godina, obavezni su da izvrše sistematski pregled (Sl.glasnik RS br.3/2014.) u
ambulanti u studentskom domu “Karaburma”, ulica Mije Kovaĉevića 7b (ambulanta u prizemlju, levo od ulaza) uz
indeks i overenu zdravstvenu knjiţicu prema sledećem rasporedu:
08.09.2014.godine
Prva grupa predaje dokumeta od 9:00 до 9:30 ĉasova:
1 100/2013
2 101/2013
3 102/2013
4 103/2013
5 104/2013
6 105/2013
7 106/2013
8 107/2013
9 108/2013
10 109/2013
11 110/2013
12 111/2013
13 112/2013
14 114/2013
15 115/2013
16 116/2013
17 117/2013
18 118/2013
19 119/2013
20 86/2013
Popov
Spasić
Kovaĉević
Asentić
Dragojlović
Nikolić
Milošević
Nedeljov
Andrić
Ţivanović
Vujović
Vuliĉević
Mrdalj
LJubinković
Perović
Dragiĉević
Milivojević
Starĉević
Milovanović
Mitrović
Tatjana
Strahinja
Senka
Vanja
Hana
Katarina
Tamara
Suzana
Nemanja
Isidora
Nataša
Jelena
Višnja
Nemanja
Nevena
Marija
Jovana
Aleksandar
Maja
Katarina
Druga grupa predaje dokumenta od 12:00 до 12:30 часова:
1 87/2013
2 88/2013
3 89/2013
4 91/2013
5 92/2013
6 93/2013
7 94/2013
8 95/2013
9 96/2013
10 97/2013
11 98/2013
12 99/2013
13 056/2011
14 131/2011
Vuković
Masal
Ţivković
Vojvodić
Dujaković
Jovanović
Oprić
Vasiljević
Krsmanović
Noviĉić
Dmitrović
Jokić
Ĉuljević
Marić
Anika
Nikola
ĐorĊe
Aleksandar
Milica
Aleksandra
Sanja
Viktorija
Mihajlo
Aleksa
Lazar
Isidora
Senaid
Nikola
15
16
17
18
19
20
132/2011
133/2011
135/2011
56/2013
57/2013
58/2013
Kneţević
Drašković
Ristić
Zuka
Radosavljević
Stefanović
Jovan
Bojana
Aleksandra
Tamara
Nemanja
Antonija
09.09.2014.godine
Prva grupa predaje dokumeta od 9:00 до 9:30 ĉasova:
1 138/2011
2 139/2011
3 141/2011
4 142/2011
5 143/2011
6 146/2011
7 149/2011
8 150/2011
9 152/2011
10 153/2011
11 154/2011
12 156/2011
13 164/2011
14 166/2011
15 081/2010
16 51/2013
17 52/2013
18 53/2013
19 54/2013
20 55/2013
Đukić
Kastratović
Anastasov
Vuković
Gajić
Matović
Kostadinović
Janković
Nedeljković
Mosić
Bošković
Đoković
Savić
Novaković
Carević
Kojić
MrĊa
Kriĉko
Stojanović
Mitrović
Marija
Tijana
Slavoljub
Milica
Ana
Milena
Stefan
Jelena
Kristina
Jelena
ĐurĊa
AnĊelka
ĐorĊe
Miloš
Jelena
Bogdan
Nemanja
Marina
Milica
Milica
Druga grupa predaje dokumenta od 12:00 до 12:30 часова:
1 59/2013
2 61/2013
3 64/2013
4 65/2013
5 66/2013
6 67/2013
7 68/2013
8 69/2013
9 70/2013
10 71/2013
11 72/2013
12 73/2013
13 74/2013
14 75/2013
15 76/2013
16 77/2013
17 78/2013
Radivojević
Daĉković
Lukić
Popović
Ilić
Đokić
Ţivanović
Cvetić
Mijatović
Tozev
Srdić
Goĉmanac
Zlatkovski
Korać
Stajković
Mladenović
Marinović
Aleksandar
Katarina
Darjan
Višnja
Tatjana
Petra
Uroš
Jelena
Jovana
Radmila
Stevan
Uroš
Denis
Marko
Nemanja
Stana
Dejan
18 79/2013
19 80/2013
20 81/2013
Gujaš
ĐurĊević
Milić
Tanja
Marko
Jelena
10.09.2014.године
Prva grupa predaje dokumeta od 9:00 до 9:30 ĉasova:
1 82/2013
2 83/2013
3 85/2013
4 049/2011
5 051/2011
6 107/2011
7 111/2011
8 113/2011
9 118/2011
10 119/2011
11 122/2011
12 127/2011
13 84/2011
14 91/2011
15 92/2011
16 93/2011
17 94/2011
18 96/2011
19 97/2011
20 051/2010
Ševo
Grbić
Milojković
Stanojević
Rosić
Kuduz
Srbljanin
ĐorĊević
AnĊelković
Nikolić
Popović
Stefanović
Ţivić
Gojković
Arsović
Savić
Ranković
Antić
Ţivković
Balaban
Aleksandra
Katarina
Jelena
Dragana
Mladen
Sanda
Ksenija
Marija
Jelena
Dušan
Aleksandra
Marina
Maja
Milica
Jelena
Senka
Bojana
Stevan
Sanja
Una
Druga grupa predaje dokumenta od 12:00 до 12:30 часова:
1 053/2010
2 055/2010
3 064/2010
4 066/2010
5 106/2010
6 86/2010
7 88/2010
8 91/2010
9 96/2010
10 281/2009
11 287/2009
12 297/2009
13 1/2013
14 10/2013
15 11/2013
16 12/2013
17 14/2013
Mihajlović
Šajić
Tokić
Srdić
Ĉavić
Mišić
Mijović
ĐorĊević
Zogović
Dmitrović
Bajić
Lacković
Gravara
Pulić
Kocić
Nenadović
Granić
Maja
Milena
Tamara
Nikola
Jovana
Dejana
Maksim
Stefan
Olivera
Jovan
Tamara
Rade
Slaven
Emir
Miloš
Nenad
Danijela
18 16/2013
19 17/2013
20 18/2013
Savatić
Ivanović
Tiĉić
Bojana
Dejan
Nina
11.09.2014.године
Prva grupa predaje dokumeta od 9:00 до 9:30 ĉasova:
1 2/2013
2 20/2013
3 21/2013
4 22/2013
5 23/2013
6 24/2013
7 25/2013
8 26/2013
9 27/2013
10 28/2013
11 29/2013
13 3/2013
14 30/2013
15 31/2013
16 32/2013
17 33/2013
18 34/2013
19 35/2013
20 36/2013
Rajaković
Stajić
Bardţić
Zelenka
Sarić
Drenovaković
Rajaĉić
Stojanović
Vasić
Cvetković
Jovanović
Dimovski
Trojanĉević
Kovaĉević
Aritonović
Manić
Halilović
Nenadić
Dinić
Marija
Ivana
Katarina
Mihailo
Siniša
Filip
Zorana
Bojana
Andrijana
Mateja
Sara
Slobodan
Nikola
Obren
Nemanja
Teodora
Soni
Marko
Irina
Друга група предаје документа од 12:00 до 12:30 часова:
1 37/2013
2 38/2013
3 4/2013
4 40/2013
5 41/2013
6 42/2013
7 43/2013
8 44/2013
9 46/2013
10 47/2013
11 48/2013
12 49/2013
13 5/2013
14 50/2013
15 7/2013
16 8/2013
17 9/2013
18 15/2013
19 0109/2012
20 089/2012
Perišić
Stublinac
Nastić
AnĊelić
Todorović
Kovaĉić
Mašutković
Radenković
Pap
Popadić
Dudić
Rokvić
Ostojić
Petrović
Vukĉević
Divnić
Ţikić
Janković
Nikolić
Terzić
Lazar
Nataša
Stefan
Jelena
Vojin
Danica
Konstantin
Andreja
Nataša
Nenad
Luka
Doroteja
Milica
Uroš
Ana
Emilija
Marina
Nikodim
Petar
Aleksandar
12.09.2014.године
Prva grupa predaje dokumeta od 9:00 до 9:30 ĉasova:
1 096/2012
2 345/2012
3 0111/2011
4 013/2011
5 014/2011
6 015/2011
7 018/2011
8 019/2011
9 024/2011
10 028/2011
11 030/2011
12 033/2011
13 034/2011
14 036/2011
15 08/2011
16 10/2011
17 12/2011
18 13/2011
19 14/2011
20 15/2011
Ţivanović
Boţović
Radanović
Ristić
Puljević
Grujić
Jovanović
Sejmenov
Grujić
Mihajlović
Plaĉić
Radojiĉić
Batajić
ĐorĊević
Đulić
Joviĉić
Mićić
Kovaĉević
Kuraica
Rakić
Mihajlo
Luka
Mina
Tijana
Luka
Andrea
Strahinja
Nikola
Milica
Milena
Mihailo
Ana
Mia
Nebojša
Miodrag
Branislav
Irina
Milica
Boško
Neda
Друга група предаје документа од 12:00 до 12:30 часова:
1 18/2011
2 19/2011
3 21/2011
4 22/2011
5 23/2011
6 25/2011
7 28/2011
8 29/2011
9 3/2011
10 30/2011
11 31/2011
12 32/2011
13 33/2011
14 359/2011
15 38/2011
16 4/2011
17 44/2011
18 45/2011
19 48/2011
20 5/2011
Sokić
Stanivuković
Anastasović
Luĉić
Tiĉić
Radenković
Vukoje
Nedeljković
Tomić
Terzić
Kriţanovski
Janošević
Mihajlović
Vujaklija
Sokolović
Tulić
Rabrenović
Đurković
Babić
Paunić
Bojana
Vladislava
Svetozar
Ivan
ĐorĊe
Aleksandra
Filip
Aleksandra
Dragan
Dragana
Milovan
Aleksandar
Vladan
Jelena
Nikola
Marko
Sofija
Nikola
LJubomir
Irina
15.09.2014.godine
Prva grupa predaje dokumeta od 9:00 до 9:30 ĉasova:
1 51/2011
2 57/2011
3 59/2011
4 6/2011
5 60/2011
6 61/2011
7 64/2011
8 65/2011
9 66/2011
10 68/2011
11 69/2011
12 7/2011
13 76/2011
14 8/2011
15 80/2011
16 9/2011
17 18/2010
18 025/2010
19 037/2010
20 04/2010
DŢeletović
Trikić
Pantić
Mosurović
ĐurĊević
Milanović
Vreća
Damnjanović
Ivanović
Anić
Stanojković
ĐorĊević
Ristić
Matić
Popović
Krtinić
Milaš
Mijatović
Vojin
Boţović
Darija
Sanja
Miloš
Danilo
Ratko
Marina
Igor
Kristina
Sonja
Ivana
Vladislava
Miljan
Jelena
Ksenija
Jelena
Dragana
Aleksandra
Stefan
Milica
Tijana
Друга група предаје документа од 12:00 до 12:30 часова:
1 05/2010
2 12/2010
3 16/2010
4 17/2010
5 40/2010
6 60/2010
7 66/2010
8 0153/2009
9 099/2009
10 303/2011
11 306/2011
12 121/2013
13 122/2013
14 124/2013
15 125/2013
16 126/2013
17 127/2013
18 128/2013
19 129/2013
20 130/2013
Milanović
Ĉeketić
Svirĉev
Srdanović
Milošev
Kovaĉević
Stošić
Jevrić
Đušić
Buljovĉić
Rajević
Nedeljković
Milosavljević
Kostadinović
Vujanić
Novaković
Lepojević
Divljak
Petković
Savić
Adriana-Maria
Mitra
Miljana
Marija
Dunja
Tijana
Jelena
Tijana
Katarina
Gorjana
Iva
Aleksandra
Dragana
Nemanja
Jovana
Dušan
Danilo
Igor
Maja
Maja
16.09.2014.godine
Prva grupa predaje dokumeta od 9:00 до 9:30 ĉasova:
1 131/2013
Barlov
Vladimir
2 132/2013
3 133/2013
4 135/2013
5 137/2013
6 138/2013
7 140/2013
8 141/2013
9 142/2013
10 143/2013
11 144/2013
12 147/2013
13 148/2013
14 149/2013
15 150/2013
16 152/2013
17 153/2013
18 155/2013
19 157/2013
20 158/2013
Nešić
Andonov
Todorov
Vasić
Stojanović
Maslovarić
Kostić
Spasenić
Janković
Samardţić
Vuković
Kovaĉević
Mitrović
Grabovac
Lukić
Mitrović
Krstić
ĐorĊević
Mrdak
Marija
Jovana
Jovana
Bojan
Marija
Mirjana
Slavoljub
Dejan
Aleksandar
Jakov
Miloš
Miroslav
Aleksandar
Ruţica
Aleksandra
Marija
Filip
Radica
Svetlana
Друга група предаје документа од 12:00 до 12:30 часова:
1 159/2013
2 161/2013
3 162/2013
4 163/2013
5 164/2013
6 165/2013
7 166/2013
8 167/2013
9 168/2013
10 219/2012
11 224/2012
12 0139/2011
13 333/2011
14 337/2011
15 340/2011
16 304/2010
17 309/2010
18 314/2010
19 318/2010
20 324/2010
Veljković
Nataša
Nenadov
Кrstić
Matić
Suljić
Filipović
Todorović
Ivanović
Šarović
Ćormarković
Rajić
Tadić
Đikić
Radosavĉević
Besarabić
Mitrović
Tomović
Kostić
Jokić
Todorović
Milica
Predrag
Predrag
Katarina
Maja
Irena
Damjan
Elena
Milica
Milica
Jovan
Maja
Tanja
Miloš
Vanja
Marija
Slavica
Jadranka
Sreten
17.09.2014.godine
Prva grupa predaje dokumeta od 9:00 до 9:30 ĉasova:
1 325/2010
2 331/2010
3 296/2013
Dragoljević
Jokić
Cvejić
Tamara
Danilo
Nemanja
4 297/2013
5 298/2013
6 299/2013
7 301/2013
8 302/2013
9 304/2013
10 305/2013
11 308/2013
12 312/2013
13 314/2013
14 315/2013
15 316/2013
16 317/2013
17 318/2013
18 321/2013
19 322/2013
20 323/2013
Srećković
Milkovski
Putić
Kojić
Đurić
Rastoder
Đurka
Radojević
Nešić
Fišić
Nikolić
ĐurĊević
Bošković
Andrejević
Cigulajkić
Lainović
Sahanić
Darko
ĐorĊe
Mateja
Miloš
Tijana
Filip
Dalibor
Milena
Stefan
Miloš
Marija
Nikolina
Uroš
Nemanja
Danka
Milica
Alen
Друга група предаје документа од 12:00 до 12:30 часова:
1 325/2013
2 327/2013
3 331/2013
4 334/2013
5 335/2013
6 336/2013
7 337/2013
8 338/2013
9 339/2013
10 340/2013
11 342/2013
12 345/2013
13 347/2013
14 348/2013
15 350/2013
16 355/2013
17 357/2013
18 358/2013
19 359/2013
20 362/2013
Jakšić
Jovanović
Bjeloš
Mihajlović
Ristić
Tomasović
Mirković
Milosavljević
Milev
Tomić
Ramadani
Pešić
Obradović
Pisanjuk
Ilić
Hodţić
Grozdić
Milićević
Đovĉoš
Radovanović
Dušan
AnĊela
Dunja
Goran
Bojan
Nevena
Teodor Luka
Jasmina
Tamara
Mila
Hamer
Tijana
Nebojša
Miloš
Andrijana
Tajma
Marko
Milan
Martina
Nikola
18.09.2014.godine
Prva grupa predaje dokumeta od 9:00 до 9:30 ĉasova:
1 363/2013
2 364/2013
3 264/2011
4 265/2011
5 267/2011
6 273/2011
Radanović
Periћ
Bihler
Babin
Marjanović
Marković
Petar
Ivan
Anita
Marina
Marko
Nikola
7 278/2011
8 291/2011
9 147/2010
10 179/2010
11 241/2013
12 242/2013
13 243/2013
14 244/2013
15 245/2013
16 246/2013
17 247/2013
18 248/2013
19 249/2013
20 250/2013
Milosavljević
Minić
Ristić
Radović
ĐorĊević
Ţarković
Nešković
Šaulić
Lazić
Stanaĉić
Nišević
Marinković
Lukić
Lotina
Vladimir
Aleksa
Zorana
Bojana
Izabela
Tamara
Dimitrije
Stefan
Dušan
Sanja
Marko
Tamara
Sanja
Nemanja
Друга група предаје документа од 12:00 до 12:30 часова:
1 251/2013
2 252/2013
3 253/2013
4 254/2013
5 255/2013
6 256/2013
7 257/2013
8 258/2013
9 259/2013
10 261/2013
11 262/2013
12 263/2013
13 265/2013
14 266/2013
15 267/2013
16 268/2013
17 270/2013
18 271/2013
19 272/2013
20 273/2013
Drobnjak
Tufekĉić
Pavlović
Stokuća
Stojanović
Isailović
Ninić
Dišević
Vasić
Nikolić
Milosavljević
Vidojević
Marković
Milovanĉević
Trifunović
Milosavljević
Lazić
Jevtić
Adţić
Kolak
Dragana
Damir
Mirko
Marija
Ivana
Milica
LJiljana
Filip
Marija
Nikola
Aleksandra
Stefan
Branislav
Natalija
Stefan
Marijana
Milan
Ţeljko
Danilo
Nikola
19.09.2014.godine
Prva grupa predaje dokumeta od 9:00 до 9:30 ĉasova:
1 274/2013
2 275/2013
3 277/2013
4 279/2013
5 281/2013
6 282/2013
7 284/2013
8 285/2013
9 287/2013
10 288/2013
Ĉolić
Ristevski
Suba
Branković
Tomić
Pavlović
Došenović
Ćirković
Spasenović
Simeunović
Momir
Andrej
Milica
Nikola
Filip
ĐorĊe
Nemanja
Slobodan
Milica
Jovana
11 289/2013
12 290/2013
13 291/2013
14 292/2013
15 0100/2011
16 0104/2011
17 097/2011
18 226/2011
19 228/2011
20 232/2011
Zdravković
Kostić
Ristić
Dinić
Stanković
InĊić
Devetak
Lošić
Savkić
Savić
ĐorĊe
Mladen
Nikola
Nemanja
Aleksandra
Filip
Aleksandra
Matija
Milica
Dejan
Друга група предаје документа од 12:00 до 12:30 часова:
1 241/2011
2 244/2011
3 249/2011
4 262/2011
5 338/2011
6 352/2011
7 268/2010
8 271/2010
9 171/2013
10 173/2013
11 174/2013
12 175/2013
13 176/2013
14 177/2013
15 178/2013
16 181/2013
17 182/2013
18 183/2013
19 184/2013
20 185/2013
Damjanović
MeĊedović
Nastić
Milovanović
Spiridonović
Miletić
Gertik
Cvejić
Jovanović
ĐurĊević
Vlahović
Širka
Marković
Marković
Marković
ĐorĊević
Đukić
Rakonjac
Dejanović
Milošević
Nikola
Pavle
Jelena
Ivana
Aleksandra
Radovanka
Ivan
Bojana
Ţivan
Marina
Aleksandra
Daniela
Kristina
Milica
Svetlana
Tamara
Aleksandra
Milka
Uroš
Marija
22.09.2014.godine
Prva grupa predaje dokumeta od 9:00 до 9:30 ĉasova:
1 187/2013
2 189/2013
3 190/2013
4 191/2013
5 192/2013
6 194/2013
7 196/2013
8 197/2013
9 198/2013
10 199/2013
Tomić
Varga
Jovanović
Stanojević
Stanković
Jonuzi
Ivanović
Sakić
Rajkov
Kiković
Vladimir
Izabela
Branislav
Aleksandra
Vladimir
Samel
Valentina
SlaĊana
Stefan
Marina
11 200/2013
12 201/2013
13 202/2013
14 203/2013
15 204/2013
16 205/2013
17 208/2013
18 209/2013
19 210/2013
20 211/2013
Savić
Veselinović
Lazić
Savić
Alempijević
Radović
Grujić
Brajović
Milosavljević
Balaban
Jovana
Marko
Biljana
Marina
Dimitrije
Neda
Maja
Ana
Tijana
Nikola
Друга група предаје документа од 12:00 до 12:30 часова:
1 212/2013
2 213/2013
3 215/2013
4 217/2013
5 218/2013
6 220/2013
7 222/2013
8 224/2013
9 225/2013
10 226/2013
11 228/2013
12 229/2013
13 231/2013
14 232/2013
15 234/2013
16 236/2013
17 237/2013
18 238/2013
19 240/2013
20 075/2011
Ješić
Cvetković
Janićijević
ĐurĊević
Pavlović
Kojić
Milivojević
Pajić
Rajković
Lazić
Aćimović
Simić
Ciganović
Stanišić
Stojanović
Keĉa
Lalić
Nikolić
Vukmirica
Jelinović
Mihailo
Marija
Dušan
Radmila
Ana
Katarina
Nataša
Sandra
Milena
Miloš
Minja
Nemanja
Maja
Vojislav
Nikola
Aleksandra
Milica
Maja
Marina
Aleksandar
23.09.2014.godine
Prva grupa predaje dokumeta od 9:00 до 9:30 ĉasova:
1
2
3
4
5
6
7
169/2011
175/2011
178/2011
180/2011
181/2011
182/2011
183/2011
Ţivanović
Bekĉić
Kostić
Stanković
Novakov
Janković
Lepojević
Nevena
Milan
Marija
Marko
Ivan
Andrija
Aleksandra
8 185/2011
9 197/2011
10 199/2011
11 200/2011
12 201/2011
13 207/2011
14 210/2011
15 211/2011
16 0159/2010
17 200/2010
18 210/2010
19 250/2010
20 195/2009
Šašić
Novković
Lazarević
Marković
Lazić
Grujović
Šoltiš
Pavlović
Ostojić
Puhaĉa
Panić
Stefanović
Trifunović
Nena
Mirjana
Marija
Aleksa
Ana
Nataša
Danilo
Damjan
Vanja
Stefan
Tamara
Gordana
Jelena
Друга група предаје документа од 12:00 до 12:30 часова:
1 203/2009
2 0108/2012
3 080/2012
4 145/2012
5 148/2012
6 016/2013
7 017/2013
8 018/2013
9 019/2013
10 020/2013
11 045/2013
12 057/2011
13 076/2010
14 082/2010
15 086/2010
16 088/2010
17 122/2010
18 126/2010
19 128/2010
20 131/2010
Branković
Gligorić
Ilić
Ćapin
Skokna
Ţivković
Đoković
Trifunović
Obradović
Prusac
Krstić
Donevski
Striĉević
Zagorac
Popović
Ćirić
Babić
Radosavljević
Timotić
Jocić
Marina
Maja
Ţeljka
Nedeljko
Kristina
Katarina
Milica
Violeta
Milena
Milana
Marko
Stefan
Andrea
Vanja
Danja
Aleksandra
Ivana
Aleksa
Ana
Jelena
24.09.2014.godine
Prva grupa predaje dokumeta od 9:00 до 9:30 ĉasova:
1 137/2010
2 142/2010
3 144/2010
4 145/2010
5 039/2009
6 037/2009
7 307/2009
8 310/2009
9 011/2013
10 013/2013
11 015/2013
Petković
Aleksić
Dumanjić
Dimitrov
Kerkez
Gudac
Somborski
Ćirić
Milošević
Brezo
Radosavljević
Nataša
Vuk
Jovana
Jelena
Jovan
Dijana
Ana
Miona
Ţeljko
Jovan
Tina
12 069/2013
13 0116/2012
14 012/2012
15 014/2012
16 103/2012
17 104/2012
18 95/2012
19 0129/2011
20 041/2011
Dimitrijević
Boţinoski
Petronijević
Grudić
Kneţević
Ilić
Jovanović
Ilić
Todorović
Aleksandra
Ivan
Aleksandar
Marko
Ksenija
Nikola
NaĊa
Vasilije
LJubomir
Друга група предаје документа од 12:00 до 12:30 часова:
1 110/2011
2 115/2011
3 364/2011
4 365/2011
5 367/2011
6 054/2010
7 068/2010
8 074/2010
9 105/2010
10 104/2010
11 76/2010
12 81/2010
13 82/2010
14 85/2010
15 90/2010
16 97/2010
17 99/2010
18 043/2009
19 271/2009
20 272/2009
Avramović
Petrović
Kostić
Kostić
Nikolić
Koprivica
Bajić
Pantelić
Reljić
Popović
Krsmanović
Sarmeš
Janĉetović
Petrunović
Petrović
Nedeljković
Milošević
Boţanić
Popadić
Vuković
Sneţana
Milica
Senka
Selena
Tijana
Darko
Ivana
AnĊela
Mirjana
SrĊan
Bojana
Ilija
Hristina
Ognjen
Arsenije
Jelena
Katarina
Jelena
Jelena
Danilo
25.09.2014.godine
Prva grupa predaje dokumeta od 9:00 до 9:30 ĉasova:
1 277/2009
2 284/2009
3 289/2009
4 290/2009
5 293/2009
6 01/2013
7 010/2013
8 02/2013
9 03/2013
10 04/2013
11 05/2013
12 06/2013
13 07/2013
Urošević
Puhaĉa
Pavliĉek
Milošev
Jevtić
AranĊelović
Miljuš
Kovaĉić
Vistać
Boţić
Noveljić
Stojanović
Rebić
Marija
Milica
Antonija
Jovan
Vesna
Ivan
Slobodan
Aleksandar
Nikola
Stevan
Ivana
Nikola
Bojana
14 08/2013
15 082/2013
16 083/2013
17 09/2013
18 018/2012
19 027/2012
20 078/2012
Mišić
Luĉić
Redţa
Stamenić
Jovanović
Marković
Gligorić
Jovan
Aleksandar
Neda
Danijel
Nevena
ĐorĊe
Bogdan
Друга група предаје документа од 12:00 до 12:30 часова:
1 08/2012
2 10/2012
3 25/2012
4 27/2012
5 346/2012
6 52/2012
7 01/2011
8 0117/2011
9 0146/2011
10 017/2011
11 360/2011
12 361/2011
13 01/2010
14 015/2010
15 02/2010
16 021/2010
17 019/2010
18 03/2010
19 030/2010
20 046/2010
Stojinović
MlaĊenović
Kolić
Veljković
Nikolić
Divnić
Beketova
Momĉilović
Mihić
Jovanović
Banović
Paponjak
Vasiljević
Jovanović
Mandić
Ponjavić
Muhandez
Janĉić
LJubisavljević
Ivaštanin
Iva
Marija
Marko
Aleksandar
Luka
Tamara
Aleksandra
Slavica
Pavle
Ţeljko
Boban
Petar
Dragan
Nemanja
Nemanja
Milica
Jelena
Mihailo
Marko
Miloš
26.09.2014.godine
Prva grupa predaje dokumeta od 9:00 до 9:30 ĉasova:
1 08/2010
2 18/2010
3 26/2010
4 29/2010
5 3/2010
6 33/2010
7 354/2010
8 355/2010
9 357/2010
10 42/2010
11 50/2010
12 56/2010
13 62/2010
Ţivković
Srnić
Joviĉić
ĐurĊević
Breški
Jovanović
Marjanović
Vukša
Gajić
Nedović
Alimpić
Milovanović
Miković
Mina
Nevena
Sonja
Marija
Goran
Tamara
Mladen
Andrea
Vladislava
Aleksandra
ĐurĊica
Jovana
Dimitrije
14 65/2010
15 67/2010
16 68/2010
17 9/2010
18 0103/2009
19 0104/2009
20 0105/2009
Bekovac
Milosavljević
ĐorĊević
Miladinov
Karanović
Gros
Havran
Svetlana
Jovana
Miloš
Suzana
Mirjana
Marijana
Aleksandra
Друга група предаје документа од 12:00 до 12:30 часова:
1 0106/2009
2 0107/2009
3 0109/2009
4 0125/2009
5 0155/2009
6 0156/2009
7 0159/2009
8 062/2009
9 064/2009
10 069/2009
11 097/2009
12 11/2009
13 20/2009
14 24/2009
15 34/2009
16 358/2009
17 36/2009
18 40/2009
19 60/2009
20 62/2009
Herćan
Đeković
Grijaković
Tadić
Stanković
Vojinović
Sekulić
Stefanović
Kaliĉanin
Tešević
Stanišić
Jovanović
Riznić
Zajović
Tucić
Ĉubranović
Stojanović
Stević
Kljajić
Krkobabić
Marko
DŢordţia
Alen
Igor
Dragana
Krsto
Filip
Darko
Aleksandar
Branko
Slobodan
Radomir
Marija
Sonja
Aleksandar
Jovana
Aleksandra
Milica
Miljan
Nataša
01.10.2014.godine
Prva grupa predaje dokumeta od 9:00 до 9:30 ĉasova:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
021/2013
022/2013
023/2013
024/2013
041/2012
042/2012
091/2012
216/2012
220/2012
227/2012
228/2012
232/2012
238/2012
239/2012
240/2012
Mandić
Straţivuk
Bulajić
Plećić
JevĊenić
Markov
Kozomara
Lazić
Vujović
Ristić
Petrović
Ilić
Ivošević
Radomirović
Ignjatović
Nemanja
Bogoljub
Miljan
Nikola
Jelena
Ivan
Miloš
Tijana
Ĉedomir
Miloš
AnĊa
Jelena
LJubica
Dijana
Marina
16 241/2012
17 243/2012
18 246/2012
19 249/2012
20 298/2011
Ristić
Radović
Mišić
Karaklajić
Galo
Andrijana
Nataša
Miloš
Nataša
Adrijana
Друга група предаје документа од 12:00 до 12:30 часова:
1 320/2011
2 0127/2010
3 302/2010
4 306/2010
5 310/2010
6 319/2010
7 323/2010
8 330/2010
9 338/2010
10 341/2010
11 346/2010
12 138/2009
13 139/2009
14 145/2009
15 147/2009
16 164/2009
17 171/2009
18 046/2013
19 047/2013
20 048/2013
Maliĉević
Marković
Radojević
Višić
Matejić
Lekić
Ardeljan
Obrenović
Đoković
Đurović
Mitrović
Kuĉević
Ilić
Markov
Kneţević
Golubović
NJegomirović
Nešovanović
Panić
Zarić
Bojana
Filip
Jovana
Marija
Irena
Jovana
Danijela
Nevena
Vera
Tamara
Katarina
Emir
Biljana
Milan
Miloš
Aleksandar
Uroš
Tamara
Marko
Bojan
02.10.2014.godine
Prva grupa predaje dokumeta od 9:00 до 9:30 ĉasova:
1 331/2012
2 332/2012
3 334/2012
4 339/2012
5 342/2012
6 052/2013
7 053/2013
8 054/2013
9 055/2013
10 057/2013
11 058/2013
12 064/2013
13 301/2012
14 302/2012
15 305/2012
16 310/2012
17 311/2012
18 314/2012
Jovulov
ĐorĊević
Pilipović
Stojanović
Obrenović
Kalapiš
Matović
Gilezan
Milevski
Mileusnić
Marković
Kulić
Manolev
Bogdanović
Rodić
Mihajlović
Popić
Krastavĉević
Nikola
Nevena
Nemanja
Bojan
Ivana
Aleksandra
Saša
Andrej
Aleksandar
Milan
Marko
Ana
Dimitrije
Aleksandar
Nikola
Miloš
Miloš
Stefan
19 322/2012
20 323/2012
Milosavljević
Kneţević
Aleksandar
Milica
Друга група предаје документа од 12:00 до 12:30 часова:
1 277/2011
2 284/2011
3 354/2011
4 167/2010
5 189/2010
6 110/2009
7 119/2009
8 71/2009
9 74/2009
10 81/2009
11 92/2009
12 98/2009
13 041/2013
14 042/2013
15 044/2013
16 051/2012
17 054/2012
18 061/2012
19 065/2012
20 066/2012
Pavlović
Bogosavljević
Rajić
Biraĉ
Šarović
Simidţić
Šišović
Popović
Janĉić
Babović
Mamula
Janković
Milićević
Sorak
Kostić
Repanović
Jovanović
Mitić
Bukvić
Bakić
Luka
Marko
Danilo
Nikola
AnĊela
Nataša
Sanja
Sanja
SlaĊana
Aleksa
Dragana
LJupka
Tamara
Miloš
Mladena
Milica
Verica
Vedrana
Branko
Nemanja
03.10.2014.godine
Prva grupa predaje dokumeta od 9:00 до 9:30 ĉasova:
1 256/2012
2 257/2012
3 258/2012
4 259/2012
5 260/2012
6 261/2012
7 263/2012
8 265/2012
9 270/2012
10 275/2012
11 280/2012
12 283/2012
13 285/2012
14 288/2012
15 0106/2011
16 0108/2011
17 096/2011
18 235/2011
19 253/2011
Rajić
Babović
Rajić
Milošević
Ignjatović
Cvetkov
Jovanović
Rajković
Gašparovski
Salopek
Padovan
Radulović
Panĉić
DŢinović
Pupović
Petrović
Babić
Kajganić
Milosavljević
Katarina
Katarina
Nevena
Paulina
Marko
Biljana
Ana
Dejan
Nikola
Tijana
Uroš
Sanja
SrĊan
Bojana
Biljana
Aleksandra
Jelena
Aleksandra
Igor
20 091/2010
Gemaljević
Aleksandar
Друга група предаје документа од 12:00 до 12:30 часова:
1 0136/2010
2 252/2010
3 253/2010
4 254/2010
5 264/2010
6 275/2010
7 277/2010
8 280/2010
9 285/2010
10 288/2010
11 291/2010
12 292/2010
13 296/2010
14 298/2010
15 231/2009
16 234/2009
17 253/2009
18 031/2013
19 032/2013
20 033/2013
Boţović
Vlahović
Rapaić
Bogićević
Ilić
Kojić
Vujiĉić
Mitrović
Vitnik
Smiljanić
Balaban
Vitković
Bijelić
Zorić
Paunović
Ragaĉ
Milanović
Marković
Lazović
Lonĉarević
Uroš
Goran
Vanja
Nebojša
Ivana
Milosav
Boško
Kristina
Saša
Marko
Darko
Stefan
LJiljana
Nenad
Vanja
Nataša
Ana
Mladen
Milica
Milica
06.10.2014.godine
Prva grupa predaje dokumeta od 9:00 до 9:30 ĉasova:
1 034/2013
2 035/2013
3 036/2013
4 038/2013
5 0104/2012
6 031/2012
7 032/2012
8 034/2012
9 035/2012
10 038/2012
11 039/2012
12 045/2012
13 047/2012
14 067/2012
15 151/2012
16 152/2012
17 153/2012
18 158/2012
19 163/2012
20 165/2012
Samardţić
Cvijović
Petrić
Gajić
Todorović
Gavrilović
Pavlović
Gojgić
Joviĉin
Petković
Pršendić
Panić
Vasiljević
Ilić
Nikolić
Ĉurar
Stojanović
Zarić
Ilić
Dujović
Ana
Mihailo
Filip
Marijana
AnĊela
Bojan
Mirjana
SlaĊana
Dajana
Jelena
Teodora
Jelena
Tomislav
Negica
Milica
Aleksandar
Nevena
Tatjana
Aleksandar
Sanja
Друга група предаје документа од 12:00 до 12:30 часова:
1 168/2012
2 174/2012
3 175/2012
4 180/2012
5 182/2012
6 188/2012
7 189/2012
8 190/2012
9 191/2012
10 193/2012
11 195/2012
12 197/2012
13 201/2012
14 202/2012
15 205/2012
16 0125/2011
17 069/2011
18 073/2011
19 077/2011
20 082/2011
Aksentić
Radojiĉić
Urošević
Ivanković
Urošević
Luković
Kerkez
Jurić
Đenić
Paunović
Mijušković
Marković
Zeĉević
Penjišević
Mirić
Vujiĉić
Dosković
Ţivotić
Backić
Janošević
Jelena
Katarina
Jovan
Radovan
Milica
ĐurĊa
Jelena
Jovana
Ognjen
Sneţana
Sonja
Tijana
Uroš
Nikola
Jovana
Danijela
ĐorĊe
Stevan
Nikola
Marija
07.10.2014.godine
Prva grupa predaje dokumeta od 9:00 до 9:30 ĉasova:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
190/2011
212/2011
0168/2010
0171/2010
208/2010
214/2010
220/2010
222/2010
226/2010
230/2010
247/2010
0141/2009
0146/2009
052/2009
057/2009
186/2009
189/2009
191/2009
197/2009
200/2009
Srećković
Mihajlović
Vasić
Kazanović
Mitrović
Nedeljković
Pešić
Crnoseljanski
Ĉokovan
Nikolić
Milovanović
Viciknez
Stajić
Barović
Rezaĉ
Miladinović
Kuljanin
Đurić
Veselinović
Stojanović
Sanja
Ţeljko
Dragica
Svetozar
Tijana
Nikoleta
Stefana
Ivana
Dubravka
Jovana
Jelena
Jasna
Svetlana
Luka
Boris
Kristina
Mirjana
Alen
Milica
Kristina
Друга група предаје документа од 12:00 до 12:30 часова:
1 205/2009
2 214/2009
3 0022/2013
4 0037/2013
5 0038/2013
6 0041/2013
7 001/2013
8 0013/2013
9 0016/2013
10 004/2013
11 007/2013
12 008/2013
13 009/2013
14 0032/2012
15 0041/2012
Dinić
Jovanović
Dukanac
Janković
Grahovac
Simić
Ranisav
ĐurĊević
MrĊa
LeĊanac
Stojnov
Tasić
Ilić
ĐorĊević
Milosavljević
Ana
Jovana
Svetlana
Nikoleta
Boris
Sanja
Emilija
Jelena
Aleksandar
Zlata
Milena
Jovana
Vesna
Dejan
Svetlana
Download

OBAVE Š TENJE Studenti koji su upisali prvu i treću godinu studija