Pošaljite nam e-mail-om
Odštampajte
PRVA KONFERENCIJA DIR/FLOORTIME U SRBIJI
Beograd, 21. i 22. septembar 2013. godine (subota i nedelja) od 08:00 do 17:00 sati
P R I J A VA
IME:_________________________
PREZIME:_____________________
TELEFON:_____________________
MOBILNI TELEFON:____________________________
E-MAIL:_______________________
PROFESIJA – upisati u polje ispod nešto od navedenog:
1. STRUČNJAK ( lekar, logoped, psiholog, defektolog, vaspitač, učitelj, radni terapeut,
fizioterapeut)
2. RODITELJ
3. OSTALI
______________________________
ADRESA: Ustanove________________________________________________________________
Privatna_________________________________________________________________
KOTIZACIJA: 14.000 dinara (odnosno 130 € kada se plaćanje vrši van Srbije). Broj mesta
je ograničen.
Popusti: za uplate izvršene do 11.08.2013. kotizacija iznosi 12.000 dinara (odnosno 110 €
kada se plaćanje vrši van Srbije)
ZA PLAĆANJA U SRBIJI
LOGOPOLIS Milica Vakić doo Beograd
Račun: 165-28474-80 Hypo-Alpe-Adria Bank
PIB 107885553
Na uplatnici navesti ime i prezime učesnika
INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE U EUR (kada se plaćanje vrši van Srbije) su u prilogu ove Prijave
PRIJAVU MOLIMO POPUNITE I S KOPIJOM UPLAĆENE KOTIZACIJE POŠALJITE NA e-mail:
[email protected] ili poštom na adresu: LOGOPOLIS Milica Vakić doo, 11000 Beograd,
Vojvode Stepe 36
Download

PRVA KONFERENCIJA DIR/FLOORTIME U SRBIJI P R I J A VA